30 جوزا 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

دومین نشست سفیران پروسه استانبول- قلب آسیا برگزارشد

دومین نشست سفیران پروسه استانبول- قلب آسیا برگزارشد

کابل باختر 29 جوزا دومین نشست سفیران پروسه استانبول- قلب آسیا...

دیدار معین سیاسی وزارت امور خارجه با سفیر سویدن

کابل باختر 29 جوزا ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه...

بازگشت هفده طالب مسلح به روند صلح درننگرهار

بازگشت هفده طالب مسلح به روند صلح درننگرهار

شهرجلال اباد ۲۹ جوزا باختر هفده طالب مسلح درولایت ننگرهار دست...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 31/ سرطان

شماری از علما دینی وکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار برقراری آتش بس میان جناح های درگیر درجریان ماه مبارك رمضان درکشور شده اند مبصر بخش اجتماعی آژانس باختر مینویسد ،علمای دین و مسوولان کمیسیون حقوق بشر درحالی چنین فراخوانی را مطرح می نمایند که هنوزهم مشکلات و ناامنی ها ،مردم ما را رنج میدهد و روزانه تعدادی از هموطنان ما درحوادث مختلف که ناشی از نا امنی ها است جان شان را ازدست میدهند. درحالیکه اسلام عزیز به عنوان دین عدل و انصاف اخوت و برادری همیشه تاکید براین امر داشته تا از قتل بیجا، از آزار و اذیت دیگران بپرهیزيم و هیچگاهي قانون الهی عدل و انصاف را از ياد نبريم ،اكنون كه ماه صيام به عنوان ماه تحمل برده باري ،شفقت و ترحم ما را به امتحان دیگری دربرابر دساتیر و اوامر الهی میکشاند ما باید به عنوان انسان های مومن در برابر این امتحان که به کدام پیمانه در انجام دساتیر خداوندی پابند بوده و برای نیکویی ،بدست آوردن دلهای مسلمانان و بالاخره زدودن زشتی ها و تطبیق قانون خدا چه کردیم و چه میکنیم آماده میشویم مسلمانان باید در تمام ایام روزگاه و خاصتاً در ایام پرمیمنت ماه مبارک رمضان از تمام زشتی و گناه ها که قلب انسان را مکدر میسازد ووی را از محبت خداوند رحیم دور میگردند کنار بروند از ثواب و فضایل این ماه که خاصه مسلمانان بوده و امتیاز ویژه و منحصر خداوند به بنده گان راستین اش است سود برند و نباید فرصت ها را برای بهره مندی از این ثواب ها و رحمت های خداوند از دست داد.

 برمومنان ،برآنانیکه کلمه شهادت به زبان میاورند و خداوند متعال را به یگانگی آن ایمان دارند و خصوصاً آن مخالفان مسلح که جنگ ومبارزه شان را به مسایل دین و شریعت ارتباط میدهند لازم است برای استقرار یک صلح دایمی که درآن جان بنده گان خدا و امت رسول مقبول او محمد مصطفی (ص) حفظ میگردد دست به کار شوند وبرای ایجاد یک جامعه که درآن همه در زیر یک سقف زندگی عاری از تشنج و عقده را در زیر سایه اخوت و براداری اسلامی تجربه نمایند کار کنند دراین جای شک نیست که تا رضایت و اختلاف نظر در هر نظام موجود است مگر این نا رضایتی و اختلافات که برای حل آن تعقل منطق و دساتیر اسلامی موجود است نمیتواند باعث عمیق شدن اختلاف گردد و نا هنجاری های اجتماعی را رشد دهد، ماه مبارک رمضان این فرصت را مساعد میسازد در تحمل و پذیرفتن یکدیگر دست به کارشویم و به عنوان یک افغان و یک مسلمان دست به دست هم دهیم و ماه پرمیمنت و پرترحم خداوندی را فرصت نیک دانسته برای ابقایک افغانستان با ثبات دست به کارشویم .

 یك دیگر را ببپذیریم ،میشود رمضان را یک آغاز نیک قراردهیم فراموش نمودن گذشته را ازیک روز بدون جنگ درهمین ماه مبارک آغاز نمایم .

 بعداً این روز را به روز های دیگر پیوند دهیم ماه رمضان را بدون جنگ سپری نمایم و بعداً هم ماه ها و بالاخره سالهای بدون جنگ را بگذرانیم و بالاخره فرهنگ تحمل و پذیرش را نهادینه سازیم به این ترتیب ما به جنگ و برادر کشی و مسلمان کشی که منفورترین عمل دردین و آئین اسلامی است نقطه پایان خواهیم گذاشت.

 تا آنجائیکه به دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارتباط میگیرد سالهاست که تلاش های صلح جویانه ادامه دارد بارها مقامات افغانی از آتش بس و ختم عملیات های نظامی درزمان های مختلف و مناطق مختلف سخن گفته اند حتا شماری از شخصیت های ملی دراین راستا جان شان را ازدست دادند مگر با تاسف ازجانب مقابل کمتر صدای شنیده شده است .

 مردم افغانستان امید دارند که مخالفان مسلح درکشور به صدای صلجویانه آنان لبیک گویند و از فرصت بدست آمده درماه مبارک رمضان به همه انواع تشنج و دهشت در کشور خاتمه بخشند و راه صلح و آشتی را که رضای خداوند درآن نهفته است درپیش گیرند.

کابل 31 سرطان باختر

خیزش های مردمی در برخی از مناطق کشور از چند سمت وسو قابل تحلیل و ارزیابی میباشد.

مستدلل است که مردم افغانستان از مظالم طالبان و گروه های اجیر به ستوه آمده اند وناگزیراند برای نجات سلطه افراد ویرانگر و قاتل خود دست بکار شوند وشرآنان را از سردور سازند.

اما اين قیام واقعآ مردمی است؟ آیا در عقب این تحرکات دستان نامریی وجود ندارد؟ چراقیام کننده گان درکنار نیروهای امنیتی ملی قرارنمی گیرند و فارغ از هرگونه دغه دغه برعلیه تروریستان عمل نمیکنند؟ این پرسش ها سبب میگردد تا خزیش های مردمی را به تحلیل گرفت و نگذاشت تازیر نام نجات مردم، مردم در تنگنای دیگری فرو برند وخداناخواسته بازهم شکار تزویر حلقه های استخباراتی  فعال منطقه نگردند.

درین مورد  مبصر سیاسی آژانس باختر مینویسد: در بستر ناهنجار سیاسی، نظامی ، اجتماعی و اقتصادی کشور، و درست زمانیکه  فاصله ها به خاطر فساد و عدم تامین عدالت و قانون گریزی میان مردم و دولت وجود دارد، مسلمآ این را نمیتوان بدون  انگیزه ها بررسی کرد. ممکن  همه به خاطر داشته باشند که در میان چنین ناهنجاری بودکه طالبان از بولدک سربلند کردند و در کوتاه مدت نود و پنج فیصد خاک افغانستان را تصرف کردند، اما زمانیکه به اریکه قدرت نشستند معلوم گردید، که استخبارات منطقه زیرنام طالب، بازی سیاه سیاسی را در افغانستان آغاز کرده است.

از آن زمان دیري نمیگذرد ، اما عملکرد طالبان در زمان قدرت  شان سبب شد تا همه بدانند که طالبان ساخته شده اسخبارات منطقه اند. اکنون  چهره طالبان افشا و قابل شناخت حتی به روستای دور افتاده کشور  است.

این موضوع گمانی را در ذهن اهل تفکر و اندیشه ایجاد کرده که مبادا بازهم دشمنان مردم افغانستان با استفاده از شرایط ناهنجار فعلی در پی بازی دیگری برامده  باشند و با تعویض مهره های اساسی به چهره یک مرد دیگری با لباس و قبای  دیگر، و شعار های جذب کننده برآمده باشند، زیرا پرسشی به میان می اید که چرا قیام کننده گان درکنار نیروهای اردوی ملی ، پولیس و امنیت ملی که عملآ سینه در برابر مرمی دشمن سپر کرده اند نمی ایستند؟

از اینجاست که باید نظام به تحلیل و ارزیابی این حرکت بپردازد. بیخ و ریشه آنان را در یابند و ذهن مردم را روشن کند.

درغیرآن مردم بیشتر زیر تاثیر شعارها قرار خواهند گرفت وصفوف آنهای که میخواهند ازین فرصت بازهم به نفع اهداف استراتیژیک منطقه  ای خود استفاده ، ببرند تقویت میگردد.

اکنون لازم می افتد، شورای امنیت ملی کشور، وزارتهای  دفاع، داخله و ریاست عمومی امنیت ملی براین مساله بیشتر تمرکز کنند و حاصل دریافت های شان را به مردم بیان دارند. تا دگر صفحه بازیهای سیاسی استخبارات منطقه در افغانستان یکی پی دیگری بسته گردد.

فروشنده های میگویند نرخ مواد خوراکی افزایش یافته است

سخنگوی وزارت تجارت: بازار کنترول می شود

کابل/28/سرطان/باختر

در حالیکه مقامات وزارت تجارت و صنایع مدعی اند که قطع صدور لبنیات و گوشت سرخ از جانب پاکستان تاثیری به نرخ مواد خوراکه در ایام ماه مبارک رمضان نخواهد گذاشت، شهروندان کابل از صعود قیم  درین روزها شدیداً شکایت دارند.

صعود قیم مواد خوراکی آنهم درآستانه ای فرا رسیدن ماه مبارک، شکایت شهروندان کابل بلند کرده آنها ادارات مربوط را به ملامت می گیرند که جز با صدور اطلاعیه و اعلامیه کاری عملی که درد مردم را درمان کند انجام نمی دهند.

حمید الله مسکونه مکروریان سوم به این باور است که نظام اقتصاد بازار اصلاً در افغانستان نتایج مطلوب نداشته است.

به گفته وی تجارو وارد کننده و فروشنده ها با استفاده ازین نام پیوسته بالای مردم گران فروشی می کنند.

او از دولت خواست که برای کنترول این لجام گسیخته گی ها باید وارد عمل شود و به گونه ای بازار را زیر کنترول  قرار دهند.

در همین حال حشمت فروشنده مواد خوراکی بازار کوته سنگی میگوید که در نرخ مواد خوراکی هیچگونه افزایش دیده نمی شود. به گفته وی روغن، برنج، لوبیا، نخود، نمک، آرد، به همان نرخی که چند روز قبل عرضه می گردید امروز نیز عرضه می گردد.

اما سید ادیب باشنده مکروریان چهارم میگوید که او یک کلیو گوشت استخون دار گوساله را مبلغ دو صد هشتاد افغانی خریده است.

به گفته وی زمانیکه مقامات پاکستانی صدور گوشت مرغ و لبنیات را به افغانستان قطع کردند، مقامات در وزارت تجارت و صنایع گفتند که این اقدام پاکستانی ها بالای نرخ تاثیر ندارد.

به هر صورت وزارت تجارت و صنایع در تازه ترین انکشاف با صدور اعلامیه ای از تجار وارد کننده خواسته است که تا در ماه مبارک رمضان از گران فروشی جلوگیری کند.

خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان که به خبرنگار آژانس باختر گفت میخواهیم این اطمینان را نه تنها برای شهریان کابل بل برای باشنده گان سایر شهرهای کشور میدهم که ذخایر کافی ازگوشت مرغ ، گاو و گوسفند موجود بوده و درماه مبارک رمضان درعرضه گوشت مورد نیاز هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت . وی تنها گوشت ذخیره شده در کابل را بیشتر از بیست تن میباشد.

 وي گفت تورید گوشت همچنان ادامه خواهد یافت.

 خان جان الکوزی واضح ساخت که آنها بیشتر برتولیدات داخلی تمرکز دارند و محصولات فارم هاي مرغداری درکشور میتواند نیازمندی های باشنده گان پایتخت را مرفوع سازد.

 به گفته الکوزی روزانه دو ملیون بیضه تخم تنها از فارم مرغداری ننگرهار بدست میاید .

اما خیرمحمد صفدری رییس تنظیم مارکیت های شاروالی بازهم در تماس با آژانس باختر گفت که مطابق قانون بازار آنها بازار را کنترول کرده نمی توانند.

اما وحید الله غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت وصنایع به آژانس باختر گفت که آنها میخواهند بازاررا کنترول کنند. به گفته وی آن وزارت نشستی را با نماینده گان اصناف مختلف برگزار می کند و درتفاهم با آنها کنترول صورت می گیرد.

اوگفت آن وزارت تصمیم دارد با در نظرداشت نرخ بین المللی، نرخ موجود در کشورهای همسایه و قیمت  تمام شد اموال وارداتی بازار را کنترول کند.

به هر حال مردم آرزومند  عمل اند تا ادارات ذیربط به خاطر حرمت ماه مبارک رمضان حداقل در ایام ماه مبارک رمضان نرخ ها کنترول مختلفین را مجازات کنند.

کابل/28/سرطان/باختر

حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان تاکید به این امر دارد که بلند نمودن صدای صلح بر این مفهوم نیست که اعمال تروریستی فراموش میشود آنها " تروریستان " باید بدانند که هیچ عمل آنان فراموش نمیشود و در قبال چنین اعمال پاسخگو خواهند بود.

مبصر آژانس باختر مینگارد " حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان که دیروز در مراسم فراغت هفتمین دور افسران جوان از اکادمی پولیس سخن می گفت ضمن واکنش به حملات اخیر تروریستی در کشور و مشخصاً حملات در سمنگان و قندهار با صراحت گفت:" آنهانیکه درعقب این حوادث تروریستی و عوامل این کار هستند فکر نکنند، صدای را که برای صلح بلند میکنیم به معنای آن است که اعمال آنها فراموش میشود، باید آنها بدانند هر قتل را که دراین خاک کرده اند، وکیل، برزگ قومی، عالم دین، معلم، پدر و یا کودکی را به شهادت رسانده اند در خاطره های مي باشد و فراموش نمیشود آنها روزی از این اعمال شان پاسخ خواهند گفت :"  سخنان آقاي کرزی در حالی بیان میشود که موصوف از سوی منتقدین ورسانه ها متهم گردیده که به منظور صلح و تفاهم با مخالفان مسلح زیاد به مصلحت اندیشی رو آورده است. مگر رییس جمهوری کشور با سخنان اخیر خود این امر را هویدا ساخت که تروریستان و آدم کشان از قانون و انظار مردم به دور نیستند و روزی فرا خواهد رسید که آنها در قبال اعمال شنیع شان پاسخ خواهند گفت رییس جمهور ضمناً واضح ساخت که پروسه صلح با اعمال خرابکارانه و تروریستی توجیه شده میتواند و حساب با تروریستان و جنایتکاران جدا خواهد بود.

رییس جمهور واضح ساخت که گفتگو ها با مخالفان مسلح ادامه خواهد یافت و خشونت نمي تواند وسیله فشار باشد.

سخنان رییس جمهوراین پیام واضح را با خود داشت که صلح در گروه اعمال تروریستي نخواهد بود و آنانیکه میخواهند در عقب اعمال تروریستی پنهان شده خود را بر فضا سیاسی کشور حاکم سازند باید بدانند که مردم روزی با آنان محاسبه خواهند کرد و پاسخ اعمال زشت آنان خواهند داد. آقاي كرزي با مطرح نمودن اين سخنان از حجم پرشش هاي در رابطه به روند صلح وموقف دولت جمهوري اسلامي افغانستان در برابر اعمال خشن كاست.

  آقای کرزی رییس جمهورکشور در سخنان دیروز خود را بر این نکته نیز تماس گرفت که نهادهای امنیتی کشور باید مطلقاً غیر سیاسی بوده با هیچ جریان سیاسی وابستگی نداشته باشند بل از قانون حراست نمایند و زمینه تطبیق آن را در اجتماع مساعد سازند. حامد کرزی درحالی بر غیر سیاسی بودن نهادهای امنیتی تاکید میکند که مداخله نظامیان در گذشته در مسایل سیاسی نتایج ناگواری در پی داشته است.

افغانستان کشور که دموکراسی را تازه تجربه میکند ضرورت دارد تا از ارزش های دموکراسی در کشور حراست شود. تطبیق قانون و قانون مداری خود یکی از شاخص های دموکراسی است پس لازم است تا نهادهای امنیتی ما منجمله اردو که در حال رشد است به گونه عیار گردد که دفاع از ارزش های ملی در اولویت کار آنان بوده و از زد و بند های سیاسی به دورباشد.

بدون شک اقتدار و یک ظرفیت ملت در توانمندی های دفاعی آن محاسبه میگردد. از سخنان دیروز رییس جمهورچنين استنباط ميشود كه افغانستان برای چنین یک اقتدار و ظرفیت کار می نماید.