25 سنبله 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

چهار طالب در بلخ کشته شدند

مزارشریف 25 سنبله باختر چهار طالب مسلح در بلخ دیشب در...

حسینه صافی مشکلات و خواست های شماری ازمتنفذان منطقه مس عینک را شنید

حسینه صافی مشکلات و خواست های شماری ازمتنفذان منطقه مس عینک را شنید

کابل باختر25 سنبله حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز دردیدار...

سومین اجلاس شورای عالی نمایندگان اتاق تجارت برگزارشد

کابل باختر/۲۵/ سنبله سومین اجلاس شورای عالی نمایندگان اتاق تجارت وسرمایه...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

 

كابل باختر/ 22/ حمل

شماری از روزنامه های چاپی غیر حكومتی در پایتخت كه بدسترس قرارگرفته اند ، در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی دركشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درمورد رویدادهای جاری كشور و منطقه نشر كرده اند.

 روزنامه انصاف در شماره امروزی ازقول حامدكرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان عنوان كرده است ، دولت باید ثابت كند كه حافظ مردم افغانستان می باشد.

 این روز نامه در یاد داشتی نوشته : نیروهای امریكایی به هیچ قیمتی حاضر به واگذاری كامل عملیات های شبانه به نیروهای افغان نیستند زیرا این امر به آنها اجازه می دهد تا كاری را درروز نمی توانند انجام دهند درشب انجام دهند . جدااز اینكه این عملیات باسنت ها و هنجار های اجتماعی جامعه افغانی نیز در تضاد و تعارض است.

 ازنظر حقوق بین الملل ناقض حاكمیت ملی افغانستان ، از نظر حقوق داخلی منحل نظم عمومی و امنیت عامه از نظر حقوق مدنی ، تجاوزبه حریم خصوصی افراد و هتك حرمت خانواده ها و زنان و از نظر حقوق جنگ ناقض مفاد كنوانسیون ژینو و دیگر معاهدات بین المللی است انصاف همچنان درصفحه اول نوشته كه برای سومین باربودجه ملی سال 1391 از سوی مجلس نماینده گان رد شد.

 به همین ترتیب روزنامه انصاف دربرگهای دگر شماره امروزی سایر مطالب را نشر كرده است.

 اما روز نامه شاخص در صفحه اول زیر عنوان ،آیاماهیت پیمان استراتیژیك ، تغییر كرده است نوشته ، سرانجام كنترول حملات شبانه به نیروهای افغان سپرده شد .حملات شبانه نیروهای خارجی به بهانه دستگیری و مقابله با نیروهای تعارض مسلح افغان كه در جریان آن به كرات حریم خصوصی خانواده ها نقض و عنعنات ملی نادیده گرفته شده بود یكی از موارد اختلاف میان دولت افغانستان و مقامات امریكا میبود رییس جمهور محترم در این باره با اتخاذ موضعی عزتمندانه بارها مصرانه خواستار توقف این قبیل حملات گردیده بود درجریان این حملات كه شب هنگام نیروهای امریكایی از زمین و هوا و در ودیوار وارد خانه های مردم شده شروع به تفتیش بازداشت و حتی قتل مردم میگردند.

ازمواردی بود كه باعث ایجاد فاصله میان مردم و حكومت شده و طالبان نیز با ایفای نقشی سودجویانه ازآن به عنوان مصداقی برای دست نشانده خواندن دولت افغانستان بهره می بردند.

شاخص درصفحه اول همچنان زیر عنوان هدر رفتن ملیارد ها دالر در جاده های كشور نوشته عبور و مروری هرچند اندك در راههای ارتباطی میان شهر های مهم افغانستان بسیاری از اوقات بارها و بارها مدت زمان بیشتری را نسبت به مدت استاندارد آن را بر می گیرد . چنین معضله ای حتی در مسیر هایی كه ده سال گذشته و با صرف بودجه های هنگفت اعمار و قیر ریزی شده اند نیز وجود .

شاخص در دیگری صفحه های شماره امروزی به نشر سایر مسایل پرداخته است.

 سخن جدید برگ نخست شماره امروزی با مطلبی زیر عنوان برای دومین بار با كارت سرخ نماینده گان به بودجه ملی سال 1391 آغازكرده و نوشته مجلس نماینده گان درجلسه عمومی روز گذشته برای دومین بار طرح بودجه مالی سال 1391 را پس از بحث و رایزنی ردكردند.

طرح بودجه مالی 1391 برای دوبارپس از ارسال دوباره از سوی وزارت مالیه ، دریك كمیسیون ویژهء متشكل از نماینده گان مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

توزیع گندم به شهروندان غزنی مطلب دیگر است كه روز نامه سخن جدید درصفحه اول نشر كرده است.

 افغان سازی عملیات شبانه راه ناهموار پیمان راهبردی دست فروشان ، سازماندهی به جای برخورد از جمله مطالب دیگری میباشندكه سخن جدید درصفحه اول نشر كرده است.

 این روزنامه همچنان خبرداده كه وزارت تحصیلات عالی به دختران بازمانده ازكانكور كمك میكند و درصفحه اخیر زیرعنوان زخم های مخفی نظامیان انگلستان نوشته : یك روزنامه انگلیسی با اعلام افزایش تكان دهنده بیماری های روانی میان نظامیان انگلیسی به زخم های مخفی این نظامیان اشاره كرده و نوشته كه 9 هزار نظامی قربانی پنهان جنگ های انگلیس درعراق و افغانستان هستند.

 روزنامه وحدت در صفحه اول نوشته كه دانش آموزان كابل با استراتیژی مبارزه با فساد اداری آشنا می شوند و درمطلب دیگر زیر عنوان قتل مرموز دو خواهر جوان درشهر هرات نوشته : دو خواهر درشهر هرات به گونه ای مرموزی از سوی مردان مسلح ناشناس با شلیك گلوله به قتل رسیدند.

 وحدت در سرمقاله ای خود نوشته كه افغانستان پس از سال 2014 به كدام طرف حركت خواهد كرد ؟ آیا مامن ملجا دو باره ی تروریست های بین المللی خواهد شد ؟ آیا دست آوردهای ده ساله درحوزه آزادی بیان و مطبوعات و رسانه ها دفن خواهد شد؟ آیا سنگرها قومی دوباره فعال خواهند شد. آیا توتالیتاریزم دهان خواهد گشود و آزادی های مدنی را دوباره خواهد بلعید ؟ آیا سرنوشت سیاست كشور به دست كشورهای همسایه سپرده خواهد شد؟

آیا باردیگر كابل به دست گروه های سیاسی جناحی دست به دست خواهد شد ؟ آیا بحران افغانستان درس عبرتی برای كشور های منطقه خواهد شد.

پرسش هایی از این دست امروزه در ذهن پرسشگرهر شهروند افغانستانی مطرح است كه باید از نظر آگاهان سیاسی دور نگه داشته نشود.

اماروزنامه ماندگار صفحه اول باهشدار والی نورستان آغازكرده و نوشته : 400 مامور محاصره شده دولت در خطر مرگ قراردارند.

به نوشته این روزنامه ، یك قطعه 600 نفری امر به معروف و نهی از منكر كه به " سیاه پوشان " مشهور هستند تحت رهبری و سازماندهی " كرلی میز" كه فرمانده ای اس ای پاكستان میباشد در تلاش به اشغال تمامی مناطق كامدیش و از بین بردن 400 نفری است كه از قریه كامدیش دفاع میكنند.

ماندگار از قول معین وزارت مالیه نوشته كه نماینده گان مجلس خواهان افزایش معاش شان شده اند.

ماندگار درمطلب دیگر از قول شماری از اعضای شورای سراسری علما افغانستان نوشته كه سفر به خارج مفكوره علما را تغییر داده است.

به نوشته این روزنامه شماری از اعضای شورای علمای افغانستان كه اخیرا"ً به هند و مالیزیا سفر كرده اند می گوینداین سفرها تفكر شان را تغییر داده است.

 به همین گونه ماندگار در مطلبی زیر عناوین اتهام امنیت ملی بر برخی رسانه ها ، حامد كرزی حاكمیت ملی ثبت شده را نیز نشر كرده است.

كابل باختر/ 21/ حمل

امضای یاد داشت تفاهم درمورد افغانی سازی عملیات وی‍ژه گامی در راستای تثبیت و تحكیم حاكمیت ملی محسوب میگردد.

مبصر سیاسی آژانس باختر مینویسد : انجام كامل عملیات ویژه به رهبری افغان ها اگر از جانبی در راستای تحكیم حاكمیت ملی گام مهم تلقی میگردد از سوی دگر بیانگر ظرفیت و قابلیت های محاربوی نیروهای افغان میباشد.

در یاد داشت تفاهمی كه دراین مورد میان افغانستان و ایالات متحده دیروز دركابل امضا شد نقطه عطفی به خاطر نیل به اهدافی میباشد كه نماینده گان مردم افغانستان درلویه جرگه عنعنه ای آن مطرح ساختند و از حكومت خواستند كه دیگر مردم افغانستان تحمل خود سری های نیروهای بین المللی را ندارند و باید به آن پایان داده شود.

 قبل از برگزاری لویه جرگه عنعنه ای زعامت افغانستان بارها خواستار توقف عملیات شبانه، خانه پالی های خود سرو توقیف افغانها توسط نیروهای بین المللی گردیده بودند . حتی در برخی موارد اسباب نگرانی شدید رهبری افغانستان را فراهم ساخته بود به هر صورت، افغانی سازی عملیات های ویژه و واگذاری مسوولیت زندان بگرام به جانب افغانستان و امضای یاد داشت های تفاهم در زمنیه ها میرساند كه سرانجام جامعه بین المللی درك كردند ، كه طرح های جانب افغانی در حل مساله مربوط به كشور دارای عمق و ریشه بوده و مایه از سیاستی جامعه شناختی دارد . زمانیكه نظام به توقف این عملیات ها متكی به اراده مردم تاکید كرد داوری ها و ابراز نظرهای غیر موجه و مایه گرفته از محدود نگری مطرح میگردید .

رهبری افغانستان با خرد سیاسی و تجارب گذشته سرانجام جامعه بین المللی را متقاعد ساخت عمل ضد سنت ها و ارزش های ملی را در مغایرت كامل با قانون اساسی كشور که صورت میگرفت و این حركات مردم را بیشتر علیه نیروهای بین المللی در افغانستان تحریك می كرد.

 سند مهم تاریخی امضا شد ، دراین سند به وضاحت تصریح شده كه عملیات خاص در چارچوب قانون اساسی افغانستان بخصوص مواد چهارم ، پنجم ، هفتم ، سی و هشتم و پنجاه و هفتم اجرا میشوند در مواد ذكرشده آمده است حاكمیت ملی درافغانستان به ملت تعلق دارد دفاع از استقلال ملی و تمامیت ارضی و تامین امنیت و قابلیت دفاعی كشور از وظایف اساسی دولت می باشد و دولت و منشور ملل متحد ، معاهدات بین الدول ، میثاق های بین المللی كه افغانستان به آن محلق شده است و اعلامیه حقوق بشر را رعایت میكند به همین گونه در ماده سی و هشتم قانون اساسی كشور تسجیل گردیده " مسكن شخص از تعرض مصوون است ، هیچ شخص به شمول دولت نمی تواند بدون اجازه ساكن یا قرار محكمه با صلاحیت و به غیر از حالات و طرزی كه درقانون تصریح شده است به مسكن شخص داخل شود یا آن را تفتیش كند

زمانیكه نیروهای بین المللی بدون مجوز دولت به خانه پالی و تفیتش منازل افغانان می پر داختند واضحاًً" برخلاف قانون اساسی كشور عمل میكردند.

زمان خود سری ها با امضای این یاد داشت تفاهم پایان یافت زیرا هردو جانب متعهد گردیده اند درچهارچوب عملیات خاص، تفتیش حریم شخصی ازسوی قوای افغان صورت میگیرد و هرگاه یكی از اتباع افغان درحالت غیر عملیات خاص توسط نیروها بین المللی گرفتار میشوند به اسرع وقت جهت محاكمه و یا نگهداری در مطابقت با قوانین افغانستان به شمول پرتوكول الحاقی شماره دوم ژینو به مقامات افغان انتقال یابد . به هرحال با گذشت هرروز زمینه های كه باعث اختلاف می گردیدند برطرف میشود و راه برای امضای پیمان راهبردی با جانب امریكا هموارتر میگردد.

كابل/21/حمل/باختر

شماری از روزنامه های چاپی غیر حكومتی در پایتخت كه به دسترس قرار گرفته اند،‌در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در كشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را در مورد رویداد های جاری كشور و منطقه نشر كرده اند.

روزنامه سخن جدید صفحه اول شماره امروزی را با مطلب زیر عنوان، عملیات خاص در خاك افغانستان به نیروهای افغان سپرده شد آغاز كرده و نوشته: عملیات خاص در خاك افغانستان روز گذشته طی امضای یك توافقنامه توسط سترجنرال عبدالرحیم وردك وزیر دفاع كشور و جنرال جان آلن با قوماندان عمومی نیروهای ناتو درافغانستان به صورت رسمی به نیروهای افغان سپرده شد.

سخن جدید در مطلب دیگر از قول شهروندان آلمانی عنوان كرده كه نظامیان آلمانی را از افغانستان خارج كنید به نوشته این روزنامه شماری از شهروندان آلمان با راه اندازی تظاهرات،‌ خواهان خروج نیروهای آلمانی از افغانستان شدند.

سخن جدید همچنان در صفحه اول به كاهش جرایم مواد مخدر در یك سال گذشته توجه كرده مطلبی را نشر نموده است.

اما روزنامه انصاف برگ نخست شماره امروزی با نقل قول از جانان موسی زی سخنگوی وزارت خارجه آغاز كرده و نوشته: نقش كشورهای همسایه در برقراری صلح درافغانستان مهم و حیاتی می باشد.

انصاف همچنان نوشته كه تفاهم میان كابل و واشنگتن در مورد افغانی ساختن عملیات خاص در خاك افغانستان امضا شد.

انصاف در مطلبی زیر كلیشه سخن سر دبیر نوشته كه تا استقلال نباشد تغییر 50 درصدی نیز كار ساز نیست:

به  نوشته این روزنامه در ادامه تلاش های انتخاباتی نهادها و مراكز مختلف كشور، كمیسیون  انتخابات از تغییر 50 درصدی قانون انتخابات در كشور خبری دهد. نورمحمد نور سخنگوی كمیسیون مستقل انتخابات می گوید:‌ ما تصمیم گرفته ایم برای برگزاری یك انتخابات شفاف ریاست جمهوری آینده، در قانون انتخابات تا پنجاه درصد تغییر به وجود آوریم و مصوبه تغییر در قانون انتخابات را در هفته جاری به وزارت عدلیه خواهیم سپرد به نوشته این روزنامه برخی از آگاهان نسبت به برگزاری شفاف انتخابات ریاست جمهوری آینده كشور چندان خوشبین نیستند.

روزنامه شاخص نیز درصفحه اول شماره امروزی نوشته كه عملیات شبانه به نیروهای داخلی واگذار شد. ولی زیر كلیشه سخن شاخص عنوان آمده انصراف از تاسیس پایگاه های دایمی نظامی،  ثمرهء مقاومت مردم و نوشته،‌غرب و به ویژه امریكا با شعار مبارزه با تروریزم حاكمیت قانون و دموكراسی و بازسازی افغانستان به كشور ما هجوم آوردند،‌ سال گذشته میلادی همزمان با اعلان جدول زمانی خروج نیروهای امریكایی درافغانستان در حالی كه هیچ یك از این شعار محقق نگشته است، انگیزه اصلی غرب و امریكا از پرده بیرون افتاد و اهداف ناتو برای لشكر كشی به افغانستان روشن شد. تاسیس پایگاه های دایمی نظامی امریكا درافغانستان در قالب پیمان استراتیژیك مطرح شد.

دقیقا"ً پس از طرح این موضوع بود كه جنگ روانی برای تحمل اهداف سلطه جویانه غرب بر ملت مسلمان افغانستان شدت یافت.

به نوشته این روزنامه رییس جمهور كرزی در سال جدید خورشیدی تصمیم گیری در مورد پایگاه دایمی نظامی را به یكسال بعد موكول كرد و اكنون هیلاری كلنتن وزیر خارجه امریكا در یك عقب نشینی آشكار اعلان كرده است كه مقامات آن كشور خواستار ایجاد پایگاه های دایمی نظامی در افغانستان نیستند.

اولین نامزد انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد عنوان مطلب دیگری است كه شاخص در صفحه اول نشر كرده است به نوشته این روزنامه علی احمد جلالی اعلام كرده است،‌روزنامه شاخص نیزدر صفحه اخیر نیز به تظاهرات در آلمان توجه و از قول آنها آورده است كه نظامیان آلمانی را از افغانستان خارج كنید.

ولی روزنامه ماندگار برگ نخست شماره امروزی را با مطلب پیرامون نا امیدی جامعه جهانی از افغانستان آغاز كرده و نوشته تیوری پردازن ارگ به این نتیجه خارق العاده از وضعیت افغانستان است یافته اند كه هر قدر از جامعه جهانی فاصله بگیرند به همان اندازه می توانند كشورهای همسایه را به خود نزدیك كنند و آن جایی كه مشكل افغانستان یك مشكل منطقه یی است، راه بیرون رفت از آن نیز به ساده گی در همكاری با كشورهای منطقه می تواند میسر شود. ارگ ریاست جمهوری درمیان كشورهای هسمایه، بیشتر از همه به كشور پاكستان تمایل‌دارد و فكر می كند از آن جایی كه تروریزم و بنیاد گرایی نیز درین كشور ریشه دو انده و عمدتاً" نیروهای شورشی مخالف دولت از آن سوی مرز ها وارد افغانستان می شوند،‌ پس به ساده گی در تبانی با این كشور می توان صلح و امنیت را به افغانستان بازگشتاند.

عملیات های ویژه به نیروهای داخلی واگذار شد عنوان مطلب دگری است كه ماندگار در صفحه اول نشر كرده است.

هشدار در مورد گسترش روز افزون جنگ درولایات شرقی صد ها پاكستانی مسلح به ولایات شرقی آورده اند، پاكستان و عربستان به روند صلح شتاب بخشند و پروژه های جاده سازی متوقف گردید از مطالب دیگری می باشد كه ماند گار در صفحه اول شماره امروزی عنوان كرده است.

به همین ترتیب روزنامه سرنوشت در برگ نخست از قول انجنیر یوسف پشتون در پروژه ها هشتاد فیصد اختلاس را خارجی و بیست فیصد اختلاس را افغانها انجام میدهند سرنوشت نیز بر امضای سند تفاهم میان افغانستان و امریكا پیرامون سر انجام عملیات ویژه توسط نیروهای افغان توجه كرده مطلبی را در صفحه اول نشر كرده سرنوشت در صفحه های دیگری شماره امروزی مطالب بیشتری را نشر كرده است.

به همین ترتیب روزنامه های باور، محور هشت صبح و دیگران یا با نشر مطالب مشابه ای پرداخته اند و یا دنبال سایر مسایل شده اند

كابل باختر/ 20/ حمل

انجام عملیات های شبانه به رهبری نیروهای امنیتی كشور فاصله ایجاد شده میان مردم و دولت را كوتاه می سازد.

یكی از پیش شرط های جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر امضای پیمان راهبردی با ایالات متحده امریكا قطع عملیات های شبانه از جانب نیروهای بین المللی درافغانستان عنوان گردیده است.

 مبصر امورنظامی آژانس باختر مینویسد، یكی از عوامل عمده فاصله میان مردم و دولت و نیروهای بین المللی انجام عملیات های خود سر شبانه و خانه پالی های میباشدكه توسط نیروهای بین المللی در افغانستان صورت گرفته و میگیرد .

 علی رغم تاكیدات مكرر حامدكرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان مبنی برقطع عملیات شبانه ، خانه پالی های خود سر و بمباردمان هوایی نیروهای بین المللی اتفاقات تلخی به وجود آمد كه پیامد آن تنفر و نفرت مردم را نسبت به عمل كرد نیروهای بین المللی افزوده و فاصله را میان مردم و حكومت بیشتر ساخت .

 رهبری نظام سرانجام به خاطر نجات مردم و حفظ ارزش ها و سنت های پسندیده مردم و جلوگیری از عمیق شدن فاصله میان دولت و مردم امضای پیمان راهبردی با ایالات متحده امریكا را مشروط به ختم و قطع این تحركات دانست .

بنا به گزارشها، اكنون نیروهای بین المللی و حكومت افغانستان در مورد ساختاری كار می كنند كه به عملیات های شبانه و خانه پالی های خود سرانه ای نیروهای بین المللی پایان داده شود و نیروهای امنیتی كشور با حفظ ارزش های ملی و سنتی رهبری چنین عملیات را به عهده داشته باشند.

 بدون تردید انجام عملیات های شبانه به مهار سازی حملات رهزنانه افراطیون و دهشت افگنان بخش از فعالیت های نظامی و محاربوی را تشكیل میدهد و بدون انجام عملیات های شبانه ، متكی به معلومات دقیق استخباراتی دشمن فرصت می یابد تا شب ها را بیشتر برای خود مصوون پیدا كنند و برای تطبیق پلان های رهزنانه و تروریستی مجال یابند.

 رهبری نظام مردمی افغانستان میداندكه عملیات های شبانه جز فعالیت های نظامی و محاربوی میباشد اما اینكه این عملیات چگونه انجام یابند وچطور رهبر شوند مطمح بوده و میباشد.

 متكی به دلایل فوق یگانه راهی كه نظام برآن تاكید دارد ختم عملیات ها و خانه پالی ها خود سر توسط نیروهای بین المللی و انجام این عملیات ها با درنظر داشت ارزش ملی و سنت وطنی توسط نیروهای افغان می باشد ، اكنون بنا به گزارش ها و تاكیدات مكرر رهبری جمهوری اسلامی افغانستان اكنون پس از سالهای متمادی سرانجام نیروهای بین المللی متقاعد گردیدند كه این خود سری ها به نفع نظام نبوده و نه به نفع نیروهای بین المللی درافغانستان میباشد.

 زیرا همه به خاطر دارند كه پس سقوط نظام طالبانی در كشور مردم حضور نیروهای بین المللی را به خاطر اعاده دموكراسی و بازسازی افغانستان استقبال كردند ، اما این خود سری ها بود كه مردم نسبت به نظام و نیروهای بین المللی بی باور شدند و فاصله میان مردم بیشتر گردد.

درچنین وضعیتی مخالفان مسلح كه ازسوی استخبارات منطقه رهبری می گردند نهایت سود بردند و بیشتر منابع سرباز گیری را درمیان مردمان ساده دل و صادق قریه ها پیدا كردند.

 تطبیق راهكار عملی د رانجام عملیات های شبانه و جلوگیری در خانه پالی های خود سرخارجی میتواند فاصله ایجاد شده را در درازمدت برطرف و اعتماد از هم گسیخته را دو باره فراهم كند.

 امضای این توافقنامه، دراین مورد كه امروز میان جان آلن ووزیر دفاع ملی كشور به امضا رسید بیان ساده و آسان موقف اصولی سیاسی و درك عمیق رهبری نظام ازجامعه ووضعیت موجود دركشور میباشد.