08 ثور 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اطلاعیه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین!

کابل باختر 8 ثور اطلاعیه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و...

حمله ناکام طالبان برقوماندانی امنیه ولسوالی جبل السراج پروان

حمله ناکام طالبان برقوماندانی امنیه ولسوالی جبل السراج پروان

شهرچاریکار 8 ثورباختر حمله ی طالبان بر قوماندانی پولیس ولسوالی جبل...

کشته وزخمی شدن نزدیک به شصت طالب مسلح در تخار

کشته وزخمی شدن نزدیک به شصت طالب مسلح در تخار

شهرتالقان 8 ثورباختر نزدیک به شصت طالب مسلح درجریان عملیات نظامی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر 21 حمل
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که به دسترس قرار گرفته اند، در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای در باره رویداد های جاری منطقه و جهان نشر کرده اند.
روزنامه اصلاحات برگ نخست را با مطلب زیرعنوان، رقابت روسیه و امریکا و تاثیر آن بر اوضاع امنیتی افغانستان ، آغاز  کرده و درصفحه دوم پیرامون آن نوشته است، منازعه امریکا و روسیه وارد دور جدیدی شده است، به نظر می رسد این منازعه از خاور میانه گرفته تا آسیای میانه وحتی آسیا جنوب را در برمی گیرد . حمایت روسیه از نظام حاکم سوریه و حمله به پایگاه ها تروریست ها باعث شد  تا دولت اوباما نقش منفعلانه ای در تحولات سوریه ایفا کند اینکه به نظر می رسد دونالد ترامپ می خواهد نقش تهاجمی تری را دردستور کار خود قرار دهد اما واقعیت این است که روسیه جای پای خود را در سوریه پیش از هر زمانی مستحکم تر کرده است و به این راحتی صفحه را رها نخواهد کرد.
یکی از صفحه های جدید منازعه می تواند حوزه افغانستان باشد قرارگرفتن افغانستان دریک موقعیت ژئوپلتیک و مجاورت این کشور با قدرت های مهم منطقه مانند روسیه ، چین و جمهوری اسلامی ایران باعث شده است تا کشمکش و تشنج میان قدرت های بزرگ روزبه روز درحوزه ی افغانستان بیشتر گردد.
روزنامه اصلاحات به همین ترتیب ادامه داده ودرصفحه سوم زیر عنوان ،چشم انداز روابط روسیه و پاکستان نوشته است طی چندماه اخیر شاهد روند رو به گسترش روابط پاکستان و روسیه بودیم روابطی که درتاریخ پاکستان بارها افت وخیز داشته و دچار فراز و فرود شده است، اما فضای کنونی چه ویژه گی هایی دارد که موجب شده این دو کشور به دنبال گسترش روابط درسطوح مختلف سیاسی ، نظامی و اقتصادی باشد.؟
فضای حاکم برروابط مسکو – اسلام آباد .
روسیه دریکی از دشوارترین حالات در روابط خود با امریکا به سرمیبرد دو پرونده اوکراین و سوریه باعث شده کشورهای غربی و در راس آنها امریکا، روسیه را با تحریم های گسترده تحت فشار قراردهند.
روسیه که همواره و حتی در شرایط تنش کنونی با غرب از کشورهای غربی به نام شرکای غربی یاد میکند و روابط خوب با غرب برایش اولویت دارد . اکنون در مقابل فشار های گسترده غرب قرارگرفته است و پرونده سوریه شاید فرع بر پرونده اوکراین باشد برای روس ها ، اوکراین و کریمه ، حتماً حیاتی از سوریه است ولی هردو پرونده اکنون در شرایطی پیش میرود که میتوان گفت روس ها درآنها دست بالا دارند .
روزنامه به همین گونه ادامه داده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه انصار برگ نخست را با مطلب زیر عنوان عظیمی بیکاری عامل افزایش اعتیاد به موادمخدر است آغاز کرده درمطلب دیگر زیر عنوان آینده روابط واشنگتن – مسکو درسوریه پس از حمله موشکی امریکا ، با تحولات در خاور میانه توجه کرده نوشته است حمله موشکی امریکا به پایگاه هوایی ؟ "اشعیرات " را میتوان نقطه عطفی درتحولات بحران سوریه و درسطحی فراگیرتر معادلات منطقه ای غرب آسیا ارزیابی کرد و دراین میان آینده مناسبات روسیه و امریکا در سوریه حائز اهمیت میباشند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر به دو انفجار درکلیسا های مصر توجه کرده زیر عنوان 116 کشته وزخمی د ردوانفجار جداگانه در 2 کلیسای مصر این موضوع را دنبال کرده است.
این روزنامه همچنان درصفحه اول از کشته شدن نزدیک به 50 تروریست طالب و داعش درافغانستان خبرداده است.
نماینده پارلمان افغانستان مدعی شد فعال شدن 80 پایگاه گروه تروریستی جنبش اسلامی ازبکستان درشمال افغانستان عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه اول نوشته است روزنامه انصار ، در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های آرمان ملی ، هشت صبح وماندگار نیز در شماره های امروزی به بحث روی مسایل جاری پرداخته اند.

کابل باختر/ 20/ حمل
توقع مردم و دولت افغانستان از کشور های منطقه وجامعه جهانی این است که هراس افگنی را با واقعیت های تلخ آن تعقیب کنند و در برابر آن با یک موضع واحد و هماهنگ داخل اقدام شوند.
مفسر آژانس باختر مینگارد : معضل تروریزم امروز جهان شمول بود و گروه های تروریستی در هرنقطه یی از منطقه و یاجهان که قرار دارند اهدا ف یکسان وواحدی را دنبال میکنند و فرق قایل شدن میان آنها فقط فریب خوردن است و بس.
اخیراً مشاور امنیت ملی فدراتیف روسیه درنشست روسای شورای امنیت ملی کشور های عضو شانگهای که در قزاقستان برگزار شده بود، خواستار متحد شدن کشور های عضو این شورا در برابر داعش شد.
او واضح ساخت که داعش در حال حاضر در صدد ایجاد پایگاه ها درجنوب وجنوب شرق آسیا کشور های آسیای میانه وافغانستان است .
او این حرکت داعش را یک نگرانی جدی برای کشور های عضو شانگهای خواند و تاکید کرد که باید اعضای این سازمان در برابر داعش هماهنگ و منسجم شوند.
رییس شورای امنیت ملی روسیه ، هراس افگنی را یک تهدید جدی در برابر بشریت خواند و داعش را خطر ناکتر گروه تروریستی معرفی کرد.
دراین جای شک نیست که داعش یک سازمان و گروه نهایت خطر ناک تروریستی بوده کارنامه های زشت و سیاه این گروه مصونیت و زندگی بسا از مردمان را در بسیاری از کشور ها منجمله افغانستان و روسیه با خطر مواجه ساخته است . مگر تنها داعش نیست که امنیت و ثبات منطقه یی وجهانی را زیر سوال قرار داده است. اگر به گذشته داعش نگاه کنیم، این گروه همچو طالبان و گروه های تروریستی دیگر نظیر بوکوحرام در نایجریا ، الشباب در صومالیا ، لشکر طیبه ، لشکر جنگوی ، جماعت الاحرار درپاکستان زاده اندیشه ها و جریان های افراط گرایانه است و داعش همدر کنار سازمان های دیگر که از آنها نام گرفته شد یک گروه تروریستی است که با بشریت دشمنی میکنند .
جنایاتی را که طالبان در افغانستان مرتکب شده اند ، بوکوحرام درنایجریا ، الشباب در صومالیا و یا لشکر طیبه جنگهوی ، جماعت الاحرار پاکستان در افغانستان و هند مرتکب گردیده کمتر از جنایات نیست که داعشی ها در عراق ، سوریه و یا روسیه مرتکب شده اند.
هراس افگنان از لحاظ فعالیت جغرافیای ، نام و یا قوم و ملیت از هم فرق شده میتوانند مگر از لحاظ ماهیت و اهداف یکی اند ، یک هدف است که آنان را با هم پیوند همانا دشمنی بابشریت و انسانیت میدهد مگر که این داعش را تروریست گفت و طالبان را یک جریان سیاسی خواند حق تلفی در برابر آن مردمان مظلوم است که خود وکشور شان شکار توطیه و برنامه های تروریستی شده اند آیا با چنین یک فرق میتوان تروریزم را تعریف کرد ؟  اگر با حادثه اخیر در سنت پیترزبورگ روسیه که گروهک تروریستی داعش در آن ادعا مسوولیت کرد ، داعش را تروریست گفت مگر طالبان که چند روز قبل با حمله بر شفاخانه درکابل جان دهها انسان را گرفتند آنان را مردمان سیاسی نامید این یک جفا در حق بشریت بوده نمیتواند.؟
توقع مردم و دولت افغانستان از کشور های منطقه وجهان بخصوص کشور های قدرتمند نظیر روسیه این است که پدیده ناهنجار و زشت هراس افگنی را با واقعیت های تعقیب کنند برای افغانها میان هراس افگنان طالب و داعش هیچ فرقی وجود ندارد هر دودشمن این کشور و این مردم اند نباید با کوبیدن یکی دیگری را در برابر مردم افغانستان جسور ساخت .
بهتراست که با هراس افگنی و افراطی گرایی با یک برنامه یک انگیزه و هماهنگ وارد عمل شد و هراس افگنان و حامیان آنان را در هر نقطه از دنیا جستجو کرد و نابود ساخت تعریف سلیقه یی و برخورد مقطع یی باهراس افگنی و تفکیک خوب و بد میان تروریستان،  راه است که ما را به ترکستان میکشاند .

کابل باختر/ 20/ حمل
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرار گرفته اند، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درباره رویداد های منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه ویسا ، برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان دیده بان شفافیت، قرار داد استخراج مس عینک از بدترین قراردادها دربخش معادن کشور است آغاز کرده و نوشته است: دیده بان شفافیت افغانستان قرارداد استخراج مسن عینک از بدترین قراردادها در بخش معادن کشور میخواند.
سید اکرام افضلی رییس این نهاد روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ، حکومت برای فسخ و یا تغییر درشرایط این قرارداد باید اقدام کرده و راه را برای کار عملی دراین ساحه هموارسازد.
وی افزود : به خاطر رفع انحصار باید حکومت افغانستان با حکومت چین صحبت کند و بالاخره راه را برای فسخ قرارداد مس عینک هموار کند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر زیرعنوان صدراعظم آلمان از اخراج پناه جویان افغان پشتیبانی کرد.
به نوشته این روزنامه، انگلا مرکل صدراعظم آلمان از موضع کشورش در تشدید روند اخراج پناه جویانی که درخواست پناهندگی شان رد شده است دفاع کرد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر در همین صفحه زیر عنوان تیم ملی کرکت به زودی در یک بازی تاریخی در لندن شرکت می کند، نوشته است: بورد کرکت کشور دریک خبرنامه روزشنبه گفت که ملی پوشان کرکت کشور در چهارم ماه سرطان سال روان شمسی برای اشتراک دریک بازی تاریخی در ستدیوم بین المللی "لاردز " در انگلستان که به نام خانه کرکت جهان نیز یاد میشود اشتراک میکند.
دراین بازی تاریخی افغانستان در برابر تیمی متشکل از 11 بازی کن برتر جهان با کپیتانی " بریندن مک کالم " دریک بازی 50 آوره به میدان می رود.
این بازی براساس توافق نامه ای که میان شکرالله عاطف مشعل رییس عمومی بورد کرکت افغانستان و رییس ام سی سی صورت گرفته بود تنظیم شده است .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه افغانستان ما ، دربرگ نخست زیر عنوان دستاورد سفر رییس جمهور به استرالیا، اندونیزیا و سنگاپور نوشته است: محمد اشرف غنی رییس جمهور که درراس یک هیئت بلند پایه دولتی به استرالیا ، اندونیزیا و سنگاپور سفر کرده بود ، صبح دیروز به کشور بازگشت .
به نوشته این روزنامه رییس جمهور غنی در جریان این سفر با مقامات وتجار استرالیا، اندونیزیا و سنگاپور در دیدار های جداگانه پیرامون تحکیم مناسبات دو جانبه اقتصادی و گسترش همکاری ها، همچنان فرصت های موجود افغانستان بحث و تبادل نظرکردند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر زیر عنوان چهارچوب گسترش روابط تجارتی میان کابل و آستانه ساخته میشود.
نوشته است افغانستان و قزاقستان در دیگری را برای گسترش روابط تجارتی شان می گشایند.
خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز دوشنبه درکنفرانس مشترک نمایندگان دو کشور که زیر نام" تواصل تجارتی افغانستان – قزاقستان " درکابل برگزار شده بود گفت: قزاقستان برای افغانستان حیثیت یک پل تجارتی و ترانزیتی را با آسیای میانه دارد و افغانستان را با شمار از کشور های مهم وصل می سازد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده ، درصفحه دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های ارمان ملی ، هشت صبح و ماندگار یا با نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال مطالب بیشتر شده اند.

کابل باختر 19 حمل
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که بدسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل  مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را در باره رویداد های جاری منطقه و جهان نشر کرده اند.
روزنامه افغانستان ما در صفحه اول زیرعنوان غنی : جنگ تحمیلی بالای افغانستان فرصت های زیادی را ضایع کرده است نوشته : محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور تروریزم و قاچاق مواد مخدر را برای امنیت ، ثبات و پیشرفت منطقه وجهان یک خطر جدی  عنوان نموده و می گو ید که برای رفع این خطر باید همه کشورها مبارزه مشترک نمایند .
رئیس جمهوری که سنگاپور رفته است در قصر استانا از سوی داکتر تونی تان گینگ یام رئیس جمهور آن کشور مورد استقبال قرار گرفت.
رئیس جمهوری سنگاپور از سفر رئیس جمهور غنی وهیات همراه به سنگاپور ابراز خرسندی کرد و آنرا برای گسترش روابط و همکاری ها میان افغانستان و سنگاپور ارزنده دانست و افزود که می خواهد پیرامون وضعتیت وفرصت های افغانستان معلومات بیشتر کسب کند تا زمینه های همکاری بهتر میان دو کشور جستجو گردد.
روزنامه ادامه این مطلب را در صفحه پنجم نوشته اما درصفحه اول زیرعنوان ناتو تا پایان سال 1396 داعش در افغانستان شکست می خورد نوشته : سروان ویلیم سالیوین سخنگوی ناتو در افغانستان  گفته است تا پایان سال 1396 گروه داعش در افغانستان را شکست می دهند تا این کشور به پایگاه امن برای تروریستان تبدیل نشود.
روزنامه  به همین گونه ادامه داده در مطلب دیگر زیرعنوان حزب اسلامی ارغندیوال : نماینده گان حکمتیار اعضای ما را نامزد کابینه معرفی نکند ، نوشته است : حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال از هیئت مذاکره کننده گلبدین حکمتیار خواسته که اعضای این حزب را به عنوان نامزد های پیشنهادی خود برای عضویت در کابینه معرفی نکند.
روزنامه به همین گونه موضوع را دنبال کرده ودرمطلب دیگر درهمین صفحه خبر داده که اعتصاب زندانیان پلچرخی پایان یافت.
15 عضو گروه داعش در ننگرهار کشته شدند  عنوان مطلب دیگری می باشد که  این روزنامه در صفحه اول در کنار  سایر مطالب نشر کرده است.
روزنامه  افغانستان ما در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح در برگ نخست از قول فیفا عنوان کرده است : از برگزاری انتخابات در سال جاری مطمین نیستیم.
هشت صبح همچنان در صفحه اول خبرداده که 19 افسر عالی رتبه وزارت  امور داخله بازداشت شدند.
هشت صبح در مطلب دیگر زیرعنوان احتمال تکرار تاریخ در صفحه اول نوشته است این احتمال وجود دارد که حالا روس ها تاریخ را تکرار  کنند و به طالبان و گروه های تروریستی دیگر موشک های پیش رفته بدهند  تا به نیروهای افغان و  امریکایی حمله کنند این درست است که روس ها در موقعیتی نیستند که بتوانند در تقابل تمام عیار با ایالات متحده امریکا قرار بگیرند ولی بخشی از جنرال ها و استخباراتچی های کهنه کار روسی شاید موقع  را مناسب ببینند و به بهانه ی پاسخ گویی به فشار های امریکا،  طالبان ودیگر گروه های تروریستی را مجهز کنند.
روزنامه هشت صبح به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
اما روزنامه  ماندگار  برگ نخست را با این عنوان ماندگار وارد نهمین سال نشراتی شد آغاز کرده است و درمطلب دیگر از قول فیفا خبرداده که امسال انتخابات برگزار نمی شود.
پیام ناتو  و وزارت دفاع به د اعشیان اگر افغانستان را پناه گاه امن انتخاب کرده اید نابود می شوید این روزنامه  جزئیات بیشتر در پیوند به عنوان فوق را در صفحه سوم نوشته است .
ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL