پیام تسلیت وهمدردی رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ !

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 8/ میزان
پیام تسلیت وهمدردی رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ !
بادریغ و درد اطلاع یافتیم که استاد عمادالدین بیژن سلجوقی عارف ، محقق و  نویسنده شناخته شده کشور به جاویدانگی پیوست .
مرحوم سلجوقی سالهای پربارزندگی را وقف درراه خدمت و تعالی علم و ادب نمود و دراین راستا پیگیرانه تلاش کرد.
شادروان  سلجوقی دربخش هاو پست های مختلف درمربوطات وزارت اطلاعات و فرهنگ ایفای وظیفه کرده است او زمانی بحیث رییس فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ و زمانی هم به عنوان وابسته فرهنگی این وزارت درتاجکستان ایفای وظیفه کرد.
رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ مرگ سلجوقی را ضایعه میداند و مراتب تسلیت و همدردی خویش را به دوستان ، اقارب و خانواده فرهنگیان و نویسندگان کشور ابراز میدارد.
ختم/ نالان

back to top