04 حوت 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

وزارت تحصیلات عالی درسال نو برنامه های جدیدی روی دست دارد

وزارت تحصیلات عالی درسال نو برنامه های جدیدی روی دست دارد

کابل باختر 4 حوت وزارت تحصیلات عالی به منظور تطبیق بهتر...

وزیر مالیه با وزرای احیأ و انکشاف دهات و امور شهر سازی بطور جداگانه ملاقات نمود

وزیر مالیه با وزرای احیأ و انکشاف دهات و امور شهر سازی بطور جداگانه ملاقات نمود

کابل باختر 4 حوت اکلیل حکیمی، وزیر مالیه دیروز با انجنیر...

جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست رئیس جمهورغنی گردید

جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست رئیس جمهورغنی گردید

کابل باختر 4 حوت تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 24/ دلو
رییس جمهور غنی کارکنان امنیت ملی را نبض مردم وجامعه میداند که جامعه را سمت میدهند، حب وطن دارند و از ارزش های ملی پاسداری میکنند.
مفسر آژانس باختر مینگارد : رییس جمهور غنی روز گذشته با مسوولان مرکز وولایتی اداره امنیت ملی و کادر های این ارگان دیدار داشت . این دیدار درست زمانی صورت گرفت که مسوولان مرکزی ، ولایتی و کادر های اداره امنیت ملی دریک سیمینار چگونگی چالش های موجود ، وضعیت جاری درکشور وتهدید های احتمالی درسال آینده را بررسی کردند تا آماده برخورد با این گونه تهدید ها ورفع چالش ها باشند.
رییس جمهور غنی دردیدار با آنها، منسوبان شجاع امنیت ملی را سزاوار هر نوع ستایش داشت زیرا آنها درشرایط دشوار برای حفظ ارزش ها کار میکنند و قدم های بزرگی در راه دفاع از مردم ووطن برداشته اند . رییس جمهور کارکنان امنیت ملی را نبض مردم و جامعه دانسته ، آنها اند که جامعه را سمت میدهند و کار آنها درشرایط صورت میگیرد که تروریزم تنها به عنوان یک پدیده داخلی نه بل به یک عنوان پدیده پیچیده منطقه و فرا منطقه بروز نموده است و کار ارگانهای کشفی و امنیتی افغانستان را دشوار ساخته است .
رییس جمهور درحالی منسوبان امنیت ملی را نبض مردم وجامعه میگوید که ذهن های آگاه میدانند که نارسایی ها وپیچیدگی درمعضل افغانستان درکجاست ، معضل موجود ناشی از وابستگی های فراوان ذهنی است ، اسارت های ذهنی مشکل و معضل کنونی درافغانستان را پیچیده ساخته است و حلقات درداخل و بیرون ازکشور دچار چنین یک اسارت اند به گونه یی مثال طالبان و داعشی گروه اسیر ذهنی دردام پاکستان اند و گروه های هم اندکه برای دیگران شعار میدهند . و این وظیفه ارگانهای کشفی است تا دربرابر چنین اسارت ها ایستاده شود و مبارزه کنند . زمانیکه رییس جمهور کارکنان امنیت ملی را نبض مردم وجامعه میگوید که اگر نبض از حرکت بیافتد جامعه ایستاده و از حرکت می ماند.
نبض جامعه ، یعنی مبارزه با پیچیدگی ها و توطیه ها است . رییس جمهور غنی بار ها گفته که ما در یک جنگ اعلام ناشده قرار داریم و هراس افگنان که از آنان حلقات درمنطقه و فراتر از آن، حمایت میکنند ، میکوشند تا برحلقوم مردم ما پا گذارند دروجود چنین یک فعالیت گسترده تروریستی ، بازی های بی پایان استخباراتی و توطیه های بزرگ این کارمندان تیز هوش ، شجاع و با درایت امنیت ملی و دیگر نهادهای کشفی و امنیتی اند که حداقل فرصت را برای نفس کشیدن مردم مساعد میسازند آنها قربانی میدهند تا نبض جامعه درحرکت باشد آنها ایستاده اند تا ارزش ها پاسداری شود هدف اساسی و اصلی شان حفظ هویت و ثبات افغانستان است پس این شجاعان را پاسدار میداریم و آنان را ستایش میکنیم .

کابل باختر/ 24/ دلو
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را در باره رویداد های منطقه و جهان نشر کرده اند .
روزنامه ویسا دربرگ نخست از قول حامدکرزی رییس جمهوری سابق افغانستان که در هند به سر میبرد نقل کرده آورده است که تشنج میان ابرقدرت ها به افغانستان وکشورهای همسایه عواقب ناگوار دارد.
روزنامه ویسا همچنان در صفحه اول به حمله انتحاری در هلمند توجه کرده زیر عنوان حمله انتحاری درهلمند یازده کشته و 21 زخمی برجاگذاشت نوشته این رویداد دیروز هنگامی رخ دادکه یک حمله کننده انتحاری موتر پر از مواد انفجاری را دربرابر موتر نظامیان که مصروف تامین امنیت بودند منفجر ساخت.
روزنامه ویسا ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته در مطلب دیگر ازقول یک امنیتی در ولایت جوزجان آورده است که داعش دوکارمند صلیب سرخ را به مکان دیگر انتقال داد .
به نوشته این روزنامه گروه داعش دوکارمند ربوده شده کمیته صلیب سرخ را از ولسوالی قوش تپه به ولسوالی درزآب جوزجان انتقال داده است.
روزنامه ویسا ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته درمطلب دیگر زیر عنوان ، توافقنامه امنیتی و یا تجدید توافق به خون افغان ها به این موضوع توجه کرده چیز های نوشته است دوازده تن از نیروهای خیزش مردمی به طالبان پیوستند عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه اول زیر آن نوشته دوازده تن ازنیروهای خیزش مردمی به سرکردگی خیرمحمد با 12 میل سلاح در مرکز ولایت سرپل به طالبان پیوستند.
محمد ظاهر وحدت والی سرپل میگویدکه این 12 تن درمنطقه گله جر مرکز ولایت سرپل با طالبان یک جا شده اند.
ویسا ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه افغانستان ما برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان رییس جمهور منسوبین امنیت ملی نبض مردم وجامعه هستند آغاز کرده و نوشته رییس جمهور غنی دردیدار با منسوبین امنیت ملی گفت که باید عوامل بی ثباتی تشخیص گردد و تحلیل واضح از وضعیت ولسوالی های نا امن کشور ارائه گردد.
محمد اشرف غنی رییس جمهور درختم سیمینار سرتاسری منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی کشور شام روز جمعه با رهبری ادارات مرکزی وولایتی این نهاد درارگ دیدار کرد روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر زیر عنوان درصلیب سرخ را از عدم مصوونیت کارمندان نهادهای بشری درافغانستان نگران است نوشته کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید تا زمانیکه عاملین و چگونگی حمله برکارمندانش در ولایت جوزجان مشخص نگردد ، فعالیت هایش درافغانستان را از سر نخواهند گرفت.
افرادمسلح که به گفته مقامات محلی ولایت جوزجان وابسته به گروه داعش اند روز چهارشنبه درولسوالی قوش تپه ولایت جوزجان برکارمندان کمیته جهانی صلیب سرخ حمله کردند که درنتیجه شش تن را کشتند و دو تن دیگر را با خود بردند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر زیر عنوان احمدزی پس از تائید طرح تلاش ها برای برگزاری انتخابات تسریع میشود نوشته کمیسیون مستقل انتخابات میگوید برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه مشوره ها با بزرگان حکومت سازمان ملل متحد و کشور ها و سازمان های کمک کننده آغاز شده است.
نجیب الله احمدزی رییس کمیسیون روزشنبه به رادیو آزادی گفت طرح برگزاری انتخابات به گونه حوزوی قراراست به کابینه افغانستان ارائه شود وپس از تائید این طرح کار های کمیسیون بیشتر سرعت خواهد یافت.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی دربرگ نخست عنوان کرده در برگشت مهاجران شتاب نکنید این روزنامه همچنان درصفحه اول زیر عنوان حبیبه سرابی برنده جایزه صلح شده نوشته حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح جایزه انپسی را دریافت کرد پرستویاری دستیار خانم حبیبه سرابی در زمینه گفته است که این جایزه ازسوی یو ان دی پی سازمان انکشافی ملل متحد در تایلند به حبیبه سرابی اهدا شد.
این روزنامه دو مطلب دیگر از قول شهروندان زابل عنوان کرده فرمانده پولیس شهر صفا برکنار شود.
آرمان ملی در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.

کابل باختر 23 دلو
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که بدسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی در کشور پرداخته اند ونیز اخبار و گزارش های را درباره رویداد های جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه آرمان ملی دربرگ نخست خبرداده که یازده کارخانه جدید صنعتی درهرات به فعالیت آغاز کرده است.
به نوشته این روزنامه : یازده کار خانه جدید صنعتی درسال جاری درهرات به فعالیت آغاز کرده اند که حدود دوهزار نفر درآنان مشغول کار شدند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر زیرعنوان پاکستان لانه هایامن هراس افگنان است ، روابط واشنگتن اسلام آباد بازنگری شود ، نوشته : جان مک نیکلوسن فرمانده عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان می گویدافغانستان در نبرد با طالبان ودیگر گروه های  هراس افگن به بن بست رسیده و برای واشنگتن این بن بست نیاز به هزاران سه بادیگر امریکا نیست.
به گفته فرمانده عمومی ناتو شبکه حقانی ودیگر گروه های هراس افگن تاکنون درپاکستان لانه های امن دارند وباید واشنگتن در روابط اش با اسلام آباد تجدید نظر کند.
روزنامه  آرمان ملی درمطلب دیگر زیر عنوان تروریستان می خواهند  با حمله به محاکم ، جلو اعدام " انس حقانی " را بگیرند نوشته ، رئیس پیشین امنیت ملی می گوید که حملات تروریستی برکار مندان محاکم ودادگاه  عالی با همکاری ستون  پنجمی ها به هدف  جلوگیری از اعدام انس حقانی برادر رهبر شبکه حقانی صورت می گیرد.
روزنامه  به همین ترتیب ادامه داده مطلبی را زیرعنوان افغانستان میدان بازی خونین ! درهمین صفحه نشر کرده است روزنامه آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است به همین ترتیب روزنامه  هشت صبح در صفحه اول از قول جنرال نیکلسون که به سنای امریکا گفته ، آورده است برای شکستن بن بست جنگ درافغانستان به نیروی بیشتر نیاز داریم .
این روزنامه  ادامه این مطلب را درصفحه دوم نوشته اما  در صفحه اول زیرعنوان ، سازمان دهنده ا صلی حملات دهمزنگ ومسجد باقرالعلوم کشته شد نوشته : دفتر ریاست جمهوری می گوید که قاری منیب از فرمانده هان برجسته ی گروه داعش وسازمانده حملات دوم اسد در دهمزنگ ونیز حمله ها برمسجد باقرالعلوم و کارمندان نیپالی یک شرکت خصوصی درکابل درحمله ای از سوی نیروهای امنیتی داخلی به همکاری نیروهای  ماموریت حمایت قاطع در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار به قتل رسیده است روزنامه به همین ترتیب ادامه د ارده درمطلب دیگر به جوابیه دفتر معاون اول ریاست جمهوری به مقاله درجانشینان احتمالی معاون ا ول پرداخته است .
دشواری بحران امنیتی عنوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامه زیر آن آورده است سخنان  فرمانده بر حال نیروهای امریکایی وناتو نگارنده  را به یاد گزارش جنرال مک کرستال فرمانده نیروهای امریکایی وناتو درسال 2009 انداخت در آن زمان که تازه بارک اوباما ماسکان کاخ سفید را به دست گرفته بود جنرال مک کرستال را به فرماندهی نیروهای امریکایی وناتو در افغانستان  برگزید، جنرال مک کرستال در تابستان آن سال گزارش ا زوضعیت جنگ بر ضد شورش گری در افغانستان برای بارک اوباما رئیس جمهور وقت امریکا تقدیم کرد درآن گزارش آمده بود که نیروهای افغانستان منابع وامکانات کافی برای مبارزه با شورش گری ندارند.
هشت صبح جزئیات بشتر را درصفحه چهارم ارائه کرده ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
اما روزنامه  ماندگار  دربرگ نخست از قول رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت از فیض محمد کاتب عنوان کرده است قدرت مطلقه چهاره ساز نیست : ماندگار جزئیات در باره را درصفحه سوم نوشت اما درصفحه اول از قول سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی شهدا ومعلولین عنوان کرده : تفاهمنامه اعزام کارگران به عربستان ، عنقریب ن هایی می شود.
روزنامه ماندگار با توجه رویداد امنیتی درکشور زیر کلیشه سخن ماندگار  درصفحه د وم عنوان کرده : حکومت خطوط سرخ امنیتی خود را ترسیم کند.
امریکا وروسیه رودرروی هم درجنگ افغانستان ، عنوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامه  درصفحه دوم نشر کرده است .
ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .

کابل باختر 23 دلو
روسای جمهوری افغانستان و امریکا دریک صحبت تیلفونی، مسایل امنیتی  ومنطقه یی مبارزه با تروریزم وچگونگی برخورد با کشور های حامی تروریزم را مورد بحث قرار دادند.
مفسر آژانس باختر مینگارد: روسای جمهوری افغانستان وایالات  متحده امریکا پنجشنبه شب دریک تماس تیلفونی درکنار انکه آینده روابط میان کابل و واشنگتن را مورد بحث قرار دادند  روی مسایل امنیتی ،  منطقه یی ، مبارزه با تروریزم وچگونگی برخورد با کشور های حامی تروریزم هم گفتگو کردند.
صحبت تیلفونی میان این و رئیس جمهور درست زمانی صورت میگیرد که تروریزم وهراس افگنی همپایه با افراط گرایی درحالی ترویج وگسترش بوده وشماری از کشور های جهان  از این  پدیده ها به گونه یی افزاری استفاده می نماید و با وسیله  ساختن این پدیده ها به جنگ نیابتی علیه یکدیگر مصروف اند.
دراین میان مساله افغانستان داغ تر وپیچیده تر از هر قضیه منطقه یی وفرامنطقه یی است ، هراس افگنی و افراط گرایی نه تنها تهدید علیه این کشو راست بل حامیان این گونه پدیده ها در تلاش اند  تا از مسیر افغانستان، هراس افگنی را به نقاط دیگر ترویج نمایند . همین مشکل بوده است که امریکا در تاریخ معاصر آن کشور ، طولانی ترین جنگ اش را در افغانستان تجربه کرده و پانزده سال است که افغانستان شاهد حضور نظامی امریکا بود درکنار ایالات متحده ، شماری از کشور های غربی و اعضای ناتو نیز  امریکا را در جنگ علیه هراس افگنی در افغانستان یاری رساندند وبا اعزام  عسکر وسازو برگ نظامی موضع وموقف امریکا را در جنگ علیه هراس افگنی تقویت کردند با آنکه از کارزار مبارزه علیه هراس افگنی پانزده سال میگذرد هنوز هم افراط گرایی و تروریزم یک تهدید جهانی باقی مانده  و کشو رهای هستند  که میخواهند  در تبانی با پاکستان افغانستان را یک کشور آسیب پذیر نگهدار دارند تا برای ترویج این پدیده ها بستر سازی نمایند.
مشکل دراین است که تروریزم و افراط گرایی در میان قدرت ها و کشور های منطقه افزار و وسیله برای اهداف بزرگ پنداشته میشود واز این پدیده ها تعریف یکسان وجود ندارد.این امر باعث گردید تا روند مبارزه با هراس افگنی در طول پانزده سال گذشته پراگنده و متفرق ماند.
آقای ترامپ قبل از آنکه  به قصر سفید راه پیدا نماید بر مبارزه  علیه هراس افگنی ونابودی این پدیده درجهان تاکید کرد اکنون زمان آن رسیده است تا این تعهدات عملی شود .
وی در صحبت خود با رئیس جمهور غنی بحث واضح ومفصل در خصوص هراس افگنی وکشور حامی تروریزم داشت ، کشور های حامی هراس افگنی ضرورت به معرفی ندارد ایالات متحده و شرکای غربی آن خوب میدانند  که افراط گرایی  وهراس افگنی از کدام کشور سربلند کرد با چه شیوه های عملی نمود و چه تهدید ها را به میان آورد اسامه بن لادن رهبر القاعده در کجا بود؟ وچگونه کشته شد ، افراد رده اول القاعده وجریان های تروریستی دیگر چون  لشکر طیبه ، لشکرجنگهوی،جهیش محمد ... درکجا لانه دارند و پاکستان چگونه با استفاده از این جریان ها و سازمان ها از امریکا و غرب وحالا روسیه وچین باجگیری میکند درکنار پاکستان کشور های دیگری نیز  وجود دارند که جنگ نیابتی شان را در منطقه با استفاده از همین گروه ها و از مجرای پاکستان انجام میدهند پس واقعیت ها معلوم است .
پاکستان هراس افگنی را جزسیاست وعملکرد دولتی خود ساخته وبه گونه یی آن را بر رخ جهانیان بخصوص همسایه ها،  کشور های  غربی وامریکا میکشد واز این طریق امتیاز بدست میاورد.
پانزده سال  است که مردم افغانستان شاهد ابراز نظر کشور های قدرتمند منجمله ایالات متحده درخصوص پاکستان اند درحالیکه  نیات وعملکرد پاکستان هر روز بیشتر خوبتر افشا میشود مگر در برابر آن کمتر واکنش وعکس العمل وجود دارد.
مردم افغانستان از دوستان بین المللی خود به خصوص ایالات متحده امریکا توقع دارندتا به ماجراجویی های پاکستان که توام با باجگیری واخلال نظم جهانی است نقطه پایان گذاشته شود واین امر زمان امکان پذیر  بوده میتواند که در برابر هراس افگنی وحمایت کنندگان شان با قوه عمل شود نه با الفاظ .

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL