29 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

انفجاری درمزارشریف بلخ رخ داد

انفجاری درمزارشریف بلخ رخ داد

مزارشریف/ ۲۹ سنبله /باختر انفجاری شام امروزدرشهرمزارشریف مرکزبلخ رخ داد عادل شاه...

بمب گذاری زیرپرچم طالبان؛ ترفند تازه هراس افگنان درننگرهار

بمب گذاری زیرپرچم طالبان؛ ترفند تازه هراس افگنان درننگرهار

جلال آباد/ ۲۹ سنبله/ باختر طالبان با بمب گذاری در زیر...

بمب گذاری ناکام طالبان دریک مسجد درننگرهار

جلال آباد/ ۲۹ سنبله/باختر طرح طالبان برای آماج قراردادن نمازگزاران درننگرهار...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

کابل باختر/24/ حمل
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1206دالر عرضه میگردد.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر امروز به آژانس باختر گفت ، فی گرام طلای بیست ویک عیار 880 مصری مبلغ 2350 افغانی ، کویتی بیست ویک عیار 880 مبلغ 2350 افغانی ، سینگاپوری 21 عیار 880 مبلغ 2300 افغانی، عربی 790 مبلغ 2000 افغانی ، بحرینی 790 مبلغ 2050، ایرانی 705 مبلغ 1650 افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 1500 افغانی در بازارهای کابل عرضه می گردید.  

?????? ، 24 ??? 1394 ، 11:01

ارزش پول افغانی

کابل باختر24 حمل  
به اساس معلومات خان محمد باز، رئیس صرافان سرای شهزاده کابل ارزش پول افغانی  در مقابل پول خارجی صبح امروز ازین قرار است.
یک دالر امریکایی خرید پنجاه وهفت  افغانی ونود پول، فروش پنجاه وهفت افغانی و نودوپنج پول .
یک پوند انگلیسی خرید هشتادوسه  افغانی وهشتاد پول، فروش هشتادوسه  افغانی نود  پول.
یک یورو خریدشصت ویک افغانی وسی پول ،فروش شصت ویک افغانی وچهل  پول.
یک درهم امارات خرید پانزده افغانی وهفتاد پول ، فروش پانزده افغانی وهشتاد پول.
یک ریال سعودی خرید پانزده افغانی وسی پول ، فروش پانزده افغانی وچهل پول .
هزار کلدار پاکستانی خرید پنجصدوشصت ودوافغانی ،  فروش پنجصدوشصت وسه افغانی.
هزار کلدار هندی خرید نه صد وبیست وپنج  افغانی ، فروش نه صدو سی  افغانی .
هزار تومان ایرانی خرید هفده   افغانی سی  پول ،فروش هفده افغانی وچهل پول.

نیویورک / ان-بی-سی /باختر/24 حمل 

آمازون موافقت اداره هوانوردی فدرال را برای اولین ازمایش تحویل بسته هایش توسط هواپیماهای بدون سرنشین در کمتر از یک ماه پس از متهم شدن این اداره به کند کاری، حاصل کرد.

اداره هوانوردی امریکا قبل از این در ماه مارچ نیز به یکی از پروتوتایپ "نمونه" های امازون اجازه رسمی داده بود، ولی یک هفته بعد شرکت به قانونگزاران گفت که نمونه هواپیمایش در حال کهنه شده میباشد که بیشتر از شش ماه منتظر اجازه رسمی شدن از طرف این اداره بود.

اداره هوانوردی فدرال سرانجام با نوشتن یک نامه که توسط ویبسایت این اداره به نشر رسید به خواست امازون لبیک گفت. نظر به این نامه تمامی پرواز های امازون نباید بیشتر از ارتفاع 120 متر و تیزتر از 160 کیلومتر در یک ساعت باشد.

اهداف شرکت امازون این است تا با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین بسته ها را به مشتریانش در فاصله 16 کیلو متری تحویل بدهد. تمامی هواپیماهای این شرکت با استفاده از سیستم خودکار سفر میکنند و دارا ی تکنالوژی هستند که مانع تصادم ایشان با دیگر هواپیما ها میشود.

شهرپل علم 10 دلو باختر
تعمیر جدید و پیشرفتۀ اطفائیه ولایت لوگربه بهره گیری سپرده شد.
این تعمیر به گونۀ پیشرفته وبرابربا معیارهای جهانی اطفائیه ، به هزینۀ سه ملیون و هفت صدهزاردالرازسوی اردوی امریکا ساخته شده است.
دراین تعمیر یک مرکزبزرگ آموزش شیوه های برخورد با مهار حریق ، ایستگاه های وسایط اطفائیه ، دفاتراداری ، بخش عملیاتی ، خوابگاه برای نیروهای اطفائیه ، بخش غذا خوری ودیگرنیازهای مبرم درنظرگرفته شده است.
عبدالولی طوفان آمرامنیت قوماندانی پولیس ولایت لوگرمی گوید که پس ازاین اطفائیه این ولایت با کارایی بلند و موثر دربرابررویداد های آتش سوزی قرارخواهد گرفت.
نیازمحمد امیری سرپرست ولایت لوگرازمردم خواست تا درصورت بروز رویداد های آتش سوزی ، به موقع اطفائیه را باخبرسازند.
تعمیر جدید اطفائیه لوگردر هفت ونیم جریب زمین درشهرپل علم موقعیت دارد.
پیش ازساخت تعمیر جدید ، نیروهای امریکایی برای اطفائیه لوگر هفت موترپیشرفته مجهزبا وسایل  ضد آتش اهدا کرده بود.
همچنان پیش ازاین اطفائیه لوگردریک ساختمان غیرمعیاری و با وسایل و توانایی اندک فعالیت می کرد.

جلال آباد 10 دلو باختر
ده ها زندانی درزندان مرکزی ولایت ننگرهارازیک دوره ی حفظ وتلاوت قرآن کریم فارغ شدند.
این زندانیان یک دورۀ سه تا شش ماهه را درزمینۀ حفظ وتلاوت قرآن کریم درداخل زندان مرکزی آموزش دیده اند.
سید آقا ثاقب معاون ریاست عمومی زندان های افغانستان از زندانیان خواست تا به آموزه های دینی چنگ بزنند و هرجرمی را که به خاطرآن زندانی شده اند ، تکرار نه کنند.
دراین مراسم برای هفتاد و پنج زندانی که دورۀ حفظ وتلاوت قرآن کریم را سپری کرده اند ، دستارفضیلت بسته شد.

کابل باختر/ 10/ دلو
تصمیم اخیرولسی جرگه مبنی برسلب صلاحیت نظارت از شورا ولایتی واکنش های را درپی داشته است.
به گزارش آژانس باختر ، درجلسه عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه ، کمیسیون امنیت داخلی آن مجلس، ماده اختلافی را در طرح قانون شورای ولایتی را ارائه نمود که باعث بروز مشکلات شد.
میرداد خان نجرابی رییس کمیسیون امنیت داخلی درنشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه یاد آور شد که حکومت مطابق به حکم قانون اساسی بر رد صلاحیت نظارت ازسوی اعضای شورای ولایتی تاکید دارد.
بعداز بحث پیرامون این مساله ، اعضای مجلس به اکثریت آرا صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی را سلب نمود. مگر این تصمیم ولسی جرگه واکنش تند شماری از اعضای شورا ولایتی ، ولایات کشور را درپی داشت.  برخی را باور به این است که شورای ولایتی درولایت ها حکم پارلمان های کوچک را داشته و آنها حق نظارت برکارکرد مقامات محلی درولایت های مربوط را دارند.
به تعقیب این تصمیم، شورای ولایتی ، ولایت های هرات ، نیمروز ، قندهار ، بلخ ، سمنگان ، سرپل ، جوزجان ، لغمان ، نورستان ، ننگرهار ، کنر دروازه های شان را بستند . اعضای شورای ولایتی این ولایت ها از رییس جمهور خواسته اند تا فیصله اخیر ولسی جرگه را توشیح نکنند و غرض وضاحت بیشتر آن را به ستره محکمه راجع سازند.
این مشکل درحالی بروز کرده که اعضای ولسی جرگه رخصتی زمستانی شان را آغاز کرده اند و قراراست آنها تا پانزدهم ماه حوت به کرسی های پارلمان بازنگردند.

کابل باختر/ 8/ میزان
دوکتور محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان ظهر امروز طی مراسم رسمی سترجنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری را بر کرسی کارش نشانده برای او در راه خدمت به مردم افغانستان آرزوی موفقیت کرد.
به اساس معلومات دفتر ریاست جمهوری به آژآنس باختر، رئیس جمهور اسلامی افغانستان در این مراسم یاد آور شد که اراده مردم افغانستان در انتخابات تحقق یافت و بر بنیاد این اراده حکومت وحدت ملی شکل گرفت و ما در هماهنگی کامل حکومت و مردم افغانستان به سوی روشنایی ها به پیش میرویم.
در این مراسم سترجنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در حالی که قضاوت پوه محمدسرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، محمدیونس قانونی و محمد کریم خلیلی معاونین سابق ریاست جمهوری و شماری از اراکین بلند پایه دولتی نیز حاضر بودند، طی سخنانی از اعتمادی که به او شده است از مردم افغانستان سپاسگزاری نموده گفت که در پیشگاه مردم افغانستان وعده می سپارم که با تمام توان در راه تأمین صلح و امنیت و خدمت به مردم افغانستان کار خواهم کرد.
بعداً معاون اول ریاست جمهوری در جمع مشاورین و کارمندان ریاست دفتر مقام معاونیت اول ریاست جمهوری طی سخنانی گفت خرسندم که امروز در کنار شما قرار دارم و تعهد من بر ادامه کار و خدمت به مردم افغانستان استوار خواهد بود و به حکومت وحدت ملی پابندم و برای ثبات آن کار خواهم کرد.
معاون اول ریاست جمهوری افزود که توجه به امنیت و ثبات کشور، استحکام وحدت و همبستگی میان اقوام افغانستان در صدر برنامه های کاریش قرار خواهند داشت.
معاون اول ریاست جمهوری همچنان خاطر نشان کرد که روشنفکران و نسل جدید مایه امیدواری های امروز و فردای کشور هستند و من از ایشان حمایت می کند. 

کابل باختر/ 8/ میزان
یک قوماندان گروه طالبان مسلح که یک راکت را غرض پرتاب بالای مناطق مسکونی غزنی آماده ساخته بود، درپی انفجار راکت خودکشته شد.
دفترمطبوعاتی سخنگوی وزارت دفاع ملی امروز به آژانس باختر خبرداد.
یکتن از قوماندانان گروه طالبان مسلح به نام ملا نصرت زمانیکه میخواست یک فیر راکت میزائیل را ازکوه زرشان ولسوالی مقر ولایت غزنی بالای شهر پرتاب نمایند، راکت حین پرتاب انفجار نموده و ملا نصرت را کشت .
طبق یک خبردیگر ، یک قوماندان شبکه طالبان مسلح درجریان فعالیت های تروریستی درمربوطات ولسوالی ناوه ولایت هلمند درپی عملیات تصفیوی نیروهای اردوی ملی با سه محافظ اش زخمی شد و مقدار جنگ افزار آنها بدست نیروهای امنیتی افتاد .
برمبنای یک خبردیگر ، یک مقدار مهمات را که مخالفان مسلح در مربوطات ولسوالی ده سبز ولایت کابل غرض فعالیت های تروریستی جابجا ساخته بودند درجریان فعالیت های وظیفوی نیروهای اردوی ملی کشف و خنثی گردید.

کابل باختر 8 میزان
داکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز با شریعت مداری معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این دیدار که در ارگ انجام شد، معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران تمنیات نیک و تبریکات داکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران را بخاطر انتخاب داکتر اشرف غنی احمدزی بحیث رئیس جمهور افغانستان تقدیم کرد و برای رئیس جمهور جدید کشور، آرزوی موفقیت نمود.
شریعت مداری گفت که در جریان ۱۳ سال گذشته روابط خوب و سازنده میان ایران و افغانستان وجود داشته است.
معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد که رهبری خردمندانه رئیس جمهور کرزی موجب انتقال مسالمت آمیز قدرت در افغانستان گردید.
آقای شریعت مداری ضمن اینکه از ادامه همکاری های دراز مدت کشورش با افغانستان اطمینان داد، گفت که ثبات و استحکام افغانستان آرزوی ماست و ما در زمینه مهیا نمودن زمینه های تحصیلی به مهاجرین افغان در ایران تلاش خواهیم کرد.
داکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ازاشتراک معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم تحلیف تشکری کرد و نقش بندر چابهار را در گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور و منطقه مهم خواند.
وی خواستار زمینه سازی به منظور یافتن بازار های مناسب برای محصولات صادراتی افغانستان در آن کشور گردید.
رئیس جمهور کشور از توجه جمهوری اسلامی ایران بخاطر مهیا نمودن زمینه های تحصیلی برای مهاجرین افغان تشکری کرد.
داکتر اشرف غنی احمدزی تاکید کرد که مناسبات افغانستان با کشور های دیگر روابط افغانستان را با جمهوری اسلامی ایران تحت تاثیر قرار نخواهد داد و چنانچه حکومت قبلی افغانستان همیشه تاکید کرده است، هیچگاهی از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده صورت نخواهد گرفت.

کابل باختر/ 8/ میزان
ابراهیم ویچ بازی کن باشگاه پارسن جرمن فرانسه به دلیل مصدومیت بازی امشب این تیم را با بارسلونا از دست داد.
***
مربی ریال مادرید گفته است ، در بازی های لیگ برتر و جام قهرمانان اروپا ازکیساس به عنوان دروازه بان استفاده میکند.
***
مربی مانچستریونایتد به فروس خوان متا بازی کن هسپانیا یی این رضایت نشان داده است یونتوس و چندین باشگاه دیگر خریدار این بازی کن میباشد.
***
باشگاه چلسی انگلستان تلاش دارد ، اندرسن تایسگامهاجم تیم بنفیکا راپرتگال استخدام کند.
***
باشگاه مانچستریونایتد حاضر شده است اندرسن برازیلی را به تیم هند قرضی دهد.
***
رونالدو تا دو سال دیگر نمیتواند به اساس قرار دادی که با ریال مادرید دارد به باشگاه دیگر برود.
***
اشلی کول بازی کن انگلیس باشگاه ایسی روم نسبت به بازی های ضعیف زیر انتقاد هواداران این تیم قرارگرفته است .
***
مربی آرسنال انگلستان آرزومند است ، هارون ریزی زودتر از مصدومیت نجات یابد وبه میدان برگردد به اساس توصیه داکتران او شش هفته از میدان فوتبال دورمیباشد.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL