03 میزان 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سرپرست وزارت تحصیلات عالی : روی کیفیت آموزش، تولید علم ودانش، توجه می شود

سرپرست وزارت تحصیلات عالی : روی کیفیت آموزش، تولید علم ودانش، توجه می شود

کابل /3 میزان / باختر دکتورعباس بصیرسرپرست وزارت تحصیلات عالی...

داکترعبدالله با سفیر بریتانیا درکابل، دیدارکرد

داکترعبدالله با سفیر بریتانیا درکابل، دیدارکرد

داکترعبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی، امروز درقصرسپیداربا...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل /۳  میزان/ باختر
وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکید دارد که رسانه‌ها نباید از آنچه که میان هیئت‌های مذاکره کنندۀ صلح در دوحه می‌گذرد، به دور نگه داشته شود.
مفسرآژانس باختر می نگارد؛نشست دوحه یک رویداد تاریخی برای مردم افغانستان است٬چشم مردم افغانستان به سوی دوحه است،دو طرف‹هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان› که برای حل بحران چهل سالۀ افغانستان٬ آستین برزده اند برای اعادۀ ثبات در کشور چه می کنند،چه دیدگاه و چه برنامه یی دارند؟به خصوص این که این گفت گو ها پر از چالش و پراز بگو مگو ها است ، توجه مردم را بیشتر به خود جلب کرده است.
مردم انتظار دارند که از هر پیشرفت و یا تاخیر یی که در دوحه اتفاق می افتد آگاه شوند و این زمانی امکان پذیر است که رسانه هاحضور فعال در دوحه داشته باشند و این نشست را پوشش خبری دهند.
مگر با تاسف٬ وضعیت به گونۀ دیگر است٬نمایندگان شماری از رسانه که برای پوشش خبری دوحه رفته بودند با آن که ویزه یک ماهه  قطر را داشتند ٬ دوباره به کشورفرستاده شدند٬نمایندگان  شمار دیگری از رسانه که دردوحه باقی ماندند با محدودیت و حتا با بی مهری مواجه شده اند و کمتر توانسته اند که به ماجرای جاری در دوحه برسند و با این ترتیب رسانه ها نتوانسته اند که جایگاه شان را در دوحه پیدا کنند و این سبب شده است که مردم در خلای معلوماتی قرار گیرند.
وزارت اطلاعات‌و فرهنگ از مشخص نبودن جایگاۀ رسانه‌های کشور در مذاکرات دوحه انتقاد می‌‌کند و می‎گوید که حکومت و نمایند‌گان دو طرف در دوحه٬باید جایگاه رسانه‌ها را،مشخص کنند.
عبدالمنان شیوای شرق، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ و شماری از مسوولان رسانه‎ها حکومت و هیئت‌‎های مذاکره کنندۀ صلح افغانستان را در دوحه به پنهان کاری اطلاعات در مذاکرات دوحه متهم کرده اند و گفته اند:رسانه‌ها باید به آنچه که در دوحه می‌گذرد، دسترسی داشته باشندونباید از آنچه که میان هیئت‌های مذاکره کنندۀ صلح در دوحه می‌گذرد، به دور نگه داشته شوند.
انتظار از دولت افغانستان و هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه این است٬همانگونه که آزادی بیان بزرگترین دستآورد در نوزده سال گذشته دانسته می شود٬ باید جایگاه رسانه ها را در گفت وگو های دوحه مشخص کنند و آن را حمایت کنند ٬مبتنی بر قانون رسانه‌‌های همه‌گانی٬ سانسور و سانسورگرایی یک عمل ضد قانون است، در حالی که رسانه ها در خصوص گفت وگو های دوحه ٬با سانسورو مشکل مواجه شده اند.
همچنان نشست دوحه و چگونگی برخورد با رسانه ها٬طالبان را که می کوشند خود را برتر از گذشته نشان دهند در یک آزمون قرار داده است و این را مشخص خواهد کرد که طالبان در برابر آزادی بیان و مطبوعات کثرت گرا چه می کنند؟
دوحه یک رویدادویک فرصت تاریخی برای افغانستان ومردم آن است حتا می توان گفت که دوحه سرنوشت و آیندۀ افغانستان را تعیین می کند و برای سرنوشت شان بسیار مهم است  و روی همین اصل است که مردم تأکید می‌ورزند ٬دو طرف باید مانع روند اطلاع رسانی به مردم نشوند. صائم

کابل/3میزان /باختر
شماری محدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخباروگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
روزنامه آرمان ملی درصفحه اول ازقول خلیل زاد عنوان کرده است امریکا اجازه نمی دهد افغانستان به دهه 90 برگردد.
ترامپ : تمام سربازان امریکایی ازافغانستان خارج می شوند " نوشته کرده است زلمی خلیل زاد نماینده ویژه امریکابرای صلح افغانستان گفته است که امریکا هیچ گاه اجازه نمی دهد افغانستان به دهه 1990 بازگردد.
آقای خلیل زاد که درمورد صلح افغانستان ازسوی کانگرس امریکا استجواب شده بود تاکید ورزید که امریکا ازروند گفت وگوها میان دولت افغانستان و طالبان ازنزدیک نظارت می کند و هیچ گاه اجازه نمی دهد افغانستان به دهه 90 برگردد.
آقای خلیل زاد افزودکه دردهه 90 رهبران جهادی بابی مسوولیتی وارد جنگ های داخلی شدند و امریکا دیگر چنین اجازه یی نخواهد داد.
این روزنامه درهمین صفحه مطلب دیگر تحت عنوان وزارت اطلاعات وفرهنگ جایگاه رسانه ها در مذاکرات دوحه روشن نیست " نوشته ...عبدالمنان شیوا شرق معین نشراتی وزارت اطلاعات وفرهنگ روزچهارشنبه دوم اسد دریک نشست خبری درکابل گفت که خواست رسانه ها مبنی برحضور درمذاکرات برحق است .
او افزودکه نمایندگان جامعه رسانه یی افغانستان درمذاکرات دوحه باید حضور فعال داشته باشند بنابراین ما آرزو می کنیم هم رهبری ارشد دولت افغانستان و هم نمایندگان گفت وگو کننده طالبان دردوحه جایگاه رسانه های آزاد افغانستان را مشخص بکنند ، تا آنچه در دوحه می گذرد، سانسور نشود و به مردم افغانستان ازطریق جامعه خبرنگاری رسانده شود.
آقای شرق افزود که براساس قانون دسترسی به اطلاعات وقانون رسانه های همه گانی سانسور و سانسور گرایی یک عمل ضد قانونی است و حکومت افغانستان به پاس داری از آزادی بیان متعهد است.
معین وزارت اطلاعات وفرهنگ تاکید کرد که رسانه ها باید حق پوشش آنچه دردوحه می گذرد ، داشته باشد.
روزنامه 8 صبح دربرگ نخست زیرعنوان عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی برای گفت و گو با رهبران پاکستان درپیوند به مذاکرات صلح طی روزهای پیش رو به اسلام آباد می رود " نگاشته سفررییس شورای عالی مصالحه ملی بنابر دعوت رسمی عمران خان، نخست وزیر پاکستان هفته آینده انجام خواهد شد.
همچنان روزنامه 8صبح مطلب دیگر تحت عنوان " اداره ملی احصائیه و معلومات میگوید که درج نام مادر درشناس نامه اختیاری است .
جاوید رسولی رییس این اداره روزچهارشنبه دوم میزان دریک نشست خبری اعلام کرد که براساس طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس اجباری نیست .
رسولی افزود که نام مادر یکی از معلومات الزامی برای شناس نامه الکترونیک بود ، اما به روی شناس نامه چاپ نمی شد او گفت که پس از تعدیلات قانون ثبت احوال نفوس نام مادر درروی شناس نامه چاپ می شود.
به گفته او، به صورت رسمی نام مادر درشناس نامه الکترونیک اضافه می شود ، اما اگرکسی نخواهد که نام مادراش درشناس نامه درج شود صلاحیت دارد.
جاوید رسولی گفت مطابق تعدیل قانون ثبت احوال نفوس شناس نامه های که قبلاً توزیع شده است از اعتبار کامل برخوردار است و برای درج نام مادر دراین شناس نامه ها نیز طرحی را تهیه می کند.
ختم/ شوخک ...ک...م

کابل/2میزان/باختر
شماری ازروزنامه های چاپی غیردولتی درکابل به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند.
روزنامه آرمان ملی دربرگ نخست زیرعنوان "غنی در75مین مجمع عمومی سازمان ملل، پایان دادن به خشونت ها ، بیش ازهرچیز فرصت را برای دست یافتن به پیشرفت مهیا می کند" نوشته است .
محمداشرف غنی رییس جمهوری کشور با اظهار امیدواری به نتیجه مذاکرات صلح ، باردیگر از گروه طالبان خواست که به آتش بس بشردوستانه و کاهش خشونت تن دهند.
محمداشرف غنی دراجلاس هفتادوپنجمین مجمع عمومی سازمان ملل باردیگر بر برقراری آتش بس بشردوستانه تاکید کرد.
این نشست امسال به گونۀ مجازی برگزارشد و آقای غنی ازطریق ویدیو دراین اجلاس شرکت کرد، اظهار امیدواری کرد که مذاکرات صلح کشورش به نتیجه برسد.
این روزنامه درهمین صفحه تحت عنوان وزارت داخله: درشش ماه گذشته سه هزار و پنجصد غیرنظامی توسط طالبان کشته و زخمی شده اند " نگاشته است.
طارق آرین سخنگوی وزارت امورداخله روز سه شنبه اول میزان دریک نشست خبری درکابل گفت : درشش ماه گذشته طالبان هفت هزار تحرک تهاجمی انجام داده اند که درنتیجه نزدیک به سه هزار و پنجصد تن افراد غیرنظامی شهیدوزخمی شده اند.
روزنامه 8صبح درصفحه اول مطلبی زیرعنوان کار ساخت یک هزار و چهارصد واحد مسکونی باکمک چین درشهر کابل آغاز می شود " نوشته وزارت شهر سازی و اراضی اعلام کرد که کارساخت فاز اول "پروژه مساعدت چین " درآینده نزدیک آغاز می شود که طی آن یک هزارو چهارصد واحد مسکونی ساخته خواهد شد . این واحد ها درمنطقه نیله باغ دارالامان از مربوطات ناحیه ششم شهر کابل ساخته خواهدشد.
این روزنامه مطالبی دیگری تحت عنوان یک مسجمه از بالا حصار کندز کشف شد" نگاشته است، پولیس کندز مجسمه ای را که درپی کندن کاری غیرقانونی از بالاحصارشهر کندز پیدا شد، ضبط کرده است .
عصمت الله مرادی ، سخنگوی والی کندز کشف و ضبط این مجسمه را درصحبت باروزنامه 8صبح تائید کرد،اما جزئیات بیش تر دراین زمینه نداد.
این روزنامه ها اخبار وگزارشهایی رادرباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نیزنشرکرده است.
ختم/ شوخک ...ک...م

کابل/ ۲میزان/ باختر
هفتادوپنجمین مجمع سازمان ملل متحد درحالی برگزار شدکه نظم جهانی متزلزل است و این سازمان نتوانسته است به اهداف خود برسد.
مفسرآژانس باختر می نگارد؛هفتاد وپنج سال  قبل از امروز زمانی که جنگ جهانی دوم٬ باگرفتن جان میلیون ها انسان پایان یافت ٬جهانیان به منظور تکرار نشدن فاجعۀ نظیر جنگ جهانی دوم سازمانی را ایجاد کردند که نظم جهانی را تامین و مدیریت کند.
۵۲ کشور جهان در سال ۱۹۴۵ گرد هم آمدند و اساس  سازمان ملل را گذاشتند که امروز تقریباً تمامی کشور های جهان عضو آن اند.
افزایش تعداد اعضای سازمان ملل٬ حکایه از جامع بودن آن می کند،کثرت اعضا و تمکین جهانی به آٖن در حقیقت تمکین به منشور و اساسنامۀ آن است که این سازمان را ارزش داده است.
سازمان ملل با دو هدف٬ حفظ و تقويت صلح جهاني و بستر سازي جهت افزايش همكاري هاي هر چه بيشتر ميان كشورهاي جهان در عرصۀ روابط بين الملل طراحي و تأسيس شده است مگر وضعیت کنونی جهان  نمایانگر آن است که این سازمان در رسیدن به اهدافش٬ کوتاه آمده است٬ نه تنها از نظم جهانی که هدف کلی این سازمان است خبری نیست بل جهان بیشتر از هر وقت دیگر به میدان خودکامگی ها٬زورگویی ها و رقابت ها مبدل شده است واین حقیقت را برملا می کند که سازمان ملل٬ کارنامۀ مطلوبی نشده است.
ازآغاز کار سازمان ملل تا امروز، جهان شاهد تحولات وتغییرات زیادی بوده است، با چالش ها و فرصت های زیادی مواجه شده است که سازمان ملل باید خود را با واقعیت آن وقف می داد در حالی که تاثیر پذیری این سازمان از قدرت و کشور ها٬ مانع آن شد که اهداف معین شده خود را یا فراموش کند و یا هم در رسیدن به آن کوتاه آید.
امید ها ازسازمان ملل از زمان ایجاد تا امروز این بود که این سازمان ملل نقش کشور های قدرتمند جهان را در معادلات جهانی کنترول کند٬ استعمار را مهار کند و از مبدل شدن جهان به کانون جنگ و رقابت جلوگیری شود که چنین نشد.
نقایص  زیادی است که از همان ابتدا دامن گیر ساختار این سازمان بوده است .
یکی از ماده های منشور سازمان ملل٬رعایت حقوق مساوی اعضا است درحالی که ساختار نوعضوی شورای امنیت که پنج عضو آن اعضای دایمی اند و حق ویتو دارند٬ از متساوی الحقوق بودن اعضا می کاهد .
این باعث شده است که برخورد سازمان ملل با کشور ها و قضایای جهانی سلیقه یی باشد٬ به گونۀ مثال امریکا همیشه قطعنامه های این سازمان در برابر جنایت های رژیم صهیونست راویتو کرده است و یا چین همیشه در شورای امنیت مدافع راهکار پاکستان در قبال افغانستان و کشمیر بوده است و اگر کشوری هم از سوی سازمان ملل تحریم   یا مجازات شده است٬بیشتر زاده برخورد سلیقه یی و منفعت طلبانۀ کشور های قدرتمند بوده است در حالی که هیچ قطعنامۀ این سازمان درقبال افغانستان٬فلسطین... رعایت نشده است و تنها در روی صفحه باقی مانده است٬حرف واضح این است که سازمان ملل در سال های اخیر بیشتر یک جانبه حرکت داشته است و این باعث شد که رهبران جهان در هفتاد و پنجمین سال تاسیس سازمان ملل متحد بر چند جانبه گرایی  این سازمان تاکیدکردندو گفتند که چندجانبه گرایی یک گزینه نیست بل یک ضرورت است.
کشور هایی چون  جاپان٬المان٬ هند٬برازیل...در کنار آن که کشور های ثروتمند و تاثیر گذار در معادلات جهانیاند، قدرت های مطرح نظامی نیز شمرده می شوند بر آوردن اصلاحات تاکید دارند در حالی کشور های شامل پنج عضو دایمی دربرابر آوردن اصلاحات ایستاده اند زیرا باآوردن اصلاحات درآن سازمان٬ از نقش مرکزی و مدیریتی آنان کاسته می شود.
در حالی که وضعیت جاری، جایگاۀ سازمان ملل را در منازعات بین المللی کوتاه و تنگ کرده است نیاز است که رهبری این سازمان٬ با درایت اقدام کنند و این سازمان را در مسیر اصلی و تعریف شده آن قرار دهند. صائم

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL