26 سرطان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلاناتپوهنیار مژگان مصطفوی: از مکان های تاریخی وفرهنگی پروان مستندی ساخته شود تا جهان از آن آگاه شوند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

چاریکار – باختر- 22 اسد
پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مالی اداری و گردشگری وسرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز با محمد عاصم عاصم والی پروان در مقر ولایت دیدار وملاقات نمود.
دراین ملاقات افزون بر روسا، مشاورین وزارت اطلاعات وفرهنگ شاه ولی شاهد معاون ولایت ورئیس اطلاعات وفرهنگ ولایت پروان حضورداشتند. پوهنیار سیده مژگان مصطفوی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ؛ هدف ازسفرش به ولایت پروان را افتتاح کار حفاری استوپه توپدره وبازدید از مکان های تاریخی ولایت پروان بیان کرد و گفت: با آنکه پروان درچند کیلومتری پایتخت کشور قرار دارد اما در راستای احیای مجدد مکان های تاریخی این ولایت کاری کمترصورت گرفته است.
پوهنیار سیده مژگان مصطفوی توجه به مکان های تاریخی را از برنامه های وزارت اطلاعات وفرهنگ کشور بیان داشته گفت: یکی از بحث هایی که در کشور کمتر به آن توجه شده است بحث گردشگری داخلی است وباید این بحث درمحراق توجه دولت قرار داشته باشد.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ توجه حکومت محلی پروان را خواستار شد وافزودکه از مکان های تاریخی وفرهنگی پروان یک بسته کامل معلوماتی ساخته شود تا همه جهانیان از داشته های این ولایت آگاه شوند وفرهنگ گردشگری ترویج شود.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ افزود : ساختمان تعمیر اداری ریاست اطلاعات وفرهنگ پروان و اعمار موزیم جهاد و مقاومت در پروان شامل پلان سال 1369  و دراین سال اعمار خواهد شد.
پوهنیار سیده مژگان مصطفوی درادامه گفته هایش از تاسیس مجتمع آموزشی در این ولایت یاد کردو  افزود: در صورت تدارک زمین، وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظر دارد تا در هرولایت یک مجتمع بزرگ فرهنگی و آموزشی را با عصری ترین امکانات اعمار نماید و 50% سهم زنان را در آن در نظر خواهند گرفت. محمد عاصم عاصم والی پروان از اقدامات وزارت اطلاعات وفرهنگ مبنی بر توجه بیشتر؛ به داشته های فرهنگی این ولایت گفت که همه زمینه های بازسازی وبهسازی دراین ولایت مساعد است. هئیت رهبری ولایت نیز از برنامه ها وپلان های پیشبینی شده حمایت می نماید.
والی پروان گفت: توجه به داشته های فرهنگی در غنامندی کشور به خصوص پروان نقش ارزنده دارد  بنیه مالی واقتصادی مردم را رشد می دهد.  والی پروان درمورد پیشنهاد های عمده یی که صورت گرفت معلومات داد و گفت: دوطرف شدن جاده عمومی بگرام - جبل السراج،فراهم سازی آب آشامیدنی صحی از ولسوالی سالنگ به شهر چاریکار واحیای مجدد قصر تاریخی جبل السراج از موضوعات مهمی است که کار های مقدماتی وببنیادی آن آغاز شده  است ودر آینده نزدیک کار احیای مجدد ارگ تاریخی جبل السراج آغاز میگردد.
در این میان عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات وفرهنگ پروان در مورد برنامه های کاری اداره اطلاعات وفرهنگ معلومات مفصل بیان داشت و جریان کار بازسازی قصر جبل السراج و مرمت کاری استوپه توپدره را مهمترین دستآورد وزارت اطلاعات وفرهنگ کشور عنوان نمود گفته میشودکه پس از تجارت نفت، گردشگری در دومین رده جدول اقتصادی جهان قرار دارد که برخی از کشور های پیش رفته به این موضوع تمرکز
بیشتردارند اما درافغانستان این موضوع به فراموشی سپرده  شده بود ودر سالهای پسین به این موضوع توجه شده است  وقرار است که مکان های تاریخی احیای مجدد گردد و درهمانجا آموزش داده شوند.# سید حبیب

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.