04 سرطان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس‌جمهورغنی خطاب به کودکان ایتام: عید به شما تعلق دارد و عید تان مبارک باد

رئیس‌جمهورغنی خطاب به کودکان ایتام: عید به شما تعلق دارد و عید تان مبارک باد

کابل باختر 4 سرطان محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان و بانوی...

تيم ملي كركت كشور دست آورد ديگر را  ثبت كارنامه كرد

تيم ملي كركت كشور دست آورد ديگر را ثبت كارنامه كرد

كابل باختر 4 سرطان عضويت دايمي شوراي جهاني كركت ،...

بازار گران فروشان پايان يافت

بازار گران فروشان پايان يافت

كابل باختر 4 سرطان با حلول عيد، بازار گران فروشان ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر 3 جوزا
شماری محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشورپرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را در باره رویداد های منطقه و جهان نشرکرده اند.
روزنامه افغانستان ما ، برگ نخست را با مطلب زیرعنوان داعش مسولیت حمله برکنسرت درمانچستررا به عهده گرفت.دراین بمب گزاری 22 تن کشته و زخمی شدند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر خبرداده که وزارت فواید عامه درسال گذشته 224 میلیون دالرصرفه جویی کرده است.
روزنامه افغانستان ، همچنان درهمین صفحه خبرداده که نظارت امریکایی ها برای نبرد با طالبان به کندز رفتند.
به نوشته این روزنامه : نیروهای امریکایی به حمایت از نیروهای افغان و برای جنگ با طالبان باردیگر به ولایت جنگ زده کندز درشمال کشوررفته اند.
روزنامه افغانستان ما به همین گونه ادامه داده درصفحه اول درکنار سایرمطالب ، مطلب را زیرعنوان ، جای خالی عبدالله درشورای رهبری حزب جمعیت اسلامی نشرکرده است .
اما روزنامه انصار برگ نخست را با مطلب: واکنش حامد کرزی به اظهارات ترامپ ، تروریسم زائیده سیاست های امریکااست .آغازکرده است .
به نوشته این روزنامه : حامد کرزی درواکنش به سخنان ترامپ درنشست ریاض که خطاب به کشورهای اسلامی گفته است که تروریست ها را ازخاک خود بیرون کنید . گفت : تروریسم درجهان و کشورهای اسلامی زاییده سیاست های امریکا است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درهمین صفحه از قول عمراخان آورده است : حضورنوازشریف دراجلاس ریاض مایه شرمندگی هرپاکستانی است.
روزنامه انصار همچنان درصفحه  اول زیرعنوان دولت پاکستان حامی تروریسم است . نوشته کرده است : یک نشریه امریکایی اعلام کرد بسیاری از مقامات جمهوری خواه و دموکرات امریکا به دلیل وجود پناهگاهای تروریست ها درپاکستان خواستار رویکردسخت واشنگتن علیه این کشور شده اند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه از قول محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عنوان کرده است : عربستان باید درنقشش دربرقراری صلح میان دولت و مخالفان مسلح استفاده کند.
روزنامه انصار درصفحه اول و صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشترشده است.
اما روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلب غرس بیش از سه هزار گل و نهال به یاد بیش از سه هزار قربانی آغازکرده است. درهمین صفحه مطلب را زیرعنوان فعالان مدنی به کمیسیون انتخابات : تقویم انتخاباتی پارلمان را مشخص کند، نشرکرده است.
این روزنامه درصفحه دوم مطلب را زیرعنوان تروریزم و متحدین منطقه ای غرب نشرکرده ،در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است. ختم/نالان

 

کابل باختر/ 2/ جوزا
دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا ازنیروهای امنیتی ودفاعی افغانستان درامر مبارزه با هراس افگنی ستایش کرد  و تاکید نمودکه درهمکاری با کشورهای اسلامی تروریزم را ازمنطقه محو خواهد نمود.
مفسر آژانس باختر مینگارد : رییس جمهوری امریکا دراجلاس سران کشورهای اسلامی جمع امریکا که اخیراً درشهر ریاض عربستان سعودی برگزار شده بود تروریزم را دشمن بشریت خواند وتاکید کرد که تروریستان صاحب عقیده و ایمان نیستند بل برای مقاصد خاص از بشریت قربانی میگیرند.
او به صورت مشخص از نیروهای امنیتی ، دفاعی افغانان یاد کرد و آنان را سربازان شجاع خواند که در برابر طالبان وسایر گروه های تروریستی درجنگ اند ، ترامپ واضح ساخت که هرکشور درمنطقه دارای یک وظیفه مطلق است تا ازنبود پناهگاه های امن تروریستان درخاک شان اطمینان حاصل کند.
ترامپ متعهد گردیده است که در امر مبارزه علیه هراس افگنی از نظامیان افغان حمایت بیشتری صورت میگیرد.
این گفته های آقای ترامپ نشان میدهدکه موقف و موضع افغانستان درامر مبارزه با هراس افگنی و افراط گرایی از حمایت بلندی درمیان کشور بیرونی برخوردار است .
این گفته ها همچنان ثابت میسازد که تروریزم هراس افگنی و افراط گرایی یک مشکل داخلی افغانستان نیست بل پدیده های اند که به افغانها تحمیل شده واین نظامیان افغان اند که دربرابر آن شجاعانه ایستاده اند.
آگاهان و کارشناسان امنیتی و نظامی افغان میگویند که گفته های ترامپ درخصوص نظامیان افغان و شجاع خواندن آنها ، اعتراف به حقانیت راه است که حکومت و مردم افغانستان در برابر هراس افگنان درپیش گرفته اند .
اگر به سابقه سیاه و زشت گروه های تروریستی منجمله طالبان ، القاعده و داعش نگاه کنیم آنها برنامه های وسیع تر از افغانستان داشته اند این شبکه ها افغانستان را تنها یک مکان امن برای خود میخواهند درحالیکه برای صدور افراط گرایی و عقاید تند روانه شان درکشور های دیگر چون آسیای میانه ، روسیه، اروپا ، هند ، بنگله دیش ... برنامه دارند و آن را کتمان هم نکرده اند مگر این فرزندان شجاع و متعهد افغان اند که درنهادهای امنیتی و دفاعی کشورشان جا گرفته اند و مانع گسترش فعالیت های این شبکه ها به کشورهای دیگر ومانع گسترش جغرافیای جنگی گروه های تروریستی شده اند.
مبالغه نخواهد بودکه گفته شود این نظامیان افغان اند که درنیابت از کشورهای دیگر بخصوص کشورهای آسیای میانه، روسیه و چین دربرابر هراس افگنان درجنگ اند ونمی گذارند تا این کشورها میدان تاخت و تاز گروه های تروریستی شوند . درحالیکه حمایت از گروه های مسلح که در برابر این نیروها درجنگ اند میتواند یک جفا و یک حق ناشناسی دربرابر مردم افغانستان باشد که درامرمبارزه با هراس افگنی ومهار این پدیده قربانی های زیادی داده اند.
گفته های اخیر ترامپ نمایانگر یک موضع گیری سازنده امریکا دربرابر هراس افگنان است او از یکطرف برحمایت از نظامیان افغان که بار اصلی جنگ علیه تروریزم را درمنطقه به پیش میبرند تاکید کرده از طرف دیگر به آن کشور های که درفکر حمایت از هراس افگنان اند هشدار داده است.
امید کشور های دیگر بخصوص آنانیکه تازه با طالبان همسویی پیداکرده اند از ثبات و خواست های طالبان وکشورهای حامی آنها چیزی برداشت کنند و به جای دخیل شدن دربازی های سیاسی به فکر حل معضل به نام هراس افگنی در منطقه باشند و حمایت از نیروهای افغان و حکومت این کشور راه معقول و درست درامر مهار هراس افگنی است . زیرا هیچ کشورو هیچ نیروی نظامی در منطقه به اندازه افغانستان متعهد به مهار هراس افگنی نمیباشند. ختم/ تحلیل سیاسی

کابل باختر/ 2/ جوزا
شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درکابل که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف درکشور پرداخته اند.
روزنامه افغانستان ما مطلبی را زیر عنوان محاکمه یازده عضو اردوی ملی دررابطه با حمله به شفاخانه سردارداوود آغازشد نگاشته است.
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به بی بی سی گفت که نتیجه محاکمه این اعضای اردوی ملی که شامل چند جنرال نیزهست به زودی از طریق رسانه ها دراختیار عموم قرار خواهند گرفت.
روزنامه مطلبی دیگری درصفحه ششم تحت عنوان اداره ثبت احوال نفوس هژده میلیون افغانی سند هویت ندارند به نشر رسانیده ونوشته است وزارت های خارجه ، مهاجرین و اداره ثبت و احوال نفوس افغانستان تفاهمنامه را امضاء کردند که براساس آن برای افغان های که درکشور های حوزه خلیج فارس زندگی میکنند تذکره و پاسپورت توزیع میشود.
روزنامه مسیر دربرگ نخست تحت عنوان افغانستان برای برگشت دادن پناهجویان امن نیست نوشته است .
قتل یک امداد رسان آلمانی درکابل انتقاد ها از پس فرستادن پناهجویان رد شده افغان از المان را شدت بخشیده است .
سازمان المانی حامی پناهجویان " پروازول " خواهان ارزیابی جدید ازوضعیت امنیتی افغانستان شده است.
گونتر بوکهارت مدیر حامل سازمان " پروازول"روزدوشنبه به خبرگزاری المان دربرلین گفت که اخراج کردن پناهندگان رد شده به افغانستان کار غیر مسولانه است به گفته او ، قضیه قتل کارمند المانی یک موسسه امدادی درکابل یک باردیگر نشان داد که اوضاع درآنجا غیر قابل محاسبه است .
بوکهارت گفت ، این نشان دادکه در افغانستان امنیتی وجود ندارد.
روزنامه ماندگار در صفحه هشتم زیرعنوان امان علی رحمان به امنیت اسیای مرکزی به امنیت افغانستان وابسته است.
رییس جمهور تاجکستان اعلام کرد که تهدیدات تروریستی درآسیای مرکزی به دلیل وضعیت امنیتی نامناسب درافغانستان افزایش یافته است .
امام علی رحمان رییس جمهور تاجکستان اعلام کرد که سیاست های دوگانه برخی ازکشورها باعث به وجود آمدن چالش درمبارزه با تروریزم شده است .
وی افزود: حمایت سیاسی ، مالی و اطلاعاتی برخی سازمان ها از گروه های تروریستی باعث گسترش قلمرو و فعالیت این گروه ها درمنطقه شده است.
روزنامه 8 صبح دربرگ نخست مطلبی زیرعنوان عربستان و تمویل تروریزم نوشته است تنها هیلری کلنتون دراین مورد افشا گری نکرده بود مرحوم ریچارد هالبروگ نماینده ویژه اداره اوباما برای افغانستان و پاکستان دریک ملاقات به حامدکرزی گفته بود که سالانه چند صدمیلیون دالر ازعربستان و دیگر امیر نشین های حوزه خلیج فارس به گروه هایی مثل طالبان ولشکر طیبه کمک میشود ، این نشان میدهد که تمویل گروه های افراطی مسلح خشونت از سوی شیخ های پولدار و مقام های دولتی عربستان ، میان دولت ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و دیگر موضوعی محرم نیست .
همچنان روزنامه دربرگ نخست مطلبی دیگر تحت عنوان به مهاجرین افغان در ایران وپاکستان تذکره توزیع میشود به نشر رسانیده و نوشته است.
نصیر احمد اندیشه ، معین مالی و اداری وزارت امورخارجه هدف امضای تفاهمنامه همکاری بین این وزارت ووزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان وریاست ثبت احوال نفوس را تثبیت هویت ، صدور و توزیع تذکره برای اتباع افغانستان مقیم کشورهای خلیج فارس ، ایران وپاکستان دانست که براساس تذکره برای افغان ها در این دوکشور پاسپورت هم توزیع میشود.
روزنامه آرمان ملی درصفحه اول مطلبی زیر عنوان داکتر عبدالله دردیدار با والدین مکاتب افغان – ترک بهترین مکاتب کشور اند نگاشته است.
تعداد از والدین دانش آموزان مکاتب افغان – ترک با داکتر عبدالله رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی دیدار داشتند و نگرانی های شان را درمورد تغییر رهبری این مکاتب باوی درمیان گذاشتند.
همچنان روزنامه مطالبی دیگری تحت عنوان کودکان بلخ درمزارع خشخاش کارمیکنند نگاشته است.
کودکان و شاگردان مکاتب بلخ برای جمع آوری شیره خشخاش استخدام میشوند.  ختم/ شوخک

کابل باختر/ اول/ جوزا
موزیم ها نمادی از هویت ، فرهنگ و تاریخ ملت ها را تشکیل میدهند که باید آنها را ارزش داد و برای غنامندی و حراست از آن تلاش کرد.
مفسر آژانس باختر مینگارد : از روز جهانی موزیم درکشور درحالی تجلیل میشود که این خطه باستانی ، آثار ارزشمندی را که باز گو کننده تمدن و مفاخر گذشته این سرزمین است درخود جا داده است مگر سیر حوادث درکشور بسا ازاین آثار را یا ازما گرفته و یاهم درمعرض خطر و نابودی قرارداده است.
افغانستان سرزمینی که دروجود آریانای کهن و خراسان باستان ، تمدن ها، فرهنگ ها و حوادث تاریخی زیادی را شاهد بوده است، آثار و یادگارهای زیادی از گذشته باخود دارد که حفاظت از آنها برای ما و نسل های بعدی یک وجیبه و مکلفیت اخلاقی ، وطنی و دینی است و به این منظور حمایت از موزیم ها ، حراست وگسترش آنها یک امر ضروری میباشد .
موزیم ها نمادی از هویت ، فرهنگ و تاریخ ملت را تشکیل میدهد آنها بازگو کننده قصه ها ، داستان ها ، تمدن وپیشرفت های اند که مردمان گذشته به آن دست یافته اند و یا آن را شاهد بوده اند.
موزیم ملی افغانستان درگذشته ها یکی از غنی ترین موزیم ها درسطح منطقه بود، مگر سیر حوادث و روزهای تاریک ودشوار که در سالهای اول دهه هفتاد خورشیدی گریبانگیر کابل شد، برموزیم ملی و سایر اماکن تاریخی درکابل آسیب رسانید.
همچنان جنگ های تحمیلی ، تنظیمی و مداخلات بیرونی محلات باستانی و آثار تاریخی کشور ما را صدمات جبران ناپذیر زد که در آن میان تخریب بت های بامیان ازسوی طالبان دردیست که جامعه فرهنگی افغانستان آن را هیچگاه فراموش نمی کند.
درروز های که کابل با دود و آتش میسوخت و شهروندان آواره بودند دستان ناپاک و حق ناشناس به چپاول و غارت آثار موزیم کابل پرداخت و آثار گران بهاء این موزیم راهش را به بازار های سیاه پاکستان و ازآن طریق به اروپا ، آسیا و امریکا بازکرد . مگر با ایجاد اداره موقت و شکل گیری نظام نوین درکشور، اقداماتی به منظور بازگشت دادن آثار به یغما رفته موزیم ملی، روی دست گرفته شد و دولت افغانستان درهمکاری باکشور های دوست و موسسات بین المللی منجمله یونسکو توانست برخی از این آثار را دوباره به کشور باز گرداند و این آثار دوباره به خانه شان (موزیم ملی) راه پیدا کردند و در آنجا آرام گرفتند .
وزارت اطلاعات و فرهنگ به عنوان حامی آثار عتیقه و ساحات باستانی حراست از این آثار را از اولویت های جدی خود میداند و برای تحقق این امر تلاش میکند با آنکه برای غنامندی آثار موزیم کابل و سایر موزیم های کشور کارهای موثر صورت گرفته مگر این کاررا بسنده ندانسته بل برتحرک بیشتر تاکید دارد.
فراموش نشودکه آثار عتیقه و ساحات باستانی جز مفاخر گذشته و باز گوکننده تمدن این کشوراست که به همه مردم تعلق دارد درحالیکه جنگ ها وکشیدگی های سیاسی بسا از آثار و ساحات باستانی را درمعرض خطر نگهداشته که رفع این معضل ورسیدگی به آن برهمکاری مردم و نهاد های دولتی بستگی دارد.
این آثار و ساحات باستانی باید به عنوان ارزش های ملی حراست شوند و حراست از آنها به جز از همکاری مردم و حمایت بیشتر دولت امکان پذیرنیست.
لازم است هرفرد ، هر شهروند و هر نهاد درکشور مکلفیت ها و وجایب شان را در خصوص حراست که آثار و ساحات باستانی دریابند وآن را به انجام برسانند. ختم/ تحلیل سیاسی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL