31 سنبله 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کشته شدن چهار طالب مسلح در کاپیسا

کشته شدن چهار طالب مسلح در کاپیسا

محمود راقی 31 سنبله باختر چهار طالب مسلح دیروز در ولایت...

معاون قطعه سرخ طالبان در کندز با دوازده فردش کشته شدند

معاون قطعه سرخ طالبان در کندز با دوازده فردش کشته شدند

کندز 31 سنبله باختر سیزده هراس افگن به شمول معاون قطعه...

نرخ شماری از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی

نرخ شماری از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی

کابل باختر31سنبله به اساس معلومات اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل به...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتسمیناربین المللی " نقش تصوف درگسترش فرهنگ اسلامی " با صدور قطعنامه پایان یافت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

باختر19 میزان
درکار امروز سمیناربین المللی علمی - تحقیقی " نقش تصوف درگسترش فرهنگ اسلامی " دانشمندان و محققان ، مقاله های علمی و تحقیقی شان را دررابطه به ابعاد مختلف تصوف و عرفان ، ارائه کردند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: درآغاز این سمینار فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به نقش و جایگاه تصوف درجامعه معلومات داده گفت: درحالیکه درجامعه ما اندیشه های افراطی درحال رشد است ، برگزاری این سمینار، نظریات تصوفی و اندیشه های عرفانی میتواند درمقابل اندیشه های افراطی درست عمل کند.
همینگونه مجلس اول علمی دومین روز این سمینار پس از انتخاب  عبدالهادی قریشی به حیث رییس ، سهیلا حسرت نظیمی به حیث معاون و سیدحاکم آریا به حیث منشی، به کار خود آغازکردند.
دراین مجلس سعد الله بدر ازپشتونخواه مقاله زیرعنوان تصوف چیست ، مظفرچشتی ازهندوستان ، تاریخچه تصوف درمنطقه و افغانستان، معاون سرمحقق محمد حسین فرملی، بحثی  جریان های تصوف معاصر، نوراحمد قران مل ، معرفت و تصوف، محمد نظیم محمدی ، جایگاه عرفان درتصوف اسلامی و قاری محمد عارف عرفان مقاله زیرنام  مقاصد و حقیقت تصوف ، را ارئه کردند.
مجلس دوم علمی سمینار پس از انتخاب علیشاه روستایاربه حیث رییس ، محمد هاشم علیزی به حیث معاون و سید حاکم آریا به حیث منشی به کار ادامه داد.
دراین مجلس سرمحقق شریف الله شریف مقالۀ زیرنام نقش تصوف درایجاد فضای صلح آمیز ، سرمحقق محمد آصف گلزاد ، سماع درتصوف اسلامی و پوهنوال محمد ابرایم همکار مقالۀ زیرنام عرفان و اخلاق ، را خواندند.
همچنان مجلس سوم علمی سمیناربعد از انتخاب محمد نسیم فرملی به حیث رییس ، مولوی عبدالقدیربه حیث معاون و سید حاکم آریا به حیث منشی به کار ادامه داد.
درکاراین مجلس پوهاند عبدالاحد مقالۀ زیرعنوان جنبه های تربیتی درعرفان و تصوف اسلامی، محمد هاشم امین زاده ، چالش های تصوف درافغانستان ، سید مصطفی سعیدی ، نقش عرفان درتکمیل مکارم اخلاقی جامعه و محمد نبی سلطانی مقالۀ زیرنام عرفان و اخلاق درتصوف ، را قرائت کردند.
به همین ترتیب محبوبه بابکرخیل رییس فرهنگ مردم وزارت اطلاعات وفرهنگ قطعنامه این سمینار را خواند که دربخشی آن آمده است : پیشنهاد میشود تا همچوسمینارها درکشور دایرشود و ابعاد مختلف موضوعات موربحث قرارگیرد تا زمینه برای نشست های علمای جید، مشایخ و اهل معرفت مساعد شود .
همچنان مقاله ها و آثاراین سمینارکه بیانگرتصوف اسلامی میباشد به زبان های ملی کشور چاپ و تکثیرشود.
پوهاندمحمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دراخیر، کاراین سمینار را به ارزیابی گرفته گفت که تمام نظریات ، پشنهادات و انتقادات اشتراک کننده گان این سمینار، درسمینار های بعدی درنظرگرفته خواهد شد.
وی افزود که مقاله های علمی و تحقیقی دانشمندان و محققان که دراین سمینار ارائه شد ، ازطرف وزارت اطلاعات وفرهنگ دریک مجمع به چاپ رسانیده میشود. ذبیح علم

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.