13 جوزا 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

هفتادموردجدید ویروس کرونا درپکتیا به ثبت رسید

هفتادموردجدید ویروس کرونا درپکتیا به ثبت رسید

گردیز 13 جوزا باختر ریاست صحت عامۀ پکتیا امروزازهفتاد واقعۀ جدید...

آتش سوزی یی درمزارشریف رخ داد

آتش سوزی یی درمزارشریف رخ داد

مزارشریف/ 13 جوزا /باختر آتش سوزی یی چاشت امروز درحمۀ شهر...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

تبصره و مرور بر مطبوعات

 

کابل باختر/ 16/ عقرب

نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا و اثر گذاری آن بالای افغانستان بحث ها میباشد که رسانه هاي کشور را به گونه ای مصروف ساخته و داوری های درمورد صورت گرفته است.

 برخی مطرح می سازند که این انتخابات و نتایج آن بالای افغانستان اثر گذار میباشد و شماری به داوری می نشینند که نتایج آن بالای افغانستان اثر گذار نخواهد بود.

مبصر سیاسی آژانس باختر در مورد می نویسد، نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا بیشتر تاثیرات مستقیم به مردم آنکشور دارد ، زیرا آنها در مبارزات انتخاباتی که صورت گرفت درک کردندکه کدام یک از نامزدان می توانند درخط منافع ملی امریکا عمل کنند ، بدون تردید به آن رای اعتماد دادند ، امریکا به عنوان کشور بزرگ جهان دارای استراتیژی ملی و بین المللی میباشد و هرکدام از برنده، مسلماً دراین خط حرکت میکنند . نتایج این انتخابات بالاي نظام افغانستان اثر سوء ندارد ، زیرا اکنون نظام کشور دارای خطوط اساسی سیاسی و برنامه های عملي میباشد  که درآن از هرچه بیشتر منافع ملت افغانستان مطمع نظر میباشد . برهمین بنیاد است که گاهی و یا هم زمانی جدل های گرم ، منطقی و سازنده میان رهبری افغانستان و متحدان آن به وجود می آید و گذشت زمان ثابت می سازد ، که این جدال هاو كرنش ها مایه و انگیزه از منافع ملی افغانستان دارد که نظام آنرا درخط درشت عمل قرارداده است.

 جدال های سازنده و بازدارنده عوامل منفی که نا هنجاري ها را هنجارسازد مشخصه نظام های مستقل و دموکراتیک است . افغانستان کشور آزاد ، مستقل و دارای نظام منتخب مردمی است . این نظام خوب میداند که چگونه درعرصه ملی و چگونه درمسایل بین المللی عمل کند اگر اندک واضح تر سرنخ سخن را بگشايم شیوه های مبارزه با تروریزم ، فساد تساهل در امور بازسازی، عدم رعایت ارزشهای ملی مردم افغانستان ازجمله مسایلی بوده اندکه گاه ، گاهی سبب حتی تنش گرم شده است که رییس جمهوری افغانستان آنرا کشتی نرم عنوان کرده است . این کشتی نرم تا زمانی ادامه خواهد یافت که متحدان افغانستان درجنگ علیه تروریزم ، بازسازی و سایر عرصه ها درک کنند که حقیقت چیست ، این دگر موضوع نیست که نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا به آن اثر گذار باشد.

به چند سال گذشته برمی گردیم ، زمانی که نظام افغانستان مطرح می ساخت که ریشه تروریزم درافغانستان نيست ، درآن زمان پندارها چنین بود که گویا جنگ درافغانستان با مشتی از شورشیان است . اما زمان این موضوع را ثابت کرد ، که تروریزم درمنطقه جولانگاه دارد و از آنجا تجهیز ، تمویل و آماده جنگ با نیروهای افغان و ناتومیگردد ، این حقیقت دگر اکنون نه به متحدان افغانستان و نه ناتو پنهان مانده است.

 به همین ترتیب درعرصه فساد ، فساد گسترده تنها درون نظام افغانستان خلاصه نشده بل این مرض در نهاد هاي بین المللی برخی از موسسات نيز وجود دارد ، نتایج بررسی های مفتشین نظامی امریکا این موضوع را مبرهن کرد ، با این دلیل برنده انتخابات در امریکا هرکسی باشد می داند که افغانستان نه در حرف بل درعمل قربانی های فراوانی درجنگ علیه تروریزم به عنوان دشمن درجه یک بشریت داده و میدهد و حق دارد درمسایل ملی ، ملی فکر کند ، ملت و مردم خود را درنظر داشته عمل کند ، افغانستان کشوری است که با ایالات متحده امریکا پیمان همکاری های درازمدت را امضا کرده و منحیث متحد قوی و صادق درکار زار مبارزه با تروریزم ، فساد ، زرع ، قاچاق وترافیک میباشد آنچه نه تنها امنیت افغانستان را تهدید میکند ، بل دشمن امنیت جهان نیز میباشد ،تلاش مي ورزد.

 با این دلایل نظام ها بربنیاد میثاق ها ، قراردادها و تفاهمنامه ها باهم همکاری دارند و این همکاريها پایدار و دوامدار خواهد بود، همكاري امريكا و افغانستان، افغانستان و امريكا نيز چنان خواهد بود.

 

کابل باختر 16 عقرب

شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرار گرفته اند  در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند  ونیز اخبار وگزاشهایی را در مورد رویداد های جاری کشور ومنطقه نشر کرده اند.

 روزنامه آرمان ملی در برگ نخست خبر داده که با فعال شدن دوبرج برق حدود یک هزار خانواده باشنده گان ساحه پاچاصاحب پایمنار ولسوالی ده سبز ازانرژی برق مستفید شدند.

این روزنامه درمطلب دیگر زیر عنوان به موترهای باربری آیساف اجازه عبور از سالنگ داده نمی شود نوشته شاهراه شمال که از تونل سالنگ می گذرد در چند سال اخیر شاهد رویداد های دلخراش طبیعی وترافیکی بود. جنرال محمد رجب فرمانده عمومی حفظ ومراقبت سالنگ ها درزمینه گفت شاهراه سالنگ درطی سالجاری با بازسازی وزارت فوايد عامه به همکاری مقامات در ولایت پروان توانستند که برای جلوگیری از تلفات انسانی دربرفکوچ ها وراه بندان ترافیکی درمسیر این راه محل بود وباش مسافران رابسازد به نوشته این روزنامه درفصل زمستان سال گذشته درسالنگ هامشکلات جدی ترافیکی رخ داد ووسایط باربری تیلر دار، کانتینر های چهل فت وسایط آیساف وتجارملی راحمل می کردند باعث اخلال جریان ترافیک می شدند درسال روان برای رفع مشکل مسافران به هیچ عنوانی اجازه عبور به این تیلر ها داده نمی شود .

آرمان ملی دربرگ نخست از قول عبدالحمید مبارز نوشته پاکستان از امریکا باج گیری می کند به نوشته این روزنامه تا زمانی که امور دولت داری  پاکستان دردست اردو واستخبارات این کشور باشد اسلام آباد به مداخله خود درامور افغانستان پایان نخواهد داد

انتخابات امریکا برای ماهم مهم است سرانجام امریکا سربه  بالین پاکستان  حامی هراس افگنان گذاشت. عنوان های اند که این روز نامه در صفحه دوم شماره امروزی نشر کرده است

دعوت نامه های کرزی به حکمتیار عنوانی است که روز ماندگار در صفحه اول باخط درشت نوشت وآن را در صفحه ششم دنبال کرده است

این روزنامه همچنان درصفحه اول از قول رئیس مجلس نماینده گان نوشته که عدم مجازات قاتلان هفده وکیل نهایت دردناک است

این روزنامه همچنان درصفحه اول از قول سخنگوی نیروهای ایساف نوشته که طالبان درحال ضعیف شدن است ماندگار همچنان دربرگ نخست از قول اتحادیه اروپا عنوان کرده که مقام های افغان رفع مسوولیت کردند ونوشته، اتحادیه اروپا اعلام زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را نشان دهنده رفع مسوولیت مقام های افغانستان مطابق قانون اساسی افغانستان خواند.

مردم را از حق شان محروم سازید عنوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامه از قول مجلس نماینده گان نوشته است .

به همین ترتیب روز ماندگار دربرگهای دیگر شماره امروزی به دنبال سایر مطالب شده است .

اما روز نامه هشت صبح دربرگ نخست خبرداده که نتیجه انتخابات امریکا امروز اعلام می شود به نوشته این روز نامه نتایج اتنخابات ریاست جمهوری امریکا امروز سه شنبه ساعت 9 صبح رسما اعلام می شود بارک اوباما نامزد دموکرات ها ومیت رامنی نامزد جمهوری خواهان در روز گذشته بيشترين تلاش شان را به منظور بدست آوردن آرای بیشتر به خرچ دادند نظر سنجی هاي روز های اخیر نشان داده که هردو نامزد از محبوبیت تقریبا مساوی دربین مردم برخوردار هستند .

این روزنامه درمطلب دیگر درهمین صفحه زیر عنوان محاکمه رابرت بیلر برگزارشد نوشته، روز دوشنبه جلسه رسما علیه افسر درجه دار امریکایی که متهم است در حال مستی 16 روستایی افغان را به قتل رسانده است

آغاز شد مقام ها خواهند بررسی کنند كه آیا مدارک کافی برای برگزاری محکمه وجود دارد .

این روز نامه دربرگ دوم شماره امروزی نوشته که جمعیت اسلامی برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد اعلام می کند این روز نامه درمطلب دیگر زیر عنوان پاسخ قاضی حسین احمد به کرزی نوشته، قاضی حسین احمد رهبر پیشین جماعت اسلامی پاکستان واز شخصیت های سیاسی بانفوذ درین کشور با ارسال نامه ای به حامد کرزی گفته است که حاضر است میان حکومت افغانستان ومخالفان مسلح اش میانجی گری کند .

این نامه در پاسخ به نامه های آقای کرزی که در آنها از رهبران پاکستان خواسته شده بود درزمینه تامین امنیت در افغانستان همکاری  جدی کنند فرستاده شده است .

کرزی سکه ها وساعت طلایی خود را به بانک مرکز ی داد، رشد فارم های مرغ داری درولایت بلخ از جمله مطالب دیگری  می باشد که این روزنامه درصفحه های دوم وسوم شماره امروزی نشر کرده است هیچ قاتلی دستگیری ومجازات نمی گردد عنوان است که روزنامه وحدت درصفحه اول ازمراسم تجلیل از پنجمین سالگرد شهدای شورای ملی نقل کرده است .

این روزنامه همچنان درمطلب دیگر نوشته با افتاح 12 برج برق ده هزار خانه در کابل روشن شد.

 این روز نامه نیز به پاسخ قاضی حسین احمد به نامه کرزی پرداخته مطلبی نشرکرده است این روزنامه دربرگهای دیگر شماره امروزی به سایر مطالب پرداخته است.

 به همین ترتيب روز نامه های سروش ملت سخن جدید ودیگران درشماره های امروزی یابه نشر مطالب مشابه ای پرداخته اند ویا دنبال سایر مطالب شده اند .

 

کارشناسان افغان : هرگاه درعملکرد رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان صداقت وجود داشته باشد بحران در منطقه حل خواهد شد

کابل باختر/ 16/ عقرب

اخیراً قاضی حسین احمد رهبر جماعت اسلامی پاکستان نامه اي را به حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان ارسال داشته که درآن از آمادگی خود به منظور کمک غرض اعاده صلح و ثبات درافغانستان یاد آور شده است. اين نامه به جواب نامه حامدكرزي رييس جمهوري اسلامي افغانستان نگاشته شده که چندی قبل عنوانی شماری از سیاستمداران ، سیاسیون و رهبران مذهبی پاکستان ارسال شده بود. کرزی دراین نامه ها خواستار همکاری رهبران پاکستان جهت تامين  صلح درافغانستان گردیده بود.

 تاکنون شماری از رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان منجمله آصف علی زرداری رییس جمهور ، میانواز شریف رهبر شاخه مسلم لیک (ن)، عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و قاضی حسین احمد رهبر جماعت اسلامی پاکستان به این نامه ها پاسخ مثبت گفته اند و همکاری شان را در اعاده صلح و ثبات درافغانستان بیان داشته اند. آخرین نامه جوابیه به قاضی حسین احمد برمیگردد که درحال حاضر رهبر ائتلاف احزاب مذهبی در پاکستان است، ائتلاف که روابط نزدیک ، فعال و بالاخره از نفوذ قابل ملاحظه يي برمخالفان مسلح حکومت افغانستان ( طالبان و حزب اسلامی ) برخوردار اند .

قاضی حسین احمد در رابطه به نامه ارسال شده خود گفته است ( در پاکستان من با افرادی که درمسایل افغانستان دخیل اند چه در حکومت و چه در اپوزیسیون رابطه دارم همچنان درافغانستان رابطه من با افراد در داخل حکومت و هم در بین مخالفان خوب است که طالبان و حزب اسلامی هم شامل آنها است براساس این روابط من میتوانم یک نقش میانجی را بازی کنم از اینرو من به حامدکرزی پیشنهاد کردم که جرگه به وجود بیاید که درآن طالبان و حزب اسلامی شامل باشند این برای وحدت افغانها بسیار ضرور است ما میتوانیم هم با آنها کمک کنيم و هم گفتگو کنیم .)

به باور آگاهان سیاسی افغان، نامه قاضی حسین احمد ظاهراً با پیام خوب همراه است که میرساند رهبران مذهبی پاکستان برای اعاده صلح درافغانستان همکاری خواهندکرد . مگر نکته قابل مکث دراین است که آنچه را قاضی صاحب به عنوان برگزاری جرگه و نشست مطرح میکند افغانستان و پاکستان آن را چند مرتبه تجربه کرده اند در گذشته نه چندان دور شماری از فعالان سیاسی پاکستان به شمول جنرال پرویز مشرف رییس جمهور سابق آنکشور در جرگه صلح منطقوی که در کابل برگزار شد شرکت کردند، حرف های زیادی نسبت به اعاده ثبات در افغانستان به زبان آورده شد و وعده های زیادی ارائه گردید مگر با ختم کار جرگه به باد فراموشی سپرده شد.

 آگاهان سیاسی در کشور به این عقیده اند که حرف های قاضی حسین احمد میتواند پیامد های مثبت در قبال داشته باشد در صورتیکه رهبران مذهبی و سیاسی پاکستان با صداقت عمل نمایند این رهبران متهم اند که درگذشته همکاری و نیت شان برای اعاده ثبات درافغانستان بیشتر در چوکات سلیقه و منافع این رهبران شکل گرفته است  و آنها بیشتر در خط منافع خود حرکت کرده اند در حالیکه حلقات مخالف مسلح افغانستان همچنان درگروه سازمانهای استخباراتی پاکستان قرار دارند و این سازمان ها نفوذ و اراده شان را از طریق احزاب مذهبی و سیاسی پاکستان برمخالفان مسلح دولت افغانستان اعمال می نمایند .

 این آگاهان تاکید دارند هرگاه افراد سرشناس سیاسی و مذهبی پاکستان چون قاضی حسین احمد از استقلال عمل کار گیرند بدون شک اراده و عمل آنان اثر گذار خواهد بود.

 

شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرار گرفته اند در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را در مورد رویدادهای های جاری کشور و منطقه نشر کرده اند.

روزنامه آرمان ملی در برگ نخست از قول اتاق تجارت و صنایع عنوان کرده که سرمایه گذاران در افغانستان مصوون نیستند.

به نوشته این روزنامه: اتاق تجارت و صنایع با ابراز نگرانی از کاهش سرمایه گذاری میگوید که بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی، افغانستان به عنوان بدترین نقطه جهان از لحاظ چالش های امنیتی برای سرمایه گذاران محسوب می شود.

بر اساس این گزارش بانک جهانی، افغانستان در بین کشور های منطقه از جمله پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، عراق و ایران از نظر سهولت های کار و بار در سال 2012 میلادی در قطار 168 قرار گرفته در حالیکه این رقم در سال 2011 به 160 و در سال2010 در قطار 167 قرار داشت.

 آرمان ملی همچنان در برگ نخست ، فتوای مفتی بزرگ عربستان را جدی بگیرد. نوشته : حکومت افغانستان از سازمان همکاری کشور های اسلامی می خواهد که تا موقف شان در مورد حملات انتحاری را روشن کنند.

وزارت خارجه افغانستان از فتوای مفتی اعظم عربستان سعودی حمایت کرد و از سازمان همکاری کشورهای اسلامی خواست تا موقف خویش را در زمینه روشن سازد.

آرمان ملی در برگ های دیگر شماره امروزی دنبال سایر مسایل شده اما روزنامه ملی باور در صفحه اول خبر داده که محاکمه نظامی قاتل 16 فرد ملکی در پنجوایی امروز در امریکا آغاز می شود.

ملی باور همچنان به کنفرانس خبری روزگذشته سخنگوی وزارت خارجه کشور توجه کرد و از قول سخنگوی آن وزارت آورده با پیروز شدن هر نامزد انتخابات امریکا روابط ما با این کشور به حال خود باقی می ماند.

همچنان این روزنامه در صفحه اول خبرداده که ایران و پاکستان برای تجار افغان مشکلات می سازند به همین ترتیب روزنامه ملی باور در صفحه های دیگر شماری امروزی دنبال سایر مطالب شده است.

به همین ترتیب روزنامه هشت صبح از قول صدراعظم ايتالیا در برگ نخست عنوان کرده که 2014 سال برگشت به گذشته نیست.

این روزنامه همچنان در مطلب دیگر زیر عنوان، فعالیت گروه بین المللی بحران در افغانستان ممنوع می شود. نوشته : حکومت افغانستان ممنوعیت فعالیت موسسه پژوهشی " گروه بین المللی بحران " را در کشور مورد توجه قرار می دهد. این موسسه اخیراً گزارشی را منتشر کرد که با واکنش شدید حکومت روبرو شد.

به نوشته هشت صبح نخستین مرکز مشاوره پیش از ازدواج در هرات آغاز به کار کرده است.

روزنامه ماندگار در برگ نخست از قول نماینده ملکی امریکا در ننگرهار عنوان کرده کاش از شر شیرزی رهایی یافت،این روزنامه این مطلب را در صفحه ششم دنبال کرده است.

 همچنان از قول صدراعظم ایتالیا نوشته که 2014 سال ترقی افغانستان، بارییس جمهور جدید امریکا روابط حسنه خواهيم داشت، رویکرد جدید حکومت، اظهار عجز در برابر هیولای قانون شکنی از جمله عناوین می باشدکه این روزنامه در برگ نخست عنوان کرده است.

به همین ترتیب روزنامه های نسل، انصاف و دیگران در شماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه ای پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند.