05 دلو 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اختراع دستگاه تولید انرژی برق از امواج رادیوی

اختراع دستگاه تولید انرژی برق از امواج رادیوی

بامیان / باختر/ 4/ دلو یک پسر نوجوان بامیانی در ابتکار...

رونق محاکم طالبان در نبود قاضی و څارنوال درولسوالی های غور

رونق محاکم طالبان در نبود قاضی و څارنوال درولسوالی های غور

فیروزکوه / باختر/ 4/ دلو شهروندان ولسوالی های غربی ولایت غور...

بازداشت سه تن به اتهام رشوه

بازداشت سه تن به اتهام رشوه

پل علم / باختر/ 4/ دلو موظفان ریاست امنیت ملی لوگر...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 4/ دلو

شمار محدود از روزنامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه انصار دربرگ نخست خبرداده که سه شبکه تروریستی درقندهار بازداشت شد.
به نوشته این روزنامه ریاست امنیت ملی کشور اعلام کرده است، ماموران این ریاست توانسته اند که سه شبکه تروریستی طالبان دراین ولایت را بازداشت کنند.
به نوشته این روزنامه، این گروه ها به سرگروپی مولوی سید محمد ملا راز محمد و میرزا محمد فعالیت داشت روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر خبرداده که کمیسیونی برگزاری مراسم تدفین وفاتحه سید احمد گیلانی تشکیل شد تشییع جنازه امروز درکابل .
روزنامه انصار درمطلب دیگر از قول محمدکریم امین عنوان کرده، ده هزار جنگجوی حزب اسلامی با تروریست هامی جنگند، به نوشته این روزنامه، ده هزار تن جنگجوی حزب اسلامی برای مبارزه با تروریزم و تامین امنیت درکنار نیروهای امنیتی گماشته خواهند شد.
محمدکریم امین رییس هیئت حزب اسلامی میگوید: کمیسیونی مشترکی برای تثبیت شمار جنگجویان حزب اسلامی گماشته شده و سپس از تثبیت ده هزار تن آنان برای مبارزه با تروریزم و تامین امنیت درکنار نیروهای امنیتی گماشته خواهند شد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درهمین صفحه از قول نماینده کنگره امریکا عنوان کرده حمایت امریکا از مخالفت ها علیه جنرال دوستم اشتباه است .
این روزنامه درمطلب دیگر زیر عنوان ترامپ و امریکای تغییر ناپذیر نوشته: سخنان دونالد ترامپ چهل وپنجمین رییس جمهور امریکا درمراسم تحلیف حاوی نکاتی تامل برانگیز بود .
ترامپ با انتقاد از دولت های پیشین انتخاب خود را انتقال قدرت از واشنگتن به مردم امریکا و یک جنبش خواند ، جنبشی که درقلب آن مطالبات به حق مردم برای داشتن امنیت آموزش و رفاه قرار دارد.
روزنامه انصار به همین ترتیب ادامه داده درصفحه اول همچنان خبرداده که زباله های شهر کابل به مواد قابل استفاده تبدیل میشود.
انصار ، دربرگ های دیگر این شماره دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه آرمان ملی درصفحه اول خبرداده که قرارداد 13 پروژه دروزارت احیا وانکشاف دهات به امضاء رسید.
جسد پیر سید احمدگیلانی درسرخرود ننگرهار به خاک سپرده میشود.
آرمان ملی از قول آگاهان همچنان عنوان کرده حامد گیلانی جانشین پدر خواهد شد.
کدام بهتر است ؟ اشغال امریکا یا اشغال پاکستان ؟ عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه اول نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ماندگار برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان امریکا و ائتلاف منطقه یی مبارزه با تروریزم در افغانستان آغاز کرده و درصفحه دوم مطلبی را زیر عنوان ترامپ با افغانستان چه خواهد کرد؟ نشر کرده است .
وارد کنندگان داروی بی کیفیت مجازات خواهد شد عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه سوم نشر کرده است پاک کاری شهر به بخش خصوصی سپرده میشود حضور هزار شبه نظامی درمرز مشترک افغانستان با تاجکستان اولین روز اوباما در جایگاه شهروندی عادی عنوان های دیگری میباشد که این روزنامه درست در صفحه هشتم نشر کرده است، ماندگار در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.

 کابل با ختر 3 دلو
دستگیری ومعاونت به نیازمندان  ، بیجاشدگان وقربانیان در افغانستان مکلفیت اخلاقی بوده که باید فرصت ها را برای بسیج وانسجام چنین کمک ها جستجو و نسبت به انسان محتاج دین خود را ادا کرد.
مفسر آژانس باختر مینگارد: حدود چهار دهه جنگ ونابسامانی در افغانستان به زیربنا ها  دراین کشور آسیب جدی رسانیده است واقتصاد  شکننده ومتزلزل را به جامعه افغانی تحویل داده است، ابعاد مشکلات اقتصادی ، اجتماعی ، امنیتی که مردم افغانستان با آن مواجه اند، گسترده و وسیع است ونمی توان به آسانی از مشکلات موجود دراین کشور گذشت ویا از آن چشم پوشی نمود .
در افغانستان  پنج ملیون وسه صد هزار نفر شامل بیجاشدگان داخلی ، قربانیان ومتضررین جنگ ، آسیب دیدگان حوادث طبیعی وعودت کننده به کمک ومعاونت نیاز دارند دراین میان سه ملیون نفر آنان نیازمند کمک های جدی اند .
حکومت افغانستان غرض رسیدگی به مشکلات که این کتله عظیم از مردم با آن مواجه اند، دست به اقدامات زده است. رئیس اجرائیه کشورداکتر عبدالله عبدالله دیروز با مشارکت دیپلوماتان ارشد ملل متحد و نهاد های دیگر بین المللی طی فراخوانی از جامعه جهانی خواستار ارایه کمک های فوری با نیازمندان در افغانستان شد .
داکتر عبدالله بر جمعاوری پنجصد وپنجاه ملیون دالر تاکید دارد تا بتوان، با چالش های موجود وچالش های احتمالی درسال آینده هجری خورشیدی مقابله کرد او از جامعه جهانی خواست تا دراین قسمت با مردم وحکومت افغانستان همکاری نمایند تا از گسترش مشکلات درکشور جلوگیری شده باشد .
به دلیل گسترش دامنه جنگ در کشور ، افزایش روز افزون خانواده های عودت کننده ، اخراج اجباری مهاجرین از کشورهای پاکستان ، ا یران و شماری از کشور های اروپایی و کاهش ظرفیت های اقتصادی عامل بروز وگسترش مشکلات گردیده حتا باعث گسترش فقر درکشور شده است.
درمیان این مسایل مساله چگونگی امنیت بیشتر از همه مساله دیگر قابل مکث است، امتناع مخالفان مسلح از گذاشتن اسلحه وپیوستن به پروسه صلح وتاکید  آنها بر ادامه جنگ عامل اصلی بروز مشکلات جاری درکشور است با تاسف شماری از کشور ها که منافع شان را دربی ثباتی افغانستان میدانند با طالبان وگروه های دیگر مسلح همسویی دارند وآنان را تشویق به جنگ می نمایند به همین سان مشکلات دیگر نظیر اخراج اجباری مهاجرین وسیاسی ساختن تجارت واقتصاد بر حجم این مشکلات افزوده است. پس واقعیت این است که مشکلات جاری دراین کشور بیشتر عوامل بیرونی دارد. شماری از کشور ها به گونه یی در قضیه افغانستان وعمیق شدن مشکلات این کشور نقش دارند، امروز در جهان در رابطه مساله حقوق بشر، حراست از موازین حقوقی ، شعار های زیادی سر داده میشود اگر به وضعیت موجود در افغانستان دقت نمائیم جامعه جهانی در راه رساندن کمک های انسان دوستانه باید پیشگام شوند و به جای شعار تعهد انسانی شان را عملی سازند. کمک بع نیازمندان نباید وابسته به مسایل سیاسی باشد وکشور ها  چگونگی همکاری وکمک شان را به افغانستان منوط به کشیدگی های سیاسی نکنند دولت افغانستان درهمکاری با جامعه جهانی بخصوص سازمان های معتبر چون ملل  متحد باید فرصت هایی را به وجود آورد تا کمک های جهانی مدیریت وانسجام خود را پیدا کند وبه هر سوظن وبی باوری درخصوص چگونگی رسیدن کمک ها به نیازمندان  نقطه پایان گذارد، فقط در هماهنگی ، کار خردمندانه ومدیریت شفاف میتوان پاسخ مناسب به ناهنجاری های کنونی داد .

کابل باختر 3 دلو
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونی اخبار و  گزارشهای را درباره رویداد های جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه مدنیت در برگ نخست زیرعنوان " وحدت ملی " مساله اصلی ما نوشته : سفارش آخر بارک اوباما ، چهل وچهارمین رئیس جمهور ایالات متحده امریکا به رهبری حکومت و حدت ملی از جایگاه ابر قدرتی که ساختار فعلی حکومت کابل میراث دوران وی است ، حفظ وحدت ملی بود.
اشاره اقای اوباما دقیقن به حلقه مفقوده یی است که در کشور ما نام آن است و نشان آن ناپیدا می نماید ، زیرا هر چنداز یک ونیم دهه به این سو وحدت ملی یگانه مولفه یی است که دولت مردان ، فعالان سیاسی ومدنی ، فرهنگیان وشاعران وشهروندان ما آن را سرلوح شعار  های شان قرار داده وهمواره به دنبال این اکسیرگم شده بوده اند اما هرچه بیشتر تر درجستجوی آن بوده ایم کم تر آن را یافته و در دسترس مان قرار گرفته است.
روزنامه به  همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر زیرعنوان ، قهرمانی در رقابت های " جام صحرا " نوشته تیم کرکت افغانستان درفرجامین دیدار با ایرلند ،برسکوی قهرمانی ایستاد.
دراین دیدار نخست بازی را ایرلند آغاز کرد و در 13 آور و با از دست دادن تمامی بازیکنان 71 دوش را برای افغانستان هدف تعیین کرد.
تیم ملی  کرکت کشور ، هدف داده شده را در آور هشتم وبدون از دست دادن بازیکن به آورده ساخت وباشکست دادن ایرلند قهرمان رقابت های کرکت جام صحرا شد .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر زیر عنوان اصلاح  "سربازان خیالی " به نهاد های امنیتی صدمه زده است نوشته : صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله می گوید که اصطلاح سربازان خیالی به نیروی امنیتی ودفاعی کشور آسیب زده است.
آقای صدیقی روز شنبه در نشستی خبری در کابل گفت : نهاد های که باید مورد احترام باشند  از این اصطلاح سر بازان خیالی _ آسیب دیده اند.
روزنامه  به همین ترتیب ادامه داده مطلب دیگر را زیر عنوان اعتراف خرد مندانه " رهبر خردمند " نشر ودر صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
اما روزنامه اصلاحات برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان ، خفی گری یا سلفی گری ؟ نگاهی تازه به مضمون شرعیات در دانشگاه آغاز  کرده ومطالب چون تا ملی بر سیاست اقتصادی ترامپ ، چشم انداز روابط ایران و عربستان ، همگرایی تهران و دمشق ، پیش از مذاکرات آستانه ، توجیه های حامدکرزی به رئیس جمهور جدید امریکا ، هیچ پولیس خیالی در وزارت داخله وجود ندارد سوریه با حمایت ایران روسیه وچین باز سازی خواهد شد و بایدن روسیه  به دنبال فروپاشی نظم بین المللی لبیرال است در صفحه اول عنوان کرده جزئیات آنان را درصفحه دیگر ارایه کرده است.
اما روزنامه هشت صبح  برگ  نخست را با مطلبی زیرعنوان  امید واری دولت به ا دامه همکاری های امریکا با افغاانستان آغاز کرده ودرهمین صفحه از قول وزارت دفاع و داخله آورده وزارت های دفاع وداخله وجود سربازان خیالی را رد کردند  ، ریشه کنی ترور ، عنوان دیگری می باشد که این روزنامه  درصفحه اول زیرآن چیزی نوشته ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است . 

کابل باختر/ 2/ دلو
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشورپرداخته اند و نیز اخبار وگزارشهای را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه افغانستان ما ، برگ نخست را بامطلبی زیر عنوان قانونی نظام متمرکز با تنوع ملی همخوانی ندارد آغازکرده و درمطلب دیگر زیرعنوان ارگ اداره جدید امریکا درکنار افغانستان می ماند نوشته اداره جدید امریکا تعهد کرده است که در کارمبارزه تروریزم درکنار افغانستان می ماند.
دواخان مینه پال معاون سخنگوی رییس جمهور غنی با تاکید به این مطلب میگوید درگفتگوی که ترامپ با آقای غنی داشته برپشتیبانی دوامدارکشورش از افغانستان تاکید ورزیده است.
مینه پال معاون سخنگوی رییس جمهور برپایداری تعهد اداره جدید امریکا درکارمبارزه با تروریزم درافغانستان اشاره میکند حتا بیشتر شدن حمایت نظامی این اداره از نیروهای امنیتی افغانستان .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر زیرعنوان توصیه اوباما به رهبری افغانستان وحدت ملی را گسترش دهید نوشته بارک اوباما رییس جمهور امریکا در آخرین تماس تیلفونی با رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان از تلاش های رهبری این کشور برای مبارزه با فساد و ایجاد حاکمیت قانون قدردانی کرد و از آنها خواست تا به همکاری برای گسترش وحدت ملی وصلح پایدار ادامه دهند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و باز هم درمطلب دیگر زیرعنوان حکومت بارک اوباما روابط پایدار با افغانستان بنیاد گذاشت نوشته حکومت افغانستان میگوید بارک اوباما روابط درازمدت و پایه دار را با افغانستان بنیاد گذاشت ارگ ریاست بامیان این مطلب همچنان میگوید آقای اوباما در دو سال اخیر تصمیم های خوبی برای افغانستان است .
اوباما به عنوان چهل و چهارمین رییس جمهور امریکا درحالی دو دوره چهار ساله ریاست جمهوری اش را به پایان می رساند که به باور حکومت فعلی افغانستان اونقش بنیادی در بهبود روابط دوکشور داشت.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر خبر داده که یک افسر ارشد پولیس کابل به اتهام دریافت رشوت بازداشت شد.
روزنامه افغانستان ما همچنان درصفحه اول خبر داده که طالبان درخوب افغانستان با نیروهای امنیتی افغان شدید درگیر شده اند.
امریکا پرداخت معاش حدود سی هزار سرباز افغان را متوقف کرده است عنوان مطلب دیگری باشد که این روزنامه درصفحه اول نشر کرده و در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه اصلاحات درصفحه اول مطالبی را زیر عنوان های تنش در روابط ریاض و قاهره عقب نشینی محترمانه ترکیه از پرونده سوریه میراث اوباما برای افغانستان به بهانه خدا حافظی با قصر سفید آیا تهران برنده اصلی جنگ سوریه است با نفوذ ایران درسوریه بیشتر از روسیه یونس قانونی نظام سیاسی کشور باید تغییر کند آخرین گفتگوی رییس جمهور غنی با رییس جمهور اوباما ابراهیم جعفری حامل پیام های شفاهی میان ایران وعربستان بوده ام در خواست 23 مقام امریکایی از ترامپ درحمایت از تروریزم و این ره که تو می روی به ترکستان است نشر کرده و درصفحه های دیگر جزئیات این مطالب را ارائه کرده است.
اما روزنامه آرمان ملی درصفحه اول مطالبی را زیر عنوان های یک رویداد جالب منافع امریکا و افغانستان با هم گره خورده است عطامحمد نور دردیدار اش با سران شمال برخی تبلیغات دروغین را راه اندازی کرده اند و میخواهند مذاکرات من با رییس جمهور غنی کم رنگ سازند ترامپ تروریستان را درپاکستان دنبال کند را نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL