29 جوزا 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ستره محکمه  به ده قاضی جزا های  تادیبی تجویز کرد

ستره محکمه به ده قاضی جزا های تادیبی تجویز کرد

کابل 29 جوزا باختر شورای عالی ستره محکمه امروز تحت...

رئیس جمهور با رهبران و بزرگان متعدد نشست مشورتی دایر کرد

رئیس جمهور با رهبران و بزرگان متعدد نشست مشورتی دایر کرد

کابل باختر /29جوزا معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که محمد...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتسانچارکی در دیدار با خبرنگاران پاکستانی: رسانه ها میتوانند پل ارتباط میان ملت ها باشند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل 12 قوس /باختر
فاضل سانچارکی معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز در دیداربا دسته یی از مسولان خبرنگاران پاکستانی  تاکید نمود که رسانه های دو کشور میتوانند دربهبود وگسترش روابط نیک میان دولت های افغانستان و پاکستان نقش موثرتری را ایفا کنند .
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین دیدارمعین امورنشراتی وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت : افغانستان وپاکستان به عنوان دوکشور برادر دارای مشترکات دینی و فرهنگی وروابط دیرینه میباشند اما بنابربرخی موضوعات این روابط به سردی گرائیده ولی رسانه های دوکشور میتواننددر تحکیم وافزایش دوباره این همه مشترکات نقش سازنده را انجام دهند .
سانچارکی افزود: همکاری های رسانه یی میتواند در دو عرصه بیشتر دو کشور را با هم نزدیک سازد این همکاری  ها درعرصه  مبارزه علیه افراط گرایی که بستر خشونت ان افزایش یافته ودوم رسانه ها میتوانند درگسترش روابط بهتر میان دولت های دوکشور نقش اساسی داشته باشند .
سانچارکی تصریح نمود که رسانه های دوکشورمیتوانند  درک متقابل ازمردمان دوسرزمین داشته باشند زیرا ملت های دوکشور حق دارند  تا از  واقعیت های کشور های  شان آگاهی حاصل نمایندو همین رسانه ها  است که نقش خود را در روشن ساختن اذهان مردم انجام میدهند .
معیین امورنشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ درپاسخ به سوال یکی از خبرنگاران پاکستانی گفت نا امنی و مشکلات عایده ان  درروابط دوکشور تاثیرات خود را دارد اما دید باز دید های خبرنگاران دوکشور میتواند زمینه های را مساعد سازد تا معضلات برخاسته از این ناحیه  تا اندازه کاهش یابد پس ما به عنوان رسانه های دو ملت پل ارتباط واقع شویم تا به این همه مشکلات فایق ایم .
رحیم الله یوسفزی به نماینده گی از خبرنگاران پاکستان صحبت کرده گفت ما نیزتلاش داریم با گسترش روابط رسانه یی دربهبود مناسبا ت دوکشور به همکاری های رسانه یی خود ادامه بدهیم .
یکی از خبرنگاران پاکستانی دراین دیدارتاکید نمود که با درک اوضاع دوکشور، ثبات امینت پاکستان یعنی ثبات امنیت افغانستان است که این دوموضوع باهم گره خورده است ولی از طریق بخش نشرات رسانه یی مان میتوانیم فرهنگ همسویی و دوستی میان دوکشور رابیشتراز بیش افزایش بدهیم.
بعدآ معین امورنشراتی تصریح نموده گفت توقع ما از پاکستان به عنوان یک کشور دوست وبرادرکه دارای مشترکات دینی و فرهنگی اند همین است  که درتمام عرصه  با افغانستان صادقانه برخورد داشته باشدکه  این توقع را بخش رسانه های دوکشور میتواند بیشترافزایش دهد.
گروپی  از مسولان رسانه ای و خبرنگاران پاکستانی جهت دیدار با مسولان برخی  رسانه های دولتی و خصوصی به هدف بهبود روابط دوکشور از طریق رسانه ها ی دوکشور ، به کابل  سفر نموده اند . جاوید روشان

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.