23 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

مرکز خدمات مشتریان افتتاح شد.

مرکز خدمات مشتریان افتتاح شد.

کابل باختر 23 عقرب وزارت ترانسپورت ، مرکز خدمات مشتریان (عرضه...

سه پولیس درتخار شهید شدند

سه پولیس درتخار شهید شدند

کابل باختر/ 23/ عقرب سه پولیس محلی دیشب دردرگیری با طالبان...

اخبارکوتاه ازدنیای فوتبال

کابل باختر/ 23/ عقرب فدراسیون فوتبال ولز اعلام کرده است مصدومیت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 14/ عقرب
کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را تعیین کرد ، مردم روزشماری میکنند  تا باردیگر با اشتراک انتخابات از دموکراسی حمایت کنند و به آنچه که این روند را آسیب میرساند نه بگویند.
مفسر سیاسی آژانس باختر مینگارد ، هنوز از انتخابات مجلس نمایندگان چند روز میگذرد ، اما آنچه ازاین انتخابات به عنوان درس های آموزنده باقی ماند قابل درنگ است .
اشتراک گسترده مردم درانتخابات نمایندگان مجلس به صراحت علاقمندی مردم را نسبت به دموکراسی ، تغییر و مردم سالاری درکشور نشان داد و در پهلوی آن باید دانست که کدام انگیزه سبب حضور پر شور مردم در انتخابات گردید . همه توافق دارند . که ناهنجاری های سیاسی ، اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی انگیزه اصلی حرکت مردم به جانب صندوق رای دهی گردید . مردم با حضور گسترده درانتخابات نشان دادند با اراده قوی نه در حرف بل درعمل می خواهند  حتی به قیمت جان نخل تازه به پا خاسته دموکراسی را درکشور تقویت و از آن حراست کنند ،  روند مردم سالاری و دموکراسی درکشور را سرعت بخشند.
درجامعه افغانستان پیوسته پاشنه گفتارهای عوام گرایانه چرخیده است اما مردم با درس ها وتجربه های که از شعار های عوام گرایانه در چندین انتخابات گرفته اند دگر آماده نیستند که ازنامزدان شعار های عوام گرایانه را بپذیرند.مردم صلح میخواهند ، مردم از ناهنجاری های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و تعصب گریزان اند.
رشد اقتصادی ، جلوگیری از فرار ، ایجاد اشتغال و رفع نابرابری های اجتماعی ، جلوگیری از زورگویی فرار از قانون و خفتن درلاک قوم قبیله ، همه و همه نیازمند راهکار و برنامه های مشخص میباشند.
مردم میدانند ، هرگز نمی توان با فریب و ترفند و شعار های عوام گرایانه بساط تمام این ناهنجاری را برچید . اکنون فرصت آن برابرشده است که مردم همانطوری که آگاهانه از دموکراسی و مولفه های آن دربحبوحه تهدید های هراس افگنان و دشمنان دموکراسی ، حمایت کردند  به همان اندازه از اهمیت رای شان آگاه اند ، آنها می دانند که با رای فردی قدرت جمعی می آفرینند،  آنان میدانند که با رای فردی شان فردی یا افرادی به امتیازات دست می یابد که قانون پیشینی کرده است.
به این دلیل مردم به طور گسترده درانتخابات اشتراک میکنند تا سبب تغییر مثبت درکشور شوند نه این که  رای آنها باعث و جاهت افرادی گردد که با تکیه به کرسی مورد نظر،  مردم  را فراموش کنند.
ختم/ نالان

کابل باختر/ 14/ عقرب
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
گزارشگر آژانس باختر ، با توجه به عنوان های درشت برخی از این روزنامه ها ، گزارش حاضر را آماده کرده است روزنامه ویسا دربرگ نخست از قول مشرانوجرگه عنوان کرده است باید از هر فرصتی برای تامین صلح درکشور استفاده شود.
به نوشته این روزنامه مشرانوجرگه از حکومت خواست که به منظور استفاده بهتر از تلاش ها در روند صلح درنشست صلح مسکو قویاً اشتراک کند.
اعضای مشرانوجگه درنشست دیروز این جرگه تاکید کردند که حکومت افغانستان باید از هر فرصتی برای تامین صلح در کشور استفاده کند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده درهمین صفحه از قول ولسی جرگه آورده است که نا هماهنگی قدرت های بزرگ مانع دررسیدن به صلح درافغانستان شده است.
روزنامه ویسا همچنان در صفحه اول خبرداده است که والی هرات به زودی استعفا خواهد داد.
ویسا درمطلب دیگر درصفحه اول از قول احزاب سیاسی عنوان کرده است که آرای بدون بایومتریک را قبول ندارند.
ویسا همچنان به حمله هوایی طیاره های امریکایی برسوریه توجه کرده خبرداده است که درحمله هوایی طیاره های ائتلاف امریکایی در سوریه 15 غیر نظامی کشته شده است.
رییس صندوق حمایت از خبرنگاران صدها میلیون دالر بودجه حمایت از رسانه ها حیف و میل شده است عنوان مطلب دیگری میباشدکه روزنامه درصفحه اول زیر آن نوشته است رییس صندوق حمایت از خبرنگاران میگوید که گروهی از افراد دررسانه ها صدها میلیون دالر بودجه حمایتی جامعه جهانی از رسانه های کشوررا حیف و میل کرده اند.
روزنامه ویسا همچنان خبرداده است که به خواست حکومت افغانستان شخصیت های مستقل درکنفرانس مسکو اشتراک نمی کنند.
روزنامه ویسا موضوع دنبال کرده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه افغانستان ما ، درصفحه اول خبرداده است که هیاتی برای حل منازعه ارزگان خاص تعیین شد .
روزنامه افغانستان ما ، جزئیات در پیوند به عنوان فوق را در صفحه دوم نوشته کرده است اما درصفحه اول خبرداده است که اجلاس سه جانبه علمای افغانستان ، اندونیزیا و پاکستان برگزار میگردد.
به نوشته این روزنامه شورای عالی صلح کشور میگوید که به زودی اجلاس سه جانبه علمای افغانستان ، اندونیزیا و پاکستان برگزار خواهد شد.
روزنامه افغانستان ما ، موضوع را دنبال کرده در مطلب دیگر خبرداده است که هیاتی از شورای عالی صلح در نشست مسکو اشتراک میکند.
به نوشته این روزنامه سخنگوی شورای عالی صلح کشور میگوید که یک هیات شش نفره از این شورا به نمایندگی از حکومت افغانستان درنشست مسکو شرکت خواهدکرد.
به نوشته این روزنامه نزدیک به سه ماه پیش قرار بودکه نشستی پیرامون صلح افغانستان با اشتراک 12 کشور منطقه درمسکو برگزار شودکه با در خواست حکومت افغانستان این نشست لغو گردید حالا قرار است این نشست روز جمعه 18 عقرب برگزار شود.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است اما سرمقاله شماره امروزی را درصفحه دوم زیر عنوان ابعاد خطرناک غایله ارزگان درصفحه دوم نوشته کرده است.
این روزنامه همچنان درصفحه دوم از قول وزیر پیشین وزارت اطلاعات وفرهنگ عنوان کرده است که خبرنگاران علم برداران راستین دموکراسی اند باید حمایت شوند.
مجلس سنا از حکومت خواست که درنشست مسکو اشتراک کند عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه دوم نشرکرده است .
روزنامه افغانستان ما ، درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است به همین ترتیب روزنامه ماندگار درشماره امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته و یا دنبال  سایر مطالب شده است.  ختم/ نالان

کابل باذختر/ 13/ عقرب
مولانا سمیع الحق "پدرمعنوی طالبان" درپاکستان کشته میشود اما مولانا اشرفی رییس شورای علمای پاکستان هشدار میدهدکه پس از مرگ او جهاد درافغانستان با شدت و حدت هر چه بیشتر ادامه می یابد.
مفسر سیاسی آژانس باختر مینگارد : مردم افغانستان میدانند که نقش علمای پاکستان و سازمان استخباراتی آن کشور درکنار دیگر عوامل در تشکیل و پرورش گروهای افراطی درپاکستان و منطقه برجسته و غیر قابل اغماض است. آنان منتظر بودندکه کشته شدن مولانا سمیع الحق «پدر معنوی طالبان» به صورت حتم وخشم و غضب حامیان منطقه یی طالبان را بر می انگیزد و با اظهارات سخیف و خصمانه باردگر به ادامه جنگ و خونریزی دراین کشور تاکید میدارند .
بنابر گزارش برخی رسانه ها مولانا اشرفی رییس شورای علمای پاکستان درواکنش به کشته شدن سمیع الحق رهبر جمعیت علمای پاکستان «رهبر شاخه سمیع الحق» گفته است که جهاد خونریزی  پس از این حادثه با شدت و حدت در افغانستان ادامه می یابد و انتقام خون مولانا را از مردم افغانستان می گیریم . مردم این بر آورد را کرده بودند و انتظار داشتندکه قاتلان حرفه یی منطقه چه میگویند زیرا آنها میدانند وحتی تردید هم ندارند که سمیع الحق رهبر یک نهاد بزرگ تربیه و آموزش طلبان تند رو را بعهده داشت و دراین هم تردید ندارند که پیروان او درجبهات جنگ درافغانستان بربنیاد تاکید او که جنگ درافغانستان را جهاد میدانست به کشتن ، ویران کردن ، انفجار و انتحار مصروف اند. اگر آن ها مطرح سازند که سمیع الحق قاتل هزاران هزار افغان میباشد حق آن میباشد اما این موضوع سبب شد که مولانا اشرفی رییس شورای علمای پاکستان این مولانای شرابی خشم و غضب خود را نهان نکند و مانند سمیع الحق بگوید که جنگ در افغانستان همچنان بعداز مرگ سمیع الحق نه تنها ادامه می یابد بل به وحدت و شدت آن افزوده میشود .
به این معنی که شورای علمای پاکستان میخواهد انتقام کشته شدن سمیع الحق را که درپاکستان کشته شده است ازمردم افغانستان بگیرد.
این موضوع روشن میسازد که شورای علمای پاکستان درتبانی با استخبارات آن کشور از هر گروه افراطی که سبب نا آرامی قتل ، کشتار ، ویرانی ، انفجار و انتحار درافغانستان می گردد، نه تنها از حمایت شبکه های استخباراتی پاکستان بل از حمایت شورای علمای پاکستان نیز بهره مند میباشند.
با این دلایل موجز اگر جامعه جهانی میخواهد ریشه هراس افگنی را در منطقه خشک سازد برنهاد ها، سازمان ها و افرادی طرح تحریم را ارائه دارندکه ازشبکه های هراس افگنی در منطقه حمایت میکنند.
ختم/ نالان

کابل باختر/ 13/ عقرب
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی  درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشر کرده اند.
گزارشگر آژانس باختر ، با توجه به عنوان های درشت برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه ماندگار درصفحه اول از قول کمیسیون انتخابات عنوان کرده است هفته آینده متخلفان انتخاباتی را به دادستانی معرفی میکنیم .
این روزنامه جزئیات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه ششم ارائه کرده است اما درصفحه اول خبرداده است که نتایج ابتدایی انتخابات مجلس ، دوم قوس همه گانی میشود.
به نوشته این روزنامه تاریخ اعلام نتایج ابتدایی انتخابات از 19 عقرب به دوم ماه قوس آینده تغییر کرد.
این تاریخ تنها مربوط ولایات است و نتایج ابتدایی انتخابات از ولایت کابل در 10 قوس دایر«اعلام» میشود.
به نوشته ماندگار یک ماه پس از اعلام آمار ابتدایی نتایج نهایی اعلام میشود مسوولان درکمیسیون انتخابات با اعلام این گفته اند تاریخ اعلام نتایج ابتدایی به دلیل مشکلات درانتقال صندوق های رای از ولایت ها تعبیر کرده است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است اما درصفحه اول از قول آگاهان نوشته کرده است کشته شدن سمیع الحق تاثیری برای صلح افغانستان ندارد.
به نوشته ماندگار آگاهان میگویندکه کشته شدن مولانا سمیع الحق که به عنوان پدرمعنوی گروه طالبان شهره است تاثیری برروند گفت و گوهای صلح افغانستان ندارد آنان به این باور اندکه قتل مولانا سمیع الحق به سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان به چین ارتباط دارد و اسلام آباد می خواهدکشور های همسو با خود را مطمین سازد که دیگر از گروه های افراطی مانند طالبان حمایت نمی کند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده اما درصفحه سوم زیر عنوان نیروهای امنیتی در انتخابات پارلمانی مداخله کرده اند نوشته کرده است ائتلاف نهادهای ناظر بر انتخابات میگویند که نیروهای امنیتی به شکل گسترده در انتخابات پارلمانی مداخله و در روز انتخابات دربسیاری موارد به نفع نامزدان مشخص اعمال فشار کرده اند.
روزنامه ماندگار موضوع را دنبال کرده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح در برگ نخست عنوان کرده است شماری از نمایندگان پارلمان و احزاب سیاسی: غنی برای کمپاین انتخاباتی به ولایات سفر میکند.
هشت صبح جزئیات در پیوند به عنوان فوق را درصفحه سوم نوشته کرده است اما درصفحه اول درکنار سایر مطالب عنوان های زیر را چاپ کرده است نتایج انتخابات پارلمانی دوم قوس اعلام میشود نهادهای ناظر انتخابات نیروهای امنیتی در روند انتخابات مداخله کردند نهادهای ناظر انتخابات در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شک داریم .
روزنامه هشت صبح درصفحه دوم مطلب را زیر عنوان تحولات درپاکستان نشر کرده است و درصفحه سوم به افزایش جنگ در ارزگان خاص و مالستان توجه کرده مطلب را زیر عنوان افزایش جنگ در مرز میان ارزگان خاص و مالستان به این موضوع پرداخته است .
روزنامه هشت صبح در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه آرمان ملی درصفحه اول خبرداده است که حاصلات سیب میدان وردک به 90 هزار تن رسیده است این روزنامه همچنان درصفحه اول عنوان کرده است مرگ مولانا سمیع الحق سوگواری درپاکستان، جشن درافغانستان. این روزنامه جزئیات در پیوند به عنوان فوق را درصفحه هفتم ارائه کرده است.
آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
ختم/ نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL