01 سنبله 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بازداشت یک کودک به اتهام عضویت درگروه طالبان وترورچندین نظامی در ننگرهار

بازداشت یک کودک به اتهام عضویت درگروه طالبان وترورچندین نظامی در ننگرهار

شهرجلال آباد ۳۱ اسد باختر کودکی به اتهام عضویت درگروه طالبان...

چهارمین «جشنواره‌ انگور و عسل» هرات آغاز شد

چهارمین «جشنواره‌ انگور و عسل» هرات آغاز شد

شهرهرات ۳۱ اسد باختر چهارمین جشنواره‌ عسل و انگور در هرات...

محمد اشرف غنی رییس جمهوری از کارکردهای احمد وفی امین و عبدالرحمن عطاش تقدیر کرد

محمد اشرف غنی رییس جمهوری از کارکردهای احمد وفی امین و عبدالرحمن عطاش تقدیر کرد

کابل باختر ۳۱ اسد محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل  باختر ۵  اسد
فردا٬ ششماسد٬ پیکارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری درکشورآغازمی شود٬دراین برنامه شصت روزه ٬هژده نامزد٬برنامه ها و راهکارهای شان را برای مردم بیان می کنند.
مفسرآژانس باختر می نگارد: بربنیاد تقویم کمیسیون مستقل انتخابات٬ پیکار های انتخاباتی از فردا در کشورآغاز می شود وتا سوم میزان ادامه خواهد یافت.
انتخابات ریاست جمهوری که درآن هژده نامزد باهم به رقابت خواهند پرداخت٬به تاریخ ششم میزان برنامه ریزی شده است.
آغاز پیکار های انتخاباتی فرصت آن را مساعد می کندکه نامزدان ریاست جمهوری برنامه و راهبرد های شان را برای مردم به خاطر عبور از حالت اسفبار کنونی بیان خواهندکرد.
برگزاری انتخابات٬ مولفه دموکراسی وگام گذاشتن به سوی ایجاد حکومت مردم سالار است که مردم افغانستان آن را بار دیگر تجربه می کنند.
در انتخابات های گذشته پیکار های انتخاباتی مملو از مشکلات بود ٬ نامزدان٬ آنچه برای مردم گفتند که انجام آن٬ از توان و امکانات آنان بالا بود٬ حرف های بلند پروازانه زیادی گفته شد که به جزاز اغوای مردم حرفی دیگری نبود.
حالاهم مردم افغانستان وهم سیاست پردازان٬ از گذشته تجارب واندوخته های زیادی دارند یعنی هر فرد این کشور خیروشرخود رامی داند پس بهتر است که نامزدان پیکار های انتخاباتی شان را به گونه یی عیار کنند که درآن واقعیت های جامعه مدنظر باشد و راه عبور از وضعیت ناهنجار کنونی نشانی شده باشد.
انتخابات یکی ازاساسات دموکراسی در جوامع است٬مگر دموکراسی هم از خود اصول و قاعده هایی دارد که باید مراعات شود.
دموکراسی٬پابندی به قانون است٫ دوری از اهانت به دیگران است٬ منافع خود و دیگران را احترام گذاشتن است٬ارزش های انسانی را پاس داشتن است ومنافع عمومی را رعایت کردن است که باید نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آن را رعایت کنندو تمثیل دموکراسی را در عمل از خود شروع کنند.
مردم انتظار دارند که نامزدان ریاست جمهوری در برنامه های رقابتی شان به مسایل بپردازندکه نیاز جامعه است وبرای حل و عبور ازآن نسخه و راهکار ارائه کنند.
امروز در افغانستان امنیت ووحدت ملی پدیده های گمشده است فقریک معضل دیگر در جامعه مااست٬ در کنارآن٬ جامعه ما درعرصه فرهنگ٬اقتصاد...نیز شاهد ناهنجاری هایی است که تنها بزرگان کشور می توانندبا برنامه وعمل شان به آن رسیدگی کنند.
نامزدان ریاست جمهوری باید بدانند که نباید خود را ازآدرس٬ قوم وتبارمطرح کنند٬ پیچیدن به مسایل قومی و سمتی دیگر نسخه کارآمدنیست٬ مردم به آن حساسیت دارند
حرف دیگررا که مایه نگرانی مردم است٬مساله امنیت درزمان پیکارهای انتخاباتی وسقف بلند مصارف مالی نامزدان است.
بدون شک گروه های مسلح مخالف دولت برای اخلال روندانتخابات که یک روند ملی است تلاش خواهند کرد٬ مشکلات امنیتی٬مانع حضور مردم در انتخابات خواهد شد.
مردم انتظار دارند که نهادهای امنیتی و کشفی نیز٬تدابیر و اقدامات را شان بیشتر وبهتر کنندو با عوامل ناامنی در کشور جدی باشند وحرف دیگراین که٬دروجود سقف بلندمصارف مالی هر نامزدکه۴۴۱ ملیون افغانی تعیین شده است٬ امکان معامله گیری وخلاف کاری ها وجود دارد. به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری لازم است که این نگرانی مردم را مدنظر داشته باشند٬برنامه رقابتی شان را شفاف بیان کنند.
درکل انتظار مردم از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این است که چیزی را برای مردم بازگوکنند که توان انجام آن را داشته باشندوکاری نکنند که به دموکراسی وباور مردم آسیب وارد کند .   صائم

کابل باختر ۴  اسد
حوادث خونین که روز گذشته در بخش های از کشوراتفاق افتاد٬ نشان داد که گروه های مسلح مخالف همگام با تحولات تازه سیاسی٬به انواع جنایت وخشونت متوسل می شونتد ودر صدد رسیدن به امتیاز های بیشتردر میز مذاکره اند.
مفسر آژانس باخترمی نگارد٬ روز گذشته کابل شاهد سه واقعه هراس افگنانه بود که درآن یازده نفر جان باختند که همه قربانیان افراد ملکی وبیشتر زنان و کودکان بودند.درخوگیانی ننگرهار٬ انفجاریک ماین تعبیه شده جان یازده عضو یک خانواده را گرفت. قربانیان همه زنان و کودکان بودند٬ در دولت  آباد فاریاب اصابت یک گلوله هاوان پنج عضو یک خانواده را کشت و در تخار٬ شماری ازنظامیان کشور قربانی یک توطیه شدندوبه شهادت رسیدند.
تلفاتی که در یک روز مردم ما متحمل شدند٬ ادامه درامه کشتاری است که همه روزه به عناوین مختلف بر مردم ما تحمیل می شود.
خشونت های اخیر٬ درست زمانی صورت گرفته است که تلاش های سیاسی برای حل معضل افغانستان تند تر شده است وگروه های مسلح مخالف در صدد اند تابه توسل به خشونت و تحرکات بیشتر نظامی٬درمیز مذاکره امتیاز گیری کنند.
با تاسف کشورهایی اند که برای مخالفان مسلح دولت افغانستان هویت سازی کردند٬آنان را چاق و کلان ساختند امتیار دادند ودر وجود گروه طالبان برای خود هم امتیاز گیری کردند تا سرحدی که تلاش شد که جایگاه و موقعیت حقوقی دولت افغانستان زیر سوال برود.
در حالی که هدف از مذاکره و تفاهم٬ دریافت یک راه حل معقول است تابه بحران جاری در کشور خاتمه بخشیده شود وازکشتار بیشتر جلوگیری شود.
پیش کش کردن امتیازات باید معقول ودر جای مناسب آن باشد وشکل امتیاز دهی و امتیاز گیری را داشته باشد تا سبب نرمش و تعادل در موضع دوطرف شود. زیرا هدف ازمذاکره رسیدن به توافق است و توافق هم نیاز به گذشت متقابل دارد.
اما درقضیه افغانستان امتیاز دهی بیشتر یکطرفه است واین سبب شده است که گروه های مسلح  مخالف موضع سرسخت اتخاذ کنند و زیاده خواهی کنند و زشت تر از گذشته٬ وارد عمل شوند.
واقعیت امر این است که رایزنی ها و لبخند های دیپلماتیک٬ گروه های مسلح مخالف را جسورتر ساخته است در حالی که امتیاز دهی کشور های بیرونی برای گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان٬همه امتیاز دهی های کاذب است٬یکی می خواهد این گروه ها را از خود کنند و دیگری می خواهد که این گروه ها را دوباره به دست بیاورد.
مگر همه یک هدف دارند وآن٬ استفاده ابزاری از این گروه ها در معادلات منطقه یی است.
امریکا غرض جلب مجدد گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان٬ به ادبیات تشویق کننده رو آورده است در حالی که کشور های رقیب آن با تطمیع و تجهیزاین گروه ها در صدد دور کردن آنها از امریکا اند.
این گونه تلاش ها نمایانگر آن است که حلقاتی در صدد اند تااقدامات و تلاش های دوام دار حکومت افغانستان را که رسیدن به صلح ٬منافع ومصالح علیا و کلان ملی استْ به حاشیه رانده شود.در حالی که حکومت افغانستان به منظور دست یابی به یک راهکار عادلانه صلح٬ که در چارچوب آن، دستآوردهای 18 ساله؛ مثل نظام جمهوری اسلامی، حقوق بشر، حقوق زنان، قانون اساسی، دموکراسی و آزادی بیان حفظ شودْ گام برداشته است.
مشوره مردم به دولت شان این است که سیرتحولات وپیشرفت های تازه در صحنه سیاسی و نظامی ثابت می کند که گروه های مسلح در وجود برنامه های بیرونی٬ خواست بلند پروازنه دارند٬ خواست هایی که همه روزه به قیمت جان هموطنان ماتمام می شود٬ بهتر است برنامه هایی روی دست گرفته شود که تنبیه خوب برای این گروه ها باشد تا آنها از خلق ماجرا به تعریف منافع مردم رو آورند. تحلیل سیاسی

 

کابل  باختر ۳  اسد
انتخابات اصل دموکراسی در جوامع مردم سالار است٬دولت افغانستان گسترش دموکراسی را٬گسترش مردم سالاری می داندو از تمامی جریان های سیاسی همواره خواسته با مراجعه به آرای مردم٬در امر اعاده ثبات سیاسی در کشور٬ سهیم شوند .
مفسرآژانس باختر می نگارد٬عمران خان نخست وزیر پاکستان که در یک سفر سه روزه به امریکا رفته بود درموسسه صلح که یک نهاد وابسته به وزارت خارجه امریکا است گفته است:( طالبان باید بتوانند در انتخابات آینده افغانستان شرکت کنند و او آماده است که با رهبران این گروه دیدار کند)
عمران خان همچنان گفته است:(بعدازدیداربا ترامپ به این نتیجه رسیده است که باید با طالبان صحبت کند. )
این گفته های عمران خان می رساند که اوبرای طالبان دادخواهی می کند ومی کوشد که موضع این گروه را در معادلات سیاسی تثبیت ومحکم کند٬در کنارآن٬گفته ها وتلاش های عمران خان در امریکا نشان داد که رسیدن به طالبان باید از مجرا و فلتر پاکستان صورت گیرد و این پاکستان است که می تواند طالبان را به میز مذاکره حاضر کند .
سوء نیت پاکستان در قبال افغانستان و استفاده ابزاری این کشور از طالبان حرف پوشیده نیست
مقامات ارشد پاکستانی از پرویز مشرف دیکتاتور مخلوع آن کشور گرفته تا سرتاج عزیزمشاور امنیت ملی و روسای بشین آی اس آی همه از این گفتند که برای چه طالبان را ایجاد کردند و از این گروه چگونه برای رسیدن به اهداف منطقه یی شان استفاده می کنند.
مگر در ظاهر امر طالبان یک گروه مسلح است که با خشن ترین روش در برابر مردم ودولت افغانستان ایستاده اند.
این که عمران خان می گوید(طالبان باید بتوانند در انتخابات آینده افغانستان شرکت کنند...) کاش این حرف را طالبان خود به زبان می آوردند و همگام با مردم٬ یک آینده با ثبات سیاسی رابرای کشورترسیم می کردند.
آنچه را عمران خان گفته است یک حرف سفارشی است درحالی که از دید دولت افغانستان انتخابات اصل دموکراسی در جوامع مردم سالار است٬دولت افغانستان گسترش دموکراسی را٬گسترش مردم سالاری می داند و از تمامی جریان های سیاسی خواسته است ومی خواهد تا با مراجعه به آرای مردم٬در امر اعاده ثبات سیاسی در کشور٬ سهیم شوند.
دولت افغانستان ومردم این کشورتاکید براین دارند که حل منازعه در کشور٬رفتن به آرای مردم است٬ این مردم اند که سرنوشت و آینده سیاسی شان را تعیین می کنند و این حق راکسی از مردم گرفته نمی تواند
ازطالبان بارها  خواسته شده است که به زندگی مدنی رو آورند و با شرکت در انتخابات بخت خود را درقضاوت مردم به محاسبه گیرند مگر این گروه هیچگاهی به فعالیت سیاسی و مدنی و دوری از خشونت باور ندارد.
پیش ازآن که عمران خان برای طالبان یک مسیرسیاسی را نشانی کند دولت افغانستان بار ها از این گروه خواسته است که ترک خشونت کنند به دموکراسی و ایجاد یک نظام مردم سالار فکر کنند که در آن صفیر گلوله و صدای خمپاره جایش را به تحمل همگرایی وهمکاری خالی کند.مردم افغانستان از طالبان می خواهند که به صلح سفارشی نه بل بر صلح واقعی با مردم تن دهند و بیشتر از این باعث خونریزی در کشور نشوند تحلیل سیاسی

کابل    باختر    ۲   اسد
سیاست خارجی و رابطه افغانستان با جهان خارج ٬برمبنای احترام متقابل استوار است و انتظار می رود که کشورهای دیگر هم٬رابطه و دورنمای همکاری شان را با افغانستان برمبنای همین اصل عیار کنند.
مفسرآژانس باخترمی نگارد:دونالدترامپ رییس جمهوری امریکا روزگذشته در دیدارباعمران خان نخست وزیرپاکستان حرف هایی به آدرس افغانستان ومردم آن داشت که قابل مکث ودقت است.
ترامپ گفته است که امریکا می تواند در مدت یک هفته در جنگ افغانستان برنده شود٬ مگر این جنگ با کشتن ده ملیون افغان و حذف افغانستان از نقشه جهان همراه خواهدبود وامریکا نمی خواهد این کاررا کند. او کوشیده است تا امریکارا در جنگ جاری در افغانستان٬یک قربانی معرفی کند.
این گفته های ترامپ واکنش افغانان را در پی داشت و بسیاری  از آنان حرف های وی  را غیر مسوولانه و دور ازموقف یک رییس جمهور خواندند .
ارگ ریاست جمهوری به صراحت گفت:« (افغانستان یکی از کهن ترین ملت – دولت‌های دنیا است که در طول تاریخ از بحران‌های متعدد عبور کرده است. ملت افغانستان به هیچ قدرت خارجی اجازه تعیین سرنوشت خویش را نداده است و نخواهد داد.)
در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری همچنان گفته شده است (شراکت و همکاری ما با جهان و به خصوص ایالات متحده امریکا بر مبنای منافع متقابل و احترام متقابل است. ما از همکاری امریکا برای آوردن صلح حمایت می‌کنیم، اما سرنوشت اساسی کشور ما در جلسات سران دول خارجی بدون حضور زعامت افغانان تعیین شده نمی‌تواند. افغانستان با صلابت و ابهت در صحنه سیاست دنیا باقی خواهد ماند.)
مردم افغانستان را باور براین است که بحران موجود درکشور ناشی ازبرنامه٬ معامله٬ رقابت وکشیدگی های بیرونی است در شکل گیری چنین یک حالت بیشتر خارجیان دخیل بوده اند.
امریکا هژده سال قبل٬با ورود به افغانستان تعریف وتوجیه خاص خود را ازجنگ درافغانستان داشت٬هیج افغان  امریکا را به جنگ در این کشور دعوت نکرده بود  بل این امریکا بود که بعد از رویداد های یازده سبپتمبربا متحدان خود به افغانستان آمد.
مردم افغانستان هژده سال قبل درجنگی درگیر شدند که منافع٬اهداف و برنامه های دیگران درآن دخیل بود ومردم وکشورما قربانی این ماجراجویی هاشدند.
آنانی که برای امریکا برنامه های راهبردی و استراتیژیک ترتیب می دهند٬ خوب واقف اند که برای چه در افغانستان حضور داشته اند چه کردند وچه می کنند ورنه آنان مردمان ساده لوح نبودند که زندگی جوانان و سرمایه هنگفت امریکا را فرسنگ ها دور آز آن کشور به معامله و قمار بگذارند.
این جنگ از ابتدا تا امروز برای امریکا یک جنگ هدفمند بود مگر حالا که به بن بست  رسیده است انگشت سوی مردم افغانستان گرفته می شود.
شماری ازسیاسیون به این باور اند٬که ترامپ شاید آگاه نباشد که امریکا برای چه در افغانستان حضور دارد.
او وقایع را بیشتر ازدید یک تاجر بررسی می کند او فایده و زیان امریکا را در مصارف مالی جستجو می کند درحالی که طراحان امریکایی منافع پنجاه سال بعد امریکا را٬ طراحی می کنند.
برای ترامپ خوب بود که در میز مذاکره با عمران خان ٬حرف هایی را بازگو می کرد که در زمان مبارزات انتخاباتی به آدرس پاکستان گفته بود ودرسه سال ریاست جمهوری خود برآن تاکید داشت.
امریکا با افغانستان همکاری های خود را در چوکات همکاری های راهبردی و امنیتی شکل داده است که مکلفیت های اخلاقی و حقوقی امریکا را در قبال افغانستان واضح می کند.
افغانستان قربانی یک جنگ فرسایشی کشورهای بیرونی دربرابرهراس افگنی است٬آغازکنندگان این جنگ و تشدید کنندگان آن معلوم اند نیاز نیست که باج اشتباه وگناه دیگران را٬افغانستان ومردم آن بپردازند.
بهتراست که سیاستمداران خارجی رفتار شان را با افغانستان به گونه یی تنظیم کنند که در آن احترام متقابل اصل اساسی باشد.   صائم

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL