04 سرطان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس‌جمهورغنی خطاب به کودکان ایتام: عید به شما تعلق دارد و عید تان مبارک باد

رئیس‌جمهورغنی خطاب به کودکان ایتام: عید به شما تعلق دارد و عید تان مبارک باد

کابل باختر 4 سرطان محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان و بانوی...

تيم ملي كركت كشور دست آورد ديگر را  ثبت كارنامه كرد

تيم ملي كركت كشور دست آورد ديگر را ثبت كارنامه كرد

كابل باختر 4 سرطان عضويت دايمي شوراي جهاني كركت ،...

بازار گران فروشان پايان يافت

بازار گران فروشان پايان يافت

كابل باختر 4 سرطان با حلول عيد، بازار گران فروشان ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 3/ سرطان
ماه رمضان ، ماه اطاعت ، عبادت ، رستگاری ، تزکیه نفس ، تربیه و اخلاق وبها دادن به ارزش های انسانی است مگر گروه طالبان و داعشی ها که ادعا های بلند از اسلام دارند نتوانستند تا از رمضان به عنوان فرصتی برای نزدیکی با خداوند رووف و دوری از منکرات سود برند.
مفسر آژانس باختر مینگارد : رمضان المبارک آخرین روز هایش را سپری میکند مردم ما، رمضان مبارک را به امید قطع جنگ ، تامین عدالت و کسب رضای خداوند رحیم آغاز کردند با آن که مردم ما امید های بلندی به درگاه خداوند داشته و دارند به پیشواز این ماه رفتند، مگر طالبان در آغازین روز این ماه ، چه کردند ؟
طالبان دراولین روز ماه مبارک رمضان ، هموطنان روزه دار ما را درشهر خوست هدف یک حمله انتحاری قراردادند وجان شماری از روزه داران راگرفتند . این عمل زشت و اسفبار تنها درولایت خوست محدود باقی نماند ، هفت روز بعداز این حادثه، انفجار یک تانکر مملو از موادی انفجاری در ساحه وزیر محمد اکبر خان کابل به قیمت جان اضافه از صد هموطن صائم ما تمام شد پنجصد نفر دیگر دراین رویداد زخم برداشتند، سه روز بعد در حمله  انتحاری در جمع از نمازگذاران درمراسم تشیع جنازه یک هموطن مسلمان ما، شماری دیگری از روزه داران به شهادت رسیدند شبکه حقانی که بخشی از طالبان است مسوول حمله پنداشته شدند. به همین سان هرات ، کابل باردیگر ، لشکرگاه هلمند ... شاهد حوادث اسفبار تروریستی بودند که اکثری این حملات در اماکن مقدس و به هدف کشتار نمازگذاران صورت گرفت.
درآغازین روز های ماه مبارک رمضان ، دولت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور حراست ازجان شهروندان ، احترام به ماه مبارک رمضان و رعایت دساتیر قرآن و شریعت، برای مخالفان مسلح، پیشنهاد آتش بس را داد تا حداقل در ماه رمضان مردم ما نفس راحت بکشند مگر جواب وواکنش مخالفان مسلح، حملات انتحاری و به اصطلاح ادامه جهاد آنهم در ماه مبارک رمضان بود.
طالبان وگروه داعش که مسبب حوادث تروریستی درماه رمضان اند به جای ارزش دادن به زندگی مردم مسلمان و روزه دار ما این ماه را به خونین ترین ماه مبدل ساختند .
حوادث که دراین ماه اتفاق افتاد در طول پانزده سال گذشته بی پیشینه بوده است دراین ماه حداقل 220 هموطن روزه دار ما به شهادت رسیدند و اضافه از هشتصد نفر دیگر زخم برداشتند به این ترتیب طالبان و داعشی ها که نزد مردم ما هیچ فرقی میان آنها و جود ندارد اضافه از هزار خانواده را درکشور ما یا به سوگ عزیزان شان نشاندند و یا هم متضرر ساختند.
ماه رمضان ، ماه اخلاق ، تهذیب ، حراست از ارزش های دینی و صیقل نمودن نفس بود مگر طالبان و داعشی ها به جای صیقل نفس ، ریختن خون را ترجیع دادند و به این ترتیب چهره زشت و کریه شان را به نمایش گذاشتند و ثابت نمودند که نه خود مسلمان اند و نه به ارزش های انسانی بند واز اند.
درحالیکه دین اسلام و شریعت غرای محمدی ظرفیت ها و معیار های جهاد را روشن ساخته و آن را تعریف نمود و در برابر برخورد با حوادث ووضعیت مسلمانان خط روشن دارد آیا طالبان خود را در خط که اسلام وشریعت روشن ساخته دریافته اند؟
جواب واضح است که عملکرد آنها ، عملکرد غریب و بیگانه با ارزش های دینی است .
آنچه را آنها انجام میدهند در قاموس اسلام و دساتیر دینی تعریف ندارد بل این طالبان و داعشی ها اندکه با تحریف واقعیت ها به جنگ اسلام وکشتار مسلمانان برخاسته اندکه باید انتظار محاسبه خداوند عادل را داشته باشند چون منافق و دین ستیز اند .
ختم/ تحلیل سیاسی .

شنبه 3 سرطان
کابل باختر/3/ سرطان
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبارو گزارش های را در باره رویدادهای منطقه وجهان نشرکرده اند.
روزنامه آرمان ملی دربرگ نخست زیرعنوان خاطره میان شهروندان وریاست جمهوری آغاز شد نوشته است .
ریاست جمهوری افغانستان دریک ابتکار بی بدیل ،مناظره و گفتمان مشترک و مقتابل رامیان رهبران دولت وشهروندان کنشگربرگزار میکند.
رییس جمهورمحمد اشرف غنی روز گذشته در ارگ ریاست جمهوری این مناظره وگفتمان را افتتاح کرد . درسخنرانی خویش گفت که درتاریخ افغانستان او تنها زمامداری بوده که بدون پشتیبانی زور و زر ،به حمایت سه کلته ای اکثریت جامعه "جوان " ، "زنان " و " محرومان " به ارگ ریاست جمهوری رسیده است.
وی گفت که نظام دولت داری تاکنون درافغانستان به پختگی نرسیده است و افغانستان گام تحول را برمیدارد و تحول یک روند است .
روزنامه آرمان ملی ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته است .
اما درصفحه اول عنوان کرده که فاصله میان حکومت و مردم از میان رود.
این روزنامه ادامه این مطلب را در صفحه پنجم نوشته است روزنامه آرمان ملی درصفحه سوم مطلب را زیر عنوان معلمین کابل حق خود را میخواهد، وزارت معارف 40 میلیون افغانی حق الزحمه معلمین را پرداخت نکرده است نشرکرده و درصفحه دوم مطلبی را زیر عنوان جنبش رستاخیز تغییر درنیمه راه نشرکرده است.
آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه هشت صبح دربرگ نخست عنوان کرده است رمضان خونین درافغانستان 213 کشته و 713 زخمی این روزنامه درپیوند به عنوان فوق درصفحه سوم نوشته است ، آمار و ارقام نشان میدهدکه درماه مبارک رمضان امسال از تاریخ 6 جوزا اول رمضان تادوم سرطان 28 ماه رمضان نزدیک به 1000 نفر درپی حملات انتحاری انفجاری و یا تظاهرات درشهر های مختلف افغانستان جان باخته اند .
دراین رویدادها 213 تن کشته و 713 نفر زخمی شدند.
بیشتر قربانیان این رویداد ها غیر نظامی هستند آماری که در زیر فهرست میگردد شامل قربانیان دو طرف در جبهه های نبرد نمی شود . درماه رمضان نبردهای خونین دربسیاری از ولایت های کشور نیز جریان داشت.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه زیرعنوان شانزدهم سرطان 97 روزبرگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها ، نوشته است کمیسیون مستقل انتخابات پس از ماه ها انتظار بالاخره زمان برگزاری انتخابات پارلمان و شوراهای ولسوالی ها را اعلام میکرد.
مقام های این کمیسیون میگویندکه پس از مشورت ها و سازمان های مختلف دولتی و غیر دولتی و هم چنین احزاب سیاسی ، شانزدهم سرطان 1397 خورشیدی را به عنوان روز برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده اند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب سایر روزنامه هاکه متاسفانه در دست قرار نگرفته اند ممکن به نشر مطالب مشابه پرداخته باشند و یا دنبال مطالب دیگر شده باشد.
ختم/ نالان

کابل باختر/ 31/ جوزا:
گسترش فعالیت های هراس افگنانه در شمال کشور به خصوص حضور افراد وابسته به گروه داعش در ولایت های سرپل و جوزجان نمایانگر این است که این گروه در فکر گسترش ارضی جنگ در افغانستان است.
مفسر آژانس باختر مینگارد: روزگذشته افراد وابسته به گروه داعش از چند استقامت بر ولسوالی درزاب ولایت جوزجان هجوم آوردند و عملاٌ نیروهای امنیتی مستقر در این ولسوالی را به چالش کشیده اند.
تنها  ولسوالی درزاب جوزجان نیست که شاهد تحرک افراد داعش است، وضعیت در ولایت همجوار سرپل ... نگران کننده تر از وضعیت جوزجان است. در سرپل افراد وابسته به پسر جمعه نمنگانی که زمانی تحریک اسلامی ازبکستان را رهبری میکرد در حال سرباز گیری و ترتیبات جبهات جنگ است ولسوالی های صیاد و کوهستانات این ولایت عملاً به پایگاه گروه داعش تبدیل شده است.
ولایت همسایه غور نیز شاهد حضور افراد وابسته به گروه داعش است، در فاریاب نیز وضعیت چندان مطلوب خاطر نیست.
با آن که در بسیاری از ولایت ها، طالبان محلی آنهم به اساس اختلافات که با رده های رهبری شان  داشتند با تغییر بیرق بر خود داعش نام نهادند که محاسبه با این افراد، چندان سخت و دشوار نیست، مگر این که شهروندان خارجی زیر نام داعش فعالیت میکنند یک حرف  نگران کننده است.
قبلاٌ از فعالیت داعش در ولایت شرقی افغانستان ننگرهار حرف های وجود داشت در این ولایت نیز داعشی ها و رهبری کننده آنها شهروندان افغان نبودند.
انکشافات اخیر در جوزجان و سرپل نشان میدهد که داعش  تنها در شرق نه بل در شمال هم فعالیت دارند که نباید دامنه گسترش فعالیت این گروه سطحی گرفته شود و تهدیدهای موجود از این ناحیه ساده پنداشته شود.
زیرا بر هر اندازه که داعش ساحه فعالیت خود را گسترش میدهد، به همان پیمانه نگرانی مردم نیز بیشتر گردیده و این میتواند بر زندگی، اقتصاد، کاروبار، آموزش و پرورش و در کل بر اجتماع ما اثر گذار باشد.
مردم از رهبران حکومت و مسوولان نهادهای امنیتی میخواهند که نابودی داعش را یک اولویت جدی پنداشته و کشور را از لوث آنها نجات دهند.
ضماً این حرف به آدرس مردم قابل بازگو است به هر اندازه که وفاق جایش را به نفاق خالی کند دشمن از فرصت ها استفاده میکند.
دیگر نباید به نام این و آن از هم جداشد و در برابر هم جبهه گرفت، تنها همسویی و درک منافع ملی میتواند تهدید های جاری را مهار کند.
تحلیل سیاسیی

کابل باختر/ 31/ جوزا
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشر کرده اند.
روزنامه افغانستان ما ، برگ نخست را با مطلب زیر عنوان رییس جمهور دستور تحقیق درمورد جزئیات برچیدن خیمه تحصن را صادرکرد آغاز کرده و درهمین صفحه ازقول داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه آورده است نهادهای امنیتی در برخورد با شهروندان قانون را رعایت کنند.
به نوشته این روزنامه عبدالله عبدالله رییس اجرائیه دیروز سه شنبه 30 جوزا درواکنش به برچیده شدن خمیه مرکزی جنبش رستاخیز تغییر و برخورد نیروهای امنیتی با تحصن کننده ها گفت که ازنهادهای امنیتی میخواهد که درچنین مورد قانون را مراعات کرده و با خوشینداری برخوردکنند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه ازقول وزیر امورمهاجرین عنوان کرده است 194 هزار نفر امسال از پاکستان و ایران عودت کرده اند.
به نوشته این روزنامه مقام های وزارت مهاجرین و بازگشت کنندگان میگویند که ازآغاز سال جاری تاکنون حدود 194 هزار مهاجر و پناهنده افغانستان از کشورهای ایران وپاکستان به کشور بازگشته اند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر زیر عنوان درپی هشدار روسیه استرالیا عملیات هوایی درسوریه را به حالت تعلق درآورد.
به نوشته این روزنامه درپی سرنگون کردن یک هواپیمایی ارتش سوریه توسط جنگنده های امریکایی درسوریه آسترالیا گفته است که مشارکت درعملیات هوایی ائتلاف درسوریه را به حالت تعلیق درآورده است وزارت دفاع آسترالیا دراطلاعیه ای گفته است به عنوان یک اقدام پیشگیرانه عملیات تهاجمی نیروهای دفاعی آسترالیا درداخل خاک سوریه به طور موقت متوقف شده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر زیر عنوان نابودی خوشی ها با مصارف کمرشکن روز های عید نوشته است در جامعه به سرمی بریم که زیاده روی درتمام امور جزوء زندگی ماشده است همیشه تصور می کنیم که بازیاده روی درامری ، کار بهتری را انجام میدهیم زیاده روی چنان گسترش یافته که تمام طول و عرض زندگی ما را فرا گرفته است ، عبور و عدول کردن از حد اعتدال و وارد شدن به میدان زیاده روی جز رفتار و عادات ما گردیده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی برگ نخست را با مطلب زیرعنوان اشرف غنی خطاب به عالمان دین همه با هم فتنه ها را خاموش کنیم آغازکرده و نوشته است محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان درمراسم بزرگداشت از دهه نزول قرآن از علمای دین خواست همه یکجا فتنه ها را خاموش سازند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه از قول معترضان جنبش رستاخیز عنوان کرده است حمله به چادر تحصن و معترضان درحال عبادت وحشی گری و خون خواری حکومت را نشان میدهد.
روزنامه آرمان ملی درصفحه دوم مطالب چون غنی میخواهد با زور حکومت کند شب قدر یا جهش روحی برای انسان متواضع کاش خرگوشی میبودید نشر کرده است به همین گونه روزنامه آرمان ملی درصفحه چهارم مطلب را زیرعنوان چین دربازی آشتی بین افغانستان و پاکستان نشر کرده ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
به همین ترتیب روزنامه هشت صبح و ماندگار نیز درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال مسایل دیگر شده اند. ختم/ نالان ...ک..م

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL