08 ثور 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اطلاعیه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین!

کابل باختر 8 ثور اطلاعیه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و...

حمله ناکام طالبان برقوماندانی امنیه ولسوالی جبل السراج پروان

حمله ناکام طالبان برقوماندانی امنیه ولسوالی جبل السراج پروان

شهرچاریکار 8 ثورباختر حمله ی طالبان بر قوماندانی پولیس ولسوالی جبل...

کشته وزخمی شدن نزدیک به شصت طالب مسلح در تخار

کشته وزخمی شدن نزدیک به شصت طالب مسلح در تخار

شهرتالقان 8 ثورباختر نزدیک به شصت طالب مسلح درجریان عملیات نظامی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 12/ حمل
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارشهای را درباره رویداد های جاری منطقه و جهان نشر کرده اند.
روزنامه افغانستان ما ، درصفحه اول از قول محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان نقل کرده است ، ولایات سرحدی افغانستان را باید به مراکز ترانزیتی تبدیل نمایم به نوشته این روزنامه، رییس جمهور غنی میگوید افغانستان درحال مبدل شدن به مرکز همکاری های منطقه یی انتقال انرژی و تجارت آب میباشد.
به نوشته این روزنامه این مطلب را محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور صبح دیروز دردیدار با آن جوانانی درارگ بیان کرد که ازطریق بورسیه های تحصیلی فولبرایت دربخش های مختلف در پوهنتون های امریکا تحصیل کرده و دوباره به وطن برگشته اند.
به نوشته این روزنامه، دراین نشست ابتدا فیروزخان مسجدی ، ناهید ایثار ، ننگیالی اتل و احمد جاوید قایم به نمایندگی از فارغان فولبرایت صحبت کرده گفتند که پنجصدتن از جوانان افغان که 100 تن آنان زنان و دختران میباشند ازطریق بورسیه های تحصیلی فولبرایت درپوهنتون های مختلف امریکا تحصیل کرده اند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه از قول کمیسیون مستقل انتخابات عنوان کرده است ، انتخابات پارلمانی احتمالاً دیجیتالی میشود.
به نوشته این روزنامه یک مقام ارشد کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به بی بی سی گفته که درحال بررسی استفاده از فناوری دیجیتالی در انتخابات پارلمانی است .
امام محمد وریماچ دبیر این کمیسیون به مرضیه عدیل خبرنگار بی بی سی روز پنجشنبه 10 حمل گفت که قرار است سیستم انتخابات کامپیوتری شود.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر عنوان کرده که وزیر دفاع امریکا از ارتباط روسیه با طالبان نگران است .
شش کارمند سفارت امریکا درکابل به اتهام استفاده از مواد ممنوعه برکنار شدند ، عنوان مطلب دیگری میباشد که روزنامه درصفحه اول نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ارمان ملی برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان اعزام مجدد سربازان امریکایی به هلمند آغاز کرده نوشته است عساکر امریکایی به  مناطق برمیگردند که برای سال ها درآنجا جنگ های شدید و مرگ باربا طالبان جریان داشت .
مقام های افغان اظهار اطمینان کرده اند که اعزام پلان شده حدود 300 عسکر امریکایی نیروهای محلی را درشکست دادن شورشیان درولایت کمک خواهد کرد.
وزارت دفاع ایالات متحده درماه جنوری اعلام نمود که آن وزارت حدود 300 عسکر را دوباره به هلمند می فرستد درسال 2016 شورشیان پیشرفت های سریع نموده و قوای امنیتی افغان تلفات سنگین را متحمل شده بودند.
روزنامه ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته درمطلب دیگر درهمین صفحه خبر داده که رییس جمهور اشرف غنی به زودی عازم آسترالیا خواهد شد.
به نوشته این روزنامه رییس جمهور اشرف غنی به اساس دعوت نخست وزیر استرالیا به زودی عازم این کشور خواهد شد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر زیر عنوان ده ها تن درانفجاری در پاراچنار پاکستان کشته و زخمی شدند.
به مساله انفجار درپاراچنار توجه کرده و نوشته است دریک حمله با موتر بمب درمنطقه اکثراً شیعه نشین درمناطق قبایلی پاکستان روز جمعه بیش از 20 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند.
یک شاخه گروه طالبان پاکستانی مسوولیت این حمله را به عهده گرفته است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح و ماندگار درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال مطالب دیگر شده اند. 

کابل باختر 9 حمل
وزارت دفاع ملی تحقیقات یکساله خود  را در خصوص چگونگی فساد در آن وزارت و اقدامات انجام شده دراین خصوص اعلام داشت.
مفسر آژانس باختر مینگارد: وزارت دفاع ملی روز گذشته تحقیقات یک ساله خود را در خصوص مبارزه با فساد اداری در آن وزارت اعلام داشت.
معاون وزارت دفاع ملی میگوید که درجریان سال  گذشته در وظایف 1394 تن از منسوبان وزارت دفاع ملی شامل افسران، معتمدین ، آمرین عقد قرار داد ها و کارکنان بخش های لوژیستکی و تخنیکی تغییراتی به میان آمده است، و دوصد دوسیه که در آن مواردی از فساد، فروش سلاح ومهمات دیده میشود غرض تحقیق به نهاد های عدلی و قضایی محول و 305 تن از منسوبان اردوی ملی به اتهام  فساد اداری محکوم به مجازات شده اند.
آنچه را مقامات وزارت دفاع ملی درخصوص مبارزه با فساد اداری یاد کردند واز تدابیر واقدامات شان سخن گفته اند یک حرف دلگرم کننده است زیرا با توجه به وضعیت جاری وگسترش فساد اداری درکشور و انتقاد  وایراد های که از سوی حلقات داخلی  وخارجی متوجه دولت افغانستان است هر اقدامی که بتواند درکاهش ومهار ساختن پدیدۀ بنام  فساد موثر تمام شود درخور ستایش بوده  ومردم از آن استقبال میکنند مگر با در نظرداشت حجم فساد ودامنه آن، نمیتوان به این گونه اقدامات بسنده کرد، آنهم اقدامات که فقط با تغییر وتبدیلی چند فرد در یک نهاد که نسبت به آن حرف ها وسوالات زیادی وجود دارد.
به تازه گی سیگار یا بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان از دخیل بودن برخی از افسران ارشد وزارت دفاع ملی در قضایای بزرگ فساد اداری  حتا فروش موادعاشوی، مهمات و تجهیزات سخن گفت با آنکه  این اتهامات به سرعت از سوی مقامات وزارت دفاع ملی رد شد مگر بازداشت یکتن از فرماندهان پیشین یکی از قول اردو ها نشان داد که نمیتوان از آلوده بودن شماری از افسران ارشد در قضایای فساد سطحی گذشت.
امید ها این است که وزارت دفاع ملی در برابر اتهامات وادعا های مطرح شده درخصوص موجودیت فساد اداری آنهم در رده های بالا ، قرار داد های بزرگ ، فروش ومهمات وتجهیزات وبی تفاوتی ها در خصوص آن عسکر و افسر که در بدترین شرایط برای کشور می جنگند مگر از حق  وحقوق شان دستبرد میشود جواب واضح و قناعت کننده بدهند.
مردم امیدوار اند که اقدامات بعدی حکومت ومسوولان نهاد های دفاعی وامنیتی درخصوص مبارزه با فساد وعاملان آن و سیع تر باشد نه آنکه با تغییر وتبدیلی چند نفر از مامورین  پایین رتبه خلاصه  شود وقضایای بزرگتر حل گردد تا اعتماد مردم وجامعه جهانی نسبت به حکومت بخصوص نهاد های دفاعی وامنیتی بیشتر گردد و در پناه این اقدامات حق وحقوق منسوبان نهاد های دفاعی و امنیتی بیشتر مصئون گردد.

کابل باختر 9 حمل
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را در باره رویداد های جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه وسیا برگ نخست را از قول بزرگان قومی درهلمند عنوان کرده است که واگذاری مرکز ولسوالی سنگین به مخالفان مسلح قابل قبول نمی باشد.
این روزنامه  همچنان در همین صفحه از قول نذیر احمدزی معاون ولسی جرگه عنوان کرده است رئیس جمهور تعهد کرد که از نهاد های امنیتی افراد واسطه دار را برکنار می کنند.
به نوشته این روزنامه : نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه میگوید که رئیس جمهور در دیداری با هیاتی از ولسی جرگه تعهد سپرده که به زودی در وزارت های داخله و دفاع وریاست امنیت ملی به خاطر جلوگیری از فساد وبهبود امنیت افرادی را که به اساس روابط سیاسی و  وابسته گی ها جابه جا شده اند برکنار می کند.
روزنامه  ویسا ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته اما درمطلب دیگر خبرداده که پاکستان بار دیگر سه ولسوالی ننگرهار را هدف حملات راکتی قرار داد.
روزنامه ویسا همچنان درصفحه اول از قول وزارت امور خارجه کشور عنوان کرده است که حکومت برای اشتراک درنشست مسکو تصمیم نهایی نگرفته است.
به نوشته این روز نامه : وزارت خارجه کشور می گوید که حکومت افغانستان برای اشتراک در نشستی که پیرامون صلح درمسکو برگزار می گردد تصمیم نهایی نگرفته و بحث روی اشتراک در این نشست ادامه دارد.
به نوشته این روزنامه : احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه دیروز در یک نشست خبری که در مورد دست آورد های سفر اخیر سرپرست وزارت امور خارجه به امریکا صحبت می کرد گفت، در نشست قبلی که در مورد صلح در مسکو برگزار گردیده بود بحث ها ونتایج آن از طرف حکومت مورد بررسی قرار گرفته است.
روزنامه به همین  ترتیب ادامه داده ودرصفحه اول از قول ملل متحد عنوان کرده که شمار بیجا شده گان افغانستان افزایش یافته است .
روزنامه ویسا دربرگ های دیگر شماره امروزی دنبال مطالب بیشتر شده است .
اما روزنامه افغانستان دربرگ نخست زیرعنوان نزدیک به 1400 افسر وزارت دفاع به اتهام فساد از وظیفه برکنار شده اند، نوشته است: مسوولان وزارت دفاع ملی بر مبارزه جدی علیه فساد تاکید کرده ومی گویند که درشش ماه گذشته حدود 1400 افسر این وزارت که متهم به فساد بودند برکنار گردیده و به جای آنها چهره های جوان ومتعهد گماشته شده اند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده ودر مطلب دیگر از قول معاون رئیس جمهور عنوان کرده است معاون دوم رئیس جمهور برالکترونیکی شدن سیستم انتخابات تاکید کرد .
روزنامه افغانستان به همین ترتیب درصفحه اول ازقول مشرانوجرگه نقل کرده است : در مورد ساخت موانع از سوی پاکستان به ملل متحد شکایت شود.
روزنامه افغانستان ما، همچنان  درصفحه اول به کنفرانس خبری دیروزی سخنگوی وزارت خارجه توجه کرده مطلبی را زیرعنوان  حکومت برای اشتراک در نشست مسکو تصمیم نهایی نگرفته است ، مطلبی را نشر کرده است .
روزنامه افغانستان ما، درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
به همین ترتیب روزنامه ماندگار درصفحه اول از قول و زارت دفاع ملی ، نزدیک به 1400 فاسد را برکنار و به نهاد های قضایی معرفی کرده ایم .
این روزنامه نیز در برگ نخست از قول وزارت مهاجران وبرگشت کننده گان عنوان کرده شمار بیجا شده گان داخلی رو به افزایش است.
ماندگار همچنان درصفحه اول خبرداده که مشرانوجرگه به آغاز روند شناسنامه های برقی تاکید کرده است روزنامه ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بشتر شده است .

کابل باختر/ 8/ حمل
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار و گزارشهای را درباره رویداد های جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه ویسا دربرگ نخست از قول رولا غنی خانم رییس جمهوری کشور آورده است که به روز نامه تایمز گفته است جنرال دوستم در حبس خانگی به سر میبرد و کدام وظیفه رسمی ندارد . آغازکرد و درمطلب دیگر ازقول سفیر روسیه درکابل عنوان کرده است امریکا درافغانستان شکست خورده است.
روزنامه ویسا همچنان درصفحه اول زیر عنوان علاوه برنا امنی ها، وکلای هلمند و زورمندان نیز به معارف صدمه رسانیده اند.
نوشته مسوولین معارف درولایت هلمند از بزرگان قومی میخواهند که دربازگشایی مکاتب مسدود با آن ها کمک کنند.
این بزرگان قومی هلمند که وعده همکاری با کارمندان معارف را میدهند خود به سبب نا امنی ها از ولسوالی های شان به لشکرگاه امده اند و برگشت شان نامعلوم است .
روزنامه ویسا ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته و درصفحه اول خبرداده است که نیروهای خاص درهلمند ذخیره گاه بزرگ موادمخدر را از بین بردند.
روزنامه ویسا دربرگ های دیگر شماره امروزی دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح دربرگ نخست زیر عنوان هرسه مقام امنیتی ابقا شدند نوشته است مجلس درپی حمله تروریستی برشفاخانه چهارصد بستر درکابل تصمیم گرفت تا مقام های ارشد امنیتی را مورد استیضاح قراردهد اعضای این مجلس پس از این حمله برای استیضاح این مقام ها امضا جمع آوری کرده و روز گذشته آنان را مورد استیضاح قراردادند.
هشت صبح ادامه این مطلب را در صفحه سوم نوشته است نمایندگان جان مردم را به خطر انداختند طالبان درسرپل مکاتب را پایگاه نظامی ساخته اند و طالبان مانع کمک رسانی به بیماران درسرخکان درنورستان شدند عنوان های می باشند که این روزنامه در صفحه دوم نشرکرده است.
اما روزنامه افغانستان ما ، درصفحه اول از قول محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان نقل کرده است همکاری با ناتو ودیگر کشورها درمبارزه با تروریزم الزامی است .
هشدار عبدالله از پشتیبانی نظامی وسیاسی برخی کشور ها ازهراس افگنی عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه اول نشر کرده است.
این روزنامه نیز زیر عنوان وزرای داخله، دفاع ورییس امنیت ملی دوباره ازمجلس رای اعتماد گرفتند به مساله استیضاح و ابقا وزرای بخش امنیتی درولسی جرگه پرداخته است .
روزنامه افغانستان درصفحه اول و سایر صفحه ها دنبال مطالب بیشتر شده است.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL