01 دلو 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اعلامیه مطبوعاتی ریاست جمهوری در پیوند به حمله تروریستی بالای منسوبان امنیت ملی در میدان‌شهر

اعلامیه مطبوعاتی ریاست جمهوری در پیوند به حمله تروریستی بالای منسوبان امنیت ملی در میدان‌شهر

کابل اول دلو باختر دشمنان جنایتکار با حملۀ تروریستی بالای منسوبان...

دوازده کشته وسی زخمی درحمله مهاجمان برمرکز آموزش امنیت ملی درمیدان وردگ

دوازده کشته وسی زخمی درحمله مهاجمان برمرکز آموزش امنیت ملی درمیدان وردگ

میدان شهر1 دلو باختر درحمله مهاجمان برمرکز آموزش های نیروهای ویژه...

داکترکمال سادات :معلولیت نباید سبب محرومیت شود

داکترکمال سادات :معلولیت نباید سبب محرومیت شود

کابل باختر/اول دلو داکتر کمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 25/ دلو

شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را پیرامون رویداد های جاری کشور و منطقه نشرکرده اند.

 روزنامه ویسا در برگ نخست شماره امروزی از قول رویترز نوشته که امریکا راه بیرون رفت از جنگ افغانستان را جستجو میکند.

ویسا دراین صفحه دررابطه به وصیت اسامه به فرزندان و نواسه هایش مطلبی را زیر عنوان ، در اروپا و امریکا بیاموزید و آرام کنید نشر کرده است.

 ویسا درمطلب دیگر از قول سفیر امریکا دراسلام آباد نوشته که مذاکرات میان طالبان و حکومت درقطر جریان دارد.

 این روزنامه از قول سخنگوی ایساف نوشته که عوامل تلفات افراد ملکی دریک کنفرانس بررسی میشود.

به نوشته ویسا شاهراه سالنگ پس از 72 ساعت انسداد دوباره بازگردیده است.

این روزنامه در صفحه اخیر نوشته، ولسی جرگه 16 وزیر را استیضاح و استجواب میکند.

 آرمان ملی در برگ نخست نوشته که درمجلس دیروزی شورای وزیران فیصله گردید نام مکتب نسوان بی بی مهرو (ع) تعویض نگردد.

آرمان ملی سرمقاله ای شماره امروزی را زیر عنوان به کتاب و چاپ آن توجه شود.

به نوشته این روزنامه شاید دنیا کمتر کشوری مانند افغانستان داشته باشد که درآن دولت توجه به کتاب و چاپ آن ندارد . اگر ما نهادهای خصوصی را که دراین عرصه  کار می کنند نادیده بگیریم ، درده سال اخیر کار و فعالیت دولت افغانستان دراین زمینه به حدی نازل بوده است که میتوان آن را نادیده گرفت . سرمقاله همین گونه ادامه یافته و در اخیر نوشته که دولت باید بداند که دسترسی مردم به کتاب سبب میشود تا فهم و دانش شان بلند برود . آرمان ملی در برگ نخست همچنان خبرداده که هارون الکومستشار سفارت افغانستان درواشنگتن از وظیفه اش برکنار گردید.

به نوشته آرمان ملی دادگاه عالی پاکستان نخست وزیرآن کشور را مجرم شناخت و نیز درمطلب دیگر از قول شورای صلح آورده است مذاکرات رسمی در قطر آغاز شده است .

سخن جدید نیز دربرگ نخست به استیضاح وزرای مالیه و داخله در آینده توجه کرده مطلبی نشر نموده است سخن جدید درمطلب دیگر به بحث به تلاش های صلح پرداخته و زیر عنوان ، تلاش برای صلح ، هدف واحد ، راهکار های متفاوت مقاله ای نشر کرده است.

به نوشته این روزنامه درغزنی مرگ زنان باردار افزایش یافته است.

سخن جدید همچنان نوشته که مذاکرات طالبان و حکومت افغانستان درقطر آغاز شده است.

 روزنامه شاخص سرمقاله ای شماره امروزی در رابطه به 26 دلو سالروز خروج نیروهای شوروی از افغانستان وقف کرده و درمطلب دیگر از قول ساندی تلگراف نوشته که پروسه صلح نمایشی بیش نیست شاخص در صفحه اخیر مطلبی را زیر عنوان جبهه ملی و ائتلاف در تلاش تهیه " طرح مشترک صلح با طالبان نشر کرده و نیز دربرگهای دیگر به نشرسایر مسایل مطالب پرداخته است.

روزنامه انصاف در برگ نخست نوشته : باشنده گان ولایات کنر و کاپیسا خطاب به رییس جمهور کرزی تاچه زمانی مردم ما توسط نیروهای ناتو کشته میشوند؟

انصاف درمطلب دیگر خبرداده که تاسیسات جدید میدان هوایی بین المللی هرات به بهر برداری سپرده شد.

انصاف در صفحه اخیر نوشته که مسکو باردیگر با هرگونه مداخله در سوریه مخالفت کرد.

اما روزنامه هشت صبح برگ نخست را با خبری آغاز کرده که دولت برای حمایت از کودکان قانونی جدید تدوین میکند.

 این روزنامه همچنان در برگ نخست نوشته که خبر مرگ معاون ملا عمر در پاکستان تایید شد.

 هشت صبح سرمقاله ای شماره امروزی را زیرعنوان دیگر پاکستان نیز جای امنی برای طالبان نیست نوشته و آورده است.

طالبان ، خبر درگذشت ملا عبیدالله معاون ملا عمر ووزیر دفاع رژیم طالبان را تایید کردند ، ملا عبیدالله که تقریباً چهار سال پیش در بلوچستان پاکستان از سوی نیروهای پاکستانی دستگیر شد ، ظاهر"اً دراثر حمله قلبی در زندان درگذشته است تبعات دراز مدت این رویداد برای طالبان هرچه که باشد . در اولین مورد این پیام را برای طالبان می رساند که اکنون پاکستان نیز محل امنی برای طالبان نیست و طالبان باید از بستن به پاکستان خود را برهانند.

 هشت صبح همچنان نوشته که سرمایه گذاران امریکایی در تلاش سرمایه گذاری درافغانستان می باشد .

 هشت صبح در برگهای دیگر شماره امروز مطالب فراوانی را نشر کرده است.

راديو آزادى ساعت ٣٠\٧ صبح ٢٤ دلو

گزارش:

             برنامه ادغام دوباره طالبان در جامعه که از آن صحبت زياد ميشود به درستى در افغانستان عملى نمى شود. نشريه سندى تايمز چاپ بريتانيا مينويسد، با وجود آنکه خبر هاى زيادى در مورد پيوستن  صد ها تن از طالبان مسلح به دولت منتشر شده اند، ولى در اين برنامه که بريتانيا هفت مليون پوند کمک کرده در هجده ماه گذشته در ولايت هلمند، تنها نزده تن از طالبان از امتيازات آن برخوردار شده اند. جزئيات بيشتر در گزارش همکار ما از کابل:

             مقامات به نشريه سندى تايمز گفته اند حدود دو صد فرد مسلح در اين اواخر به برنامه صلح در ولايت سرپل پيوسته اند، ولى بعد از تحقيقات معلوم شد که آنها با استفاده از نام طالبان فقط ميخواستند  از امتيازات اين برنامه برخوردار شوند.

             به نوشته نشريه افشا شدن اين افراد براى آنهائيکه از اين برنامه انتقاد ميکنند به اين خاطر جبران کننده نيست که آنها از آغاز به اين برنامه با ديده ترديد مينگريستند و تاکيد داشتند که جنايتکاران  مقامات فاسد و افراد بيکار و بى روزگار ميتوانند از پول ماليه دهنده گان غرب بهره جويى کنند و جنگجويان اصلى از ميدان جنگ نخواهند برآمد و شايد تعدادى موقتاً با دولت يکجا شوند.   يک گزارش محرم ناتو هم که ماه گذشته بدست رسانه ها رسيده شک و ترديد ها در مورد برنامه ادغام طالبان به جامعه را افزايش ميدهد. اين گزارش کاملاً مخالف  آنچه است که گفته ميشد طالبان مسلح ديگر از جنگ خسته شده  امتيازات مالى بالاى آنها تاثير گذاشته و ميخواهند از جنگ و خشونت  دست بکشند. بر اساس اين گزارش  مخفى ناتو که بر اساس تحقيقات از هزاران زندانى طالب و ديگر مخالفين صورت گرفته است اکثر آنها گفته اند تا هنوز براى هدف شان مى جنگند و احساس ميکنند که با خروج نيرو هاى خارجى از افغانستان آنها پيروز خواهند شد.

             مقامات افغان و ناتو ميگويند در ولايت هلمند که اوضاع امنيتى آن در اين اواخر بهبود يافته است اکثر طالبان مسلح از قوماندانان  شان هراس دارند و نميخواهند به طور آشکار به برنامه صلح بپيوندند.

             به نوشته سندى تايمز، با وجود آنکه برنامه ادغام مجدد طالبان به زنده گى عادى که روى آن دو سال پيش در کنفرانس لندن توافق شد و کمک کننده گان براى تطبيق آن تعهد کمک نودو دو مليون پوند را کردند در هجده ماه گذشته سى هزار مخالف مسلح به حکومت پيوسته اند. ولى اکثر اين افراد در جنوب و شرق افغانستان نه بلکه در ولايات نسبتاً آرام شمال افغانستان به حکومت پيوسته  اند. مقامات ناتو ميگويند اينکه تنها نزده طالب در ولايت هلمند در هجده ماه گذشته به برنامه ادغام مجدد پيوسته اند شايد رقم دقيقى نباشد. به گفته اين مقامات، آرام شدن ولسوالى هاى که در گذشته نا امن بودند نمايانگر آنست که تعدادى از طالبان  در اين مناطق از خشونت دست کشيده اند.

             ديويد هاک  جنرال بريتانوى که مسوول برنامه جلب و جذب   مخالفين به برنامه ادغام مجدد مى باشد به نشريه سندى تايمز گفته است اين نزده نفر که در هلمند به اين برنامه پيوسته اند، بخش نا چيزى از رقم اصلى اند.

             جنرال هاک افزود، طالبان به اين دليل به طور آشکار به برنامه  ادغام دوباره نمى پيوندند که هراس دارند مبادا طالبان ديگر تهديدى را براى آنها به ميان آورد. جنرال هاک اين را پذيرفت که در اين برنامه که در آغاز براى عملى شدن آن عجله شد مشکلات وجود داشت و سوء استفاده هاى هم از آن صورت گرفت، ولى حال آنها ميکانيزم هاى جدى ترى را براى آنهائيکه  از خشونت دست ميکشند سنجيده اند، از جمله اينکه کسانيکه به اين برنامه مى پيوندند بايد از سوى مردم محل و اقارب شان شناسايى شوند که واقعاً از مخالفين حکومت بودند تا از امتيازات اين برنامه مستفيد گردند. به گفته وى هدف برنامه جذب مخالفين به جامه اين است که به هر فرد مسلحى که از خشونت دست مى بردارد، بايد بر علاوه کمک مالى، به وى زمينه کسب و کار هم مهيا گردد.***

 

گزارش:

             رئيس اداره عالى مبارزه عليه فساد ادارى افغانستان از مفقود شدن سه و نيم مليارد افغانى از گمرک حيرتان خبر داده است. عزيزالله لودين روز يکشنبه در کميسيون عدلى و قضايى ولسى جرگه گفت که تحقيقات در اين مورد جريان دارد. اما رئيس گمرک حيرتان ميگويد در اين گمرک هيچگونه اختلاسى صورت نگرفته است. جزئيات بيشتر در گزارش همکار ما از کابل:

             رئيس اداره عالى مبارزه عليه فساد ادارى ميگويد اين مقدار پول در دو سال اخير از گمرک حيرتان مفقود گرديده است.

             داکتر عزيز الله لودين رئيس اداره مبارزه عليه فساد ادارى به روز يکشنبه در کميسيون عدلى و قضايى ولسى جرگه اين موضوع را روشن نساخت که گزارش مفقود شدن سه و نيم مليارد افغانى از گمرک  حيرتان را از کدام مرجع بدست آورده است. اما گفت، تحقيقات در اين زمينه جريان دارد. به گفته آقاى لودين احتمال ميرود بعضى اموال بنام نيرو هاى بين المللى بدون پرداخت محصول  از گمرک حيرتان گذشته باشد. آقاى لودين همچنان گفت،  تحقيقات در گمرکات سپين بولدگ و هرات نيز جريان دارد.

             در همين حال قاضى نجيب الله رئيس گمرک حيرتان در صحبت با راديو آزادى موجوديت اختلاس را در گمرک حيرتان رد نموده گفت، (( من به داکتر صاحب لودين احترام دارم، همين شايد به نظر من بعضى شرکت هاى که تيل را وارد ميکنند، امر رئيس جمهور را دارند از محصول گمرک معاف هستند. شايد هيئتى که بررسى کرده همين موضوع باشد. و من فکر نمى کنم که اين گپ صحت داشته باشد.))

             در همين حال وزارت ماليه افغانستان نيز بار ها موجوديت فساد ادارى را در گمرکات کشور تائيد نموده ميگويد به خاطر اصلاح اين موضوع تلاش هاى صورت گرفته و همچنان اقدامات جدى در اين مورد جريان دارد. عوايد داخلى افغانستان عمدتاً از طريق گمرکات اين کشور تامين ميگردد. اما به باور برخى از کارشناسان موجوديت  اختلاس و فساد در برخى از گمرکات افغانستان ميتواند سبب کاهش عوايد داخلى افغانستان شود.م* * *

 

د آلمان غږ راديو خپرونه د سلواغى څلور ويشتمه نېټه

راديويى مجله:

              د اختلاس او ادارى  فساد پرضد د مبارزې د ادارې رئيس عزيز الله لودين غوښتنه کړې ده چې ټولې مشابه ادارې له منځه يوسى او تر يوې ادارې لاندى دغه مبارزه پرمخ بوتلل شى، په غير دهغه به د دې کار هيڅ گټه ونه لرى او هم بى ځايه ډير معاشونه خلکو ته ورکول کيږى. په افغانستان کې په اوس مهال کې دغه دول لس ادارې موجودى دى. ميرويس جلال زى نور حال راکوى.

             له ادارى فساد سره د مبارزې ادارى مشر د ټولو هغه جوړښتونو د ړنگولو غوښتنه کړې چې وايى کار يې له دوى سره توپير نه لرى، دمگړۍ په ملک کې د ننه له ادارى فساد سره د مبارزې لپاره شاوخوا لس بيلا بيلى ادارې جوړى شوى دى.

             له ادارى فساد سره د مبارزې د ځانگړۍ  ادارې مشر  عزيزالله لودين وايى  که د دوى ادارې ته  ورته موازى جوړښتونه ړنگ نشى نه به دوى سم کار وکړاى  شى او نه به د هغوى هڅى  گټورى پايلى ولرى. لودين دغه غوښتنه په داسى مهال ولسمشر کرزي څخه کړې چې وايى لا هم د کابينى دځينو هغو وزيرانو دوسيې د ده پر ميز پرتى دى کوم چې د مليونونو ډالرو اختلاس او فساد باندى تورن شوي دي. خو داسى ښکارى چې د هغه دې غوښتنى ته تراوسه مناسب ځواب نه دى ورکړل شوى. اوس يواځى افغانان نه بلکى بهرنيان هم د خپلو هغو ملياردونو ډالرو د اختلاس په اړه انديښمن دى چې په تيرو  څو کلونو کې يې له افغانستان سره مرسته کړى.

لودين وايى له فساد سره د مبارزې لپاره د متعهدو ادارو رامنځته کيدو له دغه ښکارندوى سره دمقابل بهير گډوډ کړې او لورى ترى نه ورک دى. نوموړى له فساد  سره د مبارزې په برخه کې يو شمير بهرنيو ته د سلا کارو او متخصصانو په نامه د هغه زرگونو دالرو معاش په ورکولو هم نيوکه کوى چې وايى اوبو ته د پيسو د اچولو معنى لرى.

            (( زه نه پوهيږم دلته بهرنيان له فساد سره د مبارزې لپاره گومارلى چاته لس زره ، چا ته شل زره دالره معاش ورکوى. زه نه پوهيږم چې د هغوى کار څه شې دي ، له  ادارى فساد سره دمبارزې ځانگړۍ ادارې سره دومره د فساد دوسيې پر تى دى چې که يې زه تاسو ته نومونه واخلم نو اوښکې به تويې شى، که چيرته له فساد سره د مبارزې په برخه کې موازى جوړښتونه ړنگ نشى زمونږ  کار به پاليى و نه لرى.))

             په داسى حال کې چې د ادارى فساد سره د مبارزې د ادارې مشر له ولسمشر دموازى جوړښتونو د ړنگولو غوښتونکى شو خو ولسى خلک بيا له دغه ادارې غواړى چې د هغو مفسدو کسانو نومونه رابرسيره کړى چې د حکومت پر گډى ناست دى. د ولسى جرگى غړۍ محمد عابد وايى که مفسد چارواکى محکمو ته وپيژندل شى او ورته سخته سزا ورکړل شى حکومت او نور مامورين به فساد ته زړه ښه نه کړى، خو کله چې يو چارواکى د فساد په تور له يوې ادارې بلى ته بدليږى نو ياد شوى کس ډاډه شى  چې ولسمشر ما له خپل ټيم څخه نه شړى، نو بيا په نوى اداره کې هم خپل زاړه کارو بار ته چې اختلاس او فساد دى مخه کړى.

             هغه وايى يو فاسد کس چې له سر تا پايه په فساد ککړ دى حکومت يې له فساد سره دمبارزې په اداره کې وگومارى، هغه په خپله پوهيږى چې هره بدبختى چې وکړى هغه به کوى کله چې له فساد سره د مبارزې خبره کيږى ورسره جوخت پر افغان  حکومت تور لگول کيږى چې وروسره په تيرو څو کلونو کې مرسته شوى په سلگونو مليونه دالر يې بى ځايه لگولى او د زور واکانو  جيبونو ته يې تويې کړى دى. ادارى فساد اوس د افغانستان حيثيت  ته سخت تاوان رسولى او دغه ملک د نړۍ په کچه د فاسدو هېوادونو په قطار کې له سوماليې وروسته په دوه زره يوولسم کال کې دوهم ځاى خپل کړى وء.* * *

 

راديو آزادى ساعت ٥ عصر ٢٤ دلو

گزارش:

             وزيران داخله و ماليۀ افغانستان شنبه آينده از سوى ولسى جرگه استيضاح ميشوند  و در عين حال نمايده گان مردم تصميم گرفتند چارده وزير ديگر را بخاطر عدم مصرف مقدار لازم بودجه انکشافى  سال ١٣٨٩ خود مورد استجواب قرار دهند. همکار ما در اينمورد گزارشى دارد که تقديم ميگردد.

             ولسى جرگه افغانستان در يک اقدام بى سابقه دو وزير کابينه اينکشور را مورد استيضاح و چارده وزير ديگر را مورد استجواب قرار ميدهند. به اساس اين تصميم ولسى جرگه، وزراى داخله و ماليه به استيضاح کشانيده ميشوند. نماينده هاى مردم علت به استيضاح کشانيدن بسم الله محمدى وزير داخله را وارد شدن تلفات اخير غير نظاميان در ولايت کاپيسا و ايجاد پوليس محلى، انگيزه استيضاح حضرت عمر زاخيلوال وزير ماليه را وارد کردن تغييرات غير قانونى در بودجه سال ١٣٨٩ عنوان ميکنند. در عين حال چارده وزير ديگر کابينه افغانستان که در سال ١٣٨٩ کمتر از چهل در صد بودجه انکشافى ادارات شان را به مصرف رسانيده اند، از سوى ولسى جرگه مورد استجواب  قرار داده ميشوند. عبدالستار خواصى منشى اول ولسى جرگه در جلسۀ عمومى روز دوشنبه مجلس  گفت که روند استيضاح  و استجواب اين وزيران کابينه تا ششم حوت ادامه خواهند يافت.

            به اساس فهرستى که از سوى کميسيون مالى و بودجه ولسى جرگه افغانستان تهيه شده وزارت هاى  انکشاف دهات، حج و اوقاف، امور سرحدات و قبايل، اطلاعات و فرهنگ ، مبارزه با مواد مخدر، امور خارجه، اقتصاد ، تجارت و  صنايع ، عدليه ، زراعت آبيارى و مالدارى ، امور مهاجرين و عودت کننده گان، انرژى و آب، ترانسورت و هوا نوردى و تحصيلات عالى نتوانسته اند در سال ١٣٨٩  بيشتر از چهل در صد بودجه انکشافى خود را بمصرف برسانند. به باور نماينده هاى مردم در ولسى جرگه با اعضاى کابينه بايد مطابق به خواست مردم محاسبه صورت گيرد که چرا نه توانسته اند بودجۀ انکشافى شان را بطور لازم به مصرف برسانند. عبدالقيوم سجادى نمايندۀ مردم غزنى در ولسى جرگه ميگويد اگر پاسخ هاى اين وزيران و سرپرست ها قناعت وکلا را فراهم کرده نتوانست آنان نيز به استيضاح کشانيده خواهند شد. اعضاى ولسى جرگه در حالى اقدام به استيضاح وزيران داخله و ماليه افغانستان کردند که از دو سال به اينطرف هفت وزارت از سوى سرپرست ها اداره ميشوند. رئيس جمهور کرزى گفته بود که پس از تکميل شدن هيئت ادارى مجلس ، وزراى باقيمانده را براى گرفتن راى اعتماد ولسى جرگه معرفى ميکند، اما به نظر ميرسد که نماينده هاى مردم تصميم گرفته اند تا پيش از اين کار حسابات سال گذشته را با شمارى از وزيران که به گفتۀ آنان در امورات کارى شان غفلت کرده اند تصفيه کنند.م* * * 

 

د امريکا غږ آشنا راديو ماښامنى خپرونه د سلواغى  څلور ويشتمه نېټه

رپوټ:

             امريکايى پاڼگه وال په افغانستان  کې د پانگونى لپاره ليواله دي خو په ملک کې د امنيت نشتوالى او ادارى فساد د دې کار مخنيوى کوى. په دې اړه زموږ همکار يو رپوټ لرى چې وړاندى کيږى.

             د موټر جوړولو پخوانى کمپنى  ( فيات)  په گډون شپاړلس امريکايى  خصوصى کمپنيو استازى چې د هغه هېواد د سوداگرى د وزارت له مرستيال سره افغانستان ته راغلى دي  وايى غواړى په دغه هېواد  کې د پانگي اچوني  لپاره حالات  وارزوى. د امريکې د سوداگرى  وزارت له  مرستيال فرانچسکو فرانچس  ژمنه کوى چې د انتقال د بهير تر بشپړيدو وروسته به امريکا دافغانستان  د اقتصاد پرمختگ له ياده ونه  باسى او له دې هېواد سره به پراخى مرستى وکړى. دامريکې د سوداگرى  وزارت مرستيال د درې ورځنى سفر په ترڅ کې  کابل ته راغلى وايى کله چې بيرته هېواد ته وگرځى نورى کمپنى  به هم په افغانستان کې د پانگى اچونى لپاره وهڅوى. فرانچسکو فرانچس وايى نن سبا افغانستان د پانگى اچونى او کار لپاره يو ښه بازار دى خو د امنيت نه شتون او په دولت کې د پراخ فساد شتون د بهرنيو کمپنيو لپاره ستر خنډونه دي، فساد د نړۍ په هر هېواد کې وى، خو افغانستان بايد د بهرني پانگي اچوني لپاره شرايط برابر کړى او د فساد په کمولو سره د بهرنيانو دپانگونى لپاره ډاډمنه فضا رامنځته کړى. له بلى خوا د (فيات)  د موټر جوړولو کمپنى چې اوس مال   د نړۍ په ډيرو هېوادونو کې پانگى لرى او نژدې يو سلو اووه لس هېوادونو ته د کرنى لپاره تراکتور او ماشينونه ليږدوى وايى هيله لرى چې په افغانستان کې هم پراخه پانگه اچونه ولرى.دا کمپنى اوس مهال   په هرات، مزارشريف او کابل کې د تراکتورونو د ترميم او نورو خدماتو څانگى لرى او خدمات ترسره کوى.م* * *                                                                                          

 

راديو فرانسه ساعت ٧ شب ٢٤ دلو

از اخبار:

              در جريان عمليات هاى مشترک نيرو هاى افغان و ايساف در بيست و چار ساعت گذشته در ولايات مختلف افغانستان دستکم ده شورشى طالب کشته شدند. مقامات وزارت امور داخله افغانستان با پخش خبرنامۀ اعلام کردند که اين عمليات هاى مشترک شب گذشته در ولايات کابل، هلمند، پکتيکا و فراه صورت گرفت که در نتيجه ده شورشى طالب کشته و مقدار زياد مهمات و مواد مخدر به دست نيرو هاى مشترک افتيده است. در اعلاميه همچنان آمده است که در جريان اين عمليات ها يک پوليس کشته و سه تن ديگر مجرح گرديده اند.

             طبق يک خبر ديگر مقامات وزارت معارف کشور از باز شدن يک مکتب در ولايت هلمند خبر ميدهد. مقامات اين وزارت  ميگويند اين مکتب که در ولسوالى گرشک به همکارى بزرگان قومى و علما بعد از گفتگو هاى زياد با شورشيان  طالب بازگشايى گرديد. گفته ميشود مکاتب زيادى از سوى شورشيان طالب در ولايات مختلف کشور بسته گرديده است.

             در يک خبر ديگر آمده است که وزارت اطلاعات و فرهنگ از تمامى رسانه هاى تصويرى خواسته است که تمامى مجرى  و گرداننده گان خانم بايد با حجاب اسلامى ملبس  باشند. مقامات اين وزارت ميگويند بعد از اين از آرايش هاى غليظ از سوى خانم هاى عزيز که در پرده  تلويزيون ظاهر ميشوند خود دارى صورت گيرد آن رسانه هاى که خلاف اين دستور وزارت اطلاعات و فرهنگ عمل کند سزا خواهند ديد.م* * *

 

راديو بى بى سى ساعت ٣٠\٦ شب ٢٤ دلو

بحث راديويى:

              خبر وفات ملا عبيدالله وزير دفاع رژيم  سابق طالبان ظاهراً در قطر تائيد شده گروه طالبان در افغانستان خبر مرگ ملا عبيدالله را تائيد کرده است. طالبان ميگويند مقام هاى پاکستانى به تازه گى به خانواده ملا عبيدالله گفته اند که او در اثر بيمارى قلبى در سال ٢٠١٠ ميلادى در گذشته است.  در مورد اينکه خبر مرگ ملا عبيدالله چرا دو سال پس منتشر ميشود کسى چيزى نگفته است، اما  اين  خبر همزمان با اين منتشر ميشوند که گروه طالبان اعلام کرده که زمانى در گفتگو هاى صلح قطر شرکت ميکنند که   تعدادى از سران اين ګروه از زندان  آزاد شوند و گفته ميشود يکى از افرادى  که طالبان خواستار  رهايى آن بودند احتمالاً ملا عبيدالله بوده است.

             در صحبتى با وحيد مژده تحليلگر افغان و قنديل عباس تحليلگر پاکسانى نظر آنها را پيرامون سکوت دو سالۀ مقامات امنيتى پاکستان در باره وفات ملا عبيدالله پرسيدم، وحيد مژده در آغاز گفت،     ((  در رابطه با اين جريان بايد گفت که مسئله تا حدى هم به جريان قطر رابطه ميگيرد، به اين معنى که زمانى که امريکايى ها   لستى از طالبان را براى پاکستان  دادند که زمينه مسافرت شان را به قطر مساعد  بسازند و  گفتند که اين افراد ميخواهند براى بازشدن دفتر قطر به قطر بروند و بايد  آنها اجازه يابند براى خروج از پاکستان، مقامات استخباراتى پاکستان اين افراد را و بعضى هاى شان را تاجائيکه من خبردارم، اينها را خواستند که در حقيقت از اينها گيله بکنند  که شما چرا بدون اجازۀ ما دست به اين کار زديد و پاکستان  دوست شما است، طالبان براى شان به وضاحت گفتند که افراد ما را که شما دستگير کرديد تا به حال ما به آنان دسترسى نداريم و هيچکس در پاکستان احساس مصئونيت نميکند و اين حرف هاى که شما ميزنيد،  روند چيز ديگر است و بعنوان مثال از ملا عبيدالله نام بردند که تا حال ما نميدانيم  که او کجا است، ولى  بالاخره پاکستانى ها پذيرفتند که ملا عبيدالله به اثر مريضى وفات کرده و عجيب اينست که جسد او چه شد  و چرا به فاميلش تحويل داده نشد، اين هم يک سوال است.))

س_ آقاى قنديل عباس، چرا مقامات امنتيى پاکستان خبر وفات  ملا عبيدالله را که تا به حال در دو سال گذشته مسکوت نگهداشتند به نظر شما؟

ج_ من فکر ميکنم که در يک زمان خبر مرگ ملا عبيدالله در مطبوعات پاکستان و افغانستان چاپ شده ولى  اين موضوع را هيچکسى جدى نگرفت، چون ميگفتند که از منابع رسمى تائيد نشده ولى از دو سال به اينطرف  اين مشخص بود که بعضى از بسته گان ملا عبيدالله به زندان مراجعه کردند از جانب زندان بانان به آنان گفته شد که ايشان وفات کرد.

س_ ولى سوال اينجا است آقاى عباس، همينطور که خود تان گفتيد براى اينکه هيچ منبع رسمى تائيد نکرده بود سوال من هم اينست که چرا مقامات پاکستان و منابع رسمى پاکستان تائيد نکرده بودند خبر وفات  ملا عبيدالله را؟

ج_ شايد آنها اين خبر را به اين حد مهم ندانستند که اينها در سطح رسمى اين را تائيد بکند و تا جائيکه من  اطلاع دارم از کانال هاى مختلف به مسوولين طالبان رسانده بودند که ملا عبيدالله در زندان به اثر مريضى قلبى فوت کرده.

س_ بلى، ولى آنقدر مهم بوده که بازداشت شود، دستگير شود و زندانى شود. آقاى مژده به نظر شما چرا برخى از فرماندهان طالبان مانند ملا برادر و ملا عبيدالله از سوى پاکستانى ها دستگير ميشوند، شما چيز وجوه مشترکى مى بينيد در اين دستگيرى ها؟

ج_ بلى ، ببينيد پاکستانى ها نگران هستند، حساس هستند در بعضى مسايل، مسايلى که ميخواهند همه چيز تحت  کنترول خود شان باشد، اينها انتظار دارند که طالبان صد در صد از آنچه پاکستان ميخواهد  اطاعت بکند، در رابطه به  ملا عبيدالله  شايعات است البته من دقيق نميدانم اما شايعات اينست که ملا عبيدالله در کويته با يک تاجر اسلحه بصورت پنهانى ميخواست مذاکره  بکند و اين تاجر اسلحه توسط پاکستان دستگير شده و بعداً   ملا عبيدالله دستگير شده، جرم ملا عبيدالله از نظر پاکستانى ها اينست که بدون اينکه پاکستان را در جريان گذاشته باشد در خريد اسلحه مستقلانه عمل کرده بنابر اين به نظر ميرسد که دليل اينست که هر کسى که بخواهد مستقلانه عمل بکند و بخواهد کارى بکند که از ديد پاکستان به دور باشد او را ميخواهند دستگير بکنند و اين خطر براى تمام افراد رده هاى بالايى طالبان وجود داشته چنانچه او تنها کسى نيست که دستگير شده همانطور که  شما از ملا برادر نام برديد، قبل از او  هم افرادى دستگير شده بودند مثلاً آقاى ياسر که يکى از فرماندهان طالبان است که زندانى بود و به افغانستان سپرده شد بعد با يک خبرنگار ايتاليايى بنام جيوکوم  تبادله شد و دو باره به پاکستان برگشت و در پاکستان دوباره دستگير شد و حالا او هم زندانى است که در موردش  معلومات دقيقى در دست نيست چند بار شايعات کشته شدنش در زندان هم بگوش رسيد.

س_ آقاى قنديل عباس، نظر شما چه است با وجودى که گفته ميشود در غرب  که طالبان مستقيماً از سوى پاکستان  حمايت ميشوند ولى در عين زمان پاکستانى ها برخى از فرماندهان و حتى همانطورى که طالبان ادعا ميکنند پنجاه نفر زندانيان طالبان همين حالا در زندان پاکستان هستند، چرا پاکستان به چنين دستگيرى ها مبادرت مى ورزد؟

ج_ زمانى که ملا عبيدالله و همراهانش در پاکستان دستگير شدند اگر شما دقت بکنيد زمانى بود که پاکستان زير شديد ترين حملات تروريستى بود در سطح داخل و از سوى ديگر پاکستان تحت فشار جامعۀ بين المللى بود که پاکستان در خاک خود از فعاليت هاى طالبان جلوگيرى بکند، و سوم اينکه اين گروه در پاکستان مشخص شد که در برخى اقدامات غير قانونى دست داشتند، در اين زمينه در پاکستان هيچکس  اطلاعى نداشت که چه فعاليت هاى را در پاکستان دارند انجام ميدهند، بر اين اساس اينها دستگير شدند و روانۀ زندان شدند.

س_ ولى چرا اشخاصى  دستگير شدند که گفته ميشود به نحوى در مذاکرات شرکت داشتند يا علاقمند آن بودند؟

ج_ اين چيزى است که از سوى افغانان گفته شده، اين يک فرضيه است که بخاطر اين دستگير شدند که بعنوان طالبان ميانه رو با دولت افغانستان مذاکره بکنند ولى اين چيزى نيست که فرد شماره دو و سه طالبان بعنوان طالبان ميانه رو بحساب بيايد، فکر نه کنم اين موضوع، موضوع مهم باشد در دستگيرى اش.

س_ ولى پس اگر اينها به اتهامات شرکت در اعمال تروريستى دستگير شدند، چرا به امريکايى ها سپرده نشدند و چرا به دولت افغانستان، با وجود تقاضا هاى مکرر جانب افغانستان به افغانستان سپرده نشدند؟

ج_ حقيقت اينست که   در قلمرو پاکستان مرتکب خلاف کارى شده باشند قوانين پاکستان را نقض کرده باشند در داخل پاکستان عمدتاً محاکمه ميشوند، ولى برخى افراد که در داخل افغانستان يا امريکا يا کشور هاى ديگر مرتکب خطا شده باشند آنها را پاکستان تحويل ميدهند و از اين افراد نه افغانستان و نه هم امريکا به شکل رسمى خواسته بود که بايد به آنها سپرده شوند.

س_ ولى در مورد ملا برادر من فکر ميکنم چند بار خواهش صورت گرفته بود که تحويل داده شود به افغانها؟

ج_ بلى ، ولى تشريح نشده بود که چه جرمى است که آنها ميخواهند بر اساس آن او را تحويل بگيرد.

س_ آقاى مژده شما به همين نظر هستيد؟

ج_ نه خير، نه به هيچ صورت بخاطر اينکه کسانى که دستگير شدند به افغانستان تسليم داده شدند که البته از آن جمله يکى هم استاد ياسر بود، اما در مورد اينکه کسانى که جرم را در داخل خاک پاکستان مرتکب شده باشند، بايد در پاکستان محاکمه شوند، تعداد زياد افراد طالبان در پاکستان دستگير شدند و به امريکا تسليم داده شدند، آنها در امريکا مرتکب کدام جرمى نشده بودند، از جمله مثلاً حتى در مورد آقاى ضعيف که سفير طالبان بود او را به گوانتانامو بردند و تعداد زياد ديگرى طالبان را فروختند پاکستانى ها و جنرال مشرف خود شان در کتاب خود  (( خط آتش)) اعتراف ميکند که ما از امريکا پول گرفتيم و طالبان را به آنها تسليم کرديم.

س_ بالاخره حالا اگر بر گرديم به اينکه  در قطر صحبت هاى صورت گرفته بود در مورد زندانى ها و مثلاً  مقامات امنيتى پاکستان مجبور شدند در مورد وفات  ملا عبيدالله، در کجا هستم آقاى قنديل آيا پاکستانى ها به اين نتيجه گيرى رسيدند که در اين موارد مشخص با طالبان صحبت بکنند؟

ج_ پاکستان ميخواهد در روند صلح افغانستان نقش مثبت را ايفا بکند و در اين زمينه هر کارى از دست پاکستان ساخته باشد انجام ميدهد، و روند مذاکراتى که اخيراً امريکا آغاز کرده با وجود  آنکه پاکستان را در جريان قرار نداده و کار هاى که تا کنون انجام شده بدون در نظر گرفتن پاکستان انجام شده ولى در مرحلۀ  نهايى پاکستان را در جريان قرار داده و پاکستان موافقت کرده که در اين روند نقش مثبت خود را ايفا بکند و تا جائيکه در بين برخى افراد طالبان پاکستان نفوذ داشته پاکستان تلاش کرده تا آنها را آماده بکنند تا در روند صلح نقش مثبت را داشته باشند.

س_ آقاى مژده، اگر ملا عبيدالله  زنده مى بود چه نقش ميتوانست داشته باشد در مذاکرات صلح، چقدر اهميت دارد نبود يا بودن ملا عبيدالله  در مرحله حاضر براى مسئله افغانستان؟

ج_ ببينيد ملا عبيدالله   از ولسوالى پنجوايى کندهار بود چون در حدود پنجاه سال داشت و از جملۀ افراد طراز اول طالبان بود در آغاز تحريک طالبان به اين تحريک پيوست و از جملۀ نزديکان ملا عمر  بود، در حقيقت سومين فرد طالبان بعد از ملا عمر و ملا محمد ربانى در آغاز تحريک طالبان نام برده ميشد و در جنگ هاى طالبان هم نقش مهم داشت، اما از سال دو هزارو هفت که ملا عبيدالله دستگير شده بود نقشى در طول چند سال گذشته نداشته، آزاد شدنش البته اگر طورى مى بود که به طالبان سپرده ميشد ميتوانست که دو باره همان نقش را داشته باشد، اما سپردنش به دولت افغانستان هم کدام مشکلى را حل نميکرد، اما در مجموع ميتوان اينطور نتيجه گيرى کرد که دستگيرى ملا عبيدالله در زمانش يک عمل پيشگيرانه براى جلوگيرى از نفوذ ايران در صفوف طالبان  توسط پاکستان بود که بعد از آن باز با دستگيرى ملا برادر پى گرفته شد همين سياست.

س_ چرا ايران در اين ميان دخيل شد؟

ج_ ببينيد طالبان تلاش بسيار زيادى داشتند که خود  را از انحصار پاکستان نجات بدهند و با کشور هاى ديگر هم رابطه بر قرار بکنند و به همسايه هاى ديگر افغانستان هم اطمينان بدهند که از آنجمله مثلاً ايران بود و يکى از دلايل دستگيرى ملا برادر گفته ميشود ملا برادر طالبان را ميخواست از اين حالت نجات بدهد و از آنجمله  با ايران ميخواست روابط بر قرار بکند، اينها  همه عواملى بود که پاکستانى ها حساس بودند در اين مسئله حتى در زمان حکومت طالبان هم هميشه پاکستانى ها تلاش  داشتند که فقط يک روزنه بر روى طالبان باز باشد که آن روزنه ، روزنۀ پاکستان بود که از اينطريق اينها امتياز بگيرند. حتى در موضوع قطر هم چند روز پيش در يکى از سيمينار ها در پشاور  بودم من شاهد نگرانى پاکستانى ها بودم و حتى آغاى جنرال حميد گل در اين سيمينار در سخنرانى که داشت ابراز اميد وارى کرد که مذاکرات قطر به شکست مواجه خواهد شد، يعنى در حقيقت پاکستان نگران اينست و هميشه نگران بوده که طالبان به نحوى  از چنگ شان خارج نشوند و به نظر ميرسد که حالا اين حرکت آغاز شده و ميروند طالبان به طرف حالتى که  ديگر بار پاکستان هم بايد با آنان معامله بکنند، امروز که مسئله زندانيان طالبان مطرح ميشود بخاطر اينست که براى طالبان زندانيان شان بسيار مهم است و اولين خواهش شان از امريکا اين بوده که شما براى اعتماد سازى بايد زندانيان ما را از زندان گوانتانامو آزاد کنيد.

س_ آقاى عباس، شما ميپذيريد که پاکستان به اين نتيجه رسيده که تا حدى استقلال طالبان را برسميت بشناسد؟

ج_ من موافق نيستم به اين ديدگاه چون من تعجب ميکنم وقتى پاکستان عليه طالبان اقدامى انجام ميدهد آن هم غير قابل توجيه بحساب مى آيد براى دوستان افغان ، اگر دوستانه برخورد بکند  با طالبان آن هم توجيه نميشود براى دوستان افغان.

س_ آقاى عباس، نقش اينکه مقامات  امنيتى پاکستان در قطر با طالبان مى بينند و در مورد زندانيان  طالبان با طالبان صحبت ميکنند، آيا اين به معنى اينست که بالاخره پذيرفتند که طالبان ميتوانند بعنوان يک نهاد مستقل عمل بکنند؟

ج_ اين فقط آغاز بازى است حالا چند روز ديگر يک کنفرانس سه جانبه در اسلام آباد هم داريم  به اشتراک ايران، افغانستان و پاکستان ، در اين کنفرانس در مورد روند صلح صحبت صورت خواهد گرفت اکنون روند هاى صلح در افغانستان آغاز شده و اين آغاز يک بازى خطرناک ديگرى است چون به نام اين روند صلح است ولى در حقيقت بخاطر قراردادى که بين روند  هاى صلح وجود دارد، اين به يک بازى ديگر خطرناک براى افغانستان تبديل ميشود.م* * *   

 

د آزادۍ راديو خپرونه د سلواغى د مياشتي څلور ويشتمه نېټه

رپوټ:

             د  ناتو په مشرى ايساف ځواکونه وايى چې په افغانستان کې د وسله والو مخالفينو د راستنولو لپاره د دوى هلي ځلي په بريالي توگه پرمخ رواني دي. د دوى د معلوماتو تر مخي تراوسه پورى له دريور زرو زيات وسله والو مخالفين د بيرته راستنولو له بهير سره يو ځاى شوي خو ځينو لويديځو رسنيو پدې بهير کې جدى ستونزو ته اشاره کړې ده. د دغو رپوتونو له مخي له دې بهير څخه ځينى کسان چې وسله وال مخالفين نه دي د امتيازونو د ترلاسه کولو لپاره کار اخلى. په کابل کې د ايساف ځواکونو وياند جنرال جاکوبسن د لويديځو رسنيو دا راپورونه هم رد نکړل او ويې ويل چې دوى د افغانستان په لويديځ کې له يوې داسى ستونزي سره مخامخ شوي وء چې په پايله کې يې دا بهير درول شوى. پدې اړه نور تفصيل له کابل نه زموږ د همکار په رپوټ کې:

             د ناتو په مشرى ايساف ځواکونه د افغان دولت د وسله والو مخالفينو په بيا راستنولو کې ځينى  ستونزى تائيدوى خو پدې برخه کې خپلي هڅي موثرى بولى. ځينو لويديځو رسنيو ويلى چې د ناتو په مشرى له دې  بهير نه ځينى کسان چې وسله وال مخالفين نه دي د امتيازاتو د ترلاسه کولو لپاره کار اخلى. په کابل کې د ايساف ځواکونو وياند جنرال جاکوبسن وويل چې دوى يواځى د هېواد په لويديځ کې د دا ډول ستونزى سره مخامخ شوى وء چې بيايې په سيمه کې دا بهير بند کړ. جنرال جاکوبس چې د دوشنبې په ورځ يې يوې خبري غونډي ته خبري کولې وويل چې دوى د دغه بهير په اړه د هېواد په جنوب او جنوب لويديځ  کې مثبتى  نښى ليدلي دي. نوموړى وايى ايساف   پدې ډاډه دى چې د وسله والو مخالفينو د بيا راستنولو بهير موثره دى. موږ په سمه لار روان يو او تراوسه پورى له درېيو زرو زيات وسله وال مخالفين له دې بهير سره يو ځاى  شوي دي، موږ اوس مهال د دې بهير په اړه په جنوب او جنوب لويديځ کې په پښتون ميشتو سيمو کې مثبتي نښي ليدلي دي. که څه هم دايساف وياند دا جزئيات ورنکړل چې د لويديځ په کومه سيمه کې او کله له دې ستونزي سره مخامخ شوى وء، خو سندى تيلگراف ورځپاڼۍ بيا په سرپل کې داسى ستونزي  ته اشاره کړې. د ورځپاڼى په وينا اوس اوس په دغه ولايت کې د وسله والو مخالفينو يوه دوه سوه کسيزه ‌ډله له دولت سره يو ځاى شوه، وروسته تحقيقاتو ثابته کړه چې دوى د طالبانو له نوم نه په گټى د دې پروگرام امتيازات ترلاسه کول.

             سندى تيلگراف د دې کسانو افشا د هغو کسانو  لپاره حيرانونکې نه ده بللى چې د دې بهير له پيل سره مخالف وء او ويره يې څرگندوله چې له دې امتيازاتو به جنگ سالاران ، جنايتکاران، فاسد چارواکى او بى روزگاره خلک گټه پورته کړى. که څه هم ورځپاڼى ليکلى  چې پدې اړه د ناتو د يو پټ رپوټ افشا کيدل د وسله والو مخالفينو د بيا راستنولو بهير په اړه شکونه زيات کړى خو جنرال جاکوبسن بيا د دې کسانو افشا کول د دې بهير د شفافيت په اړه د دوى د دقت څرگندوني  بولى. دى وايى د دې بهير له خوا د هغو کسانو پيژندگلوى چې وسله وال مخالفين نه دي او د پيسو لپاره له دې بهير سره يو ځاى شوي په حقيقت کې خپله د دې بهير د کيفيت څرگندوى دى، موږ له دې هم خبر يو چې يو شمير وسله وال کسان له دې بهير  سره تر يو ځاى کيدو وروسته په ټولنه کې عادى ژوند  پيل کړى او په رسمى مراسمو کې يې برخه نه ده اخيستې. په افغانستان کې د وسله والو مخالفينو  د بيا راستنولو  په بهير شاوخوا دوه کاله  مخکى د لندن  په غونډه کې موافقه وشوه او مرسته ورکونکو هېوادونو د دې  بهير لپاره د نيوى مليونو پونډو د مرستى ژمنه هم وکړه. دا بهير له تيرو اتلسو مياشتو راپديخوا په افغانستان کې روان دى چې د ايساف د معلوماتو له مخي تراوسه پورى څه باندى درې زره کسان ورسره يو ځاى شوى خو لويديځى رسني او په کور د ننه ځينى ډلي وايى چې دا کسان په جنوب او ختيځ کې نه بلکى د هېواد په شمال کې چې نسبى آرامه سيمه ده د دولت سره يو ځاى شوى دى.

            بل خوا په کابل کې د ايساف چارواکي وايى چې غواړى په نژدې راتلونکي کې په افغانستان کې د عامه خلکو د مرگ ، ژوبلى د مخنيوى د څرنگوالى په اړه يو کنفرانس راوبولى. د دغو ځواکونو وياند جنرال جاکوبسن خبريالانو ته وويل چې پدې کنفرانس کې به د ايساف د مسوولينو سربيره افغان چارواکى هم گډون وکړى. دغه کنفرانس پداسى حال کې رابلل کيږى چې په افغانستان کې له تيرو لسو  کلونو  راهيسى د پوځى او هوايى عملياتو پرمهال د عامه خلکو مرگ ، ژوبله د يوې جدي مسئلې په توگه پاتى شوې ده. که څه هم افغان حکومت تل د بهرنيو ځواکونو په عملياتو کې د عامه خلکو په مرگ ،ژوبلى  باندى سخت غبرگونونه ښودلي دي خو لا هم دا ستونزه نه ده هواره شوې. د ايساف ځواکونه وايى چې پدې کنفرانس کې به په افغانستان کې د بهرنيو ځواکونو په عملياتو کې د عام خلکو د مرگ ، ژوبلي دمخنيوى په لارو چارو خبري وشى. ټاکل شوې دا غونډه په راتلونکى مارچ په مياشت کې په کابل کې  د ايساف ځواکونو په قومانداني کې جوړه شى چې پکې به د ايساف په مشرانو سربيره  د ملگروملتونو استازي او  افغان چارواکي به هم برخه ولرى.

             جاکوبسن وويل پدې غونډه کې به تر ډيره په هغو لاملونو هم بحث وشى چې د عامه خلکو د  مرگ ، ژوبلى سبب گرځى.م* * * 

د آزادۍ راديو د ماسپښين   دوې بجې د سلواغي دمياشتي  څلورويشتمه  نېټه

 رپوټ:

            طالبانو د خپلي واکمني د مهال  د يوه  جګپوړې مقام ملا عبيدالله  مړينه تائيد کړې ده. دطالبانو يوه  وياند آزادۍ راديو ته وويل چې  د دې تحريک دمرستيال اودفاع  وزير ملا عبيدالله   دمړينې  د عواملو په اړه  څيړنه  کوى. پدې  راپور کې چې زموږ همکار برابر کړى  د ملا عبيدالله  دمړينې اړوند مسايل څيړل شوى دى.

دطالبانو وياند د  آزادۍ راديو سره  په يوه تلفونى  تماس او وروسته  په يوه خبرپاڼه  کې دملا عبيدالله  مړينه تائيد کړه. ذبيح الله  مجاهد آزادۍ راديو ته  وويل چې  عبيدالله  تقريباً دوه  کاله مخکې يعنى د دوه  زره لسم کال د مارچ په  پنځمه  نيټه د کراچى په يوه  زندان کې مړ شوى. که چيرته  ملا عبيدالله  په رښتيا دوه  کاله  مخکې مړ شوى  وى  نو خبر يې اوس ولي ورکول کيږي. دسياسى  چارو کارپوه احمد سعيدى پدې باور دي چې  د دوو کلونو وروسته  د دې خبري افشا کول په افغانستان کې د پخلايني لپاره  له  روانو  هڅو  سره ارتباط لرى، خو له آزادې راديو سره په خبرو کې د طالبانو وياند دا آوازې رد کړې او ويې ويل چې  د ملا عبيدالله  مړينه  د دوو کلونو مخکې  خبره ده  هغه وخت   چې  د قطر  بهير  لا نه وء پيل شوى.  د طالبانو  وياند آزادۍ راديو ته  وويل چې  د ملا عبيدالله   دمړينى   په اړه  د دوي تحقيقات پيل شوي دي.

 د طالبانو  په خبر پاڼه کې ويل شوي دي چې دملا عبيدالله  کورنۍ ته  پدې وروستيو وختونو کې د ده  د مړينى  خبر ورکول شوى او ورته  ويل شوى دي چې  نوموړې  د زړه   د ناروغى له  وجى مړ شوى او  پدې  اړه  يې کورنۍ ته  موثق شواهد هم سپارل شوي دي.

            د طالبانو په خبرپاڼه کې دملا عبيدالله  د مړينى  د علت په اړه  شک ښودل  شوى او ويل شوي دي  ، معلومه  نه ده  د ملا عبيدالله   د مړينى علت به  ناروغي  وى او که د زندان شکنجه. په  خبر پاڼه کې  د سره صليب نړيوالو له   اداره  هم ملامته  بلل شوې ده  چې د ملا عبيدالله   حال کې  د ده  حال يې د ده  کورنۍ  ته  نه دى رسول.

ويل کيږي  درې څلويښت  کلن   ملا عبيدالله   پر افغانستان  د شوروى د اشغال  پرمهال  دمجاهدينو  په ليکو کې  وء او څو کاله  وروسته  چې طالبان واکمن شول د دفاع  وزير وء او پر افغانستان د نړيوال ائتلاف له بريد وروسته  د طالبانو د  تحريک  مرستيال شو.

 د راپورونو له مخې  د دوه زره اووم  کال جنورى په درېيمه  نيټه په  بلوچستان  ايالت کې دپاکستان امنيتى  مامورينو له  خوا نيول شوي وء او وروسته  د کراچى  يوه  زندان ته انتقال شوى وء. 

 بل پلو د افغان حکومت  او مخالفينو ترمنځ  د سولي د هڅو په ترڅ کې وخت په وخت داسى رپوټونه  خپريږي چې ښايې د ناتو ځواکونو تر وتلو وروسته  سخت دريځ طالبان يو ځلى بيا پدې هېواد کې  ديو شمير  شوو پرمختګونو لپاره  تهديد  پيښ  کړى.

            دفرانسې   خبري آژانس پدې اړه ليکي چې دطالبانو د رژيم  يوه  چارواکې مولوى قلم  الدين چې اوس د سولي د عالي شورا غړى دى د فرانسې  خبرې آژانس ته  ويلي چې طالبان  د افغانستان  حکومت  او نړيواله   ټولنه پوهيږي چې يواځي  يو لورى  او پرته  له دې چې نوروته  برخه  ورکړل شى په افغانستان کې  حکومت  نشى کولى.

 مولوى قلم الدين   ټينګار  کړى چې  طالبان  په ريښتونى ډول  د سولي غوښتونکې دي اودا خبره  سمه نه ده   چې طالبان د سولي د دې هڅو په پلمه  غواړى چې  خلک  تر دوه  زره څوارلسم   کال پورى بوخت وساتى اوبيا چې نړيوال ځواکونه له افغانستان نه  ووتل د کابل حکومت  راچپه  کړى.

 په کابل  کې داسى ويره  شته   چې ښايې  په دوه  زره  څوارلسم کال  کې له افغانستان  نه دبهرنيو ځواکونو تر وتلو وروسته  طالبان بيرته  ستانه  شى اوحتى  غچ اخيستلو ته  به مخه  کړى.طالبانو دا څرګنده کړې  چې د قدرت د کلونو   په پرتله  يې تر يوه  حده   تغيير کړى اوحتى  پدې وروستيو کلونو کې له مدرنى تکنالوژى  څخه استفاده  يې پيل کړى ده. د طالبانو وياندويان د انترنت څخه په کار اخيستلو خپل پيامونه  خلکو ته  رسوى او د ويديو له   لاري پيغامونه خپروى  خو فرانسپرس وايې چې  له دې نسبى  تغيير سره سم  د طالبانو نظر د اسلام  د افراطى تعبير  څخه  سرچينه  اخلي.

            د طالبانو لپاره  په قطر کې  دسياسى دفتر  د پرانيستل  کيدو په  اړه  له   خبرو سره  په يوه  وخت   يوه انديښنه   چې په   کابل کې ډيره  محسوس  وه  د ښځو د حقونو د راتلونکې  څرنګوالى وى. 

            د ولسې جرګې  غړى شکريه  بارکزى  د فرانسپرس  آژانس  ته  ويلي موږ   قدرت ته  د طالبانو له رسيدو ويره  لرو. ميرمن بارکزى  په قطر کې  د طالبانو لپاره  د يوه  دفتر  د پرانيستلو سره هم مخالفت  لرى. د دې  په باور  د سولي  لپاره د هر راز خبري  بايد په افغانستان کې تر سره  شى او ښځو ته  بايد  پدې خبرو کې  برخه ورکړل شى. 

په ولسى جرګې  کې د کندز  ولايت وکيلى فاطمه عزيز فرانسپرس  آژانس ته ويلي، افغان ميرمنى  نه غواړى چې هغه آزادۍ چې په تيرو لسو کلونو کې ورپه  برخه  شوي  دي بيا له لاسه  ورکړى.

            فرانسپرس  ليکي د مذاکرو له لارې  د  روانې جګړې  پايته  رسيدلو  ته  د داسى مسالي په  سترګه  کتل کيږي  چې په  ليرى  راتلونکى  پورى ارتباط لرى اواحتمال  يې خلک  دومره  ليرى  ګڼى چې  ډير کله  د يوه  سوله  ييز  سياسى ماحول  د څرنګوالي په اړه   نظر نه ورکول کيږي. په کابل کې د افغانستان د حالاتو  د څيړونکو د شبکى يوى غړى  کت کلارک فرانسپرس ته ويلي زيات افغانان  داسى فکر کوى  چې د نړيوالو ځواکونو   په نه موجوديت  کې به د کورنۍ جګړې   اور بل شى خو دسياسى  او  پوځى  چارو کارپوهان پدې  اړه  شک  لرى چې  د حکومت  وسلوال مخالفين   به  يو ځل بيا دپخوا په  څير  د کابل حکومت  ونيسى. 

 د افغانستان د حالاتو يو څارونکې  او ليکول احمد رشيد  فرانسپرس  ته وايې د وسلوالو طالبانو قوت  په  مستقيم  ډول  په پاکستان کې  د هغوي په  وپناه   ځايونو  او هلته  د دوى لپاره   پر لوژستيکى ملاتړ ارتباط لرى. کيت کلارک  هم په  پاکستان کې د طالبانو لپاره د موجودو  امکاناتو په اړه   فرانسپرس  ته ويلي چې د  حقانى   ډله هم ځان  ته  د طالبانو  يوه  برخه   وايې.  د حقانى شبکه  په پاکستان  کې ځالى لرى او متحده  ايالات يې د نورو  وسلوالو فعاليتونو ترڅنګ  په کابل کې د امريکا په سفارت په وروستى حملې کې  مسووله  ګنى. 

 فرانسپرس ليکي د طالبانو په منځ  کې  د  اختلافاتو  د موجوديت  په اړه  مولوى قلم  الدين  او يو شمير نورو کسانو داسى باور څرګند کړى چې طالبان لاهم  ملا عمر ته  وفادار دى.

             مولوى قلم  الدين  ويلي حقيقت  دا دى چې طالبان د ملا محمد عمر  تر قوماندى  لاندي دي او  هغوي په ليکو کې هيڅ  ډول اختلافات  نشته.

 ميرمن کلارک ويلي زه  هم  فکر کوم  چې طالبان د   افغان حکومت   د پلوى ډلو په  مقايسه  ډير منسجم دي. د ايساف  دځواکونو وياند جنرال    جاکوبسن فرانسپرس  ته  پدې ارتباط ويلي چې په  طالبانو کې له ناراضى  خلکو نه نيولي ترهغو کسانو پورى چې يواځي  د عقيدي  پر اساس  جنګيږي  دبيلابيلو نظرياتو  خاوندان شامل دي. جنرال جاکوبسن   وايې دا له  وضعيت څخه  ناراضى خلک دي  چې قانون  يې نه دي ليدلي او د خپل نارضايت   پراساس  جنګيږي . د ايساف  د ځواکونو وياند  ويلي، يوه  اساسى پوښتنه   داده چې  افغانان تر کومه  حده  په  ټولنه  کې د طالبانو نفوذ   ته  ځاى ورکوى اوپه خپله   طالبان تر کومه  حده   په ټولنه  کې ورګډيدلو ته  تيار دى. د ناتو د دې جنرال په وينا  د دغى پوښټنې  ځواب   په خپله  په افغانانو پورى تړلى دى. دى وايې په   تاريخ  کې تر هرى کورنۍ  جګړې  وروسته  دا پريکړه   چې  څوک   عفو شى او څوک  نه، دا د هغى  سيمي خلک  کوى. س

 

***                                                                                    ختم

 

راديو صداى آلمان ساعت ١ بعد ازظهر  ٢٣  دلو

 مجله  راديويى: 

 همزمان که  گامهاى  آزمايشى  به  سوى گفتگوهاى صلح  بين طالبان و ايالات متحده   امريکا برداشته  ميشوند، زنان افغانستان از بازگشت  احتمالى  اسلامگرايان افر اطى به  کابل نگران هستند.  همکار ما در مورد گزارش ميدهد: 

 در دوره  رژيم  طالبان بين   سالهاى هزارو نهصد و نودوشش تا ٢٠٠١ زنان افغانستان تحت فشار و سرکوب شديد بودند. آنها در  جاده  ها توسط پوليس امربالمعروف و نهى از منکر  شلاق  ميخوردند، چنانچه پوشش ديگرى  غير از برقع آبى، سفيد مى پوشيدند، دختران اجازه  نداشتند که به  مکتب بروند همانگونه  که  زنان نيز اجازه  نداشتند کار کنند، اما ترس هنگامى بيشتر سايه  افگند که  برخى زنان  به  اتهام روسپيگرى بعد از هر نماز جمعه  در استديوم  ورزشى کابل اعدام ميشدند،اما اکنون  که  طالبان قصد دارند تا يک  دفتر سياسى در قطر باز کنند و گفتگو با واشنگتن را رسماً  آغاز کنند، زنان افغانستان ميخواهند  تا صداى  شان شنيده  شود. 

            شکريه  بارکزى نماينده  پارلمان افغانستان ميگويد،  ما ميترسيم   که  طالبان به  قدرت   باز گردند. وى در ادامه   ميگويد که  هرگونه  گفتگو بايد در داخل افغانستان انجام گيرد و زنان بايد  در مذاکرات سهم داشته  باشند.  بارکزى  به  خبر گذارى فرانسپرس گفت که  ما هم  بخشى از اين  سرزمين  هستيم و آنها نميتوانند ما را ناديده  بگيرند. او در ادامه  افزود که  امروز افغانستان سال هزارو نهصدونودوشش نيست، حالا افغانستان  سال  ٢٠١٢ است. درحال حاضر در دولت  حامد کرزى دختران  ميتوانند به  مکتب بروند و زنان  نيز اجازه  کار دارند .

 به گفته   وزارت  معارف افغانستان  و گروه  هاى امداد رسان، شمار دخترانى که  به  مکتب ميروند از سال ٢٠٠١ که رژيم طالبان سقوط   کرد از پنج  هزار به  دونيم  مليون  شاگرد رسيده  است.  همچنان اکنون  هفتاد زن مانند بارکزى در ولسى جرګه دوصدوچهل ونه  نفرى پارلمان افغانستان حضور دارند.

فاطمه  عزيز نماينده   کندز در پارلمان افغانستان ميگويد که  زنان  نمى خواهند  آزادى هاى را که  آنان پس از سقوط طالبان کمايى کرده  اند از دست  بدهند.  وى ميگويد،  من  ميترسم  که  مبادا اين گفتگوهاى صلح  با طالبان دستآوردهاى ده  ساله  دولت   را در زمينه  هاى مختلف قربانى کند غير از مساله  درس مکتب، حق  کار و رهايى از برقع آزادى بيان نيز براى زنان افغانستان بسيار مهم ميباشد.  عفيفه عظيم شبکه  زنان افغانستان ميگويد که  او در اصل مخالف گفتگوهاى صلح  نيست  هرچند که  زنان ازاين  مساله  واهمه  دارند. او ميگويد، طالبان بايد قانون اساسى افغانستان را بپذيرند و بايد حقوق زنان را رعايت  کنند. خانم عظيم  در ادامه  مى افزايد،  ما ميخواهيم  که  در ميز مذاکره  به  عنوان يک  نيروى فشار حضور داشته  باشيم  ما ميخواهيم  صداى زنان خود را بلند کنيم.س***

 

راديو آزادى ساعت ٣ بعد از طهر ٢٣ دلو

گزارش:

             رياست  امنيت ملى افغانستان ، سخنان برخى از اعضاى شوراى ملى افغانستان را رد کرده است که گويا در توقيف خانه هاى اين رياست، زندانيان شکنجه مى شوند و با آنها بد رفتارى مى گردد.

             شمارى از اعضاى شوراى ملى افغانستان ميگويند، يک هيئت شوراى ملى در جريان ديدار از توقيف خانه هاى رياست نود و هفده رياست عمومى امنيت ملى افغانستان دريافته است که در اين توقيف خانه ها زندانيان به شدت شکنجه شده اند.

             اما لطف الله مشعل سخنگوى رياست امنيت ملى افغانستان به راديو آزادى گفت، از دو سال بدينسو، هيچگونه شکنجه و بد رفتارى با زندانيان در توقيف خانه هاى اين اداره انجام نشده است. تفصيل موضوع چنين است:

             محبوسين رياست هاى نود و هفده رياست عمومى امنيت ملى افغانستان به شمارى از نماينده گان شوراى ملى گفته اند که مسوولان اين  دو اداره در هنگام تحقيق، آنها را برق داده و يا لت و کوب کرده اند. گل پاچا مجيدى نماينده مردم پکتيا در ولسى جرگه  افغانستان ميگويد، هيئتى که اخيراً از توقيف خانه هاى  رياست هاى نود و هفده رياست عمومى امنيت ملى ديدار کرده اند، در مورد شکنجه زندانيان در اين توقيف خانه ها معلومات بدست آورده است. به گفته آقاى مجيدى،  زندانيانى که در توقيف خانه هاى رياست امنيت ملى شکنجه شده اند، از چشم هيئت شوراى ملى افغانستان که از اين توقيف خانه ها ديدار کرده به دور نگهدارشته شده اند، اما رئيس امنيت ملى افغانستان ضمن رد شکنجه در توقيف خانه هاى اين رياست ميگويد که با رويکار آمدن رهبرى جديد در رياست عمومى امنيت ملى، از دو سال به اين طرف ، هيچگونه شکنجه و بد رفتارى با زندانيان  در اين توقيف خانه ها صورت نگرفته است.

            لطف الله مشعل سخنگوى رياست عمومى امنيت ملى افغانستان به روز يکشنبه به راديو آزادى گفت، براى رسيده گى به شکايات نماينده گان شوراى ملى، بررسى ها را در اين مورد انجام ميدهند.

             گزارش ها از شکنجه و بد رفتارى با زندانيان در توقيف خانه هاى رياست امنيت ملى در حالى منتشر مى شود که حکومت افغانستان سرگرم تسليم گيرى زندانيان از نيرو هاى بين المللى در افغانستان است. نه تنها برخى از اعضاى ولسى جرگه افغانستان در مورد شکنجه در زندان هاى تحت اداره رياست امنيت ملى افغانستان ابراز نگرانى مى کنند، بلکه در گذشته مقامات سازمان ملل متحد، نيرو هاى بين المللى و نهاد هاى حقوق بشر نيز از آنچه بد رفتارى با زندانيان در زندان هاى افغانستان خوانده شد اظهار نگرانى کرده بودند.* * *

 

گزارش:

             وزارت خارجه افغانستان ميگويد، آماده گى ها براى برگزارى کنفرانس بين المللى توکيو در رابطه به افغانستان ادامه دارد. سخنگوى اين وزارت  ميگويد، در اين کنفرانس مقدار کمک هاى مالى کشور هاى کمک دهنده به افغانستان بعد از خروج نيرو هاى خارجى از افغانستان مشخص مى شود.

             قرار است کنفرانس بين المللى توکيو در تابستان امسال به ميزبانى جاپان برگزار شود. در عين حال برخى از آگاهان اقتصادى ميگويند حکومت افغانستان بايد با برنامه هاى جامع به اين کنفرانس برود تا کمک هاى بيشتر جهانى را جلب کند. تفصيل موضوع تقديم ميگردد:

             هر چند نگرانى هاى وجود دارند که پس از خروج سربازان بين المللى از افغانستان، اين کشور با مشکلات اقتصادى روبرو خواهد شد. اما وزارت خارجه افغانستان، کنفرانس توکيو را فرصت خوبى براى جلب کمک هاى مالى جامعه جهانى به اين کشور ميداند.

             جانان موسى زى سخنگوى وزارت خارجه افغانستان به روز يکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که معين سياسى اين وزارت به جاپان رفته تا در مورد آماده گى هاى کنفرانس توکيو با مقام هاى جاپانى گفتگو کند. به گفته آقاى موسى زى، تعهد راه اندازى يک کنفرانس اقتصادى به هدف جلب کمک هاى مالى جهان به افغانستان در کنفرانس دوم بن از سوى جامعه جهانى صورت گرفت.

             سخنگوى وزارت خارجه افغانستان ميگويد، در کنفرانس توکيود در  مورد بلند بردن ظرفيت کمک هاى جامعه جهانى با اين کشور نيز بحث ميگردد.

             به گفته آقاى موسى زى، در اين کنفرانس ، افغانستان از کشور هاى کمک کننده مى خواهد تا کمک هاى شان با افغانستان را پس از سال ٢٠١٤ ميلادى با در نظر داشت اولويت هاى اين کشور از طريق بودجه دولت افغانستان به مصرف برسانند. در اين حال، برخى از آگاهان امور اقتصادى نيز کنفرانس توکيو را با اهميت توصيف کرده و ميگويند که افغانستان بايد  براى رشد اقتصادى خود از اين کنفرانس استفاده عظيمى کند. قرار است کنفرانس  بين المللى توکيو در مورد افغانستان در ماه جولاى سال جارى ميلادى با شرکت نماينده هاى ده ها کشور از منطقه و جهان به ميزبانى جاپان برگزار گردد. تا اکنون روشن نيست که برنامه هاى دولت افغانستان تا چه حد خواهد توانست در اين کنفرانس ، کمک هاى مالى کشور هاى کمک کننده را  جلب کند. حکومت افغانستان در حالى در تلاش بدست آوردن کمک هاى تازه  جامعه جهانى است که انتقاد هاى در مورد شيوه استفاده حکومت افغانستان از کمک هاى که در گذشته از سوى جامعه بين المللى صورت گرفته وجود دارد.

             شمارى از منتقدان ميگويند، در جريان ده سال اخير، مليارد ها دالر از کمک هاى جامعه جهانى در افغانستان سرا زير شد. اما گفته ميشود در بسيارى موارد، هم برخى از مقام هاى دولتى  افغانستان و هم شمارى از خارجى ها، اين پول ها را به بهانه هاى مختلف به جيب هاى شان زده اند.م* * *

د آزادى راديو  سهارنې خپرونه  د  سلواغي د مياشتي  ٢٣ نيټه

 رپوټ: 

            افغان حکومت  د دې هېواد په  امنيتى ځواکونو کې د وسلوالو مخالفانو سيستماتيک   يا منظم  نفوذ  ردوى او هغه  پيښې کم  اهميته   ګڼى چې پکى افغان سرتيرى په  نړيوالو  عسکرو  حملې کوى په  روانه  اونۍ کې هغه سرتيرى چې  تير ميلادي کال يې په  ارزګان  ولايت  کې پر استراليايې عسکرو ډزى  کړى وى په  يوې ويديو کې  ادعا  وکړه  چې نور  ملګري يې هم  غواړى  دغه شان بريدونه  وکړى داستراليا حکومت  دا ادعا بې اساسه  بللى او هغه  يې يواځي يو تبليغ بللى دى. زمونږ همکار په دې اړه  رپوټ  وړاندې کوى. 

 افغان حکومت  په  يوه  ويديو کې خپره  شوى دا ادعا چې  په  افغان پوځ کې يو شمير روزل شوى سرتيرى پر نړيوالو ځواکونو د حملو  لپاره  چمتو دى رد کړى ده .  په  روانه  اونۍ کې  د سخت دريځو په  يوې  ويپ پاڼه    يو ويديو خپره  شوه  چې  پکى د محمدروزى په  نامه   هغه سرتيرى  چې په  ارزګان ولايت کې په  تيره  نوامبر مياشت کې درې استراليايې سرتيرى  سخت ټپيان کړه  او بيا وتښتيدل ادعا کړى چې  نور افغان سرتيرى هم دا ورته   حملو لپاره  ليواله  دى.

            د استراليا  د اى، بى، سى نيوز  خبري آژانس په وينا، محمد روزى  په خپره  شويو ويديو کې بې اساسه  ادعا کړى چې هغه  دولس  استراليايې عسکر وژلي دي. د افغان حکومت  يو وياند حکيم  شور دا مساله   کم اهميته  وښوده  او وايې چې د دي شان حملو چانس ډير کم او محدود دى. نوموړى  ويلي، افغان حکومت  په  دې باور دي چې په  دې برخه  کې خطاګانى  موجودى دى خو هغه  ډيرې کمى دى.

 اى، بى، سى نيوز وايې دا تر اوسه  نه  ده څرګنده چې پر استراليايې عسکرو بريدونکې محمد روزى له  تروريستى ډلو سره  تړاو درلود  او که  د حملې انګيزه  يې بل څه وء. 

 د استراليا صدراعظمى  جولياګيدورد دغه ويديو د افغانستان حکومت  د وسلوالو مخالفانو يو پر وپاګند بللى دى. دغه راز د دې هېواد د حکومت  د  اپوزيسيون  مشر تونى  ابوت ويلي، دا  ويديو  داستراليا د اعتماد د متاثره   کولو يوه  هڅه ده او د نوموړى  په  وينا دښمن د خپل  قوت   په  ښودلو کې  مبالغه کوى په  تير دوه  زرو يولسم  کال کې دوې ځله  د افغان سرتيرو  په  ليکو کې  د شامل شويو له خوا پر استراليايې ځواکونو ډزى  وشوى چې له  امله  يې څلور استراليايې عسکر ووژل شوه   او د لسو  زيات  نور ټپيان شوې دى.  ***

د امريکا  غږ  آشنا راديو سهارنۍ خپرونه د سلواغى د مياشتي درويشتمه نېټه

د مطبوعاتو تبصرې:

             د والستريت ژورنال  ورځپانه   د فبرورى په نهمه   نيټه ليکي چې واشنګتن طالبانو ته  خپل تندى پراخه کړى دى، د  دې چې هره  توجيه  او دليل وى خو نتيجه  يې ناکامى ته  رسيږي نه دکاميابى نښې ته.

 ورځپانه   ليکي چې د لس کالو جنګ  نه وروسته  د طالبانو سره  د خبرو کولو معنې دا ده  چې  هغوى ته  مشروعيت  ورکول کيږي او د افغانستان په  سياست کې  بنيادګرايې او افراطيت  ته  فضا برابريږى.

د د وه زره  يو کال د سپتمبر د يوولسمى نه وروسته  چې ناتو  په افغانستان کې  مداخله  وکړه اهداف يې دا وء چې  افراطيت  ته ماتى ورکړى او د القاعده او پاکستانى طالبانو اړيکى  خرابى کړى. همدا رنګه   هغو طالبانو  ته  هم  ماتى ورکړى چې پاکستان يې  ملاتړ کوى خو اوس دا هدف داسى ښکارى  لکه  يو خوب او تصور.

والستريت  ژورنال  ليکي چې طالبانو د پاکستان په مرسته  وکړاى شول  چې دا جګړه   اوږده  کړى او يو ستراتيژيک  جنجال را پيدا کړى. په  دوه  زره  لسم   کال کې د امريکا د عسکرو  زياتوالى په  افغانستان کې  و کولى شول چې طالبان کمزورى کړى او دايې ونکړاى شول چې د هغوي پر ستراتيژيکو ملاتړ کونکو  باندي د  ديورند د کرښې نه  هاخوا  يعنى پرپاکستان  فشار راولى، پدې ټوګه  دا جنجال  په هماهغه  ډول پاتى  دى او مهم علت  يې دا دى چې  پاکستان له  ناتو سره   بشپړى همکارى  ته  ليوالتيا نه لرى.  پدې کې د افغانستان دسياست  اختلافاتو  او د دوه  زره  نهم کال دجمهورى  رياست  له  ټګۍ بره ګۍ نه ډکو انتخاباتو هم ونډه  لرلې ده. 

 ورځپانه  ليکي چې پاکستان او طالبان د سولي د مذاکراتو  نه  دمثبتو او چټکو نتايجو  په برخه  کې هيڅ  دلچسپى نه لرى. طالبانو همدا اوس هم  يو څه  ګټه  کړې ده. پدې ګټو کې  په  قطر کې  ددفتر پرانيستل او د امريکا د ګوانتانامو  له  زندان نه  د هغوى د قوماندانانو  د انتقال مساله  شامله ده . بله  مساله   د هغه  مشروعيت  تر لاسه  کول دي چې  له نوروسياسى ډلو سره  به  د افغانستان په  سياست  کې برخه  واخلي،  د وخت انتخاب به  د دوى په  خپله  خوښه  وى. طالبان به  حتماً له  دغو شروع کيدونکو ګټو  نه کار واخلي چې نور  هم  په  روحى لحاظ  د افغانستان پرخلکو خپل اثر او رسوخ  زيات کړى. 

 ورځپانه  په  پاى کې  ليکي اوس چې طالبانو پدې غټه جګړه  کې خپله  بنيادى  بقا تضمين   کړې ده  نو اوس به  د  پوره  حاکميت  د لاسته  راوړلو  لپاره  جګړه   وکړى.

            دسکيورتى تايمز  په  نامه  خپرونه  بيا ليکي چې له  طالبانو سره  مستقيمى خبري  د يوې دوامدارى سولي لپاره  هم  په  افغانستان  او هم  په  سيمه  کې ډير زيات  اهميت  لرى.

            خپرونه  ليکي چې له  يوولس کاله   جنګ نه  وروسته  د طالبانو دا اعلان  چې دوي به  له  امريکا سره  په قطر کې  د سولي په  خبرو کې برخه  واخلي، په  افغانستان کې داخلي  ثبات او سياسى بهير لپاره  يو غټ انکشاف دى. همدا رنګه   د  نسبى سولي لپاره  چې په دوه  زره  څوارلسم کال  کې به  امريکا او ناتو ورته  ضرورت  ولرى البته  مخکې  له  دې نه  چې اوس د افغانستان څخه ووځي، هغوى به  د يوه  نظم  په  موجوديت   کې ووځى او ډيرې وينى به  تويې  نشى. 

            خپرونه  ليکي چې د امريکا او طالبانو ترمنځ  خبري په   پټه له  يو کال راهيسى رواني دي او جرمنې د دې خبرو منځګړيتوب وکړ او په  قطر کې  يې نور هم  وده  او پرمختګ   وکړ بالاخره   د دې هڅو نتيجه  دا شوه  چې د امريکا  او طالبانو چارواکو  له يو بل سره  مخامخ  خبري وکړې او اميد دي چې  دا خبري د کابل له  حکومت  سره  د غټى  پخلايني په  برخه  کې نتيجه  ورکړي.

            خپرونه ليکي  چې د طالبانو دا ټينګار چې دوي نه  غواړى  د افغانستان له  حکومت  سره  خبري وکړى او يواځي  له  امريکائيانو سره  خبري کوى د اوږد  مهال لپاره  د واقعيت    پر بنسټ ولاړه  خبره  نه  ده.  پداسى حال  د ښاغلي کرزى حکومت  د جرمنيانو  له  خوا نه   له  دې خبرو نه   تر زياتي اندازې بې خبره  ساتل شوى دى. خپرونه  په  پاى کې ليکي چې دا  خبري به  پرمخ  ولاړى شى ځکه  د دې جګړې د پايته   رسولو لپاره  د سولي له  خبرونه پرته  بله  هيڅ  لاره  نشته  ده.س***

 

 

 

 د غرب مطبوعاتو ته کتنه: 

 په  فايننشل تايمز ورځپانې  کې د پاکستانى  ژورنالست  احمد رشيد له  خوا د افغانستان دسولي د خبرواترو په اړه  يو مقاله  خپره   شوى ده . احمد رشيد وايې په  افغانستان کې دسولي لپاره  له  طالبانو سره  خبرې يو ښه  فرصت  دى. د احمد رشيد  په وينا  د طالبانو له  خوا  دا اعلان چې له  امريکا او نړيوالي ټولني سره  خبرو اترو ته  چمتو دى. دسياسى بهير په  ترڅ  کې  لوى پرمختک دى. داحمد رشيد په باور دا مساله  په افغانستان کې د  کورنۍ  ثبات او سولي د ټينګښت   په  برخه  کې   حياتى رول لرى. دا سوله  او ثبات هغه  څه دى چې امريکا او ناتو ورته  له  افغانستان څخه د وتلو په  برخه کې اړتيا لرى څو د دوى د وتلو وروسته  په  دې هېواد کې  بې نظمى  او وينى تويدونه   رامنځته   نشى، خو ليکوال د خپلى ليکنى  په  روزولو کې وايې د دې لوبې  ټول غړې بايد مخکې  تر هغي چې  هرڅه سم  شى ډير زيات  کارونه  ترسره  کړى.

            د فايننشل  تايمز په  دې ليکنه  کې راغلي دا هيله  مندى شته  چې د جرمنى   او قطر په  مرسته  د امريکا او طالبانو  ترمنځ  پيل شوى  پټى خبرى  د افغانستان د حکومت  سره  د دې ډلي په  سولي  تمامى شى .

 احمد رشيد وايې ښايې پر دې مساله  د طالبانو   ټينګار  چې يواځي  له امريکا سره  خبري کوى او بس،  د وخت  په  تيريدو سوړ شى اوبدل شى. احمد رشيد په  دې ليکنه  کې وړاندې وايې په  افغانستان کې د سولي د ټينګښت  لپاره بله  بديله  لار نشته  او د سولي د خبرو د برياليتوب  امکان ډير دى. س***

راديو بى بى سى ساعت ٣٠\٦ شام ٢٣ دلو

از اخبار:

             يک پيمان کار نظامى امريکا ميگويد، يکى از هليکپتر هايش در افغانستان سقوط کرده و چهار تن از خدمه تاجکستانى آن کشته شده اند. اين پيمان کار ميگويد، اين حادثه در کوه هاى در شرق کندهار رخ داده است. اين هليکپتر در حال انتقال مواد براى نيرو هاى امريکايى در افغانستان بود که سقوط کرد.* * *

 

گزارش:

             اتحاديه اروپا نسبت  به ادامه سربازگيرى از کودکان در افغانستان ابراز نگرانى کرده است. دفتر نماينده گى ويژه اتحاديه اروپا براى افغانستان در دهمين سالروز منع سرباز گيرى کودکان گفته که شرايط جنگى در افغانستان، کودکان را با تهديد هاى جدى روبرو کرده است. فرستاده ويژه اتحاديه اروپا از دولت افغانستان و هم ساير جناح هاى درگير در خشونت ها خواسته که بايد به حقوق کودکان احترام داشته و از آنها در درگيرى هاى نظامى استفاده نکنند. دولت افغانستان سال گذشته  ميلادى با سازمان ملل متحد تفاهمنامۀ را به امضا رساند که به اساس آن افراد  زير سن را در ارگان هاى نظامى شناسايى و اخراج مى کند. تفصيل موضوع چنين است:

             فرستاده ويژه اتحاديه اروپا بر اى افغانستان به مناسبت  دهمين سالروز منع سرباز گيرى کودکان در مورد وضعيت کودکان در افغانستان ابراز نگرانى کرده است.

             در اعلاميه دفتر اتحاديه اروپا به نقل از بيکاودس اوسا کاس   فرستاده ويژه اين اتحاديه آمده است، در افغانستان ما شاهد  ادامه استخدام کودکان به عنوان جنگجويان  هستيم و همچنين مى بينيم که کودکان در اثر خشونت ها کشته مى شوند،  معلول مى شوند، مورد تجاوز قرار مى گيرند و يا با آزار جنسى  رو برو مى شوند. آقاى  اوساکاس گفته است، اتحاديه اروپا عميقاً در مورد وضعيت کودکانى که از خشونت هاى نظامى در افغانستان متاثر مى شوند. نگران است و از دولت افغانستان و از ساير جناح هاى درگير مى خواهد تا به حقوق کودکان احترام داشته و از هر راه ممکن اطمينان حاصل کنند که کودکان ديگر قربانى خشونت هاى نظامى نمى شوند.

             در اعلاميه اتحاديه اروپا همچنين آمده که حمله به مکاتب و شفاخانه ها در افغانستان بر وضعيت کودکان تاثير گذاشته و باعث ميشود تا خدمات انسانى به آنها  فراهم نشود. در افغانستان آمار دقيقى در مورد تعداد کودکانى که در صفوف نيرو هاى مسلح قرار دارند، در  دست نيست. اما نجيب ببرک زى هماهنگ کنندۀ بخش حمايت از حقوق کودکان در کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ميگويد، ((  کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در مجالسى که  ماهانه از شبکه محافظت اطفال است نگرانى  خود را بار ها اعلان کرده که تعدادى از اطفال قسميکه راپور ها نشان داده در گذشته ها در گرو گروه هاى مسلح اطفال تحت سن موجود بوده از جمله اطفال آسيب پذيرى هستند و حق اطفال است تا زمانيکه تحت سن هستند به فعاليت هاى ديگرى مانند تعليم و تربيه ، تعليمات حرفه يى و مثلاً کورس هاى سواد آموزى است  به اين راستا، آنها مصروف باشند نه اينکه براى فعاليت هاى مسلحانه آنها استخدام شوند.

             همزمان با اين، برخى گزارش هاى از حضور کودکان در صفوف نيرو هاى طرفدار دولت افغانستان بشمول پوليس محلى نيز حکايت دارد. اما صديق صديقى سخنگوى وزارت داخله افغانستان ميگويد، در حال حاضر در ترکيب پوليس افراد زير سن وجود ندارد.

             در پى نگرانى هاى فزاينده جامعه جهانى مبنى بر حضور افراد  زير سن در ترکيب نيرو هاى امنيتى افغانستان، دولت اين کشور سال گذشته ميلادى تفاهمنامۀ را با سازمان ملل متحد امضا کرد که بر اساس آن، افراد زير سن در ارگان هاى نظامى را شناسايى و اخراج کند.

             از سوى ديگر گزارش ها ميرساند که طالبان و ساير مخالفان مسلح دولت افغانستان  از کودکان به عنوان بمگذاران انتحارى  استفاده مى  کنند  و عملاً به کودکانى که استخدام مى کنند در مورد شيوه هاى جنگى و روش هاى اجراى حملات انتحارى آموزش ميدهند.م* **

 

د امريکا غږ راديو ماښامنۍ خپرونه د سلواغى در ويشتمه نېټه

د مطبوعاتو تبصرې:

             د واشنگتن پست ورځپاڼى د فبرورى په يوه لسمه د محلى پوليسو د روزنى په هکله يو مطلب خپور کړى دى. ورځپاڼه ليکى چې د گرشک وادى په يوه برخه کې بريتانيايى قواوى لگيا دى  ځوان جنگيالى روزى چې څنگه خپل کور کلى طالبانو د نفوذه وساتى،ورځپاڼه د مطلب په دوام ليکى ، خو د   غصه ناک   له سواده محروم افغانانو چمتو کول چې د يو سخت سر دښمن سره چې بريتانيوى قواى آزمولي دى، يو ډير عظيم کار بريښى. هغه لکيوال  چې دپوليسو په ليکو کې تنظيم شوى دى يو په بل شاکى دى، او هم د معاش کمښت او د وسلو له نشتوالى نه شکايت لرى.

             واشنگتن پست د يو تن پوليس مير حمزه شکايت نقلوى چې وايى، دوى مونږ نه غواړى چې په کلاشنيکوف سره يو پوسته وساتو، حتى شپانه هم دلته ځان سره دغه وسله گرځوى. ورځپاڼه زياتوى په داسى حال کې چې  بريتانيوى قوا وى خپلى پوستى چې د دوى د اډې   تر شاوخوا تاو شويدى سپارى، د محلى پوليسو د روحيه ساتنه او د دوى د کړنى سمول يو ډير لوى چلنج بلل کيږى.

             واشنگتن پست د محلى دفاعى پروگرامونو سوابقو ته په افغانستان کې له کتلو وروسته ليکى چې دا د پخوا نه يوه پوځى ستراتيژى بلل کيږى. پروگرام هغه وخت پيل شو چې د دوه زره اووم کال په دوبى کې د گيزاب يو شمير  بزرگرانو له خپلو سيمو نه طالبان وشړل. د محلى بريالى بلوا په سبب، امريکا  وغوښتل چې دغه کار په نورو سيمو کې تکرار شى او کلى په دې توگه وساتل شى. امريکا وروسته بيا يو شمير پوځيان واستول چې محلى وسله وال وروزى. ويل کيږى چې د محلى پوليسو نه مقصد ، يوه دفاعى ستراتيژى ده چې دوى يواځى پوستى وساتى چې طالبان ونشى کړى چې په کلو کې نفوذ وکړى په دې ترتيب  د افغانستان ملى پوليس وخت ولرى چې گزمى او تهاجمى عمليات سر ته ورسوى.

             واشنگتن پست ليکى چې تراوسه پورى د محلى پوليسو په ليکو کې اته زره کسان تنظيم شويدى او دوى د کورنى چارو د وزارت په چوکات کې تنظيم دى.

             داسى طمع کيږى چې دغه شميره به وروسته ديرشو زرو تنو ته ورسيږى او امريکا او متحدينى د دوى روزنى او سمبالتيا ته خاصه پاملرنه لرى. ورځپاڼه په ابتدا کې د دغى مفکورى پرضد دحامدکرزى مخالفت ته گوته نيسى او ليکى چې هغه له دى نه داريده چې يو ځل بيا  وسلوال کسان په کلو او باندو کې وضع خرابه کړى. خو وروسته ده هم دا خبره ومنله. د هر يو محلى پوليس سابقه داستخبارات لخوا کتل کيږى او د دوى قوماندانان د پوليسو مشرانو ته ځواب ويونکى دى.

             واشنگتن پست ليکى چې دغه پروگرام  له ابتدا نه له يو لړ ستونزو سره مخامخ شويدى. ځکه چې يو شمير محلى پوليس د بشرى حقوق په تيريو تورن شوى دى او د دوى په صفوفو کې  اختلافات را پيدا شول. همدا رنگه په هغو سيمو کې چې طالبان، اوس  هم جنگيږى، بريتانيايى دکليوالو په هڅولو کې له ستونزو سره مخامخ دى چې ځوانان د پوليسو ليکو ته وبولى. بريتانيايى افسران دا شکايت هم لرى چې د کليو خاص ته د مراتبو سلسله د دوى د پروگرامونو په مقابل کى خند گرځي.

             د نيويارک تايمز ورځپاڼى د فبرورى په يوه لسمه نيټه وکيل چې په افغانستان کې د پوځيانو په پرتله، ډير  شمير ملکى قرارداديان وژل شويدى. ورځپاڼى ليکلى دى چې د افغانستان  په جگړه کې داردو ډير خدمات اوس په زياتيدونکى بنى سره خصوصى سکتور او قرارداديانو ته سپارل کيږى.

             د امريکا ډير شمير جنرالا او ديپلوماتان له خصوصى قرارداديانو  نه د ځان ساتونکو له پاره کار اخلى چې د خطرونو نه برسيره او عواقب يې هم لړى دى.

             د امريکا د پوځيانو په تله د خصوصى قرارداديانو مرگ ژوبله سږکال زياته شويده. نيويارک تايمز ليکى چې امريکايى استخدام کوونکى په دې نه دى مجبوره چې د خپلو مستخدمينو د مرگ رپوټ ورکړى، نو ځکه يې نه ورکوى. په داسى حال کې  چې د امريکا پوځ د عسکرو د وژل شوو کسانو نومونه اعلانوى، خو خصوصى امنيتى ادارى يواځى هماهغه د مقتول  کورنى خبر وى او بس.

             د قرارداديانو مرگ ډير عادى بلل کيږى او حتى کورنيو سره هم کله نا کله هيڅ ډول مرستى نه کيږى. لکه څرنگه چې ويل کيږى پراوسږ کال د امريکايى کمپنيو نه څلور سوه ديرش قرارداديان په افغانستان کې وژل شوي دي. په دوى کې درى څلويښت يې د  يو ، اس ، آى      او يو يې هم د امريکا د بهرنيو چارو د وزارت لپاره کارکاوه.م* * *

 

راديو فرانسه ساعت ٣٠\٩ شب ٢٣ دلو

از اخبار:

             طالبان افغانستان که مدت پنج سال از ١٩٩٦ تا ٢٠٠١   با قرآن در يک دست و کلاشينکوف در دست ديگر بر افغانستان در کمال قدرت و خود کامه گى حکمرانى کردند، در بسيارى از موارد  دچار تحول و دگرگونى شده اند. اما هنوز هم احتمال بازگشت آنان به قدرت پس از خروج نيرو هاى خارجى از افغانستان در سال ٢٠١٤ در مردم اين کشور ترس مى آفريند.

             خبرگزارى فرانسه در تفسيرى که به اين نگرانى و ترس  از بازگشت طالبان به قدرت اختصاص  داده است مينويسد، طالبان طى پنج سال حکومت خود از هيچگونه بيرحمى و قصاوت کوتاهى نکرده اند و زخم مرحم نا پذير بر پيکير افغانستان  برجاى گذاشتند. کشتار  هزاره هاى شيعه مذهب اقليت در مزارشريف که در سال ١٩٩٧ به وسيله طالبان سنى مذهب، يکى از نمونه هاى اين بيرحمى و قصاوت است که خبرگزارى فرانسه به عنوان نمونه به آن اشاره مى کند. با وجود اين همين خبرگزارى به نقل از مولوى قلم الدين يکى از رهبران پيشين طالبان که در حال حاضر  از اعضاى شوراى عالى صلح افغانستان است مينويسد، طالبان يا از دهقانان يا از مجاهدين سابق بودند، افرادى بودند بيسواد و تنها محدودى از آنان پاى به مدارس دينى گذاشته بودند. مولوى قلم الدين مى افزايد که امروز همه چيز عوض شده است و طالبان افغانستان هم در هشتاد در صد از موارد نگاه و رفتار شان عوض شده است.

             به باور مفسر خبرگزارى فرانسه، بر غم اين  تغيير و تحول در طالبان، هنوز هم تصور بازگشت طالبان به قدرت پس از خروج نيرو هاى خارجى، تن بسيارى از مردم افغانستان را از ترس مى لرزاند.

* **

             در نتيجه انفجار يک حلقه ماين جاسازى شده در کنار جاده  که در ولايت ارزگان صورت گرفت شش سرباز افغان کشته شدند. مقامات حکومتى ميگويند که اين رويداد زمانى به وقوع پيوست که موتر حامل اين عساکر با يک ماين جاسازى شده در کنار جاده در مرکز ولايت ارزگان برخورد کرد که در نتيجه  شش سرباز افغان کشته و يک تن ديگر شان زخم برداشت. تا کنون هيچ گروهى مسووليت اين رخداد را بدوش نگرفته است.م* * *

 

راديو آشنا صداى امريکا ساعت ٣٠\١٠ شب ٢٣ دلو

از اخبار:

             يک هيئت حقيقت ياب حکومت افغانستان که در ولايات کنر و کاپيسا فرستاده شده بود گفته است ، شمارى از غير نظاميان در بمباران  اخير نيرو هاى خارجى در ولايات کشته شده اند. در يک اعلاميه مطبوعاتى رياست جمهورى افغانستان از قول مولوى شهزاده شاهد رئيس اين هيئت گفته شده که در آخرين مورد بمبارى ناتو در ولسوالى څوکۍ ولايت کنر هفت تن کشته شده اند. در جمع کشته شده گان يک زن با يک فرزند و سه برادر زاده اش شامل مى باشد.

             مردم ولسوالى څوکۍ  به هيئت دولت گفته اند که حوصله شان به سر رسيده و بايد عمليات هاى شبانه نيرو هاى ناتو به گونه مکمل متوقف شود. اين هيئت گفته که در عمليات هوايى ناتو به تاريخ نزده دلو هشت کودک در ولسوالى نجراب ولايت کاپيسا کشته شده اند.

             اين کودکان زمانى حمله هوايى ناتو قرار گرفتند که کنار آتش نشسته و خود را گرم مى کردند. مقامات محلى به هيئت دولتى  گفته اند که عمليات هوايى ناتو بدون مشوره آنان صورت گرفته بود.م* * *

راديو بى بى سى ساعت ٣٠\٦ شام ٢٣ دلو

گزارش:

             وزارت خارجه افغانستان ميگويد، دومين نشست مشترک افغانستان، پاکستان و ايران قرار است روز پنجشنبه شانزده فبرورى در اسلام آباد برگزار شود. در اين نشست وزراى خارجه هر سه کشور اشتراک مى کنند و روى مسايل مختلف از جمله روابط اقتصادى و همکارى هاى سه جانبه گفتگو خواهند کرد. يک روز پس از اين نشست، قرار است روساى جمهور هر سه کشور نيز  در اسلام آباد با هم ديدار کنند. وزارت خارجه افغانستان ميگويد، قرار بود اين نشست چند ماه پيش برگزار شود. اما به دلايلى، اين نشست به تعويق افتاد.

            نخستين نشست سه جانبه روساى جمهور ايران، پاکستان و افغانستان در تابستان سال گذشته ميلادى در تهران برگزار شده بود.

* * *

             ولسوالى ميانشين ولايت کندهار در جنوب افغانستان پس از شش سال از کنترول طالبان خارج و ماه گذشته  به تصرف نيرو هاى   دولتى افغانستان در آمد. اما تا کنون هيچ مکتب ، کلينيک ، دادگاه و يا دفتر دولتى در اين ولسوالى فعاليت ندارد و حتى ولسوال ميانشين داراى مقر مشخصى نيست. ولسوالى ميانشين که با پاکستان  مرز مشترک دارد، در سال هاى  اخير از سوى طالبان اداره مى شد. اما اکنون بر علاوه پوليس، يک تولى اردوى ملى و ايساف در اين ولسوالى مستقر شده اند.

             در گفتگوى که با مامون درانى خبرنگار آزاد در کندهار داشتم ابتدا از او پرسيدم که وضعيت در اين ولسوالى در حال حاضر از چه قرار است؟

ج_  در حال حاضر وضعيت امنيتى در ولسوالى ميانشين بهتر شده و خود ساکنان ولسوالى ميانشين از وضعيت راضى هستند، راهى که ولسوالى ميانشين با کندهار وصل مى کند، از سوى نيرو هاى ايساف بازسازى آن جريان دارد که اسفالت مى شود و همچنان بعضى خانواده هاى که از ولسوالى ميانشين به دليل خشونت ها رفته بودند، پس برگشتند به ولسوالى ميانشين.

س_ آقاى مامون شما ميتوانيد براى ما بگوئيد که چند در صد ولسوالى ميانشين بدست نيرو هاى دولتى افتاده و چند در صد ديگر آن هنوز هم بدست مخالفين است؟

ج_ ولسوالى ميانشين يک ولسوالى کوهستانى است که با پاکستان مرز مشترک دارد و در حال حاضر به گفته خود مقامات محلى ولسوالى ميانشين که چهل فيصد در کنترول نيرو هاى افغان  اين ولسوالى افتاده و شصت فيصد هنوز هم در کنترول مخالفين  مسلح دولت است. مقامات ولسوالى ميانشين خواستار  کمک هر چه بيشتر پوليس شده که در ولسوالى جابجا بکنند تا  بتوانند راه هاى که از آنجا مخالفين مسلح داخل ولسوالى ميانشين مى شود، آنرا مسدود  بسازد تا به ولسوالى هاى ديگر ولايت کندهار يارى رسانند که در آنجا امنيت بهتر شود. ولى يگانه چيزى که مشکل است به گفته مقامات محلى ولسوالى ميانشين، در حال حاضر در آنجا هيچگونه کار بازسازى آغاز  نشده. خود والى کندهار بعد از کنترول بالاى ولسوالى ميانشين  گفته بود که نهاد هاى دولتى در ولسوالى ميانشين دوباره احيا خواهد شد. ولى آقاى عبيدالله ولسوال ميانشين ميگويد با وجوديکه امنيت بهتر شده، ولى در حال حاضر در آنجا هيچگونه کارى صورت نگرفته و در طول  ده سال از سوى هيچ ارگانى آنجا کار نشده است.* * *

 

گزارش:

             فرستاده ويژه اتحاديه اروپا در حالى از دولت افغانستان و ساير جناح هاى درگير در خشونت ها خواسته که بايد به حقوق کودکان احترام داشته و از آنها در درگيرى هاى نظامى استفاده نکنند که مقامات امنيت ملى کندهار ميگويند، دو کودک را بازداشت کرده اند که قصد داشتند دست به حمله انتحارى بزنند. يکى از اين دو کودک که هر دو ده سال سن دارند در ماه مبارک رمضان از سوى حامدکرزى رئيس جمهور افغانستان عفو شده بود. اين کودکان به کويته پاکستان سفر کرده و دستور انجام حملات انتحارى را از آنجا گفته مى شود در يافت کره اند. جزئيات اين خبر را از خبرنگار ما آقاى درانى در کندهار جويا شدم.

            اين طفلک ها يکى  به نام عزيز الله يک طفل دوازده ساله يا يازده سالۀ بوده که از سوى رئيس جمهور کرزى در سال جارى معاف شده بود و اين خودش در يک پرورشگاه بسر مى برد و عزيز الله در ولايت گرديز زمانى دستگير شد که بالاى نيرو هاى امنيتى و امريکايى مى خواست حمله انتحارى انجام بدهد که از سوى نيرو هاى افغان دستگير شده بود و اين زمانى از پرورشگاه فرار مى کند با دو طفل ديگر که از سوى آقاى کرزى آنها معاف مى شوند و اين به شهر پشاور ميرود و از پشاور به کويته مى آيد و بعداً از سوى آدم کوچى يا کوچى آدم يک قوماندان طالب ها است که از سوى آن پس آورده مى شود در چمن مى خواهد که اين يک حمله  انتحارى را انجام بدهد و اين وقتيکه داخل  ولسوالى سپين بولدک ولايت کندهار مى شود، از سوى نيرو هاى افغان دستگير مى شود. همچنان در پهلوى آن، نصيب الله طفل ديگر ده سالۀ بوده که از سوى نيرو هاى امنيت ملى به مطبوعات نشان داده شد و خود نصيب الله گفت که من هيچ نمى خواستم، ولى من از سوى بعضى ملا امام هاى مدارس به زور آورده شديم و مرا بعداً به ولسوالى ميوند ولايت کندهار آوردند و مرا گفته بود که خودت بايد اول بالاى نيرو هاى امريکايى و افغان حمله بکنى و خود را بايد منفجر  بسازى. ولى من هيچگاه به اين راضى نبودم که من اين قسم عمل را اجرا بکنم. بالاى من بسيار فشار آورده بودند که من اين کار را بکنم.

س_ آقاى درانى، ما در مورد سرنوشت چندين کودک ديگر هم که همزمان با اين کودک از طرف رئيس جمهور افغانستان عفو شدند چه ميدانيم؟

ج_ بلى، همين طفلى که به نام عزيزالله بود، او گفت ، نزده طفلى که رها شدند و دو طفل ديگر با اين  يکجا فرار کرده است از پرورشگاه. او ميگويد که امکان دارد سرنوشت آنها هم همچو سرنوشت خودش که  امکان  دارد او هم در جال بعضى امام ها يا بعضى استاد هاى مدارس افتيده باشد که او آدم را به حمله انتحارى تشويق مى کند و، لى من از تمام ملا امام ها و تمام استاد هاى مدارس، خود خواستار اين هستم که آنها از اطفال استفاده نکنند. در حاليکه خود کميسيون حقوق بشر ولايت کندهار گفته بود که نسبت به سال هاى گذشته پنجاه در صد  اين اعمال افزايش يافته که اطفال در کار هاى مخالفين يا حملات انتحارى از آنها استفاده مى شود.* * *

 

گزارش:

             مقام هاى افغان  ميگويند، مردان مسلح يک قاضى را همراه با يک تن از اقارب جوان وى در شرق افغانستان به ضرب گلوله کشته اند. به گفته يک مقام ولسوالى در ولايت ننگرهار،  رئيس دادگاه استيناف ولايت همجوار کنر پس از آن به قتل رسيد که از خويشاوندانش در حومه جلال آباد بازديد ميکرد. تفصيل موضوع تقديم ميگردد.

             در چند حادثات جداگانه دو عضو محکمه استيناف  ولايت کنر از سوى افراد مسلح ناشناس کشته و چند تن ديگر اعضاى خانواده يک قاضى ديگر زخمى شده بودند.

             قاضى محمد اشرف امين رئيس محکمه استيناف ولايت کنر ميگويد  عضو ديوان جزاى اين محکمه ديروز همراه با خانواده اش از ولسوالى خوگيانى ولايت ننگرهار در حال حرکت به سوى جلال آباد  بود که بر موتر وى حمله شده که در نتيجه قاضى  عبدالبصير کشته و سه تن اعضاى فاميل وى زخمى شده اند. آقاى امين ميگويد، در يک حادثه ديگر در اطراف شهر جلال آباد رئيس محکمه ابتدائيه ولسوالى دانگام ولايت کنر ، شام ديروز زمانى زخمى شد که از مسجد به سوى  خانه در حال حرکت بود. در همين حال، به گفته رئيس محکمه استيناف ولايت کنر، يک کارمند اين محکمه نيز در ولسوالى مروره از سوى افراد مسلح کشته شد. اين بيشترين ارقام تلفات اعضاى  محکمه کنر مى باشد که در يک روز مورد حملات جداگانه قرار مى گيرند. تا اکنون هيچ گروه مسووليت اين حملات را به عهده نگرفته. قاضى محمد اشرف ميگويد، اعضاى کشته شده هيچ خصومت شخصى نداشته اند.* * *

گزارش:

            وزارت خارجه افغانستان يک ديپلوماتش را از سفارت اين کشور در واشنگتن به کابل فراخوانده است. اين ديپلومات افغان  متهم است که شمارى از کارمندان سفارت افغانستان در واشنگتن را مورد لت و کوب قرار داده است. پيش از اين گزارش شده بود که اين ديپلومات افغان، سفير افغانستان در واشنگتن را نيز مورد لت و کوب قرار داده. اما وزارت خارجه دست داشتن سفير در اين قضيه را رد مى کند. تفصيل موضوع چنين است:

             قضيه مشاجره و برخورد فزيکى ديپلومات هاى افغان در سفارت افغانستان در واشنگتن، به يکى از موضوعات داغ  رسانه هاى کابل تبديل شده است. برخى رسانه ها گزارش کرده اند که يک  ديپلومات افغان که پسر يکى از مقام هاى ارشد حکومت افغانستان است، اکليل حکيمى سفير افغانستان در واشنگتن و يک ديپلومات ديگر را مورد حمله فزيکى قرار داده که در نتيجه هر دو به دليل جراحاتى که برداشته اند، جهت تداوى به يک شفاخانه منتقل شده اند.

             وزارت خارجه افغانستان مى پذيرد که ميان دو ديپلومات افغان در سفارت اين کشور  در واشنگتن، خشونت و برخورد فزيکى  صورت گرفته.

             جانان موسى زى سخنگوى اين وزارت که در اين مورد به خبرنگاران معلومات مى داد گفت، عوامل اين قضيه که يک ديپلومات افغان است به کابل فرا خوانده شده است.

             (( سفير افغانستان و نماينده افغانستان در واشنگتن ، جلالتماب اکليل حکيمى در اين حادثه که گزارش داده شده، اصلاً دخيل نبودند. اين کاملاً نا درست است. گزارش دخالت آنها در اين حادثه کاملاً نا درست است. حادثۀ برخوردى که صورت گرفته بود، از جانب جناب  سفير افغانستان در واشنگتن و مقامات ذيصلاح وزارت امور خارجه در کابل، به وقت و زمان مناسب حل و فصل شده، ديپلومات افغانى که در اين حادثه صدمه ديده بود بعد از تداوى لازم به وظيفه خود برگشته، ديپلومات افغانى  که مسوول اين حادثه بود، مسوول ايجاد اين حادثه بود، فوراً به مرکز فرا خوانده شده تا  در تکميل تحقيقات لازمه در مورد اين قضيه همکارى بکند.))

             آقاى موسى زى از اين ديپلومات ها نام نبرد. اما گفت که  پس از بررسى هاى بيشتر، جزئيات را در اختيار رسانه ها قرار خواهند داد.

             حکومت افغانستان در چند سال گذشته هم از سوى مردم و هم از سوى جامعه جهانى در زمينه ساختار اداره و فساد ادارى با انتقاد هاى جدى روبرو بوده. به ويژه در زمينه گزينش افراد در اداره هاى دولتى و يا هم نماينده گى هاى سياسى اين کشور در خارج. بسيارى به اين باور اند که گزينش افراد بيشتر بر اساس علايق شخصى، سياسى و حزبى انجام مى شود نه بر اساس اصل شايسته سالارى و يا هم توانايى افراد.م

 

 

* * *

 

راديو آشنا صداى امريکا ساعت ٦ صبح ٢٤ دلو

از اخبار:

             حامدکرزى رئيس جمهور افغانستان با اعضاى کميته نظارت بر ارزيابى ديدار نمود. وظيفه اين کميته نظارت، نظارت بر فساد در پروژه هاى مى باشد که از طرف جامعه جهانى تمويل گرديده است. رئيس جمهور گفت که اين کميته همچنان مسوول انکشاف معيار هاى شفاف و عينى در مبارزه عليه فساد است.

             آقاى کرزى   به اعضاى اين کميته ياد آورى نمود که وظيفه آنان همچنان ارزيابى کمک هاى  جامعه جهانى به افغانستان و ايجاد شفافيت در اين زمينه مى باشد. وى از اعضاى اين کميته تقاضا نمود که با اداره هاى ديگر مرتبط به مبارزه عليه فساد به شمول دفتر عالى نظارت از نزديک همکارى کنند.

* * *

             مقامات وزارت خارجه افغانستان اعلام نمودند که دومين اجلاس  سه جانبه رهبران افغانستان، جمهورى اسلامى ايران و پاکستان به تاريخ شانزده و هفدهم ماه فبرورى در شهر اسلام آباد  برگزار مى شود.

             گفته مى شود که اين نشست به گفتگو و بحث روى مبارزه عليه دهشت افگنى اختصاص يافته است.

             وحيد مژده کارشناس امور سياسى در صحبتى با راديو آشنا نقش پاکستان را در تاثير گذارى بالاى طالبان در مذاکرات صلح چنين تسريح نمود.

             اين مساله هنوز مشخص نيست که واقعاً چقدر در شرايط فعلى، پاکستان توان تاثير گذارى بر طالبان را دارد. اين مساله در رابطه به نقش پاکستان در تاثير گذارى بر طالبان زياد مبالغه شده. در اين اواخر  ما شاهد تحولاتى هستيم که  پاکستان در حقيقت از صحنه کنار گذاشته شده. رهبران پاکستان، سياستمداران پاکستان، حکومت فعلى پاکستان را هم در اين کم کارى و در اين فرار طالب ها  از چنگ پاکستان موثر مى دانند. به همين خاطر  است که صدراعظم پاکستان به قطر  ميرود و به افغانستان مى آيد و کوشش مى کند که از اين طريق به مردم خود بفهماند که ما هنوز هم کنترول اوضاع را در دست داريم. اما حقيقت امر اينست که اوضاع بسيار تغيير کرده، افغانستان  او افغانستان ده سال قبل هم نيست و پاکستان هم پاکستان ده سال قبل نيست. اما متاسفانه حلقاتى در پاکستان هنوز هم باور به اين دارند که مى شود افغانستان را کنترول کرد.م

 

* * *                                                                             ختم

شماري از روزنامه هاي چاپي غير حكومتي در پايتخت كه بدسترس قرار گرفته اند در شماره هاي امروزي خود به بحث روي مسايل مختلف سياسي و نظامي در كشور پرداخته و نيز اخبار و گزارشهایي را در مورد رويداد هاي جاري كشور و منطقه نشر كرده اند.

روزنامه آرمان ملي در برگ  نخست خبر داده كه يك عضو مجلس نماينده گان پارك تفريحي بلاك رهايشي در مكروريان سوم را خريداري كرد.

آرمان ملي در مطلب ديگر از قول وزارت خارجه كشور خبر داده كه سفير افغانستان در جنگ تن به تن دیپلومات افغان شركت نداشت.

آرمان ملي در يك مطلب دگير نوشته كه رييس حقوق وزارت دفاع يك كارگر تصدي حفظ و مراقبت مکروریانها را لت و كوب كرد و در مطلب ديگر آورده است سه و نيم مليارد افغاني از گمرك حيرتان مفقود شده است.

اما روز نامه ماندگار برگ نخست را با اين مطلب آغاز و از قول رييس گمرك حيرتان نوشته كه سه و نيم مليارد افغاني در بندر حيرتان مفقود شده است.

اين روزنامه در زير اين عنوان آورده است. قرار دادي هاي آيساف به امر رييس جمهور از پرداخت ماليات معاف هستند.

ماندگار در همين صفحه از قول صاحب نظر مرادي، پژوهشگر تاريخ نوشته كه تاريخ افغانستان به بازنگري جدي نياز دارد.

ماندگار همچنان در برگ نخست خبر داده كه انتحاري رها شده بار ديگر انتحار مي كرد.

اين روزنامه نيز در مطلب به برخورد ديپلومات ها در سفارت افغانستان در واشنگتن توجه كرده و نيز از قول رهبران طالبان پاكستاني آورده است كه گفته اند به مواضع ارتش پاكستان حمله نكند.

به نوشته اين روزنامه رهبران طالبان پاكستاني از نيروهاي تحت امر خود خواسته اند تا به مواضع ارتش پاكستان در وزيرستان شمالي كه مهمترين پناهگاه آنها به حساب مي آيد حمله نكند.

ماند گار در صفحه اخير مطلبي را زير عنوان زنان از بازگشت دو باره طالبان نگران اند، مشكل در مديريت كلان سياسي است را نشر كرده است.

روزنامه وحدت در برگ نخست نوشته سانسور مدرن در تاريخ معاصر افغانستان، مانع آگاهي ديگران نشويد. اين روزنامه نوشته كه با در نظرداشت حجم بالاي رسانه هاي همگاني و دنیای انترنت ‌و اطلاعات،‌ با حذف كردن اين بخش از تاريخ افغانستان در كتاب هاي مكتب نمي توان اين برهه را از چشم نسل فردا پنهان كرد.

روزنامه وحدت در مطلب ديگر نوشته كه نعمت الله غفاري معاون دوم مجلس نماينده گان انتخاب شد.

وحدت به نگراني اتحاديه اروپا از ادامه سرباز گيري از كودكان افغان نيز توجه كرده و نوشته : اتحاديه اروپا نسبت به ادامه سرباز گيري از كودكان در افغانستان ابراز نگراني عميق كرده است. در اعلاميه ايکه اتحاديه اروپا در دهمين سالروز منع سرباز گيري كودكان منتشر كرده،‌ آمده است كه شرايط جنگي در افغانستان، كودكان  را با تهديد هاي جدي روبر كرده است.

درين اعلاميه آمده است كه هم دولت افغانستان و هم ساير جناح هاي درگير در خشونت ها، بايد به حقوق كودكان احترام داشته و از آنها در درگيري هاي نظامي استفاده نكند.

وحدت در صفحه  اخير خبر داده است كه ائتلاف ملي طرح انتخابات رياست جمهوري را به سفارت خانه ها فرستاده است.

و نيز در مطلب ديگر آورده كه روسيه با پيش نويس تازهء قطعنامه عليه سوريه، مخالف كرد.

روزنامه انصاف برگ نخست را با اظهارات سخنگوي وزارت خارجه كشور آغاز كرده و از قول او آورده است تلاش هاي صلح در افغانستان در مراحل ابتدائي و اعتماد سازي قرار دارد.

اين روزنامه از قول يك كارشناس مسايل سياسي آورده است كه از هم گسختيگي نظامهاي سوسيالستي از پيامد هاي شكست قشون سرخ در افغانستان بود.

اين روزنامه در صفحه اخير نوشته كه اسلام گرا ها هشتادو دو در صد از كرسي هاي مجلس مشورتي مصر را كسب كرده اما سروش ملت از سفر معاون رييس جمهور چين به امريکا آغاز كرده و در مطلب ديگر زير عنوان جايگاه پاكستان در نشست سه جانبه براي افغانستان به موضوع نشست سه جانبه ايران، پاكستان و افغانستان پرداخته مطلبي را نشر كرده است.

اين روزنامه نيز خبر داده كه سه و نيم مليارد افغاني از گمرك حيرتان مفقود شده است.

سروش ملت در مطلب ديگر از قول سخنگوي وزارت خارجه كشور آورده است كه آماده گي براي برگزاري كنفرانس توكيو ادامه دارد.

سروش ملت در برگهاي ديگر شماره امروزي به نشر مطلب فراوان پرداخته است.

سخن جديد برگ نخست را با خبر فرو ريختن برج ديگر قلعه اي تاريخي در غزني آغاز كرده و نوشته بار ديگر يكي از برج هاي تاريخي قلعه غزنين فرور ريخت.

سخن جديد در مطلب ديگر در برگ نخست به آماده گي ها براي برگزاري كنفرانس توكيو پرداخته مطلبي نشر نموده است.

اين روزنامه در صفحه اخير به بحران يورو در اروپا توجه كرده مطلبي را زير عنوان، بحران  يورو به لزبن رسيد اين موضوع را به تحليل گرفته است.

هشت صبح در صفحه اول خبر داده كه وزيران داخله و ماليه بروز شنبه استيضاح مي شوند.

اين روزنامه همچنان در برگهاي ديگر شماره امروزي به ساير مسايل پرداخته است.