06 ثور 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کشته شدن سه هراس افگن در تخار

تالفان 6 ثور باختر سه هراس افگن دیشب در ولایت تخار...

کشته شدن چهارده مخالف مسلح در لغمان

مهترلام 6 ثور باختر چهارده مخالف مسلح دیروز در ولایت لغمان...

پنج فرد ملکی در غزنی زخم برداشتند

غزنی 6 ثور باختر پنج فرد ملکی دیروز در ولسوالی ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 4/ ثور
مبارزه با انواع فساد اداری از اولویت های حکومت وحدت ملی را  تشکیل میدهد.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد ، علی رغم تلاش های پیگیر دولت به خاطر جلوگیری از فساد، باید این حقیقت را پذیرفت که تنها هنوز موجودیت فساد در ابعاد مختلف کار آمدی نظام را زیر سوال قرارداده است .
مبصر سیاسی آژانس باختر مینگارد ، این یک حقیقت تلخ است که باید اذعان کرد اما نباید فراموش گردد که برچیدن فساد از افغانستان زمانگیر است .
به همین دلیل دولت از آغاز تاکنون تلاش های فروانی را به خاطر کاهش میزان فساد در کشور انجام داده است ، زیرا میداندکه موجودیت فساد میتواند به مثابه موریانه نظام را صدمه زند.
برخی ها باورمند اندکه دولت افغانستان درجبهه بزرگ نبرد قرار دارد، نبرد بابیست گروه هراس افگن مسلح و نبرد مبارزه علیه فساد .
برای مردم افغانستان پیروزی دراین دوجبهه نهایت با اهمیت است زیرا برتمام دست آوردهای سیاسی اجتماعی ، اقتصادی و دولت فساد گسترده سایه افگنده که باعث فاصله میان مردم و دولت میشود .
بناً عوامل و انگیزه های را پیدا باید کرد که چرا علی رغم تلاش های مکرر دولت فساد مهار نمی شود ، کدام عوامل سبب گردیده است که پیکار دولت دراین نبرد، حاصل مورد قبول در پی ندارد.
دراینجا نیاز است که از تجارب کشور های دگر استفاده شود.
انواع فساد مورد تجلیل وارزیابی قرارداده شود و مبارزه با آن راه کارهای روی دست گرفته شود و همکاری مردم دراین مورد  نهایت با اهمیت است همکاری کشورهای متحد با افغانستان نهایت درخور توجه است . سپردن کار به اهل کار، حایز اهمیت است و گذشته ازآن تقویت روحیه اعتماد به آینده نهایت درخور توجه است.
بیشترین افرادی که در رده های متوسط و پائین نظام قرار دارند به خاطر عدم اعتماد به آینده آغشته به فساد میشود.
اگر مامور وکارمند دولتی نسبت به آینده اعتماد داشته باشند هرگز همگام با فساد پیشه گان نمی گردند.
دراین مورد میتوان از عدم پرداخت حقوق باز نشسته گان به عنوان مثال یادکرد.
به هرصورت برچیدن بساط فساد درافغانستان نیاز مند مبارزه مشترک دولت ، مردم و دوستان بین المللی آن میباشد. ختم/ نالان

کابل باختر/ 4/ ثور

شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار و گزارش های را در باره رویدادهای منطقه وجهان نشرکرده اند.
روزنامه افغانستان ما ، برگ نخست شماره امروزی را با مطلب زیر عنوان کوریای جنوبی فعالیت بلند گوهای تبلیغاتی علیه شمالی را تعلیق کرد.
این روزنامه درمطلب دیگر زیرعنوان ، ارگ خبر برکناری جنرال مراد ، بی اساس است نوشته کرده است ریاست جمهوری درپی خبرهای منتشر شده مبنی بربرکناری جنرال مراد علی مراد از سمت معینیت ارشد امنیتی وزارت داخله آن شایعه و بی اساس خواند.
روزنامه به همین ترتیب موضوع را دنبال کرده درهمین صفحه از قول کمیسیون انتخابات آورده است مدت ثبت نام رای دهندگان تمدید خواهد شد.
این روزنامه جزئیات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه دوم نوشته کرده است.
روزنامه افغانستان ما همچنان درصفحه اول زیر عنوان شمار قربانیان حمله انتحاری درغرب کابل به 69 کشته رسید.
به نوشته این روزنامه مقام های پولیس ولایت کابل اعلام کرده اندکه شمار قربانیان حمله تروریستی درناحیه ششم شهر کابل برچی به 69 کشته 120 زخمی رسیده است .
روزنامه افغانستان ما موضوع را به همین گونه دنبال کرده و درمطلب دیگر خبرداده است که 9 سرباز اردوی ملی درولایت بادغیس کشته شدند.
روزنامه افغانستان در سرمقاله شماره امروزی که زیر عنوان نا امنی بزرگترین چالش انتخابات درصفحه دوم نوشته کرده است انتخابات یک اصل اساسی درنظام دموکراسی است با خطر افتادن انتخابات مشروعیت نظام زیر سوال رفته و روند همکاری و اعتماد متقابل دولت و مردم اسیب می بیند انتخابات مشروعیت و ثبات سیاسی درکشور را تثبیت و تضمین میکند و دوام و استواری پایه های نظام براساس انتخابات و مشارکت بیشتر و آگاهانه مردم درپروسه های ملی امکان پذیر است .
انتخابات درتوزیع عادلانه  قدرت کمک میکند ونقش مردم را درفرایندهای سیاسی برجسته میسازد انتخابات از استبداد انحصار و تمرکز قدرت جلوگیری میکندو حقوق برابر شهروندی را درکشور همه پذیر میسازد.
روزنامه موضوع را به همین گونه دنبال کرده است درهمین صفحه خبرداده است که طرح ایجاد زون خاص اقتصادی آزمایشی کندهار مورد تائید قرارگرفت.
روزنامه افغانستان ما درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی درصفحه اول خبرداده است که سه مرکز ثبت احوال نفوس درکابل بسته شد.
این روزنامه درمطلب دیگر از قول وزارت عدلیه عنوان کرده است از غصب بیش از 26 هزار جریب زمین دولتی جلوگیری شده است .
این روزنامه همچنان درهمین صفحه خبرداده که نشست عمومی دیروزی مجلس نمایندگان به دلیل نبود اجندا برگزار نشد.
اما روزنامه آرمان ملی سرمقاله شماره امروزی را زیر عنوان ستون پنجم شاخ دم که ندارد درصفحه دوم نوشته کرده است.
به نوشته این روزنامه طالبان درحالی که قساوت و بیرحمی را در برابر شهروندان کشور افزایش داده اند و به جنگ دربرابر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ادامه میدهند عملکرد برخی از مقامات دولتی در برابر آن ها به گونه ستون پنجمی شده است و برای مردم مایه نگرانی است روزنامه موضوع دنبال کرده درصفحه سوم مطلب را زیر عنوان بیطرفی افغانستان و خطرات آن نشرکرده است.
آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال سایر مطالب شده است به همین سایر روزنامه یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند ویا دنبال سایر مطالب شده اند.
ختم/ نالان .

تبصره
کابل / 3 / ثور باختر
خشکسالی، نگرانی دیگر ییست که شهروندان افغانستان را رنج میدهد و اگر برای مهار آن تدبیر و اقدامی صورت نگیرد میتواند فاجعه بار باشد.
مفسر آژانس باختر مینگارد: خشکسالی پدیده دیگر است که بر مشکلات اجتماعی در افغانستان افزوده است.
مقامات در وزارت زراعت و مالداری کشور خود تائید میکنند که در سالجاری افغانستان با کمبود ده میلیارد متر مکعب آب مواجه است و "20" ولایت کشور را خشکسالی تهدید میکند که از این میان پانزده ولایت با تهدید شصت درصدی خشکسالی مواجه خواهند بود.
پدیده خشکسالی به عنوان یک مشکل حاد که نه تنها افغانستان بل کشورهای همجوار، منطقه و فراتر از آن را تهدید می نماید، مگر در افغانستان که مشکلات معین خود را دارد که بیشتر از هر کشور دیگر متبارز تر و زیان آور تر خواهد بود.
اکنون که مسوولان از بروز خشکسالی و پیامد آن سخن میگویند، برای مقابله با آن خواستار کمک های جهانی می شوند و تنها برای تامین علوفه دوماهه مواشی در کشور 546 میلیون دالر مطالبه میکنند، چرا از آغاز به فکر چاره و اندیشه کار نبودند.
خشکسالی یک پدیده ناشناخته شده و غیر مترقبه نیست، عوامل و نشانه های ان از گذشته ها خود را نمایان ساخت و مسوولان را به کار و تحرک فرا خواند. مگر برای رفع این معضل  که چه کار شد و چه برنامه های برای مقابله با این مصیبت طبیعی ریخته شد سوالات است که باید مسوولان پاسخ گویند.
امروز ما به گونه بسیار راحت برای مقابله با پدیده مشکل ساز که خود میتوانیم بخشی از آن را رفع نمایم، خواستار "546" میلیون دالر از جهان می شویم.
مشکل اساسی در این است که ما عادت کرده ایم که هر کار را باید به کمک دیگران انجام دهیم، اکنون خشکسالی درب منازل ما رسیده و عملا صحت، زندگی، اقتصاد ما را تهدید میکند، مردم انتظار دارند که مسوولان به جای تبلیغات، به کار عملی رو آورند، اینکه جهان برای ما چه میدهد ویا نمیدهد یک بحث جدا است، مگر مهم این است که مشکل خشکسالی عملا وارد زندگی ما شده و برای رفع آن نمیتوان چشم انتظار به کمک های بیرونی بود  زیرا خشکسالی ویا بی آبی مسایل نیستند که بتوان به صورت خودی و دستوری به آن رسید، این مسایل برنامه و عمل میخواهد
از آن جائیکه اقتصاد شکننده کشور تا اندازه  زیاد وابسته به زراعت و دامداری است خشکسالی به آسانی میتواند زندگی مردم را متاثر سازد.
رفع این معضل در گام نخست به برنامه ریزی آنی و اوپراتیفی ضرورت دارد، در گام های بعدی با ارزیابی علل و عوامل خشکسالی، باید ریشه های این مشکل را مهار کرد.
امروز شهرها از تراکم نفوس به ستوه آمده در حالیکه قریه ها و روستاها تخلیه شده اند، جنگلات افغانستان به گونه جدی و بی رویه آسیب دیده اند، محیط زیست به گونه های مختلف آسیب دیده ، مجراهای آبی با ساخت و سازهای غیر معیاری متاثر گردیده حفر بی رویه چاه های عمیق و نیمه عمیق در کشور، منابع آبهای زیر زمینی را به شدت کاهش داده و عوامل دیگر که باعث گردیده به محیط زیست آسیب برسد و باعث کاهش بارندگی در کشور گردد.
رفع این مشکل به برنامه ریزی ، کار دقیق نیاز دارد، کار که از پشت میز نمیشود آن را اجرا کرد ویا آن را رسانه یی ساخت و رفع مسوولیت نموده مردم غرض مهار پدیده خشکسالی به مدیریت و برنامه دقیق باور دارند.#عبدالخالق

کابل باختر/ 3/ ثور
شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری کشور و منطقه نشرکرده اند .
روزنامه 8صبح دربرگ نخست زیرعنوان آرامش یک ماهه کابل برهم خورد نوشته پس از گذشت یک ماه ارامش نسبی پایتخت کشور برهم خورد و کابل باردیگر گواه یک رویداد خونین بود مقام های وزارت صحت عامه میگویند درنتیجه انفجار درغرب کابل پنجاه و  هفت تن کشته و حدود یکصدو بیست تن دنیگر زخمی شده اند .
این انفجار ساعت ده پیش از چاشت روز یک شنبه دو ثور دریک مرکز صدور تذکره درحوزه ششم شهر کابل صورت گرفت.
همچنان این روز نامه درمطلب دیگری تحت عنوان آیا طالبان می توانند با کابل مذاکره کنند گفته است اگر گروه طالبان میخواهد به عنوان یک نهاد سیاسی عمل کند ،تغییرات نگرشی و ساختاری در درون این گروه لازمی است .
طالبان باید چشم انداز درحال تحول درگیری و خشونت را تشخیص داده و این تحولات را پذیرفته و آن را عملی کند.
روزنامه آرمان ملی درصفحه اول زیر عنوان پانزده جوزا تاریخ ثبت نام نامزدان شورای ملی تعین شده نگاشته است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که ثبت نام نامزدان برای انتخابات شورای ملی درپانزدهم ماه جوزای سال روان آغاز میگردد.
روزنامه ماندگار درصفحه اخیر تحت عنوان راه ابریشم جدید ، بلند پروازی چین و نگرانی اروپایی ها نوشته است.
چین پول زیادی برای ایجاد سیر تجاری "راه ابریشم جدید " خرچ کرده است بسیاری از کشورها میخواهند ازاین سیر تجاری سود ببرند اما اروپایی ها گمان میکنند که درقبال آنها بی انصافی شده است.
روزنامه افغانستان ما درصفحه چهارم مطلبی زیر عنوان فرهنگ و هنر نمایشگاه کتاب افغانستان وایران درکابل گشایش یافت نوشته است.
نمایشگاه مشترک کتاب افغانستان و ایران به منظور تقویت روابط فرهنگی میان دوکشور درپوهنتون کابل گشایش یافت که درآن هزاران جلد کتاب از ناشران دوکشور به نمایش گذاشته شده است.
به همین روزنامه های دیگر چاپ کابل نیز با نشر مطالب متنوع تحولات و انکشافات ملی و بین المللی را به بحث گرفته اند.
ختم/ شوخک

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL