24 میزان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

روسیه: جلو درگیری نظامیان سوریه و ترکیه را می‌گیریم

مسکو/ بی بی سی / 24 میزان / باختر روسیه اعلام...

سازمان ملل: احتمال دارد ترکیه به ارتکاب جرایم جنگی متهم شود

سازمان ملل: احتمال دارد ترکیه به ارتکاب جرایم جنگی متهم شود

نیویارک/ صدای امریکا/ 24 میزان/ باختر سازمان ملل متحد می‌گوید احتمال...

ناتو از آغاز دوباره مذاکرات 'مشروط' طالبان-امریکا استقبال کرد

ناتو از آغاز دوباره مذاکرات 'مشروط' طالبان-امریکا استقبال کرد

بروکسل/ صدای امریکا/ 24 میزان / باختر ینز ستولتنبرگ، منشی عمومی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل5حمل باختر          

شماري از روزنامه هاي چاپي غير حكومتي در پايتخت كه بدسترس قرارگرفته اند در شماره هاي امروزي به بحث روي مسايل مختلف سياسي و نظامي در كشور  پرداخته اند ونيز اخبار و گزارش هاي را در مورد  رويداد هاي جاري كشور و منطقه نشر كرده اند.

روزنامه هشت صبح در برگ نخست از قول داكتر رنگين دادفر سپنتا مشاور امنيت ملي رئيس جمهور نوشته در صورت تجاوز بيروني امريكا از افغانستان دفاع ميكند. به نوشته اين  روزنامه، مشاور امنيت ملي در معرفي مسوهء، توافقنامه همكاريهاي راهبردي ميان افغانستان و ايالات متحده امريكا گفت: «بادرك اين كه ثبات افغانستان در ترقي و ثبات آسياي جنوبي و آسياي مركزي نقش دارد، ايالات متحده امريكا تاكيد ميكند كه هرگونه تجاوز بيروني عليه افغانستان موجب نگراني شديد خود مي پندارد و در صورت وقوع چنين رويدادي، طرف ها بايد هرچه عاجل در مشوره  باهم پاسخ مناسبي را به شمول  اقدامات سياسي ديپلوماتيك  اقتصاد و يا نظامي، به توافق هردوطرف و برمطابقت به احكام قانون اساسي شان طرح و تطبيق ميكنند».

همچنان روز نامه هشت صبح در مطلب ديگر زيرعنوان تهديد طالبان، تعليم و تربيه را درغزني مختل، كرد نوشته: مقام ها دولتی تاكيد كرده اند كه روند عادي تعليم  و تربيه در شماري از مكتب هاي ولايت غزني در پي تهديد گروه طالبان مختل شده است.

گزارشها از ولايت غزني حاكي از آن است كه طالبان اخيرا"ً دراعتراض به منع تردد موتر سايكل هاي بدون مجوز، تهديد كردند كه اگر به اين وسايط اجازه تردد داده نشود، مكاتب اين  ولايت را به زورمسدود خواهد كرد.

تاثيرات سياسي و امنيتي سند همكاريهاي استراتيژيك براي افغانستان عنوان سرمقاله اي شماره امروزي هشت صبح است.

به همين ترتيب روزنامه هشت صبح در برگهاي ديگر شماره امروزي به نشرات ساير مطالب پرداخته است.

روزنامه انصاف در صفحه اول شماره امروزي از قول سخنگوي وزارت خارجه كشور مطرح كرده كه اتباع خارجي حق اظهار نظر در مورد نوعيت نظامي سياسي افغانستان را ندارند.

همچنان انصاف از قول مشاور امنيت ملي رئيس جمهور نوشته كه بحث ايجاد پايگاه هاي نظامي به نسبت پيچيده گي در يك قرارداد جديد تنظيم ميشود.

انصاف همچنان در صفحه اول شماره امروز زيركليشهء سخن سرد بير زيرعنوان ، يك روش شكست خورده را صدبار نمي آزمايند: يك از سخنگويان رياست امنيت ملي در كنفرانس خبري اخيرش با رسانه ها از بازداشت تعدادي از دهشت افگنان و خنثي سازي عمليات تخريبي  آنان در شهر كابل خبرميدهد. شفيق الله طاهري، عضو بخش مطبوعاتي امنيت ملي ضمن اعلام اين مطلب از پاكستاني بودن سه تن از بازداشت شده گان نيز خبرداده است. اما روزنامه  شاخص زير سخن شاخص زيرعنوان بازي پيمان استراتيژيك در ايستگاه اخير!   نوشته كه دولت افغانستان براي آماده سازي افکار عمومي كشور  براي پذيرش مساله پيمان استراتيژيك مسيرغير قانوني  پيمود و مضحك ترين چیز هارا به عنوان شروط امضاي آن قرارداد.

به همينگونه شاخص در مطلبي ديگر در صفحه اول پرسيده است،آيا اميدي به دستگيري قاچاقبران سياسي و اقتصادي  هم هست؟!

به نوشته اين  روزنامه، معين مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله ديروز از دستگيري دوتن از قاچاقبران عمده مواد مخدر، خبرداد. اين دوتن كه از تاجران بزرگ كشور ميباشند متهم اند كه ماهانه صدها كيلوگرام مواد مخدر را به كشور هاي همسايه انتقال ميدادند، اي كاش اين امر در مورد قاچاقبران سياسي و اقتصادي نيز اعمال مي گرديد تاكشور فلاكت زده ما پس از گذشت سالها از ناامني و اضطراب راهي به سوي رهايي و توسعه مي يافت . به همين ترتيب شاخص در صفحه اول در مطلب ديگري باز هم ازدستگيري دو قاچاقبر بزرگ مواد مخدر در كابل پرداخته چيزهاي نوشته است.

ماندگار  صفحه اول رابا نقل قول از معين وزارت امور داخله آغاز كرده ونوشته :  براي  رهايي قاچاقبران زير فشار چهره هاي سياسي قرار ميگيريم.

ماندگار همچنان در صفحه اول از قول حكومت افغانستان نوشته: امريكا در برابر تجاوز بيروني عليه افغانستان مي ايستد، اين روزنامه در مطلب ديگر به نگراني سخنگوي وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به افزايش كار گران خارجي در كشور  پرداخته و نيز نوشته كه نستوه نادري هرچه زودتر از بند آزاد شود.

به نماينده امريكايي « ضد كرزي» اجازه سفر به افغانستان  داده نشد عنوان مطلب ديگري روزنامه ماندگار است كه در صفحه هفتم دنبال كرده است و نوشته حامدكرزي يك نماينده امريكايي ضد خودش را اجازه و رود به افغانستان  نداده است.

روزنامه آرمان ملي سرمقاله اي شماره ا مروزي را در پيوند به مسوده موافقنامه همكاريهاي راهبردي ميان افغانستان و امريكا اختصاص داده و زيرعنوان ، با پارچه كثیف نمی شود شيشه را پاك كرد اين  موضوع را دنبال كرده است.

آرمان ملي درمطلب ديگر نوشته، حامدكرزي يكسال  پيش استعفا ميدهد و در دور سوم انتخابات، خودش را كانديدا ميكنند؟

رژه نظامي در روزهشت ثور صورت نميگيرد. مالك قصر بختاور به اتهام قاچاق مواد مخدر گرفتار شد. از جمله مطالب ديگري ميباشد كه آرمان ملي در صفحه اول شماره امروزي نشركرده است.

به همين ترتيب روزنامه سخن جديد، سروش ملت و ديگران يا بانشر مطالب مشابه اي پرداخته اندو يا دنبال ساير مطالب شده اند.

پس از بحث هاي طولاني و درازمدت سرانجام مسوده توافقنامه همكاري هاي ر اهبردي ميان افغانستان و امريكا نهايي گرديد.

 تكميل اين سند درنهايت دست آورد بزرگ سياسي نظام را در رابطه به ايجاد بیشتر همكاري متقابل و دراز مدت با نظر داشت منافع علياي مردم ووطن باكشور هاي بزرگ جهان نشان ميدهد.

 مبصر سياسي آژانس باختر مينويسد ، بحث پيرامون امضاي سند همكاري هاي راهبردي با ايالات متحده پس از فيصله نماينده گان مردم در لويه جرگه عنعنه يي از جانب دولت پيگیر ي شد و سرانجام پس از بحث هاي طولاني وشرط پذيري ها مسوده نهايي اين آماده گرديد كه ديروز مشاور امنيت ملي رييس جمهور وسفير ايالات متحده امريكا دركابل آن را تبادله كردند.

 آماده سازي چنين سند با اهميت در نهايت براي امنيت افغانستان منطقه بسيار مهم تلقي ميگردد . زيرا اگر به سالهاي بحران در افغانستان توجه گردد ، ريشه اساسي آن برمي گردد به مساله اي كه جامعه جهاني افغانستان را بعداز پيروزي مجاهدين فراموش كردو اين فراموشي انگيزه شد براي آنانيكه دنبال منافع ناسالم شوند و منطقه دچار بحران تروريزم و افراطيت گردانند برگشت مجدد افغانستان در محور توجه جامعه بين المللي ، و علاقمندي كشورهاي بزرگ براي امضاي پيمان هاي همكاري های درازمدت و راهبردي با افغانستان تب هراس برگشت افغانستان را به سالهاي قبل از حاكميت مردمي دور ميسازد . زيرا اكثريت آگاهان آينده تند و تاريك را بعداز سال 2014 به افغانستان بر آورد ميكنند به هر حال رهبري افغانستان با درك از وضعيت موجود منطقه ، پيمان هاي همكاري درازمدت را با كشور هاي هند ، ايتاليا ، فرانسه و انگلستان و ديگران امضا كرد و سرانجام اين حركت سياسي را تا حدودي با جانب امريكا نيز به جاي رساند بنا به گزارشها ،آلمان نيز علاقمند امضاي پيمان راهبردي درازمدت با افغانستان ميباشد.

 اين همه اقدامات مي رساند ، كه نظام افغانستان مي خواهد با امضاي اين اسناد فصل حساس وطلايي را در تاريخ روابط سياسي كشور ايجادكرده دنبال كند زيرا امضاي اين اسناد دركنار آنكه حمايت جامعه جهاني و كشور بزرگ را از مردم افغانستان در قبال دارد احتمالی براي نظام موجود فرصتي را برابر ميسازد  تا هم با چالش هاي داخلي و حتي بيروني ايستاده گي كند ، با درك از چنين واقعيتي بودكه داكتر رنگين دادفر سپنتا مشاور امنيت ملي رياست جمهوري در مراسم تبادله مسوده اين سند گفت ، سندي كه آماده گرديده است در نهايت براي امنيت افغانستان ، منطقه و جهان و پيشرفت منطقه يك سند بسيار قوي و نيرومند ميباشد . جانب امريكا نيز اين سند را در راستاي تحكيم روابط دركشوربا اهميت تلقي كرده گفته است . اين سند بناي محكم و يك تهداب پايدار و درازمدت  بين دو كشور مستقل و داراي حاكميت ميباشد و همچنان تصريح داشت از طريق اين سند همكاري هاي استراتيژيك ،ما دوستان خود درافغانستان همكاري خواهيم كرد وزمينه را براي انكشاف بيشتر افغانستان به سوي يك كشور متحد ، با ثبات دموكراتيك و داراي حاكميت مساعد خواهيم ساخت .

مسلماً" اين مسودهء اين سند كه نماينده گان در پارلمان بالاي آن بحث خواهد كرد با درنظر داشت بحران موجود منطقه و ضرورت حمايت جامعه جهاني در برهه مشخص تاريخي از مردم افغانستان مورد تاييد قرارخواهد گرفت.

كابل باختر/ 4/ ثور

شماری از روزنامه های چاپی غیر حكومتی در پایتخت كه بدسترس قرارگرفته اند ، در شماره های امروزی به بحث و فحص روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی دركشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درمورد رویداد های منطقه وكشور نشر كرده اند.

روزنامه سرنوشت در صفحه اول از مذاكرات هیئت شورای عالی صلح با مقامات امریكایی خبرداده و نیز نوشته كه سند همكاری های راهبردی میان افغانستان و ایالات متحده امریكا نهایی گردیده است .

این روزنامه از قول داكتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری دراین مورد آورده است كه این سند برای تامین امنیت افغانستان ، منطقه و جهان تهداب اساسی می گذارد و برای ترقی منطقه یی می باشد.

این روزنامه از قول كار شناسان سیاسی مطرح كرده است كه كمك كشور های اسلامی با نیروهای امنیتی افغانستان گام مفید می باشد.

سرنوشت درصفحه اول از قول وزارت امور داخله گزارشی را رد كرده كه درآن گفته شده بود سربازان پولیس افغان به نیروهای خارجی مواد مخدر می فروشند.

سرنوشت در صفحه اخیر خبرداده كه پاكستان از صلاح الدین ربانی رییس شورای عالی افغانستان دعوت كرده است  و نیز در همین صفحه نوشته كه طالبان بیست مكتب را درمركز غزنی بسته اند.

 روزنامه سخن جدید برگ نخست را با هشدار كمیشنری مهاجران در خیبر پشتونخواه به مهاجران غیر قانونی افغان آغاز كرده و نوشته كمیشنری مهاجران افغان در خیبرپشتونخواه پاكستان می گوید كه این نهاد نمی تواند مسوولیت مهاجران خارج از اردو گاه های مهاجران را به عهده گیرد.

 بی سرنوشتی هزاران كودك افغان در آلمان ، عنوان مطلب دیگری است كه در صفحه اول روزنامه سخن جدید چاپ شده است .

به نوشته این روزنامه برخی از نهادهای فعال مهاجران افغانستانی مقیم در اروپا ، از بی سرنوشتی شمار زیادی از كودكان افغان در اردوگاه های این كشور ها ابراز نگرانی كرده اند.

سخن جدید براحتمال تغییرات چشمگیر در قانون انتخابات افغانستان نیز مطلبی نشرنموده است.

 روزنامه انصاف نیز در صفحه اول خبرداده كه مسودهء توافقنامهء همكاری های استراتیژیك میان افغانستان و امریكایی ها. انصاف در مطلبی زیر عنوان ، ساخت یابی ناساز گاری های اجتماعی درافغانستان نوشته. ساختار اجتماعی جامعه افغانستان به گونه یی ساخت سازی شده است كه با الگوهای جامعه مدرن سازگاری متوازن ندارد بدین سبب است كه فرهنگ سیاسی و سنت قبیلوی جامعه افغانستان با انكشاف و توسعه ناهمگون به نظر میرسد . این سخن بدین معنی است كه برای پیمودن موفقیت آمیز مسیر دموكراسی سازی قانونگرایی و حاكمیت قانون دركشور بیش از هر امری تحول ساختاری امر ضروری است تا زمانیكه ساختار قبیلوی و سنتی جامعه متحول نگردد ، حركت به سوی ایجاد دموكراسی قانونگرایی و مردم سالاری با موانع جدی روبرو خواهد بود.

 

روزنامه شاخص برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان ، ابزار سلطه استعماری غرب برمردم افغانستان نوشته : حضور ناتو درافغانستان اگر بیشتر از تهاجم ارتش سرخ برای ما هزینه نداشته ، كمتر از آن نیز نبوده است ، تفاوت ناتو و ارتش سرخ دراین است كه اربابان كرملین تنها دارای خون درنده خویی بودند و می خواستند اززور مردم افغانستان را مطیع و منقاد خود كنند اما مقامات كاخ سفید تواماً" از زور و تزویر برای رسیدن به اهداف استراتیژیك خود بهره می گیرند.

افغانستان و چالش های پیش رو عنوان مطلبی است كه روز نامه شاخص در زیر سخن شاخص نشر كرده است .

 شاخص در برگهای دیگر شماره امروزی مطالبی را زیر عناوین تنازع فرهنگی و فرهنگ افغانستان در تنازع بقا ، بازخوانی استراتیژی امریكا و پیمان استراتیژیك باافغانستان و آمرین بی كفایت ، مامورین بی درایت را نشر كرده است .

روزنامه هشت صبح نیز در صفحه اول شماره امروزی به نهایی شدن سند همكاری های استراتیژیك میان افغانستان و امریكا توجه كرده مطلبی را نشر كرده است ، این روزنامه همچنان نوشته كه سربازان فداكار تقدیر شد . این روزنامه همچنان سرمقاله ای شماره امروزی  خود را به نهایی شدن مسوده پیمان راهبردی میان افغانستان و ایالات متحده امریكا اختصاص داد،وزیرعنوان راه برای امضای سند راهبردی هموار شد. نوشته : سر انجام پس از ماه ها بحث و رایزنی های سیاسی هیئت  های افغانی و امریكایی موفق   به نهایی سازی سند همكاری های راهبردی شدند . حكومت افغانستان به منظور جلب حمایت مردمی از امضای پیمان استراتیژیك با ایالات متحده امریكا ، اقدام به برگزاری جرگه عنعنوی كرد ، این جرگه پس از چند روز بحث از همكاری دومدار میان امریكا و افغانستان در قالب یك سند همكاری اعلام حمایت  كرد از آن پس حكومت افغانستان با جدیت بیشتر گفتگو ها را با جانب امریكا ادامه داده، گفتگوها برسر امضای پیمان استراتیژیك با موانع زیادی همراه بود.

به همین ترتیب روزنامه هشت صبح در برگهای دیگر شماره امروز مطالب دیگری را نشر كرده است.

 روزنامه ماندگار در صفحه اول از تصویب بودجه و معاملات درون پارلمانی خبرداده مطالب را نشر كرده و نیز در همین صفحه از قول جنرال دوستم نوشته كه مقاومت ادامه دارد .

 ماندگار همچنان از قول هیئت كانگرس امریكا وجبهه ملی نوشته كه ساختار فاسد كنونی تغییر كند ، این روز نامه نیز به مسوده سند همكاری های استراتیژیك میان كابل – واشنگتن توجه كرده مطلبی در برگ نخست نشر نموده است .

 به همین ترتیب روزمامه سروش ملت و دیگران در شماره های امروزی یا با نشر مطالب مشابه ای پرداخته اند و یا دنبال سایر مسایل شده اند.

كابل/3/ثور/باختر

يادبود از روز جهاني زمين به گونه اي بهانه اي مي باشد به حفظ محيط زيستي و توجه به ازميان برداشتن انگيزه هاي كه فضاي بهتر زنده گي را آسيب ميرساند، مي باشد.

مبصر آژانس باختر مي نويسد،‌يكي از شاخص هاي مهم تجليل از روز جهاني زمين را آگاهي مردم  از مسايل مربوط به محيط زيست تشكيل ميدهد. اساس گزاران اين حركت انساني به اين باور بودند كه آنچه لازم است براي جلوگيري از فاجعه محيط زيست بايد انجام گردد. برگزاري آيين روز زمين در كشور های مختلف شيوه هاي مختلف دارد، در اكثريت كشورهاي جهان مردم به غرس نهال ها مي پردازند، محله هاي عمومي و خيابان ها را پاك مي كنند و مي آموزانند كه چگونه شيوه هاي زندگي خود را با مسووليت هاي مربوط به حفظ محيط زيست هماهنگ سازند به هر حال آلوده گي محیط زيست در شهر هاي بزرگ افغانستان به عنوان مشكلي متبارز گرديده و پيوسته هشدار هاي داده ميشود كه بايد به خاطر كاهش آلوده گی هوا شهر، هم مردم و هم مسوولان به صورت جمعي عمل مي كنند.

به مبناي همين ضرورت بود كه در چوكات نظام اداري جمهوري اسلامي افغانستان اداره مستقل حفظ محيط زيست ايجاد گرديد. تراكم بيش از حد وسايط ترانسپورتي و نفوس در شهر كابل وشهرهاي بزرگ ديگر كشور زنگ خطر آلوده گي بيش از حد هوا و محيط زيست را به صدا در آورد، كميته متشكل از نماينده گان ارگانهاي مختلف ايجاد شد، تا انگيزه یابی گردد كه كدام مسايل در آلوده سازي بيشتر هوا و محيط زيست ذيدخل اند،‌كار اغاز شد، به حمامي ها، رستورانت  دارها، مالكان وسايط دودزا، داش هاي خشت پزي، ‌تجار،‌ ماركيت هاي بزرگ تجارتي،‌ قرارگاه هاي نظامي نيروهاي بين المللي هدايت داده شد كه از جنراتورهاي بزرگ مولد برق ديزلي استفاده نكنند، شوراي وزيران در چند جلسه به اين موضوع توجه كرده نهادهاي مربوط را به جديت درين مسأله  توظيف كرد، علي رغم آن طوري كه لازم است تا هنوز به اين موضوع حياتي توجه نگرديده است، كار در راستاي آگاهي مردم از اضرار محيط زيست مقطع يي بوده و راه اندازي كارهاي حشربه خاطر پاك سازي مناطق فقط و فقط در چند محل و گوشه اي از شهر محدود ماند وسر انجام فراموش شد، ‌عدم علاقمندي مردم و شركت آنها در روزهاي حشر ممكن اسباب دلسردي متوليان امور گرديده باشد اما بايد اذعان داشت كه كم كاري در راستاي آگاهي  دهي مردم درين زمينه نيز از جمله عواملي باشد كه باعث عدم اشتراك مردم درين مامول گرديده باشد. به هر صورت عوامل انگيزه هاي آلوده گي محيط زيست مشخص گرديده است و تا اندازه اقداماتي نيز عملي گرديده است اما چرا نهادهاي مسوول برنامه ريزی نمي كنندو سنت و حشرهاي عمومي در نواحي و محلات مسكوني به نوبت راه اندازه نمي نمايند تا به شاه وگدا انگيزدهند كه شهر ما خانه اي ماست و همه اي ما در برابر آن مسووليت داريم. اگر چنين شود در درازمدت منتظر هيولاي بايد بود كه انواع امراض را به شهروندان همراه خواهد داشت.