12 حوت 1393

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

عنوانی رئیس جمهور غنی، پیام تسلیت از جانب صدراعظم هند مواصلت ورزیده است

عنوانی رئیس جمهور غنی، پیام تسلیت از جانب صدراعظم هند مواصلت ورزیده است

کابل باختر 11حوت عنوانی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان...

وزیر داخله : دروازه وزارت امور داخله همیشه به بروی مردم بازاست

وزیر داخله : دروازه وزارت امور داخله همیشه به بروی مردم بازاست

کابل باختر 11حوت نورالحق علومی وزیرامورداخله با شماری ازبزرگان وموسفیدان ولایت...

دهمین جلسهء شورای وزیران برگزار گردید

دهمین جلسهء شورای وزیران برگزار گردید

کابل باختر11 حوت جلسۀ نوبتی شورای وزیران امروز در قصر سپیدار...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

بنر

تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 2/ حوت
دوم حوت 21 فبروری روزجهانی زبان مادری بوده از این روز در افغانستان در حالی تجلیل میشود که دولت این کشور به عنوان حامی و بانی منافع ملی، خود را متعهد به حفظ ، تقویت وانکشاف تمامی زبان های رایج درکشور میداند.
مبصر آژانس باختر مینگارد: یونسکو یا سازمان فرهنگی ملل متحد 21 فبروری را به عنوان روز جهانی زبان مادری به رسمیت شناخته است.
زبان مادری ، همان زبانی است که کودک برای اولین بار از مادرش میشنود و زبان بومی وی میباشد، اهمیت زبان مادری برای کودک و اطفال یک امر ضروری بوده زیرا این امکان را میدهد تا او ماحول خود را با ظرافت های کودکانۀ که دارد شناخته و آن را رشد دهد.
از طرف دیگر زبان بازتاب دهندۀ فرهنگ است ، و انسان ها با نوشتن ، خواندن ، حرف زدن ، زبان مادری شان را تقویت می بخشند  و این حق مدنی ، قانونی و بشری شان است ، حق که دولت و حکومات آن را محترم شمرده و سازمان ملل متحد به عنوان بسیج کنندۀ کشورهای جهان برآن مهر تائید زده است .
کشور های جهان بخصوص آن کشور های که از زبان ها و ملیت ها و فرهنگ های متعدد شکل یافته ، وجود زبان ها و فرهنگ های متعدد دروجود ملیت های متفاوت غنیمت و تنوع فرهنگی دانسته آن را برای غنامندی معنوی شان یک فرصت میدانند و هیچگاهی زبان ها ، فرهنگ و ملیت های متعدد را قربانی تفکر و ملاحظات سیاسی نمی کنند بل از آن برای قوت جوامع شان سود میبرند.
در افغانستان نیز چنین فرصت ها وجود دارد درکنار آنکه دو زبان ملی کشور درقانون اساسی رسمیت یافته ، حق آموزش به زبان های مادری رعایت گردد و این حق در قانون اساسی و سایر قوانین کشور بازتاب یافته است.
ماده شانزدهم قانون اساسی کشور دراین خصوص صراحت داردکه در کنار دوزبان رسمی ، زبان های دیگر نیز درمناطق شان به عنوان زبان سوم رسمیت یافته اند.
تدریس به زبان های مادری درمکاتب کشور یک حق است و این حق برای فرزندان کشور در مکاتب به گونه یی دواطلبانه رعایت میگردد.
پس زبان مادری یک مولفه ، هویت و کرامت درزندگی بشری است که آن را پاس میداریم .

کابل باختر/ 2/ حوت
مساجد ومنابر مکان های تاثیر گذار برای بلند نمودن ندای صلح و بسیج نمودن مردم برای همکاری و انجام امور خیر بوده و این علمای دین اندکه میتوانند دراین امر نیکو گام بردارند و زمینه اخوت و همدلی را میان جوامع اسلامی به میان آورند.
مبصر آژانس باختر مینگارد : رییس جمهوراشرف غنی روز پنجشنبه گذشته با رییس و اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان دیدار کرد، هدف از دیدار رییس جمهوری اسلامی افغانستان با رییس و اعضای شورای علمای کشور مشوره با آنان روی انکشافات جاری درکشور ، به خصوص روی چگونگی برقراری صلح در افغانستان بوده است.
دیدار رییس جمهور غنی با علمای کشوردرحالی صورت میگیرد که تلاش های  دولت افغانستان غرض برقراری صلح درکشور جدی تر  شده و این تلاش  با نتایج هم همراه بوده است.
باید گفت که تاکید دولت افغانستان از ابتدا تاکنون به این مسئله بوده که باید روند صلح بین الافغانی باشد و روی این اصل دولت همیشه کوشیده تا از منابع و امکانات افغانی استفاده کند.
مشوره با علمای دینی و حلقه روحانیون کشوردر این راستا  از اهمیت ویژه برخوردار است زیرا در جامعه افغانی مساجد و منابر مکان های تاثیر گذار دادند که میتوانند مردم را درامورخیر بسیج نمایند، اتحاد و اتفاق را درمیان آنان به وجود آورند ، کینه و کدورت را از میان آنان دور سازند ، صلح وثبات را درمیان آنان به ارمغان آورند. زیرا اسلام دین ارزش ها ، مصونیت ، وقار ، اتحاد ، صلح و گذشت است ، دین درک و تحمل است و این علما اند که این ارزش ها را برای امت اسلامی تعریف می نمایند وآنان را به رعایت آن وا میدارند.
دربُعد دیگر علمای دینی وظایف خطیری دارند امروز جنگ و نابسامانی درافغانستان از نام اسلام انجام میشود .
مشکلات کنونی که دامنگیر افغانستان ومردم آن است ابعاد بیرونی دارد و با تاسف این مشکل با نام طالب و انگیزه های دینی گره زده شده است و استخبارات بیرونی، انگیزه های دینی ، مدارس دینی و طلاب مدارس را افزار ووسیله اهداف بلند پروازانه شان قرار داده و از آن سود میبرند و جنگ افغانستان را با انحصار چند مفتی خود ساخته جهاد نام داده و با شستشوی مغزی و تحریف واقعیت ها از اطفال ، نوجوانان وجوانان طلاب مدارس دینی درآن طرف خط دیورند به عنوان عساکر بدون یونیفورم علیه مردم افغانستان در وقایع تروریستی کار میگیرند .
ضمناً سازمان های استخباراتی بیرونی ،وقایع افغانستان را توجیه مذهبی میکنند که در حالیکه مردم و دولت افغانستان بانی ارزش های دینی اند و قربانی دسایس و توطیه های میشوند که به نام اسلام طرح میشود که دراصل دین ستیزی است و دراین گونه بازی ها افغانها قربانی میدهند.
دراین جا نقش علمای دینی مهمتر جلوه میکند آنها باید ازطریق منابر و مساجد ، گردهمایی های دینی ، اجتماعات و موعظه های شان واقعیت ها را برای مردم بیان کنند و آنان راکه درعقب قیافه اسلامی، درصدد ترور و ضربه زدن به هویت مسلمانان اند ومیخواهند مسلمان ستیزی کنند، افشا نمایند.
علمای دینی وارثین انبیا اند آنها در شرایط ووضعیت کنونی که مسلمانان نیازمندی های مشخص دارند صدای شان را ازطریق منابر و اجتماعات اسلامی رساتر سازند مردم را به اخوت ،صلح برادری ،همکاری ، دوری از جنگ و خونریزی دعوت و دین شان را در برابر خداوند دادگر، ادا نمایند. 

کابل باختر 2 حوت
شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی در کشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارشهای را درباره رویداد های جاری منطقه وکشور نشر کرده اند.
روزنامه سخن جدید برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان عزم افغانستان وپاکستان  برای اعتماد سازی ، آغازکرده ونوشته  : سخنگوی ارتش پاکستان در زمینه  سفر راحیل شریف به افغانستان از پیشرفت روند اعتماد سازی بین دو کشور خبرداد.
راحیل شریف ،فرمانده ارتش پاکستان در سفر به افغانستان برای مبارزه باتروریزم با مقامات این کشور به توافق رسید، وی با مثبت ارزیابی کردن دیدار های خود با مسوولان افغانستان گفت : دو کشور اجازه نمی دهند از خاک  آنها علیه یکدیگر استفاده شود.
وی افزود تبادل اطلاعات محرمانه ، کنترول اوضاع مرزمشترک ومبارزه با تروریزم  از مواردی اند که با مسوولان افغانستان مورد تبادل نظر قرار گرفت وآنها دراین زمینه قول همکاری به پاکستان داده اند .
سخن جدید همچنان درمطلب دیگر زیر عنوان به زودی امضا می شود سازش نامه سه جانبه ایران ، افغانستان وتاجکستان در باره مبارزه با مواد  مخدر به نوشته این روزنامه  : وزیر داخله  تاجکستان از امضای سازش نامه  سه جانبه میان افغانستان ، ایران وتاجکستان  درراستای  مبارزه مشترک  با مواد مخدر خبرداد .
رمضان رحیم زاده وزیرداخله  این کشور گفته است سه کشور ایران ،افغانستان وتاجکستان در آینده نزدیک سازش  نامه مشترک  را در باره مبارزه با مواد مخدر درمنطقه امضا  خواهند کرد.
جنرال  رمضان رحیم زاده درنشست خبری مشترک با وزیر داخله ایران  درپاسخ به سوالی درباره  همکاری های مشترک  ایران و تاجکستان با افغانستان و پاکستان برای حل مشکل مبارزه با موادمخدر اظهار کرد.
کشور تاجکستان درطی سال های گذشته همکاری مشترک و دوجانبه  ای را با افغانستان درموضوع مبارزه با مواد مخدر آغاز کرده است .
روزنامه به همین گونه ادامه داده  ودرسایر صفحه ها دنبال  مطالب دیگر شده است .
اما روزنامه انصار درصفحه اول از قول رئیس جمهور ، عنوان کرده است : دولت در صدد ازمیان برداشتن فاصله ارگ ومسجد است .
به نوشته  این روزنامه  : رئیس جمهور غنی در ادامه های مشورتی خود در رابطه به چگونگی تامین صلح درکشور روزپنج شنبه با رئیس واعضای  شورای سرتاسری علمای افغانستان دیدار  کرد. درین جلسه مشورتی رئیس جمهور غنی گفت: یکی از نکات عمده تعهد مااین بود که  فاصله ارگ ومسجد رااز میان برداریم وبا  علمای کرام  درمسایل  ملی کشور به خصوص چگونگی برقراری صلح درافغانستان ، مشورت های لازم را انجام دهیم روزنامه  به همین ترتیب  ادامه  ودرمطلب دیگر زیرعنوان نقشه ای جدید پاکستان  برای افغانستان : نوشته رهبری ارتش پاکستان در آخرین سفر خود به کابل به رئیس جمهورغنی گفته است که شورای کویته طالبان وشبکه  حقانی صددرصدبه گفتگو های رو در رو بادولت افغانستان آماده شده اند اما باید اجازه ملامحمد عمر هم گرفته شود ، منابع می گویند رهبری پاکستان  به طالبان گفته اند که اگر به روند صلح  برنگردند پناهگاه های آنها را خواهند بست .
جهت درک بهتر نفوذ پاکستان برطالبان توانایی اینکشور برای  کشانیدن پای طالبان به میز مذاکره کافی است  تنها به  یک مورد از حمایت هایی که طالبان از پاکستانی ها دریافت می کرده اند اشاره نمود هنگامی که طالبان دراواخر سال 2001 درپی حمله یی عملیات نیروهای خارجی ومجاهد ین افغانستان ، کنترول وسیطرۀ خود بر افغانستان  را از دست دادند  به مناطق قبیله ای پاکستان یعنی جایی که در ابتدا از آنجا وبه وسیله یی سرویس امنیتی آی اس آی پاکستان بر خاسته بودند پناه آوردند.
روزنامه  به همین  گونه  ادامه  داده ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر شده است.
اماروزنامه هشت صبح درصفحه اول عنوان کرده که قانون  حق دسترسی به اطلاعات تعدیل شود این روزنامه این موضوع رادرصفحه چهارم دنبال  کرده اما درصفحه دوم مطالبی را زیر عنوان های ، استقلال وقانون اساسی با ید خطوط قرمز  باشند، طالبان آغاز مذاکرات را رد کردند، طالبان آماده گفتگو شده اند  بیش از 90 طالب درعملیات ذوالفقار  کشته شده اند .
هشت صبح  همچنان درصفحه سوم  به افزایش  تلفات غیر نظامیان  در افغانستان  توجه کرده مطلبی  را زیرعنوان  ، افزایش 22 درصدی تلفات غیر نظامیان درافغانستان را نشر کرده  این روزنامه درصفحه های دیگر دنبال  مطالب دیگر شده است .

کابل باختر/ 30/ دلو
رییس جمهوری اسلامی افغانستان تاکید دارد که نمیخواهد هیچ مذاکره و گفتگوی را در خفا و دور از انظار مردم افغانستان انجام دهد.
مبصر آژانس باختر مینگارد: اخیراً هیئتی از جمهوری اسلامی پاکستان از افغانستان دیدار و با مقامات عالی رتبه افغانی به شمول رییس جمهور غنی و رییس اجرائیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان داکتر عبدالله دیداری های را انجام داد.
دیدار جنرال راحیل شریف لوی درستیز ارتش پاکستان درحالی انجام میشود که روابط میان کابل و اسلام آباد روبه گرمی است . در طول پنج ماه گذشته این چهارمین بار است که آقای راحیل به کابل سفر می نماید و دیدگاه کشورش را درامر مبارزه با هراس افگنی با جانب افغانی مطرح و تعهدات کشورش را تازه می نماید. درحالیکه در گذشته نسبت به تعهدات پاکستان در قبال مبارزه با هراس افگنی و جلوگیری از نفوذ هراس افگنان از خاک پاکستان به خاک افغانستان چندان اعتماد وجود نداشت .
سفرهای پیهم آقای راحیل به افغانستان و ملاقات های وی با زعامت کشور با برخی ابهامات و انتقادها در جامعه سیاسی افغانستان همراه بود شماری از منتقدان سیاسی نظام براین نکته تاکید داشتند که رهبری افغانستان باید از چگونگی مذاکرات شان با هیئت پاکستانی و انکشافات تازه در روابط افغانستان با آن کشور به مردم معلومات دهد و سیاسیون را آگاه سازد . زیرا گذشته روابط افغانستان با پاکستان ، فراز و نشیب خود را داشته و دورنمای روابط با این کشور باید درخط منافع ملی تعیین شود و مردم از چگونگی آنان آگاه باشند. ازطرف دیگر تصمیم روی سرنوشت سیاسی و مسایل حاد ملی که میتواند حال و آینده کشور را رقم زند نمیتواند در انحصار تصمیم یک فرد و یا گروه مشخص باشد . بدون شک دولت جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری رییس جمهوری غنی این اصل را در نظر داشته متعهد به ارزش ملی بوده و درهر تصمیم اصل صلاح و مشوره را با شخصیت های ملی ، بزرگان جهادی ، سران قومی ، اهل خبره ، فعالان سیاسی و فعالان جامعه مدنی ... از یاد نبرده است . چنانچه روز گذشته و به تعقیب سفر هیئت نظامی پاکستان به افغانستان رییس جمهور غنی با شماری از شخصیت های ملی چون حامدکرزی رییس جمهوری پیشین کشور، شماری از شخصیت های جهادی ، معاونین ریاست جمهوری ، متنفذین و بزرگان قومی ، فعالان حقوق زنان ... دیدار نموده دررابطه به تلاش های دولت افغانستان بخاطر تامین صلح در کشور ، صحبت های رییس جمهوری با هیئت پاکستانی معلومات داد. ضمناً رییس جمهوری واضح ساخت که هیچ مذاکره و گفتگو را در خفا و دور از انظار مردم افغانستان انجام نداده، بل میخواهد ملت افغانستان را از تمام جریانات واقف سازد.
نباید فراموش شود که شرایط موجود وظایف خطیری را دربرابر مسوولان نظام قرارداده است آنها متعهد به انجام این وظایف اند و آنچنان که رییس جمهور غنی گفته، تامین منافع علیای کشور یکی از وظایف و مسوولیت های او به عنوان رییس جمهور افغانستان است و بدون رسیدن به یک اجماع و کسب رضایت مردم هیچ کاری را انجام نخواهد داد.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL