27 سنبله 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سمینار توضیحی پیرامون تطبیق کُدجزا پایان یافت

سمینار توضیحی پیرامون تطبیق کُدجزا پایان یافت

کابل باختر 27 سنبله سمینار عالی توضیحی و شناسایی چالشهای ...

مشاور امنیت ملی از بین بردن لانه های دشمن در بدخشان را متعهد شد

مشاور امنیت ملی از بین بردن لانه های دشمن در بدخشان را متعهد شد

فیض آباد 27 سنبله باختر مشاور امنیت ملی رییس جمهوری کشور...

یازده طالب در بلخ کشته شدند

یازده طالب در بلخ کشته شدند

مزارشریف 27 سنبله باختر یازده طالب مسلح در بلخ دیشب در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

شماري ازروز نامه هاي چاپي غير حكومتي در پايتخت كه به دسترس قرارگرفته اند در شماره هاي امروزي به بحث روي مسايل مختلف سياسي ونظامي دركشور پرداخته  اند و نيز اخبار و گزارشهاي را درمورد رويداد هاي جاري كشور و منطقه نشر كرده اند.

روزنامه آرمان ملي برگ نخست شماره امروزي را با مطلبي درمورد استعفاء پروفيسور حضرت صبغت الله مجددي آغاز كرده و نوشته كه پروفيسور حضرت صبغت الله، عضو مجلس سنا ، رييس كميسيون تحكيم صلح و عضو شوراي عالي صلح افغانستان ديروز از پست هاي كاري خويش استعفا داده است.

 به نوشته آرمان ملي در شش ماه اخير 32 هزار جريب زمين دولتي دركابل غصب شده است . به نوشته اين روز نامه بيشترين زمين ها ازسوي مقامات حكومتي غصب شده اند شعله هاي فساد اداري را كي خاموش كند! مطلبي است كه روزنامه آرمان ملي به جاي سرمقاله آن را چاپ كرده و نوشته : با گذشت هر روز از عمر حكومت حامدكرزي ، دانه فساد در كشور گسترش مي يابد.

رسوايي فساد در بدنه دولت از مرز هاي كشور گذشته است و شهرت جهاني يافته است .

امروزنه تنها نهادهاي ملي ، بل نهاد هاي جهاني و مقامات برجسته كشور از فساد گسترده در دولت افغانستان سخن مي زنند و به آن انگشت انتقاد مي گذارند . ولي پرسشي كه در اذهان خطور مي كند انيست كه با وجود انتقاد هاي شديد برعليه دولت افغانستان مبني بر فساد چرا اقدام جدي در برابر كاهش فساد از سوي مقامات و نهاد هاي كشور اتخاذ نمي گردد؟

آرمان ملي در صفحه اخير از قول كار شناسان نوشته كه افغانستان از آن سوي سرحد تهديد ميشود و نيز از قول سفير ايالات متحده امريكا آورده است كه جنگجويان القاعده به افغانستان برگشته اند.

ولي روزنامه سخن جديد ، در صفحه اول درمطلبي زير عنوان تسهيل روند مذاكرات صلح با محوريت افغانستان به سفر وزير خارجه كشور به قطر توجه كرده ، نوشته كه داكتر زلمي رسول وزير خارجه قراراست امروز براي تسهیل روند مذاكرات صلح وارد كشور قطر شود.

 وزير خارجه كشور كه براي اشتراك در دومين جلسه نماينده گان گروه" دوستان سوريه " به تركيه سفر كرده است .قرار است امروز رهسپار قطر شود.

افزايش 28 درصد عوايد دولت و رييس شوراي عالي صلح به زودي تعيين ميشود. مطالب ديگري است كه برگ نخست در صفحه اول آنان را نشر كرده است.

 سخن جديد درصفحه اخير زيرعنوان نقش حقوق مهاجران در زندان هاي امريكا مطلبي را نشر كرده و نوشته جمعي از حقوق دانان وگروه هاي طرفدار حقوق مهاجران در امريكا با ارايه گزارشي از نقض حقوق مهاجران بازداشت شده دراين كشور خبردادند.

اما روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلبي درمورد كاهش صنعت پيله وري در هرات آغازكرده و نيز درهمين صفحه از قول سخنگوي كرزي آورده است كه بايد بدانيم امريكا چگونه پايگاهي مي خواهد .

به نوشته اين روزنامه ، سفيرپيشين فرانسه طرح ترورسه ديپلومات غربي را تاييد كرد.

 روزنامه هشت صبح در صفحه هاي ديگري شماره امروزي مطالب دیگري را نشركرده است.

 ولي روزنامه ماندگار در صفحه اول شماره امروزي مطلبي را زير عنوان گرگ در لباس بره، ارگان هاي امنيتي نياز به تصفيه كاري دارند ! را نشر كرده و نوشته اگرپوليس ، ارتش و اداره امنيت ملي از لوث جاسوس هاي استخبارات منطقه و همين گونه سر سپرده گان طالب پاك نگردد بي گمان كه سپردن امنيت جان بيست و چند مليون انسان اين سرزمين به دست اين نهاد های تعبيري به جز مردم را دم تيغ فرستادن ندارد.

 درآن صورت مردم افغانستان جامعه و حكومت منتظر روزهاي تلخي باشندكه پس از سال 2014 سرراه شان قراردارد.

اين روزنامه همچنان از قول محمد يونس قانوني نوشته پاكستان در تلاش تشكيل حكومت ائتلافي درافغانستان است .

به نوشته اين روزنامه محمد يونس قانوني رييس پيشين مجلس نماينده گان مي گويد كه پاكستان در يك بازي جديد استراتيژيك در تلاش تشكيل حكومت ائتلافي به دور از ديد امريكا پس از سال 2014 ميلادي در افغانستان است .

 ماندگار در صفحه اول از قول وزير تحصيلات عالي نوشته كه برخي از دختران بي نتيجه جذب ميشوند.

 ماندگار درصفحه اخير نوشته ، رييس جمهوري با 110 مشاور كرزي دريك سال فقط با ده تن آنان ديدار ميكند.

اين روزنامه نيز به افزايش عوايد دولت توجه كرده مطلبي درهمين صفحه نشر كرده است.

روزنامه انصاف در صفحه اول شماره امروزي از قول سخنگوي وزارت خارجه نوشته : تمام اميدواري ما اين است كه پس از كنفرانس شيكاگو سند همكاري هاي استراتيژيك ميان افغانستان و ايالات متحده امريكا به امضابرسد.

همچنان روزنامه انصاف از قول يك عالم ديني درولايت بلخ نوشته كه رمز موفقيت علما در ترويج ارزش هاي اسلامي معرفي اين ارزشهاي مهم اسلامي به مردم است .

 به همينگونه روزنامه انصاف ، سروش ملت و ديگران در شماره امروزي به نشر بيشترين مطالب پيرامون رويداد هاي جاري كشور توجه كرده اند.

کابل باختر/ 13/ حمل
عدم تصویب بودجه ملی سال 1391 از سوی مجلس نماینده گان، امور مربوط به برخی ازادارات دولتی را به چالش رو برو میسازد.
از مدتهاست که بودجه ملی سال 1391 به خاطر تصویب مجلس نماینده گان به ولسی جرگه فرستاده شده است ، اما درچند مجلس که به صورت اخص به تصویب بودجه ملی اختصاص یافته بود ، نماینده گان ملت نتواستند بودجه ملی را تصویب کنند.
مبصر آژانس باختر مینوسد ، تاخیر در تصویب بودجه ملی سال 1391 دراصل تاخیر درتحقیق برخی از پروژه های می باشد که ادارات و نهادهای دولتی آنرا در بودجه سال مالی جاری کشور گنجانیده اند .
هر چند مجلس نماینده گان درجریان بحث های گسترده پیرامون بودجه مالی سال 1391 یکبار طرح بودجه وزارت مالیه را ردکردند و وزارت مالیه سپس برخی تعدیلات طرح بودجه را مجددا"ً به مجلس نماینده گان فرستاد، اما اکنون بحث اینجاست که بودجه ملی سرانجام چه وقت از جانب مجلس نماینده گان تصویب خواهد شد.
به باور برخی آگاهان تاخیر در تصویب بودجه به نحوه اثر گذار در مصرف آن از جانب نهادهای حکومتی پنداشته میشود ، در سال قبل نیز ماه ها بودجه ملی در مجلس نماینده گان ماند و سرانجام تصویب شد.
به هر صورت مجلس نماینده گان از لحاظ قانونی مکلفیت دارد که بودجه ملی را ازعینک انصاف و توازن بنگرد و نظریات کار شناسانه و کار ساز را ارائه دارد ، این نظریات زمانی موثر می افتد که طرح بودجه ملی در زمان معین از جانب وزارت مالیه به مجلس نماینده گان ارایه شود و مجلس نماینده گان پس از بحث و بررسی بودجه ملی را تصویب به مجلس سنا بفرستند .
اگر چنین نشود ، حال چنان میشود که است . بحث ها ادامه می یابد ، چانه زنی ها زیاد میشوند و ادارات دولتی یک فصل از کار را از دست میدهند باید نماینده گان مردم درخانه ای ملت بدانند به هر اندازه که بحث ها پیرامون بودجه موشگافانه باشد مفید است اما اگر این روند زمانگیر میشود ، فرصت کم کار را مساعد میسازد و زمانیکه نهاد های دولتی بودجه مربوط رامصرف کرده نتوانستند بهانه می آورند و تاخیر در تصویب بودجه را اساس میگیرند.
بناً" جواب این خواهد بودجه که مجلس نماینده گان بیشتر در تصویب سخت گیری نکنند بل در بخش مصرف آن سخت گیری کنند درغیر آن مامورینی که فقط معاش دارند و از آن طریق امرار حیات می کنند نیز دعای بد خواهند کرد.
 

کابل باختر/ 13/ حمل
هنوز هم شش ملیون افغان درهفتاد و پنج کشور جهان به مشکلات غربت دست و پنجه نرم میکنند و با عالم های از درد و رنج زنده گی شباروزی راسپری میکنند.
علاوتا"ً در اثر خشکسالی ها و درگیری های تفنگ داران تاهنوز درسی و چهار ولایت کشور 65 هزار خانواده بیجا شده وجود دارد که کمتر از مهاجران افغان درسایر کشورها به مشکلات مواجه میباشند.
مبصرآژانس باختر مینویسد ، دراستناد به ارقامی که ازجانب یگانه وزارت مسوول امور مهاجرین و عودت کننده گان بدست آمده است ، در هفتادو پنج کشور جهان 6 ملیون افغان آواره وجود دارد که به خاطر تعیین سرنوشت موهوم دروازه به دروازه میگردند تا اگر بتوانندگره از مشکل بگشایند و حداقل به زنده گی روزمره بدون دردسرو دغدغه بپردازند .
بیشترینه مهاجران افغان درایران وپاکستان زنده گی میکنند ، بنا به ارقام ارایه شده در ایران بیشتر ازدوملیون افغان به عنوان مهاجر زنده گی میکنند که ازجمله بیش از یک ملیون آنها دارای مدارک اقامت و یک ملیون چهار صد هزار نفر دیگر آنها فاقد چنین سند می باشند به همینگونه در پاکستان حدود یک ملیون و هفتصد هزار افغان دارای اسناد اقامت اند و حدود یک ملیون دگر بدون اسناد درایالات مختلف زنده گی میکنند.
و هیچگاهی نیست که این افغانها از مشکلات ناشی از برخورد نا سالم زمامداران کشورها نه نالند ، اخراج نشوند ، اطفال و کودکان آنها از درس و آموزش دور ساخته نشوند .
شش ملیون رقم درشت و قابل  درنگ است ، افغانستان شش ملیون مهاجر دارد و بیشتر از نه ملیون انسان دیگر آن در زیر خط فقر زنده گی میکنند ، درچنین وضعیتی چگونه میتوان از رفاه و آسایش ، ازدیاد عاید سرانه سخن گفت ،به هر صورت موضوع به طرف دگر نرود ، نیم ملیون انسان این سرزمین در سایر کشور درغربت بازنده گی در جنگ اند ، هر سال شماری از افغانان از طریق کمیشنری عالی سازمان ملل متحد از کشور های همسایه به کشور برگرداندمیشوند آنها نیز به لشکر بیکاران می پیوندند و سرانجام دوباره با اندوه غم راه مهاجرت های سخت و دشوار را در پیش می گیرند ، هنوز از حافظه دور نشده است که چه تعدادی از افغان ها در راه انتقال از یونان به سایر کشورها درآب بحرها غرق شدند و خوراک ماهی گردیدند.
اگر به ارقام ارایه شده وزارت امور مهاجران توجه گردد ازسال 1381 تاکنون 5،7 ملیون افغان مهاجر دوباره به کشور عودت کرده اند که شصت فیصد آنها جایگاه اولی شان رادر جامعه یافته اند ، اما چهل فیصد دیگر نتوانسته اند در جامعه به شکل اساسی مدغم گردند . در چنین وضعیتی که عودت کننده جایگاه شان را در جامعه خود شان نمی یابند ، از دگران چه شکوه که با قساوت و بیرحمی برخلاف تمام موازین و اصول های پذیرفته شده بین المللی با مهاجران افغان برخورد غیر انسانی وقانونی انجام میدهد .
به هرصورت مسوولان امور مدعی اندکه ده ها شهرک برای عودت کننده گان در ولایات مختلف ایجاد شده و دراین شهرک 300 هزار نمره رهایشی به عودت کننده گان توزیع شده است.
نزدیک به شش ملیون افغان در سالهای اخیر دوباره به کشور برگشته اند اما صرفا"ً برای سه صد هزار نفر آنها نمرات رهایشی در شهرک هاتوزیع گردیده اگر مقایسه و ی به ارقام نگریسته شود چنین استنباط میگردد اقداماتی که باید انجام می شد دراین راستا انجام داده نشد و به خاطر جلوگیری از فرار جوانان به سایر کشورها تدابیر عملی نگردیده است.
همه مسوولان به ساده گی می گویند نا امنی ها انگیزه نا هنجاری شده و در هر استقامت امور سایه افگنده است . مردم می پرسند در ولایاتی که امنیت تامین است زنده گی مردم چگونه است ؟
 

کابل باختر/ 13/ حمل

شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درمورد رویدادهای جاری کشور و منطقه نشر کرده اند.

روزنامه هشت صبح در برگ نخست شماره امروزی نوشته که هفتاد هزار بی نتیجه کانکور جذب میشوند.

به نوشته این روزنامه ، فاروق وردک وزیر معارف کشور روز گذشته دریک نشست خبری اعلام کرد که این وزارت سطح پذیرش داوطلبانی کانکور را در موسسات نیمه عالی بلند برده است و درنظر دارد که بیش از هفتاد هزار تن از داوطلبانی راکه در امتحانات کانکور بی نتیجه مانده اند. به موسسات نیمه تحصیلی جذب کند . اقای وردک گفت تمام ظرفیت های انسانی کادری ، مادی ، معنوی و مالی خود را تا جایی که ممکن بود زیادکردیم به شکل طبیعی ما ظرفیت داشتیم که سی هزار نفر از این فارغان را جذ ب کنیم ، ولی ظرفیت خود را برای جذب بیش از هفتادهزار بلند بردیم .

 بیشتر از هفتاد هزار ایشان را ما در موسسات نیمه عالی انشا الله جذب می کنیم .

این روزنامه در صفحه اول شماره امروزی مطالب را زیر عناوین دو جاسوس افغانی به زودی محاکمه میشوند ، والی پیشین کاپیسا ترورسه سفیر را طراحی کرده بود  . تصویب بودجه به زمانی بیشتر نیاز دارد که نشر کرده است.

هشت صبح دربرگ های دگر شماره امروزی به سایر مطالب نیز توجه کرده است.

به همین ترتیب روزنامه وحدت نیز دربرگ نخست به مساله بودجه ملی سال 1391 توجه کرده و زیرعنوان ، رایزنی برای تصویب بودجه مالی 1391 درمجلس نماینده گان ، این موضوع را دنبال کرده است.

وحدت به همینگونه ، درصفحه اول برمحرومیت شماری از کودکان غزنی از تطبیق واکسین پولیو ، توجه کرده مطلبی نشر نموده و نیز درهمین صفحه خبر داده است که وزیران تحصیلات عالی و معارف به مجلس نماینده گان فراخوانده شدند.

 وحدت همچنان دربرگ دوم شماره امروزی خبرداده که مزارشریف صاحب ماسترپلان شهری میشود.

اما روز نامه سروش ملت در صفحه اول شماره دیروزی ، زیر عنوان صلح ، تنها راه تامین امنیت و خروج از بحران چاپ کرده و نوشته : با آنکه گروه بین المللی بحران مذاکرات صلح امریکا و دولت افغانستان با طالبان را ناکام خوانده و اپوزیسیون سیاسی دولت نیز اما و دگر های فراوانی درمورد پیشبرد پروسه صلح دارند ولی به رغم این بار هم از اهمیت پیگیری این پروسه نمی کاهد ، زیرا صلح به عنوان زیر بنای یک افغانستان امن و با ثبات ضروری ترین مسوولیت ووظیفه یی است که دولت افغانستان می تواند آنرا دنبال نماید.

تجربه ده سال گذشته ثابت کرده است که نمی توان هیچ گروه سیاسی و قومی را درافغانستان نادیده گرفت . هرچند برخی از خواسته ها و تمایلات آنان ما را خوش نیاید ، مشکل امنیتی که کشور در ده سال گذشته به آن دست و گریبان بوده و ریشه در زیر بنای نوع استراتیژی یی دارد که دراین اول برای تاسیس نظام نوین افغانستان ریخته شد.

 سروش ملت همچنان درصفحه اول مطالب دیگری چون افزایش چشمگیری شمار پناهجویان افغان درکشور های اروپایی متهمین اختلاس در شفاخانه سردار محمد داوودخان افشا میشوندرانشر کرده است.

روزنامه سخن جدید نیز در برگ نخست شماره امروزی به سیر بطی تصویب بودجه مالی سال 1391 در مجلس نماینده گان توجه کرده و زیر عنوان بودجه مالی سال 1391 زیر ذره بین مجلس نماینده گان به آن پرداخته است.

 سخن جدید زیر کلیشه سخن اول بازهم به بودجه مالی سال 1391 توجه کرده وزیر عنوان ، محور های بازنگری بودجه ملی چیست بحث کرده است.

سخن جدید در صفحه دوم مطلبی را زیر عنوان ، افغانستان ، قربانی تنش های امریکا و پاکستان نشر کرده و آورده است.

" اختلاف میان امریکاو پاکستان که برای مدت طولانی متحدان استراتیژیک ، یک دیگر به شمار می رفتند ، به اوج خود رسیده و پس از کشته شدن 26 سرباز پاکستانی درحمله های هوایی ایالات متحده امریکا ، اکنون بیش از چهارماه است که مسیر تدارکات ناتو به افغانستان توسط پاکستان مسدود شده است.

شرط بازگشایی این مسیر توسط پاکستان قطع حمله های هوایی طیاره های بدون سرنشین امریکا درخاک پاکستان است که تاکنون مقام های کاخ سفید دراین خصوص ابراز سطحی نداشته اند ،دراین اواخر یک هیات مذاکره کننده از پنتاگون وارد پاکستان شده تادراین خصوص با حکومت پاکستان وارد مذاکره شود .

 اما این کشور تصمیم گیری دراین مورد را از نظر نماینده گان مجلس سنا و افکار عمومی واگذار نموده است.

 به همین گونه نویسنده موضوع را دنبال کرده و طوری بیان داشته که این تنش بیشتر افغانستان را وارد بحران ساخته است .

 هشدار استرالیا به اسرائیل درباره عواقب حمله به ایران ، مراقب پاکستان باشید ازجمله مطالب دیگری است که سخن جدید درصفحه اخیر آن را نشر کرده است.

 به همین ترتیب روزنامه های انصاف ، ماندگار و دیگران درشماره های امروزی یا مطالب مشابه ای را نشر کرده اندو یا دنبال سایر مسایل شده اند.