01 سرطان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

تساوی استرالیا و دانمارک

تساوی استرالیا و دانمارک

منابع خبری ورزشی – باختر 1 سرطان تیم های ملی استرالیا...

آرجانتین در آستانه حذف قرار گرفت

منابع خبری ورزشی – باختر1 سرطان تیم ملی فوتبال آرجانتین با...

کیپتان کراوسی بهترین بازیکن دیدار با آرجانتین شد

کیپتان کراوسی بهترین بازیکن دیدار با آرجانتین شد

منابع خبری ورزشی – باختر 1 سرطان «لوکا مودریچ» کاپیتان ...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتسمیناربین المللی " نقش تصوف درگسترش فرهنگ اسلامی " با صدور قطعنامه پایان یافت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

باختر19 میزان
درکار امروز سمیناربین المللی علمی - تحقیقی " نقش تصوف درگسترش فرهنگ اسلامی " دانشمندان و محققان ، مقاله های علمی و تحقیقی شان را دررابطه به ابعاد مختلف تصوف و عرفان ، ارائه کردند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: درآغاز این سمینار فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به نقش و جایگاه تصوف درجامعه معلومات داده گفت: درحالیکه درجامعه ما اندیشه های افراطی درحال رشد است ، برگزاری این سمینار، نظریات تصوفی و اندیشه های عرفانی میتواند درمقابل اندیشه های افراطی درست عمل کند.
همینگونه مجلس اول علمی دومین روز این سمینار پس از انتخاب  عبدالهادی قریشی به حیث رییس ، سهیلا حسرت نظیمی به حیث معاون و سیدحاکم آریا به حیث منشی، به کار خود آغازکردند.
دراین مجلس سعد الله بدر ازپشتونخواه مقاله زیرعنوان تصوف چیست ، مظفرچشتی ازهندوستان ، تاریخچه تصوف درمنطقه و افغانستان، معاون سرمحقق محمد حسین فرملی، بحثی  جریان های تصوف معاصر، نوراحمد قران مل ، معرفت و تصوف، محمد نظیم محمدی ، جایگاه عرفان درتصوف اسلامی و قاری محمد عارف عرفان مقاله زیرنام  مقاصد و حقیقت تصوف ، را ارئه کردند.
مجلس دوم علمی سمینار پس از انتخاب علیشاه روستایاربه حیث رییس ، محمد هاشم علیزی به حیث معاون و سید حاکم آریا به حیث منشی به کار ادامه داد.
دراین مجلس سرمحقق شریف الله شریف مقالۀ زیرنام نقش تصوف درایجاد فضای صلح آمیز ، سرمحقق محمد آصف گلزاد ، سماع درتصوف اسلامی و پوهنوال محمد ابرایم همکار مقالۀ زیرنام عرفان و اخلاق ، را خواندند.
همچنان مجلس سوم علمی سمیناربعد از انتخاب محمد نسیم فرملی به حیث رییس ، مولوی عبدالقدیربه حیث معاون و سید حاکم آریا به حیث منشی به کار ادامه داد.
درکاراین مجلس پوهاند عبدالاحد مقالۀ زیرعنوان جنبه های تربیتی درعرفان و تصوف اسلامی، محمد هاشم امین زاده ، چالش های تصوف درافغانستان ، سید مصطفی سعیدی ، نقش عرفان درتکمیل مکارم اخلاقی جامعه و محمد نبی سلطانی مقالۀ زیرنام عرفان و اخلاق درتصوف ، را قرائت کردند.
به همین ترتیب محبوبه بابکرخیل رییس فرهنگ مردم وزارت اطلاعات وفرهنگ قطعنامه این سمینار را خواند که دربخشی آن آمده است : پیشنهاد میشود تا همچوسمینارها درکشور دایرشود و ابعاد مختلف موضوعات موربحث قرارگیرد تا زمینه برای نشست های علمای جید، مشایخ و اهل معرفت مساعد شود .
همچنان مقاله ها و آثاراین سمینارکه بیانگرتصوف اسلامی میباشد به زبان های ملی کشور چاپ و تکثیرشود.
پوهاندمحمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دراخیر، کاراین سمینار را به ارزیابی گرفته گفت که تمام نظریات ، پشنهادات و انتقادات اشتراک کننده گان این سمینار، درسمینار های بعدی درنظرگرفته خواهد شد.
وی افزود که مقاله های علمی و تحقیقی دانشمندان و محققان که دراین سمینار ارائه شد ، ازطرف وزارت اطلاعات وفرهنگ دریک مجمع به چاپ رسانیده میشود. ذبیح علم

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.