05 حمل 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

درب یک مکتب در کنر بعد از ۹ سال دو باره به روی شاگردان باز شد

درب یک مکتب در کنر بعد از ۹ سال دو باره به روی شاگردان باز شد

اسعدآباد 4 حمل باختر مسوولان امنیتی از آغاز سال جدید تعلیمی...

حوادث کابل و هلمند ٬ نمونه یی از تحجر و فرهنگ ستیزی طالبان است

کابل باختر/ 4 حمل حوادث تروریستی روز های اخیر...

ایوانکا ترامپ خواستار حضور زنان افغان در روند صلح شد

ایوانکا ترامپ خواستار حضور زنان افغان در روند صلح شد

کابل - باختر – 4 حمل ایوانکا ترامپ دختر و مشاور...

Youtube Player

khantry design

اعلانات"نقش جوانان درحکومت داری خوب غیرقابل انکاراست"

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرهرات 27 حمل باختر
مسولان فرهنگی درولایت هرات نقش جوانان را درحکومتداری خوب غیرقابل انکارمیدانند.
برنامه ای زیرعنوان حقوق و مکلفیت های شهروند و نقش جوانان در حکومت داری خوب امروز از سوی آمریت امور جوانان ریاست اطلاعات وفرهنگ به همکاری موسسه " برابری برای صلح و دموکراسی" درشهرهرات برگزار گردید.
آریا رئوفیان رئیس اطلاعات وفرهنگ نقش جوانان را درتقویت وانکشاف حکومتداری خوب مهم تلقی کرد وگفت: "باید برای تحقق هرچه بهتر ایده ها ومفکوره های جوانان برنامه های بیشتری درعرصه های مختلف روی دست گرفته شود تابدینگونه انگیزه دربین جوانان تقویت شود.
رئیس اطلاعات وفرهنگ علاوه کرد: "جوانان میتوانند با اجرای فعالیت های فرهنگی، هنری ،چهره زیبایی از شهریکه در آن زند گی می کنند، ارائه دهند و این یکی ازنشانه های برجسته شهرنشینی خوب است که سبب جذب جهانگردان به سمت این ولایت ودر مجموع افغانستان خواهد شد".
تواب مبارز آمر امور جوانان نقش جوانان را درمبارزه با فساد اداری مهم دانست وبیانکرد: "حکومت باید فرصت های مناسب شغلی را برای نسل جوان در بخش های دولتی وخصوصی  مهیا سازد.
درین میان سکینه حسینی عضو شورای ولایتی، نماینده شاروالی و نماینده پارلمان جوانان پیرامون نقش جوانان هرات درحکومت داری خوب، حقوق و مکلفیت های شهروندی در مقابل شاروالی وتحول فرهنگی در اجتماع و ارائه خدمات شفاف وپاسخگویی در اجتماع صحبت نمودند.ختم/سیدحبیب

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.