03 دلو 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

وضعیت امنیتی ولایت فراه مورد ارزیابی قرار گرفت

وضعیت امنیتی ولایت فراه مورد ارزیابی قرار گرفت

کابل باختر 3دلو جلسه‌ای به‌منظور بررسی همه‌جانبه وضعیت امنیتی ولایت فراه،...

نتایج تحقیقات "مدیریت منابع طبیعی در آغاز عصر تحول" ارائه شد

نتایج تحقیقات "مدیریت منابع طبیعی در آغاز عصر تحول" ارائه شد

3 دلو کابل باختر اورځلا نعمت رئیس نهاد واحد تحقیق و...

پیام تسلیت و همدردی رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ

پیام تسلیت و همدردی رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ

کابل3/11/1396 باختر با اندوه اطلاع یافتم که انجنیر شهاب الدین احمدی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 14/ جدی
سخنگوی قصرسفید از اقدامات تازه امریکا دربرابر پاکستان درجریان 48 ساعت آینده سخن گفته است.
مفسر آژانس باختر مینگارد :دونالد ترامپ رییس جمهوری امریکا درآغازین روز های سال نو میلادی لحن تعرض آمیز، تند و سخت دربرابر پاکستان داشت و این کشور را به بازی دوگانه ، اغوای امریکا و پناه دادن به هراس افگنان متهم ساخت و از قطع کامل کمک های آن کشور برای پاکستان سخن گفت .
به تعقیب این گفته ها ، مقامات دیگر امریکایی، نظیر نماینده انکشور درسازمان ملل متحد و سخنگوی قصر سفید حرف های صریح تری به آدرس پاکستان بیان داشتند و سخنگوی قصر سفید از برخی اقدامات در برابر پاکستان سخن گفت که احتمالاً تا 48 ساعت آینده علیه پاکستان اعمال خواهد شد.
به باور آگاهان امور سیاسی ، این اقدامات دربرگیرنده تعزیرات دربرابر نظامیان پاکستانی و نزدیکی بیشتر امریکا با مخالفان حکومت پاکستان خواهد شد .
این آگاهان همچنان گفته اند که به احتمال زیاد که متحدین امریکا دراروپا نیز مشی انکشور در برابر پاکستان را تعقیب خواهند کرد  و پاکستان وارد ماجراهای زیادی خواهد شد.
با آنکه مقامات پاکستانی ودیپلوماتان ارشد انکشور کوشیدند تا هشدار ها و گفته های اخیر مقامات امریکایی به شمول دونالد ترامپ را کم ارزش جلوه دهند مگر دراصل چنین نیست بل مقامات پاکستانی از این هشدار و اقدامات سراسیمه اند و درصدد ترمیم روابط با واشنگتن برآمده اند.
درپاکستان کشوریکه در طول حیات هفتادو سه ساله اش ازسوی نظامیان رهبری شد وضعیت سیاسی شکننده داشته ، اقلیت های قومی و مذهبی درآن سخت کوبیده شده اند و دسته بندی های مذهبی ، سیاسی ، قومی و حزبی خیلی جدی و اثرگذار است اقدامات و یا رویکرد تلافی جویانه امریکا میتواند وضعیت را در آنکشور بیشتر متاثر سازد.
به باور آگاهان سیاسی افغان ، حالا پاکستانی ها به این نتیجه رسیده اند که بازی دوگانه ، اغوا و فریب با امریکا ، غرب وکشورهای منطقه یک شوخی نیست بل میتواند آسیب های جدی را برای پاکستان به بار آورد .
این آگاهان همچنان گفته اند که پاکستان راه جز کنارآمدن با منافع همگانی که همانا رعایت حقوق دیگران ، خاتمه بخشیدن به ماجرا جویی های منطقه یی و همکاری شفاف در امر مبارزه با هراس افگنی است، ندارد و در غیر آن باید انتظار خراب شدن بیشتر وضعیت را داشته باشد .
ختم/ تحلیل سیاسی

کابل باختر 13جدی
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که به دسترس قرار گرفته اند در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش هایی را درباره رویداد های جاری منطقه و جهان را نشر کرده است.
روزنامه ویسا دربرگ نخست ازقول جنرال عبدالرازق قوماندان امنیه ولایت قندهار عنوان  کرده است که کسی مرا آورده است ونه کسی مرابرکنارساخته میتواند.
این روزنامه درصفحه اول ازقول ریس جمهورسابق افغانستان پیرامون اظهارات تازه ترامپ رئیس جمهورامریکا آورده است : موضوع اخیرترامپ در برابرپاکستان ، تایئد موضوع 15 ساله افغانها است .
به همین ترتیب روزنامه ویسا ازقول عطامحمد نوردرصفحه اول عنوان کرده است : داعشیان عراق و سوریه اکنون درشمال افغانستان می جنگند.
ویسا ، به اظهارات وزیرخارجه پاکستان  درواکنش به سخنان اخیررئیس جمهورامریکا توجه کرده و ازقول وزیرخارجه پاکستان عنوان کرده  است:ازامریکا خیرات نگرفتیم.
به نوشته این روزنامه : وزیرخارجه پاکستان درعکس العمل به انتقادات تند رئیس جمهورامریکا گفت : اردوی امریکا ازاراضی ، جاده ها و خطوط آن کشور برای اهداف لوجستیکی و درراستای منافعش درافغانستان استفاده کرده است .
به نوشته این روزنامه ویسا : دونالد ترامپ رئیس جمهورامریکا در روز نخست سال روان درصفحه رسمی تویترخود نوشت : امریکا با حماقت بیش از 33 میلیارد دالرطی 15 سال گذشته به پاکستان کمک کرده و آنها چیزی جز دروغ و نیرنگ با ما نداده اند و گمان کردند که رهبران ما نادان هستند.آنها پناهگاهای امن به تروریست های دادند که مادرافغانستان آنها را تعقیب می کنیم و  کمک اندکی کردند ، دیگرکمکشان نمی کنیم.
روزنامه ویسا همچنان ادامه داده است : به دنبال این توتیت ترامپ گزارش های منتشرشد مبنی براینکه واشنگتن به صورت جدی قصد دارد ارائه 255 میلیون دالرکمک او تا زمانی که اسلام آباد اقدام واقعی علیه گروه های تروریستی انجام دهد متوقف کند.
خواجه آصف ، وزیرخارجه پاکستان درعکس العمل به اخطارهای تند ترامپ گفت . اردوی امریکا اراضی ، جاده ها و خطوط را آهن برای اهداف لوجستیکی در راستای منافعش استفاده کرده است . اوبه ترامپ یاد آوری کرد پولی که واشنگتن دراختیار اسلام آباد قرارمیدهد ازدرک خدمات دریافتی بوده وصدقه در ره خدا نبوده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگردنبال مطالب بیشترشده است.
اما روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلب زیرعنوان ، کلاف سردرگم توزیع تذکره های الکترونیک آغازکرده و درهمین صفحه خبرداده است که سفارت انگلستان درکابل به جای امن می رود.
روزنامه هشت صبح همچنان ازقول فرمانده ارشد امریکایی عنوان کرده است که به نیروهای افغان گفته است: درزمستان هم رویکرد تهاجمی داشته باشید . به نوشته این روزنامه ! فرمانده ستادمرکزی ارتش امریکاازنیروهای امنیتی افغان خواسته درفصل آرام زمستان حملات تهاجمی شان را برطالبان و دیگرشورشیان شدت بخشند .
اوتاکید کرده ست که نیروهای امنیتی افغان به همین تندی وارد فصل جنگی شود و ابتکاررا ازآن خود کنند .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه اول درمطلب دیگرعنوان کرده است : چین از پاکستان دفاع کرد.
روزنامه هشت صبح درصحفه های دیگردنبال مطالب بیشتر شده به همین ترتیب روزنامه ماندگار درشماره امروزی یابه نشرمطالب مشابه پرداخته است  و یادنبال سایرمطالب شده است. نالان

کابل باختر/ 12/ جدی
مردم افغانستان سالهاست ازهراس افگنانی رنج و دردمی بینند که پایگاه آنها درپاکستان است ، اکنون رییس جمهور امریکا با اشاره به این مساله گفته است : پاکستان پانزده سال است احمقانه ما را فریب میدهد.
مبصر آژانس باختر مینگارد :پاکستان به عنوان کشور حامی هراس افگنان درمنطقه هرگز درکارزار مبارزه علیه هراس افگنان صادق نبوده است . مردم افغانستان سالهاست که فریاد میزنند که پاکستان به دنبال سیاست چند پهلو درقبال هراس افگنان ، منطقه را به چالش کشیده و روند مبارزه با هراس افگنی را درمنطقه به مشکل روبرو کرده است، اما هرگز به این فریادها توجه نگردید . برخلاف کشورهای عضو ائتلاف ضد هراس افگنی سخاوتمندانه میلیارد ها میلیارد دالر به آن کشور کمک کرده اند.
برخی سیاست ورزان درامریکا بارها مطرح ساختند که کمک های که به پاکستان صورت میگیرد غیر مستقیم از آنان گروه ها و شبکه های هراس افگنی که درزیرچترنظامیان و استخبارات پاکستان قرار دارند مستفید میشوند ، ولی کمتر به این نظریه ها توجه صورت گرفت.
اکنون رییس جمهور ترامپ درنخستین توتیش درسال 2018 نوشته کرده است ، طی پانزده سال گذشته امریکا ازپاکستان غیر از "دروغ وفریب چیزی را ندیده است.
به گفته رییس جمهور ترامپ " ایالات متحده امریکا در پانزده سال گذشته بیش از 33 میلیارد دالر را ساده لوحانه به پاکستان داده است ولی آنان غیر از دروغ و فریب چیزی به مانداده اند با این پنداشت که رهبران ما احمق هستند."
این اظهارات می رساند که سرانجام چهره اصلی زمامداران پاکستان توسط امریکا عریان و اکنون این کشور می داند که در پانزده سال گذشته رهبران نظامی پاکستان به آنها دروغ گفته اندو آنها را فریب داده اند ازپول آنها علیه آنها استفاده کردند آنچه بار ها و سالها رهبران کشور ، تحلیلگران و سیاسیون به آن تاکید کرده اند و مطرح ساخته اندکه رهبران پاکستان درکارزار مبارزه علیه هراس افگنی صادق نیست به جای مبارزه با این پدیده این کشور را به جولانگاه امن هراس افگنان مبدل ساخته اند.
ختم/ نالان

سه شنبه 12 جدی
کابل باختر/ 12/ جدی
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند روزنامه ماندگار درصفحه اول خبرداده است که عثمانی ابقا شد و از قول او عنوان کرده است "مطیع و چاپلوس نیستم ".
ماندگار جزئیات بیشتر دراین مورد را در صفحه ششم نوشته کرده ولی در صفحه اول زیر عنوان ، ترکمنستان برق افغانستان را قطع کرد نوشته کرده است ترکمنستان جریان برق فاریاب و هرات را قطع کرد .
به گفته مسوولان این کشور بهای برق صادراتی اش را افزایش داده و مقام های افغانستان قرار داد تازه را عقد نکرده اند.
وحید کامران رییس اداره برشنای هرات میگوید که ترکمنستان درقرار داد تازه خود بهای هرکیلو وات برق را از دوسنت به چهارسنت افزایش داده است آقای کامران میگوید: گفت وگو ها برای کاهش بهای برق ازیک ماه به این سو جریان دارد اما تاکنون دوطرف به نتیجه یی نرسیده اند.
ماندگار موضوع را به هیمنگونه ادامه داده ، درهمین صفحه ازقول والی نیمروز آورده است ایرانی ها عملیاتی درنیمروز نداشته اند.
به نوشته این روزنامه مقام های محلی نشر خبرآزاد سازی یک انجنیر ایرانی توسط نیروهای سپاه پاسداران کشور درولایت نیمروز را به شدت ردکردند.
محمد سمع تسل والی نیمروز به صدای امریکا گفت که نیروهای آنها به هیچ نیروی نظامی خارجی اجازه ورود به خاک افغانستان و انجام عملیات را نمی دهند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه سوم زیر عنوان هنوز دشمن را نشناخته ایم نوشته کرده است . درروزهای اخیر شماری از شهر های افغانستان باردیگر گواه رویداد های بزرگ هراس افگنانه بود.
روزپنجشنبه هفته گذشته یک انتحار کننده خودش را دریک مرکز فرهنگی کابل منفجر ساخت و ده ها تن از شهروندان را به شهادت رسانید.
دوروز پیش نیز یک حمله کننده انتحاری دریک مراسم خاکسپاری درولایت جلال آباد پانزده تن را شهید ساخت.
مسوولیت انفجار نخست را داعش ومسوولیت انفجار دوم را گروه طالبان به عهده گرفتند درآخرین مورد دیروز گزارش ها حاکی از این بودکه ازحمله انفجاری به قرارگاه وزارت داخله جلوگیری شد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی برگ نخست را با مطلب زیر عنوان تضمین و حق الامتیاز جواز رسانه های خصوصی 50 درصد کاهش یافت آغاز کرده و درمطلب دیگر خبرداده است که توزیع شناسنامه های الکترونیکی بازهم به تاخیر افتاد.
این روزنامه همچنان درمطلب دیگر خبرداده است که فرمانده کلیدی طالبان درجوزجان بازداشت شد.
به نوشته این روزنامه نهادهای امنیتی ازاین فرد به نام علاوالدین مشهور به پدرنام برده وگفته است که فرمانده کلیدی گروه طالبان دربسیاری ازحملات تروریستی درمسیر شاهراه شبرغان – فاریاب و شبرغان درزآب دست داشته است.
آرمان ملی سرمقاله شماره امروزی را زیر عنوان به هویت همه اقوام احترام شود نوشته کرده ودرصفحه سوم نیز به همین رابطه مطلب را زیر عنوان به غرور ملی همه اقوام احترام گردد.
روزنامه آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
به همین ترتیب روزنامه هشت صبح درشماره امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته است و یا دنبال سایر مطالب شده است. ختم/ نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL