03 حوت 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

خودکفایی زراعتی قدم نخست توسعه و صنعتی شدن کشور است

خودکفایی زراعتی قدم نخست توسعه و صنعتی شدن کشور است

کابل باختر 3 حوت به سلسلۀ نظارت از روند کار وزارت‌خانه‌ها...

از روز زبان مادری گرامیداشت به عمل آمد

از روز زبان مادری گرامیداشت به عمل آمد

کابل باختر 3 حوت از روز جهانی زبان مادری امروز از...

رئیس جمهورغنی با شماری از سناتوران امریکایی دیدار کرد

رئیس جمهورغنی با شماری از سناتوران امریکایی دیدار کرد

کابل باختر 3 حوت محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، امروز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر 11 دلو
شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گفته اند که در آن روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی  به بحث پرداخته شده است ونیز اخبار و گزارشهای را درباره رویاد های جاری کشور داشته اند .
روزنامه  8 صبح دربرگ نخست زیرعنوان زندگی مردم درگرو افراد آغوشته به فساد نوشته مسوولان بخش جنایی وزارت داخله می گویند زندگی مردم  افغانستان درگرو افراد آغشته به فساد است .
سید عبدالغفار سید زاده رئیس بخش مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله مبارزه با فساد اداری در افغانستان را دشوار توصیف کرده می گوید که زندگی مردم این کشور در گرو افراد آغشته به فساد قرار گرفته است .
تمام مشکلات موجود در افغانستان ناشی از فساد اداری است .
این مقام وزارت امور داخله با تاکید بر این که هرگاه  فساد اداری در افغانستان ریشه کن شود جنگ نیز در کشور خاتمه خواهد یافت.
روزنامه  عدالت وتوسعه درصفحه اول تحت عنوان نگرانی صندوق بین المللی پول از هجوم مهاجران افغانستان  نگاشته است .
صندق بین المللی پول نسبت به توانایی افغانستان در رسیدگی به موج بزرگ مهاجران بازگشت کننده  به کشور جنگ زده  شان به شدت ابراز نگرانی کرد .
روزنامه به ادامه گفته است هجوم عودت کننده گانی که انتظار می رود افزایش یابد بیش از هفت صد هزار مهاجر افغان درسال 2016 به کشور شان بازگشته اند .
افغان ها بعد از سوریه در حاضر بزرگترین گروه پناهجویان را تشکیل میدهند .
همچنان روزنامه  مطلب دیگری زیر عنوان نیروهای امنیتی بیشتر در خدمت مقامات اند نوشته ، درکنار خیالی بودن نیروهای پولیس وارتش خدمتی بودن این نیروها به ویژه خدمتی بودن پولیس نیز ، در اختیار رجال برجسته وافراد پرنفوذ ،  نگرانی وزارت ا مور داخله را به بار آورده است .
روزنامه  ماندگار در صفحه اول زیرعنوان دست فاسدان از پروژه های بزرگ قطع می شود نوشته .
رئیس جمهور کشور درجلسه  کمیسیون تدارکات ملی که با حضور بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان برگزار شد تاکید کرد که پس از این پروژه های بزرگ ملی به دست فاسدین نخواهد افتاد .
وی تذکر داده است که اعمار بنده  ها بودن شک از اولویت های عمده ونیازمندی های مبرم مردم افغانستان است ..کمیسیون تدارکات تلاش جدی به خرچ میدهد  تا چالش های که در گذشته وجود داشت تکرار نشود .
روزنامه  ارمان ملی درسر مقاله خود با عنوان درشت " چرا با گارد ویژه" گفته های یک مسوول حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکتمیار را به بررسی گفته است یک مقام حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گفته است که گلبدین حکمتیار به زودی به کابل می آید ولی یک گارد آموزش دیده خاص باخود میاورد که از او پاسداری خواهند کرد.
به گفته روزنامه  این نیروها در پاکستان آموزش یافته اند وگفته نشده که این افراد اتباع افغانستان اند یا از پاکستان .
درسرمقاله تذکر رفته که  مردم افغانستان آمدن حکمتیار را به عنوان یک شهروند کشور اجازه داده اند وبه این معنی نیست که او با ساز وبرگ نظامی ... به کابل بیاید این روزنامه درصفحه سوم خود زیر زیرعنوان اداره نورم واستندرد بیشتر وسایل گازی وارداتی درکشور کشنده اند نگاشته است .
نقیب الله فایق رئیس اداره ملی نورم واستندرد افغانستان " انسا" می گوید بررسی های آنان  نشان میدهد که بیشتر وسایل گازی به ویژه بخاری های گازی که برای گرم کردن خانه ها از آن استفاده می شود غیر معیاری وحتا کشنده  اند ... وحکومت غرض جلوگیری از واردات کالا ها غیر معیاری در بنادر نظارت جدی ندارد .
همچنان شماری دیگر از روزنامه های چاپ فایل مطالب منتوع درخصوص اوضاع جاری کشور منطقه ، جهان داشته اند .

کابل باختر 11 دلو
دهم دلو روز متقاعدین درکشور بوده ، تجلیل از این روز میتواند فرصت برای رسیدگی به وضعیت متقاعدین ورفع مشکلات آنها باشد.
مفسر آژانس باختر مینگارد: دهم دلو در تقویم کشور روز متقاعدین است درج چنین یک روز در تقویم افغانستان نمیتواند تصادفی باشد بل هدف متوجه ساختن مسوولان به وضعیت ومشکلات است که متقاعدین کشور با آن مواجه اند.
درحال حاضر متقاعدین کشور که شمار آنها از مرز دو صد هزار نفر میگذرد با مشکلات جدی مواجه اند درحالیکه درکشور های دیگر ، متقاعدین با  ارایه امتیازات ویژه وارائه خدمات درعرصه های مختلف حمایت میشوند  از گذشته وزحمات آنها قدردانی میگردد مگر درافغانستان  عکس قضیه است . متقاعد نمیتواند به موقع ، آن حقوق را دریافت نماید که دربهترین سالهای عمرش آن را در خزانه دولت ذخیره کرد ، پروسه پیچیده وطویل اداری ، سرگردانی در ادارات مختلف ، حق تلفی ، درحالات  توقع های بیجا ... مواردی اند که یک مامور متقاعد کشور را رنج  میدهد و برای اخذ این حقوق که حق قانون ومسلم شان است باید نارسایی های زیادی را متقبل ومحنت زیادی را متحمل شوند که چنین برخورد با این قشر محتاج  ونیازمند  زیبنده  حالی شان نیست بل میتواند جفا با آنانی باشد که سالها رنج  مردم را به دوش  کشیدند، خدمت کردن وحالا با نا ملایمت های زیادی مواجه اند .
بودجه ریاست خزینه تقاعد ناچیز بودن حقوق ماهوار یک متقاعد ، طویل بودن پروسه اداری و بسا مشکلات دیگر مواردی است که نیاز به دقت دارد درحالیکه  تعهدات واقدامات مسوولان بیشتر کلیشه یی و زود  گذر بوده است .
درحالیکه متقاعدین نهاد ها ادارات رسمی دولتی خود انبوهی از مشکلات دارند  درسکتور خصوصی اصلا به رعایت حقوق یک متقاعد وبا کارمند  بازنشسته آنها توجه صورت نمیگیرد واین مکلفیت دولت است تا نیازمندی ها وحقوق کارکنان بخش خصوصی را هم مدنظر داشته وبرای حصول آن برنامه ریزی ، قانون گذاری واقدام  نماید.
آنچه قابل است بحث است این است که مسوولان در قبال متقاعدین چه بخش دولتی وجه بخش خصوصی احساس مسوولیت نمایند وبا یک میکانیزم ساده وامکانات خوب پولی برای حل مشکلات آنان داخل اقدام شوند.
دهم دلو روز متقاعدین فرصت برای شناخت وحل  مشکلات متقاعدین است که باید آن راغنیمت شمرد.

کابل باختر/ 10/ دلو
شمار محدود روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را در باره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشر کرده اند.
روزنامه افغانستان ما ، برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان ملل متحد درمورد صلح افغانستان با روسیه گفتگو کرده است  آغا زکرده و نوشته است نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد با مقامات روسی درمورد صلح ، امنیت و مسایل سیاسی افغانستان صحبت کرده است.
به نوشته این روزنامه تدامیچی یاما موتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان دراین اواخر به روسیه سفر کرده بود.
منبع افزوده است که موصوف دراین سفر خود با ایگور مورلاو  معاون وزارت خارجه روسیه و ضمیر کابلوف نماینده خاص ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه برای افغانستان درمسکو دیدار کرده است .
به نقل از یوناما طی این ملاقات در مورد وضعیت امنیتی و سیاسی اخیر افغانستان وهمکاری و حمایت از حکومت افغانستان بحث صورت گرفته است.
این روز نامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر زیرعنوان ملل متحد یک کنفرانس منطقه یی را درمورد افغانستان برگزار میکند نوشته همزمان با پایان مسافرت چهارروزه میرو سلا و ینچا معاون سرمنشی سازمان ملل متحد درامور سیاسی به افغانستان ریاست اجرائیه این کشور از تلاش ها برای برگزاری یک کنفرانس منطقه یی ازسوی سازمان ملل خبر میدهد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده مطالبی چون جهانی کمبودکارمند کار های وزارت معارف را با مشکل روبرو کرده است مردم از افزایش بانک نوت های کهنه در بازار شکایت دارند بارش برف و باران جان 21 نفر را درافغانستان گرفت اقدام به خودکشی سه پناهجوی افغان درسویدن دراعتراض به رد درخواست پناهندگی شان امور ساختمان میدان هوایی خوست غیر معیاری و باکیفیت پائین انجام میشود . درکنار سایر مطالب درصفحه اول نشر کرده ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه مدنیت برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان دایره سر گردان جنگ افغانستان دکترین ترامپ چه خواهد بود آغاز کرده ودراین باره درصفحه دوم به تفصیل نوشته است اما درصفحه اول زیر عنوان بیجا شدگی پایان می یابد ؟ نوشته عبارت بیجا شده شاید درکشور های امن و و بسترهای فارغ از جنگ معنا و مفهوم خاصی نداشته باشد اما این پدیده درکشور های درحال جنگ با آن هایی که درگیر منازعات درونی هستند یک معضل بزرگ اجتماعی است .
به تازگی صندوق بین المللی پول هشدار داده که افغانستان برای کمک رسانی به بیجا شدگان داخلی و مهاجران بازگشته از کشور های همسایه و اروپا به افغانستان به حمایت مالی کشور های کمک کننده نیاز دارد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه مطلبی را زیر عنوان پایگاه مالی تروریزم درتیررس کماند و های اردوی ملی نشرکرده است  روزنامه مدنیت درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ارمان ملی درصفحه اول مطالبی چون تقلب کاران انتخابات قبلی درتلاش تقلب جدید اند وزیران کابینه جایگاه عبدالله را با ارزش نمی دانند و به حال زار اهل دود و نشه رسیدگی شود را نشر کرده ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.

کابل باختر/ 10/ دلو
نشانه های وجود دارد که ثابت میسازد عمق اختلافات میان رهبری و قوماندانان گروه طالبان بیشتر گردید و جناح های مختلف دراین گروه درصدد حذف فزیکی یک دیگر اند.
مفسر آژانس باختر مینگارد : اخیراً ملا هیبت الله رهبر گروه طالبان دستور برکناری شانزده والی نام نهاد آن گروه درت تشکیلات خود ساخته طالبان را داد.
ملا هیبت الله رهبر طالبان که  درخفا و پتر حمایت استخبارات پاکستان  زندگی میکند، دستور برکناری به اصطلاح شانزده والی نام نهاد و هشت عضو رهبری آن  گروه  را صادر کرد نشان میدهد که طالبان سخت دچار اختلافات درونی اند و جناح بندی ها درمیان آنها هرروز بیشتر میگردد.
اختلافات درونی میان طالبان با مخفی ساختن ملا عمر رهبر این گروه و بعداً اعلام خبر مرگ او آغاز شد با کشته شدن ملا اختر محمد منصور ادامه پیدا کرد و با گماشته شدن ملا هیبت الله به عنوان رهبر جدید تشدید یافت.
درحال حاضر طالبان درچند دستگی بسر میبرند یک جناح از سوی اطرافیان قدرتمند ملا منصور دادالله که خود در انظار ظاهر نمیشود رهبری میشود ، جناح دیگر از سوی ملا محمد رسول آخندزاده که درسفر به کویته به سرنوشت مهم مواجه شد اداره میگردد و بخش دیگر طالبان هم در دست رهبر این گروه ملا هیبت الله است، این جناح ها یکدیگر را متهم به همکاری با سازمان های استخباراتی بیگانه می نمایند و اتهاماتی زیادی را در برابر یکدیگر وارد میکنند.
به باور آگاهان امور امنیتی در حال حاضر شیرازه رهبری درطالبان ازهم گسیخته و این امر باعث مداخله بیشتر حلقات بیرونی درامور طالبان گردیده است بخصوص برای سازمان های استخباراتی پاکستان زمینه آن مساعد گردیده تا تصمیم گیرنده  اصلی  در گروه طالبان باشند و این سازمان ها صلاحیت و نفوذ شبکه حقانی را در درون طالبان بیشتر سازند.
با تشدید اختلافات درونی طالبان ، شبکه حقانی که صرف در نام با طالبان یکجا بود درصدد انحصار کامل قدرت دراین گروه است .
این آگاهان همچنان گفته اند که اختلاف نظر درمیان طالبان تنها روی تمرکز قدرت نیست بل این گروه دستخوش اختلافات شدید قومی بوده و درحال حاضربرتری جویی های قومی درمیان طالبان به اوج خود رسیده است.
گسترش اختلافات ذات البینی میان طالبان در کنار آنکه زمینه نفوذ بیشتر سازمان های استخبارات نظامی پاکستان بر این گروه را بیشتر ساخته باعث آن گردیده تا داعش که بدیل طالبان در افغانستان پنداشته میشود نیز در تضعیف طالبان بیشتر فعال گردد و از میان افراد طالبان سرباز گیری نماید.
این آگاهان هشدار میدهند که تشدید اختلافات درونی میان طالبان و جناح بندی های بیشتر در این گروه میتواند از یکسو گفتگوهای صلح میان حکومت افغان و طالبان را خدشه دار سازد و از طرف دیگر باعث تشدید جنگ درکشور گردد زیرا در وجود چند دستگی طالبان ، جناح های مختلف برای قدرت نمایی ، فعالیت خواهند کرد و هر جناح به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم از سوی سازمان های استخباراتی منطقه تشویق به جنگ خواهند شد، درحالیکه هستند چهره ها و حلقات در درون  طالبان که به صلح فکر میکنند مگر نمیتوانند اراده شان را تمثیل نمایند .
طالبان باید بدانند که فرمول کهنه نفاق بیانداز و حکومت کن درحال حاضر ازسوی استخبارات پاکستان برآنها درحال تطبیق شدن است . چند دستگی درمیان طالبان میتواند راه تطبیق برنامه های جدید استخباراتی پاکستان را کوتاه سازد در وجود چند دستگی گفتگوهای صلح صورت نخواهد گرفت ، داعش به عنوان بدیل طالبان درافغانستان جا پا پیدا خواهد کرد، شبکه حقانی که نسبت به طالبان روابط نزدیکتر با استخبارات پاکستان دارد تصمیم گیرنده اصلی در گروه طالبان خواهد بود درحالیکه بازنده اصلی دراین بازی ها ، آن چهره ها در درون طالبان اند که برای صلح و ثبات در افغانستان فکر میکنند.
پس وقت آن فرا رسیده که طالبان ملی و اسلامی فکر کنند و دیگر دستآویز بیگانگان برای تخریب وطن نباشند.  

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL