02 حوت 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

گزارش های پوهنتون ها در مورد روند باز نگری نصاب تحصیلات عالی شنیده شد

گزارش های پوهنتون ها در مورد روند باز نگری نصاب تحصیلات عالی شنیده شد

کابل باختر اول حوت گزارش کاری روند بازنگری و مشوره دهی...

شورای عالی ستره محکمه جلسه کرد

شورای عالی ستره محکمه جلسه کرد

کابل 1 حوت باختر شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست...

نابود سازی سه فابریکه تولید مواد مخدرطالبان

نابود سازی سه فابریکه تولید مواد مخدرطالبان

شهرجلال آباد 1 حوت باختر سه فابریکه تولید مواد مخدر طالبان...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکمیسیون اصلاح لوحه ها جلسه کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر1 دلو
کمیسیون اصلاح لوحه ها و تابلوهای اعلانات امروز به ریاست فاضل سنچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ جلسه کرد.
به گزارش آژانس باختر، درآغازجلسه محمد کبیرسلطانی منشی کمیسیون گزارش کارکرد یکسال کمیسیون را ارائه کرده سپس فاضل سنچارکی صحبت کردو گفت که برخی از لوحه ها، اعلان ها هرگزبا فرهنگ شهرکابل  مطابقت ندارد ، کمیسیون با درنظرداشت، شان و عظمت فرهنگی کابل لوحه ها و اعلان ها رابه زبان های رسمی کشورترتیب نماید .
معین امورنشرات مطرح ساخت طرزالعمل و رهنمود که درین باب ترتیب شده است در دستورکارباشد و مطابق به آن نهاد های جوازدهنده عمل کنند.
درپایان قرارشد گزارش کارکرد کمیسیون در روزهای آینده ازطریق رسانه ها به اطلاع مردم رسانده شودو نماینده گان ادارات شامل کمیسیون نظریات شانرا ارائه کردند.علم

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.