01 جوزا 1394

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

بمب‌گذاری انتحاری در مسجدی در عربستان سعودی

بمب‌گذاری انتحاری در مسجدی در عربستان سعودی

منابع خبری بین المللی اول جوزا باختر در جریان یک بمب‌گذاری...

برترین سرمربی سال در لیگ برتر انگلستان اعلان شد

منابع خبری بین المللی اول جوزا باختر ژوزه مورینیو، سرمربی چلسی...

اوباما: اگر ایران بمب هسته‌ای بسازد آبروی من می‌رود

اوباما: اگر ایران بمب هسته‌ای بسازد آبروی من می‌رود

منابع خبری بین المللی اول جوزا باختر باراک اوباما رئیس جمهوری...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر 21 ثور
افغانستان در اضافه از سی سال گذشته دستخوش حوادث  تحمیلی شده از بیرون بوده و حالا وقت آن رسیده که جنگ تحمیل  شده را با جنگ جواب دهیم.
مبصر آژانس باختر مینگارد: اضافه از سی سال است که افغانستان درآتش جنگ میسوزد جنگی که عوامل  و انگیزۀ  بیرونی داشته و بر مردم ما تحمیل گردیده  و از مردم  قربانی  میگیرد .
سخنان روز گذشته رئیس جمهور غنی که بعد از انجام مذاکرات با رئیس جمهوری کروشیا درکابل بیان شد نکات را در رابطه به مشکلات گذشته و جاری افغانستان  واضح ساخت.
رئیس جمهور گفت" جنگ بر افغانستان تحمیل  شده و ما جنگ  تحمیل شده را با جنگ  جواب  میدهیم، بدون آنکه  آرزوی مقدس صلح  را فراموش کنیم."
وی واضح ساخت جنگ در افغانستان به این دلیل تحمیلی است که چندین  عنصر با هم  یکجا شده اند و این  جنگ را به وجود آورده اند.
این گفته ها در حالی بیان میشود که مردم افغانستان را عقیده  براین است که کشور های  مغرض در تبانی با سازمان های استخباراتی،  افغانستان را از چند محور  هدف  قرار داده اند  تا به اهداف  درازمدت شان دراین  کشور برسند، آنها غرض رسیدن به اهداف خود گروهک های نظامی را وسیله ساخته اند. مافیای مواد مخدر  تقویت  نموده اند، اقتصاد جرمی ویا به تعبیر دیگر فعالیت های غیر قانونی اقتصادی را تشدید بخشیده اند و میکوشند تا از این طریق  مردم افغانستان  را به زانو در آورند. بازی های سیاسی را دربرابر مردم به راه می اندازند باری از صلح سخن میگویند و در پوشش صلح درخط منافع  خود حرکت می نمایند.
آنچه مهم است بازی های  چندگانه  درخصوص  افغانستان  است ورفع این گونه مشکلات  تنها  در همگرایی و تحمل  افغانها امکان  پذیراست .
دراینجا واژه صلح قابل تفسیر وتعریف است. بخصوص  این تعریف به مخالفان مسلح دولت افغانستان برمیگردد که آنها از واژه ، صلح ، اعاده ثبات و خاتمه  بخشیدن به فرصت های که میتواند تنور جنگ در افغانستان را گرم نگهدارد چه تعبیر دارند یعنی چه کسانی باید تومر جنگ در افغانستان را باز کنند وآن را جراحی نمایند، تا دیگر انگیزه جنگ درافغانستان از میان رود آنچه مربوط به دولت افغانستان میشود کارهای زیادی انجام شده وکارهای دیگری نیز انجام  خواهد شد واگر طالبان این تومر را بازمیکند پس دیگران چرا از آنها نیابت می نمایند درحالیکه روند حوادث در گذشته نشان داده است که نیابت کردن از طالبان نتیجه نداده است.
از گذشته تاکید براین است که پروسه صلح تحت رهبری افغانها باشد و این معنا را میدهد  که این پروسه باید به سوی افغانی شدن بیشتر به پیش برود.
درصلح افغانی ، کسانیکه  دکترین سیاسی را طراحی  میکنند  به یک مفکوره میروند و بخش از مشکل را به حل مشکل  دعوت میکند، یعنی  حل مشکل با طالبان که افغانی، ملی و اسلامی  فکر میکنند درحقیقت حل یک بخش از مشکل افغانان است واین امر گروهک های را که برای بازی های منطقه یی  وفرامنطقه یی ایجاد شده اند  در ناچاری قرار میدهد در حالیکه این گروهک  ها  بخش از جنگ تحمیلی بر افغانها اند وحالا  اگر نظام  موجود میخواهد  که روند  صلح نتیجه دهد، روند گفتگو های  صلح  درمسیر  مناسبت قرار گیرد باید همین  گروهک ها که ددمنش، تعرضی و افغان ستیز اند، وابستگی بیرونی دارند بیشتر  کوبیده شوند. 

کابل باختر  21 ثور
شمار از روزنامه  های چاپی غیر حکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی  درکشور  پرداخته  اند  ونیز اخبار وگزارشهای  را درباره رویداد های  جاری کشور  ومنطقه نشر کرده اند.
روزنامه آرمان ملی  برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان  نام آریانا به افغان هوایی الوتنه تغییر نکرده است آغاز کرده  ودرمطلب دیگر زیر  عنوان ، پاکستان  تحمل شکست طالبان را ندارد : نوشته :  بهار وتابستان وتا اندازه یی هم خزان  فصل های جنگ درافغانستان می باشند  دراین فعل هاست که طالبان حملات شان را درکشور شدت می دهند تامگرکامیابی هایی بدست آورند  و دربرابر  دولت یک  سروگردن بلند تر باشند.
امسال نیز طالبان حملات بهاری شان را آغاز  نمودن  وهر چند در اوایل پیروزی هایی درشمال کشور داشتند ولی به یاری  خداوند نیروهای  امنیتی کشور اعم از  اردوی ملی ، پولیس ملی وامنیت ملی  به این حملات پاسخ داده ودست آوردهای چشمگیری بدست آورده اند.
نیروهای اردوی ملی ناوه غزنی را بعد از ده سال از طالبان پس  گرفتند  وبه همینگونه  سنگین ترین حملات طالبان درقندز عقب زده شده است که درهمه این عملیات ها طالبان تلفات سنگین متحمل  شده اند.
روزنامه به همین گونه ادامه داده  ودرهمین صفحه از قول  برخی آگاهان  عنوان کرده که هدف  از این سفر های پی درپی  جلوگیری  از شکست وسرکوب  طالبان است .
به نوشته  این روزنامه : بنا برخبردریافتی آرمان ملی  محمد نوازشریف نخست  وزیر پاکستان با شماری  از اعضای  کابینه اش فردابه کابل می آید.
گرچه هدف سفر این هیئت بلند پایه  پاکستان تا حال  روشن نیست اما برخی از آگاهان با وردارند  که جنگ  وسرکوب طالبان از سوی نیروهای امنیتی کشور که درین شب روز جریان  دارد  پاکستان ها را نگران ساخته است ومی خواهندبه بهانه آغاز مذاکرات طالبان ، جلوشکست ونابودی  آنها را بگیرند.
آرمان ملی به همین  ترتیب ادامه داده ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر شده است .
اما روزنامه  ماندگار  دربرگ نخست ازقول رئیس اجرائیه  عنوان کرده که بی دقتی دراصلاح  نظام  انتخاباتی  چالش  آفرین است .
این روز نامه  دراین رابطه  درصفحه ششم نوشته  و درهمین صفحه از قول رئیس دولت وحدت ملی عنوان ، به نمایند گی  از جهان با تروریزم جنگیم نوشته : رئیس جمهور  افغانستان می گوید قربانی یک جنگ  تحمیل  شده است  ودرصورتی که  کشور  های منطقه  برای   مبارزه با  تروریسم همکاری  نکند جنگ درافغانستان محدود نخواهد ماند .
شورای امنیت ملی افغانستان  اخیر اعلام کرد گروه های  تروریستی از کشور های مختلف در ولایات شمال کشور  جابجا شده اند .
روزنامه دربخش  دیگری  این مطالب آورده است اشرف غنی رئیس جمهور  افغانستان که روز یک شنبه 20 ثور دریک کنفرانس  مشترک  خبری  با رئیس  جمهور  کرواسیا درکابل گفت شبکه  های تروریستی  همه کشور های منطقه  را هدف قرار می دهند " شبکه بین المللی تروریسم  که تمام همسایه های ما را از هند تا روسیه هدف قرار میدهند . امروز می خواهد که از خاک ما برای بی ثباتی منطقه ، دنیای اسلامی  وبی ثباتی بین المللی استفاده کند "
کلیذا گرابار کیتار وویچ ، رئیس جمهور  کرواسیا که  به کابل سفر کرده دراین  کنفرانس  گفت که کشورش به همکاری های خود ادامه  خواهد داد ودرحال  حاضر  پروژه های آموزشی  را در ولایت  بدخشان  تمویل  می کند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درصفحه اول  مطالبی  را زیرعنوان های اوضاع مهاجرین بهتر خواهد شد فیصله داد گاه  در باره  19 مامور پولیس  به تقویق  افتاد  را نشر کرده  ودرصفحه های دیگر دنبال  مطالب دیگر شده است .
به همین ترتیب  روزنامه  انصار  درصفحه اول مطالبی را زیر  عنوان های  موتر  حامل  کارمندان دادستانی کل مورد هدف قرار گرفت . عربستان " ناقض قوانین بین المللی " نا امنی های شمال  وبازی  دو گانه غرب . چه کسی  حقیقت را می گو ید ؟ والی بلخ : شمالی بیشتر نا امن شود ، خودمان دست به کار می شویم . را نشر کرده ودرصفحه های دیگر دنبال  مطالب دیگر شده است .

کابل باختر/ 20/ ثور
گفته های رییس اجرائیه که میگوید اعضای حکومت وحدت ملی یک فکر و یک نظر اند و درمیان آنها تفاوت دیدگاه وجود ندارد این نکته را میرساند که حکومت وحدت ملی متعهد به کار هدفمند ، اصلاح و بهبود است نه دچار اختلاف .
مبصر آژانس باختر مینگارد: گسترش نا امنی ها درکشور و تشدید فعالیت هراس افگنانه گروه های مسلح و بخصوص تمرکز این گروه ها دربخش های از شمال، اسباب نگرانی مردم ما را فراهم ساخت. شدید نا امنی ها درشمال و تغییر سیتماتیک وضعیت دراین بخش از کشور، با شایعات ، افواهات و آوازه های همراه بود که درکنار طالبان و حلقه های استخباراتی منطقه ، دست های از داخل نیز در تشدید نا امنی ها در کشور بخصوص شمال ملوث اند حتا این شایعات تا اندازه گسترده و پهن شد که گویا گسترش نا امنی های اخیر ریشه در اختلافات درونی اعضای حکومت وحدت ملی دارد. مگر گفته های اخیر رییس اجرائیه که  حکومت وحدت ملی نشان میدهد نه تنها میان اعضای حکومت وحدت ملی اختلاف نظر وجود ندارد بل آنها یک فکر و یک نظر اند و برای بهبود امور، ثبات و اصلاح کار میکنند.
داکتر عبدالله در تازه ترین اظهاراتش گفته است، این ادعا را که گویا حکومت وحدت ملی درتلاش نا امن سازی افغانستان است و تلاش میکند تا ناامنی ها را به ولایت های شمالی گسترش دهد یک ادعای نادرست خواند و تائید کرد حکومت وحدت ملی و نیروهای بین المللی هرگز درتلاش این نیستند تا نا امنی ها را از جنوب به شمال انتقال دهند.
داکتر عبدالله از مردم خواست که هیچگاهی چنین تصور نکنند که چنین توطیه درکار باشد.
وی واضح ساخته است، همه ما مسوولیت داریم که امنیت را تامین کنیم و از امنیت مال و جان مردم دفاع کنیم، رییس اجرائیه همچنان این شایعات را نادرست خواند که گویا نیروهای بین المللی نیز در نا امن ساختن کشور دخیل هستند درحالیکه آنها با نیروهای افغان همکاری میکنند.
داکتر عبدالله علل نا امنی ها را در کشور مرتبط به گذشته میداند.
به باور آگاهان سیاسی ،گفته های اخیر رییس اجرائیه ، پاسخ به آن شایعه پراگنی های است که درآن کوشیده میشود تا چهره حکومت وحدت ملی به گونه ترسیم شود که درآن مخالفت ، کشیدگی برتری جویی وجود داشته وهرکی بر تحمیل نظر و دیدگاه خود تاکید دارد در حالیکه داکتر عبدالله میگوید که حکومت وحدت ملی متعهد به کار هدفمند ، بهبود و اصلاح است و دراین راستا وحدت عمل و دیدگاه مشترک وجود دارد .
این گفته درسخنان وعمل سایر گرداننده گان حکومت وحدت ملی منجمله رییس جمهور اشرف غنی وجود دارد.
مردم و آگاهان سیاسی درکشور میگویند که تشدید نا امنی ، ازدیاد حملات تهاجمی باند های مسلح، بیشتر عوامل بیرونی دارد که از برنامه های استخباراتی کشورهای دیگر سرچشمه میگیرد در حالیکه دولت افغانستان دروجود قوای مسلح خود درصدد مهار چنین برنامه مغرضانه است .
وضعیت ناهنجار سالهای گذشته که با تجاوز ، جنگ های تحمیلی ، صدور افراط گرایی کشور های دیگر ریشه دارد ، وضعیت امنیتی افغانستان را شکننده ساخته و آسیب پذیری این کشور را در برابر توطیه های بیرونی جدی تر ساخته است. درحالیکه نیروهای امنیتی که عملکرد  و برنامه های دولت را درخصوص اعاده ثبات وحفظ نظم تحقق می بخشند درحالت مدافعه با عوامل جنگ و نا امنی در کشور قرار دارند.
به باور آگاهان امور امنیتی ، نا امن شدن اوضاع درشمال جز تکتیک استخبارات بیگانه است زیرا ما در این روز ها شاهد تلفات طالبان و ازدیاد فشار برآنان درولایت های هلمند ، غزنی ، لغمان و جاهای دیگر بودیم. آنها برنامه تشدید جنگ درشمال را ریختند که با مقاومت مواجه گردیدند و بعداً به سوی فراه رخ نمودند .
برنامه سازمان استخباراتی بیرونی که در وجود طالبان عملی میشود بازنمودن جبهات جنگ به روی نظامیان افغان دربخش های مختلف کشور است آنها تلاش دارند تا در وجود انکشافات سیاسی که حرف از گفتگوهای صلح است برای طالبان بستر سازی نمایند و موقعیت آنان را در این گونه مذاکرات بیشتر تثبیت نمایند.در اینجا هوشیاری سیاسی و اتحاد مردم ما مطرح است با انتقال جبهه جنگ از شمال به جنوب ویا ازشمال به غرب توطیه های استخباراتی بیشتر مشهود و هویدا میگردد که باید آن را درنظر داشت نه مسایل ساخته شده شمال و جنوب را .

کابل باختر/ 20/ ثور
روزنامه های امروز چاپ کابل که بدسترس خوانندگان قرارگرفت، درآن مطالب متنوع درخصوص انکشافات سیاسی کشور و جهان به چشم میخورد.
روزنامه ماندگار دربرگ نخست زیر عنوان علت نا امنی های شمال ضعف نیروهای محلی است نگاشته است، علت اصلی نا امنی ها درشمال افغانستان و خصوصاً ولایت کندز ، ضعف نیروهای محلی درواکنش به حملات طالبان و مخالفان مسلح است. جنرال مرادعلی مراد فرمانده نیروی های زمینی اعلام کرد ، علت اصلی ناآرامی های شمال کشور ضعف نیروهای نظامی و امنیتی است .
همچنان روزنامه مطالبی دیگری تحت عنوان رییس اجرائیه دولت وحدت ملی نا امنی ها میراث حکومت پیشین است نگاشته است داکتر عبدالله اظهار داشت ریشه های نا امنی درافغانستان ازحکومت پیشین کشور باقی مانده ووضعیت وخیم کنونی دردوران حکومت وحدت ملی ایجاد نشده است ، این مطلب را داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه دولت وحدت ملی در مراسم معرفی نصرالله ارسلایی به عنوان رییس دبیرخانه شورای وزیران بیان داشته است.
نشریه سخن جدید درصفحه اول زیرعنوان برنده جنگ فرسایشی درافغانستان نوشته است با آغازحملات بهاری طالبان درگیری بین نیروهای امنیتی افغانستان و آنان شدت گرفته حال باید که این کشور برای مقابله با این معضل امنیتی چه تدابیر را اتخاذ خواهد کرد، کشته شدن سرباز درشمال افغانستان باردیگر مصئونیت پولیس کشور را زیر سوال برد.
نشریه در ادامه گفته است، بنابه اظهارات رییس شفاخانه ولایت بدخشان درگیری دوشنبه هفته گذشته میان نیروهای پولیس افغانستان و مخالفان مسلح در ایستگاه بازرسی این ولایت هژده کشته برجای گذاشت .
پولیس افغانستان ازمدت ها قبل هدف حملات مخالفان مسلح بوده است این درحالی است که دولت افغانستان گام های کوچکی را در راستای خود کفائی برمیدارد، طالبان با استفاده از بمب گذاری های انتحاری ، حملات خودی و نفوذ در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان تلاش دارد تا ضمن دامن زدن به نارضایتی ها ، روحیه اجرا کنندگان قانون درافغانستان که با دست مزد کم کار زیاد انجام می دهند تضعیف کنند.
روزنامه هشت صبح در برگ نخست زیرعنوان بزرگ ترین مرکز سوق و اداره طالبان فروپاشید نگاشته است.
وزارت دفاع ملی میگوید درنتیجه عملیات بدر ، ولسوالی ناوه ولایت غزنی از تصرف طالبان خارج شده است.
این ولسوالی درچهارده سال گذشته ازکنترول دولت خارج بود،به گفته مقام های محلی این ولسوالی به یکی از مراکز بزرگ و مهم طالبان تبدیل شده بود . طالبان ازاین ولسوالی برای آموزش ساخت بمب ها و انتحاری ها استفاده میکردند و این ولسوالی سیر مطمئین و امنیتی برای رفت و آمد طالبان به چندین ولایت مبدل شده بود.
همچنان روزنامه مطلبی دیگر زیر عنوان انتقاد  نمایندگان از سپردن وسایط و جنگ افزار به پاکستان به نشر رسانیده است.
نمایندگان مجلس مخالفت شان را با اقدام امریکا مبنی بر سپردن وسایط و جنگ افزارهای نظامی به پاکستان اعلام کردند.
سه روز پیش رسانه های بین المللی به نقل ازیک گزارش کنگره امریکا اعلام کردند که امریکا چهارده جنگنده و سه صدو هفتادو چهار وسایط زرهی را که برای مبارزه با دهشت افگنی درافغانستان استفاده می شد به حکومت پاکستان داده است.
روزنامه جامعه باز درصفحه اول تحت عنوان والی پکتیکا برکنارشد نگاشته است .به اساس فیصله شورای امنیت ملی کشور ، عبدالکریم ستین سرپرست ولایت پکتیکا از سمتش برکنارشد .
به اساس خبرنامه دفتر ریاست جمهوری شورای امنیت ملی افغانستان بعداز این که هیئت حقیقت یاب ادعا متن درباره کمک مالی این شورا به خانواده های داعش را نادرست اعلام کرد تصمیم به برکناری او گرفت .
روزنامه آرمان ملی درصفحه اول مطلب را زیر عنوان برادر رییس مجلس سنا مردان انتحاری را نگهداری میکند گفته است فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا اظهارات اخیر شماری از اعضای مجلس نمایندگان درمورد همکاری برادرش با حمله کنندگان انتحاری را رد کرده است.
لالی حمیدزی عضو مجلس نمایندگان پیشتر گفته بودکه برادر رییس مجلس سنا درحفاظت و نگهداری حمله کنندگان انتحاری دست دارد ... رییس مجلس سنا میگوید که پیگیری و بررسی این گونه رویدادها ، مسئولیت امنیت ملی و حکومت است .
به همین ترتیب روزنامه ها و نشریه های دیگر نیز به نشر مطالب متنوع پرداخته است .

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL