26 سنبله 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بیست طالب مسلح در تخار کشته شدند

بیست طالب مسلح در تخار کشته شدند

کابل 26 سنبله باختر بیست طالب مسلح دیشب در عملیات نظامیان...

فی انس طلا ۱۵۰۰ دالر عرضه می شود

فی انس طلا ۱۵۰۰ دالر عرضه می شود

کابل ۲۶سنبله باختر فی انس طلا در بازارهای بین المللی...

چهار طالب در بلخ کشته شدند

مزارشریف 25 سنبله باختر چهار طالب مسلح در بلخ دیشب در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 24/ حوت

شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درمورد رویداد های جاری کشور و منطقه نشر کرده اند.

روزنامه سرنوشت برگ نخست را به نقل قول از بارک اوباما رییس جمهوری ایالات متحده امریکا آغاز کرده و از قول وی نوشته که در خروج نیروها ازافغانستان عجله نمی کنیم .

این روزنامه همچنان درهمین صفحه از قول بزرگان قومی نوشته حادثه پنجوایی انتقام جویی پلان شده بود. به نوشته این روزنامه سه روز پیش از حادثه در منطقه زنگ آباد بالای خارجی ها انفجاری بزرگ صورت گرفته بود.

 سرنوشت از قول سخنگوی وزارت خارجه چین درهمین صفحه نوشته که کشتار افراد بیگناه ملکی توسط سربازامریکایی وحشتناک و درد آوربود.

به نوشته سرنوشت از قول وزیر دفاع امریکا ممکن سرباز قاتل امریکایی اعدام گردد.

بیشترین مطالب صفحه اول سرنوشت به مساله پنجوایی و سرباز جنایت کار امریکایی اختصاص یافته است.

اما روزنامه سروش در برگ نخست زیرعنوان توافق اسرائیل و جنگ جویان غزه با آتش مطلبی رانشر کرده و درمطلب دیگر زیر عنوان تبعات زود هنگام نیروهای خارجی از افغانستان نوشته و به دنبال کشته شدن 16 غیر نظامی توسط یک سرباز امریکایی در قندهار ، بحث خروج نیروهای امریکایی و خارجی بازهم سرزبان ها افتاده است .

برمبنای برخی گزارش ها به دنبال وقوع رویداد قندهار بی حرمتی نیروهای خارجی به قرآنکریم دربگرام وواکنش های که این رویداد ها درپی داشت طرفداران خروج نیروهای امریکایی از این کشور هم درافغانستان و هم در امریکا افزایش یافته است .

سروش ملت خبرداده که وزارت معارف برای سال تعلیمی جدید یازده هزار معلم را استخدام میکند.

سروش ملت زیر عنوان یک گزارش جدید درمورد زنان به نشر رسید . نوشته وزارت خارجه گزارش تازه را تحت عنوان گزارش مقدماتی و دوم دوره یی محوتبعیض علیه زنان "به نشر رسانده . این گزارش ها به کمک مالی هالند ، ناروی ، دنمارک و به همکاری تخنیکی بخش زنان سازمان ملل متحد در دوسال تکمیل گردیده است .

 دراین گزارش درکنار یاد آوری از دستاورد های زنان دردهه اخیر ، فقر ، خشونت های خانواده گی ، نا امنی و عدم آگاهی زنان از حقوق شان از مشکلات عمده در برابر آنها خوانده شده اند.

 سروش ملت درصفحه اخیر ازقول بارک اوباما نوشته برای خروج از افغانستان عجله صورت نخواهد گرفت .

این روزنامه همچنان نوشته که شاروالی کابل درقسمت بازسازی و قیرریزی سرکهاتوجه نکرده است.

روزنامه ماندگار شماره امروزی را با مطلبی زیر عنوان خطوط اساسی حکومت " تناقض " و " مغایر " با قانون اساسی است آغاز کرده و آورده است.

 حکومت در پایان عمر خود به اثر فشار های مکرر مجلس نماینده گان مصوبه یی را به نام خطوط اساسی سیاست جمهوری اسلامی افغانستان به مجلس فرستاده است .

 این روزنامه درمطلب دیگر از قول سفیر امریکا درصفحه اول نوشته : اگر خارج شویم طالبان احیا میشوند این روزنامه همچنان در صفحه اول ازقول وزارت زنان خبرداده که سالانه 2300 زن دست به خودکشی می زنند.

نماینده گان قندهار به نقل از شاهدان عینی ، رویداد قندهار توسط هشت امریکایی صورت گرفته است ، برای خروج عجله یی نداریم مطالبی دیگری می باشد که این روزنامه در صفحه اول نشر کرده است.

این روزنامه درصفحه اخیر از قول مجلس سنانوشته که پوزش درد مردم را دوا نمی کند.

اما روزنامه وحدت در برگ نخست نوشته که شورشیان به هیات دولتی حقیقت یاب در قندهار حمله کردند.

 به نوشته این روزنامه مجلس سنا خواستار قانون شدنی حضور نیروهای خارجی در کشور شده است .

کمبود معلم زن با چالش جدی در برابر وزارت معارف و هلاک شدن دو نفر در برفکوچ های ولایت نورستان مطالب دیگری میباشدکه این روزنامه در صفحه اول نشر کرده است.

به همینگونه روزنامه باور درصفحه اول از قول شورای علما کشور نوشته : امریکا باید عاملین قضیه قندهار را علنی محاکمه و مجازات نماید.

 این روزنامه درهمین صفحه از قول مشرانوجرگه نوشته که سربازان امریکایی به سان روسها روش نادرست را آغازکرده اند.

 این روزنامه نیز در صفحه اخیر از قول بزرگان قومی نوشته که حادثه پنجوایی به اساس پلان سنجیده شده و منظم صورت گرفته است.

 به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح ، سخن جدید شاخص و دیگران در شماره های امروزی را مطالب مشابه یی نشر کرده اند و یا دنبال سایر مسایل شده اند.

كابل/23/حوت/باختر

شماری از روزنامه های چاپی غیر حكومتی در پایتخت كه به دسترس قرار گرفته اند در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در كشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را در مورد رویداد های جاری كشور و منطقه نشر كرده اند.

روزنامه آرمان ملی سرمقاله یی شماره امروزی را زیر عنوان صاحبان ثروت های كلان از جنایات طالبان یاد نمی كنند!

نوشته و بخشی از آن آورده است‌ " ... درین شكی نیست كه هر دو تن (‌مزاری و سید خیلی )‌ به دست طالبان مزدور به شهادت رسیدند.

ولی شماری از اراكین بلند پایه دولتی درهر دو مجلس به نرخ روز كرده هیچ یاد آوری نكرده كه این دو بزرگ مردان به دست چه كسانی شهید شدند."

روز نامه آرمان ملی همچنان صفحه اول از قول گروه طالبان آورده است‌:‌ از نظامیان خارجی انتقام می گیریم این روزنامه همچنان در همین صفحه از قول یك مقام امریكایی نوشته كه جنگ در افغانستان، ارزش جنگیدن را ندارد.

به نوشته این روزنامه :‌بعداز آنكه نیروهای به رهبری ناتو به روز یكشنبه یك سرباز امریكایی را به اتهام تیراندازی بالای باشنده گان در حال خواب در یك قریه ولسوالی پنجوایی قندهار بازداشت كرد.

جمهوری خواهان و دموكرات ها به یك صدا بر خروج نیروهای امریكایی الی ختم سال 2014 و یا قبل از آن تاكید كردند.

هاری اید رهبر اكثریت در مجلس سنای امریكا گفته است:‌ این وضعیت خوبی نمی باشد سربازان ما زیر فشار خیلی شدید در افغانستان قراردارند.

آرامش قبل از توفان در كشورهای خلیج  تاملی به یك نظر داكتر سپنتا مطالب دیگری می باشد كه این روزنامه در صفحه دوم نشر كرده  است.

اما هشت صبح در برگ نخست زیر عنوان،‌ دراعتراض به كشتار غیر نظامیان در پنجوایی قندهار در وازه مجلس نماینده گان بسته شد . این روزنامه این مطلب را در صفحه نهم دنبال كرده اما د رمطلب دیگر به نگرانی داكتر عبدالله،‌عبدالله پیرامون انتخابات ریاست جمهوری پرداخته و نوشته: عبدالله،عبدالله رهبر ائتلاف و تغییر و امید، نسبت به احتمال نفوذ حلقات حكومتی در روند انتخابات ریاست جمهوری ابراز نگرانی كرده است.

60 در صد امنیت زندان بگرام از سوی افغانها تامین می شود یك هیئت اتحادیه اروپا وارد كابل شد مطالبی دیگری هستند كه هشت صبح در برگ نخست چاپ كرده است.

به همین ترتیب روزنامه هشت صبح در برگهای دیگر شماره امروزی مطالب دیگری را نشر كرده است.

روزنامه سخن جدید در صفحه اول از قول صدراعظم آلمان خروج از افغانستان تا تاریخ تعیین شده هدف ماست.

این روزنامه درهمین صفحه از قول یك عضو مجلس نماینده گان نوشته كه مردم از حضور خارجی ها به تنگ آمده اند.

در خواست كمك عاجل باشنده گان سالنگ، نمایشگاه صنایع دستی زنان، در بامیان، ربوده شدن پنج كارمند پروژه سنگ مرمر هرات عنوان مطالب دیگری می باشد كه سخن جدید در صفحه اول شماره امروزی نشر كرده است.

سخن جدید در صفحه اخیر زیر عنوان، چین خطاب به اسرائیل ! حملات غزه را متوقف كنید. به نگرانی چین از وخامت اوضاع امنیتی در منطقه غزه پرداخته  ونوشته كه چین از رژیم صهیونیستی خوست كه  حملات به منطقه را متوقف كند.

روزنامه انصاف در برگ نخست به واكنش حامد كرزی رییس جمهوری افغانستان، در واكنش به كشتار غیر نظامیان افغان توسط سربازان امریكایی پرداخته از قول رییس جمهور كشور نوشته، حمله به جان مردم بی گناه یك عمل تروریستی و نابخشودنی است.

سركوب فریاد های حق خواهانه،‌هیچ گاه دلیلی بر خاموش شدن  فریاد ها نیست تظاهراتی علیه رژیم صهیونیستی در آنكارا برگزار شد مطالب دگری است كه این روزنامه در صفحات خود چاپ كرده است.

اما روزنامه شاخص ویژه نامه را در مورد هفدهمین سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری نشر كرده است.

شاخص درشماره امروزی به ابعاد مختلف زندگی سیاسی و نظامی عبدالعلی مزاری توجه كرده مطالب فروانی نشر كرده است.

به همین ترتیب روزنامه دگر یا مطالب مشابه یی را نشر كرده اند و یا دنبال سایر مسایل شده اند.

کابل باختر/ 22/ حوت

شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرار گرفته اند در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درمورد رویداد های جاری کشور و منطقه نشر نموده اند.

 روزنامه وحدت در صفحه اول از قول حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان نوشته : ایجاد پایگاه دایمی امریکا درافغانستان مساله بعدی است .

سربازان امریکایی ده غیر نظامی افغان را از پا در آورده ، عنوان مطلب دیگری میباشد که روزنامه وحدت در صفحه اول آن را نشر کرده است.

وحدت درصفحه اخیر از قول مردم بامیان نوشته که آنها خواستار مجازات عاملان تخریب پیکره های بودا شدند.

وحدت درصفحات دیگر شماره امروزی مطالب دیگری را نشر کرده است اما روزنامه سروش ملت ، زیر عنوان ، اشتباهات مکرر نیروهای امریکایی و تبعات ناخواسته ی آن به حمله یک سرباز امریکایی بالای مردم ملکی توجه کرده مطلب مفصلی را در صفحه اول نشر کرده است.

سروش ملت نیز در همین صفحه از قول حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان نوشته : ایجاد پایگاه دایمی امریکا درافغانستان مساله بعدی است .

اعتیاد و شیوه های موثر مبارزه ، آن ، گرجستان درانتظار پیوستن به ناتو ، کمبود مسکن ورجوع بی رویه مردم درکابل از جمله عنوان های دیگری است که در صفحات مختلف سروش ملت چاپ شده است.

به همین ترتیب روزنامه سروش ملت در صفحه اخیر شماره امروزی به احتمال بروزتنش بین قطر و کویت نیز توجه و نیز درهمین صفحه خبر داده که پنج زندانی طالبان از گوانتانامو به قطر منتقل میشوند.

 سروش ملت همچنان خبرداده که وزارت مالیه 44 درصد بودجه انکشافی خود را مصرف کرده است.

روزنامه انصاف برگ نخست را با نقل قول از سخنان حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان آغاز کرده و نوشته آزادی هایی که دردین مقدس اسلام برای زنان گنجانیده شده است باید به درستی با قوانین جامعه تطبیق شود.

 این روزنامه در همین صفحه به مراسم تجلیل از هفدهمین سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری توجه کرده و نوشته که شهادت استاد مزاری نه تنها دل یک حزب ، یک قوم و یک کشور را شکست ، بلکه شهادت ایشان در سطح بین المللی نیز بسیار ناراحت کننده بود.

 انصاف در صفحه اخیر نوشته اعتراضات به شمال و جنوب عربستان هم کشیده شد.

 به همین ترتیب روزنامه ماندگار در برگ نخست به مراسم گرامی داشت نخستین سالروز شهادت مولانا سید خیلی زیر عنوان برای پس از سال 2014 آماده باشیم این موضوع را دنبال کرده است .

 ماندگار درهمین صفحه از قول حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان نوشته که مردم را مخاطب قرارداده گفته است که نگران آینده نباشد.

 پاکستانی ها خاطرات شان را از جنگ برضد مقاومت نگاشته اند مطلب دیگری است که از قول وزیر داخله کشور به آن پرداخته است به نوشته این روزنامه وزیر داخله کشور میگوید که برخی از فرماندهان پاکستانی که برضد جبهه مقاومت افغانستان در شمالی می جنگیدند ، خاطرات شان را ازاین نبرد نگاشته اند . این افسران پاکستانی مشمول گروه طالبان بودند.

 ماندگار در صفحه اول از قول سفیر انگلستان درکابل آورده است : ما پیروز نشده ایم . به نوشته این روزنامه سفیر انگلیس درکابل گفته است که اشتباه بزرگ ما درافغانستان این بودکه فکر می کردیم پیروز شده ایم .

روزنامه ماندگار همچنان در صفحات دیگر شماره امروزی مطالب دیگری را نشر کرده است.

 روزنامه سخن جدید در برگ نخست نوشته : درسخنان رییس جمهور مطرح شد : خروج نظامیان خارجی با حفظ عضویت جهانی ، به نفع افغانستان است .

این روزنامه نیز در همین صفحه نوشته : قتل 16 فردملکی توسط سربازامریکایی در قندهار صورت گرفت این روزنامه نیز در صفحه اول از قول سفیر انگلستان درکابل نوشته که کشورهای غربی درافغانستان ، اشتباهات زیادی داشته اند.

 اسرائیل دولت متجاوز منطقه است مطلب دیگری است که این روزنامه در صفحه اخیر نوشته است .

 به همین ترتیب روزنامه هشت صبح و دیگران نیز با مطالب مشابه ای را نشر کرده اند و یا دنبال سایر مسایل شده اند.

کابل باختر/ 22/ حوت

حادثه روز یکشنبه درمنطقه زنگ آباد ولسوالی پنجوایی قندهار نه تنها جنگ امریکا و متحدین آن را در افغانستان بدنام تر ساخت بلکه روابط کابل وواشنگتن را که همیشه روی وارد شدن تلفات به افراد ملکی سوال برانگیز بود، با چالش دیگری مواجه ساخت .

بامداد روز یکشنبه یک عسکر امریکایی به دو محله در ساحه زنگ آباد پنجوایی با مسلسل حمله کرد، حمله بر کسانی صورت گرفت که همه درخواب بودند.

 مردم میگویند که هژده تن از افراد ملکی دراین حادثه کشته شدند و نه نفر دیگر زخم برداشتند مگر اسدالله خالد وزیر سرحدات افغانستان که درعین حال به عنوان رییس تنظیمیه قندهار ایفای وظیفه میکند درمحل حادثه مرگ شانزده تن را تائید کرد که نه تن آنان را اطفال تشکیل میداد که از سیاست و خشونت چیزی نمیدانند این حادثه چنان که واکنش سریع مردم و مقامات افغانی را سبب شد مقامات نظامی ناتو و امریکا را نیز به عمل واداشت.

 آیساف قبل از آنکه خبرکشته شدن افرادملکی منتشر گردد خبر بازداشت عامل قضیه را انتشار داد و به این ترتیب کوشیدند تا نشان دهند که نسبت به این رویداد خونین جدی اند.

 کریستن جاکوبسن، سخنگوی آیساف درکابل برای مطبوعات افغانی گفت:" عمل این عسکر امریکایی به هیچ عنوان قابل تحمل نیست عامل این خشونت در قبال عملکرد خود پاسخ خواهد داد او از وارثان و خانواده های قربانیان این حادثه عذر خواهی کرد ."

 بارک اوباما رییس جمهوری امریکا نیز حمله بر جان غیر نظامیان را محکوم کرده و از مجازات عامل این رویداد سخن گفته است.

 لیون پنیتا وزیر دفاع امریکا نیز نسبت به این حادثه اظهار تاسف کرده و عملکرد عسکر امریکایی را عدول ازوظیفه اصلی دانسته است .

 یک مقام دیگر امریکایی گفته است که عسکر مهاجم از یک تکلیف روانی رنج میبرد.

مگرآیا چنین تعهدات ، معذرت خواهی و بالاخره قول دادن به مجازات عاملین این گونه وقایع غیر انسانی میتواند احساسات مردم افغانستان را که درجریان سی سال گذشته فقط به خاطر منافع قدرت های بیرونی قربانی داده اند کنترول کند.

 یکتن از نماینده گان مردم قندهار درولسی جرگه میگوید:" نه به هیچ عنوان ، حمله غافلگیرکننده به خانواده های که همه درخواب بودند، تنها میتواند احساسات ضد بیگانگان را تشدید بخشد، این نماینده مردم قندهار تاکید دارد که حمله به گونه گروهی صورت گرفته است زیرا یک عسکر نمیتواند دریک زمان معین به چند خانه داخل شود و برکسانی گلوله باری کندکه بی اسلحه و بی دفاع بوده اند ."

 او گفت که این اولین حادثه در زنگ آباد پنجوایی نیست درگذشته نیز این منطقه شاهد قتل افرادملکی بوده است.

فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان درولسی جرگه قتل افراد بیگناه و اطفالی را به هیچ عنوان قابل توجیه نمیداند و میگوید:" این عسکر امریکایی به کدام دلیل علیه آنانی دست به اسلحه برده که خود بی دفاع اند و به حمایت ضرورت دارند. این گونه حوادث احساسات مردم افغانستان را جریحه دار میسازد."

وزارت دفاع افغانستان نیز خبر کشته شدن افراد ملکی را درزنگ آباد پنجوایی به دست عساکر ائتلاف یک خبرتکان دهنده برای وزیر دفاع ملی و منسوبان آن وزارت دانسته است و از آن به عنوان یک عمل فجیع یاد کرده و خواستار مجازات فوری عاملان این رویداد گردیده است.

 وزارت داخله افغانستان نیز این حادثه را با الفاظ شدید محکوم کرده و هیئتی را غرض روشن شدن قضیه فرستاده است .

 حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان این عمل را یک انسان کشی عمدی خوانده و گفته است این یک عمل قتل عمدی ، ترور و یک عمل نا بخشودنی است.

داکترنجیب الله عتیق امرخیل عضوهیئت رهبری انجمن استادان پوهنتون طبی کابل این ادعا را گویا که عسکر امریکایی دچار تکلیف روانی بوده رد میکند ومیگوید پروسه استخدام در نظام و ارتش امریکا یک پروسهء دقیق و همه جانبه است هیچ مریضی و دیوانه نمیتواند وارد ارتش شود نظامیان امریکایی معاینات دقیق طبی را سپری میکنند و درزمان عضویت در نظام نیز از تسهیلات لازم طبی برخوردار اند این که میگویند مهاجم حالت خوب روانی نداشت فقط یک پرده پوشی روی یک جنایت است .

اکنون سوال دراینجاست که چگونه قتل چند فرد ملکی را که تنها نه تن آنان را اطفال تشکیل میدهد، توجیه کرد.

آنچه را مقامات امریکایی به عنوان عذرخواهی مطرح میکنند و آنچه را که مقامات افغانی به عنوان واکنش ابراز میدارند نمیتواند درد مردم افغانستان را دواکند این حادثه برهردلیل که بود بی سابقه و غیر قابل انتظار است وافغانستان را درلبه تیغ قرار داده است و پیش از آنکه این تیغ جان های بیشتری را بگیرد بهتر است به علاج آن فکرکرد.