23 میزان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

مشاور امنیت ملی: حمایت از آزادی بیان و حفاظت از شهروندان وظیفه ماست

مشاور امنیت ملی: حمایت از آزادی بیان و حفاظت از شهروندان وظیفه ماست

کابل/ ۲۳ میزان/ باختر داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی امروز...

سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به پرسش های سناتوران پاسخ داد

سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به پرسش های سناتوران پاسخ داد

کابل ۲۳ میزان باختر جلسه مشرانوجرگه امروزبه ریاست فضل هادی مسلم...

جلسه شورای عالی رسانه ها برگزارشد

جلسه شورای عالی رسانه ها برگزارشد

کابل ۲۳ میزان باختر جلسه شورای عالی رسانه ها امروز به...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل/۱۰میزان / باختر
شماری محدود ازروزنامه های چاپی که به دسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث پیرامون مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار و گزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
این روزنامه ها بیشتر به اخبار و مسایل مربوط به انتخابات پرداخته اند و این روند را کارشناسانه بررسی کرده اند.
گزارشگرآژانس باختر ، با توجه به عنوان های درشت برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه آرمان ملی درصفحه اول زیرعنوان مسلم یار، ما سرپدرش آرای بدون بایومتریک را حساب می کنیم .
ریاست اجرایی: مقام های عدلی و قضایی تهدید ها علیه کمیسیون های انتخاباتی را بررسی و با عاملان آن برخورد قانونی نمایند نوشته است: کمیسیون شکایت های انتخاباتی در واکنش به اظهارات رییس مجلس سنا که خطاب به کمیسیون انتخابات گفته است ‹‹ما سرپدرش آرای بدون بایومتریک آرا را حساب می کنیم ››
باردیگر تاکید کرد که تنها آرای بایومتریک شده درانتخابات مدار اعتبار خواهد بود.
این روز نامه مطالبی دیگر تحت عنوان رحمت الله نبیل : ما پیروزواقعی انتخابات هستیم نگاشته است ...
نبیل گفت ، کسانی که پیش از اعلام نتایج انتخابات خود شان را برنده اعلام می کنند بستر را برای بحران انتخاباتی درافغانستان مساعد می سازند.
او افزود: ‹‹یگانه مرجع که حق اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری را دارد کمیسیون مستقل انتخابات است و هیچ کس حق ندارد خود را برنده انتخابات اعلام کند.››
همچنان روزنامه آرمان ملی یک مطلب دیگر تحت عنوان کمیسیون شکایت های انتخاباتی ۴۳۶۷ مورد شکایت انتخاباتی ثبت شده است نیزنشرکرده و نوشته است ، کمیسیون شکایت های انتخاباتی اعلام کرده که ۴ هزار و ۳۶۷مورد شکایت انتخاباتی با پایان روند دریافت شکایت ها، دراین کمیسیون ثبت شده است.
روزنامه ماندگار درصفحه هشتم زیرعنوان بنیاد انتخابات و شفافیت افغانستان: تقلب سازمان یافته درانتخابات صورت گرفته است نوشته است .
انتخابات ریاست جمهوری درششم میزان با چالش های زیاد مواجه شد ادعا های مبنی بروجود تقلب، ناکارایی دستگاه های انگشت نگاری و بسته بودن برخی محلات رای دهی و میزان پائین اشتراک مردم از چالش های این انتخابات عنوان شده است.
نهادهای ناظر انتخابات نیز گفته اندکه چالش ها درانتخابات ریاست جمهوری و کمرنگ بودن اشتراک مردم دراین روند وجود داشته است و این مشروعیت انتخابات را به پرسش مواجه می سازد.
روزنامه ۸صبح درصفحه اول تحت عنوان دومیلیون و ۵۹۸ هزار رای ، آمار تخمینی شرکت کنندگان انتخابات ریاست جمهوری نگاشته: کمیسیون مستقل انتخابات سه روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری موفق شده است تنها میزان تخمینی رای دهندگان را همه گانی کند آمار ابتدایی این کمیسیون نشان می دهد که درانتخابات ششم میزان حدود دومیلیون و ۵۹۸ هزار و ۴۴۵نفر شرکت کرده اند.
روزنامه ویسا درصفحه اول زیرعنوان ضمیرکابلوف: امریکا و طالبان برای ازسرگیری مذاکرات صلح علاقمند هستند نوشته، اکنون مسکو باید برای آغاز گفت وگو ها بین نمایندگان امریکا و طالبان میانجگیری کند.
نماینده خاص رییس جمهور روسیه درافغانستان گفت که امریکا و طالبان برای ازسرگیری مذاکرات علاقمند هستند واکنون روسیه باید بین آنها میانجگیری کند.
ختم/ شوخک ...ک...م

کابل/ ۹میزان/ باختر  
با وجود پیش داوری ها٬نتیجه انتخابات چیزی خواهد بود٬که آرای مردم آن را رقم  خواهد زد.
مفسرآژانس باختر می نگارد: انتخابات یک نورامید برای ایجاد یک آینده با ثبات و دموکراتیک است که مردم سالاری را تقویت می کند و حکومت قانون را در کشور گسترش می دهد.
مردم افغانستان به همین امید وآرزودر ششم میزان به سوی صندوق های رای رفتند و برای انتخاب زعیم ملی شان رای دادند.
اما موجودیت اختلافات جدی میان دسته های انتخاباتی و تلاش این دسته ها برای برتری جویی ها و خلق ماجرا٬ می تواند دموکراسی نیم بند در کشوررا آسیب رساند و امید های تازه ایجاد شده در وجود مردم را نابود کند.
روز گذشته یک دسته انتخاباتی در یک برنامه غیر مترقبه ادعای پیروزی در انتخابات مطرح کرد٬که واکنش جدی دسته رقیب را درپی داشت و دسته رقیب هم از پیروزی در انتخابات سخن گفت .
تنها این دو دسته نیستند که ازپیروزی در انتخابات سخن می گویند هر دسته انتخاباتی ادعای بلند دارد٬در کنارآن که هر کدام خود را قهرمان میدان معرفی می کند٬هر کدام از تقلب یاد می کنندو خود را قربانی معرفی می و یافته های تخمینی خود را در فضای عمومی مطرح می کند.
حتا نامزدی است که خودرا صد فیصد رییس جمهور می داند و نامزدی هم است که هشدار می دهد اگر پیروز به  جنگ و سنگر خواهد رفت.
پست ریاست جمهوری یک٬ مگر متقاضیان هژده نفر هستند٬این حکم قانون است که از این میان٬ فقط یک نفر در این عالی ترین  پست رهبری کشور جا خواهد گرفت.
انتخابات از خودچوکات ویک روند قانونی واصولی دارد و طبعا نتیجه انتخاباتی چیزی خواهد بود که مردم می خواهند.
نامزدانی که از آغاز روند تا امروز٬مطابق به اصول و مقررات انتخابات رفتار کرده اند٬حالا هم اجازه دهند که روند انتخابات سیر قانونی خودراطی کند. اگرایراد ٬شکایت ویا مشکلی دارند٬کمیسیون شکایات انتخابات مکلفیت دارد آن را بررسی کند.
فراموش نشود٬اعلام نتایج تخمینی و تخیلی٬ خود یک تخطی از مقررات انتخابات است و می تواند تحت پیگرد قرار گیرد.
ازطرف دیگر٬کمیسیون مستقل انتخابات مکلفیت دارد که به نگرانی های نامزدان ومردم پاسخ گوید. شماری ازنامزدان٬دسته های مشخص را٬ متهم به مهندسی در انتخابات و تقلب کاری می کنندو ادعا دارند که این دسته های انتخاباتی در صدد کتمان موقف دیگران و کامیاب ثابت کردن خود اند.
فراموش نشود که  چندانتخاباتی که در گذشته برگزار شد در وجود ناتوانی و مدیریت ضعیف مسوولان پیشین کمیسیون های انتخاباتی  دچار بحران شد.
مردم به این باور اند که دروجود تعهد و رسالتی که مسوولان جدید این کمیسیون دارند٬ باید از وقوع یک بحران دیگر در انتخابات٬جلوگیری شود و این زمانی ممکن است که مسوولان کمیسیون های انتخاباتی صادق باشند و رای مردم را امانت مردم بدانندو ازآن حراست کنند.
مردم درانتخابات رای دادند تا دموکراسی و آینده خود را دریابند و تضمین کنند مگردروجود بازارآشفته سیاست و معامله٬ بازنده اصلی مردم خواهند بود.
اگرماجرایی درکار باشد٬نامزدان باید بدانندکه افغانستان وارد یک  دوردیگری از خشونت سیاسی خواهد شد و بی ثباتی سیاسی٬ فرصت طلبان داخلی و خارجی را موقع خواهد داد که آنچه می توانند٬ در افغانستان انجام دهند .
راه حل معضل کنونی درکشور٬ تمکین به قانون و تحمل شخص برنده است که از سوی کمیسیون انتخابات اعلام خواهد شد. صائم

کابل/9میزان/ باختر
انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و کمیسیون مستقل انتخابات وعده داده است که در روزهای اخیر ماه جاری نتایج ابتدایی انتخابات را همگانی کند.در حالی که مردم افغانستان منتظر اعلام نتایج انتخابات هستند، متاسفانه شماری از نامزدان و طرفداران شان خود را پیروز اعلام می کنند و از تشکیل حکومت ستاد شان حرف می رانند. چنین پیش داوری ها از یک سو اذهان عامه را مشوش می کند و از سوی دیگر پیام آور خطر ایجاد یک بحران جدید انتخاباتی نیز است.
مفسر سیاسی آژانس باختر٬ به تحلیل و بررسی همین خطر پرداخته است و می نگارد:
بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و همچنان قانون انتخابات تنها کمیسیون مستقل انتخابات حق و صلاحیت اعلام نتایج  ابتدایی و نهایی انتخابات را دارد. قوانین کشور به ستادهای انتخاباتی، نامزدان و طرفداران شان این صلاحیت را نداده است که خود را پیروز، برنده و شایسته اعلام کنند و حریفان شانرا ناکام، شکست خورده و رانده شده.
انتخابات بازی کودکانه نیست، انتخابات به معنای استهزای  احساسات پاک مردم نیست. اخلاق پیکار های انتخاباتی این را ایجاب نمی کند که یکی از این گوشه و دیگری ازآن گوشه، صدای پیروزی بلند کنند و قانون را زیر پا کنند. حتا درمسابقات رزمی داخل قفس که دو حریف همدیگر را خوب می زنند و می کوبند تا زمانی که داور مسابقه نتیجه را اعلام نکند و دست برنده را بلند نکند، هیچ یک به حیث برنده مسابقه شناخته نمی شود حتا اگر وی در لحظات نخست مسابقه حریفش را نکاوت کند.
نامزدان ریاست جمهوری و طرفداران شان باید انتظار بکشند که کمیسیون مستقل انتخابات همه آرای استعمال شده را بررسی کند، نتایج را داخل سیستم کند و بعد آن را همگانی کند.
نامزدان ریاست جمهوری باید در رعایت و متابعت از قانون نمونه و الگو برای دیگران باشند نه این که خود آن را زیرپا کنند.
داوری های پیش ازوقت از یک سو ذهنیت عامه را مغشوش می کند و از سوی دیگر زمینه برای ایجاد یک بحران جدید انتخاباتی فراهم می کند. افغانستان امروز در شرایطی نیست که تحمل یک بحران جدید انتخاباتی مانند بحران سال 1393 را داشته باشد. اگر کشور بار دیگر با چنان بحران انتخاباتی روبه رو شود، در آن صورت پیامدهای ناگواری برای بقای نظام و ثبات سیاسی کشوردر پی خواهد داشت و هیچ کسی به شمول آنانی که به چنین بحران آگاهانه و یا غیر آگاهانه دامن می زنند، نخواهد توانست آن را مهار کند و تحت اداره خویش درآورد. افغانستان امروز بیش از همه به ثبات سیاسی، تقویت نظام جمهوری و صلح نیاز دارد و این سه اولویت بزرگ ملی تنها در وجود تشکیل حکومت مقتدر مرکزی که برخاسته از آرای شفاف مردم افغانستان باشد، برآورده شده می تواند.
نامزدان ریاست جمهوری نباید در کار کمیسیون های انتخاباتی مداخله کنند بگذارند که این دو کیمسیون مکلفیت های شان را در پرتو قوانین نافذه کشور انجام دهند. آن چه به شفاف بودن شمارش آرا ارتباط می گیرد، همه مردم افغانستان چه آنانی که در رای دهی اشتراک کرده اند و چه آنانی که در رای دهی اشتراک نکرده اند، خواهان شفاف بودن و تفکیک آرای پاک از آرای تقلبی هستند.
نامزدان باید به این خواست و اراده مردم افغانستان احترام کنند و از بازی ها و ماجراجویی های خطرناک بپرهیزند. ن. ش. 

کابل /۹ میزان /باختر
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخباروگزارشهای را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر، باتوجه به عنوان های درشت شماری از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است .
روزنامه ویسا، برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان تلفات غیرنظامیان درهفته گذشته چهار برابر افزایش یافته است آغاز کرده است و نوشته است: براساس یک گزارش تازه مرکز مطالعات استراتیژیک قاصد تنها دریک هفته گذشته که خونین ترین روزها برای افغانان بوده است ۴۲۹ تن کشته وزخمی شده اند.
به نوشته ویسا مرکز مطالعات استراتیژیک قاصد، تلفات و خسارات ناشی از جنگ وحوادث امنیتی را به صورت هفته وار گزارش می کند.
روزنامه ویسا موضوع را دنبال کرده است این روزنامه همچنان درصفحه اول ازقول رییس سابق کمیسیون شکایات انتخاباتی عنوان کرده است که انتخابات ریاست جمهوری به طرف بحران می رود.
این روزنامه از قول عبدالله عبدالله آورده است که تیم ثبات وهمگرایی برنده است و انتخابات به دور دوم نمی رود. همچنان این روز نامه درهمین صفحه ازقول امرالله صالح آورده است که درمورد فرجام انتخابات هیچ حق ندارد که قضاوت خیالی و کوچه یی می کند. روزنامه ویسا همچنان درصفحه اول از قول وزارت دفاع ملی آورده است، گزارش ها درباره سقوط ولسوالی های بهارک و خواجه غار ولایت تخار نادرست است.
ویسا درصفحه اول از قول کمیسیون مستقل انتخابات آورده است که آرای بدون بایومتریک قطعاَ قابل قبول نیست.
به نوشته این روزنامه، حواعلم نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است که آرای بدون بایومتریک باطل است.
روزنامه ویسا، ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته کرده است.
روزنامه ویسا درصفحه آخر خبرداده است که درحمله هوایی درتخار ۳۰ نیروی خیزش مردمی کشته شدند.
این روزنامه در همین صفحه ازقول اعضای ولسی جرگه آورده است که افغانان باردیگر تحمل حکومت فاجعه باروحدت ملی را ندارند.
روزنامه ویسا درهمین صفحه ازقول رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی عنوان کرده است که ۲۵۶۹ شکایت درکمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت شده است.
روزنامه ویسا درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه ماندگار درصفحه اول ازقول احمدولی مسعود عنوان کرده است که تقلب درانتخابات وضعیت را خطرناک می سازد.
غنی درتلاش مهندسی نتایج انتخابات، عنوان مطلبی دیگری می باشدکه این روزنامه در صفحه اول به نشر آن اقدام کرده است.
ماندگار نیز درصفحه اول ازقول داکتر عبدالله آورده است رای ما بلند است و انتخابات به دور دو نمی رود.
روزنامه ماندگار درصفحه دوم مطلبی را زیرعنوان آیا مردم دیگر به دموکراسی باورندارند ؟ نشرکرده است و درصفحه سوم از قول نهادهای ناظر و نامزدان آورده است از انجام تقلب و رفتن افغانستان به طرف بحران نگران هستیم .
به نوشته این روزنامه، گزارش ها نشان می دهد که تلاش های جریان دارد تا رای ها نابایومتریک شده شامل سیستم شده و با استفاده از این آرای تقلبی یک تیم خاص برنده اعلام شود.
نگرانی ها از انجام تقلب به نفع یک تیم مشخص بار دیگر اوج گرفته و مردم نگران اند که نکند مانند انتخابات ۲۰۱۴ مردم شاهد تقلبات گسترده باشند و پس از آن بحران دیگر شکل بگیرد تا مرزتجزیه به پیش برود.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح و آرمان ملی در شماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند. ختم/ نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL