27 سنبله 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سمینار توضیحی پیرامون تطبیق کُدجزا پایان یافت

سمینار توضیحی پیرامون تطبیق کُدجزا پایان یافت

کابل باختر 27 سنبله سمینار عالی توضیحی و شناسایی چالشهای ...

مشاور امنیت ملی از بین بردن لانه های دشمن در بدخشان را متعهد شد

مشاور امنیت ملی از بین بردن لانه های دشمن در بدخشان را متعهد شد

فیض آباد 27 سنبله باختر مشاور امنیت ملی رییس جمهوری کشور...

یازده طالب در بلخ کشته شدند

یازده طالب در بلخ کشته شدند

مزارشریف 27 سنبله باختر یازده طالب مسلح در بلخ دیشب در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

كابل باختر/ 3/ ثور

شماري از روزنامه هاي چاپي غير حكومتي در پايتخت كه بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره هاي امروزي روي مسايل مختلف سياسي و نظامي دركشور بحث كرده اند و نيز اخبار و گزارشهاي را درمورد رويداد هاي جاري كشور و منطقه نشر كرده اند.

 روزنامه ويسا در صفحه اول از قول حامدكرزي رييس جمهوري اسلامي افغانستان نوشته كه كميته انتقال و مديريت زندان بگرام بايد كارهاي خود را به طور جدي آغاز نمايد.

 به نوشته اين روزنامه ولسي جرگه بودجه ملي سال 1391 را تصويب كرد.

ويسا همچنان درصفحه اول از قول اداره آماده گي مبارزه با حوادث كشور خبرداده كه بيش از 20 ولايت در تهديد سيلاب قرار دارند.

 سالگرد پيروزي مجاهدين با شكوه تجليل خواهدشد.

مطلب ديگري است كه روز نامه ويسا دربرگ نخست از قول وزير دفاع ملي كشور مطرح كرده است.

ويسا درصفحه چهارم از قول مجلس نماينده گان مطرح كرده است كه از توزيع پاسپورت درايران به مهاجرين افغان توسط شركت ايراني بايد جلوگيري شود اين روزنامه همچنان در همين صفحه از قول رييس جمهوري تاجكستان مطرح كرده است كه بدون تامين امنيت درافغانستان تامين امنيت آسياي مركزي ناممكن ميباشد.

 به همين ترتيب روزنامه سخن جديد در صفحه اول نوشته كه بودجه سال 1391 با اكثريت آرا تصويب شد .

 سخن جديد در مطلب ديگر زيرعنوان ناتو دست به دامن چين و روسيه شد نوشته و زيران دفاع كشورهاي عضو ناتو از نشست بروكسل از روسيه و چين خواسته اند تاپس از سال 2014 به افغانستان كمك كنند . گفته ميشود كه رقم زياد اين كمك ها براي تمويل نيروهاي امنيتي افغانستان متمركز خواهد شد به گزارش خبرگزاري بخدي ، اندرس فوگ راسموسن ، دبير كل پيمان اتلانتيك شمالي يا ناتو در يك نشست خبري در بروكسل گفته است كه از كمك هاي چين و روسيه به افغانستان استقبال ميكند بيش ازاين مقام هاي امريكايي گفته بودند كه اين كشور انتظار داردتا اعضاي ناتو سالانه يك مليارد يورو 3/1 مليون دالر به افغانستان كمك كنند.

 ناتو تخمين كرده است كه مصارف سالانه نظاميان افغانستان به چهار مليارد دالر خواهد رسيد . با اين حال بريتانيا اعلام كرده است كه حاضر است سالانه 110 مليون دالر به نيروهاي امنيتي افغان كمك كند.

 توافق در باره تكس ترانزيت گاز تركمنستان و از هشت ثور به خوبي تجليل ميشود از جمله مطالب ديگري است كه سخن جديد در صفحه اول نشر كرده است.

همچنان روزنامه آرمان ملي در صفحه اول شماره امروزي نوشته كه مجلس نماينده گان بالاخره بودجه مالي سال روان را تصويب كرد.

 آرمان ملي همچنان خبرداده است كه ريزش باران تا چهار شنبه دوام خواهدكرد.

 اما اين روزنامه سرمقاله اي شماره امروزي را زير عنوان كاهش نيروهاي امنيتي با هراس برگشت طالبان نوشته ، تاآنجاكه شنيده ميشود غرب در نظر دارد اين نكته را بر دولت افغانستان بقبولاند تا در شمار نيروهاي امنيتي افغانستان بعداز سال 2014 كاهش بدهد ، اين پيشنهاد كه دقيقا"ً برمي گردد به هزينه اين نيروها درافغانستان كه حالا فرض براين است كه افغانستان از عهده اين كار بر نمي آيد . شايد درست ترين بخش اين تصميم درمقابل نيروهاي امنيتي افغانستان باشد ولي نمي توان آن را در پس از سال 2014 توجيه كرد.

 ازهمين حالا تب هراس در ميان برخي از حلقات سياسي و عامه مردم بالا گرفته است كه پس از خروج نيروهاي خارجي از افغانستان طالبان بر افغانستان مسلط خواهند شد.

 افغانستان را فريب ندهيد ؟ نفوذ ستون پنجم در تار وپود نظام حاكم و چهل فيصد از مردم هند میكروب توبركلوز را با خود شان دارند مطالبي اند كه آرمان ملي درشماره امروزي به نشر آن اقدام كرده است.

 روزنامه هشت صبح در صفحه اول خبر داده كه دست پرورده گان آي اس آي باز داشت شدند ، به نوشته اين روزنامه مجلس نماينده گان خواسته است كه لوي سارنوال و اعضاي جديد ستره محكمه معرفي شوند.

 روزنامه هشت صبح درعنوان نامه اداره عالي مبارزه با فساد را چه كسي پنهان كرده است ؟ نوشته اداره عالي مبارزه با فساد اداري گفته است با وجودي كه دوسيه يكي از وزيراني راكه به 70 مليون دالر اختلاس متهم ميباشد به مجلس نماينده گان فرستاده اما با آن هم اين وزير از نماينده گان مردم اعتماد گرفته است . نماينده گان مردم چندي پيش به 9 تن از وزيراني كه ازسوي رييس جمهور كرزي به مجلس نماينده گان معرفي شده بودند راي اعتماد دادند.

 نعمت الله غفاري معاون دوم مجلس نماينده گان روز گذشته به 8 صبح گفت مكتوبي كه از اداره عالي مبارزه با فساد اداري به پارلمان فرستاده شده به كميسيون امور فرهنگي رسيده و در اختيار رييس مجلس نيز قرارگرفته است آقاي غفاري گفت فردا يا پس فردا درجلسه هيئت اداري محتواي اين مكتوب مورد بحث قرارخواهد گرفت.

درهمين حال ، يك منبع موثق به روزنامه 8 صبح گفته است كه دوسيه اختلاس ، مربوط به محمد اسماعيل وزير انرژي و آب ميباشد اجراي عدالت بر تروريستان ، نگراني روسيه و چين از برنامه خروج نيروهاي ناتو از افغانستان از جمله مطالبي اند كه هشت صبح درصفحه دوم آنان را نشر كرده است.

 به همين ترتيب روزنامه ماندگار و ديگران يا مطالب مساله اي نشر كرده اند و يا دنبال ساير مسايل شده اند.

كابل 2ثور باختر

تنها با ابراز نگراني ها نميتوان جلو حملات تروريستي را گرفت.

مبصر آژانس باخترمينويسد ، پس از انجام يك سلسله حملات منظم وزنجيرهء از جانب تروريستان در كابل و چند ولايت ديگر كشورهاي منطقه و همسايه ها ابراز نگراني كردند و هركدام انجام اين حملات رامحكوم نمودند.

به گونه اي  خود را در غم و اندوه مردم افغانستان شريك عنوان كردند.

در اينجا سوال مطرح ميگردد كه آيا ميتوان با ابراز نگراني ها، جلو چنين حملات را گرفت و منطقه را از لانه ها و پناهگاه هاي مصوون تروريستي پاك كرد، مسلماً" پاسخ به اين پرسش ، نه است زيرا تازمانيكه تروريستان در منطقه  جولانگاه و لانه هاي مصوون داشته باشند، انجام حملات مشابه و سازمان يافته بعيد به نظر نميرسد.

آنچه ميتوان منطقه و افغانستان را از شرر اين   پديده ناميمون رها سازد، هم گرايي، درك متقابل ، همكاري و همسويي صادقانه در كار گذاري مبارزه  عليه  تروريزم است.

درين  جاي شك  نيست كه نيروهاي افغان در مهار سازي اين  حملات ،قهرمانانه عمل كردند وتوانستند تروريستان را از پا در آورند، اما وضعيت موجود منطقه ، وحمايت برخي حلقه ها از تروريستان مبين اين حقيقت تلخ است كه اين  اولين و آخرين حملات تروريستي به مردم افغانستان نخواهد بود، آنچه ميتواند اين  حملات را ازميان بردارد، همگرايي و همسويي كشور هاي منطقه در مبارزه  صادقانه عليه ترويزيم مي باشد.

تازمانيكه از تروريزم به عنوان ابزار سياسي و هرم فشارعليه  ديگران استفاده شود ممكن نسبت بساط تروريزم از منطقه چيده شود با نگرش كوتاه نتيجه اي دست ياب ميگردد كه بايد به تجهيز نيروهاي امنيتي افغان بيشتر از گذشته توجه گردد و دستگاه استخباراتي كشور  را چنان تقويت بخشيد  كه قابليت جنبيدن تروريستان را در منطقه زير كنترول داشته باشند و با اقدامات پيشگيرانه طرح و پلانهاي  تروريستي آنان را خنثي ساخته بتوانند. برخي آگاهان از كشورهاي منطقه و متحدان  افغانستان ميخواهند كه با ابرازنگرانيها نميتوان تروريزم رامهار كرد، بل با نيروهاي امنيتي قوي و مجهزبه تسليحات  پيشرفته ميتوان تروريزم را به زانو در آورد آنچه كه از ابتدا تاكنون رهبري افغانستان اين موضوع رابا جامعه بين المللي مطرح ساخته و از آنها خواسته است  تازمانيكه نيروهاي امنيتي كشور تجهيز نشوند، قابليت هاي رزمي و تهاجمي آنان ارتقا داده نشود،  تروريزم خود رامصوون ميداند، زيرا جامعه جهاني ناتو ميخواهند تاسال 2014 افغانستان راترك كنند، تروريستانوحلقات  استخباراتي ميكوشند بازهم  منطقه و افغانستان رابه چالش در آوردند، ايستاده گي در برابرچنين توطيه  بازهم و بازهم مستلزم افغانستاني ميباشند كه داراي نيروهاي زميني و هوايي قوي  و مجهز باشد. شماري از آگاهان پيوسته روي تجهيز و تقويت نيروهاي هوايي كشور تاكيد كرده اند، امااين جامعه بين المللي و متحدان افغانستان اند كه نخواسته اند نيروهاي امنيتي كشور با توپ و تانک و جنگنده هاي هوايي پيشرفته مجهز گردند، به هر صورت ده سال سپري شد و تازماني خروج نيروهاي بين المللي از افغانستان هنوز هم زمان وجوددارد و درين مدت بايد، جامعه جهاني و متحدان افغانستان در توانمندي اردو، پوليس و نيروهاي امنيتي توجه كند.

افغانستان را صاحب نيرو ي دفاعي و تسلیحاتي بسازند كه بتواند بحران موجود در منطقه را پاسخگوباشد.

شنبه 2 ثور

شماری از روزنامه های چاپی غیرحكومتی در پایتخت كه بدسترس قرار گرفته اند در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در كشور پرداخته اند ونیز اخبار و گزارش هایی را در مورد رویداد های جاری كشور و منطقه نشر كرده اند.

روزنامه آرمان ملی سرمقاله شماره امروزی را زیر عنوان پیام حملات انتحاری اخیر؟ نوشته و آورده است :‌نگاه سطحی و مشكلی به حملات انتحاری شهر كابل و قضاوت خوشبینانه نسبت به شجاعت و درایت نیروهای امنیتی و شعار گرفتن مسوولیت های امنیتی ذهیت ملت به خون نشسته ما را از پیام اصلی این اعمال وحشیانه كه آینده بس تاریك وخطرناك را پیشروی ما می گذارد منحرف می سازد. مسلماً" هدف حلقات تروریستی از راه اندازی این موج دود و خون،‌ ایجاد وحشت در مقطع زمانی كوتاه بین 18 ساعت نبود بلكه این حركت وحشتناك كه همزمان با معرفی رییس جدید شورای عالی صلح و در آستانه نشست

سران ناتو در بروكسل و نشست شیگاگو پیام های روشنی برای جامعه جهانی، شورای عالی صلح و در مجموع ملت درد دیده و رنج آشنای افغانستان داشت.

نختسین پیام:‌ نمایش قدرت تروریستان و شكننده بودن اوضاع امنیتی كشور در حال و آینده بود،چه همزمان بودن حملات انتحاری در پایتخت و ولایت های كشور بیانگر این واقعیت است كه انتحاریون و تروریستان به خاطر اجرای عملیات انتحاری در پایتخت از بستر و فضایی امن برخوردار بوده تحركات و ارتباطات شان از نظر نیروهای استخباراتی  كاملاً"‌ مخفی است.

آرمان ملی در شماره امروزی از قول رییس جبهه ملی افغانستان مطرح كرده كه غربی ها مجاهدین را فریب داده و یك رژیم دست نشانده را به مردم تحمیل كردند.

همچنان این روزنامه نوشته كه برادری كرزی با طالبان ریشه به گذشته ها دارد.

آرمان ملی همچنان خبر داده كه برادر كرزی كابل بانك را می خرد و نیز از قول سفیر امریكا در كابل در خطاب به طالبان نوشته اگر بجنگید كشته می شوید.

آرمان ملی همچنان نوشته پرونده اختلاس 13 ملیون دالری رییس پیشین بانك ملی كجاست؟

روزنامه هشت صبح در صفحه اول از قول سفیر امریكا در كابل نوشته كه شبكه حقانی تهدیدی بزرگ است.

مجلس نماینده گان اظهارات لودین را رد كرده عنوان مطلب دیگری است كه در صفحه اول نشر كرده است و همچنان ازقول احمد ضیا مسعود رییس جبهه ملی افغانستان آورده است كه پس از خروج ناتو كرزی با طالبان ائتلاف می كند.

هشت صبح سرمقاله ای شماره امروزی را زیر عنوان همه فریاد می زنند، رییس جمهور خاموش می ماند نوشته و پیرامون رویداد های اخیر انتحاری و واكنش های آن از جمله واكنش سفیر ایالات متحده امریكا در كابل مکث كرده است.

به نوشته این روز نامه :‌ سفیر امریكا در كابل، در گفتگویش با رسانه ها به روز پنجشنبه و پس از رویدادهای اخیر تروریستی در شهر كابل و  چند شهردیگر كشور،  از ریشه این همه فعالیت های تروریستی در خاك پاكستان یاد كرد.

به قول راین كراكر، ‌این كار احتمالاً" كار شبكه حقانی است كه ارتباط نزدیكی با طالبان دارد و در پاكستان فعالیت می كند. سفیر امریكا دركابل از پاكستان خواست تا جلو فعالیت این گروه ها را در خاكش بگیرد. طالبان نیز رسما"ً‌ مسوولیت اجرای تهاجمات اخیر را به عهده گرفتند.

با توجه به گفته های سفیر امریكا دركابل كه ناشی از اطلاعات استخباراتی گسترده ی امریكا در منطقه است، این سوال به میان می آید كه چگونه دولت مردان افغانستان به ویژه رییس جمهور كرزی از ارتباط دادن حملات اخیر با طالبان خاموشی اختیار كرد و حتی در مواردی تلویحاً‌" گفت كه این كار را طالبان انجام نداده اند به همین ترتیب هشت صبح در صفحه های دیگر شماره امروزی مطالب فراوانی را نشر كرده است.

روزنامه ماند گار در صفحه اول شماره امروزی به نگرانی ناتو نسبت به آینده مبهم افغانستان پرداخته و زیر عنوان نگرانی های ناتو از آینده مبهم افغانستان نوشته : آقای كرزی در سخنان خود پس از حملات كابل، به وضاحت به طالبان گفت كه اگر می خواهید انتقام بگیرید، از مردم افغانستان انتقام نگیرید بلكه از كسانی دیگری انتقام بگیرید، این كسانی دیگر كی ها اند‌ ؟

مگر غیر از سربازان خارجی مستقر در افغانستان اند؟!

ماندگار نیز ازقول رهبر جبهه ملی در صفحه اول نوشته كه پس از سال 2014 كرزی به طالبان ائتلاف می كند.

همچنان این روزنامه در مطلب دیگر نوشته كه سناتور جمهوریخواه امریكایی اعلام كرد كه سازمان استخبارات پاكستان، شبكه حقانی را در سازماندهی عملیات هایش درافغانستان علیه نیروهای ناتو و امریكا پشتیبانی می كند.

روزنامه شاخص در سخن شاخص نوشته :‌ وحشیگری ، تنها معیار رفتار نظامیان، ‌امریكایی،‌ این روزنامه در مطلب زیر عنوان حق كاپیتو لاسیون به قانونی اطلاع می گردد كه بر اساس آن، نظامیان و اتباع كشور دارای این حق در هر سرزمین كه این قانون را به رسمیت می شناسد، از هر گونه پیگیرد قانونی مصئون بوده و در صورت ارتكاب به جنایتی، دستگاه قضایی كشور میزبان صلاحیت مجازات فرد خاطی را ندارد. شاخص در برگهای دیگری شماره امروز مطالب دیگری را نشر كرده است.

سخن جدید شماره امروزی را با نگرانی شدید روسیه از آینده افغانستان آغاز كرد و در مطلب دیگر زیر عنوان همكاری های رو به افزایش  افغانستان و تركمنستان به نشست عشق آباد توجه كرده است.

این روزنامه همچنان نوشته كه انگلستان به خروج نیروهایش تا پایان سال 2014 تاكید دارد.

به همین ترتیب روزنامه های انصاف، وحدت، و دیگران در شماره های امروزی یا با نشر مطالب مشابه ای پرداخته اند و یا دنبال سایر مسایل شده اند.

 انجام مذاكرات با هر گروه كه صلح و تامين امنيت پايدار در كشور را تضمين كند جمهوري اسلامي افغانستان ازآن دريغ نميكند.

مبصر آژانس باختر مينويسد، جنگی كه از سي سال و اندي در افغانستان جريان دارد جز تباهي ويراني كشور، افغان را دربرابر افغان قراردادن و تخريب  زيربناهاي اقتصادي و فرهنگي چيزي در قبال نداشته است.  هر روزي كه درين كشور حمله انتحاري صورت ميگيرد، انفجار و درگيري به وجود مي آيد قرباني آن افغان ها ميباشند.

آنانيكه خود را انتحاري ميكنند و آنانيكه انفجار و درگيري ها را سازمان ميدهند به صورت حتمی شماري از آنها افغانهاي می باشند كه خود را ميكشند و ديگران را به سوگ و ماتم  مينشانند.

جلو گيري از كشته شدن افغانها، جلوگيري از ويراني اشك وماتم در اولويت جمهوري اسلامي افغانستان قراردارد و به اين دليل هرآنكه بخواهد گامي به سوي نيل به اين اهداف بردارد، دولت از آن به گرمي استقبال ميكند، تاباشد هيزمي را از آتش داني جنگي كه افغانها را ميسوزاند بكاهد، برخي ها مدعي شدندكه گويا آنها به انتقام جويي از افغانها به چنين حملات دست زده اند.

حامدكرزي رئيس جمهوري اسلامي افغانستان در سيمينار بين المللي به مناسبت يكصدو پنجاهمين سالگرد تولد علامه محمود طرزي تحليلي روشني از جنگ وصلح ارايه كرده بيان داشت.

در این عمل انتقام که اینها علیه خارجی ها بنا کردند صدمه را کی دید؟ تمام صدمه را افغانستان و اسلام دید، ۳۵ نفر جوانی که بنام طالب به افغانستان آمد تعدادی شاید افغان بوده باشند تعدادی خارجی بوده باشند ظاهرا  همه شان مسلمان همه شان جوان بودند. به عوض اینکه تعلیم میکردند عالم دین، ملا، معلم، داکتر و زراعت پیشه میشدند، انتحاری شدند نه به خود چیزی آوردند نه به فامیل و نه به وطن و نه به دین بلکه  باعث کشتار مسلمانان دیگر نیز گردیدند ۳۵ نفر جوان افغانستان را به این ترتیب اینها ضایع کردند با شستشوی مغزی ظالمانه و ضد دین و ضد ترقی و ضد خاک.

سربازها و جوانان محافظ افغانستان از وزارت دفاع ،داخله و امنیت ما که قربانی دادند و با شجاعت از مردم و خاک خود دفاع کردند. قربانی های دیگری از مسلمانان و افغانها بود، در این حادثه هزاران طفل مکتبی که در مکتب ماندند و هزاران فامیل افغان پریشان شدند، قربانیان دیگری این حادثه بودند. مردم نتوانستند به مساجد بروند و نماز بخواندند  و همچنان نرفتن آنها به دکان ها و کسب و کار،. نقص اسلام و افغان بود.

 مسجد که جدیداً" در مرکز شهر ما درپارک زرنگار تعمیر شده یکی از مساجد بسیار زیبای افغانستان است. آنهایی را که به این کار خیر دست زده اند از جانب ملت افغانستان تشکر میکنیم. همان روز در این مسجد قرائت جریان داشت و من در دفتر خود با وکلای زن شورای پاکستان و وکیل صاحبای خود ما در صحبت بودم و وقتی که در ملاقات دیگری با روسای کمیسیون های شورای ما به بحث روی بودیجه بودیم، هنوز هم صدای این قرائت می آمد ولی با آغاز فیرها، صدای قرائت خاموش شد. پس اینها قرآن خواندن را  با آمدن خویش به نام دفاع وطن و دین و مردمش با حمله بر خارجی ها، بند کردند. همان روز مردم واشنگتن ، قرار در خانه خود نشسته بودند، خبر هم نبودند از سی ان ان و بی بی سی شنیدند. در لندن کار و زنده گی به خوبی ادامه داشت، پسر و دخترشان به مکتب می رفتند، جرمنی ، چین ، روسیه به همین ترتیب همه اش نه مکتب شان بسته شد نه شیشه خانه شان شکست، و نه کاری دیگری شد اما در کابل، ننگرهار ، پکتیا و لوگر خانه مسلمان ها خراب شد وهمه در اضطراب، ترس و در پریشانی شد و اقتصادشان  صدمه دید.

حقيقت امر چنين است، بيگانگان ميخواهند افغانها و كشورشان را تباه كنند وبرخي از افغانان غافل از دين  ووطن را گمراه سازند و مانند ابزار از انها استفاده كنند.

رهبري افغانستان كه باشجاعت درهر میز مذاكره و مفاهمه مينشيند ميخواهند دشمنان تاريخي افغانستان را بي ابزار بسازد و افغانان فريب خورده را به آغوش وطن برگردانند  تا به اينگونه آتش جنگ فروكش كند و بساط انفجار و انتحار برداشته شود.