22 قوس 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

عملیات هوایی در بدخشان جان دوازده طالب را گرفت

عملیات هوایی در بدخشان جان دوازده طالب را گرفت

بدخشان/ 21قوس/ باختر دوازده طالب مسلح به شمول یک قومندان...

قرارداد ساخت فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات در حضورداشت رییس جمهوری به امضا شد

قرارداد ساخت فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات در حضورداشت رییس جمهوری به امضا شد

کابل/ 21قوس/ باختر در حضورداشت محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی...

وزارت صحت عامه از روز جهانی پوشش صحی همه‌گانی تجلیل کرد

وزارت صحت عامه از روز جهانی پوشش صحی همه‌گانی تجلیل کرد

کابل/ 21قوس/ باختر وزارت صحت‌عامه ،امروز از روز جهانی پوشش صحی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل /۲۵عقرب/ باختر
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند اخبار و گزارش هایی را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر :با توجه به عنوان های درشت شماری ازاین روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه ملی درصفحه اول از قول رولا غنی آورده است٬ طالبان ممکن استادان دانشگاه امریکایی را رهانکنند درهمین مورد از قول منابع آورده است٬ انس حقانی را دوباره به زندان بگرام برگردانیدند.
به نوشته این روزنامه رولا غنی همسر محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی گفته است که ممکن گروه طالبان دواستاد دانشگاه امریکایی افغانستان را رها نکنند.
رولاغنی روزپنجشنبه دریک سخنرانی درانستیتوت صلح ایالات متحده امریکا درشهر واشنگتن گفت که او دقیقاَ نمی داند چرا معامله تبادله سه عضو ارشد گروه طالبان که درحبس حکومت افغانستان اند با استادان دانشگاه امریکایی انجام نشد.
به نوشته این روزنامه این درحالی است که طلوع نیوز به نقل از منابع آگاه گزارش دادکه انس حقانی٬ مالی خان و حافظ رشید اعضای برجسته حقانی به زندان بگرام برگردانده شدند.
رولا غنی درمورد ناکام شدن معامله تبادله استادان امریکایی با سه عضو کلیدی گروه طالبان گفت: وضعیت بسیار پیچیده بود و این وضعیت ساده نیست قسمی که گفتید این کار تبادله زندانیان انجام نشد مطمین نیستم که چرا این کار نشد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه از قول وزارت دفاع آورده است صدها تروریست داعشی با اعضای خانواده های شان به نیروهای امنیتی تسلیم شدند.
به نوشته این روزنامه وزارت دفاع کشور می گوید که تنها هفته گذشته صدها تروریست داعشی در ننگرهار همراه با اعضای خانواده های شان به نیروهای امنیتی تسلیم شده اند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است ودرهمین صفحه زیرعنوان خیابان آزاری درشهر کابل جرمی که دیده نمی شود نوشته کرده است شماری زیادی از زنان و دختران درشهر کابل همه روزه دراماکن عمومی با رفتار های زننده یی بد رفتاری روبرو می شوند که به آن خیابان آزاری می گویند.
زنان و دختران روزانه هنگامی که به قصد رفتن به مکتب٬ دانشگاه ٬محل کار٬ بیمارستان و بازار از خانه بیرون می شوند مورد ازار و اذیت قرار می گیرند.
به نوشته ارمان ملی٬ رایج ترین شکل خیابان آزاری ٬متلک گفتن و فحش های رکیک است اما درموارد ازاین فراتررفته٬ زنان با تماس های فزیکی نیز اذیت می شوند .
روزنامه آرمان ملی موضوع را دنبال کرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ویسا درصفحه اول از قول عالمان و سیاست ورزان عنوان کرده است که حضور امریکا درافغانستان بی مفاد و جنگ را هم پیچیده کرده است.
این روزنامه همچنان درصفحه اول عنوان کرده است که بی اعتمادی بریک دیگر تبادله زندانیان را ناکام کرد .
این روزنامه به همین ترتیب درصفحه اول عنوان کرده است که طالبان تاهنوز هم با القاعده ارتباط دارند.
روزنامه ویسا به همین ترتیب درصفحه اول از قول یک عضو مشرانو جرگه درصفحه نخست آورده است که نیروهای اردوی ملی ۸۰۰ خانه را درمیدان وردک ویران می کنند٬ کودهای احتیاط بودجه غیر قانونی تعدیل شده اند عنوان مطلب دیگری است که این روزنامه درصفحه اول زیرآن نوشته کرده است کمیسیون مالی ولسی جرگه تعدیل کودهای احتیاط بودجه را غیر قانونی می داند.
محمد عظیم محسنی رییس امور مالی و بودجه ولسی جرگه می گوید که ۶۷ درصد پول های کاسته شده به کود ۹۱ انتقال نیافته اند.
روزنامه ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته کرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است٬ به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح و ماندگار درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اندو یا دنبال سایر مطالب شده اند.
ختم/ نالان ...ک..م

کابل/ ۲۵ عقرب /باختر 
افراط گرایی و هراس افگنی واقعیت های تلخ در جهان امروزاست که در حال رشد و گسترش است٬غلبه برهمچو پدیده های ناهنجار٬ نیاز به هماهنگی کشور ها ودولت ها دارد.
مفسرآژانس باختر می نگارد: جهان اکنون نسبت به هر وقت دیگر  جای خطر ناک ترو غیر قابل پیشبینی است و باچالش هاو تهدید های بزرگتری چون فعالیت گروه های هراس افگن و افراطگرایی میان مذاهب روبرو است.
اگر به سیر حوادث و انکشافات در طول دو٬سه دهه اخیر در جهان دقیق شویم ٬رقابت٬تقابل ٬سودجویی و برتری جویی٬ میان شماری از کشورها٬ زمینه و فرصت ایجاد وخلق گروه های افراط گرا وهراس افگن را مساعد کرده است.
این یک واقعیت است که شماری ازکشور ها در ایجاد گروه های افراطی از جمله القاعده، طالبان٬داعش که  علیه مسلمانان  فعالیت های هراس افگنانه دارند٬نقش داشته اند این کشورها٬ دروجود این گروه ها٬اهداف و برنامه های خود را دنبال کردند مگربعدها٬ یا به حال خود رها شدند و یا این که٬این گروه ها از کنترول و مدیریت خارج شدند .
گروه های هراس افگن٬که برنامه اول شان اسلام ستیزی و ارائه یک چهره زشت از اسلام است٬ توانستند که در مدت کوتاه درمیان  مذاهب٬ بزرگترین ترس ووحشت را ایجاد کنند که تا کنون نیزادامه دارد و به این ترتیب کشور های مشخصی در جهان٬ که حالاخود شعار مبارزه با هراس افگنی را سر می دهند ٬افراط گرایی را ترویج کردند.
هراس افگنی و افراط گرایی امروز به یک درد سر عظیم در جهان مبدل شده است و هیچ کشورو هیچ پایتختی در امان نیست٬ با وجود چنین مشکلات و خطر که قابل دید و درک است جهان نتوانسته است به تعریف واحد از هراس افگنی برسد٬ اجماع جهانی برای مبارزه با هراس افگنی شکل نه گرفته است و دولت ها در این امر مهم با هم هماهنگ نشده اند.
باآن که واشنگتن٬ مسکو لندن و بیجنگ و یا هم اسلام آباد و دهلی ٬ ریاض و تهران و...همه ازخطر روز افزون هراس افگنی شکوه و ناله دارند و همه آن را دشمن بشریت می دانند مگر در برابر این دشمن مشترک در یک موضع واحد نیستند وهرکدام از هراس افگنی وسازمان های هراس افگن تعریف خود را دارند که این٬ مبارزه با هراس افگنی و افراط گرایی را دشوار پیچیده کرده است .
دوری موضع و دیدگاه در امر مبارزه با هراس افگنی در نشست  وزرای خارجه کشورهایی که می گویند علیه داعش ایتلاف کرده اند به خوبی دیده می شود٬ وزرای خارجه این کشور ها دو روز قبل در واشنگتن گرد هم آمدند تا در رابطه به آن شهروندان شان که اعضای داعش اند و باید در کشور های شان محاکمه شوند به توافق نرسیدند.
با خروج امریکا از شمال سوریه  و عملیات ترکیه در این بخش خاک سوریه٬ بیم رهایی صدها عضو زندانی داعش وجود دارد ٬ترکیه می خواهد که این زندانیان در کشور های خود شان محاکمه شوند مگر کشور های متبوع٬ از پذیرش آنان از ترس این که ٬ برای آینده سیاسی و ثبات این کشورها یک تهدید اند٬ ازپذیرش آنان خوداری کرده اند وهر کدام بار مسوولیت را متوجه دیگر می داند. در حالی هر کدام از این کشور ادعا بلند از نظم و قانون دارند٬ پس چرا در برابر  شهروندان جنایتکار شان مسوولیت پذیر نیستند؟
تنها مساله زندانیان نیست که نقطه اختلاف میان کشورها باشد٬ اختلاف میان کشورها در رابطه به هراس افگنی  و سازمان های هراس افگن جدی ترازهر وقت دیگر است٬ یک کشور طالبان را در افغانستان هراس افگن می گوید ٬کشور دیگر٬ به خاطر آن که حریف را دور زده باشد٬ ازطالبان به عنوان یک جریان سیاسی تعریف می کند٬ کشوری داعش را دشمن خود می داند و به فکر تجهیر گروه رقیب این گروه است مگر کشور دیگر به فکراستفاده از داعش و گروه های هراس افگن دیگر در منطقه است.
تفاوت دیدگاه و عمل میان کشور های بزرگ جهان و منطقه در امر مبارزه با هراس افگنی و افراط گرایی در افغانستان ٬سوریه ٔ٬عراق٬یمن٬کشمیر٬برما٬ فلسطین... به وضوح دیده می شود.
در وجود چنددستگی و چند پارچگی جامعه جهانی است که سازمان های هراس افگن و افراط گرا فرصت یافته اند که زشت تر و شنیع تر ازهر وقت دیگرعمل کنند و دروجود اختلافات و رقابت ها میان کشور رشد کنند.
برای کشور ها و دولت ها لازمی است که با هراس افگنی و افراط گرایی واقعبینانه برخورد کنند٬ استفاده ابزاری از این گروه ها راه حل مشکل نیست
این دو پدیده مانع بزرگ در امر تأمین امنیت و پیشرفت در منطقه وجهان است.
تروریزم نه مذهب و نه هم سرحد می‌شناسد و هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که از تهدید آن در امان است، از همین سبب مبارزه با این چالش و عوامل یک مسوولیت جهانی است و این مبارزه باید هماهنگ و هدفمند باشد. تحلیل سیاسی

کابل/ ۲۴ عقرب/ باختر
آلودگی هوا و خرابی محیط زیست در افغانستان  بیشتر از تروریزم و درگیری‌های مسلحانه٬از مردم افغانستان قربانی می‌گیرد.
مفسرآژانس باخترمی نگارد؛آلودگی هوا و خرابی محیط زیست در افغانستان مشکل حاد تر از ناامنی و فعالیت های هراس افگنانه دراین کشور است. یک پژوهش جهانی نشان می دهد که در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی شمارمرگ ومیر ناشی از امراض که مرتبط با آلودگی هوااست٬ بیشتر از ارقام تلفات انسانی در وقایع تروریستی و منازعه های جنگی است.
نهاد بین المللی( وضعیت هوای جهانی) در گزارشی گفته است که  در سال ۲۰۱۶، حدود ۲۵ هزار و ۸۰۰ تن بر اثر بیماری‌های مرتبط با آلودگی هوا در افغانستان جان باخته اند واین رقم در سال ۲۰۱۷ ٬ ۲۶ هزار و ۱۰۰ تن بوده است.
در حالی که سازمان ملل ٬شمار تلفات افراد ملکی را در منازعات جنگی ووقایع تروریستی در سال ۲۰۱۶ در افغانستان٬ سه هزار و ۴۹۸ غیرنظامی ودر سال ۲۰۱۷ ٬سه هزار و ۴۸۳ نفر ذکر کرده است .
این نشان می دهد که شمار مرگ‌های مرتبط با آلودگی هوا در کشور بیشتر از شمار قربانیان جنگ است  وشهرکابل پایتخت افغانستان به طور خاص از نظر آلودگی هوا وضع وخیمی دارد.
از نظر نهاد بین المللی( وضعیت هوای جهانی)  کابل یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان است و از این نظر، در کنار کلان‌شهرهای آلوده‌ یی همچون دهلی هندوستان وبیجنگ چین قرار دارد.
کارشناسان محیط زیستی به عوامل متعدد اشاره می کند که باعث آلودگی هوای کابل و شهر های دیگر افغانستان شده است.
تراکم بیش از حد نفوس در شهرها٬ رشد غیر معیاری شهر ها٬ حفرچاه های خود سر وغیر قانونی ٬ازیاد وسایط در شهر٬گشت و گذار وسایط غیر معیاری و فرسوده در شهر٬ استفاده از مواد سوختی غیر معیاری در وسایط و سایر بخش ها ٬ قطع بی رویه جنگلات در افغانستان و بیابانی شدن کشور٬ عدم آگاهی مردم از پیامد های ناگوار تخریب زمین ٬تخریب ساحات زراعتی و محیط سبز ... عوامل اصلی  آلودگی هوا در این کشور است.
کارشناسان محیط زیست٬ موجودیت وسایط دود زا و غیر معیاری٬ استفاده از مواد سوختی کار گرفته شده مانند مبلایل سوخته ٬تایر های کهنه وپلاستیک را در داش های خشت پزی٬ حمام ها  و نانوایی ها٬ عامل هفتاد و پنجصد فیصد آلودگی هوا در کابل و شهر های دیگر می دانند. در حالی که وضعیت محیط زیستی در کشور شکننده ونگران کننده است٬ مگر واردات وسایط فرسوده وغیر معیاری٬واردات مواد سوخت بی کیفیت به کشور ادامه دارد  و دولت توان نظارت بر این واردات را ندارد.
در کنارمشکلات موجود در بخش هوا و محیط زیست٬ گفته می شود که زمستان سال جاری سخت و طولانی خواهد بود در حالی که برق منظم وجود نه دارد و قیمت گاز هم بلند است٬ فقر هم بیداد می کند٬ پس رجوع مردم بازهم به سوی زغال سنگ خواهد بود که خود نقش نهایت منفی در آلودگی هوا دارد در کنار آن خانواده های فقیر و بی بضاعت ازهر آنچه که٬ قابل سوخت خواهدبود کار خواهند گرفت تا خود و فرزندان شان حداقل زنده بمانند.
آلودگی هوا٬ و خراب شدن محیط زیست در کشور معضل جدی تر از هر مشکل دیگر است که دولت٬ نهاد های خیریه ومردم را به کار دقیق تر و بیشتر فرا می خواند.
دوات باید ابتکار عمل را در دست گیرد و بابسیج مردم در برابراین هیولای که قابل مهار و کنترول است داخل اقدام شود.
در گام نخست دولت باید زمینه استفاده ار برق و گاز را به حداکثرآن برساند ٬ واضح است که در این قسمت مشکلات جدی فرا راه دولت قرار دارد.  کشور های زیادی برای مهار بحران ناشی از آلودگی هوا و جلوگیری از تخریب محیط زیست٬ برنامه های وقایوی ومالی داشته اند٬ سبسایدی را متقبل شده اند مگر این مشکل را مدیریت کرده اند٬ دولت هم باید برنامه های وقایوی و گزینه های خود را داشته باشد.
در کنار آن باید منابر٬ رسانه ها٬ سازمان های اجتماعی و سیاسی٬ مکاتب و پوهنتون ها فعال و بسیج شوند و مردم را از اضراروپیامد های زشت آلودگی هوا آگاه کنند وبا برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت به جنگ دشمن خاموش که همانا آلودگی هوا و تخریب محیط زیست است باید رفت .   صائم

کابل/ ۲۳عقرب / باختر
رویداد اخیر تروریستی در کابل و اخبار منتشرشده از میادین جنگ در کشور بیان کننده این واقعیت است که طالبان هیچ نشانی ویا اراده یی برای صلح ندارند و مثل همیشه٬ می کشند، خون می ریزند و ویران می کنند .
مفسرآژانس باختر می نگارد: روز گذشته کابل شاهد یک رویداد تروریستی دیگر بود٬ انفجار یک موتر بمب در یک ساحه مسکونی در ناحیه پانزدهم شهر کابل ٬به قیمت جان دوازده تن از هموطنان ما تمام شد و شماری هم جراحت برداشتند.
درد ناک تر این که ٬یک خانواده چهار نفری دراین رویداد٬ متلاشی شد دو فرزند این خانواده  که کودکان ۱۲ و ۷ ساله بودندبه شهادت رسیدند و پدر شان با قطع شدن یک دست و یک پا برای همیشه معیوب شد.
در این حادثه بیشترین آسیب به کودکان وارد شد نو نهالان که روانه مکتب بودند بی خبر از آن که دیو وحشت و ترور در انتظار آنان است که امید و تخیل کودکانه شان را پرپر کند.
طالبان با ارتکاب جنایت اخیر شان بار دیگر٬ثابت کردند که تلاش دارند که افغانستان را گورستان کودکان٬ و گورستان استعداد ها کنند زیرا در جریان سال جاری٬ آنان بیشترین تمرکز بر کودکان کرده اند و بار ها آنان  راهدف قرار داده اند.
اگرطالبان دیروز٬ دنیا ٬حدیث و مصطفی کوچک را به مرگ کشاند وآنان را با رویا شریفانه و کودکانه شان روانه دیار ابدیت کردند٬ چند روز قبل از آن ٬نه کودک دیگر را در درقد تخار با گذاشتن ماین در مسیر مکتب شان٬ به شهادت رساندند٬ در ماه سرطان در پی انفجاری در ساحه پل محمود خان کابل چند دانش آموز یک مکتب به شهادت رسیدند و ۵۱ شاگرد دیگر این مکتب جراحت برداشتند٬ در همین ماه در شهرغزنی در پی انفجاری یک موتر بمب در نزدیکی یک مکتب٬ ۳۵ شاگرد این مکتب کشته و یازخمی شدند.
آنچه گفته شد شمهء از ده ها جنایتی است که در طول سال روان در کشور رخ داده است و در آن٬ جان کودکان معصوم٬ شاگردان مکاتب و زنان و کهنسالان گرفته شده است.
آنانی که در همچو حوادث کشته شدند سرشار از استعداد ها بودند٬ امید برای آینده خانواده٬اجتماع و کشور شان بودند٬یک ارزش برای امروز و فردای ما بودند مگر امروز در میان ما نیستند. بل در بستر خاک جا گرفتند٬ این می رساند که طالبان در تلاش اند که افغانستان را به گورستان استعداد ها تبدیل کنند.
دروجود چنین یک واقعیت زشت مردم ما به این نتیجه رسیده اندکه گروه های مسلح (طالب و داعش)به ارزش های دینی٬ اخلاقی و انسانی باور ندارند.طالبان در وجو٬ ناهنجاری های جاری در صدد تامین موقعیت شان هستند.
طالبان بعد از ۱۴ سنبله سال روان٬ زمانی که ترامپ در جواب یک حمله انتحاری این گروه درشش درک کابل ٬که مرگ یک شهروند امریکایی را در پی داشت روند گفت وگو های صلح با این گروه را قطع کرد.
طالبان مصروف تضرع به امریکا بودند که گفت وگو ها را با آنان از سرگیرند و حالا که نشانه های از تحرکات در میدان سیاست به چشم می خورد٬ طالبان بار دیگر به زور آزمایی رو آورده اند و با انجام حمله های نظیر حادثه دیروز برای خود بسترسازی می کنند.
این می رساند که طالبان به صلح واقعی باور ندارند پس بهتر است با آنان با زبان خودشان صحبت شود٬آنان محکوم و منفور اند ٬ با گروهی که صلح را در منافع بیگانگان وریختن خون افغانان جستجو می کنند چگونه می توان کنار آمد ؟
چنین گروهی، مستحق سرکوب و نابودی است وباید با بسیج ملی به داد این گروه متحجر رسید. تحلیل سیاسی

 

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL