04 عقرب 1393

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

چهارطالب مسلح درفاریاب کشته شدند

چهارطالب مسلح درفاریاب کشته شدند

میمنه / باختر/ 4/ عقرب چهارطالب مسلح درنتیجه درگیری با پولیس...

یک کارمند ادارۀ آماده گی مبارزه با حوادث میدان وردک به شهادت رسید

یک کارمند ادارۀ آماده گی مبارزه با حوادث میدان وردک به شهادت رسید

میدان شهر/ باختر/ 4/ عقرب مدیرمالی اداره آماده گی مبارزه با...

شمار مبتلایان بیماری ایبولا از ده هزار نفر گذشت

شمار مبتلایان بیماری ایبولا از ده هزار نفر گذشت

فری تاون/ایرنا/باختر/4 عقرب شمار موارد ابتلا به بیماری مهلک ایبولا در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

بنر

تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر 23 میزان
تجلیل از روز معلم یاد آوری از کاروزحمت آن انسان با درک ودرایت است که با اراده قوی ونیت پاک ، انگیزۀ آموختن وراه انسان زیستن را به افراد جامعه  میاموزد وچراغ زندگی  را در دلها روشن میکند.
مبصر آژانس باختر مینگارد: امروز از روز معلم در کشور  در حالی  تجلیل شد که هنوزهم اهل معارف بخصوص آموزگاران کشور با انبوه از مشکلات مواجه اند  و که اکثری معلمان با تاسف این نکته رامطرح میسازند که  هر سال  حین تجلیل از روز معلم وعده های  داده میشود وسال دیگر این  وعده تنها تکرار  وتجدید میشود مگر کمتر  جنبه عملی پیدا می نماید.
افغانستان در طول  سالهای  گذشته  همانگونه که در ابعاد دیگر زندگی  واجتماع مشکلات وچالش های جدی را شاهد بوده نظام  آموزش وپرورش آن نیز  دچار دگرگونی های جدی شده است همانگونه که از نعمت امنیت محروم  بوده از نعمت یک نظام  با کیفیت آموزشی نیز بی بهره شده بود مگر سیزده سال اخیر  روزنه های امید را به روی مردم  ما گشود.
امروز هزاران معلم با امتیاز  کم مادی  مگر با رضایت وجدان وادای مسئولیت انسانی  مصروف آموزش میلیون های دانش  آموز در مکاتب کشور اند  با آنکه کمیت وکیفیت موجود درسطح معارف  کشور درمقایسه به دوره طالبان وقبل از آن درسطح رضایت است مگر نمی تواند پاسخگو نیازمندی های کلی  جامعه  باشد .
این حقوق نظر به  زحمت استاد وبا آنکه امروز نسبت به حقوق مادی آموزگاران توجه شده است مگر این حقوق نظر به زحمات  آموزگاران و تقاضا وضرورت بازار یک  حقوق ناچیز ونامناسب است بالاتر  از آن  فضأ نامناسب  امنیتی روان آموزگار ومعلم را برای تدریس  آزار میدهد ، ادامه  فعالیت های  تروریستی  ، بخصوص ادامه تهدید های که برعلیه معارف واهل معارف در نقاط دور دست کشور روان معلمان کشور را خسته ساخته است.
ضمنأ فقر اقتصادی ، نبود مسکن و در حالات هم برخورد ضعیف اجتماعی با معلمین موارد دیگری  است که تن رنجور  این قشر انسان پرور  را رنج میدهد  بنأ به دلایل متعدد معلم وشاگرد نمیتواند که فضای  سالم ومنطقی را برای تدریس وآموزش ایجاد  نمایند  مگر آن که انگیزه  های مثبت رشد کند وآنچه عامل باز دارنده برای  رشد معارف  تلقی میشود از میان  برداشته شود ونسبت به زندگی  معلمان  با دید واقعی  نگاه گردد.
واقعیت آن است که این قشر از کمترین تسهیلات وخدمات وحمایت های لازم  در زندگی  وفضای  آموزش برخوردار درحالیکه  حجم توقع از آنها زیاد است .
نباید فراموش  کرد که امروز هر انکشاف وهر پیشرفت را که جامعه  بشری مدیون آن است  حاصل عرق ورنج معلم است که راه سعادت وخوشبختی را به روی بشریت میگشاید ومانباید این حقیقت را از نظر دور  داشته باشیم . 

کابل باختر/ 23/ میزان
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را در باره رویداد های جاری کشور ومنطقه نشر کرده اند.
روزنامه انصار ، دربرگ نخست زیرعنوان ، سناتوران خواستار بررسی قضیه کمین طالبان درسرپل شدند.
به نوشته این روزنامه، به دنبال حمله مرگبار به نیروهای امنیتی درسرپل ، اعضای مجلس سنا خواستار پی گیری دقیق این موضوع شدند.
نیروهای امنیتی کشور روزدوشنبه درولایت سرپل باکمین شورشیان طالب مواجه شدند که درنتیجه 14 نفر از آنها کشته، 17 نفر زخمی و شش نفر به دست طالبان اسیر شدند ، این کمین در مسیر راه نیروهای امنیتی افغانستان که ازولسوالی کوهستانات سرپل برمی گشتند درمسیر دره لقمان و علف سفید انجام شده بود ، با این حال سناتوران میگویندکه دراین حمله حتماً دسیسه ای درکاربوده است .
انصار درمطلب دیگر به میزان مرگ و میر مادران درهنگام ولادت پرداخته و نوشته ، مقام ها در وزارت صحت عامه کشور از میزان بالای مرگ و میر مادران و نوزادان درهنگام ولادت ابراز نکرده و میگویند که هنوزهم درهردو ساعت یک مادر افغان درهنگام ولادت جان می دهد.
استفاده از نام " دولت اسلامی " برای داعش شیطنت خطرناک رسانه ای " وزارت داخله در مبارزه با غصب زمین ناکام بوده است " عنوان های دیگری اند که این روزنامه در صفحه اول عنوان کرده و درصفحه های دیگر ، دنبال مطالب دیگر شده است.
اما روزنامه ماندگار برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان ، کمیسیون های متهم انتخاباتی و سکوت دولت وحدت ملی ،آغاز کرده ، این روزنامه درمطلب دیگر زیر عنوان ، یک درصد افغاها به بیماری روانی دچارهستند نوشته، وزارت صحت عامه افغانستان فقر، نا امنی ، بیکاری و مهاجرت ها را از عوامل عمده بیماری و مشکلات روانی دراین کشور عنوان میکند.
مقام های این وزارت میگویند که یافته های تازه سازمان صحی جهان نشان میدهد که یک درصد افغان ها بیماری روانی دارند که بیشتر آنان را جوانان و زنان تشکیل میدهد.
ماندگار ، همچنان درصفحه اول از قول وزارت داخله عنوان کرده ، موترهای تعقیبی دیگر قابل تحمل نیست و نوشته سیمینار سه روزه فرماندهان امنیه 34 ولایت افغانستان دیروز با سخنان محمد عمر داوودزی درکابل افتتاح شد.
عمرداوود زی سرپرست وزارت امور داخله در افتتاح این سیمینار گفت " ما درحالت جنگ هستیم ، اما نیروهای امنیتی به ویژه پولیس درسراسر کشور حاکم است که ما سراین موضوع باید فخر کنیم که 13 سال قبل دریک حالت خاصی قرارداشتیم و یک گره درکار ما بود که بدون حمایت جامعه بین المللی توان بازگشایی آنرا نداشتیم که جهان بسیار سخاوت مندانه با ماکمک کردند ."
به گفته او افغانستان نیروهای امنیتی خود را به کمک جهان ساخت و حالا نیروهای امنیتی درساحه جنگ نیاز به کمک جهانی ندارد ، اما درساحه مالی نیازمند هستیم که درچارچوب دو موافقتنامه دراز مدت همکاری مالی وحمایتی کمک خواهیم شد.
او از کمک های جامعه جهانی تشکر کرد و افزود " به جامعه جهانی اطمینان میدهیم که دورنیست ما برای حفظ صلح جهانی شانه به شانه درگوشه های مختلف جهان کارخواهیم کرد " این روزنامه همچنان درصفحه اول از قول برخی از سناتوران عنوان کرده که وزرا چور به راه انداخته اند ! پرداختن به مساله کابل بانک آغازی نیک اما خطرناک است عنوان های دیگری اندکه این روزنامه در صفحه اول نشر کرده و در صفحه های دیگر دنبال مطالب دیگری شده است . اما روزنامه سخن جدید درصفحه اول مطالبی را زیر عنوان های درهر دو ساعت یک مادرمیمیرد ، رخداد خونین سرپل بررسی شود ، کابینه هرچه سریع تر معرفی شود ،روشندلان را فراموش نکنیم و ضعف های پولیس را از زبان سرپرست وزارت امورداخله نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر شده است.

کابل باختر/ 22/ میزان
زندان ها یا محلات سلب آزادی مکان برای تجدید تربیت بوده ، ازاین محلات باید به گونه یی سود برد که تا زندانیان فعلی را در آینده به عنوان افراد سالم دوباره به جامعه بازگرداند.
مبصر آژانس باختر مینگارد : اخیراً شماری از زندان های کشور شاهد اعتصاب ویا اعتراض های زندانیان بوده است . اعتصاب و اعتراض های زندانیان دلایل معتدد داشت ا زعدم رسیدگی به دوسیه های آنان گرفته تا کمبود جای ، ضعف در مدیریت زندان ها ، بیکاری زندانیان ... و حرف های دیگر .
مشکل بیشتر درمیان زندانیان، زندان هرات متبارز بود که چند نفر آنها دهان شان را دوختند و امکان آن را دریافتند تا با رسانه ها تماس گیرند و مشکل شان را به بیرون از محوطه زندان راه دهند و به اصطلاح آن را رسانه ئی سازند . در این جای شک نیست که برخی از مشکلات در زندان های کشور قابل درک بوده و برخی از خواست های زندانیان موجه است امروز شماری آن زندانیان که به دوسیه های شان رسیدگی نشده و در بلا تکلیفی بسر میبرندکم نیست ، اکثریت مطلق زندان های کشور معیاری نبوده و این زندان ها خلاف ظرفیت و حجم تعین شده از زندانیان میزبانی میکند ، مسله اعاشه و اباته  زندانیان آنگونه که مطلوب است صورت نمیگیرد و در حالات زندان ها با ضعف مدیریتی مواجه است در گذشته اخبار وجود داشته است که زندانیان بخصوص آن زندانیان که درجرم های سنگین تروریستی دخیل بوده اند توانسته با باندهای و افراد ارتباطی شان درتماس باشند شبکه های تروریستی قادر بوده اندکه تاثیر پذیری خود را برافراد زندانی شده شان در زندان ها حفظ کند ، زندان ها برخلاف قوانین به مبائیل دسترسی دارند ، زننده تر آنکه دسترسی زندانیان به موادمخدر نیز رد نشده است.
آگاهان امور سیاسی درافغانستان به این باور اند که حلقه های مشخص تخریبی میکوشند تا مشکلات موجود درزندان های افغانستان را حادتر سازند اگر چنین نیست چرا بروز یک مشکل کوچک در زندان یک ولایت به زودی به چند ولایت دیگر سرایت میکند و مشکل حادتر میگردد . درگذشته نیز مشکلات در زندان های کشور بروز کرده و نسبت به آن بادید عاطفی برخورد شده است چنین برخورد شماری از زندانیان بخصوص آن زندانیان را که جرم سنگین دارند جسور ساخته و به عنوان افراد استفاده جو تبارز داده تا بیشتر مشکل خلق نمایند.
هیئت که ازسوی رییس جمهوری اشرف غنی احمدزی غرض بررسی وضعیت زندان هرات موظف شد اخیراً گزارش خود را ارائه داشت که درآن علل اعتراضات زندانیان زندان توضیح داده شده است.
با آنکه محتوای این گزارش به مطبوعات راه نیافته مگر در گفته های رییس جمهور احمدزی درخصوص این گزارش برمیاید که درعقب ماجرا های زندان های کشور حلقه های مغرض نیز حضور دارند زیرا رییس جمهور با صراحت گفته است "اجازه ندهیم تا زندان ها به مراکز فعالیت های تروریستی و جنایی مبدل گردد " یعنی نباید از زندان ها استفاده سو و استفاده ابزاری شود.
آگاهان امور به این نکته تاکید دارند تا کار غرض معیاری شدن هرچه بیشتر زندان های کشور صورت گیرد تا از بی بند و باری در داخل زندان ها جلوگیری گردد درکنار آنکه مساوات و عدالت در داخل زندان ها رعایت گردد و پروسه رسیدگی به دوسیه های زندانیان جدی تر شود مسله انضباط و نظم داخلی به عنوان یک اصل تعقیب گردد و کوشش گردد تا زندانیان ، زندان را یک تربیه گاه و یک محل تجدید تربیت فکر نمایند و به فکر اصلاح خود باشند و مسوولان در این راستا آنان را کمک بدارند.

کابل باختر 21 میزان
شماری از روز نامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاس ونظامی  درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارشهای را در باره رویداد های جاری کشور ومنطقه نشر کرده اند .
روز نامه  سخن جدید برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان ، راهپیمایی علیه داعش ونظامیان امریکا درکابل آغاز کرده و درمطلب دیگر زیرعنوان ، جزئیات 62 ملیارد دالر کمک امریکا به نیروهای  امنیتی ، صرف ده ها ملیون دالر برای  خرید تجهیزات  امنیتی غیر استاندارد نوشته : دفتر بازرس ویژه امریکا  برای بازسازی  افغانستان درگزارشی نوشته  که امریکا از سال 2002 نزدیک به 62 ملیارد دالر به نیروهای امنیتی  افغانستان کمک کرده است .
به اساس این گزارش،  این مبلغ بخشی از هزینه 104 ملیارد دالری  امریکا برای باز سازی  افغانستان دراین مدت است که آمارش بیشتر بدون  جزئیات منتشر شده بود .
حالا سیگار  گزارش  داده که این 77/61 ملیارد دالر برای تجهیز  ، تدارکات ، خدمات ، آموزش وزیرساخت های امنیتی افغانستان هزینه شده است .
روزنامه  به همین گونه ادامه داده  ودرمطلب دیگر زیرعنوان  ، از راکت باران  کنر جلوگیری  کند ، نوشته :  اعضای مجلس سنا از  آغاز  دو باره حملات راکتی نظامیان  پاکستانی برکنر به شدت انتقاد کرده واز حکومت جدید می خواهند در برابر  این تجاوزات پاکستان اقدامات  جدی  روی دست گیرد.
آنان همچنین  ایجاد پوسته های تلاشی  مخالفان مسلح را در مسیر شاهراه کابل- قندهار  برای نیروهای  امنیتی شرم آور یاد کرده، به نوشته این روزنامه  رفیع الله گل  افغان  معاون دوم  مجلس سنا گفت : بدبختانه حملات موشکی  پاکستان برکنر  دو باره آغاز شده که باعث  بیجا شدن برخی  از شهروندان کنری شده است .
روزنامه  به همین گونه ادامه داده  ، در صفحه ا ول  وسایر صفحه ها دنبال مطالب دیگر شده است .
اما روزنامه  ماندگار صفحه اول را با مطلب زیر عنوان چرا توافق نامه تشکیل دولت وحدت ملی  تاکنون عملی  نشده است ؟ آغاز کرده  ودرمطلب از قول دکتور اشرف غنی احمدزی  عنوان کرده که نگذارید شکار چاپلوسان شوم ! ونوشته :  دکتور اشرف غنی  احمدزی رئیس جمهوری کشور در دیدار با شماری  از بزرگان  ولایت بغلان گفته است که نگذارید در ارگ محصور  وشکار چاپلوسان  شوم ، بربنیاد خبرنامه  ارگ دراین دیدار  که دیروز  درارگ  انجام شد ، رئیس جمهور طی سخنانی گفت : حالا زمان آن فرا رسیده است که وعده های را که به مردم افغانستان کرده ام مرحله به مرحله عملی سازم ، مردم افغانستان از  ما افغانستانی را می خواهند که در آن  یک افغان با افغان دیگر برابر باشد  واین وعده  وتعهد من با مردم  افغانستان است که یک افغان را با افغان دیگر برابر می سازم .
ماندگار همچنان  از قول جان کری  وزیر خارجه ایالات متحده امریکا عنوان کرده که برای نجات افغانستان  باید یک میهن پرست بود ، به  نوشته این روزنامه : جان کری وزیرامورخارجه امریکا تشکیل  دولت  وحدت ملی را در افغانستان نقطه عطف در تحولات این کشور  دانسته وگفته است که داکتر عبدالله واشرف غنی احمدزی  نشان دادند که میهن پرست هستند.
روزنامه  به همین گونه ادامه داده ودر مطلب دیگر از قول  وزیر خارجه آلمان عنوان کرده که پیروزی  بر طالبان خیلی زود است .
به نوشته  این روزنامه :  همزمان با نزدیک شدن مهلت زمانی برای پایان ماموریت جنگی  نیروهای ناتو در افغانستان ، فرانک والتر اشتاین مایر وزیر  خارجه المان  ترازنامه واقعبینانه از آن ارایه کرد وی گفته  : این ماموریت انتظارات زیادی را دامن زد .
امریکا 62 ملیارد دالر  بالای پولیس  وارتش افغانستان هزینه کرده است عنوان دیگری  می باشد که این روزنامه به  نشر آن  درصفحه اول توجه کرده و درصفحه های دیگر  دنبال مطالب دیگری شده است .
روزنامه  وحدت  درصفحه اول  به مساله امنیت توجه کرده زیرعنوان امنیت را باید جدی گرفت  به این  مساله پرداخته است .
پروژه های عمرانی  وانکشافی بطور  متوازن انجام شود کمیسیون های انتخاباتی به معامله گری های  غیر قانونی متهم  هستند .
عنوان های دیگری  اند که این روزنامه  درصفحه اول نشر کرده  و در دیگر صفحه ها دنبال  مطالب دیگر شده است .

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL