31 سنبله 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

داکترکمال سادات : یکی از نیازمندی های مبرم مردم به ویژه جوانان ، صلح میباشد

کابل باختر31 سنبله داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ...

جوانان آزمون شمولیت به اکادمی نظامی را در ننگرهار سپری کردند

جلال آباد 31 سنبله باختر پنجصد و پنجاه داوطلب امروز آزمون...

کشته شدن دوتن در رویداد ترافیکی سمنگان

کشته شدن دوتن در رویداد ترافیکی سمنگان

کابل باختر 31 سنبله دوتن در دو رویداد ترافیکی دیروز دروسمنگان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 20/ سنبله
شمارمحدودازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را درباره رویدادهای منطقه و جهان نشر کرده اند.
گزارشگر آژانس باختر ، توجه به عنوان های برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه ماندگار دربرگ نخست از قول وزارت صحت عامه عنوان کرده است 9 درصد مردم به خودکشی تمایل دارند.
این روزنامه همچنان درصفحه اول به هشدار معاون اول رییس جمهور توجه کرده زیرعنوان عنوان هشدار معاون اول رییس جمهور به رییس جمهور با شما ذره ذره حساب میکنیم ! به این موضوع پرداخته است .
روزنامه ماندگار درهمین صفحه از قول نی ، زیرعنوان افزایش چهار برابر تلفات خبرنگاران درحکومت وحدت ملی نوشته کرده است دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان میگوید که تلفات خبرنگاران درحکومت چهارسال عمر وحدت ملی چهار برابر افزایش یافته است.
به نوشته این روزنامه این نهاد با ابراز نگرانی درمورد افزایش بی سابقه تلفات خبرنگاران درچهار سال عمر حکومت وحدت ملی آن را وحشت ناک عنوان کرد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده ، درصفحه دوم زیرعنوان دروازه های امنیتی هوشمند چه شد ؟ نوشته کرده است به تازگی حکومت وحدت ملی طرح جدید امنیتی برای شهر کابل ریخته است براساس این طرح کابل به چهار حوزه امنیتی تبدیل میشود.
این طرح بعداز آن رویدست گرفته شده است که داعش محل های شعیه نشین رادرکابل بارها طی دوسه سال اخیر مورد هدف قرار داده است.
شهر کابل درماه های اخیر شاهد خونین ترین حملات بود روزنامه موضوع را دنبال کرده است درهمین صفحه درمطلب دیگر زیر عنوان افغانستان دارالحرب طالبان نوشته کرده است کابل درهفته گذشته چهارشنبه خونین دیگری را هم تجربه کرد.
تجربه تلخ وبسیار دردناک رویدادی که درآن بیش از سی تن از هم وطنان ما به شمول یک خبرنگار و یک تصویر بردار طلوع دریک کلپ ورزشی درغرب کابل جان باختند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلب زیر عنوان ، برگه ی استیضاح مقامات امنیتی برمیز مجلس نمایندگان آغاز کرده و جزئیات آن را درصفحه دوم ارائه داشته است.
هشت صبح همچنان درصفحه اول خبرداده است که وزارت خارجه بازنشستگی 8 سفیر و 16 کارمند این وزارت را تائید کرد .
هشت درصفحه اول زیر عنوان هفده سال پس از حادثه ی 11 سپتامبر مقام های امریکایی حقیقت را نهان میکنند،  نوشته کرده است مقامات امریکایی در هفده سال جنگ مرتب ارزیابی های اغراق آمیزی را از پیشرفت درجنگ افغانستان منتشر کرده اند اما چیزی که واقعاً درافغانستان جریان دارد مغایر آن است.
به نوشته این روزنامه ، روزنامه نیویارک تایمز درگزارشی نگاشته است که تاکنون بیش از دو هزار و دوصد سرباز امریکایی درجنگ افغانستان کشته شده اند و امریکا بیش از 840 میلیارد دالر را برای مبارزه با طالبان و کمک و بازسازی افغانستان هزینه کرده است . هزینه این جنگ با درنظر داشت ارزش فعلی دالر خیلی بیشتر از مبلغی است که صرف برنامه ی مارشال برای بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم شد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی درصفحه اول از قول مجلس نمایندگان آورده است مجلس نمایندگان وزیران دفاع و داخله به دستور استخبارات بیرونی ، طالبان را تجهیز میکند.
این روزنامه همچنان درصفحه اول خبرداده که طالبان یکصد کارخانه موادمخدر را درفراه آتش زدند.
آرمان ملی همچنان خبرداده است که اعضای مجلس پیمان امنیتی با امریکا را بازنگری میکنند.
آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
ختم/ نالان .

کابل باختر 20 سنبله
از حادثه یازده سپتامبر سال 2001 میلادی در امریکا، درست هفده سال سپری شد مگر هنوز هم چگونگی این حادثه مبهم باقی مانده و هنوز هم مبارزه علیه هراس افگنی نتوانسته مسیر اصلی خود را پیدا نماید.
مفسر آژانس باختر مینگارد: هفده سال قبل از امروز برج های ساختمان تجارت جهانی در نیویارک و ساختمان وزارت دفاع امریکا در ورجینیا آنکشور آماج حملات تروریستی  قرار گرفتند. این حوادث قتل اضافه از 3000 نفر را در پی داشت.
حملات تروریستی یازده سپتامبر به عنوان حمله بر عظمت امریکا و مردم انکشور تعریف شد و این کشور به زودی در ذهنیت ها جایگاه عاطفی پیدا کرد و به عنوان یک کشور آسیب دیده مورد توجه و همسویی جهانی قرار گرفت.
مقامات امریکایی ساعات بعد از وقوع این حادثه ٬ سازمان القاعده را که از سوی یک شهروند سعودی رهبری میشد مسبب این حادثه دانستند و رهبر آن اسامه بن لادن را که مهمان طالبان افغان بود طراح این حمله تروریستی معرفی کردند و از طالبان خواستند تا اسامه را برای آنان بسپارند امر که طالبان از پذیرش آن سرباز زدندند وامریکا را به واکنش وا داشت ائتلاف جهانی مبارزه علیه هراس افگنی شکل گرفت، کشور های جهان از سوی امریکا به کشور های سیاه و سفید خیر و شرتقسیم شدند شماری از کشور های اسلامی که با طالبان رابطه علنی یا مخفی داشتند از سوی امریکا تهدید گردیدند و بعضی از کشور های دیگر به این دلیل که اسامه یک عرب و یک مسلمان بود خود آسیب پذیر یافتند بالاخره نظامیان حدود شصت کشور جهان به رهبری امریکا راه مجازات القاعده و میزبان آن رژیم طالبان را در پیش گرفتند.
سر انجام رژیم طالبان سقوط کرد و القاعده از هم پاشید و چند سال بعد رهبر القاعده در یک منطقه حساس نظامی پاکستان پیدا شد و از سوی کوماندو های امریکا کشته شد.
آانچه قابل بحث است چگونگی برخورد امریکا با قضیه یازده سپتمبر است این حادثه ٬پای نظامیان امریکا را به افغانستان و آسیا جنوبی کشانید، ائتلاف جهانی مبارزه علیه هراس افگنی شکل گرفت مگر با گذشت هفده سال از این حادثه، ائتلاف جهانی مبارزه علیه هراس افگنی در همان جای قرار دارد که حرکت را از همانجا آغاز کرده بود. تروریستان نه تنها نابود نشدند بل القاعده دو باره قوت گرفت گروه ترویستی داعش ظهور کرد و طالبان خلاف انتظار قوت پیدا کردند و علنا دولت افغانستان و متحدین خارجی آن را به چالش کشیدند .
هفده سال گذشته ازمبارزه با هراس افگنی گذشت مگر این جنگ عملا به بن بست رسیده است یعنی آغاز که انجامش معلوم نیست در اصل حادثه یازده سپتمبر خود یک قضیه مبهم برای جهانیان است در حالیکه استخبارات امریکا و متحدین آن در خاور میانه و کشور های غربی خوب میدانند که اصل ماجرا در کجا است باور ها بر این است که یازده سپتمبر یک افزار برای امریکا شد تا برای رسیدن یه اهداف دراز مدت راهبردی خود در جنوب آسیا٬ اسیا میانه حتا اروپا شرقی، دست به کار شود اگر این حرف دقیق باشد معلوم است که القاعده همچنان به عنوان یک نام و یک منبع تهدید حفظ خواهد شد در حالیکه در طول هفده سال گذشته این مردم افغانستان بودند که از جنگ جهانی علیه هراس افگنی متضرر شدند و این میتواند یک جفای اخلاقی در برابر مردم و ملت باشند که هفده سال کشو شان میدان جنگ بی نتیجه ائتلاف جهانی علیه هراس افگنی بود  در حالیکه ده سال قبل از ان حکومت متحجر طالبان و پس از ان جنگ های تنظمی را تحمل کردند.
مردم افغانستان آرزو دارند تا سناریو یازده سپتمبر خاتمه یابد و با ختم این سناریو ، رنج  و الام مردم افغانستان نیز خاتمه خواهد یافت.
بهتر است که امریکا نحوه برخورد و عملکرد خود با هراس افگنی را بازنگری کند، افغانستان مکان هراس افگنان نیست، خاستگاه ٬مخفیگاه و حمایت کنندگان هراس افگنان  در کشور های همجوار افغانستان خاور میانه و آن طرف اوقیانوس ها معلوم است بهتر است که امریکا و متحدین آن غرض رسیدن به هراس افگنان آدرس دقیق را در پیش گیرند.       عبدالخالق صائم

کابل باختر/ 19/ سنبله
شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درکابل که بدسترس قر ارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند.
روزنامه افغانستان دربرگ نخست زیرعنوان غرب کابل ، منطقه سبز امنیتی خواهد شد نوشته است: محمد اشرف غنی ، رییس جمهور کشور گفته عین تدابیر امنیتی که درساحه سبز کابل گرفته شده درغرب کابل نیز استفاده خواهد شد.
روزنامه ماندگار درصفحه اول تحت عنوان از هفدهمین سال روز شهادت قهرمان ملی گرامیداشت شد نگاشته شده است.
از هفدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی احمد شاه مسعود و آغاز هفته شهید دیروز هژده سنبله درکابل و برخی از ولایت های کشور با برگزاری محافل رسمی ، ختم قرآن و تقسیم خیرات گرامی داشت شد.
داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی درمراسم از کاروان گشت زنی خواست که برای مردم مزاحمت خلق نکنند.
روزنامه مطالبی دیگری تحت عنوان مراسم گل گزاری پای منار مقاومت نوشته به مناسبت هفدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعوددیروز یک شنبه هژده سنبله شماری از مقامات بلند پایه حکومتی و مقامات حکومت پیشین پای منار مقاومت درکابل اکلیل گل گذاشتند.
روزنامه آرمان ملی در برگ نخست زیر عنوان جنرال دوستم ، حکومت فعلی حکومت چاپلوسان است نگاشته . جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری درپیامی به مناسبت هفدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور از شیوه حکومت داری درحکومت وحدت ملی به شدت انتقاد کرده است.
جنرال دوستم دراین پیامش از مردم افغانستان به دلیلی عملی نشدن وعده های انتخاباتی عذر خواهی کرد.
همچنان روزنامه آرمان ملی درصفحه اول مطلبی دیگری تحت عنوان استاد سیاف مجاهدین درصدد تشکیل یک هیات ملی برای مصالحه با طالبان هستند نوشته: استاد عبدرب الرسول سیاف یکی از فرماندهان جهادی ، مجاهدین را سپر ملت خوانده و تاکید دارد که آنان درصدد تشکیل هیات ملی برای مصالحه با گروه طالبان هستند.         ختم/ شوخک

کابل باختر 19 سنبله
برای تامین امنیت شهر کابل باید طبقه بندی های امنیتی در نظر گرفته شده و بیشتر باید بر امکانات ادارات کشفی و استخباراتی  اتکا صورت گیرد.
مفسر آژانس باختر مینگارد: کابل به روز چهارشنبه گذشته گواه یک حمله شنیع تروریستی بود. هراس افگنان باز هم یک منطقه شعیه نشین در کابل را آماج قرار دادند. آماج قرار گرفتن محلات شعیه نشین و یا حمله بر مراکز تعلیمی، ورزشی و با نهاد های اجتماعی و فرهنگی، جامعه شعیه افغانستان نمایانگر آن است که توطیه های بزرگتر در برابر مردم افغانستان روی دست بوده تقابل قومی و مذهبی بخشی از این توطیه هاو برنامه های اغراض آمیز است.
در این جای شک نیست که دشمن از هر موقع، فرصت و نیرنگی استفاده میکند تا بنیاد زندگی، اقتصاد و اجتماع را در افغانستان را متلاشی سازد از دشمن توقع هر حرکت وجود دارد مگر ما برای رفع و مهار این گونه برنامه های شیطنت آمیز چه کردیم و چه میکنیم ؟
با تاسف برای تامین امنیت در پایتخت کاری که باید میشد نشده است بیشتر اوقات و مصروفیت مسوولان که همیشه برآوردن اصلاحات و ایجاد ظرفیت ها تاکید داشته اند روی تغییری و تبدیلی سپری شده و فرصت کار عملی کمتر بوده است.
در طول چهار سال گذشته ما شاهد روی کار امدن چند چهره به عنوان وزیر  در وزارت داخله بوده ایم ، بخشی دیگر این وزارت شامل معینیت ها  وقوماندان های امنیه بخصوص امنیه کابل نیز شاهد تغییرات کادری بوده است مگر هیچکدام از این اقدامات نتوانسته که خلا های امنیتی در کابل و سایر شهر های کشور را پر نماید.
وضعیت موجود در کابل که هویت حکومت وحدت ملی و مکان برای تمثیل اراده یک دولت است پیچیده و بی باور است تنها در پانزده روز گذشته اضافه از صد نفر در حملات تروریستی در کابل جان باخته اند که اکثریت قربانیان مربوط به یک قوم خاص و مذهب خاص بودند این عمق توطیه و دسیسه را در کشور نشان میدهد و ثابت میسازد که جنگ نیاتی بیرونی در کشور چه اندازه جدی و سخت است جنگ که در ان داعش و طالب و یا گروه های دیگر افزار اند رسیدن به چنین یک معضل اراده و مدیریت قوی میخواهد.
به تازه گی رئیس جمهور غنی گفته است که کابل از لحاظ امنیتی به چهار زون تقسیم میشود و در غرب کابل ( نواحی ششم ، سیزدهم و هژدهم شهر کابل )یک مرکزامنیتی ایجاد خواهد شد.
این گفته ها در حالی بیان میشود که برخی رسانه ها از مسلح شدن حدود پنجصد نفر از باشنده گان این نواحی خبر دادند یعنی دفاع از این نواحی میتواند شکل دفاع خودی را به خود گیرد.
نگرانی های باشندگان نواحی یاد شده قابل درک است مگر می توان مسلح ساختن افراد ملکی را راه حل دانست ؟
باور ها به این است که برای مهار برنامه های تروریستی که نیروی کافی فزیکی وجود دارد مگر مشکل به بخش های کشفی و استخباراتی است این نهاد های کشفی و استخباراتی اند که باید پیشگام باشند و با کشف توطیه و برنامه های دشمن، این برنامه را در آغازین مراحل خنثی سازند و یا خطر آن را کاهش دهند اگر حرف از ایجاد پوسته و تامین امنیت است این کار صورت گرفته و افراد پولیس با قهرمانی این کار را انجام میدهند آنچه قابل بحث است رفع خلا در نهاد های استخباراتی است ضمنآ هماهنگی لازم میان نهاد های امنیتی نیز وجود ندارد. در اصل مابا مشکل مدیریتی مواجه هستیم.
مردم به مسلح ساختن افراد به عنوان دفاع خودی چندان باور ندارند این امر میتواند ملیشه سازی را زنده سازد و گروه های دیگر را نیز تحریک کند که به عناوین  مختلف افراد شان را مسلح سازند
بدون اینها هم افراد مسلح غیر مسوول به گونه وافر در کابل حضور دارند و نباید زمینه آن مساعد گردد که به شمار این افراد در قالب و عناوین دیگر افزود شود.
هر شهروند این کشور حق زندگی آرام و تامین امنیت را دارد و این دولت است که باید در وجود نیروهای امنیتی ، دفاعی و کشفی خود به این مکلفیت خود رسیدگی کند و اعتماد را به مردم باز گرداند. عبدالخالق صائم

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL