14 میزان 1394

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

معاون دوم رییس جمهور: هدف اصلی اصلاحات انتخاباتی تامین عدالت و شفافیت در انتخابات است

معاون دوم رییس جمهور: هدف اصلی اصلاحات انتخاباتی تامین عدالت و شفافیت در انتخابات است

کابل باختر 13 میزان تدامیچی یماماتو معاون سرمنشی ملل متحد در...

سخنگوی وزارت داخله: وضعیت در شهر کندز بهبود یافته و حمله مخالفان مسلح بر میمنه ناکام شد

سخنگوی وزارت داخله: وضعیت در شهر کندز بهبود یافته و حمله مخالفان مسلح بر میمنه ناکام شد

کابل باختر13 میزان سخنگوی وزارت امور داخله میگوید که وضعیت کندز...

تبصره

تبصره

کابل باختر 13 میزان نیروهای امنیتی کشور با پاسداری از ارزش...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

داعش نگرانی دیگر درجامعه بی ثبات افغانستان ً 

کابل باختر/ 5/ میزان
سازمان ملل متحد دریک گزارش خود از تلاش داعش برای نفوذ در25 ولایت افغانستان سخن میگوید درحالیکه ادارات امنیتی افغانستان این گفته ها را رد میکنند.
به گزارش آژانس باختر ، سازمان ملل متحد درگزارش سالانه خود از حضور داعش در 25 ولایت افغانستان سخن میگوید و اضافه میدارد این گروه درصدد گسترش نفوذ خود در افغانستان است.
ملل متحد ، تلاش داعش را برای گسترش نفوذ درافغانستان به معنای شکل گیری یک چالش آشکار در برابر ثبات این کشور تعریف کرده است.
دراین گزارش گفته شده که ده درصد از افراد طالبان از داعش حمایت میکنند درحالیکه این گروه به جز از یک ولایت ( ننگرهار ) درهیچ ولایت دیگر درصدد جنگ با طالبان نبوده برخلاف درصدد سربازگیری از میان این گروه است .
سازمان ملل متحد در گزارش خود همچنان از حضور هفتاد عضوداعش درافغانستان سخن گفته که از عراق و سوریه به این کشور آمده اند و درتلاش اند تا درمیان صفوف طالبان رخنه کنند و این گروه را در زمین خود شان به نابودی کشانند .
در گزارش همچنان گفته شده داعش به بقایای القاعده و تحریک های افراط گرا آسیای میانه که در افغانستان حضور دارند نیز چشم دوخته و جذب آنها را یک امر ساده میداند.
درگزارش سازمان ملل متحد همچنان ادعا شده که گویا داعش با مقادیر هنگفت پول به افغانستان آمده و میکوشد این کشور را به تعقیب سوریه و عراق و لیبی  به پایگاه دیگر خود تبدیل کند.
با آنکه سازمان ملل متحد درگزارش خود از حضور داعشی ها در 25 ولایت افغانستان سخن میگوید و از حضور هفتاد عضو رده اول آن گروه درافغانستان یاد آور میشود و از امکانات بالا پولی این گروه حرف میزند، مگر برخی منابع امنیتی افغان میگویندکه حضور داعش درافغانستان آنچنانکه گفته میشودگسترده و دایم نیست و نمیتوان اختلافات درونی طالبان و تعویض بیرق سفید این گروه را به بیرق سیاه به معنای گسترش حضور داعش درافغانستان تلقی کرد.
یک منبع امنیتی به رسانه ها گفته است زمانیکه درمیان قوماندانان طالبان کدام اختلاف به میان می آمد قوماندانان ناراضی ، بیرق سفید شان را به بیرق سیاه تبدیل میکنند و در پی انتقام میشوند پس این به معنای حضور داعش در افغانستان نیست بل بازی یک قوماندان دربرابر قوماندان دیگر طالبان است .
باید گفت که قبلاً غرض مبارزه باگروه های دهشت افگن منجمله داعش یک نیروی ویژه ایجاد گردیده است.
این منبع امنیتی میگوید که برنامه های امنیتی در برابر داعش درافغانستان عمق ستراتیژیک دارد و تاکنون چند عملیات منظم علیه داعش به راه انداخته شده که موفقانه بوده است.
این عملیات ها در حالی صورت میگیرد که تاکنون چند قوماندان سابق طالبان که با داعش یکجا شده بودند درجریان عملیات های خاص درهلمند و ننگرهار کشته شده اندکه ملا عبدالرووف خادم ، قوماندان سابق طالبان که رسماً از داعش بیعت نموده بود نیز درجمع کشته شده گان است .
ملا عبدالرووف خادم یگانه قوماندان طالبان بود که با سردسته های داعش درعراق دیدار های داشت او درکجکی هلمند دریک حمله هوایی کشته شد.
آگاهان سیاسی با آنکه گزارش اخیر سازمان ملل متحد را نگران کننده خوانده اند مگر از تهیه کننده گزارش میخواهند به این پرسش پاسخ دهند که داعش از کدام راه و چگونه درافغانستان راه پیداکرده است . افغانستان با سوریه و عراق مرز ندارد پس هفتاد عضو رده اول داعش چگونه به افغانستان آمده اند این گروه چگونه درافغانستان تجهیز و تمویل میشوند؟
همه نمایانگر آن است که دستان پنهان بیرون افغانستان و مشخصاً در پاکستان باداعشی ها درارتباط اند و این گروه را تمویل میکنند ، حقیقت که در گزارش سازمان ملل متحد نادیده گرفته شده است .

کابل باختر/ 5/ میزان
شماری ازروزنامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را در باره رویداد های جاری کشور و منطقه نشر کرده اند.
روزنامه چراغ دربرگ نخست زیر عنوان ، برنامه دوامدار پانزده ساله انکشاف بین المللی ، یک ماموریت موثر است آغاز کرده و نوشته ، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی درسفرش به شهر نیویارک گفته است ، به نظر میرسد که برنامه دوامدار پانزده ساله انکشاف بین المللی یک ماموریت موثر است . وی اجرای موفقانه این برنامه ها را مربوط به کشور ها دانسته است. آقای عبدالله گفت ، برنامه پانزده ساله انکشاف بین المللی میخواهد که با فقر مبارزه کند و کره زمین را از تغییرات اقلیمی حفظ نماید . وی درسخنرانی اش دراین اجلاس گفت جامعه بین المللی برای برآورده شدن این اهداف به اراده سیاسی و مشارکت های تازه نیاز دارد.
چراغ به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر زیر عنوان ، داعش درافغانستان پیکار جواستخدام میکند درصفحه اول نوشته بنا به اعلام سازمان ملل ، گروه تروریستی داعش در25 ولایت از جمله 34 ولایت افغانستان ، پیکارجو استخدام کرده است به نقل از منابع خبری تیم نظارت برفعالیت گروه تروریستی القاعده در سازمان ملل ، درگزارش خود اعلام کرد شمار افراد گروهایی که به طور آشکار با داعش بیعت و یا از آن اعلام حمایت میکند همچنان در برخی از ولایت های افغانستان روبه افزایش است. روزنامه این مطلب را درصفحه دوم دنبال کرده ، درصفحه اول و سایر صفحه ها مطالب بیشتری را نشر کرده است.
به همین ترتیب روزنامه جامعه باز نیز به گزارش سازمان ملل درمورد فعالیت های داعش درافغانستان توجه کرده ، زیر عنوان افغانستان سرزمین سوم داعش به این موضوع پرداخته است .
این روزنامه درمطلب دیگر زیر عنوان ، برخی کشورها برای ایجاد صلح در افغانستان همکاری نمی کنند درهمین صفحه  نوشت حکومت افغانستان ازآغاز کار تا حال برای آمدن صلح کار کرد . اما این جا هم نبود همکاری صادقانه برخی از کشورها و برگزاری مذاکرات صلح تحت نام شخص مرده ملا عمر این پروسه را به بن بست برد.
عبدالله عبدالله رییس اجرائیه که برای شرکت دراجلاس سازمان عمومی ملل متحد در نیویارک به سرمیبرد این مطلب را در شورای روابط خارجی این سازمان ابراز داشت .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه دوم مطالبی را زیر عنوان های کشته شدن هفت تروریست پاکستانی در شرق کشور ، چهارتن به اتهام تجاوز جنسی بریک سرباز پولیس گرفتارشدند . کشف یک دیپوی سلاح و مهمات طالبان در هرات ایجاد فابریکه پروسس سویابین قندز و نجات یک شهروند هرات از چنگ آدم ربایان را نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان دیدار با اقشار مختلف مردم آغاز کرده و نوشته دیدار رییس جمهور با نمایندگان هند و باوران و سیک های کابل هم ستودنی است .
رییس جمهور از تعطیلات عید قربان استفاده کرد و با نمایندگان اقلیت های مذهبی دیدار کرد .
خانواده های هند و باور و سیک که درکابل و ننگرهار زندگی میکنند با تبعیض سیستماتیک روبه رو هستند اموال غیر منقول آنان غصب شده است و حالا حتا کار به جایی کشیده که برخی از شبکه های مافیایی میخواهند نیایشگاه های سیک ها را هم غصب کند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده در سایر صفحه ها دنبال مطالب بیشتر شده است.  

کابل باختر 4 میزان
حلول عید مسلمانان را بار دیگر به اخوت و برادری و دستگیری از بینوایان دعوت می کند.
مبصر آژانس باختر می نویسد : عید پیام روشن از اخوت و برادری، صلح و آشتی دارد. این پیام از مسلمانان می خواهد که برای نجات امت مسلمه از نفاق ، شقاق و جنگ شورا کنند و صلح بیاورند. پس صلح امر خداوندی، نیاز و ضرورت رشد جامعه  فعلی افغانستان است .
برای تامین این خواست برحق مردم افغانستان، زعامت کشور صلح وآشتی ملی را اعلام کرد تا مگر فریب خورده گان  درک کنند ومیل تفنگ را از تن زخمی کشور برگردانند وبه طرف دشمن نشانه کنند که قصد بربادی وطن و ملت افغانستان را دارد.
دشمن بار ها ضرب شمشیر این ملت را بر تن گرفته است آنها می دانند که اگر این ملت آرام گردد ، دگر خواب این و آن وتوسعه طلبی آنان تعبیری جز شکست ندارد .
به همین دلیل  با استفاده از هر امکان و ترفند می خواهد درمیان ملت افغانستان بذر نفاق و کینه بپاشاند و این ملت را به جان هم درگیر بسازد.
رئیس جمهور غنی با درک دقیق ازحرکات مزدورانه حلقه های خاص درپیامی مطرح ساخت که تعصب، قومی و مذهبی جامعه به تباهی سوق میدهد.
این گفته از معلم و شاگرد، مامور، مدیر، وزیر و عضو شورای ملی، ملاامامان و روحانیون و در یک کلیمه از تمام مردم افغانستان می خواهد با حفظ وحدت و یکپارچگی ملی کمر دشمن را بشکنانند.

کابل باختر 2 میزان
تبعیت از سنت حضرت ابراهیم " ع" درحقیقت ایثار در برابر معبود یگانه می باشد که انسان را اشرف مخلوقات آفرید .
مبصر آژانس باختر مینویسد ، قرن ها از درس بزرگ ایثار وفداکاری حضرت ابراهیم " ع " در برابر یگانه معبود یکتا می گذرد ، اما با گذشت هر سال این سنت بیشتر رنگ می گیرد و رونق کسب می نماید.
پیام اصلی این ایام خجسته را می توان  درشهامت ابراهیم "ع" متانت فرمان برداری اسماعیل "ع" وقرار گرفتن گوسفندی در دم تیغ ابراهیم دانست .
این درس بزرگ می رساند که خداوند از ریخته شدن خون انسان  بیزار است و به همین دلیل گوسفندی فرستاد تادگر خون انسان  اشرف مخلوقات ریخته نشود.
درک این درس  بزرگ وارشادات خداوندی برای جلوگیری از قتل وکشتار مومنان ، همه را وبه صورت اخص آنانی که زیرنام اسلام می جنگند ، مسلمانان را بیوه ویتیم می سازند، آبادی ها را ویران وخانواده ها را سوگوار می سازند فرا می خواند که جنگ وبرادرکشی را پایان دهند وبه صلح که امر خداوند بزرگ است رو آورند.
وطن زخمی، مادرماتم  دار وسو گوار ، اضطراب ودلهره کودکان  معصوم از جنگ وکشتار ازهمه می خواهد که به خاطر تحقق امر حق از جنگ وبرادرکشی دست بردارند وبیشتر از این دین مقدس اسلام را به اعمال وکردار غیر اسلامی بدنام نسازند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL