02 دلو 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بانک سرمایه گذاری زیر بنایی آسیاعلاقه مند سرمیه گذاری در افغانستان است

بانک سرمایه گذاری زیر بنایی آسیاعلاقه مند سرمیه گذاری در افغانستان است

کابل، باختر، 1دلو اکلیل حکیمی وزیر مالیه امروز در یک نشست...

داکتر کمال سادات: از احساسات جوانان استفاده سوء نکنید.

داکتر کمال سادات: از احساسات جوانان استفاده سوء نکنید.

1 دلو کابل باختر داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل 5 قوس باختر
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که به دسترس قرارگرفته اند ، در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهایی را در باره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشر کرده اند.
روزنامه ویسا ، دربرگ نخست ازقول کارشناسان حقوقی عنوان کرده است : پیمان امنیتی با واشنگتن مانع رسیده گی به جرایم جنگی امریکایی ها درافغانستان می شود.
به نوشته این روزنامه : کارشناسان حقوقی می گویند که با وجود اسناد زیاددرمورد جرایم جنگی نیروهای امریکایی ، پیمان امنیتی کابل با واشنگتن و مصونیت قضایی نظامیان امریکایی از رسیده گی به این جرایم جلوگیری می کند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگرزیرعنوان حزب اسلامی : برخی حلقات جلوعملی شدن توافق صلح با دولت را می گیرند.نوشته کرده است : حزب اسلامی می گویند که برحلقات داخلی و خارجی جلوعملی شدن توافقنامه صلح با دولت را می گیرند..
مسوولان این حزب همچنان می گویند که حکومت درمورد عملی کردن توافقنامه صلح بااین حزب ، سهل انگاری می کند و درپروسه آزادسازی زندانیان ازتاخیرکارمی گیرند.
روزنامه به همین ترتیب ادمه داد درمطلب دیگر خبرداده است که درحمله انتحاری درکابل شش تن جان باخته اند.
روزنامه ویسا ، همچنان درصفحه اول ازقول ارگانهای محلی خبرداده است که والی جدید بلخ به زودی معرفی می گردد.
روزنامه ویسا، درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشترشده است .
اما روزنام آرمان ملی درصفحه اول خبرداده است که طالبان یک مکتب دخترانه را درهرات به آتش زدند.
به نوشته این روزنامه : طالبان یک مکتب دخترانه را درولایت هرات به آتش کشیدند.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می گوید که تمام اتاق ها و کتاب های درسی این مکتب ازبین رفته است .
این مکتب در روستایی ماروالی ولسوالی پشتون زرغون موقیعت دارد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صحفه عنوان کرده است که وزارت داخله محافظان مقامات حکومت و اعضای شورای ملی را کاهش می دهد . آرمان ملی جزئیات پیرامون عنوان فوق را درصفحه ارائه کرده درصفحه سوم مطلب را زیراعنوان ، راه جدید ابریشم نشرکرده است .
به نوشته این روزنامه : افغانستان بنابرموقیعت خاص جیولولستیک و استراتیژیک خود اززمان هیا بسیارقدیم به این سو با داشتن شاهاره های مواصلاتی و عمدتأ جاده تاریخی ابریشم با کشورهای شرقی و غربی جها ن ارتباط داشت وازطریق همین راه تاریخی نه تنها به تبادله امتعه تجارتی می پرداخت بلکه با تمدن ها و فرهنگ ها ی کشورهای مختلف نیز رابطه داشت و ازهمین لحاظ ادربراعظم آسیا موقیعت مهم و با ارزشی را احراز کرده است.
این روزنامه در ادامه آورده است : بحث فعلی ماهم بیشتربرشاهراه تاریخی ، اقتصادی و فرهنگی راه ابریشم تمرکزداده بایک نگاه گزار سوابق تاریخی این را بزرگ می توان گفت که رکاه ابریشم سابقه تجارت و تبادله امتعه تجارتی ، علم و دانش ، فرهنگ وتمدن های بشری رایج درآن زمان وبخصوص بین مناطق یونانی و لاتینی به آسیای مرکزی و شرقی هندوستان وچنین یگانه را عمده ، مهم و باارزش شمرده می شد و ازقلمروفعلی افغانستان "خراسان قبلی" عبورمی کند .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشترشده است .
به همین ترتیب روزنامه های ماندگارو افغانستان ما ، درصفحه های امروزیابه نشرمطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایرمطالب شده اند. نالان

کابل باختر/ 4/ جدی

شمارمحدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارشهای را درباره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
روزنامه ویسا دربرگ نخست ازقول رییس جمهور امریکا عنوان کرده است که افغانستان پناهگاه تروریست ها است .
به نوشته این روزنامه روزنامه امریکا یی نیویارک تایمز درگزارشی اعلام کردکه دونالد ترامپ درسخنان توهین آمیز، افغانستان راپناهگاه تروریست ها عنوان کرد.
به گزارش نیویارک تایمز ، دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا از افزایش صدور ویزه برای مهاجران افغان و سفر آنان ازپناهگاه تروریست ها یعنی افغانستان به امریکا ابراز نگرانی کرده است.
روزنامه ویسا به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر زیر عنوان انتخابات پارلمانی درزمان معین آن برگزار شده نمیتواند نوشته کرده است مسوولان دربنیاد انتخابات شفاف تیفا میگویندکه کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها آمادگی کافی ندارد و ممکن است این انتخابات درزمان معین آن برگزار نشود.
روزنامه ویسا ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته کرده  اما درصفحه اول زیر عنوان روسیه برای میزبانی ازمذاکرات طالبان و دولت افغان اعلام آماده گی کرد.
به نوشته این روزنامه مدیر بخش آسیایی وزارت خارجه روسیه و نماینده خاص پوتین درامور افغانستان اعلام کرد که کشورش برای میزبانی از مذاکرات صلح دولت افغان با طالبان آماده است  .
امریکا عامل نا امنی و گسترش قاچاق درمنطقه است عنوان مطلب دیگری میباشد که روزنامه درصفحه اول نشرکرده است روزنامه ویسا درصفحه اول و صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی دربرگ نخست زیر عنوان قرارداد 38 پروژه توسعه یی با شرکت های خصوصی به امضا رسید نوشته کرده است . وزارت احیا و انکشاف دهات قرار داد 38 پروژه توسعه یی را به ارزش بیش از 426 میلیون افغانی با شرکت های خصوصی امضا کرد.
این روزنامه همچنان درهمین صفحه ازقول معاون دوم ریاست جمهوری عنوان کرده است رسانه های افغانستان ازجوانب مختلف تهدید میشوند.
به همین ترتیب این روزنامه همچنان از قول لوی څارنوال کشور آورده است کسانی که دربرابر خبرنگاران از خشونت کارمی گیرند از چنگ قانون فرار کرده نمیتوانند .
روزنامه آرمان ملی جزئیات درپیوند به مطالب ذکر شده را درصفحه ششم نوشته کرده است.
این روزنامه درصفحه دوم ،سرمقاله ای شماره امروزی را زیر عنوان حمایت خبرنگاران مسوولیت حکومت است نوشته کرده است پس از سقوط طالبان درکشور و آغاز دهه نود و شکل گیری نظام کنونی یکی از دست آوردهای کلان آن درسایه قانون اساسی جدید ، آزادی بیان و تولد رسانه های دیداری ، شنیداری و چاپی میباشد این موهبت زمانی به مردم وکشور ما دست داد که نیروهای ائتلاف بین المللی درکنار مردم افغانستان ایستادند و حمایت آنان سبب شد که دشمنان آزادی بیان نتوانند این اصل را از قانون اساسی حذف کنند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه مطلب رازیر عنوان کتمان حقایق، خیانت به مردم است ، نشرکرده است افغانستان درلبه مرگ و زندگی عنوان مطلب دیگر میباشد که روزنامه آرمان ملی در صفحه سوم نشر کرده است.
آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح و ماندگار در شماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و دنبال سایر مطالب گردیده اند.
ختم/ نالان

کابل باختر3 جدی
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که به دسترس قرار گرفته اند در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش هایی را درباره رویداد های جاری منطقه و جهان نشر کرده اند.
روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلب زیر عنوان؛ فسادهای گسترده در تصدی ملی بس: از قراردادهای غیر قانونی تاحیف و میل ملیون ها افغانی آغاز کرده و جزئیات پیرامون آن را در صفحه ششم و هفتم شماره امروزی ارائه کرده است.
روزنامه هشت صبح در صفحه اول زیر عنوان، رئیسان پارلمان شش کشور درباره تروریسم رای زنی میکند. نوشته کرده است:کنفرانس سه روزه ی رئیسان مجلس افغانستان، پاکستان، ایران، چین، ترکیه و روسیه امروز در اسلام آباد آغاز میشود. راه کارهای مبارزه با تروریزم و برقراری ارتباط با کشورهای منطقه از موضوعات عمده ی مورد بحث در این کنفرانس است.
چالش های مقابله با تروریسم و نقش همکاری های منطقه ای با ابتکار مجلس ملی پاکستان برگزارمیشود و درآن افزون برمساله ای مبارزه با هراس افگنی ، درباره گسترش همکاری های اقتصادی میان کشورهای منطقه ، بحث و رای زنی خواهد شد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه دوم زیرعنوان : لزوم حفظ سلامت سازمان دولت نوشته کرده است : حفظ سلامت سازمان دولت و منافع آن ، وظیفه تمام شهروندان و سیاست مداران است . سیاست مدارانی که ساحه راهبردی سیاست را دردست دارند ، بیش ازهرکس دیگر وظیفه دارند سلامت سازمان دولت را تضمین کند . سیاست ورزی باید خط و مرز روشن داشته باشد حفظ سلامت سازمان دولت وتداوم دموکراسی باید خط سرخ باشد.
کسی نباید به خودش حق بدهد که به سلامت سازمان دولت صدمه برساند .
اگرتصمیم سران حکومت به سلامت سازمان دولت صدمه برسانند باید پس گرفته شود.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه زیرعنوان پاکستان مقام های امریکایی را به اظهارات دوگانه متهم کرد.نوشته کرده است : و زارت خارجه پاکستان درواکنش به اظهارات مایک بنس،  گفته است مقام های امریکایی هنگام دیدار با مقام های پاکستانی موضعی متفاوت دارند و درافغانستان سخنان دیگری می گویند.
روزنامه موضوع را به همین ترتیب ادامه داده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشترشد است.
اما روزنامه ماندگار برگ نخست را با مطلب زیرعنوان عطامحمد نور دهن بازکرد! عبدالله مار آستین است. مامور باد آورده نیستیم ! آغازکرده است و درهمین صفحه از وزیرداخله عنوان کرده است : جلوخلاف ورزی ها را می گیریم .
به نوشته این روزنامه : مقام های وزارت داخله ، ازمداخله ها دراموراین وزارت سخن می زنند : اما می گویند که جلو چنین غیرقانونی ها را می گیرند.
وزیرداخله درنشست تسلیم دهی "نصاب ارتقای رتب" برای قوماندانی تحصیلات عالی رهبری پولیس ، گفت که این نصاب قبلأ شامل شانزده مضمون بود ، اما تعداد مضامین آن بعد ازبازنگری به 12 مضمون تقلیل یافت.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه دوم مطلب را زیرعنوان : امریکا شعارمی دهد ، پاکستان عملی می کند را نشرکرده است.
روزنامه ماندگار درصفحه سوم از قول برخی از نماینده گان عنوان کرده است : فیصله کمیسیون مختلط درمورد قانون ثبت احوال نفوذ اعتبارندارد.
روزنامه ماندگار همچنان دراین صفحه خبرداده است که شیرخان بندر بازشد.
مجلس افغانستان : امریکا به فیصله ملل متحد احترام بگذارد.
عنوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامه درصفحه سوم نوشته کرده است.
ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشترشده است . به همین ترتیب روزنامه های آرمان ملی و افغانستان ما ، درشماره های امروزی یابه نشرمطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایرمطالب شده اند. نالان

تبصره
کابل باختر/ 3/ جدی:
وزرای خارجه افغانستان، چین و پاکستان به زودی نشستی را در شهر بیجنگ چین برگزار خواهند کرد که هدف ان عادی سازی روابط میان کابل و اسلام آباد و تقویت روند صلح در افغانستان عنوان شده است.
مفسر آژانس باختر مینگارد: شهر بیجنگ چین به زودی شاهد نشست سه جانبه وزرای خارجه افغانستان، چین و پاکستان خواهد بود این نشست به ابتکار چین صورت میگیرد کشور که دوست عنعنوی پاکستان بوده  و روابط حسنه با افغانستان هم دارد چین متعهد به میانجیگری میان افغانستان و پاکستان  است که روابط پرتنش را سپری می کند.
افغانستان، پاکستان را به حمایت از گروه های هراس افگن متهم می کند، و این کشور را عامل بسیاری از مشکلات میداند که مردم افغانستان دچار آن اند
روابط تنش آلود میان افغانستان و پاکستان بسیاری از فرصت های همکاری را در منطقه گرفته و باعث رقابت و مداخله کشورهای دیگر در مسایل منطقه یی شده است.
افغانستان به امید زنده ساختن فرصت ها و تبدیل شدن منطقه به مکان همکاری و همگرایی در نشست بیجنگ اشتراک خواهد کرد
دولت و مردم افغانستان از هر نشست، مذاکره، دیالوگ و حرکت که بتواند انگیزه و اندیشه همکاری های منطقه یی را گسترش دهد استقبال میکند.
افغانستان از گذشته ها برای رفع بی اعتمادی و از میان برداشتن کینه و کدورت در روابط کابل  اسلام اباد تلاش کرده است و از سال های گذشته به این سو در این راستا یک دیپلوماسی فعال را تعقیب می نماید
حامد کرزی ریئس جمهور پیشین افغانستان حد اقل بیست بار به پاکستان سفر نمود همچنان یا خود و یا مقامات بلند دیگر حکومت او  در نشست بین المللی که از سوی انگلیس، ترکیه، امریکا ویا کشورهای دیگر برای حل مشکلات افغانستان و نزدیکی روابط میان کابل و اسلام آباد برگزار شد، شرکت نمود، مگر با تاسف تمامی چنین نشست ها فقط با تعهد ٬خوشبینی خاتمه یافت و هیچ نتیجۀ ملموسی از آن دیده نشد.
انگیزه همکاری با پاکستان و عادی سازی روابط با آنکشور در زمان حکومت آقای غنی نیز دنبال گردید و رئیس جمهور غنی در اولین سفرهای خارجی اش به پاکستان رفت، ضمناً از تلاش که منجر به عادی سازی روابط میان دوکشور گردد استقبال نمود و حالا هم نشست بیجنگ با همین انگیزه و اندیشه دنبال می شود، مگر این نکته قابل بحث است که مردم افغانستان هیچ چیزی فراتر از صلح نمیخواهند، برای آنها رعایت میثاق های بین المللی ارجعیت دارد و هرگاه به آن چنگ زده شود مردم افغانستان و منطقه به اصل همزیستی مسالمت آمیز میرسند در حالیکه برتری جویی های منطقه یی، رقابت ها و کشیدگی ها منطقه یی بر علاوه آنکه فضای بی اعتمادی و بی باوری را میان کشورهای منطقه به میان آورده و باعث بروز مشکلات جدی و نابودی فرصت ها در امر توسعه اقتصادی و رفاه همگانی گردیده، فرصت و زمینه مداخله کشورها بیرون از دایره منطقه را نیز مساعد ساخته است.
امروز منطقه و بخصوص جغرافیایی افغانستان دچار رقابت های نا سالم نظامی  اند.
پس اگر اراده برای صلح و رفاه منطقه وجود دارد باید نشست بیجنگ، یک فرصت برای نزدیکی روابط باشد  و یک فرصت برای نجات منطقه از رقابت های نظامی مبدل گردد.
در این جای شک نیست هر کشوری که وارد قضیه افغانستان می شود منافع خود را دارد، مگر فراموش نشود که مردم ما هم منافع خود را دارند که باید به آن احترام گذاشته شود و رعایت گردد.
در فرجام این نکته قابل تذکر است هر نشست ویا گفتگویی که به هدف اعاده ثبات در افغانستان و منطقه برگزار می گردد، تمثیل اراده مردم افغانستان یک اصل و یک شرط است که باید پیامد مثبت و فعال داشته باشد در غیر آن بازهم ما سرگردان واژه یی به نام صلح و ایده برای ثبات خواهیم بود.# تحلیل سیاسی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL