11 اسد 1394

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

کنفرانس علمی ایجاد اداره عامه سالم در افغانستان در پوهنتون کابل دایرشد

کنفرانس علمی ایجاد اداره عامه سالم در افغانستان در پوهنتون کابل دایرشد

کابل باختر 10 اسد به اشتراک احمد ضیا مسعود نماینده خاص...

وزیر امور داخله از کارکرد منسوبان قوماندانی عمومی نظم عامه ستایش کرد

وزیر امور داخله از کارکرد منسوبان قوماندانی عمومی نظم عامه ستایش کرد

کابل باختر 10 اسد نورالحق علومی وزیرامورداخله امروزازکارکرد نیروهای قوماندانی عمومی...

نمایش نامه متعهد درهرات به نمایش گذاشته شد

نمایش نامه متعهد درهرات به نمایش گذاشته شد

شهرهرات 10 اسد باختر نمایش نامه متعهد ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر 31 سرطان
شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی پرداخته ونیز اخبار وگزارشهای را درباره رویداد های  جاری کشور ومنطقه نشر کرده اند.
روزنامه افغانستان درصفحه اول شماره امروزی زیرعنوان سهم افغانستان از توافق اتمی ایران وجهان  نوشته : وضعیت دشوار اقتصادی تحلیل شده بر ایران به بهانه فعالیت های اتمی این کشور ، بدون تردید ، تبعات سختی برای روابط تجاری واقتصادی دوکشور نیز درپی داشت و دو کشور آنگونه که انتظار می رفت نمی توانستند  به توسعه تجارت وترانزیت وهمکاری های اقتصادی دوجانبه  بپردازند.
روزنامه انصاف ادامه  این مطلب را درصفحه دوم نوشته  ودر مطلب دیگر زیر عنوان ، رویداد لوگر و واکنش حکومت ، نوشته : رئیس جمهور غنی در و اکنش به کشته شدن 9 تن از سربازان اردوی ملی درلوگر  درنتیجه حمله هوایی نیروهای خارجی از این نیروخواست درعملیات هایخود " جانب احتیاط " را رعایت نمایند تا درآینده چنین عملیات های سبب زیان جانی ومالی ملت ونیروهای امنیتی افغانستان نگردد.
انصاف  به همین ترتیب ادامه داده مطالبی دیگری را زیرعنوان های صلح درسایه تبعیض وتعصب ، معقول نه ممکن ! ائتلاف جنرال ها وآینده مبهم ! را درصفحه اول نشر کرده ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگری شده است .
اماروزنامه  هشت صبح دربرگ نخست خبرداده که بیش از صد کودک  درنتیجه استفاده از سلاح پلاستیکی زخمی شده اند.
این روزنامه  درصفحه اول درمطلب زیرعنوان ، روند صلح افغانستان راه طولانی پیش رو ، نوشته : تلاش های هماهنگ  نیاز است از سوی هر دوطرف انجام  شود تا اطمینان حاصل شود که می توانند از غلبه تردید کننده گان  جلوگیری  کنند اختلاف های فزایند ممکن است سبب شوند که تلاش های شکننده صلح ناکام شوند.
یک روزبعد از مذاکرات ، بیانیه ای برای مدت کوتاهی  در ویب سایت صدای جهاد طالبان  قرار گرفت که گفتگو های اسلام آباد  را به حیث ترفند پاکستانی محکوم می کرد و نسبت به پیامد های جامعه  بار آن هشدارمی داد.
هشت صبح این مطلب را درصفحه چهارم دنبال کرده است .
هشت صبح درصفحه اول زیر کلیشه ای زنگ اول در مورد کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی ، مطلبی را با عنوان ، کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی باید به کار آغاز کند نشر کرده ودر آغاز نوشته : اعضای کمیسیون اصلاح  نظام انتخاباتی در روزهای  آخر ماه رمضان  تغییر کرد ، رئیس جمهور وریئس اجرائیه اشخاص دیگری را  برای به انجام  رساندن این وظیفه  برگزیدند در ماه حوت سال گذشته که فرمان شروع به کار کمیسیون اصلاح نظام  انتخاباتی صادر شده ، تا حال  هیچ جلسه ای از سوی این کمیسیون  برگزار نشده است.
روزنامه  با تفصیل دنبال این مساله شده است تاکید غنی برمبارزه مشترک  با تروریزم ، نزدیک به سی شورشی درعملیات های نظامی کشته شدند ، بادو باران برق ننگرهار  ولغمان را قطع کرد . توظیف دوکمیسیون  برای بررسی حادثه لوگر از جمله  عنوان های می باشند  که هشت صبح درصفحه دوم نشر کرده ودر صفحه های دیگر مطالب بشتر  را نشر کرده است.
اما روزنامه  آرمان ملی درصفحه اول خبرداده که ناتو فعالیت داعش درافغانستان  را با دقت بررسی می کند به نوشته  این روزنامه :  مقام های ماموریت  قاطع  درا فغانستان  می گویند گروه داعش برای حکومت افغانستان  یک خطر بزرگ  اما تهدید جدی پنداشته می شود.
براین  تریببس مسوول روابط رسانه های نیروهای ماموریت قاطع ناتو گفته است که آنان  فعالیت گروه داعش را درافغانستان با دقت کامل بررسی می کند.
کمیسیون  اصلاحات انتخاباتی ،تصمیم گیرنده نیست ، این مسوولیت  وزارت تجارت است ، عنوان های دیگر اند که روزنامه درصفحه اول نشر کرده است . 

کابل باختر/ 30/ سرطان
حادثه روز گذشته درولایت لوگر که ده منسوب فداکار اردوی ملی دریک حمله هوایی نیروهای خارجی به شهادت رسیدند ، نیاز به بررسی جدی دارد.
مبصر آژانس باختر مینگارد : صبحگاهان روز دوشنبه 29 سرطان یک پوسته اردوی ملی در ساحه چهلتن ولسوالی برکی برک ولایت لوگر هدف حمله هوایی نیروهای خارجی قرارگرفت که از اثر آن ده منسوب فداکار اردوی ملی به شهادت رسید و پنج تن دیگر شان زخم برداشتند.
اطلاعات اولیه نشان میدهد که هلیکوپتر آپا چی نیروهای خارجی از سوی مخالفان مسلح مورد تیراندازی قرار گرفته و نیروهای خارجی هم دراشتباه بریک پوسته اردوی ملی در ساحه آتش گشوده و این حادثه آفریده شد و بازهم شماری از جوانان اردوی ملی دریک حمله خودی جان شان را ازدست دادند.
آنچه در چهلتن لوگر اتفاق افتاد تکرار اشتباهات گذشته است که ازسوی نیروهای خارجی سر زده و به قیمت جان شماری از منسوبان نهادهای امنیتی و افرادملکی تمام شده است.
مساله عملیات های خود سر نیروهای خارجی و نبود هماهنگی آنها با نهادهای امنیتی کشور ، درگذشته به یک مساله بحث بر آنگیز در روابط افغانستان با این نیروها مبدل گردیده بود و این مشکل تا اندازۀ جدی جلوه کرد که مقامات افغانی درسالهای گذشته عملیات شبانه ،عملیات های نظامی ، تلاشی منازل و بازداشت های خود سر نیروهای خارجی را ممنوع اعلام داشت . مگر حالا دیده میشودکه نیروهای خارجی تجارب تلخ گذشته را ازسرگرفته اند که حادثه دیروز نمونه یی از آن میباشد.
دراین جای شک نیست که نیروهای امنیتی افغان در کارزار مبارزه علیه تروریزم و جریان های تازه شکل یافته افراطی نظیر داعش به حمایت و معاونت نیروهای خارجی نیاز دارند این نیاز مندی در گام نخست در برنامه ریزی های هماهنگ وتحرکات مشترک قابل حل است و بعداً هم با تجهیز و ظرفیت سازی نهادهای امنیتی و دفاعی کشور میتوان از نیازمندی ها نیروهای افغان نسبت به نیروهای خارجی کاسته شود. مگر نباید این نیازمندی ها به قیمت جان عساکر فداکار ما تمام شود وعساکر ما در دوطرف تلفات دهند.
وزارت های دفاع افغانستان و امریکا حادثه اخیر را تاسفبار خوانده اند و هردو برتحقیق و پیگیری جدی این قضیه تاکید داشته اند. مگر قبل از همه ضروراست که مسوولان امنیتی ما و قوماندان های نیروهای خارجی روی ایجاد یک میکانیزم منظم (تحرک و عمل) کار نمایند تا همچو وقایع دیگر تکرار نشود و دیگر معمای به نام عدم هماهنگی وجود نداشته باشد و پشتوانه هوایی از نیروهای امنیتی افغان یک عملکرد منطقی و با نتیجه باشد.
ضمناً مردم ما بر این نکته تاکید دارندکه تنها اظهار تاسف و همدردی کافی نیست عاملان چنین وقایع باید نتیجه اعمال زشت شان را دریابند.
همچنان به نیروهای خارجی لازمی است تا عملیات های هوایی شان را براساس اطلاعات دقیق آنهم از مراجع معتبر انجام دهند و شکار اطلاعات گمراه کننده واغواکننده نشوند، هستند شبکه ها و سازمان های که میکوشند با نام همکار و دوست به اهداف خود برسند که باید آن را مدنظر داشت .
مردم افغانستان درانتظار پاسخ مناسب نیروهای خارجی درخصوص حادثه اخیر و ایجاد یک هماهنگی مناسب میان این نیروها و نیروهای امنیتی افغان اند و تاکید دارند که تکرار همچو اشتباهات قابل تحمل نیست .

کابل باختر/ 30/ سرطان
شماری ازروزنامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار و گزارشهای را در باره رویداد های جاری کشور و منطقه نشر کرده اند.
روزنامه چراغ در برگ نخست به حمله هوایی ائتلاف به مواضع نیروهای امنیتی کشور توجه کرده ، زیر عنوان حمله هوایی ائتلاف به مواضع ارتش در لوگر را بررسی میکنیم . نوشته وزارت دفاع کشور درنخستین واکنش به حمله هلیکوپتر های ائتلاف به رهبری امریکا به یک پوسته ارتش در ولسوالی برکی برک گفته است که این حمله را " شکل جدی " بررسی و تحقیق میکند.
این وزارت با انتشار اعلامیه ای گفته، هیئت عالی رتبه به صورت فوری به محل اعزام گردیده تا موضوع را به طور همه جانبه بررسی نموده و درمورد برخورد قانونی صورت گیرد."
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر درهمین صفحه به گسترش روابط افغانستان و ایران توجه کرده زیرعنوان گسترش روابط افغانستان و ایران درسایر توافقات هسته ای نوشته با حل مسئله  هسته ای جمهوری اسلامی ایران روابط این کشور با افغانستان پیش از گذشته گسترش خواهد یافت .
سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت که با دستیابی ایران و قدرت های جهان به توافق نهایی هسته ای کشورهای همسایه به خصوص افغانستان سود خواهند برد.
چراغ ادامه این مطلب را درصفحه دوم نوشته و درصفحه اول خبرداده که از پرتاب دو راکت به شهر کابل جلوگیری شد.
به نوشته این روزنامه ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که از پرتاب دو فیر راکت بالای شهر کابل جلوگیری شده است.
درخبرنامه یی که ازسوی این اداره به نشررسیده آمده است که این دو راکت نوع بی ام یک بخاطر پرتاپ در روزهای عید درمربوطات شهر کابل جابه جا شده بود ، روز نامه به همین ترتیب ادامه داده و نیز درمطالب دیگر خبرداده که سازمان ملل از تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی استقبال کرده است . چراغ درصفحه اول و سایر صفحه ها دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه جامعه باز درصفحه اول زیر عنوان ناظران انتخابات :ک .1.ن .ا ، شفا بخش نیست نوشته به دنبال آن که رییس جمهور دستور تشکیل مجدد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را صادر کرد . حالا نهادهای ناظر برانتخابات با مطالعه ترکیب این کمیسیون ، آن را نسخه شفا بخش مشکلات انتخاباتی افغانستان توصیف نمی کنند.
نهاد های ناظر برانتخابات با استقبال از تشکیل این کمیسیون مدعی اند که این کمیسیون نا کار آمده است نهادهای ناظر گفته اند که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی با ترتیب کنونی اش توانایی آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور را ندارد.
رییس دیدبان انتخابات شفاف افغانستان مدعی شده است که اعضای این کمیسیون بی طرف نشد .
ماتم بر تابوت خالی مطلب دیگر است که این روزنامه درصفحه اول نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر شده است.
اما روزنامه ماندگار برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان طالبان پاکستانی درکوه صافی آغاز کرده و این موضوع را درصفحه ششم دنبال کرده است . این روزنامه همچنان درهمین صفحه زیر عنوان احمد مسعود از دانشگاه شاهی بریتانیا فارغ شدنوشته: احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور از دانشگاه شاهی بریتانیا سند فراغت به دست آورد . روزنامه به همین ادامه داده و درمطلب دیگر زیر عنوانی جعل درمذاکرات صلح پاکستان نوشته نشریه انگلیسی زبان اکولومیتت درمقاله یی این گونه تحلیل کرده است که شرکت کنندگان درمذاکرات صلح پاکستان نمایندگان طالبان نبوده بلکه به نوعی برده جنرال های پاکستانی بوده اند.
ماندگار بیشتر به این موضوع توجه کرده مطالبی از قول نشریه اکونومیتت تحریر کرده است . این نامه درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .

کابل باختر 29 سرطان

شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند در شماره های امروز به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار و گزارشهای را درباره رویداد های جاری کشور نشر کرده اند.

روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان  احتمال اصلاحات  گسترده  درنهادهای انتخاباتی آغاز کرده وزیرآن نوشته : یوناما به نقش  مشورتی خود در  روند اصلاحات انتخاباتی تاکید کرده می افزاید  که اصلاحات انتخاباتی  برای جلب اعتماد دوباره مردم به انتخابات ضر وری است .

یوناما می گوید که اعتماد مردم  به روند  انتخابات منجر به  ثبات سیاسی می شو د  به نوشته این رو زنامه  : اشرف غنی رئیس جمهور کشور روزپنج شنبه 25 سرطان  ، برای دوهمین بار طی فرمانی دستور تشکیل  کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را صادر کرد بر اساس  فرمانی که هفته گذشته صادر شد ریاست این کمیسیون را شاه سلطان عاکفی به عهده خواهد داشت . ادامه این مطلب را هشت صبح  درصفحه سوم نشرکرده  ودرصفحه اول توجه به نشر مطالبی زیرعنوان های ، کودکان در گیر ودار  بازیچه های خطر آفرین ، سیاست درکابل ، زندگی دردهلی نو ، نقض گسترده حقوق بشر در شش ماه  گذشته کرده و درصفحه های  دیگر دنبال مطالب دیگر شده است .

روزنامه ماندگار برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان فاز جدید  صلح وجنگ درافغانستان آغاز کرده درمطلب دیگر به واکنش کمیسیون انتخابات  به اصلاحات درنظام انتخاباتی پرداخته است.

به نوشته این روزنامه  : سخنگوی  کمیسیون مستقل انتخابات درمورد اصلاحات انتخاباتی گفته که هرگام برای اصلاحات باید براساس  قانون اساسی  افغانستان باشد.

نورمحمدنور سخنگوی کمیسیون  مستقل انتخابات اعلام کرد که برا ساس قوانین  بابرکناری اعضای این کمیسیون مشکلی ندارد اما هر گام برای اصلاحات باید براساس  قوانین  افغانستان باشد .

روزنامه  به همین ترتیب ادامه داده ودرمطلب دیگر به سفر رئیس جمهور به پکتیا توجه کرده نوشته : رئیس جمهور غنی به منظور  بر رسی و ضعیت امنیتی وتبریکی عید سعید فطر به ماموران قول اردوی 203 تندر به ولایت پکتیا سفر کرد.

رئیس جمهور حین دیدار با منسوبین این قول اردو با ستایش از فداکاری های نظامیان  کشور گفت ، مردم به صورت عام ومن  به صورت خاص بده کار شما هستیم روزنامه  به همین ترتیب ادامه  داده درصفحه های دیگر دنبال  مطالب بیشتر شده است .

اما روزنامه  آرمان ملی دربرگ نخست  از قول گاردین عنوان کرده که ملاعمر از سوی پاکستان نظربند است .

به نوشته این روزنامه : با آن که  پیام رهبر طالبان  درصفحه انترنتی این گروه نشر شده  اما تا حالا کسی تائید کرده نمی تواند  که این پیام از ملاعمر باشد.

این روزنامه سخن دیگری این نوشته آورده است باید  گفته شود پیام ملاعمر  پس از آن نشر شد که یک هفته پیش از آن ، هیات حکومت افغانستان با نماینده های طالبان گفتگو های رو در رو در پاکستان داشتند.

روزنامه  به همین ترتیب  ادامه داده مطالب را زیرعنوان های کمیسیون مسوولیت سنگین دارد ! حقوق بشری در افغانستان نقض شده است .

وزارت دفاع ملی : خارج از چوکات دولت هیچکس اجازه ندارد قطعات مسلح ایجاد کند.

سخنگوی معاون اول ریاست  جمهوری : دوستم ملیشه سازی نه بل دفاع خودی را می خواهد . درصفحه  اول نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر شده است .

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL