02 دلو 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سمینار علمی راه لاجورد در پنجشیر راه اندازی شد

سمینار علمی راه لاجورد در پنجشیر راه اندازی شد

بازارک 2 دلو باختر سمینار علمی، پژوهشی برای بحث و تبادل...

کمیته ولایتی امنیت غذایی و تغذی در پنجشیر ایجاد می شود

کمیته ولایتی امنیت غذایی و تغذی در پنجشیر ایجاد می شود

بازارک 2 دلو باختر قرار است درولایت پنجشیر کمیته امنیت غذایی...

ریاست عمومی امنیت ملی: در حادثه دیروز36 تن شهید شده اند

ریاست عمومی امنیت ملی: در حادثه دیروز36 تن شهید شده اند

کابل 2 دلو باختر درحمله دیروز دشمن بالای قرارگاه یکی از...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 18/ جدی
شمارمحدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویداد های جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر با توجه به عنوان  های درشت برخی ازاین روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه ماندگار درصفحه اول عنوان کرده است جنگ افغانستان چهره عوض کرده است ؟ این روزنامه درصفحه سوم درپیوند به عنوان فوق نوشته کرده است قطب گرایی های جدید درمورد صلح افغانستان شکل گرفته است و به تدریج دیده میشودکه روسیه ، ایران و قطر دریک طرف و پاکستان عربستان سعودی و امارات درطرف دیگر قطب قراردارند .
به نوشته این روزنامه شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور اندکه عدم برگزاری نشست جده نشان دادکه وزن به طرف کشور های ایران ، روسیه و قطر سنگین تر شده و پاکستان دیگر موقف و نقش سابق خودنسبت به طالبان ندارد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده و درصفحه دوم مطلب را زیر عنوان کلید صلح دردست نابخردان نشرکرده است.
سخن ماندگار که پیوسته درصفحه دوم نشر میشود اینبار به وفایی برق اختصاص یافته است .
ماندگار سخن ماندگار زیر عنوان چرا برق کابل بی وفاست ؟ نوشته کرده است .
اما روزنامه ماندگار درصفحه اخیر از قول وزارت داخله عنوان کرده است وزارت داخله پس از نشر لیست مجرمان از پائین شروع کرده ایم و به بالا می رسیم .
به نوشته این روزنامه وزارت داخله دو روز پیش فهرستی از متهمان جرم های جنایی درکابل را منتشر کرد وزارت داخله از مردم افغانستان خواسته است تا در شناسایی این متهمان با مسوولان این وزارت همکاری کنند دراین فهرست اسم ، جرم انجام شده و موقعیت های ارتکاب جرم درج شده است مسوولان دروزارت داخله گفته اندمکافات مادی و معنوی خواهند شد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است اما درهمین صفحه زیر عنوان افق تازه روابط افغانستان و پاکستان نوشته کرده است کنش ها وواکنش های تاریخی و جغرافیایی میان افغانستان و پاکستان وجود داشته است اما همه مشتاقانه انتظار دارند که دوطرف برای چند دهه چالش افغانستان راه حل پیداکنند نگاهی میان امید و نا امیدی اداره استخبارات ایالت خیبرپشتونخوا واحد ارتباط مردم با مردم را دربخش سیاست خارجی و اقتصادی خود ایجاد کرده است و اخیراً نشست بین المللی را توسط نهادهای پادشاه خان برگزار کرد . تمام اشتراک کنندگان این نشست روی داشتن رابطه اقتصادی سیاسی و روند صلح تاکید کردند روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح درصفحه اول به استخراج غیر قانونی معادن درکشور توجه کرده است .
این روزنامه درپیوند به عنوان فوق درصفحه سوم جزئیات ارائه داشته است اما درصفحه اول زیر عنوان انتقال کالا های تجارتی ازطریق دهلیز هوایی مزار شریف به اروپا روز چهارشنبه آغازمیشود نوشته است دفتر مشاوریت ریاست جمهوری در امور مالی و بانکداری اعلام کرده است که نخستین پرواز ازطریق میدان هوایی بلخ به اروپا روزچهارشنبه نزدهم جدی انجام میشود.
این روزنامه همچنان درصفحه اول خبرداده است که حکومت اسناد چهار نامزد وزیر و دو عضو ستره محکمه را به مجلس نمایندگان فرستاده است.
روزنامه هشت صبح در صفحه اول ازقول اتحادیه ملی ژورنالیستان عنوان کرده است، سرپرست وزارت امور داخله جلو دسترسی به اطلاعات را گرفته است .
روزنامه هشت صبح به همین ترتیب درصفحه اول ازقول وزارت دفاع کشور خبرداده است که دوازده غیر نظامی درقندهار از یک زندان گروه طالبان آزاد شدند سرمایه گذاری روی معادن گرسنه اما برروی گنج ،عنوان های میباشند که روزنامه هشت صبح در صفحه های دوم و سوم به نشر آن پرداخته است.
هشت صبح درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه آرمان ملی در صفحه اول مطالبی را زیر عنوان های 15 درصد کودکان منتظر در مان سوراخ قلب جان باخته اند.
تاکید ترک تباران به گرفتن معاونت نخست درانتخابات ریاست جمهوری، شمار گردش گران داخلی بامیان به نصف کاهش یافته است و استقبال شهروندان از اقدام وزارت داخله مبنی بر گرفتاری جنایتکاران نشر کرده است.
آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است. ختم / نالان 

کابل باختر/ 17/ جدی

شمارمحدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
گزارشگرآژانس باختر،با توجه به عنوان های درشت برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه ویسا دربرگ نخست زیر عنوان افغانستان قبرستان امپراطوری ها بوده و باقی مانده است نوشته است ، با افزایش احتمالات درباره کاهش احتمالی نیروهای امریکایی ازافغانستان کارشناسان ارشد مسایل بین الملل نیز از خروج این نیروها استقبال کردند.
پس از اظهارات معاون اول ترمپ مبنی براینکه رییس جمهور امریکا کاهش نظامیان این کشور درافغانستان را بررسی میکند احتمالات درباره پیامد خروج این نیروها تشدید شده.
به نوشته این روزنامه نشریه فارین افیرس ، دراین باره با شماری از برجسته ترین کارشناسان سیاسی گفتگو کرده است به نوشته ویسا ایمان برمهر رییس گروه "اوراسیا " درباره کاهش احتمالی خروج نظامیان امریکایی از افغانستان گفت که جنگ در بیش از 17 سال گذشته از نظر انسانی و مالی بسیار پرمصرف بوده است و نبود تغییر درستراتیژی تصوراینکه تمدید حضور نیروها در افغانستان تغییری ایجاد خواهدکرد دشوار خواهد بود . روزنامه موضوع را ادامه داده اما درصفحه اول زیر عنوان اختلافات روی برگزاری مکان نشست آینده صلح حکومت خواهان تدویر جلسه درجده و طالبان خواهان تدویر آن درقطر اند نوشته کرده است.
برخی منابع نزدیک به طالبان میگویند که گروه طالبان میخواهد تا نشست آینده گفتگو های صلح به جای عربستان سعودی درقطر اما حکومت تلاش میکند این نشست درجده برگزار شود.
طالبان با اعلام عدم شرکت درنشست جده درراستای مذاکرات صلح گفت  که این گروه درتلاش است تا میزبانی مذاکرات را ازجده به قطر تغییر دهد مقامات رسمی طالبان اعلام کردند که به دنبال تغییر میزبانی مذاکرات صلح از کشور عربستان سعودی به قطر هستند.
ویسا ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته کرده است اما درصفحه اول از قول کارشناس روسی آورده که امریکا به دنبال حل مشکل تروریزم درافغانستان نبوده و نیست مشرانوجرگه: اظهارات دونالد ترمپ توهین به افغانهاست عنوان مطلب دیگری میباشد که روزنامه درصفحه اول نشر کرده است.
روزنامه ویسا درصفحه های دیگر شماره امروزی دنبال مسایل بیشتر شده است.
اما روزنامه افغانستان ما ، برگ نخست را با مطلب زیر عنوان امریکا اگر ترکیه خرید اس 400 را لغو کند پاتریوت می فروشیم آغاز کرده و نوشته است رسانه های ترکیه نوشتند که امریکا به کشور ترکیه پیشنهاد کرده است درازای لغو قرارداد خرید اس 400 ترکیه با روسیه این کشور میتواند از امریکا پاتریوت بخرد.
ترکیه با این پیش شرط امریکا مخالفت کرده است.
روزنامه موضوع دنبال کرده اما درصفحه اول ازقول شورای عالی صلح آورده است حکومت بدون اطمینان از مذاکره مستقیم با طالبان درنشست جده شرکت نکند.
افغانستان ما ، جزئیات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه دوم نوشته کرده است.
هند چهار هلیکوپتر جنگی به افغانستان کمک میکند میک از څارنوالی خواست به پرونده های وزیران متهم به فساد رسیدگی شود.
از انفجار یک موتر بمب گذاری شده درننگرهار جلوگیری شد عنوان های دیگر اند که روزنامه افغانستان ما به نشر آنها درصفحه اول اقدام کرده است.
روزنامه هشت صبح درصفحه اول عنوان کرده است جست و جوی طلا دربام دنیا مرگ بیش از 30 کارگر درمعدن طلای بدخشان این روزنامه جزئیات مربوط به عنوان فوق را درصفحه سوم نوشته کرده است.
این روزنامه درصفحه اول زیر عنوان برای نخستین بار میان واخان و فیض آباد جاده کشیده میشود نوشته است وزارت احیا و انکشاف دهات کشور اعلام کرد که منطقه واخان برای نخستین بار با فیض آباد مرکز بدخشان ازطریق جاده موتر رو وصل میشود.
روزنامه موضوع را ادامه داده اما درهمین صفحه مطلب رازیر عنوان پروژه های حقوق زن و زنان فراموش شده نشرکرده است  هشت صبح  درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های ماندگار و آرمان ملی درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند.
ختم/ نالان

کابل باختر ۱۶جدی
قانون اساسی٬ مبنای عدالت ٬ انصاف و حفظ ارزش های مشترک می باشد که هدف نهایی آن قانونمند ساختن جامعه است.
مفسر آژانس باختر مینگارد : ما در هفته تجلیل از قانون اساسی قرار داریم ٬ قانون اساسی ٬مبنا و مجرایی است که دولت ها را ٬ وا میدارد تا توقع مردم را برآورده سازد  قانون اساسی ٬ ویژگی های حکومت های دمکراتیک و مردم سالار است که کار کرد نظام  را در قبال مردم و جامعه تعریف می نماید .
در افغانستان ٬قانون اساسی تا اندازه یی جایگاه خود را پیدا کرد و روحیه برای تطبیق قانون وجود دارد .
در گذشته ها٬ ماجرا های سیاسی بیشتر تقابلی بود مگر حالا منتقدان و مخالفان سیاسی تلاش دارند تا مشکل و دیدگاه اختلافی شان را از دید قانون اساسی حل کنند  که این خود یک پیشرفت است .
باآنکه  قانون اساسی  افغانستان به پرسش های زیادی  پاسخ گفته است و زندگی اجتماعی را در این کشور چوکات بندی و به معقوله حقوق بشری پرداخته است ٬ فعالیت مدنی ٬ حقوق زنان ٬ آزادی بیان و فعالیت های سیاسی در آن تضمین شده است ، مگر پاره یی از ناهنجاری ها هنوز وجود دارد که افکار عمومی را نسبت به تطبیق قانون مخدوش ساخته است.
بخشی از مردم را باور بر این است که قانون در افغانستان٬ بیشتر پای ضعیفان را می گیرد و قدرتمندان ازآن گریز میکنند. این نشان میدهدکه هنوز هم تطبیق قانون به عنوان یک معضل مطرح است و قانون در سطوح مختلف نقض شده است ٬ نقض قانون در کشور امر پوشیده نیست مگر تعهد برای تطبیق قانون دلگرم کننده می باشد و در این جا نقش کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مورد بحث است .
از این کمیسیون که میتوان آن را محاکمه قانون اساسی دانست توقع های زیادی وجود دارد.
بررسی و رسیدگی به شکایات وارده علیه حکومت‌های محلی، احزاب سیاسی، صلاحیت محاکم ٬ مقامات ارشد  و رسیدگی به شکایت افراد در زمینه نقض حقوق اساسی شان٬ جز صلاحیت  این کمیسیون است مگر این کمیسیون نتوانست موارد اصلی نقض قانون اساسی را برطرف سازد.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون  اساسی در کنار آنکه باید برای تثبیت خود ظرفیت سازی نماید نیاز به حمایت دولتمردان نیز دارد که باید به آن پرداخت.
فراموش نشود که قانون اساسی است که برای ما فرصت آن را مساعد می سازد تا باچالش ها در عرصه سیاست و اجتماع  ٬اقتصاد٬ ثبات و امنیت  مبارزه کنیم ورسیدن به  این هدف تنها ازمسیر قانون پذیری امکان پذیر است .  ختم  صائم

کابل باختر/ 16/ جدی
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را درباره رویداد های جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر ، با توجه به عنوان های درشت برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه ویسا درصفحه اول زیر عنوان دونالد ترامپ خواستار عدم شفافیت درجنگ افغانستان شد نوشته کرده است رییس جمهور امریکا با اشاره به گزارش نهادهای تفتیش در باره جنگ افغانستان گفت که به پنتاگون دستور داده تا گزارش ها درباره این کشور را دراختیار عموم قرارندهند به گزارش ستارز اندسترایپس دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا درنخستین دیدار با کابینه این کشور درسال جدید میلادی گزارش های نهادهای بازرسی این کشور را که وظیفه افشای مصرف بودجه فساد و سوء استفاده در افغانستان را دارند غیر عقلانی دانست و خواستار عدم انتشار این گزارش ها برای عموم شد.
روزنامه ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته کرده است اما درصفحه اول از قول یک مقام امریکا آورده است نیروهای خاص امریکا درافغانستان باقی می مانند.
به نوشته این روزنامه یک مقام امریکایی اعلام کرد درصورت خروج هفت هزار نظامی این کشور از افغانستان واشنگتن نیروهای خاص خود را برای عملیات هجومی علیه طالبان حفظ میکند درحال که مایک پنس معاون اول رییس جمهور امریکا اعلام کرد که ترمپ درحال بررسی خروج نیمی از نظامیان امریکایی از افغانستان است .  یک منبع امنیتی اعلام کرد که نیروهای اقدام مستقیم عملیات خاص درافغانستان باقی خواهند ماند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده درصفحه اول زیرعنوان شورای عالی صلح تاکنون تاریخ دقیق برگزاری نشست جده مشخص نشده است آورده است شورای عالی صلح کشور می گویئد که عربستان سعودی تا هنوز تاریخ برگزاری نشستی در راستای روند صلح افغانستان درشهر جده برگزار شود را مشخص نکرده است.
اسدالله زائری معاون سخنگوی شورای عالی صلح به آژانس جمهور گفت تاریخ دقیق برگزاری نشست جده مشخص نشده هماهنگی و تعیین زمان برگزاری این نشست دراختیار میزبان است .
روزنامه موضوع را دنبال کرده درصفحه های دگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه افغانستان ما ، درصفحه اول زیر عنوان امریکا برای خروج از سوریه جدول زمانی مشخص ندارد نوشته کرده است امریکا نمایند جدید خود را در ائتلاف بین المللی علیه داعش معرفی کرد درهمین حال وزارت خارجه امریکا میگوید برای خروج نظامیان این کشور از سوریه هیچ جدول زمانی تعیین نشده است.
روزنامه ادامه داده و درهمین صفحه زیر عنوان دگر ترکیه میزبان اجلاس سران افغانستان و پاکستان درمورد صلح خواهد بود نوشته کرده است رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه گفته است که کشورش در نظر دارد جلسه ای را با حضور سران پاکستان وافغانستان در رابطه به روند صلح درافغانستان میزبانی کند.
این اظهارات درجریان سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان به ترکیه صورت گرفته است .
آقای اردوغان  دریک کنفرانس مشترک خبری با نخست وزیر پاکستان گفت که انتظار دارد این جلسه بعداز انتخابات ترکیه برگزارشود . او گفت به خواست خدا جلسه سه جانبه را در استانبول بعداز انتخابات 31 مارچ ترتیب خواهیم داد.
رییس جمهور ترکیه افزود باور دارم که این نشست سه جانبه میان افغانستان ، پاکستان و ترکیه برای رفع بسیاری از نارضایتی ها مفید خواهد بود.
روزنامه موضوع را دنبال کرده سرمقاله شماره امروزی را درصفحه دوم زیر عنوان رقابت نامزدان ریاست جمهوری باید برنامه محور باشد.
تحصیلات عالی درافغانستان چالش های فراروی دولت افغانستان عنوان های دگری میباشند که این روزنامه به نشر آن درصفحه سوم اقدام کرده است.
افغانستان ما ، درصفحه های دگر دنبال مطالب بیشتر شده است به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح ، آرمان ملی و ماندگار درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته است و دنبال سایر مطالب شده اند. ختم/ نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL