10 سنبله 1394

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

حامد کرزی: تروریزم در منطقه حمایت دولتی دارد

حامد کرزی: تروریزم در منطقه حمایت دولتی دارد

کابل باختر 10 سنبله رییس جمهور پیشین افغانستان تاکید دارد که...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر اول سنبله
شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزراشهای را در باره رویداد های جاری کشور و منطقه نشر کرده اند.
روزنامه آرمان ملی برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان تظاهرات برضد پاکستان درجوزجان آغازکرده و نوشته هزاران نفر از فعالان مدنی ، سیاسی و زنان باشنده جوزجان دریک گردهمایی اعتراضی برضد پاکستان و به حمایت نیروهای امنیتی شرکت کردند.
این راهپیمایی اعتراضی به دنبال حملات خونبار کابل که درآن نظامیان پاکستان عامل سازماندهی آن شناخته شده اند ، حملات موشکی این کشور برخاک افغانستان و ادعای حضور نظامیان پاکستانی درکنار شورشیان درجنگ شمال افغانستان سازماندهی شده است.
شرکت کننده گان این راهپیمایی از نیروهای امنیتی افغان حمایت کردند و با شعارهای ضد پاکستانی از دولت خواستند تا روابط دیپلوماتیک با پاکستان را به حال تعلیق درآورد.
روزنامه ادامه مطلب فوق را درصفحه سوم دنبال کرده و درصفحه اول از قول رییس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی عنوان کرده ، تقلب کاران در انتخابات به دادگاه کشانیده شوند.
به نوشته این روزنامه کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و مجلس سنا میگوید افرادی که در انتخابات ها دست به تقلب زده اند باید به دادگاه کشانیده شوند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و در صفحه اول از کشته شدن معاون گروه داعش خبرداده نوشته امریکا ادعا کرده است که معاون ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش ، طی یک حمله هوایی نیروهای امریکایی درعراق کشته شده است رسانه های امریکایی دیروز به نقل از شورای امنیت ملی قصر سفید گزارش داده اندکه معاون کشته شده داعش قدیل احمد الحیالی نام داشت و به حاجی موتاز و ابومسلم المرکمانی هم شناخته میشد.
آرمان ملی به همین ترتیب ادامه داده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگری شده است.
به همین ترتیب روزنامه ماندگار درصفحه اول از قول رییس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی عنوان کرده که 90 در صد مردم خواهان محاکمه تقلب کاران هستند هشت ملیون کارت رای دهی بی صاحب است .
این روزنامه همچنان درصفحه اول خبرداده که رییس جمهور ترکمنستان به کابل می آید  به نوشته این روزنامه وزیر خارجه ترکمنستان از سفر قریب الوقوع رییس جمهور این کشور در صدر یک هیئت عالی رتبه سیاسی – اقتصادی به کابل خبرداد.
روزنامه این مطلب دنبال کرده اما درهمین صفحه از قول رییس جمهوری اسلامی افغانستان عنوان کرده که پاکستان تعریف واحد از تروریزم داشته باشد.
به نوشته این روزنامه رییس جمهور افغانستان دردیدار با سفیر سویدن درکابل با توجه به روند مذاکرات صلح از تعهد خود برای تحقق وعده های حکومت وحدت ملی درقبال جامعه جهانی خبرداد.
دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد محمد اشرف غنی رییس جمهورافغانستان و پیتر سمنیبی سفر سویدن دیروز درکابل دیدار کرد.
ماندگار به همین ترتیب ادامه داده درصفحه اول و صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح دربرگ نخست زیر عنوان سیزده ملیون واجد شرایط و 21 ملیون کارت، نوشته رییس کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی درنشست مشترک این کمیسیون با اعضای مجلس سنا افزود که درجریان مشوره ها و ملاقات اعضای این کمیسیون با مردم شهروندان کشور خواهان کوچک شدن حوزه های انتخاباتی شده اند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه اول وسایر صفحه ها دنبال مطالب دیگر شده است.  

کابل باختر 31 اسد
مردم افغانستان از تصمیم حکومت وحدت ملی مبنی بر شکایت 9 عملکرد پاکستان در قبال افغانستان به شورای امنیت ملل متحد حمایت می نمایند.
مبصر آژانس باختر مینگارد: اخیرأ منابع نزدیک به ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان گفتند که زمان زیادی برای ارایه  شکایت کابل از پاکستان به شورای امنیت سازمان  ملل متحد باقی نمانده است وپاکستان باید از این فرصت استفاده کند.
این گفته ها درحالی بیان میشود که پاکستان درعمق حوادث و ناهنجاری های افغانستان دخیل بوده و هیچ شهروند افغان نیست که پاکستان را عامل ویرانی افغانستان نداند.
پاکستان درطول چهاردهه اخیر در قضایای افغانستان به گونه وسیع دخیل ساخته شده مگر ماجراجویی های این کشور درقبال افغانستان بعداز ایجاد پروژه طالبان جدی تر گردیده است و این کشور رویا های خاص درمسایل افغانستان در سردارد و غرض رسیدن به این رویا تلاش دارد تا حکومت ضعیف ووابسته درافغانستان به وجود آید، حکومت که با اشاره اسلام آباد عمل کند سیاست داخلی و خارجی آن از سوی جنرال های پاکستانی مهندسی شود . مگر تخیل و رویایی پاکستان درقبال افغانستان ازسوی مردم کشور ما ،بازی با آتش تعبیر شده که نتیجه آن جز دود و خاکستر چیزی دیگری نخواهد بود.
دربُعدسیاسی دولتمردان افغان در طول چهارده سال گذشته کوشیندند تا به پاکستان این مساله را تقسیم کنند که پاکستان باید حدود خود را بشناسد . طی این مدت دولتمردان افغان بادرنظر داشت اصل همزیستی مسالمت آمیز ، اصل همجواری نیک و متعهد بودن به همکاری و همسویی منطقه یی کوشیدند تا چالش های موجود، جایش را به همکاری و رشد اقتصادی خالی کند مگر از گفته های اخیر برمیاید که کابل از همکاری اسلام آباد نا امید شده است و این دیر نخواهد بود که پرونده جنایت که ازسوی حلقه های مشخص درپاکستان درحق مردم افغانستان روا داشته شده در میز شورای امنیت ملل متحد قرارگیرد.
مردم افغانستان از این اقدام حمایت می نمایند و براین نکته تاکید دارند که این  کار باید بسیار وقت صورت میگرفت تا آنانیکه طرح سوختن کابل را ریختند . برای بربادی این کشور پروژه سازی نمودند و در عقب جریان های فتنه انگیز و شریر قرار گرفتند به عنوان جنایتکاران جنگی محاکمه شوند .
آنچه در خصوص شکایت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته شده میتواند بخش از دیپلوماسی دولت افغانستان غرض تعریف هویت پاکستان و بازگو نمودن سیاست های چند رنگ آنکشور در قبال افغانستان ، منطقه وجهان باشد .
باید گفت که حوادث اخیر تروریستی در کابل وجاهای دیگر نشان دادکه تروریستان همچنان در بیرون از مرز های افغانستان حمایت میشوند و با وجود تعهد و همکاری برای ریشه کن سازی تروریزم وجلوگیری از فعالیت مخالفان مسلح دولت افغانستان بخش های شمالی خط دیورند هنوزهم مکان برای اعزام تروریستان به افغانستان است.
ادامه تشدید فعالیت های تروریستی و اعزام افراد مسلح به افغانستان ، دولت این کشور را واداشت تا گزینه های مختلف را درقبال مهارنمودن فعالیت های ضدافغانی روی دست گیرد که مراجعه به شورای امنیت ملل متحد یکی از این گزینه است .
مردم افغانستان ضمن حمایت از اقدامات دولت غرض تامین منافع ملی و مهارنمودن توطیه های ضد افغانی که دربیرون ازاین کشور شکل میگیرد،به دولتمردان کشور شان مشوره میدهند که گزینه های دیگری نظیر بازنگری در استفاده پاکستان از خاک افغانستان به عنوان ترانزیت به سوی شمال ، چگونگی پروژه های بزرگ اقتصادی نظیرپروژه کاسا (1000)، کاهش حجم واردات از پاکستان نیز را مورد ارزیابی قراردهد تا پاکستان به خودآید و با حقیقت ها درمنطقه زندگی کند نه با رویا و تخیل .

کابل باختر 31 اسد
شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارشهای را درباره رویداد های جاری کشور ومنطقه  نشر کرده اند.
روزنامه چراغ دربرگ نخست عنوان  کرده که کابل  از اسلام آباد به شورای امنیت شکایت خواهد کرد.
به نوشته این رو زنامه : درپی بی نتیجه ماندن گفتگو های سیاسی کابل – اسلام آباد  ، ریاست اجراییی کشور هشدارداده است که افغانستان  از پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت  خواهد کرد به نظر می رسد که افغانستان تلاش می کند که پس از  به نتیجه نرسیده گفتگو ها با دولت پاکستان  برسر کنترول  گروههای هراس افگن  درین کشور  ، سازمان ملل را ببه این قضیه دخیل کرده ومساله ادامه  گفتگو با پاکستان را منحل کند .
هفته گذشته  یک هئیت عالیرتبه به ریاست وزیر خارجه افغانستان به پاکستان سفر کرده تا درخواست افغانستان برای کمک به صلح را به جانب پاکستان ارایه دهد .
روزنامه  ادامه این موضوع را درصفحه سوم نوشته ودر صفحه اول از استقبال رئیس جمهور غنی از آغاز روندانتقال حجاج افغان به  عربستان سعودی ، خبرداده است .
به نوشته چراغ : محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور از آغاز روند  انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی استقبال می نماید ، در خبرنامه که از سوی ارگ ریاست جمهور ی به رسانه ها فرستاده شده آمده که نخستین  پرواز حجاج افغانی، حضور داشت هئیت عملیاتی انتقال حجاج ومسوولان وزارت حج اوقاف از میدان هوایی بین المللی حامدکرزی  عازم بیت الحرام گردید ، روزنامه  به همین ترتیب ادامه داده  درمطلب دیگر زیرعنوان بیکاری  و نا امنی  بزرگترین  چالش در برابر جوانان کشور است ، به این  موضوع پرداخته ا ست.
چراغ درصفحه اول  وصفحه های دیگر مطالب بیشتری را نشر کرده است.
اما رو ز نامه برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان  ، مردم  علف می خورند ، یک ملیون شغل چه شد ؟ آغاز کرده ودرمطلب دیگر خبر داده که جنرال دوستم از یک کمین  طالبان  جان به سلامت برد.
به نوشته  این روزنامه : کاروان  جنرال عبدالرشید دوستم معان اول ریاست جمهوری در منطقه  دو آبی ولسوالی غورماچ مورد حمله گروه طالبان  قرار گرفت.
درحمله یی متقابل گارد خاص  معاون اول ریاست جمهوری هشت طالب کشته و 13 تن دیگر این گروه بازداشت شدند .
به نوشته  این رو زنامه : درجریان زدوخورد میان گارد خاص جنرال عبدالرشید دوستم  گروه طالبان چندین  مرمی درتانک  حامل  معاون اول نیز  اصابت کرده است.
روزنامه  24 به همین ترتیب  ادامه داده ودرصفحه اول از آغاز عملیات گسترده نظامی علیه طالبان درولسوالی خان آباد  قندز خبرداده است.
طالبان متحمل تلفات سنگین شدند ، پایگاه های هراس افگنان را درپاکستان هدف  قرار میدهیم ، تاکید حمایت روسا  جمهورتاجکستان وترکمنستان از افغانستان  عنوان های  مطالبی دیگر اند که این روزنامه  درصفحه اول نشر کرده ودرصفحه های دیگر دنبال  مطالب دیگر شده است.
اما روزنامه  جامعه باز برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان ، سیاست امریکا در قبال حامی وقربانی تروریسم روشن نیست ، آغاز کرده  ودرمطلب دیگر به ماجرای کودتاه   درکمیته ملی المپیک پرداخته است.
به همین ترتیب این رو زنامه  درصفحه اول همچنان  خبرداده که انتخابات ترکیه  دراول نوامبر برگزار می شود.
جامعه باز درصفحه اول وصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.

کابل باختر/ 29/ اسد
رییس جمهور غنی درسخنرانی خود به مناسبت نودوششمین سالروز استرداد استقلال کشور تاکید کرد که کسی نمیتواند خواست های خود را با تهدید برافغانها بقبولاند .
مبصرآژانس باخترمینگارد : رییس جمهور غنی روز گذشته حین سخنرانی درمراسم ویژه که به مناسبت نودوششمین سالروز استرداد استقلال کشور در کابل برگزار شده بود، دریک پیام روشن به همسایه های افغانستان واضح ساخت که باید مبارزه علیه تروریزم در صدر برنامه های کشور های منطقه باشد و همه باید بدانند که کسی نمیتواند خواست های خود را با تهدید بر افغانها، بقبولاند، رییس جمهور غنی باردیگر از صلح و همزیستی مسالمت آمیز سخن گفت، مگر تاکید داشت که ما خواهان صلح با عزت ، پایدار و برقراری روابط نیک با همه همسایگان ، منطقه و جهان هستیم .
رییس جمهور غنی همچنان گفت: افغانستان امروز با تهدید های بیشماری روبرو است و غرض مقابله با چنین تهدید ها ضرورت به همکاری و هماهنگی میان کشورهای منطقه و جهان است .
با آنکه رییس جمهور غنی گفته های اخیر خود را به کدام کشور خاص اشاره نکرد مگر تهدید های روز افزون تروریستی علیه مردم افغانستان گواه این امراست که حلقات مشخص در سطح منطقه درتبانی با سازمان های استخباراتی شان در تلاش اند تا از راه توسل به زور و افزار ساختن جریان و شبکه های تروریستی، خواست معین شان را بر افغانستان تحمیل کنند.
چنانچه با انکشافات تازه درسطح منطقه که یکی آن مرگ مرموز ملاعمر سردسته گروه طالبان است فعالیت های تروریستی درکشور جدی تر شده ومخالفان مسلح که دربیرون از افغانستان پناهگاه دارند نیز نسبت به گذشته خشن تر عمل میکنند.
امروز افغانستان، بخصوص ولایت های شمالی کشور شاهد حضور تروریستان چندملیتی ازکشور های مختلف اند با آنکه این تروریستان ملیت و کشورهای جداگانه دارند مگر از یک ساحه خاص و مشخص به افغانستان اعزام میشوند تاوحشت بیافرینند ، تخریب کنند و درنهایت اهداف سازمان های استخباراتی بیرونی را عملی سازند.
با آنکه دولت افغانستان اصل همزیستی مسالمت آمیز ، عدم تقابل و عدم دخالت را جز اولویت های سیاست خارجی خود میداند و تاکید براین دارد که باید تعریف از تروریزم یکسان باشد نه سلیقوی، با آنهم دستان پنهان وپیدا میکوشد تا خواست های اغراض آمیز و ماجراجویانه شان را برافغانها تحمیل کنند و با ایجاد روابط نامتوازن در پی اهداف درازمدت شان درافغانستان بود ودرصدد اند با عمیق ساختن خلاهای امنیتی و بی ثباتی در افغانستان این اهداف را برآورده سازند.
درحالیکه دولت افغانستان با ارسال پیام ها ، اعزام هیئت های دیپلوماتیک و تلاش های دیگر نه تنهاموقف خود را درخصوص مبارزه با تروریزم ، افراط گرایی و روابط منطقه یی بیان داشته بل از جانب مقابل نیز خواسته که محتاط حرکات خود باشد و اصل های قبول شده در روابط بین المللی و منطقه یی را رعایت نماید.
به باور آگاهان سیاسی ، گفته های اخیر رییس جمهور غنی به آدرس حلقه ها و کشورهای مغرض دریک زمان خوب و دریک فرصت خوب بیان شد این گفته ها زمانی بیان میشود که ما ازجشن استقلال تجلیل میکنیم و درعین حال درزمانی بیان میشودکه با انبوه از مشکلات که همه ریشه در بیرون دارد مواجه هستیم .
این میرساند که به حق خود ارادیت ، پابند و متعهد هستیم و آن را حفظ و استحکام می بخشیم و با تشدید مشکلات و مداخلات همچنان استوار باقی مانده و تسلیم تهدید ها نمیشویم . بهتراست که مغرضان و ماجراجویان بیرونی به خود آیند، گفته ها، کردار و عملکرد شان را عقلانه سنجش کنند و از ارائه نسخۀ بی مایه ، بی معنا برای شکل دهی روابط منطقه یی افغانستان خود داری نمایند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL