06 حمل 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سیلاب جان 17 تن را در ایران گرفت

سیلاب جان 17 تن را در ایران گرفت

تهران- ایرنا- 5 حمل – باختر جاری شدن سیلاب ها در...

تبصره

تبصره

کابل 5 حمل باختر محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل 5 حمل باختر
محمد اشرف غنی  رییس جمهور افغانستان می گوید  سیاست  وپالیسی  خارجی باید  عکس العملی واحساساتی  نباشد  بل هدفمند و استوار برهمکاری باشد .
مفسر آژانس باختر می نگارد :  مساله صلح درافغانستان اکنون به یک  بحث منطقه یی و فرا منطقه یی  مبدل شده است وکشورهای  زیادی  اند که منافع خود را  درجنگ جاری وآینده سیاسی این کشور تعریف می کنند . دسته بندی  میان کشورهای بیرونی  ٬دلالت براین گفته ها دارد  در برخی موارد حالات همسویی دیپلماتیک میان کشور ها ایجاد می شود  ودرحالات هم تناقص گویی  ها را میان  کشورها ودیپلماتان درپی داشته است .
اکنون که بحث اززصلح است این بحث پیوند به کشورهای منطقه وفرامنطقه دارد  برهمین بنیاد بود  که رییس جمهور  غنی  سیاست افغانستان را اولویت  بندی کرد وبرآن تمرکز داشته است .
درسیاست خارجی افغانستان روابط ومناسبات با کشورهای منطقه  درمحور قراردارد بنا کشور های منطقه  همان طور که درجنگ افغانستان اثرگذاراند درصلح  واعاده ثبات دراین کشور نیزاثر گذار اند .
بحث صلح  درافغانستان ، بحث همه جانبه  ، عمیق وقابل درنگ است  ونمی شود که با روند صلح  درافغانستان احساساتی عمل کرد  وسرنوشت  یک  ملت را درگروه واژه های احساساتی گرفت ، حال وآینده رامبهم کرد ت . روی همین دلیل است  که رییس جمهور می گوید (سیاست خارجی وپالیسی خارجی باید عکس العملی واحساساتی  نباشد  ، بل  هدفمند واستوار برهمکاری باشد).
با آنکه کشورهای  بیرونی (منطقه و فرامنطقه ) هرکدام دیدگاه ، نظرومنافغ خود را درافغانستان دنبال می کنند مگر انگیزه اجماع وهماهنگی نیز میان آنها گرمتر شده است واین  اندیشه که  افغانستان مکان برای همکاری ونزدیکی کشور های دیگر است دارد تقویت می یابد وگسترده می شود .
ایجاد اجماع  درامرصلح  درداخل افغانستان و کشور های منطقه و فرامنطقه محصول همین سیاست است  که دولت  افغانستان از آغازبه آن معطوف بوده است
این  یک  حقیقت است که حرکت درجاده پیچیده صلح درافغانستان گره های بسیار دارد تازمان که  برای  بازکردن هرگره ٬ بادقت وخرد سیاسی  عمل نشود  حرف های احساساتی  زود گذر ومقطعی  نه تنها که گره از مشکلات را باز نمی کند بل راه رسیدن به صلح که منافع افغانها و کشورهای دیگردرآن نهفته است  دشوارترخواهد شد . صائم .

کابل باختر/ 5/ حمل
شماری محدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبارو گزارش هایی را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر ، باتوجه به عنوان های درشت برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است، روزنامه ویسا درصفحه اول از قول منابع نزدیک به طالبان عنوان کرده است که جلسه بین افغانان را درقطر کدام شخص و طرفی رهبری نخواهد کرد.
این روزنامه همچنان درهمین صفحه از قول حامدکرزی رییس جمهورپیشن کشور عنوان کرده است حکومت هرچه زودتر مانع عملیات نظامی درسراسر کشور گردد.
این روزنامه همچنان درصفحه اول از قول فعالان مدنی و باشندگان ننگرهار عنوان کرده است که نیروهای خاص امنیت ملی افراد ملکی را هدف قرارداده اند.
روزنامه ویسا ، همچنان در صفحه اول زیر عنوانی به خاطر درگیری ها درفاریاب یکهزار خانواده بیجا شده اند نوشته کرده است: به خاطر درگیر ها میان نیروهای امنیتی وگروه طالبان درولسوالی قیصار ولایت فاریاب نزدیک به یک هزار خانواده مجبور به ترک خانه های شان شدند.
روزنامه ویسا ، همچنان درهمین صفحه خبرداده است که وزارت داخله دستور دستگیری افرادمسلح غیر مسوول را داد.
به نوشته این روزنامه، وزارت امور داخله برای پولیس دستور دستگیری تمامی افراد مسلح غیرمسوول درکشور را داده است.
به نوشته این روزنامه، برخی از باشندگان پایتخت از افزایش جرم های جنایی به شدت ابراز نگرانی می کنند و می گویند که افرادمسلح  غیر مسوول پیوسته دست به جرایم گوناگون مانند قتل ، رهزنی و دزدی های مسلحانه می زنند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه راه مدنیت درصفحه اول با توجه به رویدادهراس افگنی در نیوز یلند مطلب را زیر عنوان ، آدم گری و دولت نا آدم نشرکرده است.
این روزنامه جزئیات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه دوم نشرکرده است.
روزنامه راه مدنیت درصفحه دوم مطلب را زیر عنوان فاجعه آرام مهاجرت و پناهندگی نشر کرده است.
به نوشته این روزنامه رشد و توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی به چهارعامل اساسی سرمایه ، نیرو انسانی، مواد خام  و دانش و فن وابسته است اگر کشورها را به ده دسته مرکزی و پیرامونی تقسیم کنیم باید اذعان داشت که ممالک ماحول از چهار عامل یاد شده عمدتاً موادخام را دارا می باشد.
به نوشته راه مدنیت دراکثر این دسته از کشورها ، انباشت سرمایه صورت نمی گیرد و آن ها برای سرمایه گذاری دست به دامان شرکت ها یا بانک های خارجی می شوند از جهت دانش و فن ، موسسات تحقیقاتی گوناگون دراین کشور ها یا حضوری ندارند یا اگر هستند کار خلاقانه انجام نمی دهند.
راه مدنیت ادامه داده است تحقیقات علمی درکشور های توسعه یافته و مغزها را به خود جلب می کند ازاین جهت رابطه میان تحقیق ، توسعه و تولید درکشور های منطقه یی گسسته می شود و سرانجام این کشور ها از حیث نیروی انسانی به شدت دچار تخصص می شوند.
روزنامه راه مدنیت موضوع را دنبال کرده است و درصفحه سوم مطلبی را زیر عنوان مشهور نیستی اما همه ترا می شناسند را نشرکرده است راه مدنیت درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزرنامه ماندگار درصفحه اول از دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد درکابل عنوان کرده است کسانی که افراد ملکی را می کشند باید به عدالت کشانده شوند.
به نوشته این روزنامه هیئت معاونت ملل متحد درافغانستان درواکنش به حمله برمراسم جشن دهقان درشهر لشکرگاه ضمن محکومیت این حمله اعلام داشته است که یافته های ابتدایی نشان میدهد که این حمله عمداًمسوولین ملکی و دولتی را هدف قرارداده است.
شب و روز های مرگبار برای نیروهای امنیتی درهلمند عنوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامه درصفحه اول نشر کرده است. غنی معضل اصلی جنگ و صلح، نزدیک شدن توافق امریکا با طالبان و کابل هنوزهم یک شهر نظامی است عنوان های دیگری است که این روزنامه به نشر آن درصفحه دوم و سوم پرداخته است .
روزنامه ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است. ختم/ نالان

کابل باختر/4/حمل
دانش آموزان کشور سال جدید تعلیمی را در سایه مشکلات، اما امیدواری های نو آغاز کردند.
مفسر آژانس باختر می نگارد: سال جدید تعلیمی در افغانستان آغاز شد، در سالجاری نه ملیون  شاگرد که یک میلیون آن را کودکان تازه شمول تشکیل می دهند تابع نظام آموزشی در افغانستان اند.
مقامات وزارت  معارف امید دارند که سال تازه تعلیمی فضای بازتر و مناسب تر از گذشته داشته باشد.
آنها بر علاوه آنکه زمینه آموزش یک میلیون کودک تازه شمول  به مکاتب را مساعد کردند ، اعمار هژده هزار ساختمان تازه برای مکاتب کشور را نوید می دهند این در حالیست که  در کشور نیمی از مکاتب  فاقد ساختمان اند .وزارت معارف یا از منازل کرایی به عنوان مکتب استفاده می کند ویا هم مکاتبی اند که شاگردان در فضای باز درس می خوانند، به هر ترتیب سالروان تعلیمی در تداوم مشکلات گذشته آغاز شده است.
با آنکه مقامات وزارت معارف همیشه از رشد متوازن معارف و توجه بر کیفیت دروس سخن گفته اند، مگر مشکل است که با سر دادن شعارهای  احساساتی وضعیت بحرانی معارف افغانستان را نا دیده گرفت.
وضعیت معارف افغانستان وخیم است ادامه نا امنی و وجود نابسامانی ها در داخل وزارت معارف ، وضعیت معارف افغانستان را آشفته کرده است، در حالی که  نمی توان سلامت معارف ویا ایجاد یک معارف متوازن را با شعار حل کرد، بل رفع این مشکل ٬ نیازبه برنامه و عمل دارد.
در سالهای اخیر انتقادها از پایین بودن سطح کیفیت دانش و سواد در مکاتب بالا گرفته است، نبود آموزش با کیفیت یک معضل جدید فرا راه تدریس در کشور است.
افغانستان پاینترین سطح سواد و مشکلات بزرگی را در بخش معارف تجربه می کند که تاثیرات زیادی بر پیشرفت کشور به جا می گذارد، نبود کیفیت به عنوان یک چالش باقی مانده است.
تجربه هژده سال گذشته نشان می دهد که گام های عملی برای ایجاد یک نظام آموزش معیاری برداشته نشده است، بیشتر به کمیت توجه شده است تا کیفیت.
گرایش های قومی در مکاتب وجود دارد، احترام متقابل میان آموزگار و دانش آموز کاهش یافته است ، معیارهای اخلاق آموزشی به خصوص از سوی دانش آموزان کمتر رعایت می شود و فلسفه(معلم پدر معنوی) دارد فراموش می شود، فساد اداری در داخل معارف را نمی توان نادیده گرفت، شاگردان در مکاتب با کمبود کتاب مواجه اند، در حالی که کتب درسی در بازار سیاه به گونه وافر وجود دارد و آزادانه به فروش رسانیده می شود.
وزارت معارف درطول سالهای گذشته نتوانسته است به معضل کمبود ساختمان برای مکاتب خاتمه بخشد، تدریس در خانه های کرایی نمی تواند اثر گذار باشد، زیرا خانه کرایی، مکتب معیاری بوده نمی تواند.
مساله کمبود آموزگاران مسلکی نیز معضل جدی است این معضل بیشتر در مناطق دور دست محسوس است جایی که ملای مسجد علوم ساینسی را تدریس می کند، زیرا آموزگاران تازه فارغ شده حاضر نیستند در مناطق دور دست و روستاها تدریس کنند، در اینجا لازم است که وزارت معارف مساله امتیازدهی مالی را برای آموزگاران در مناطق دور دست روی دست گیرد.
مساله دیگر مکتب و امنیت است، طالبان امروز مانع حضور بسیاری از دانش آموزان به خصوص دختران در مناطق تحت تسلط شان اند، ضمناً بسیاری از مکاتب هم از سوی طالبان و هم از سوی نیروهای دولتی به عنوان مرکز نظامی مورد استفاده قرار گرفته است و وزارت معارف در واپس گیری این مکاتب ناتوان است.
معارف تهداب اجتماع  را تشکیل می دهد رشد و تقویت آن مصونیت جامعه را در پی خواهد داشت برای تقویت و رشد معارف لازمی است تا همه در یک صف ایستاده شوند، هر عضو جامعه برای  تقویت معارف رسالت خود را دارد   باید شورا های حمایت از معارف ایجاد شود وبرای غیر سیاسی شدن و غیر قومی شدن معارف  تلاش شود و از معارف به عنوان یک ارزش ملی  حمایت شود. صائم

کابل باختر/ 4/ حمل
شماری محدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر، توجه به عنوان های درشت برخی ازاین روزنامه هاگزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه هشت صبح دربرگ نخست عنوان کرده است که درب پارلمان ازبیست روز به این سو بسته است.
این روزنامه جزئیات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه سوم نوشته کرده است اما درصفحه اول خبرداده است که نشست سوم پروسه کابل به بعد از لویه جرگه ماند . به نوشته این روزنامه، نشست سوم پروسه کابل که قراربود درهفته اول ماه جاری برگزار شود تاپس از تدویر لویه جرگه مشورتی صلح به تعویق افتاده است.
قرار است لویه جرگه مشورتی صلح به هدف تعیین حدود و چارچوب مذاکره با تحریک طالبان و تعریف و چگونگی دست یابی به صلح درنهم ثور سال جاری برگزار شود.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه زیر عنوان پاکستان از قدرت نمایی نظامی تا ضرورت به همکاری های منطقه ای نوشته کرده است درمورد این که نظامیان پاکستان دررهبری وسیاست خارجی این کشور نقش غیر قابل انکار دارند همه مان چیزهایی می دانیم اما این که تا چه اندازه این نقش برای اقتصاد پاکستان مشکل ایجاد کرده است دراینجا به آن می پردازیم .
دیروز 23 مارچ  مصادف بود با هفتادو دومین سالروز ایجاد پاکستان، حکومت پاکستان این روز را هر سال با مصارف هنگفت و با نمایش بزرگ از قدرت نظامی اش جشن می گیرد رزمایش امسال به شکل گسترده اش از آن جا برای نظامیان پاکستان اهمیت دارد که این کشور روزهای پرتنشی را با همسایه شرقی هند و همسایه غربی ایران سپری می کند.
پس از کشته شدن 27 نظامی ایرانی به تاریخ 13 فبروری 2019 درمسیر زاهدان و خاش ایران تنش ها بین این دوکشور بالا گرفت.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است ودرصفحه دوم زیرعنوان آیا طالبان به واقع تغییر کرده اند ؟ نوشته کرده است دیروز برمحفل گرامیداشت از جشن نوروز و روز دهقان درلشکر گاه حمله تروریستی شد . طالبان مسوولیت این حمله را به دوش گرفتند آنان شاید به هدف کشتن والی و دیگر مقام های ولایت هلمند به این گردهم آیی حمله کردند حمله به یک گردهم آیی مردمی هیچ توجیه عقلانی ، سیاسی ، مذهبی و بشری ندارد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است درهمین صفحه مطلبی را زیر عنوان ، امریکا با اتحادیه اروپا ، چین و روسیه در باره صلح افغانستان مشورت کرد. اعتصاب درسی استادان دانشگاه پایان یافت عنوان مطلب دیگری می باشد که این روز نامه در صفحه سوم نشرکرده است روزنامه هشت صبح در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی درصفحه اول ازقول نهادهای ناظر عنوان کرده است نیاز به ایجاد یک میکانیزم برای جلوگیری از مداخله حکومت درافغانستان ایجاد شود.
به نوشته این روزنامه نهادهای ناظر برانتخابات آزاد وعادلانه افغانستان درواکنش به تعویق دوباره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید می کنند که باید میکانیزمی برای جلوگیری از مداخله حکومت درانتخابات ایجاد گردد. کمیسیون انتخابات اواخر هفته گذشته اعلام کرد که باردیگر تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، شوراهای ولایتی و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی به تعویق افتاده است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است درمطلب دیگر زیر عنوان امارات پیشنهاد ترور رهبران طالبان را به امریکا داده است نوشته است، محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی امارات متحده عربی دردیدار با مایک پمپیو وزیر خارجه امریکا پیشنهاد ترور رهبران گروه طالبان را داده است.
سایت خبری میدل ایست ای درگزارشی پیشنهاد امارات به امریکا برای تروررهبران طالبان را فاش کرد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است درمطلب دیگر خبرداده است که پارلمان المان ماموریت نظامی اش درافغانستان را تمدیدکرد.
روزنامه آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه ماندگار درشماره امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته است ودنبال سایر مطالب شده است. ختم/ نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL