31 سنبله 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

واژگون شدن یک سه چرخه زرنج در ماهیپر

واژگون شدن یک سه چرخه زرنج در ماهیپر

کابل/ ۳۱ سنبله/ باختر ده عضو یک خانواده که سرنیشینان...

انفجار در پروان جان یک زن را گرفت

انفجار در پروان جان یک زن را گرفت

چاریکار/31 سنبله/ باختر در اثر انفجار یک سرگلوله هاوان در ساحه...

کار بازسازی شاهراه مزارشریف-جوزجان آغاز شد

کار بازسازی شاهراه مزارشریف-جوزجان آغاز شد

مزارشریف/ 31 سنبله/ باختر مسوول ریاست فواید عامه بلخ از آغاز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل / باختر/ 12 سنبله
مفسر سیاسی آژانس باختر می نگارد:مردم افغانستان از لحاظ تاریخی، مطابق ارزش های دینی و ملی شان مردم اعتدال پسند، همدیگر پذیر و کثرت گرا بوده اند. اقوام گوناگون و پیروان ادیان مختلف در درازای تاریخ در کنار هم زندگی مسالمت  آمیز داشته اند و دوشادوش همدیگر از استقلال، آزادی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور دفاع کرده اند و در ترقی و تعالی آن کوشیده اند. مردم به خاطر دارند که چگونه پیش از آغاز جنگ ها و بحران های سیاسی در کشور، گردش گران خارجی گروه گروه به افغانستان می آمدند و بدون هیچ نوع ترس و بیم به شهر های مختلف سفر می کردند و از زیبایی های طبیعی این سرزمین تاریخی و همچنان مهمان نوازی های افغانان لذت می بردند و با خاطره های شیرین، دوباره به کشورهای شان برمی گشتند.درآن زمان مردم ما چیزی به نام خشونت و نفرت و آن هم بر مبنای قوم، سمت، زبان، عقیده، چهره، طرز پوشیدن لباس و غیره نمی شناختند و به نام انسان، که خداوند آن را اشرف مخلوقات خلق کرده است، همه را احترام، قدر و عزت می کردند. با تاسف  افغانستان در یک مرحله ویژه یی از تاریخش در مرکز تقابل و رویارویی قدرت های بزرگ جهان قرارگرفت و  این امر زمینه را برای کشت تخم نفاق، نفرت، خشونت و افرط گرایی فراهم کرد. طراحان ستراتیژی های شماری از کشورها افراط گرایی مذهبی را موثرترین و ارزان ‍‌‎ترین وسیله دستیابی به تفوق و برتری در این تقابل سرنوشت ساز تلقی کردند و با تمام قوت و توان شان تخم افراط گرایی را در افغانستان و همچنان بخش هایی از این منطقه کاشتند. آنان در آن زمان به خود تکلیف و زحمت ندادند تا یک باردرباره پیامدهای خطرناک این اقدام شان فکرکنند. این تخم کاشت شده افراط گرایی جوانه زد و آهسته آهسته افغانستان به پناه گاه افراط گرایان جهان و تهدیدی برای امنیت دیگر کشورها مبدل شد و این امر همان طراحان ستراتیژی های کاشتن تخم افراط گرایی را واداشت تا این بار ستراتیژی های ضد افراط  گرایی تدوین کنند و آن را با استعمال قوه به منصه اجرا بگذارند. سوال این جاست که ایا اکنون با همان سادگی یی که تخم افراط گرایی، خشونت و نفرت در درازای چند دهه گذشته کاشته شد، می توان با آن مبارزه کرد؟ از واقعیت های موجود جامعه افغانی چنین بر می آید که اکنون مبارزه با افراط گرایی خیلی ها دشوار شده است. صرف همین یک واقعیت تلخ، که اندیشه ها و ایده های افراطی به پوهنتون ها و دیگر نهاد های علمی و اکادمیک کشوررخنه کرده است و تحصیل یافتگان آگاه را نیز تحت تاثیر خویش درآورده است، بیانگر دشواری و پیچیدگی مبارزه با افراط گرایی است. با تاسف تا کنون صرف به یک بُعد این مبارزه دشوار و پیچیده توجه صورت گرفته است و آن بُعد، عبارت از بُعد نظامی است. اما رویداد های هژده سال گذشته در کشور نشان داد که مبارزه نظامی و استعمال قوه برضد افراط گرایی به تنهایی خویش نمی تواند پیامدهای مطلوبی داشته باشد. باید به بُعد دیگر این مبارزه که به مراتب مهمتر از بُعد نظامی است توجه شود. این بُعد عبارت از مبارزه فکری با افراط گرایی است. در این بُعد باید تمرکز بیشتر روی این اصل صورت گیرد که اسلام دین اعتدال است نه افراط، اسلام دین صلح است نه جنگ، اسلام دین همدیگر پذیری است نه همدیگر کشی. همچنان در این بُعد مبارزه با افراط گرایی باید به اصالت تاریخی و عنعنه یی جامعه افغانی به مثابه یک جامعه مبتنی بر تنوع، کثرت گرایی و همدیگر پذیری بازگشت صورت گیرد و این ارزش های ملی دوباره احیا شود.ن. ش.

کابل   باختر  ۱۲   سنبله
خشونت، راه رسیدن به صلح نیست واین ایده و مفکوره٬ که می توان باخشونت و ماجراجویی به امتیازات سیاسی رسید یک خود فریبی است.
مفسرآژانس باختر می نگارد: روایات جنگ در دو روزگذشته در کشور، دردناک و اسفبار است با یک مرور کوتاه بر وقایع جنگی وحوادث تروریستی در کشور در می یابیم که باز هم این مردمان ملکی اند که بازنده اصلی در منازعه های جنگی و حوادث هراس افگنانه اند و بازهم این مردمان ملکی بودند که قربانی دادند.
طالبان در دو٬ سه روز گذشته در کندز٬ بغلان٬ لغمان٬ فراه٬ کابل ... بازهم از راه خشونت پیش آمدند و بازهم باعث بروز حوادث دردناک شدند.
طالبان که خود را حافظ شریعت و دین مردم می دانند و ادعا بلند پیروی از دساتیر شرعی را مطرح می کنند، به کشتار مردم رو آورده اند.
در روز های اخیر آنهم در زمانی که طالبان توافق شان را با امریکا نهایی کرده اند، موجی از خشونت وماجراجویی را به راه انداخته اند تا به زعم خود شان در صحنه سیاسی به امتیازات بزرگتر دست یابند.
این گروه با انجام حمله بر بخش هایی از کندز باز هم خون ریختند و بازهم باعث کوچاندن ها و بیجا شدن ها شدند٬ بازهم به اماکن عامه و خصوصی آسیب رساندند و بازهم ویرانی کردند.
در طول دو سه روز گذشته قصه های اسفبار و  دردناکی از میدان های جنگ درکشور وجود داردکه نشان می دهد طالبان با وجود آن که در دوحه و مسکو حرف های امیدوار کننده برای فردای کشور داشتند همچنان تاریک اندیش اند و همچنان عقب گرا اند.
روز گذشته این گروه با پرتاب یک ماین هاوان بریک منزل مسکونی در ولسوالی الیشنگ لغمان یک مادررا با چهار فرزندش کشتند، در انار دره فراه با کار گذاری یک ماین در مقابل یک منزل هشت عضو یک خانواده را شامل زنان وکودکان به شهادت رساندند٬ در کابل در حمله هراس افگنانه یی که به نام حمله بر یک مهمانخانه خارجی انجام شد، شمار زیادی از باشندگان محل به شهادت رسیدند.
فجیع ترازهمه٬ طالبان با تسلط کوتاه بر مسیر شاهراه کابل بلخ٬ شماری از مسافران را درساحه کیلگی به رگبار گلوله بستند.
در حالی خود بار ها مسوول تلفات ملکی بوده اند برخی وقایع را بزرگ نمایی کرده اند و مردم را در نقاط مختلف کشور علیه نظام تحریک کرده اند. درساحات بند۲، معدن کرکرشهر پلخمری و کیلگی ولسوالی دوشی بغلان از منازل مردم به عنوان موضع در برابرنیروهای دولتی کارگرفتند و از باشندگان محل سپر انسانی ساختند .
در شهر کندز کودکی را وا دار به انجام حمله انتحاری در برابر شماری از افراد پولیس کردند.
همه این خشونت ها در بستر پیشرفت های تازه سیاسی صورت گرفته است.
رهبری طالبان به این باور است که با خشونت وماجراجویی می تواندند در میز مذاکره امتیاز های بزرگ سیاسی به دست آورد٬ آنان خشونت را عامل تثبیت شان در مذاکره می دانند و برای به دست آوردن امتیاز های کلان٬ به کشتار بی رویه مردم رو آورده اند.
باآن که جنگ خود یک پدیده زشت است ونمی تواند توجیه شود مگر نهاد های معتبر بین المللی برای جلوگیری از کشتار مردم بی دفاع و ملکی و جلوگیری از تخریب وویرانی٬ برای جنگ هم اصول و قواعدی وضع کرده اند که هرگاه طرف های درگیر در منازعه  آن را رعایت کنند٬  بار خشونت کم و تلفات ملکی به حداقل آن می رسد.
در حالی که عملکرد گروه طالبان در دو سه روز گذشته و روز های دیگر نشان داد که این گروه نه تنها به اصول و قاعده های جنگ پابند نیست بل به ارزش های انسانی٬ دینی و باور های مردم هم٬ باور ندارند و از راه خشونت در پی کسب امتیازات سیاسی است.
مردم به صراحت مطرح می کنند که طالبان هیچگاهی پابند به هیچ اصولی نبوده اند و به اصطلاح مردم هیچگاه جنگ مردانه نداشته اند٬ بل با مردم و باور های مردم جنگیده اند. در حالي که جنگ با باور های مردم به پيچيدگی وضعيت در افغانستان می افزايد. تحلیل سیاسی                              

کابل باختر/۱۲/ سنبله
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث پیرامون مسایل سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخباروگزارشهای را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگرآژانس باختر ،با توجه به عنوان های درشت شماری ازاین روزنامه ها ، گزارش حاضر را آماده کرده است .
روزنامه آرمان ملی درصفحه اول عنوان کرده است که وزارت معارف هشت تفاهم نامه با نهادهای خصوصی امضاء کرد.
به نوشته این روزنامه ،وزارت معارف درحالی هشت تفاهم نامه را به منظور بالا بردن کیفیت خدمات آموزشی با نهادهای خصوصی داخلی و خارجی امضاء کرد که بربنیاد گزارش ها کیفیت و خدمات آموزشی دربیش ترین مکتب های خصوصی درسطح بسیار پائین قراردارد و مالکان این مکتب ها تنها به درآمد و جنبه تجارتی این مکتب ها توجه دارند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است درهمین صفحه از قول سخنگوی ریاست جمهوری عنوان کرده است پس از بررسی متن توافق نامه امریکا و طالبان ، دیدگاه حکومت را با امریکا شریک خواهیم ساخت .
به نوشته این روزنامه زلمی خلیل زاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان روز دوشنبه پس از دیدار با رییس محمد غنی و عبدالله عبدالله ، رییس اجرایی درارگ پیش نویس چارچوب توافق صلح امریکا با گروه طالبان را به رهبران حکومت وحدت ملی شریک ساخت.
به نوشته این روزنامه ،وحید عمر رییس روابط عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری درصفحه تویترش نوشته است که بحث ها با آقای خلیل زاد ادامه خواهد یافت ، درهمین حال دفتر رسانه های ریاست اجرایی با نشرخبرنامه یی گفته است که آقای خلیل زاد با آقای عبدالله عبدالله به گونه درکاخ سپیدار نیز دیدار کرده است.
درخبرنامه ریاست اجرایی آمده است که دراین دیدار آقای خلیل زاد رییس اجرایی را درجریان آخرین جزئیات گفت وگو های صلح قرار داد واز صلح سرتاسری و پایدار اطمینان داد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه عنوان کرده است که میوه افغانستان به بازار های کشورهای اروپایی رسید.
این روزنامه همچنان درصفحه اول ازقول پارلمان سایه عنوان کرده است.
شرایط برای برگزاری انتخابات فراهم نیست به مساله صلح اولویت داده شود.
چراآتش بس سرتاسری اعلام نمی گردد ! چرا ارگ درارائه جزئیات از دیدار غنی – خلیل زاد تامل کرد؟ عنوان ها است که روزنامه آرمان ملی درصفحه های دوم و سوم نشرکرده است .
آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ویسا ، درصفحه اول از قول نیویارک تایمز عنوان کرده است که دولت ترامپ برای گسترش نیروهای استخباراتی درافغانستان تلاش می کند.
به نوشته این روزنامه پس از اظهارات دونالد ترامپ مبنی برادامه حضور استخباراتی قوی امریکا درافغانستان حتی پس از توافق با طالبان نیویارک تایمز نوشت که دولت ترامپ برای گسترش حضور نیروهای سی آی ای درافغانستان تلاش می کند.
این روزنامه همچنان درصفحه اول خبرداده است که حامدکرزی دررابطه به صلح افغانستان با خلیل زاد ملاقات کرده است.
روزنامه ویسا ، درصفحه اول به نگرانی کمیسیون حقوق بشر افغانستان درپیوند به افزایش تلفات غیر نظامیان درغور توجه کرده است و زیرعنوان کمیسیون حقوق بشرافزایش ۷۰درصدی تلفات غیرنظامیان درغور نگران کننده است ویسا ،به همین ترتیب ویسا زیرعنوان ایران به گفت وگوهای امریکا و طالبان خوشبین نیست نوشته کرده است وزیرخارجه ایران می گوید که کشورش به گفت وگو ها میان ایالات متحده امریکا و گروه طالبان خوشبین نیست .
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از مذاکرات با همتای روسی اش سرگی لاروف دریک نشست مطبوعاتی دررابطه به این سوال یک خبرنگار که امریکا و طالبان در آستانه یک توافق نهایی هستند این اظهارات بیان کرده است.
این روزنامه درصفحه آخر درحالی که از کشته شدن ۱۴ طالب مسلح درارزگان خبرداده است درمطلب دیگر عنوان کرده است که درنتیجه اصابت هاوان درلغمان ۱۳ عضو یک خانواده کشته وزخمی شدند ویسا خبرداده است که اولین جلسه محکمه اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی برگزار شد.
روزنامه ویسا ،درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح و ماندگار ،درشماره های امروزی یا به نشرمطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند. ختم/ نالان

کابل باختر/۱۱/ سنبله
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگرآژانس باختر ، با توجه به عنوان های درشت شماری ازاین روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است روزنامه ماندگار درصفحه اول ازقول سخنگویان نهادهای امنیتی درصفحه اول عنوان کرده است که طالبان درکندز و بغلان با شکست سنگین مواجه شدند.
این روزنامه جزئیات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه سوم نوشته کرده است.
این روزنامه، درصفحه دوم زیرعنوان، امریکا و طالبان به چه دل خوش اند ؟نوشته کرده است. زلمی خلیل زاد و سخنگوی طالبان اعلام کرده اند که دورنهم گفت و گوهای شان دیروز به پایان رسید. خلیل زاد درتویتی نوشت که قراراست برای مشوره با مقام های حکومت به کابل بیاید.
خلیل زاد درتویتش افزودکه امریکا درتلاش توافقی با طالبان است که خشونت را کاهش دهد وسبب صلح پایدار درافغانستان شود . خلیل زاد می گوید که گشودن راه برای گفت وگوهای بین الافغانی نیز بخشی از تلاش های این کشوراست. به نوشته این روزنامه سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان درقطر هم دربرگه تویترش نوشته است که این دورگفت وگوها به کامیابی به پایان رسیده است.
روزنامه دربخش دیگر ازاین مقاله نوشته است دراین شکی باقی نمانده است که امریکایی ها به عنوان کشوری که سال ها درمقابل گروه طالبان جنگید و آن را گروه تروریستی ضد منافع کشور های جهان و منطقه خواندند و درمقابل حکومت افغانستان را تمویل و حمایت کرد . درماه های اخیر رویکردش را دربرابر دولت ومردم افغانستان به صورت غیر قابل قبولی تغییر داده است روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه سوم از قول فیفا عنوان کرده است که کمیسیون شکایت های انتخاباتی به وظایفش رسیدگی کند.
این روزنامه همچنان، درصفحه ششم مطلبی رازیرعنوان جایگاه ملت درسیاست طالبان چگونه ؟ نشرکرده است، خلیل زاد درکابل، توافق صلح درابهام عنوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامه درصفحه ششم زیرآن نوشته کرده است ، امریکا و طالبان نهمین روز از نهمین دور مذاکرات صلح را درقطر بدون توافق نهایی پایان دادند.
به نوشته این روزنامه مسایل مورد بحث درجریان مذاکرات قطر شامل خروج نیروهای مسلح از افغانستان یک آتش جامع آزادی زندانیان و مذاکرات آتی درون افغانستانی است .
روزنامه موضوع رادنبال کرده است ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشترشده است .
اما روزنامه هشت صبح برگ نخست را بامطلب زیرعنوان ۲۵ روز تا انتخابات آغاز کرده است.
این روزنامه درصفحه چهارم زیرعنوان برای مدیریت تبعات روانی توافق امریکا و طالبان چه کاری شده است ؟نوشته است. دورنهم مذاکره امریکا و طالبان به پایان رسید و قراراست دوطرف موافقت نامه ای را به امضا برسانند تا هنوز روشن نیست که این توافق نامه به چه صورت و درچه شرایطی امضا می شود.
این روزنامه درجایی دیگر از این مقاله نوشته کرده است حال نگرانی عمده این است که چگونه حوادث پس از امضای توافق نامه ی طالبان و امریکا مدیریت می شود.
به نوشته این روزنامه، آیا هیئت سیاسی کابل و بلند پایه گان دولت ازتاریخ آموخته اند ؟ واقعیت این است که طالبان احساس می کند که جنگ را از ناتو و امریکا برده است.
گروهی که خود را برنده می داند بسیار بعید است که به سادگی برای پایان جنگ مذاکره کنند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است درصفحه پنجم مطلبی را زیر عنوانی از سخنگوی وزارت دفاع شکایت کرد نشر کرده است. از کوچه خرابات، حال خراباتیان خراب تر است .
عنوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامه درصفحه پنجم نشرکرده است روزنامه هشت صبح درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
به همین ترتیب روزنامه های ویسا و آرمان ملی درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند. ختم/ نالان ...ک..م

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL