10 عقرب 1393

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی

کابل باختر9 عقرب اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی به اطلاع تمام محصلان پوهنتون...

اسرائیل ممنوعیت ورود به حرم الشریف را لغو می‌کند

اسرائیل ممنوعیت ورود به حرم الشریف را لغو می‌کند

غزه/بی بی سی/باختر9 عقرب حکومت اسرائیل وعده داده است که ممنوعیت...

گروه داعش هفده تن را درعراق اعدام کرد

گروه داعش هفده تن را درعراق اعدام کرد

بغداد/ البغدادیه نیوز/باختر/9 عقرب گروه داعش هفده نفر را در شهربیجی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

بنر

تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر 29 میزان
شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی  درکشور پرداخته  اند ونیز اخبار وگزارش های را در باره رویدادهای  کشور ومنطقه نشرکرده اند .
روزنامه  آرمان ملی درصفحه اول زیر عنوان ،امریکا  پس از ین خاموش  نه نشیند نوشته  ماه ها است که نظامیان پاکستان ولایت های  مرزی  کشور ما را با حملات موشکی وتوپخانه ای مورد تهاجم قرار می دهد، نتیجه این حملات دشمنانه که فضای روابط تیره میان دوکشور را تیره تر ساخته است بیجا شدن خانوادها وکشته وزخمی شدن شماری از هموطنان ما می باشد که برای همگان روشن است .
افغانستان درمنطقه، کشور مظلومی است که به دلیل های گوناگون مورد بی مهری های همسایه گانش قرار می گیرد ودراین میان جامعه جهانی نیز چشم پوشیده است وهیچ گونه اقدامی  در زمینه، انجام نمی دهد.
معلوم است که زمامداران کشور نیز  دراین مدت علیه پاکستان اقدامی نکرده اند واین کار سبب شده است که نظامیان پاکستان تشجیع شوند وبه حملات شان ادامه بدهند.
اما روشن است که کشورما در دوسال  اخیر پیمان های استراتیژیک با شماری از کشورهای جهان بسته است وازجمله با ایالات متحده امریکا افزون بر آن پیمان امنیتی نیز عقد کرده است که باید مورد توجه باشد.
رئیس جمهور احمدزی مصوبات مجلس  نماینده گان را تطبیق  می کند عنوان مطلب دیگری است که این  روزنامه درصفحه اول نشر کرده ونیز  درهمین صفحه خبر داده که داکتر عبدالله از وضعیت زنده گی  مردم درشهر بازدید نمود به نوشته این روزنامه : به دنبال  تطبیق تعهدات مقامات  درحکومت  وحدت ملی داکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای اجرائیه حکومت وحدت ملی از روند زنده گی  مردم درشهر  بازدید نمود .
روزنامه  به همین گونه ادامه  داده  ودرصفحه های دیگر دنبال  مطالب دیگر شده است .
اما روزنامه ماندگار ، صفحه اول را با مطلبی زیرعنوان پاکستان  ، همسیاه شرور آغاز کرده ودر مطلب  دیگر از قول  لوی څارنوال خبر داده  که چهار ملیون جریب زمین غصب شده است .
به نوشته این روزنامه : درحالی که حکومت  افغانستان تلاش دارد تا زمین های غصب شده را از نزد  غاصبین پس بگیرد .
دادستانی کل کشور می  گوید که غاصبین  زمین بیشتر  مقامات بلند رتبه وافراد زورمند هستند.
محمد اسحق الکو دادستان کل افغانستان به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور احمدزی  برای باز پس گیری  این زمین ها باید قانون را کاملاً تطبیق کند .
ماندگار  همچنان درصفحه اول از قول  تحلیل گران عنوان کرده که دولت آماده رفتن به کنفرانس لندن نیست.
به نوشته این روزنامه : تاکنون هیچ برنامه یی برای کنفرانس لندن آماده نشده ، زیرا دولت فعلی از نظر ساختاری تکمیل  نبوده  وزمان برگزاری این نشست هم بسیار  نزدیک است .
شماری از آگاهان اقتصادی  با بیان این مطلب می گویند حکومت افغانستان برای چنین نشست هایی  استراتیژی مشخص  نداشته  وبیشترین  هدف دریافت وعده های مادی است که آن هم برای اهداف  نامشخص استفاده می شود.
به باور آنان نبود سیاست های کلان اقتصادی عدم مدیریت ، مداخلات کشور های منطقه به دلیل  استفاده  افغانستان از مواد بی کیفیت این کشور ها ونگهداشتن افغانستان به عنوان کشور عقب مانده ومعرفی ونبود برنامه های مشخص  درخصوص جذب وعده های داده شده جهانی سبب شده تا افغانستان نتواند  از چنین نشست ها  حد اقل استفاده را ببرد. روزنامه همچنان ادامه داده ونیز از رئیس جمهور درمطلب دیگر عنوان کرده حاضرم درراه صلح  سرم را فدا کنم .
ماندگار  درصفحه های دیگر دنبال  مطالب دیگر شده است به همین ترتیب  روزنامه افغانستان درصفحه اول خبر داده که نتایج  انتخابات شوراهای  ولایتی  درهفته جاری  اعلام می شود.
افغانستان همچنان درصفحه اول نوشته  که نیروهای  امنیتی  درسه و لایت با مخالفان درگیر شدند.
روزنامه افغانستان همچنان درصفحه های دیگر دنبال  مطالب دیگر شده است .

کابل باختر/28/ میزان
این گفته های رییس جمهوراشرف غنی احمدزی که میگوید بی نظمی های کشور با زور نه ، بل با تحقق عدالت میتواند حل شود . یک هدف انسانی ، آرمانی است که امیدها را برای ایجاد با ثبات ، نیرومند تر میسازد.
مبصر آژانس باختر مینگارد : دکتوراشرف غنی احمدزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته با اعضای ستره محکمه کشور دیدار کرد ، تحقق عدالت ، رعایت حقوق زنان ، تامین حقوق شهروندی نکات عمدۀ بودکه رییس جمهوراحمدزی در دیدار خود با اعضای ستره محکمه روی آن به بحث پرداخت.
او اظهار امیدواری کرد که محاکم به نهادی مبدل شوند که شهروندان کشور بتوانند خود رادرآن دریابند و به آن اعتماد نمایند.
گفته های دکتور اشرف غنی احمدزی درحالی بیان میشودکه هیئت قضائی و محاکم کشور درعرصه های مختلف کارهای زیادی دارند که باید انجام دهند مشکلات موجوددرمحاکم کشور از انظار پوشیده نیست ورفع آن به تحرک وکارقدرتمند نیاز دارد .
تحولات نامیمون گذشته ، زورگویی ها، ادامه نا امنی ، موجودیت اسلحه نزد افراد ، فساد اداری و برخورد های سلیقویی درجامعه باعث بروز بی عدالتی های زیادی گردیده است که مردم را رنج میدهد ،دامنه چنین نا باوری ها درحالاتی برنظام قضائی نیز سایه افگنده است. آنچه که رییس جمهور درنشست دیروز خود با اعضای ستره محکمه بیان داشت بخش از درد و مشکلات است که مردم  جامعه دچار آنها می باشد و این گفته دقیق است که بی نظمی ها را نمی توان بازورحل کرد مگر با تحقق عدالت، زیرا قضا مرجع اعتماد است که درآن عدل و انصاف الهی معیار است مرجع که نیازمند درآن خود را نیرومند میابد معنویات جایش را برمادیات پیدامیکند، زمانیکه ما ازبی نظمی حرف میزنیم وازتامین عدالت سخن میگویم لازم است تادرگام نخست عوامل قانون شکنی را دریابیم درحالیکه بی نظمی و قانون شکنی از قانون گریزی منشأ میگیرد لازم است تا برای تطبیق قانون آنهم به صورت یکسان و همیشگی دست به کار شویم و در همه عرصه ها جدی باشیم .
لازم است تا برای تطبیق قانون زمینه سازی شود و این زمانی امکان پذیر بوده میتواندکه زورمندان و قانون گریزان درپای میزعدالت کشانده شوند.
برنهادهای عدلی و همچنان به دستگاه قضایی کشور لازمی است تا درگام نخست بازنگری کنند که عوامل بی عدالتی درچه ها بوده و چه چیز ، راه ساز قانون گریزی شده است وقتیکه این عوامل نشانی شد راه تامین عدالت قضایی کوتاهترمیگردد.

کابل باختر/ 28/ میزان
شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را در باره رویداد های جاری کشور و منطقه نشر کرده اند.
روزنامه محور دربرگ نخست از قول پولیس کابل عنوان کرده که بازداشت سایر متهمان کابل بانک از توان ما خارج است .
به نوشته این روزنامه ، قوماندان پولیس کابل میگوید که بازداشت سایر متهمان دوسیه فساد مالی کابل بانک از صلاحیت پولیس خارج است .
جنرال ظاهرظاهر ، قوماندان امنیه کابل به خبرنگاران گفت که پولیس اززمان بازگشایی دوسیه فساد مالی کابل بانک دست به کارشده و تاکنون موفق شده که هفت نفر از متهمان دوسیه کابل بانک را بازداشت کند.
اما سایر متهمان با ضمانت های مختلفی موفق به فرارشده اند .
روزنامه محور بقیه مطلب را درصفحه سوم دنبال کرده و درصفحه اول از قول رییس جمهور در دیدار با هیئت اداری ولسی جرگه عنوان کرده که فیصله های شما تطبیق میشود.
به نوشته این روزنامه ، داکتر اشرف غنی احمدزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز با هیئت اداری ولسی جرگه شورای ملی دیدار کرد و این دیدار که در ارگ انجام شد ، رییس جمهوراحمدزی گفت که به دیدارهایش با اعضای شورای ملی ادامه خواهد داد و تاکید کرد.
وی گفت میخواهم به وضاحت ثابت بسازم که فیصله های شما تطبیق میشود."
محوردنبال موضوع را درصفحه سوم نوشته ودر صفحه اول خبرداده که دو افغان درهند به جرم توزیع مواد مخدر بازداشت شدند.
محور درصفحه های دیگر شماره امروزی دنبال سایر مطالب شده است.
اما روزنامه افغانستان ، در صفحه اول زیرعنوان مخالفان باید بدانندکه جنگ راه حل نیست نوشته ، داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت میگوید افرادی که درگیر جنگ هستند و افراد بیگناه را به قتل می رسانند باید بدانندکه جنگ راه حل نیست و با ویران کردن کشور و کشتن افراد بیگناه به جایی نمی رسند وی که روز گذشته درمنزلش درنشستی با سران ولایت قندهار صحبت میکرد با ابراز این مطلب ، صلح پایدار را از خواستهای اکثریت مطلق مردم افغانستان خوانده گفت که موضوع صلح و مصالحه یک مساله اساسی است که دراین مورد تنها شعار دادن کافی نیست ، بلکه نیاز به تدابیر اساسی دارد.
همچنان این روزنامه درمطلب دیگر زیرعنوان دیدار مشاور امنیت ملی پاکستان با رییس جمهوراشرف غنی نوشته ، سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان روزگذشته کابل سفرکرد و با اشرف غنی احمدزی رییس جمهور افغانستان دیدار کرد پس از آغاز کار حکومت جدید ، این نخستین سفر یک مقام بلند پایه پاکستان به کابل است .
رییس جمهور غنی و سرتاج عزیز پیش از ظهر دیروز درارگ ریاست جمهوری با هم دیدار کردند.
به نوشته این روزنامه هردو جانب درمورد روابط دوجانبه مسایل امنیتی ، اقتصادی ، تجارتی ، فرهنگی ، نقش پاکستان در تامین صلح و ثبات درافغانستان و موضوعات منطقه ای بحث کردند آقای احمدزی به مشاور امنیت ملی پاکستان اطمینان داده است که اجازه نمی دهد افغانستان به لانه امن تروریستان تبدیل شود .
احمدزی گفته است که تامین صلح و ثبات درافغانستان دراولویت کاری حکومتش قراردارد و برای مبارزه با تروریزم از هیچ تلاشی دریغ نمیکند.
روزنامه به همین گونه ادامه داده و مطالب دیگری را زیر عنوان های فرمانده شبکه القاعده درشرق افغانستان کشته شد. بازداشت سایر متهمان کابل بانک از توان پولیس خارج است . سرمایه گذاری ترک هادرافغانستان بسیار مهم است نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر شده است.
به همین ترتیب روزنامه آرمان ملی ، درصفحه اول عنوان کرده که آوردن اصلاحات با تامل و دقت انجام شود ! آرمان ملی همچنان خبرداده که نظامیان پاکستانی پنجاه موشک به کنر شلیک کردند . به همینگونه این روزنامه نوشته که داماد رهبر شبکه القاعده ، درننگرهار کشته شد.
آرمان ملی در صفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر شده است.

کابل باختر 27 میزان
سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به افغانستان نه تنها  فصل تازه یی را در روابط افغانستان  وترکیه گشود، بل همکاری وهمگرایی های منطقه یی را یک گام دیگر به جلوانداخت واین دو کشور را به همکاران استراتیژیک مبدل ساخت .
مبصر آژانس باختر  مینگارد:  افغانستان وترکیه بر روابط متقابل شان اهمیت قابل ملاحظه یی قایل اند روابط میان این کشور پیشینۀ تاریخی  دارد وبه یقین می توان گفت که ا فغانها  وترک ها  دوستان سنتی یکدیگر اند .
تاریخ معاصر از نزدیکی  بیشتر این دوکشور  سخن میگوید به خصوص  زمانیکه  شاه امان الله خان ، شاه ترقی خواه افغان کوشید تا از برخی  تجارب ترک ها برای رفاه وآرامش  مردم کشورش استفاده کند او روابط  نزدیکی با رهبر  آن وقت ترکیه کمال  اتاترک ایجاد کرد ورهبران بعدی هر دو کشور این روابط  را به عنوان یک سنت ادامه دادند  وحال  روابط  میان افغانستان وترکیه آنهم بعد از سفر رئیس جمهور  طیب اردوغان وامضای موافقتنامه همکاری های استراتیژیک میان دوکشور  نفس تازه یی گرفت.
افغانستان به سوی ترکیه به عنوان یک کشور تاثیر گذار  درمنطقه نگاه میکند  زیرا افغانستان جنگ زده به تجارب ومساعدت کشور های دوست به خصوص کشور های که تجارب گذار از مراحل  دشوار  را داشته اند ، ضرورت دارد ، ترکیه بااقتصاد مناسب  ، سیاست معتدل منطقه یی ، موقعیت مناسب جغرافیایی  ، نزدیکی  های فرهنگی  الگوی مناسب  برای افغانستان است که می توان از تجارب آن در راستای  اصلاحات اقتصادی ، رفاۀ عامه ، ظرفیت سازی ، توانایی  بشری ، حمل ونقل  زراعت ، تجارت .... استفاده کرد .
از طرف دیگر افغانستان از دیر زمانی  شاهد مبارزه با افراط گرایی مذهبی  ، تروریزم ونا امنی است در حالیکه  ترکیه به تازگی برخی فعالیت های تروریستی  را شاهد است و این نشان  میدهد که افراط گرایی  مذهبی  که با رشد تروریزم همگام است خطر  جدی فرا راه ثبات  منطقه یی وهمکاری های منطقه یی متوجه ساخته  که رفع آن تنها  وتنها  در درک وهمکاری  متقابل امکان پذیر است .
ترکیه وافغانستان با چنین دیدگاه  در کنار هم قرار دارند.
ترکیه همانگونه که در بسیاری  حالات هم فکر ودرتعامل با افغانها قراردارد دوست وهمکار  استراتیژیک پاکستان نیز  بشمار  میرود درحالیکه افغانستان وپاکستان از گذشته  ها روی  دلایل  مشخص  باهم مشکلات داشته اند ولی ترکیه نمی خواهد مشکل میان دو دوست اش گسترش  یابد روی همین دلیل بود که انقره درجریان چند سال گذشته میزبان اجلاس سران افغانستان وپاکستان بوده است  تا دید منفی  میان این  دو کشور، راهش را به همکاری  ودرک  متقابل  باز کند .
رجب طیب اردو غان رئیس جمهور  ترکیه هنگام اقامت  درکابل ، روی تعهد کشورش  در نزدیکی  افغانستان وپاکستان تاکید کرد و گفت که انقره تلاش های  خود را  برای میزبانی  از اجلاس بعدی رهبران این دوکشور  ادامه خواهد داد و به صورت واضح گفت که ترکیه نمی خواهد که مشکلات افغانستان وپاکستان گسترده شود.
آگاهان سیاسی  در افغانستان  با آنکه  از تلاش های ترکیه وکشور های دیگر  درخصوص  رفع مشکلات میان افغانستان وپاکستان استقبال میکنند مگر  به این نکته  تاکید  دارند که رهبران افغانستان  چند بار  به میزبانی  ترکیه ،انگلستان وکشور های  دیگر با رهبران پاکستان  دیدار های داشته  اند. مگر  این نشست ها نتوانسته  از حجم مداخلات خارجی  د رامور داخلی  افغانستان بکاهد  مردم افغانستان توقع  دارند که این تلاش ها  در آینده  با یک راهکار عملی دنبال گردد ومردم  افغانستان از ترکیه به عنوان کشور که روابط  با آنها  سنتی بوده وپیشینۀ طویل تاریخی  دارد وحالا باامضا موافقتنامه  همکاری های  استراتیژیک وارد فصل  جدید شده است، میخواهند تا پاکستان را از خطر  های  ناشی  از فعالیت  های افراطیون مذهبی  وحلقه های تروریستی  وابسته  به آنها  بیشتر آگاه ساخته  وهمکاری  آن کشور  را به سوی همکاری  منطقه یی بیشتر جلب  نماید زیرا به گفته رئیس جمهور اشرف غنی  احمدزی  افراط گرایی یک خطر مشترک است وبدون  رفع آن کشور از منطقه  نمی توان به رفاۀ  اقتصادی دست یافت .

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL