پوهنیار سیده مژگان مصطفوی بر رفع مشکلات ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان وعده داد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

بامیان 19 میزان باختر
معین مالی، اداری و گرځندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز در دیدار با کارمندان ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان بر رفع مشکلات شان وعده همکاری کرد.
به گزارش آژانس باختر، پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مالی، اداری و گرځندوی وزارت اطاعات و فرهنگ  از ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان دیدن کرد و در نشستی با کارمندان آن اداره، مشکلات و پیشنهاد های شان را استماع کرد و برای رسیدگی به رفع آن وعده همکاری کرد. 
پوهنیار سیده مژگان مصطفوی اخیراً به خاطر شرکت در کنفرانس علمی کمیسیون های منع خشونت علیه زن به بامیان سفر کرده است.  احمد نعیم (دوستی)

back to top