31 سنبله 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

روسیه : ۲۵۰۰ عضو داعش وارد افغانستان شده است

روسیه : ۲۵۰۰ عضو داعش وارد افغانستان شده است

کابل باختر ۳۰ سنبله یک مقام ارشد روسیه ادعا کرده...

رئیس جمهور محمد اشرف غنی : استاد ربانی  مرد جهاد و متعهد به منافع ملی بود

رئیس جمهور محمد اشرف غنی : استاد ربانی مرد جهاد و متعهد به منافع ملی بود

استاد سیاف : جنگ علیه دولت اسلامی به رهبری استادربانی...

تبصره

تبصره

کابل باختر/ 30/ سنبله با وجودنگرانی ها ، روزعاشورا درکشور...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 30/ سنبله با وجودنگرانی ها ، روزعاشورا درکشور به گونه مسالمت آمیز و آرامش برگزار شد . بدون شک تلاش های نیروهای امنیتی و همکاری مردمی باعث شد تا عاشورا به گونه مطمین برگزار گردد. مفسر آژانس باختر مینگارد، برگزاری روز عاشورا آنهم درفضای امنیت وهمکاری باردیگر مسوولان نظام و مردم ما را مدیون نیروهای امنیتی ساخت . چگونگی برگزاری عاشورا درکشور با نگرانی ها دنبال میشد ، این نگرانی ها بعداز آن جدی شد که گروه های تروریستی در یکماه گذشته اماکن، موسسات تعلیمی و نهادهای فرهنگی جامعه شیعه های افغانستان را به هدف تقابل قومی و مذهبی درکشور هدف قراردادند مگر درافغانستان که پیشینه بی نظیر دروحدت اقوام و مذاهب دارد دسایس و توطیه ها تفرقه انگیز درپناه وحدت ملی به هیچ مبدل گشته است. برگزاری روز عاشورا به گونه امن و باثبات ضمن آنکه ثابت ساخت نیروهای امنیتی ما قادر به انجام ماموریت های سترگ اند و از منافع ملی تعریف بزرگ دارند این مساله را وضاحت بخشید که مردم ما وحدت و همدلی شان را قدر می نمایند به عقاید و باور های یکدیگر احترام میکنند. امروز هرگاه مشکلی در افغانستان بروز میکند ، زمینه و حرکت برای تقابل قومی و مذهبی درکشور صورت میگیرد همه برنامه های است که ازسوی حلقات استخباراتی در بیرون از کشور برای فروپاشی هویت و جامعه افغانی چیده میشود. مگر مردم افغانستان یک پیام دارند "ما یک صف ، یک ملت ، پیرو یک دین هستیم ، عقاید مذهبی مامحور وحدت و تحمل و همگرایی مااست و تلاش دشمنان کشور برای خدشه دار ساختن وحدت و یکپارچگی مردم ما تلاش های مذبوحانه و جاهلانه است که به جای نمیرسد. مردم ما در روز عاشورا ضمن آنکه برای خنثی سازی دسایس دشمنان و تروریستان صف واحد را اختیار کردند ونیروهای امنیتی را در تامین امنیت یاری رساندند فرهنگ عالی افغانی را به نمایش گذاشتند ، ازگشت زنی های بیجا خود داری نمودند ، باعث بروز مشکلات در جاده و ترافیک نشدند ، قانون را رعایت کردند و با اهدای خون فرهنگ انسان دوستی را تقویت نمودند وبه این ترتیب حمایت شان را از افراد زخمی شده نیروهای امنیتی که در دشت و کوه در برابر تروریستان نوکرمنش ایستاده اند ابراز داشتند ضمناً با اهدای خون با زخمی شدن گان رویداد های تروریستی اظهار همبستگی کردندو به این ترتیب با امام حسین ، آزاده مرد که تامین عدالت و خدمت به خلق الله را هدف زندگی اش قرار داد تجدید پیمان نموده و پابندی خود را به اصول و تفکر امام اعلام داشتند. ختم/ عبدالخالق صائم...ک...م

کابل باختر/ 28/ سنبله
شماری از روز نامه های چاپی غیرحکومتی درکابل که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند.
روزنامه افغانستان ما برگ نخست را با مطلب یاما موتو اکنون بهترین زبان برای گفت وگوهای صلح در افغانستان است نگاشته .
تاوامیچی یاماموتو ، فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد درجلسه شورای امنیتی این سازمان گفته که افغانستان دربهترین موقعیت برای رسیدن به صلح از هفده سال گذشته به این سو قراردارد.
آقای یاماموتو که شام روز دوشنبه 26 سنبله درجلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد درمورد افغانستان بحث میکرد گفت که همه طرف های درگیر جنگ درافغانستان باید بدانند که راه حل نظامی برای این منازعه وجود ندارد.
روزنامه ویسا درصفحه اول زیر عنوان اداره ثبت احوال نفوس روند توزیع تذکره های کاغذی متوقف شد نوشته کمپاین توزیع تذکره ورقی که بخاطر کمک به روند انتخابات آغاز شده بود پایان یافت .
مردم پس از این باید تذکره های برقی دریافت کنند.
روزنامه 8 صبح درصفحه اول تحت عنوان افزایش 32 درصدی صادرات افغانستان نوشته است سرپرست وزارت صنعت و تجارت میگوید که صادرات افغانستان درهشت ماه اخیر امسال 32 درصد افزایش یافته است.
روزنامه ماندگار دربرگ نخست زیرعنوان معاون دوم غنی برخی از سیاسیون و اعضای پارلمان میخواهند کشوررا به دشمن تسلیم کنند نوشته است.
محمد سروردانش معاون دوم رییس حکومت وحدت ملی به تصمیم اخیر شورای ملی و اظهارات برخی از حلقات سیاسی درمورد پیمان امنیتی افغانستان با امریکا واکنش نشان داده است.
معاون دوم غنی میگوید ، به اساس قانون اساسی ، اعضای پارلمان درموقع اظهار رای ، باید منافع عمومی را مدار قضاوت قراردهد نه منافع شخصی شان را .
روزنامه آرمان ملی مطلب تحت عنوان واکنش ها درمورد دادن تابعیت به مهاجران افغانستانی درپاکستان نگاشته ، درحالی که سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان کشور از تصمیم نخست وزیر پاکستان مبنی بردادن تابعیت به مهاجران افغانستانی استقبال کرده است اما اعضای مجلس سنا از توزیع تابیعت پاکستانی به مهاجران افغانستانی هشدار داده اندکه این مساله میتواند عواقب ناگواری را برای کشور درپی داشته باشد.
ختم/ شوخک

کابل باختر/ 28/ سنبله
فردا دهم محرم ، روز عاشورا بوده و  مسلمین جهان  قیام امام حسین قهرمان کربلا را گرامی خواهند داشت  و بار دیگر تعهد خود را در اعاده حق و عدالت تازه خواهندکرد.
مفسر آژانس باخترمینگارد: دهم محرم روز عاشورا یاد بود ازقیام حسینی است و  یکی از تاریخی ترین ایام برای مسلمین جهان است روز که امام حسین نواسه پیامبر بزرگوار اسلام (ص) در برابر زورگویی و خلاف ورزی های یزید قیام کرد و چنان ایستاده شد که شهادت را برذلت ترجیح داد و به الگوی از ایثار ، مقاومت ، رسالت و تعهد مبدل گردید.
امام حسین با قیام در برابر ناهنجاری های زمان نخواست تا عدالت و انسانیت فدای ماجراجوی های شخص گردد که افکار پوسیده و کاذب او میتوانست سرنوشت مسلمین جهان را متاثر سازد.
امام حسین که متکی به منظومه های فکری جد بزرگوارش بود با قیام کربلا ثابت ساخت که دروجود یک اندیشه والا و یک تفکر انسانی حق وعدالت پاینده خواهد بود و ارزش های انسانی حفظ خواهد شد.
عاشورا واقعه یی که قابل تامل و حاوی درس و پند برای تمامی بشریت است که پس از گذشت قرن ها ، همچنان از قدرت و تاثیربسزایی برخوردار است .
زندگی اندیشه ها وتفکر انسان کامل ووارسته یی چون امام حسین باید سرمشق زندگی هر انسان عدالت پسند قرار گیرد . مرد که در پی کسب قدرت ،حکومت و خلافت نبود بل خود را مکلف به حفظ ارزش های میدانست که اسلام قرآن و پیامبر آن را برای بشریت به ارمغان آورده بود.
او طرفدار یک زندگی  اسلامی و انسانی بودکه درآن حق و حقوق دیگران محترم شمرده میشد درآن آزار و اذیت دیگران جای وجود نداشت .
تامین عدالت اجتماعی ، تامین وحدت میان مسلمین جلوگیری از چند پارچگی و چند دستگی مسلمامان اندیشه وتفکر امام را تشکیل میداد.
چه خوب است که امام با همان افکار و اندیشه های درک شود که خود داشت چه خوب است که پا درهمان مسیر گذاشت که امام درآن قدم نهاد و آن را جسورانه طی کرد.
با تاسف عاشورا درسالهای اخیر درسایه بیم ونگرانی تجلیل میشود رشد افراط گرایی خطرهای جدی را متوجه رهروان امام ساخته است امید است که نیروهای امنیتی و بسیج مردمی بتواند در برابر تهدید های جاری امنیتی پاسخ مناسب دهند.
ضمناً به هموطنان لازم است که از عاشورا و قیام حسینی به گونه یی تجلیل نمایندکه شایسته شان و مقام آن بزرگوار است از آزار و اذیت جلوگیری کنند ، مانع مسدود شدن جاده ها شوند ، حرکات و برنامه های حساسیت برانگیز را مردود بدانند.
بهترین راه برای بزرگداشت از قیام حسینی ، دادن خون به زخمیان حوادث تروریستی و نیروهای امنیتی است که میتواند فرهنگ انسان دوستی را که  امام اساس گذاشت ، تقویت نماید.  ختم/ عبدالخالق صائم

کابل باختر/ 26/ سنبله
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره منطقه و جهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر ، با توجه به عنوان های برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است روزنامه ماندگار برگ نخست را با هشدار وزارت داخله به ائتلاف بزرگ ملی آغاز کرده و عنوان نموده است از زور کار میگیریم .
ماندگار جزئیات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه سوم نشر کرده است ودرهمین صفحه زیر عنوان شورای امنیت امروز درمورد افغانستان بحث میکند نوشته کرده است قراراست شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در رابطه به افغانستان برگزارشود.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد درافغانستان با نشرخبرنامه یی گفته است که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز درمورد افغانستان بحث میکند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده درصفحه دوم زیر عنوان غنی در پی راه اندازی استبدادی و اختناق نوشته است اخیراً وزارت داخله دستور داده است که دربرابر آنانی که به بسته شدن دروازه های کمیسیون انتخابات اقدام کنند از زورکار گرفته شود.
این سخنان معین ارشد وزارت داخله دربرابر ائتلاف بزرگ ملی که به زبان رانده است ائتلاف بزرگ ملی دوروز پیش اعلام کرد که دروازه دفتر ولایتی کمیسیون انتخا بات را در چهارولایت بسته است که برای بازکردن دفتر های کمیسیون انتخابات از زور کار میگیرد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده درصفحه سوم نیز به این موضوع پرداخته است
نخستین زنگ خطر انتخابات عنوان مطلب دیگری میباشدکه روز نامه ماندگار درصفحه دوم به بحث پیرامون آن پرداخته است .
روزنامه ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روز نامه هشت صبح برگ اول را با مطلب زیر عنوان کش و گیر کمیسیون و احزاب برسر چگونگی برگزاری انتخابات آغاز کرده ، درهمین صفحه در مطلب دیگر زیر عنوان آزادی انس حقانی پیش شده آغاز گفت وگو با امریکا نوشته کرده است درادامه آغاز روند گفت گو های نمایندگان طالبان با ایالات متحده این گروه خواهان ازادی شماری از زندانیان به شمول انس حقانی شده اند به نوشته این روزنامه یک نماینده گروه طالبان به شبکه ان بی سی نیوز امریکا گفته است که برای آغاز گفت و گو ها با امریکا این گروه آزادی هزاران زندانی به شمول انس حقانی را پیش شرط گذاشته است.
روزنامه هشت صبح همچنان درصفحه دوم از قول ضمیر کابلوف عنوان کرده است امریکا نمی خواهد جنگ افغانستان پایان یابد.
به نوشته این روزنامه ضمیرکابلوف نماینده ویژه رییس جمهور روسیه برای افغانستان گفته است که امریکا تمایلی به پایان جنگ درافغانستان را ندارد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است درصفحه سوم مطالب را زیر عنوان های تمرکز طالبان برغرب کشور سایه سنگین تهدید های امنیتی برمراسم محرم نشر کرده است.
هشت صبح درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است به همین ترتیب روزنامه افغانستان ما در شماره امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته و یا دنبال سایر مطالب شده است. ختم/ نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL