معین امورجوانان : برگزاری مناظره ها جوانان را بیشترآگاه میسازد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختراول اسد
داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ دردیدار با شماری از جوانان کابل،  نقش جوانان را درامورمختلف کشور مهم دانست .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین دیدارنجیب الله یک تن ازاین جوانان به  نماینده گی ازدیگران صحبت کرد و درکنارآن که از کارکرد های معینیت امورجوانان به نیکی یاد کرد ، برگزاری برنامه مناظره میان جوانان را که باعث ارتقا آگاهی ، هماهنگی ، اتفاق و اتحاد میان جوانان میشود ، گامی ارزشمند خواند.
همینگونه این جوانان خواهان برگزاری بیشتر برنامه های آموزشی و ارتقای ظرفیت دربخش های مختلف برای جوانان شدند.
معین امورجوانان ضمن آن نقش جوانان را درامور مختلف کشور مهم دانست ،  خاطرنشان ساخت که این معینیت درنظردارد که برنامه های مناظره را درمرکز وولایت های کشور بیشتراز پیش برگزار کند.
وی برگزاری مناظره ها و برنامه های آموزشی را درارتقای آگاهی جوانان امر مهم و موثردانست و ازجوانان خواست تا درسایربرنامه های آموزشی و ارتقای ظرفیت اشتراک کنند. احمدضیا احمدی

back to top