11 جوزا 1395

RSS Facebook

اعلاناتخبر های جدید

سرپرست وزارت خارجه با سفیر جدید التقرر امارات متحده عربی ملاقات کرد

سرپرست وزارت خارجه با سفیر جدید التقرر امارات متحده عربی ملاقات کرد

کابل باختر11 جوزا دکتور نصیر احمد اندیشه سرپرست وزرات امورخارجه امروز...

وضعیت امنیتی ولایت سمنگان بررسی شد

وضعیت امنیتی ولایت سمنگان بررسی شد

ایبک باختر 11 جوزا جلسه به اشتراک هیات رهبری ولایت سمنگان...

طالبان با ادامه جنگ فرصت حضور نیروهای بین المللی را در کشور مساعد کرده اند

طالبان با ادامه جنگ فرصت حضور نیروهای بین المللی را در کشور مساعد کرده اند

کابل باختر 11 جوزا ادامه جنگ درافغانستان ومخالفت گروه های طالبان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر 5 جوزا
روزنامه دولتی هیواد سرمقاله امروزی خود را درپیوندبه موضوع افتتاح  بندرچاه بهار  اختصاص داده ، نویسنده سرمقاله نوشته که  با فعال شدن بندر چاه بهار، افغانستان به راه ترانزیتی کشور های آسیای میانه که محاط به خشکه  اند ، مبدل خواهد شد واز این طریق افغانستان میلیون ها دالر عواید بدست خواهد آورد .
روزنامه غیر دولتی نیز سرخط سرمقاله امروزی خود درپیوند به امضا توافقنامه  استفاده از بندرچاه بهار  تحریر داشته ، به نوشته نویسنده،  بندر چاه بهاریک چانس طلایی برای افغانستان بود وبدیل خوب برای ترانزیت از راه پاکستان است .
کابل پست روزنامه دیگر غیر دولتی است که به موضوع چاه بهار پرداخته نویسنده  مطالب تحریر نموده که با استفاده از این بندر افغانستان به بازار اروپا راه یافته می تواند  در آنجا برای تولیدات اش بازاریابی کند
روزنامه  دولتی انیس نیز سرمقاله خود را در رابطه به مساله چاه بهار نوشته نویسنده سرمقاله ، چاه بهار دریچۀ به سوی آب های  بین المللی رسیده است .
روزنامه غیر دولتی آرمان ملی از کارشناسان مسایل اقتصادی درمورد نقل کرده که می گویند  پاکستان به شدت با راه اندازی بندر چاه بهار مخالف است حال آن که هند نیز وارد این موضوع شده و این مساله برحساسیت پاکستان افزوده است.
به گفته این کارشناسان، اسلام آباد چاه بهار را رقیب جدی خود در مسیر  ترانزیتی شمال کشور های آسیای میانه ، آب های آزاد می داند  وبر این باور است که با راه اندازی این بندر بسیاری از منابع مالی مستقیم وغیر مستقیم پاکستان قطع خواهد شد.
باید گفت که روزنامه  های خارجی نیز روی این توافقنامه به گونه ای مختلف تبصره نموده است .

کابل باختر/ 4/ جوزا
موافقتنامه سه جانبه استفاده از بندرتجارتی و ترانزیتی چابهار دیروز بین روسای جمهور افغانستان ، ایران و هندوستان امضاء شد.
امضاء این قرار داد به نظر سیاسیون و تحلیل گران، یک فرصت بسیار خوبی را برای واردات و صادرات کالاها برای هر سه کشور مساعد ساخت.
تجارب تلخ تجارتی نشان داده که بندرکراچی پاکستان که طی سالیان گذشته یگانه گزینه برای تاجران افغان بود در اواخر به یک هرم فشار سیاسی مبدل شده بود، چنانچه بارهای اموال تاجران دراین بندر بنابر دلایل سیاسی به گرو گرفته شد و به ملیون ها ملیون افغانی ضرر را متوجه تاجران ساخت و از جانبی هم زمینه برای گران فروشان در بازارهای افغانی مساعد کرد و بدین ترتیب دولت مردان پاکستان بالای ملت افغان و دولت افغانستان فشار وارد نمودند تا به مقاصد سیاسی که در سرمی پرورانیدن، برسند.
بناً امضاء توافقنامه سه جانبه استفاده از بندر چابهار ایران یک اقدام خوش برای تاجران و مردم افغانستان تلقی میگردد و سهولت های که دراین توافقنامه برای تاجران افغانی درنظر گرفته شده نه تنها باعث رشد اقتصاد و انکشاف روابط سیاسی وتجارتی بین سه کشور افغانستان ، هند و ایران بلکه باعث رشد روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای آسیای میانه نیز خواهد شد.
باید گفت، امضاء این توافقنامه یک فرصت خوبی است که اگر تاجران افغان از آن استفاده کرده بتوانند.
سهولت های که امضاء این توافقنامه به همراه دارد ، افغانستان از راه بندر چابهار با کشورهای آسیای میانه و جنوبی وصل میشود ، تجار افغان به بازار هند دسترسی پیدا میکند، بندر چابهار در مقایسه با بندرکراچی پاکستان که همیشه برای تجار افغان مشکل آفرین بود، از دیدگاه های مختلف جایگاه بهتری را دارد.
نباید فراموش کرد که با فعال شدن بندر چابهار ایران و استفاده گسترده تاجران افغان از آن ، پاکستان از دو سو ضربه می بیند، از یک سو بندر کراچی که با اموال ترانزیتی تجار افغان رونق چشم گیری داشت، سرد میشود و از سوی دیگر با توجه به نقش بنیادی و اساسی هند درفعال شدن بندر چابهار به فکر انتقام جویی و تخریب این پروژه می برآید.
اگر پاکستان چنین قصدی کند میتواند زیان های زیادی را بر افغان ها و به خصوص تجار و سرمایه گذاران افغانی و هندی وارد کند.
با درنظر داشت این همه بر دولت مردان افغان است تا متوجه چالش که از جانب پاکستان متصور است باشند و محتاطانه گام بردارند تا روابط خارجی و همکاری های منطقه یی را از دست ندهند.

کابل باختر/ 4/ جوزا
روزنامه اصلاح تیترشماره امروزی خود را با خبری از وزارت امورداخله درپیوند به گروه طالبان که تحت فشار قراردارند ، مزین نموده است.
این روزنامه در رابطه به بندر چابهار گزارش تحت عنوان موافقتنامه سه جانبه استفاده از بندر چابهار میان افغانستان ، ایران و هند به امضاء رسید، به نشر رسانده. سایر عناوین که درصفحه اول این روزنامه توجه خواننده را بخود جلب میکند ازاین قراراست ، حصارهای تجارتی شکسته خواهد شد ، بانک جهانی 878 ملیون دالر را برای کمک به افغانستان منظور نموده است. وزیر اطلاعات و فرهنگ مشکلات جوانان ولایت تخار را شنید، ازصنعت چاپ و مطابع افغانستان باید حمایت شود.
اصلاح درصفحات دیگرش به موضوع های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی نیز توجه نموده و اخبار و رویداد خارجی را همچنان آماده نموده است.
انیس روزنامه دیگری دولتیست که تیتر صفحه نخست خود را با کشته شدن 42 طالب در عملیات شفق ، چهل و نه آراسته است.
این روزنامه درمورد تشویق تاجران و سرمایه گذاران قطری توسط رییس جمهور مطالبی به دست نشر سپرده و با عناوین چون، حکومت ها مکلف اند برای ارائه خدمات یکسان برخورد کنند، کار کمیته رسیدگی به مشکل های ساحه کول حشمت خان به نماینده فوق العاده رییس جمهور ارائه گردید.
سود سرشار مواد مخدر و استمرار جنگ درکشور و غیره مطالب جالب و خواندنی پرداخته است.
این روزنامه به مطالب خواندنی و جالب نیز پرداخته و اخبار ورویداد های فرهنگی را نیز فراموش نکرده است.
هیواد امروز به این موضوع پرداخته، به خواسته های مردم فاریاب پرداخته میشود، اوباما مرگ رهبر طالبان ملا منصور را تائید کرد ، وزیر مالیه سفرهای اخیر خود را پردست آورد خواند، تغییر پالیسی امریکا در رابطه به افغانستان و سایر مطالب خواندنی و جالب را در صفحات خود جابجا نموده است.
روزنامه کابل تایمز نیز به مطالب و رویداد های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به زبان انگلیسی پرداخته است .

کابل باختر/ 4/ جوزا
بندرچاه بهار نمادی از همکاری منطقه یی و بستری برای تحمل ، همگرایی و مسیر بهارتازه به سوی اهداف بلند اقتصادی است.
مفسر آژانس باختر مینگارد : رهبران سه کشور افغانستان ، ایران و هندوستان روز گذشته موافقتنانه ترانسپورتی و ترانزیتی بندر چاه بهار را امضاء کردند که سهولت های زیادی اقتصادی را نه تنها برای این سه کشور بل برای کشورهای آسیامیانه ، آسیاجنوبی و حتا اروپا به بارمیاورد  و زمینه ساز همکاری های اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی میان کشورهای منطقه خواهد شد پس میتوان بندرچاه بهار را نمادی ازهمکاری منطقه یی ، نیز برای تحمل وهمگرایی و مسیر تازه به سوی اهداف بلند اقتصادی دانست.
رییس جمهور غنی چاه بهار را سمبول از گسترش مناسبات میان افغانستان ، ایران وهند میداند، کشور های که روابط شان به پایه ارتباطات موثر گره خورده و دیدگاه واضح و شفاف در راستای همکاری های منطقه دارند.
آقای غنی چاه بهار را نمادی از همکاری مشترک عنوان کرد و تمامی منطقه را دراین همکاری سهیم دانست. او واضح ساخت که بعضی از کشورهای منطقه صادرات شان تروریزم است، درحالیکه صادرات افغانستان ، ایران و هند امید باورمندی ، رفاه و همکاری منطقه یی میباشد.
به باور آگاهان سیاسی و اقتصادی افغان ، سه کشور شامل پروژه چاه بهار دید وسیع دربرابر یکدیگر داشته و این پروژه را فرصت برای رشد و گسترش همکاری های اقتصادی میدانند، این پروژه برضد هیچ کشوری نیست و ضمناً سه کشور شامل در پروژه چاه بهار متعهد به همکاری مشترک اند که درمیان آنها حرف و بهانه برای رقابت وجود ندارد . در حالیکه ازگذشته ها تا امروز از تجارت و اقتصاد دربرابر افغانستان به عنوان یک حربه و نقطه فشار به کار رفته و هیچگاهی کشور همسایه جنوبی ما حق ترانزیت ، حق تبادلات تجاری افغانستان را محترم نشمرده است، دیده کوتاه و سیاسی نسبت به تجارت و اقتصاد در برابر افغانستان ، کلیدی به خاطری تحمیل خواست های اغراض آمیز پنداشته میشد و افغانستان ازاین ناحیه خسارات و کمبودی های زیادی را متحمل شد.
محاط بودن افغانستان به خشکه و وابستگی این کشور به یک بندر مشخص تجاری بسا از فرصت ها را از افغانستان گرفت، حتا این مشکل تا اندازه حاد شد و رشد کرد که افغانستان باید دروابستگی سیاسی کشورهای مغرض قرار میگیرفت . مگر اکنون این مشکل درحال حل شدن است و چاه بهار میتواند افغانستان را از بسا وابستگی ها نجات دهد.
چاه بهار نه تنها نقطه اتصال افغانستان با هند از راه دریا خواهد شد بل این بندر دریچه افغانستان به سوی آبهای جهانی است، ضمناً وصل افغانستان با چاه بهار کشورهای آسیا مرکزی و شماری دیگری از کشورهای منطقه را به سوی آبهای گرم می کشاند.
چاه بهار یک مسیر تازه با اهداف بلند اقتصادی برای کشورهای منطقه بوده میتواند، ازطرف دیگر این بندر زمینه و فرصت آن را مساعد میسازد تا افغانستان موقعیت ترانزیتی خود را بیشتر تثبیت نماید و امتیاز بدست آورد.
با آنکه چاه بهار یک موقعیت تازه اقتصادی ، تجاری و سیاسی را درمنطقه تثبیت میکند، کشورهای منطقه نیازمند یک همکاری درازمدت اقتصادی اند که نباید دید و سلیقه سیاسی درآن جا پیدا کند دراین گونه همکاری ها حاشیه راندن و حذف دیگران مطرح نیست بل تعهد و قرار صادقانه میتواند معیار باشد.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL