12 سرطان 1394

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

بیست ونه دهشت افگن کشته وشانزده تن دیگر آنان زخمی شدند

بیست ونه دهشت افگن کشته وشانزده تن دیگر آنان زخمی شدند

کابل باختر 11 سرطان درنتیجه عملیات های مشترک محاربوی وتصفیوی...

مسوولان مجتمع صنعت کاران کابل وفابریکه های ذوب آهن تقدیر شدند

مسوولان مجتمع صنعت کاران کابل وفابریکه های ذوب آهن تقدیر شدند

کابل باختر 11 سرطان نهادخدمتگزاران کابل امروز مسوولان مجتمع صنعت کاران...

افزایش محصول انگور درهرات

افزایش محصول انگور درهرات

شهرهرات 11 سرطان باختر مسولان درریاست زراعت ولایت هرات ازافزایش محصول...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 2/ سرطان
تروریستان درماه مبارک رمضان به جنگ خداوند و مسلمانان برآمده اند و با ادامۀ برنامه های اسلام ستیزانه از مسلمانان قربانی میگیرند که حادثه دیروز درکابل و کندز...نمونه های از این گونه جنایات است.
مبصر آژانس باختر مینگارد:حادثۀ تروریستی دیروز در کابل انزجارونفرت همگانی را دربرابر حلقه های تروریستی و حمایت کنندگان خارجی شان در پی داشت و مردم همه به یک صدا به تروریستان میگویند که ما تسلیم نمی شویم و نهایت تروریستان اند که زبون خواهند شد .
این درحالیست که در ماه های اخیر فعالیت های تروریستی درکشور آنهم در ابعاد مختلف آن جدی و گسترده شده است . تروریستان از هر امکان ووسیله برای ضربه زدن به مردم استفاده کرده اند از حمله برواحد های اداری درچند ولایت گرفته تا انجام حملات تروریستی ،ماین گذاری ها درکنار جاده ، آدم ربایی از مسیر شاهراه ها ، مسموم ساختن شماریاز  دانش آموزان و مسدود ساختن مکاتب ... مواردی است که نشان میدهند تروریستان از هرامکان فرصت و خلای برای تحقق اهداف سازمان های استخباراتی بیرونی استفاده میکند.
روزگذشته اگر حمله تروریستی درکابل اتفاق افتاد درگوشه های دیگر کشور کندز ، هلمند ... نیز مردم آرامش نداشتند زیرا طالبان تروریست که وسیله و افزار در دست سازمان های استخباراتی منطقه اند درصدد انتقام گیری از مردم وگسترش ساحه ومحیط فعالیت تروریستی شان اند مگر این موفقیت طالبان و گروه تروریستی دیگر نیست زیرا با انجام هر حادثه هر ترور، انفجار و انتحار مردم ما بیشتر با هم نزدیک میشوند و بیشتر درکنار هم ایستاده میشوند.
با شماری زیادی از مردم که درمرکز وولایات کشور صحبت شد این مساله بیشتر واضح گردید که مردم دربرابر گروه های تروریستی مقاوم ترشده اند و نسبت به آنها بیشتر متنفراند . آنها همه بایک صدا میگفتند که تروریستان از ما چه میخواهند اگر آنها به این خیال اند که این کشور را خوار و ذلیل سازند و به دامان بیگانگان بیاندازند خود به کج راه رفته اند زیرا این ملت زنده است مقاوم است و چون گذشته انگیزه دارد و تسلیم ناپذیر است  و این تروریستان اند که منزوی و نابود شدنی اند  زیرا حمایت مردم نه ، بل نفرین ، نفرت وانزجار مردم با آنها ست چون جنگ طالبان درافغانستان باچهره ها نیست بل این جنگ بامردم افغانستان و تاراج کشورشان است . جنگ با خدا و خلق الله است و مردم افغانستان به دستور قرآن ووجدان حق دفاع از خود را دارند.
ازطرف دیگر حوادث اخیر درکشور ثابت کننده این امر است که طالبان به عنوان جریان مسلح  که علیه دولت افغانستان قرار دارد برنامه های خود را داشته و برای انجام این برنامه ها وقت کمایی میکنند و برای تضعیف بیشتر این کشور فعال شده اند .
چنانچه یکتن از مقامات ارشد حکومتی که با نمایندگان این گروه دراوسلو ناروی دیدار کرد به صورت واضح گفت که درعملکرد ودیدگاه طالبان هیچ تغییری وارد نشده است  و این میرساندکه طالبان نیت برای صلح ندارند برخلاف با تشدید حملات تروریستی و تحرکات نظامی جنگ روانی و تبلیغاتی شان را نیز جدی ساخته اند آگاهان سیاسی تاکید کرد ضروراست مذاکرات صلح معنا وتعریف جدیدی پیدا نماید وموضع ما درقبال گروه های تروریستی واضح تر وقاطع تر شود.  

کابل باختر/ اول /سرطان
منابع امنیتی تشدید مشکلات در ولایت کندز را یک مشکل مقطع یی میدانند و تاکید دارند که از گسترش نا امنی در کندز و بخش های دیگر از شمال کشور جلوگیری خواهد شد.
مبصرآژانس باختر مینویسد: سقوط دو واحد اداری درولایت کندز نمایانگر حجم بزرگ مشکلات امنیتی در آن ولایت است. با آنکه درجریان دوسه ماه اخیر ولایت کندز و بخش های دیگر از صفحات شمال گواه تشدید مشکلات و نا امنی است مگر دراین مدت کدام تغییر قابل ملاحظه در میدان جنگ دیده نمیشود . طالبان طی این مدت توانستند ولسوالی یمگان ولایت بدخشان را موقتاً سقوط دهند و یا در ولسوالی های دیگر این ولسوالی چون جرم جنایت بیافرینند و حالا هم در کندز با سقوط ولسوالی ها چهاردره و دشت ارچی میکوشند اثر گذاری خود را بر مشکل دهی وضعیت به نمایش بگذارند مگر منابع امنیتی تاکید دارند که تسلط گروه های هراس افگن بر بعضی واحد های اداری دیر دوام نمیکند و شاید عمر چنین دستاورد ها چند ساعت و یا نهایتاً چند روز باشد .
چنانچه یمگان بدخشان فقط چند روز محدود شاهد تسلط گروه های تروریستی بود و در کندز نیز وضعیت بروفق مراد و برنامه طالبان شکل نخواهد گرفت و صدیق ، صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله ازتصفیه قریب الوقوع بخش های از دست رفته کندز سخن میگوید.
دراین جای شک نیست که دلیر مردان افغان آن عساکر شجاع که تعهد برای حفاظت از کشور شان دارند بار دیگر سینه های شان را سپر خواهند کرد و بار دیگر دربرابر تروریستان قرارخواهند گرفت . مگر سوال در اینجاست که وضعیت در ولایت های شمال بخصوص کندز چگونه ناهنجار و آشفته شد و وضعیت دراین ولایت ها تدریجی به وخامت گرائیده است .
حرف های وجود داشت که افراد ناشناس و مشکوک ازطرق مختلف منجمله شاهراه های کشور به شمال منجمله کندز رفتند حتا گفته میشود که بعضی خانواده ها که باشندگان مناطق قبائیلی اند به عنوان مهاجر به کندز آمده اند. اینها نمایانگر آن است که جبهه مخالفان را مسلح از لحاظ کمیت به گونه برنامه ریزی شده اکمال گردیده است . مگر پرده از خلای کار استخباراتی درساحه برمیدارد .
آگاهان سیاسی میگویند که مسوولان چرا از گذشته تجربه نگرفتند . آنها تاکید دارندکه وضعیت در کندز و بخش های دیگر از شمال کشور به اساس برنامه های استخباراتی پیچیده گردیده است و حمایت قوی و زیر زمینی در بیرون از کشور از تروریستان وجود دارد اگر چنین نیست مخالفان مسلح از کجا اکمال میشوند افراد زخمی شده آنها درکجا تداوی میشوند و امکانات لوژستیکی چگونه دراختیار آنان قرار میگیرد.
آگاهان سیاسی یاد آور شدند که استخبارات بیگانه در وجود طالبان و گروه های هراس افگن دیگر جنگ نیابتی را در افغانستان به راه انداخته و آن را ادامه میدهد در حالیکه منابع کشفی باید توانمندی مقابله با آن را کسب نمایند.
این آگاهان همچنان یاد آور میشوند که سازمان استخباراتی بیرونی افغانها را بنام مذاکرات صلح و یا فعالیت های دیگر مصروف ساخته اند درحالیکه خود برای تخریب این وطن برنامه ریزی میکنند که در اینجا هوشیاری و ظرفیت سازی امنیتی مطرح بحث است که باید آن را درنظر گرفت و به آن پرداخت.

کابل باختر/ 31/ جوزا
شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اندو نیز اخبار و گزارشهای را در باره رویداد های جاری کشور و منطقه نشرکرده اند.
روزنامه انصاف ، برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان شمال جولانگاه تروریزم چشم انداز تیره ثبات و آسیای میانه آغازکرده و نوشته فعالان افراطی ازبک و بعضاً تاجیک هسته اصلی تروریست ها را فعال در بخش های شمال و شمال شرق افغانستان راتشکیل میدهند که این امر ... باور ناظران به تروریست های امکان میدهد تا با جوامع محلی و همچنین ساکنان آنسوی مرز افغانستان در آسیای میانه به آسانی ارتباط برقرار کند و درنتیجه قلمرو و نفوذ و پایگاه های محلی خود را به سرعت گسترش دهند.
روزنامه ادامه این مطلب را در صفحه دوم نوشته اما زیر عنوان دیگر ، که خشن تراست من یا تو ؟ نوشته وقتی پای گروه های افراطی چون طالبان القاعده ، داعش و برخی گروه های افراطی دیگر به ماین می آید همه متفق هستند که این گروه ها از وحشی ترین گروه های تروریستی درسالهای اخیر است این گروه ها با ترور خشونت و آدم کشی به میان آمده اند از خشونت تغذیه کرده و با خشونت هم به عمر خود دوام می دهند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درهمین صفحه مطالبی را زیر عنوان های هفتمین نمایشگاه بهار قرآن درکابل برگزار میشود . واکنش نمایندگان مجلس به ربودن دوزن و یک کودک اگر نمی توانید از نوامیس محلی فاع کنید استعفأ دهید استقبال نمایندگان مجلس از اعلامیه رییس جمهور تا سال آینده تمام شبکه های تلویزیونی و رادیویی دیجتالی میشوند نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی درصفحه اول از قول وزیر خارجه کشور خبرداده که سه سفارت افغانستان درخارج مسدود خواهد شد.
به نوشته این روزنامه وزیر خارجه در جریان ارائه برنامه صد روز آینده این وزارت از بسته شدن سه سفارت خانه ای افغانستان خبرداد.
صلاح الدین ربانی وزیر امورخارجه دیروز در جریان ارائه برنامه صد روز آینده این وزارت گفت 60 برنامه را در پنج بخش اصلاحات و اصول اساسی در سیاست خارجی ، پیگیری روابط خارجی ، تامین حقوق اتباع در خارج از کشور و حقوق بشر و زنان را تدوین کرده ام ."
آرمان ملی همچنان درصفحه اول خبرداده که رییس جمهور غنی دوره کارمجلس نمایندگان را تمدید کرد  ونیز در مطلب دیگر زیر عنوان ،غنی در جای پای کرزی پا میگذارد ! به کندو کاو این موضوع پرداخته است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر شده است.
اما روزنامه ماندگار در صفحه اول از قول رییس جمهور دردیدار با مسوولان کمیسیون های انتخاباتی عنوان کرده دردیدار با اقشار مردم اعتماد ایجاد کند.
خطر فروپاشی سیاسی ؟ مهاجرت مردم افغانستان پایان می یابد . افغانستان ازهندو پاکستان یکی را انتخاب نمی کند . والی پنجشیر به کار آغازکرد .
وزارت خارجه امریکا : پاکستان تمایلی برای نابودی طالبان و شبکه حقانی ندارد . عنوان های دیگری اند که این روزنامه در صفحه اول نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر شده است.

کابل باختر/ 31/جوزا
رمضان را ماه خدا و بهار قرآن گفته اند ماه که انسان ها را به تزکیه نفس وا میدارد و توانمندی انسان را درغلبه برمنکرات ثابت میسازد.
مبصر آژانس باختر مینگارد: اسلام، دین انسان ساز ، خوشبختی و سعادت جاویدانی است . سعادت که دنیا و آخرت انسان را درپناه خود دارد.
اسلام دروجود برنامه های که به خیر و فلاح بشریت منتج میشود راه را برای رسیدن انسانها به خوشبختی دایمی و همیشگی هموار ساخته است . یکی از این راه ها روزه است که یکماه دوام میکند و در این مدت مسلمانان دریک زمان معین با ترک خوردن و نوشیدن درمقابله با خواست های نفسانی برمیایند . روزه بی جهت به یکی از فرامین اسلامی مسما نگردیده است بل یکی از راه های رسیدن به خدا و خوشبختی دایمی است ماه که انسان ها را غلبه به خواست های انسانی را بیشتر تجربه میکندومیکوشد تا از منکرات دوری کند دربرابر انواع مفاسد و شهوات ایستادگی نمایند. از اعمال ناپسند بپرهیزند از تمامی اعمال خلاف شرع دوری نموده تقوا و پرهیزگاری را پیشه گیرند.
همانگونه که گفته شد، این ماه ،ماه ترک خوردن و نوشیدن ، ترک منکرات ، تزکیه نفس است و فرصت میدهدتا ما وضعیت آنانی را درک کنیم که همیشه دچار مشکل اند وضعیت ناهنجار دارند از مشکلات اقتصادی ، بیماری های طویل ، ناداری و ناملایمت های دیگر روز گار رنج میبرند.
ماه رمضان صله رحم را در میان مسلمانان تقویت میکند تا نیازمندان را دستگیری، فقرا راکمک و یتیمان  رانوازش دهند.
ما درحالی از ماه خدا و بهار قرآن میزبانی میکنم که فقر اقتصادی درکشور بیشتر گردیده و نیاز مندان به توجه بیشتری نیاز دارند درحالیکه دولت و موسسات امداد رسانی به وضعیتی قرار ندارند تا بتوانند به تمامی مشکلات نیاز مندان را درکشور رسیدگی نمایند در اینجا اخلاق اسلامی مطرح است که یک روزه دار ثروتمند و فارغ از نیاز های مادی دربرابر یک هموطن مسلمان روزه دار خود چه کرده میتواند ؟ زمینه های زیادی برای دستگیری از نیازمندان وجود دارد که باید آن را درنظر داشت و آن را فرصتی دانست و همنوعان خود را حمایت کرد و ضمناً جلو آن افراد استفاده جو را گرفت که ماه رمضان را ماه زراندوزی و کثرت ثروت میدانند با احتکار و قیمت فروشی به جنگ بنده های خدا برمیایند باید با چنین اشخاص و با ارشادات دینی و آموزه های اسلامی مانع چنین ناهنجاری ها شویم و این نکته را تفهیم کنیم که ماه رمضان ، ماه رحمت ، معاونت است و آن را ارزش برای بقاء زندگی انسانی بدانیم همچنان با رفع کدورت ها و ناهنجاری ها ، زمینه را برای ایجاد یک جامعه سالم انسانی مساعد سازیم . از دروغ ، غیبت ، گران فروشی ، سودجویی احتکار ... دوری نمایم و رمضان را آغاز یک زندگی انسانی و راه رسیدن به خوشبختی های دایمی فکر کنیم .

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL