02 عقرب 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر ۲۰ میزان
اداره  مرکزی  احصائیه  درتازه ترین  گزارش خود  از ملوث  بودن شصت  در صد آب  های  آشامیدنی  در کشور  خبر داد وپیامد  آن را نا گوار خوانده است .
مفسر آژانش باختر مینگارد :  اداره  احصائیه افغانستان به تازگی  آماری را منتشر ساخته است  که نشان میدهد  شصت در صد  آب های  آشامیدنی  در افغانستان ملوث  بوده  واین مشکل  نه تنها در  روستا ها بل  در شهرها نیز  قابل  لمس ودریافت  است
این  اداره  درسروی  خود که  به همکاری یونسف در  ده  ولایت کشور  انجام  داده  دریافته  که در روستا ها  آب ها  ۶۸ درصد  ودر شهرها  ۵۲  درصد آلوده  بود . درحالیکه  حجم  آلوده گی  آن آبهای که  از مسیر شبکه ها ،ْ لوله ها  وچشمه ها به منازل  مردم راه یافته  اند ،  بیشتر از نصف ْ آلوده  بوده اند .
نگرانی های از ملوث شدنه آبهای  آشامیدنی  و آبهای  تحت ارضی  در کشور  حرف  تازه  ونو نیست   این مشکل از سالهای گذشته  خود را  آشکار ساخت مگر در سالهای  پسین جدی تر شده است مشکل دراین است  که برای رفع این معضل  کمتر برنامه ریزی شده  و کمتر عمل  شده است .
رشد غیر معیاری  شهر ها و در وجود آن  اعمار ساختمان های خود سر و بلند  منزل  که چاه های سپتیک غیر معیاری  جذبی  دارند  نبود یک  سیستم منظم  کانا لیزاسیون درشهر کابل  وسایر شهر های  کشور،  تخریب ساحات زراعتی  و  جنگلات، صحرایی شدن  بخش  های از کشور زمینه  را برای  ملوث ساختن آبهای تحت اراضی  در افغانستان مساعد  ساخته است .
این مشکل  زمانی حل شده  میتواند  که شبکه های آبرسانی  درکشور  گسترش  یابد  و از حفر خود سرانه  چاه ها اعمار ساختمان های خود سر، توسعه غیر معیاری  شهرها  جلو گیری گردد و برای اعمار یک  کانالیزاسیون درشهر ها  برنامه  ریزی شود .ختم/ تحلیل سیاسی .

کابل باختر/ 19/ میزان
افغانستان از لحاظ تغییرات اقلیمی و آلودگی محیط زیست یکی از آسیب ترین کشورهای جهان است و اگر برای بهبود وضعیت چاره سنجی نشود تغییرات اقلیمی برای این کشور فاجعه بارخواهد بود.
مفسر آژانس باختر مینگارد : بررسی های تازه حکومت افغانستان نشان میدهد که این کشور با تغییرات جدی اقلیم و آلودگی هوا مواجه بوده  و این نگرانی تا حدی است که معاون رییس جمهور تغییرات اقلیمی درکشور را خطر ناکتراز فعالیت های هراس افگنان میداند.
اگر به وضعیت اقلیمی درافغانستان توجه کنیم طی سالهای اخیر این کشور شاهد تغییرات جدی اقلیم و محیط زیست است و درکنار برخی موضوعات طبیعی ، باشنده گان این کشور نیزدر گسترش این معضل نقش داشته اند.
چهل سال جنگ و بی قانونی در کشور، حکومت منطق و قانون دربسیاری از محلات جایش را به زورگویی ها تبدیل نموده است و  دراثر چنین زورگوی ها منابع طبیعی نیز آسیب می بینند .
قطع ظلمانه جنگل ها درکشور ، نابودی اراضی زراعتی و توسعه غیر معیاری شهر ها ، عوامل عمده در امر فرسایش خاک و صحرا گرایی درافغانستان است . درکنار این مسایل خشکسالی های مداوم وگرمایش زمین که زاده تولید گاز های گلخانه یی بوده نیز برمتاثر ساختن افغانستان نقش داشته است با آنکه افغانستان درتولید چنین گاز ها نقش چندانی ندارد مگر از گسترش تولید این گاز ها درسطح جهان متضرر شده است.
دانشگاه نوتردام امریکا درتازه ترین تحقیقات خود دررابطه به گرمایش زمین درجهان افغانستان را آسیب پذیر ترین کشور آسیایی و درسطح جهان چهاردهمین کشور آسیب پذیر معرفی داشته است.
  آب شدن یخچال ها درکشور که درگام اول باعث سرازیرشدن سیلاب و دردراز مدت باعث خشکسالی میشود خطر فرسایش زمین و صحرا گرایی را درافغانستان بیشتر ساخته است، وزراعت و دام داری را صدمه رسانیده است .
درحالیکه افغانستان کشوریست که شدیداً به زراعت وابسته بوده و کشاورزی مستقل 70 درصد جمیعت این کشور را تشکیل میدهد پس در چنین یک وضعیت که حرف  از گرمایش زمین است و افغانستان هم در زمره آسیب پذیرترین کشور ها معرفی میشود وضعیت چگونه تعریف خواهد شد.؟
وضعیت ناهنجار کنونی افغانستان از لحاظ اقلیم ،آب و هوا ، همگام با هراس افگنی ، ظرفیت ها و فرصت ها رادرافغانستان نابود میکند مگر آنکه حکومت و نهادهای مسوول در هماهنگی با مردم پیامدهای زشت و ناگوار تغییرات اقلیمی را درک کنند و دربرابر آن ایستادگی نمایند.
ختم/ تحلیل سیاسی

کابل باختر/ 19/ میزان
شمار محدود از روز نامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند،  درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
روزنامه ماندگاربرگ نخست را با مطلبی زیر عنوان معاون رییس جمهور ، تغییرات اقلیمی خطرناک تر از هراس افگنی است . آغاز کرده و درهمین صفحه خبرداده که حملات هوایی علیه طالبان و داعش به گونه چشمگیر افزایش یافته است.
به نوشته این روزنامه ، تازه ترین ارقام نیروهای امریکایی نشان میدهدکه حملات هوایی این نیروها برمواضع طالبان و داعش به شدت افزایش یافته است.
نیروهای امریکایی در ماه سپتمبر مانند سال 2012 میلادی بمب ها و دیگر مهمات را برشورشیان پرتاب کرده اند.
درتازه ترین آمار نیروهای هوایی ایالات متحده امریکا آمده است ، ازسال 2012 به این سو ماه سپتمبر شاهد ریکارد درتعداد شلیک مهمات بوده و دراین ماه 751 حمله برعلیه طالبان و "دولت اسلامی" صورت گرفته است درسال 2012 که میزان حملات هوایی بالابود حدود 80 هزار سرباز امریکایی درافغانستان مستقر بودند.
این آمار افزایش 50 در صدی درتناسب با ماه قبلی اش آگست را نشان میدهد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر ازقول دبیرکل ناتو آورده است خروج ما افغانستان را به بهشتی امن به تروریستان تبدیل میکند.
به نوشته این روزنامه دبیرکل ناتو اعلام کرد هزینه حضور درافغانستان بالا است اما هزینه خروج از این کشور بسیار بیشتر خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز ، نیس استولتنبرگ ، دبیرکل ناتو در پایان نشست مجمع پارلمانی در رومانی اعلام کرد .
اگر ناتو زودتر از زمان مناسب این کشور را ترک کند دراین صورت ما با این خطر مواجه میشویم که افغانستان به یک بحران و" بهشتی ایمن" برای تروریست های بین المللی تبدیل شود.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه دوم مطلبی را زیر عنوان حکومت تهدیدی برای آزادی بیان نشرکرده است .
روزنامه ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
به همین ترتیب روزنامه ویسا دربرگ نخست به افزایش حملات هوایی نیروهای امریکایی درافغانستان توجه کرده در مطلب زیر عنوان حملات هوایی نیروهای امریکایی درافغانستان افزایش یافته است . نوشته کرده ارقام قوماندانی مرکزی اردوی امریکا نشان میدهد که حملات هوایی نیروهای امریکایی درافغانستان افزایش یافته است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر ازقول سخنگوی وزارت دفاع روسیه نوشته که امریکا درمبارزه علیه داعش تظاهر میکند.
به همین ترتیب این روزنامه از قول سرپرست والی هلمند عنوان کرده است . ادعای آمدن رهبر طالبان به هلمند بی اساس است .
روزنامه ویسا درصفحه های دیگر شماره امروزی دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه هشت صبح یا به نشر مطالب مشابه پرداخته است و دنبال سایر مطالب شده است.ختم/ نالان


کابل باختر/ 18/ میزان
شمار محدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اندو نیز اخبار وگزارش های را در باره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشر کرده اند.
روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلب زیرعنوان گزارش نی ، وضعیت آزادی بیان درحکومت وحدت ملی بدترشده است . آغاز کرده و درصفحه دوم زیرعنوان نشست های چهار جانبه یا دوام سیاست فریب ؟ نوشته است به تاریخ 24 میزان سال جاری خورشیدی باردیگر نمایندگان افغانستان ،پاکستان ، چین و امریکا درمسقط پایتخت عمان مذاکره خواهند کرد .
درحوت سال 1394 نشست های چهارجانبه این کشورها متوقف شد . درآن سال پنج بار افغانستان ، پاکستان ، چین و امریکا مذاکره کردند.
کابل و اسلام آباد میزبان های نشست های چهارجانبه بودند . این نشست هاسبب شد که پاکستان شماری از نمایندگان طالبان را درمری روی میزمذاکره بیاورد .
این مذاکرات اما ادامه نیافت . دلیل شکست مذاکرات مری، فریب کاری پاکستان بود.
روزنامه به همین ترتیب ادامه  داده درصفحه سوم دررابطه به آزادی بیان وگزارش نی توجه کرده نوشته است دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان ، وضعیت آزادی بیان و میزان خشونت ها برخبرنگاران را در دوران حکومت سیزده ساله حامدکرزی رییس جمهور پیشین وسه سال کار حکومت وحدت ملی به مقایسه گرفته و درگزارشی وضعیت آزادی بیان دردوران حکومت وحدت ملی درمقایسه با حکومت پیشین را " بدتر" توصیف کرده است . اما دفتر ریاست جمهوری این گزارش را غیر معیاری توصیف کرده میگوید که حکومت براساس قوانین از رسانه ها و آزادی بیان حمایت میکند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه ازقول کارشناسان عنوان کرده است ، افغانستان به تنهایی به معضل مواد مخدر پایان داده نمی تواند .
روزنامه هشت صبح درصفحه های دیگر شماره امروزی به نشر مطالب بیشتر پرداخته است.
اما روزنامه ویسا درصفحه اول ازقول حامدکرزی رییس جمهور سابق افغانستان عنوان کرده است که امریکا باید درمورد آمدن داعش و قدرت گیری این نیرو پاسخ بدهد.
روزنامه ویسا ، همچنان درصفحه اول ازقول سپوتینک عنوان کرده است ، به قیمت 702 میلیون دالر مهمات ناموجود به اردوی افغانستان خریداری شده است .
به نوشته این روزنامه جان شپکومفتش خاص امریکا درامور بازسازی افغانستان درگزارشی اعلام کرده که به دلیل عدم نظارت کافی پنتاگون توانایی لازم برای محاسبه 702 میلیون دالر مهمات درافغانستان را ندارد.
به گزارش سپوتنیک حالا وزارت دفاع امریکا با مشکلات جدی محاسبه تجهیزات  ارسالی به افغانستان روبرو شده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر درهمین صفحه خبرداده است که قوماندانان و پولیس محلی زمین های ساحه سبز کندز را غصب کرده اند. روزنامه ویسا درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های ماندگار و آرمان ملی درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مسایل شده اند.
ختم/ نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL