31 اسد 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سرور دانش: نظام سیاسیِ پارلمانی و فدرالی درافغانستان غیر عملی است

سرور دانش: نظام سیاسیِ پارلمانی و فدرالی درافغانستان غیر عملی است

کابل باختر 30 اسد قانونپوه سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور...

چهار سند تقنینی در کمیته قوانین مورد بررسی قرار گرفت

چهار سند تقنینی در کمیته قوانین مورد بررسی قرار گرفت

کابل باختر 30 اسد جلسه کمیته قوانین امروز تحت ریاست...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 7/ اسد
ازروزجهانی هپاتیت یا زردی سیاه در افغانستان درحالی یادبود میشود که شمار مبتلایان به این بیماری همه ساله دراین کشور رو به افزایش است و برای درمان آن کمتر برنامه ریزی شده است.
مفسر آژانس باختر مینگارد: 6 اسد یا 28 جولای روز جهانی مبارزه با هپاتیت یا زردی سیاه است بیماری مرگبار که نه تنها مردم افغانستان، بل مردمان کشور های دیگر کمتر درمورد آن آگاهی دارند.
ازاین بیماری به عنوان کشنده خاموش یاد میشود زیرا دربسیاری حالات هیچ نشانه یی از آن دربدن بیمار دیده نمیشود.
با آنکه حرف از مبارزه جهانی با این بیماری است ، درافغانستان زردی سیاه یک بیماری روبه رشد بوده و برای درمان آن کمتر برنامه ریزی شده است.
دروجود نا امنی ها مداوم ، بی ثباتی فقر اقتصادی، افغانستان بستر مناسب برای ترویج بسا ازبیماری های گردیده و ازجمله کشورهای آسیب پذیر در بخش صحت و درمان میباشد.
درکنار آنکه این کشور شاهد موجودیت ویروس پولیو است ، امراض سرطانی ، طرق تنفسی و انواع بیماری های کبد وکلیه نیز دامنگیر مردم ما است ازاین میان بیماری زردی سیاه در افغانستان درحال افزایش است و دلیل آن هم عدم آگاهی مردم از وقایه و معالجه در برابر این بیماری است.
زردی سیاه یک بیماری ساری بوده و از طرق مختلف منجمله استفاده از ظروف مشترک ،غذا و آب قابل انتقال است . ضمناً زردی سیاه ازطریق سوزن، وسایل جراحی، خالکوبی و روابط جنسی نیز قابل انتقال بوده درحالیکه شیوه  های وقایه آن کمتر موردتوجه قرارگرفته است .
برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری میتوان استفاده از وسایل که از آنها در بالا ذکر شد ضمناً نباید از مسواک ، ناخن گیر ، شانه و لوازم آرایشی فرد بیمار استفاده کرد.
تداوی این بیماری زمانگیر و با دقت انجام میشود وشخص بیمار باید دساتیر را به گونه یی حتمی برخود عملی کند . درحالیکه در افغانستان غرض مقابله با انواع زردی ها بیشتر به باور و اعتقاد های سنتی و خرافاتی متوسل میشوند.
متخصصین صحی درکشور تاکید دارند که بیماری زردی سیاه یک معضل عادی نیست بل یک تهدید جدی برای سلامتی شهروندان کشور است.
زیرا درافغانستان قوانین و مقررات صحی و وقایوی به گونه یی درست رعایت نمیگردد .
مصوونیت غذایی مد نظر نیست ، فقر و عقب ماندگی اجتماعی و اقتصاد نابسامان باعث گردیده که معیار های وقایه این بیماری رعایت نگردد.
اگر معضل بنام زردی سیاه جدی گرفته نشود این بیماری از مردم ما بیشتر قربانی خواهد گرفت.
نباید فراموش کرد که تلفات انسانی ناشی از بسا بیماری های مزمن چون سرطان ها ، انواع بیماری های کبد امراض قلبی و طرق تنفسی بیشتر از وقایع تروریستی وجنگی در کشور است که باید برای وقایه و درمان همچو بیماری ها تلاش کرد و هماهنگ شد. 

کابل باختر/ 7/ اسد
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را در باره رویداد های جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
روزنامه ارمان ملی ، دربرگ نخست زیر عنوان نخستین قطار باری ایران به افغانستان تا دوهفته آینده آغاز میشود نوشته است نورالله بیرانوند معاون برنامه ریزی و اقتصاد و حمل و نقل شرکت راه آهن ایران گفت نخستین قطار باری از ایران به سمت افغانستان تا دوهفته آینده حرکت میکند.
معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن ایران افزود با حرکت این قطار از ایران به افغانستان به طور رسمی بهره برداری از کریدورشرق – غرب آغاز میشود.
وی درادامه بیان کرد ، همزمان با تکمیل قطعه یک راه آهن ایران – افغانستان ساخت به قطعه دوم به طول 80 کیلو متر درشهر هرات توسط شرکت های ایرانی آغاز میشود.
این روزنامه همچنان درصفحه اول از قول سخنگوی جنرال دوستم عنوان کرده است دوستم به زودی به کابل می آید دراین مورد از قول احمد ایشجی آورده است اگر دوستم به دادگاه حاضر نشود فیصله غیابی صادر گردد، ارمان ملی جزئیات دراین باره را در صفحه پنجم نوشته است.
اما درصفحه دوم زیر عنوان ، زور آزمایی درجغرافیای افغانستان نوشته است متاسفانه در طول تاریخ سرزمین دوست داشتنی ما افغانستان همیشه میدان بازی های سیاسی برای دیگران بوده و نخبه های سیاسی ما یکی پی دیگری بیشتر ابزار بازی برای دیگران بوده اند.
بعضی ازاین بازیگران که در رهبری کشور قراردارند خیلی درمانده و ناکاره بوده اند از چندین سال به این سو افغانستان دربحران موجودیت بین بقا و فنادست و پنجه نرم میکند نه تنها همسایه های شریر بلکه دنیا نیز مارا در حد یک میدان ، یک پل و یک محل جنگ با دیگرن می بیند.
بعضی از زمامداران کشورهای بزرگ دنیا ما را بیشتر از مزدور نمی پذیرند.
روزنامه ها به همین ترتیب ادامه داده درصفحه سوم مطلب را زیر عنوان نامه به رییس جمهور کشور از زندان پلچرخی نشرکرده است.
آرمان ملی در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه هشت صبح درصفحه اول مطلب را زیر عنوان پنج حلقه سیاست خارجی چه شد؟ نشر کرده و درمطلب دیگر شیرپنجاب رفت نوشته است دادگاه عالی پاکستان پس از بررسی شکایت تحریک انصاف و جماعت اسلامی رای به تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب داد دراین کمیسیون حقیقت یاب علاوه برنهادهای تحقیقی غیر نظامی سازمان آی اس آی و ام آی شاخه کشف و استخبارات ارتش پاکستان نیز عضویت داشتند.
روشن است جایی که استخبارات باشد ، نهاد های دیگر نمیتواند زیاد اعلام نقش و حضور کنند و تاثیر بگذارند .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده است و درصفحه دوم از قول ریاست اجرائیه عنوان کرده حکومت دراستفاده از تکنالوژی برای شفافیت انتخابات مصمم است .
هشت صبح درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه افغانستان ما ، در صفحه اول زیر عنوان روسیه دستور اخراج دیپلومات های امریکایی را صادر کرد نوشته است وزارت خارجه روسیه دستور اخراج تعدادی از کارکنان سفارت امریکا در آن کشور را صادر کرده است.
روزنامه موضوع را به همین گونه دنبال کرده است درهمین صفحه مطلب دیگر را زیر عنوان راه دشوار تحصیل دختران نشرکرده است.
روزنامه افغانستان ما سر مقاله شماره امروزی را زیر عنوان نابسا مانی های امنیتی و ضرورت تغییر درتاکتیک های جنگ نوشته است.
روزنامه افغانستان ما ، درصفحه اول و دیگر صفحه ها دنبال نشر مطالب بیشتر شده است.
ختم/ نالان

کابل باختر/ 4/ اسد
درحالیکه صحت ، سلامتی و ایجاد یک جامعه صحتمند جز تعهدات اخلاقی هرافغان است . پس باید همه برای نجات برنامه واکسین پولیو از سیاسی شدن بسیج شده و به این ترتیب آینده وسلامتی ذهنی وروانی اطفال و کودکان خود را تضمین کنیم .
مفسر آژانس باختر مینگارد : حفظ سلامتی و ایجاد یک آینده زیبا برای اطفال و کودکان کشور یک بحث اساسی و یک تعهد بلند اخلاقی برای هر افغان است و این مکلفیت اخلاقی و دینی ما است که برای رسیدن به چنین یک ایده و آرمان با هم بسیج شویم .
دراین میان چگونگی تطبیق برنامه های واکسین پولیو یک بحث محوری است ، پولیو مرض که ویروس آن  تنها در افغانستان و دوکشور دیگر جهان درحال گردش است ، صحت وسلامتی اطفال وکودکان این سه کشور وسلامتی روانی آنها را به چالش کشیده است . افغانستان درکنار همسایه جنوبی خود پاکستان و کشور افریقایی نایجریا ، شاهد موجودیت ویروس وحشی پولیو اند.
این که درنایجریا به چه دلیلی این ویروس ریشه کن نگردیده یک بحث جداگانه است مگر درافغانستان و پاکستان دوکشور هم مرز ، دلایل موجودیت این ویروس مشابهت های زیادی با هم دارد . درگام نخست ادامه نا امنی و در ساحات جنوبی افغانستان وساحات شمالی پاکستان است گروه طالبان و داعشی ها که در هر دو طرف خط مرزی فعال اند نسبت به واکسین پولیو دید سیاسی و در حالات هم یک دید امتیاز طلبانه دارند.
درافغانستان طی سال گذشته عیسوی چندین واقعه مثبت پولیو ثبت گردیده و ولایات های شرقی ، جنوبی کشور شاهد وقایع مثبت پولیو بوده اند طالبان و داعشی ها در برخی از مناطق کشور چون کندهار ، ننگرهار ، کندز ... مانع تطبیق این برنامه شده اند آنها برای این کار شان دلایل متعددی میاورند . دردور اخیر برنامه واکسین پولیو آنها از واکسین شدن اضافه از پنجهزار طفل در سه ولسوالی ولایت ننگرهار جلوگیری کردند قبلاً این گروه درساحات مربوط به ولسوالی بولدک کندهار ، چهار ولسوالی درکندز ، بخش های از کنر ، هلمند مانع تطبیق این برنامه شدند داعش هم در ولایت غور مانع عملی شدن واکسین پولیو شد ، و باری هم طالبان درغوروکندز دربدل تطبیق برنامه پولیو از دولت خواستار دریافت پول شده بودند.
طالبان بعد از آن نسبت به پولیو دیددشمنانه پیداکردند که محل زندگی اسامه رهبر القاعده در ایبت آباد پاکستان دریک برنامه ساختگی پولیو تثبیت شد و بالاخره اسامه ازسوی کوماندو های امریکایی کشته شد.
این که نظامیان امریکایی با اسامه چه کردند نباید تاوان و خساره  آنرا اطفال افغان بپردازند و نباید زندگی و حیات میلیون ها طفل در کشور ما که از اسامه و امریکا هیچ چیزی نمیدانند دچار دیدگاه سیاسی شده و با خطر مواجه گردد .
دراین جا بحث از سلامتی صحت و روان اطفال کشور است مسله که میتواند کاملاً عاطفی باشد. پس لازم است تا نسبت به این مساله با یک بینش افغانی ، اسلامی و انسانی نگاه کرد و بیشتر از این جان وسلامتی فرزندان خود را با خطر مواجه نسازیم . گروه های مخالف مسلح هم باید دراین خصوص مسوولیت پذیرباشند و به این معضل به عنوان یک معضل ملی و یک برنامه عاطفی نگاه کنند.
حالاکه دور دیگر از واکسین پولیو دربخش های از کشور آغازشده  نقش مردم به خصوص بزرگان قومی و روحانیون دربسیج افکار عامه ورفع چاش های موجود دربرابر برنامه واکسین پولیو ارزنده و قابل دقت است و به این ترتیب میتوان فرصت های تازه را برای تحقق این برنامه ملی ایجاد کرد و صحت اطفال و آینده سازمان کشور را تضمین نمود.
ختم/ تحلیل سیاسی

کابل 3 اسد باختر
رشد و توسعه صنعت گردشگری در افغانستان در کنار آنکه رشد اقتصادی کشورا در قبال دارد، معرف تمدن های دوره مختلف کشور نیز درجهان می باشد.
مبصر آژانس باختر می نگارد، در این جای شک و تردید وجود ندارد که افغانستان دارای جذابیت های تاریخی، طبیعی و فرهنگی می باشد اما این جاذبه ها د رچند دهه  اخیر زیر غبار جنگ و نا امنی ، اختلاف و درگیری قرار گرفته اند،  به خاطر زدودن این نامیمون و معرفی افغانستان چهره فرهنگی و با عظمت افغانستان بار دیگر به عنوان چهار راه تلاقی  فرهنگ ها و تمدن ها در محراق توجه قرار گرفته و وزارت اطلاعات وفرهنگ در نخستین گام، سمینار علمی تحقیقی ، چالش های دهشت گری در برابر گردشگری را برگزار کرد تا سمینار سنگ بنایی باشد برای رشد صنعت گردشگری در کشور.
بدون شک اشتراک کنندگان سمینار به مسایل بحث کردند که میتواند گره  گشاهی باشد در مسیر رشد این صنعت و معرفی جذابیت های تاریخی، طبیعی وفرهنگی کشور.
به هر صورت زمانی که رییس جمهور دراین سمینار مطرح می سازد "توریزم داخلی تنها محور سیاحت نیست، بلکه بحث وحدت ملی نیز است" میرساند که سرمایه های تاریخی، فرهنگی وطبیعی متعلق به همه مردم افغانستان می باشد و این جاذبه ها می تواند معرف چهره دیگر افغانستان باشد کشور ما که زمانی مهد تمدن ها بوده است.
به هر صورت صحبت از رشد صنعت گردشگری درافغانستان برگشت به افتخارات تاریخی این وطن است که جنگ و ستیزه جویی به آن سایه افگنده است.
هرگاه ملت افغانستان در کوتاه مدت بتوانند بر نفاق و شقاق جنگ خون ریزی فایق آیند به فرصت های دست می یابند با استفاده از آن افغانستان جنگ زده را معمور و آباد  میسازند . ختم/تحلیل سیاسی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL