01 عقرب 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کشته شدن معاون ولسوال نامنهاد طالبان با پنج همکارش

کشته شدن معاون ولسوال نامنهاد طالبان با پنج همکارش

شبرغان/ باختر/ اول/ عقرب معاون ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی فیض...

ارزش پول افغانی

ارزش پول افغانی

کابل باختر/ اول عقرب به اساس معلومات خان محمد...

پیشبینی وضع هوای برخی از ساحات کشور

پیشبینی وضع هوای برخی از ساحات کشور

کابل باختر/ اول عقرب اداره هواشناسي وضع جوي...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر 25 میزان
شمار محدود از روزنامه های غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی در کشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را درباره رویداد جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه اصلاحات برگ نخست شماره امروزی را با مطلبی زیرعنوان ، پیمان امنیتی با امریکا باید مورد تجدید نظر قرار گیرد آغاز کرده ودر مطلب دیگر به آینده  مبهم روابط امریکا وریاض توجه کرده  مطلبی را زیرعنوان ، آینده مبهم درمناسبات ریاض و واشنگتن نوشته : همان طوری که پیش بینی می شد کنگره امریکا  سنا ومجلس نمایند گان ویتوی اوباما علیه  قانون "عدالت علیه تروریزم " " جاسنا " را با ا کثریت مطلق نقض کردند تا به این ترتیب قانون لازم الاجرا شود .
روزنامه اصلاحات ادامه  این مطلب را درصفحه دوم نوشته درصفحه اول ازقول اسپنتا عنوان کرده : آل سعود پرورش دهنده هراس افگنان است  به نوشته این روزنامه : رنگین دادفر سپنتا ، مشاور امنیت ملی حکومت حامد کرزی به این باور است که قدرت های بزرگ جهانی به شمول امارات متحده عربی ، قطر وعربستان سعودی به گونه مستقیم هراس افگن پروری می کند .
به نوشته اصلاحات : سپنتا که یکی از سخنرانان پنجمنین نشست بین المللی گفت وگو های امنیتی هرات دراین ولایت بود گفت که این کشور ها درحالی از هراس افگنان حمایت می کنند که ادعای مبارزه با این پدیده را دارند به گفته او پشتیبانی از نیروهای افراطی منحیث ابزار ، جنگ را به امر روزمره تبدیل کرده است .
روزنامه به همین  ترتیب  ادامه داده  درصفحه چهارم به صف آرایی مسکو و واشنگتن درحلب توجه کرده نوشته : نگاهی گذرا تازه ترین موضع گیری های مقام های امریکا وروسیه در زمینه بحران سوریه ، نشانگر افزایش شگاف ها و اختلافات مسکو وواشنگتن است ، وضعیتی که آن را باید تابع تحولات میدانی وسیر رخداد های جنگ حلب دانست .
این روزها شاهد  بالا گرفتن تنش وموضع گیری های تند مقام های  روسی وامریکایی علیه یکدیگر هستیم پس از شکست آتش بس یک ه فته ای که شامگاه بیست ودوم ماه سنبله باتوافق روسیه وامریکا  اجرایی شده بود از یک سو آتش جنگ در سوریه شعله ورتر شد و از سوی دیگر اختلاف نظر های جدی مسکو وواشنگتن  برسربحران پیچیده وچند لایهسوریه نمود آشکار تری یافت روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بشتر شده است .
اما روزنامه افغانستان : برگ نخست را با مطلبی جنرال دوستم ، اعضای داعش قصد دارندبه شمال کشور منتقل شوند آغاز کرده ودرمطلب دیگر از قول رئیس جمهور فدراتیف روسیه عنوان کرده : روسیه وهنددربازسازی افغانستان سهم بیشتر می گیرند.
همچنان روزنامه افغانستان ما ، درهمین صفحه خبرداده که داکتر عبدالله در راس هئیت بلند رتبه به عربستان سعودی سفر می کند.
عربستان در افغانستان پوهنتون علام ا سلام می سازد عنوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامهدرصفحه اول نشر کرده است.
روزنامه افغانستان ما درصفحه های دیگر دنبال مطالب بشتر شده است.
اما روزنامه ماندگار  درصفحه دوم به سفر عبدالله عبدالله رئیس اجرائی به ع ربستان توجه کرده ، زیر عنوان ، سفر مهم  عبدالله به عربستان مطلبی را نشر کرده است .
پیامد های  فاصله جنگ وسیاست عنوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامه درصفحه دوم نشر کرده است روزنامه ماندگار درصفحه سوم به مداخله پاکستان درافغانستان توجه کرده از قول مقام های ولایت فراه آورده است که قوماندانان پاکستانی جنگ طالبان در فراه را رهبری می کنند.
افغانستان ویک ملیون بیجا شده داخلی درسال 1395 عنوان مطلب دیگری است که روزنامه درصفحه سوم نشر کرده است .
ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطلب بیشتر شده است .

کابل باختر/24/ میزان
اخیراً رییس جمهورغنی درنشست مشورتی که با بزرگان و شخصیت های سیاسی کشورداشت ثبات افغانستان را وابسته به همبستگی ، وحدت قشر سیاسی ، دینی و اجتماعی و شخصیت های ملی و جهادی کشوردانست .
مفسر آژانس باختر مینگارد: رییس جمهور غنی به سلسله مشورت های خویش درمورد مسایل بزرگ ملی با اقشار مختلف کشور اخیراً نشستی مشورتی را با رهبران وبزرگان ملی ، سیاسی جهادی و دینی برگزارکرد.
هدف ازبرگزاری این نشست ، مشورت و بحث در مورد مسایل مهم ازجمله مسایل امنیتی ، دفاعی ، تقویت بیشتر روند صلح ، انکشاف اقتصادی و ظرفیت سازی بوده است.
این نشست مشورتی درحالی برگزار میگردد که مشکلات و چالش های معین و پیچیده دربرابر مردم و دولت افغانستان قراردارد دشمنان کشور با افزار ساختن طالبان و داعشی ها وسایر گروه ها وچهره های مغرض و ماجراجو درصدد امتیازگیری ازمردم اند تا به اهداف معین و مغرضانه شان برسند درچنین یک وضعیت اتحاد ، همدلی وهمسویی میان اقشار مردم و درکل ملت افغانستان است که میتواند به این گونه مشکلات و چالش ها پاسخ گوید.
چنانچه رییس جمهورغنی واضح ساخت که ( ثبات افغانستان ، همیشه به همبستگی ووحدت قشر سیاسی ، دینی ، اجتماعی ، رهبران ، شخصیت های ملی و جهادی پیوند داشته است.
او واضح ساخت که ما درجنگ با تروریزم منطقه یی و فرامنطقه یی قرارداریم و دشمنان افغانستان همیشه تلاش کرده اند تا درمیان قشر سیاسی تفرقه ایجاد کنند و وحدت ملی را درکشور ما خدشه دار سازند.
وی به ارایه مشوره های مفید از سوی رهبران وبزرگان مردم تاکید داردتا رهبران حکومت از آن بهره گیرند.
آگاهان سیاسی برگزاری همچو نشست ها را بر بهبود ، انسجام امور و هماهنگی نهادهای دولتی با اهمیت میدانند زیرا مسایل عمده کشوری چون مسایل امنیتی ، دفاعی ، تقویت بیشتر پروسه صلح بحث محوری دراین نشست بوده که درآن براجماع سیاسی تاکید شد.
این آگاهان همچنان میگویند که رییس جمهور غنی درسخنان خود از ثبات همیشگی ادامه جنگ علیه تروریزم منطقه یی و فرامنطقه یی سخن گفته و از تلاش های حلقات مغرض و در جهت ایجاد تفرقه و وارد نمودن خدشه دراتحاد و همدلی مردم ما یاد آورشد  که قابل تعمق و دقت میباشد .
زیرا دروضعیت پیچیده کنونی باید درکنار حمایت کنند گان منطقه یی تروریزم بر حمایت  کنندگان ، منطقه یی آن نیز تمرکز شود و زمانیکه ازصلح حرف زده میشود باید درچنین یک پروسه وحدت نظر ، وحدت عمل و وحدت میان مردم مطرح باشد درحالات که حلقات صاحب غرض نمی خواهند تا رفاه اجتماعی جاگزین ناهنجاری های کنونی گردد درمبارزه با چنین حلقات وحدت نظریک امر حتمی است و این اجماع نخبه گان ، بزرگان ورهبران کشور است که میتواند ما را به چنین یک ایده برساند . درحالیکه درگذشته ما بعضاً با پروسه صلح با یک مقدار پراگندگی عمل کرده ایم . برگزاری همچو نشست ها و مشورت ها میتواند ما را دررسیدن به اهداف بزرگ ملی و بالاخره یک اجماع موثر سیاسی کمک کند.

کابل باختر/ 24/ میزان
شمارمحدوداز روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارشهای را درباره رویداد های جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه عدالت و توسعه برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان مردم نمی گذارند دشمن به اهدافش برسد آغازکرده و درمطلب دیگر زیر عنوان ، پولیس کندز: درگیری ده روزه درداخل شهر پایان یافته است نوشته نیروهای دولتی پس از ده روز جنگ شهرکندز درشمال افغانستان اعلام کرده اند که با بیرون راندن طالبان درگیری درداخل شهر رسماً پایان یافته است روزنامه به همین ترتیب ادامه داده ودرمطلب دیگر زیر عنوان مهاجرین اروپا درتگنا، نوشته: هرچند برخی مقامات بلند پایه حکومت وحدت ملی کمک هایی که جامعه جهانی درنشست بروکسل به افغانستان وعده داده است را مرتبط به برگشت مهاجرین دراروپا نمی داند اما به نظر میرسد که بسیاری ازکشورها کمک هایشان مشروط به بازگشت مهاجرین افغان ازکشورهایشان باشد به طور مثال المان قراراست درچهارسال آینده 7/1 میلیارد دالر به افغانستان کمک کند این کشور کمک های خود را به مبارزه با فساد و برگرداندن مهاجران مشروط کرده است.
به نوشته این روزنامه حکومت افغانستان با اتحادیه اروپا یک اعلامیه را درمورد مهاجرین و پذیرفتن آنها به امضا رسانیده است . همچنین برخی رسانه ها نیزگزارش داده اند که حکومت همراه کشور المان و سویدن نیز چنین اعلامیه یی را به امضا رسانیده است هرچند تاکنون متن این اعلامیه ها دردسترس عموم قرار نگرفته است اما به گفته برخی رسانه ها مهمترین موضوع دراین اعلامیه ها بحث پذیرش مهاجرینی است که کیس هایشان مورد قبول قرارنگرفته و رد شده است.
از مباحث دیگر این است که این کشورها هرهفته 50 نفر را اخراج کرده و افغانستان مکلف به پذیرش آنها است .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر زیرعنوان "اجماع " رهبران سیاسی افغان برای حمایت از برنامه صلح با طالبان درهمین صفحه نوشته است.
با افزایش حملات شورشیان درافغانستان اشرف غنی رییس جمهوری با تشکیل جلسه ای با رهبران سیاسی تلاش برای شکل گیری اجماع سیاسی درراستای تحقق صلح درکشور را آغازکرده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی دربرگ نخست ازقول مهاجران افغان عنوان کرده مردم پاکستان ما را هندو صدا میکنند این روزنامه درمطلب دیگر زیر عنوان دست پاکستان درعقب حوادث خونین روزعاشورا نوشته حمله هراس افگنان جنایتکار درمراسم عاشورا درزیارت سخی کابل وولسوالی بلخ و به قتل رسانیدن افراد غیر نظامی ازجمله زنان وکودکان نشان میدهدکه تروریستان به هیچ ارزشی باورمند نیستند و پست تر از حیوانات می باشند . ظاهراً مسوولیت این دو حادثه خونین را گروه منسوب به داعش برعهده گرفتند ولی بسیاری از آگاهان باور دارندکه درعقب این ماجرا طالبان با ملیشه های پاکستانی ودستگاه استخبارات آن کشور قراردارند که گاهی زیرنام داعش نیز دست به جنایت می زنند.
نه تنها پاکستان ، بل کشورهای عربستان سعودی ، قطر و امارات متحده ازحامیان هراس افگنان منطقه نیز اند و درخرابی اوضاع و تشدید جنگ درکشور ما افغانستان ، نقش اساسی دارند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و مطلب دیگری را زیر عنوان شکست امریکا در کلاهبرداری مالی مقامات افغانستان درصفحه اول نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه افغانستان ما برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان رییس جمهور شورشیان نمیتوانند با حملات تروریستی تفرقه افگنی کنند آغاز کرده و درمطلب دیگر زیر عنوان اجماع رهبران سیاسی افغان برای حمایت ازبرنامه صلح با طالبان نوشته با افزایش حملات شورشیان درافغانستان اشرف غنی رییس جمهوری با تشکیل جلسه ای با رهبران سیاسی تلاش برای شکل گیری اجماع سیاسی درراستای تحقق صلح درکشور را آغاز کرده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر ازقول سفیر روسیه آورده است مبارزه ناتو و امریکا درافغانستان ناکام است.
همچنان این روزنامه خبرداده که دانشجویان افغان برای ادامه تحصیل به روسیه میروند .
روزنامه افغانستان ما درصفحه اول و دیگر صفحه ها مطالب بیشتر نشرکرده است. 

کابل باختر/ 22/ میزان
حوادث اخیرتروریستی درولایت های کابل و بلخ که درآن عزاداران حسینی هدف قرارگرفتند، نمونه یی از تحجر، جاهلیت و بربریت گروه های تروریستی،  تلاشی در راستای آسیب رساندن به وحدت ملی درمیان افغانها است .
مفسر آژانس باختر مینگارد :عزاداران حسینی درافغانستان درشب و روز عاشورا درکابل و بلخ هدف حملات تروریستی قرارگرفتند در آن شماری از هموطنان ما به شهادت رسیده و شماری هم زخم برداشتند درمیان قربانیان این حوادث زنان واطفال وپیرمردان شامل اند آنچه درزیارت سخی درکابل و یک تکیه خانه درولسوالی بلخ ولایت بلخ اتفاق افتاد . نمایانگر آن است که حلقات افراطی و تروریستی که درسطح منطقه فعالیت دارند تحمل دیدن روزگار خوش ، همدلی ، همسویی ووحدت ملی را درمیان افغانها ندارند واز هرطریق میکوشند به وحدت ملی، اتحاد و همبستگی مردم ما خلل وارد نمایند، زیرا آنها دریافته اند که آخرین نسخه برای بربادی وویرانی افغانستان ایجاد تفرقه میان اقوام و پیروان مذاهب دراین کشور است.
درحالیکه اقوام و پیروان مذاهب در افغانستان سالها درکنار هم با تحمل و بردباری زندگی کرده اند، غم و خوشی شان را با هم تقسیم نموده اند و با هم پیوند های عمیق اجتماعی دارند ومشکل است که با ترور و انفجار ، تحجر و بربریت و بالاخره ایجاد تفرقه آنها را ازهم جدا ساخت. مسایل و اختلافات قومی درافغانستان سابقه ندارد واگر امروز هم چنین مسایل دریک سطح معین و ازسوی حلقات و اشخاص معین مطرح میگردد ریشه چنین اندیشه ها دربیرون از افغانستان است و به افغانها تعلق نمیگیرد.
عاملان حوادث غم انگیز روزهای عاشورا در کابل و بلخ معلوم اند، داعش که در قساوت، کشتار ،ویرانی ، تخریب و بالاخره ترور ، افراط گرایی چهره واضح دارد در خصوص حوادث اخیر تروریستی درافغانستان ادعا مسوولیت کرد درحالیکه قماش آنها یعنی طالبان دست داشتن شان را دراین دورویداد ردکردند. در حالیکه هر دو گروه برای مردم ما دو روی یک سکه اند.
آنچه دربلخ و کابل اتفاق افتاد نمیتواند قابل تعجب باشد زیرا تروریستان هیچگاه از حمله بر افراد غیر ملکی، کودکان و زنان کوتاه نیامده اند و هیچگاهی از دشمنی با مردم دست نکشیده اند مگر این حوادث میتواند زنگ خطر برای مردم ما باشد به این معنا، که افراط گرایان چه طالب و چه داعش، در تلاش اند تا از هرامکان استفاده کنند تا اقوام و پیروان مذاهب دراین کشور را در برابر هم قراردهند و از آن سود برند .
چنانچه رییس جمهور غنی میگوید"افراد که بنام اسلام دست به جنایت و کشتار بیرحمانه عزاداران امام حسین (رض) زدند باورمند به هیچ یک از اصول دین مبین اسلام نمی باشند این عمل نشانه آشکار از دشمنی آنان باوحدت وهمدلی پیروان مذاهب درافغانستان میباشند "
ازاین گفته ها برمیاید که تروریستان معتقد به هیچ دین و آئین نیستند و از هیچ قوم و مذهب نمایندگی کرده نمیتوانند بل با انسانیت و بشریت دشمنی میکنند درحالیکه دین مقدس اسلام افراط گرایی ، قتل عمد ، تخریب وکشتار و ظلم را مردود میداند وبرعاملان آن نفرین میگوید و به مجازات ابدی آنان هشدار میدهد.
وقایع کابل و بلخ تکرار وقایع تروریستی است که قبلاً در اماکن مقدس درکشور اتفاق افتاده است . طالبان قبلاً با انجام حملات انتحاری درمساجد درکابل، کندز ،قندهار ، لوگر و ننگرهار باعث شهادت شماری از مسوولان محلی و نمازگزاران و آنانی شدند که برای انجام مراسم فاتحه خوانی آمده بودند.
آنها بارها هموطنان مسلمان ما را در مساجد ،تکایا و روزهای مذهبی و ملی هدف قرارداده اند و به شهادت رسانیده اند اگر این تروریستان ( طالب و داعش ) دیروز درکابل و بلخ دست به جنایت علیه هموطنان ما دریک مراسم مذهبی زدند همه روزه افسران ، سربازان و هموطنان ما را درجبهات جنگ ، ماین گذاری های کنارجاده ، ربودن از شاهراه ها به شهادت میرسانند و شیطان گونه ادعا مسوولیت می نمایند.
آنانیکه دست به چنین اعمال زشت وشنیع میزنند از سازمان ها و گروه های افراطی الهام ودستور میگیرند که یا درپاکستان فعالیت دارند و یا هم درعراق وسوریه علیه مسلمانان درجنگ اند فراموش نشود که پاکستان اختناق آور ترین کشور درسطح جهان است که هویت زشت درجنگ مذاهب و اقوام دارد و اقلیت های مذهبی همیشه دراین کشور با خطر های جدی مواجه اند استخبارات منطقه درتلاش است تا این گونه پدیده های ناهنجار و زشت به افغانستان نیز انتقال یابد این گونه برنامه های اغراض آمیز و تعفن زا آنان، زمانی به هیچ مبدل شده میتواند که ما درحفظ وحدت ملی ، همدلی و تحمل پذیری کوشا باشیم .

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL