برگزاری مراسم فاتحه خوانی بیژن سلجوقی شخصیت ادبی – فرهنگی کشوردر هرات

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرهرات 9 میزان باختر
مراسم ترحیم وفاتحه خوانی شخصیت ادبی وفرهنگی کشور شادروان بیژن سلجوقی امروز باحضور هزاران تن ازشهروندان درمسجد جامع بزرگ شهرهرات برگزارشد.
درختم این مراسم که هزاران تن ازاقشارمختلف شرکت داشتند پیام محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان توسط جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات قرائت شد.
درین پیام آمده است :" مرحوم استاد بیژن ،سال های متمادی را درراه اعتلای علم ،هنروادبیات وههمچنان نوشتن آثارتحقیقی صرف نمود. وی ،وظایف مهمی را به ویژه دروزارت اطلاعات وفرهنگ صادقانه به انجام رساند.
رییس جمهور مرگ استاد سلجوقی را ضایعه بزرگ به جامعه علمی وادبی کشور دانسته ومراتب تسلیت وهمدردی خودرا ابرازداشته است .
همچنان والی هرات نیزدرپیامی ازخدمات علمی وادبی استاد سلجوقی به نیکی یاد آوری نمود وتاکید ورزیده است که ، استاد عمادالدین مشهور به بیژن سلجوقی ازفرهنگیان سرشناس وادیب برجسته کشوربود كه عمر پربار خودرا در راه اعتلاي فرهنگ كشور سپري نمود ودرين راستا مصدر خدمات ارزنده به جامعه فرهنگي شد .
والی هرات درین پیام  مراتب تسلیت عمیق خود به خاطر درگذشت استاد بيژن سلجوقي رابه خانواده سلجوقی ومردم هرات ابراز داشته است .
ازسوی دیگرپیام تسلیت وهمدردی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ نیزقرائت شد که دربخشی ازآن ازدرگذشت این شخصیت ادبی کشور ابرازتاسف شده است .
درین پیام که توسط آریارئوفیان رییس اطلاعات وفرهنگ قرائت شد، ازکارنامه های ادبی وفرهنگی به خصوص دوره ماموریت سلجوقی دروزارت اطلاعات وفرهنگ به نیکی یاد آوری شده است.ختم/ابوی

back to top