25 میزان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

مسوول بمب گذاری گروه طالبان درتخار کشته شدند

مسوول بمب گذاری گروه طالبان درتخار کشته شدند

شهرتالقان ۲۵ میزان باختر مسوول کمیته نظامی گروه طالبان در تخار...

شاهراه کابل – قندهار ازسوی تظاهر کنندگان بسته شد

میدان شهر۲۵ میزان باختر شاهراه کابل – قندهار ازسوی تظاهر کنندگان...

طالبان در زابل و ارزگان متحمل تلفات شدند

طالبان در زابل و ارزگان متحمل تلفات شدند

شهرقلات ۲۵ میزان باختر هفت طالب مسلح در حمله های هوایی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل /  باختر ۱۵/ میزان
پانزدهم میزان(۷ اکتوبر) سالروزآغاز عملیات های ایتلاف جهانی مبارزه علیه هراس افگنی به سرکردگی امریکا در افغانستان است.
مفسرآژانس باختر می نگارد: ایتلاف جهانی مبارزه علیه هراس افگنی هژده سال قبل از امروز  به تاریخ هفتم اکتوبر سال ۲۰۰۱ میلادی٬ حمله هایی علیه امارت اسلامی طالبان در افغانستان به انتقام از حمله های یازدهم سپتامبرو به دلیل پناه دادن این رژیم به گروه های تروریستی آغاز کرد.
نیروهای ایتلاف جهانی مبارزه علیه هراس افگنی که از سوی امریکا رهبری می شد بعد از پنجاه وپنج روزتوانستند که امارت اسلامی طالبان را ساقط کنند٬ این رژیم ساقط و متواری شد مگر هسته های آن نابود نشد و توانست در سال ۲۰۰۴ میلادی جنگ چریکی شان را آغاز کنند و به آن جهاد علیه اشغال نام بگذارند.
امریکا و متحدان غربی آن به دلایل واضح بر افغانستان حمله کردند.(طراحی حمله های یازده سپتامبر بر امریکا از سوی القاعده از داخل افغانستان ٬حمایت طالبان از القاعده و رهبر آن و عدم واگذاری اسامه بن لادن به امریکا از سوی طالبان) دلایل عمده یی بود که  امریکا و متحدان غربی آن مداخله نظامی شان را در افغانستان توجیه می کردند.
حمله ایتلاف جهانی مبارزه با هراس افگنی بر افغانستان درحالی انجام شد که هزاران هراس افگن خارجی شامل اعراب ٬پنجابیان٬  ایغورهاییان  چین٬چیچنی ها و شهروندان کشور های آسیای میانه٬کشمیر و افریقا در افغانستان در ظاهر امر در چتر حمایت امارت طالبان  حضور داشتند در حالی محرک اصلی جمع آوری آنان در افغانستان٬آی اس آی سازمان استخبارات نظامی پاکستان بود که در وجود هراس افگنان از کشورهای متعدد٬اهداف و رویا های بلند پروازانه یی در افغانستان٬منطقه و فرا منطقه دنبال می کردند.
حضور هراس افگنان جهانی در افغانستان٬ نشان می داد که افغانستان در اشغال گروه های هراس افگنی است که از سوی سازمان های استخباراتی پاکستان مدیریت می شوند.
چنین یک وضعیت مردم افغانستان را در یک تنگنا قرار داده بود و همه فرصت ها حتا فرصت رسیدن به خود و فکر کردن به خود را از آنان گرفته بود.در کشور تحجر و ناهنجاری های زیادی مسلط بود.
در چنین یک حالت  ایتلاف جهانی مبارزه با هراس افگنی تصمیم گرفت که کار طالبان را یکسره کنند آنان  به تاریخ  ۷ اکتوبر بر افغانستان حمله کردند و بعد ازپنجاه و پنج روز امارت اسلامی طالبان را متواری کردند.
مردم  افغانستان وجامعه جهانی طالبان را یک معضل حل شده فکر کردند مگر با تاسف چنین نبود٬این گروه در سال ۲۰۰۴ میلادی دو باره سر بلند کرد و با آغاز جنگ های چریکی٬ حضور شان را در میدان جنگ به رخ ایتلاف جهانی مبارزه با هراس افگنی کشید٬جنگ  که نه تنها تا امروز ادامه دارد بل ابعادآن گسترده تر شده است.
۷ اکتوبر آغاز یک تحول بسیار بزرگ در تاریخ افغانستان بود که با موجی از امید در دل مردم افغانستان آغاز شد  وزمینه برای یک زندگی مدنی مساعد کرد مگر این امید واری زود گذر بود زیرا گروه های هراس افگن در چتر حمایت سازمان های استخباراتی شمار معینی از کشور ها در محور پاکستان٬ دوباره جان گرفتند و به پا ایستادند.
با آن که از متواری شدن امارت اسلامی طالبان هژده سال گذشت مگر جنگ امریکا با هراس افگنی خاتمه نیافت ومردم افغانستان در بهانه این جنگ قربانی های زیادی دادند٬ و نتوانستند به رویای یک جامعه مرفع برسند مشکل در این است که امریکا ومتحدان غربی آن در امر مبارزه با هراس افگنی کمتر از خود تحرک٬پلان وبرنامه داشتند و بیشتر به سفارش و مشوره های کشورها و سازمان هایی گوش دادند که خود طالب و القاعده را خلق کرده بودند و رشد داده بودند.
ازطرف دیگردید غربی ها نسبت به طالبان٬ یک دید کوتاه بود٬برای آنان به گونه یی تفهیم شده بود که القاعده ختم شده است و طالبان گویا یک حرکت داخلی درافغانستان اند و خطری را متوجه دیگران نمی کنند . در حالی که طالبان به شرکت امنیتی مبدل شده بودند و هر کشور در آن سهم ونیروی خود داشت. اگر امروز طالبان در کنار روسیه اند و یا حرف حمایت ایران از آن وجود دارد دلیل این است که سنجش از طالبان کوتاه و سطحی بود در حالی که این گروه از فکر همکاری ومعامله با القاعده و گروه های تروریستی دیگر کوتاه نیآمده است.بی برنامگی امریکا ومتحدان غربی شان٬ وضعیت سیاسی و نظامی افغانستان در یک بن بست قرار گرفته است آينده مبهم است .
وضعیت زمانی در جهت مثبت تغییر خواهد کرد که امریکا و متحدان آن از حرف به عمل رو آورند و با یک راهبرد عملی وقابل تطبیق به جنگ علیه هراس افگنی بروند و از معامله و رفتار مقطعی و سلیقه یی دوری کنند و بیشتر از این مردم افغانستان را رنج ندهند واین کشوررا از میدان سیاست و رقابت بیرون کشند و حضور حساسیت برانگیزشان را در افغانستان یک حضور هدفمند تعریف کنند .  صائم

کابل /۱۵میزان /باختر
شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر، باتوجه به عنوان های درشت شماری ازاین روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه آرمان ملی درصفحه اول ازقول وزارت صحت عامه عنوان کرده است بیماری های قلبی درافغانستان روبه افزایش است .
به نوشته این روزنامه، وزارت صحت عامه کشور می گوید که بیماری های قلبی درافغانستان ۲۱ درصد مرگ و میر ناشی از امراض غیر ساری را درکشور به خود اختصاص داده است.
روزنامه موضوع رادنبال کرده است و درصفحه مطلبی را زیرعنوان هشدار مسلمیار به رییس مجلس نمایندگان، رحمانی خود را اصلاح کند ! نشرکرده است.
این روزنامه همچنان درصفحه اول ازقول ریاست جمهوری آورده است اظهارات کابلوف مبنی برپیروزی طالبان مداخله درامور داخلی افغانستان است.
به نوشته این روزنامه،  ریاست جمهوری کشور اظهارات نماینده ویژه روسیه برای افغانستان را که گفته است طالبان درمیدان جنگ مشروعیت به دست آورده اند به شدت ردکرد و گفته است که جنگ طالبان نامشروع این است و این گروه درمیدان نبرد شکست خورده است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه زیرعنوان شماری از زنان افغانستان هنوز هم قربانی ازدواج های اجباری می شوند نوشته کرده است. خشونت دربرابر زنان ازگذشته ها تاکنون به اشکال مختلف وجود دارد و رسم ورواج های ناپسند حاکم درجامعه براین خشونت ها افزوده است.
به نوشته این روزنامه ازدواج های اجباری یکی از خشونت های است که تاکنون درجامعه افغانی وجود دارد و بیشترین آسیب را به دختران جوان می رساند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه دوم سرمقاله شماره امروزی را زیرعنوان زورگویی ها ادامه دارند نوشته کرده است.
به نوشته این روزنامه، مثل این که سرنوشت این دورانتخابات ریاست جمهوری باید به شمشیر کشیدن به رخ همدیگر کشیده می شود.
چند روز پیش بودکه رییس مجلس سنا ضمن ایراد سخنان تهدید آمیزی اعلام کرد که آرای بدون بایومتریک شده را سرپدرت می قبولانم ظاهراَ این تهدید دربرابر سخنان رییس کمیسیون مستقل انتخابات و رییس مجلس نمایندگان ابراز شده است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه سوم مطلبی را زیرعنوان پس لرزه های انتخابات نشرکرده است .
آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه ویسا برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان یازده قومندان طالبان از زندان بگرام آزادشده اند آغاز کرده است ودرهمین صفحه از قول هیئت طالبان عنوان کرده است امیدوارهستیم گفت وگو ها با امریکا به زودی آغاز شود.
به نوشته این روزنامه نیویارک تایمز به نقل از دو عضو هیات طالبان در دفتر سیاسی قطر که اکنون مشغول گفت وگو با مقام  های پاکستانی در اسلام آباد اند نوشته است که احتمال دارد گفت وگوها با امریکا به زودی از سرگرفته شود.
ویسا ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته کرده است اما درصفحه اول از قول وزیر خارجه ایران عنوان کرده است، صلح خارجی ها را درافغانستان قبول نداریم و در آن شرکت نمی کنیم .
ویسا همچنان درصفحه اول خبرداده است که سخنگوی وزارت خارجه به دلیل اظهارات غیر مسوولانه برکنار شد.
روزنامه ویسا به همین ترتیب درصفحه آخر خبرداده است که مواد حساس انتخاباتی ازمراکز ۳۴ ولایت به کابل رسید.
ویسا درهمین صفحه از قول مقامات محلی ولایت غزنی خبرداده است که ۴۳ غیر نظامی ربوده شده توسط طالبان درغزنی رها شدند.
ویسا درصفحه آخر از قول وزارت دفاع ملی خبرداده است که ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی شیرین تگاب فاریاب دریک حمله هوایی کشته شد.
روزنامه ویسا درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح و ماندگار درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند. ختم/ نالان

کابل  باختر  ۱۴  میزان
در سال جاری محصولات زراعتی در افغانستان افزایش قابل ملاحظه یی یافته است مگر نبود بازاروکمبود سردخانه ها مشکل اساسی فرا راه دهقانان وباغداران در کشور است.
مفسرآژانس باخترمی نگارد:منابع وزارت زراعت و مالداری می گویندکه محصولات وپیداوار زراعتی وباغداری( کچالو٬گندم للمی٬ بادنجان رومی٬سیب٬انگور٬خربوزه تربوز٬ بادام٬انار...)افزایش قابل  ملاحظه یی یافته است که در طول چند سال پسین بی سابقه بوده است.
افزایش محصولات زراعتی در افغانستان در کنارآن که با مسایل اقلیمی(بارندگی) پیوند دارد٬ تلاش دهقانان و باغداران٬ ترویج نسبی زراعت میکانیزه و برنامه های حمایتی وزارت زراعت و مالداری هم درافزایش آن نقش داشته است.
افزایش محصولات زراعتی در کشوریک خبر خوش است مگر مشکل عمده زارع و باغداردرافغانستان، پس از برداشت ‌حاصل ‌شروع می‌شود٬عمده ترین مشکل ٬ نبود بازارو کمبود سردخانه ها در کشور است در حالی که اصل تولید بازار است ٬هر قدربرنامه های حمایتی راه اندازی شود هر قدر زارع و باغدارمورد حمایت قرار گیرند و هر قدر تخم بذری٫ کود کیمیاوی و نهال و دانه برای زارع و باغدار داده شود٬مگر زمانی که برای محصولات زراعتی بازار و خریدار وجود نداشته باشد همه کار های انجام شده ضرب صفر می شود و به هیچ مبدل می شود.
مردم شاهد اند که امسال قیمت تربوز در فراه و جا های دیگر چه سان سقوط کردو باغدران تا کدام اندازه زیان  متقبل شدند به همین ترتیب محصولات دیگر زراعتی و باغداری٬ به دلیل نبود بازار٬برای دهقانان کمرشکن تمام شد.
با آنکه بازار های داخلی برای فروش محصولات داخلی زراعتی کافی است مگر کمبود سرد خانه ها مشکل دیگر یست که دهقان و باغدار کشور را رنج می دهد و آنان نمی توانند محصولات شان به فصل دیگر و یا سال دیگر نگهداری کنند.
در حالی که جلابان و تیکه داران٬ محصولات زراعتی ما را به قیمت نهایت ارزان خریداری می کنند به پاکستان و یا هم ایران انتقال می دهند و بعد از ختم فصل و با فرا رسیدن زمستان آن را دو باره وارد کشور می کنند وامتعه خود ما را چند برابرقیمت تر بالای ما به فروش می رسانند و به غفلت ما هم می خندند.
این نشان می دهد که توسعه زراعت در افغانستان با مشکلات فراوانی روبرو است ولی این چالش ها در حالاتی به عنوان یکی از فرصت ها برای توسعه زراعت افغانستان به حساب می‌آید. فرصت به این معنا که ازدیاد محصولات زراعتی ما را وا می دارد که با ایجاد سرد خانه ها محصولات زراعتی خود را حفظ کنیم و به این ترتیب اقتصاد دهقان و باغدار و هم اقتصاد خانواده ها را تقویت کنیم .
همچنان ایجاد سرد خانه ها زمینه را برای ایجاد کارخانه های پروسس و بسته بندی محصولات مساعد می کند مگر با تاسف برنامه ایجاد سرد خانه ها آن چنانی که وعده داده شده بود٬ عملی نشده است ودر کل امور زراعت در افغانستان فاقد یک برنامه راهبردی است و اگر چنین برنامه هم ایجاد شده است جنبه تطبیقی به خود نگرفته است.
زراعت٬باغداری و مالداری پایه های اقتصاد افغانستان را تشکیل می دهد٬ هفتاد فیصد نفوس این کشور مصروف زراعت وباغداری در کشوراندو اقتصاد افغانستان سخت متکی به اقتصاد روستایی است .
این ثابت می کند که کلید استقلال اقتصادی در دست دهقانان به خصوص دهقانان متشبث است .
وزارت زراعت و مالداری باید با راهکار قابل تطبیق از زارع و باغدار حمایت کند در حالی که چنین حمایت در یک سطح پایین است و در بسیاری حالات٬ زراعت در افغانستان با خلای مدیریت مواجه است . صائم

کابل / 14 میزان/ باختر
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر، باتوجه به عنوان های درشت شماری از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است. روزنامه ویسا دربرگ نخست از قول میتری تایمز عنوان کرده است باوجود حضور نظامی امریکا شمار تروریست های داعش درافغانستان افزایش یافته است.
به نوشته این روزنامه، درحالی که امریکا به بهانه مبارزه با تروریزم درپی توجیه حضور نظامی درافغانستان است اما شماری اعضای گروه تروریستی داعش درزمان حضور نظامی این کشور افزایش یافته است.
به نوشته ویسا امریکا ادعای مبارزه با داعش درافغانستان را دارد اما منابع خبری از افزایش شماراین گروه تروریستی حکایت دارند.
روزنامه ویسا جزئیات بیشتر دراین مورد را درصفحه پنجم ارائه کرده است اما درصفحه اول خبرداده است .
میان ارگ ووزارت خارجه بالای مذاکرات صلح اختلاف به وجود آمده است.
ویسا درهمین صفحه همچنان ازقول نماینده خاص روسیه برای افغانستان عنوان کرده است که طالبان هم برای صلح و هم به جنگ آمادگی دارند.
روزنامه ویسا به همین ترتیب درصفحه اول از قول اعضای ولسی جرگه عنوان کرده است فساد درحکومت وحدت ملی به خصوص وزارت مالیه به اوج خود رسیده است.
این روزنامه درمطلب دیگر از قول وزارت دفاع امریکا عنوان کرده است ترمپ دستور افزایش حملات هوایی را در افغانستان داده است.
به نوشته این روزنامه وزیر دفاع امریکا با اشاره به افزایش حملات هوایی درافغانستان گفت که پس از توقف گفت وگوهای واشنگتن با طالبان ترمپ دستور داده است تا حملات هوایی علیه این گروه افزایش یابد .
وزیر دفاع امریکا می گوید که پس از لغو گفت وگوهای صلح با طالبان حملات تهاجمی برگروه طالبان به دستور رییس جمهور ترامپ افزایش یافته است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه ازقول رییس جمهوری افغانستان عنوان کرده است تا سه هفته دیگر رییس جمهور جدید تحلیف را بجا خواهد آورد .
روزنامه ویسا همچنان درصفحه اول به مشروعیت انتخابات توجه کرده است وزیرعنوان سوال مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری به این موضوع پرداخته است .
به نوشته این روزنامه، انتخابات ریاست جمهوری دریک تقابل ستیزه گرانه میان مخالفین مسلح ازیک سو و اداره کابل و حامیان خارجی ازسوی دیگر درشرایط نا امن ونظارت آمرانه قوای خارجی برگزار شد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ماندگار درصفحه اول زیرعنوان بحران انتخابات و گزینه سوم نوشته کرده است نیاز به راه سوم شدیداَ محسوس است جریان ها وچهره های سیاسی زیادی برای جلوگیری از این بحران راه حل های را مطرح کرده اند درمیان اما راه سوم حکومت سرپرست بوده می تواند . این طرح نخستین بار در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ازسوی احمد ولی مسعود درشورای نامزدان ریاست جمهوری مطرح شد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است درهمین صفحه از قول کمیسیون انتخابات عنوان کرده است ۷ دستگاه بایومتریک درکابل و حافظه ۲۲ دستگاه دیگر ناپدید شده است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است ودرهمین صفحه مطلبی را زیرعنوان ترامپ حملات هوایی به طالبان افزایش یابد نشرکرده است.
روزنامه ماندگارهمچنان درصفحه اول ازقول نهادهای ناظرعنوان کرده است دخالت درکارکمیسیون ها بحران ۲۰۱۴ را تکرار می کند.
روزنامه ماندگار درصفحه دوم زیرعنوان انتخابات ۹۸ و نیاز به مداخله سازمان ملل نوشته کرده است وقتی درروز رایدهی ششم میزان ۱۳۹۸ دقیق می شویم می بینم که حضور اندک مردم درانتخابات پاسخ محکم به حکومتی بود که درآن رای و نظر مردم و قانون جایگاه اصلی اش را از دست داده و فقط سلیقه و علایق یک شخص محور قرار گرفته است روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه مطلبی رازیر عنوان تقلب های آشکار دولت ساز نشر کرده است .
روزنامه ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح و آرمان ملی درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند. ختم/ نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL