03 حمل 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

نرخ شماری از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی

نرخ شماری از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی

کابل باختر 3حمل به اساس معلومات اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل...

وزارت امور زنان خبر نگاران زن را  تقدیر کرد

وزارت امور زنان خبر نگاران زن را تقدیر کرد

کابل باختر3 حمل دلبر نظری وزیر امور زنان بیست خبر نگار...

وزیر زراعت، آبیاری و مالداری : در سال ۹۸ میزان زراعت میکانیزه دوبرابر می‌شود

وزیر زراعت، آبیاری و مالداری : در سال ۹۸ میزان زراعت میکانیزه دوبرابر می‌شود

کابل/باختر/3 حمل نصیراحمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید که...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

كابل باختر/ 4/ ثور

شماری از روزنامه های چاپی غیر حكومتی در پایتخت كه بدسترس قرارگرفته اند ، در شماره های امروزی به بحث و فحص روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی دركشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درمورد رویداد های منطقه وكشور نشر كرده اند.

روزنامه سرنوشت در صفحه اول از مذاكرات هیئت شورای عالی صلح با مقامات امریكایی خبرداده و نیز نوشته كه سند همكاری های راهبردی میان افغانستان و ایالات متحده امریكا نهایی گردیده است .

این روزنامه از قول داكتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری دراین مورد آورده است كه این سند برای تامین امنیت افغانستان ، منطقه و جهان تهداب اساسی می گذارد و برای ترقی منطقه یی می باشد.

این روزنامه از قول كار شناسان سیاسی مطرح كرده است كه كمك كشور های اسلامی با نیروهای امنیتی افغانستان گام مفید می باشد.

سرنوشت درصفحه اول از قول وزارت امور داخله گزارشی را رد كرده كه درآن گفته شده بود سربازان پولیس افغان به نیروهای خارجی مواد مخدر می فروشند.

سرنوشت در صفحه اخیر خبرداده كه پاكستان از صلاح الدین ربانی رییس شورای عالی افغانستان دعوت كرده است  و نیز در همین صفحه نوشته كه طالبان بیست مكتب را درمركز غزنی بسته اند.

 روزنامه سخن جدید برگ نخست را با هشدار كمیشنری مهاجران در خیبر پشتونخواه به مهاجران غیر قانونی افغان آغاز كرده و نوشته كمیشنری مهاجران افغان در خیبرپشتونخواه پاكستان می گوید كه این نهاد نمی تواند مسوولیت مهاجران خارج از اردو گاه های مهاجران را به عهده گیرد.

 بی سرنوشتی هزاران كودك افغان در آلمان ، عنوان مطلب دیگری است كه در صفحه اول روزنامه سخن جدید چاپ شده است .

به نوشته این روزنامه برخی از نهادهای فعال مهاجران افغانستانی مقیم در اروپا ، از بی سرنوشتی شمار زیادی از كودكان افغان در اردوگاه های این كشور ها ابراز نگرانی كرده اند.

سخن جدید براحتمال تغییرات چشمگیر در قانون انتخابات افغانستان نیز مطلبی نشرنموده است.

 روزنامه انصاف نیز در صفحه اول خبرداده كه مسودهء توافقنامهء همكاری های استراتیژیك میان افغانستان و امریكایی ها. انصاف در مطلبی زیر عنوان ، ساخت یابی ناساز گاری های اجتماعی درافغانستان نوشته. ساختار اجتماعی جامعه افغانستان به گونه یی ساخت سازی شده است كه با الگوهای جامعه مدرن سازگاری متوازن ندارد بدین سبب است كه فرهنگ سیاسی و سنت قبیلوی جامعه افغانستان با انكشاف و توسعه ناهمگون به نظر میرسد . این سخن بدین معنی است كه برای پیمودن موفقیت آمیز مسیر دموكراسی سازی قانونگرایی و حاكمیت قانون دركشور بیش از هر امری تحول ساختاری امر ضروری است تا زمانیكه ساختار قبیلوی و سنتی جامعه متحول نگردد ، حركت به سوی ایجاد دموكراسی قانونگرایی و مردم سالاری با موانع جدی روبرو خواهد بود.

 

روزنامه شاخص برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان ، ابزار سلطه استعماری غرب برمردم افغانستان نوشته : حضور ناتو درافغانستان اگر بیشتر از تهاجم ارتش سرخ برای ما هزینه نداشته ، كمتر از آن نیز نبوده است ، تفاوت ناتو و ارتش سرخ دراین است كه اربابان كرملین تنها دارای خون درنده خویی بودند و می خواستند اززور مردم افغانستان را مطیع و منقاد خود كنند اما مقامات كاخ سفید تواماً" از زور و تزویر برای رسیدن به اهداف استراتیژیك خود بهره می گیرند.

افغانستان و چالش های پیش رو عنوان مطلبی است كه روز نامه شاخص در زیر سخن شاخص نشر كرده است .

 شاخص در برگهای دیگر شماره امروزی مطالبی را زیر عناوین تنازع فرهنگی و فرهنگ افغانستان در تنازع بقا ، بازخوانی استراتیژی امریكا و پیمان استراتیژیك باافغانستان و آمرین بی كفایت ، مامورین بی درایت را نشر كرده است .

روزنامه هشت صبح نیز در صفحه اول شماره امروزی به نهایی شدن سند همكاری های استراتیژیك میان افغانستان و امریكا توجه كرده مطلبی را نشر كرده است ، این روزنامه همچنان نوشته كه سربازان فداكار تقدیر شد . این روزنامه همچنان سرمقاله ای شماره امروزی  خود را به نهایی شدن مسوده پیمان راهبردی میان افغانستان و ایالات متحده امریكا اختصاص داد،وزیرعنوان راه برای امضای سند راهبردی هموار شد. نوشته : سر انجام پس از ماه ها بحث و رایزنی های سیاسی هیئت  های افغانی و امریكایی موفق   به نهایی سازی سند همكاری های راهبردی شدند . حكومت افغانستان به منظور جلب حمایت مردمی از امضای پیمان استراتیژیك با ایالات متحده امریكا ، اقدام به برگزاری جرگه عنعنوی كرد ، این جرگه پس از چند روز بحث از همكاری دومدار میان امریكا و افغانستان در قالب یك سند همكاری اعلام حمایت  كرد از آن پس حكومت افغانستان با جدیت بیشتر گفتگو ها را با جانب امریكا ادامه داده، گفتگوها برسر امضای پیمان استراتیژیك با موانع زیادی همراه بود.

به همین ترتیب روزنامه هشت صبح در برگهای دیگر شماره امروز مطالب دیگری را نشر كرده است.

 روزنامه ماندگار در صفحه اول از تصویب بودجه و معاملات درون پارلمانی خبرداده مطالب را نشر كرده و نیز در همین صفحه از قول جنرال دوستم نوشته كه مقاومت ادامه دارد .

 ماندگار همچنان از قول هیئت كانگرس امریكا وجبهه ملی نوشته كه ساختار فاسد كنونی تغییر كند ، این روز نامه نیز به مسوده سند همكاری های استراتیژیك میان كابل – واشنگتن توجه كرده مطلبی در برگ نخست نشر نموده است .

 به همین ترتیب روزمامه سروش ملت و دیگران در شماره های امروزی یا با نشر مطالب مشابه ای پرداخته اند و یا دنبال سایر مسایل شده اند.

كابل/3/ثور/باختر

يادبود از روز جهاني زمين به گونه اي بهانه اي مي باشد به حفظ محيط زيستي و توجه به ازميان برداشتن انگيزه هاي كه فضاي بهتر زنده گي را آسيب ميرساند، مي باشد.

مبصر آژانس باختر مي نويسد،‌يكي از شاخص هاي مهم تجليل از روز جهاني زمين را آگاهي مردم  از مسايل مربوط به محيط زيست تشكيل ميدهد. اساس گزاران اين حركت انساني به اين باور بودند كه آنچه لازم است براي جلوگيري از فاجعه محيط زيست بايد انجام گردد. برگزاري آيين روز زمين در كشور های مختلف شيوه هاي مختلف دارد، در اكثريت كشورهاي جهان مردم به غرس نهال ها مي پردازند، محله هاي عمومي و خيابان ها را پاك مي كنند و مي آموزانند كه چگونه شيوه هاي زندگي خود را با مسووليت هاي مربوط به حفظ محيط زيست هماهنگ سازند به هر حال آلوده گي محیط زيست در شهر هاي بزرگ افغانستان به عنوان مشكلي متبارز گرديده و پيوسته هشدار هاي داده ميشود كه بايد به خاطر كاهش آلوده گی هوا شهر، هم مردم و هم مسوولان به صورت جمعي عمل مي كنند.

به مبناي همين ضرورت بود كه در چوكات نظام اداري جمهوري اسلامي افغانستان اداره مستقل حفظ محيط زيست ايجاد گرديد. تراكم بيش از حد وسايط ترانسپورتي و نفوس در شهر كابل وشهرهاي بزرگ ديگر كشور زنگ خطر آلوده گي بيش از حد هوا و محيط زيست را به صدا در آورد، كميته متشكل از نماينده گان ارگانهاي مختلف ايجاد شد، تا انگيزه یابی گردد كه كدام مسايل در آلوده سازي بيشتر هوا و محيط زيست ذيدخل اند،‌كار اغاز شد، به حمامي ها، رستورانت  دارها، مالكان وسايط دودزا، داش هاي خشت پزي، ‌تجار،‌ ماركيت هاي بزرگ تجارتي،‌ قرارگاه هاي نظامي نيروهاي بين المللي هدايت داده شد كه از جنراتورهاي بزرگ مولد برق ديزلي استفاده نكنند، شوراي وزيران در چند جلسه به اين موضوع توجه كرده نهادهاي مربوط را به جديت درين مسأله  توظيف كرد، علي رغم آن طوري كه لازم است تا هنوز به اين موضوع حياتي توجه نگرديده است، كار در راستاي آگاهي مردم از اضرار محيط زيست مقطع يي بوده و راه اندازي كارهاي حشربه خاطر پاك سازي مناطق فقط و فقط در چند محل و گوشه اي از شهر محدود ماند وسر انجام فراموش شد، ‌عدم علاقمندي مردم و شركت آنها در روزهاي حشر ممكن اسباب دلسردي متوليان امور گرديده باشد اما بايد اذعان داشت كه كم كاري در راستاي آگاهي  دهي مردم درين زمينه نيز از جمله عواملي باشد كه باعث عدم اشتراك مردم درين مامول گرديده باشد. به هر صورت عوامل انگيزه هاي آلوده گي محيط زيست مشخص گرديده است و تا اندازه اقداماتي نيز عملي گرديده است اما چرا نهادهاي مسوول برنامه ريزی نمي كنندو سنت و حشرهاي عمومي در نواحي و محلات مسكوني به نوبت راه اندازه نمي نمايند تا به شاه وگدا انگيزدهند كه شهر ما خانه اي ماست و همه اي ما در برابر آن مسووليت داريم. اگر چنين شود در درازمدت منتظر هيولاي بايد بود كه انواع امراض را به شهروندان همراه خواهد داشت.

كابل باختر/ 3/ ثور

شماري از روزنامه هاي چاپي غير حكومتي در پايتخت كه بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره هاي امروزي روي مسايل مختلف سياسي و نظامي دركشور بحث كرده اند و نيز اخبار و گزارشهاي را درمورد رويداد هاي جاري كشور و منطقه نشر كرده اند.

 روزنامه ويسا در صفحه اول از قول حامدكرزي رييس جمهوري اسلامي افغانستان نوشته كه كميته انتقال و مديريت زندان بگرام بايد كارهاي خود را به طور جدي آغاز نمايد.

 به نوشته اين روزنامه ولسي جرگه بودجه ملي سال 1391 را تصويب كرد.

ويسا همچنان درصفحه اول از قول اداره آماده گي مبارزه با حوادث كشور خبرداده كه بيش از 20 ولايت در تهديد سيلاب قرار دارند.

 سالگرد پيروزي مجاهدين با شكوه تجليل خواهدشد.

مطلب ديگري است كه روز نامه ويسا دربرگ نخست از قول وزير دفاع ملي كشور مطرح كرده است.

ويسا درصفحه چهارم از قول مجلس نماينده گان مطرح كرده است كه از توزيع پاسپورت درايران به مهاجرين افغان توسط شركت ايراني بايد جلوگيري شود اين روزنامه همچنان در همين صفحه از قول رييس جمهوري تاجكستان مطرح كرده است كه بدون تامين امنيت درافغانستان تامين امنيت آسياي مركزي ناممكن ميباشد.

 به همين ترتيب روزنامه سخن جديد در صفحه اول نوشته كه بودجه سال 1391 با اكثريت آرا تصويب شد .

 سخن جديد در مطلب ديگر زيرعنوان ناتو دست به دامن چين و روسيه شد نوشته و زيران دفاع كشورهاي عضو ناتو از نشست بروكسل از روسيه و چين خواسته اند تاپس از سال 2014 به افغانستان كمك كنند . گفته ميشود كه رقم زياد اين كمك ها براي تمويل نيروهاي امنيتي افغانستان متمركز خواهد شد به گزارش خبرگزاري بخدي ، اندرس فوگ راسموسن ، دبير كل پيمان اتلانتيك شمالي يا ناتو در يك نشست خبري در بروكسل گفته است كه از كمك هاي چين و روسيه به افغانستان استقبال ميكند بيش ازاين مقام هاي امريكايي گفته بودند كه اين كشور انتظار داردتا اعضاي ناتو سالانه يك مليارد يورو 3/1 مليون دالر به افغانستان كمك كنند.

 ناتو تخمين كرده است كه مصارف سالانه نظاميان افغانستان به چهار مليارد دالر خواهد رسيد . با اين حال بريتانيا اعلام كرده است كه حاضر است سالانه 110 مليون دالر به نيروهاي امنيتي افغان كمك كند.

 توافق در باره تكس ترانزيت گاز تركمنستان و از هشت ثور به خوبي تجليل ميشود از جمله مطالب ديگري است كه سخن جديد در صفحه اول نشر كرده است.

همچنان روزنامه آرمان ملي در صفحه اول شماره امروزي نوشته كه مجلس نماينده گان بالاخره بودجه مالي سال روان را تصويب كرد.

 آرمان ملي همچنان خبرداده است كه ريزش باران تا چهار شنبه دوام خواهدكرد.

 اما اين روزنامه سرمقاله اي شماره امروزي را زير عنوان كاهش نيروهاي امنيتي با هراس برگشت طالبان نوشته ، تاآنجاكه شنيده ميشود غرب در نظر دارد اين نكته را بر دولت افغانستان بقبولاند تا در شمار نيروهاي امنيتي افغانستان بعداز سال 2014 كاهش بدهد ، اين پيشنهاد كه دقيقا"ً برمي گردد به هزينه اين نيروها درافغانستان كه حالا فرض براين است كه افغانستان از عهده اين كار بر نمي آيد . شايد درست ترين بخش اين تصميم درمقابل نيروهاي امنيتي افغانستان باشد ولي نمي توان آن را در پس از سال 2014 توجيه كرد.

 ازهمين حالا تب هراس در ميان برخي از حلقات سياسي و عامه مردم بالا گرفته است كه پس از خروج نيروهاي خارجي از افغانستان طالبان بر افغانستان مسلط خواهند شد.

 افغانستان را فريب ندهيد ؟ نفوذ ستون پنجم در تار وپود نظام حاكم و چهل فيصد از مردم هند میكروب توبركلوز را با خود شان دارند مطالبي اند كه آرمان ملي درشماره امروزي به نشر آن اقدام كرده است.

 روزنامه هشت صبح در صفحه اول خبر داده كه دست پرورده گان آي اس آي باز داشت شدند ، به نوشته اين روزنامه مجلس نماينده گان خواسته است كه لوي سارنوال و اعضاي جديد ستره محكمه معرفي شوند.

 روزنامه هشت صبح درعنوان نامه اداره عالي مبارزه با فساد را چه كسي پنهان كرده است ؟ نوشته اداره عالي مبارزه با فساد اداري گفته است با وجودي كه دوسيه يكي از وزيراني راكه به 70 مليون دالر اختلاس متهم ميباشد به مجلس نماينده گان فرستاده اما با آن هم اين وزير از نماينده گان مردم اعتماد گرفته است . نماينده گان مردم چندي پيش به 9 تن از وزيراني كه ازسوي رييس جمهور كرزي به مجلس نماينده گان معرفي شده بودند راي اعتماد دادند.

 نعمت الله غفاري معاون دوم مجلس نماينده گان روز گذشته به 8 صبح گفت مكتوبي كه از اداره عالي مبارزه با فساد اداري به پارلمان فرستاده شده به كميسيون امور فرهنگي رسيده و در اختيار رييس مجلس نيز قرارگرفته است آقاي غفاري گفت فردا يا پس فردا درجلسه هيئت اداري محتواي اين مكتوب مورد بحث قرارخواهد گرفت.

درهمين حال ، يك منبع موثق به روزنامه 8 صبح گفته است كه دوسيه اختلاس ، مربوط به محمد اسماعيل وزير انرژي و آب ميباشد اجراي عدالت بر تروريستان ، نگراني روسيه و چين از برنامه خروج نيروهاي ناتو از افغانستان از جمله مطالبي اند كه هشت صبح درصفحه دوم آنان را نشر كرده است.

 به همين ترتيب روزنامه ماندگار و ديگران يا مطالب مساله اي نشر كرده اند و يا دنبال ساير مسايل شده اند.

كابل 2ثور باختر

تنها با ابراز نگراني ها نميتوان جلو حملات تروريستي را گرفت.

مبصر آژانس باخترمينويسد ، پس از انجام يك سلسله حملات منظم وزنجيرهء از جانب تروريستان در كابل و چند ولايت ديگر كشورهاي منطقه و همسايه ها ابراز نگراني كردند و هركدام انجام اين حملات رامحكوم نمودند.

به گونه اي  خود را در غم و اندوه مردم افغانستان شريك عنوان كردند.

در اينجا سوال مطرح ميگردد كه آيا ميتوان با ابراز نگراني ها، جلو چنين حملات را گرفت و منطقه را از لانه ها و پناهگاه هاي مصوون تروريستي پاك كرد، مسلماً" پاسخ به اين پرسش ، نه است زيرا تازمانيكه تروريستان در منطقه  جولانگاه و لانه هاي مصوون داشته باشند، انجام حملات مشابه و سازمان يافته بعيد به نظر نميرسد.

آنچه ميتوان منطقه و افغانستان را از شرر اين   پديده ناميمون رها سازد، هم گرايي، درك متقابل ، همكاري و همسويي صادقانه در كار گذاري مبارزه  عليه  تروريزم است.

درين  جاي شك  نيست كه نيروهاي افغان در مهار سازي اين  حملات ،قهرمانانه عمل كردند وتوانستند تروريستان را از پا در آورند، اما وضعيت موجود منطقه ، وحمايت برخي حلقه ها از تروريستان مبين اين حقيقت تلخ است كه اين  اولين و آخرين حملات تروريستي به مردم افغانستان نخواهد بود، آنچه ميتواند اين  حملات را ازميان بردارد، همگرايي و همسويي كشور هاي منطقه در مبارزه  صادقانه عليه ترويزيم مي باشد.

تازمانيكه از تروريزم به عنوان ابزار سياسي و هرم فشارعليه  ديگران استفاده شود ممكن نسبت بساط تروريزم از منطقه چيده شود با نگرش كوتاه نتيجه اي دست ياب ميگردد كه بايد به تجهيز نيروهاي امنيتي افغان بيشتر از گذشته توجه گردد و دستگاه استخباراتي كشور  را چنان تقويت بخشيد  كه قابليت جنبيدن تروريستان را در منطقه زير كنترول داشته باشند و با اقدامات پيشگيرانه طرح و پلانهاي  تروريستي آنان را خنثي ساخته بتوانند. برخي آگاهان از كشورهاي منطقه و متحدان  افغانستان ميخواهند كه با ابرازنگرانيها نميتوان تروريزم رامهار كرد، بل با نيروهاي امنيتي قوي و مجهزبه تسليحات  پيشرفته ميتوان تروريزم را به زانو در آورد آنچه كه از ابتدا تاكنون رهبري افغانستان اين موضوع رابا جامعه بين المللي مطرح ساخته و از آنها خواسته است  تازمانيكه نيروهاي امنيتي كشور تجهيز نشوند، قابليت هاي رزمي و تهاجمي آنان ارتقا داده نشود،  تروريزم خود رامصوون ميداند، زيرا جامعه جهاني ناتو ميخواهند تاسال 2014 افغانستان راترك كنند، تروريستانوحلقات  استخباراتي ميكوشند بازهم  منطقه و افغانستان رابه چالش در آوردند، ايستاده گي در برابرچنين توطيه  بازهم و بازهم مستلزم افغانستاني ميباشند كه داراي نيروهاي زميني و هوايي قوي  و مجهز باشد. شماري از آگاهان پيوسته روي تجهيز و تقويت نيروهاي هوايي كشور تاكيد كرده اند، امااين جامعه بين المللي و متحدان افغانستان اند كه نخواسته اند نيروهاي امنيتي كشور با توپ و تانک و جنگنده هاي هوايي پيشرفته مجهز گردند، به هر صورت ده سال سپري شد و تازماني خروج نيروهاي بين المللي از افغانستان هنوز هم زمان وجوددارد و درين مدت بايد، جامعه جهاني و متحدان افغانستان در توانمندي اردو، پوليس و نيروهاي امنيتي توجه كند.

افغانستان را صاحب نيرو ي دفاعي و تسلیحاتي بسازند كه بتواند بحران موجود در منطقه را پاسخگوباشد.