02 اسد 1393

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

رییس کمیته ملی مبارزه با حوادث موردتقدیر مشرانو جرگه قرار گرفت

رییس کمیته ملی مبارزه با حوادث موردتقدیر مشرانو جرگه قرار گرفت

کابل باختر 1 اسد محمد کریم خلیلی معاون رییس جمهور و...

رئیس جمهور عنوانی محمد عباس پیام تسلیت فرستاد

رئیس جمهور عنوانی محمد عباس پیام تسلیت فرستاد

کابل باختر اول اسد حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ، عنوانی...

بهترین مدافع فوتبال انتخاب می شود

بهترین مدافع فوتبال انتخاب می شود

کابل/ باختر / اول / اسد قرار است تاچند روز بعد...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

بنر

تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 21/ سرطان
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی کشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درباره رویداد های جاری کشور و منطقه نشرکرده اند.
روزنامه ماندگار دربرگ نخست از قول وزیر خارجه امریکا عنوان کرده که هیچکس نباید ادعای پیروزی کند.
این روزنامه بقیه را در صفحه ششم دنبال کرده اما درصفحه اول از قول ناظران اتحادیه اروپا عنوان کرده بیش از چهارملیون رای نیاز به بررسی همه جانبه دارد.
به نوشته این روزنامه ، ناظران اتحادیه اروپا در افغانستان گفته اندکه حدود نصف مجموع آرای دوردوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مورد بازرسی قرابگیرد قبلاً آن ها خواستارتفتیش صرفا شش هزار محل رای دهی شده بودند.
این روزنامه همچنان درهمین صفحه ازقول یک کمیشنر شکایت های انتخاباتی عنوان کرده که تفتیش به تقلب مشروعیت میبخشد.
به نوشته این روزنامه ، عزیزالله آریا فر یک کمیشنر کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگوید که هرنوع تفتیش صندوق ها و بازشماری آرا از این پس به تقلب مشروعیت میبخشد.
آقای آریافر که نسبت به عملکرد کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت های انتخاباتی به شدت معترض است میگویدکه درصورت تفتیش ممکن است بخشی از آرای مناطقی که درآن ها انتخابات صورت گرفته باطل شود ، زیرا درجایی که مردم به صورت واقعی و حضوری درانتخابات شرکت کرده اند ، هم امکان اشتباه وجود دارد و هم کارکنان متقلب دراین جا ها نشانه ها و نارسایی های فنی پی راهمچون تاپه نکردن فورم های نتایج نگذاشتن این فورم ها درصندوق ها ، نگذاشتن ژورنال ، بسته بندی غیر حرفه یی برگه ها و ... بهانه هایی را برای ابطال آرای واقعی از خود به جا گذاشته اند. روزنامه به همین گونه ادامه داده و درهمین صفحه را مطلب دیگری زیر عنوان ، پذیرش شمارش مجدد ارا مساوی است به تائید تقلب سازمان یافته نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر شده است.
به همین ترتیب روزنامه هشت صبح برگ نخست را بامطلبی را زیر عنوان ، هنوز هیچ نامزدی برنده نیست آغاز کرده و این موضوع را درصفحه دوم دنبال کرده ، اما درصفحه اول زیر عنوان ، دیگر نتایج ابتدایی نیازمند بررسی جامع است نوشته گروه ارزیابی انتخابات اتحادیه اروپا درتازه ترین خبرنامه اش که روز پنجشنبه دهم جولای منتشر شده گفته است که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان" نیاز به بررسی همه جانبه "دارد .
کرزی دردیداربا جان کری : راه حل قانونی موردتائید میباشد.
کشتن غیر نظامیان عادت شومی که فراموش نمی شود .
خروج نیروهای بین المللی سکتورترانسپورتی را ضربه زده است عنوان های دیگری اند که این روزنامه در صفحه اول نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگری شده است.
به همین ترتیب روزنامه آرمان ملی درصفحه اول مطالبی را زیر عنوان های از بیرون شدن نیروهای انگلیسی از خاک خود استقبال میکنیم . تا حال هیچ توافقی میان ستاد های اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم به دست نیامده است . گاز افغانستان به پاکستان قاچاق میشود ، نشرکرده ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگری شده است.

کابل باختر/ 21/ سرطان
با آنکه گرۀ ازانتخابات دور دوم ریاست جمهوری بازنگردیده، پای جامعه جهانی و موسسات بین المللی دراین پروسه باز ترشده درحالیکه مردم افغانستان امیدواراند تا  تلاش های دوستان خارجی و دوستان بین المللی درسطح مشوره دهی و میانجیگری اتمام یابد .
مبصر آژانس باختر مینگارد : بن بست موجود درپروسه انتخابات پای کشور ها، شخصیت و موسسات بین المللی را به افغانستان کشانیده است . با آنکه دولت افغانستان به مثابه عضو جامعه جهانی از تلاش های که  بتواند افغانها را در ایجاد یک جامعه مصئون کمک نماید، استقبال میکند . زیرا مردم ما را عقیده به این است که جامعه جهانی همچو مردم افغانستان نمی خواهند بحران انتخابات درافغانستان ، یک امر غیر قابل بازگشت باشد.
روی همین انگیزه و دیدگاه است که مردم ما به نقش میانجی و مشوره دهی جامعه جهانی ارج میگذارند.
مگر این نکته را واضحمیسازند ، حق داوری در رابطه به انتخابات باید به مردم افغانسان محفوظ گذاشته شود .
با آنکه بن بست درپروسۀ انتخابات مردم ما را درعرصه های گوناگون با نگرانی های  مواجه ساخته  مگر هنوز این عقیده درمیان افغانها با قوت خود باقی است که مجال  برای مدیریت بحران موجود وجود دارد زیرا هر دو نامزد ریاست جمهوری واعضای ستاد های  وابسته به آنها ازمنافع ملی حفظ تمامیت ارضی وجغرافیایی سیاسی افغانستان تاکید دارند وهر دو طرف خواستار  دور نمودن آرای تقلبی اند، این گونه دیدگاه این امر را ثابت میسازد که با وجود کشیدگی ها ، هر دوطرف، افغانی بودن و وحدت ملی را محور فعالیت شان قرار داده اند .
اما در بُعد خارجی این مشکل ، میتوانیم به تلاش های کشور های دوست ونهادهای  بین المللی اعتماد کنیم مگر اصل تصمیم گیری  به مردم افغانستان وابسته است در بُعد داخلی ، جریان های سیاسی ، اشخاص مصلح ، شخصیت های جهادی ، فعالان جامعه مدنی ، علمای دینی ، اساتید داشنگاه ها ودرکل مردم  افغانستان  میتوانند برای حل این مشکل پیشگام شوند.
با تاسف انکشافات نامیمون در پروسه انتخابات ،مدیریت وادارۀ یک پروسه ملی را ضعیف جلوه داد  واین میتواند برای حلقه های مغرض خارجی یک دست آویز باشد در حالیکه ما در گذشته  درحصه مدیریت واداره بسا برنامه های ملی وحیاتی کارایی خوبی داشته ایم مدیریت از انتقال سپردن مسوولیت های امنیتی ، مدیریت امور امنیتی انتخابات و مسایل دیگر ما را به عنوان مردمان  با عزم به جهانیان معرفی کرده ،هرگاه ما بتوانیم مشکلات موجود در پروسه انتخابات را حل  نمایم ثابت خواهیم ساخت که ما راه های بیرون رفت از مشکلات را بلد هستیم ونمیتوان افغانستان را بار دوش جامعه  جهانی خواند .
دراینجا نهادهای  انتخاباتی نیز باید تحرک لازم را به خرچ دهند  وبرای هر پرسش پاسخ داشه باشند فراموش نشود که بحران موجود از بی  اعتمادی وبی باوری شماری، نسبت به دو کمیسیون انتخابات منشأ گرفته است ضرور است که این دونهاد برای کسب اعتماد مردم بیشتر  کار نمایند تا سوی ظن ، شک گمان جایش را به همکاری وتحمل پذیری تبدیل نماید.

کابل/19/سرطان/باختر
یونیما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد دریک گزارش تازه، از ازدیاد تلفات ملکی در افغانستان یاد آور شده و مخالفان مسلح عامل اصلی بروز تلفات به افراد ملکی پنداشته شده اند.
مبصر آژانس باختر مینگارد: یونیما یا دفتر معاونت سازمان ملل برای افغانستان دریک گزارش تازه واضح ساخته که رقم تلفات ملکی در این کشور درجریان شش ماه اول سالجاری عیسوی، 24 درصد بیشتر از زمان مشابه درسال 2013 میلادی است . یونیما جنگ های زمینی ، حملات انتحاری ، انفجار های کنار جاده را عامل اصلی بروز تلفات ملکی در افغانستان دانسته و ادعا نموده که مخالفان مسلح دولت این کشور، افغانستان عامل 74 درصد بروز خشونت وقتل افراد ملکی درافغانستان اند ، نیروهای دولتی 8 درصد و نیروهای خارجی یک درصد عامل قتل افراد ملکی پنداشته شده  اند.
هرگاه به عمق حوادث تروریستی درافغانستان نگاه کنیم درچنین وقایع افراد ملکی قربانیان اصلی بوده اند درحالیکه طالبان به عنوان مخالفان مسلح دولت آگاهانه و هدفمند حملات انتحاری شان را انجام میدهند و هیچگاهی نه تنها نسبت به پیامد و عواقب آن فکر نکرده اند بل با بی مسوولیتی تمام آن را ادامه داده اند . در آخرین مورد طالبان در یک حمله انتحاری یازده فرد ملکی را که  اکثریت شان را اطفال تشکیل میداد دریک کلینیک صحی دربگرام پروان کشتند . ضمناً این گروه تکتیک استفاده ازماین های کنار جاده را جدی ساخته و حالا این گروه به پیمانه گسترده از ماین های کنار جاده استفاده میکند درحالیکه قربانیان اصلی این ماین گذاری ها را افرادملکی و مسافران که شاهراه ها و جاده ها را عبور میکنند تشکیل میدهد .
ضمناً طالبان ازبرنامه حمله بر افراد که با نهادهای دولتی،موسسات خارجی ، نهادخیریه و موسسات ماین پاکی کار میکنند کوتاه نه آمده آنها مکرراً انجنیران پروژه های ساختمانی ، متخصصین زراعتی ، کارکنان ادارات روستایی را به دلیل همکاربودن با دولت ربوده و به قتل رسانیده اند و سنگین تر ازهمه طالبان همیشه از محلات مسکونی به عنوان سپر انسانی استفاده کرده اند و به خاطر حفظ جان خود بیشتر درمیان مردمان بومی و روستای پنهان شده اند که این هم عامل بروز تلفات ملکی درجریان منازعات جنگی است . نمونه بارز آن حوادث اخیر درولایت هلمند است که طالبان نه تنها از روستائیان درسنگین کجکی ، نوزاد و جاهای دیگر به عنوان سپر انسانی استفاده کردند بل درمسیر راه آنانیکه از جنگ فرارمیکردند ماین فرش نمودند و یا این که با سوق دادن مردم به سوی محلات خطرناک خود را حفاظت کردند و زشت تر ازآن طالبان حین فرار از سنگین به گونه یی گسترده در این ولسوالی ماین فرش نمودند حتا منابع آبی ، مزارع و منازل مسکونی شاهد ماین فرش نمودن آنها است که ازاثر آن به افراد ملکی تلفات وارد شده، ضمناً این گروه شیوه های متحجرانه را علیه مردم درپیش گرفته چنانچه درولایت سرپل ضمن آنکه با حمله بر یک محل مسکونی زنان و مردان یک قریه را به شهادت رسانند سگ های کشته شده را به چاه های آب انداختند تا مردم از آن استفاده نکنند .
آنچه گفته شده نمونه یی از هزاران جنایت است که ازاثر آن به افرادملکی آسیب رسیده است . مگر در جناح دیگر یعنی نیروهای حکومتی کوشیده اند تا با مسوولیت پذیری عمل نمایند. دولت افغانستان به منظور حفظ مصونیت اتباع درکشور و جلوگیری از بروز تلفات ملکی مسوولیت عملیات های شبانه را از نیروهای خارجی گرفته برنامه مسوولیت پذیری های امنیتی به نیروهای افغان عملی گردیده است و به نیروهای خارجی اجازه انجام عملیات هوایی داده نشد و غرض حفظ جان شهروندان درجریان عملیات های نظامی ، مسئله رعایت حقوق بشر شامل نصاب درسی در مراکز تعلیمی نظامی گردیده است.
ازطرف دیگر، دولت افغانستان به منظور آنکه از تلفات ملکی جلوگیری شده باشد با پیمان اوتاوا که تولید ، تورید ، خرید و فروش انواع ماین و مواد منفلق شده را تحریم میکند یکجا گردیده و نسبت به آن متعهد است .
نیروهای دولتی هیچگاهی حتا در شرایط که سطح تهدید ها علیه نیروهای امنیتی بلند بوده است از ماین و مواد انفجاریه کار نگرفته و درحالات ازانجام عملیات علیه مخالفان مسلح در ساحات متضرر شدن افراد ملکی متصور بود اجتناب شده است.
اینها همه میرساند که دولت نسبت به حفظ جان اتباع ، رعایت حقوق بشر و جلوگیری از تخریب دارایی های مردم متعهد است و این تعهد تا اندازه جدی است که در بسا مواردی دولت از انجام پروژه های انکشافی وعمرانی درروستاها بازمانده است. با چنین یک تعهد نسبت دادن رقم 8 درصد تلفات به نیروهای دولتی افغان میتواند تا با واقعیت ساز گار نباشد.
به باور آگاهان سیاسی، ملل متحد به عنوان یک مرجع معتبر بین المللی میتواند با ازدیاد فشار برمنابع تمویل گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان راه تمویل این گروه را کوتاه ساخته و به این ترتیب درکاهش تلفات ملکی درافغانستان اثرگذار باشد. کاش چنین مورد درگزارش تازه ملل متحد نیز وجود میداشت .

کابل باختر 18 سرطان
شماری ازروزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارشهای را درباره رویداد های جاری کشور ومنطقه نشر کرده اند.
روزنامه سخن جدید برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان  زمزمه های عاشقانه رمضانی آغاز کرده ونوشته : روزها را می شمارم ، یک ، دو، سه ... اکنون در ده گذشته و من همچنان  بردرگاه تو نشته ندانم از روز آن وشبان پیش بهره انداخته ام ؟ واز صیام وقیام خویش جامه ای جمیل دوخته ام ؟ اگرم به پایان رمضان هم رسانی – همان باشم که بوده ام وهمان را روم که ریش تر بریده ام وپیموده ام ؟ اگر راز ونیازم بشنوی وبپذیری ودستان محتاجم بگیری به سعادت دست یابم و رستگار شوم واگر ورنهی که ننهی – افسوس خود نابرخورداری ازین رحمت سرشارشوم .
روزنامه به همین گونه ادامه  داده ودر مطلب دیگر از قول عبدالله ، عبدالله نوشته : خواهان بحران نیستم ، دولت تقلبی را نمی پذیرم.
به نوشته این روزنامه ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله نامزد معترض دور دوم انتخابات ریاست جمهوری یک روز پیش از علام نتایج ابتدائی درکابل گردهمایی اعتراضی برگزار کرد ، عبدالله ، عبدالله دراین گردهمایی پیروزی خود را دراین رقابت اعلام کرده گفت : بدون هیچ تردیدی ما پیروز انتخابات هستیم.
روزنامه به همین گونه ادامه داده ودرمطلب دیگر زیر  عنوان هشدار جان کری درباره مناقشه های انتخاباتی، نوشته : جان کری ،وزیر امورخارجه امریکارروز سه شنبه 17 سرطان هشدار داده هر تلاش برای بدست آوردن قدرت در افغانستان از راه های  فرا قانونی باعث قطع کمک های بین المللی به این کشورمی شود.
سخن جدید همچنان درصفحه اول از آغاز ثبت شکایات انتخاباتی  خبرداده است . بازداشت 3 بمب گذار خطرناک درهرات ، درخواست ریاست جمهوری : کمیسیون های انتخاباتی مسوولانه عمل کند ، عنوان های دیگر اند که روزنامه درصفحه اول به نشر آن اقدام کرده و درصفحه های دیگر دنبال  مطالب دیگری شده است .
به همین ترتیب روزنامه  ماندگار  نیزدرصفحه اول از  داکتر عبدالله نقل کرده آورده است قطعه ،قطعه شوم دولت تقلبی را نمی پذیریم.
همچنان این روزنامه  درهمین صفحه ازقول  اتحادیه  اروپا عنوان کر ده که درانتخابات افغانستان تقلب بالقوه وگسترده صورت گرفته است  به نوشته این روزنامه، پس از اعلام  نتایج اولیه  انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ، وزیر امورخارجه امریکا گفت : هر اقدامی برای  تصرف غیر قانونی قدرت افغانستان منجر به خاتمه کمک های مالی وامنیتی  واشنگتن به کابل خواهد  شد .
به همین ترتیب  روزنامه  ادامه  داده ولی درمطلب از قول عطا محمد نور و الی بلخ نوشته : خود را ملزم به طاعت از دولت مشروع داکتر عبدالله می دانیم .
این روزنامه همچنان  درصفحه اول به حمله انتحاری  دربگرام توجه کرده مطلبی نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال  مطالب دیگر شده است .
به همین ترتیب  روزنامه هشت صبح درصفحه اول به مسایل انتخابات ، اعلام  نتایج ابتدائی و واکنش های نامزدان پرداخته ونیز در خبر داده که روند ثبت  شکایات آغاز شده است .
هشت صبح همچنان  خبر داده که جرایم جنائی کاهش یافته است .
خسارات بدون جبران وجای خالی  بیمه ، نگذارید قانون را گردن نزنند ،خود سری جولان خواهد کرد عنوان های  دیگری می باشند  که این روزنامه  درصفحه اول  نشر کرده ودرصفحه های دیگر دنبال  مطالب دیگری  شده است.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL