02 سرطان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

والی هلمند خواهان پیگیری قضیه کابل بانک شد

والی هلمند خواهان پیگیری قضیه کابل بانک شد

لشکرگاه 2 سرطان باختر والی هلمند امروز در یک نشستی از...

دو مرکز صحی در پروان به بهره برداری سپرده شد

چاریکار 2 سرطان باختر دو مرکز صحی روز گذشته در ولایت...

انفجار در 'کویته' پاکستان 9 کشته برجای گذاشت

انفجار در 'کویته' پاکستان 9 کشته برجای گذاشت

- ایرنا –باختر/ 2سرطان نفجار تروریستی صبح روز جمعه و در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

یکشنبه 21 جوزا
شمارمحدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارشهای را درباره رویدادهای منطقه و جهان نشر کرده اند.
روزنامه افغانستان ما برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان امنیت ملی ازیک حمله انتحاری خطرناک دیگر درکابل جلوگیری کرد آغاز کرده وزیرعنوان دیگر : صلح درافغانستان تنها با فشار های منطقه ای تامین نمی شود . نوشته است : مرکز مطالعات استراتیژیک منطقه ای افغانستان میگوید: تفاهم منطقه ای برای پایان دادن به بحران کشور یگانه راه حل نیست ، بلکه باید روی جستجوی راه حل های داخلی نیز تمرکز شود روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر زیرعنوان ، دو پولیس درحمله هوایی امریکا درهلمند کشته شدند، نوشته : درحمله هوایی امریکا درولایت جنوبی هلمند دست کم دو پولیس کشته و دونفر دیگر زخمی شدندبه نظر می رسد این نخستین حمله ناخواسته پس از بازگشت تفنگداران دریایی امریکا به این ولایت در اپریل سال جاری است.
روزنامه موضوع را همینگونه ادامه داده درمطلب دیگر خبرداده که ارتش آلمان حد اقل پنج سال دیگر درافغانستان می ماند.
به نوشته این روزنامه وزیر دفاع آلمان پیش بینی میکندکه ارتش کشورش دست کم پنج سال دیگر نیز در افغانستان باقی خواهد ماند.
اوگفت ممکن است ما احتمالاً خود را مکلف بدانیم که به استقرار طولانی ترین دراین کشور نیز فکر کنیم اوزرو فون دیرلاین وزیر دفاع آلمان به تازگی درگفتگو با گروه "گروه رسانه ای فونکه " گفت درکوزوو ارتش دولت فدرال از بیست سال پیش مستقر بوده است . ما احتمالاً مجبور خواهیم شدکه درمورد حضور خود درافغانستان فراتر از پنج سال نیز فکر کنیم " روزنامه افغانستان ما موضوع را همینگونه ادامه داده درصفحه اول و صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی درصفحه اول خبرداده که پولیس غزنی مانع انتقال ادویه واکسین پولیو به ولسوالی ناورشد، روزنامه آرمان ملی همچنان درصفحه دوم مطلب را زیر عنوان اضطراب سیاسی و ابرهای تیره بی اعتمادی فضای ارگ ریاست جمهوری را ظلمانی ساخته است نشرکرده است.
این روزنامه درصفحه سوم خبرداده که احزاب جنبش وجمعیت اتحادیه مشترک میسازد.
به همین ترتیب روزنامه آرمان ملی زیر عنوان ، ازحمله خونین شبکه حقانی درکابل جلوگیری شد. درصفحه سوم نوشته است مسوولان امنیتی درولایت میدان وردک از باز داشت یک عضو شبکه حقانی که قصد حمله انتحاری را درشهر کابل داشت ، قبل از رسیدن به هدف خبرمیدهند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه ازکشته و زخمی شدن 9 جنگجوی طالب در انفجار ماین کنار جاده درننگرهار خبرداده است.
روزنامه آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح درصفحه اول از قول کمیسیون تدارکات ملی آورده است ، ازدست واحد های بودجه ای به بینی رسیده ایم . این روزنامه جزئیات پیرامون موضوع فوق را درصفحه سوم نوشته در مطلب دیگر درهمین صفحه خبرداده که طالبان درغزنی از مردم باج می گیرند.
افغانستان دوکمیته عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه اول نشر کرده است.
آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
ختم/ نالان

کابل باختر 20 جوزا
در حالیکه افغانستان و پاکستان روابط پر تنش را سپری می کنند چین اظهار آماده گی کرده است تا میان کابل و اسلام آباد میانجیگری کند.
مفسر آژانس باختر مینگارد: رئیس جمهور غنی در حاشیه نشست سران اعضای کشور های شانگهای با رئیس جمهور مردم چین دیدار کرد. در این دیدار هر دو رهبر ضمن بحث روی مسایل منطقه یی بر حل مشکلات جاری در میان کشور های منطقه تاکید کردند و رئیس جمهور چین اظهار آماده گی کرد که با میزبانی از یک نشست سه جانبه، میان افغانستان و پاکستان میانجیگری کند .
همچنان رئیس جمهور غنی در نشست که با نواز شریف، نخست وزیر پاکستان داشت بر احیای نشست چهار جانبه میان کابل ، اسلام آباد، واشنگتن و بیجنگ  دو  دور آن  در کابل و اسلام آباد برگزار شده است موافقه شد.
به باور آگاهان سیاسی افغان توافق روی این دو مساله میتواند راه را به سوی تسریع روند صلح در افغانستان باز کند.
همچنان این دو توافق  بازگو کننده این است که دولت افغانستان همچنان بر حل سیاسی قضیه افغانستان تاکید دارد و از هر امکان و فرصت در راه رسیدن به این هدف انسانی استفاده میکند.
چنانچه دولت افغانستان قبلاً اعلام داشته که از امکانات و نفوذ کشور های اثر گذار بر قضیه افغانستان به خصوص آن کشور ها و حلقات که بر گروه های مخالف مسلح تاثیر گذار اند ،استفاده میکند .
دعوت از کشور های چون سعودی، قطر ، پاکستان، چین ...غرض  حل منازعه افغانستان، مبین این واقعیت است که دولت افغانستان برحل معضل جاری از مشارکت بین المللی  مهتعد است مگر آنچه مهم است این است که مردم افغانستان توقع دارند که همکاری این کشور ها در حل منازعه افغانستان و نزدیکی جناح های متخاصم مبنی بر احترام به منافع مردم افغانستان، رعایت قانون اساسی این کشور و حفظ دستاورد های باشد که در جریان پانزده سال گذشته نصیب مردم افغانستان شده است.
ضمنا همکاری این کشور ها به گونه ای باشد که دستاورد تاثیر قابل لمس داشته باشد.
مردم افغانستان از نیت و اراده زعامت و رهبری جمهوری مردم چین که آماده اند میان افغانستان و پاکستان کشور که عامل ناهنجاری کنونی در افغانستان پنداشته میشود و طالبان را افزار و وسیله برای تحقق اهداف اش در افغانستان ساخته میانجیگری کند، استقبال میکنند. مگر این مساله قابل یاد آوری است که قبلا نیز افغانستان با میانجیگری بعضی از کشور های دوست برای حل مشکلات باپاکستان احترام گذاشت.
در زمان حکومت حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین کشور چند بار مذاکرات را به سطح بالا تا سویه سران کشور های که از سوی حکومت های بریتانیا و ترکیه میزبان شد با حکومت پاکستان انجام داد، همچنان حکومت افغانستان با برگزاری نشست چهار جانبه با مشارکت افغانستان، پاکستان ، امریکا و چین موافقت کرد و در آن  با صداقت و خلوص نیت شرکت کرد و حالا هم حاضر است به میزبانی دولت چین باب دیگری از گفتگو ها را با پاکستان بگشاید، مگر با تجارب که از گذشته وجود دارد مشکل است که گفته شود که پاکستان با صداقت در همچو گفتگو ها شرکت نماید.
توقع مردم افغانستان این است که کشور های که حاضر اند در خصوص بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان و اعاده  ثبات در منطقه گام بردارند باید در گام نخست آگاه این باشند که پاکستان در تعهدات اش صادق است یا خیر؟
در حال حاضر مردم افغانستان همچو چیزی را از پاکستان نمی بینند مگر آنکه کشور های دوست مانند جمهوری چین اطمیان دهد که پاکستان دیگر با منافع کشور های منطقه همگام میشود و این بار صادق خواهد بود  ودر پی کمایی برای فرصت و نجات از انزوای جهانی نیست  ودیگر سیاست های اغوا کننده را کنار میگذارد ختم تحلیل سیاسی

شنبه 20 جوزا
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که به دسترس قرار گرفته اند، در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را در باره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشر کرده اند.
روزنامه انصار برگ نخست  را با مطلبی زیر عنوان خط " سرکوب و استبداد" در خبرنامه ارگ آغاز کرده و در مطلب دیگر به روابط عربستان  با کشورهای عرب منطقه پرداخته است: عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی با وارد کردن این اتهام به قطر که باعث بی ثباتی در منطقه می شود، روابط دیپلوماتیک با این کشور را قطع کرده اند، این کشورها قطر را به حمایت از " گروه های تروریستی" متهم کرده اند .
قطع رابطه کشورهای عربی جنوب خلیج فارس به قطر نخست از جانب ریاض اعلام شد و عربستان سعودی این خبر را اوایل صبح دوشنبه هفته قبل از طریق خبر گزاری رسمی این کشور  منتشر کرد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و در آغاز این نوشته آورده است :
کشوری ادعای نقش رهبری را در جهان داشته باشد و همزمان با چهار کشور اسلامی در قطع رابطه  کامل و علیه کشورهای اسلامی دیگر " یمن " در حال جنگ باشد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده در مطلب دیگر زیر عنوان تصرف دو معدن در بغلان  از سوی افراد حزب اسلامی، نوشته است :
مسولان معادن زغال سنگ بغلان میگویند که از یک سال به اینسو کار استخراج معدن کرکر و دودکش متوقف است و این معادن در تصرف میرویس یک فرمانده حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و مخالفان مسلح قرار دارد .
به نوشته این روزنامه : شاه محمود فیض زاد رئیس معادن بغلان با تائید این موضوع میگوید که حکومت اراده قوی برای راه اندازی عملیاتی برای باز پس گیری کنترول معادن دارد.
به گفته آقای فیض زاد، پس از پاکسازی این معادن از وجود مخالفان بررسی های شان را از سر گرفته و کار استخراج را به زودی آغاز میکنند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده در مطلب دیگر به گفتگوهای رئیس جمهور کشور با روسای جمهوری ازبکستان و تاجکستان توجه کرده مطلب را نشر کرده است.
روزنامه انصار؛ در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشترشده است.
اما روزنامه ماندگار برگ نخست را بامطلبی زیرعنوان نشست های چهارجانبه ازسرگرفته میشود آغازکرده است و نیز ازقول ارگ آورده است : پاکستان متعهد به مبارزه با تروریزم شده است .
حکمتیار افزارتازه دردست ارگ عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه دوم به نشرآن اقدام کرده است .
قربان یانی که اثری ازآنان باقی نمانده است جمعیت اسلامی دربرزخ اقتدار و اضمحلال قدرت سیاسی عنوان های اند که این روزنامه جزیئات درپیوند آنان را درصفحه سوم و دوم ارائه داشته است.
روزنامه ماندگار ، درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی ، درصفحه اول عنوان کرده است.امریکا باید نیروی بیشتری به افغانستان بفرستد .
به نوشته آرمان ملی : ریئس ستاد ارتش امریکا در سنای این کشور اعلام کرد که واشنگتن باید نیروی های نظامی درافغانستان را افزایش دهد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر زیرعنوان تعدادی از احزاب سیاسی ومردم ؛ حمایت شان را از حکومت و حنیف اتمراعلام داشتند اعتراض برخی ها در برابر نظام پرداخته است.روزنامه آرمان ملی درصفحه های دیگردنبال مطالب بیشترشده است.ختم/نالان

کابل باختر/ 20/ جوزا
امروز شنبه 20 جوزا به منظور پاسداری از خون شهدا و اظهار همبستگی با خانواده های قربانیان حوادث اخیر تروریستی درکشور ماتم ملی است .
مفسر آژانس باختر مینگارد : طی ده روز گذشته و یا به بیان دیگر از آغاز ماه مبارک رمضان ، کشور ما شاهد حوادث اسفبار تروریستی بوده که از اثر آن شماری از هموطنان با دیانت و روزه دار ما به شهادت رسیدند.
درآغاز روز این ماه مبارک ، تروریستان طالب با سازماندهی یک عمل تروریستی درشهر خوست شماری از هموطنان روزه دار ما را به شهادت رساندند بعداً انفجار یک موتر بمب در ساحه چهاراهی زنبق کابل جان حدود صد هموطن دیگر ما راگرفت. سازماندهی انفجار درمراسم تشیع جنازه یک شهروند ما درساحه بادام باغ کابل بازهم به قیمت جان چند روزه دار دیگر تمام شد و به همین ترتیب سازماندهی یک عمل تروریستی درساحه مسجد جامع شهر هرات شماری دیگری از هموطنان مارا به کام مرگ فرستاد. درکنار این وقایع جان باختن شماری از شهروندان کابل درجریان تظاهرات درشهر واقعه اسفبار دیگرئیست که روان مردم ما را خسته ساخت.
وقوع این گونه حوادث آنهم درماه مبارک رمضان نشان میدهدکه حلقه های تروریستی که افزار و وسیله دردست سازمان های استخارات بیگانه اند همچنان برزندگی ، آرامش صلح و ثبات دراین کشور چشم دوخته اند و نمی گذارند که حتا یک لحظه هم این ملت و این مردم درآرامش زندگی کنند .
دولت افغانستان که خود را برای ایجاد یک زندگی مصئون و آرام برای شهروندان ، متعهد میداند از مخالفان مسلح خواسته بود تا حداقل درماه مبارک رمضان به صدای صلح طلبانه مردم لبیک گویند و بارعایت آتش بس در ایجاد یک فضاء با ثبات همکاری کنند مگر مخالفان مسلح که درتبانی با حلقه های تروریستی فعالیت دارند به اصطلاح جهاد شان را درماه مبارک رمضان هم با ارزش تر اعلام کردند و قصد به ریختن خون بیشتر نمودند آنها به تعهد خود عمل کردند و با سازماندهی حوادث تروریستی که از آنها ذکر شد خون بیشتری ریختند و بار دیگر سندی از غلامی ونوکرمنشی بودن شان را به سازمان های استخباراتی بیگانه ارائه کردند.
وقایع که بعداز وقوع این انفجار بخصوص حادثه غم انگیز وخونین کابل رخ داد اسفبار تربود.چگونگی رخداد این حادثه باسوال های زیادی همراه بود و این حادثه به گونه انکشاف داده شد که به نقطه اختلافی میان سیاسیون و حکومتداران تبدیل شد. یک بخش از دولت درخصوص این حادثه دیدگاه واضح و مشخص ارائه کرد درحالیکه مقامات دیگر آن را رد کردند وبه این گونه بار دیگر یک نقطه اختلافی میان اعضای حکومت وحدت ملی تبارز نمود و با تاسف حلقات درداخل و بیرون ازکشور کوشیدند تا به این اختلافات جنبه قومی و زبانی بدهند، درحالیکه اعضای حکومت وحدت ملی باآنکه درمواردی ازاین قضیه دیدگاه اختلافی دارند مگر به یک مساله متفق الرای اند که این حادثه یک حادثه تروریستی و برنامه بیرونی است که باید نسبت به آن با دقت وهشیاری سیاسی عمل کرد  و این معضل یک معضل ملی است که به همه مردم افغانستان تعلق دارد و اعلام یک روز به نام ماتم ملی هم میرساند که خون ریخته شده درخوست و یا کابل ، هرات و یاکندز ، خون یک افغان است ، خون یک شهید است که با آن به نام قوم وسمت معامله نمیشود.
امروز روز ارج گذاری به مقام والای شهدا و اظهار همبستگی باخانواده های قربانیان است مردم آرزو دارند تا همانگونه که خون شهدای حوادث اخیر تروریستی دریک حرکت ملی پاسداری میشود بهتر خواهد بود که اعضای حکومت وحدت ملی نیز دیدگاه اختلافی شان را با دقت و تحمل حل نمایند همچنان آنانیکه ایراد و نقدی به آدرس دولت دارند و با برپای خیمه های تحصن درتلاش اند تا صدای شان را بلندکنند باید حساسیت های موجود را درک نموده و زمینه سازآن نشوند تا دشمن فرصت دیگری برای ضربه زدن به مردم ما پیدا کند.
دیدگاه مردم این است که دولت هم با مسوولیت پذیری بیشتر در خصوص حوادث اخیر تروریستی دست به اقدامات بزندو به پرسش های مردم پاسخ گوید و هم به اعتراض کنندگان لازمی است که عامل برای بی ثباتی و قانون شکنی نباشند.   ختم/ تحلیل سیاسی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL