01 حوت 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

صنعت دوبلاژگری با لهجه هراتی در هرات آغازشد

صنعت دوبلاژگری با لهجه هراتی در هرات آغازشد

شهرهرات /۱ حوت /باختر به تازگی یکی از تلویزیون‌های خصوصی در...

هشت طالب مسلح در قندهار کشته شدند

هشت طالب مسلح در قندهار کشته شدند

قندهار/۱ حوت /باختر هشت طالب مسلح در تازه ترین نبرد ها...

تلفات سنگین هراس افگنان در ننگرهار

تلفات سنگین هراس افگنان در ننگرهار

جلال آباد/ ۱ حوت /باختر چهارده هراس افگن در تازه ترین...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل/۹دلو / باختر
مشاورامنیت ملی می گوید که مخالفان مسلح درست دربهارآینده بیشتربرولایت های شمالی و شمال شرقی تمرکزخواهند کرد و برای ناامن کردن کلی این ولایت ها تلاش خواهند کرد.
مفسرآژانس باخترمی نگارد:حمدالله محب مشاورامنیت ملی ریاست جمهوری روزگذشته از بلخ و جوزجان دیدارکرد هدف دیدارازاین دو ولایت که در ماه ها و روزهای اخیرشاهد تحرکات بیشترمخالفان مسلح بوده است بررسی وضعیت امنیتی و اقدامات دولت برای بهبود وضعیت درشمال کشوراست .
محب بعداز دیدارباجنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری که درشبرغان به سرمی برد گفت (تمرکز دشمن درسال آینده روی ولایت های شمالی وشمالشرقی کشوراست٬ طالبان تصمیم گرفته اند که دربهارآینده ولایت های شمالی وشمال شرقی کشور را به صورت کامل ناامن کنند ٬ دولت نیز برای مقابله با این گروه آماد گی گرفته است واجازه نخواهد داد که وضعیت این ولایت ها درسال آینده نسبت به زمان کنونی بدترشود.)
اگربه وضعیت ناهنجارو متشنج ولایت های شمال توجه کنیم برنامه ناامن کردن شمال ازسال های دور گرفته شده است و دستان پنهان وپیدا تلاش کردند تا باناامن کردن شمال افغانستان٬ حساسیت هایی را درمیان کشورهای آسیا میانه و روسیه ایجاد کنند.
دراین خصوص سازمان استخباراتی پاکستان ازسال های گذشته درتلاش است که با ایجاد دهلیزازمسیرچترال ـ نورستان گروه های مسلح را به بدخشان و تخارانتقال دهند .هدف ازایجاد این دهلیز٬کوچاندن صدها شهروند کشورهای آسیا میانه بود که درمناطق قبایلی پناه گرفته بودند درترکیب گروه های تروریستی چو ن جنبش اسلامی ازبکستان فعالیت داشتند .
امروزبخش هایی از سرپل٬ جوزجان٬ فاریاب ٬ بدخشان... به مراکزو پایگاه های افراد جمعه نمنگانی و گروه های تروریستی دیگرمبدل شده است سوق و جاسازی گروه های هراس افگن ازمناطق قبایلی و مناطق صفری خط دیورند به شمال افغانستان همچنان دردستورکارسازمان های استخباراتی پاکستان است .
این نشان می دهد که برنامه ناامن سازی شمال افغانستان یک برنامه راهبردی برای پاکستان باقی مانده است که انجام این برنامه ها به همسایه های شمال افغانستان می رسدوآنچه مهم است ابزاربودن طالبان دراین برنامه است .
این گفته ها دقیق است که گروه های مسلح مخالف دربهارآینده همچو سال های گذشته برشمال افغانستان تمرکزبیشترخواهند داشت تا اهداف وبرنامه های استخبارات بیگانه عملی شود .
ازگفته های مشاورامنیت ملی برمی آید که دشواری های امنیتی درشمال وجود خواهد داشت و نیاز است به این چالش ها با قوت و تدبیر پاسخ گفت .
این که مسوولان درنظام برای راه اندازی عملیات  های تصفیه یی در شمال آماده می شوند یک حرف نیک و یک اقدام وقایه یی است مگرازدید متخصصان نظامی تنها انجام عملیات های نظامی کافی نیست٬ حفظ محلاتی که در جریان عملیات های نظامی از وجود مخالفان مسلح پاک می شود یک نیاز بعد از انجام عملیات ها است  درحالی که درگذشته ها عملیات های نظامی انجام شد ساحه تصفیه شد مگربا بیرون شدن نیروهای شامل عملیات از ساحه٬ گروه های مسلح دوباره به ساحه برگشته اند و ناامنی ادامه یافته است .
دراینجا نیاز است که برامکانات ریزرف بعد از عملیات توجه شود امکانات ریزرف بعد از عملیات٬ مردم محل و نیروهای امنیتی اند درحالی که نیروهای امنیتی همیشه ازکمبود امکانات نظامی و لوژیستیکی و نرسیدن به موقع کمک درحالات اضطراری شاکی اند.
عملیات های نظامی زمانی موثربوده می تواند که پس منظرعملیات نیز سنجیده شود و برای حفاظت ازدست آوردهای این گونه عملیات ها هم برنامه ریزی شود. تحلیل. سیاسی

کابل /۸دلو/ باختر
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند . درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارشهایی را درباره رویداد های منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر :با توجه به عنوان های درشت شماری ازاین روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه ویسا درصفحه اول عنوان کرده است که ۹۳ درصد مردم خواهان صلح با طالبان اند.
این روزنامه همچنان درصفحه اول ازقول طالبان عنوان کرده است که طیاره که در غزنی سقوط داده شده است درآن افسران بلند پایه سی آی ای کشته شدند.
روزنامه ویسا به همین ترتیب درصفحه اول خبرداده است که ۴۵ درصد ازبیکاران را جوانان تشکیل می دهند.
به نوشته این روزنامه : وزارت کارو اموراجتماعی می گوید که از مجموع دومیلیون بیکار ۴۵ درصد آن را جوانان تشکیل می دهند.
روزنامه و یسا جزئیات بیشتر درپیوند به عنوان فوق را درصفحه پنجم نوشته کرده است و درصفحه اول ازقول وزارت صحت عامه خبرداده است که ممکن سه میلیون کودک افغان از واکسین فلج اطفال بازبمانند.
به نوشته این روزنامه وزارت صحت عامه می  گوید احتمال دارد سه میلیون کودک واجد شرایط درسراسر کشور به دلیل ممانعت ایجاد شده از سوی مخالفان مسلح دولت از تطبیق واکسین فلج اطفال ‹‹پولیو ›› بازبمانند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه آخر خبرداده است که کارعملی پروژه تاپی دوباره به تاخیر افتید واحتمال دارد تا شش ماه آینده آغاز نشود.
به نوشته این روزنامه: شبکه نظارت از منابع طبیعی گفته است که کارعملی پروژه تاپی درافغانستان یک بار دیگر به تاخیر روبه رو شده است.
بربنیاد گزارش ها ، اعضای نظارت از منابع طبیعی می گویند که تاکنون گذشته از تصویب نشدن قانون استملاک زمین های مسیر این پروژه کارهای بنیاد زیادی هستند که ازسوی حکومت انجام نشده اند ، و این همه تاخیر در آغاز مرحله ساختمانی لوله گاز ترکمنستان درافغانستان شده است .
روزنامه ویسا ، ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته کرده است اما در صفحه آخر از قول اتحادیه اروپا عنوان کرده است که هرگاه حکومت آینده دربرابر فساد مبارزه نکندا حمایت مالی اتحادیه اروپا را از دست می دهد.
ویسا ، به همین ترتیب ازقول اداره ملی کانکور در صفحه آخر آورده است که دست مافیا از مداخله در امتحان کانکور به طور کلی کوتاه شده است.
روزنامه ویسا درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلب زیرعنوان کشمکش های روند صلح اختلاف دیدگاه غنی و عبدالله روی چیست ؟ آغاز کرده است وجزئیات درپیوند آن را درصفحه سوم ارائه کرده است اما درصفحه اول زیرعنوان سقوط یک هواپیما درغزنی و پرسش های زیادی که بی پاسخ اند نوشته کرده است . این هواپیما ساعت ۱۰/۱ بعداز ظهر دوشنبه هفتم دلو درولسوالی ده یک غزنی سقوط کردو تا کنون علت سقوط آن مشخص نشده است.
به نوشته هشت صبح ولسوالی ده یک غزنی یکی از ولسوالی های دشوار گذر غزنی است ودرحال حاضر تحت کنترول گروه طالبان قراردارد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه اول مطالب را زیرعنوان های هشدار اتحادیه اروپا اگر حکومت آینده با فساد مبارزه جدی نکند حامیان مالی اش را از دست می دهد.
تا بهترشدن وضعیت به افغان های مقیم چین اجازه بازگشت به افغاسنتان را ندهید اشرف غنی باز داشت منظور پشتین توسط پولیس پاکستان را محکوم کردنشرکرده است.
این روزنامه همچنان درصفحه پنجم به الحاق افغانستان به ائتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه ها توجه کرده است و مطلب را زیرعنوان الحاق افغانستان به ائتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه ها از خوش بینی ها نشرکرده است. افتراق کشنده سیاسی ،یوناما کشته شدند شش غیر نظامی دریک حمله هوایی دربلخ را تایید کرد عنوان های است که روزنامه هشت صبح درصفحه دوم نشرکرده است این روزنامه درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین  ترتیب روزنامه های آرمان ملی و ماندگار درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یادنبال سایر مطالب شده اند.
ختم/ نالان ...ک..م

کابل/ ۸ دلو/ باختر
با پیوستن افغانستان به ائتلاف جهانی حمایت  از آزادی بیان ٬گام دیگری در این کشوربرای حمایت از آزادی بیان برداشته شد.
مفسر آژانس باختر می نگارد، افغانستان دیروز با امضای تعهد نامه یی به گونه رسمی با ائتلاف جهانی حمایت از آزادی بیان یکجا شد.
این ائتلاف به ابتکار کانادا و بریتانیا ایجاد شده است که هدف آن حمایت از کار آزاد رسانه ها درسطح جهان است و افغانستان سی و پنجمین عضو این ائتلاف است .
  سرور دانش معاون دوم رییس جمهوری اسلامی افغانستان٬الحاق افغانستان با این ائتلاف را تجدید تعهد دولت افغانستان برای حمایت از ازادی بیان و کار آزاد رسانه ها خواند.
افغانستان در حالی ازالحاق خود به ائتلاف  جهانی حمایت از آزادی بیان  سخن می گوید که آزادی بیان وکار آزاد رسانه ها در افغانستان همیشه حمایت شده است و این امر سبب آن شده است که این کشور در رشد و بالندگی رسانه ها و مطبوعات٬ به کشور بی بدیل درمیان کشور های منطقه مبدل شود.
از دید دولت افغانستان ٬آزادی بیان ٬تامین کننده آزادی های سیاسی و تمثیل کننده دموکراسی است و برای مردم اجازه می دهد در مورد مسایل مختلف که بر سرنوشت آنان و کشور شان اثر گذار است بحث کنند.
همچنان حمایت از آزادی بیان سبب ترویج ارزش های حقوقی و بشری در کشور می شود و می تواند زمینه گفتمان ملی را مساعد کند و زمینه ساز برای شکل گیری گفت وگو ها  میان افغانان  شود و در نهایت نقشه صلح را در کشور ترسیم کند.
در هژده سال گذشته که افغانستان در عرصه های مختلف، دشواری های معین داشت وبی ثباتی و ناامنی عمده ترین چالش آن بود مگر با آنهم کار رسانه ها با حوصله مندی دنبال شد وهیچ عامل از تهدید و قتل خبرنگاران گرفته تا تهدید مستقیم گروه های تروریستی نتوانست فرصت رشد و گسترش مطبوعات را در افغانستان بگیرد زیرا دولت افغانستان باتحمل تمام از مطبوعات به عنوان رکن ششم دولت حمایت کرد و فرصت ها برای رشد مطبوعات را توسعه داد.
امروز فعالیت آزاد رسانه ها ٬آزادی بیان وموجودیت دهها رسانه تصویری٬صوتی٬چاپی... نمادی از تعهد دولت افغانستان برای کار آزاد رسانه یی در کشور است و جز دستآورد هایی حساب می شود که در طول چند سال اخیر نصیب مردم افغانستان شده است .
رسانه ها در هژده سال گذشته با کار مسوولانه خود توانستند عوامل ناامنی٬عاملان حوادث تروریستی ٬ مفسدان و استفاده جویان ٬زورگویان و قانون شکنان را برای مردم معرفی کنند٬دستآورد ها و در کنار آن نقایص دولت را همگانی کنند ٬ رسانه ها با کار فراگیر ثابت کردند که صدای رسانه ها موثر تر از هر صدای دیگری است و می توانند دولت٬ مخالفان مسلح و هر شهروند را به مسوولیت پذیری فرا خواند.
با وجود آن که دولت افغانستان متعهد به کار آزاد رسانه ها در کشور است مگر چالش های زیادی فرا راه کار رسانه ها  وجود دارد٬در گام نخست ناامنی و تهدید است که کار آزاد رسانه را دچار مشکل می کند٬ طالبان عامل اصلی خفه کردن صدای رسانه ها در کشور اند ٬آنان بار ها رسانه ها و شبکه های مخابراتی را هدف های نظامی شان اعلام داشته اند٬ این نشان می دهد که طالبان متحجر تعریفی از کار آزاد و رسالتمند مطبوعات ندارند و باید در هر گفت و گو که با این گروه انجام می شود ٬مساله حفظ آزادی بیان و کارآزاد رسانه ها یک اصل و خط سرخ در هر توافق احتمالی  باشد. 
در کنار آن دولت با چالش درونی که می تواند کار رسانه ها را متاثر کند ٬بیشترمبارزه کند زور گویان ٬تفنگ داران ٬ مفسدان ... کسانی اند که نمی توانند کار آزاد رسانه ها را تحمل کنند٬در کنارآن رسانه ها و خبرنگاران هنوزهم٬از حق دسترسی به اطلاعات محروم اند  و برخی مشکلات دیگر.
مسوولیت پذیری در جامعه و کشور٬ وابسته به حمایت دوامدار از آزادی مطبوعات و رسانه ها است که باید به آن متعهد بود.  صائم

کابل/ ۷  جدی/ باختر
برنامه ملی واکسین پولیو امروز در کشور آغاز شدو قرار است در چوکات این برنامه ۹،۱ میلیون کودک در مقابل ویروس پولیو واکسین شوند .
مفسرآژانس باختر می نگارد: وزارت صحت عامه امروز برنامه سراسری واکسین پولیو را در ۳۰ ولایت کشور  آغازکرده است  که برای پنج روز ادامه می یابد٬ بامیان، دایکندي، غور و بادغیس به نسبت سردي هوا شامل این برنامه نیستند.
  هدف از راه انداری این برنامه ، وقایه و محافظت حدود ۹،۱ میلیون طفل زیر سن پنج سال در مقابل مرض فلج کننده دایمی پولیو است  که آن را  ۷۰ هزار واکسیناتور و کارکن صحی  تطبیق خواهد کرد.
وزارت صحت عامه در حالی برنامه واکسین پولیو را در کشور سازماندهی می کند که در سال گذشته عیسوی٬ ۲۹ واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است و ۲۹ کودک برای همیش فلج شدند .
افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان اند که هنوز هم واقعات مثبت پولیو از آنان گزارش شده است .
پاکستان سال گذشته  شاهد ۱۳۹ واقعه مثبت پولیو بوده است ودراولین ماه سال جاری عیسوی نیزچهار واقعه مثبت در آن کشور ثبت شده است. افزایش واقعات مثبت پولیو در پاکستان،آنهم در مناطق سرحدی ، تهدید جدی برای کودکان افغانستان به شمار می رود.
پولیو یک بیماری ویروسی است که تداوی ندارد و باعث فلج  دایمی و حتی سبب مرگ کودک مصاب به این بیماری می شود. ویروس این بیماری توسط کودکی  که واکسین نشده باشد انتقال می یابد در حالی که واکسین کردن کودکان ٬باعث ایجاد یک سیستم معافیتی  فعال و قوی در آنان می شود و کودکان  را از خطر ابتلا به این بیماری وقایه می کند.
مگر مبارزه با این بیماری خالی از مشکلات نبوده است. مقام های وزارت صحت عامه می گویند ( باوصف تلاش های کارکنان صحی ، متاسفانه  شمار قابل ملاحظه اطفال به نسبت مشکلات امنیتی از برنامه های معافیت دهی اخیر از واکسین پولیو باز ماندند. این امر سبب شد که معافیت و مقاومت بدن این اطفال در مقابل ویروس وحشی پولیو ضعیف بماند و تعدادی از آنان به این مرض مصاب شوند و برای همیش فلج شوند)
مشکل در این است که پولیو از سوی مخالفان مسلح دولت افغانستان و حلقاتی در داخل پاکستان با یک دید سیاسی و کین توزانه دنبال می شود . این مشکل زمانی به میان آمد که امریکاییان اسامه بن لادن سردسته القاعده را با راه انداری یک برنامه ساختگی پولیو در مناطق قبائیلی پیدا کردند و کشتند٬ بعد ازآن طالبان برخورد نا مناسب با کارکنان و رضا کاران پولیوداشته اند و این سبب شد که در طول هشت ٬نه سال گذشته ٬هزاران کودک از واکسین پولیو باز مانند و ده ها کودک برای همیشه فلج شوند و به این ترتیب جواب یک بازی سیاسی و استخباراتی راکودکان پرداختند که زیر پنج سال عمر داشتند و بیگانه با سیاست و جنگ بودند.
از طرف دیگرویروس پولیو تنها در افغانستان و پاکستان در گردش است٬کشور های دیگر به خصوص کشور های منطقه  از گسترش ویروس این بیماری به سوی کشور های خود در هراس اند و این پدیده می تواند مانند مواد مخدر وهراس افگنی قابل ترویج در کشور های منطقه و فرا منطقه باشد .
در این جا مردم افغانستان یک وجیبه ملی دارند و دولت این کشور یک مکلفیت اخلاقی دارد که به نگرانی های داخلی و بیرونی در خصوص انتشار و گسترش ویروس پولیو پاسخ گویند .
لازمی است که با این معضل به عنوان یک معضل ملی برخورد شود و طالبان برای حفط جان و سلامت کودکان خود و کودکان دیگران٬ مانع تطبیق برنامه های پولیو در مناطق تحت تسلط شان نشوند و اگر کاری کرده نمی توانند حداقل مشکل ایجاد نه کنند .
مردم باید بدانند که واکسین پولیو کاملاً مصوون است ، هیچ گونه عوارض جانبی ندارد. علمای جید کشور و جهان اسلام با صدور فتواها واکسین پولیو رامورد تائید قرارداده اند  و تطبیق آن را برای کودکان یک امر حتمی و لازمی  گفته اند.
نیاز است که مردم افغانستان صرف نظر از تعلقات دینی٬مذهبی ٬قومی٬سیاسی واجتماعی در یک بسیج ملی به جنگ پولیو بروند در اینحا لازمی است که تمام رهبران مذهبی و قومی و ملا امامان متنفذان ٬ منابر، رسانه ها مکتب ها  وپوهنتون ها همه فعال شوند و هر کدام به طریق خود٬ برای موفقیت این برنامه تلاش کنند. صائم

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL