05 حمل 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

درب یک مکتب در کنر بعد از ۹ سال دو باره به روی شاگردان باز شد

درب یک مکتب در کنر بعد از ۹ سال دو باره به روی شاگردان باز شد

اسعدآباد 4 حمل باختر مسوولان امنیتی از آغاز سال جدید تعلیمی...

حوادث کابل و هلمند ٬ نمونه یی از تحجر و فرهنگ ستیزی طالبان است

کابل باختر/ 4 حمل حوادث تروریستی روز های اخیر...

ایوانکا ترامپ خواستار حضور زنان افغان در روند صلح شد

ایوانکا ترامپ خواستار حضور زنان افغان در روند صلح شد

کابل - باختر – 4 حمل ایوانکا ترامپ دختر و مشاور...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکارزار آگاهی دهی وایجاد کمیته کاری گسترش تساوی جندر دروزارت اطلاعات فرهنگ آغاز شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل- باختر- 21 حمل
کارزار آگاهی دهی وایجاد کمیته کاری گسترش تساوی جندر امروز از طرف امریت جندر وزارت اطلاعات فرهنگ به همکاری وزارت امور زنان آغاز شد .
به گزارش خبر نگار آژانس باختر، سید رضا حسین میثم مشاور ارشد معینیت مالی واداری وگرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که تساوی جنسیتی واجتماعی در بین کارمندان این وزارت باید در نظر گرفته شود.
وی گفت  تلاش شود تا یک جامعه یی داشته باشیم که میان زن و مرد فرصت ها وزمینه های کاری به گونه یی متساوی باشد.
میثم اضافه کرد که مسایل جندر یکی از مسایل اساسی است که در طول سال های گذشته شامل استراتیژی انکشافی ملی افغانستان شده بود و به اساس ان وزارت خانه  ها فعالیت های خود را  در راستای تطبیق  تساوی جنسیتی عیار میسازند.
وی گفت ، به اساس همان استراتیژی انکشافی ملی کمیته ملی جندر در جمع سایر کمیته های شورای وزیران تشکیل شد که فعلاً کمیته جندر تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری جلسات خود را دایر میکند واعضای آن از دوایر مختلف میباشد و فیصله های که در کمیته جندر کابینه میشود همه ادارات دولتی مکلف به رعایت آن میباشند.
بنا" مطابق یکی از فیصله های این کمیته، همه وزارت ها مکلف اند تا کمیته کاری گسترش جندر را در ادارات خود ایجاد کنند که یکی از آن وزارت ها، وزارت اطلاعات وفرهنگ میباشد.
محبوبه سعادت آمر جندر وزارت اطلاعات وفرهنگ در رابطه به ایجاد کمیته کاری وگسترش  جندر گفت :هدف از تدویر این برنامه آگاهی دهی به مسوولین وکار مندان در مورد گسترش تساوی جندر در ادارات میباشد.
وی افزود که مطابق به دومین فیصله جلسه کمیته جندرکابینه وپیشنهاد وزارت امور زنان در مورد ایجاد گروپ کاری گسترش تساوی جندر جهت تطبیق پلان کاری ملی برای زنان، این کمیته در وزارت اطلاعات وفرهنگ ایجاد می گردد تا در آینده بتوانیم جهت گسترش وتساوی جندر مطابق پلان کاری ملی برای زنان و جلب و جذب وحمایت آنها در اداره دست آورد خوب داشته باشیم.
شکریه حسینی وسید باقر امیری آموزگاران امریت ارتقأ  ظرفیت جندر وزارت امور زنان در رابطه به  گسترش جندر وایجاد کمیته کاری گسترش تساوی جندر معلومات همه جانبه ارائه کردند.
در محفلیکه به این مناسبت ترتیب یافت مسوولین وکارمندان از بخش های مختلف وزارت اطلاعات وفرهنگ اشتراک کردند.
باید گفت که این کار زار مدت دوروز ادامه میابد. مومنه

Last modified on پنجشنبه ، 23 حمل 1397 ، 12:02

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.