01 حوت 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اخبارکوتاه از دنیای فوتبال

کابل/اول حوت /باختر مسی گفته است رونالدو همیشه گل زنی می...

تاتنهم باخت

تاتنهم باخت

کابل/ اول حوت / باختر بازی فوتبال جام قهرمانان اروپا شب...

ستی ویستهم را برد

ستی ویستهم را برد

کابل/اول حوت / باختر درادامه بازی های فوتبال لیگ برتر انگلستان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل /۱۴دلو/ باختر
شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که بدسترس قرار گرفته اند٬ در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشر کرده اند.
گزارشگر آژانس باختر٬ با توجه به عنوان های درشت شماری ازاین روزنامه ها٬ گزارش حاضر را آماده کرده است .
روزنامه آرمان ملی، در برگ نخست از قول وزیر صحت عامه آورده است٬ با انتقال شهروندان افغانستان از چین جان ۳۰میلیون نفر در کشور با خطر ویروس کرونا روبرو است.
به نوشته این روزنامه؛ وزیر صحت عامه کشور می گوید که حکومت برای انتقال محصلان و شماری از شهروندان کشور از شهر ووهان چین که منبع گسترش ویروس کرونا می باشد٬ آمادگی دارد.
به نوشته این روزنامه، فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه روز یکشنبه ۱۳دلو در یک نشست خبری تاکید کرد که با انتقال محصلان و شهروندان افغانستان که در چین هستند به کشور٬ جان ۳۰میلیون نفر در افغانستان را ویروس کرونا تهدید می کند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است٬ در صفحه دوم سرمقاله شماره امروزی را زیرعنوان بی سرنوشتی انتخابات بدامنی را بیشتر می سازد نوشته کرده است.
به نوشته روزنامه آرمان ملی: نزدیک به پنج ماه از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان می گذرد٬ این انتخابات همانند انتخابات پنج سال پیش که با میانجیگری وزیر خارجه وقت امریکا پایان یافت٬ پر از تقلب و جعل بود و آنچه امروز می کشیم نتیجه آن است.
به نوشته آرمان ملی: در پنج ماه گذشته دو کمیسیون دست به کار شدند تا این انتخابات را مدیریت کنند.
روزنامه آرمان ملی در صفحه دوم مطلب را زیر عنوان پیامدهای ویرانگر ایران ستیزی امریکا در افغانستان٬ نشرکرده است.
روزنامه آرمان ملی در صفحه ششم خبرداده است که مشاور ارشد ریاست جمهوری به دادستانی کل احضار شد.
آرمان ملی در صفحه هفتم زیرعنوان آیا جغرافیای جنگ به سمت شمال افغانستان می رود؟ طالبان نفوذ خود در شمال افغانستان راگسترش می دهند. نوشته کرده است: فصل زمستان معمولاَ فصل خاموشی نسبی جنگ در افغانستان است٬ سردی بیش هوا و مسدود شدن جاده ها و راه ها عبوری برای نیروهای طالبان که سنگر ثابت ندارند٬ تا حد زیادی مشکل آفرین است.
روزنامه موضوع را ادامه داده است و در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلب زیر عنوان گلیم کلدار از ننگرهار خوست و کنر جمع شد. آغاز کرده است و جزئیات در پیوند به عنوان فوق را در صفحه سوم نوشته کرده است.
اما در صفحه اول زیرعنوان تاکید کمیسیون شکایات در زمان تعیین شده به اعتراضات انتخاباتی رسیدگی می کنیم٬ نوشته کرده است: مسوولان در کمیسیون مستقل انتخاباتی بار دیگر تاکید می کنند که به شکایت ها و اعتراض ها در پیوند به نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به موقع و مطابق زمان قانونی رسیدگی خواهند کرد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است در صفحه دوم زیرعنوان امیدی به پایان جنگ نیست نوشته کرده است.
در نامه خبری ارگ به نقل از سفر خلیل زاد آمده است که مذاکره او با طالبان در این اواخر به نتیجه مشخص نرسیده است.
همان طوری که تصور می شد طالبان حاضر نیستند در مذاکره با خلیل زاد امتیاز بدهند٬ از طالبان خواسته شده بود که در بدل جدول زمان بندی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان٬ روابط شان با القاعده را قطع کنند٬ آتش سراسری را بپذیرند و به گفت وگو با حکومت و دیگر نیروهای سیاسی افغانستان روی چگونگی همآهنگ شدن این گروه با یک نظم جمهوری انتخاباتی٬ تن دهند.
اما طالبان تمام این موارد را نپذیرفتند. روز نامه موضوع را دنبال کرده است آیا نگاه قومی به تاریخ منطقه درست است؟ مالک اصلی امینی که به شرکت الکوزی فروخته شد٬ پیدا شد.
عنوان های است که روزنامه در صفحه چهارم و پنجم نشر کرده است؛ روزنامه هشت صبح در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است به همین ترتیب روزنامه ماندگار و ویسا در شماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند ویا دنبال سایر مطالب شده اند. نالان

کابل/ 13 دلو / باختر
صلح نیاز اساسی افغانان است اما رسیدن به آن تا هنوز به عنوان یک آرمان ملی دشواری می نمایاند.
مفسر آژانس باختر می نگارد: با توجه به اظهارات و سخن پردازی  های طرف های منازعه چنان پنداشته می شود که  ضرورت صلح و اهمیت اجتماعی٬ اقتصادی و سیاسی آن از ابعاد مختلف قابل  درک است اما آنچه این مسیررا دشوار کرده است  خط ونشانه های  است  که از طرف دیگران به گروه  های مشخص داده می شود .
نیاز به موشگافی دراین مورد است ، زیرا بار ها سیاست ورزان درداخل و خارج ازکشور وابستگی گروه های درگیر درمعضل افغانستان را به کشور های منطقه  و فرامنطقه بیان کرده اند . این گروه ها درکارزار های سیاست های منطقه و فرامنطقه یی به ملعبه هایا بازیچه  می مانند که از شر باز بی خردی سیاسی شان   صید استخبارات کشور های مختلف شده اند و مجبور هستند که دربحث صلح و جنگ افغانستان به اشاره آنان عمل کنند.
درک این حقیقت دشواری های فرا راه صلح افغانستان را مبرهن می کند .
اگر درک ما از صلح رفاه اجتماعی ، پیشرفت و ترقی است  . اگر درک از صلح پایان دادن به سلسله کشتار ها دراین سرزمین است اگر بحث از صلح آینده باثبات و مطمین  است ، اگر بحث ازتمکین  به اراده میلیون ها انسان این سرزمین است ، رسیدن به آن دشوار نیست درصورت که افغانان با خرد سیاسی٬تعقل و همدیگر پذیری و درک متقابل را با این نیت که می  خواهند به دربدری ها ، بیچارگی ها ،فقر وتهی دستی  و هزار و یک  مصیبت دیگر که زاده جنگ است  پایان می دهند وارد مذاکرات صلح شوند .
دراین صورت استقلال عمل از دیگران گرفته  می شود  وافغانان درنهایت قبول خواهند کرد که راه  دشوارپایان جنگ و منازعه چندین دهه یی  درافغانستان را ، مالکان اصلی این سرزمین طی می کنند و ملت تشته به صلح رابه  ساحل مراد می رسانند. درغیر آن تاریخ قضاوت خواهد کرد و آیندگان به آنانی که برای  منافع دیگران ، منافع ملی  را بارها قربانی کرده اند طعن ولعن خواهند فرستاد. تحلیل سیاسی .

کابل /۱۳دلو/ باختر
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی در کشور پرداخته اند ونیز اخباروگزارشهایی را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگرآژانس باختر، با توجه به عنوان های درشت شماری ازاین روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است .
روزنامه ویسا ،برگ نخست با گزارش تازه سیگارآغازکرده است و زیرعنوان ، گزارش تازه سیگار،وابستگی نیروهای افغان به نیروهای امریکایی درسال گذشته افزایش یافته بود نوشته کرده است اداره سرمفتش خاص امریکا درامور بازسازی افغانستان گزارش دادکه درسال گذشته میلادی وابستگی نیروهای افغان برای انجام عملیات های نظامی به نیروهای امریکایی افزایش یافته بود.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه ازقول نشریه دیلی بیست آورده است افزایش بی سابقه حملات هوایی امریکا درافغانستان طالبان را تضعیف نکرده است .
به نوشته این روزنامه یک نشریه امریکایی نوشت که طالبان باوجود افزایش بی سابقه حملات هوایی و افزایش شمار نیروهای امریکایی سال بسیار خوبی را داشته و آمار رسمی نیز نشان دهنده ناکامی امریکاست .
روزنامه ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته کرده است و درصفحه اول خبرداده است که داکتر عبدالله وزیران ووالیان جدید معرفی می کند.
این روزنامه درصفحه اول ازقول قومندان نیروهای امریکایی درمنطقه آورده است فعالیت ها و تهدید ایران درافغانستان افزایش یافته است.
روزنامه ویسا درصفحه آخر از قول وزارت دفاع ملی آورده است با عاملان تلفات غیر نظامیان درعملیات اردوی ملی برخورد می شود.
به نوشته این روزنامه وزارت دفاع ملی می گوید درعکس العمل به انتقاد های تند در باره عملیات نیروهای امنیتی که درآن به غیر نظامیان تلفات وارد میشود می گویدکه با افرادی که درحملات اردو سهل انگاری کرد. باعث تلفات غیر نظامیان شود برخورد صورت میگیرد.
به نوشته این روزنامه حملات هوایی نیروهای افغان و خارجی درجریان روزهای گذشته از غیر نظامیان قربانی گرفته است .
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه ازقول فعالان و جوانان ترک تبار آورده است : رییس جمهورغنی به ترک تباران اهانت کرده است باید معذرت بخواهد .
روزنامه ویسا درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
اما روزنامه ماندگار دربرگ نخست از قول سیگارآورده است حمله های مخالفان مسلح درافغانستان افزایش یافته است .
به نوشته این روزنامه : بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار درتازه ترین گزارش اش از افزایش حمله های مخالفان مسلح درافغانستان خبرداده است .
روزنامه  ماندگار همچنان درصفحه اول ازقول اعضای مجلس وبنیاد شفافیت افغانستان عنوان کرده است کمیته تدارکات ملی پاسخ گونیست .
ماندگار درصفحه اول از قول وزارت زراعت خبرداده است که مرکز تماس دهقانان به مشکل بیش از ۵۱ هزار دهقان رسیدگی کرده است.
به نوشته این روزنامه وزارت زراعت اعلام کرده است که مرکز تماس دهقانان تاکنون به مشکل ۵۱ هزار و ۵۰۷ دهقان درسراسر کشور به صورت رایگان رسیدگی  کرده است.
به نوشته این روزنامه این وزارت خاطر نشان کرده که دراین مرکز هرروز به مشکلات گوناگون مطرح شده توسط دهقانان رسیدگی می شود.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه دوم مطلب را زیرعنوان نتیجه انتخابات چه خواهد شد.؟نشر کرده است ودرهمین صفحه زیرعنوان ازصلح چه می خواهیم ؟ نوشته کرده است از شاخصه های با اهمیت صلح رفاه اجتماعی و شرایط زیست مناسب بشری باشد . پیشرفت و ترقی هرجامعه درگستره فرصت های امنیتی آن تعریف می شود درواقع تا زمانی که تامین امنیت از اولویت های اساسی دستگاه مدیریتی یک جامعه پنداشته شود تمامی زمینه های توسعه اجتماعی با موانع جدی مواجه و درنهایت به ناکامی متعلق می  انجامد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه سوم مطلب را زیرعنوان یافته های یک پژوهش: مداخلات طرف های ذی نفع داخلی و خارجی مشکل اصلی انتخابات های افغانستان است  نشرکرده است .
روزنامه ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است به همین ترتیب روزنامه های آرمان ملی و هشت صبح درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند.
ختم/ نالان ...ک..م

کابل /۱۲دلو/ باختر
شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که بدسترس قرار گرفته اند، در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر، با توجه عنوان های درشت شماری از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه هشت صبح درنخست زیرعنوان آغاز حالت اضطرارجهانی ،ویروس کرونا درحال گسترش است نوشته کرده است .
سازمان جهانی صحت درپی شیوع سریع ویروس کرونا در چین و گسترش آن در بیش از ۲۰ کشور جهان، حالت اضطرار صحی اعلام کرد و از کشورهای جهان خواست تا برای مهار این ویروس دست به کار شوند براساس تازه ترین آماری که شام دیروز به نشر رسید، ویروس کرونا جان بیش از ۲۱۳ نفر را در چین گرفته و نزدیک به ۱۰ هزار تن به این ویروس مبتلا شده اند.
علاوه براین، امارهای نشرشده نشان می دهد که ویروس کرونا از مرزهای چین فراتر رفته و نشانه های آن در نزدیک به ۲۰کشور جهان، از جمله٬ کوریا جنوبی٬ هند، امریکا، استرالیا٬ ایتالیا٬ و کانادا دیده شده است. بر اساس این آمار، تاکنون بیش از ۱۰۰ تن در این کشورها به ویروس کرونا مبتلا شده اند. گسترش ویروس کرونا در خارج از مرزهای چین اکنون نگرانی ها را برای شماری از کشورها و سازمان های جهان، از جمله سازمان صحث جهان به همراه داشته است.
این سازمان هشدار داده که ویروس کرونا به یک معضل جهانی مبدل خواهد شد و از کشورهای جهان خواسته که علیه آن مبارزه کنند.
هرچند تاکنون کدام نشانه ای در رابطه به یروس کرونا در افغانستان مشاهده نشده، اما سازمان جهانی صحت به وزارت صحت عامه وعده داده که در صورت بروز علایم ویروس کرونا، این سازمان دستگاه های پیش رفته مورد نیاز برای تشخیص این ویروس را در اختیار این کشور قرار خواهد داد و همچنان زمینه تشخیص نمونه های ویروس کرونا در خارج از کشور را نیز فراهم خواهد کرد.
هشت صبح همچنان در صفحه اول به آمادگی های وزارت صحت عامه در مقابله با ویروس کرونا، پرداخته است وزیر عنوان وزارت صحت عامه برای مقابله با ویروس کرونا آمادگی دارد نوشته کرده است. وزارت صحت برای مقابله با ویروس کرونا آمادگی دارد.
همزمان با اعلام حالت اضطرار از سوی سازمان جهانی صحت وزارت صحت عامه کشور ازآمادگی کامل برای مقابله با ویروس کرونا خبر می دهد٬ هرچند تاکنون کدام نشانه از ویروس کرونا در کشور مشاهده نشده با آن هم وزارت صحت عامه می افزاید که درصورت مشاهده این وزارت برای مقابله با آن راهکار جامع روی دست دارد و علیه آن مبارزه خواهد کرد.
این روزنامه در مطلب دیگر زیر عنوان، واکنش ها پیرامون اعتراضات فیروز کوه، غور حقش را از بودجه ملی می خواهد٬ نوشته کرده است. اعتراضات مردم غور در ارتباط به بی توجهی حکومت در امر تخصیص پروژه های انکشافی به این ولایت وارد دهمین روزش شد.
معترضان معتقدند که نیازهای اصلی آنان، از جمله بازسازی جاده ها و دسترسی به برق در سند بودجه مالی ۱۳۹۹ نادیده گرفته شده است.
در جریان این اعتراضات بیش تر اداره های محلی در فیروز کوه بسته شد. روزگذشته یک هیات به دستور ارگ ریاست جمهوری به غور رفت تا به خواسته های معترضات رسیدگی کند.
رییس جمهوری نیز وعده داده که پس از بررسی گزارش هیات با مردم غور گفت وگو خواهد کرد. یک هئیت حدود دونیم سال پیش نیز به غور رفته بود، اما مشکلات مردم در این ولایت عنوز رفع نشده است. کاربران در رسانه های اجتماعی همصدا با عدالت خواهی مردم غور، می گویند که باید حکومت به نیازمندی های مردم غور توجه کرده و به خواسته های منطقی آنان رسیدگی کند.
روزنامه هشت صبح در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه آرمان ملی در صفحه اول از قول عضو پیشین شورای امنیت ملی امریکا عنوان کرده است؛ گروه طالبان و سازمان استخباراتی پاکستان روابط نزدیک دارند٬ به نوشته این روزنامه٬ در حالی که زلمی خلیل زاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان برای بحث درمورد صلح به پاکستان رفته است و با برخی از مقام های آن کشور دیدار کرده است٬ تامس وست رییس پیشین بخش افغانستان در شورای امنیت ملی امریکا تاکید کرده است که بهتر است آشکار را تاکید شود که گروه طالبان سازمان استخباراتی و حکومت پاکستان باهم روابط نزدیک دارند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است در همین صفحه خبرداده است که هفتاد و پنج هزار کودک در بدخشان از تطبیق واکسین پولیو بازمانده اند.
این روزنامه در صفحه دوم سرمقاله شماره امروزی را زیر عنوان حکومت توافقی بار دیگر ناکام خواهد بود! نوشته است و در همین صفحه مطلب را زیر
عنوان چه کشورهایی از معامله قرن ترمپ حمایت می کنند؟ نشر کرده است.
خلیل زاد دیپلوماسی اروپایی غنی را خنثا کرد؟! عنوان مطلب دیگری است که روزنامه در صفحه سوم نشر کرده است٬ روزنامه آرمان ملی در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
از دیگر روزنامه ها چیزی نمی دانیم را زیرا دسترس قرار نداشتند. نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL