02 دلو 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بانک سرمایه گذاری زیر بنایی آسیاعلاقه مند سرمیه گذاری در افغانستان است

بانک سرمایه گذاری زیر بنایی آسیاعلاقه مند سرمیه گذاری در افغانستان است

کابل، باختر، 1دلو اکلیل حکیمی وزیر مالیه امروز در یک نشست...

داکتر کمال سادات: از احساسات جوانان استفاده سوء نکنید.

داکتر کمال سادات: از احساسات جوانان استفاده سوء نکنید.

1 دلو کابل باختر داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر 16 جدی
حادثه بنایی در شهر کابل که در یک حمله انتحاری اضافه از سیزده پولیس ضد شورش به شهادت رسیدند زاویای پیداوپنهان دارد که باید به صورت جدی به آن رسیدگی شود تا به قناعت خانواده های قربانیان ومردم حاصل گردد.
مفسر آژانس باختر مینگارد! روز پنجشنبه گذشته کابل بار دیگر شاهد یک حادثه ترورستی بود حمله انتحاری در ساحه بنایی کابل  به قیمت جان بیش از سیزده عضو پولیس ضد شورش انجامد وشماری دیگر از افراد پولیس را زخمی ساخت .
حادثه بنایی  متمایز از حوادث ترورستی دیگر است. مشکل زمانی اغاز شد که پولیس که مسوولیت انفاذ قانون وتامین نظم عامه وتامین حقوق شهروندان را به عهده دارد به منظور بستن دوکان وغرفه های که گفته میشود در ان مواد مخدر٬ مشروبات الکولی حتا اسلحه ومهمات فروخته میشد داخل اقدام گردید. قبل از این مردم محل از موجودیت چنین اشیا وسایل برخی از این دوکانها سخن گفته و نگرانی خود را بیان داشته بودند.
زمانیکه پولیس برای رسیدگی به این معضل داخل اقدام شد وشماری دوکانهاوغرفه هارا بست شماری از ودکاندارن به جای همکاری واکنش نشان دادند یک موتر پولیس را به اتش کشید شد ویک موتر دیگر پولیس تخریب گردید حرف صریح واضح این که با پولیس به جای همکاری راه به خشونت در پیش گرفته شد.
دیگر این ٬دوکاندارکه مصرف کاروبار ساده  دوکانداری بودند  چرا از عملکرد پولیس حمایت نکردند وهمکاری نه نمودند ؟ متل قدیمی است( آن را که حساب  پاک است از محاسبه  چه باک است) عدم همکاری دوکانداران نشان میدهد که کاسه زیر نیم کاسه وجود داشته است و بالاخره انتحارکننده از میان معترضان بیرونی میاید وافراد پولیس ضد شورش را که فاقد اسلحه وتنها با سپرو چوب مجهز بودند هدف قرار میدهد وشماری جوانان ما را که در صف پولیس ضد شورش خدمت میکردند میکشند.
این حرف قابل تکرار است که حادثه بنایی متمایز تر از حوادث گذشته ترورستی است.
در حوادث گذشته، تروریستان در هر جا که عمل کردند از خود پل پا نمی ماندند مگر در حادثه بنایی رد پا دقیق باقی مانده است.
پرسش های زیادی است که باید بران رسیدگی شود چرا انتحاری در میان تظاهر کننده گان پیدا شد؟ اوچگونه از ماجرا اگاه  گردیده وماموریت انی در یافت کرد.
حادثه بنایی زاویایی پیداوپنهان دارد که باید به آن رسیدگی شود تا قناعت خانواده های قربانیان ومردم حاصل گردد. تحلیل سیاسی.

کابل باختر/ 16/ جدی
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را درباره رویدادهای منطقه و جهان نشر کرده اند.
روزنامه آرمان ملی دربرگ نخست خبرداده که 21 جنگجوی داعش درننگرهار کشته شد.
به نوشته این روزنامه مقامات محلی درولایت ننگرهار میگویند که در48 ساعت گذشته درحملات مختلف هوایی و زمینی بر مراکز آموزشی گروه داعش 21 داعشی کشته شده است، عطا الله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفته است درحمله هوایی و زمینی نیروهای امنیتی در ولسوالی هسکه مینه ولایت ننگرهار ، دست کم شش داعشی کشته شده است.
روزنامه آرمان ملی به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه از قول حکمتیار عنوان کرده است ایران بازی داعش را از عراق و سوریه به افغانستان می آورد.
درمقابل از قول سفارت ایران درکابل آورده است هیچ سیاستمدار معقولی ایران را به همکاری به داعش متهم نمی کند.
آرمان ملی جزئیات درپیوند به این دواظهارات را درصفحه ششم نوشته کرده است.
آرمان ملی درسرمقاله شماره امروزی زیر عنوان امریکا یک گام اساسی درمنطقه برداشته است نوشته کرده و درصفحه دوم آورده است تحول بزرگی درراستای سیاست امریکا درقبال پاکستان و منطقه رونما گردیده است . این تحول بیانگر روشن وآشکار این نکته است که این کشور درطول سال های گذشته از سوی پاکستانی ها اغفال گردیده است درحالی که سی و سه میلیارد دالر کمک های امریکا در شریان اقتصادی این کشور تزریق گردیده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر را درهمین صفحه زیر عنوان مبارزه با تروریزم باید شفاف وبدون ابهام باشد نشر کرده است.
قدس و برخورد درون تمدنی در اسلام در اسلام عنوان مطلب دیگری میباشدکه روزنامه درصفحه سوم نشر کرده است .
آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه مدنیت درصفحه اول خبرداده است که یک نوعروس سیزده ساله در کابل به طور مرموز به قتل رسیده است.
پاکستان درمنگنه ترمپ عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه اول نشر کرده وزیرآن نوشته است پاکستان با حمایت از تروریزم دریک ونیم دهه آخیر به شدت درانزوای منطقه یی و جهانی فرورفته است . این کشور به استثنای عربستان سعودی ، چین و انگلستان با هیچ کشوری دیگر رابطه مناسبی ندارد . درواقع همین عربستان سعودی به ویژه شیوخ آن است که بادادن وجوه مالی دینی با پاکستان این کشور را تا این حد به تشویق و حمایت از تروریزم واداشته و دچار انزوای سیاسی ساخته است .
روزنامه مدنیت ادامه این مطلب را درصفحه دوم نوشته کرده است.
روزنامه مدنیت همچنان درصفحه دوم زیرعنوان تذکره توزیع شود، داشتن بهتر از نداشتن است نوشته کرده است .
توزیع شناس نامه باقی از چندین سال بدین سو با موانع متعدد مواجه بوده است که دراین مدت متاسفانه نه برای مطالعه این موانع و نه هم برای عبور از این موانع اقدام های جدی صورت گرفته است .
به نوشته این روزنامه هرگاه اقدام هایی هم روی دست گرفته شده ، بازهم بهانه های متعددی سبز کرده و درنهایت سبب مطل شدن فرایند توزیع تذکره شده است . اما یک مورد بسیار مهم و حیاتی که دراین وسط از بستر بحث وجدل های مخالفان و موافقان شرایط به ثمرنشستن این روند بوده این است که آیا داشتن تذکره برقی حتا تحت شرایط نا مطبوع برای بعضی ها مهم است یا نداشتن آن که هیچ گونه آمار و ارقام ازمیزان نفوس افغانستان و شعاع وجودی اقوام ساکن در آن وجود ندارد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های ویسا و ماندگار درشماره های امروزی یادنبال مطالب دیگر شده اند و یا به نشرمطالب مشابه پرداخته اند.
ختم/ نالان

کابل باختر/ 14/ جدی
سخنگوی قصرسفید از اقدامات تازه امریکا دربرابر پاکستان درجریان 48 ساعت آینده سخن گفته است.
مفسر آژانس باختر مینگارد :دونالد ترامپ رییس جمهوری امریکا درآغازین روز های سال نو میلادی لحن تعرض آمیز، تند و سخت دربرابر پاکستان داشت و این کشور را به بازی دوگانه ، اغوای امریکا و پناه دادن به هراس افگنان متهم ساخت و از قطع کامل کمک های آن کشور برای پاکستان سخن گفت .
به تعقیب این گفته ها ، مقامات دیگر امریکایی، نظیر نماینده انکشور درسازمان ملل متحد و سخنگوی قصر سفید حرف های صریح تری به آدرس پاکستان بیان داشتند و سخنگوی قصر سفید از برخی اقدامات در برابر پاکستان سخن گفت که احتمالاً تا 48 ساعت آینده علیه پاکستان اعمال خواهد شد.
به باور آگاهان امور سیاسی ، این اقدامات دربرگیرنده تعزیرات دربرابر نظامیان پاکستانی و نزدیکی بیشتر امریکا با مخالفان حکومت پاکستان خواهد شد .
این آگاهان همچنان گفته اند که به احتمال زیاد که متحدین امریکا دراروپا نیز مشی انکشور در برابر پاکستان را تعقیب خواهند کرد  و پاکستان وارد ماجراهای زیادی خواهد شد.
با آنکه مقامات پاکستانی ودیپلوماتان ارشد انکشور کوشیدند تا هشدار ها و گفته های اخیر مقامات امریکایی به شمول دونالد ترامپ را کم ارزش جلوه دهند مگر دراصل چنین نیست بل مقامات پاکستانی از این هشدار و اقدامات سراسیمه اند و درصدد ترمیم روابط با واشنگتن برآمده اند.
درپاکستان کشوریکه در طول حیات هفتادو سه ساله اش ازسوی نظامیان رهبری شد وضعیت سیاسی شکننده داشته ، اقلیت های قومی و مذهبی درآن سخت کوبیده شده اند و دسته بندی های مذهبی ، سیاسی ، قومی و حزبی خیلی جدی و اثرگذار است اقدامات و یا رویکرد تلافی جویانه امریکا میتواند وضعیت را در آنکشور بیشتر متاثر سازد.
به باور آگاهان سیاسی افغان ، حالا پاکستانی ها به این نتیجه رسیده اند که بازی دوگانه ، اغوا و فریب با امریکا ، غرب وکشورهای منطقه یک شوخی نیست بل میتواند آسیب های جدی را برای پاکستان به بار آورد .
این آگاهان همچنان گفته اند که پاکستان راه جز کنارآمدن با منافع همگانی که همانا رعایت حقوق دیگران ، خاتمه بخشیدن به ماجرا جویی های منطقه یی و همکاری شفاف در امر مبارزه با هراس افگنی است، ندارد و در غیر آن باید انتظار خراب شدن بیشتر وضعیت را داشته باشد .
ختم/ تحلیل سیاسی

کابل باختر 13جدی
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که به دسترس قرار گرفته اند در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش هایی را درباره رویداد های جاری منطقه و جهان را نشر کرده است.
روزنامه ویسا دربرگ نخست ازقول جنرال عبدالرازق قوماندان امنیه ولایت قندهار عنوان  کرده است که کسی مرا آورده است ونه کسی مرابرکنارساخته میتواند.
این روزنامه درصفحه اول ازقول ریس جمهورسابق افغانستان پیرامون اظهارات تازه ترامپ رئیس جمهورامریکا آورده است : موضوع اخیرترامپ در برابرپاکستان ، تایئد موضوع 15 ساله افغانها است .
به همین ترتیب روزنامه ویسا ازقول عطامحمد نوردرصفحه اول عنوان کرده است : داعشیان عراق و سوریه اکنون درشمال افغانستان می جنگند.
ویسا ، به اظهارات وزیرخارجه پاکستان  درواکنش به سخنان اخیررئیس جمهورامریکا توجه کرده و ازقول وزیرخارجه پاکستان عنوان کرده  است:ازامریکا خیرات نگرفتیم.
به نوشته این روزنامه : وزیرخارجه پاکستان درعکس العمل به انتقادات تند رئیس جمهورامریکا گفت : اردوی امریکا ازاراضی ، جاده ها و خطوط آن کشور برای اهداف لوجستیکی و درراستای منافعش درافغانستان استفاده کرده است .
به نوشته این روزنامه ویسا : دونالد ترامپ رئیس جمهورامریکا در روز نخست سال روان درصفحه رسمی تویترخود نوشت : امریکا با حماقت بیش از 33 میلیارد دالرطی 15 سال گذشته به پاکستان کمک کرده و آنها چیزی جز دروغ و نیرنگ با ما نداده اند و گمان کردند که رهبران ما نادان هستند.آنها پناهگاهای امن به تروریست های دادند که مادرافغانستان آنها را تعقیب می کنیم و  کمک اندکی کردند ، دیگرکمکشان نمی کنیم.
روزنامه ویسا همچنان ادامه داده است : به دنبال این توتیت ترامپ گزارش های منتشرشد مبنی براینکه واشنگتن به صورت جدی قصد دارد ارائه 255 میلیون دالرکمک او تا زمانی که اسلام آباد اقدام واقعی علیه گروه های تروریستی انجام دهد متوقف کند.
خواجه آصف ، وزیرخارجه پاکستان درعکس العمل به اخطارهای تند ترامپ گفت . اردوی امریکا اراضی ، جاده ها و خطوط را آهن برای اهداف لوجستیکی در راستای منافعش استفاده کرده است . اوبه ترامپ یاد آوری کرد پولی که واشنگتن دراختیار اسلام آباد قرارمیدهد ازدرک خدمات دریافتی بوده وصدقه در ره خدا نبوده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگردنبال مطالب بیشترشده است.
اما روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلب زیرعنوان ، کلاف سردرگم توزیع تذکره های الکترونیک آغازکرده و درهمین صفحه خبرداده است که سفارت انگلستان درکابل به جای امن می رود.
روزنامه هشت صبح همچنان ازقول فرمانده ارشد امریکایی عنوان کرده است که به نیروهای افغان گفته است: درزمستان هم رویکرد تهاجمی داشته باشید . به نوشته این روزنامه ! فرمانده ستادمرکزی ارتش امریکاازنیروهای امنیتی افغان خواسته درفصل آرام زمستان حملات تهاجمی شان را برطالبان و دیگرشورشیان شدت بخشند .
اوتاکید کرده ست که نیروهای امنیتی افغان به همین تندی وارد فصل جنگی شود و ابتکاررا ازآن خود کنند .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه اول درمطلب دیگرعنوان کرده است : چین از پاکستان دفاع کرد.
روزنامه هشت صبح درصحفه های دیگردنبال مطالب بیشتر شده به همین ترتیب روزنامه ماندگار درشماره امروزی یابه نشرمطالب مشابه پرداخته است  و یادنبال سایرمطالب شده است. نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL