29 میزان 1393

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

معاون دوم رییس جمهور با سخنگویان والیان  ولایات ملاقات کرد

معاون دوم رییس جمهور با سخنگویان والیان ولایات ملاقات کرد

کابل باختر 29 میزان معاون رییس جمهور در دیدار با سخنگویان...

ملاقات معاون دوم ریاست جمهوری با شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه

ملاقات معاون دوم ریاست جمهوری با شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه

کابل باختر 29 میزان شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه،...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

بنر

تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر 20 میزان
صلح برای دولت وحدت ملی یک اولویت بوده روی همین اصل است که دولت جمهوری اسلامی  افغانستان غرض رسیدن به این هدف بر ضرورت تدوین یک استراتیژی جامع ملی تاکید دارد .
مبصر آژانس باختر منیگارد: صلح واژۀ قابل درک برای مردم  افغانستان است مردم  که در طول اضافه از سی سال انواع مشقات ومشکلات را متحمل شدند شاهد تجاوز  ومداخله بیرونی  بودند ، تروریزم صادراتی را مشاهده کردند خود وکشور شان را درگیر بازی های بزرگ سیاسی یافتند  وبی عدالتی های زیادی رادر حق خود شاهد بو دند  این ملت بیشتر از مردمان  دیگر سزاوار صلح اند  ومیتوانند از این واژۀ پاک تعریف جامع بدهند خود ماحول  خود را درآن دریابند وموقف  خو د را در قبال  آن توضیح دهند.
درطول سالهای  اخیر برای  دستیابی  به صلح در افغانستان کار های زیادی  صورت گرفته مگر این تلاش ها به دلایل  وعوامل  متعدد  نتوانسته  به هدف تعیین شده برسد یا این پروسه شکار سلیقه های بیرونی  شده و یاهم   در پراگندگی های داخلی  ویاهم موجودیت نهادها وادارات موازی نتوانسته  راهش را پیدا نماید  .
دراین جای شک نیست که گذشته  ما با ناهنجاری  ها رو برو بو ده  زیبنده  این است که از گذشته درس  گرفت وازآن برای  آینده کار  می گیریم در این جای شک نیست که علت عمده واساسی  عدم تامین  صلح درافغانستان  مداخله بیرونی است این مداخله از گذشته  ها وجود داشته رنج ودرد  را که  مردم افغانستان  متحمل  شده اند  بیشتر ریشه  در مداخله وتجاوز بیرونی  دارد وهیچ نشانه یی  از ختم آن به چشم نمی خورد باوجود این همه ، دولت وحدت ملی  وظیفه دارد تا در تعهد اش که همانا تامین صلح  درکشور است  عمل نماید  واین تعهد بدون ایجاد یک راهکار  ویا تدوین یک استراتیژی های برای تامین امکان پذیرنیست .
خوشبختانه  تدوین چنین یک استراتیژی به عنوان یک اولویت برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان مطرح بود ودولت خواهد کوشید تا راه های رسیدن به صلح را در چنین یک استراتیژی جا دهد .
به باور آگاهان امور سیاسی، در تدوین راهکار رسیدن به صلح، باید دورنمای صلح،نظر به واقعیت های کشور استوار گردد ازدشمن تعریف واضح وجود داشته باشد ،دوست ودشمن خارجی مشخص گردد، استراتیژی به گونه یی طراحی گردد که در آن ظرفیت وعملکرد نیروهای امنیتی مدنظر باشد ، نقش بزرگان قومی ، متنفذین محلی ، افراد با رسوخ ، سیاسیون ، شخصیت های جهادی مدنظر  گرفته شود چهره های اثر گذار بیشتر به صحنه آورده شوندکه زیادتر به نقش  مردم اتکا شود، که راه اصلی رسیدن به صلح، راه سیاسی  که همانا تفاهم  وگفتگو صلاح ومشوره است مگر راه حل سیاسی نمی تواند یک امتیاز باشد باید در این راهبرد راه های دیگر نیز به عنوان وسیله فشار  بر مخالفان مسلح مدنظر گرفته شود.
مسئله مهم، ابعاد  خارجی قضیه افغانستان است دولت افغانستان بدون شک به ابعاد خارجی مشکل کشور بیشتر توجه خواهد داشت  زیرا مخالفان مسلح آگاهانه ویا نا آگاهانه بیشتر روی منافع  بیرونی درجنگ اند و به تعبیر دیگر دولت افغانستان باید از دوستان خارجی بخصوص آن متحدان  خود که با آنها برای دیگران جنگ نیابتی میکنند با امضا نمودن پیمان ها وتوافق  نامه های  امنیتی  داخل همکاری  های راهبردی  شده است دراین خصوص استفاده  نماید و فعالیت خود را در جبهه دیپلوماتیک نیز تقویت نماید  تا موسسات وکشورهای  دیگر خارجی به علل وچگونه گی مشکل افغانستان بیشتر وبهتر  آگاه شوند. واضح تر این که دولت  افغانستان باید وسیله فشار  برعوامل  وحمایت کنندگان  خارجی مخالفان  مسلح خو د را تقویت نماید  وبه این  ترتیب  آنها را وادار سازند  تا از حمایت  مخالفان مسلح وگروه تروریستی  دست کشند ودر روند صلح  افغانستان به گونه یی  عملی وشفاف کار نماید .
در بعد داخلی  ضرور است تا در راستای صلح بیشتر  وهماهنگ  تر عمل شود درگذشته  ارگانها ونهادهای  متعدد در راستای  صلح فعالیت  میکردند  درکنار آنکه  شورای صلح وکمیسیون حل منازعات برای اعادۀ صلح ونزدیکی مخالفان  مسلح با شیوه وپالیسی خود کار میکردند  ، والی ها و مسوولان  محلی ولایت ها  شیوه عملکرد خود را داشتند وادارات امنیتی عملکرد  خود را داشتند که این گونه  عملکرد بدون شک  پراگندگی را در  پروسه صلح به میان  آورده وباعث  طویل  شدن این  پروسه شده است .
امید است  که با تدوین  راهکار جدید صلح موارد رسیدن به صلح به گونه یی جامع ودقیق  شناسایی ومشخص گردد، تا ماین مسیر زدوتر وبهتر طی گردد.

کابل باختر 20 میزان
شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارشهای را درباره رویداد های جاری کشور منطقه نشر کرده اند .
روزنامه چراغ دربرگ نخست زیرعنوان  برخی نمایندگان  مانع برخورد با موتر های شیشه سیاه هستند نوشته : پولیس می گوید برخی از اعضای  مجلس نمایندگان  وافراد زورمند  مانع پاک  سازی شیشه های سیاه موتر ها درشهر کابل هستند .
دفتر مطبوعاتی پولیس کابل با انتشار  اعلامیه ای به مالکان  موتر هایی که شیشه های سیاه رنگ  دارند هشدار داد که  درصورت تبدیل  نکردن شیشه های سیاه موتر ها  توقف خواهند شد .
روز نامه چراغ همچنان  درصفحه اول از اتخاذ تدابیر  وقایوی برای جلوگیری  از شیوع مرض ایبولا درافغانستان خبرداده  و نوشته :  وزارت صحت عامه  افغانستان  می گوید به هدف جلوگیری  از بروز بیماری  ایبولا تدابیر  وقایوی جدی را اتخاذ کرده است .
هر چند تاکنون نشانه های ازبیماری  ایبولا درافغانستان مشاهده نشده  اما وزارت صحت عامه می گوید به خاطر  جلوگیری  از انتقال آن تدابیر وقایوی  رادرکشور  روی دست گرفته است .
داکتر احمد جان نعیم معین این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی  گفت: به خاطر  جلوگیری  از بیماری  ایبولا درمیدان های هوایی کابل-  هرات - قندهار ومزارشریف  مراکز صحی ایجادشده  وبه شمول  حجاج که از عربستان سعودی  برمی گردند  تمام مسافرین معاینه می شوند.
چراغ همچنان  درصفحه اول از بازداشت  قاتل پلوشه توخی خبرنگار  زن دربلخ  خبرداده و نوشته : مسوولان  امنیتی در ولایت بلخ درشمال افغانستان از بازداشت یک نفر  به اتهام  قتل پلوشه توخی خبرنگار  زن درین ولایت خبرداده بیان داشتند که فرد قاتل 5 سال کارمند یک شرکت  به رهبری  پدر پلوشه بوده است .
چراغ درصفحه های  دیگر شماره امروزی  دنبال  مطالب دیگری شده است اما روزنامه  جامعه باز برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان ، فاجعه  درکوبانی دهان باز کرده است،آغاز کرده ادامه  موضوع را درصفحه سوم دنبال  نموده است ، این رسانه همچنان درمطلب دیگر زیرعنوان  ، فاجعه  قریب الوقوع کوبانی ضرورت اخلاقی  بشر دوستانه ، بازهم مساله شهر کوبانی  پرداخته ونوشته : توحش گروه دولت اسلامی داعش  سابق  درعراق  وسوریه ،جهان راتکان  داده است  . درادامه  خشونت  های غیر انسانی  توقف ناپذیر  این گروه ، شهر کرد کردنشین کوبانی در سوریه وهم مرز باترکیه درمحاصره جنگجویان خون ریز  گروه قرار گرفته و درصورت شکست مقاومت  مردمی  کرد های  ساکن آن به احتمال  زیاد جهان شاهد یک فاجعه انسانی  به تمام  معنا خواهد بود.
روزنامه همچنان  ادامه داده  ودرصفحه دوم زیر عنوان پرونده متهمان بحران کابلبانک  به دادگاه  استیناف  رفت .
به نوشته این روزنامه : به دنبال  ضرب الاجل تعین شده از سوی  رئیس جمهور  دادستانی کل پرونده متهمان بحران کابلبانک را تکمیل  کرده  وآن را به داد گاه استیناف  فرستاده است.
به ا ساس  گزارش ها ، این دوسیه ها که شمار آن به 31 جلد می رسد  مربوط به 20 متهم  این پرونده است .
دادستانی کل گفته است که دراین دوسیه ها موارد  اختلاس ، پول شویی وسوء استفاده  از صلاحیت های وظیفیوی این افراد بررسی شده است.
به گفته مقام های  داد ستانی  کل ، درین پرونده ها دلیل بحران  و ورشکستگی کابلبانک ، افراد دخیل  درقضیه وکار کرد های  آنان که منجر به ورشکست شدن بانک شده اند  نیز بررسی شده است .
این روزنامه  همچنان  درصفحه دوم  از قول  نمایدگان مجلس عنوان کرده که از ورود افرادمتهم  به فساد در  کابینه جلوگیری  شود.
به همین ترتیب  این روزنامه  درصفحه سوم به درگیری میان نیروهای  مرزی هندوپاکستان  توجه کرده مطلبی را نشر کرده است .
به همین ترتیب  روزنامه رسانه ، دربرگ نخست زیر  عنوان مبارزه بافساد دشوار ، اما ممکن نوشته : یکی از عوامل  عمده فساد  درکشور سنتی وکهنه بودن کار های  اداری می باشد و این  سبب می گردد که هر اداره جزیره جداگانه ای باشد و حتی  یک اداره کوچک با بخش مرکزی ارتباط  نداشته وبی خبر  از همدیگر باشند .
روزنامه  به همین گونه ادامه  ومطالب را زیرعنوان های رئیس جمهور اشرف غنی خواستار  ایجاد مرکز  فکری  از جانب  فرهنگیان شد ، تا روز دوشنبه فهرست تمام  زندانیان پل چرخی  دراختیار  رئیس جمهور  قرار می گیرد وپنج سال  در ارتش ملی در صفحه اول نشر کرده ودرصفحه های دگر  دنبال  مطالب  دیگر شده است .

کابل باختر/ 19/ میزان
تشنجات اخیر سرحدی میان هند و پاکستان دوکشور که از امکانات هسته یی برخوردار اند میتواند نگرانی ها را علیه ثبات منطقه یی را بیشتر سازد مگر آنکه تن به عقل سلیم داد و از خود کامگی کوتاه آمد.
مبصر آژانس باختر مینگارد : طی روز های اخیر نوارمرزی هندو پاکستان درمناطق تقسیم شده کشمیرگواه تشنجات است که در مواردی باعث بروز تلفات شده است . تشنج بعداز آن آغاز شد که هردو طرف یکدیگر را به گلوله باری بر نوار مرزی متهم کردند و  یکدیگر را آغاز گر گلوله باری میدانند آنچه مهم است بروز تشنج و بروز تلفات ملکی درهردو طرف خط مرزی است که ادامه آن هند وپاکستان را که  مجهز به اسلحه اتومی را به خط قرمز تهدید خواهد کشانید .
این دو کشور قبلاً روی منازعه کشمیر دو جنگ را تجربه کرده اند که هردو جنگ به شکست پاکستان انجامیده است.
هرگاه به عمق معضله میان دوکشور روی کشمیر دقت نماییم پاکستان در این قسمت ادعا های مشخص دارد و هند را مجبور به اتحاذ حالت دفاعی نموده است هند  به نوبۀ خود  پاکستان را متهم به حمایت از هراس افگنی می نماید این نکته را واضح ساخته که افراد مسلح که باعث اخلال امنیت ، ویرانی و جنگ درکشمیر میشوند افرادی اند که درپاکستان مسلح میشوند و به کشمیر اعزام میگردند .
این امر سیاست سلطه طلبانه را بیشتر متبارز میسازد درحالیکه دنیا به سوی هند به عنوان کشور که بزرگترین دموکراسی جهان را دارد نگاه میکند درهند تحمل ادیان ، وجود دارد اقلیت های مذهبی و دینی حمایت میشوند ، فعالیت های مدنی وجود دارد و تحمل که خاصه اصلی دموکراسی است رعایت میگردد درحالیکه وضعیت اقلیت های مذهبی و دینی درپاکستان  به گونۀ دگر است استخبارات آن کشور همیشه از نام و آدرس دین و مذهب به عنوان وسیله فشار و گسترش انگیزه های سلطه گرایانه استفاده کرده است که نمونه های بارز آن در افغانستان و هند دیده شده و فراتر از آن استخبارات پاکستان درصدور افراط گرایی مذهبی به کشورهای دیگر چون سوریه ، عراق ، اروپا غربی ، امریکا ... نیز دخیل دانسته شده و رسانه ها اخبار مرتبط به آن را به نشر سپرده اند.
به باور آگاهان سیاسی و امنیتی درافغانستان ،تشنج اخیر درسرحدات هند و پاکستان میتواند پیوند با انکشافات افغانستان داشته باشد به هر صورت استخبارات پاکستان ادامه حیات خود را در ادامه تشنج آفرینی درمنطقه وفراتر از آن میداند درحالیکه سیر زمان ثابت ساخت که بهره گیری از هراس افگنان و هراس افگنی دیگر مهرۀ کاری نیست، بل با تلاق برای کسانی خواهد بود که هراس افگنی را خلق کردند و آن را رشد دادند.
مردم افغانستان نگران ادامه تشنج جاری در ماورای سرحد میان هند و پاکستان اند که با تشدید هشدار های هردوطرف همراه است با آنکه هند نمونۀ از دموکراسی است و هرحرکت را با تحمل دنبال میکند مگر صبرهم پیمانه دارد مردم افغانستان نگران تشدید این خصومت ها اند و نمیخواهند این تشنج ها به تقابل دونیروی هسته یی منطقه یی بیانجامد زیرا در چنین منازعه تنها این دوکشور نیستند که آسیب خواهند دید بل دامنه آن وسعیتر خواهد بود و مردم دیگر کشورهای دیگر آسیب خواهند دید پس بهتر خواهد بود که نسبت به وقایع با منطق سیاسی نگاه نمایم این موضوع میتواند میزان در حال صعود تشنج را کاهش دهد .

کابل باختر/19/ میزان
شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار و گزارشهای را درباره رویدادهای جاری کشور و منطقه نشرکرده اند.
روزنامه سخن جدید برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان لحظه شماری برای نتیجه نهایی انتخابات شوراهای ولایتی آغازکرده و درمطلب دیگر زیر عنوان ، تخریب و فروش 16 هواپیمای ارتش ملی توسط امریکا نوشته ، بازراس ویژه امریکا درامور بازسازی افغانستان میگوید که نیروهای هوایی امریکا 16 هوا پیمای کمکی به ارتش افغانستان را تبدیل به پارچه های آهن کرده و فروخته اند.
به نوشته این روزنامه این هواپیماها که بدلیل فرسوده گی زمین  گیرشده بودند ، ازجمله 20 هواپیمای است که به ارزش بیش از 486 ملیون دالر امریکایی توسط امریکا برای استفاده نیروهای هوایی افغانستان خریداری شده بودکه حالا شانزده هواپیمایی آن درمیدان هوایی کابل به پارچه های آهن تبدیل شده و چیزی حدود 32 هزار دالر امریکایی فروخته شده است .
سخن جدید همچنان از قول رییس جمهور کشور عنوان کرده رابطه حکومت های محلی با  مرکز منظم شود.
به نوشته این روزنامه، اشرف غنی احمدزی رییس جمهور کشور از ارگان های محل خواسته است تا روابط بین مرکز و ولایات به شکل منظم تحکیم گردد.
پرونده کابل بانک به زودی تسلیم رییس جمهور خواهد شد عنوان دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه اول درکنار سایر عنوان های دیگر نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگری شده است.
اما روزنامه آرمان ملی برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان ، پولیس نورستان یک شفاخانه را پاسگاه نظامی ساخت آغازکرده و درمطلب دیگر زیرعنوان ، رییس بانک ملی هنگام فرارازکشوربازداشت شده نوشته رییس بانک ملی روز چهارشنبه گذشته زمانی که میخواست ازکشور فرارکند توسط نیروهای امنیتی درننگرهار بازداشت شد.
آرمان ملی همچنان در مطلب دیگر درهمین صفحه زیرعنوان گفتن چندنکته لازم است ، نوشته اعدام شش تن به جرم تجاوز جنسی، قطاع الطریقی، قتل و آدم ربایی که درهفته پیش صورت گرفت ، از سوی بیشتر مردم با استقبال گرم مواجه شد.
گرچه برخی از نهادهای بین المللی اعدام این مجرمین متکرر و خطرناک را محکوم کردند و با آن مخالفت ورزیدند ، اما مردم کشور ما که از فعالیت های باند های جنایی و تروریستی رنج میبرند و ضررهای زیادی را ازاین بابت متحمل شده اند ، برای دست یافتن به یک زندگی نسبتاً آرام و با امن ، ازمجازات جانیان و آدم کشان استقبال میکنند و خواهان این اند که نهادهای امنیتی ، عدلی و قضایی دربرابر جنایتکاران و تروریستان از نهایت قاطعیت کاربگیرند و اطمینان را برای مردم شان فراهم نمایند.
روزنامه به همینگونه ادامه داده و درصفحه اول مطالبی را زیر عنوان های ، عاملان تجاوز گروهی پغمان اعدام شدند تا روز دوشنبه پرونده های زندانیان پلچرخی بررسی میشودنشرکرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگری شده است .
به همین ترتیب روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان ، جایزه صلح نوبل به دو فعال هندی و پاکستانی رسید آغاز کرده و نیز مطلبی را زیرعنوان های سیاست خارجی حکومت نو ، سیاست درحلقه اول ، دولت جدید و امنیت، امید به لشکر تک نفره نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر شده است.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL