30 جدی 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

قرار داد یک پروژه بزرگ امضا شد

قرار داد یک پروژه بزرگ امضا شد

کابل 29 جدی باختر سر پرست وزارت انرژی...

گلالی نورصافی به حیث عضو انتصابی مشرانوجرگه تعیین شد

گلالی نورصافی به حیث عضو انتصابی مشرانوجرگه تعیین شد

کابل باختر/ 29/ جدی محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان...

جان باختن عسکر  آمریکا در سال جدید میلادی در افغانستان

جان باختن عسکر آمریکا در سال جدید میلادی در افغانستان

تهران - ایرنا -29 جدی – باختر وزارت دفاع ایا لات...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل   باختر   ۲۹   جدی
مقامات پاکستانی برای فرستاده ویژه وزارت خارجه امریکا بار دیگرتعهد داده اند که در روند صلح افغانستان همکار خوب خواهند بود و این روند را تقویت خواهند کرد
مفسر آژانس باختر می نگارد : زلمی خلیل زاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای افغانستان دور تازه یی از سفرش را به کشور های منطقه آغاز کرده است او به روز پنجشنبه بعد از گفت وگو با مقامات افغان در کابل ٬وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شدو با عمران خان نخست وزیر و شاه محمود قریشی وزیر خارجه آن کشور دیدار هایی داشته است .
قریشی برای خلیل زاد بار دیگر ازهمکاری نزدیک پاکستان با امریکا در حل معضل افغانستان و تقویت روند گفت و گو های صلح اطمینان داده است
سفر خلیل زاد به منطقه ٬ با انکشافات تازه  سیاسی  همراه است  قبل از او عمر داوودزی فرستاده ویژه رئیس جمهور کشور برای اجماع منطقه یی سفری به پاکستان داشت  او در بازگشت یاد اور شد که در موقف سیاسیون و روحانیون پاکستانی تغییرات زیادی دیده می شود وآنها  آماده همکاری با دولت افغانستان در امر تقویت گفت وگو های صلح اند و مولانا فضل الرحمان حامی سرسخت طالبان در پاکستان ٬ با تغییر موقف ٬ گفت که جنگ افغانستان جهاد نیست و ملا عبدالمنان نیازی سردسته یک ٬جناح انشعابی طالبان از ملاقات مستقیم  با دولت افغانستان حمایت کرد ... 
همه این ها نمایانگر آن است که روند صلح در افغانستان با تحولات مثبت همراه است مگر با این همه٬ نباید ذوق زده شد.
در این جای شک نیست که بازی گر اصلی در منازعه افغانستان ٬ پاکستان است و این کشور می تواند کمک و همکاری زیادی کند با این که پاکستان دیرزمانی است حمایتش را از صلح و ثبات در افغانستان تکرار داشته ، اما همکاری واقعی  نکرده و نتوانسته است  به قناعت امریکا و افغانستان بپردازد
در حالی که افغانستان، هنوزهم به عنوان یک چالش امنیتی برای منطقه و کشور های فرا منطقه باقی مانده است  ٬ ادامه این معضل نه‌ تنها برای افغانستان، بل برای کشورهای دیگر نیز مشکل ساز و پرهزینه بوده است. و با تاسف هر روز یک بازی گر تازه وارد قضیه افغانستان می شود
در این میان پاکستان بیشتربه فکر امتیاز گیری از امریکا است و قضیه افغانستان یک دستاویز پر منفعت برای آن کشور است
پاکستان می خواهد تا با بهره گیری از معضل افغانستان به کمک های اقتصادی دست یابد و در مسایل منطقه یی مانند مساله کشمیر دست بالا داشته باشد و دیگر یک کشور منزوی نباشد
اگر این خاطر‌جمعی و اطمینان از سوی ایالات متحده و جامعه بین‌المللی به پاکستان داده شود، شاید اسلام‌آباد به روند صلح افغانستان کمک کند در حالیکه مردم افغانستان تاکید دارند که نباید قضیه افغانستان٬ بهانه یی برای کنار آمدن ها و معامله ها باشد
خارجی ها ٬ اگر امریکا است یا پاکستان اگر روسیه است یا ایران ٬ تنها تسهیل کننده روند صلح در افغانستان اند مسایل دیگر کار افغان ها است  روی همین دلیل است که افغان به رسیدن به یک صلح با عزت تاکید دارند که در آن حفظ ارزش ها مطرح است
با این هم از چند سال به این طرف ، اجماع در حلقه های داخلی و بین‌المللی بر این است که پیروزی نظامی در افغانستان ناممکن است. تنها راه پایان‌دادن به جنگ افغانستان، توافق سیاسیِ است که بتواند طالبان را با نظام سیاسی افغانستان ادغام کند.
ولی  روند صلح تحت رهبری و مالکیت افغان‌ها، خواسته و مطلوب همه‌ ی طرف‌ها است؛ زیرا هر یک از آنان، از بهبود وضعیت در افغانستان به صورت مستقیم نفع می‌برندو کشور های بیرونی تسهیل کننده این روند بوده می توانند.
پس بهتر است که خارجی ها بن بست ها در روند صلح افغانستان را رفع کنند و این زمانی امکان پذیر است که بازی قدرت و رقابت در افغانستان کنار گذاشته شود  صائم

کابل باختر/ 29/ جدی
شمارمحدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را در باره رویداد های جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
گزارشگرآژانس باختر ، با توجه به عنوان های درشت برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است .
روزنامه آرمان ملی برگ نخست را با مطلب زیر عنوان سنگ تهداب انستیتوت تحقیقاتی زعفران گذاشته شد .
به نوشته این روزنامه انستیتوت تحقیقاتی زعفران افغانستان باهزینه نزدیک به 59 میلیون افغانی ازبودجه توسعه یی وزارت زراعت درولایت هرات تا دوسال آینده ساخته خواهد شد.
به نوشته این روزنامه نصیر درانی وزیر زراعت افغانستان درمراسم تهداب گذاری این انستیتوت درولایت هرات گفت که این انستیتوت کشاورزیان را دربخش آموزش و بلند بردن مهارت های درکشت، پروسس، بسته بندی و بازاریابی برای زعفران کمک خواهد کرد.
روزنامه آرمان ملی ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته کرده است اما درمطلب دیگر زیر عنوان طالبان به دستور دیگران درمورد صلح وجنگ تصمیم می گیرند در صفحه اول نوشته کرده است. زیر عنوان طالبان به دستور دیگران درمورد صلح و جنگ تصمیم می گیرند، درصفحه اول نوشته کرده است: پس از تنش میان طالبان وزلمی خلیل زاد نماینده نماینده امریکا درروند صلح افغانستان نگرانی ها از بن بست درمذاکرات افغانستان بیشتر شده و شماری از آگاهان و اعضای مجلس نمایندگان تاکید می کنند که این بن بست درگفت و گو های صلح ازسوی طالبان به دستور کشورهای حامی این گروه ایجاد شده و طالبان صلاحیت مستقل درمساله جنگ و صلح افغانستان ندارند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده و درهمین صفحه از قول وزارت داخله عنوان کرده است مغز های قانون شکن توقع سلامی زدن پولیس را نداشته باشند .
به نوشته این روزنامه وزارت امور داخله درواکنش به گفته های شماری از نمایندگان مجلس اعلام کرده است که هیچ قانون و مقرره یی که برخورد و رفتار پولیس را با آن هایی که خود را آدم مهم ، مغز با نفوذ قلم داد میکنند وجود ندارد ، چند روز پیش پولیس کابل روند پاک کاری شیشه های سیاه موتر ها را آغاز کرد ظاهراً درجریان این کار شیشه های سیاه موتر های شماری از اعضای مجلس نمایندگان نیز پاک کاری شده کاری که خشم این نمایندگان را بر انیگخته است .
روزنامه موضوع را دنبال کرده است ودرصفحه های دگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ماندگار درصفحه اول ازقول کمیسیون شکایت های انتخاباتی عنوان کرده است تا ده روز دیگر بررسی تمام شکایت ها نهایی میشود.
این روزنامه ، جزئیات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه سوم نوشته کرده است اما درصفحه اول زیر عنوان توافق افغانستان و پاکستان برای تبادل زندانیان نوشته کرده است شکرالله عاطف مشعل سفیر افغانستان درپاکستان می گوید که دوکشور برای تبادله زندانیانی که مدت محکومیت خود را سپری کرده اند به توافق رسیدند او گفته است که زندانیانی که قراربود با قید ضمانت آزاد شوند اما به دلایلی همچنان درحبس به سر میبرند نیز طبق توافق برای تبادل زندانیان آزاد میشوند.
طالبان ده ها تانک هاموی نیروهای امنیتی را سوختاندند، ترامپ پرواز پلوسی به افغانستان را لغو کرد عنوان های دگری می باشد که این روزنامه درصفحه اول نشرکرده است نقش مردم در بازار مکاره انتخابات ریاست جمهوری عنوان مطلب دیگری میباشد که روزنامه درصفحه دوم به نشر آن اقدام کرده است.
روزنامه آرمان ملی همچنان درصفحه سوم ازقول شورای عالی صلح عنوان کرده است گفت وگو با طالبان به بن بست نخورده است.
این روزنامه درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است به همین ترتیب روزنامه هشت صبح درشماره امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته است و یا دنبال سایر مطالب شده است. ختم/ نالان

کابل  باختر ۲۶ جدی
در حادثه یی که شام دوشنبه در ساحه قابل بای کابل رخ داد، بیشترین آسیب به افراد ملکی رسید و  مردم محل را سخت متضرر ساخت.
مفسر آژانس باختر می نگارد : ساحه شرقی کابل شام دوشنبه ۲۴ جدی گواه یک رویداد تروریستی بود که در آن چهار نفر به شهادت رسید و ۱۱۴ تن دیگر که همه افراد ملکی اند زخم برداشتند
این رویداد که برخاسته از یک حمله انتحاری در برابر یک مهمانخانه خارجی بود، در کنار آن که  چندین منزل مسکونی ویران شد٬ چهار نفر شامل سه پولیس و یک فرد ملکی که باشنده محل بود و ۲۲ سال داشت جان باختند و به شمول ۲۴ کودک ۱۴٬ زن ۱۱۴ تن دیگر که همه افراد ملکی اند زخم برداشتند
آنچه مایه دقت و بحث است ادعای طالبان است که می گویند آن ها در حمله شام  دوشنبه ٬ یک مهمانخانه خارجی را آماج قرار دادند و ودهها نظامی افغان و خارجی را کشتند
این گروه تاکید دارد که (در حمله یاد شده به غیر نظامیان هیچ آسیب نرسیده  است  وافراد آنان مانع ورود غیر نظامیان به ساحه شده بودند )
مگر با بررسی کوتاه از محل رویداد در می یابیم که طالبان باز هم مرتکب چه یک جنایت شدند و آنها در این هوای سرد زمستان ٬ با خانوداه های فقیر در ساحه قابل بای چه کردند و جهاد خود ساخته و تحریف شده آنها بازهم چه ارمغانی زشتی داشته است  باآنکه وضعیت و چگونگی رویداد برای همه معلوم است ناله و ضجه  کودکان زخمی شده ناشی از این رویداد  هر وجدان بیدار را تکان می دهد و سرگردانی خانواده هایی که در این حادثه زندگی و کاشانه شان  را از دست داده اند انسان را به گریه می آورد
مگر این گروه متحجر و رانده شده ٬ زشتی های شان را توجیه می کنند و با بی حیایی تمام ادعا می کنند که یک مهمانخانه خارجی ها را از بین بردند و به اصطلاح به افراد دشمن تلفات سنگین وارد کردند.
رسانه ها ٬تابوت ذاکر ۲۲ ساله را که تنها دو ماه از عروسی وی سپری شده بود، نشان دادند که در این حادثه جان باخت او یک کسبه کار عادی بود ٬ چندین عضو دیگر خانواده این شهید در رویداد تروریستی که طالبان با گرفتن مسوولیت آن فخر فروشی کردند،  زخمی شده اند .
رسانه ها کودکان و زنانی را به تصویر کشیدند که در این رویداد المناک زخم برداشته بودند و در کنج شفاخانه ها جا گرفته بودند به جز از سه فرد پولیس که آنها هم وظایف امنیتی در ساحه داشتند تمامی قربانیان افراد ملکی بودند
واقعیت ها در صحنه و گفته های طالبان ٬ تضاد و تقابل خود را دارد
این نشان می دهد که طالبان کشتار افراد ملکی را به گونه برنامه ریزی شده دنبال مي  کنند تا از یک طرف از راه ٬ رعب و وحشت خود را بر مردم حاکم سازند و ازطرف دیگر نارضایتی  مردم را در برابر نظام به بار آورند .
طالبان سخت در تلاش اند تا امارت اسلامی شان را  از راه زور نفرت و انزجار بر مردم تحمیل کنند تا صدای اعتراض در برابر آنها مرده باشد
مردم افغانستان چند دهه جنگ را پشت سر گذرانده و به شدت از خشونت خسته‌اند، اما طالبان هنوزهم  خشونت را یگانه راه رسیدن به اهداف سیاسی شان می دانند ، برای آنها  دموکراسی٬ فعالیت های مدنی و رسیدن به قدرت از طرق مشروع معنایی نه دارد
طالبان از گذشته ها ٬ از انتحار و انفجار به عنوان تکتیک غرض به زانو در اوردن دولت و مردم کار گرفته و برای مطرح نشان دادن خود ٬ ارزش های زیادی را چه دینی و چه میهنی زیر پا کرده اند آنها برای رسیدن به اهداف شان قدسیت مسجد ها و عبادت گاه ها را از یاد برده اند و نسبت به ارزش های ملی اصلا اعتنایی ندارند
اما بدانند که  ویژگی وحشت‌آفرینی و خصلت خرابکارانه ٬تخم تنفر از سازمان‌دهندگان و عاملان آن را در جان و روان مردم ما  می‌کارد و محاسبه مردم با شرارت پیشگان جدی خواهد بود و این روز دیر نیست. ختم تحلیل

کابل باختر/ 26/ جدی
شمار محدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی در کشور پرداخته اند ونیز اخبار و گزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه جهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر ، با توجه به عنوان های درشت برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلب زیر عنوان موضوع گیری تازه رهبران مذهبی پاکستان درقبال صلح آغازکرده و نوشته است مسوولان شورای عالی صلح با استقبال از تغییرات به میان آمده درموقف حکومت و رهبری مذعبی پاکستان برای صلح کشور میگویند امیدوار اند رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان به موضع گیری تازه شان پابرجا بمانند مسوولان شورای عالی صلح از موضع گیری حکومت و رهبران مذهبی پاکستان مبنی برحمایت شان از مذاکرات مستقیم طالبان با حکومت افغانستان قدردانی کرده میگویند رهبران مذهبی این کشور برای نخستین بار در پیوند به صلح افغانستان چنین موضع گرفته اند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه زیر عنوان دیگر خبرداده است که وزارت داخله نام 16 مظنون دیگر را فاش کرد.
به نوشته این روزنامه وزارت داخله هویت 16 نفر دیگر را که زیر پی گرد پولیس کابل است فاش کرد به گفته وزارت داخله این افراد به اتهام نقض قانون ارتکاب جرایم مختلف داشتن سلام غیر قانونی و غضب زمین زیر پی گرد پولیس قراردارند .
به نوشته این روزنامه وزارت امور داخله با افشاری هویت این افراد از آن ها خواسته است که به خاطر وضاحت و تصفیه بعضی از موارد به صورت فوری به نزدیک ترین حوزه پولیس فرماندهی پولیس کابل و یا ریاست عمومی مبارزه با جرایم وزارت امورداخله مراجعه کنند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است درهمین صفحه به خواست ناتو از طالبان توجه کرده و نوشته است سازمان پیمان اتلاتیک شمالی یا ناتو حمله گروه طاللبان با استفاده از موتر بمب گذاری شده برکمپ گرین ویلچ درمربوطات حوزه نهم امنیتی شهر کابل را محکوم کرد و ازاین گروه خواست که دست از ادامه خشونت و جنگ علیه مردم بردارد و به میز مذاکره حاضر شود و برای برقراری صلح تلاش کند.
روزنامه موضوع دنبال کرده است درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
اما روزنامه آرمان ملی درصفحه اول از قول وزارت داخله آورده است 15 زورمند به این وزارت مراجعه کرده اند.
به نوشته آرمان ملی وزارت داخله کشور از مراجعه کردن 15 تن که متهم به ارتکاب جرایم جنایی هستند به این وزارت خبرداده است.
به نوشته آرمان ملی بیش از این وزارت داخله بانشر دو فهرست جداگانه از افراد متهم به ارتکاب جرایم جنایی درشهر کابل به آن ها هشدار داده است که اگر خود را به پولیس تسلیم نکنند آن ها را بازداشت خواهندکرد.
بن بست گفت وگوهای امریکا و گروه طالبان واکنش ها به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی کابل عوامل داخلی درسازماندهی حمله شب گذشته کابل دست دارند عنوان های دیگری است که این روزنامه درصفحه اول به نشر آن اقدام کرده است .
روزنامه آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
اما روزنامه افغانستان ما درصفحه اول زیر عنوان ترامپ تکذیب کرد هیچگاه برای روسیه کار نکردم نوشته است دونالد ترامپ رییس جمهوری امریکا گفت که او هیچگاه برای روسیه کارنکککرده است گزارش شده بودکههه   بعداز اخراج رییس پولیس فدرال امریکا این نهاد تحقیقاتی را آغاز کرده بود که هدف آن مشخص شدن این موضوع بود که آیا آقای ترامپ  عامل روسیه است .
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه مطالب را زیر عنوان های پاکستان و بازی های سیاسی صلح تکت انتخاباتی رییس جمهور غنی تکمیل شده است عمر داوودزی دیدگاه پاکستان نسبت به صلح تغییر کرده است نشر کرده است روزنامه افغانستان ما درصفحه های دگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
ختم/ نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL