30 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

حمله مهاجمان تفنگ دار برکاروان حامل صندوق های رای درکاپیسا

حمله مهاجمان تفنگ دار برکاروان حامل صندوق های رای درکاپیسا

شهرمحمود راقی 30 میزان باختر مهاجمان تفنگ دار برکاروان حامل صندوق...

داکترکمال سادات: اشتراک گسترده جوانان درانتخابات مایه افتخار است

داکترکمال سادات: اشتراک گسترده جوانان درانتخابات مایه افتخار است

کابل 30 میزان باختر داکترکمال سادات معین امورجوانان امروز دردیدار...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتحسینه صافی : موزیم ملی بیانگرهویت ملی و فرهنگی کشورمیباشد

Written by  manager
Rate this item
(1 Vote)

کابل باختر31 سرطان
حسینه صافی سرپرست و نامزد وزیراطلاعات وفرهنگ امروزدرنشستی  کارکرد ها ، برنامه ها و مشکلات هیئت رهبری و کارمندان موزیم ملی راشیند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین نشست محمد فهیم رحیمی رییس موزیم ملی در رابطه به کارکرد ها ، دستاورد ها ، برنامه های بخش های مختلف آن اداره معلومات داد و  مشکلات فرا راه امورموزیم ملی  را برشمرد .
وی همچنان به خاطر بهبود امورکارآن اداره پیشنهاد  ها و نظریات خود را با سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ شریک ساخت.
همچنان شماری ازمدیران و کارمندان موزیم ملی نیز یک سلسله مشکلات شان را بیان کرده و خواهان توجه رهبری وزارت به خاطر رسیده گی به مشکلات شان شدند.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از کارکرد های مسولان و کارمندان موزیم ملی به قدردانی یاد کرد و گفت که موزیم ملی بیانگرهویت ملی و فرهنگی کشورمیباشد.
وی افزود که به خاطر نگهداری و حفاظت داشته ها و سرمایه های تاریخی کشور تلاش بیشتر صورت خواهد گرفت و همچنان به خاطررسیده گی به مشکلات آن اداره نیز ازتوجه رهبری وزارت اطمینان داد.
دراخیراین نشست سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ، درحالیکه ازسوی رییس موزیم ملی معلومات داده میشد ،  از بخش های مختلف موزیم ملی دیدار کرد.
طبق یک خبردیگر :
حسینه صافی سرپرست و نامزد وزیراطلاعات و فرهنگ امروز درنشستی کارکرد ها ، برنامه ها و مشکلات ریاست منابع بشری این وزارت را شنید .
دراین نشست احمدضیا انوری رییس منابع بشری وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه کارکرد ها و برنامه های  آمریت های ارتقای ظرفیت ، ارتباط کارکنان ، ارزیابی و اجراات و استخدام آن ریاست معلومات داد.
همچنان شماری از کارمندان و آمران آن اداره نیز، پیشنهادها ، نظریات و مشکلات  شان  را با سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ شریک ساختند.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ  درکنارآن که از کارکرد های این اداره به خوبی یاد کرد ، ریاست منابع بشری را یکی از اداره های مهم این وزارت دانست و به بهبود امور ، کارشفاف و حسابده تاکید کرد . احمدضیا احمدی

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.