05 ثور 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

افزایش میزان ثبت نام کنند گان برای انتخابات پارلمانی وشوراهای ولسوالی درهرات

شهرهرات 5 ثورباختر حدود چهارده هزارتن ازباشند گان شهرهرات درجریان ده...

تلفات سنگین طالبان درفراه

شهرهرات 5 ثورباختر بیست طالب مسلح در تازه ترین...

کشته شدن شش داعشی درکنر

شهراسعد آباد 5 ثورباختر شش داعشی درحمله نظامیان درولایت کنر...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

 

شماری از نماینده گان مردم درشورای ملی : باید با عاملان قتل های زنجیره ازجدیت کارگرفت

کابل  باختر/ 26/حوت

انفجاری عصر روز چهارشنبه درولسوالی امام صاحب كندز جان چند تن منجمله چهار عضو خانوادهء عبدالرووف ابراهيمي رییس ولسی جرگه را گرفت انفجار ناشی از حمله انتحاری پسری جوان بود که خود را نزدیک اعضای خانواده ابراهیمی که دریک مسابقه بزکشی حضور یافته بودند رسانید و همراه با خود هشت تن را شهيد شدند .

آنچه در كندز اتفاق افتاد، حادثه اول نبوده و نمیتوان گفت که آخرین حمله انتحاری در کشور باشد، مردم ما درجریان ده سال اخیر بار بار حملات انتحاری را شاهد بودند. دراین جای شک نیست که تروریستان با انجام چنین حملات یک هدف واحد را ازیک مرجع واحد دنبال میکنند، قتل افغانها رسیدن به این هدف است نه محل و مکان آن.

 قتل یک افغان دریک مسجد، دریک مکتب، درسرک ، رستورانت دریک بازار در شاهراه و بالاخره محافل خوشی ویامحلات برگزاری میله و یا مسابقات سنتی همه برای سازماندهي های استخباراتی منطقه یک هدف و یک دستاورد است که باید به آن توجه کرد.

 مگر حادثه امام صاحب تا اندازه از دیگر واقعات انتحاری متمایز است ولی بابرخی واقعات مشابه . متمایز ازاین که در دیگر واقعات افراد ملکی هدف قرار گرفته اند و مشابه ازاین که حلقات تروریستی بعداز یک وقفه چندماهه باردیگر قتل های زنجیریه یی درکشور به هدف از ميان برداشتن چهره ها شناخته شده و با نفوذ قومی ومردمي را آغاز کرده اند. این بار خانواده ابراهیمی که نام آشنا نه تنها برای باشنده گان ولایت كندز بل یک خانواده سرشناس برای مردم شمال کشور است، هدف قرار میگیرد .

این خانواده در زمان جهاد علیه تجاوز ارتش سرخ و بالاخره درزمان مقاومت علیه سپاه ظلمت وتاريكي به عنوان محرکین و سازمان دهنده گان و بالاخره قوماندانان جهادی و مقاومت تبارز کردند و از منافع کشور و حقوق مردم شان دفاع نمودند.

 با آنکه طالبان به عنوان محرک و وسیله تجاوز پنهان پاکستان از صحنه قدرت رانده شدند، مگر این شبکه به کمک حلقات استخباراتی منطقه به حیات سیاسی و نظامی شان درکشور ادامه داده، رویا و تخیل رسیدن به قدرت را ازدست نداده اند. آنها هسته های مقاومت علیه خودرا میشناسند و جداً در حذف بعضی چهره های اند که برای طالبان و حلقات استخباراتی میتوانند درد سرباشند ، خانواده ابراهیمی آنانیکه درگذشته درصحنه جهاد  ومقاومت درس های خوبی برای متجاوزین دادند ازاین جمله بود.

 قبل از این طالبان با اشاره سازمان استخباراتی علیه شخصیت های با نفوذ مردمی چون استاد رباني رهبر جهاد ومقاومت ورييس سابق شوراي عالي صلح انجنیر محمد عمر والی پیشین كندز ، جنرال داوود قوماندان پولیس زون پامیر ، مولانا سید خیلي قوماندان امنیه كندز ، عبدالمطلب بیک متنفذ و چهره سرشناس جهادی در تخار ، احمد خان سمنگانی ، ولی کرزی ، ملک زرین بزرگ قومی درکنر ، مصطفی کاظمی ، جواد ضحاک رییس شورای ولایتی بامیان ، جان محمد خان ارزگانی ، جنرال خان محمد مجاهد شخصیت جهادی و قوماندان امنیه قندهار و چهره های دیگر قرار گرفته و آنان را به قتل رسانیده تا مقاصد این سازمانها برآورده شود. مگر جای تاسف دراین است که تاکنون هیچ عامل ازاین قضایا شناسایی نشده و کیفر اعمال شان را ندیده اند و چگونگی قتل این افراد همچنان در ابهام باقی مانده است .

 شماری از اعضای مجلس شورای ملي ناهید فرید ، علم ایزدیار ، فوزیه کوفی و دیگران از حکومت میخواهند تا نسبت به عاملان چنین فجایع از جدیت کار گرفته شود . ضمناً عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه نیز از حامدکرزی رییس جمهوری کشور خواسته است تا در رابطه به واقعه امام صاحب وواقعات نظیر آن جداً اقدام نماید تا این وقایع دیگر تکرار نشود.

 

افغانستان در صدد بدست آوردن عضویت کامل سازمان تجارت جهاني است

کابل باختر – 25حوت

مقامات افغان تلاش های شان را بدست آوردن عضویت کامل سازمان تجارت جهاني تندتر ساخته اند .

این درحالیست که افغانستان از سال 2004 میلادی به اینطرف به عنوان عضو ناظر در جلسات سازمان تجارت جهاني شرکت می نماید .

به گزارش آژانس باختر، مقامات دروزارت تجارت وصنایع کشور امیدواراند تا افغانستان تا پایان سالجاری میلادی بتواند عضویت کامل سازمان تجارت جهانی  را کسب نماید.

افغانستان از سال 2004میلادی به عنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شد مگر با مشکلات موجود  تجارتی که افغانستان با آن روبرو ، عضویت سازمان تجارت جهانی بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد .

فرمل شینواری معین وزارت تجارت وصنایع میگوید، تلاش دارند تا قوانین  تجارتی افغانستان به گونه عیارگردد که بتواند جوابگو معیار های عضویت در سازمان تجارت جهانی باشد. عضویت درسازمان برای افغانستان  حایز اهمیت است.

فرمل میگوید، بارسیدن به این هدف مشکلات تجارتی وترانزیتی افغانستان  حل خواهند شد وسرمایه گذاران بیشتر تشویق به سرمایه گذاری درکشور ما  خواهند شد. درحال حاضر یکصدوپنجاه وهفت کشور جهان عضو سازمان تجارت جهانی اند و سی کشور دیگر برای عضویت درآن سازمان درخواست داده اند. عضویت دراین سازمان موقعیت افغانستان را به عنوان چهار راه اتصال آسیا بیشتر تثبيت  خواهد کرد ضمنا برای افغانستان کشور که محاط به خشکه است و کشور های همسایه تجارت و ترانزیت راه با آن از دید سیاسی نگاه میکند سهولت های را به بار خواهد آورد حداقل مشکلات ترانزیتی را کاهش خواهد داد .

شماری از آگاهان امور اقتصادی میگویند که افغانستان تا زمانی به سازمان تجارت جهاني راه نخواهد یافت که قوانین تجارتی خود را مطابق به معیار های تجارت جهاني آماده سازد. این آگاهان به مسوولان وزارت تجارت وصنایع انگشت ميگیرند که یک پالسی دقیق تجارتی ندارند درکنار آنکه از تجارت وصنایع درداخل کشور حمایت دقیق صورت نگرفته تجارت بیرون نیز در پراگندگی است .

اما شماره دیگری ازاین آگاهان تلاش هاي وزارت تجارت وصنایع را در راستا کسب عضویت سازمان تجارت جهاني بااهمیت میدانند ومیگویند، هرگاه این تلاش ها به نتیجه برسد افغانستان در دفاع از حق ترانزیت  جسورتر خواهد شد ضمنا ضمانت های حقوقی برای سرمایه گذاران خارجی قوی میگردد .

کابل باختر 24حوت
24حوت به عنوان روز ماندگار درتاریخ معاصر افغانستان ثبت گردیده که از ارادهء وایمان مردم افغانستان برای آزاد زیستی حکایه میکند و نشان میدهد افغانها غرور ،ایمان ومعنویت شان را هیچگاهی به معامله نمیگذارند .
مبصر آژانس باختر مینگارد :در24حوت سال 1357 باشندگان سلحشور و آزادمنش  هرات دريك قیام خود جوش ومردمی دربرابر ظلم ،بی ديني وبیگانه پروری رژیم آن وقت قيام كردند .
این قیام درحالی صورت گرفت که چند ماهی از عمر رژیم سپری نشده بود مگر مردم مسلمان افغانستان به کج اندیشی وگمراهی، وطن فروشي وخواست های پلید این رژیم پی برده بودند ودرهرنقطه از کشور هسته های خود جوش مقاومت درحال شکل گیری بود . تابا آنانی به مقابله برخیزند که قصد تعرض برارزش های دینی و سنت های مردم و مزدوري به بيگانه گان را داشتند و ميكوشيدند تا با شعار های عوام فريبانه خود را برسرنوشت مردم ما حاکم سازند مردم افغانستان که برای آنان وحدانیت ومعنویت مطرح است درپی آن بودند تا در برابر چنین کج روشی ها و وطن فروشان به پا خیزند وعلیه دین ستیزان مقابله نمایند اولین جرقه درهرات نمودار شد
قیام هرات را میتوان سرآغاز یک فصل جدید از مبارزات آزادی خواهانه درکشور تلقی نمود که در آن اقشار وملیت های مختلف کشور دریک محور که از توحید ویکتاپرستی منشا میگرفت گرد آمدند وبه مقابله طاغوتیان عصر رفتند برای از میان برداشتن الحاد تجدید پیمان نمودند وبخاطر حفظ ارزش های دینی ومیهنی شان بيست و چهارهزار شهید را تقدیم داشتند وبه این ترتیب از دين، آزادی، پاکی وایمان دفاع کردند. آنها با این حرکت نه تنها بر دفاع  از ارزش های معنوی تاکید نمودند بل جهان رامتوجه ساختند که رژیم حاکم برای پذیرایی از امپرایالیزم سرخ راه باز میکند وهرگاه جهان متوجه این امر نشود بحران وفاجعه نه تنها افغانستان بل منطقه وجهان را تهدید میکند که سرانجام چنین شد. قیام مردم هرات رادر 24 حوت سال 1357 میتوان یک  رستاخیز ملي نامید .
24 حوت تداعی كننده یک رسالت آزادی منشی وپیکار حق با باطل است که نشان میدهد چگونه مردان وزنان هرات با دستان تهی وپاهاي برهنه دردفاع از موضع حق قرار گرفتند، نه تنها تسلیم سیاست رعب ووحشت رژيم که باکشتار بیرحمانه مردم همراه بود نشدند بل از اندیشه استقلال طلبانه وآزاد زیستن عدول نکردند ، گونه اندیشه ها را قوت بخشیدند وبا خون شان انقلاب اسلامی رانیرومند ساختند .
مردم افغانستان از 24حوت به عنوان روز رستاخیز ملی یاد میکنند وآن را الگوی برای مبارزات آزادی خواهانه درکشور که نسل های بعدی از آن الهام خواهند گرفت تبديل نموده تا به آزادي زیستی بیشتر باور مند شوند .

 

کابل باختر/23/حوت

آنچه را حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان درروزتجلیل ازهشتم مارچ بیان داشت و آن را درگردهمایی مردم لشکرگاه ولایت هلمند تازه نمود به گونه های متفاوت تعبیر شد مگر حرف عمده دراین گفته ها این است که او از مخالفان مسلح خود میخواهد تا خود را از اسارت ذهنی و سیاسی خارجی ها رهایی بخشیده، ملی و وطنی فکر نمایند.

 مبصر آژانس باختر مینگارد : حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته در گردهمایی مردم لشکرگاه مرکز ولایت هلمند باردیگر این نکته را واضح ساحت که رهبران طالبان به کویته و دیگر بخش های پاکستان زنده گی میکنند و با طیارات ویژه به خارج از آن کشور سفر می نمایند. رهبران طالبان با خارجی ها و شماری از سیاستمداران افغانستان نشست های داشته اند مگر در اینجا مردم بیچاره را میکشند و آن را نمایان ساختن قوت به امریکائیان نام می نهند درحالیکه آنها با این کار به خارجی ها خدمت می نمایند .

 گفته های اخیر رییس جمهور کرزی در درون و بیرون ازکشور به گونه های متفاوت تعبیر شده است .

مگر حرف عمده دراین است که حامد کرزی میخواهد تا برای مخالفان مسلح و مشخصاً طالبان این نکته را تفهيم نماید که آنها باید خود را از زیر بار سنگ خارجی ها بیرون کشند خود را از اسارت ذهنی ، اسارت های اقتصادی و سیاسی و بالاخره وابستگی با خارجی ها رهایی بخشند و مستقلانه بیاندیشند .

 طالبان در حالیکه یک مقام امریکایی دور از انظار مردم و رسانه ها به افغانستان سفر میکند مگر طالبان حمله انتحاری می نمایند افغانهای بیگناه را میکشند مگر آن را نشان قوت به امریکا نام میدهند.

شماری از آگاهان سیاسی گفته های اخیر رییس جمهور را سازگار با واقعیت های سیاسی درکشور دانسته و بازگو آن حقایق میدانندکه درپشت پرده درجریان است دلیل عمده که تلاش های صلحجویانه افغانها به نتیجه مطلوب نرسیده دراین نهفته است که مخالفان مسلح ظاهراً صلح و مذاکره به خصوص بادولت افغانستان را رد میکنند مگر خود با خارجی ها مستقیماً وارد مذاکره میشوند و به این گونه به نحوه ملت و ارزش های میهنی را فراموش کرده اند و به فکر امتیاز گیری های شخصی و تنظیمی اند ، آنها نباید این نکته را فراموش کنند که خارجی ها روی دلایل مشخص به این کشور آمده اند و برای ابد دراین کشور باقی نخواهند ماند در حالیکه افغانها صرف نظر از محدوده های زبانی ، سمتی و جغرافیایی سرنوشت مشترک دارند سرنوشت مشترك ما را به یک تن واحد تبدیل نموده که باید آن را ارج گذاشت . در وجود چنین یک دیدگاه این حرف بی ارزش جلوه میکند که ما افغانها در عدم موجودیت خارجی ها ناتوان خواهیم بود.

 افغانها در طول تاریخ باوجود مشکلات و فراز و نشیب ها ، آزاد زیسته اند، از حریم کشور شان و ارزشهای ملی شان دفاع کرده اند، در درازای تاریخ افغانها متکی به خود و درپناه وحدت ملی عمل کرده اند، سازمان و یا پیمان نظامی نبوده که افغانها خود را زیر چتر آن قرار داده باشند مگر با تاسف مخالفان مسلح که بیشتر وابسته اند بقا خود را وابسته به منافع بیرونی میدانند و میکوشند در ناهنجاری ها حفظ شوند و به حیات سیاسی شان ادامه دهند که این خود جفا بزرگ درحق یک ملت سرفراز است .