25 سنبله 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

چهار طالب در بلخ کشته شدند

مزارشریف 25 سنبله باختر چهار طالب مسلح در بلخ دیشب در...

حسینه صافی مشکلات و خواست های شماری ازمتنفذان منطقه مس عینک را شنید

حسینه صافی مشکلات و خواست های شماری ازمتنفذان منطقه مس عینک را شنید

کابل باختر25 سنبله حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز دردیدار...

سومین اجلاس شورای عالی نمایندگان اتاق تجارت برگزارشد

کابل باختر/۲۵/ سنبله سومین اجلاس شورای عالی نمایندگان اتاق تجارت وسرمایه...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتحسینه صافی : موزیم ملی بیانگرهویت ملی و فرهنگی کشورمیباشد

Written by  manager
Rate this item
(1 Vote)

کابل باختر31 سرطان
حسینه صافی سرپرست و نامزد وزیراطلاعات وفرهنگ امروزدرنشستی  کارکرد ها ، برنامه ها و مشکلات هیئت رهبری و کارمندان موزیم ملی راشیند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین نشست محمد فهیم رحیمی رییس موزیم ملی در رابطه به کارکرد ها ، دستاورد ها ، برنامه های بخش های مختلف آن اداره معلومات داد و  مشکلات فرا راه امورموزیم ملی  را برشمرد .
وی همچنان به خاطر بهبود امورکارآن اداره پیشنهاد  ها و نظریات خود را با سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ شریک ساخت.
همچنان شماری ازمدیران و کارمندان موزیم ملی نیز یک سلسله مشکلات شان را بیان کرده و خواهان توجه رهبری وزارت به خاطر رسیده گی به مشکلات شان شدند.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از کارکرد های مسولان و کارمندان موزیم ملی به قدردانی یاد کرد و گفت که موزیم ملی بیانگرهویت ملی و فرهنگی کشورمیباشد.
وی افزود که به خاطر نگهداری و حفاظت داشته ها و سرمایه های تاریخی کشور تلاش بیشتر صورت خواهد گرفت و همچنان به خاطررسیده گی به مشکلات آن اداره نیز ازتوجه رهبری وزارت اطمینان داد.
دراخیراین نشست سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ، درحالیکه ازسوی رییس موزیم ملی معلومات داده میشد ،  از بخش های مختلف موزیم ملی دیدار کرد.
طبق یک خبردیگر :
حسینه صافی سرپرست و نامزد وزیراطلاعات و فرهنگ امروز درنشستی کارکرد ها ، برنامه ها و مشکلات ریاست منابع بشری این وزارت را شنید .
دراین نشست احمدضیا انوری رییس منابع بشری وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه کارکرد ها و برنامه های  آمریت های ارتقای ظرفیت ، ارتباط کارکنان ، ارزیابی و اجراات و استخدام آن ریاست معلومات داد.
همچنان شماری از کارمندان و آمران آن اداره نیز، پیشنهادها ، نظریات و مشکلات  شان  را با سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ شریک ساختند.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ  درکنارآن که از کارکرد های این اداره به خوبی یاد کرد ، ریاست منابع بشری را یکی از اداره های مهم این وزارت دانست و به بهبود امور ، کارشفاف و حسابده تاکید کرد . احمدضیا احمدی

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.