29 اسد 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

جلسه کمیته مشترک ژورنالیستان و رسانه ها برگزار شد

جلسه کمیته مشترک ژورنالیستان و رسانه ها برگزار شد

کابل باختر 29 اسد جلسه کمیته مشترک ژورنالیستان و رسانه ها...

چالش زون پایتخت درمورد عرضه خدمات شهری شناسایی میگردد

چالش زون پایتخت درمورد عرضه خدمات شهری شناسایی میگردد

کابل باختر 29 اسد شناسایی چالش ها و تحقیق پیرامون مطالعه...

چین دربخش تحقیقات فرهنگی با وزارت اطلاعات وفرهنگ، همکاری میکند

چین دربخش تحقیقات فرهنگی با وزارت اطلاعات وفرهنگ، همکاری میکند

کابل باختر29 اسد پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 31/ سرطان
شمار محدود از رسانه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که بدسترس قرار گرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را در باره رویدادهای منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه هشت صبح درصفحه دوم به مشکل بی برقی شهرکابل توجه کرده است وزیر عنوان مشکل بی برقی کابل را حل کنید به این موضوع پرداخته است.
به نوشته این روزنامه بی برقی کابل علاوه براین که میزان درآمد دولت را کاهش میدهد ، به مشروعیت و کارکرد های نهادهای دولتی هم سخت صدمه می زند حکومت وحدت ملی باید در سطح بسیار بالا به مشکل بی برقی کابل رسیده گی میکرد لازم بود درجلسات شورای امنیت ، رییس جمهور و رییس اجرایی همراه با مشاور امنیت ملی روی مشکل بی برقی کابل بحث میکردند.
روزنامه هشت صبح درمطلب دیگر درهمین زیر عنوان حملات گسترده و تهاجمی طالبان در برخی از مناطق شمال کشور نوشته است مسوولان امنیتی از دفع حمله های گروهی افراد طالبان بر ولسوالی بغلان مرکزی خبرداده میگویندکه طالبان درپی این حمله ها تلفات سنگین را متقبل شده اند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده در صفحه سوم مطلب را زیر عنوان پس از این بچه بازی و قاچاق انسان جرم پنداشته میشود نشر کرده است.
مردم از حکومت می خواهند با معترضان گفتگوی سازنده داشته باشند عنوان مطلب است که هشت صبح درصفحه سوم به نشر آن پرداخته است.
این روزنامه درصفحه دوم خبرداده که جان لو سفیر امریکا درافغانستان معرفی شد.
به نوشته این روزنامه ازقول وزارت دفاع ملی 98 عضوگروه های داعش و طالبان کشته شده اند.
راهبرد ترامپ برای صلح درافغانستان به افغان ها گوش دهید.
بخش تائید تذکره به یک شرکت خصوصی داده شد.
خان آبادگره کور امنیت کندز دانش اپوزیسون فاقد نطق حقوقی و سیاسی است عنوان های اندکه روزنامه درصفحه ششم و هفتم نشر کرده است هشت صبح در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر است .
اما روزنامه آرمان ملی درصفحه اول خبرداده که پنجمین بندرگاه تخلیه کالا های تجارتی درولایت بلخ گشایش یافت .
این روزنامه همچنان درصفحه اول از قول سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری عنوان کرده است ائتلاف نجات برای افغانستان را فاقد منطق حقوقی و سیاسی است.
این روزنامه جزئیات پیرامون عنوان فوق را در صفحه هفتم نوشته است.
آرمان ملی در صفحه دوم مطلب را زیر عنوان نا رضایتی های مردم حکومت را کوتاه خواهد ساخت نشر کرده است اعتراضاتی که خواب اردوغان را آشفته ساخته است عنوان مطلب دیگری میباشد که آرمان ملی درصفحه سوم نشر کرده است.
روزنامه آرمان ملی در صفحه اخیر شماره امروزی خبرداده که یک کارمند پیشین دولت امریکا به اخذ رشوت در افغانستان اعتراف کرد.
سناتور مک کین ترامپ هیچ استراتیژی جدیدی برای پیروزی در افغانستان ندارد عنوان مطلب دیگر است که روزنامه آرمان ملی درصفحه اخیر نشر کرده است.
آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه ماندگار درصفحه اول مطلب را زیر عنوان نماینده نسل ما کیست نشر کرده است.
سفیر جدید امریکا برای افغانستان معرفی شد عنوان مطلب دیگر است که این روزنامه درصفحه اول نشر کرده است.
روزنامه ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
ختم/ نالان ...ک..م

تبصره
کابل باختر/ 28/ سرطان
بازنگری قوانین به هدف ایجاد سهولت بوده و نمی تواند به معنای محدود سازی و مقید ساختن دیدگاه و اراده مردم تلقی گردد.
مفسر آژانس باختر مینگارد : طرح قانون ، اجتماعات ، اعتصابات و تظاهرات درکشور درحالت بازنگری است . این قانون به سالهای اول دهه هشتاد خورشیدی برمیگردد که مطابق به زمان وشرایط آن وقت ایجاد شد و مورد استفاده قرار گرفت . مگر حالا حرف ازبازنگری این قانون مطابق به وضعیت و شرایط کنونی است.
اخیراً برخی از رسانه ها در خصوص بازنگری این قانون حرف های داشتند و این روند را بانگرانی دنبال کردند و حتا مایه نگرانی برای مردم و فعالان جامعه مدنی شدند.
درنشست دیروز کمیته قوانین ، کابینه روی این قانون و پالیسی سیستم تقاعد درکشوربحث شد . سروردانش معاون دوم رییس جمهور دراین نشست تاکید براین کرد که تظاهرات از حقوق اساسی و عمومی شهروندان است و تدابیر قانونی نباید به گونه یی باشد که این حق مردم سلب و محدود گردد ونباید روند بازنگری به گونه ای تعبیر شود که گویا محدودیت ها را درنظر گرفته و از حق اصلی مردم عدول صورت میگیرد.
این گفته ها نشان میدهد که رهبران حکومت وحدت ملی همچنان ، به فعالیت های مدنی اجتماعات و گردهمایی های مردمی ولو به هدف نقد و انتقاد ازدولت باشد همچنان متعهداند و ازآن حراست میکنند.
آزادی بیان ، عمل و اراده مشخصه یک نظام دموکراتیک و مردم سالار است و افغانستان را این پدیده را تازه تجربه میکند.
تظاهرات و اعتصابات درهر کشوری وجود دارد و صدای که بلند میشود صدای مردم وحرکت به سوی آسایش مردم و تحقق عدالت است درحالیکه در افغانستان تظاهرات و گردهمایی با خشونت همراه بوده اند .
درجامعه ما افراد درسطوح مختلف زندگی میکنند همه دریک سطح معین برداشت ، مفکوره و تحلیل قرار ندارند برداشت های متفاوت باعث میشود تا تظاهر کنندگان راهپیمایان ... از مسیر اصلی عدول کنند و آنانیکه میخواهند قانون وعدالت را تامین کنند به گونه خود عامل قانون شکنی و بی عدالتی میشوند .
مسوولان به این باور اند که با بازنگری و اصلاح قوانین درتلاش اند تا آنانی را که میکوشداز راه های قانونی و فعالیت های مدنی صدای خود را بلندکنند تشویق نمایند که در مسیر قانون حرکت کنند.
این مسوولان تاکید براین دارندکه روند و بازنگری پاره از قوانین به هدف محدود سازی و مقید ساختن فعالیت های مدنی نیست بل مصئون سازی و مصونیت بخشی به اعتراض کنندگان و تظاهرکنندگان است .
ازطرف دیگر دولت افغانستان به فکر اصلاح پالیسی تقاعد نیز درکشور است روند اخذ تقاعد و دریافت امتیازات دوران باز نشستگی یک روند پیچیده، زمان گیر و نفس گیر درافغانستان است .
امید بعد از بازنشستگی دریافت حقوق یک متقاعد است مگر این امید درکشور ما با نا امیدی های زیادی همراه است ، پیچیده بودن این روند میتواند یک عامل و یک انگیزه برای یک کارمند یک اداره درزمان کار باشد زیرا عوامل منفی در ارائه حقوق تقاعد او را از آینده نگران ساخته و زمینه را برای استفاده جویی ها در زمان تصدی وکار سبب میشود.
امید است که مسوولان نظام با بازنگری سیستم تقاعد درکشور باعث ایجاد سهولت ها برای متقاعدین شوند و یک قشر مستحق و با عزت  را از سرگردانی ها نجات دهند. ختم/ تحلیل سیاسی ...ک..م

کابل باختر/ 28/ سرطان
شماری محدود از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته ند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را در باره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
روزنامه افغانستان مکا درصفحه اول زیر عنوان امریکا حملات هوایی علیه مخالفین درافغانستان را شدت بخشیده است نوشته بر اساس ارقام تازه که دیروز ازسوی اردوی امریکا ارائه شد قوای هوایی امریکایی حملات اش را علیه طالبان و داعش درافغانستان در شش ماه اول امسال شدت بخشیده است براساس این ارقام 1643 بارمهمات به شمول راکت و بمب بین ماه های جنوری تاجون امسال به اهداف مخالفین پرتاب شده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه از قول ناتو عنوان کرده است که درجلوگیری از نشستن طیاره دوستم در مزارشریف دخیل نبودیم .
این روزنامه در صفحه دوم درمطلب دیگر زیرعنوان طرح قانون تظاهرات بعد ازبازنگری تائید شد.
نوشته است طرح قانون اجتماعات ، اعتصابات و تظاهرات بعداز بازنگری و مشوره با نهادهای مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر تایید شده و مواردی که خلاف آزادی های مدنی تشخیص داده شده حذف گردیده است.
پیش از این شماری از فعالان مدنی دررابطه به بعضی از ماده های پیش نویس این قانون ابراز نگرانی کرده بودند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر خبرداده که دو فرد مهم گروه طالبان در سرپل کشته شدند.
روزنامه افغانستان ما در صفحه سوم مطلب را زیر کتاب های خیالی دارالمعلمین های خصوصی نشر کرده است.
روزنامه افغانستان ما درصفحه اخیر زیر عنوان روبات دختران افغان توانست برنده یکی از مسابقات درامریکا گردد این روزنامه همچنان دراین صفحه خبرداده است که اعتیاد به موادمخدر در ننگرهار 60 درصد افزایش یافته است به نوشته این روزنامه مسوولین ریاست مبارزه علیه موادمخدر در ولایت ننگرهار میگویند که امسال دراین ولایت آمار معتادین نسبت به شش سال گذشته 60 در صد افزایش یافته است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه انصار دربرگ نخست زیر عنوان تلفات سنگین داعش در ولسوالی اچین ننگرهار نوشته است مسوولان در ولایت ننگرهار از تلفات گروه تروریستی داعش درآن ولایت خبرمیدهند.
مسوول دفتر رسانه های ولایت ننگرهار میگوید این تلفات در چند ساعت گذشته داعش در ولسوالی اچین وارد گردیده است.
هیچ مانع قانونی برای آمدن جنرال دوستم به کشور وجود ندارد چهار راهی زنبق به نام شهید سالم ایزدیار مسمی شد حمایت جامعه جهانی از برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان عنوان های دیگری میباشد که این روزنامه در صفحه اول نشرکرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
روزنامه هشت صبح دربرگ نخست از قول منابع دولتی آورده است دوستم میتواند با قبول حصرخانه گی و داد گاهی شدن برگردد.
این روزنامه بازهم درصفحه دوم به این موضوع پرداخته عنوان کرده است که جنرال دوستم باید دردادگاه از خودش دفاع کند.
تلفات سنگین دهشت افگنان در عملیات های تعرضی مطلب دیگری میباشدکه این روزنامه درصفحه دوم نوشته است
هشت صبح در صفحه های دیگر به مسایل مختلف توجه کرده مطلب را منتشر ساخته است.
ختم/ نالان ...ک..م

کابل باختر/ 27/ سرطان
گزارش تازه سازمان ملل متحد حکایه از ازدیاد پانزده درصدی تلفات ملکی درافغانستان دارد، گزارش که رنج های مردم افغانستان را بیان میکند مگر برای بیرون رفت ازاین درد و رنج چیزی گفته نشده است.
مفسر آژانس باختر مینگارد : یونیما یا دفتر سیاسی ملل متحد درافغانستان دریک گزارش تازه از ازدیاد تلفات ملکی در منازعات جنگی ووقایع تروریستی دراین کشور سخن گفته است.
دراین گزارش گفته شده که از اول جنوری سالجاری عیسوی تا 30 جون، 1662 نفر درافغانستان حین منازعات جنگی ووقایع تروریستی جان باخته اند تلفات زنان و اطفال ارقام درشت دراین گزارش دارد.
درگزارش از رفتار خشن وغیرانسانی طالبان وگروه های تروریستی دیگر سخن گفته شده که آمار تلفات ملکی را دراین کشور بیشتر ساخته است.
طالبان با انجام حملات پیچیده تروریستی ، ماین گذاری ها ، حمله بر مناطق مسکونی و سپرساختن مردم، عامل عمده در بروز تلفات ملکی معرفی شده اند نیروهای افغان نیز دریک حدی عامل بروز تلفات ملکی دانسته شده اند.
مردم افغانستان از گزارش تازه سازمان ملل متحد و این که تلفات ملکی در افغانستان در شش ماه اول سالجاری عیسوی پانزده درصد اضافه از سال گذشته است آگاه شدند آنچه را یونیما بیان داشته یک واقعیت تلخ درجامعه افغانی است مگر نمیتواند ازدرد و رنج مردم بکاهد چنانچه یونیما خود میگوید ( این گزارش هرگز نمیتواند رنج های انسانی مردم افغانستان را بیان کند.)
اگربه انکشافات امنیتی و نظامی درافغانستان نگاه کنیم و نسبت به آن برخورد منصفانه داشته باشیم تلفات افرادملکی یک معضل کلان برای دولتمردان افغان است آنها به این عقیده اند که اگر یک فرد افغان چه دراین طرف وچه درصف مخالفان مسلح کشته میشود افغان است که رنج و پیامد آن برای جامعه افغانی باقی میماند روی همین دلیل نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان در هرعمل و حرکت نظامی با حوصله مندی کار مینمایند تا از بروز تلفات بر افراد ملکی جلوگیری شود حتا با تاخیر انداختن و انصراف از برخی عملیات ها درصدد آن برمیاید تا از متضررشدن مردم جلوگیری کند.
مگر آنچه در این گزارش قابل بحث است و یونیما خود به آن اعتراف میکند حملات پیچیده ، رفتار خشن و غیر انسانی گروه های تروریستی است که کور کورانه مردم را میکشند و باعث ازدیاد آمار تلفات ملکی میشوند این گروه از پیشرفته ترین تکنالوژی ، تکتیک و مواد انفجاری درحملات تروریستی شان استفاده میکنند.
مواد که در همچو حملات به کار برده میشود ازنوع پیشرفته ان است که تنها دولت ها آن را دراختیار دارند .
ملل متحد تنها گزارش میدهد درحالیکه انتظار وتوقع مردم افغانستان از این سازمان به عنوان یک سازمان معتبر و با اعتبار جهانی این است که در برابر گروه های تروریستی وکشورهای حامی آنان نیز دست به اقدام بزند . فراموش نشود که این سازمان بسا از میثاق ها وکنوانسیون های تصویب شده را دراختیار داردکه مجازات و تنبه سازمان های تروریستی وکشورهای حامی آن را بیان میدارد چرا سازمان ملل متحد ازاین امکانات استفاده نمیکند ، گزارش چه دردی را دوا میکند درحالیکه رنج و درد مردم افغانستان همچنان پا برجاست.
مردم افغانستان به این باور اندکه مشکلات درکشور شان سخت، مگر گپ ها آسان و زود گذراست باید دراین گونه گزارش ها ، راه های بیرون رفت وحل مشکلات نیز نشانی گردد .ختم/ تحلیل سیاسی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL