25 میزان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

هژده  میلیون دالر لیلام میشود

هژده میلیون دالر لیلام میشود

کابل 25 میزان باختر بانک مرکزی مبلغ هژده میلیون دالر...

حضورهیئت فدراسیون فوتبال آسیا میتواند سبب ایجاد اصلاحات درفدراسیون فوتبال شود

حضورهیئت فدراسیون فوتبال آسیا میتواند سبب ایجاد اصلاحات درفدراسیون فوتبال شود

کابل باختر/ 25/ میزان حضور هیئت فدراسیون فوتبال آسیا میتواند سبب...

کشته شدن شش طالب مسلح در فاریاب

کشته شدن شش طالب مسلح در فاریاب

میمنه 25 میزان باختر شش طالب مسلح دیروز درولسوالی قیصار فاریاب...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 19/ میزان
شمار محدود از روز نامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند،  درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
روزنامه ماندگاربرگ نخست را با مطلبی زیر عنوان معاون رییس جمهور ، تغییرات اقلیمی خطرناک تر از هراس افگنی است . آغاز کرده و درهمین صفحه خبرداده که حملات هوایی علیه طالبان و داعش به گونه چشمگیر افزایش یافته است.
به نوشته این روزنامه ، تازه ترین ارقام نیروهای امریکایی نشان میدهدکه حملات هوایی این نیروها برمواضع طالبان و داعش به شدت افزایش یافته است.
نیروهای امریکایی در ماه سپتمبر مانند سال 2012 میلادی بمب ها و دیگر مهمات را برشورشیان پرتاب کرده اند.
درتازه ترین آمار نیروهای هوایی ایالات متحده امریکا آمده است ، ازسال 2012 به این سو ماه سپتمبر شاهد ریکارد درتعداد شلیک مهمات بوده و دراین ماه 751 حمله برعلیه طالبان و "دولت اسلامی" صورت گرفته است درسال 2012 که میزان حملات هوایی بالابود حدود 80 هزار سرباز امریکایی درافغانستان مستقر بودند.
این آمار افزایش 50 در صدی درتناسب با ماه قبلی اش آگست را نشان میدهد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر ازقول دبیرکل ناتو آورده است خروج ما افغانستان را به بهشتی امن به تروریستان تبدیل میکند.
به نوشته این روزنامه دبیرکل ناتو اعلام کرد هزینه حضور درافغانستان بالا است اما هزینه خروج از این کشور بسیار بیشتر خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز ، نیس استولتنبرگ ، دبیرکل ناتو در پایان نشست مجمع پارلمانی در رومانی اعلام کرد .
اگر ناتو زودتر از زمان مناسب این کشور را ترک کند دراین صورت ما با این خطر مواجه میشویم که افغانستان به یک بحران و" بهشتی ایمن" برای تروریست های بین المللی تبدیل شود.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه دوم مطلبی را زیر عنوان حکومت تهدیدی برای آزادی بیان نشرکرده است .
روزنامه ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
به همین ترتیب روزنامه ویسا دربرگ نخست به افزایش حملات هوایی نیروهای امریکایی درافغانستان توجه کرده در مطلب زیر عنوان حملات هوایی نیروهای امریکایی درافغانستان افزایش یافته است . نوشته کرده ارقام قوماندانی مرکزی اردوی امریکا نشان میدهد که حملات هوایی نیروهای امریکایی درافغانستان افزایش یافته است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر ازقول سخنگوی وزارت دفاع روسیه نوشته که امریکا درمبارزه علیه داعش تظاهر میکند.
به همین ترتیب این روزنامه از قول سرپرست والی هلمند عنوان کرده است . ادعای آمدن رهبر طالبان به هلمند بی اساس است .
روزنامه ویسا درصفحه های دیگر شماره امروزی دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه هشت صبح یا به نشر مطالب مشابه پرداخته است و دنبال سایر مطالب شده است.ختم/ نالان


کابل باختر/ 18/ میزان
شمار محدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اندو نیز اخبار وگزارش های را در باره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشر کرده اند.
روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلب زیرعنوان گزارش نی ، وضعیت آزادی بیان درحکومت وحدت ملی بدترشده است . آغاز کرده و درصفحه دوم زیرعنوان نشست های چهار جانبه یا دوام سیاست فریب ؟ نوشته است به تاریخ 24 میزان سال جاری خورشیدی باردیگر نمایندگان افغانستان ،پاکستان ، چین و امریکا درمسقط پایتخت عمان مذاکره خواهند کرد .
درحوت سال 1394 نشست های چهارجانبه این کشورها متوقف شد . درآن سال پنج بار افغانستان ، پاکستان ، چین و امریکا مذاکره کردند.
کابل و اسلام آباد میزبان های نشست های چهارجانبه بودند . این نشست هاسبب شد که پاکستان شماری از نمایندگان طالبان را درمری روی میزمذاکره بیاورد .
این مذاکرات اما ادامه نیافت . دلیل شکست مذاکرات مری، فریب کاری پاکستان بود.
روزنامه به همین ترتیب ادامه  داده درصفحه سوم دررابطه به آزادی بیان وگزارش نی توجه کرده نوشته است دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان ، وضعیت آزادی بیان و میزان خشونت ها برخبرنگاران را در دوران حکومت سیزده ساله حامدکرزی رییس جمهور پیشین وسه سال کار حکومت وحدت ملی به مقایسه گرفته و درگزارشی وضعیت آزادی بیان دردوران حکومت وحدت ملی درمقایسه با حکومت پیشین را " بدتر" توصیف کرده است . اما دفتر ریاست جمهوری این گزارش را غیر معیاری توصیف کرده میگوید که حکومت براساس قوانین از رسانه ها و آزادی بیان حمایت میکند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه ازقول کارشناسان عنوان کرده است ، افغانستان به تنهایی به معضل مواد مخدر پایان داده نمی تواند .
روزنامه هشت صبح درصفحه های دیگر شماره امروزی به نشر مطالب بیشتر پرداخته است.
اما روزنامه ویسا درصفحه اول ازقول حامدکرزی رییس جمهور سابق افغانستان عنوان کرده است که امریکا باید درمورد آمدن داعش و قدرت گیری این نیرو پاسخ بدهد.
روزنامه ویسا ، همچنان درصفحه اول ازقول سپوتینک عنوان کرده است ، به قیمت 702 میلیون دالر مهمات ناموجود به اردوی افغانستان خریداری شده است .
به نوشته این روزنامه جان شپکومفتش خاص امریکا درامور بازسازی افغانستان درگزارشی اعلام کرده که به دلیل عدم نظارت کافی پنتاگون توانایی لازم برای محاسبه 702 میلیون دالر مهمات درافغانستان را ندارد.
به گزارش سپوتنیک حالا وزارت دفاع امریکا با مشکلات جدی محاسبه تجهیزات  ارسالی به افغانستان روبرو شده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر درهمین صفحه خبرداده است که قوماندانان و پولیس محلی زمین های ساحه سبز کندز را غصب کرده اند. روزنامه ویسا درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های ماندگار و آرمان ملی درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مسایل شده اند.
ختم/ نالان

کابل باختر/ 16/ میزان
گروه های مخالف مسلح ، سربازگیری ازمیان اطفال و نوجوانان را افزایش داده اند و به این ترتیب از معیار حقوق انسانی و کنوانسیون های بین المللی عدول و تخطی نموده اند.
مفسر آژانس باختر مینگارد: منابع درکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته اندکه گروه های مسلح مخالف به گونه یی گسترده از اطفال ونوجوانان سرباز گیری می نمایند.
ضمناً این گروه ها درکنار آنکه از اطفال درجبهات جنگ استفاده میکنند و از آنها به عنوان سرباز کار میگیرند با انجام فعالیت های هراس افگنانه و حملات بی هدف تروریستی باعث بروز تلفات به اطفال ونوجوانان شده اند.
به گفته منابع درکمیسیون حقوق بشرافغانستان شمار تلفات اطفال ونوجوانان افغان درحملات تروریستی دوبرابر بیشتر از سال گذشته است.
این منابع با ارائه ارقام گفته اندکه درسال 2016 میلادی درجهان اضافه از هشت هزار کودک وطفل درمنازعات جنگی و حملات تروریستی کشته شده اند که تنها (1340) نفر مربوط به افغانستان میباشد.
طالبان ، داعشی ها و گروه های وابسته به آنها به این ترتیب از معیار های انسانی و کنوانسیون های بین المللی تخطی نموده اند.
آنچه را کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید شمۀ از جنایات است که طالبان مسبب و عامل آن اند.
گروه های مسلح تروریستی که خود را پابند به هیچ قاموس انسانی و بشری نمیدانندبا سربازگیری از میان اطفال وکودکان نه تنها مانع رشد و مانع آموزش و پرورش اطفال آنها میشوند بل به مصونیت روانی و اجتماعی آنان سخت ضربه میرسد و آنها را درآینده افراد قسی القلب، عقده یی ، جنگجو وکین پرور بار میاورند و به این ترتیب بخشی از یک نسل کشور را متعصب و بیگانه با ارزش های انسانی ، اسلامی واجتماعی تربیه میکنند.
درکنار این مسایل طالبان و داعشی ها از اطفال درقاچاق موادمخدر، حمل اسلحه، پولشویی ، مسایل جنسی و جنایات سازمان یافته دیگر استفاده میکنند.
امروز اگر صدها هزار طفل و نوجوان و جوانان ما از رفتن به مکتب محروم اند و اگر امروز دروازه های دها مکتب به روی دانش آموزان درکشور به دلایل امنیتی و یا تهدید مستقیم گروه طالبان و داعشی ها مسدود است این هم بخشی از جنایات است که طالبان در برابر اولاد این کشور روا داشته اند.
طالبان بااندیشه های متحجرانه ، عقب گرا و دیدگاه قرون وسطایی عامل بسا از بدبختی ها درکشور اند . با آنکه ثبات ، اهداف و اندیشه های ناخردانه این گروه برهمگان واضح و روشن است مگر حلقات درداخل و دربیرون کشور هستند که اندیشه طالبانی دارند و از این گروه ها حمایت میکنند و با آنها همسویی دارند در حالیکه حمایت از طالب و داعش ، حمایت از بی فرهنگی ، بی دانشی ، جهل و ناخردی است .
ختم/ تحلیل سیاسی

کابل باختر/ 16/ میزان
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخباروگزارش های را در باره رویداد های جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه افغانستان ما دربرگ نخست زیر عنوان ، امریکا سامانه  ضد موشک بالستیک به عربستان میدهد، نوشته کرده است طی قرارداد 15 ملیارد دالری امریکا سامانه ضد موشکی پیشرفته تاد به عربستان سعودی  فروخته است یکی ازعلل خریداری این تسلیحات از سوی عربستان ، کسب آمادگی دفاعی دربرابر برنامه موشکی ایران عنوان شده است.
وزارت خارجه امریکا روز جمعه" ششم اکتوبر " ضمن تائید خبر عقد این قرار داد تسلیحاتی آن را در راستای سیاست های امنیت ملی ایالات متحده توصیف کرده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر ازقول مرتضوی درهمین صفحه عنوان کرده است.
عصر انحصار خبر به پایان رسیده است.
به نوشته این روزنامه شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز شنبه 15 میزان دردومین نشست ملی " تقویت اطلاع رسانی درمحلات " که از سوی اداره مستقل ارگان محلی برگزار شده گفت: اکنون عصرانحصار خبردرکشور به پایان رسیده است.
به گفته آقای مرتضوی درگذشته حکومت ها خود خبررا تولید و درنشر یا عدم نشرآن نیز فقط خود تصمیم میگرفتند ، اما اکنون آن عصر رخت برچیده است.
روزنامه به همین ترتیب موضوع را دنبال کرده و درهمین صفحه از قول رییس جمهور عنوان کرده است افغانستان درحال تبدیل شدن به چهار راه آسیا است .
به نوشته این روزنامه رییس جمهورغنی درسخنرانی خود در پوهنتون ملی علوم زراعت و تکنالوژی ولایت قندهار گفته است که افغانستان درحال تبدیل شدن به چهارراه است . آقای غنی دیروز شنبه 15 میزان به قندهار رفت او ضمن بررسی وضعیت امنیتی ولایت قندهار دوفروند هلیکوپتر " بلک هاوک " را نیز از نیروهای امریکایی تحویل گرفت .این هلیکوپتر ها ازسوی ایالات متحده امریکا به نیروهای هوایی کشور کمک گردیده است.
روزنامه افغانستان به همینگونه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه ازقول کمیسیون حقوق بشر عنوان کرده است سرباز گیری شورشیان ازکودکان در افغانستان افزایش یافته است روزنامه افغانستان ما ، درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ویسا درصفحه اول از قول آگاهان سیاسی عنوان کرده است که حمله امریکا درافغانستان یک اشتباه بزرگ بود.
این روزنامه همچنان درهمین صفحه از قول دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی عنوان کرده است افزایش صلاحیت های قوماندانان امریکایی روحیه دشمن را تضعیف میکند.
روزنامه ویسا همچنان درصفحه اول از قول حامدکرزی رییس جمهور سابق کشور عنوان کرده است پاکستان ارتباط مستقیم با سازمان های تروریستی دارد.
به همین ترتیب روزنامه ویسا درصفحه اول از قول اعضای ولسی جرگه عنوان کرده است سفر رییس جمهور غنی به پاکستان ذلیلانه است .
همچنان روزنامه ویسا درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های ماندگار ، آرمان ملی و هشت صبح درشماره های امروزی یابه نشرمطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال مطالب دیگر شده اند.
ختم/ نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL