29 قوس 1393

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

شش طالب مسلح کشته درسرپل کشته شدند

شش طالب مسلح کشته درسرپل کشته شدند

سرپل/ باختر/ 29 قوس مقام های محلی سرپل درشمال کشور می...

سه مرد به اتهام همکاری با طالبان درننگرهاربازداشت شد

سه مرد به اتهام همکاری با طالبان درننگرهاربازداشت شد

جلال آباد/ باختر/ 29 قوس نیروهای امنیت ملی ولایت ننگرهار سه...

دوعضو تحریک طالبان پاکستان درجلال کشته شد

دوعضو تحریک طالبان پاکستان درجلال کشته شد

ننگرهار/ باختر/ 29 قوس دوطالب پاکستانی درنتیجه حملات طیاره های بدون...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

بنر

تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر 19 قوس
شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی  درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند  درشماره های امروز به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی  درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارشهای را درباره رویداد های کشور  ومنطقه نشر کرده اند.
روزنامه  ماندگار  درصفحه اول عنوان کرده که چگونه داعش  وارد افغانستان می شود؟ ماندگار  بحث درین باب را اینگونه درصفحه ششم آغاز  کرده است .
برخی رسانه های غربی ، خبر از پیوستن شماری از دانشجویان دانشگاه کابل به گروه داعش  خبر می دهند.
اخیرآٌ خبرگزاری  رویترز با شماری  از این دانشگاهیان گفت وگو کرده وانگیزه  آن را  برای پیوستن به گروه داعش  درسوریه جویا شده است . دانشجویان علاقه مند به گروه داعش  گفته اند که آنها  به پیوستن به این گروه " کار مقدسی "  را انجام می دهند.
مقام های امنیتی کشور نیز تایید کرده اند که تعدادی  ازدانشجویان به این گروه درسوریه پیوسته اند . پرسش مهمی  که پس از شنیدن این خبر به  ذهن متبارز میشود این است که فعالیت  های داعش  چه گونه در افغانستان مدیریت می شود  وچرا دانشگاهیان فریب  این گروه را می خورند؟
روزنامه  به همیگونه ادامه داده  ودرصفحه اول از قول  اعضای  شورای ملی واقتصادانان عنوان کرده که بودجه سال 94 قومی ومنطقه یی تنظیم شده است.
به نوشته  این روزنامه : بودجه مالی سال 1394 با نگاه  قومی  ومنطقه یی تنظیم شده وبه همین  دلیل  به ولایت های  پرجمعیت پول کمی اختصاص داده شده وبه ولایت های که عملاً  نا امن هستند  وزمینه مصرف  پول  وجود ندارد پول زیادی اختصاص داده شده است.
شماری از  نمایندگان شورای ملی  واقتصادانان بابیان این مطلب می گویند  درحالی  که مسوولیت های امنیتی درسال آینده  کاملاً به دوش نیروهای  امنیتی افغانستان  خواهد بود وزارت مالیه بودجه ارگان های امنیتی را  کاهش داده  و درضمن بودجه 94 برای ولایات صعب العبور  ودرجه دو سه، هیچ امتیازی درنظر نگرفته است .
روزنامه  به همینگونه ادامه داده ودرصفحه های دیگر  به شمول صفحه اول مطالب دیگری را نشر کرده است .
روزنامه  وحدت نیز به این  مساله  پرداخته  درصفحه اول  زیرعنوان  ،آموزده را آزمودن خطاست ،نوشته  : طرح بودجه مالی سال 1394 یک بار دیگر  در بررسی  اعضای  مجلس سنا با عناوین  نامتوازن ونامناسب بودن روبرو گردید.
تصویب بودجه مساله ای  مناقشه  برانگیز  وجنجالی  بوده است  که هر ساله جدال  وتقابلی  را میان  دستگاه اجرایی  ونمایند گان مردم  به میان می آورد.
اگر ما تاکنون درطرح  بودجه مالی  وزارتخانه ها و ولایت های کشور موفق  بوده ایم  ، بنا بر  این پس از گذر سیزده سال  ،مترادف  با هیچ شده  اند ، پس باید در بررسی  وتخصیص بودجه بیشتر  دقت کرد  روزنامه به همین گونه ادامه  وزیر  عنوان های  نیروهای امنیتی باید  از مداخلات سیاسی  درامان باشد ،اگر  اسلام  را درست نشناسیم  داعش  وطالبان تربیت  می شوند  ، سنا  طرح بودجه سال 94 را غیر متوازن  خواند  ، مطالبی  را درصفحه اول نشر کرده ودرصفحه های دیگر  دنبال مطالب دیگر شده است .
اما  روزنامه آرمان ملی  برگ نخست را با مطلبی  زیرعنوان  فساد را از معارف  رفع سازید ،آغاز کرده ودرهمین  صفحه زیر عنوان  ، زمستان می رود ، روسیاهی  به زغال  می ماند  نوشته : دیگر زمستان رسیده است  ،هرچند این ماه پایان خزان است ولی یخ بندان نشانه  شدت سرماست  وبیانگر  این است که دیگر باید  خانه  ولباس  گرم داشت  یعنی  که زمستان آمده است  ومال  وهوای  خودتان را داشته  باشید دراین  میانه فقط  توده های فقیر جامعه  اند که دراین  دنیا  تکیه  گاهی جز آفرینده شان ندارند ومنتظر اند تا سرما به جان شان چه می آورد.
روزنامه به همینگونه ادامه داده  ومطالبی را زیرعنوان های زمستان سال روان  فصل ادامه جنگ است ، سرپرست  شدن معین های وزارت  خانه های افغانستان  غیر قانونی  اعلام شد ، درصفحه اول نشر کرده ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر شده است .

کابل باختر/ 18/ قوس
موجودیت فساد اداری درافغانستان، حقیقت تلخ یست که امنیت ، حاکمیت قانون ورشد اقتصادی را دراین کشور به چالش کشیده و هرگاه به آن خاتمه بخشیده نشود امیدی برای رفاه و ثبات درکشور وجود نخواهد نداشت .
مبصر آژانس باختر مینگارد: امروز ، روز جهانی مبارزه با فساد است ، فساد اداری پدیدۀ زشت که درافغانستان راهش را بازکرده و به عنوان یک چالش عمده فراراه امنیت حاکمیت قانون ورشد اقتصادی درکشور قرارگرفته است این پدیده تا اندازه درافغانستان مشهود و هویدا گشته که در بررسی سازمان ها و موسسات خارجی، نام افغانستان درصدرفهرست کشورهای قرارداشته که آغشته به فساد اند ، این کلمه ناهنجار درجامعه افغانی چنان گوشزدعام و خاص است که فساد اداری موضوع بحث کوچه و خیابان ها دراین کشور میباشد افغانها را عقیده براین است که فساد اداری همگام و هم پایه با تروریزم به افغانستان صادر شده و راهش را دراین کشور پیدا نموده زیرا این پدیده درطول سالهای اخیر زمانیکه حرف از مبارزه علیه تروریزم دراین کشور بود  وسیع و گسترده گردیده و موقعیت جدی را برای خود اتخاذ کرده است. ارزیابی ها این است که فساد اداری موازی با تروریزم و مواد مخدر درکشور جایش را پیدا نموده و به عنوان یک تهدید بالقوه فرا راه حکومتداری خوب ، ثبات و رفاه عامه قرار دارد.
نگرانی از بابت موجودیت فساد در افغانستان درمحدوده این کشور باقی نمانده بل باعث گردیده تاکشورهای خارجی ادامه کمک های شان را باافغانستان منوط به مبارزه هدفمند با فساد اداری در افغانستان بدانند.
علل و انگیزۀ فساد اداری، رشد و گسترش آن درافغانستان ، ازسوی دولتمردان افغان، سیاسیون ، مردم عوام و کشورهای خارجی با چشم انداز متفاوت بررسی میشود و هرکی ازآن برداشت حتا سلیقۀ خود رادارند.
باآنکه درافغانستان نسبت به مبارزه علیه این پدیده ، اراده وجود دارد و بررسی های دراین خصوص صورت گرفته با آنهم فساد اداری درافغانستان زوایای تاریک زیادی دارد.
شماری از آگاهان سیاسی و متخصصین امور اقتصاد به این باور اندکه نهادهای خارجی عامل ترویج و گسترش فساد اند زیرا آنها از منابع تمویل کننده پول های وافر به نام بازسازی تحکیم ثبات و رفاه عامه بدست آوردند مگر آن را ازطریق خود بدون آنکه مسئول و حسابده باشند به مصرف رسانیدند ، عدم نظارت دقیق برکارکرد این نهادها و پروژه های آنان ، مقداری زیادی پول های که به نام بازسازی افغانستان از سوی کشورهای بیرونی مساعد گردید حیف و میل شد.
ضمناً شماری زیادی از انجو ها و نهاد های خارجی بیشتر به فکر یک زندگی معیاری غربی درافغانستان بودند وانتخاب شیوه زندگی به این گونه، سبب شد تا مقداری زیاد از پول مساعدت شده مخارج شخصی آنها شود.
دربُعد داخلی عدم ظرفیت سازی ، تمایلات سیاسی ، قومی و سلیقوی ، زورگویی ، بی اعتنایی به قانون ، کم بودن عواید ماموریت حکومتی وبسا از موارد دیگر باعث گسترش و ترویج پدیده نامیمون فساد اداری درافغانستان شده است.
آنچه گفته شد عوامل رشد و گسترش فساد اداری درافغانستان است مگر تنها بازگو نمودن عوامل و گلایه نمودن از روزگار و دیگران نمیتواند، را برائت دهد.
حقیقت این است که فساد اداری صرف نظر از انگیزه و عوامل آن درکشور وجود دارد و افغانستان را در رده کشور های قرارداده که ازآنها به عنوان کشورهای ملوث به فساد یاد میشود.
نگاه کردن به افغانستان از چنین زاویه، باعث گردیده تاکشورهای بیرونی ، چگونگی کمک و روابط آینده شان را با افغانستان با چگونگی وضعیت فساد درافغانستان شکل دهند و این گونه برخورد غریب باکشوری که سی سال خود را درغم و اندوه تحمیل شده سپری نموده زیبنده نیست حرف نیک این خواهد بود که با افغانها درحل مشکل به نام فساد همکاری و انگیزه های بیرونی که باعث رشد این پدیده نا هنجارگردیده از میان برداشته شود.
با این هم ، وظیفه خطیر و سنگین متوجه افغانها ست ، فراموش نشود که این پدیده، هویت و فرهنگ پاک وکهن آنان را مکدرساخته و باید به سوی مشکل فساد اداری به عنوان یک مشکل ملی نگاه شود هر شهروند این کشور در هر رتبه منصب و پیشه که قرار دارد ، ذهن و روان خود را آماده مبارزه با این پدیده سازند و همه مبارزه با فساد اداری را یک وجیبه اخلاقی ، وجدانی ، دینی و میهنی پنداشته در برابر آن قرار گیرند و عناصر آلوده با آن را افشا سازند تا دیگر بهانه ها از میان برداشته شود و افغانستان در وجود حکومتداری خوب و شفاف و جامعه مبرا از فساد به سوی اعتلا و کامگاری گام بردارد.   

کابل باختر/18/ قوس
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته و اخبار وگزارشهای را درباره رویداد های جاری کشور و منطقه نشر کرده اند.
روزنامه سخن جدید برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان همکاری های آموزشی ایران با افغانستان گسترش می یابد، آغاز کرده و درمطلب دیگر زیر عنوان پایان سمبولیک نقش نظامی ناتو در افغانستان نوشته: با وجود ادامه حضور هزاران نیروی خارجی درافغانستان ، ناتو و ارتش امریکا روز دوشنبه 17 قوس با برگزاری مراسمی اعلام کردند ماموریت رزمی نیروهای شان درافغانستان پایان یافته است.
به نوشته این روزنامه پس از گذشت 13 سال از حضور و دخالت نظامی امریکا و ناتو درافغانستان به بهانۀ مبارزه با تروریزم روز گذشته " دوشنبه 17 قوس "رسماً اعلام شد که ماموریت جنگی این نظامیان درافغانستان به پایان رسید . این اقدام براساس زمان بندی پیشین که امریکا و ناتو را به خروج از افغاستان تا پایان 2014 ملزم کرده بود ، صورت گرفت .
سخن جدید ادامه این موضوع را درصفحه دوم دنبال کرده و در صفحه اول از قول دبیر کل سازمان ملل متحد عنوان کرده که مردم دنیا بیش از این تحمل فساد را ندارند.
به نوشته این روزنامه دبیر کل سازمان ملل متحد درپیامی به مناسبت روز بین المللی مبارزه با فساد 9 دسامبر 2014 برابر با 18 ماه جاری خورشیدی "قوس" گفت: جهان و مردم آن بیش از این فساد و هزینه آن را نمی توانند تحمل کنند.
تامین صلح نیاز مند تغییر در سیاست های کلان دولت است ، توافق قبائیل مرزی افغانستان و پاکستان برای صلح در دیورند " عنوان های دیگری اند که روزنامه در صفحه اول نشرکرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر شده است.
اما روزنامه چراغ در برگ نخست عنوان کرده که ناتو ماموریت جنگی خود را در افغانستان " پایان داد.
این روزنامه همچنان به تسلیم دهی لطیف محسود یکی از رهبران طالبان پاکستان توجه کرده زیر عنوان تسلیم دهی لطیف الله محسود امتیاز دهی به پاکستان است،نوشته: دو روز پیش گزارش به نشر رسید که حکومت افغانستان لطیف الله محسود یکی از قوماندانان ارشد طالبان پاکستانی را به همراه دو تن دیگر از اعضای این گروه به پاکستان تحویل داده است.
پس از نشر این گزارش ، حکومت افغانستان ازاین تسلیم دهی ابراز بی خبری کرد و گفت که تحقیقات درزمینه آغاز شده اما نیروهای امریکایی بدون ذکر جزئیات این خبر را تائید کرد . درهمین حال برخی از اعضای مجلس نمایندگان میگویند: تسلیم دهی لطیف الله محسود به پاکستان نوعی امتیاز دهی اسلام آباد است و هیچ فایدۀ به روند صلح افغانستان ندارد.
روزنامه به همین گونه ادامه داده و نیز مطلبی را دررابطه به حمله راکتی دشمن به میدان هوایی بگرام نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر شده است.
روزنامه هشت صبح دربرگ نخست عنوان کرده درپی تسلیمی لطیف الله محسود به پاکستان مجلس نمایندگان وضاحت میخواهیم و در مطلب دیگر زیر عنوان تسلیمی محسود به پاکستان ، تداوم ابهام استراتیژیک و نقض حاکمیت ملی افغانستان بازهم به این موضوع توجه کرده و نوشته :
1- ایالات متحده امریکا شخصی را که نیروهای افغان درقلمرو کشورشان به او دسترسی یافته اند به کشور دیگری تسلیم میکند و بدین گونه خلاف آن چه که رییس جمهوری وقت کشور ما گفته، عمل کرده است .
2-لطیف الله محسود در خلا و در سرزمین بی صاحب دستگیر نشده بلکه در قلمرو ملی افغانستان دستگیر شده بود.
تسلیمی او به کشور سوم ، نقض صریح حاکمیت ملی افغانستان است .
3- لطیف الله محسود زمانی به پاکستانی ها تسلیم داده میشود که پاکستان نه تنها علیه طالبان افغان و شبکه های تروریستی درداخل خاک خود اقدام نمی کند بلکه از تسلیمی زندانیان طالب به افغانستان نیز ابا می ورزد.
هشت صبح بقیه این مطلب را در صفحه چهارم نوشته و درصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر شده است.

واشنگتن/واشنتگن پست/باختر/17 قوس
روزنامه واشنگتن پست در آستانۀ خروج نیرو های امریکایی از افغانستان به مشکلات فرا راه تامین امنیت در این کشور اشاره کرده و می نویسد که نیرو های امنیتی افغان در چهار راه سرک کابل- جلال آباد ایستاده اند، هر عراده موتر را تلاشی می کنند و مردم را که از سرک عبور می کنند به دیده شک و تردید می نگرند.
این روزنامه نوشته است که در امتداد این سرک، گرین هوس یا اقامت گاه قراردادیان خارجی نیز موقعیت دارد که از تدابیر شدید امنیتی بر خوردار است و تا حال حملات زیادی آنجا صورت گرفته اند.
به نوشته واشنگتن پوست، با عبور از امتداد این سرک خونین به خصوص از قسمت های که شاهد حملات زیادی بوده، می توان درک کرد که تامین امنیت در کابل در شرایط فعلی که نیرو های امریکایی و دیگر قوای بین المللی در حال خروج از افغانستان اند چقدر دشوار است.
این روزنامه می نویسد که در اینجا تفکیک میان افغان های عادی و دشمن دشوار است.
در مطلب واشنگتن پست آمده است که کابل طی سه هفته اخیر شاهد حملات بی سابقه طالبان بود و این مساله در میان افغان ها و خارجی ها نگرانی را به میان آورد و برخی از آنها به این نتیجه رسیده اند که به طور موقت این شهر را ترک کنند و یا هم در مورد بیرون شدن از آن فکر نمایند.
روزنامه نیویارک تایمز در یک مطلب تحت عنوان "عقب نشینی" می نویسد که رییس جمهور بارک اوباما نسبت به هر کسی دیگر اراده قوی اش را برای خروج از افغانستان اظهار کرده بود.
به نوشته نیویارک تایمز، رییس جمهور اوباما در ماه می گذشته با این اعلان که 9800 سرباز امریکایی پس از ماه دسمبر سال جاری در افغانستان باقی می مانند و تمام عساکر ایالات متحده در پایان سال 2016 میلادی از این کشور خارج می شوند، گفت: حالا زمان آن است که صفحه تاریخ را ورق زنیم.
نیویارک تایمز می نویسد: چنین به نظر می رسید که تا این اواخر این هدف در جایش باقیست اما از تغییر در این آخر ها در موضع اوباما و دیگر تحولات چنین بر می آید که امریکاییان بار دیگر در جنگ در افغانستان دخیل می شوند که به نوشته روزنامه این یک اشتباه بزرگ است. 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL