31 سنبله 1393

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

پيام سفارت جمهوري اسلامي ايران در كابل درخصوص تشكيل دولت وحدت ملي در افغانستان

کابل باختر 30 سنبله سفارت جمهوري اسلامي ايران از حصول توافق...

وزیر امور خارجه با سفیر جمهوری فدراتیف روسیه مقیم کابل ملاقات کرد

کابل باختر 30 سنبله ضرار احمد عثمانی وزیر امور خارجه، امروز،...

تحت ریاست رئیس جمهور کرزی جلسه شورای امنیت ملی برگزار گردید

کابل باختر 30 سنبله جلسه شورای امنیت ملی امروز تحت ریاست...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

بنر

تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر 20 سنبله
سیزده سال از جنگ متحدان بین المللی علیه هراس افگنی درافغانستان می گذرد ولی هنوزهم  هراس افگنی وافراط گرایی به عنوان نیروی بالقوه تهدید علیه منطقه وجهان وجود دارد.
مبصر سیاسی آژانس باختر مینویسد، سیزده سال  پیش زمانی که برج های بلند مرکزتجارتی  درنیویارک توسط حملات انتحاری  ازهم ریخت وگوشه ای از وزارت دفاع امریکا مورد حمله طیارات مسافربری قرار گرفت که هراس افگنان انتحاری آنان را ربوده  وبه برج های مرکز تجارتی  وگوشه یی از پنتاگون آنها را تکر دادند و فاجعه بار آوردند.
ازآن روز به بعد طبل جنگ وایجاد اتحاد بین المللی علیه هراس افگنی درافغانستان به صدا درآمد وسر انجام جنگ علیه  هراس افگنی  وافراطیت در افغانستان آغاز شد.
درآن روز ها جورج دبیلوبوش  رئیس جمهور ایالات متحده  امریکا بود ، وحشت ورعب به گونه یی نسبت به این جنایت درفضایی سیاسی مستولی  بود ، فقط چندروز پیش از این حادثه هراس افگنان احمد شاه مسعود قهرمانی ملی کشور را دریک توطیه به شهادت رسانده  بودند، افغانستان  ماتم دار ، انتظار  قاطعیت عمل جامعه بین المللی  درراس امریکا راعلیه شیطان های زمان  داشتند، سر انجام جنگ نه به خواست مردم افغانستان بل به اساس و ارادۀ متحدان بین المللی در کشورآغاز شد طالبان درمناطق  مختلف کشور وبصورت اخص درکابل مورد حملات راکت های دور بُرد  وجنگنده های هوایی امریکا وائتلاف بین المللی قرار گرفت .
بوش درآغاز  حمله بر القاعده وافراطیت سخنرانی کرد وگفت:  امریکا ، افراطیون را مانند موش از غار ها خواهد کشید ، راستی چنان شد ، جنگ علیه افراطیت سبب شکست طالبان در افغانستان  گردید. اما  دیری نگذشت که بازهم  در تساهل سیاسی وبرخورد های ناشیبانه هسته های افراطیت درجوار مرز افغانستان توسط برخی ازحلقه های منطقه یی وبین المللی تقویت گردیدوسروکله ای  طالبان پیدا شد .
درمدت کوتاه  که طالبان از افغانستان فرار کردند  ، بازسازی درافغانستان  با ایجاد اداره موقت در بن به رهبری حامدکرزی  آغاز یافت.
افغانستان آن روز با امروز افغانستان  قابل مقایسه نیست ،افغانستان به رهبری حامدکرزی به نظام سازی  پرداخته وموازی  به آن اقدام ساخت وساز شاهراه ها ومنابع زیرساختی کرد . افغانستان دارای  قانون اساسی شد و بربنیاد قوه های سه گانه دولت یعنی اجرائیه ، مقننه وقضایی ایجادشد ، هسته های ایجاد اردوی ملی ، پولیس ملی واداره امنیت ملی  گذاشته شد ، ملیون ها دختر وپسر این وطن راه به مکاتب  بازکردند ، خدمات  صحی توسعه وانکشاف یافت ودرکنار  آن خدمات  مخابراتی  انکشاف  غیر قابل باور کرد، نماینده گی های سیاسی  افغانستان درکشور های جهان ایجاد شد و افغانستان  عضویت چندین سازمان وکنوانسیون های بین المللی را حاصل کرد خلاصه دست آورد ها  درتمام عرصه ها قابل دید ومحاسبه هستند  ودرآخر کلام افغانستان ویران وبه خاکسترنشسته مجدداً به خانه ملت افغانستان مبدل گردید.
اما  جنگ در افغانستان  به خاطر  بازی های منطقه یی پایان نیافت سلسله شهادت ها وقتل های  زنجیره یی ادامه یافت ، طالبان درسایه حمایت آشکار و پنهان استخبارات منطقه به نیروی باز دارندۀ باز سازی  وعمران مبدل شدند ، اشتباهات اتحاد بین المللی درجنگ علیه هراس  افگنی،  تیل پاشی  به آتش  دان جنگ کرد، جنگی که تاهنوز ادامه  دارد وازمردم افغانستان قربانی می گیرد، علی رغم آنکه افغانستان با شماری از کشور های بزرگ جهان اسناد همکاری های راهبردی را امضا کرد ولی بازهم  جنگ پایان نیافت .
اکثریت مطلق افغانها  پس از سیزده سال  وبیش آن به این باور بودند  که جنگ علیه هراس افگنی  درجستجوی منافع بزرگ وکلان کشورهای ذیدخل  منطقه یی نتیجۀ درقبال ندارد .
این باور ها  به یقین، زمانی مبدل شد که بنا به ملحوظات سیاسی جنگ آن طوری که به لانه های تروریزم متمرکز میشد، نشد ، عدم صداقت پاکستان درجنگ علیه هراس افگنی ، پاکستان را نا امن  ساخت ودرتازه ترین انکشافات داعش درجریان  تب و تاب عرب سربلند  کرد وبار دیگر  منطقه را ملتهب ساخت ، مردم میگویند اگر صداقت درجنگ علیه هراس افگنان وجود میداشت  امروز جهان دچار این بحران نمی شد.

کابل باختر/ 19/ سنبله
گفته های اخیر حامدکرزی که میگوید، توافق دونامزد ریاست جمهوری به خیرماست، نشانۀ ازتاکید رئیس جمهور غرض رفع بن بست کنونی درروند انتخابات است .
مبصرآژانس باختر مینگارد : حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان درتازه ترین اظهاراتش باردیگر از دونامزد ریاست جمهوری خواسته است تا به توافق برسند وکشور از مشکلات جاری که عمدتاً با پروسه انتخابات پیوند دارد رهایی بخشند.
حامدکرزی این سخنان را روز گذشته درمراسم گرامیداشت از هفته شهید که مصادف با سالروز شهادت قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود بود، بیان داشت. اوضمن آنکه از آرمان شهدا غرض ایجاد یک افغانستان با ثبات ، مترقی ، آزاد و مستقل یاد کرد، خواهان پایان یافتن هرچه زودتر پروسه انتخابات شد و گفت ( که افغانستان  ضرورت مبرم و عاجل به حکومت جدید دارد زیرا وقت حکومت ما پایان یافته است . ما حکومت جدید را میخواهیم و آن را داکتر عبدالله  عبدالله و داکتر اشرف غنی احمدزی آورده میتوانند ، اعتماد و اتفاق این دونامزد و به نتیجه رسیدن شان حتی اگر امروز هم صورت گیرد به خیرملت ماست . )
او با تاکید از هردو نامزد ریاست جمهوری خواسته است تا کشور را از وضعیت کنونی نجات دهند وزمینه را برای ایجاد حکومت نوو تحلیف مراسم رییس جمهوری جدید مساعد سازند.
آنچه را رییس جمهور کرزی بیان داشته گفته های است که هرروز هزاران شهروند این کشور آن را به زبان میاورند و هرروز آن را به عنوان یک ضرورت مطرح میسازند، زیرا تنش های موجود انتخاباتی وصف آرای های سیاسی نمیتواند درد این ملت را دوا کند، ادامۀ چنین یک وضعیت بارمشکلات اقتصادی مردم را چند بار ساخته ، ثبات سیاسی و امنیتی را به تهدید کشیده ، بی باوری ها را سبب شده، روحیه و اعتماد مردم را نسبت به پدیده به نام دموکراسی کاهش داده، حتا مردم را از دادن رای و شرکت درپروسه انتخابات پشیمان ساخته و دیدگاه مردم را دربرابر سیاسیون دگرگون نموده ، بی اعتمادی و بی باوری دوستان بین المللی افغانستان را که شرکای خو ب این کشور دربخش سیاست ، امنیت ، نظام سازی و بازسازی اند، سبب شده و دهها مسایل دیگر .
آنچه را حامدکرزی گفته ، انعکاس خواست ملیون ها افغان است که میخواهند دونامزد ریاست جمهوری آنچنانکه چند بار تعهد کرده اند یکدیگر را درکنارگیرند ، یکدیگررا بپذیرند ، یکدیگر را تحمل نمایند. زیرا هردو وحدت ملی و خدمت به مردم را شعار میدهندو وقت آن است که این شعار جایش را به عمل تبدیل نماید.
پروسۀ انتخابات در افغانستان وارد ششمین ماه خود شده است هیچ کشور درهیچ نقطه از دنیا چنین یک پروسه طویل را درانتخابات شاهد نبوده، طویل شدن این پروسه جهان را متوجه افغانستان ساخته است و جهانیان از دید منفی به سوی این کشور نگاه میکنند.
آنچه که این دونامزد به آن تعهد کرده ایجاد حکومت وحدت ملی است دراینجا حرف از بازنده و برنده مطرح نیست تحقق آرمان ملیون ها انسان است که به این دو نامزد رای دادند ایجاد حکومت وحدت ملی پاس داشتن رای همین مردمان است زمانیکه حرف از ایجاد حکومت وحدت ملی به زبان میاید دراینجا ارزش های ملی مطرح است نه برتری جویی ها، نباید وقت را ضایع کرد همه باید به فکر درد ومداوای رنج های باشیم که ازگذشته ها حلقوم مردم را میفشارد در حالیکه ازدیاد غم ها و مشکلات مردم میتواند جفای بزرگ در حق ملت باشد که میکوشد چون دیگران زندگی نمایند .
تعیین سرنوشت مردم که اکنون با تصمیم دونامزد ریاست جمهوری گره خورده نباید درقمار برنده یا  بازنده به بازی گرفته شود دراینجا حرف از تحمل و درک است ما با درک و تحمل یکدیگر میتوانیم خود و کشور خود را دریابیم و درکنار هم به عنوان افغان ومسلمان زندگی کنیم .

کابل باختر 19 سنبله
شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گفته اند، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی  درکشور پرداخته اند  ونیز اخبار وگزارشهای را درباره رویداد های جاری کشور ومنطقه نشر کرده اند.
روزنامه رسانه دربرگ نخست زیرعنوان، داکتر عبدالله، عبدالله : مذاکرات سیاسی به بن بست رسیده است نوشته : داکتر عبدالله ،عبدالله رهبر تیم اصلاحات وهمگرایی روز دوشنبه گذشته " 17 سنبله 1393 " دریک نشست خبری  درکابل گفت که مذاکرات سیاسی برای  حکومت وحدت ملی به بن بست رسیده است.
این نشست خبری بعد از گفتگوی بی نتیجه با داکتر اشرف غنی احمدزی ، رهبر تیم تحول وتداوم انجام گرفت، آقای عبدالله ، عبدالله درمیان تعدادی ازهوا داران وخبرنگاران گفت که او با رای پاک و واقعی مر دم افغانستان برنده انتخابات می باشد . دراین نشست افزود که نتیجه تقلب را نخواهد پذیرفت.
روزنامه رسانه همچنان درمطلب دیگر ، زیر عنوان ، زنده باد طالبان ونا امنی ، مرگ بر دزدان ،نوشته : آقای کرزی صدها زندانی طالب را تاکنون رها کرده است تعدادی  از ین رها شد گان  همین حالا رهبری  نیروهای طالبان بخش های از کشور را به عهده دارند.
ایشان درخواست کمک هوایی از ناتو توسط نیروهای  افغانی را  ممنوع کردند وکاربرد سلاح سنگین در برابر طالبان را منع نمودند . این همه یعنی میدان دادن به طالبان و تقویت غیر مستقیم شان .
از سوی دیگر آقای کرزی خواهان اعدام  علنی متجاوزین به زنان شده است . دقت درکار های کرزی نشان می دهد که دلشان نه برای قربانیان تجاوز می سوزد ونه برای عدالت . طالبان وهمراهشان زمینه پا گرفتن حاکمیت قانون را از بین  می برند، نیروهای  امنیتی که وظیفه ای تامین امنیت شهروندان را دارند مورد حمله قرار میدهند ودسته  دسته از بین می برند، مشروعیت دولت را خدشه دار می کنند ، اقتدار  دولت را دربخش هایی از کشور از میان می برند ودربخش هایی دیگر شدیداً ضعیف می کنند، امنیت وفرصت کار و تحصیل زنان را درقسمت هایی از کشور کاملاً برچیده اند وامکان ایجاد کشور قانون مدار وامن را با جدیت تمام تهدید می کنند .
روزنامه به همین گونه ادامه  داده  ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگری  شده است .
اما روزنامه آرمان ملی درصفحه اول زیرعنوان ، مارهای داخل آستین نظام شناسایی شوند ،نوشته : دیروز از سیزدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور درتالار لویه جرگه دریک گردهمایی بزرگ یادبود به عمل آمد.
دراین گردهمایی سخنرانی پروفیسور  استاد سیاف توجه همه را به خود جلب کرد.
درسخنرانی استاد سیاف  دو نکته  مهم قابل تبصره است.
نخست این که برخی ها از درون نظام  با طالبان همکار می باشند که به قول استاد سیاف آنها  با موتر های شیشه سیاه طالبان را از اطراف به مرکز کابل انتقال  می دهند.
نکته  دیگر قابل تامل  موجودیت جاسوسان خارجی درداخل دولت است.
استاد اشاره کرد که جاسوسان به بیرون می روند پول می آورند وبه مقاصد خاصی که دارند پول ها را به مردم  توزیع می کنند.
به نوشته آرمان ملی : به باور ما ، استاد سیاف  با ملاحظاتی که دارد نمی تواند از جاسوسان ویا کسانی  که با طالبان همکاری دارند نام بگیرد اما واقعیت همین است که استاد سیاف  به آن اشاره کرد.
آرمان ملی به همین گونه ادامه داده ودرمطلب دیگر زیرعنوان  تحقیقات درمورد اتهام پولشویی خلیل زاد آغاز شده است، نوشته : آقای خلیل زاد متهم است که یک میلیون  وچهار صد هزار دالر را به حساب همسرش منتقل کرده که این پول به فعالیت های مرتبط به شرکت هایی درعراق  وامارات متحده عربی  مربوط است .
تحقیقات درمورد اتهام  پولشویی زلمی خلیل زاد سفیر پیشین امریکا در سازمان ملل از سوی  مقامات اتریشی آغاز شده است .
کرزی انتقام خودش را از مجددی گرفت، به هیچ عنوان نتایج انتخابات را نمی پذیرم عنوان های دیگری اند که این  رو زنامه  درصفحه اول  نشر کرده ودرصفحه های دیگر دنبال  مطالب دیگر شده است .
اما روزنامه جامعه باز درصفحه اول مطالبی را زیر عنوان های برحق بودیم، از شعار ایجاد امنیت تا افزایش  جرم وجنایت ، تجلیل از هفته شهید درکابل ، یک کشته وپنج زخمی ، نشرکرده  ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگری شده است .

کابل باختر 18 سنبله
فلسفه جهاد ومقاومت سالار شهیدان احمدشاه مسعود قهرمان ملی  کشور ،آزادی ،رفاه ، ترقی وآسایش مردم افغانستان تشکیل میداد.
مبصرسیاسی آژانس باختر مینویسد ، دراین تردید وشک وجود ندارد که قهرمان ملی کشور به خاطر آزادی، رفاه ،ترقی ، آسایش واستقلال  وطن خون گرم اش را نثار کرد.
در سرخط عمل  او وفاق ملی ،اتحاد ویکپارچگی ملت مظلوم وستم کشیده افغانستان  قرارداشت  ، او از آغاز  اولین سالهای جوانی در راه  مبارزه علیه ستم وظلم گام گذاشت  وچنان  رزمید که اکنون نسل جوان امروز  به کارنامه هایش  می بالد وبرای  نسل فردا این  کارنامه  سرخط عمل  می گردد.
سیزده سال  پیش ازامروز زمانی کشور درتب ملتهب جنگی که از سوی سیاه دلان تاریخ برملت ما تحمیل شده بود، می سوخت ،مسعود قهرمانانه علم مقاومت بلند کرد وچنان  در برابر  دشمن استقلال  وآزادی رزمید که اکنون تاریخ برآن فخر می کند ونسل ها برآن می بالد.
هنوز بر  ختم تجاوز های ناشی از قشون سرخ مرهم گذاشته نشده بود که استخبارات منطقه درپی توطیه دیگری شد ودرتبانی به ایادی فرامرزی، طالبان را با اندیشۀ متحجر ودگم به وجود آوردند .
هنوزخستگی  جنگ  دربرابر ابر قدرت زمان از دوش مجاهدان ومقاومت گران دورنشده بود که دسیسه گران قرن ،جال بافتند وطالب را به وجود آوردند تا به واسطه آن ها به سیاست توسعه طلبانۀ خود درمنطقه بپردازند ، آنها برای مدتی  به این هدف  رسیدند ، توسط گماشته شده خود  %95 خاک افغانستان را تصرف کردند،اما قهرمان ملی همانطوری که گفته بود اگر به اندازۀ یک بلست هم جای در افغانستان باقی بماند اومقاومت  خواهد کرد. جنگ او با طالبان  مسلح درپنجشیر  ، تخار ، قندز ، بلخ و سایر مناطق  کشور ،جنگ حق بر باطل بود ، جنگ آزادی خواهان  در برابر مشتی از فروخته  شده گان بیگانه بود ، جنگی بود که هست وبود افغانستان را محک میزد ،قهرمان ملی کشورجسورانه رزمید تا آنکه  بسیاری  از مناطق  کشور را از چپاولگران تاریخ  آزاد ساخت، دشمن مکار میدانست که با شخصی روبرو است که در برابر  قشون سرخ زانو نزده است ، با جنگ آوری درنبرد است که درتار ،تار  وپود او خون آزادی  خواهی و وطندوستی جاری  می باشد  ،نمی شود میدان جنگ را از او برد  ،درهم دستی با باداران خود توطیه کردند ودرنقاب خبرنگار  به زندگی او پایان دادند ، دشمن محاسبه درست نکرده  بود ، چنان می پنداشت که اگر مسعود از رهبری  مقاومت حذف گردد، دگر کار تمام است اما او نمی  دانست که اینجا سرزمین آزاده گان وگورستان متجاوزان  می باشد.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL