04 میزان 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس جمهور غنی: به مذاکرات صلح بین‌الافغانی باورمندیم

رئیس جمهور غنی: به مذاکرات صلح بین‌الافغانی باورمندیم

کابل باختر3 میزان محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، در دیدار با...

محمد محقق از سفر به جمهوری مردم چین به کشور باز گشت

محمد محقق از سفر به جمهوری مردم چین به کشور باز گشت

کابل باختر3 میزان محمد محقق معاون ریاست اجراییه که در راس...

پاکسازی ده ها قریه در شیندند هرات از وجود طالبان

پاکسازی ده ها قریه در شیندند هرات از وجود طالبان

شهرهرات 3 میزان باختر عملیات مشترک نیروهای امنیتی درولسوالی شیندند ولایت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 27/سنبله
سنای امریکا باردیگر پاکستان را به حمایت ازهراس افگنی متهم ساخت وپیچیدگی اوضاع درافغانستان را ناشی از مداخله همین کشور درامور افغانستان دانست .
مفسر آژانس باختر مینگارد ، اخیراً کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا مجلس استماعیه را درخصوص اوضاع امنیتی افغانستان برگزار کرد و ریچاد اولسون نماینده ویژه امریکا برای افغانستان وپاکستان ازاوضاع امنیتی افغانستان و منطقه گزارش داد.
وی با وجود آنکه به گونه از همکاری پاکستان با امریکا و افغانستان درخصوص مبارزه علیه هراس افگنی سخن گفت مگر این همکاری را کوتاه دانست و گفت که پاکستان باید تمامی گروه های هراس افگن را بدون تبعیض نابود سازد ،گروه های که کشورهای همسایه را اماج قرارمیدهند.
با آنکه موضع گیری و چگونگی همکاری پاکستان با جامعه جهانی درخصوص مبارزه علیه هراس افگنی پر چالش بود  و این کشور بازی دوگانه یی را درپیش گرفته ،  مگر آگاهان سیاسی گفته های نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان را آمیخته باکلمات و حرکات دیپلوماتیک دانسته اند و آقای ریچاد اولسون هنوزهم میکوشد تا پاکستان راه یکجا شدن با جامعه جهانی را داشته باشد . مگر گفته های باب کروکر رییس کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا درخصوص پاکستان ویژگی های خود را دارد او صریحاً پاکستان را عامل پیچیده گی اوضاع درافغانستان میداند ، پاکستان رایک کشور دو رو میخواند و این کشور را حامی اصلی شبکه های تروریستی و افراطی معرفی میکند و هشدار میدهدکه پاکستان یا درسمت همکاری با جامعه جهانی درخصوص مبارزه علیه هراس افگنی و افراط گرایی یکجا شود یا راه انزوا و دوری از جامعه جهانی را زودتر بپیماید .
این گفته هانشان میدهدکه پاکستان اعتماد گذشته خود را درمیان کشورهای غربی که زمانی از پاکستان به عنوان دوست و همکار استراتیژیک یاد میکردند ازدست داده است تنها کشورهای غربی نیستند که نسبت به این کشوربی باور شده اند بل شماری از کشورهای حوزه خلیج فارس که در گذشته از متحدین پاکستان بودند اکنون به سوی این کشور به عنوان یک کشور مشکوک نگاه میکنند این بی باوری بعداز آنکه حضور و نقش شماری از شهروندان پاکستان درفعالیت های هراس افگنانه درسعودی افشاء شد بیشتر گردیده است اعتماد کشورهای همسایه افغانستان وکشورهای آسیای میانه در برابر پاکستان قبلاً آسیب دیده است و این مسئله را وضاحت میدهد  که پاکستان اکنون یک کشور منزوی است و این دیر نخواهد بودکه پاکستان تنها برای خود زندگی خواهد کرد.
نظامیان پاکستانی که گردانندگان اصلی حکومت و سیاست درکشور شان اند هنوزهم مسایل داخلی پاکستان و مسایل منطقه یی را از موضع قدرت وزورارزیابی میکنند و به فکر تحمیل دیدگاه و اراده خود درچنین انکشافات اند و حاضر نمیشوند تا واقعیت های موجود را بپذیرند آنها درک کرده اندکه دیگر گفته ها و عملکرد شان برای غربی ها و دوستان عرب شان بی ارزش است و دیگر اسلام آباد اعتماد سال های گذشته را ندارد به همین دلیل درصددنزدیکی روابط با چین ، روسیه و شماری دیگر ازکشور ها اند، برنامه های امنیتی میریزند ، تمرینات مشترک نظامی انجام میدهند و به گونه میکوشند تا کشورهای غربی و عربی را تحت فشار قرار دهند و موقف از دست رفته را دوباره احیا نمایند . درچنین یک روش و راهکار بازهم پاکستان روی منافع خود حرکت خواهد کرد و این بار کشورهای دیگر را افزار خواهد ساخت. بدون شک این کشور ها با درنظر داشت گذشته زشت و کریر پاکستان ، موقف دوست و همکار را برای این کشور قایل نخواهند شد.
بهتر است که نظامیان و سیاسیون درپاکستان به خود آیند وهمگام با جامعه جهانی روی خط منافع همگانی حرکت کنند تا ثبات و هویت پاکستان به عنوان یک کشور حفظ گردد.

کابل – باختر25 سنبله
دوستی و همکاری میان افغانستان و هند، نمونه یی از همگرایی و همکاری منطقه است که می تواند ضامن صلح و ثبات در منطقه باشد و راه را برای درک و تحمل بیشتر باز نماید.
مفسر آژانس باختر می نگارد: محمد اشرف غنی رییس جمهور اسلامی افغانستان بتاریخ بیست و چهارم و بیست و پنجم ماه روان خورشیدی از هند دیدار رسمی بعمل آورد، دیدار که با تعهد کمک یک ملیارد دالری هند به افغانستان همراه بود. از این کمک هند، دربخش آموزش و پرورش ، بهداشت، زراعت، انرژی و بخش های زیربنایی استفاده خواهد شد. همچنان دراین سفر روی استرداد مجرمین نیز توافق شد.
پیامد دیگر این سفر تاکید برموقف مشترک دو کشور در امر مبارزه علیه هراس افگنی بود. رهبران  هر دو کشور خواهان پایان حمایت، تمویل و پناه دادن به تروریستان شدند که باعث بروز خشونت در دو کشور افغانستان و هند می شوند.
سفر رییس جمهور غنی به هند درست زمانی انجام می شود که منطقه دستخوش تحولات نا میمون است و گروه های هراس افگن همچنان عامل بی ثباتی منطقه اند و هند و افغانستان بیشتر از هر کشور دیگر از این تحولات متاثر اند.
هند و افغانستان به عنوان دوستان سنتی همیشه تاکید براین داشته و دارند که تنها درک متقابل ، همکاری و همگرایی منطقه است که می تواند چالش های موجود را پاسخ گوید و راه را به سوی رفاه همگانی بازکند. مگر پاکستان در تبانی  با حلقات افراطی و سازمان های استخبارات برخی کشور های خارج از منطقه که مصروف ایجاد برنامه ها و بازی های بزرگ سیاسی اند ، مانع عمده در شکل گیری همکاری منطقه یی اند و این امر باعث گردیده تا امنیت، ثبات و مصوونیت همچنان یک چیز گمشده در منطقه باشد و در وجود نا امنی و گسترش فعالیت های افراطیون وتروریستان، فقر در کشور های جنوب آسیا بیشتر شود و اقتصاد منطقه یی بیشتر شکننده گردد.
درچنین ناهنجاری ها مردمان افغان و هند آزمون های تلخ را مشترکاً با هم پیموده اند و برای همکاری و همگرایی منطقه بدون آنکه به سنگ اندازی ها و واکنش های منفی دیگران اعتنایی داشته باشند، پیش می روند. مردم افغانستان نقش هند را در به وجود آوردن ثبات در افغانستان ومنطقه با ارزش می دانند. زیرا موقعیت این کشور در سطح منطقه و اقتصاد مناسب آن این فرصت را مساعد ساخته تا آن کشور از موضع خوب درمسایل منطقه یی حرف بزند.
آنچه اعتماد مردم افغانستان را در برابر هند تقویت نموده، این است که هندوستان درطول سالها از موضع یک حکومت قوی مرکزی در افغانستان دفاع کرده است و هیچگاهی دید ویژه و سلیقه یی نداشته است. این کشور نیاز بر آن ندیده و نمی بیند که در افغانستان به جنگ نیابتی دست بزند زیرا موضع و منافع هند درافغانستان در وجود یک حکومت قوی مرکزی خلاصه می شود.
هند یکی از کشورهای عمده کمک کننده به افغانستان است. این کشور درطول پانزده سال اخیر دربخش های مختلف منجمله بخش نظامی با افغانستان همکاری داشته و اولین کشوری است که با افغانستان پیمان همکاری های ستراتیژیک را امضا کرده است.
دوستی و همکاری هند و افغانستان نمونه ای از همکاری منطقه یی است. این دوستی و همکاری نباید به معنای موضع گیری دربرابر کشور ثالث تلقی گردد، بل هر دو رقابت های سالم اقتصادی را ترجیح می دهند تا جای سلطه گرایی و خود کامه گی های موجود را بگیرد. هند و افغانستان با اندیشۀ مشترک شان مبنی بر همکاری و همگرایی اقتصادی دیدگاه وسیع دارند و تحمل جذب کشور های دیگر در چنین همکاری ها وجود دارد.

کابل باختر 23 سنبله
تروریستان با حمله برشفاخانه میرویس نیکه درشهر قندهار از موازین بشری عدول نموده بار دیگر تحجر و بربریت شان را ثابت ساختند
مفصر آژانس باختر مینگارد : روزگذشته شفاخانه میرویس نیکه در شهر قندهار که مزدحم ترین مرکزصحی درسطح جنوب کشور میباشد شاهد حمله مسلحانه دو مهاجم بود . دو مهاجم مسلح که هویت شان تااکنون ناشناخته باقی مانده قبل از چاشت دیروز وارد شفاخانه متذکره گردیده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. با آنکه این دو تروریست طالب درجریان نبرد یک ساعته از پا درآمدندمگر با تاسف، آنها درجریان درگیری یک فرد ملکی را به شهادت رساندند و یکنفر دیگر را زخمی ساختند.
آنچه روز گذشته درشفاخانه میرویس نیکه قندهار اتفاق افتاد باردیگر متحجر بودن طالبان را ثابت میسازد و بازگو کننده این مساله است که طالبان پابند به هیچ معیار انسانی نیستند و همه ارزش های معنوی و میهنی برای آنها رنگ باخته است . اگر چنین نیست حمله بریک شفاخانه جائیکه هموطنان محتاج ما مدوا میشوند آنهم در روز عید چه معنا دارد ؟
ازطرف دیگر منشور سازمان ها وموسسات بین المللی منجمله سازمان ملل متحد ، شفاخانه ها ، مکاتب ، موسسات عامه ... ساحات را غیر جنگی دانسته از شاملان منازعات جنگی میخواهدکه این اصل را در نظر داشته باشند درحالیکه طالبان برخلاف ارزش های دینی ، معیار انسانی وضابطه ها در روابط بین المللی همچنان خود را وابسته به قرون وسطی میدانند به تحجر زندگی میکنند و هیچگاهی به مدنیت و انسانیت رو نمیاورند.
آنها اگر دیروز برشفاخانه میرویس نیکه درقندهار حمله کردند قبل ازآن تاسیسات عامه را درجانی خیل پکتیا ، قلعه ذال کندز ، درقد تخار ...  ویران کردند . اگر دیروز مریض و یا فردملکی را دریک شفاخانه به گلوله بستند چندی روز قبل پل الچین را درکندز بابمب منفجر ساختند اگر آنها درقندهار و ننگرهار دست به حمله و انتحار زدند درهلمند و فراه هم افرادملکی را به اساس خصومت های شخصی جاسوس نام گذاشتند و محکمه صحرایی نمودند اینها و دهها جنایت دیگر حکایه از تحجر و بربریت طالبان دارد و مشکل است که برای چنین یک گروه رسم زندگی مدنی را آموخت و آنان را هدایت شده در مسیر زندگی انسانی دانست . بهتر است که در برخورد و رفتار خود با طالبان از احتیاط بیشتر کارگرفت و با این گروه آنچنانکه خودمیخواهد برخورد شود یعنی آنان را بازبان خود شان که همانا زورگویی است مغلوب ساخت و شرآنان را کم کرد .

کابل باختر 22 سنبله
مردم افغانستان امروز سنت ابراهیم نبی را گرامی داشتند و با قربانی کردند ها به خاطر رهایی مومنان از تعلقات غیر اسلامی دعا کردند .
مفسر آژانس باختر می نگارد: عید قربان بیان فلسفه بزرگ و لحظه ای تسلیمی ابراهیم به راه خداوند بزرگ و یاد آور آزمون موفق ابراهیم نبی می باشد .
عید قربان درحقیقت تجدید پیمان بنده گان مسلمان به مشیت خداوندی، رهایی و بی بیزاری از تعلقات غیر انسانی و اسلامی می باشد .
به هر صورت خداوند بزرگ به صلح و ختم جنگ میان مومنان تاکید داشته است، زمانی که ابراهیم نبی به خاطر اراده الهی حاضر به قربانی اسماعیل ذبیح الله می گردد و امروز مسلمانان  در سراسر جهان این سنت را گرامی میدارند، آیا گاهی فکر کرده اند که در تمام منازعات این مسلمانان اند که آسیب می بینند و با مصیبت دست و گریبان می گردند .
آیا آنانی که به اراده غیر جنگ می کنند  و برخلاف آیین مقدس محمدی ، نتحار می کنند، فکر کرده اند که از راه دین منحرف شد و به اراده شیطان عمل کرده اند .
آیا آنانی که خانواده ها را سوگوار کرده اند، سلسله شهادت ها ، بیوه و یتیم سازی در کشور را ادامه می دهند، می دانند  که به حکم غیر مومنان را می کشتند ، برادران خود را به خون غلتانند .
اگر میدانند به حکم خداوند بزرگ و خواست ملت عذاب کشیده افغانستان به صلح رو آورند.
صلح جاده یکطرفه نیست که تنها ازطرف دولت پیموده شود، این جاده به خاطر آنانی باز نگهداشته شده است که فکر کنند برخلاف اسلام و اراده  ملت درمسیر درحرکت هستند که خبر تباهی ، ویرانی ، سوگ وماتم چیزی درپی ندارد .
راه خدا وراه مردم صلح است، راه مردم انصاف مشارکت است ، مشارکت در راه خیر  و دوری از شر .
اگر مخالفان مسلح خود را مسلمان و پیرو آیین خداوندی می داند، از همین حالا راه خود را با راه شیطان جدا کنند با پاسخ مثبت در راه صلح به افغانستان آسایش و به خود ثواب آخرت کمایی نمایند.خ

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL