داکترکمال سادات : جوانان درآبادی کشور سهم گرفته و برای افغانستان کارکنند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر23 دلو
داکتر کمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ درسفراش به ایالات متحده امریکا، دردیدار با محمود صیقل نماینده دایمی افغانستان درسازمان ملل متحد، درمورد نقش جوانان کشوردرامورروابط بین المللی صحبت کرد.
به گزارش آژانس باختر: دراین دیدر معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان ساخت که محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان توجه خاص به جوانان داشته و بیشتر تاکید کرده است تا فرصت های کاری درامورمختلف اداره دولت برای جوانان مساعد شود.
همینگونه دراین دیداردررابطه به نقش جوانان کشوردرامور روابط بین المللی نیز بحث شده و معین امورجوانان گفت که دراین اواخر روابط جوانان کشوربا شماری ازکشورهای جهان به خصوص هندوستان، ایالات متحده امریکاه، چین ، کوریای جنوبی، قطر، مصر، مکسیکو و شماری از کشورهای دیگرکه کنفرانس ها و نشست های را برگزاری کرده اند وتعدادی از جوانان افغانستان نیزدرآن نشست ها  اشتراک کرده اند،بهتر شده است.
محمود صیقل نماینده دایمی افغانستان درسازمان ملل متحد دراین دیدار درکنار آن که نقش جوانان را درامور مختلف مهم و سازنده خواند ، خاطرنشان ساخت که برنامۀ را روی دست دارند تا نشست های را به خاطرآشنایی بیشتر جوان با چگونگی کارو و فعالیت سازمان ملل متحد ، برگزار نمایند و درآن ازشماری جوانان کشورنیز دعوت کنند.
داکترسادات اضافه کرد که ازجوانان افغان که درکشور های مختلف جهان زندگی میکنند تقاضا کرده است تا به وطن بازگردند ودرآبادی کشورشان سهم گرفته وبرای افغانستان کارکنند.
وی تاکید کرد که دراین اواخردرافغانستان ازلحاظ تکنالوژی و آموزش ، پیشرفت های به میان آمده و فرصت های بیشتربرای جوانان فراهم شده است . احمدضیا احمدی

 

back to top