05 حمل 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

زخم برداشتن چهارکودک درماین گذاری طالبان

زخم برداشتن چهارکودک درماین گذاری طالبان

شهرلشکرگاه 5 حمل باختر چهارکودک درنتیجه انفجارماین درولایت هلمند زخم برداشتند. این...

برگزاری یک گفتمان جوانان افغانستان درمورد فساد اداری

برگزاری یک گفتمان جوانان افغانستان درمورد فساد اداری

شهرهرات 5 حمل باختر بزرگترین گفتمان ملی جوانان افغانستان در مورد...

ادامه راکت پراگنی های نظامیان پاکستانی بربخش هایی ازشرق افغانستان

ادامه راکت پراگنی های نظامیان پاکستانی بربخش هایی ازشرق افغانستان

شهراسعد آباد 5 حمل باختر حمله های راکتی و توپ خانه...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 23/ حوت
وزارت اطلاعات وفرهنگ به منظور حفظ ساحات و آثار باستانی تفاهمنامه را با وزارت های احیا وانکشاف دهات ، شهرسازی و مسکن امضاء نمود.
مفسر آژانس باختر مینگارد : افغانستان از زمره کهن ترین کشورهای جهان است وموجودیت ساحات باستانی درکشور و موجودیت صدها اثر تاریخی و باستانی حکایه از گذشته پربار، فرهنگ عالی ، سلحشوری ، مدنیت و تمدن های می نماید که این کشور دروجود آریانا ، خراسان و افغانستان شاهد آن بوده است . هویت امروز افغانستان با گذشته پربار آن گره خورده است مگر با تاسف ساحات باستانی و آثار عتیقه این کشور نه تنها با تهدید بل با خطر نابودی مواجه است . درکنار آنکه جنگ و نا امنی بسیاری از ساحات باستانی و آثار قدیمی ما را نابود ساخت ، در ادامه ناامنی ها و وجود این پدیده های ناهنجار ، هنوزهم ساحات باستانی و آثار عتیقه ما با تهدید مواجه است قاچاق آثار باستانی و دیدگاه مغرضانه شماری از کشورهای بیرونی و همسایه که در پی دزدی هویت وآثار باستانی افغانستان اند زمینه قاچاق و سود جویی های را برای افراد منفعت طلب که از ارزش ملی ، فرهنگ و دانش چیزی نمیدانند مساعد ساخته است.
طی سالهای اخیر مانه تنها شاهد تخریب و ویرانی شماری زیادی از ساحات باستانی و آثار قدیمی خود بوده ایم، حفریات غیر قانونی و غیر معیاری به بسیاری از این گونه ساحات و آثار صدمه رسانیده است که میتواند در تعریف هویت و گذشته پربار افغانستان مشکلات ایجادکند و حکایه از مدینت های کهن درافغانستان را بگیرد.
ساحات باستانی و آثار عتیقه جز میراث های فرهنگی کشور بوده و برای افغانها تعریفی از منافع ملی است که باید نسبت به حراست و حفاظت از آن محتاط و جدی بود و نگذاشت تا دستان بیگانه و سود جو به آن برسد.
این مساله برای رهبری حکومت وحدت ملی ووزارت اطلاعات وفرهنگ قابل درک است و تلاش های زیادی وجود دارد تا ساحات و آثار باستانی از گزند حوادث حفظ گردد و برای تحقق این امر از امکان و فرصت استفاده میشود.
روی همین اصل است که وزارت اطلاعات وفرهنگ روز گذشته تفاهمنامه همکاری را غرض حفاظت از ساحات وآثار باستانی با وزارت های احیا و انکشاف دهات، شهر سازی و مسکن امضاء کرد که به موجب آن وزارت شهر سازی و مسکن کار بازسازی آثار باستانی بخصوص مساجد قدیمی و زیارتگاه ها را تحت نظر متخصصان باستان شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ به عهده می گیرد و هنگام توسعه مناطق شهری و یا ساخت وساز، چگونگی کار درساحات باستانی مد نظر خواهد داشت و با احتیاط عمل خواهد کرد.
به همین ترتیب وزارت اطلاعات وفرهنگ غرض جلب همکاری مردم از امکانات وزارت احیا و انکشاف دهات سود خواهد برد . زیرا این وزارت با موجودیت سی و پنج هزار شورای مردمی میتواند ممد خوبی برای وزارت اطلاعات وفرهنگ برای جلب همکاری مردم برای حفظ ساحات و آثارباستانی باشد .
این درحالیست که وزارت اطلاعات وفرهنگ قبلاً دروجود پنجصد شورای ولسوالی همکاری مردمی را برای حفاظت این ساحات و این آثار جلب نموده است.
حلقات اکادمیک و فرهنگی کشور از اقدام اخیر وزارت اطلاعات وفرهنگ استقبال نموده تاکید براین دارند که این وزارت باید ساحه کار اش را با نهاد های دیگر چون سکتور امنیتی ودفاعی ، معادن و صنایع ، زراعت و آبیاری ... نیز توسعه بخشد تا نیروهای امنیتی و دفاعی حین منازعات ودرگیری های نظامی به ساحات وآثار باستانی توجه بیشتر نمایند تا به آنها آسیب نرسد، همچنان حین استخراج معادن و کاردر مزارع ، ساحات و آثار باستانی مدنظر باشد .
به همین ترتیب برای مخالفان مسلح که خود را افغان و مدافع این کشور قلمداد میکند ضروری است تا در حفظ ساحات وآثار باستانی به عنوان میراث گذشته توجه داشته باشد و مانع دستبرد به آنها شوند درغیر آن بشریت آنها را چنان که درتخریب و نابودی بت های بامیان صلصال وشمامه مقصر و محکوم کرد در تخریب وویرانی سایر آثار نیز ملامت و تاریخ آنها نفرین خواهدکرد.
حفظ و نگهداری از آثار باستانی و ساحات تاریخی یک وجیبه ملی و دینی است که باید مکلفیت ها ووجایب خود را درقبال آن دریافت ورعایت نمود . 

کابل باختر/ 22/ حوت
حمله تروریستی هفته قبل بریک شفاخانه درساحه وزیرمحمد اکبرخان کابل که با فاجعه انسانی همراه بود، سوالاتی زیادی را نزد مردم خلق نموده وانتظار این است تامسوولان پاسخ روشن دهند.
مفسر آژانس باختر مینگارد : روز چهارشنبه یکی از شفاخانه های کابل شاهد شنیع ترین حمله تروریستی بود، حمله یی که به قیمت جان بهترین فرزندان این کشور تمام شد.
این حادثه گروه تروریستی داعش مسوولیت این حمله را به عهده گرفت وباردیگر خود را دربرابر بشریت شرمسار ساخت سوالاتی زیادی نزد مردم درخصوص چگونگی این حمله به وجود آورده که مسوولان باید به آن بپردازند و پاسخ گویند.
طی چند روز که از این حادثه میگذرد زوا یایی تاریک این حادثه شنیع درحال روشن شدن است و اخباری وجود داردکه فرد یا افراد نفوذی گروه های تروریستی دراین حمله نقش اساسی وکلیدی داشته اند.
شاهدان عینی حرف های زیادی را دراین خصوص بیان داشته اند که به گونه مثال آنها میگویند، درحالیکه مهاجمان به حملات شان درداخل شفاخانه آغاز کرده بودند انفجاری دربیرون از ساختمان رخ داد و چنین وانمود گردید که گویا حمله انتحاری صورت گرفت.
شاهدان عینی و شماری از آگاهان سیاسی نام داکتری را به زبان آورده اند که همکار داعش بود به اتهام فعالیت های هراس افگنانه در قندهار زندانی شده بود مگر بعداً به شفاخانه سردار محمد داوود خان مقرر میگردد.
چگونگی این حمله وگفته های شاهدان عینی، مردم را کنجکاو ساخته است مردم مطرح میسازند که مهاجمان چگونه به داخل شفاخانه نفوذ کردند.
مردم مطرح میسازند مهاجمان که حداقل تا هفت ساعت با نیروهای امنیتی درداخل ساختمان درگیر بودند این همه سازو برگ جنگی را ازکجا کردند ؟ آنها می پرسند که کدام شخصی بوده که مهاجمان نابلد را به حساس ترین بخش های شفاخانه رهنمایی کرده است و بالاخره آنها مطرح میکنند که کدام وجدان ناسالم عامل چنین یک توطیه و برنامه بوده است که سیاه ترین عمل را در کارنامه های گروه های هراس افگن ثبت نمود . درحالیکه سکوت نمیتواند پاسخ سوالات باشد و مردم را قناعت دهد.
مردم از زعامت کشور میخواهند که دراین خصوص از سرعت عمل کارگیرند ایجاد کمیسیون یک حرف تکراری است ما درگذشته نیز شاهد ایجاد کمیسیون های در خصوص حوادث مشابه بوده ایم مگر کمتر نتیجه گرفته ایم .
با شماری زیادی از شهروندان کشور که صحبت شد آنها ازمسوولان درجه یک نظام میخواهند تا با ایجاد یک کمیته اضطراری و یک هیئت با صلاحیت درخصوص حادثه اخیر بررسی صورت گیرد و عاملان این جنایت شناسایی و دریک محکمه ویژه محاکمه گردند.
پروسه طویل تامین عدالت که اکنون درکشور رایج است دردی را دوا نمیکند باید هرچه زودتر این جنایتکاران به سزای اعمال شان برسند فقط تامین عدالت سریع و صریح میتواند پاسخ سوالات مردم باشد .

کابل باختر/ 22/ حوت
شمارمحدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث پیرامون مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارشهای را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه مدنیت برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان دیپلوماسی فعال ما و دیپلوماسی جعلی پاکستان آغاز کرده و دراین باره در صفحه دوم نوشته است اسلام آباد با دنبال کردن یک جعل دیپلوماسی منطقه یی دربیش از 16 سال گذشته علیه امنیت افغانستان گرفته و با حمایت های وسیع ازگروه های تروریستی نگذاشته است دمی این مردم بیاسایند.
بی جا نخواهد بود ، اگر بگویم کابل نیز در سیزده سال حکومت حامدکرزی گاهی به سکوت ،گاهی با تمکین و زمانی با تضرع موش و پشک بازی های پاکستان را جولان گهی فراخ فراهم آورده بود تا آنجاکه حالا انتقاد های مستقیم تر به دماغ سیاست مداران پاکستانی خوش نمی خورد و از سر احساس از هیچ تلاش برای خون ریزی درافغانستان فروگذاشت نمی کنند. به نوشته این روزنامه پس از آخرین حمله تروریستی که درزیارت لعل قلندر درپاکستان اتفاق افتاد زنجیره یی از حمله های تروریستی عمدتنأ درکابل پی هم اتفاق می افتاد در آخرین حمله که درشفاخانه 400 بستر داوود خان صورت گرفت ده ها تن به شمول بیماران ، اطفال و زنان کشته وزخمی شدند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده همچنان درصفحه اول درسرمقاله ای شماره امروزی زیر عنوان هشدار از بهار خونین نوشته است، نواختن شیپور جنگ هم زمان با فرارسیدن فصل بهار که زمان طراوت و سرسبزی است سخن تازه درکشور نیست و پیش از این نیز این قاعده شوم تکرار شده است.
امسال نیز تا دامچی یا مو تو نماینده خاص دبیر کل سازمان ملل درافغانستان زنگ خطر را در نشست پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل بیان کرد . وی که در آستانه برگزاری اجلاس ویژه این شورا راجع به افغانستان گفته است از وخامت اوضاع امنیتی سخن به میان آورده و از رقم خوردن بهار خونین درسال آینده برای ساکنان این سرزمین هشدار داده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده ودرمطلب دیگر زیر عنوان هند و باوران درواکنش به حمله های اخیر جشن هولی را لغو کردند نوشته هندو باوران کشور درواکنش به حمله های اخیر هراس افگنانه در پایتخت وولایت ها امسال جشن هولی را برگزار نمی کند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه سرخط در برگ نخست به رشد اقتصادی افغانستان در سال 1395 توجه کرده زیر عنوان رشد اقتصادی افغانستان در سال 1395 دودرصد اعلام شد نوشته است وزارت اقتصاد رشد اقتصادی کشور را درسال 1395 حدود دو درصد درسال 1395 اعلام کرده است روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه دوم سرمقاله شماره امروزی را زیر عنوان روسیه اشتباه تاریخی میکند نوشته است به نوشته این روزنامه به دنبال اظهارات ضد ونقیض روسیه درباره چگونگی روابط با طالبان با وزارت امور خارجه روسیه درنهایت این موضوع را تائید کرد که باطالبان رابطه برقرار کرده است. ضمیر کابلوف نماینده خاص ولادیمیرپوتین رییس جمهور روسیه ازاین پیش چندین بار گفته بودکه روسیه با طالبان رابطه برقرار کرده و مبارزه با گروه داعش نقطه مشترک روابط میان دو طرف است .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان احمد نادر نادری اداره ملکی افغانستان را مستقل و غیر سیاسی می سازیم آغازکرده و درمطلب دیگر به توزیع تذکره برقی توجه کرده است و زیرعنوان طرح توزیع شناس نامه های الکترونیک آماده میشود به این بحث پر داخته است روزنامه هشت صبح درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.

کابل باختر 21 حوت
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که بدسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی در کشور پرداخته اند ونیز اخبار و گزارشهای را در باره رویداد های جاری منطقه و جهان نشر کرده اند .
روزنامه افغانستان ما، دربرگ نخست از قول محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان آورده است، عدالت اجتماعی وانکشاف متوازن از  خواست های اساسی شهید مزاری بود به نوشته  این روزنامه : از بیست  ودومین سالیاد شهادت عبدالعلی مزاری شهید وحدت ملی ، با حضور مقامات دولتی، شخصیت های سیاسی و اقشار مختلف مردم، گرامی داشت به عمل آمد .
به  نوشته  این روزنامه  رئیس جمهور غنی درپیامی به همین مناسبت از شهید مزاری به عنوان شهید وحدت ملی تجلیل کرد وگفت که عدالت اجتماعی وانکشاف متوازن از خواست های اساسی شهید مزاری بود او گفت در همین راستا حکومت وحدت ملی متعهد بوده و تلاش می کند به توسعه  و بازسازی تمام ولایات و مناطق کشور توجه نماید.
رئیس جمهور یاد آوری کرد که شهید مزاری در شرایط سخت و دشوار سالهای جنگ وجهاد برمبارزه فکری وفرهنگی تاکید داشت او علاوه  کرد که شهید وحدت ملی در مبارزه سیاسی خود با یک نقشه راه حرکت کرده وبه همین دلیل بود که همواره بر اصل برگزاری انتخابات ، سرشماری نفوس ، تعدیل واحد های اداری، مشارکت عادلانه سیاسی  ومشارکت زنان درساختار قدرت تاکید می کرد.
روزنامه ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته ودرصفحه اول از قول سازمان ملل آورده است اوضاع امنیتی افغانستان وخیم تر شده است.
به نوشته این روزنامه : گزارش سازمان ملل متحد در باره وضعیت افغانستان می گوید وخامت اوضاع امنیتی این کشور افزایش یافته است و نبرد میان نیروهای امنیتی افغانستان و گروه طالبان که درسال 2016 به اوج رسیده بود درسال 2017 همچنان ادامه دارد سازمان  ملل درتازه ترین گزارش خود گفته که وضعیت افغانستان درکل رو به وخامت بوده و این سازمان  درجریان یکسال 24000 رویداد امنیتی را ثبت کرده است .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده ودرمطلب دیگر از قول اتمر آورده است : یک مثلث خشن درتلاش است حکومت افغانستان را به چالش بکشد به نوشته این روزنامه : مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان می گوید این نظر که گویا داعش وطالبان مخالف همدیگر اند ، غلط است هیچ داعشی از سوریه و یا عراق به افغانستان نیامده است.
محمد  حنیف اتمر می گوید داعش شکل گیری وجهیش تحریک طالبان پاکستان ونهضت اسلامی ازبکستان یک پدیده نو است مردم همان مردم اند ولی نامگذاری ها جدید صورت گرفته است آنها  شاید درننگرهار باهم بجنگند ولی علیه حکومت اشرف غنی در شمال شرق افغانستان باهم همکاری دارند.
روزنامه  به همین ترتیب ادامه داده درصفحه اول وصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
اما روزنامه  هشت صبح برگ نخست را با مطلب ، فاجعه 400 بستر و رجز خوانی مقام ها آغاز کرد درهمین صفحه زیر عنوان دیگر نوشته رئیس فرماندهی مرکزی ارتش امریکا  بر ضرورت افزایش نظامیان امریکایی درافغانستان برای جنگ با طالبان ودیگر شبه نظامیان تاکید کرد.
به گزارش  خبرگزاری فرانسه، جنرال جوزف ووتل رئیس فرماندهی نیروهای مرکزی ارتش امریکا که بلند پایه ترین مقام نظامی امریکا درخاور میانه محسوب می شود در سخنان درکمیته نیروهای ملی مجلس سنای امریکا اظهار کرد: من معتقد هستم که باید نیرو  های بیشتری در افغانستان مستقر شوند تا بتوان تاثیر ماموریت مشورتی وکمکی نیروهای مان دراین کشور را بیشتر کرد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده مطلبی را زیرعنوان  درحاشیه روز زن تبیعض جنسیتی ، قومی ، زبانی و ... همه یکسان مردود اند. درصفحه اول نشر کرده است چوایستاده ای دست افتاده گیر عنوان مطلب دیگر می باشد که این رو زنامه  درصفحه اول نشر کرده است ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
اما  روزنامه ارمان ملی در برگ نخست از قول آذرخش حافظی عنوان کرده است، افغانستان راه بدیل برای بنا درپاکستان جستجو کرد کالا های بازرگانی از راه بندر عباس به  افغانستان منتقل می شوند.
به نوشته این روزنامه  بازرگانان افغانستان تصمیم گرفته اند که کالا های بازرگانی شان را از ماه آینده به جای بندر کراچی از راه بندر عباس به افغانستان انتقال دهند .
جلوخیانت ملی به معارف کشور گرفته شود عنوان مطلب دیگر می باشد که این روزنامه درصفحه اول نشر کرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL