03 دلو 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس اجرائیه کشور با سفیر آلمان درکابل دیدار کرد

رئیس اجرائیه کشور با سفیر آلمان درکابل دیدار کرد

کابل باختر 3 دلو داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور، امروز ...

رسانه ها بدون صدای بانوان خواهد ماند

رسانه ها بدون صدای بانوان خواهد ماند

ایبک باختر 3 دلو مسوولان انجمن خبرنگاران شمال افغانستان از کاهش...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر 5 جدی
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که بدسترس قرار گرفته اند در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارشهای را درباره رویداد های جاری کشور ومنطقه نشر کرده اند.
روزنامه  آرمان ملی دربرگ نخست عنوان کرده که حمله بالای فرماندهی پولیس پکتیکا ناکام گردید .
این روزنامه در مطلب دیگر از قول مسوولان امنیتی درکشور خبرداده که عملیات زمستانی نیروهای امنیتی در شمال آغاز شد، به نوشته این روزنامه : مسوولان امنیتی می گویند که عملیات های  زمستانی نیروهای امنیتی ودفاعی افغان علیه شورشیان درولایت های شمالی آغاز شده است.
نصرالله جمشیدی سخنگوی قول ادوی شاهین در شمال  گفته است که نیروهای امنیتی عملیات زمستانی را تحت نام22 ظفر در ولایت های شمال کشور برای پاکسازی مناطق از وجود گروه های هراس افگن آغاز کرده است .
جمشیدی اضافه کرد که شب گذشته در جریان عملیات زمستانی نیروهای امنیتی درولایت فاریاب 9 طالب کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند .
روزنامه  به همین ترتیب ادامه داده درصفحه اول بازهم به مساله شمال توجه کرده زیرعنوان، آیا شمال افغانستان حلب سوریه می شود؟ نوشته: اکنون درمحافل ومجالس سیاسی و کارشناسان امور افغانستان  با توجه به اوضاع در خاور میانه سوالی ورد زبان هاست که آیا غرب تلاش دارد تا جای حلب به شمال افغانستان تمرکز کند؟
باور ها بر این است که امریکا ومتحدینش در سوریه وعراق ناکام شده اند و برنامه داعش که در ترکیه وشماری از قدرت های منطقه وامریکا درشکل گیری آن نقش داشته اند شکست خورده است .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
اما روزنامه هشت صبح در صفحه اول عنوان کرده: یکصدوپنجاه  ملیارد افغانی  هدف جمع آوری عواید در سال آینده؛ این روز نامه در صفحه سوم درین باره نوشته است: مقام های وزارت مالیه می گویند که درجریان سال جاری خورشیدی نزدیک به بکصدوشصت پنج ملیارد افغانی عواید جمع آوری شده اما برای سال آینده یکصدوپنجاه ملیارد افغانی هدف تعیین شده است .
اکلیل حکیمی وزیر مالیه با وزیران اقتصاد ، تجارت وهم چنین معینان وزارت های امور خارجه وکار امور اجتماعی که به منظور ارایه گزارش از دست آورد های این وزارت خانه ها در طول امسال وبرنامه های سال آینده شان به مجلس نمایندگان فراخوانده  شده بودند گفت که میزان جمع آوری عواید درجریان  امسال بی سابقه بوده است، روزنامه  به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه از قول حامد کرزی رئیس  جمهور پیشین عنوان کرده : ضرورت مدیریت آب های مرزی کشور .
به همین ترتیب روزنامه هشت صبح درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه  ماندگار در صفحه دوم عنوان کرده : باز پرداخت اضافه ستانی ها در یک پروژه نمایانگر چیست؟
خاموشی بهتر از دفاع بد عنوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامه درصفحه دوم نشر کرده است .
افزایش 43 ملیارد عواید ملی، بی اطلاعاتی مجلس از فیصله دادگاه عالی، 2016 خونین ترین سال برای خبرنگاران افغانستان، تنها خلبان زن در ارتش دیگر بر نمی گردد،عنوان های دیگری می باشند که این روزنامه  درصفحه سوم نشر کرده ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .

کابل باختر 5 جدی
ناتو به جنگ یک جانبه با گروه های تروریستی برمیگردد، سخنگوی نیروهای ناتو درکابل گفته است  که آنان منبعد گروه های تروریستی القاعده وشبکه حقانی را هدف قرار خواهند داد.
مفسر آژانس باختر مینگارد: سخنگوی ناتو در کابل میگوید که نیروهای آن سازمان در افغانستان جنگ با هراس افگنی را از سر میگیرند ، او گفته است که تروریستان در افغانستان وپاکستان پناهگاه دارند وبه فعالیت های شان گسترش بخشیده اند .
این گفته ها درحالی بیان میشود که ناتو با ختم سال 2014 میلادی جنگ علیه هراس افگنی را در افغانستان خاتمه بخشیده  اعلام داشت وتمامی نیروی  های محارب این سازمان ونیروهای امریکایی خاک افغانستان را ترک کردند تنها حدود ده هزار عسکر از اعضای ناتو و امریکا در افغانستان آن هم به خاطر آموزش نیروهای  افغان باقی ماندند.
ختم جنگ ناتو وامریکا علیه هراس افگنی درحالی اعلام شد که گروه های تروریستی همچنان فعال بودند ودر آن طرف خط دیورند سخاوتمندانه حمایت وتجهیز میشدند این گروه ها طی سالهای  2015 و 2016 میلادی به حجم فعالیت شان افزودند و جغرافیای جنگ در افغانستان را گسترش دادند وعملا مراکز چند ولایت منجمله کندز ، لشکرگاه ، ترینکوت ، فراه  پلخمری ، میمنه و جا های دیگر را با تهدید مواجه ساختند حتا بر شهر کندز موقتا تسلط پیدا نمودند طی این دو سال این نیروهای دفاعی وامنیتی افغانستان بود که شجاعانه علیه هراس افگنی ایستاده شدند وبا سپر ساختن سینه های شان نگذاشتند تا برنامه های کشور های مغرض وبه صورت ویژه پاکستان در قبال افغانستان عملی گردد.
طی این مدت نیروهای بین المللی در افغانستان تقریبا شکل نظاره گر را داشتند با آنکه حجم حملات تروریستی در افغانستان بالا رفت وعوامل این گونه فعالیت ها هم مشخص بود مگر جامعه جهانی در برابر آن کمتر توجه نمودند .
عدم حضور فعال نیروهای خارجی درجنگ علیه هراس افگنی نه تنها  طالبان را جسور ساخت بل گروه های تروریستی دیگر نظیر داعش سربلند کردند  ومداخله پاکستان شکل تجاوز را به خود گرفت ، ادامه این گونه فعالیت ها، نمایانگرآن بود که گروه های تروریستی از رویا تسلط بر افغانستان کوتاه نیامده اند ، دراین مدت زمان، کشور های دیگر نیز چندان  امن نبودند هراس افگنان و افراط گرایان با توسل به خشونت در فرانسه ، هسپانیا ، امریکا ، المان ... نشان دادند که همچنان  یک تهدید در برابر کشور های غربی اند .
آگاهان  امور امنیتی  به این باور اند که بازگشت ناتو به جنگ علیه هراس افگنی در افغانستان نشاند میدهد که تهدید  های تروریستی جدی تر شده وعملا شهرها و شهروندان  کشور های غربی را با مخاطره مواجه ساخته است واگر به وضعیت افغانستان  توجه نشود گروه های تروریستی بار دیگر  دراین کشو رلانه  خواهند  کرد وبار دیگر  یک تهدید فراگیر شکل خواهد گرفت روی این دلیل است که ناتو به جنگ علیه هراس افگنی یکجا میشود.
آگاهان امور امنیتی ونظامی افغان میگویند که تنها برگشت به جنگ علیه هراس افگنی درافغانستان کافی نیست ، نظامیان کشور های غربی خود میگویند که حلقه های تروریستی در افغانستان وپاکستان  فعال اند  درحالیکه  دولتمردان افغان سالهاست که میگویند  هراس افگنان در آن طرف خط دیورند حمایت وبه ا فغانستان فرستاده میشوند  لازم است تا کشور های غربی ، امریکا و ناتو  در فصل جدید اقدامات شان علیه هراس افگنی به خاستگاه  وپناهگاه تروریستان در آن طرف خط فرضی دیورندتوجه داشته با شند تنها  ا لقاعده وشبکه حقانی نیستند که فعالیت های تروریستی را انجام میدهند در افغانستان  ومنطقه چندین شبکه تروریستی منجمله طالبان وداعش فعال اند  باید همه این گرو ه ها ی تروریستی یکسان  تعریف شوند خوب وبد ندارند ضرور است تا یکسره کوبیده شوند در کنار تشدید حملات و استعمال قوه علیه گروه های هراس افگن لازمی است تا کشور های  غربی ، امریکا در هماهنگی با افغانستان وکشور های دیگر م نطقه به فکر مجازات گروه های تروریستی وکشور های حامی شان از طریق موسسات بین المللی باوضع تحریم باشند ضمنا ضرور است که غرض جلوگیری از اشتباهات گذشته ، نیروهای خارجی عملیات شان را در هماهنگی با نهاد های  امنیتی ودفاعی افغانستان انجام دهند  تاکید افغانها براین است که اقدامات ناتو نباید مقطع یی باشد مبارزه علیه هراس افگنی یک پروسه دوامدار ونفسگیر است که باید آن را مدنظر داشت وبا حوصله مندی در برابر آنها ایستاده شد.

کابل باختر/ 4/ جدی
شش جدی سالروز تجاوز ارتش سرخ به افغانستان وآغاز بدبختی ها و ناهنجاری های است که مردم ما از 37 سال به اینطرف شاهد آن اند .
مفسر آژانس باختر مینگارد: 37 سال قبل از امروز ارتش سرخ اتحادشوروی سابق به نام کمک انترناسیونالستی و حاکم ساختن چهره های طرفداراش به افغانستان لشکر کشید.
تجاوزارتش سرخ به افغانستان پیامد های ناگواری را درپی داشت تضاد ایدیالوژی ، مفکوره و نظر میان جامعه مسلمان افغانستان و متجاوزین کمونیست که نظریات منحرف و گمراه کننده داشتند باعث شد تا مردم افغانستان درمقابله با متجاوزین برخیزند . هنوزچندروز محدود از تجاوز ارتش سرخ درکشور سپری نشده بودکه متجاوزین خود را با قیام مردمی مواجه یافتند و مردم ما با ایجاد دسته های خورد و بزرگ راه مقابله بامتجاوزین را درپیش گرفتند.
متجاوزین سرخ درجنگ نا برابر، افغانها ، از خشن ترین شیوه های جنگ وسر کوب کار گرفتند مگر نتوانستند مانع اراده مردم برای آزاد زیستن شوند.
6 جدی تلخ ترین و سیاه ترین روز در تاریخ معاصر افغانستان است که پیامد آن آواره شدن میلیون ها افغان به کشور های بیرونی منجمله ایران و پاکستان است افغانها درجنگ آزادی اضافه از دو میلیون شهید تقدیم نمودند وبعداز نه سال جنگ و مبارزه سرانجام متجاوزین را وادار ساختند تا ازرای که آمده بودند دوباره به سوی کشور شان بروند . نتیجه این جنگ، ویرانی کامل افغانستان بود.
ادامه جنگ های داخلی، ظهور گروه های افراطی نظیر طالبان و داعش ، پیامد تجاوز ارتش سرخ به کشور آزاده ما بود اگر امروز افغانستان دچارمداخلات بیرونی است اگر امروز یک حکومت مقتدر مرکزی درافغانستان شکل گرفته نمیتواند اگر امروز افغانستان شامل بازی های بزرگ استخباراتی میگردد واگر امروز افغانستان مبدل به جنگ نیابتی قدرت ها بزرگ وقدر تک های منطقه یی گردیده  همه وهمه پیامد شوم وزشت ارتش سرخ است که چند ناخرد در کریملین به آن  تصمیم گرفتند وسرنوشت یک ملت فقیر وبیچاره را دگرگون ساختند.
اشغال افغانستان  ویا کشور تهی دست دیگری برای ابر قدرت چون شوروی شاید کار آسان بوده باشد اما این کشور در مقابل نارضایتی وخیزش های مردمی عاجز ماند وسرانجام راه دشواری را در افغانستان پیمود که به قیمت متلاشی شدن هویت وجغرافیای سیاسی اتحاد شوروی سابق تمام شد .
اتحاد شوروی در زمان تجاوز به افغانستان در انزوا کامل جهانی قرار گرفت و اعتبار خود را به عنوان یک قدرت بزرگ درمیان جوامع دیگر ، حتا کشور های که  با بلوک شرق  همسویی داشتند از دست  داد ودر اخیر هم با ذلت وخواری نه تنها از افغانستان بیرون شد بل دیگر درنقشه سیاسی جهان ، نام اتحاد شوروی به تاریخ سپرده شد با وجود آنکه  تجاوز ارتش و عملکرد شوروی سابق میتواند یک تجربه الگو برای دیگران باشد بازهم  افغانستان شاهد مداخلات وزور آزمایی های بیرونی  است  و مداخلات بیرونی با گذشت هر روز بیشتر میگردد کشور های متجاوز باید بدانند  که تاریخ تکرار خواهد شد و اگر از سلطه گرایی وزور آزمایی در افغانستان  سخن بزنند  لطف نموده نظری به گذشته  وتاریخ پر افتخاراین کشور وسرنوشت شوروی سابق نمایند .

کابل باختر/ 4/ جدی
تاخیردرتصویب بودجه ملی سال مالی 1396 مشکلات جدی را دربرنامه های عادی و انکشافی دولت ببار خواهد آورد و این یک نیاز است تامجلس نمایندگان و وزارت مالیه هردو مسوولیت های شان را در این خصوص درک نمایند و دست به کار شوند .
مفسر آژانس باختر مینگارد: ولسی جرگه درنشست عمومی روز سه شنبه اول جدی مسوده بودجه ملی سال مالی 1396 هجری خورشیدی را با اکثریت آرا ردکرد، رد بودجه درست دراولین روز آغازسال مالی 1396 بود.
آنچه را نمایندگان مردم درولسی جرگه پیش میاورند تقسیم نامتوازن بودجه درولایت ها ، پیشبینی نشدن درآمدهای سالانه به گونه روشن درسند بودجه ، وجود شماری زیادی از پروژه های انتقالی درمقایسه با پروژه های جدید، افزایش تخصیص ها در کودهای احتیاطی و متفرقه ،وجود پروژه های خیالی دروزارت های فواید عامه و احیا وانکشاف دهات ، بی توجهی نهادهای دولتی به ولایت های کمتر توسعه یافته ... دلایل بود که نمایندگان مجلس آن را به عنوان نقایض اصلی دربودجه مشخص کردند و آن را ردنمودند.
اعضای مجلس تاکید دارندتا هنگام که این نقایض رفع نگردد بودجه تصویب نخواهد شد. به گفته نمایندگان مردم، دراین بودجه  توازن عدالت و شفافیت وجود ندارد و این سند تنها با رد شدن میتواند اصلاح شود. اما مقامات در وزارت مالیه خوشبین اند که طرح بودجه مالی سال 1396 تایک یا دو هفته اینده وقبل از آنکه اعضای مجلس به رخصتی های زمستانی بروند تصویب خواهد شد.
از گفته های اعضای مجلس نمایندگان برمیاید که درطرح بودجه مشکلات جدی وجود داشته و نیاز به آوردن اصلاحات دارد که باید وزارت مالیه به رفع خلا ها و نقایض آن اقدام کند.
شماری از آگاهان سیاسی، متخصصین عرصه اقتصاد و فعالان جامعه مدنی این کار اعضای مجلس نماینده گان را که توانستند خلا های موجود درطرح بودجه را شناسایی و مشخص سازند تقدیر میکنند، مگر بادرنظر داشت عملکرد اعضای ولسی جرگه درسال های گذشته تاکید دارند که نباید مشکلات گذشته تکرار شود سال گذشته هم اعضای مجلس نسبت به بودجه ایراد های زیادی گرفتند مگر سرانجام طرح بودجه را یا به همان شکل اولی تصویب کردند و یا هم با آوردن کمی اصلاحات درآن قانع شدند.
این آگاهان میگویند که درآن سالها از امتیاز گیری اعضای مجلس حرف های زیادی شنیده شد طرح بودجه مالی هر سال باعث تقابل میان حکومت و شورای ملی گردیده است .
امید است این گونه مسایل درخصوص بودجه مالی سال 1396 تکرارنشود.
آنچه باعث عدم تصویب بودجه گردیده میتواند درهمکاری حکومت وشورای ملی حل گردد زیرا عدم تصویب بودجه درگام نخست به مامورین دولت که فقط با معاش ماهوار روز وشب شان را سپری می نمایند آسیب خواهد رسانید درگام بعدی پروژه های انکشافی را با تاخیر مواجه میسازد درحالیکه همین اعضای مجلس بوده اند که همیشه ازعدم تطبیق بودجه انکشافی شکایت داشته اند حتا رد صلاحیت هفت عضو کابینه به همین دلیل بود.
توصیه مردم به نمایندگان شان درمجلس و مسوولان دروزارت مالیه این است که بودجه مالی را با درک وضعیت و نیازمندی های کشور و مردم مورد بررسی قرار دهند و به رفع مشکلات تخنیکی آن اقدام کنند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL