26 سرطان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

نگاهی به نشرات شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

نگاهی به نشرات شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

کابل باختر/ ۲۵/ سرطان شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که...

غاصبان زمین درلوگر بازداشت شدند

غاصبان زمین درلوگر بازداشت شدند

پل علم / باختر/ ۲۵/ سرطان بیست مرد درولسوالی چرخ لوگر...

معین سیاسی با سفیران جوان افغانستان و پاکستان برای صلح دیدارکرد

کابل ۲۵سرطان باختر ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه با...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل   باختر  ۹  سرطان
دولت افغانستان  نگران ازدیاد قاچاق مواد کیمیاوی یی به داخل کشوراست که از آن در تولید و پروسس انواع مواد مخدرکار گرقته می شود
مفسرآژانس باختر می نگارد٬ از پنجم سرطان برابر با (۲۶) جون از روز جهانی مبارزه بامودا مخدر در حالی تجلیل شد که درنبود اجماع جهانی در برابر این پدیده زشت و ناهنجار٬ شمار معتادان مواد مخدر در سطح جهان ازدیاد یافته است و مزارع کشت انواع نباتاتی که از آن در تولید مواد مخدر کار گرفته می شود، گسترش یافته است .
برای دولت و مردم افغانستان هفته مبارزه بامواد مخدر اهمیت ویژه وتعریف شده دارد.
از افغانستان به عنوان بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر یاد می شود در کنار آن ٬ موجودیت اضافه از سه ملیون معتاد در کشور، اجتماع مارا سخت آسیب پذیرکرده است٬کشور های منطقه وفرامنطقه هر روز از ازدیاد کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی می کنند و اتهام های زیادی نسبت به افغانستان وارد می کنند.
مگر بابررسی اصل ماجرا، درمی یابیم که افغانستان خود قربانی اصلی مواد مخدر است واین بی برنامگی و عدم همکاری کشورهای منطقه ٬ فرا منطقه و جهان است که معضل مواد مخدردر این کشور پیچیده تر شده است .
افغانستان از دید بیرونی ها مکان اصلی تولید تریاک است اگر این ادعا را قبول هم بکنیم ٬حقیقت این است که مواد کیمیاوی یی که از آن درتولید مواد مخدر کارگرفته می شود از کشور های دیگر به افغانستان قاچاق می شود .
خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان می گوید( قاچاق مواد مخدر مصنوعی و مواد کیمیاوی یی که در پروسس مواد مخدر به کار می‌رود از کشورهای همسایه به افغانستان افزایش یافته است.)
این نشان می دهد که حلقات مافیایی و حتا حلقات رسمی در شماری از کشور های جهان در تولید مواد مخدر در افغانستان دخیل اند و این روند را حمایت می کنند .
افغانان را باور براین است که اگر قاچاق مواد کیمیاویی که ممد تولید هیرویین است ٬به افغانستان قطع شود٬ در کنار آن کشور های منطقه وفرا منطقه مسیر ترانزیت٬ مواد مخدر را در کشور های خود قطع کنند٬ برای کاهش تقاضا در بازار های خود تلاش کنند٬ کار تولید مواد مخدر در کشور کاهش می یابد.
این موارد٬ مسایلی اند که دولت و مردم افغانستان برآن حاکمیت ندارند و حل آن هم مربوط به دولت افغانستان نمی شود .
واقعیت این است که مواد مخدر همانند هراس افگنی و افراط گرایی یک پدیده جهانی است که برخاسته از یک کشور و از یک جغرافیای معین نیست مگر ناامنی و نبود حکومت قانونی در افغانستان در چند دهه اخیر ٬ این کشور را به مکان طلایی برای شبکه های مافیایی تبدیل کرده است . در حالی که در سالهای اخیردولت افغانستان برای مقابله با این پدیده ظرفیت سازی کرده است، مگر در نبود اجماع و همکاری منطقه یی و جهانی ٬مشکل است از مهار کلی آن سخن گفت.
در افغانستان باور ها براین است که دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی در خصوص جلوگیری از قاچاق و استفاده از مواد مخدر کمتر با هم همکاری کرده اندوبرای مبارزه جدی با آن توافق نظروعمل وجود ندارد.
جهان باید برای مهار کشت ٬تولید ٬قاچاق ٬ ترانزیت وعدم استفاده از مواد مخدر بسیج شودو هر کدام به نوبه خود کاری انجام دهد و مشخص در رابطه به افغانستان ٬ آنان می توانند در قسمت جلوگیری از قاچاق مواد کیمیاوی به افغانستان٬ انسدادمسیر های ترانزیتی و کاهش تقاضا در بازار های خود کار کنند ومبارزه با مواد مخدر را در اولویت برنامه های شان قرار دهند .
باتاسف شمار معینی از کشور ها که در افغانستان برنامه های مشخص خود را دارند، همیشه تلاش کرده اند که افغانستان را بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر جا زنند، در حالی که کشور های دیگر چون میانمار یا برما٬ لاووس٬ پاکستان٬ کولمبیا٬ مکسیکو٬ حتا کشور های آسیای میانه و روسیه تولید کنندگان مواد مخدر اند مگر ازآنان کمتر نام برده می شود.
بهتر است که به جای اتهام بندی ها به فکر حل دایمی این معضل بود و در این قسمت این گفته های سازمان ملل قابل دقت است که می گوید (تولید و قاچاق مواد مخدردر جهان پیچیده تر شده است و مبارزه علیه آن نیازمند همکاری بیشترمیان دولت ها و بلند بردن ظرفیت نهادهای دولتی و غیر دولتی می‌باشد.) صائم

کابل باختر/ ۹/سرطان
شماری محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی در کشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر، باتوجه به عنوان های درشت شماری از این روزنامه گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه ماندگار درصفحه اول ازقول جان بس سفیر امریکا درکابل عنوان کرده است اولویت ما صلح است . این روزنامه درزیر عنوان فوق درصفحه اول ازقول سفیر امریکا نوشته است درحال حاضر گروه های تروریستی دیگر درافغانستان فعالیت دارند و حملاتی را بالای مردم، نیروهای خارجی ونیروهای دفاعی امنیتی افغانستان انجام می دهند بنابراین برای ما مهم است که نیروهای امنیتی افغانستان را کمک کنیم و متوجه این تهدید ها باشیم .
به گفته او ما ازطالبان شنیدم و مهم ترازآن جامعه افغانستان خواهان صلح اند . این که چگونه به صلح برسیم همه انتظار آن را دارند تا دراین دور دورهفتم به موضوعات کلیدی توجه شود.
آقای بس دررابطه به این پرسش که آیا ایالات متحده امریکا و متحدانش از حکومت سرپرست که پیشنهاد طالبان حمایت خواهدکرد ؟ گفت: ما در مورد نوع حکومت داری افغانستان طالبان صحبت نمی کنیم .
ماندگار جزئیات بیشتر دراین مورد را درصفحه سوم ارائه کرده است اما درصفحه زیر عنوان آیا سفر غنی به پاکستان دستاور داشت ؟ نوشته کرده است برای دستاورد سفر رییس جمهور غنی باید منتظر بود : اما نتایج سفر او از روز اول پیدا و پنهان درمذاکرات و اظهارات او و پاکستانی ها قابل مطالعه و بررسی است از مذاکرات پشت پرده وعقب درهای بسته میان او پاکستانی ها اعم از ملکی و نظامی و استخباراتی اطلاعاتی وجود ندارد آیا غنی دراین مذاکرات به توافقاتی با پاکستان برسرصلح با طالبان دست یافته است ؟ آیا سفر او با سفر اخیر وزیر خارجه امریکا به کابل و هفتمین دور مذاکرات امریکایی ها با طالبان که امروز درقطر آغاز می شود رابطه یی دارد تا توافقاتی با طالبان دراین رابطه شکل بگیرد؟ آیا اشرف غنی درمذاکرات پشت دروازه های بسته با مقامات ارتشی و ملکی پاکستان برسر نگرانی ها و اهداف دوطرف خارج از گفت و گوهای آشکار رسمی و مطبوعاتی بحث کردند وبه توافقاتی رسیدند.؟
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه به شکست بن بست درپارلمان و انتخاب رحمانی به حیث رییس ولسی جرگه توجه کرده است و مطلبی را زیر عنوان شکست بن بست و آغاز فصل پیوست پیروزی دوباره رحمانی با استفبال وردک روبه روشد نشر کرده است روزنامه ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلب زیر عنوان امریکا و طالبان هفتمین دور گفت وگوهای مان مهم است  آغاز کرده است وجزئیات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه سوم ارائه کرده است اما درصفحه اول خبرداده است که نام نویسی رای دهندگان پایان یافت .
روزنامه هشت صبح همچنان درصفحه اول خبرداده است که درنهرین طالبان ۲۵ نیروی خیزش مردمی کشتند.
روزنامه هشت صبح همچنان درصفحه دوم خبرداده است که برای کودکان پرورشگاه ها حساب بانکی ساخته می شود.
روزنامه هشت صبح درصفحه سوم زیر عنوان ولایت تخار با تهدیدات بلند امنیتی روبه رواست نوشته کرده است: ولایت تخار درشمال شرق کشور این روزها از وضعیت امنیتی مطلوبی برخوردار نیست، آن طوری که مسوولان امنیتی این ولایت تائید می کنند درحال حاضر از ۱۶ ولسوالی این ولایت نصف آن ها با تهدیدات بلند امنیتی روبه رو است و تحرکات طالبان هراز گاهی آرامش باشندگان این ولسوالی ها را برهم می زند.
درتازه ترین مورد از چند روز به این طرف طالبان حملات شان را به ولسوالی بهارک این ولایت شدت بخشیده اند ودرگیری ها تا پایان روز شنبه هشتم سرطان میان نیروهای امنیتی و طالبان ادامه داشت.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است اما درصفحه اخیر خبرداده است که امریکا چند فروند جنگنده اف ۲۲ را به قطر می فروشد.
سیاست مدار مخالف اردوغان به اتهام اهانت محاکمه شود، عنوان مطلب دیگری می باشد که این روز نامه درصفحه آخر نشر کرده است. روزنامه هشت صبح درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است به همین ترتیب روزنامه های آرمان ملی وویسا درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یادنبال سایر مطالب شده اند. ختم/ نالان

کابل    باختر    ۸   سرطان
محمداشرف غنی رییس جمهوری اسلامی می گوید که در روابطش با پاکستان و گذشته نگاه نمی کند بل باید با یک راهبردخوب به پیش حرکت شود.
مفسرآژانس باخترمی نگارد، محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان به روز پنجشنبه در یک سفررسمی به پاکستان رفت .
سفر این عالی ترین مقام سیاسی و اجرایی کشوربه پاکستان دراوج اختلاف وکشیدگی های سیاسی میان دو کشور انجام شد.
دولت محمد اشرف غنی وزعمای دیگر افغانستان وهمچنان دوستان منطقه یی و بین المللی افغانستان، پاکستان را عامل ناهنجاری های زیادی در افغانستان می دانند وبرای این گفته های خود دلایل زیادی هم دارند، با آن هم دولت افغانستان همیشه، حل اختلافات،  از راه منطق تفاهم وهمکاری را یک اصل می داند و سفر اخیر محمد اشرف غنی به پاکستان روی همین محور انجام شد .
او هنگام اقامت در پاکستان حرف های صریح وواضح داشت وبرای بیرون رفت از مشکلات جاری در افغانستان و منطقه نسخه و راهکار دقیق پیشکش کرد وتاکید کرد که باید برای حل مشکلات جاری در روابط دوکشور یک راهبرد خوب ساخته شود .
محمداشرف غنی حین سخنرانی در انستیتوت مطالعات استراتیژیک لاهورگفت (راهبرد تشویق، به ما اجازه می‌دهد تا یک راهبرد خوب  بسازیم؛ در این بخش، پاکستان یک نقش مهم دارد و میان طالبان و پاکستان وابست‌گی‌های نیرومند وجود دارند؛ ما باید این وابست‌گی‌ها را تشخیص دهیم و از آن به‌گونۀ منظم کار گیریم تا از نزاع به‌سوی همکاری برویم)
رییس جمهور همچنان گفت:" دولت افغانستان به‌دنبال برقراری روابط مساویانه میان کابل واسلام‌آباد است و  به‌حیث نمایندۀ یک دولت مستقل برای همکاری‌های بیشتر به پاکستان آمده ‌ام برای این‌که به پیش برویم، من نمی‌خواهم به مسایل گذشته بپردازم، اما می‌خواهم میان دو راهبرد تفاوت قایل شوم؛ یکی راهبرد بد است که به معنای تکرار اشتباه های گذشته است. امروز، ما در لحظه‌یی در پاکستان قرار داریم راهبرد بد شناخته شده‌است و ما به‌سوی ساختن این‌که راهبرد که خوب چه است، به‌پیش می‌رویم"
رییس جمهور با یادآوری این مساله که روابط میان پاکستان و طالبان نیرومند است، تاکید براین دارد که باید بعد ازاین روابط در جهت مثبت استفاده شود و پاکستان به جای تشویق طالبان به رفتاربد ٬می تواند این گروه را به صلح و همکاری ترغیب کند
حرف دیگر،رییس جمهور تامین رابطه مساویانه دولت با دولت است در حالی که در پاکستان حلقاتی وجود دارند که در تامین روابط منطقه یی افغانستان تعیین مسیر کرده اندو به گونه خواسته اند تا دولت افغانستان٬در معاملات منطقه یی و بین المللی خود ضعیف جلوه کند.
مساله دیگرکه در گفته های محمد اشرف غنی رییس جمهوربازتاب یافت ٬تفاوت میان راهکار خوب و بد است ٬ از دید افغانستان راهکار بد خواست ماجراجویانه در قبال افغانستان ومنطقه است که درآن ٬ حلقات استخباراتی و چهره های ماجراجوی سیاسی درمنطقه بر٬برتری جویی ورسیدن به اهداف راهبردی تلاش کردند که پیامد آن وضعیت ونابسامانی های کنونی است درحالی که راهبرد خوب ٬ می تواند از گذشته الهام گیرد٬ نواقص ومشکلات را تشخیص دهد و برای رفع آن برنامه طرح شود ودرنهایت مسیر تحولات را به جهت مثبت عیارکنیم.
این که مقامات پاکستانی از رییس جمهوری اسلامی افغانستان به گرمی استقبال کردند٬ در گفته های شان بر ثبات منطقه‌یی، امنیت، رشد اقتصادی، مبارزه با فقر و گسترش روابط میان دو کشور تاکید کردند و از نقش فعال شان در حل سیاسی معضل افغانستان سخن گفتند حرف های امیدارکننده است مگر نمی تواندمردم و دولت افغانستان را ذوق زده کند٬ مردم و دولت افغانستان برکارعملی ٬صادقانه و شفاف سیاسیون وارتش پاکستان تاکید دارند.
در گذشته پاکستان٬ در بازی ها و پروژه های بزرگ استخباراتی در برابر افغانستان دخیل بوده است که این امر باعث کشیدگی وایجاد فضای بی اعتمادی در روابط دو کشور شد.
باور و اعتماد٬ همکاری و همگرایی زمانی در روابط دو کشور شکل خواهد گرفت که پاکستان٬ افغانستان را کشوری در محور منافع خود تعریف نکند بل روابط خود را بر اصل روابط دولت محور عیار کند. صائم

کابل باختر/ ۸/سرطان
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث پیرامون مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
گزارشگر آژانس باختر، با توجه به عنوان های درشت شماری ازاین روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است روزنامه افغانستان ما درصفحه عنوان کرده است ، رییس جمهور دردیدار با عمران خان ،امید واریم این گفتگو ها باعث آغازروابط دولت با دولت شود . روزنامه افغانستان ما درپیوند به عنوان فوق درصفحه دوم نوشته کرده است محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور دردیدارش با عمران خان نخست وزیر پاکستان ابراز امیدواری کرده که سفرش به پاکستان و گفت وگو ها با مقامات این کشور باعث آغاز روابط و همکاری دولت با دولت میان دو کشور شود.
به نوشته روزنامه افغانستان ما ،رییس جمهور کشور روز پنجشنبه ۶سرطان دریک سفر رسمی دوروزه وارد پاکستان شد و با عمران خان نخست وزیر شاه محمود قریشی وزیر خارجه عارف علوی ، رییس جمهور وشمار از مقامات و نمایندگان سیاسی پاکستان دیدار وگفت وگو کرد.
روزنامه موضوع را ادامه داده است ودرهمین صفحه از قول لوی درستیز وزارت دفاع عنوان کرده است یازده شکنجه گاه طالبان درسه ماه گذشته تخریب شده است.
به نوشته روزنامه افغانستان ما، لوی درستیز کشورمی گوید که نیروهای اردوی ملی درسه ماه گذشته یازده شکنجه گاه طالبان را تخریب کرده و بسیاری از ساحات تحت کنترول این گروه را نیز پس گرفته اند.
روزنامه افغانستان ما درادامه ازقول دگر جنرال بسم الله وزیری آورده است برخلاف باور گروه طالبان که درپی گسترش ساحه زیر کنترول شان بودند نیروهای دفاعی و امنیتی کشور درسه ماه گذشته توانسته اند درمناطق تحت کنترول این گروه پیشروی کرده و کنترول سه ولسوالی را پس بگیرند.
به نوشته این روزنامه : ولسوالی های خواجه عمری درغزنی و بلچراغ درفاریاب ،مناطق هستند که اخیر درکنترول نیروهای امنیتی ودفاعی کشور درآمده است.
روزنامه افغانستان ما،درصفحه اول ازقول سرمنشی ناتو عنوان کرده است داعش درحال تقویت پایگاه های خود درافغانستان است .
جوانان میان آرمان های دموکراتیک و بنیاد گرایی قومی – مذهبی شکنی توسعه اقتصادی بردوش زنان افغانستان عنوان دیگری است که این روزنامه درصفحه سوم نشرکرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ویسا دربرگ نخست به اظهارات سرمنشی ناتو توجه کرده است و ازقول او عنوان کرده است داعش درپی تشکیل خلافت درافغانستان است .
ویسا دراین مورد نوشته کرده است درحالی که شمارکمی از تروریست های داعش درمناطق محدودی ازافغانستان حضور دارند سرمنشی ناتو با نشان دادن چراغ سبز به گروه تروریستی مدعی شد که داعش درپی تشکیل خلافت درافغانستان است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است ودرهمین صفحه از قول ضمیر کابلوف نماینده خاص روسیه عنوان کرده است کشورهای همسایه افغانستان درنشست سه جانبه چین ، امریکا و روسیه دعوت می شوند به نوشته این روزنامه :ضمیرکابلوف می گوید که کشورهای همسایه افغانستان به دور دوم نشست سه جانبه چین ،امریکا وروسیه دعوت می شوند روزنامه موضوع رادنبال کرده است.
روزنامه ویسا از قول یک جنرال متقاعد امریکایی عنوان کرده است خشونت درافغانستان ماهانه جان بیش از هزار غیر نظامی را میگیرد.
این روزنامه همچنان دراین صفحه ازقول رییس جمهوری کشور عنوان کرده است که طالبان و پاکستان با یک دیگر روابط خوب دارند.
روزنامه ویسا درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه آرمان ملی درصفحه اول خبرداده است که ده ها مدرسه دینی درسرپل به کودکان آموزش های انتحاری می دهند.
دردیدار غنی و عمران خان مطرح شد ، از اشتباهات گذشته باید آموخت و از تکرار آن ها جلوگیری کرد.
عنوان مطلب دیگری می باشدکه این روزنامه درصفحه اول نشر کرده است.
سناریوی صلح : آیا داعش جاگزین طالبان خواهد شد؟ دردادو گرفت زبان ها هرواژه یک شهروند است عنوان های می باشد که این روزنامه درصفحه دوم و سوم شماره امروزی نشر کرده است آٖرمان درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
ختم/ نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL