23 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

داکترکمال سادات : جوانان دربخش های مختلف مصروف خدمت به مردم افغانستان میباشند

داکترکمال سادات : جوانان دربخش های مختلف مصروف خدمت به مردم افغانستان میباشند

کابل باختر22 عقرب داکتر کمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات و...

فاضل سانچارکی برهمکاری های فرهنگی و رسانه یی عربستان با افغانستان تاکید کرد

فاضل سانچارکی برهمکاری های فرهنگی و رسانه یی عربستان با افغانستان تاکید کرد

کابل باختر22 عقرب فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکمیسیون اصلاح لوحه ها جلسه کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر1 دلو
کمیسیون اصلاح لوحه ها و تابلوهای اعلانات امروز به ریاست فاضل سنچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ جلسه کرد.
به گزارش آژانس باختر، درآغازجلسه محمد کبیرسلطانی منشی کمیسیون گزارش کارکرد یکسال کمیسیون را ارائه کرده سپس فاضل سنچارکی صحبت کردو گفت که برخی از لوحه ها، اعلان ها هرگزبا فرهنگ شهرکابل  مطابقت ندارد ، کمیسیون با درنظرداشت، شان و عظمت فرهنگی کابل لوحه ها و اعلان ها رابه زبان های رسمی کشورترتیب نماید .
معین امورنشرات مطرح ساخت طرزالعمل و رهنمود که درین باب ترتیب شده است در دستورکارباشد و مطابق به آن نهاد های جوازدهنده عمل کنند.
درپایان قرارشد گزارش کارکرد کمیسیون در روزهای آینده ازطریق رسانه ها به اطلاع مردم رسانده شودو نماینده گان ادارات شامل کمیسیون نظریات شانرا ارائه کردند.علم

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.