22 عقرب 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

پیشبینی وضع هوای برخی از ساحات کشور

پیشبینی وضع هوای برخی از ساحات کشور

کابل باختر/22 / عقرب اداره هواشناسی وضع جوی بعضی از مناطق...

والی کندز بر نقش رسانه ها در تامین صلح تاکید کرد

والی کندز بر نقش رسانه ها در تامین صلح تاکید کرد

کندز/22 عقرب/ باختر والی کندز می‌گوید: نقش رسانه‌ها بالاتر از هر...

در پوهنتون قندهار مرکز مسلکی استادان ایجاد می شود

در پوهنتون قندهار مرکز مسلکی استادان ایجاد می شود

کابل 22عقرب باختر پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست وزیر وزارت تحصیلات...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

كابل باختر/ 30/ ثور

روزنامه های چاپی آزاد كه دركابل نشر شده اند علاوه بربحث روی مسایل مختلف سیاسی ،اجتماعی اقتصادی و ورزشی ، رویداد های كشور های منطقه و جهان رانیز به بحث گرفته و به موضوعات دوقی و خواندنی هم پرداخته اند.

آرمان ملی روزنامه آزاد و غیروابسته سرمقاله اش را زیرعنوان" آهای نمك ناشناسان !" تحریرداشته ، نویسنده سرمقاله حذف نام قهرمان ملی را از تقویم رسمی و تصویب آن ازسوی مجلس نماینده گان خبر غیر منتظره خوانده ، تحریر داشته ، آنها ئیكه ادعا دارند كه هیچ تصمیمی دراین كشور بدون مشوره و رای آنان گرفته نمیشود ، پس حالا چی شده است كه نام قهرمان ملی را ازتقویم رسمی حذف میكنند و این آقایان اصلاً " خمی به ابرو نمی آورند.

این روزنامه درمورد امنیت كندز و نگرانی والی این ولایت گزارشی را نشر نموده درآن گفته شده كه مخالفان مسلح از طریق راه چترال از پاكستان عبور نموده وواردولایت كندز میگردند تا امنیت این ولایت رامختل سازند.

آلمان آشتباهات گذشته را درافغانستان تكرار نمی كند ، عنوانی دیگر است  كه آرمان ملی درشماره امروزی اش نشرنموده دراین نوشته، نخست وزیر آلمان تعهد كرده كه كشورش درهماهنگی با جامعه جهانی هیچگاهی اشتباهی را كه درگذشته درافغانستان مرتكب شده اند تكرار نخواهد كرد و افغانستان را تنها نخواهد ماند.

 همچنان این روزنامه درمورد محدود سازی منابع تمویل شورشیان از جانب امریكا مطلبی را به نشر سپرده درآن ذكر شده كه وزارت مالیه امریكا گفته است كه تحریم هایی را علیه عبدالباقی باری و بخت گل ، اعضای گروه حقانی و طالبان وضع كرده است.

 براساس این تحریم همه دارایی های این افراد در امریكا توقیف میگردد و شهروندان این كشور از معامله باآنها منع میشوند.

ویسا روزنامه آزاد صفحه اول خود را بامطالب به زبان پشتو مزین نموده ، نوشته " ولسمشراوباما به له خپل افغان سیال په شیكاگو وگوری " ،" امریكائیان پرمزار هوتل سربیره ، په حیرتان او مارمول كی پوحی مركزونه جوروی " ، " ولسمشر كرزی او جرمنی صدراعظمی استراتیژیك سند لاسلیك كر) همچنان این روزنامه درمورد طرح جدید قانون رسانه ها ابراز نظر نموده است.

هفته نامه مجاهد ارگان نشراتی جمعیت اسلامی افغانستان تتر امروزی خود را با گفته صلاح الدین ربانی رییس شورای عالی صلح در مجلس سنا اراسته ونگاشته كه حلقاتی دربیرون از كشور درتلاش مختل نمودن روند صلح و ترور رهبران ما اند ، این دشمنان فكر می نمایند با هدف قراردادن شخصیت های با نفوذ ملی ، پروسه صلح را خنثی بسازند، اشتباه میكنند.

همچنان این نشریه طرح حذف نام قهرمان ملی كشور را از تقویم رسمی ، توطیه سازماندهی شده خوانده ، نوشته كسی كه كار تاریخی كرده باشد ، نامش از تاریخ حذف نمی گردد.

مجاهد در مورد بازسازی شهر غزنی و چالش های سراراه آن نوشته سوالی را مطرح نموده ، آیا غزنی درسال 2013 میتواند بحیث پایتخت تمدن اسلامی تثبیت و برای افغانستان افتخار آورد.؟

روزنامه صبح افغانستان ماندگار تتر شماره امروزی خود را به نشست شیكاگو تخصیص داده نوشته " نشست شیكاگو ، فرصت ها و تهدید های تازه " ماندگار زیراین عنوان تحریر‌داشته نكته بسیار مهم درنشست شیكاگو ، میتواند باشد كه جامعه جهانی میكانیزم مناسبی را برای ادامه حمایت های سیاسی و نظامی اش برای افغانستان به وجود آورد و درضمن مداخلات بیرونی و به ویژه از ناحیه پاكستان راسد شود.

كمك تان خیرات نیست ، ازگفته جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجه به جامعه جهانی است كه دراین گفته هااشاره شده دولت افغانستان پرداخت این مبلغ پول را سرمایه گذاری غربی ها برای تامین امنیت خود شان از تروریزم می داند زیرا اگر این كشور ها بعداز خروج نیروهای خارجی به حال خود رها شود ، ممكن است دچار جنگ داخلی گردد و شورشیان زمینه فعالیت یابند.

ماندگار مطلبی راتحت عنوان " پول شویان طالبان وارد فهرست سیاه امریكا شدند " دربرگ نخست به چاپ رسانده ازدو مرد به نام های عبدالباقی باری و بخت گل دراین مطلب نام گرفته شده كه دارایی های شان درایالات متحده امریكا توقیف میشود و شهروندان امریكا ازمعامله با آنان منع شده اند.

سخن نخست ماندگار با سوال اینكه حذف نام قهرمان ملی منطقی است؟

تحریر یافته و نویسنده سخن خطاب به نمایندگان مجلس نوشته كه یك باردیگر به این مساله توجه كنند و چنین مورد مهم و حساس را با مسایل كوچك سلیقه یی و قومی برابر نكنند ، نمایندگان كه كارت های سبز شان را به هدف حذف نام قهرمان ملی بالا كرده اند ، باید بدانند كه اگر زحمات و فداكاری های آن شهید نمی بود ، بدون شك امروز نه مجلس وجود داشت و نه هم كابینه یی ، و افغانستان به صوبه پنجم پاكستان تبدیل شده بود  و این رسم جوانمردی نیست كه باچنین قهرمانی ، چنین برخوردی داشته باشیم .

نتایج اولیه انتخابات مصر دربیرون ازكشور ، اسلام گراها پیروزاند ، نشست گروه هشت و محدودیت كشورهای درحال توسعه ، شبیه ترین رییس جمهور به جورج بوش كیست ؟

عناوین دگیر روزنامه ماندگار است .

نشریه بانوسلام كه بدسترس ما قرارگرفته درمورد زنان نوشته كه با فراموشی وانكار كردن بر توانمندی های زنان توسعه و یافته گی مقدورنیست .

همچنان این نشریه مضمونی را زیر عنوان " زن افغان باكدام چهره و تعریف ؟را به نشر سپرده است.

 روزنامه هشت صبح روایت دیروز ، آئینه امروز نوید فردا تترامروزی روزنامه رابا عنوان درشت ، نشست شیكاگو با حضور نماینده گان 60 كشور جهان برگزارمیشود هنوز جهان با افغانستان است ، دیزاین نموده است.

این روزنامه درمورد اعزام 500 دانشجو برای آموزش به تركیه نوشته گفته كه وزارت داخله  بخاطر فرستادن این تعداد از7500 داوطلب امتحان اخذ نمود.

" نماینده سیاسی به نام افغانستان عمل برای دیگران " عنوان مضمونی یست كه هشت صبح از مصاحبه نماینده سیاسی افغانستان درپاكستان داوودزی با بی بی سی به دست نشر سپرده دراین مصاحبه سفیر افغانستان در پاكستان درمورد اینكه سیاست پاكستان در قبال افغانستان تغییر كرده است ، اظهارات داشته .

 انصاف روزنامه صبح افغانستان امضای پیمان استراتیژیك با امریكا را عامل دوام جنگ درافغانستان خوانده همچنان این روزنامه تصمیم اتحادیه عرب مبنی بر الحاق كشور مستقل بحرین به عربستان سعودی را ننگین خوانده .

 همچنین سایر روزنامه ها مطالب جالب و خواندنی را درشماره امروزی شان غرض سرگرمی و تفریحی خوانده گان بدست نشر سپرده اند.

کابل 27 ثور باختر

مطبوعات غير حكومتي كه بدسترس قرارگرفته ، علاوه از بحث روي مسايل سياسي ، اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي به مسايل ذوقي و جالب نيز پرداخته اند.

سخن جديد روزنامه سياسي ، فرهنگي و اجتماعي نيز شماره امروزي را با عنوان تحت درتائيد موافقتنامه تاپي درمجلس سنا مزين نموده و درمتن مطلب دررابطه به توافق كميسيون رفاه عامه مجلس سنا و ارايه توافقنامه به نشست عمومي اشاره شده است.

" آغاز تحقيقات اكتشافي منابع نفتي شمال " عنوان دوم برگ نخست روز نامه سخن جديد ميباشد كه نويسنده به موضوع كاراكتشاف  ذخايرنفت وگاز حوزه آقينه واندخوي ولايت فارياب پرداخته كه قرارداد تحقيقاتي اكتشاف نفت و گاز دراين حوزه به ارزش شش مليون و پنجصد هزار دالر بين وزارت معادن كشور و شركت كانادايي به امضا رسيد.

خبر استعفاي قوماندان ناتو درافغانستان ، سفر رييس جمهور به آلمان عناوين ديگر برگ نخست اين روزنامه ميباشد.

اعتياد به قانون گريزي ، خطرناك ترازترياك عنواني مطلبي است كه درصفحه سوم سخن جديد اقبال نشر يافته نويسنده اين مطلب نوشته جامعه اسلامي ، جامعه انساني، جامعه مدني و مردم سالار ، جامعه رها شده ، قدرت سالار و بي بند و بارنيست ، جامعه قانون و نظم است ، قدرت و آزادي و عدالت ، تنها درسايه ي فرهنگ و محور تربيت و پناه قانون كه معني و مفهوم پيدا ميكند.

سخن جديد به واكنش تند اسد به تهديد هاي كوفي عنان ، نشست سران كشور هاي همكارخليج فارس بي نتيجه پايان يافت و وزير امور خارجه پاكستان گفته كه امريكا از پاكستان  عذرخواهي ميكند عناوينی است که  درشماره امروزی اش پرداخته است.

هشت صبح روزنامه نويد فردا ، درمورد كمك هاي اتحاديه اروپا گزارشی را نشر نموده كه درآن گفته 27 كشور عضو اتحاديه اروپا تصميم گرفته اند كه بعداز بيرون رفتن نيروهاي بين المللي درپايان سال 2014 به افغانستان كمك كنند، البته اين كمك ها وابسته به اصلاحات بيشتر در حكومت افغانستان است .

هشت صبح سرمقاله خود را درپيوند به امضاي موافقت نامه استراتيژيك ميان افغانستان وكشورهاي متحد آن براي آينده كشور، با ارزش خوانده ، افزوده كه امضا چنين موافقتنامه ها ميرساند كه افغانستان پس از سال 2014 همچنان درمحراق توجه جامعه جهاني و قدرت هاي بزرگ قرارخواهد داشت.

هشت صبح براساس يك تحقيق جديد نوشته كه پوليس محلي مرتكب خشونت عليه مردم ميشود ، همچنان اين روزنامه گفته، محمد صلاح الدين رباني رييس شوراي عالي صلح زيرعنوان ، مردم افغانستان تسليم تروريستان نمی شوند بدست نشر سپرده است.

سروش ملت روزنامه غير حكومتي درمورد ضرورت و محذوریت های پيمان هاي استراتيژيك پرداخته، نوشته دولت افغانستان ظرف يك سال اخير موافقنامه هاي همكاري هاي استراتيژيك با كشورهاي مختلف جهان امضا كرده است.

اين روزنامه خبرروز را، به گزارش راه بديل شاهراه سالنگ اعمار خواهدشد تخصيص داده است.

همچنان سروش ملت مطالب ، جان الن ازسمتش كناره گيري ميكند ، دشمني بامعارف باچه توجيهي ؟! روي آوردن كارمندان دولتي باميان به نهادهاي مدني ، آغاز نشست سران كشورهاي پيمان امنيت جمعي درمسكو درشماره امروزي خود نشر نموده است.

 روزنامه ماندگار كه همزمان درمركز و چندين ولايت كشور نشر ميشود تيتر امروزي اش را با "اصلاحات با ضرب الاجل ناممكن است" دیزاین نموده نويسنده زير اين تيتربه خواست جامعه جهاني كه خواهان تغيير واصلاحات دركشور است پرداخته است .

 ماندگار همچنان نقل قول از گفته هاي حنارباني كهر را در شماره امروزاش جابجا نموده كه گفته ، اسلام آباد با شش ماه مسدود كردن مسير اكمالات ناتو به دنبال كشته شدن 24 سرباز پاكستاني توسط ناتو ، به اهداف خود رسيد.

بسته شدن مكاتب و فراموشي كامل رييس جمهور ، عربستان درتلاش براي تشكيل اتحاديه پادشاهي در منطقه ، ازموشك های اسكندر براي نابودي سيستم دفاعي امريكا استفاده خواهيم كرد، ديدار دالايي لاما با كامرون بي احترامي به مردم ماست و اهميت سند همكاري هاي استراتيژيك كابل برلين از جمله موضوعات است كه ماندگار به آن توجه نموده است.

آرمان ملي روزنامه غير وابسته سرمقاله خود را دررابطه به كنفرانس شيكاگو تحرير داشته، نويسنده سرمقاله به عمده ترين مطلب کنفرانس شیکاگو كه همانا مساله امنيت در افغانستان تا رسيدن به سال 2014 و بعداز آن است پرداخته و نوشته افغانستان توان پرداخت هزينه نيروهاي امنيتي خود را ندارد . اين نيروها براي كشور ما حايز اهميت فراوان است و از جانبي هم اين نيروها به تجهيز ، آموزش ، تقويت و حمايت بيشتري هم ضرورت دارند كه دراين كنفرانس روي آن تصميم گرفته خواهد شد.

 آرمان ملي دربرگ سوم نوشته از محمد يونس مهرين را زير عنوان "جناب رييس جمهور ! به وزارت ماليه ، مدال شجاعت و لقب قهرماني را اعطا فرماييد!!"

نويسنده مطالب در مقاله اش ابتكار، جسارت عالي و همت بلند مسوولان وزارت ماليه مبني بر ارزيابي و بررسی دقيق از چگونگي توزيع معاش هاي كاركنان  پروژه يي و معطل قراردادن اجراي معاشات شانرا ستوده، خواهان لقب قهرماني به وزارت ماليه شده است .

شوراي امنيت سازمان ملل تحريم ها را برپاكستان وضع كند عنواني مطلب است كه آنان ملي به آن اشاره نموده است.

شاخص روزنامه كه درعرصه فرهنگ ، اجتماع وسياست نشر ميشود، تيتر روزنامه را با مطلب "يورو در استانه فروپاشي" مزين نموده همچنان اين روزنامه ارتباط عربستان با القاعده را افشا نموده است.

علاوه به موضوع تحرير شده روزنامه ها به نشر مطالب ذوقي و جالب و خواندنی نيز در شماره هاي شان پرداخته اند.

مطبوعاتی غیر حكومتی چاپ كابل علاوه از بحث بر مسایل مهمی منطقه و جهان به مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،‌فرهنگی ومسایل جالب و خواندنی نیز پرداخته اند.

روزنامه ماندگار در برگ نخست  مطلبی را تحت عنوان "معادلات درونی طالبانی وقتل ارسلان رحمانی ؟! " ب نشر رسانده که نویسنده بر تضاد در ادعا ها وچندین احتمالی اشاره نموده ونوشته، احتمال اینكه غیر از طالبان دست های دیگر در این گونه ترور ها وقتل در كار است ؟ چرا كه ادعای قاری حمزه و قبول مسوولیت این قتل نیز از میان برخی رسانه های پاكستانی سر بر آورده و امروز در مورد هویت قاری حمزه كه خود را سخنگوی گروه محاذ ملا داد الله می داند هم هیچ اطمینانی وجود ندارد.

این روزنامه به موضوع رییس دارالانشاء ولسی جرگه نیز اشاره نموده، نوشته، حفیظ منصور گفته كه به درخواست هیئت اداری از كار كردهای دبیرخانه مجلس تفتیش كرده اند كه در نتیجه تخطی های بسیار جدی در مصرف بودجه سال 1390 واستخدام كاركنان در مجلس از سوی رییس دبیرخانه این مجلس صورت گرفته.

به خاطر شكست طالبان كار نشده گفته یی  رییس كمیته استخبارات سنا امریكا است كه ماندگار به آن در شماره امروزی خود پرداخته است.

در صفحه سوم روزنامه مطلب تحت عنوان سخنرانی من در سازمان ملل در باره عراق یك لكه ننگ بوده نشر شده كه نویسنده مطلب، به كتاب جدید كالین پاول وزیر دفاع سابق امریكا كه در باره حمله بر عراق نوشته و در آن به افشا گری بزرگ پرداخته ، اشاره نموده نوشته كه دولت جورج دبیلوبوش در سال 2003 در سازمان ملل در  باره وجود سلاح های كشتار جمعی در عراق برای جنگ با این كشور برنامه ریزی می كرده است.

حنا ربانی كهر، اعلام كرده شخصا"‌ً بر این باور است كه انتقال مایحتاج سازمان ناتو به افغانستان از طریق پاكستان باید از سر گرفته شود مطلب دیگری است كه در روزنامه  ماند گار نشر شده است.

روزنامه شاخص نیزتتر امروزی اش را با گفته های رییس جمهوركرزی با تلویزیون روسیه مزین نموده تحریر داشته كه رییس جمهور كرزی در مصاحبه اش گفته، امنیت افغانستان معقوله ای نیست كه تنها به این كشور مربوط باشد. زیرا اگر چنین بود امریكایی ها نباید به اینجا می آمدند همان طور كه پیش از حادثه 11 سپتامبر در افغانستان نبودند.

شاخص سرمقاله اش را تحت عنوان"تراژیدی جنگ و صلح در افغانستان" نوشته و به  تلاش های دولت بخاطر كشانیدن مخالفین به میز مذاكره توجه نموده است.

انصاف روزنامه صبح افغانستان به گفته یك  مقام طالبان كه از وجود اختلاف دراین گروه سخن گفته پرداخته همچنان سرمقاله اش را با عنوان‌" ‌طالبان، ترور رحمانی و حكایت گرگ چوچه خوارآغاز نموده همچنان این روزنامه به نشر مطالب از رویداد های خارجی نیز توجه نموده است.

روزنامه آزاد ویسا كه اكثراً‌"به نشر مطالب به زبان پشتو می پردازد برگ نخست شماره امروزی اش با گاوندی هیوادونه دی دحقانی دلی له ملاتر حخه لاس واخلی:‌ دیزاین نموده،‌همچنان به مساله حمله هوایی آیساف در اسعد آباد كنر پرداخته ویسا در مورد اجلاس سه جانبه افغانستان، پاكستان، آیساف در مورد چگونگی از سرگیری عبور كاروان های اكمالاتی ناتو از طریق خاك پاكستان نیز مطلبی بدست نشر سپرده است.

8 صبح روایت دیروز ،آیینهءامروز ،نوید فردا عنوان اول را از گفته های سخنگوی ملکی ناتو نقل كرده نوشته‌" پاكستان د ركنفرانس شیگاگو دعوت نشده است."

همچنان این روزنامه در پیوند به حمایت اوباما از آغاز مرحله سوم انتقال مسوولیت های امنیتی در افغانستان مطلبی نوشته است.

انفجار در شمال، غیر نظامیان را كشت، شكست طالبان از رای نظامی امكان پذیر است ، مذاكرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتومی پس از سه ماه آغاز شد، از جمله عناوین است كه 8 صبح به آن پرداخته است.

آرمان ملی روزنامه ‌آزاد تتر امروزی خود را از گفته های وزیر معارف برگرفته و نوشته " برادران طالب مكتب را نمی سوزانند."

این روزنامه مطالب در زیر عناوین "‌طالبان خواهان یك حكومت با قاعده وسیع اند" ‌د رمورد آتش زدن مكاتب شورای علما مسوولیت خود ش را انجام دهد"

فاروق وردك‌ ! تو حقایق را كتمان می كنی " و رییس جمهور آینده را چی کسی انتخاب می كند!!!" بدست نشر رسانده است.

"‌175730 افغانی تفاوت معاش میان  یك عضو شورا و یك  مامور رتبه اول "‌عنوان گزارش است كه گزارشگر آرمان ملی به آن پرداخته و تفاوت های زمین و تا آسمان بین وكیل و موكل را بر ملا ساخته. باید گفت كه روزنامه ها به مسایل سرگرم كننده و ذوقی نیز در شماره های امروز شان توجه نموده اند.

کابل باختر 24 ثور

مخالفت با برنامه صلح حاكميت مردمي در اصل مخالفت بامردم افغانستان است.

مبصر سياسي آژانس باختر مينويسد.

طرح برنامه صلح و اعلام آشتي ملي از جانب جمهوري اسلامي افغانستان ،بادرك عميق از وضعيت جاري دركشور ونجات مردم افغانستان از توطيه و دسيسه هاي سازمان يافته صورت گرفته است.

زمانيكه حاكميت مردمي براي ختم بحران دركشور، آشتي ملي اعلام ميكند ، مخالفان بايد اين حسن نيت زعامت كشور را درك كنند و بدانند كه نظام موجود صرفاً" در حرف نه بل درعمل مي خواهد افغانستان را به خاك مشترك افغان ها مبدل سازد. تبديل افغانستان به خانه اي امن و مشترك افغانها نياز و خواست مليون بيوه ، يتيم و شهيد كشور است كه درراه حراست از خاك وطن جان شان را ازدست داده اند.

ادامه بحران، به تعداد بيوه ها و يتيم ها مي افزايد هرروز افغان توسط افغان كشته ميشود ، حلقه هاي معين استخباراتي نيز تلاش ميكنندكه افغانستان را پارچه پارچه سازند و مردم را آن بد بخت كنند ، صداي صلح به دلايل ازجانب زعامت افغانستان بلندگرديده است آنانيكه به فكر وطن ، مردم و آينده اين سرزمين اند ، مسلماً" از دايره اسارت هاي ذهني بيرون ميشوند و به حكم خداوند( ج) و خواست مردم افغانستان راه صلح و آشتي ملي را در پيش مي گيرند اما بر خلاف آنانيكه مذاكره و مفاهمه را ردمي كنند ميخواهند بحران درافغانستان ادامه يابد ، وطن ويران گردد و به تعداد بيوه زنان و يتيم ها دركشور افزوده شود ، آنچه خواست برخي از حلقه هاي استخباراتي از آغاز بوده است.

 زمانيكه ما از دشمنان مردم افغانستان ميگويم بايد بدانيم كه آنها چه مي خواهند ، آنها افغانستان ضعيف، درمانده و محتاج مي خواهند .

ادامه جنگ مسلماً" راه را به تحقق اهداف دشمن فراهم مي سازد.

بناًء" درشرايط موجود وظيفه ملي و وطني تمام ملت افغانستان است كه در راستاي تامين صلح و ديالوگ بين الافغاني تلاش كنند . اين جنگ خانمان سوز از كشور چيده شود همينكه جنگ پايان يافت و افغانان به فكر كشور خود و مردم خود شدند دشمن نا كام وروسياه ميگردد.