04 سرطان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ به روسا و کارمندان آن وزارت معرفی شد

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ به روسا و کارمندان آن وزارت معرفی شد

کابل باختر4 سرطان استاد سروردانش معاون ریاست جمهوری امروز حسینه صافی...

مبلغ  20 ملیون دالر  به فروش می رسد

مبلغ 20 ملیون دالر به فروش می رسد

کابل 4 سرطان باختر بانک مرکزی...

آریانا سعید جایزه اش را به دو زن قربانی خشونت ها اهدا کرد

آریانا سعید جایزه اش را به دو زن قربانی خشونت ها اهدا کرد

کابل باختر/ 4/ سرطان برای نخستن بار یک هنرمند افغانستان جایزه...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل باختر4 سرطان
استاد سروردانش معاون ریاست جمهوری امروز حسینه صافی را که به اساس حکم محمد اشرف غنی رییس جمهوراسلامی افغانستان به حیث سرپرست  و نامزد وزیراطلاعات وفرهنگ توظیف شده است ، به روسا و کارکنان آن وزارت معرفی کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: محفلی که به این مناسبت به حضورداشت  قانونپوه سرور دانش معاون ریاست جمهوری، محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه ، شماری ازاعضای شورای ملی و کابینه، ستره محکمه ، جامعه مدنی ، اسد الله غضنفرمشاور رییس جمهودرامور فرهنگی، هیئت رهبری  شورای عالی صلح وشبکه زنان افغان  و کارمندان وزارت اطلاعات وفرهنگ و شماری از مسولان و نماینده گان نهاد های مختلف برگزارشد.
دراین محفل نخست حکم محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان دررابطه به توظیف حسینه صافی به حیث سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ، توسط ویس هدایت معاون ریاست دفترریاست جمهوری خوانده شد.
متقاقبآ استاد سروردانش معاون دوم  ریاست جمهوری دربخشی ازسخنرانی خود درکنارآن که تعیین حسینه صافی را به حیث سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ به وی، هیئت رهبری و کارمندان این وزارت تبریک گفت ، خاطرنشان ساخت که تعیین نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ دراین سمت یک گام دیگری است درجهت عملی ساختن تعهد حکومت وحدت ملی درمورد مشارکت فعال زنان و بانوان در رهبری کشور.
معاون رییس جمهور برای سرپرست جدید وزارت اطلاعات وفرهنگ درامرپیشبرد امور مربوط یعنی رهبری و مدیریت یک نهاد بزرگ و فرهنگی ، رسانه یی و نشراتی  وامور جوانان کشور آرزوی موفقیت کرد.
همینگونه معاون دوم رییس جمهور از کارکرد های پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ که در مدتی زیادی سرپرستی این وزارت را به عهده داشت ، به قدردانی یاد کرد.
استاد سرورد انش  درکنار آن که دررابطه به کارکردهای این وزارت صحبت کرد و به یک سلسله کاستی ها نیزاشاره نمود  ، از هیئت رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ بخصوص سرپرست جدید این وزارت تقاضا کرد که به صورت جدی با یک ارزیابی دقیق و همه جانبه، کاستی ها را یک بار دیگر مورد توجه قراردهند و یک برنامه جامع اصلاحات، شایسته سالاری ، ارتقای ظرفیت و مبارزه با فساد را طرح و تطبیق کنند.
حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ نیزدرصحبتی ازاعتماد و باورمندی رییس جمهور و رییس اجرائیه کشورسپاسگزاری کرد.
وی خاطرنشان ساخت که برنامه های خود را با مشورت و هماهنگی با تیم داخلی و اداره های ذیربط تنظیم و انجام خواهند داد و درحفظ و نگهداشت سرمایه های ملی کشور بخصوص آبدات تاریخی متعهد میباشد.
حسینه صافی افزود که آزادی بیان به حیث یک اصل دموکراسی و دستاورد مبارزات آزادی خواهانه ، قابل قدربود و حفاظت آن  ضروری میباشد ، اما این آزادی با درنظرداشت اصل احترام متقابل و حفظ ارزش های ملی صورت خواهد گرفت.
وی اضافه کرده که نشرات درتنویراذهان عامه نقش به سزای داشته و درچگونگی تربیت و پرورش اطفال و نسل های جوان ارزشمند بوده و با توجه به نیازمندی جامعه قابل دقت است.
سرپرست جدید وزارت اطلاعات فرهنگ تاکید کرد که به خاطررسیدن به اهداف والا متعهد میباشد و اطمینان داد که با تمام قوت به شکل حسابده و با شفافیت تمام ، اهداف معینه را دنبال خواهند کرد.
پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز درصحبتی به نماینده گی از هئیت رهبری آن وزارت اطمینان داد که به خاطربرآورده ساختن اهداف وزارت،  درکنار سرپرست جدید وزارت اطلاعات وفرهنگ ، کارخواهند کرد . احمدضیا احمدی

دوشنبه ، 4 سرطان 1397 ، 11:07

مبلغ 20 ملیون دالر به فروش می رسد

کابل   4  سرطان   باختر
بانک مرکزی مبلغ 20  ملیون دالر را روز سه شنبه 5 سرطان  سالروان بطور لیلام به فروش می رساند.
درنامه که از آن بانک به آژانس باختر مواصلت ورزیده آمده است: دافغانستان بانک اعلام میدارد به منظور اشتراک در این داوطلبی از عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که قبلاً مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی را طور تضمین نزد آمریت عملیات بازار و مراکز زونهای د افغانستان بانک تحویل نموده اند تقاضا میگردد تا در این داوطلبی اشتراک کنند.
برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم یک روزتصفیه نمایند.
همچنان در این داوطلبی آنعده از صرافانیکه تا اکنون مبلغ فوق الذکر را به منظور تضمین و اشتراک در پروسه لیلام اسعار به د افغانستان بانک تسلیم ننموده اند، میتوانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک ورزند ودر داوطلبی های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نبوده برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا در یک مرتبه بطور نقد و یا حواله در مدت زمان معین تحویل بانک می نمایند.
نوت: مزایده کننده گان نمی توانند اضافه از سه فیصد از مجموع مبلغ اعلان شده تقاضا نمایند. ختم/ نالان

کابل باختر/ 4/ سرطان
برای نخستن بار یک هنرمند افغانستان جایزه آزادی شورای اتلانتیک را حصول کرد.
به گزارش آژانس باختر ، آریانا سعید آوازخوان جوان و مدافع حقوق زن جایزه خود را به فرخنده و رخشانه دو زنی که قربانی خشونت شدند، اهدا کرد.
جوایز امسال شورای اتلانتیک به مادلین البرایت شصت و چهارمین وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا ، آریانا سعید آوازخوان افغانی ، بنا العبد دختر 9 ساله سوری و نویسنده کتاب جهان عزیز و بنیاد بین المللی رسانه های زنان دریافت نموده اند.
شورای اتلانتیک که در واشنگتن موقعیت دارد همه ساله از اشخاص و سازمان های فوق العاده که مدافع آزادی و پیشرفت زنان اند ، قدردانی میکند.
آریانا سعید حین دریافت جایزه به ادامه کارش درراستای احقاق حقوق زنان درافغانستان تاکید کرد. ختم/ ماری نبرد آئین

کابل  باختر ۴  سرطان
وضع تحریم‌های تازۀ  امریکا بر ایران نگرانی های را در کابل و دهلی به بار اورده است هند و افغانستان نگران اند که وضع تحریم های تازه دربرابر ایران میتواند روابط اقتصادی و تجارتی این دو کشور با ایران را متاثر سازد.
مقامات در این دو کشور تاکید دارند که ایکا نباید با تحریم های تازه بر ایران به روابط اقتصادی افغانستان  و هند با کشوراسیب برساند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان میگوید  ایران بزرگترین شریک تجاری دولت افغانستان است بنابراین تحریم های امریکای نباید شامل  افغانستان و بخصوص بندر چابهار شود.
سخنگوی وزارت امورخارجه  تجارت با ایران و استفاده  از بندر چابهار رابرای افغانستان حیاتی خوانده  وخواستار لغوتحریم امریکا درروابط با جمهوری ایران شد.
وی اظهار داشته که درچند سال اخیر روابط تجاری کابل وتهران درحال افزایش است وایران به بزرگترین  شریک  تجاری افغانستان تبدیل شده است .
اوبا تاکید گفته است که افغانستان تلاش می‌کند تا تحریم‌های آمریکا به تلاش‌ها برای توسعه بندر چابهار آسیبی وارد نکند.
درهمین حال خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت افغانستان نیز تصریح کرد که باید تفاهمنامه جدیدی با هند و ایران به امضا برسد تا افزایش دسترسی افغانستان به بندر چابهار را تضمین کند.
افغانستان به عنوان کشوری محصور در خشکی برای دسترسی به دریا پیش از این کاملا به پاکستان وابسته بود و اسلام‌آباد اجازه دسترسی زمینی محصولات هندی به افغانستان را نمی‌داد.
بنابراین بندر چابهار در ایران ضمن ارائه یک مسیر جایگزین برای افزایش مبادلات تجاری در اختیار کابل و دهلی نو قرار گرفته  که وابستگی کابل به اسلام آباد را بسیار کاهش داده است.
بندر چابهار ارزان ترین و نزدیک مسیر برای صادرات اموال تجاری افغانستان محسوب می‌شود که افغانستان را به آبهای جهانی وصل می‌کند.
ازسوی هم مقامات هندی تاکید دارند که بندر چابهار بهترین گزینه برای انتقال کالاهای هند به افغانستان است و دهلی‌نو تلاش می‌کند هر چه زودتر این مسیر به بهره‌برداری برسد .
به گفته آنان دهلی‌نو نمی‌تواند برای انتقال کالاهای ترانزیتی خود به افغانستان از مسیر پاکستان استفاده کند زیرا بندر چابهار بهترین گزینه برای هند است و دهلی‌نو متعهد است که در همکاری با جمهوری اسلام ایران بندر چابهار را توسعه دهدزیرا  انتقال کالاهای هندی از مسیر بندر چابهار به افغانستان، به سود ۳ کشور است .
درهمین حال برخی آگاهان امور تاکید دارند که تحریم های تازه امریکا علیه ایران نباید بر پروژه های اقتصادی افغانستان  را چون بند ر چابها ر را اسیب وارد کند  باید ایستاده‌گی صورت گیرد تا پروژه بزرگ که مثال آن در سطح منطقه دیده نمی‌شود و برای افغانستان بسیار مهم است با چالش روبه‌رو نگردد. به این امید که مشکلات به میان آمده از سوی دو کشور سبب نشود که این پروژه زیر پرسش برود.
به گفته آنان ، ضرور است تا تمامی کشورها با در نظرداشت اهمیت پروژه بندر چابهار، افغانستان را در عملی شدن این پروژه همکاری کنند. 
بربنیاد گزارش های منتشر شده  در حال حاضر دو شرکت سرمایه‌گذار چینایی و یک شرکت هندی کارهای‌شان را در بندر چابهار متوقف کرده‌اند.
بندر چابهار ارزان ترین و نزدیک مسیر برای صادرات اموال تجاری افغانستان محسوب می‌شود که افغانستان را به آبهای جهانی وصل می‌کند وبندر چابهار برای جابجایی کالا توسط سرمایه گذاران کشور افغانستان کم هزینه ترین و امن ترین مسیر است و می تواند جایگزین مناسبی نسبت به سایر مسیرها باشد.
جاوید روشان

میمنه  باختر 4 سرطان
اعضای جامعه  مدنی ، بزرگان و شماری از باشندگان فاریاب به تحصن پرداختند. به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر: این افراد با بر پایی خیمه های تحصن در مقابل تعمیر ولایت ، ریاست امنیت ملی ، قومندانی امنیه و شورای ولایتی فاریاب خواهان بیرون ساختن  شهر میمنه و ولسوالی های شرین تگاب ، خواجه سبز پوش و دولت آباد آن ولایت از محاصره طالبان شدند.
گفته میشود آنان اعتراض دارند تا هر چه زود تر شاهراه نمبر یک  میمنه  شبرغان که از چند روز به اینسو توسط طالبان مسدود شده است  باز گردد  در غیر آن دست به قیام های مردمی خواهند زد .
شماری از دفاتر رسمی و خصوصی در شهر میمنه امروز مسدود بود و مسوولان محلی حاضر به گفتگو با رسانه نمی شوند . لیلما

شبرغان باختر 4 سرطان
پارک تفریحی مدیریت محبس جوزجان امروز به بهره برداری سپرده شد.
سمونمل محمد نبی متین مدیر محبس جوزجان به آژانس باختر گفت که این پارک تفریحی به هزینه بیش از دوصد هزار افغانی از امکانات دست داشته مدیریت محبس در مدت دوسال درساحه یکهزار مترمربع زمین درمحوطه محبس ساخته و با وسایل تفریحی مجهز شده است. لیلما

کابل باختر- 4 سرطان
وزارت صحت عامه کار ساختمان یک کلینیک صحی را در شهر کابل افتتاح کرد.
به گزارش خبرنگار آزانس باختر: داکتر ماموسی زیور معین امور مالی واداری وزارت صحت عامه حین افتتاح این کلینیک گفت که نظر به مشکلات مردم ومراجعین در ساحه مکرویان سوم، وزارت صحت عامه تصمیم گرفت تا این کلینیک را اعمارنماید .
داکتر زیور  بیان کرد که این پروژه سی اچ سی که با هزینه بیش از نوزده میلون وهشتصد وشصت هزار افغانی از بودجه غیر مشروط دولت تمویل میشود وتا اخیر سال مالی 1397 به بهره برداری سپرده خواهد شد.   مومنه احمد یار

پلخمری باختر  4 سرطان
پولیس بغلان دو تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر باز داشت کرد .
سمونوال شاه محمود پویا مدیر مبارزه با مواد مخدر قومندانی امنبه بغلان به آژانس باختر گفت که این دو تن میخواستند نه صد و پنجاه گرام مواد مخدر نوع شیشه را از کندز به شهرمزار شریف انتقال دهند که از جانب پولیس بغلان باز داشت شدند . قایم

محمود راقی  باختر  4 سرطان
یک زن در اثر خصومت های خانوادگی دیشب در کاپیسا کشته شد و پنج تن دیگر به شمول یک زن زخم برداشتند .
عبد الفتاح شفیق ولسوال حصه اول کوهستان به آژانس باختر گفت که دو خانواده در منطقه پناه خیل ولسوالی  یاد شده پس از مشاجره لفظی به درگیری پرداختند که در نتیجه یک زن جوان کشته شد و یک زن دیگر و چهار مرد زخم برداشتند .
منبع افزود که افراد زخمی شده به شفاخانه ایمر ایجنسی پنجشیر انتقال داده شدند و وضعیت صحی دو تن آنان وخیم میباشد .
گفته میشود این درگیری میان خانواده های کا کا و برادر زاده رخ داد که پولیس دو تن را در پیوند به آن بازداشت کرده است . لیلما

سرپل  باختر  4 سرطان
طالبان مسلح یک قومندان خیزش های مردمی را دیشب در سرپل به شهادت رسانیدند.
ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل به آژانس باختر گفت که نورا لله قومندان خیزش های مردمی در قریه تبر ولسوالی سانچارک در حمله طالبان مسلح به شهادت رسید و دو همکار  دیگر وی زخم برداشتند.
وی گفت  بارسیدن نیروی کمکی به محل افراد طالبان از ساحه فرار کردند . لیلما

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL