24 میزان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

روسیه: جلو درگیری نظامیان سوریه و ترکیه را می‌گیریم

مسکو/ بی بی سی / 24 میزان / باختر روسیه اعلام...

سازمان ملل: احتمال دارد ترکیه به ارتکاب جرایم جنگی متهم شود

سازمان ملل: احتمال دارد ترکیه به ارتکاب جرایم جنگی متهم شود

نیویارک/ صدای امریکا/ 24 میزان/ باختر سازمان ملل متحد می‌گوید احتمال...

ناتو از آغاز دوباره مذاکرات 'مشروط' طالبان-امریکا استقبال کرد

ناتو از آغاز دوباره مذاکرات 'مشروط' طالبان-امریکا استقبال کرد

بروکسل/ صدای امریکا/ 24 میزان / باختر ینز ستولتنبرگ، منشی عمومی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

كابل باختر/ 18/ ثور

شماري از روزنامه هاي چاپي غير حكومتي در پايتخت كه بدسترس قرارگرفته اند در شماره هاي امروزي به بحث روي مسايل مختلف سياسي و نظامي دركشور پرداخته اند و نيز اخبار و گزارشهاي را درمورد رويداد هاي جاري كشور و منطقه نشر كرده اند.

 روزنامه ماندگار در صفحه اول زير عنوان ، وزارت ماليه خطاب به دادستاني كل ، در آستانه نشست توكيو موضوع فساد را دامن نزنيد ، نوشته ، دامن زدن به موضوع فساد اداري در آستانه نشست توكيو ، به موقف افغانستان دراين نشست آسيب ميرساند.

مبارزه جدي با فساد اداري از پيش شرط هاي اصلي جامعه جهاني درزمينه ادامه كمك هاي مالي به افغانستان به شمار ميرود.

 اين در حالي است كه دولت افغانستان از نظر فساد اداري درميان كشور هاي جهان جايگاه دوم دارد.

 ماندگار همچنان در صفحه اول از قول رييس كميسيون تفتيش مجلس نماينده گان نوشته ، شهراني قرارداد هاي معادن را به ضرر افغانستان امضا كرده است.

 به نوشته ماندگار ، نماينده ملل متحد در كابل گفته كه پس از اين در مشوره و هماهنگ باحكومت افغانستان كار مي كنم .

 حملات در پاكستان ادامه مي يابد ، عنوان مطلب ديگري است كه روزنامه ماندگار در صفحه اول از قول وزير دفاع ايالات متحده امريكا نوشته است.

 امريكا قنسلگري خود را در بلخ تخليه ميكند ، تاريخ مقاومت تدوين شود وحکام توخون خلق خوردند از جمله مطالب ديگري است كه صفه هاي روزنامه ماندگار نشر شده اند.

 اما روزنامه آرمان ملي برگ نخست رابا مخالفت ايران با امضاي موافقتنامه استراتيژيك افغانستان با امريكا آغاز كرده و از قول سفير ايران دركابل آورده است، اگر سند پيمان ازسوي شوراي ملي امضا شود ، ايران واكنش نشان ميدهد در همين مورد آرمان ملي از قول رييس مجلس سنا آورده است اظهارات سفيرايران مداخله اشكار در امور داخلي ماست.

آرمان ملي در سرمقاله اي شماره امروزي زير عنوان همسايه ! اگر مايل هستيد خانه تان نسوزد خانه ما را نسوزانيد . نوشته وضعيت آشفته و پريشان كنوني درافغانستان نتيجه مداخلات پنهان و آشكار همسايه گان افغانستان به ويژه ايران و پاكستان ،" اتحاد شوروي سابق در بيش از زمان فروپاشي آن" بوده است .

اين حقيقت چون روز ملموس است و نمي توان از آن انكار كرد . همين اكنون همسايه گان ما ، ايران و پاكستان همگام با تروزيزم بين المللي به طالبان كمك ميكنند تا بحران درافغانستان ادامه يابد و به اين ترتيب آنها ازآب گل آلود ماهي مراد خويش بگيرند.

 افسانه اظهار نگراني هاي حكومت ايران ازموجوديت نيروهاي خارجي درافغانستان هم برخاسته از همان نيات پليد شان در افغانستان و منطقه است ورنه ميشود كه افغانستان سال هاي پيش از امروز ، به امن ميرسيد و امروز درافغانستان تيري از تيركش بيرون نمي شد.

 سرمقاله به همين گونه ادامه يافته است.

روزنامه آرمان ملي از بازار اختطاف شد ، حكومت 36 مليون دالر از شركت هوانوردي آريانا قرضداراست عنوان هاي مطالب ديگري هستند كه روزنامه آرمان ملي به نشر آن در صفحه اول اقدام كرده است.

 به همين ترتيب روزنامه هشت صبح نيز برگ نخست را به اظهارات سفير ايران دركابل آغاز كرده ودرمطلب ديگر زيرعنوان ، ايجاد موانع در برابر مبارزه با فساد و ازسوي شماري از ادارات دولتي ، نوشته لوي سارنوالي ميگويد ، برخي از نهاد هاي حكومتي مانع تلاش هاي لوي سارنوالي در جهت مبارزه با فساد اداري ميشوند.

در حالي كه موجوديت فساد در ادارات حكومتي نگراني هايي در مورد احتمال كاهش و يا قطع كمك هاي جامعه جهاني به افغانستان را به ميان آورده است ، گزارش ها مي رساند كه برخي از ادارات حكومتي موانعي را در برابر مبارزه با فساد اداري ايجاد ميكنند.

 رحمت الله نظري ، معاون لوي سارنوالي به راديو آزادي گفته است كه برخي از ادارات حكومتي نمي گذارند كه قانون بالاي افرادي كه در فساد اداري دست دارند تطبيق گردد ، او گفته است " هركسي راكه ما به اتهام يك جرم دستگيرميكنيم ، اداره مربوط كه شخص مربوط همان اداره حكومتي است به دفاع همين شخص ايستاده ميشود و حتي مي گويندكه آبروي كارمند ما را حفظ كنيد درحالي كه اين شخص جرم كرده ، پول گرفته است ، پس آبروي اين شخص چي معني دارد ، يعني از مجرم دفاع ميكنند و مي خواهند قانون نقض شود ."

هشت صبح همچنان در صفحه اول خبر داده كه دو فرمانده طالبان در فارياب كشته شدند.

 سفير ايران با پيام دوستي يا تهديد عنوان سرمقاله اي شماره امروزي هشت صبح است كه به اظهارات سفير ايران دركابل معطوف گرديده است.

 روزنامه سخن جديد درصفحه اول بريك سخنراني تا ملي كرده وزير عنوان ، اهانت به يك ملت با بي پروايي كه سرخط خبرهاي جهان ميشود ، نوشته " اين روزها فقط چند ثانيه وقت براي يك تصوير و يك عكس نياز است تا شما را به سرخط اخبار تبديل كندو اين ميتواند بر ماموریت كه ما در گير آن هستيم تاثيرگذارد .

اين سرخط ها ميتواند همرزمان شما را به خطر مواجه سازد و به روحيه آنها صدمه وارد كند و اين ها مي توانند جايگاه ما را درجهان خساره مند سازد."

به نوشته سخن جديد اين اظهارات چند روز پيش وزير دفاع ايالات متحده با لاترين مقام نظامي دراين كشور است كه در ايالت جورجيا و درجمع صدها تن از سربازاني ايرادگرديدكه راهي افغانستان بودند.

 اين روزنامه همچنان ازقول سخنگوي وزارت خارجه كشور نوشته كه از خاك افغانستان عليه هيچ كشور استفاده نميشود.

عضويت افغانستان در مجمع عمومي پارلمان هاي آسيا – او قيانوسيه ضرورت افغانستان به روابط سالم منطقه يي ، موافقت نامه ي راهبردي با دولت مستعجل از جمله مطالب ديگري است كه روزنامه سخن جدید به نشر آن پرداخته است.

به همين ترتيب روزنامه هاي سروش ملت ، شاخص ، انصاف و ديگران در شماره هاي امروزي يا به نشر مطالب مشابه اي پرداخته اند و يا دنبال ساير مطالب شده اند.

كابل 17 ثور باختر

مروري به نشرات برخي از روزنامه هاي چاپي غير حكومتي در پايتخت يكشنبه 17 ثور

شماري از روزنامه هاي چاپي غيرحكومتي در پايتخت كه بدسترس قرارگرفته اند .

در شماره هاي امروزي به بحث روي مسايل مختلف سياسي  و نظامي در كشور پرداخته اند و نيز اخبار و گزارشهاي را در مورد  رويدادهاي جاري كشور و منطقه نشر كرده اند.

روزنامه محور در صفحه اول شماره امروزي زير عنوان، روسيه  خواستار توضيح در باره توافقنامه استراتيژيك امريكا و افغانستان شد، نوشته : سخنگوي وزارت خارجه روسيه تاكيد كرد كه ادامه حضور نظامي امريكا و ناتو در افغانستان منافع اين كشور را تحت تاثير قرارميدهد و دولت امريكا بايد به نگراني هاي مقامات مسكو درين رابطه پاسخ بدهد.

تلاشهاي براي بازگشايي مكاتب آغاز يافته است، عنوان مطلب ديگري است كه روزنامه محور آن در صفحه اول نشر كرده است .

به نوشته اين روزنامه بودبودجه مالي كميته ملي مبارزه با حوادث كافي نيست. اين روزنامه همچنان از افتتاح نخستين شركت دوا در كشور خبرداده و نوشته: كار خانه « اوسين» فارما با هزينه سه مليون دالر امريكايي از سوي يكتن از تاجران ملي در هرات راه اندازي شده است. عبد الكريم شيرزاد مدير عامل شركت دواسازي « اوسين» در هرات گفت كه در حال حاضردرين شركت ، هفت نوع دوا توليد ميشود.

محور در برگهاي ديگر شماره امروزي مطالب بيشتري را زير عنوان هاي مختلف نشر كرده است.

روزنامه باور در صفحه اول شماره امروزي ، گرفتاري سه رئيس و ده كارمند حكومتي به اتهام اختلاس را آغاز كرده و در اتکا به منبع لوي سارنوالي مطلبي را نشر كرده است.

باور همچنان از قول منابع نوشته كه وزارت تحصيلات عالي افراد مسلكي را كنار ميزند.

باور همچنان از قول منبع طالبان نوشته كه پاكستان در مورد  استاد ياسر بايد توضيحات دهد .

باور در مطلب ديگر زيرعنوان، بلجيم همچنان خواهان امضاي سند همكاريهاي استراتيژيك با افغانستان است، نوشته: وزيرخارجه و معاون صدراعظم بلجيم ميگويد.

كشور اش حاضر است سند مشاركت ستراتيژيك درازمدت  رابا افغانستان امضا كند.

باور در صفحه اخير از درگيري ميان افراد حزب اسلامي و طالبان خبرداده و نوشته كه اين دوگروه در ولايت ميدان وردک باهم درگير شده اندو بريكديگر تلفات انساني وارد كرده اند.

برخي از كارشناسيان نظامي براستراتيژي جنگ اوباما  در افغانستان انتقاد كرد، عنوان مطلب ديگري است كه باور در صفحه اخير نشر كرده است.

به همين ترتيب روزنامه اطلاعات در صفحه اول نوشته كه رئيس اداره سياست گذاري رياست جمهوري در تصادم كشته شد .

اين روزنامه نيز خبر گرفتاري سيزده كارمند دولتي را به اتهام اختلاس در صفحه اول نشر كرده است.

به همينگونه اطلاعات در برگهاي ديگر شماره امروزي اطلاعات بيشتررانشركرده است.

ثروتمند ترين سرمربي فتبال بريتانيا كيست؟  زنبورهاي علاقمند به اشك و عرق انسان در ايالت پنجاب جنوبي در پاكستان تا سيس ميشود از جمله اطلاعاتي ديگري است.

در صفحه اخير شماره امروزي نشر كرده است.

اما روزنامه شاخص برگ اول را با گرفتاري ملا باري و كشته شدن دوسرباز انگليس در افغانستان آغاز كرده و در مطلب ديگر زيرعنوان، غرب و ترويج فرهنگ فساد اداري در افغانستان  نوشته: افغانستان از لحاظ فساد اداري رتبه دوم را در ميان كشورهاي جهان احراز كرده است، موج گسترده فساد اداري كه پس از حضور به اصطلاح جامعه جهاني در افغانستان ايجاد شده است، در تاريخ كشور  بي سابقه ميباشد. هرچند كشورهاي خارجي هر از گاهي دولت افغانستان  را در خصوص فساد اداري تحت فشار گذاشته و ازين مساله به عنوان اهرم فساد براي مقاصد سياسي خويش بهره ميبرند. اما توجه به اينكه تنها بيست فيصداز كمكهاي جهاني به افغانستان توسط دولت افغانستان هزينه شده و متباقي يعني 80 فيصد به سويه  نهادها و موسسات مرتبط با دولت هاي كمك دهنده به مصرف رسيده است با منطقآ ميتوان به اين نتيجه رسيد كه دولت هاي  دونر خارجي چهار برابر دولت افغانستان در ترويج فرهنگ فساد اداري در افغانستان سهم دارند.

پيمان استراتيژيك ، پايان آغاز نگرانيها، اعتصاب غذايي  صدها پناهجوي افغان در اندونيزيا، نگاه گذرا به تاريخچه نهضت بيداري اسلامي از جمله مطالب ديگري است كه روزنامه شاخص در صفحه اول شماره امروزي  نشر كرده است.

روزنامه سخن جديد در صفحه اول به اساس نظر سنجي رويترز عنوان كرده كه شهروندان امريكا خواهان خروج كامل از افغانستان اند.

به نوشته اين روزنامه: يك نظر سنجي تازه نشان ميدهدكه بيشتر امريكايي ها خواستار خروج نيروهاي اين كشور  از افغانستان و در عين حال مخالف تعهدات درازمدت امريكا براي تقويت اقتصادي وامنيت افغانستان هستند.

اين روزنامه در مطلب ديگر زيرعنوان ، نااميدي امريكا از راه گشايي پاكستان ، نوشته: مقامهاي امريكايي ميگويد كه گفتگوها روي بازگشايي راه هاي اكمالاتي نيروهاي ناتو از طريق  خاك پاكستان نتيجه اي را دربرنداشته است.

اين روزنامه همچنان از خودكشي سه دهقان در ولايت هلمند خبر داده ، به نوشته اين روزنامه سه دهقان در هلمند كه نتوانستند از كشت كوكنار حاصل كافي به دست آورند خود را دار زدند.

امضاي تقاهم نامه استفاده  افغانستان از بندر چابهارايران ، سوريه ، ليبيا نيست، شوراي نظامي مصر به سركوبگري مردم پايان دهد. خونسردي قصاب ناروي در تشريح كشتار از جمله مطالب ديگري ميباشد كه سخن جديد به آن در لابلاي برگهاي شماره ا مروز ي توجه كرده است.

روزنامه انصاف در صفحه اول از قول وزيراطلاعات وفرهنگ نوشته كه خبرنگاراني كه از بين روند،  خانواده هاي شان تامين اقتصادي  ميشوند.

امضاي پيمان راهبردي و جلوه هاي ويژه آن! افتتاح نخستين شركت توليد داور درهرات، از جمله مطالب ديگري ميباشد كه اين روزنامه نشر كرده است.

به همين ترتيب روزنامه هشت صبح ، ماندگار و ديگران با مطالب مشابه اين را نشر كرده است و يا دنبال ساير مطالب شده اند.

كابل 17 ثور باختر

هند برای برگزاری یك كنفرانس بین المللی كه در آن كشورهای همسایه افغانستان باهم جمع میشوند، آماده گی میگیرد، تانتایج كنفرانس استانبول را بررسی كند.

وزارت خارجه هند تائید نموده است كه آن كشور از نماینده گان چین، ایران و پاكستان دعوت نموده ، تا در نشست سرمایه گذاران منطقه یی درمورد افغانستان به آن كشور سفرنمایند، نماینده گانی از افغانستان نیز دراین نشست حضور خواهند داشت.

مبصر سیاسی آ‍ژانس باختر مینگارد،  هند درحالی  به دعوت  چنین نشست آنهم از همسایگان افغانستان مبادرت میورزد كه انكشافات مثبت در افغانستان در حال وقوع است. افغانستان اخیراً" یك سند راهبردی را با ایالات متحده امریكا امضا كرد كه کشور رادریك پوشش قوی امنیتی و سیاسی قرارمیدهد، از طرف دیگر افغانستان در آستانه برگزاری دو مجلس عمده بین المللی قرار دارد كنفرانسهای شیگاگو وتوكیو.

 در كنفرانس اولی روی تجهیز و تمویل نهادهای امنیتی بحث میگردد در حالیكه در كنفرانس توكیو مسئله گذار بعد از سال 2014 كه زمان بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان مطرح است بررسی میگردد.

هند با میزبانی از نماینده گان همسایگان افغانستان و برخی كشورهای دیگر میكوشد جنبه های عملی توافقات استانبول را در باره افغانستان بررسی كند. در اجلاس هند روی سرمایه گذاری منطقه یی بحث خواهدشد.

كشورهای شركت كننده در این  اجلاس ( چین، پاكستان، ایران و هند) كشورهای اند كه نسبت به هر كشور  دیگر از لحاظ داد و ستد تجارتی با افغانستان در سطح بلند قراردارند و به گونه یی، منافع مستقیم در این  كشور دارند.

حضور دوكشور هند و پاكستان در این اجلاس درباره افغانستان یك امر تصادفی نیست، هردوكشور  از عمق  سیاست های استراتیژیك یكدیگر درقبال افغانستان نگران اند.

كارشناسان سیاسی به این باور اند كه هند میكوشد برای كشورهای همسایه افغانستان این  پیام را دهد كه به جای رقابت، به انكشاف اقتصادی افغانستان  فكر میكند و نیز میخواهد دیگران را تشویق و ترغیب كند كه در این راه گام بردارند ، هندی ها نه تنها این نكته را بیان میكنند كه امنیت هند به امنیت افغانستان گره خورده بل میخواهد كه این پیام را نیز صریح و واضح بگوید كه امنیت منطقه با امنیت افغانستان گره دارد و باید به بهبود وضع اقتصادی و تفاهم رجوع كرد وبرای برداشتن مشكلات گام برداشت.

كابل/14/ثور/باختر

تجليل از روز جهاني آزادي مطبوعات در افغانستان يكبار ديگر اين حقيقت را بيان مي دارد كه علي تلاش های پیگیر هنوز هم دشواری های دراین زمینه وجود دارد .

بنا به گزارش ارایه شده نهاد نی هفتاد وهشت مورد خشونت علیه روزنامه نگاران در یک سال گذشته ثبت گردیده است که گفته میشود کارمندان دولتی بیشترین خشونت علیه خبرنگاران را انجام داده اند.

مبصر سياسي آژانس باختر مينويسد:‌آزادي بيان و مطبوعات يكي از مولفه هاي اساسي دموکراسی را تشكيل ميدهد، نظام موجود در كشور علي رغم دشوارهاي جنگ منشا از موجوديت فعال گروه هاي تروريستي و دهشت افگن در منطقه می گردد  با گام های استوار و متين در راه نهادينه سازي آزادي بيان و مطبوعاتي متكي به قانون اساسي و قانون رسانه هاي همه گاني گام برمي داردروشن است.

در كشوري كه تا هنوز جنگ برتمام عرصه هاي زندگي مردم سايه افگنده و تروريزم و ودهشت گردی تا هنوز بساط در منطقه گسترانيده و همه روز چالش مي آفريند،‌ بحث از آزادي مطبوعات بي خطر و مصوون ممكن رويايي بيش نباشد، ‌زيرا تا هنوز كه هنوز است، جنگ و تفنگ، نا آگاهي مسولان از قانون رسانه ها به عنوان ديوار هاي سياه در مقابل رسانه ها قرار دارند

هنوز هستند زور مندان حلقات وابسته به استخبارات منطقه و افرادي كه ميخواهند از رسانه به عنوان افزار استفاده كننده هستند مقاماتي كه كارمندان رسانه ها را در امر اطلاع دهي موثق نه تنها كه يار نمي رسانند بل از نزد آنها فرار مي كنند،‌ هنوز تهديد، توبيخ، ‌شكنجه ‌و حتي قتل از جمله اعمال شنيع به حساب مي آيند كه كارمندان رسانه ها از آن ها مصوون نيستند.

اگر با تمام اين نا رسايي از عينك انصاف نگريسته شود اين همه سبوتاژ برتلاش هاي و وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهاد های مدنی كه درراستاي نهادينه سازي آزادي بيان كار ميكنند نمي گذارد.

جمهوري اسلامي افغانستان به ويژه وزارت اطلاعات و فرهنگ با درك اساسي از شرايط موجود ‌براي آنانيكه در راستاي آزادي بيان كار ميكنند، متن تعديل شده قانون رسانه هاي همه گاني را در روزنامه هاي دولتي نشر كرد، ‌تا كارمندان رسانه ای و مدافعان آزادي بيان با ارايه نظرات سودمند قانوني را آزاد بيان و مطبوعات را در كشور ضمانت مي كنند غني سازند.

موجوديت ده هاو صد ها رسانه هاي چاپي،  صوتی و تصويري خصوصي يا غير دولتي در افغانستان مصداقی خوبي است براي اين ادعا كه نهاد مسوول در راستاي توسعه و گسترش آزادي بيان و مطبوعات،‌ خستگي ناپذير كار مي كنند. اما اين كار وعرق ريزي نيز بدون موانع نيست زيرا هر كسي به اندازه درك و تعبيري كه از قانون دارد،‌ در مورد آزادي مطبوعات و بيان به قضاوت مي نیشیند ‌وداوري مي كند.

به هر صورت در ده سال گذشته يكي از دست آوردهاي بزرگ نظام موجود را آزاد مطبوعات ميسازد، آزادي كه كثرت گرايي رسانه اي در قبال داشته است ‌و امروزه افغانستان درين راستا سر آمد كشور هاي منطقه ساخته شده است. روز جهاني آزادي مطبوعات به همه مبارك باد.