14 قوس 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

پروژه آی، آر، دی، پی موفق ترین پروژه بانک جهانی در افغانستان

پروژه آی، آر، دی، پی موفق ترین پروژه بانک جهانی در افغانستان

کابل باختر 13 قوس پروژه های تحکیم سواحل، انکشاف بند ها،...

وزیر داخله: زمینه تحصیل پولیس زن در پوهنتون های خصوصی فراهم می شود

وزیر داخله: زمینه تحصیل پولیس زن در پوهنتون های خصوصی فراهم می شود

کابل باختر13 قوس آغاز برنامه آگاهی دهی محو خشونت علیه زنان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 3/ قوس
اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی روز گذشته سوگند وفاداری یاد کردند و به این ترتیب کارشان را برای ادای مسوولیت های سنگین که همانا ایجاد یک نظام موثر انتخاباتی درکشور، آغازنمودند.
مفسر آژانس باختر مینگارد : باگزینش اعضای جدید دو کمیسیون انتخاباتی نه تنها یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی که همانا آوردن اصلاحات درنظام انتخاباتی است عملی گردید بل یکی از موارد اختلافی میان سیاسیون کشور که روی گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی وجود داشت، پایان یافت .
اکنون اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی برگزیده شدند وراه برای ایجاد یک نظام موثر و فراگیر انتخاباتی درکشور ایجاد گردید . اعضای جدید مکلفیت ها و مسوولیت های زیادی دارند که باید آن را عملی سازند. آنها درست زمانی آغاز به کار میکنند که نظام انتخاباتی درکشور وضعیت شکننده دارد، باور و اطمینان نسبت به کمیسیون های انتخاباتی ازمیان رفته حتا باور مردم نسبت به دموکراسی نوپا در کشور دارد ازمیان میرود اعضای جدید دوکمیسیون انتخاباتی مسوولیت دارند تا به این گونه مسایل نقطه پایان گزارند و مردم را نسبت به تقویت دموکراسی ، آزادی های مدنی و برگزاری انتخابات سالم و شفاف که در آینده برنامه ریزی میشود باور مند سازند.
نباید فراموش کرد که گزینش اعضای جدید دوکمیسیون انتخاباتی حرف وکار اسان نبود این پروسه حداقل دوسال را دربرگرفت قبل از آنکه اعضای جدید برگزیده شوند، قانون انتخابات تعدیل و تصویب شد ، کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی ایجاد وکارش را با بسته های پیشنهادی که انتخاب اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی جز آن بود خاتمه بخشید به تعقیب آن کمیته گزینش به میان آمد آنها درخلال یک ماه کار، 21 نامزد را برای کمیسیون مستقل انتخابات و 15 نامزد دیگر را برای کمیسیون شکایات انتخاباتی به رییس جمهور پیشکش نمودندکه رییس جمهور هم درمشوره با همکاران خود اعضای جدید را از میان آنها برگزید.
آنچه گفته میشود در گزینش اعضای جدید، مسایل چون لیاقت ، ظرفیت ، استعداد، گذشته کاری نامزدان ، توازن قومی و مسایل جنسیتی درنظر گرفته شده است مگر این حرف اخیر بوده نمیتواند، با آنکه در ترکیب اعضای جدید دو کمیسیون انتخاباتی ترکیب قومی ، سیاسی و جنسیتی درنظر گرفته شده اما توقع مردم و شرایط موجود از اعضای جدید این است تا آنها زیر بار مسایل قومی ، سمتی ، سیاسی و حتا جنسیتی قرارنگیرند بل نهاد های راکه درآن مصروف کارمیشوند وسیله برای رسیدن به اهداف ملی و تقویت ارزش های میهنی و مدنی مبدل سازند.
آنها باید امور داخلی کمیسیون های انتخاباتی را نو سازی کنند و این نهاد ها را بادیدگاه بلند آماده کار سازند برای کار شفاف و پاسخگوی به مردم میکانیزم موثر را به میان آوردند تا رابطه خوب کاری میان کمیسیون های انتخاباتی ، حکومت ، قوه مقننه و مردم به وجود آید کار آنها باید ارزش دهی به قانون اساسی باشد.
اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی باید از تجارب گذشته درس های زیاد گرفته باشد و دیگر اتهامات چون بی مدیریتی ، بی برنامه گی ، وابستگی و برخورد های سلیقوی درکار آنها مطرح نگردد ضمناً به حکومت لازمی است تا مکلفیت های خود را درقبال کمیسیون های انتخاباتی انجام دهد و آنان را درانجام امور آنهم به گونه یی بی طرفانه حمایت کند واز دست اندازی بیرونی در امور آنها جلوگیری نماید.

کابل باختر/ 2/ قوس
شمار محدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارشهای را در باره رویداد های جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه هشت صبح درصفحه اول عنوان کرده پیام مردم به طراحان حمله انتحاری برمسجد باقرالعلوم مردم را نکشد ، مخالفت مذهبی درافغانستان ریشه نمی گیرد.
این روزنامه درپیوند به عنوان فوق درصفحه پنجم نوشته پس از وقوع حمله انتحاری برمسجد باقرالعلوم درمربوطات حوزه ششم پولیس شهروندان خطاب به عاملان این رویداد واکنش نشان داده میگویند که اختلافات مذهبی درافغانستان پانمی گیرد و بهتر است نیروهایی که درصدد پی ریزی چنین اختلاف ها استند به تلفات غیر نظامیان پایان دهند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه سوم زیرعنوان دخترانی که هنوز تولد نشده اند نامزد میشوند نوشته مقام های کمیسیون مستقل حقوق بشر نسبت به دختران و زنانی که قبل از رسیدن به سن قانونی به ازدواج داده میشوند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر درهمین صفحه از قول رییس اجرائیه عنوان کرده حکومت در پی تقابل با پارلمان نیست .
به نوشته این روزنامه داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه کشور نسبت به صدور فیصله دادگاه عالی برای حل جنجال های اخیر میان حکومت و مجلس نمایند گان در پی استیضاح گروهی شماری از وزیران توسط مجلس نمایندگان ابراز امیدواری کرده میگوید که حکومت وحدت ملی با محول کردن موضوع استیضاح وزیران به ستره محکمه درصدد تقابل با پارلمان نیست .
به نوشته هشت صبح آقای عبدالله که روز دوشنبه درجلسه شورای وزیران صحبت میکرد افزودکه استیضاح گروهی اخیر شماری از وزیران توسط مجلس نمایندگان سوالات زیادی را خلق کرده بود و حکومت به منظور حل این سوالات موضوع استیضاح و سلب صلاحیت شماری از وزیران را به دادگاه عالی محول کرد . رییس اجرائیه کشور تاکید کرد که تصمیم حکومت برای محول کردن بحث استیضاح اخیر به دادگاه عالی به مفهوم تقابل با پارلمان نیست .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه دوم مطلبی را زیرعنوان نمایش همبستگی پاسخ محکم به ترور نشر کرده است.
تروریستانی که درلباس مهاجریان وارد افغانستان شدند عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه دوم زیر آن نوشته وزارت امور داخله اعلام کرده که گروه تروریستی سه نفری که درپوشش مهاجران بازگشت کننده از پاکستان وارد افغانستان شده بودند درمربوطات ولایت لغمان با زداشت کرده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی درصفحه اول زیر عنوان حلقه اتحاد شعیه و سنی درافغانستان نمی شکند نوشته: هراس افگنان پس از چاشت دیروز باردیگر دست به جنایت هولناک دیگری زدند ده ها انسان مظلوم و بیگناه که درمیان آنان کودکان عزیز خانواده های هموطن ما حضور داشتند قربانی شدند و به خاک و خون افتیدند.
روشن است که اینگونه جنایات و کشتار انسان های بیگناه جز این که کارنامه سیاه طلبانی و داعشیان فرومایه را سیاه ترکند نتیجه دیگری ندارد ولی قربانی شدن انسان های مظلوم اسباب مصایب و آلام بیشماری به خانواده ها ، نان آوران هموطنان گردیده و باردیگر خانواده و عزیزان شان را ازدست دادند واین جنایت برای همیشه دامان ناپاک طالبان وداعشیان را خواهدگرفت.
تروریستان میان مردم افغانستان نفاق می افگند، شرکت برق افغانستان هشت ساعت دریک شبانه روز برق کابل قطع میشود عنوان های دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه اول نشر کرده و درصفحه های دیگری دنبال مطالب بیشتر شده است.
اماروزنامه ماندگار درصفحه اول پیام بنیاد شهید مسعود را درپیوند به حادثه با قرالعلوم نشر و درمطلب دیگر زیرعنوان واکنش ها به حمله مرگبار به مسجد باقرالعلوم بازی خطرناکی درراه است بازهم به این موضوع پرداخته است.
بیست سال دشمنی با مسعود منافع پاکستان را برباد داد عنوان مطلب دیگری میباشدکه این روزنامه درصفحه ششم به تفصیل آن پرداخته است.
روزنامه ماندگار همچنان درصفحه اول از قول مجلس نمایندگان عنوان کرده اوضاع امنیتی کشور روبه وخامت میرود !
روزنامه ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.


کابل باختر/2/ قوس
حادثه تروریسی دیروز درکابل، نمونه یی از تروریزم فرقه یی است که به هدف ایجاد نفاق و خدشه دار ساختن روحیه وحدت ملی درکشور برنامه ریزی شده بود.
مفسر آژانس باختر مینگارد : روز گذشته کابل شاهد یک حادثه اسفبار تروریستی بود، فردی مواد انفجاری همراهش را در میان جمعیت از مردم که درداخل یک مسجد درناحیه ششم شهر کابل برای انجام مراسم اربعین تجمع نموده بودند انفجار داد دراین حادثه نزدیک به چهل تن از هموطنان ما به شهادت رسیدند وحدود هشتاد نفر دیگر جراحت برداشتند .
هدف قرار دادن پیروان یک مذهب خاص درکشور پدیده جدیدیست که نشان میدهد  تروریزم فرقه یی دارد درافغانستان برای خود جای پا پیدا میکند درحالیکه مردم افغانستان با اعتقاد راسخ که به ارزش های دینی و ملی شان دارند همیشه در برابر همچو حرکات ایستاده بوده اند.
آنچه روزگذشته درمسجدباقرالعلوم ناحیه ششم اتفاق افتاد سومین حادثه تروریستی دربرابر برادران اهل تشییع ما است درشب دهم محرم تروریست های سیه دل با انجام عمل مشابه 14 هموطن ما را در زیارت کارته سخی به شهادت رسانیدند و دراوایل ماه اسد 80 تن از هموطنان ما که دریک حرکت مدنی درساحه دهمزنگ کابل گردهم آمده بودند دریک حمله انتحاری شهید ساختند.
مسوولیت هرسه واقعه را، گروه تروریستی داعش به عهده گرفت این گروه که جز پروژه های بزرگ بیرونی و فرامرزی است و اهداف مشخص و منافع مشخص را دنبال میکند. داعش در خصوص حوادث چهارماه اخیر ادعامسوولیت کرده است درحالیکه معلوم است این گروه برای کی ها کار میکند واز منافع کی ها دفاع می نماید آنچه را داعش درطول ماههای اخیر درافغانستان انجام داده نمونه یی از حرکات نیابتی کشورهای بیرونی است که افغاستان را زمین رقابت های شان میدانند واکنون باانگیزه های فرقه یی و تقابل مذهبی دربرابر مردم افغانستان قرار گرفته اند.
درحالیکه پیروان مذاهب درافغانستان همیشه درتحمل ، برده باری دوستی و اتحاد با هم زندگی کرده اند و گذشته مسالمت آمیز و درخشان در کنار هم داشته اند مگر دشمنان این کشور توان دید همبستگی و اتحاد آنان را ندارند.
باید گفت آنچه روز گذشته درناحیه ششم شهر کابل اتفاق افتاد قبل ازآن در زیارت کارته سخی و یا ساحه دهمزنگ اتفاق افتاد و یا هم حوادث که در پل محمود خان ، ننگرهار ، بدخشان ، هلمند و کندز رخ داد درد مشترک یست که افغانها صرف نظر از تعلقات دینی و مذهبی قومی و زبانی آن را متحمل میشوند .
همه این حوادث تجاوز به حریم انسانیت و بشریت است قاموس بشری همچو وقایع را مردود میداند و شرع اسلام عزیز آن را عمل ناروا میپندارد .
مگر یک مساله قابل بحث است که بی ثباتی سیاسی ، کشیدگی ها و دیدگاه سلیقوی در حلقات سیاسی کشور ، دشمنان مارا جسورتر ساخته است باید برای ایستادگی در برابر همچو چالش هم بیشتر نزدیک و هماهنگ شده ضمناً پاسخ دهی به تروریزم فرقه یی و آنانیکه درپی تخریب وحدت و اتحاد مردم ما اند نمایش همبستگی ملی و کنار آمدن و تحمل یکدیگر است . خوب خواهد بود که سیاسیون درگام نخست ، فعالان مدنی ، رسانه ها ، سازمان های اجتماعی و اقشار مردم درگام بعدی برای تحکیم بیشتر وحدت ملی همگام شوند و با اتحاد شان دربرابر دشمنان کشور بایستند.

کابل باختر اول قوس
نیروهای دفاعی – امنیتی کشور امروز عملیات زمستانی شان را علیه هراس افگنان آغاز کردند، این عملیات به هدف رفع چالش های امنیتی ، بهبود وضعیت وحکومتداری خوب راه اندازی گردیده است.
مفسر آژانس باختر مینگارد: منابع دروزارت دفاع ملی از آغاز عملیات "شفق دو" درکشور خبردادند این عملیات جز برنامه های زمستانی وزارت دفاع ملی در راستای تامین امنیت ورفع چالش های موجود میباشد که مدیریت ورهبری این عملیات به عهده  وزارت دفاع ملی بوده ونهاد های  دیگر امنیتی در آن دخیل اند
عملیات شفق که امروز از ولایت ننگرهار آغاز شد ودر مراحل بعدی دامنه آن به ولایت های  دیگر پهن میگردد درست زمانی آغاز میشود که گروه های تروریستی طالبان وداعشی ها در زیرچتر حمایت حلقات استخباراتی منطقه فعالیت های شان را در افغانستان تندتر ساخته اند ، بخش های از کشور ومشخصاً در مربوطات کندز ، زابل ، سرپل هلمند... گروه های تروریستی پناهگاه ومراکز شان را ایجاد کرده اند  و هراس افگنان خارجی شامل شهروندان کشور های پاکستان ، عراق ، سوریه ،یمن ، آسیای میانه ، ایغورها درآنها حضور دارند و برای تخریب افغانستان و کشتار مردم آن منتظر فرصت اند.
درکنار این مسایل ، حلقات استخباراتی منطقه جنگ درافغانستان را به گونه سیتماتیک برنامه ریزی و مدیریت می نمایند  و از برنامه انتقال جغرافیای جنگ به شمال کشور و برنامه انتقال شورای کویته به داخل افغانستان کوتاه نیامده اند . این برنامه با اهداف مشخص منطقه یی دنبال میشود.
حکومتداری ضعیف دربرخی از حصص کشور ، فقر اقتصادی ، فساد اداری ، کشت و قاچاق مواد مخدر زمینه ساز تحقق برنامه های مغرضانه حلقات استخباراتی و دشمنان این کشور گردیده است.
همه این مسایل نمایانگر مشکلات جدی در کشور است و این نیروهای دفاعی و امنیتی اند که، موضع گیری قاطع که همانا انجام عملیات های تصفیوی و سرکوبی هراس افگنان است میتوانند دربرابر چالشهای موجود پاسخ گویند آغاز عملیات دربرابر هراس افگنان که تهدیدی جدی دربرابر جان ، مال و زندگی مردم اند یک حرکت خوب و در خور تمجید است مگر تاکید براین است که درچوکات این عملیات برای حکومتداری خوب تقویت ادارات محلی ، تقویت پولیس ملی و مردمی ، نابودی مزارع خشخاش ، جلوگیری از فعالیت قوماندانان و زورمندان محلی ، بازگشایی مکاتب درمناطق که درچوکات عملیات شفق از سلطه گروه های هراس افگن تصفیه میشود توجه داشته باشد.
عملیات شفق باید به گونه ای مقطع یی انجام نشود باید با تحمل و برنامه گسترده همراه باشد نتایج مطلوب و پیامد این عملیات درصورتیکه با برنامه و اهداف معین همراه باشد بدون شک برفعالیت هراس افگنان دربهار آینده اثر گذار خواهد بود.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL