29 اسد 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

جلسه کمیته مشترک ژورنالیستان و رسانه ها برگزار شد

جلسه کمیته مشترک ژورنالیستان و رسانه ها برگزار شد

کابل باختر 29 اسد جلسه کمیته مشترک ژورنالیستان و رسانه ها...

چالش زون پایتخت درمورد عرضه خدمات شهری شناسایی میگردد

چالش زون پایتخت درمورد عرضه خدمات شهری شناسایی میگردد

کابل باختر 29 اسد شناسایی چالش ها و تحقیق پیرامون مطالعه...

چین دربخش تحقیقات فرهنگی با وزارت اطلاعات وفرهنگ، همکاری میکند

چین دربخش تحقیقات فرهنگی با وزارت اطلاعات وفرهنگ، همکاری میکند

کابل باختر29 اسد پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 8/ اسد

شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و اخبار و گزارش های را درمورد رویداد های جاری کشور و منطقه نشر کرده اند.

روزنامه ماندگار درصفحه اول نوشته که برای مدال آوران المپیک یک ملیون افغانی داده شود.

 این روزنامه درمطلب دیگر نوشته که برخی مقام های محلی بدخشان با طالبان هم دست هستند.

 ماندگار درمطلب دیگر زیر عنوان خواست چین از افغانستان ، روابط نظامی استراتیژیک داشته باشیم . نوشته مقامات نظامی چین درسفر پنج روزه وزیر دفاع افغانستان خواستا رروابط استراتیژیک نظامی کابل پکن شدند.

به گزارش شینهوا ، گوابوژونگ نایب رییس کمیسیون مرکز نظامی چین دردیدار با عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان خواستار ارتقاء سطح ارتباطات استراتیژیک و تقویت همکاری های عملی ارتش هردو کشور به منظور کمک به همکاری استراتیژیک دو جانبه شد.

 ماندگار درمطلب دیگر ازقول وزارت امور داخله زیر عنوان ، سرمایه گذاری بزرگ برای اخلال امنیت افغانستان نوشته : وزارت امور داخله افغانستان از افزایش نا امنی ها درکشور ابراز نگرانی کرده است.

صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله روز گذشته درکابل به خبرنگاران گفت که طالبان و استخبارات منطقه طی چهارماه گذشته تلاش ها را به منظور نا امن ساختن افغانستان افزایش داده اند.

 سخنگوی وزارت داخله گفت که طالبان و استخبارات منطقه درتلاش هستند که مردم را نسبت به امنیت و زنده گی شان بی باور سازند.

 روزنامه ماندگار درصفحه های دیگر شماره امروزی به نشر سایر مسایل پرداخته است.

 اما روز نامه هشت صبح در صفحه اول خبرداده که توزیع تذکره های برقی از ماه میزان آغاز میشود.

به نوشته این روزنامه حدود دو سال میشود که دولت افغانستان وعده توزیع تذکره های برقی را داده اما این وعده هنوز عملی نشده است . در حال حاضر تذکره تابیعت به شکل یک ورق پاره در اختیار شهروندان قرارگیرد .

 اما مقام ها دردولت افغانستان گفته اند که تذکره های برقی علاوه براین که بیان کننده هویت افغان ها است ، درهنگام رای دهی نیز از تقلب جلوگیری میکند هشت صبح در مطلب دیگر زیر عنوان ، لایحه شمولیت شبکه حقانی از فهرست گروه های تروریستی تصویب شد . نوشته مجلس سنای ایالات متحده امریکا لایحه شمولیت شبکه حقانی در فهرست گروه های تروریستی وزارت خارجه این کشور را به اتفاق آرا تصویب کرد شبکه حقانی درافغانستان و پاکستان فعالیت دارد.

 کمره ها به داخل مجلس راه می یابند مطلب دیگری است که درصفحه اول روزنامه هشت صبح چاپ گردیده است به نوشته این روزنامه : مجلس نماینده گان تصمیم گرفته است بار دیگر به کمره های رسانه های تصویری اجازه تصویر برداری ازداخل تالار مجلس داده شود.

این تصمیم مجلس نماینده گان پس ازآن گرفته شد که روزنامه هشت صبح برای نخستین بار از سانسور درخانه ای ملت پرده برداشت و برخی رسانه های دیگر نیز دربرابر این اقدام اعتراض کردند.

 به همین گونه روز نامه هشت صبح در برگهای دیگر شماره امروزی به نشر سایر مطالب پرداخته است.

اما روزنامه سخن جدید درصفحه اول عنوان کرده که چین خواستار افزایش ارتباطات استراتیژیک با افغانستان شد به نوشته این روزنامه مشعل المپیک لندن روشن شد .

 سخن جدید دراین رابطه نوشته : مسابقات المپیک لندن به صورت رسمی و پس از روشن شدن مشعل بازی ها آغازشد.

سخن جدید درهمین صفحه از اعزام نیروهای ناتو به مرز افغانستان و تاجکستان خبرداده نوشته است . به دنبال درگیری های ولایت بدخشان تاجکستان در نزدیکی مرز افغانستان ناتو نیروهایش را به این منطقه فراخواند.

سخن جدید افزوده : پس از سه روز حوادث خونین درشهر خاروق ولایت بدخشان ، مرز مشترک این ولایت با افغانستان شاهد حضور نیروهای ناتو در منطقه است و آنان با تقویت نیروهای خود درحال انتقال تجهیزات به منطقه هستند.

این تحرکات درحالی انجام میگیرد که روسای دو کشور همسایه افغانستان تاجکستان به روز قبل دریک گفت و گوی تیلفونی موافقت کرد که با انجام اقدامات موثر اوضاع را درمرز های افغانستان و تاجکستان کنترول و ازهر گونه اعمال تروریستی و غیر قانونی جلوگیری کنند.

 مبارزه با فساد از ارگ آغاز شود ، کاهش کمک ایتالیا ، اسپانیا به افغانستان عناوین دیگری اند که روز نامه سخن جدید درصفحه اول نشر کرده است .

 به همین ترتیب روزنامه های شاخص و حدت و دیگران ، درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه ای پرداخته اند و یا دنبال سایر مسایل شده اند

کابل باختر/ 7/ اسد

شماری ازروزنامه های چاپی غیر دولتی که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را در مورد رویداد های جاری کشور و منطقه نشر کرده اند.

 روزنامه شاخص درصفحه اول بیشتر به فرمان حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد مبارزه با فساد اداری و ایجاد اصلاحات توجه کرده مطالبی را نشر کرده است.

به نوشته این روزنامه ، رییس جمهور کرزی درفرمان تازه خواستار مبارزه جدی با فساد اداری و آوردن اصلاحات دراداره های دولتی شده است .

 آقای کرزی در فرمانیکه روز پنجشنبه منتشر شد به همه ادارات دولتی این کشور دستور داده تا روند اصلاحات اداری و تقویت نهادهای دولتی را درماه های آینده دراولویت برنامه های کار خود قراردهند.

شاخص درمطلب دیگر به موضعگیری ها دربرابر این فرمان پرداخته مطلبی دیگری درهمین صفحه نشر کرده است.

شاخص در برگهای دیگر شماره امروز به بررسی سیاست ها و چالش های امریکا درافغانستان و منطقه و اقتصاد در جستجوی اصلاحات صندوق بین المللی پول پرداخته است .

هشت صبح نیز دربرگ نخست به فرمان حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان توجه کرده وزیر عنوان ، فرمانی با 33 بخش و 164 ماده فرصت برای اصلاحات باقی است ؟

این موضوع را درصفحه نهم دنبال کرده است.

پاکستان موقتاً راه اکمالاتی ناتو را مسدود کرد عنوان مطلب دیگری است که هشت صبح در برگ نخست نشرکرده است به نوشته این روزنامه ، مقام ها گفته اند که پاکستان مرز شمال غربی خود را موقتاً به روی لاری های حامل مواد اکمالاتی ناتو مسدود کرده و گفته شده که این مرز به دلیل نگرانی های امنیتی مسدود شده است.

یک مقام شبه نظامی پاکستان روز پنجشنبه 5اسد به خبرگزاری فرانسپرس گفته است " ازچهارشنبه شب بدین سو حرکت وسایط نقلیه ناتو موقتاً به تعویق انداخته شده است هدف این کاراین است که امنیت تقویت گردد."

روزنامه هشت صبح سر مقاله ای شماره امروزی را نیز درمورد فرمان رییس جمهور نوشته است.

هشت صبح در صفحه سوم زیر عنوان ، مسوول فاش شدن امضا های نماینده گان مجلس کیست ؟ نوشته : به دنبال ابراز بی اعتمادی های اعضای مجلس نسبت به یک دیگر و فاش شدن امضاهای آنان ، استیضاح وزیران دفاع ، داخله و رییس عمومی امنیت ملی که انتظار می رفت چهارشنبه هفتهء گذشته انجام شود، از دستور کارمجلس نماینده گان بیرون شد.

 اعضای مجلس نماینده گان درنخستین روز پس از پایان تعطیلات شان به روز یک شنبه اول اسد با انتقاد تند از عملکرد مقام های امنیتی کشور ، در تامین امنیت سرحدات کشور ، کشتار زنجیره یی اعضای مجلس و شخصیت های مطرح افغانستان و هم چنین عدم توجه به درخواست های آنان ، خواهان استیضاح وزیران دفاع ،داخله و رییس عمومی امنیت ملی شدند.

به همین ترتیب روزنامه سروش ملت  نیز دربرگ نخست به فرمان رییس جمهور کشور توجه کرده وزیر عنوان ، فرمان های جدید ، رییس جمهور ادامه مسیر گذشته یا آغاز فصل جدید ؟ نوشته ، رییس جمهور کرزی با صدور یک فرمان یکصدو شصت و چهار ماده ای به همه ارگان های دولتی کشور دستور داده که روند اصلاحات اداری و تقویت نهادهای دولتی و مبارزه با فساد اداری را روی دست بگیرند و برای زدودن فساد و آوردن اصلاحات تمامی ارگانها و نهادهای دولتی به شمول قوه های مقننه و قضائیه با یگدیگر همکاری و هماهنگی داشته باشند.

استمداد دبیر گل سازمان ملل برای نظارت برتجارت اسلحه عنوان مطلب دیگری است که سروش ملت در صفحه اول شماره امروزی نشر کرده است.

 بازداشت شماری از جنگجویان شورشی تاجیک درخاک افغانستان و زنان قربانی تصامیم جرگه های قومی ، ازجمله عناوین دیگری است که روزنامه سروش ملت دربرگ نخست به نشرآن پرداخته است.

 اما روزنامه وحدت نیز همانند سایر روزنامه ها دربرگ نخست به فرمان حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان توجه کرده وزیر عنوان ، اصلاحات بنیادی زمانی کارسازاست که از ارگ و شخص رییس جمهور آغاز شود ، به آن پرداخته است.

ادامه راکت پراگنی به مناطق مرزی نشانه ضعف حکومت است حمایت افراد درون ارگ سبب افزایش حملات تروریستی درکشور است ، ازجمله عناوین دیگری است که روزنامه وحدت دربرگ نخست عنوان کرده است.

 به همین ترتیب روزنامه سخن جدید و دیگران درشماره های امروزی یا با نشر مطالب مشابه ای پرداخته اند و یا دنبال سایر مسایل شده اند.

تفسیر برخبر

کابل / باختر/7/ اسد

یک قوماندان گروه طالبان پاکستانی باردیگر تاکید کرده که او در عملكردخود مستقل است و ازخاک پاکستان علیه ارتش پاکستان جنگ میکند.

مولوی فقیر محمد یکتن از قوماندانان فعال طالبان پاکستانی است كه بخش اعظم حملات طالبان برارتش پاکستان به همین شخص برمیگردد او از سوی ارتش کشورش متهم است که ازحداعظم خشونت علیه نظامیان آنکشور کارمیگیرد که دريک روز سر دوازده نظامی پاکستان را ازتن شان جدا ساخته است . مولوی فقیر محمد زمانی كه قبلا" به عنوان معاون تحریک طلبای پاکستان فعالیت داشت بعداً شاخه مستقل از طالبان پاکستانی را ایجادکرد او بیشتر از هرجای دیگر درصوات فعال بود مگر مولوی فقیر محمد درپی عملیات نظامیان پاکستانی با جمعی دیگر از طالبان آنکشور به کوههای همجوار متواری شد مگر از فعالیت مسلحانه دست نکشید و بیشتر فعال شد .

 درپاکستان به طلبای که گفته میشود زاده آی آس آی پاکستانی اند به چشم مبارز ، جنگجو و حتا مجاهد نگاه میشود و مولوی فقیر محمد هم از همین قماش بود.

 آگاهان سیاسی که تحولات پاکستان را تعقیب میکنند به این باور اندکه به تعقیب عملیات صوات میان بخشي از طالبان پاکستانی و ارتش آنکشور کشیدگی های سلیقوی بروز کرد و شماری از طالبان آنکشور را عقده یی ساخت که مولوی فقیر محمد نیز ازهمین جمله است آنهادر پی حملات وانکشافات صوات تقاضا های مشخص از دولت پاکستان داشتند که جنبه عملی بخودنگرفت بل آنها رادر تقابل با هم قرارداد .

 اکنون این تقابل اتهامات را نیز برای یکدیگر درپی داشته است بخش طالبان پاکستانی حکومت و ارتش پاکستان رانمادی از حضور وسلطه امریکادر منطقه میدانند برعکس ارتش پاکستان شماری از طالبان آنکشور منجمله فقیر محمد را آله دست خارجی ها میدانند ومیگویند حملات آنان بیرون از پاکستان طراحی میشود. مگر مولوی فقیر محمد تاکید براین امر دارد که حملات و پیروزی های وی. ارتش پاکستان را وارخطا ساخته و براو اتهامات را بسته می نما یند که شرم آوراست زیرا او در پاکستان حضور دارد و از کشورخود علیه آنانیکه به زعم مولوی فقیر محمد برای پول خارجی کار میکنند مبارزه میکند.

 مولوی فقیر محمد در اظهارات تازه خود علیه دولت افغانستان نیز حرف های داشته منجمله این که دولت افغانستان بخش از اهداف غربی درافغانستان داشته است حرف که ازسوی دولت افغانستان قبلاً رد شده است. 

تفسیر برخبر

کابل باختر/ 7/ اسد

پاکستان باردیگر راه تدارکاتی ناتو را به سمت افغانستان بست این بار پاکستان دلایل امنیتی را پیش کرده است.

 به گزارش آژانس باختر ، راه تدارکاتی نیروهای ناتو از مسیر پاکستان به سوی افغانستان ازدوروز به اینطرف باردیگر مسدود گردیده است.

 دولت پاکستان بعداز آن تصمیم براین کارگرفت که تندروان درمناطق قبائیلی که بخش عمدهء راه تدارکاتی درآن قراردارد تهدید کردندکه کامیون های اکمالاتی نیروهای ناتورا هدف قرارمیدهند.

سه شنبه گذشته شورشیان طالب بر یکی از کاروان های اکمالاتی درهمین مسیر حمله کردند یک راننده راکشتند و کلینر او را زخمی ساختند .

 حکومت محلی خیبر پشتونخواه به تعقیب این حادثه اعلام کرد که راه تدارکاتی ناتو الی تصمیم حکومت مرکزی که یک ضمانت قوی امنیتی داشته باشد مسدود خواهد بود زیرا درهنگام حملات شورشیان برکامیون های تدارکاتی هیچ تضمین وجود ندارد که به غیر نظامیان آسیب نه رسید.

کارشناسان امنیتی به این باور اند که تصمیم حکومت محلی پشتونخواه بیشتر از فشار های حلقات سیاسی و مذهبی پاکستان که شورای را به نام دفاع پاکستان تشکیل داده اند ناشی میگردد .

این مشکل تنها درایالت سرحد نیست دفاع پاکستان که در آن افراطی ترین چهره ها از مولوی سمیع الحق گرفته تا مولانا فضل الرحمن که از او به عنوان پدر طالبان یاد میشود حضور دارند کشته شدن یک راننده فقط یک بهانه است برای مسدود نمودن راه تدارکاتی .

 درحالیکه مسیر اکمالاتی ناتو از کراچی الی کویته و چمن در نظارت شدید امنیتی قرار دارد و روند اکمالات ازآن ادامه خواهد یافت درحالیکه در ساحات خیبر پشتونخواه نظارت امنیتی وجود ندارد آگاهان سیاسی همچنان براین عقیده اند که مسیر تورخم که اکنون مسدود گردیده راه کوتاه تر نسبت به چمن و بولدک است پاکستانی ها با مسدود ساختن تورخم میخواهند باردگر از نفوذ شان درجهت مختل ساختن روند انتقالات لوژستیکی استفاده نمایند و امتیاز بیشتر کمایی نمایند.