05 حوت 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بزرگان و متنفذین ولایت هرات از برنامه‌های زیربنایی حکومت حمایت همه جانبه کردند

بزرگان و متنفذین ولایت هرات از برنامه‌های زیربنایی حکومت حمایت همه جانبه کردند

کابل باختر 5 حوت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان...

رئیس جمهور در دیداری با ورزشکاران ولایت هرات: شما سفیران واقعی کشور هستید

رئیس جمهور در دیداری با ورزشکاران ولایت هرات: شما سفیران واقعی کشور هستید

کابل باختر 5 حوت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان...

محمد اشرف غنی رئیس جمهور: نشست زنان کشورهای عضو تاپی به ابتکار زنان افغان برگزار خواهد شد

محمد اشرف غنی رئیس جمهور: نشست زنان کشورهای عضو تاپی به ابتکار زنان افغان برگزار خواهد شد

کابل باختر 5 حوت محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر5 حوت
بزرگداشت از روزملی نیرو های امنیتی و دفاعی کشور دراصل و گوهر احترام به ابرمردانی است که سینه دربرابر توطیه های اهریمنی پلید سپرکرده اند و ازوجب وجب وطن دفاع میکنند.
مبصرآژانس باختر مینگارد: ازچندین دهه به این سو مردم افغانستان درگیربحران جنگ تحمیل شده ازبیرون کشورمیباشند.
گروه های مزد بگیر چون طالب، داعش ، القاعده ، شبکه حقانی ، لشکرطیبه و ... زیرنام اسلام ، جنگ خونین را دراین کشور راه انداخته اند .
حامیان جنگ و هراس افگنی با گذشت هرروز زیرنامی ، هراس افگن میزایند تا آتشدان جنگ درافغانستان شعله ورباشد .
حامیان هراس افگنان از هرترفند و تزویر استفاده می برند تا توسط غلامان حلقه به گوش خود به اهداف پلید شان درافغانستان نایل آیند.
ایستاده گی فرزندان صدیق و سرسپرده وطن دربرابر گروه های مختلف هراس افگن ، قهرمانی ها و ازخود گذری آنان به تاراج  گران هستی ملت افغانستان این مسئله را واضح ساخته است که هرگز دشمن مکار وحیله گر به اهداف نامیمون خود دراین سرزمین نایل نخواهند آمد .
رشادت و ایثار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور درمیدان های جنگ به حامیان آنان واضح ساخته است که با استفاده از نام مقدس دین ، ابزارسازی ها دیگر کارآمد نیست ، برخی از فریب خورده ها خوب میدانند که رهبران شان چگونه مصروف عیش و نوش اند و با کدام ترفند ازآنها استفاده میکنند .
به همین دلیل بسیاری به صلح رو میاورند و به زنده گی ننگین ، رقتبارو اسارت درچنگ چند فروخته شده پایان میدهند و درکنار نیرو های دفاعی کشورقرارمی گیرند.
به هرصورت مردم افغانستان درک کرده اند که نیروهای دفاعی و امنیتی کشوربه حق می جنگند و سرانجام حق برباطل پیروز میگردد. نالان

تبصره
کابل- باختر-4 حوت
پروژه تاپی با گذشت هفده سال بالاخره به افغانستان رسید وکار این پروژه بزرگ اقتصادی که نشانه از تغییر منطقه ای برای رفاه وآسایش همگانی است رسماً دراین کشور آغاز شد.
مفسر آژانس باختر مینگارد پروژه تاپی یا لوله انتقال گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان به کشور های پاکستان ،وهند، وارد فصل تازه گردید کار این  پروژه از ترکمنستان به افغانستان کشانیده شد.
در مراسم افتتاح این پروژه مقامات ارشد چهار کشور شامل  شرکت داشتند.
کار عملی پروژه تاپی درست  زمانی در افغانستان ، آغاز میگردد که سه کشور عضواین پروژه افغانستان  وهند با پاکستان روابط پر تنش را سپری می نمایند. مگر این پروژه که عامل صدور منفعت ٬ رفاه ٬  کار وآسایش است میتواند عامل برای متحد شدن این کشورها  گردد.
مردم افغانستان که متعهد  به همگرایی وهمکاری های منطقه یی  اند تاپی عامل دوری فقر وعامل اعاده ثبات درکشور و منطقه  دانسته  واز این پروژه یک افق روشن در ذهن ترسیم نموده اند.
چنانچه محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص پروژه تاپی میگوید که پروژه تاپی یک دهلیز اقتصادی وانکشافی است که آسایش اقتصادی  را در بر دارد  آسایش اقتصادی  معنا ایجاد آسایش فزیکی  اجتماعی  وسیاسی را میدهد در وجود این پروژه ٬کشور های منطقه به نتیجه مشترک آسایش اقتصادی میرسند وامید است که تاپی زاده صد ها پروژه  اقتصادی دیگر گردد .
این دید که تاپی عامل همکاری وهمگرایی منطقه یی خواهد بود تنها به این  رئیس  جمهور غنی محدود باقی  نمانده  است رهبران کشور های دیگر شامل این پروژه نیز تاپی را یک فرصت برای همکاری وگام گذشتن به سوی آینده مشترک میدانند.
تاپی با آنکه یک پروژه بزرگ اقتصادی بوده که روی ان میلیارد ها دالر سرمایه گذاری میشود درعین حال پروژه چالش بر انگیز نیز است این پروژه توجه شماری از کشورهای دیگر را نیز به طور معطوف ساخته است امریکا ٬سعودی ٬ترکیه علاقمند سرمایه گذاری دراین پروژه اند در حالیکه هستند کشور ها که حضور این کشور ها وحتا تحقق تاپی را انکار میکنند و برای ناکامی ان تلاش میکنند  پس این میرساند که تاپی در کنار امید واری ها چالش های خود را نیز دارد تامین امنیت پایداری از سوی کشور های شامل این پروژه یک اولویت  و یک تعهد پایدار است که باید به آن پرداخته شود ضمنا" برای کشور های عضو این پروژه لازمی  است که در گام نخست به کشیدگی ها درونی شان خاتمه بخشنند در گام بعدی لازم است تا برای کشور های که دید منقی ورقابت آمیز با تاپی دارند  تفهیم کنند که این پروژه عامل برای نزدیکی ملت ها ٬حرکتی به سوی زدودن فقر در منطقه خواهد بود که دران به حاشیه راندن وسبوتاژ اقتصادی وسیاسی کشور دیگرمطرح نیست بل تاپی آغاز گفتمان به سوی یک افق روشن برای تغییر منطقه یی است.  تحلیل سیاسی

شنبه 5 حوت
شماری محدود از روزنامه های غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخباروگزارش های را درباره رویداد های جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
روزنامه افغانستان ما، برگ نخست را با مطلب زیرعنوان فرانسه : ناتوانی سازمان ملل در کمک به مردم غوط، اعتبار آن را نابود می کند . آغازکرده و درهمین صفحه زیرعنوان ، شورای صلح : درکنفرانس کابل بیشترروی اقدامات عملی در راستایی صلح تمرکز خواهد شد . نوشته کرده است : درحالی که چند روز محدود برای برگزاری نشست پروسه کابل باقی مانده ، شورای عالی صلح افغانستان می گوید که کاربالای طرح صلح که درکنفرانس کابل پیشکش می شود به شدت ادامه دارد .
به نوشته این روزنامه : حاجی دین محمد یک عضو این شورا روز جمعه 4 حوت، گفت که بالای طرح شورای امنیت شورای صلح وزارت خارجه کشورمشترکأ کارمی کنند.
به گفته وی این طرح نسبت به طرح های قبلی متفاوت است و بیشترروی اقدامات عملی صلح ، چگونگی گفت و گوهای صلح و موقف صلح در برابر پاکستان و طالبان بحث و گفتگو می شود.
روزنامه افغانستان ما ، موضع را ادامه داده درمطلب دیگر زیرعنوان پاکستان درفهرست کشورهای متهم به تامین کننده مالی تروریسم قرارمی گیرد . نوشته کرده است : نهاد بین المللی نظارت برمقاله با پول شویی و تامین مالی تروریسم پاکستان را یک بادریگر درفهرست کشورهای تامین کننده مالی تروریسم قرارداده است به نوشته این روزنامه : گروه ویژه اقدام مالی ، یک نهاد بین المللی است که با هدف مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم درسال 1989 ایجاد شد. 37 کشور عضواین نهاد هستند و مقرآن درپاریس است.
طرح قراردادن پاکستان درین فهرست از سوی امریکا ارائه شده و کشورهای بریتانیا ، فرانسه ، و آلمان از آن حمایت کردند . روزنامه موضوع را دنبال کرده اما درصفحه اول خبرداده است که یک پوسته پولیس در فاریاب به دست طالبان سقوط کرد.
پروژه تاپی و امیدهای تازه مردم . کارپروژه تاپی درافغانستان رسمأ آغازشد. افغانسان می خواهد دفترطالبان درقطربسته شود.
عنوان های دیگری اند که این روزنامه پیرامون آنها درصفحه دوم نوشته کرده است . افغانستان ما ، درصفحه های دیگردنبال بیشترمطالب شده است .
اما روزنامه آرمان ملی ، برگ نخست را با مطلب زیرعنوان جذب هزاران نیروهای محلی دراردوی ملی ، آغازکرده و درهمین صفحه ازقول رئیس جمهورکشورعنوان کرده است : پروژه تاپی آسیایی جنوبی را به آُسیای مرکزی ازطریق افغانسان وصل می کند.
این روزنامه پیرامون عنوان فوق درصفحه هفتم نوشته کرده است : مراسم گشایش کارعملی پروژه تاپی انتقال گازترکمنستان به هند و پاکستان ازطریق افغانستان دیروز پس از چاشت درولایت هرات با حضوررهبران این کشور ها برگزارشد.
دراین مراسم رئیس جمهورغنی گفت که تاپی دسترخوان مردم را تغییرخواهد داد و مردم ما رابه رفاه و آرامش می رساند و نیززمینه افزایش عواید و کاریابی را به شهروندان ما فراهم می سازد.
به همین گونه رئیس جمهورکشور با اشتراک درمراسم پایان کارپروژه تاپی درکشورترکمنستان گفت : افغانستان سیاست وصل دارد ، نه جدایی و امروز بیش از یک قرن ، جدایی آسیایی جنوبی به آسیایی مرکزی ازطریق افغانستان وصل میگردد.
آرمان ملی موضوع را ادامه داده درصفحه هفتم خبرداده است که ده طالب مسلح درولایت سرپل کشته و زخمی شدند.
این روزنامه همچنان درصفحه هفتم خبرداد که جاپان بیش از 13 میلیون دالررا به روند انتخابات کمک می کند.
آرمان ملی همچنان درصفحه ششم خبرداده که امسال پنج هزارکنسرت و جشنواره درعربستان سعودی برگزارمی شود.
روزنامه آرمان ملی درصفحه های دیگردنبال مطالب بیشترشده است .
به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح و ماندگار درشماره های امروزی یا به نشرمطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایرمطالب شده اند. نالان

کابل -باختر 2 حوت
حل مشکلات ومعضل های جاری در منطقه نیازمند به همکاری وهمسویی میان کشور ها است  نه صف آرایی ٬ برای حل این گونه مشکلات  با ید با یک  راهکارعمل کرد.
مفسر آژانس باختر مینگارد : اخیرا  وزرای خارجه روسیه وپاکستان اجلاس را در شهر مسکو به هدف هماهنگی میان دوکشور در امر مبارزه باهراس افگنی وقاچاق مواد مخدر بر گزار کردند
باز هم ها چون گذشته ٬ ازدیاد فعالیت های هراس افگنان در افغانستان ٬ حضور داعش دراین کشور وموضع گیری روسیه وپاکستان دراین خصوص مباحثات محوری این دو مقام بلند پایه را تشکیل میداد.
سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه درختم این نشست باردیگر زبان به انتقاد  امریکا وحکومت افغانستان را به چشم پوشی از فعالیت داعش در افغانستان متهم ساخت و از ازدیاد روز افزون جنگجویان  داعش  در شمال وشرق افغانستان کشور سخن گفت از کم کاری امریکا  وناتو درامر مبارزه با تروریزم  وموادمخدر در افغانستان  یادآوری کرد .
همچنان  لاروف هشدار گونه گفت که سازمان همکاری های شانگهای که کشور های هم مرز با افغانستان را احتوا میکند اقدامات عملی را برای پایان بخشیدن به تهدید نفوذ داعش درافغانستان برنامه ریزی میکند.
مضحک آنکه خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان هم از فعالیت هراس افگنان در افغانستان یاد کرد واز حضور داعش دراین کشور سخن گفت مگر این اقا واضح نساخت که ترورستان بین المللی درافغانستان از کدام مبر ودهلیز وارد افغانستان میشوند.
به باور آگاهان سیاسی افغان دراین جای شک نیست که داعش به عنوان یک گروه متحجر وترورست عامل بی ثباتی درکشورهای منطقه است مگر از دید مردم افغانستان داعش در کنار چندین گروه ترورستی دیگر بخشی از معضل موجود در منطقه است که باید ان را از نظر دور نداشت.
مگر کنار آمدن پاکستان باروسیه که در گذشته روابط نه چندان گرم داشتند نمایانگر یک بازی سیاسی است بازی که هر دوکشور میخواهند از وجود یکدیگر برای  مقاصد شان استفاده نمایند .
دراین بازی روسیه از وجود پاکستان بخاطر جلوگیری از نفوذ امریکا در منطقه بخصوص آسیا میانه وکشور های اطراف روسیه استفاده میکنند وپاکستان هم  میخواهد  با به  رخ کشیدن روسیه وچین دربرابر امریکا توجه آنکشور را دوباره به خود معطوف سازدوبازهم جایگای خودرا دربرنامه های منطقه یی امریکا  پیدا کند .
هردو کشور از هراس افگنی اظهار نگرانی میکنند وهر دو از حضور داعش درافغانستان سخن میگوید هر دو٬ حکومت افغانستان ، امریکا وناتو را به چشم پوشی از داعش درافغانستان متهم می کنند مگر از طالبان که عامل حوادث اخیر خونین ترورستی در کابل وجایهای دیگر اند یاد نمیکنند ٬پاکستان از سران این گروه در کشور خود میزبانی می نماید وروسیه آنها را یک جناح مطرح سیاسی در قضیه افغانستان  میداند .
توجه به داعش وچشم پوشی  از طالب ثابت میسازد هر دو کشور (روسیه  وپاکستان ) از هراس افگنی تعریف واحد ندارند در حالیکه مردم ما داعش وطالب را   دو  روی  یک سکه میدانند وهر دو را عامل کشتار وویرانی افغانستان  میدانند
این اگاهان همچنان میگویند این که روسیه پاکستان صریحا  از امریکا وناتو در قضیه افغانستان انتقاد میکنید میرساند که قضیه افغانستان یک مشکل داخلی نیست بل یک مشکل  منطقه یی  وفرا منطقه یی است
مشکل که قدرت های بزرگ وطفیلی هادر سطح منطقه  دران برای خود بستر سازی میکنید  و  با  راه  اندازی بازی های بزرگ وخلق نمودن پروژه های چون داعش وطالب در صدد گیر  اوردن  یکدیگر دریک بازی سیاسی اند  بازی که در ان مردم افغانستان به قربانی گرفته میشوند.
راه حل بحران جاری درمنطقه چنانکه دولتمردان افغان گفته اند اجماع  منطقه یی است درحالیکه راهکار منطقه یی  تقابل را رد میکند .
روسیه وپاکستان باید مطابق واقیعت ها وارد یک اجماع منطقه یی شوند دوست های مقطع یی وزمانی نمی تواند گره کشا مشکل باشد روسیه خوب میداند که کی ها داعش را به افغانستان صادر می نمایند وکی ها ترورستان اسیا یی میانه  را در کشور شان میزبانی کردندو پاکستان هم به نوبه خود  میداند که جهان اگاه است کی هراس افگنی افراط گرایی را ترویچ می نماید
پس دوستی  های مقطع  یی  دیر دوام نمی آورد مگر انکه همکاری وهمسویی منطقه یی را راهکار برای زندگی مشترک در منطقه دانست. تحلیل سیاسی 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL