04 سرطان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس‌جمهورغنی خطاب به کودکان ایتام: عید به شما تعلق دارد و عید تان مبارک باد

رئیس‌جمهورغنی خطاب به کودکان ایتام: عید به شما تعلق دارد و عید تان مبارک باد

کابل باختر 4 سرطان محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان و بانوی...

تيم ملي كركت كشور دست آورد ديگر را  ثبت كارنامه كرد

تيم ملي كركت كشور دست آورد ديگر را ثبت كارنامه كرد

كابل باختر 4 سرطان عضويت دايمي شوراي جهاني كركت ،...

بازار گران فروشان پايان يافت

بازار گران فروشان پايان يافت

كابل باختر 4 سرطان با حلول عيد، بازار گران فروشان ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر  17 جوزا
کمیسیون حقوق بشر افغانستان ، در وضعیت شکننده حقوق بشری در کشور، پانزدهمین سالروز ایجاد خود را تجلیل کرد .
مفسر آژانس باختر مینگارد: پانزده سال قبل ازامروز،  کمیسیون حقوق بشر در افغانستان بر مبنای ماده  58  قانون اساسی که صراحت دارد(دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان وبهبود  و حمایت از آن کمیسیون حقوق بشر افغانستان را تاسیس میکند...    .) تاسیس شد.
تصمیم مبنی بر ایجاد این کمیسیون درست زمانی اتخاذ شد که افغانستان تازه از سیطره حکومت متحجر طالبان که میتوان آن را اشغال پنهان پاکستان نیز نام داد رهایی یافته بود.
رنج  ودرد را که مردم از این گروه یاغی ، بیسواد و بی مایه متحمل شده بودند نیاز به التیام داشت  و این زمانی امکان پذیر بود که مردم در یک جامعه باز مدنی، پشتیبانی را باید  در عقب خود میداند که  از آنها در برابر خود کامگی ها ، خود خواهی ها ، و قانون شکنی، آنهم در جامعه سنتی افغانستان حمایت کند .
کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان با چنین یک امید مردمی کارش را  آغاز کرد، دولت و جامعه جهانی بر حمایت مادی و معنوی از این کمیسیون متعهد شدند.
آغازکار کمیسیون ، با دموکراسی نوپا در این کشورهمراه بود که تحکیم  قانون ، مبارزه با سنت های ناپسند ،تامین عدالت، خاتمه بخشیدن با قانون گریزی ...   ونهادینه شدن فعالیت های مدنی را نوید میداد، مگر با وجود تلاش های  زیاد، هنوز هم افغانستان به عنوان کشوری باقی ماند که بیشترین تخلفات ازحقوق بشری را شاهد است و هنور هم این کشور نتوانسته به سنت هاو رواج های نا پسند، اندیشه های قبیله گرا ، مرد سالاری ، قانون گریزی ... نقطه پایان گذارد و قانون محوری را پیاده سازد.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان که باید بخشی از این تعهدات دولت را برنامه ریزی میکرد و برای تحقق  آن زمینه سازی می نمود نیز در کارش چندان موفق نبوده است  وو ضعیت حقوق بشری در افغانستان همچنان شکننده  ومایوس کننده است  و ما شاهد تخلفات گسترده از حقوق انسانی در عرصه های مختلف درافغانستان هستیم  که کمیسیون حقوق بشر افغانستان   ونهاد دیگر که از این داعیه حراست میکنند به آن معترف اند.
با آنکه مسوولان کمیسیون یاد شده مسایل  سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی  و پاره یی از مسایل دیگر را چالش های اساسی فراه  راه کار هدفمند در برابر خود میدانند مگر شماری از فعالان جامعه مدنی، آگاهان سیاسی ومنتقدان نظام با آنکه موجودیت چنین چالش  ها را در برابر کمیسیون حقوق بشر  رد نمیکنند مگر اشاره به این دارند که موجودیت فساد اداری در داخل کمیسیون ، اندیشه های قومی، مدیریت ضعیف و برخی موارد دیگر بسا از امکانات و ظرفیت ها را از این کمیسیون گرفته است.
در این جای شک نیست در کشور که ،عرف  و عنعنات خاص ،  قبیله گرایی، مرد سالاری ،  قانون شکنی ، تفنگ و زور حاکم باشد، حمل اسلحه یک عادت ، خشونت  وجنگ روان مردم را خسته ساخته باشد و برای فعالیت های مدنی تحمل وجود نداشته باشد  و اکثریت مردم با فقر سواد معاصر  و سواد دینی مواجه باشند نمیتوان از تحقق یکسره موازین حقوق بشری سخن گفت، مگر این  موارد هم نمیتواند ما را برائت دهد زیرا بسا از کشورهای جهان ، حادترین و پیچیده ترین مسایل شان را با تعهد  و درایت که داشتند حل کردند آنها خود  را در عقب مشکلات  و ناهنجاری که در جوامع شان حاکم بود پنهان نساختند  زیرا برای حل همچو مشکلات مامور شده بودند مگر در افغانستان بیش از آنکه به حل مشکلات توجه شود برای تبرئه از این مشکلات چاره سازی میشود.
آرزو ها و امید  ها  از کمیسیون  حقوق بشر این است تا کارش را گسترده سازد  و سال جدید کاری اش رابا تعهدات جدید آغاز کند  که به گونه که تنها با  ارائه یک گزارش یا دو گزارش در سال در رابطه به نقض حقوق بشر اکتفا نکند تنها محکوم کردن و شعار دادن کافی نیست.
وضعیت حقوق بشری در افغانستان بخصوص و ضعیت حقوقی  زنان  واطفال در کشور سخت رقتبار و اسفبار است که رسیدگی به آن به کار  و تعهد قوی نیاز دارد این کمسیون باید با یک دورنمای واضح کاری برای مقابله با عوامل  موجود نقض حقوق بشر مقابله کند.
تحقق و نهادینه ساختن حقوق بشر در افغانستان راه  دشوار  است مگر پیمودن  آن  امکان پذیر است . ختم   تحلیل سیاسی

کابل باختر/16/ جوزا
نشست پروسه کابل یک فرصت برای ایجاد یک اجماع منطقه و فراترمنطقه بوده که اگر در آن تعهدات عملی به میان آید می تواند کار زار مبارزه علیه هراس افگنی و افر اط گرایی را سهل تر سازد.
مفسر آژانس باخترمینگارد: امروز کابل شاهد برگزاری نشست بین المللی زیر نام نشست پروسه کابل است که درآن نمایندگان 25 کشور جهان وشماری از سازمان های جهانی شرکت دارند . هدف از برگزاری این نشست، ایجاد یک اجماع درامر مبارزه با هراس افگنی و تحکیم صلح درافغانستان گفته شده است.
برگزاری چنین یک نشست و ایجاد یک اجماع برای برقراری صلح درافغانستان و مبارزه با هراس افگنی نشان میدهدکه دیدجهانی نسبت به معضل موجود درافغانستان یک دید وسیع است و حالا جهان درک کرده که این معضل درجغرافیای افغانستان محصور نیست بل یک پدیدیه فرا منطقه یی و حتا جهانی است.
مگر این سوال مطرح است که آیا نشست کابل میتواند گره گشایی مشکلات باشد که دامنگیر مردم افغانستان ،منطقه و جهان است ؟ درحالیکه در گذشته ها ما شاهد برگزاری نشست های مشابه درافغانستان و کشورهای دیگر بوده ایم مگر کمتر نتیجه گرفته ایم .
مشکل دراین است که هراس افگنی و افراط گرایی پدیده های ناهنجاری که دست بر حلقوم مردم افغانستان و بشریت گرفته به گونه یی یکسان وواضح تعریف نمیشود.
بل هرکی مطابق به منافع ، دیدگاه و دورنمای راهبردی شان آن را تعریف میکنند. درحالیکه این پدیده ها ، زشت ، ناگوار و نامیمون اند که فراتر از مرزها عبور کرده اند امروز همانگونه که کابل آرامش ندارد پاریس و لندن نیزدرامن نیستند چراکه واکنش ها در برابر هراس افگنی و افراط گرایی جدی نبوده ، علیه آنها مقطع یی برخورد شده است .
درنشست کابل، نمایندگان آن کشور های نیز حضور دارند که درانکشافات افغانستان به گونه گسترده دخیل اند حتا متهم به سازماندهی جنگ های نیابتی علیه یکدیگر اند وگروه های مسلح تروریستی طالب و داعش را برای رسیدن به مقاصد شان و زمینگیر ساختن یکدیگر به کار میگیرند درحالیکه قطعنامه های سازمان ملل متحد درخصوص مبارزه با هراس صراحت دارد که کشورهای عضو نباید در تمویل و تجهیز ، پناه دادن ، حمایت از گروه های تروریستی دخیل باشند برعکس به گونه یی متداوم ، واضح و قوی ، هراس افگنی را محکوم و مهار نمایند.
شرکت کنندگان پروسه کابل همه اعضای همین سازمان اند مگر شماری از آنها در تمویل و تجهیز گروه های هراس افگن و استفاده افزاری از آنها نقش دارند پس چگونه میتوان آنها را به یک اجماع در امر مبارزه با هراس افگنی فراخوانده ؟
دراینجا ضرور است که برنامه ها و مقاصد گروه های تروریستی مد نظر باشد زیرا این گروه ها به هیچ ، دین ، مذهب ، آئین ، قاموس و ضابطه های زندگی بشری پابند نیستند و رشد افراط گرایی و تروریزم درپاکستان نشان دادکه این گروه ها میتوانند از اختیار و کنترول خارج شوند و بلای جان گردند تجارب درپاکستان باید کشورهای دیگر را که درفکر افزار ساختن گروه های تروریستی وجریان های افراطی اند بیدار ساخته باشد.
امروز تروریزم هیچ مرز را نمی شناسد حوادث اخیر تروریستی درکابل ، لندن و درگذشته در روسیه امریکا ، فرانسه ، عربستان ، ثابت ساخت که تروریزم هر مرز را عبور میکند و میتواند برای هرکی آسیب رساند.
صلح و ثبات همگرایی و همکاری ، تحمل و درک امروز مقوله های پر مفهوم اند که باید آن را درک کرد بخصوص انانیکه یکدیگر را در میدان افغانستان به جنگ نیابتی کشانیده اند . این جنگ پیروز میدان ندارد مگر آنکه روحیه و اقتصاد را درکشور ها منطقه ازمیان بردارد و اجتماع ها را تضعیف نماید.
هدف از نشست جاری درکابل شامل ساختن کشورهای منطقه وجهان که هرکدام منافع متضاد را در افغانستان دنبال میکند به یک اجماع سالم و فراگیر است تا همه درک کنندکه تروریزم و افراط گرایی دشمن بشریت است نه دشمن کدام کشور خاص و مردم خاص . درک این مساله راه مبارزه با هراس افگنی را کوتاهتر میسازد و منطقه را به اهداف انسانی که زدودن فقر ،رشد همکاری های اقتصادی ... بیشتر نزدیک خواهد ساخت و این زمانی امکان پذیربوده میتواند که همه کشورها اهداف عملی را برای مهار تروریزم ایجاد نمایند.
ختم/ تحلیل سیاسی

کابل باختر/ 15/ جوزا
روزنامه های چاپ کابل درنشرات امروز شان بیشتر به انکشافات اخیر امنیتی درکشور پرداخته و آن را به بررسی گرفته اند.
روزنامه آرمان ملی درصفحه نخست دریک عنوان به قول از رییس جمهور غنی نگاشته است ( دردستگاه های امنیتی اصلاحات می آورم ) درادامه مطلب گفته شده ( محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان ضعف هایی را دردستگاه های امنیتی کشور می پذیرد و میگوید این اصلاحات عنقریب عملی خواهد شد.
همچنان روز نامه آرمان ملی درصفحه دوم خود زیر عنوان زنبق ازپرتگاه یک انفجار ناخاستگاه یک اعتراض نگاشته است ... مردم میگویند که انفجار درزنبق به وسیله موتر بمب نه بل با پرتاب بمب رخ داده است ... زنبق که حالا به پرتگاه یک انفجار عظیم مبدل شده، نشود که به خاستگاه تصمیم های شیطانی و حوادث خونین دیگر تبدیل شود....
( با نصحیت های پدرانه رییس جمهور مشکل کشور حل نمیشود ) ( خط داغ خون از چهاراهی زنبق تا دروازه ارگ ) ( تظاهرات مردمی دربرخی ولایت ها آغاز شد ) عناوین دیگری از روزنامه امروز آرمان ملی است .
روزنامه ماندگار نیز به حوادث اخیر درکشور تمرکز داشته و در مطلبی زیر عنوان ( با کسانی که درتامین امنیت نماز جنازه سهل انگاری کردند برخورد جدی میشود) به نشر محتوای جلسه شورای امنیت ملی پرداخته که دیروز تحت ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان برگزار شد، درجلسه بربررسی قضیه حمله بر تشیع جنازه تاکید شده و تمرکز رفته آنانیکه در زمینه تامین امنیت مراسم مذکور سهل انگاری کرده اند برخورد جدی شود.
همچنان روزنامه درصفحه دوم خود از قول فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا نگاشته که میگوید ( برخی سفارت خانه ها ، ستون پنجمی و دشمنان کشور اند که نفاق قومی و سمتی را درمیان مردم افغانستان میاندازند و حادثه روز شنبه که درمراسم تشیع جنازه محمد سالم ایزدیار رخ داد از نظر دشمن فرضی برای تفرقه اندازی درکشور بود.)
همچنان این روزنامه با نشر مطالب چون ( دامنه اعتراضات گسترده تر میشود) ( جمعیت اسلامی گفتگو با ارگ را ردکرد ) ( دولت از تبعیض درعرصه اقتصاد دست بردارد) به بررسی برخی مسایل درکشور پرداخته است .
روزنامه هشت صبح درصفحه اول خود درمطلبی زیر نام ( مجلس نمایندگان خواستار شکایت از آی اس آی به نهادهای بین المللی شده ) نوشته است.
مجلس نمایندگان به ارائه طرح مبنی بر شکل گیری اجماع ملی به منظور بیرون رفت از وضعیت کنونی امنیتی درکشور به ویژه شهر کابل تاکید کرده است .... دراین طرح که توسط 66 تن از اعضای مجلس آماده و تائید شده آمده است که دولت افغانستان به طور مستند از سازمان استخبارات نظامی پاکستان شکایت کند و ازسازمان های بین المللی خواستار فشار بر سازمان استخبارات نظامی پاکستان آی اس آی شود.
همچنان این روزنامه با نشر مطلبی زیر عنوان ( رییس جمهور باید قدرت مهار بحران را نمایش دهد ) ( خدمات انترنتی درپی حوادث اخیر بامشکل مواجه شده است ) و بعضی مطالب دیگر به تحلیل و ارزیابی پرداخته است.
روزنامه مدنیت درمطلبی ( پاشیدن آب فاضلاب زشت ترین رویداد درتاریخ تظاهرات ) عملکرد نیروهای امنیتی با تظاهر کنندگان را نقد کرده است .
ختم/ عبدالخالق

کابل باختر  15 جوزا
عبور از وضعیت نازک و حساس کنونی ومهار بحران جاری در افغانستان ، تنها با همدلی ،تحمل  وتامین هرچه بیشتر وحدت ملی در کشور امکان پذیر است .
مفسر آژانس باختر مینگارد : طی  روز ها  و ماه های اخیر وضعیت امنیتی در کشور بحرانی تر شده وادامه فعالیت های هراس افگنان که توام با انفجار وحملات انتحاری است کشور را  با خطر های جدی تر مواجه ساخته است .
آنچه در افغانستان به وقوع پیوسته، نمایانگر توطیه های های بزرگی است که از سوی سازمان های استخباراتی  و بعضی کشور های مغرض در برابر این کشور و این مردم طراحی شده است.
از دشمنان مردم افغانستان که  تلاش کرده وتلاش میکنند تا  از هر فرصتی استفاده نموده  و در برابر کشور  ومردم ما عقده گشایی کنند ،گلایه نیست   زیرا هدف،  خواست  و خط کاری شان در مقابل افغانستان معلوم  و واضح است در اینجا ،جای برای گلایه وجود ندارد  بل این ایستادگی مبارزه  وتلاش مردم  است که میتواند برنامه اغراض آمیز  کشور های مغرض را به هیچ مبدل سازد.
حرف ما ، روی پراگندگی های اجتماعی در میان مردم است ، مردم که هر روز قربانی فعالیت های هراس افگنان اند و هر روزباج  بازی  بزرگ سیاسی  و استخباراتی  کشور های بیرونی را میپردازند.
طی روز های اخیر و به تعقیب حوادث اسفبار تروریستی در کابل، تقابل قومی  و زبانی در کشور تیره تر شده است  و حرف های نا ثواب در شبکه های اجتماعی و بعضی از رسانه به چشم میخورد که به هیچ عنوان قابل توجیه نیست .
مقصر دانستن افراد و اشخاص را در این گونه حوادث  آنهم از آدرس  قوم  و زبان و بالاخره تاختن به دیگران، آنهم از موضع  و قوم  و زبان حرف زشت  ونامیون است  که مشکلات جاری را در کشور حاد تر میسازد  در حالیکه بار اصلی ناملایمت های برخاسته از آن  را مردم افغانستان به دوش میکشند مگر این دشمنان کشور  ومردم ما اند که به هدف میرسند .
در حادثه که روز چهارشنبه در چهار راه زنبق وزیر اکبر خان اتفاق اقتاد حدود صد نفر از هموطنان مابه شهادت  رسیدند، شهدا مربوط به یک قوم خاص و یک ملیت خاص نبودند  پشتون   تاجیک   هزاره  ازبیک... در این حادثه جان باختند مردم ، رسانه  ها ،مسوولان نظام ، حتا شبکه های تروریستی داعش و طالب هم از قربانیان به عنوان شهروندان افغان یاد کردند هیچکسی نگفت که در این حادثه تاجیک کشته شد یا پشتون ،  در اینجا نه قوم خاص  نه جریان خاص ،بل مردم افغانستان اند که قربانی داده اند هر قوم  و هرملیت در این کشور داغدار  وماتم دیده اند وهویت قربانیان با افغان بودن و شهروند بودن افغانستان تعریف شد، نه با تاجیک بودن یا پشتون بودن .
مگر حالا حرف در برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی به گونه دیگر تعریف میشود که بیشتر حساسیت برانگیز است وشماری از هموطنان ما هم آگاهانه و یا ناآگاهانه با این پروسه یکجا شده اند و تیشه به ریشه خود میزنند .
فراموش نشود که یکی از برنامه های استخبارات کشور های  بیگانه  وبه صورت خاص استخبارات و حلقات در پاکستان ترویج  نفاق قومی و پیچیده ساختن بافت اجتماعی  در افغانستان است و آنها با به کار گیری از این شیوه، آخرین نسخه شان را در راه بربادی  و ویرانی  افغانستان بر میدارند در حالیکه ساده بودن  و احساساتی بودن ما ، برای دشمن فرصت میدهد تا سریعتر به اهداف شان برسند زیرا ما با هدف  قرار دان یکدیگر از موضع  قوم  و زبان ،آب در آسیاب دشمن ریخته ایم .
وقتیکه دشمنان این کشور نماز گزاران  را  در یک مکان مقدس مورد حمله قرارداده  ونشان میدهند که ترسی از خداوند جبار ندارند، ترویج نفاق ، بی  باوری و بی اعتمادی و بالاخره تقابل و کشیدگی در میان مردم افغانستان  یک امر عادی  ومعمولی برای آنها بوده می تواند
در اینجا هوشیاری ملت مطرح است که باید ملت بودن خود را ثابت سازد، خرد سیاسی  خود را پخته تر ساخته و با چالش های قومی  و زبانی مبارزه کند  و به این ترتیب در برابربزرگترین توطیه بیرونی که خطرناکتر از تروریزم است ایستادگی شود زیرا ما نتیجه نفرت  بی اتفاقی و بی باوری را دیده ایم ، از طرف دیگر مسوولان نظام باید بدانند ادامه چنین یک وضعیت  مشروعیت نظام را از بین خواهد برد.
نفاق وتقابل قومی سوق دادن افغانستان به سوی یک بحران غیر قابل مهار خواهد بود بهتر است که به نارضایتی های شهروندان رسیدگی شود و دولتمردان به اختلافات سیاسی شان نقطه پایان گذارند.
همچنان لازمی است تا آن  رسانه های مغرض که با تبلیغات سو ،بیشتر با دشمنان این کشور همسویی می ورزند و آنانیکه در صفحات اجتماعی مردم را تحریک میکنند  ویا باعث توهین دیگران میشوند مجازات شوند تا رسالت رسانه زیر سوال قرار نگیرد  ختم  تحلیل سیاسی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL