22 قوس 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

نزدیک به دوصد کیلو گرام مواد مخدر ضبط شد

نزدیک به دوصد کیلو گرام مواد مخدر ضبط شد

فیروز کوه 22 قوس باختر نزدیک به دوصد کیلو گرام مواد...

بازداشت هفت هراس افگن در بلخ

بازداشت هفت هراس افگن در بلخ

مزارشریف 22 قوس باختر هفت هراس افگن دیشب در ولسوالی چمتال...

کشته شدن یک قومندان مخالف مسلح در لوگر

کشته شدن یک قومندان مخالف مسلح در لوگر

پل علم 22 قوس باختر یک قومندان محلی مخالفان مسلح دیشب...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 22/ قوس
شمارمحدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخباروگزارشهای را درباره رویدادهای جاری منطقه و جهان پرداخته اند.
روزنامه آرمان ملی ، دربرگ نخست زیر عنوان ، آمادگی برای امدادرسانی به مناطق آسیب پذیر درزمستان گرفته شده است نوشته کرده ، مسوولان اداره مبارزه با حوادث میگویندکه این اداره آمادگی های لازم را برای امداد رسانی به مناطق آسیب پذیر درزمستان پیش رو گرفته اند .
مسوولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی گفته اند که این اداره در34 ولایت کشور به ویژه درمناطق آسیب از حوادث طبیعی درفصل زمستان موادخوراکی و غیر خوراکی را رسانده اند . اداره مبارزه با حوادث طبیعی پیش بینی کرده است که زمستان امسال سرد وپربرف خواهد بود ازاین رو آمادگی های لازم گرفته شده است .
روزنامه آرمان ملی موضوع به همین گونه دنبال کرده است درصفحه دوم سرمقاله شماره امروزی زیرعنوان افسار طالبان به دست پاکستان است نوشته کرده و آورده است درحالی که پاکستان درگذشته اجازه ترانزیت کالا های هندی را ازطریق خاک خود به افغانستان نداده بود . اینک نیز ازمجرای دیگری وارد جنگ اقتصادی با افغانستان شده است طالبان درمناطق نیمروز – دلارام کمین کرده اند تا اجازه ندهندگندم کمک شده هندوستان به افغانستان که درنیمه ماه عقرب از طریق بندرچابهار به شهرهای مختلف افغانستان بارگیری شده است و همین اکنون به نیمروز متوقف اند ، به این شهرها انتقال یابد.
به نوشته این روزنامه جنگجویان طالب تاحال سه عراده لاری های کمکی هندوستان را دراین مسیر آتش کشیده اند و از این رو روند انتقال محموله های گندم مذکور به مشکل مواجه گردیده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه مطلب رازیر عنوان داعش و افغانستان نشر کرده است روزنامه آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اماروزنامه افغانستان ما، صفحه اول را با مطلب زیر عنوان انگیزه بمب گذاری انتحاری نیویورک انتقام کشتن مسلمانان بود.
به نوشته این روزنامه فرد که درارتباط با اقدام به بمب گذاری انتحاری درنیویارک باز داشت شده انگیزه خود را توضیح داده است . به گزارش منابع خبری امریکا عقاید الله 27 ساله که مهاجر بنگله دیشی است به باز جویان پولیس گفته است که ازحملات هوایی امریکا به مواضع و مناطق تحت تسلط داعش خشمگین شده و در صدد انتقام گرفتن از "کشتن مسلمانان ؟برآمد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه عنوان کرده است کمیسیون انتخابات برگزاری انتخابات پارلمانی آینده را مشروط اعلام کرد.
روزنامه افغانستان ما ، جزئیات درپیوند به عنوان فوق را در صفحه دوم نوشته است .
روزنامه افغانستان سرمقاله شماره امروزی را زیر عنوان ، انتخابات بدون قیدو شرط باید برگزار شود نوشته کرده است .
کمیته مشترک حکومت و رسانه ها دست آوردها و چالش ها ، عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه سوم نوشته کرده است.
روزنامه افغانستان ما ، درصفحه اخیر خبرداده است که رییس جمهور غنی به ترکیه رفت .
ساکنان ناحیه 13 خواهان عملی شدن وعده های شاروالی کابل شدند . عنوان مطلب دیگری میباشدکه این روزنامه درصفحه اخر به جزئیات آن پرداخته است .
روزنامه افغانستان ما ، درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح وماندگار درشماره های امروزی یا به نشرمطالب مشابه پرداخته اند و با دنبال مطالب دیگر شده اند.
ختم/ نالان

تبصره
کابل- باختر-21 قوس
باسرد شدن هوا میزان الودگی هوا در شهر های کشور بخصوص کابل بیشتر گردیده واین میتواند پیامد های نا گوار داشته باشد.
مفسر سیاسی باختر مینگارد: با رسیدن فصل سرما وسردی هوا استفاده  از مواد محروقاتی برای تسخین بیشتر گردیده است.
استفاده از انواع مواد محروقاتی وسوختی که اکثر شان غیر معیاری اند مشکل الودگی هوا را در شهر ها بیشتر ساخته وبه محیط زیست را سخت اسیب زده است . وضیعت چنان شکننده وجدی است که هر شهروند کابل ویا شهروندان شهر ها ی دیگر الودگی هوا را به وضوح مشاهده میکنند.
الودگی هوا ومشکل محیط زیست در پایتخت وشهر های دیگر کشور پیامد های ناگواری دارد
امروز شماری زیادی از شهر یان ما با انواع امراض طرق تنقسی مواجه اند ٬وقایع امراض قلبی ٬انواع سرطان هاومشکلات دیگر صحی نتایج اسفبارالودگی محیط زیست و الودگی هوا اند
مسوولان در اداره محیط زیست ٬ استفاده از مواد کم کیفیت سوختی٬ جاده های غیر معیاری ٬نابودی ساحات سبز را علت اصلی الودگی هوا در شهر های کشور دانسته و  استفاده  بی رویه  از ذغال سنگ را در تسخین منازل، حمام ها وبخش های دیگر را بزرگترین چالش در برابر هوا صاف وپاک میدانند
در افغانستان از ذغال سنگ هم به گونه یی که لازم ومعیاری است استفاده  نمیشود در حالیکه در کشور های دیگر ذغال سنگ بعد از  پالایش وتصفیه، سلفر زادایی وسرب زدایی مواد استفاده قرار میگیرد.
استفاده از تایر های کهنه ٬پلاستک ٬مبلایل سوخته... در داش های خشت پزی، حمام ها، حتا منازل برپیچیده گی وضعیت افزوده است.
در حالیکه پیامد آن میتواند ناگوا وغیر جبران باشد.
با آنکه مسولان حکومتی شامل نهاد های امنیتی٬ صحت ٬محیط زیست... نتوانسته اند در مهاراین معضل گام اساسی بر دارند مردم خود نیز منفعت خود را در خصوص نیافته  اند واز پیامد زیست وتباه کن آ لودگی هوا وتخریب محیط زیست اصلا اگاه  نیستند. دراینجا نقش نهاد های حکومتی در گام نخست  نقش رسانه ها فعالان مدنی ٬متخصین عرصه صحی در گام بعدی مورد توجه است.
رسیدگی به معضل به نام محیط زیست وآلودگی هوا به کار هماهنگ منسجم ودلسوزانه همه نیاز دارد نهاد های حکومتی باید برای رسیدن  به این معضل قانون را به گونه جدی تطبیق کنند مردم هم فایده ونقص شان را دراین خصوص درک نمایند  واین رسانه ها ٬منابر صنف های درسی... است که میتوانندمردم را از حالت اگاهی دهد که به عنوان مرگ خاموش دست بر حلقوم انان گذشته ومرگ تدریجی یک اجتماع را در پی دارد.
الودگی هوا وتخریب محیط زیست یک مشکل حاد صحی واجتماعی است که باید همه در برابر ان مسولانه فکر کنند ومسولانه گام بر دارند.
صدور اطلاعیه ویا کار های تشریفاتی نمیتواند گره گشا مشکل باشد.                                                                          عبدالخالق

کابل باختر/21/ قوس
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشورپرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درباره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
روزنامه ویسا ، دربرگ نخست زیرعنوان داعش به خاطر تسلط یافتن برمنابع معدنی به افغانستان آمده است . نوشته کرده است عضو کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی مشرانو جرگه میگوید که داعش برعلاوه سایر اهداف میخواهد بر منابع معدنی افغانستان تسلط یابد.
به نوشته این روزنامه محمد فیصل سمیع عضو کمیسیون امور دفاعی وامنیت داخلی مشرانوجرگه کشور به آژانس سپوتنیک گفته است که فعالیت گروه های تروریستی و تولید موادمخدر درافغانستان افزایش یافته و بیشترین این مواد افیونی درمناطقی خارج از کنترول دولت کشت می شوند.
این عضو مشرانوجرگه کشور در مورد ظهور گروه تروریستی داعش درافغانستان برای رسیدن به سه هدف انجام میشود.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر زیرعنوان سناتوران امریکایی بار دیگر خواهان استعفای ترامپ شدند نوشته کرده است با افزایش افشاگری های جنسی علیه دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا ، سناتور های امریکایی به صورت صریح و غیر صریح خواهان استعفای وی شدند چندتن از سناتوران امریکایی با اشاره به اتهامات متعدد وارد شده به ترامپ درباره آزار و اذیت جنسی زنان ، خواهان استعفای وی از سمت ریاست جمهوری امریکا شدند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده دریک مطلب دیگر از قول مقامات ولایت لوگر عنوان کرده است تروریستان دستگیر شده چیچینی برای آموزش طالبان آمده بودند روزنامه ویسا درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه افغانستان ما ، دربرگ نخست زیر عنوان دبیرکل سازمان ملل خواهان پایان جنگ احمقانه دریمن شد نوشته کرده است انتونیو گوترش ، دبیرکل سازمان ملل با اظهاراتی شدید الحن خواهان پایان جنگ دریمن شد.
اوابراز امیدواری کردکه امریکا با بهره گیری از نفوذ خود و با اعمال فشار برعربستان سعودی راه ورود کمک های بشر دوستانه به یمن را باز کند.
روزنامه به همین ترتیب این موضوع را دنبال کرده و درهمین صفحه از قول معاون دوم رییس جمهور عنوان کرده است ما در گیر یک جنگ تحملی ازسوی تروریزم جهانی و حامیانش هستم . روزنامه افغانستان ما ، جزئیات دراین مورد را درصفحه دوم ارائه کرده است اما درصفحه اول به واکنش نمایندگان مجلس به اظهارات حکمتیار توجه کرده است وزیر عنوان واکنش نمایندگان مجلس اظهارات حکمتیار تفرقه افگنانه است نوشته کرده است هم چنین شماری از نمایندگان مجلس درجلسه عمومی دیروز این مجلس سخنان اخیر گلبدین حکمتیار را نفاق افگنانه خواندند و گفتند که رهبر حزب اسلامی درپی ایجاد اختلاف میان اقوام کشور است .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده ودرهمین صفحه عنوان کرده است قرار داد عبور خط برق کاسا 1000 و سب استیشن 500 کیلوولت ارغندی به امضا رسید.
کمیسیون تدارکات قرارداد پنج پروژه را به ارزش 1/2میلیارد افغانی منظور کرد . عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه اول نشرکرده است.
روزنامه افغانستان ما ، درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح و ماندگار درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند ویا دنبال مطالب بیشتر شده اند.
ختم

تبصره
کابل باختر 20 قوس
رئیس جمهور غنی روز گذشته حین افتتاح کار احداث سرک قیصار – لامان در ولایت بادغیس تاکید کرد که دولت به تلاش های خود غرض ایجاد تسهیلات و رفاه عامه ادامه میدهد.
مفسر آژانس باختر مینگارد: رئیس جمهور غنی روز گذشته کار احداث جاده قیصار – لامان در ولایت بادغیس را که بخشی از سرک حلقوی در کشور میباشد افتتاح کرد.
وی هنگام افتتاح کار این پروژه  عام المنفعه تاکید کرد که ولایت های محروم در اولویت برنامه های دولت قرار دارد و دولت به تلاش های خود جهت ایجاد تسهیلات و رفاه عامه ادامه میدهد  و قرار است همچنان راه خط آهن  از پهلوی   این راه بگذرد .
رئیس جمهور غنی نقش مردم را در روند انکشاف کشور برجسته دانست و همکاری مردم با دولت را در خصوص تحقق پروژه های عامه حتمی خواند.
آغاز کار جاده قیصار – لامان میتواند تحقق بخشی از تعهدات دولت افغانستان باشد که بر ساخت و ساز شاهراه های معیاری تاکید دارد.
افغانستان چهار راه اتصال جنوب آسیا با آسیا میانه و غرب آسیا می باشد ساخت و ایجاد جاده ها و شاهراه های معیاری از  اولویت دولت است و با برنامه های متنوع به سوی رسیدن به این هدف گام برداشته خواهد شد .
برنامه های دولت در این خصوص قابل قدر و ستایش است مگر نکات وجود دارد که باید مسوولان آن را در نظر گیرند.
فراموش نکنیم که ما در یک و نیم دهه گذشته شاهد ساخت و ساز و یا بازسازی شماری زیادی از جاده ها و شاهراه ها در کشور بوده ایم مگر کیفیت کار شرکت های ساختمانی در این خصوص پر چالش و پرسش بر انگیز بوده است
اکثری جاده ها به دلیل کار بی کیفیت زود تخریب شده اند حتا مردم به شوخی به چنین جاده ها، سرک های یکبار مصرف نام نهاده اند .
آنچه مهم است نظارت دقیق و دوامدار بر کار شرکت های است که امتیاز ساخت و ساز این جاده ها را به دست اورده اند .
مساله دیگر تامین امنیت جاده ها است به همان پیمانه که دولت درساخت و گسترش این جاده ها و شاهراه برای رشد اقتصادی کشور حتمی و ضروری میداند مخالفان مسلح و کشور مغرض در همسایگی ما بر تخریب آن فکر میکنند تا از رشد اقتصادی افغانستان جلوگیری نموده باشند.
جاده ها و شاهراه ها ، شاهرگ های اقتصادی در هر کشوری اند در افغانستان در کنار آنکه جاده ها میتواند عامل رشد اقتصادی باشد برای رشد اقتصادی محلی، اقتصاد روستانشینان هم شود آور اند در نزدیکی اقوام و باشندگان این کشور نیز اثر گذار خواهد شد و به دغدغه های ان حلقات و چهره های مغرض که میخواهند از نام قوم و ملیت برای خود بستر سازی نمایند نقطه پایان گذاشت. تحلیل سیاسی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL