08 ثور 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

جلسۀ شورای عالی محو پولیو با اشتراک نماینده گان وزارت های ذیربط دایر گردید

جلسۀ شورای عالی محو پولیو با اشتراک نماینده گان وزارت های ذیربط دایر گردید

کابل۵ حمل باختر مجلس شورای عالی محو پولیو با اشتراک نماینده...

معاون رییس جمهور: دشمنان مردم افغانستان، بدون هیچ گونه ملاحظۀ باید سرکوب شوند

معاون رییس جمهور: دشمنان مردم افغانستان، بدون هیچ گونه ملاحظۀ باید سرکوب شوند

کابل 5ثور باختر معاون رییس جمهور امروز سر پرست وزارت دفاع...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 26/ حمل
مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری امریکا به زودی از افغانستان دیدار خواهد کرد تا از پیشرفت های جنگ علیه هراس افگنی درافغانستان و وضعیت امنیتی این کشور ومنطقه را ارزیابی کند.
مفسر آژانس باختر مینگارد : دونالد ترامپ رییس جمهوری امریکا به روز چهارشنبه هفته گذشته تصمیم گرفت تا مک مستر مشاور امنیت ملی خود را به افغانستان بفرستند.
هدف از اعزام آقای مک مستر به افغانستان این است تا رییس جمهور ترامپ دریابد که در کنار همکاران افغان ومتحدان امریکا در ناتو چگونه پیشرفت شده میتواند.
سفر مشاور امنیت ملی رییس جمهوری امریکا به افغانستان درست زمانی برنامه ریزی میشود که افغانستان همچنان درمحراق توجه گروه های افراطی و هراس افگن قرار داشته و هنوزهم ایده عبور افراطی گرایی و تروریزم از مسیر افغانستان به سوی کشورهای دیگر نزد شماری از کشورهای منطقه و سازمان های استخباراتی آنها وجود دارد و فعالیت های هراس افگنانه نه تنها کاهش نیافته بل گسترش پیدا کرده است.
امریکا که درسال 2001 میلادی آنهم بعداز حوادث تروریستی و خونبار یازده سپتامبر در راس ائتلاف جهانی مبارزه علیه تروریزم، درافغانستان حضور نظامی یافت با آنکه برای ریشه کن سازی تروریزم تعهدات محکم و قوی وجود داشت مگر با ختم ماموریت نظامی امریکا و متحدان غربی اش در افغانستان درسال 2014 میلادی . وقایع که بعد از آن رخ داد ثابت ساخت که امریکا و متحدینش وظایف وتعهدات شان را در افغانستان نا تمام گذاشته اند.
هدف اصلی و اساسی شاملان ائتلاف جهانی مبارزه علیه هراس افگنی، مهار هراس افگنی و نابودی آن درگام نخست در افغانستان و در گام بعدی درمنطقه و کشورهای دیگر جهان بود ایده که تحقق نیافت .
افغانستان، منطقه امروز نه تنها شاهد وقایع اسفبار تروریستی افراط گرایی اند بل شاهد رقابت های سخت منطقه یی و متاثر از بازی های بزرگ سیاسی است که وضعیت را نامیمون و ناهنجار جلوه میدهد.
در بطن انکشافات اخیر منطقه یی، از تشدید رقابت ها میان روسیه و امریکا تا رقابت میان ایران وکشور های حوزه خلیج و بازی های چندگانه پاکستان ، آقای مک مستر وظایف زیادی دارد که باید آن را دنبال کند وظیفه او آن چنانکه رییس جمهور ترامپ میگوید ارزیابی اوضاع منطقه و پیشرفت در جنگ علیه هراس افگنی است.
او سفرش را از افغانستان دیدار میکند به پاکستان و هند هم سر میزند توقع و امید از مک مستر این است که او باید خود از وضعیت منطقه برداشت و بررسی داشته باشد سفارش و یا ترسیم نقشه را از سوی دیگران نمیتواند اهداف امریکا ، کشورهای غربی ، افغانستان و منطقه را که همانا مبارزه با هراس افگنی و نابودی این پدیده زشت است تحقق بخشند . درحال حاضر پاکستان کشور که خود را به عنوان متحد امریکا جا زده است نه تنها در برابر افغانستان بل در برابر امریکا و غرب بازی چندگانه را درپیش گرفته و با معاملات جدید با شماری از کشورهای دیگر درصدد امتیاز گیری از امریکا ، افغانستان و کشورهای منطقه است .
آنچه مهم است برخورد مک مستر مشاور امنیت ملی امریکا با واقعیت های منطقه است او باید دید فعال و اثر گذار بر اوضاع منطقه داشته باشد و نباید ازسوی آنانیکه سالها امریکا و متحدین غربی را در امر مبارزه با هراس افگنی سرگردان ساخته و امتیاز بدست آورده اند اغوا شود.
موجود هراس افگنان درمنطقه، این که آنها درکجا پناهگاه دارند ، کی ها آنها را تمویل و تجهیز نماید وکی ها درفکر این اندکه دروجودگروه های هراس افگن اهداف و برنامه های شان بنام صدور انقلاب اسلامی به کشور های دیگر صادر نمایند برای امریکائیان معلوم و هویدا است که امریکا باید به آن بپردازد.
انتظار مردم افغانستان از امریکا به عنوان کشور که طی پانزده سال گذشته حضور سنگین و پرقدرت نظامی درافغانستان داشته این است که افغانستان را یک کشور قربانی شده در امر مبارزه علیه هراس افگنی فکر کنند واین کشور را چنان که شایسته است کمک وهمکاری نمایند و وظایف نا تمام شان را در امر مبارزه با هراس افگنی، که یکی آن نابودی خاستگاه ، پناهگاه ، تمویل کنندگان و سازماندگان هراس افگنان در بیرون از مرز های افغانستان عملی سازند.

کابل باختر/ 26/ حمل
شمار محدود ازروزنامه  های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارشهای را درباره رویداد های جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلب زیر عنوان تنها مادربمب ها میتوانست تونل های داعش را ویران کند.
این روزنامه درپیوند به عنوان فوق درصفحه سوم نوشته است مقام های دولتی و نیروهای ناتو درکشور پرتاب بزرگ ترین بمب غیر هسته ای از سوی نیروهای امریکایی بریکی از بزرگترین ومستحکم ترین موضع داعش در ولایت ننگرهار را موفقیت آمیز توصیف کرده میگویند که از نابودسازی این موضع داعش بدون حمله بابمب جی بی یو 43 ممکن نبود جی بی یو 43 بزرگ ترین غیر هسته ای است که از آن به عنوان مادر بمب هایاد میشود.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درصفحه دوم ازقول حنیف اتمر مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری عنوان کرده است طالبان را به صلح مجبور می سازیم .
به نوشته این روزنامه حکومت افغانستان راهکار جدیدی برای صلح با مخالفان مسلح دولت تعیین کرده است.
محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی روز پنجشنبه درجمعی از نیروهای امنیتی درولایت ننگرهار گفته است هیچ گاهی از طالبان ودهشت افگنان صلح نمی خواهیم ما آنان را به صلح مجبور می سازیم .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه دوم زیر عنوان پیام سیاسی بمب مادر مطلب دیگری را درپیوند استعمال بزرگترین بمب درننگرهار نشر کرده است.
روزنامه هشت صبح درصفحه چهارم زیر عنوان درهمسایه گی جهنم نوشته است پاکستان تاریخ طولانی سرکوب اقلیت ها را به بهانه ها و ابزار گوناگون "کارنامه دارد و توهین به مقدسات یکی از این ابزار ها است که به کثرت برای سرکوب و اذیت اقلیت های مذهبی "مسیحی هندو احمدی و. ..." و انتقادجویی های شخصی اعمال میشود.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه پنجم مطلب را زیر عنوان کار ساخت بزرگ ترین مجتمع آموزش های تخنیکی و مسلکی آغاز شد را نشر کرده است.
روزنامه هشت صبح درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه افغانستان ما سرمقاله شماره امروزی را زیر عنوان مبارزه با تروریزم جدی میشود نوشته است .
روزنامه افغانستان ما درپیوند به عنوان فوق در صفحه دوم نوشته است روزپنجشنبه گذشته پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده خبرنامه ای منتشر کرد که براساس آن نیروهای حمایت قاطع بمب یازده تنی را بر مواضع داعش درمنطقه مومند ولسوالی اچین ولایت ننگرهار پرتاب کرده است . این بمب به عنوان بزرگ ترین بمب غیر اتمی و مامادر بمب ها توصیف شده است.
دراین رخداد مهم واکنش هایی نیز صورت گرفته است .
شدید ترین واکنش از سوی حامد کرزی رییس جمهورپیشین افغانستان صورت گرفته که به شدت از این حمله انتقاد کرد.
روزنامه به همین گونه ادامه داده درصفحه اول از قول شورای علمای افغانستان عنوان کرده است اظهارات مولانا فصل الرحمان فاقد اعتیاد است .
به نوشته این روزنامه شورای علمای افغانستان اظهارات اخیر مولانا فضل الرحمان رهبر حزب جمعیت العلمای پاکستان درباره جنگ جاری درافغانستان را فاقد اعتیاد دینی و ناشی از فرسایش های سیاسی استخباراتی خوانده است .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه از قول داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه عنوان کرده است کسی نمیتواند صدای جوانان را خفه بسازد.

روزنامه افغانستان ما درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه اصلاحات درصفحه اول مطالب چون تحولات میدانی سوریه به کدام سو درحرکت است ؟ اردوغان احتمالاً وضعیت اضطراری را تمدید کنیم . آیا نشست مسکو میتواند درتقویت روند صلح مفید باشد ؟ به سیاست های ابزاری از فکر ، اندیشه و احساسات جوانان خاتمه داده شود. اظهار نگرانی انستیتوت صلح از تاثیر ات احتمالی شلیک بزرگترین بمب غیر هسته ای حمله خان شیخون صددرصد ساختگی بود . ناتو در مرز روسیه نیرومستقر کرد نشرکرده و جزئیات آن را درصفحه های دیگر ارائه کرده است.
 

کابل باختر 23 حمل
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را درباره رویداد های  جاری منطقه وجهان نشر ک رده اند.
روزنامه ویسا در برگ نخست زیرعنوان پیام کابل درنشست مسکو، طالبان از راه جنگ به اهداف شان نمی رسند ، نوشته است : شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امورخارجه ، دیروز درکابل گفت که در نشست مسکو به طالبان پیام داده خواهد شد که از راه جنگ به هدف شان نمی رسند.
او تاکید ورزید که دراین نشست از کشورهای شرکت کننده نیز خواسته می شود که  پناه گاهای امن تروریستان باید آماج بگیرند  ومیان گروه های تروریست نباید تفکیک صورت گیرد.
روزنامه ویسا ادامه  این مطلب را درصفحه پنجم نوشته است اما درصفحه اول از قول قوماندان امنیه ولایت تخار آورده است ده ها پولیس ورنجر درتخار درخدمت زورمندان قرار دارد.
به نوشته این روزنامه : مقامات امنیتی تخارمی گویند که دراین ولایت شماری از وسایط رنجر و ده ها پولیس درخدمت زورمندان قرار دارد و امور امنیتی را با مشکلات مواجه کرده است .
پاسوال فقیر محمد جوزجانی قوماندان امنیه تخار  دیروز طی مصاحبه اختصاصی با آژانس پژواک افزود، دراین ولایت 22 عراده رنجر و 157 پولیس با زورمندان است که پس گرفتن آن آسان نیست .
موصوف دراین مورد از کسی نام نبرد اما افزود همچو اعمال باعث مشکلات امنیتی می شود .
وی علاوه کرد که اگر این تعداد پولیس وسایط رنجر به یک ولسوالی  فرستاده شود امنیت ولسوالی با آن تحکیم خواهد شد.
روزنامه  به همین ترتیب ا دامه داده ودرصفحه اول زیرعنوان  جنگلات کندز توسط زورمندان قطع می شوند نوشته است قطع جنگلات درکندز توسط برخی مسوولان نیروهای امنیتی وزورمندان نگرانی شماری از مسوولان محلی و باشندگان  این ولایت را بر انگیخته ومی گویند که حکومت محلی ومرکزی باید جلو این کار را بگیرند .
روزنامه  ویسا ادامه این مطلب را در صفحه پنجم نوشته ودرصفحه اول از قول وزیر خارجه امریکا آورده است روسیه باید میان امریکا و رژیم اسد یکی را انتخاب کند .
روزنامه ویسا درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه عدالت توسعه برگ نخست را با مطلب ایران بزرگترین شرکت جاری افغانستان است آغاز کرده ودر مطلب دیگر زیرعنوان شماری داوطلبان زن برای پیوستن به اردوی ملی دو برابر شده است نوشته  مسوولان، مکتب نظامی ملالی یگانه مرکز آموزشی نظامی مخصوص زنان می گویند، شمار دواطلبان زن برای پیوستن به اردوی ملی در مقایسه به گذشته دو برابر شده است کراتنها فرمانده مکتب نظامی ملالی می گویند 146 نفر از آخرین دور آموزشی نظامی دراین مکتب فارغ شده اند و بیش از 300 زن دیگر در ن وبت منتظر شمولیت هستند .
عدالت وتوسعه ادامه  این مطلب را درصفحه دوم نوشته اما درصفحه اول خبرداده که امنیت ملی افغانستان دوحمله شبکه حقانی را خنثی کرده است.
به نوشته این روزنامه : ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید ازدوحمله شبکه حقانی درولایت های پروان و ننگرهارجلوگیری کرده است .
به نوشته این روزنامه : شبکه حقانی برنامه داشت که با استفاده از یک موتر بمب گذاری شده وچند عامل انتحاری به دفتر ولایت پروان حمله کند.
امنیت ملی افغانستان از بازداشت فردی به نام وطن خان خبرداده که گفته می شود طراح این حمله بوده است .
ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید که این شخص مسوول راه اندازی یک حمله دیگر در و لایت  ننگرهار نیز بوده که قرار بود که پس از حمله پروان صورت گیرد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه اول مطالب چون عضو بین المللی : بیش از 600 تن در افغانستان  با تایید حکم اعدام مواجه اند استقرار 200 نظامی امریکایی دیگر در و لایت  هلمند را در صفحه اول نشر کرده ودر صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
به همین ترتیب روزنامه  های ماندگار آرمان ملی وهشت صبح نیز درشماره های امروزی به بحث روی مسایل م ختلف پرداخته اند .

کابل باختر/ 22/ حمل
ترویج افراط گرایی ، تروریزم و جنگ آنهم ازنام و آدر س اسلام به جز ازگسترش دامنه جنگ و بحران سودی دیگری ندارد و این عالمان دین اند که باید دربرابر چنین ستیزه جویی ها ایستاده شوند و مبارزه کنند.
مفسر آژانس باختر مینگارد : اخیراً مولانا فضل الرحمان رهبر جمعیت العلمای اسلامی پاکستان گفته است صلح در افغانستان زمانی تامین میشودکه نیروهای امریکایی از این کشورخارج شوند این گفته مولانا فضل الرحمن مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان می باشد و باردیگر این را ثابت میسازد که حلقات افراطی و روحانیون پاکستان درتبانی با استخبارات کشورشان عامل ادامه جنگ درافغانستان اند.
مولانا فضل الرحمان که درمراسم سالروز تاسیس حزبش در نوشهره پاکستان سخن میگفت ضمن آنکه نیروهای خارجی را عامل جنگ درافغانستان معرفی کرد و از خوش بودن مردم افغانستان از طالبان یاد آوری نمود از طالبان پاکستانی خواست تا از جنگ دست بکشند و با حزب او یکجا شوند .
ضمناً او حل مشکلات را ازطرق قانونی و سیاسی مفید دانسته به آدرس طالبان، کشورش ندای صلح سر داد مگر از طالبان افغان دعوت نکرد تا با پروسه صلح یکجا شوند.
شورای علمای افغانستان که متشکل از روحانیون و علمای سرشناس کشور است این گفته های مولانا فضل الرحمان را مغرضانه و دشمنانه خوانده و تاکید داشته اند که این مردم افغانستان اند که در خصوص سرنوشت خود و کشور شان تصمیم میگیرند، این که خارجی ها درافغانستان باشند یا بروند یک مساله داخلی افغانستان است وربطی به پاکستانی ها ندارد.
به گفته آگاهان سیاسی حزب جمعیت العلمای اسلامی پاکستان که ازسوی مولانا فضل الرحمان رهبری میشود گذشته زشت و تکان دهنده دارد این حزب با اندیشه های افراط گرایانه خود عامل تشنج میان شعیه ها و سنی ها در پاکستان بودهو اکثری احزاب و سازمان های سیاسی – مذهبی پاکستان که امروز به عنوان جریان های تروریستی شناخته شده اند یا بخشی از بدنه جداشده این حزب اند ویا این که رهبران این احزاب و سازمان ها در آن مدارس دینی درس خوانده اند که ازسوی جمعیت العلمای اسلامی پاکستان اداره میشوند.
مولانا فضل الرحمان با گفته های اخیر خود درحقیقت به برنامه ها و عملکرد سازمان های استخباراتی کشورش صحه گذاشت و به این ترتیب نشان داد که او با استخبارات کشورش همگام است و از خود برنامه و دیدگاه ندارد.
مولانا در سخنان خودگفته که عامل جنگ درافغانستان نیروهای خارجی است مگر از این حقیقت حاشیه رفته که صدها تروریست خارجی ازکشورهای مختلف جهان به همکاری استخبارات پاکستان درکنار طالبان قرار گرفته اند و با حاکمیت و دولت مشروع افغانستان که از سوی مردم انتخاب شده درجنگ اند اگر عامل جنگ در افغانستان خارجی ها اند پس فعالیت آن خارجی های که درکنار طالبان آنهم به عنوان تروریست ،مخرب و چپاولگر حضور دارند، چگونه توجیه میشود  درحالیکه حضور نیروهای خارجی در افغانستان قانونمند و مطابق به منشور سازمان ملل متحد است ، حرف دیگر که مولانا به زبان آورده این که گویا مردم افغانستان از حکومت طالبان خوش اند به جز یک حرف اغوا کننده چیزی دیگری بوده نمیتواند مردم افغانستان از حکومت متحجر خود کامه ، بی فرهنگ و بی دانش طالبان خاطرات اسفبار و تلخ دارند و خوش بودن از حکومت طالبان تنها میتواند برای پدران معنوی این گروه که درپاکستان بسر میبرند یک تخیل باشد.
مساله دیگر که جناب مولانا به آن چسپیده دعوت نمودن طالبان پاکستانی به صلح و قرارگرفتن آنها در تشکیلات حزب است که ازسوی وی رهبری میشود.
فراموش نشود که نظامیان پاکستانی استخبارات و سیاسیون آنکشور تلاش های زیادی کردند تا بخشی از طالبان پاکستانی را که ازکنترول خارج شده اند دوباره به کنترول و حاکمیت خود باز گردانند که این تلاش ها نتیجه نداد مگر حالا این وظیفه به مولانا فضل الرحمان سپرده شده تا طالبان پاکستانی را دوباره جذب سازمان های استخباراتی آنکشور سازد درحالیکه این آقا از صلح در پاکستان حرف میزند وطالبان پاکستانی را به صلح فرا میخواند مگر جنگ طالبان افغانی را مشروع میداند در حالیکه طالبان مکتب را میسوزانند طفل را میکشند ، شفاخانه را به آتش میکشند ، معادن و بیت المال را تاراج میکنند به زن و مرد پیر و جوان رحم نمیکنند هر مکان هر محل هر شهر و هر نقطه حتا مسجد را میدان جنگ میدانند مگر این گروه برای مولانا فضل الرحمان یک گروه مشروع است از این معلوم میشودکه مولانا گفته ها و عمل دو گانه دارد از اسلام یک دین واحد است تعریف جداگانه میدهد .
او با مؤجه دانستن عمل طالبان، طبل جنگ درافغانستان را بیشتر نواخت و باردیگر عامل ترویج ، هراس افگنی ، بحران و تروریزم شد عمل و حرف که شایسته یک روحانی نیست.
توقع مردم افغانستان از چهره های روحانی درپاکستان نظیر مولانا فضل الرحمان این است کردار و عمل شان را با ارشادت دینی و موزه های دینی عیار سازند و کاری نکنندکه باعث دین ستیزی و اسلام ستیزی گردد . این علما نباید فراموش کنندکه دین با اصول و ضابطه های آن بیشتر از هر جا دیگر در افغانستان رعایت میگردد دراین کشور نه تنها اصول شرعی و دینی مراعات و رعایت میشود بل پدران آنها بودند که اسلام را به کشور های دیگر گسترش دادند و افتخار مسلمان نمودن بسا از مردم ها و کشورهای دیگر را دارندکه مولانا خوبتر آنها را می شناسد.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL