31 سرطان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

محمد اشرف غنی با معاون سکرترجنرال سازمان ملل دیدارکرد

محمد اشرف غنی با معاون سکرترجنرال سازمان ملل دیدارکرد

کابل باختر ۳۰ سرطان محمداشرف غنی رییس‌جمهوری اسلامی افغانستان، با خانم...

مسلمیار: مشرانو جرگه حامی تمام ارزش های ملی کشور است

مسلمیار: مشرانو جرگه حامی تمام ارزش های ملی کشور است

کابل باختر 30 سرطان سیدعبدالوحیدقتالی رییس‌عمومی اداره امور ریاست جمهوری ورییس...

مشرانو جرگه : طالبان از مردم ملکی انتقام می گیرند

مشرانو جرگه : طالبان از مردم ملکی انتقام می گیرند

کابل باختر 30 سرطان مخالفان مسلح نظام با تحمل تلفات سنگین...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل باختر ۳۰ سرطان
محمداشرف غنی رییس‌جمهوری اسلامی افغانستان، با خانم امینه محمد معاون سکرترجنرال سازمان ملل که به کابل سفر کرده بود، در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این دیدار خانم امینه با قدردانی از تلاش های رییس جمهوری به خاطر آوردن اصلاحات در نهادهای مختلف حکومت، از روند صلح به رهبری و مالکیت حکومت افغانستان و پروسه انتخابات اعلام حمایت کرد.
معاون سکرترجنرال سازمان ملل همچنان از افزایش حضور زنان در سطوح مختلف حکومت به ویژه در سطوح تصمیم گیری، ابراز خوشبینی کرد.
در مقابل، رییس جمهوری از همکاری های دوامدار این سازمان برای افغانستان تشکر کرد و بر آوردن اصلاحات در نهادهای سازمان ملل که در افغانستان فعالیت دارند، تاکید کرد. نالان

کابل باختر 30 سرطان
سیدعبدالوحیدقتالی رییس‌عمومی اداره امور ریاست جمهوری ورییس دارالانشای کمیسیون عالی تجلیل از جشن صدمین استرداد استقلال افغانستان، درمورد آمادگی این کمیسیون برای تجلیل شایسته جشن استقلال، به فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه معلومات داد  .
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس باختر، دراین ملاقات که درمقرشورای ملی انجام شد سیدعبدالوحیدقتالی رییس اداره امور ریاست جمهوری گفت که کمیسیون برگزاری جشن ازطریق16کمیته کاری در34ولایت کشور، برنامه‌های دینی،فرهنگی،تاریخی وشماری اقدامات دیگر را برای تجلیل نیکوتر ازصدمین سال جشن ا استقلال کشور رویدست گرفته است.
قتالی افزودکه برای اینکه همه اقوام افغانستان خودرا دربرگزاری این جشن تاریخی سهیم بدانند ارتباطات گسترده‌ با اقشارمختلف کشور برقرار شده ازسوی دیگرمهاجران افغان درخارج نیز ازجشن استقلال شان پاس داری  می کنند،موصوف ازرییس مشرانوجرگه خواهان سفارش ونظرات خودش واعضای مشرانو جرگه شدد.
فضل هادی مسلم‌یار رییس مشرانوجرگه با تأکید بر گسترش روابط کاری میان این مجلس و اداره امورریاست جمهوری خاطر نشان کرد که مجلس سنای کشور حامی ومدافع تمامی ارزش‌ها و برنامه های ملی کشور بوده وآماده است درصورت نیاز، سهم به سزایی را برای تجلیل از این مناسبت بزرگ تاریخی وملی ایفا کند.
مسلم یار ابراز امید واری کرد که باید هر سال از هشتم ثور روز پیروزی انقلاب اسلامی افغانستان که خود یک رویداد تاریخی قابل توجه است نیز تجلیل شایسته به عمل آید. نالان

کابل باختر 30 سرطان
مخالفان مسلح نظام با تحمل تلفات سنگین درمیدان های نبرد واجرای مانورها درجریان نشست های صلح، از مردم ملکی انتقام می گیرند.
   به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس باختر،  این مطلب را سناتوران درجلسۀ امروز مجلس سنا که به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس برگزارشد د بیان کردندو با ابرازنگرانی ازتلفات گستره افراد ملکی درحملات انفجاری دردروازه پوهنتون کابل وقومندانی امنیه قندهار اذعان داشتند با وصف مذاکرات روند صلح درداخل وخارج،  گروه طالبان دندان‌های شانرا بالای مردم تیزکرده اند، با قساوت وبی رحمی افراد ملکی را قتل عام می کنند که درهیچ رویا رویی با ایشان قرارندارند .
  شهادت مرموزجنرال عبدالمبین مجتبی قومندان لوای اردوی ملی مستقردرغزنی، شهادت جنرال عبدالغفاراحمدزی مسوول محافظت منزل رییس جمهوری نیزمایۀ تأسف وتأثراعضای مجلس بوده که دشمنان داخلی وخارجی با حیله‌های گوناگون دستان شانرا به خون فرزندان این وطن رنگین می‌کنند.
  ازسوی دیگرمهارنشدن پلان‌های تروریستی ناشی ازمحاسبات غلط، ضعف مدیریت ورهبری جنگ، شدیداً مورد انتقاد قرارگرفت که بیشترازسی تن افراد کماندو دریک کمین درولسوالی آبکمری ولایت بادغیس جان‌های شانرا از دست دادند که اعضای مجلس جداً خواهان بررسی این همه تلفات انسانی شدند.
  همچنان سناتوران ازوضعیت ناگوارامنیتی در بدخشان، بادغیس، جوزجان، فاریاب، سرپل وپکتیا وسایرمناطق یاد آوری کردند و گفتند درولسوالی کران ومنجان بدخشان معادن لاجورد دراختیارگروه طالبان قرارگرفته است ودربالامرغاب بادغیس بیزاردوی ملی درمحاصره دشمن قراردارد که زنگ خطرجدی به حساب می آید و رهبران حکومت وبخش امنیتی مکلف اند به خاطربهبود این وضعیت تدابیرهمه جانبه اتخاذ کنند.
     طرح شاروالی کابل مبنی برجریمه شدن کسانیکه کثافت را درجاهای غیرتعیین شده می اندازند؛ مورد استقبال قرارگرفت وازشهروندان خواسته شد که درتنظیف وپاکی شهراحساس مسوولیت جدی کنند .
   تأکید اعضا براستعمال واژه شهید ازسوی رسانه ها به نیروهای دفاعی وامنیتی کشورکه جان‌های خودرا درمقابل تروریستان ازدست می دهند، تاکید بربرگزاری انتخابات ریاست جمهوری به وقت تعیین شده است، بازنگری روند صلح با گروه طالبان، انتقاد ازافراد واشخاصیکه در وضعیت جاری خواهان ایجاد اداره مؤقت اند وبرخی مسایل دیگرمطرح بحث قرارگرفت.
      فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه درجمعبندی مباحث، تأثرات خود را نسبت به رویداد های خونین درکابل وقندهارابراز کرد وبا تقبیح این جنایات، خاطرنشان کرد باوجود آنهم شهروندان به تلاش‌های جاری درقبال صلح خوشبین اند ولی با تأسف که نبردها شدت یافته و ازافراد ملکی ونظامی قربانی می گیرد.
رییس مشرانوجرگه با اشاره به انفجار درنزدیکی پوهنتون کابل گفت این حادثه  نشان داد که دشمن به تعهداش درقطعنامه نشست قطرمبنی هدف قرارندادن تأسیسات عامه صادق نیستند که ایجاب می کند آتش بس برقرارشود و ازتلفات جلوگیری به عمل آید.
     رییس مجلس با قدردانی وحمایت ازرشادت‌ نیروهای امنیتی؛ وارد شدن تلفات به منسوبان کماندو دربادغیس رانگران کننده دانست وتأکید کرد که این مورد طورجدی پیگیری گردد ودرآینده قبل ازاینکه نیروهای مسلح برای انجام وظایف توظیف می شود تمام ابعاد جنگی محاسبه واقدام لازم ودقیق صورت گیرد.
همچنان مشرانوجرگه به خاطرتصویب وتایید برخی قوانین وسایرمسایل مهم ملی کشور، تصمیم اتخاذ کرد که تا دهم اسد ماه آینده به تعطیلات تابستانی نروند به کارهای شان کما فی السابق ادامه می دهند.
   درختم جلسه، گزارش کاری اجلاس اول دوره هفدهم تقنینی کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی؛ توسط سناتورسهیلا شریفی، گزارش کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه توسط سناتورصالحه مهرزاد، گزارش کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی توسط سناتورمحمود خان خاکریزوال وگزارش کمیسیون اموربین المللی توسط سناتورفوزیه سادات ارائه شد. نالان

کابل باختر
کابل  باختر۳۰  سرطان
محکمه استیناف جرایم سنگین امروزحکم بی گناهی  عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را  در یک محاکمه علنی صادر کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر : عبد الرزاق وحیدی در یک محکمه غیابی  به  اتهام  سوی استفاده صلاحیت وظیفه یی  در زمان ماموریتش  به حیث معین وزارت مالیه از سوی محکمه ابتداییه   به سه سال حبس تنفیذی  محکوم به مجازات  شد و در حمل سال 98 بازداشت و به زندان انتقال داده شد.
هم چنان محکمه حشمت الله معاون شرکت مطبعه احمدی را  به شش ماه حبس و نزده میلیون  افغانی جریمه نقدی محکوم کرد.بهزاد

کابل  باختر۳۰  سرطان
محکمه استیناف کابل امروزدریک جلسه علنی عاملان قتل شش ساله را به سی٬سی سال زندان محکوم کرد
به گزارش آژانس باختر٬ مهسا در ۱۹ حوت سال گذشته، از مربوطات ناحیه یازدهم شهر کابل ابتدا ربوده شدو سپس به قتل رسید.
آدم‌ربایان، پیش از قتل این کودک، برای رهایی او از خانواده‌اش ۳۰۰ هزار دالر مطالبه کرده بودند.
پدرمهسا یک صراف دست فروش است و در محله ۳۱۵ کابل جایی که آدم ربایان دکان داشتند در یک منزل کرایی زندگی میکرد.
آدم ربایان که دو جوان و اعضای یک خانواده اند از ترس شناسایی شان از سوی خانواده مهسا٬ اورا کشتند و جسد اش را در یک جر در خیرخانه کابل انداختند.
پولیس کابل به تاریخ ۲۴ جوزا این دو جنایتکار را بازداشت کرد وآنها در دید رسانه ها به جرم شان اعتراف کردند
اولین جلسه قضایی عاملان این جنایت به تاریخ  پنجم جوزا برگزار شد. هیئت قضایی برای «سجادآقا و روح‌الله» دو متهم این پرونده را حکم سی سال زندان را صادر کرد
این فیصله از سوی پدر ودیگر اعضای خانواده مهسا پذیرفته نشد آنان بر اجرای حکواشد مجازات بر این دو تاکید دارند.
هیئت قضایی استدلال می کند که نظر به اسناد ارائه شده از سوی طب عدلی ٬سجاد و روح الله سن هژده سالگی را تکمیل نکرده اندو طبق قانون حکم اعدام برآنان اجرا شده نمی تواند
اعضای خانواده مهسا کوچک حکم محکمه اولی را نپذیرفتند استیناف طلب شدند و امروز٬هیئت قضایی محکمه استیناف حکم محکمه ابتدایی را تائید کرد و هر کدام را به سی٬سی سال زندان محکوم به مجازات کرد. که با اعتراض خانواده مقتول مواجه شد
هیأت قضایی تصریح کرد که این حکم قطعی نیست و متضرران می‌توانند برای تجدید نظر فرجام خواهی کنند.
معلوم نیست که محکمه تمیز که حکم قطعی را صادر می کند چه وقت برگزار خواهد شد.  بهزاد

شهرقندهار۳۰ سرطان باختر
برای ده ها دهقان درولایت قندهار تخم زعفران وابزارکشت این گیاه ، توزیع شد.
این دهقانان درولسوالی های پنجوایی ، دند و ارغنداب مشغول کشت زعفران اند.
یک مسوول اداره زراعت ولایت قندهار به آژانس باخترگفت که دراین دوربرای نزدیک به صد دهقان تخم زعفران و ابزارکشت این گیاه توزیع شد.
اوگفت وزارت زراعت می کوشد تا با فراهم آوری سهولت ها برای زعفران کاران ، میزان تولید این گیاه را افزایش دهد.ختم/ابوی

شهرکندز۳۰ سرطان باختر
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، کار بازسازی پانزده شبکه آبیاری درجه دوم و سه آب‌ریزه را در ولایت کندز آغاز کرد.
یک مسوول اداره زراعت ولایت کندز به آژانس باخترگفت که قرار است پانزده شبکه آبیاری در ولسوالی‌های امام‌ صاحب، دشت‌ارچی و سه آب‌ریزه در ولسولی‌های چهاردره و خان‌آباد بازسازی و ساخته شود.
شبکه‌های آبیاری که در ولسوالی‌های امام‌صاحب و دشت‌ارچی بازسازی می‌شود، در مجموع ۹۰ کیلومتر طول دارد و حدود شش‌هزار هکتار زمین را تحت آبیاری قرار می‌دهد. برای بازسازی این شبکه‌ها چهل‌وشش میلیون افغانی در نظر گرفته شده است که از سوی بانک انکشاف آسیایی تامین می‌شود.
هم‌چنین کار ساخت آب‌ریزه های «ده واران، کوتل کجک و کفترجار» نیز در ولسوالی چهاردره و خان‌آباد ولایت کندز آغاز شده است. این آب‌ریزه‌ها از طریق پروژه حوزه دریایی پنج آمو به پیش برده می‌شود.
این آب‌ریزه‌ها حدود سه‌هزار و هشت‌صد هکتار زمین زراعتی را زیر آبیاری قرار می‌دهد. ساخت این آب‌ریزه‌ها به جلوگیری از فرسایش خاک، تخریب زمین ناشی سیلاب‌ها و هم‌چنین افزایش محصولات زراعتی کمک می‌کند.ختم/ابوی

پشاور – دی دان – 30 سرطان – باختر
دریک حمله انتحاری  و تیراندازی درایالت خیبر پشتونخوا 9 تن به شمول شش پولیس کشته شدند.
به گزارش آژانس باختر به نقل از رسانه های پاکستان، افراد مسلح ناشناس که سوار بر چهار موتر سایکل بودند برپولیس در پاسگاه  کوتلا سیدان تیراندازی کردند که در آن دوپولیس کشته شدند و چند تن زخمی شدند.
در پی این حمله هنگامی که قربانیان به شفاخانه انتقال داده شدند، حمله کننده انتحاری  خود را در دروازه ورودی  شفاخانه انفجار داد که در این حمله چهار پولیس و سه غیر نظامی کشته شدند و 13 تن به شمول هشت پولیس زخمی شدند.
حمله کننده انتحاری یک زن بود که بیست و هشت سال عمر داشت و هشت کیلوگرام مواد انفجاریی را به بدن خود بسته بود.
این انفجار باعث شد تا شفاخانه مسدود شود و زخمیان به شفاخانه نظامی انتقال داده شدند.
مسوولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان برعهده گرفته است.  فریده بابک

ایبک / باختر/ ۳۰/سرطان
مسوولان اداره زراعت سمنگان می گویند که امسال دام ها درآن ولایت هفتاد درصد افزایش یافته است.
محمد رحمان ارغندیوال رییس اداره زراعت سمنگان به آژانس باختر گفت که به اساس احصائیه تخمینی موجود نزدآنان درمرکز وولسوالی های شش گانه آن ولایت درسال قبل بیشتر از یک میلیون و ششصد وچهل هزار دام موجود بود واین رقم درسال جاری به بیش از دومیلیون و هشتصد هزار دام افزایش یافته است.
ارغندیوال علت افزایش دام ها را موجودیت چراگاه های وسیع پرورش و نگهداری گله های بزوگوسفند و مساعد بودن مناطق گرم سیر و سردسیر درفصل های مختلف امسال و به خصوص بارندگی های مداوم و سرسبز شدن چراگاه ها خواند و گفت که سال گذشته دراثر خشکسالی ها دام داران نتوانستند به گونه اساسی نسل گیری کنندکه دام های آنان کاهش یافت.
ارغندیوال اضافه کرد که امسال نرخ دام ها درآن ولایت نیز افزایش یافته است.
غلام محمد یکتن از دام داران سمنگان با اظهار رضایت از افزایش دام هایش می گوید که سال گذشته علوفه درچراگاه ها کم بود یک بره و گوسفند را به چهار هزار افغانی به فروش می رساند اما درسال جاری علوفه زیاد شده است و گوسفندان نیز چاق و فربه شده اند و یک بره گوسفند را تاهشت هزارافغانی به فروش می رساند .
گفته می شود که درحال حاضر درسمنگان دربیش از هفتاد ونه هزار هکتار زمین علفچر موجود است . ختم/ لیلما

کابل باختر/ ۳۰/سرطان
طومارصلح افغانستان طولانی و تواند درتواست به مشکل می توان سرنخ آن رایافت فها که بازیگران منطقه یی درک کنندکه بی ثباتی درافغانستان، بی ثباتی درمنطقه وجهان است .
افغانستان سال هاست دربحران می باشد که سرنخ آن به دست دیگران است خوشبختانه آنانی که درمسیر این بازی دلقک شده اند، افغانان اندکه دهه هاست برطبل دیگران کوفته اند افغانستان راویران و مردم آن را ماتم دار کرده اند.
بنابه گزارش ها، داکترزلمی خلیل زاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا درامور صلح آمادگی دارد تا روند هفتمین دور مذاکرات با طالبان را ادامه دهد .
سرگردانی خلیلزاد به کشور ها نشان می دهد مساله صلح درافغانستان تودرتو است و کلاف آن تا هنوز سردرگم می باشد اما آنچه از لابه لای گفته های سیاست پردازان و مقام های ارشد حکومتی دررسانه ها نشرمی شود ، دو موضوع را روشن می کند. یک این که تاهنوز سیاست پردازان درکشور نمی دانندکه درمذاکرات امریکا و طالبان چه گذشته است و چه می گذرد و دوم این که تاهنوز میان سیاست پردازان کشور و مقام های ارشد دراین مورد خط فکری واحد وجود ندارد، این موضوع سبب شده است تا بازیگران منطقه یی از آن سود گیرند ومقامات ارشد حکومتی، نهادهای مدنی، احزاب سیاسی رهبران تنظیم ها با هم کلاویز شوند و فرصت را از دست بدهند.
دربحث ها پیوسته برصلح تاکید می شود اما هرگز گفته نمی شود راهکار برای صلح چیست ، صلح چگونه از سفرپرازسنگلاخ فکری عبور کند درچنین وضعیت هم بازی گران منطقه یی سود جویی می کنند و هم مخالفان سیاسی .
ازبخت بد افغانان وضعیت درمنطقه و فرا منطقه نیز بهتر از داخل نیست به گزارش رسانه ها، رییس کمیته قضایی سنا امریکا گفته است: امریکا باید تسلیم خواست های طالبان نشود.
جنرال مک کنیزی: امریکا به همکاری خود با نیروهای دفاعی و امنیتی افغان ادامه دهد .
سرمنشی ناتو: ناتو همزمان با امریکا از افغانستان خارج می شود بازهم سرمنشی ناتو: امریکا و متحدان این کشور صرفاَ برای خروج نظامیان خارجی از افغانستان وارد مذاکره نشدند، اعلامیه وزارت خارجه امریکا ،روسیه وچین به این باور اندکه پاکستان درروند صلح افغانستان نقش عمده دارد.
رسانه های امریکایی ترامپ از عمران خان بخواهد که طالبان آتش بس را قبول کنند. این ها همه  برگی از خوار است که ارائه شد. ختم/ نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL