05 حوت 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کشته شدن یک سرگروه هراس افگنان با سه فردش در سرپل

سرپل 4 حوت باختر یک سرگروه هراس افگنان با سه فردش...

معین سیاسی وزارت امور خارجه : مردم افغانستان به صلح ضرورت دارند

کابل باختر 4 حوت حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور...

دو هراس افگن در قندهار بازداشت شدند

قندهار 4 حوت باختر دو هراس افگن دیروز در ولسوالی میوند...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر ۲۵ دلو
کابل روز گذشته شاهد یک اجلاس از مقامات ارشد نظامی امریکا، افغاستان، قزاقستان، ازبکستان وپاکستان بود. روسای ارتش این پنج کشور غرض هماهنگی در امر مباره با هراس افگنی گرد هم آمده بودند.
مفسرآژانس باختر مینگارد! دراین نشست که به درخواست جوزف دانفورد رییس عمومی ستاد اردش امریکا در کابل برگزار شد روی هماهنگی در امر مبارزه با هراس افگنی ومبارزه با مواد مخدر بحث شد.
باآنکه اجندا کاری نشست متذکره با یک جمله کوتاه خلاصه میشود مگر این جمله مفهوم وابعاد گسترده دارد زیرا هراس افگنی ومواد مخدر دو پدیده زشت وناهنجار است  که منطقه وجهان را رنج میدهد ٬در عدم هماهنگی ٬ دوری دیگاه ونظر٬ نه تنها معضل هراس افگنی  مهار نگردیده  بل این پدیده و پدیده ناهنجار مواد مخدر واعتیاد در منطقه گسترده تر گردیده است
از طرف دیگر نشست روسای ارتش پنج کشور یاد شده در کابل درست زمانی  بر نامه ریزی شده است که کابل در طول سی روز گذشته اسفبار ترین حوادث ترورستی را پشت سر گذاشته است، شهروندان کابل و شهر های دیگر همچنان نگران وضعیت امنیتی شان اند وهمچنان از گسترش فعالیت هراس افگنان بیم دارند واحساس خطر میکنند.
دیگاه مردم افغانستان این است که این دو پدیده ٬ هراس افگنی و مواد مخدر ٬ هر دو پدیده های تحمیلی بر مردم افغانستان  است که  قربانی را مردم ما میدهد در حالیکه در وجود هراس افگنی و مواد مخدر ٬ بر نامه های کشور های دیگر بر آورده میشود.
پس نشست  اخیر میتواند یک اجتماع منطقه وفراتر از آن در امر مبارزه با هراس افگنی باشد.
به باور آگاهان سیاسی افغان اکنون جهان متوجه شده که هراس افگنی در افغانستان یک خطر در محدوده جغرافیای افغانستان نیست. بل این معضل یک معضل منطقه یی و فراتر از آن است به همین دلیل روسای ارتش قزاقستان ازبکستان امریکا وپاکستان در کنار همتای افغان  شان  از هماهنگی منطقه یی در امر مبارزه با هراس افگنی سخن میگویند.
با آنکه برای جهان معلوم است که هراس افگنان در کجا پایگاه  دارند ؟ در کدام کشور مخفی اند و کی ها از آنها حمایت ودر  جنگ های  نیابتی در افغانستان استفاده میکنند پس حضور جنرال قمر  جاوید باجوه لوی درستیز ارتش پاکستان در این نشست چگونه  توجیه شده میتواند ؟ پاکستان کشور که نه تنها از سوی افغانستان بل از سوی هند ٬ امریکا ٬ غرب متهم به تروریست پروری است.
برخی را باور به این است که شرکت  جنرال باجوه دراین نشست٬ یک نشست نمادین بوده تا نشان دهد که کشورش در امر مبارزه باهراس افگنی فعال است.
نشست روسای ارتش این پنج کشور درست پنج روز بعد از نشست معینان وزارت های خارجه افغانستان وپاکستان که در اسلام اباد برگزار شده  بود تدویر میابد.
در آن  نشست هیچ پیشرفتی در حل مشکلات جاری که دامنگیر افغانستان پاکستان ومنطقه است صورت نگرفت. پس از  حضور جنرال  با جوه ٬ در این نشست نظامیان ارشد نیز امیدی نیست . 
به باور آگاهان سیاسی افغان این نشست این پیام را به مقامات ارشد نظامی پاکستان داد که معضل افغانستان فراتر از این کشور است معضل که از پاکستان  منشا میگیرد از مسیر افغانستان میگذرد  و کشورهای آنها را متضررمیسازد پس این پاکستان است که مسیربی ثبات ساختن منطقه را خوب بلد است پس ترفنند ها ٬ همدردی های کاذب وجا زدن در قالب قربانی  و متضرر سودی برای پاکستان ندارد مگر آنکه همگام با  منافع منطقه و جامعه جهانی گام بردارد. هراس افگنی را به مهفوم واقعی ان تعریف و مسیر خود را دراین کار زار مشخص سازد.  تحلیل سیاسی

کابل باختر/ 25/ دلو
شمارمحدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را در باره روی دادهای جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
روزنامه ویسا : برگ نخست را به نقل از یک صاحب منصب اردوی امریکا آغاز کرده است . به نوشته این روزنامه او گفته است که امریکا اشتباهات ویتنام را درافغانستان تکرار میکند.
به نوشته روزنامه ویسا : یک نظامی متقاعد اردوی ملی امریکا میگوید ، واشنگتن به جای اینکه درافغانستان دنبال از بین بردن مشکلات باشد در حال تکرار اشتباهات ویتنام است .
گرگ کیلی یک افسر متقاعد اردوی امریکا و مشاور سابق کمیته نیروهای مسلح پارلمان این کشور دریادداشتی درنشریه دهیل نگاشته است . به نظر میرسد هرچیز قدیمی بار دیگر دستکم برای پنتاگون تازه شده است.
روزنامه ویسا به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر از قول معاون اول مشرانوجرگه عنوان کرده است که حکومت باید به کمک سازمان شانگها از تقابل منطقه ای جلوگیری کند.
به همین ترتیب روزنامه ویسا دو نقل از اسوشتیتد پرس درصفحه اول عنوان کرده است که حکومت افغانستان در دونشست جداگانه رو دررو با طالبان مذاکره است .
روزنامه ویسا ، همچنان درصفحه اول از قول رییس اتحادیه صنعت کاران سنگ عنوان کرده است : با تشکیل حکومت وحدت ملی استخراج قانونی معادن سنگ متوقف شده است.
به نوشته این روزنامه ، رییس اتحادیه صنعت کاران سنگ کشور میگوید که باروی کار آمدن حکومت وحدت ملی ، استخراج قانونی معادن سنگ متوقف شده و زمینه استخراج غیر قانونی فراهم گردیده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه ازقول سازمان ملل عنوان کرده است : از آغاز سال 2018 بیش از 11 هزار افغان بی جا شده اند.
روزنامه ویسا درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه انصار ، دربرگ نخست از قول عطا محمد نور عنوان کرده است : ده هزار موتر درخیزش مردمی از شمال به کابل خواهند آمد.
این روزنامه همچنان در صفحه اول عنوان کرده است. باید ایدیولوژی طالبان را شکست داد . انصار درپیوند به عنوان فوق درصفحه چهارم نوشته کرده است . درحالی که امریکا با برگرداندن بمب افگن های بی 52 به افغانستان حملات هوایی را درکشور تشدید کرده است . به نظر کارشناسان ترامپ نمیتواند مسیر پیروزی اش درافغانستان را با بمباران هموار کند . لذا باید راهی پیدا کرد که ایدیولوژی طالبان را شکست داد.
به نوشته این روزنامه : درحالی که حدود 6 ماه از اعلام استراتیژی ترامپ درافغانستان می گذرد و حملات هوایی درکشور افزایش بی سابقه ای یافته است . اما این حملات نه تنها سبب شکست طالبان نشده بلکه براساس گزارش های رسمی امریکا مناطق تحت کنترول این گروه درسال 2017 نسبت به سال گذشته میلادی افزایش دو برابری داشته است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده در صفحه اول به نسبت رئیسان ستاد ارتش چهار کشور درکابل توجه کرده زیر عنوان نشست مشترک رئیسان ستاد ارتش چهارکشور درکابل برگزار شد . نوشته کرده است : رئیسان ستاد ارتش افغانستان ، پاکستان ، قزاقستان و ازبکستان دریک نشست مشترک درکابل حضور یافتند. نمایندگان سازمان ناتو و امریکا نیز دراین نشست اشتراک کرده اند.
به نوشته این روزنامه :دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع دیروز سه شنبه 24 دلو ، به تلویزیون  یک گفته که هدف این نشست گفتگو در پیوند به مبارزه ی مشترک با هراس افگنی و کشت ، تولید و قاچاق مواد مخدراست .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه مطلبی را زیر عنوان ، ادامه تناقضات درسیاست خارجی ترامپ به کمک 351 میلیون دالری امریکا به پاکستان تصویب شد را نشر کرده است روزنامه انصار درصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر شده است .
به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح و ماندگار درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند.
ختم/ نالان

کابل  باختر 24 دلو
26 دلو سالروز خروج نیروهای ارتش سرخ از افغانستان ٬روز نجات ملی بوده ومردم افغانستان ازاین روز به عنوان یک حماسه ملی که بیان کننده تعهد مردم افغانستان بر حفظ  آزادی ٬استقلال وآزاد منشی است تجلیل می نمایند.
مفسر آژانس باختر مینگارد:  26 دلو سالروز خروج ارتش سرخ از افغانستان و روزنجات ملی است که همه ساله از سوی مردم سلحشور ومتعهد ما تجلیل میشود.
در 26 دلو سال 1367 آخرین واحد از ارتش متجاوز سرخ خاک افغانستان را ترک گفت وبه این ترتیب شوروی سابق به استیلا واشغال خود بر افغانستان که حدود ده سال ادامه یافت نقطه پایان گذاشت.
عقب نشینی ارتش سرخ از افغانستان یک امر تصادفی و آنی  نبود٬ شوروی سابق که غرض دست یابی به آبهای گرم در جدی سال 1358 به افغانستان  لشکر کشید خود را در اوج از مقاومت، فداکاری وقربانی مردم افغانستان یافت و یک انزوا بزرگ جهانی را تجربه کرد.
مقاومت مردم افغانستان و ایستادگی آنها در حفظ ارزش های دینی وملی بودکه شوروی سابق را واداشت تا راه بیرون  رفت از افغانستان را جستجو کند وسر انجام در 26 دلو سال 1367 با خواری  و ذلت  راه فرار از این کشور را پیش گرفت.
همانگونه که گفته شد پیروزی مردم افغانستان بر ارتش سرخ سهل وساده نبود حدود ده سال مقاومت وپایمردی این مردم ٬شوروی را وا داشت تا از افغانستان بیرون شود پیامد این تجاوز قتل حدود دوملیون افغان ٬ معلول ومعیوبیت حدود نیم ملیون افغان دیگر  با تخریب زیر بنا ها وو یرانی کلی کشورپیامد زشت این تجاوز است.
همچنان تجاوز ارتش سرخ پیامد های زشت تر دیگرهم  داشت اگر امروز افغانستان متاثر از فعالیت های هراس افگنانه است اگرامروز اندیشه افراط گرایی در افغانستان ومنطقه به یک مشکل حاد اجتماعی تبدیل گردیده واگر امروز نگرانی  ها از ظهور گروه های هراس افگن دیگر وجود دارد همه این مسایل ریشه در تجاوز ارتش سرخ دارد زیرا کشور های رقیب شوروی سابق٬ حریف را در میدان افغانستان گیر اورده بودندو شوروی کمونست که  ایده واندیشه اسلام ستیزانه داشت فرصت ان را برای کشور های رقیب مساعد ساخت تا با اسلحه اسلام و شریعت به جنگ کمونیزم بروند  دراین جنگ چهره هاوسازمان های تندرو اسلامی بسیج شدند وبلاخره شوروی با انگیزه جهاد به زانو درآوده شد.
با انکه از خروج وفرار ارتش سرخ از افغانستان 29 سال میگذرد ٬افغانستان همچنان درگیری جنگ ومنازعه است جنگ ومنازعه که باز هم از نام اسلام وشریت بر مردم افغانستان تحمیل شده وهمان گروه ها در عقب این جنگ قرار دارند که  زمانی درکنار مجاهدین بودند.
ضما" بعد از خروج ارتش سرخ در افغانستان این کشور صاحب یک جامعه واقتصاد متلاشی وشاهد یک امنیت وثبات شکننده بود که زمینه را برای رقابت های بیرونی در افغانستان مساعد ساخت و  قدرت های منطقه یی زور ازمایی شان را غرض تصاحب ونفوذ پذیری بر افغانستان  ادامه دادند.
امروز همه ناهنجاری ومعضل که مردم افغانستان بار غمگین آن را حمل میکنند پیامد همین تجاوز است تجاوز ارتش سرخ به افغانستان آغاز یک داستان غمناک وخونین است  که بعد از خروج این نیروها خاتمه نیافت وحالاکه 29 سال از این خروج میگذرد سایه وحشت ان برمردم افغانستان پهن است
باوحود این همه خروج ارتش سرخ از افغانستان یک پیام دارد پیام که جاویدان است (افغانستان اشغال ناپذیر وآزادمنش است و هیچگاه تسلیم نمیشود) پیام که باید از سوی کشور های دیگر قابل درک باشدو بدانند اگر چیزی از انها  متصور نیست شری هم نه رسانند. شر که چون شوروی سابق انهارا هم خواهد سوختاند. تحلیل سیاسی

کابل باختر/ 24/ دلو
شمار محدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را در باره رویداد های منطقه و جهان نشرکرده اند.
روزنامه ماندگاربرگ نخست را با مطلب زیر عنوان ، شمارش معکوس برای انتقال قدرت آغاز کرده و درهمین صفحه ازقول بریتانیا عنوان کرده است : خط دیورند دیگر به بریتانیا ارتباط ندارد.
به نوشته این روزنامه، نماینده ویژه نخست وزیر بریتانیا برای افغانستان و پاکستان گفته است که مسله خط دیورند به هیچ قدرت استعمارگذشت ارتباط ندارد ، بلکه مشکلی میان پاکستان و افغانستان است .
گاربیلی ، نماینده نخست وزیر انگلستان با ابراز حمایت ازفشار های مالی امریکا براسلام آباد ، اظهار داشت که بهترین راه برای رسیدن به صلح ادامه گفت وگو میان افغانستان و پاکستان است .
این مقام بلند پایه انگلیس درمورد فشار های امریکا گفت : "هدف از فشار وارد کردن جزا دادن نیست هدف فشار این است که تحرکات مسلحانه پایان یابد وافغانستان آینده امن داشته باشد "روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه از قول جنبش گذاز درادامه موضیع گر ها دربرابر زمان کار ریاست جمهوری عنوان کرده است : زمان کار رییس جمهور چهارسال است .
روزنامه ماندگار درصفحه سوم زیر عنوان 2018برنده وبازنده راتعیین میکند نوشته کرده است مقامات میگویند که با بیشترشدن حملات هوایی امریکا برشورشیان ، سال 2018 برای افغانستان "سرنوشت ساز " خواهد بود اما برخی دیگر به این باور اندکه جنگ 16 ساله افغانستان خونین تر از گذشته شده است.
این روزنامه درادامه نوشته کرده است : جنگ افغانستان درزمستان سال جاری همچنان ادامه دارد معمولاً دراین فصل سال نبردهامیان گروه های درگیر درجنگ کاهش می یابد.
امسال اما امریکا درفصل زمستان حملات هوایی خود برطالبان و داعش را افزایش داده است و گروه های شورشی نیز درجواب آن درسرتاسر افغانستان به شمول کابل حملات خونین راه انداختند.
به نوشته ماندگار : دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده امریکا دراگست سال گذشته استراتیژی جدید خود برای افغانستان را اعلام کرد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده ، درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی ، دربرگ نخست خبر داده است که شاهراه سالنگ پس از ریزش برف های سنگین مسدود شد.
این روزنامه همچنان درصفحه اول از قول امرالله صالح سابق رییس عمومی امنیت ملی کشور عنوان کرده است که حکمتیار بیمار است به درمان روانی نیاز دارد.
روزنامه آرمان ملی جزئیات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه ششم نوشته کرده است .
روزنامه آرمان ملی سرمقاله شماره امروزی را درصفحه دوم زیر عنوان ، چراشورای علما و حکومت خاموشی اختیار کرده است ؟ نوشته کرده و آورده است : سه شب پیش گلبدین حکمتیار ، رهبر حزب اسلامی که تازه از فراری بودن ، خودش را آزاد ساخته و به کابل بازگشته ، درگفت و گوی ویژه خویش با آریانا نیوز اظهاراتی داشت که مورد انتقاد مردم و آگاهان قرار گرفت .
روزنامه آرمان ملی موضوع را به همین گونه دنبال کرده درصفحه سوم مطلب را زیر عنوان ، حکومت باید خون بهای مردم را بداند . نشر کرده است.
اگر حسن نیت درمیان نباشد مذاکرات مفهومی ندارد عنوان مطلب دیگری میباشد که روز نامه آرمان ملی در صفحه دوم به نشر آن اقدام کرده است.
آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح و افغانستان ما ، درشماره های امروزی یا نشر مطالب مشابه پرداخته اند . و یا دنبال مطالب دیگر شده اند.
ختم/ نالان ...ک..م

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL