قانون مالیات برای رسانه ها توضیح گردید

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل، 21 سنبله 1396 ،باختر
برنامه آگاهی دهی پیرامون قوانین مالیاتی و چگونگی طریق پرداخت مالیات امروز از طرف ریاست مالیه دهندگان وزارت مالیه و همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد.
در این برنامه نمایندگان رسانه های صوتی ، شنیداری و چاپی،ناشران و مالکان چاپ خانه ها و کارمندان وزارت اطلاعات وفرهنگ اشتراک داشتند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، در آغاز فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ صحبت کرد و بیان داشت که عدم آگاهی اهل رسانه از قوانین و نظام مالیاتی کشور مشکلات فراوانی را به بار آورده و دلیل قاطع دراین مورد باقیات سه صد میلیون افغانی جریمه رسانه ها از رهگذر پرداخت مالیه می باشد.
به گفته وی، این معضل به اساس تلاش وزارت اطلاعات و فرهنگ و حکم رییس جمهور حل شد و مالیات باقی مانده در هفت سال باید پرداخت گردد.
به گفته معین امور نشرات این برنامه به هدف آگاهی های لازم در این زمینه مفید است.
سپس آمنه احمدی ، رییس مالیه دهندگان متوسط وزارت مالیه صحبت کرد و گفت که این برنامه بخاطر آگاهی اهل رسانه ها از قوانین و نظام مالیاتی کشور راه اندازی شده است.
به همین ترتیب عبدالله عزیز مشاور وزارت مالیه ،پرویز شعیب مدیر عمومی سنجش ابتدایی مالیات ،نعمت الله ولی مدیر سنجش صنعتی وزارت مالیه به تشریح مواد قوانین مالیاتی ،برنامه های ریاست مالیه دهندگان متوسط و به شرح فورمه های مالیات پرداختند.# ذبیح علم

Last modified on پنجشنبه ، 23 سنبله 1396 ، 07:44
back to top