20 قوس 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ارقام  منع خشونت علیه زنان کاهش یافته است

ارقام منع خشونت علیه زنان کاهش یافته است

کابل باختر 20 قوس وزارت های امور زنان ،صحت عامه ،معارف...

والی لوگر به حل مشکلات خبرنگاران تعهد کرد

والی لوگر به حل مشکلات خبرنگاران تعهد کرد

پل علم ۲۰ قوس باختر والی لوگر امروز در نشستی، به...

کشته شدن ده هراس افگن در کندز

کندز 20 قوس باختر ده هراس افگن دیشب در ولایت کندز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ اول قوس
دولت و مردم افغانستان ، پروسه صلح را یک پروسه بین الافغانی دانسته تاکید براین دارندکه پروسه یاد شده به عنوان مالکیت افغانها احترام شود و کشورهای بیرونی تنها تقویت کننده آن بوده میتوانند.
مفسرآژانس باختر مینگارد ، ایالات متحده امریکا تلاش هایش را برای تقویت گفتگوهای صلح میان جناح های درگیر درافغانستان تند تر ساخته و داکتر زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آنکشور برای افغانستان برعلاوه آنکه سفر های به کشورهای اثر گذار دربحران افغانستان داشته ، دوبار با نمایندگان طالبان درقطر نیز دیدار کرده است خلیلزاد که از کارش راضی به نظر میرسد ونسبت به آینده خوشبین است اخیراً با رییس جمهور غنی درکابل دیدار نمود و نتایج گفت وگو هایش را با طالبان بازگو کرد. او گفت که نتایج سفرش مثبت است و امریکا به عنوان یک ممد درروند صلح افغانستان حضور دارد قوانین افغانستان و اراده مردم این کشور را محترم میشمارد.
با آنکه تاکنون از جزئیات ملاقات خلیلزاد با طالبان به گونه رسمی چیزی گفته نشده و خلیلزاد میخواهد تا این پروسه را دریک دیپلوماسی آرام دنبال نماید مگر برخی رسانه ها و منابع غیر رسمی گفته اندکه طالبان نسبت به انفاذ یک آتش بس درازمدتی تمایل نشان داده اند بدون شک انفاذ آتش بس ، زمینه را برای حل بسیاری از مشکلات دیگر امکان پذیر خواهد ساخت و این میتواند یک نوید خوش برای مردم افغانستان باشد.
با آنکه نسبت به پروسه صلح درافغانستان خوشبینی های وجود دارد و این خوشبینی ها درسیمای سیاستمداران افغان و دیپلوماتان غربی دیده میشود طالبان درپی کسب فرصت ها اند و برای خود بستر سازی می نمایند دروجود تند شدن پروسه صلح درکشور ، تحرکات این گروه نیز تند تر گردیده و آنها با گسترش حملات شان بربخش های از کشور درصدد توسعه جغرافیای حاکمیت شان اند تا به زعم خودشان درمذاکرات سیاسی دست بالا داشته باشند درحالیکه تاکید مردم افغانستان براعاده یک صلح جامع است که درآن منافع ملی تعریف شده باشد دستاوردهای هفده سال پسین حفظ گردد و برنده اصلی این روند مردم باشند.
دولت و مردم افغانستان همیشه تاکید براین داشته اندکه صلح یک نیاز و یک هدف والا انسانی است مگر مردم هیچگاه به یک صلح ذلت بار تن نخواهند داد.
امید ها این است که پروسه صلح درافغانستان به عنوان یک پروسه بین الافغانی احترام و رعایت شود و کشور های بیرونی تنها ممد و تقویت کننده این روند بوده میتوانند ضمناً به طالبان لازمی است که نسبت به جغرافیای قدرت به فکر منافع ملی باشند و صلح را از همین دریچه نگاه کنند.
ختم/ تحلیل سیاسی

کابل باختر/ 30/ عقرب
حمله انتحاری برمراسم بزرگ داشت ازمیلاد با سعادت سرور کاینات حضرت محمد (ص) یک بار دیگر برملاساخت که دشمنان مردم هرگز پابند به ارزش های اسلامی بشری نمی باشند.
مبصرآژانس باخترمینگارد: روزگذشته حمله کننده یی انتحاری درمحفل گرامیداشت از میلاد با سعادت پیامبر اسلام مواد همراهش را منفجر ساخت و شماری از علمای دین و اشتراک کنندگان این مراسم را به شهادت رساند.
این حمله درحالی صورت میگیرد که دولت افغانستان به خاطر برچیدن طومار جنگ درکشور ، دراین تاز گی ها بورد مشورتی صلح را درکشور ایجاد کرده و تلاش دارد تا از طریق مذاکرات افغانی درجاده یی پیچیده صلح استوار و متین گام بردارد. درچنین شرایط دشمنان مردم افغانستان از سرخفت و نادانی برمحفلی حمله میکنندکه وارثان انبیا و مشعلداران دین گردهم آمده بودند تا میلاد با سعادت پیامبری را برگزارکنند که برای ایجاد زندگی مسالمت آمیز و آرام برای همه گان هرگز برمسیر خونریزی و جنگ تاکید نکرده ، صلح واخوت را درمیان مسلمان انگیزه غلبه به دشواری ها دانسته اند.
اما چرا دشمنان مردم افغانستان چنین میکنند خون مسلمانان می را ریزند و با انجام چنین عملکرد قبح دامن شهادت ها وسلسله تیم سازی ها را ادامه میدهند.؟
دشمن میخواهد با قباحت براتحاد و همبستگی ملی و مذهبی مردم صدمه بزند ، دشمن میخواهد با انجام چنین جنایت های شنیع در میان مردم تفرقه ایجادکند اگر چنین نبود ، دشمنان مردم افغانستان هرگز برمراسم و اماکن مذهبی حمله نمی کردند.
بناً مردم باید هوشیار باشند و بدانند که دشمن درپی ترفند دگر است . دشمن میخواهد مردم افغانستان با بذر نفاق و شقاق وایجاد تفرقه مذهبی ، زبانی ، قومی و... به جان هم اندازد و با این حیله خدمت بزرگ به بیگانه های انجام دهند درغیر آن زمانی که دین مقدس اسلام به صلح  میان مسلمانان تاکید دارد و پیامبر بزرگ اسلام راه رفاهیت امت مسلمه را دراتحاد و ابا از جنگ و خونریزی می داند ، این مخالفان و دشمنان مردم کی ها اند و از کدام دین و آیین مذهبی پیروی میکنند که درآن کشتار مشعل داران پیامبر مجاز باشد درهیچ دین و آیین آسمانی چنین قباحت مجاز دانسته نشده است .
رییس جمهور درمراسم بزرگداشت از میلاد پیامبر بزرگ اسلام درارگ گفت:" حضرت محمد میدانست که رسالت بزرگ او همانا گسترانیدن صلح وامنیت برجامعه ، تحقق فضایل اخلاق درمیان مردم و شگوفایی وعلم و مدنیت در زندگی بود ، با ادامه جنگ و خون ریزی میسر نیست بلکه با فراهم آوردن زندگی ارام و مسالمت آمیز برای همگان و از میان رفتن نزاع ها و خصومت امکان پذیر نمی باشد."
با اتکا به گفته رییس جمهورعاملان و طراحان چنین حمله ها نه مسلمان اند و نه پابند به ارزش انسانی میباشند. ختم/ نالان

کابل باختر/ 30/ عقرب
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبا روگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر ، با توجه به عنوان  های درشت برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر آماده کرده است .
روزنامه ویسا برگ نخست را با مطلب زیر عنوان ایرک پرنس تغییر وضعیت درجنگ افغانستان با آسانی ممکن است آغاز و نوشته است ایرک پرنس یکی از بنیادنگذاران شرکت خصوصی امنیتی بلک واتر اعلام کرده است که نیروهای وی میتوانند به مقامات امریکایی کمک کنند تا وضعیت جنگ درافغانستان را در 6 ماه تغییر دهند ایرک پرنس طی یک بیانیه یی اعلام کرده که براساس طرح پیشنهادی وی دولت ایالات متحده قادر خواهد شد تا از جنگ افغانستان فاصله بگیرد و همزمان وضعیت را به نفع واشنگتن وکابل طور کامل تغییر نماید.
به نوشته این روزنامه ایرک پرنس اظهار داشت که دراوایل تابستان سال 2018او به مقامات امریکایی برنامه خصوص سازی جنگ درافغانستان را پیشنهاد کرد.
روزنامه ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته کرده است و درهمین صفحه خبرداده است که درحمله انتحاری درکابل 44 تن کشته و هشتاد نفر زخمی شده اند.
روزنامه ویسا درمطلب دیگر از قول بنتاگون درمقدمه این بررسی همه جانبه که وضعیت نظامی ، سیاسی و بشری افغانستان را ماه های جولای تا سپتمبر تحت پوشش قرارداده نوشته است که رسیدن به صلح هنوزهم بعید به نظر میرسد.
درگزارش پنتاگون آمده است که درمدت سه ماه "جولای اگست و سپتمبر " تلفات نیروهای افغان افزایش داشته و با ادامه جنگ مشکلات و نیازمندی های بشری نیز بیشتر شده است . سرمفتش خاص وزارت دفاع امریکا درگزارش خود از بررسی وضعیت نظامی ، سیاسی و انسانی افغانستان دوباره زمانی " جولای تاسپتمبر " گفت که پیشرفت قابل توجهی دررابطه به روند صلح صورت نگرفته است روزنامه موضوع را دنبال کرده درصفحه اول از قول دونالد ترامپ عنوان کرده است که پاکستان با ایالات متحده امریکا هیچگونه همکاری نمی کند.
روزنامه ویسا درصفحه اول و دگر صفحه ها دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ماندگار درصفحه اول از قول احمد ولی مسعود دردیدار با سفیر جدید جاپان عنوان کرده است صلح افغانستان به تفاهم ملی نیاز دارد این روزنامه نیز درصفحه اول ازقول وزارت دفاع امریکا عنوان کرده است بن بست نظامی در جنگ افغانستان مشاهده میشود.
روزنامه ماندگار در صفحه سوم به واکنش نخست وزیر پاکستان درمورد ادعا ترامپ پرداخته و از قول صدراعظم پاکستان عنوان کرده است که ترامپ پر حرفی میکند.
به نوشته این روزنامه دونالدترامپ می گوید اسامه بن لادن میتوانست خیلی زودازآن که کشته شود زنده به جنگ نیروهای امریکایی بیفتد .
رییس جمهور ایالات متحده امریکا انتقاد از دولت پاکستان درتویتر نوشت البته که ما می توانستیم اسامه بن لادن را بسیار پیشتر دستگیر کنیم .
روزنامه موضوع را دنبال کرده درهمین مورد به واکنش پاکستان توجه کرده نوشته است عمران خان نخست وزیر پاکستان درواکنش به اتهام های ترامپ سخنان او را وراجی خواند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه هشت صبح در صفحه های شماره امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته و یا دنبال سایر مطالب شده است.
ختم/ نالان

کابل باختر/ 28/ عقرب
گرامیداشت از میلادبا سعادت پیامبربزرگ اسلام فرصت ساز بازنگری درکردار و رفتار و گفتار امت مسلمه درجهان میباشد.
مفسر آژانس باختر مینگارد ، مسلمانان سراسر جهان درآستانه یی تجلیل از میلاد با سعادت سرور کاینات قراردارند میلادی که اکثر مورخان آن را نجات بشریت از ظلمت و جهل می دانند ، اما پس از 14 قرن  امروز درجهان چه می گذرد ؟ آیا امت مسلمه تاهنوز پابند شاخصه های پراهمیت اخلاق نیکو و کلام دلاویز پیشوای مسلمانان می باشد ؟ اگر چنین می بود هرگز انسان ها چنین خشن وسنگدل نمی بودند ، هرگز انسان ها به خاطر نیل به اهداف شیطانی و نفسانی ، قساوتگری ووحشتگری انتخاب نمی کردند.
پیامبر بزرگ اسلام نمادی بی بدیل از فضایل اخلاقی و ارزش های انسانی بود ولی امروز امت مسلمه در مناطق مختلف مورد تنازع و اختلاف به ویژه افغانستان قرارگرفته ، جنگ دامنه دار و دراز مدتی را راه انداخته اند که برای پایان دادن آن نه کشور های اسلامی بل کشورهای دگر تلاش می ورزند.
این مساله نشان میدهدکه برخلاف کردار و فضایل پیامبر اسلام چنان در تار تنیده شده شیطان گیرمانده ایم که حتی فراموش کرده ایم که قرآن به عنوان کتاب آسمانی و پیامبر بزرگ اسلام به عنوان خاتم النبیین برای بیرون رفت از خلافت و درگیری میان مسلمانان چه هدایت کرده اند.
به هرصورت وضعیت درجهان اسلام نگران کننده است ووضعیت درافغانستان بدتر از جهان اسلام .
چه بودکه اگر مدعیان مکتب پیامبر بزرگ اسلام با تاریخ اسلام نگاهی میکردند ، زندگی پیامبر بزرگ اسلام درابعاد مختلف از نظر می گذراندند  و بعد قضاوت میکردند که آنچه زیر نام اسلام صورت میگیرد آیا درمکتب اسلام وجود دارد.
اگر چنین نیست چراطومار غایله جنگ درافغانستان پیچانده نمیشود . چرا هرروز کودکان ، زنان ، جوانان خلاصه همه وهمه هیزم و آتش جنگ میشوند علمای جهان اسلام برسر آن توافق کرده اند که حرام . بناً نباید تنها با برگزاری احتفال از میلاد با سعادت پیامبر بزرگ اسلام گرامیداشت بعمل آورد بل خود را به آداب اخلاق و ارزش های انسانی ناجی بشریت که به آن ها اعتقاد داشت آراسته کرد و به درد های پایان داد که استخوان های امت مسلمه را می سوزاند.
ختم/ نالان .

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL