20 قوس 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ديدار وزير امور خارجه  كشور با سفير جمهورى اسلامى ايران

ديدار وزير امور خارجه كشور با سفير جمهورى اسلامى ايران

کابل 19 قوس باختر صلاح الدين ربانى وزير امور خارجه...

رئیس جمهورغنی، کار بخش اول و دوم سرک قیصار- لامان را رسماً افتتاح کرد

رئیس جمهورغنی، کار بخش اول و دوم سرک قیصار- لامان را رسماً افتتاح کرد

کابل 19 قوس باختر محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان،...

رهبری حکومت در قبال مشارکت سیاسی زنان، اراده جدی دارد

رهبری حکومت در قبال مشارکت سیاسی زنان، اراده جدی دارد

کابل 19 قوس باختر حکومت وحدت ملی بر اساس تعهدات...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر 8 قوس
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که به دسترس قرار گرفته اند ، در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش هایی را در باره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشر کرده اند.
روزنامه انصار درصفحه اول از قول حامد کرزی رییس جمهورسابق کشور عنوان کرده است: پاکستان و امریکا مانع برقراری صلح در افغانستان هستند.
انصار جزیئات درین باره را درصفحه چهارم ارائه کرده است . این روزنامه درمطلب دیگر زیرعنوان ، اردوغان ریاکاری قدرت های هسته ای را به بادانتقاد گرفت . نوشته است. رئیس جمهور ترکیه از ریاکاری قدرت های هسته ای جهان که هزاران کلاهک اتمی در اختیاردارند ، به شدت انتقاد کرد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر زیرعنوان مجلس سنا اظهارات آقای محقق را غیرمسولانه خواند.نوشته کرده است.
مجلس سنا اظهارات اخیرمحمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه درمورد جنگ سوریه را غیرمسولانه خواند.
به نوشته این روزنامه : سناتوران "مجلس سنا می گویند که با توجه به شرایط حساس کشور، اظهارات معاون دوم ریاست اجرائیی کشور غیرمسولانه بوده و به مردم افغانستان آسیب جدی را وارد می کند.
محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه کشور سه روز پیش درکنفرانس " بیداری اسلامی ، مجمع اهل بیت و مساله تکفیری ها " درتهران گروه تروریستی داعش را دشمن بشریت خواند و از شکست آن درعراق وسوریه استقبال کرد.
آقای محقق گفته است: "لازم میدانم از همه رزمندگانی که در این نبردها تشریک مساعی کردند چه از رزمندگان عراق و سوریه، ارتش عراق و سوریه، حشر شعبی عراق و همچنین رزمندگان ایران، افغانستان و پاکستان و جای جای دنیا که در این نبردها شرکت کرده اند و درحقیقت نبردی که اسلام علیه کفر و دسایس اسکبار جهان بود.
روزنامه ب همین ترتیب ادامه داده ، درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر اشده است.
اما روزنامه ماندگاربرگ نخست را با مطلب زیرعوان یک عضوکمیسیون انتخاب : جامع جهانی خواهان انتخابات شفاف و سالم درافغانستان نیست .
آغازکرده و جزیئات درپیوند به عنوان فوق را در صفحه سوم ارائه کرده است.
ماندگار در صفحه اول زیر نام "توزیع مجدد کارت اسلحه به افراد از سوی وزارت امور داخله" نوشته کرده ست. درحالیکه نا امنی و جرایم جنایی افزایش یافته و مردم از افراد مسلح غیر مسئول به جان آمده اند، بار دیگر پروسه توزیع کارت اسلحه از سوی وزارت داخله بعد از دو سال دوباره آغاز شده است.
ماندگار موضوع را به همین ترتیب ادامه داده در همین صفحه خبرداده است که سنگ تهداب 1000 واحد مسکونی توسط وزیر شهرسازی در کابل گذاشته شد.
کرزی "حوصله" ندارد! عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه در صفحه دوم به نشر آن اقدام کرده است. ماندگار در صفحه سوم از قول رئیس اجرائیه عنوان کرده است؛
حکومت تعهدات خویش را در قبال حضور و مشارکت زنان عملی نکرده است
روزنامه ماندگار در صفحه های دیگر  شماره امروزی دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های آرمان ملی و هشت صبح در شماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند. نالان

کابل باختر/7/ قوس

شمارمحدودازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
روزنامه ویسا دربرگ نخست عنوان کرده که درخوگیانی ننگرهار دراثر جنگ میان طالبان و داعش صدها خانواده بی جاشده اند.
این روزنامه درمطلب دیگر زیر عنوان سازمان ملل 69 هزار تن ازاثر ادامه جنگ درافغانستان امسال زخمی شده اند.
به نوشته این روزنامه دفتر هماهنگی اموربشر دوستانه سازمان ملل یا " اوچا " گزارش داده است که در سال جاری میلادی شصت و نه هزار تن ازاثر ادامه منازعات درافغانستان زخم برداشته اند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر از قول تیفا عنوان کرده است که رهبران حکومت وحدت ملی از برگزاری انتخابات می ترسند.
به نوشته این روزنامه بنیاد انتخابات شفاف افغانستان "تیفا "فرمان رییس جمهورمبنی برآغاز به کار کمیته گزینش را خلاف قانون انتخابات خوانده میگوید که رییس جمهور غنی می خواهد شخص دلخواه در راس کمیسیون انتخابات قراردهد.
روزنامه ویسا ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته کرده است و درصفحه اول از قول حامدکرزی عنوان کرده است که جنگ جاری درافغانستان جنگ مانیست ما قربانی منفعت امریکا شده ایم به نوشته این روزنامه حامدکرزی رییس جمهور سابق کشور مصاحبه با آژانس سپوتینگ گفته است که افغانها قربانی اهداف و منفعت امریکا شده اند.
روزنامه ویسا ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته کرده است درصفحه اول ازقول اعضای شورای ولایتی لوگر آورده است ازاحتمال حضور تروریستان داعشی درلوگر نگران هستیم .
روزنامه ویسا درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه افغانستان ما ، درصفحه اول زیرعنوان جاپان برای توسعه مناطق مرزی افغانستان و تاجکستان 1/9 میلیون دالر کمک کرد نوشته کرده است سفارت جاپان اعلام کرده است که برای توسعه زندگی و محو بیماری فلج کودکان درمناطق مشترک مرزی افغانستان تاجکستان 1/9 میلیون دالر کمک میکند به نوشته این روزنامه توافق نامه های اهدای این کمک درسفارت جاپان درکابل روز دوشنبه 6 قوس میان متسومی سوزوکا سفیر جاپان تاکاشی و اتانابی نماینده ارشد اداره همکاری های جاپان با نوادل خدر ، نماینده اداره یونیسف و جوسیلن میس رییس عمومی برنامه انکشافی ملل متحد درافغانستان با حضور فیروز الدین فیروز ، وزیر صحت عامه ، مختار غفارزوی نماینده وزارت احیا وانکشاف دهات و شرف الدین امام ، سفیر تاجکستان امضا شد.
به نوشته این روزنامه جاپان گفته امیدوار است که این کمک ها زندگی 8/1 میلیون روستایی راکه درمناطق مرزی دوکشور هستند رونق ببخشد و آنان را خودکفاسازند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درهمین صفحه ازقول اداره لوی څارنوالی عنوان کرده است به بیش از 1700 پرونده خشونت علیه زنان درکشور رسیدگی شده است.
به نوشته این روزنامه لوی څارنوالی کشور اعلام کرده است که درجریان هشت ماه سال جاری خورشیدی به بیشتر از 1700 پرونده خشونت علیه زنان درکشور رسیدگی شده است.
به نوشته این روزنامه سینا منصور معین لوی څارنوالی درامور منع خشونت علیه زنان روز دوشنبه 6 قوس دریک نشست خبری درکابل گفت که درمجموع درڅارنوالی های مرکز ولایات به 1726 قضیه خشونت علیه زنان رسیدگی شده است.
اوافزود ازاین میان 995 مورد آن پرونده لت وکوب زنان بوده است که درمرکز وولایت های کشور ازسوی څارنوالی ها مورد بررسی قرار گرفته است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های آرمان ملی و ماندگار درشماره های امروزی یابه نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند.
ختم/ نالان

کابل- باختر 6 قوس
رئیس جمهور غنی با صدور حکمی دستور آغاز مجدد کار کمیته گزینش اعضای کمیسیون انتخاباتی را صادر کرد تا برای تعیین یک عضو کمبود این کمیسیون اقدام نمایند.
مفسر سیاسی آژانس باختر مینگارد: محمد اشرف غنی ریس جمهور اسلامی افغانستان با صدور حکمی  از اعضای کمیته گزینش خواسته است تا به خاطر  گزینش یک عضو  کمیسیون  مستقل انتخابات افراد واجد شرایط رابه ریاست جمهوری معرفی نمایند اقدام نماید.
در حکم رییس جمهور از انتخابات به عنوان یک روند ملی یاد کرده اند وتاکید گردیده است که باید  از میان افراد شایسته وبا تجربه که از فهرست باقی مانده است شخص واجد شرایط را برای عضویت در کمیسیون انتخابات تعیین کنند.
این حکم بعد از آن صادر میشود که حدود دو هفته قبل ٬نجیب الله احمدزی به دلایل متعدد منجمله کم کاری و بنابر پیشنهاد اعضای کمیسیون  از سمت ریاست کمیسیون انتخابات  برکنار شد. واین اداره از دوهفته به این سو عملا" با خلا رهبری مواجه است در حالیکه کمیسیون انتخابات برنامه ها و وظایف زیادی دارد که باید قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور که قرار است در ماه سرطان سال   اینده بر گزار شود انجام دهد. تا سرطان سال آینده که معیار تعیین شده برای برگزاری انتحابات پارلمان است  زمان کوتا مانده است در حالیکه وظایف وبر نامه های کمیسیون انتخابات گسترده ووسیع است ودر وجود خلا در رهبری نمیتوان ان را بر طرف کرد پس شرایط و وضعیت کنونی کشور ، کوتاه بودن زمان الی برگزاری انتخابات مشکلات درونی که در دو کمیسیون انتحابات موجود است وپاره یی از مسایل دیگر وظایف اعضای کمیسیون را دشوار ساخته است واز آنان میطلبد تا در تعین عضو جدید کمیسیون دقت وکارایی بیشتر بخرج دهند زیرا این اعضای کمیته گزینش اند که در تعیین ومعرفی اعضای کمیسیون دخیل اند در برابر هر نوع سوال وپیامد بعدی مسوول وجوابگو خواهد بود.
اگر حرف از کم کاری  ویاکم تجربه گی رییس پیشین کمیسیون مطرح است درگزینش وتعیین  اوهمین کمیته گزینش نقش داشت  ویا اگر اعضای دیگر کمیسیون به کم کاری ویا اتهامات های دیگر مواجه میشوند این کمیته گزینش بوده که آنها را معرفی کرده است.
باتکمیل شدن اعضای کمیسیون، فرصت برای انتخاب رییس مساعد میگردد.پس لازم است تا کمیته گزینش کار خود را به جدیت آغاز وسریعا" انجام دهد البته راه احتیاط ودقت را فراموش نکند.
امید ها این است که با تعیین عضو جدید کمیسیون انتحابات، کمیسیون یاد شده تحرک تازه پیدا کند وبا مسوولیت پذیری بیشتر عمل نماید.
به خصوص اعضای کمیسیون در گزینش رییس جدید مدبرانه وخردمندانه عمل نمایند تا بر مساله جنجالی رهبری دراین کمیسیون نقطه پایان گذاشته شود. تحلیل سیاسی

تبصره
کابل باختر 5 قوس
خشونت علیه زنان در جامعه افغانی به عنوان یک پدیده زشت و ناهنجار همچنان باقی مانده و تا زمانی وجود خواهد داشت که به تفکر و باور های باطل و رسوم ناپسند اجتماعی در کشور خود خاتمه ندهیم.
مفسر آژانس باختر مینگارد: از روز جهانی محوی خشونت علیه زنان با شعار ( هیچکس را فراموش نکنیم٬ بیاید به خشونت علیه زنان و دختران پایان دهیم )در کشور تجلیل  و همزمان با آن برنامه شانزده روزه حمایت از زنان متضرر و آسیب پذیر در کشور آغاز شد.
4 قوس یا 25 نوامبر که روز جهانی مبارزه علیه خشونت در برابر زنان یک نام آشنا در تقویم افغانستان است روزیکه ٬از مسوولان حکومتی تا شهروندان گرد هم میایند و پدیده زشت را بنام خشونت علیه زنان نکوهش می نمایند نهاد های ذیربط دولتی و کمیسیون های حراست از حقوق بشر اعلامیه ها صادر می نمایند از کاهش یا افزایش خشونت ها سخن میگویند .
مگر این گونه برنامه و سخنرانی ها در کاهش و یا مهار خشونت علیه زنان چه نقش داشته است؟ جواب اکثریت مردم منفی است زیرا تشریفات و کلیشه سازی نمیتواند گره گشا مشکل باشد واقعیت این است که جامعه افغانی با پدیده زشت و ناپسند بنام خشونت علیه زنان همچنان مواجه است.
مقامات در وزارت زنان خود اذعان میدارند که 89 فیصد از زنان و دختران در افغانستان به نوعی خشونت های روانی ، فزیکی و جنسی را تجربه کرده اند سطح سواد در میان زنان افغان هفده درصد است و در برخی از ولایت ها این رقم تا دو فیصد میرسد.
تفکر و باور های باطل و ناقص و رسوم ناپسند اجتماعی در کشور علت اصلی خشونت علیه زنان را تشکیل میدهد، بیسوادی، فقر اقتصادی و محدودیت های فرهنگی و نبود دانش دینی نیز مواردی اند که در گسترش خشونت علیه زنان نقش دارند.
زورگویی، مردسالاری، منازعات قومی و شخصی نیز در زمره عوامل خشونت علیه زنان بشمار میرود.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که تنها در ده ماه اول سالجاری عیسوی 3800 قضیه خشونت علیه زنان در کشور ثبت شده است در حالیکه بسیاری از قضایا به دلیل معضل های امنیتی عدم دسترسی زنان به نهاد های حقوقی و امنیتی و یا هم مداخله بزرگان قومی و یا شوراهای مردمی پوشیده باقی مانده است.
حرف واضح این است که دولت به دلایل متعدد نتوانسته خشونت علیه زنان را مهار کند و یا کاهش دهد.
حرف ها در مورد کاهش همچو وقایع بیشتر کلیشه یی اند در حالیکه خشونت علیه زنان در افغانستان همچنان ادامه دارد و یک واقعیت تلخ در جامعه افغانی است.
کاهش این معضل و بعدا مهار کلی آن ٬نیاز به یک حرکت همگانی ٬منسجم و هماهنگ دارد. در گام نخست این نهاد های دولتی و امنیتی اند که باید در این خصوص با جدیت برنامه ریزی نمایند و داخل اقدام شوند، عاملان خشونت علیه زنان را شناسایی و تحویل دادگاه دهند و دادگاه هم شفاف و اثر گذار کار نماید بزرگان قومی حامی اصلی حراست از زنان و دختران اند که در روستا ها و نقاط دور دست کشور در حالیکه قانون و حاکمیت دولتی کم رنگ است آنها باید به اساس وجایب که اسلام و قرآن برای شان تعیین کرده است برای دفاع از حقوق زنان کار کنند. رسانه ها هم به نوبه خود در انعکاس حقوق زنان و آماده ساختن اذهان عامه برای جلوگیری از خشونت علیه زنان نقش دارند در حالیکه رسانه ها اکثرا روی مسایل تجاری در این خصوص مصروف اند. همچنان مکاتب و دانشگاه ، منابع و محلات خوب برای ترویج فرهنگ مدارا و تحمل اند و میتوان پیامد های زشت خشونت علیه زنان را بازگو کرد. بالاتر از همه روحانیون، علمای دینی، منابر و مساجد در جلوگیری از خشونت علیه زنان نقش دارند چه خوب است که شهروندان حقوق زن را از دیدگاه اسلام درک و وجایب و مکلفیت های را که اسلام عزیز در حفظ حقوق زنان مشخص ساخته رعایت کنند نگاه ارزشمندانه نسبت به زن در کلام پاک الهی و احادیث نبوی انعکاس یافته که باید آن را رعایت کرد.
محو خشونت علیه زنان و تامین امنیت روانی، فزیکی و اقتصادی آنها نیاز به عزم ملی و اراده همگانی و تعهد جمعی دارد که باید چنین عزم ، اراده و تعهد تازه و نو گردد. ختم/ تحلیل سیاسی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL