04 سرطان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس‌جمهورغنی خطاب به کودکان ایتام: عید به شما تعلق دارد و عید تان مبارک باد

رئیس‌جمهورغنی خطاب به کودکان ایتام: عید به شما تعلق دارد و عید تان مبارک باد

کابل باختر 4 سرطان محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان و بانوی...

تيم ملي كركت كشور دست آورد ديگر را  ثبت كارنامه كرد

تيم ملي كركت كشور دست آورد ديگر را ثبت كارنامه كرد

كابل باختر 4 سرطان عضويت دايمي شوراي جهاني كركت ،...

بازار گران فروشان پايان يافت

بازار گران فروشان پايان يافت

كابل باختر 4 سرطان با حلول عيد، بازار گران فروشان ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

كابل باختر/ 20/ جوزا

شماري از روزنامه هاي چاپي غير جكومتي در پايتخت كه بدسترس قرارگرفته اند در شماره هاي امروزي به بحث روي مسايل مختلف سياسي و نظامي دركشور پرداخته اند و نيز اخبار و گزارشهاي را درمورد رويداد هاي جاري كشور و منطقه نشر كرده اند.

روزنامه آرمان ملي سرمقاله اي شماره امروز را زير عنوان ، پاي جمهوري چين ، درتوسعه افغانستان بازشد نوشته و آورده است ،رييس جمهورافغانستان درآخرين اجلاس كنفرانس شانگهاي براي امضاي قرارداد استراتيژيك ميان همديگرموافقت كردند .

این کار آیی جمهوري مردم چين را  گونه برازنده اي درراستاي توسعه و رشد افغانستان باز ميكند.

به نوشته اين روزنامه افغانستان در حال حاضر به همكاري هاي منطقه براي دست يابي به ثبات و آرامش نياز دارد.

چين و افغانستان اعلاميهء استراتيژيك امضا كردند ، عنوان مطلب ديگري مي باشد كه اين روزنامه در صفحه اول نشركرده است آرمان ملي همچنان در صفحه اول از قول نيويارك تايمز خبر داده كه به زودي يك غير ديپلومات ، سفير افغانستان درلندن ميشود.

به نوشته اين روزنامه ، دولت افغانستان شخصي راكه متهم به اختلاس دوصد هزار دالر از دارايي يك شخص درامريكا است نامزد پست سفارت در لندن نموده است.

به اساس گزارشات نشر شده دررسانه ها ، محمد داوود ايار فردي درزمان طالبان از نزديكان مقامات طالبان بود ، دراين اواخر سفير افغانستان در لندن نامزدشده و قرار است به زودي اگر يمان خويش را از كشورشاهي انگلستان به دست آورد.

آرمان ملي از قول يك عضو مجلس نماينده گان عنوان كرده كه نيروهاي خارجي در برابر حملات پاكستان بركنر خاموش اند و نيز درمطلبي ديگر نوشته ، شهروندان كابل ، زورمندان بدستور وزارت امور داخله اعتنا ندارند.

اما روزنامه هشت صبح در برگ نخست از قول وزير دفاع ايالات متحده امريكا در انتقاد از پاكستان آورده است ، حوصله ما به سررسيده است . اين روزنامه اين مطلب را در صفحه نهم دنبال كرده است .

هشت صبح درمطلب ديگر زيرعنوان ، افغانستان كشور اتهام و افترا نوشته است ، شايد روزي نباشد كه يكي از مقام هاي دولتي و يااپوزيسون ، با استفاده از آزادي بيان در رسانه ها ، ادعاهاي گونا گوني مطرح نكند . حداقل دريك ماه اخير شاهد چند نمونه از اين نوع اتهام ها بوده ايم دو هفته قبل برخي رسانه ها به نقل از منابع حكومتي ، تعدادي از نماينده گان پارلمان را متهم به دريافت پول از جمهوري اسلامي ایران كردند ، چندي قبل نجيب الله كابلي ، رهبر حزب مشاركت دريك نشست مطبوعاتي ، اعضاي جبهه ملي را متهم به تجزيه كشور و دريافت پول از ايران كرد.

 افراد متهم نيز صرفاً"با نشر يك بيانيه اكتفا كرده و طرح ادعا مشابه برجانب مقابل را مطرح ميكند . در ده سال گذشته كمتر مقامي است كه متهم به جاسوسي دريافت پول از همسايه گان ، غصب ملكيت هاي دولتي و فساد اداري نشده باشد .

به نوشته اين روزنامه حكومت نيز در همه ي اين جدال ها و بازار گرم اتهام و ادعا ، نقش تماشاچي را اختيار كرده است .

مسموم كردن دانش آموزان كار طالبان است عنوان ديگري است كه روز نامه هشت صبح درصفحه اول به آن پرداخته است .

روزنامه شاخص درصفحه اول شماره امروزي عنوان كرده است كه رييس دفتر صدام اعدام شد . اين روزنامه در مطلب ديگر از قول حامدكرزي رييس جمهوري اسلامي افغانستان نوشته ، حملاتي كه به كشتار غير نظاميان بينجامد ، قابل پذيرش و تحمل نيست .

به نوشته اين روزنامه ، حامدكرزي رييس جمهوري اسلامي افغانستان ، بمباردمان هوايي نيروهاي ناتو در ولسوالي بركي ولايت لوگر را كه دراثر آن 18 تن افرادملكي كشته شدند را شديد"اً محكوم كرد . رييس جمهور دراين رابطه گفت ، عمليات نيروهاي ناتو كه درآن به سرومال افراد ملكي زيان برسد ، هيچگونه توجيهي ندارد و قابل پذيرش و تحمل باشد اسم كوچي و اسم طالبان ، عنوان مطلب ديگري است كه روزنامه شاخص در صفحه اول نوشته و آورده است مساله كوچي ها كه تقريباً" هرساله در فصل بهار آغاز ميگردد.

هم اكنون يك معضل اجتماعي پيچيده به شمار ميرود كه تا كنون دولت افغانستان نتوانسته است براي برون رفت ازاين معضل راه حلی اساسي ارايه دهد.

 روزنامه شاخص در برگهاي ديگر شماره امروزي به نشر ساير مسايل پرداخته است.

 روزنامه انصاف در صفحه اول عنوان كرده ، درديدار حامدكرزي ورييس جمهور ايران عنوان گرديد ، افغانستان اجازه نمي دهد از خاكش عليه كشور ديگري استفاده شود.

 انصاف همچنان درمطلب ديگر نوشته كه درديدار حامدكرزي و ولادیمير پوتين مطرح شد كه كشورهاي منطقه در راه مبارزه عليه تروريزم گام هاي محكمي بردارند .

 به همين ترتيب روزنامه هاي سروش ملت ، سخن جديد و ديگران در شماره هاي امروزي يا به نشر مطالب مشابه اي پرداخته اند و يا دنبال ساير مطالب شده اند.

كابل باختر/ 17/ جوزا

طالبان فرهنگ ستيز دراين اواخر بيشتر برموسسات تحصيلي و نهادهاي فرهنگي حمله ميكنند.

اين حركت طالبان در چند مورد قابل نگرش و مكث ميباشد.

مبصر آژانس اطلاعاتي باختر مينويسد ،درتازه ترين موارد طالبان مسلح به اشاره مستقيم باداران خارجي شان به رياست اطلاعات و فرهنگ حمله راكتي نموده و در كاپيسا پوسته محافظان آثار تاريخي را به راكت بستندو نيز براي ششمين بار شاگردان يك مكتب دخترانه ديگر را در تخار مسموم ساختند.

اين حركت و حملات نشان ميدهد شياطين منطقه در تباني با طالبان ميخواهند بيشتر از گذشته نیم رخ ضد فرهنگي و معارف ستيزي شان را نمايان سازند.

دشمني با آثار و آبده هاي تاريخي كشور طرز ديد جديد طالبان نمي باشد همه به خاطر دارندكه آنان در زمامداري شان مجسمه هاي بلند قامت بودا را به توپ بستند و دنيا را به خاطر خبط بزرگي تاريخي مبوهت و حيران كردند اگر به ريشه اين حركات توجه شود به اين نتيجه ميرسيم كه حلقه هاي هستند درمنطقه ميخواهند مكاتب ، تاسيسات علمي و فرهنگي كشوررا هدف قرا ردهند.

آثار و آبدات تاريخي آن را ويران سازند تا افغانستان راداراي تاريخ و فرهنگ كهن بي همه چيز سازند.

آثار ، آبده ها و نهاد هاي فرهنگي و علمي تنها متعلق به مردم افغانستان نمي باشند ، همه اثر و هرگنجينه اي ازاين دست معرف جز از تاريخ بشريت ميباشد.

به هر صورت بنا به گزارش ها پس از گرفتاري افرادي كه در مسموم سازي شاگردان مكاتب دختران درولايت تخار دست داشتند ، معلوم شد كه در عقب اين دسيسه بزرگ نيز دستان سياه استخباراتي قراردارد كه از سالها به اين طرف در تلاش ايجاد تفرقه بحران و جنگ در منطقه و افغانستان ميباشند.

جمهوري اسلامي افغانستان با درك اين خط شيطاني حلقه هاي استخباراتي درمنطقه برنامه صلح را اعلان كرد ، تا آنانيكه به تاريخ ، فرهنگ و داشته هاي مادي و معنوي اين سرزمين فكر ميكنند وخود را ارثان اين تمدن و تاريخ ميدانند از دشمنان ببرند به صلح رو آورند ، زيرا دشمنان مردم افغانستان آرزو تباهي مردم ، تاريخ و فرهنگ اين سرزمين را دارند ، همكاري با آنان دشمني با ملت ، تاريخ و فرهنگ اين سرزمين محسوب ميشود.

ختم/ نالان

كابل/16/جوزا/باختر

تجليل از روز جهاني محيط زيست ازشهروندان كشور مي طلبد تا به سرسبزي، شهر و مكان زيست شان بيشتر توجه كنند.

مبصرآژانس باختر مينويسد، سالانه در پنجم جون كشورهاي مختلف جهان از روز بين المللي محيط زيست تجليل به عمل مي آورند و برنامه هاي از طريق دول به خاطر حمايت عامه از محيط زيست پاك و سالم ارايه مي گردد.

درافغانستان نيز ازين روز، با سخنراني ها تجليل مي گردد افغانستانی كه اكثريت شهرهاي بزرگ آن به مصيبت آلوده گي هوا دچار است، كاهش آلوده گي هواي شهر هاي بزرگ افغانستان مستلزم مساعي مشترك، نهادهاي مربوط دولتي و مردم است.

اكثريت آگاهان را باور به اين است كه اگر به مشكل آلوده گي هوا در شهر هاي بزرگ كشور منجمله كابل پرداخته نشود اين مساله به وضاحت ميرساند كه بايد مردم از اين مصیبت خاموش آگاهي پيدا كنند و به خاطر نجات فرزندان شان دست بكار شوند و هركس به اندازه توان در پاكي و صفايي محيط زيستي تلاش كنند.

به هر صورت نهادهاي دولتي به خاطر جلوگيري از آلوده گي بيشتر هوا در شهرهاي بزرگ اقداماتي انجام دادند،عوامل و انگيزه هاي كه باعث آلوده گي هوا مي شوند تشخيص گرديد، شوراي وزيران كشور نيز در چندين جلسه به اين مساله پرداخت و از مردم خواست تا در سرسبزي و پاكي و صفايي محيط زيستي تلاش كنند.

اما آيا اين همه توانستند به آلوده گي محيط زيست در شهرهاي بزرگ پايان دهند، آيا تمام عوامل شناخته شده كه باعث آلوده گي هوا مي گردد از ميان برداشته شدند.

پاسخ به اين سوال ها جواب قناعت بخش ندارند،‌ زيرا تا هنوز هم از جنراتورهاي بزرگ توليد انرژي برق در كشور استفاده مي گردد، وسايط ترانسپورتي دود زا در جريان ترافيك موجود اند و هنوز مردم از خريطه هاي پلاستيكي درانتقال اجناس خريداري شده استفاده مي كنند و موجوديت داش ها، حمام ها، ‌هوتل ها،‌ سرك سفالت ناشده، عنصري اند که در آلوده گي هوا و محيط زيستي تاثير ناگوار دارد .

گرچه سالهاي قبل شوراي وزيران فيصله كرد كه در درازمدت زمينه هاي عدم استفاده از خريطه هاي پلاستيكي فراهم گردد ولي تا هنوز نشانه اي از تحقق وجود ندارد.

آنچه در اخير ميتواند به عنوان رهكار درين عرصه مورد تطبيق قرار داده شود آگاهي مردم از اضرار محيط آلوده و راه اندازي كارهاي داوطلبانه با تشريك مساعي هم گاني در نواحي مختلف باشد، زيرا شهرما خانه اي ماست و تشريك مساعي همگاني ميتواند شهر صفا و محيط را سبز و نگراني هاي ناشي از آلوده گي هوا را بر طرف سازد.

 در پيام حامد كرزي رييس جمهوري اسلامي افغانستان كه به این مناسب فرستاده شد،به مسايل تماس گرفته شده آمده است.

 

 

روز 16 جوزا در كشور ما از روز محيط زيست تجليل بعمل آيد، تجليل ازين روز در كشور ما معني و مفهومي ديگري دارد، زيرا رخدادهای  ناميمون سه دهه پسين محيط زيست كشور را در معرض خطرات جدي قرار داده است و امروز به مشكلات روز افزون محيط زيست مواجه هستيم، با استفاده ازين روز و همايش هاي تجليلي، روز جهاني محيط زيست، بايستي دشواري محيط زيستي كشور را بيشتر برجسته سازيم و راه هاي فايق آمدن را جستجو نمايم.

اين موضوع ميرساند كه محيط زيست آلوده معضل ديگري است كه كشور به آن مواجه است اين مساله ميرساند كه بايد با راهكارها و تعهدات عملي به اين معضل پايان داده شود.

راه پيروزي به اين دشواری مستلزم توجه همگاني مي باشد.

سه شنبه 16 جوزا

كابل/16/جوزا/باختر

شماري از روزنامه هاي چاپي غير دولتي كه بدسترس قرار گرفته اند،‌ در شماره امروز به بحث روي مسايل مختلف سياسي و نظامي در كشور پرداخته و نيز اخبار و گزارش هاي را در مورد رويدادهاي جاري كشور و منطقه نشر كرده اند.

روزنامه ماندگار برگ نخست را با نبرد در خانواده کرزی آغاز كرده و زير عنوان نبرد در خانواده كرزي، پايان يك امپراتوري، به اين مساله پرداخته و در پا نوشت آورده است:‌هم زمان با آن كه خانواده كرزي از فرصت هاي خود در افغانستان در حال بهره برداري بوده اند، اين خانواده كلان، سال ها از تنش، حسادت، رقابت تجاري، دشمني هاي خوني و حتي اتهامات قتل، نيز رنج برده است.

با وجود داشتن يك خانواده زود رنج مشكل است كه حقيقت مشخص شود، اما همه مي دانند كه سابقه نبرد بر سر كنترول اين امپراتوري، به مرگ احمد ولي كرزي درسال 2011 ارتباط مي گيرد،‌ احمد ولي كرزي، از گارسوني در شيگاگو تا يكي از قدرتمندترين مردان افغانستان،‌صعود كرده به عنوان رييس شوراي ولايتي قندهار كار كرد.

ماندگار اين موضوع را در صفحه 6 دنبال كرده اما در همين صفحه خبرداده كه كرزي با هوجين تاو، همكاري هاي استراتيژيك اعلام مي كنند و نوشته كه افغانستان و چين اين هفته ارتقاي روابط خود به سطح استراتيژيك اعلام مي كنند.

به نوشته اين روزنامه، ناتو در مورد انتقال ماشين آلات خود از افغانستان به ازبكستان،‌ قرغزستان و قزاقستان توافق مي كند.

ماندگار همچنان در صفحه اول به نگراني روسيه از خروج نيروهاي خارجي از افغانستان پرداخته و نوشته كه وزير خارجه روسيه هشدار داده مي گويد كه خروج نيروهاي خارجي از افغانستان بر امنيت كشورهاي منطقه خطرات جدی را ايجاد مي كند.

به نوشته اين روزنامه سرگي لاوروف در مصاحبه با شيهنوا گفته است كه كشورهاي آسياي ميانه در وضعيت دشواري قرار خواهند گرفت، زيرا درين كشور قبلاً" گسترش افراط گرايي ازشمال افغانستان، به مشاهده مي رسد.

به همين ترتيب روزنامه ماندگار در صفحه هاي ديگر شماره امروزي به نشر مطالب بيشتر پرداخته است.

روزنامه هشت صبح در برگ نخست شماره امروزي عنوان كرده است كه هند براي كمك به افغانستان پيشنهاد " ‌باز‌" ‌داده است، هشت صبح اين موضوع را در صفحه نهم دنبال كرده و نوشته است: مقام هاي وزارت امورخارجه هند مي گويند كه آنان درباره كمك هاي كشور شان به دولت افغانستان پيشنهاد باز داده اند و در هر زمينه اي كه دولت افغانستان خواسته باشد كمك مي كند.

مقام هاي وزارت خارجه هند اين اظهارات را در رويداد هاي با بيست و هشت تن از خبرنگاران افغانستان كه براي شركت در دومين دوره آموزش كوتاه مدت به دهلي جديد رفته بودند، بيان داشتند.

هشت صبح همچنان در صفحه اول خبرداده كه يك فرمانده ارشد طالبان كشته شد و پسر ارسلان رحماني به جاي پدرش تعيين مي شود.

هشت صبح سرمقاله اي شماره امروزي را به موضیع قوي افغانستان در شانگهاي اختصاص داده و مطلبي را درين مورد در صفحه سوم نشركرده است.

به همين ترتيب هشت صبح در برگهاي ديگر شماره امروزي به نشر ساير مطالب پرداخته است.

اما روزنامه آرمان ملي در سرمقاله اي شماره امروزي زير عنوان مقامات تخار،‌از يك غار چندين بار مار گزيد نوشته :‌طي دو هفته اخير در ولايت تخار چندين بار شماري از دختران دانش آموز توسط دشمنان مردم افغانستان، جاهلان مكتب سوزو خدا ناشناس، با سم پاشي درمكاتب شان مسموم شدند.

گزارش شده است كه درماه اخير در برخي نقاط ديگر كشور نيز دشمن با معارف و به ويژه در بخش زنان و دختران ادامه داشت كه نشان ميدهد دشمنان مردم ما چقدر از گسترش علم و دانش در كشور بيم دارند.

اين كاردشمنان معارف كشور گرچه نشان ميدهد كه آنان با معارف وپيشرفت در مملكت علاقه اي ندارند ولي از جانبي هم بيانگر دو حسن تفاوت از هم در ان مناطق مي باشد.

به نوشته آرمان ملي، يكي اينكه امنيت در آن ولايت چندان خراب است كه در زير ريش والي و ديگر مسوولان ولايت فرزندان وطن را با زهر مورد حمله قرار ميدهد ولي جلوگيري شده نمي تواند و ديگر اينكه تداوم تكرار اين كار در يك ولايت و در يك شهر براي مسوولان ولايت تخار عذر بد تر از گناه مي باشد.

آرمان ملي از قول نيروهاي امنيت ملي خبرداده كه فرد با اعبتار ملا محمد عمر به قتل رسانده شده است.

به نوشته اين روزنامه يكي از نزديكان ملا عمر رهبر گروه طالبان ديروز در اثر عمليات نيروهاي امنيتي افغان و آيساف در هلمند به قتل رسيد.

آرمان ملي نيز به نگراني روسيه در مورد خروج نيروهاي بين المللي از افغانستان پرداخته مطالبي را نشر كرده است.

به همين ترتيب روزنامه هاي شاخص،‌انصاف و ديگران يا به نشر مطالب مشابه اي پرداخته اند و يا دنبال ساير مطالب شده اند.