07 سرطان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل 13  جوزا باختر
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درباره دویداد های جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
روزنامه اطلاعات برگ نخست را با مطلب زیر عنوان نیروهای امنیتی اعتراض شهروندان را به خشونت کشاند ، آغازکرده و درمطلب دیگر زیرعنوان " فرارفاصله می آفریند" نوشته : آیا حکومت می تواند خشم عمومی را فرو بنشاند!
چهارشنبه هفته ی گذشته با قلع و قمع و کشتار فجیح شهروندان کابل آغاز شد . ارقامی که شمار جان باختگان و زخمیان این به دست آمده ، متفاوت است . اما با توجه به وسعت و قدرت انفجاریک و نیم تن مواد انفجاری دریکی ازنقاط نسبتاً مزدحم پایتخت و آتش گرفتن بیش از 50 واسطه نقلیه ، می توان حدس زد که شمار جان باختگان به بیش از یکصد نفرو شمار زخمی ها نیز بیش تر از شش صد نفراست ، بزرگ ترین حمله  تروریستی درکابل – پیش از سقوط طالبان.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده : درصفحه دوم عنوان کرده که نیروهای امنیتی اعتراض شهروندان را به خشونت کشاند.
خط مقدم افغانستان ، عنوان مطلب دیگری می باشد که روزنامه درصفحه سوم زیرآن نوشته است .  بامداد 31 ماه می ، ستون بزرگی از دود سرتاسر آسمان بالای ارگ ، قلعه  مستحکم قرن نزدهمی درکابل که دفترو خانه ای رئیس جمهور افغانستان درآن واقع است رافروگرفت. دراین زمین درفاصله ی نه چندان دور از دروازه های آن و درگوشه یی از سفارت آلمان یک شاهراه شلوغ به گودال بزرگی با عمق 13 فوت تبدیل شد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه به واکنش های جهانی به چهارشنبه خونین کابل پرداخته است ، روزنامه اطلاعات و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
اما روزنامه ویسا درصفحه اول از قول داکتر زلمی خلیل زاد سفیرپیشین امریکا درکابل عنوان کرده است : فشارهای جهانی باید براسلام آباد شدت یابد تا دربرابر تروریزم مبارزه کند.
این روزنامه درمطلب دیگر درهمین صفحه دزقول نیویارک تایمز آورده است : درجنگ 16 ساله افغانستان ، صدها عالم دین کشته شده اند.
به همین ترتیب روزنامه ویسا درمطلب دیگر زیرعنوان حنیف اتمر و مک ماستر روی حمله خونین اخیرکابل صحبت کردند. نوشته است: دو طرف توافق کردند که در روزهای نزدیک مشورت درسطح بلند درچارچوب توافق نامه امنیتی آغازشود و درمورد را های موثربه هدف دفاع ازمردم افغانستان بحث شود . روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درهمین صفحه ازقول پوتین رئیس جمهورروسیه عنوان کرده است : روسیه نظاره گرافزایش قدرت نظامی امریکا نخواهد بود.
اما روزنامه آرمان ملی ، درصفحه اول مطلب را زیرعنوان اعلامیه ارگ ریاست جمهوری درپیوند به تظاهرات مردمی درکابل آغازکرده و درمطلب دیگر ، درهمین صفحه عنوان کرده است : انفجاری که تنها کابل  نه بل جهان را تکان داد.
حکومت تدارکات ملی توجه کند! عنوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامه درصفحه دوم نشرکرده است ، آرمان ملی درصفحه های دیگردنبال مطالب بیشتر شده است.ختم/ نالان

کابل باختر/ 10/جوزا
شمارمحدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویداد های جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
روزنامه افغانستان ما ، درصفحه اول از قول نی آورده است 90 درصد خبرنگاران دردسترسی به اطلاعات مشکل دارند.
به نوشته این روزنامه نهادحمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان میگوید که تازه ترین نظر سنجی آنها نشان میدهد که 90 درصد خبرنگاران دردسترسی به اطلاعات مشکل مواجه هستند .
مجیب خلوتگررییس نهاد رسانه ای نی دیروز سه شنبه 9 جوزا دریک کنفرانس خبری گفت: آنها این نظر سنجی را در13 ولایت کشور انجام داده اند و درآن با 18 خبرنگارمصاحبه شده است .
به گفته خلوتگر، خبرنگاران بهانه گیری مقامات حکومتی، برخورد دوگانه و تهدید را از جدی ترین مشکلات خود درزمینه دسترسی به اطلاعات دانسته اند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر ازقول مکین عنوان کرده است راهبرد تازه ترامپ باعث پیروزی درجنگ افغانستان خواهد شد.
به نوشته این روزنامه سناتورجان مکین رییس کمیته خدمات تسلیحاتی مجلس سنای امریکا میگوید که ترامپ درحال گرفتن مشوره ازتیم امنیت ملی اش درباره افغانستان است ورهبرد تازه واشنگتن درافغانستان باعث پیروزی درجنگ خواهد شد.
این سناتورپرآوازه امریکایی میگوید که رایزنی های تیم امنیت ملی ایالات متحده امریکا درباره راهبرد افغانستان هنوز ادامه دارد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه اول مطالب را زیر عنوان های سکرتر ویژه حکمتیار درپشاور به قتل رسید وزارت انکشاف دهات قرار داد 52 پروژه را امضاء کرد .
مدیر ارتباطات کاخ سفید استعفا کرد . شکست تجاری فلم پردرآمد ترین بازیگر جهان را نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ، انصار دربرگ نخست از قول سناتوران عنوان کرده که امریکا باید درمورد نشست چرخبال های ناشناس درمناطق زیر اداره طالبان پاسخ دهد.
این روزنامه در مطلب دیگر زیر عنوان افزایش اختلاف اتحادیه اروپا و امریکا هرکسی به فکر خودش باشد نوشته است . اظهارات صدراعظم المان مبنی بر اینکه دوران تکیه اروپا به دیگران پایان یافته موجی از ترس را درمحافل امریکایی ایجاد کرده است .
انگلا مرکل اعلام کرده درطول چند روز گذشته من به این تجربه رسیدم زمانی که ما کاملاً میتوانستیم به دیگران تکیه کنیم پایان یافته منظور مرکل از تجربیات چند روزگذشته اشاره به نشست سران ناتو و همچنین نشست سران هفت قدرت اقتصادی جهان معروف به جی 7 است که باحضور دو نالد ترامپ رییس جمهور امریکا برگزار شد.
روزنامه ادامه این مطلب را درصفحه دوم نوشته ودرصفحه اول به برگزاری کنفرانس بین المللی "روندکابل "با حضور 20 کشور توجه کرده و نوشته است دیپلمات ارشد افغانستان خبرداد که بیش از 20 کشور برای حضور درکنفرانس " روندکابل " که هفته آینده درافغانستان برگزار میشود ، دعوت دادند تا درمورد صلح دراین کشور گفت وگو کنند.
زردشت شمس معاون سفیر افغانستان دراسلام آباد درباره این کنفرانس گفت: بیش از 20 کشور برای حضور دراین کنفرانس که در6 جون درکابل برگزار میشود دعوت شده اند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های آرمان ملی ، ماندگار و هشت صبح یا به نشر مطالب مشابه ای پرداخته اند و یادنبال مطالب دیگر شده اند.
ختم/ نالان

کابل9 جوزا باختر
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که به دسترس قرار گرفته اند ، در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهایی را در باره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشر کرده اند.
روزنامه ویسا در برگ نخست از قول الجزیره عنوان کرده است که هزاران داعشی برای حمله بر روسیه آماده میشود.
به نوشته این روزنامه : " هزاران نفر از عناصر داعش درحال تمرین و آماده سازی خود در کوه های افغانستان برای حمله به روسیه هستند".
اسپوتن به نقل از مهر، اتکا به خبر الجزیره پس از تصمیم روسیه برای حمله بر مواضع داعش در سوریه هزاران تن عناصر این گروه در کوه های افغانستان گرد هم آمده و درحال آموزش برای حمله به روسیه می باشد
روزنامه ویسا ادامه این مطلب را در صفحه پنجم نوشته و در صفحه اول از قول شورای آورده است :جنگ در افغانستان جنبه سیاسی دارد ، فتوا نتیجه نمی دهد.
به نوشته این روزنامه: شماری از اعضای شورای علمای افغانستان از فتوای اخیر علمای پاکستانی درمورد حملات انتحاری حمایت کرده اما می گویند که دراین مورد سال پیش موقف شان را ارایه کرده اند. روزنامه به همین ترتیب ادامه داده در مطلب دگر زیر عنوان به بهانه درگذشت بریژینسکی :بریژینسکی رفت ولی مادر حلقه بحرانش گیر مانده ایم ، نوشته است: در اوج جنگ سرد و در جریان سالهای گرم جهاد ، اصطلاح کمربند سبز را برای بار اول از مرحوم  صدیق سلجوقی رییس بخش سیاسی محاذ ملی شنیدم ، موصوف وقتی دانست که با حزب اسلامی رابطه دارم برایم گفت ، او جوان چه میکنی اخوانی شدی ، اینها ضد امریکا نیستند در امریکا یک نظریه است که می خواهد امپراطور سرخ شوروی را توسط کمربند سبز گروه های تندرو اسلامی محاصره کنند و به همین دلیل به ما ملی گراها کمک نمی کنند.
این صرف برایم نو و تکان دهنده بود و ذهنم را تحریک کرد سال ها یک پس دیگری سپری شدند ، در سال 2013 در اوج ها بین حامد کرزی رییس جمهور وقت و اداره رییس جمهور اوباما ، ما به دعوت موصوف به ایالات متحده امریکا سفر کردیم . روزنامه به همین ترتیب ادامه داده در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
اما روزنامه اصلاحات در صفحه اول مطالب را زیر عنوان های نقدی بر شماری از سریال های مبتذل در ماه مبارک رمضان، آبا ایران و ترکیه می توانند بر سوریه به توافق برسند، همبستگی در برابر تروریزم راه نجات کشور روند اخراج مهاجران از اروپا افزایش یافته است .
تقابل مجلس سنا و مجلس نمایندگان در زمین شرکت الکوزی ، ارتش عراق مرحله نهایی عملیات موصل را آغاز کرد.دمشق خواستار فوری حملات اتلاف امریکایی به سوریه شد و فشای هویت سه معتمد رهبر کوریای شمالی، نشر کرده و جزیات پیرامون آنها را در صفحه های دیگر ارایه کرده است .
اما روزنامه ماندگار ، در برگ نخست از قول نمایندگان مجلس عنوان کرده است:مردم درحکومت کنونی خلع قدرت شده اند.
ماندگار جزیات در این رابطه را در صفحه سوم نوشته است . اما در صفحه اول خبر داده است که 100 هزار تن در جنگ های امروز امسال بی جا شده اند.
این روزنامه در صفحه دوم مطلب را زیر عنوان ،مثلث ویرانگر هرات با فشار مافیا نا امنی نشر کرده  و در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.  ختم\ نالان

تبصره
کابل باختر/ 9/ جوزا
مردم افغانستان می دانستند که طالبان آتش بس پیشنهادی حکومت و شورای علمای افغانستان را رد میکند.
مردم چنین فکرمیکنند آنانی که اراده از خود ندارند چگونه می توانند به خواست مردم و دین مقدس اسلام عمل کنند.
مفسر سیاسی آژانس باختر مینگارد: مردم هرگز فراموش نکرده اند که ازعلمای عربستان گرفته تا دیوبند پاکستان همه حمله انتحاری را حرکت ضد اسلام تفسیر کردند. مردم به خاطر دارندکه اکثریت علمای جهان اسلام جنگ درافغانستان را ناروا و عاملان آنرا گمراهان خوانده اند ، مردم به خاطر دارندکه با آغاز هر ماه متبرک دولت پیشنهاد آتش بس را به خاطر انجام طاعات و عبادات مردم به مخالفان پیشنهاد کرده است، اما هرگز طالبان به صدا گوش نداده بیشترین حملات را درماه مبارک رمضان ، درماه مهمانی خداوند انجام دادند به همین دلیل آنها میدانستند که طالبان با اراده مستقل نیستند آنچه را که رهبران خارجی و تمویل کننده های آنان گفتند همان را انجام میدهند آنان نه از دین پیروی میکنند و نه ازعلمای دین جهان اسلام .
اگر چنین نبود تمام علمای دین توافق نظر دارند که انجام حملات انتحاری و انفجاری آن هم در ماه مبارک رمضان خلاف ارشادات دین مقدس اسلام میباشد . به باور مردم جنگ درافغانستان جنگ سیاسی میباشدکه توسط تیکه داران منطقه و از دورهای دور رهبری میگردد . طالبان افراد مزدبگیر این حلقه های منحوس میباشد.
با این دلایل مردم می دانستند طالبان آتش بس پیشنهادی را رد میکنند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL