28 اسد 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کتابخانه  " نیلاب رحیمی "  درکابل افتتاح شد

کتابخانه " نیلاب رحیمی " درکابل افتتاح شد

کابل باختر28 اسد فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز...

تجلیل از نودونهمین سالروز استرداد استقلال درسرتاسر افغانستان

تجلیل از نودونهمین سالروز استرداد استقلال درسرتاسر افغانستان

کابل 28 اسد باختر از نودو نهمین سالروز استرداد استقلال افغانستان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

شنبه 13 اسد
کابل باختر/ 13/ اسد
شمار محدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشر کرده اند.
گزارشگر آژانس باختر ، با توجه عنوان های برخی از روزنامه ها ، گزارش حاضر را آماده کرده است .
روزنامه افغانستان ما ، درصفحه اول زیر عنوان ، ترکیه ازتلاش مشترک برای رفع اختلاف با امریکا خبرداد .
نوشته کرده است روزجمعه 12 اسد 13 آگست را مولود چاودش اوغلو وزیر خارجه ترکیه پس از ملاقات با مایک پومپو همتای امریکایی خود گفت که دوطرف موافقت کرده اند برای حل اختلاف بین دوکشور از نزدیک همکاری کند این ملاقات درحاشیه نشست آسه آل درسنگاپور صورت گرفت.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است درهمین صفحه خبرداده که حمله بریک مسجد درپکتیا دست کم 29 کشته و 81 زخمی برجای گذاشت.
روزنامه افغانستان ما همچنان درمطلب دیگر زیر عنوان چین در بخش آموزش پولیس با افغانستان همکاری میکند نوشته کرده است وزارت داخله کشور میگوید که قرار است که چین دربخش آموزش پولیس با افغانستان همکاری کند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است درهمین از سفرسفیر ملکی ناتو به گردیز خبرداده و نوشته کرده است سفیر ملکی ناتو در افغانستان در دیدار با بزرگان اقوام درولایت پکتیا گفته که کشورهای عضو ناتو با کشورهای همسایه افغانستان در باره صلح با طالبان گفت و گو میکند کارنیلس زمرمین که دریک سفر دوروزه برای دیداری برای گفتگو در باره صلح به شهر گردیز درولایت پکتیا گفت که رهبری صلح دردست افغان ها است او همچنین گفت که احتمال دارد آتش بس دیگر میان طالبان و حکومت افغانستان در جریان روزهای عید قربان برقرار شود.
روزنامه افغانستان ما ، موضوع را دنبال کرده است و نیز درهمین صفحه خبرداده است که یک فرمانده مسلح غیر مسوول در قندوز باز داشت شد.
به نوشته این روزنامه وزارت امور داخله کشور از بازداشت یک فرمانده مسلح غیر مسوول درولایت قندوز خبرمیدهد.
وزارت امور داخله با نشر خبرنامه ای گفته است که این فرمانده مسلح غیر مسوول شام روز پنجشنبه 11 اسد دریک درگیری با نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
روزنامه افغانستان ما ، موضوع را دنبال کرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی برگ نخست را با مطلب زیر عنوان مذاکره امریکا و طالبان توافق برای صلح یا تبانی برای تجزیه ؟ آغاز کرده و درهمین صفحه خبرداده است که 21 ولسوالی در زون غرب افغانستان قاضی و دادستان ندارد.
این روزنامه همچنان درصفحه اول از قول پاپ فرانسیس عنوان کرده است مجازات اعدام غیر قابل پذیرش است .
به نوشته این روزنامه پاپ فرانسیس آموزه کلیسای کاتولیک مجازات اعدام را تغییر داد و در سیاست جدیدی که متن آن چند روز پیش نشر شد گفته است مجازات اعدام هم واره ناروا است چون حمله به فرست ذاتی همه انسان ها است .
روزنامه آرمان ملی در صفحه دوم سر مقاله شماره امروزی را زیر عنوان جاسوسان خارجی ها نیز از فهرست نامزدان حذف شوند نوشته کرده است و درصفحه سوم مطلب را زیر عنوان انتخابات مشق دموکراسی یا حربه سیاسی ؟ نشرکرده است این روزنامه در صفحه چهارم به زدوبندهای سیاسی درافغانستان توجه کرده ، زیر عنوان زدوبندها درسیاست افغانستان به این موضوع پرداخته است .
روزنامه آرمان  ملی درصفحه های دیگردنبال مطالب بیشتر شده است به همین ترتیب روزنامه های دیگر یا به نشر مطالب مشابه پرداخته و یا دنبال سایر مطالب شده اند.  ختم/ نالان

کابل باختر/ 11/ اسد
کمیسیون مستقل انتخابات 31 حمل سال 1398 را روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وشورای های ولایتی درکشور تعیین نمود و به این ترتیب به نگرانی های در خصوص عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نقطقه پایان گذاشت .
مفسر آژانس باختر مینگارد ، کمیسیون مستقل انتخابات 31 اسد را روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وشورا های ولایتی تعیین نموده است و به این ترتیب یک تعهد دیگر حکومت مبنی به برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری جامه عمل خواهد پوشید.
مگر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری درکشور عاری از مشکلات نیست چالش ها و مشکلات جدی فرا راه این برنامه ملی قرار دارد که هرگاه در برابر آن برنامه ریزی های دقیق صورت گیرد و درست مدیریت شود حجم این چالش ها و مشکلات کاهش خواهد یافت.
کمیسیون مستقل انتخابات فقدان امنیت ومشکلات مالی را مشکلات جدی میداند که فراراه این برنامه ملی قرار دارد .
هرگاه به وضعیت ناهنجارکنونی درکشور دقیق شویم این دو مساله وواقعاً معضل های جدی اند که دولت و نهاد وابسته به آن را به تحرک وا میدارد.
مگر برخی مشکلات هم است که میتوان آن را درکار دقیق وهماهنگ برطرف ساخت.
منتقدان نظام دولت را متهم میسازند که با عدم برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها و تعیین زود هنگام تاریخ انتخابات ریاست جحمهوری در پی مهندسی انتخابات و یا هم مانورهای سیاسی اند . ضمناً احزاب سیاسی وچهره های منتقد نظام ، کمیسیون مستقل انتخابات را یک نهاد وابسته دانسته که بیشتر برای یک حلقه و تیم خاص کار میکند ، اتهامات چون تذویر ، جعل حاشیه روی ، کم کاری ، کمبود ظرفیت ، عدم مدیریت .... نیز بر کمیسیون مستقل انتخابات وارد میشود ، این گونه اتهام بندی ها نشان میدهد که هنوز اعتماد لازم نسبت به کار کمیسیون انتخابات وجودنداردو کمیسیون یاد شده غرض کسب اعتماد و باور مردم احزاب سیاسی و نهادهای دیگر باید بیشتر تلاش کند.
آگاهان سیاسی میگویند که برگذاری انتخابات آینده ریاست جمهوری باید با روش جدید و میکانیزم قابل قبول صورت گیرد آنچه مهم است جلوگیری از شیوه های کهنه و گذشته است که انتخابات گذشته را زیر سوال برد و ایراد های زیادی را در پی داشت .
کمیسیون مستقل انتخابات باید میکانیزم را روی دست گیرد که درآن شفافیت وجود داشته باشد و از حجم مشکلات که درگذشته دامنگیر این روند بود بکاهد .
حرف دیگر اینست که انتخابات ریاست جمهوری یک برنامه ملی است که یک نهاد و یا یک کمیسیون به تنهایی نمیتواند از عهده آن بیرون شود . لازم است که احزاب سیاسی فعالان مدنی که انتقاد کنندگان اصلی درخصوص این روند اندبا کمیسیون انتخابات و حکومت به تفاهم برسند که سلامت این برنامه ملی را تضمین کنند.
از دید مردم کمیسیون انتخابات، حکومت، فعالان مدنی و احزاب سیاسی مسوولیت مشترک در خصوص برگزاری انتخابات دارند که باید مسوولیت های شان درک کنندو به جای انتقاد یک راه وشیوه مناسب و قابل قبول را مشخص سازند.
شماری از احزاب سیاسی و فعالان مدنی که حکومت را به اجرا مانور و یاهم مهندسی انتخابات متهم میکنند درحالیکه خود هم حرف کم دارند و برای حل معضل یک میکانیزم قابل قبول را ارائه نکرده اند.
مساله دیگر مشکلات امنیتی است نگرانی که قابل درک بوده درحال حاضر در بیشتر از سی ولسوالی کشور مشکلات جدی امنیتی وجود دارد و بسیاری ولسوالی های هم از امنیت نیم بند دچار مشکل اند در موجودیت چنین یک وضعیت چگونه میوان از برگزاری انتخابات سراسری سخن گفت مگر آنکه به نگرانی های کمیسیون انتخابات پرداخت.
برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مدت زمان کمی باقی مانده درحالیکه حجم مشکلات و ایراد گرفتن ها زیاد است لازم است تا برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با دید وسیع ملی وارد عمل شد و به جای حاشیه راندن ، انتقاد و ایراد گرفتن، این برنامه ملی را تقویت نمود ومکلفیت های میهنی خود را انجام داد. ختم/ تحلیل سیاسی

کابل باختر/ 10/ اسد
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را در باره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشر کرده اند.
روزنامه ویسا دربرگ نخست از قول تحلیگران عنوان کرده است که تفکر انتقال داعش به آسیای مرکزی به واقعیت مبدل گردیده است.
این روزنامه همچنان درصفحه اول از قول سیگار عنوان کرده است حکومت افغانستان درمقابل با فساد گسترده بی تفاوت عمل میکند.
به نوشته این روزنامه اداره نظارت از امور بازسازی درافغانستان سیگار دریک گزارش تازه بازهم حکومت افغانستان را در مقابله با فساد گسترده ناکام خواند.
سیگار دیروز گزارش داد نیروهای دولتی افغانستان درافزایش کنترول برکشور ناکام مانده و حکومت افغان نیز در مقابله با فساد گسترده همچنان بی تفاوت عمل میکند روزنامه ویسا همچنان درصفحه اول عنوان کرده است که دیپلومات های امریکایی درباره موقف ترامپ درقبال افغانستان نگران میباشد.
ویسا همچنان درصفحه اول خبرداده است که حامدکرزی با نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد دررابطه به انتخابات آینده مذاکره کرده است.
ویسا به همینگونه درصفحه اول از قول احمد ایشچی عنوان کرده است برای رسیدگی به دوسیه ام به محکمه لاهه شکایت خواهم کرد.
ویسا به همین ترتیب خبرداده که نتایج ازمون شمول در موسسات تحصیلات عالی امروز اعلام میشود.
روزنامه ویسا درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اماروزنامه هشت صبح برگ نخست را با عنوان تقویم انتخابات ریاست جمهوری امروز اعلان میشود آغاز کرده و جزئیات درپیوند به عنوان فوق را در صفحه سوم ارائه داشته است.
اما درصفحه اول زیر عنوان علی اصغر سیغاتن به جرم نشر یک خبر در تهران دادگاهی شد.
به نوشته این روزنامه علی اصغر شیغیان مدیر مسوول خبرگزاری انصاف نیوز به جرم نشر یک خبردرتهران دادگاهی شد.
گزارش شده است که این رسانه خبری را درپیوند به نگهداری تعدادی از افغان ها دریک قفس در ولایت شیراز ایران به نشر رسانده بود.
روزنامه موضوع را دنبال کرده درصفحه دوم زیر عنوان اجماع ملی و انتخابات نوشته کرده است کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است که 31 حمل سال آینده روز انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود اعلام روزانتخابات ریاست جمهوری یک گام به پیش است اما خبر نگران کننده این است که تلاش هایی به هدف تاخیر انتخابات شوراهای ولسوالی ها در جریان است عده ای درکمیسیون مستقل انتخابات تلاش میکنند که انتخابات شوراهای ولسوالی ها را به دلایل تخنیکی به تاخیر بیندازند به نوشته این روزنامه بر گزارنشدن انتخابات شوراها موجه نیست .
روزنامه موضوع را دنبال کرده است درصفحه دوم همچنان با توجه به حملات دشمن از قول شماری از قابله ها در شهر مزارشریف عنوان کرده است به درمان گردردها دردنرسانید.
طالبان 16 مسافر را در شاهراه کابل – پکتیا ربودند.
انفجاری درفراه جان 11 مسافر را گرفت عنوان های دیگر اند.
که این روزنامه درصفحه دوم نشرکرده است و درصفحه های دیگر دنبال سایر مطالب شده است.
اما روزنامه آرمان ملی در صفحه اول زیرعنوان جنایت تروریستان داعش در درز آب جوزجان شماری از زنان مورد تجاوز جنسی قرارگرفته اند نوشته کرده است شماری از زنان درولسوالی درزآب ولایت جوزجان مدعی شده اند که تروریستان داعشی دراین ولسوالی زنان و دختران را با خود برده و برآنان تجاوز میکنند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و نیز دراین صفحه خبرداده است که سالانه 20 هزار نفر درافغانستان به سرطان مبتلا میشوند و 15 هزار تن شان می میرند.
روزنامه آرمان ملی همچنان خبرداده است که 199 کار آموز ازمرکز آموزشی افغان – کوریا فارغ شدند.
آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است. ختم/ نالان 

کابل باختر/10/اسد
قتل، انفجار، انتحار و  هرعملی تروریستی دیگر ٬دشمنی آشکار با دین و امت اسلامی بوده و به عنوان عملکرد شیطانی مردود و ناروا است.
مفسر آژانس باختر مینگارد: درروزهای اخیر هموطنان ما در بخش های مختلف کشور بخصوص ولایت ننگرهار شاهد گسترش فعالیت های هراس افگنانه اند، تشدید فعالیت های هراس افگنانه دربستر انکشافات سیاسی صورت گرفته که نشان میدهد حلقات در صدد ان اند تا خود را از راه تشدد و زور گویی حاکم بر اوضاع معرفی کنند.
مردم افغانستان را باور بر این است که حل مشکلات جاری در کشور  تنها از طریق گفتگوهای سازنده بین الافغانی امکان پذیر است و گروه های که برای قتل، آدم ربایی ٬ترور و انتحار، انفجار و تخریب آستین بر زده اند، این حرکت شان نه تنها انسانی نیست، بل از نظر اسلام که دین صلح و مشوره، اخوت و هم پذیری است، مردود دانسته شده است.
ما روزگذشته شاهد حوادث اسفبار تروریستی در ولایت های ننگرهار، فراه، فاریاب  بودیم، حوادث که  در آن دفاتر عامه المنفعه، شفاخانه، افراد ملکی و مسافران در امان  نماند.
این در حالیست که طالبان با امریکا مذاکره میکنند، مگر در افغانستان کارمند یک موسسه امداد رسانی هدف قرار میگیرد، یک مریض در شفاخانه مصونیت ندارد و یک مسافر در شاهراه قربانی ماین ویا فعالیت های تروریستی  می شود اینها را چگونه میتوان توجیه کرد؟ آیا میتوان قتل یک کارمند ملکی یک موسسه عام المنفعه ویا کشتار بیماران در یک شفاخانه را و یا هم قتل مسافرین را جهاد نامید؟
آیا میتوان درافغانستان دست به کشتار افراد ملکی زد، مگر درقطر برای ختم جنگ با امریکاییان پای مذاکره نشست؟ این گونه عملکرد را چگونه میتوان تفسیر کرد؟ وحشت وبربریت ویا جهاد در برابر اشغالگران ؟
مردم مطرح میسازند که طالبان با امریکا وارد مذاکره میشوند، مگر در کشور شان هموطنان خود را به گلوله میبندند این چه معنا و مفهومی میتوند داشته باشد؟
آیا برای رهبران گروه های مسلح مخالف این زیبنده است که ملت را که درگیر فقر و بیکاری است ،امنیت و ثبات ندارند و بر سفره شان لقمه نان دیده نمی شود شکار بازی های سیاسی شان سازند و یا با قتل و کشتار مردمان بینوا و ناتوان خود را حاکم اوضاع معرفی کرده و امتیاز بدست آوردند ؟
این رهبران باید بدانند که مردم صلح را به این منظور  ترجیع  نمیدهند که کی در راس قدرت باشد بل از صلح به این لحاظ حمایت می شود که مردم از مصایب و ناهنجاری ها نجات یابند.
رهبران و گردانندگان گروه های مسلح باید بدانند دشمنی با ملت و مردم انجام خوب ندارد.
ضمنا تشدید حوادث تروریستی آنهم در بستر انکشافات تازه سیاسی، فرصت و زمینه آن را مساعد ساخت تا مردم دشمنان خود را خوب بشناسند و نگذارند که دیگر ترفندها و تزویرها حاکم  سرنوشت آنان گردد.# تحلیل سیاسی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL