09 حمل 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

پنج طالب مسلح در فراه کشته شد

پنج طالب مسلح در فراه کشته شد

فراه باختر/ 9/ حمل پنج طالب مسلح دیشب درفراه کشته شدند. گل...

مسابقه فوتبال میان افغانستان و ویتنام به تساوی انجامید

مسابقه فوتبال میان افغانستان و ویتنام به تساوی انجامید

کابل باختر/ 9/ حمل بازی تیم های ملی فوتبال افغانستان وویتنام...

ارزش شماری از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی

ارزش شماری از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی

کابل باختر/9/ حمل به اساس معلومات خان محمد باز رئیس اتحادیه...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 16/ حوت
رییس جمهور غنی تاکید دارد که دولت و ملت باید به صورت اساسی بالای تقسیم و اختصاص منابع آب به یک نتیجه بنیادی برسند . همچنان او میگوید همسایگان ما از ایجاد بندهای آب نگران نباشند بل از آن حمایت نمایند.
مفسر آژانس باختر مینگارد : روز گذشته کابل شاهد برگزاری چهارمین کنفرانس ملی آب بود . دراین کنفرانس ، پالیسی سازان ، ادارات سکتوری ، متخصصین آب و تمویل کنندگان بین المللی در خصوص منابع آب در افغانستان و استفاده موثر ازآن درسطح ملی و منطقه یی به بحث پرداختند .
این کنفرانس درحالی برگزار میشود که چگونگی مدیریت منابع آبهای طبیعی افغانستان با پرسش های زیادی مواجه است و افغانستان از ملیارد هامتر مکعب آبهای طبیعی خود تنها قادر به استفاده از سی فیصد آن است این سی فیصد همه به گونه یی معیاری و تاثیر گذار استفاده نمیشود. بیشترین آبهای افغانستان به کشورهای همسایه سرازیر میشود حتا ادامه مشکلات موجود درافغانستان بستگی به همین آبها دارد، زیرا هستند کشورهای که باور به این دارند با تامین امنیت در افغانستان ، آبهای این کشور مدیریت خواهد شد و آنهادیگر از آبهای مفت و رایگان استفاده نخواهند کرد.
درحالیکه افغانها و دولتمردان این کشور به این گونه تخیلات باورمند نیستند بل تاکید براین دارند که ظرفیت های موجود آب دراین کشور ، جز منابع طبیعی حساب شود که با سرمایه گذاری برآن میتوان فقر را از افغانستان و منطقه دور کرد و راه را برای تحمل و همگرایی بیشتر نزدیک کرد.
چنانچه رییس جمهور غنی درکنفرانس یاد شده واضح ساخت که دولت وملت باید به صورت اساسی بالای تقسیم آب و اختصاص منابع به نتیجه بنیادی و پالیسی واضح برسند ... آب یکی از ضروریات ملی ما است و همه ادارات سکتوری باید به وضاحت به نتیجه برسند و از ابهام وتضاد جلوگیری کنند.
همچنان رییس جمهور یادآور شد که انکشاف آبهای افغانستان به نفع مردم ما و منطقه است... توقع ما از همسایگان این است که از ایجاد بندها و شبکه ها، استفاده از منابع آبی نگران نباشند بل از آنها پشتیبانی کنند زیرا استفاده درست از آب ، تنها در صورت امکان پذیر میشود که آب ها پیش بینی پذیر شوند.
ازاین گفته های رییس جمهور برمیاید که افغانستان به سوی منابع آبهای خود به عنوان منابع ملی و منبع برای دور نمودن فقر در کشور نگاه میکند و بر کار اثر مند وهدفمند نهادهای داخلی تاکید دارد، کارکه دور از ابهام وتضاد و نگرانی باشد، درعین حال این پیام را برای همسایگان میدهد که از این برنامه های افغانها نگران نباشند بل این منابع آب میتوانندممد برای همکاری و همگرایی منطقه یی باشد.
افغانها نسبت به کشورهای منطقه آسیب پذیری های خود را دارند اقتصاد ناتوان و شکننده محیط و اجتماع آنها را رنج میدهد استفاده معقول و موثر از منابع طبیعی منجمله منابع آبی میتواند گره گشای بسا از مشکلات باشد در حالیکه هستند کشورهای در همسایگی ما که درتلاش اند تا افغانها را مانع دسترسی آبهای شوند که خود مالک اند .
سنگ اندازی ها درکار ساخت و ساز بند آب سلما ، و به همینگونه ایجاد موانع در ساخت و ساز بندهای اب درکنر ، فراه و جاهای دیگر نمونه های از این اغراض است .
افغانها به این باوراند که نباید مسایل اقتصادی که میتواند رفاه همگانی را در پی داشته باشد با سیاست های اغراض آمیز پیوند داده شود باید فرصت های موجود درمنطقه فرصت برای همگرایی و همکاری پنداشته شده و ازآن حمایت صورت گیرد زیرا  رفاه افغانستان به سود کشورهای همسایه است و بخشی از این رفاه وابسته به ایجاد بند های آب است و نباید همسایه ها نگران چنین یک برنامه باشند.

کابل باختر/ 15/ حوت
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را درباره رویداد های جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه ویسا برگ نخست را با مطلبی در اثر حمله هوایی درولایت فراه ده ها افراد ملکی کشته و زخمی شده اند آغاز کرده و درمطلب دیگر از قول مشرانو جرگه آورده است که با  تغییر و تبدیل مقامات پولیس وضعیت امنیتی بهبود نمی یابد.
به نوشته این روزنامه، کمیسیون امنیت داخلی مشرانوجرگه میگوید که مقرری های تازه دروزارت امور داخله هیچ تاثیری بر اوضاع امنیتی کشور نخواهد داشت.
هاشم الکوزی رییس کمیسیون مذکور میگوید ، مسوولان امنیتی که از یک ولایت به ولایت دیگر تبدیل شده ، هیچ تجربه نظامی ، آشنایی با اراضی ووضعیت امنیتی آن ولایت ندارد و از همین رو ناگزیر اند همه چیز را از صفر آغاز کنند.
ویسا ادامه این مطلب را در صفحه پنجم نوشته ، اما درصفحه اول خبرداده که معلم میرولی نماینده مردم هلمند دریک حمله درقندهار زخم برداشت، سه مرمی به بدن میرولی اصابت کرده و درشفاخانه میرویس بستری است و به زودی به کابل انتقال داده خواهد شد.
روزنامه ویسا درصفحه هشتم از قول رییس اداره انکشاف زون پایتخت آورده است، قرار داد ایجاد شهرک اقتصادی و انکشافی باریک آب امضاء شد.
به نوشته این روزنامه اداره انکشاف زون پایتخت قرار داد ایجاد شهرک اقتصادی و انکشافی باریک آب را با سکتور خصوصی درحضور محمد اشرف غنی به امضا رساند.
این قرار داد ها دیروز در سه بخش میان الهام عمر هوتکی رئیس اداره انکشاف زون پایتخت وشرکت کو-3 ایکسلنت ولطیفی امضا گردید.
انجنیرالهام عمر هوتکی گفت که این زون اقتصادی، برای هزار فابریکه دیزاین شده  است و با ایجاد آن حداقل برای 35 هزار تن فرصت های شغلی فراهم می گردد و به اندازه 200 ملیون دالر سرمایه سکتور خصوصی را جذب می تواند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روز نامه مدنیت برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان ، توزیع شناسنامه برقی، آغاز قدرتمند برای شفافیت وفساد زدایی ، آغاز کرده ودر مطلب دیگر زیرعنوان ملت تشنه و آب های سرگردان نوشته است وزارت انکشاف دهات کشور روز گذشته اعلام  کرد که درنظر دارد تا ظرف چهار سال میزان دسترسی ساکنان ولایت نیمروز به آب آشامیدنی را تا 76 در صد افزایش دهد .
درحال حاضر تنها 58 در صد از روستانشینان این ولایت به آب آشامیدنی دسترسی دارند و کمبود آب قربانی های بی شماری را از ساکنان این ولایت گرفته است .
این درحالی است که ولایت نیمروز در مسیر رودخانه هلند قرار دارد، روزنامه  به همین ترتیب داده داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
اما روزنامه ماندگار درصفحه اول از قول جنبش حمایت از قانون از سازمان ملل و اتحادیه اروپا عنوان کرده تا زمانی که خواست های شهروندان در نظر گرفته نشود تمویل پروزه توزیع شناسنامه های برقی را متوقف سازند، این روز نامه  درمطلب دیگر از قول شماری از معلمین ولایت کندز آورده است معاش معلمین به حساب شخصی رئیس معارف کندز حواله می شود.
ماندگار همچنان درصفحه اول زیرعنوان اسلام آباد بر سر منافع ملی پاکستان مصالحه نمی کنیم، نوشته است: دفتر نخست وزیر پاکستان می گوید که خواستار روابط دوستانه با کابل ودهلی است اما این مساله به قیمت منافع ملی پاکستان نخواهد بود دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان در امور خارجی روز شنبه اعلام کرد برگزاری موفقیت آمیز اجلاس سران سازمان همکاری های اقتصادی " اکو" حسن نیت پاکستان را در تلاش برای بهبود بیش از پیش روابط دوستانه با تمام کشور های همسایه ومنطقه نشان داد .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .

دوره جدید کاری شورای ملی فردا آغاز می گردد
مفسر آژانس باختر مینگارد: قرار است دوره جدید کاری شورای ملی فردا با سخنرانی افتتاحیه رئیس جمهور آغاز گردد.
اعضای دو مجلس شورای ملی در حالی دوره جدید کاری شان را آغاز می نمایند  که وضعیت کشور آشفتگی های زیادی داشته وبا سالهای گذشته فرق فاحش دارد.
درچنین یک شرایط این ارکان سه گانه دولت است که میتوانند باهم هماهنگ شوند  ودر برابر وضعیت ناهنجار کنونی ایستاده شده وکشور را از حالت موجود نجات دهند.
حرف مردم  به آدرس وکلای شان دردو اتاق شورای ملی که به آن خانه ملت نام داده شده واضح وصریح است (فقط وفقط کار مسوولانه )
زیرا اعضای دو مجلس شورای ملی از طیف وسیع  مردم نمایند گی میکنند  آنها از وضعیت مؤکلان ، ولایت ها ومحلات شان آگاهی بیشتر دارند این  نمایندگان ،پل ارتباط میان مردم و دولت اند که باید به مشکلات مردم رسیدگی کند  درحالیکه بسیاری  از مردم ازگذشته کاری وکلای شان رضایت چندانی ندارند و شماری از این  وکلا متهم به کم کاری ، چسپدن به منافع شخصی وسمتی وانجام امور فرعی بوده اند وشماری  از مسوولان ادارات حکومتی از مداخلات بیجا وکلا در امور کاری آنان شکایت ها  کردند .
ضمنا غیر حاضری مداوم شماری از وکلا روند کاری دو مجلس شورای ملی را آسیب رسانیده حتا در مواردی غیر حاضری وکلا باعث گردید که نصاب تکمیل نگردیده وجلسات برگزار نشود.
آرزو مردم  از وکلای شان دردومجلس  شورای ملی این است تالار دوره جدید کاری با مسوولیت پذیری بیشتر کار نمایند وخلا های گذشته را پر  کنند.
آرزو ها این است تا نماینده گان مردم در شورای ملی درگام نخست برای تامین امن وثبات در مناطق شان کار نمایند و در کشاندن مخالفان مسلح به سوی حاکمیت مردمی وصلح تلاش کنند ،تاثیر پذیری را که از طریق شورای ملی بر ادارات حکومتی دارند به گونه یی مثبت استفاده نمایند و پروژه های عام المنفعه رابه سوی ولایت های خود بکشانند.
از غیر حاضری های مداوم وبدون عذر که  میتواند کاری شورای ملی را اسیب رساند خوداری نمایند بل با هیئت اداری درجهت منظم شدن روند کاری وموثریت شورای ملی هماهنگ شوند درموارد برخورد با اعضای کابینه بخصوص زمان گرفتن را اعتماد ویا استیضاح و استجواب برخورد سلیقه یی نکنند.
نمایندگان  مردم فراموش نکنند که امید های مردم از آنها زیاد است ونباید این امید درگرو منافع شخصی باقی بماند وباز هم مردم دچار نا امید ها شوند .

کابل باختر/ 14/ حوت
با توشیح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس از سوی رییس جمهور، یک بن بست سیاسی شکست و یک تعهد دیگر رهبران حکومت وحدت ملی تحقق یافت .
مفسر آژانس باختر مینگارد : رییس جمهور غنی اخیراً تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس را توشیح نمود با تعدیل این ماده قانون ، زمینه جاگزین شدن ملیت و قوم در تذکره برقی مساعد  میگردد.
تعدیل این ماده قانون جز تعهداتی بود که موجب شکل گیری حکومت وحدت ملی میشد مگر تعدیل آن به دلایل باتاخیر مواجه شد و این مساله، پیچیدگی ها درصحنه سیاسی، تاخیر در برگزاری انتخابات حتا طویل شدن دیدگاه و نظر میان رهبران حکومت وحدت ملی گردید . مگر با توشیح تعدیل ماده ششم قانون انتخابات یک بن بست سیاسی شکست و برای حک.متداری خوب یک گام به جلو گذاشته شد.
رییس جمهورغنی حین توشیح تعدیل این ماده قانون واضح ساخت . ( تاثیرات توشیح این ماده قانون همه جانبه است و یکی از مشکلات جدی عدم دسترسی به ارقام دقیق را حل میکند... حکومتداری به تحمل و تعمق میشود و شیوه حرکت ما یک شیوه اساسی بود. ) به باور آگاهان سیاسی تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس تاثیر همه جانبه و موثر بر حیات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد افگند تعدیل این ماده قانون بر علاوه آنکه نزدیکی دیدگاه و نظر میان رهبران حکومت وحدت ملی را هویدا میسازد و نشان میدهدکه اگر میان رهبران حکومت وحدت ملی تفاوت دیدگه وجود داشته اختلاف سیاسی وسلیقه نه بل نظریات اصلاحی بوده است که امروز ما شاهد آوردن چنین اصلاحات هستیم از طرف دیگر تعدیل این ماده قانون میتواند به نقد و انتقادات پاسخ دهد که ازسوی جامعه جهانی درخصوص حکومتداری خوب و ایجاد بستر مناسب برای برگزاری انتخابات متوجه حکومت افغانستان بود . ضمناً تعدیل آن زمینه توزیع تذکره های را مساعد میسازد که به وسیله آن هر شهروند کشور به سهولت و به گونه یی معیاری تثبیت هویت گردد و برای انجام امور اداری و اجتماعی باسهولت اقدام کند به جای کارت های گذشته انتخابات که به گونه وافرو جعلی چاپ شده بود و از آن سوء استفاده های زیادی صورت گرفت رای بدهند.
درکنار این مسایل ، توزیع تذکره الکترونیکی میتواند به مشکلات ، نگرانی های زیادی امنیتی پاسخ دهد زیرا از تذکره های موجود سوء استفاده های زیاد صورت گرفته و بازار قصه خوانی پشاور گواه چاپ مداوم این گونه تذکره ها بوده و افراد بیگانه واجنبی توانسته اند از آن استفاده نمایند.
درکل تعدیل این ماده قانون که راه را به سوی توزیع تذکره های الکترونیکی باز میکند میتواند، مصلحت های ملی را قوت می بخشد.
مطابق به فرمان رییس جمهور ، طرح تعدیل شده ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس باید در اولین جلسات کاری شورای ملی به بحث گرفته شود و این به نمایندگان مردم در دو مجلس شورای ملی برمیگردد که با این طرح چگونه برخورد میکنند آن را به زودی تصویب می نمایند تا زمینه برای آغاز توزیع تذکره برقی و برگزاری انتخابات پارلمانی آغاز گردد و یا به گونه یی این طرح را درگرو خود خواهند گرفت و به این ترتیب مصلحت های ملی بازهم شکار هوس ها خواهد شد. 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL