09 اسد 1393

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

پیام تسلیت و همدردی حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان

پیام تسلیت و همدردی حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان

کابل باختر/ 9/ اسد پیام تسلیت و همدردی حامدکرزی رییس جمهوری...

از طرح پیشنهادی ملل متحد در تفتیش آرا استفاده بعمل میاید

از طرح پیشنهادی ملل متحد در تفتیش آرا استفاده بعمل میاید

کابل باختر/ 9/ اسد یان کوبیش فرستاده خاص سازمان ملل متحد...

هشت طالب مسلح در نورستان کشته شد

هشت طالب مسلح در نورستان کشته شد

پارون 9 اسد باختر درنتیجۀ تازه ترین درگیری ها درولایت نورستان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

بنر

تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/25/سرطان
انجام حملات تروریستی آنهم درماه مبارک رمضان که ماه عبادت و دوری ازگناه است توجیه پذیر نیست و انجام این گونه اعمال نمایانگرآن است که حلقه های تروریستی در چترحمایت سازمان های استخباراتی منطقه علیه اسلام و ارزش های دینی ما شمشیرازغلاف کشیده اند.
مبصرآژانس باختر مینگارد: مردم ما روز گذشته شاهدچند واقعۀ تروریستی درکشورشان بودند حمله انتحاری درارگون پکتیکا ، حمله بمبی در ساحه ارزان قیمت کابل ، انفجار ماین درولایت ننگرهار، حادثه تروریستی درولایت سرپل نمونه یی از فعالیت های تروریستی بودکه روز گذشته بازهم از سوی طالبان سرزد و بازهم خون هموطنان ما آنهم درماه صیام که ماه عبادت ، ماه نزدیکی به خدا ، دوری از منکرات است ریخته شد و بازهم خانواده ها، درسوگ فرزندان شان گریبان پاره کردند و به ماتم نشستند . درمیان وقایع که روز گذشته اتفاق افتاد حادثۀ ولسوالی ارگون پکتیکا ، خشن ترین و خونبار ترین واقعه بود .
حمله که ذریعه یک انتحارکننده آنهم بایک موتر باربری مملو از مواد انفجاریه دریک بازار مزدحم صورت گرفت . زنان و کودکان بیشتر قربانی این عمل تروریستی شدند.
آنچه روز گذشته اتفاق افتاد ایدلوژی جنگ طالبان را واضح میسازد ، ایدلوژی که درآن کشتارمردم صرف نظر از تعلقات دینی و مذهبی شان هدف است و با تاسف همه این اعمال از نام وشعار اسلام انجام میشود ،درحالیکه ارشادات دینی و مذهبی ما، بیگانه با این گونه اعمال است .
هرگاه برداشت طالبان ازدین ، کشتارمردم است پس باید آنها بپذیرند که سواد دینی آنها تحت صفر است زیرا اسلام درهیچ جا به قتل افراد بیگناه صرف نظر از تعلقات دینی و قومی آنان حکم نکرده است . این میرساندکه برای تروریستان زندگی و آسایش انسانی مطرح نیست بل رسیدن به اهداف پلید که دنباله کار استخباراتی است مطرح بوده و آنها دررسیدن به این گونه اهداف از کشتار هیچ زنده جانی دریغ نمیکنند که نمونه آن واقعۀ ارگون است.
آنچه را طالبان روز گذشته انجام دادند و قبلاً نیزعامل چنین جنایات شده اند همزمان با حملات رژیم صهیونست برمسلمانان غزه است این میرساند که  مسلمانان شکار یک توطیه مشترک اند و بخاطر بربادی مسلمانان سازمان افراطی مذهبی و سازمان های استخباراتی یکجا شده اند تا خون مسلمانان درهر جااز دنیا از میانمار گرفته تا افغانستان ، پاکستان ، فلسطین ، سومالیا ... ریخته شود . با تاسف طالبان که خود ادعا بلند دفاع از شریعت را سرمیدهند افزار این گونه توطیه ها درافغانستان اند . نبود سواد دینی و نبود سواد سیاسی طالبان را در لجنزار توطیه های بیرونی گیر آوردده است و آنان عامل قتل هموطنان شان میشوند ضرور است که آنها به خود آیند درگام نخست خود را دریابند ، اسلام را دریابند و دروجود آن زندگی انسانی خود را تنظیم  نمایند و دیگر وسیله و افزاری برای بیرونی نه شوندتا ازمحاسبه خداوند قهار درامان باشند.

کابل باختر 24 سرطان
شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی امروز 24 سرطان درپایتخت  که بدسترس قرار گرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارشهای را درباره رویدادهای جاری کشور ومنطقه نشرکرده اند.
روزنامه  ویسا از قول  رئیس کمیسیون مستقل انتخابات  درصفحه اول  خبر داده که روند تفتیش  آرا یک روز دیگر به تاخیر افتاد .
به نوشته  این روزنامه احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات به بی بی سی گفت روند تفتیش صد درصد آرا یک روز دیگر  هم به تاخیر  افتاد وبه روز چهارشنبه آغاز می شود.
وی گفت  کارمندان کمیسیون هنوز آموزش ندیده وناظران  بین المللی هم به افغانستان نیامده اند او میگوید آیساف  هم آنگونه که درآغاز  تعهد کرده بود در انتقال  صندوق ها همکاری نمی کند .
روزنامه به همینگونه ادامه داده ودرهمین صفحه زیرعنوان رئیس جمهور با بازمانده گان رویداد انفجاری در پنجوایی صحبت تیلفونی کرد، به نوشته  این روزنامه  رئیس جمهور به مسوولان  ذیربط هدایت داد که با خانواده های مذکور علاوه برکمک نقدی  ، زمین برای اعمار سرپناه  نیز داده شود، ویسا همچنان از قول  وزارت خارجه کشور  عنوان کرده که یک هیئت برای بررسی  ایجاد موانع سرحدی  نظامیان  پاکستانی به پکتیکا فرستاده شد .
هیئت اداری ولسی جرگه به بی کفایتی متهم شد ، عنوان مطلبی دیگری می باشد که این روزنامه درکنار  سایر مطالب درصفحه اول نشر کرده ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگری شده است .
به همین ترتیب  روزنامه  ماندگار  برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان  ، چرا امرخیل  بازداشت نمی شود ، آغاز کرده ودرمطلب دیگر به نگرانی ازاختلاف نظر ها میان  دوتیم انتخاباتی برساختار حکومت  وحدت ملی  توجه کرده ونوشته است :  پس از توافق دونامزد  ریاست جمهوری  مبنی برتشکیل دولت وحدت ملی  اکنون ستادهای  انتخاباتی  دوتیم اختلاف نظر هایی را مطرح می کنند که سبب نگرانی مردم شده است .
تیم اصلاحات وهمگرایی می گوید که دوتیم انتخاباتی توافق کرده اند که پس از تشکیل  دولت و حدت ملی ، نامزد بازمانده  انتخابات رئیس اجرایی حکومت می شود وطی دوسال  با فرا خواندن لویه جرگه وتغییر قانون اساسی صدراعظم خواهد شد .
اما تیم تحول وتداوم می گوید دربحث های دو نامزد انتخابات که با حضور  نماینده سازمان  ملل متحد وزیرخارجه امریکا صورت گرفت روی تغییر نظام سیاسی  هیچ بحث صورت نگرفته است .
ونیز از قول ناظر  انتخاباتی عنوان کرده که شفافیت در روند بررسی وبازنگری آرا تضمین شود.
به همین ترتیب  این روزنامه در صفحه های دیگر دنبال مطالب دیگری شده است .
اما روزنامه  آرمان ملی زیرعنوان ، بینی بریده گی مجلس نمایندگان  ، درصفحه اول نوشته : طرح قانون مصونیت وحقوق اعضای شورای ملی  که در بر گیرنده امتیازات وحقوق پس از ختم  وظیفه دوره وکالت شان می باشد  ، روز شنبه 21 سرطان 1393 ازسوی مجلس نماینده گان  تصویب  شد .
اطلاعاتی وجود دارد که بر اساس  این طرح ، برای هرعضو مجلس پس ازاتمام  دوران وکالت 25 درصدمعاش  ، دومحافظ ، پاسپورت سیاسی ، برای خانواده شان یا پاسپورت خدمت  ودعوت رسمی  آنها برا ی اشتراک  در تمامی  نشست ها و روزهای  بزرگ  ملی کشور  درنظر گرفته شده است .
روزنامه  به همین گونه ادامه داده ومطالب  دیگری را زیرعنوان های تمام  آرا بر اساس معیار های مشخص  شده تفتیش می گردد نیروهای  نظامی  درجنگ هلمند هماهنگ نیستند درصفحه اول نشر کرده ودرصفحه های دیگر دنبال  مطالب دیگر شده است .

کابل 23 سرطان باختر
قرار است روند تفتیش صد درصدی صندوق های رای دهی از فردا آغاز گردد وبه این ترتیب بخش از توافق دو نامزد ریاست جمهوری عملی خواهد شد و پروسه انتخابات شفافیت ومشروعیت بیشتر خواهد یافت .
مبصر آژانس باختر مینگارد: پروسۀ انتخابات طی ماه های اخیر بخصوص بعداز برگزاری دور دوم انتخابات مسیر  پرخم وپیچ را پیموده ودر نهایت با تعلیق در آمدن همکاری یکی از دو نامزد  که ادعا تقلب درپروسه را مطرح کرد این پروسه کند و پروسه انتخابات عملاً با بحران مواجه گردید که با پا درمیانی دولت جمهوری اسلامس افغانستان جامعه جهانی وسازمان ملل متحد هر دو نامزد به یک سلسله توافقات دست یافتند که تفتیش صد درصدی آرأ پذیرش نتایج این تفتیش وایجاد یک حکومت وحدت ملی جز آن بود ، اکنون کمیسیون مستقل انتخابات اعلام داشته که روند تفتیش صد درصدی صندوق های رای دهی از  فردا آغاز  میگردد و قرار است صد تیم کاری درجریان حداقل سه هفته هزار ها صندوق  رای دهی را تفتیش نمایند .
آنچه را مسوولان کمیسیون گفته اند میتواند  یک خبر خوش درجهت تطبیق بخش از توافق میان دو نامزد باشد ، مگر دراینجا ایجاد یک میکانیزم موثر که بتواند قناعت هر دوطرف را فراهم سازد لازمی است. زیرا بی باوری نبست به کاری کمیسیون های انتخاباتی موجب بروز پاره از مشکلات شد واین به مسوولان کمیسیون مسقتل انتخابات برمیگردد که چه معیاری و میکانیزمی را در پیش میگیرند تا مشروعیت واعتماد نسبت به پروسه انتخابات قوت یابد .
آگاهان سیاسی به این باور اند هر گاه یک حرکت مشترک ازسوی نهادهای  که در روند تفتیش سهیم اند وجود نداشته  باشد بازهم این روند  با اشکالاتی مواجه خواهد شد پس دراینجا دقت عمل  ومدیریت کار را حرف لازمی است که باید آن را درنظر داشت  ، جامعه جهانی ، نمایند گان ستاد های انتخاباتی دونامزد ریاست جمهوری فعالان جامعه مدنی ، نمایند گان احزاب سیاسی ، چهره های خبیر ومصلح به اضافه مسوولان هر دو کمیسیون میتوانند یک حرکت هماهنگ را برای مشروعیت بخشیدن به انتخابات انجام  دهند مهم است که افراد  متخصص ، متعهد دراین پروسه گماشته شوند وبیش از همه ستاد های انتخاباتی  دونامزد ریاست جمهوری دراین راستا پیشگام شوند زیرا کسب قناعت آنها شرط عمده  به شمار  میرود ودرسایه ادعای تقلب نمیتوان این پروسه را یک روند عادی فکر کرد.
سه هفته آینده ، روز های  دشوار وپرکار برای آنانی است که در روند  تفتیش شمارش آرا دخیل اند  ضروراست که آنها کار شان را دور از دغدغه های سیاسی وسلیقوی انجام دهند در اینجا تعهد ورسالت ملی مطرح است که باید آن را از  نظردور نداشته باشیم درغیر آن  بار دیگر  نتایج بدست آمده دستاویزی برای بهانه جویان خواهد شد درحالیکه مردم تاکید  دارند که توافق بدست آمده  مورد تائید دوطرف باشد تا کشور بار دیگر به سوی بحران نرود و انتخابات  مشروعیت لازم را کسب نماید . 

کابل باختر/23/ سرطان
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درباره رویدادهای جاری کشور و منطقه نشرکرده اند.
روزنامه سخن جدید دربرگ نخست به خواست مجلس سناازشورای امنیت توجه کرده وزیر عنوان مانع جنایات اسرائیل درنوارغزه شوید نوشته مجلس سنا حملات  نظامیان رژیم صهیونیستی به غزه و قتل عام مردم مظلوم فلسطینی را به شدت محکوم کرد.
فضل هادی مسلم یار ، رییس مجلس سنا روزگذشته درنشست این مجلس نسبت به حملات جنگنده های اسرائیلی به مناطق مسکونی نوار غزه و قتل عام مردم مظلوم فلسطین از جمله زنان ، کودکان و سالخورده گان ابراز نارضایتی کرد و خواستار توقف این حملات شد.
استقبال کمیسیون شکایات انتخاباتی ازشکست بن بست انتخاباتی ، عنوان دیگری میباشد که روزنامه سخن جدید درصفحه اول زیر آن نوشته ، سخنگوی کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی از شکست بن بست انتخاباتی و توافق عبدالله ، عبدالله و اشرف غنی احمدزی دونامزد ریاست جمهوری برای باز شماری و بازرسی کل آرا استقبال کرد.
همچنان این روزنامه در مطلب دیگر زیرعنوان شعار مرگ براسرائیل درننگرهار نوشته صدها تن از شهروندان درولایت ننگرهار در تظاهراتی با شعار های مرگ براسرائیل ، حملات وحشیانه نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی نوار غزه را بشدت محکوم کردند.
مردم این ولایت از جمله دانشجویان ، علمای دینی و اعضای جامعه مدنی صبح روز گذشته"یکشنبه 22 سرطان " به کشتار زنان سالخورده گان ، کودکان و مردم مظلوم فلسطین به دست نظامیان اشغالگر رژیم صهیونیستی معترض شده و خواستار پایان بمباران غزه شدند زمزمه های عاشقانۀ رمضان توافق کاندیداها سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد عنوان های دیگری اندکه این روزنامه در صفحه اول نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگری شده است.
به همین ترتیب روزنامه انصار ، درصفحه اول به تظاهرات ضد صهیونیستی درننگرهار توجه کرده مطلبی نشر نموده است انصار درصفحه اول زیر عنوان دیگری "تاسف سناتوران از حل مشکلات انتخابات توسط خارجی ها " نوشته اعضای مجلس سنای کشور تاکید کردند ، اگر مشکل بن بست انتخاباتی افغانستان به وسیله خود افغان ها حل و فصل میشد اقدام شایسته ای بود.
درعین حال سناتوران میگویند ازراه ملی که بتواند مشکل انتخابات را برطرف کند و ازبن بست نجات دهد ، استقبال میکند " داعش "درعراق دفن خواهد شد ، شورای اخوت اسلامی افغانستان حمله صهیونیست ها به غزه را محکوم کرد.
غرش دوباره مقاومت در فلسطین عنوان های دیگری اندکه این روزنامه درصفحه اول نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر شده است.
به همین ترتیب روزنامه هشت صبح درصفحه اول مطالبی را زیر عنوان های فیسبوک انتخابات را به کجا برد ؟ سازمان ملل خواستار تاخیر یک ماهه مراسم تحلیف شد ، کمیسیون های انتخاباتی و تفتیش آرا همکاری میکند ، تصویب قانون مصوونیت و حقوق وکلا "شرم آوراست " استقبال ویلیام هیگ از شکست بن بست انتخاباتی نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگری شده است.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL