21 عقرب 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سفر رییس استخبارات نظامی پاکستان به کابل

سفر رییس استخبارات نظامی پاکستان به کابل

کابل ۲۰ عقرب باختر یک هیئت پاکستانی...

نمایشگاه فرآوردهای زنان برگزار شد

کابل /20عقرب /باختر نمایشگاه فرآوردهای دستی و تولیدات وسایل برقی زنان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

كابل/17/حوت/باختر

تجلیل از روز بین المللی زن فرصتی است به روز ها و لحظه های تلخی كه زنان سپری كرده اند،‌ درنگ كرد.

مبصر سیاسی آژانس باختر مینویسد:‌ مسلماً" زنان در كشور روزها و لحظه های تلخ تاریخی را سپری كرده اند، در گذشته های نه چندان دور، در دوران حاكمیت طالبان، ‌زنان در منازل شان حصاری گردیده و حق مكتب رفتن، ‌آموزش و كار در ادارات را از دست داده بودند و آنانیكه از ناچاری و فقر هم بیرون شدند باید منتظر شلاق مدعیان شریعت مدران می شدند كه باور های کورازاسلام و ارشادات آن در مورد زن داشتند.

پس از آن كه ناقوس مولفه های دموكراسی و جامعه مدنی با ایجاد اداره موقت در كشور به صدا در آمد و لانه های تروریستان با تعاون و تساند جامعه بین المللی در هم كوبیده شدند، ‌زنان حصار دیوارهای بلند وسیاه ملا عمر و سیاهان‌دیگر را شكستانده به مكاتب، آموزشگاه های تحصیلات عالی و ادارات دولتی ریختند و در روند رو به رشد نوسازی و مدیریت سیاسی در كشور سهیم شدند.

جایگاه زن در وثیقه بزرگ ملی قانون اساسی كشور،‌ برابر با مردان تسجیل شد و زنان برای اولین بار درتاریخ حتی نامزدان خود را به كرسی ریاست جمهوری در یافت كردند، حضور گسترده زنان در انتخابات پارلمانی و احراز كرسی های متعدد در خانه ای ملت نوید بخش آن بود كه دیگر زنان افرادی نستند كه در چهارچوب منازل با تعبیر سازی از اسلام زندانی گردند، زنان به كابینه راه یافتند وچندین كرسی از طرف نظام به زنان اختصاص داده شد و برای اولین بار وزارتی زیر نام وزارت امور زنان ایجاد گردید.

علی الرغم تلاش های نظام برای بستر سازی برای حضور گسترده زنان در مسایل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در كشور نباید فراموش كرد و تلاش های مرموز و گمراه كننده كه باید از تحجر اندیشی دارد موجود است تا بر نقش سازنده زنان در روند دموكراسی، جامعه مدنی، آموزش تحصیل و كار سایه افگند و بر زن بر خلاف ارشادات نبی (ص) عمل كنند.

به هر صورت تكیه بر دست آورد و اقدامات عملی شده نا رسایی ها را به فراموشی می برد، هنوز كه هنوز است خشونت ها، نشست های قبیله یی بد دادن ها و ده ها ناهنجاری دگر در برابر زنان به عنوان مشكل وجود دارد كه باید به آنها رسیده گی شود.

شماری از روزنامه های چاپی غیر حكومتی در پایتخت كه بدسترس قرار گرفته اند در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در كشور پرداخته و نیز اخبار و گزارش های را در مورد رویداد های جاری كشور و منطقه نشر كرده اند.

روزنامه سرنوشت در برگ نخست از قول خانم حنا ربانی كهر وزیر خارجه پاكستان نوشته كه میتوانند طالبان را در مورد مذاكرات صلح با حكومت افغان قرار دهند.

سرنوشت در مطلب دیگر از قول حامد كرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان آورده است كه در مذاكرات پیمان راهبردی با ایالات متحده امریكا پیشرفت رونما گردیده و تلاش می گردد كه این مذاكرات به نفع افغانستان تمام گردد و پایان خوشی برای ما داشته باشد. سرنوشت همچنان در صفحه اول شماره امروزی خبر داده است كه برای دو زن افغان جایزه شجاعت داده شده است.

به نوشته این روزنامه راسموسن گفته كه در مساله افغانستان آرزوی دوام همكاری های روسیه رادارند. این روزنامه در مطلب دیگر پرسشی را مطرح ساخته  كه آزادی بلوچستان خواهش كیست؟

سرنوشت در صفحه اخیر بازهم از قول رییس جمهوری اسلامی افغانستان آروده است قطعنامهء شورای سراسری علما افغانستان در مورد زنان نظر تمامی مردم افغانستان است.

سرنوشت همچنان درهمین صفحه به نتایج نظر سنجی توجه كرده كه در آن گفته شده شصت وشش در صد امریكایی ها خواهان خروج هرچه زود ترنیروهای آن كشورازافغانستان می باشد.

اما روزنامه آرمان ملی، سر مقاله یی شماره امروزی را زیر عنوان پاكستان شیرین نمی شود نوشته و در مطلب دیگر خبر داده كه شش ملیون دالر از كمك های امریكا در غزنی لادرك شده است.

به نوشته این روزنامه شش ملیون دالر از كمكهای اداره انكشافی ایالات متحده امریكا‌، ‌برای اعمار دو پروژه در غزنی لادرك شده است.

این روزنامه در مطلب دیگر از قول یك عضو سنا كشور نوشته كه ولسوالی آقچه راتروریستان نه،‌ بل دزدان تهدید می كنند.

كرزی از اعلامیه شورای علما درمورد زنان حمایت كرد مطلب دیگری است كه این روزنامه در برگ نخست نشر كرده است اما درصفحات دیگر مطالب بیشتری را نشر كرده است .

روزنامه هشت صبح در برگ اول شماره امروزی زیر عنوان تاریخ تكرار میشود نوشته : دراین گزارش كه تحت عنوان " زنان افغان درعصر بعداز طالبان : تاریخ تكرار میشود ؟ " آمده است : باوجود

پیشرفت ها ، تحولات اخیر در افغانستان برای زنان بسیار نگران كننده و چالش برانگیز میباشد . با خروج زود هنگام نیروهای خارجی از افغانستان تا پایان سال 2013 احتمال كاهش كمك های جامعه جهانی و شدت یافتن امكان سازش سیاسی حكومت افغانستان وجامعه جهانی با گروه های تندروان هم چون طالبان ، شبكه حقانی و جناح جنگی حزب اسلامی اكثریت دست آورد های حقوق زنان با خطرمواجه خواهند شد."

به نوشته هشت صبح برف كوچ در بدخشان جان 37 تن را گرفته است .

 این روزنامه نیز در صفحه اول از پیشرفت های تازه ای در مورد پیمان استراتی‍ژیك خبرداده است .

هشت صبح سرمقاله ای شماره امروزی را زیر عنوان ، بیم و امید زنان در آستانه ای هشت مارچ نوشته و درصفحه دوم از عروسی دسته جمعی هجده جوان درقندز خبرداده است .

 این روزنامه در صفحه سوم از قول رییس شورای صلح بدخشان آورده است كه نزددولت و طالبان بی اعتماد شده ایم هشت صبح در برگهای دیگر شماره امروزی به سایر مسایل پرداخته مطالب زیادی را نشر كرده است.

روزنامه سخن جدید درصفحه اول از قول مردم امریكا نوشته : سربازان مارا از افغانستان بازگردانید . به نوشته این روزنامه طبق نظر سنجی رویترز ، 56 درصد مردم امریكا از معذرت خواهی اوباما به خاطر سوزانده شدن قرآن كریم توسط سربازان امریكایی در افغانستان حمایت كرد ، و نامزد های جمهوری خواه ، اوباما را به خاطر این اقدام سرزنش كرده اند البته 32 درصد هم مخالف این اقدام اوباما بوده اند.

به نوشته سخن جدید دراین گزارش نگاشته است ، این نظر سنجی همچنان نشان داده است 66 درصد مردم امریكا معتقدند كه واشنگتن باید اردوی امریكا را از افغانستان خارج كرده به امریكا بازگرداند.

سخن جدید درصفحه اول همچنان از قول حامدكرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان نوشته ، افغانستان برای امضای پیمان راهبردی با امریكا شرایط دارد.

توقف چهارملیون جلد كتاب درسی افغانستان در پاكستان مطلبی دیگر است كه این روز نامه در صفحه اول نگاشته و درهمین صفحه به آماده گی پاكستان در همكاری بامذاكرات صلح مطلبی را زیر عنوان ، اعلام آماده گی پاكستان برای همكاری با افغانستان درمذاكره با طالبان مطلبی را نشر نموده است .

نیازشدید آسیب دیدگان برفكوچ به كمك های عاجل در بدخشان موضوع دیگری است كه سخن جدید درصفحه اول به آن توجه كرده است به همین ترتیب روزنامه ها شاخص ، انصاف ، ماندگار ووحدت در شماره های امروزی یا با نشر مطالب مشابه یی پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند.

کابل باختر/ 16/ حوت

شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارشهای درمورد رویداد های جاری کشور و منطقه نشرکرده اند.

روزنامه وحدت در برگ نخست به برگزاری همایش علمی مزاری و گفتمان دولت مدرن توجه کرده مطلبی دراین مورد منتشر ساخته است.

این روزنامه در مطلب دیگر زیر عنوان ، تعلیق مذاکرات کابل وواشنگتن ، موضعگیری وزارت خارجه روشن نیست چاپ کرده و نوشته : شماری از رسانه ها گزارش داده اندکه مذاکرات کابل وواشنگتن بر سرموضوعات شامل در سند همکاری های استراتیژیک با امریکا به سالت تعلیق درآمده است .

به نوشته این روزنامه، دلیل تعلیق این مذاکرات ، پافشاری رییس جمهور کرزی برسر توقف حملات شب هنگام وواگذاری مسوولیت زندان های تحت کنترول نیروهای خارجی به نیروهای داخلی خوانده است.

وحدت همچنان درمطلب دیگر خبرداده که مجلس افغانستان ، وزرای پیشنهادی کرزی را تایید کرد ، به نوشته این روز نامه خانه های صحی دربامیان و دایکندی ایجاد میشود.

 وحدت درصفحه اخیر از تلاش ها برای بازگشایی مکاتب غیر فعال درغزنی و محکومیت یک شهروند تاجکستانی در قندز نیز خبرداده است.

 روزنامه سخن جدید برگ نخست را بامطلبی درمورد رای اعتماد به نامزد وزیران آغازکرده وزیر عنوان ، رای اعتماد بی سابقه یی مجلس نماینده گان به 9 نامزد وزیر این موضوع را دنبال کرده است.

این روزنامه درهمین صفحه زیر عنوان ، بحث روی تامین منافع ملی افغانستان ، دلیل تعلیق مذاکرات واشنگتن وکابل به مساله مذاکرات پیرامون امضای سند راهبردی افغانستان و امریکا توجه کرده مطلبی را نشر نموده است.

بازگشایی مکاتب غیر فعال در غزنی مطلب دیگری است که در برگ نخست سخن جدید دنبال شده است.

 سخن جدید درصفحه اخیر شماره امروزی مطالبی را در مورد پیروزی پوتین درانتخابات ریاست جمهوری روسیه و کشف یک گوردسته جمعی درلیبیا نشرکرده است.

به همینگونه روزنامه انصاف دربرگ نخست نوشته ، حمایت از دولت کنونی افغانستان برهرمرد و زن افغانی لازم و ضروری است .

 این روزنامه به کنفرانس خبری سخنگوی وزارت امور خارجه نیز توجه و زیر عنوانی ، باید درتمامی سند همکاری ها ، به حاکمیت ملی افغانستان احترام گذاشته شود .

 موضوعات ارایه شده درکنفرانس را دنبال کرده است.

 اما روزنامه هشت صبح در برگ نخست از قول تام کونیکس نماینده ویژه پیشین سازمان ملل متحد درافغانستان نوشته که نیروهای دموکرات درافغانستان تقویت شوند.

این روزنامه نیز درمورد اعطای رای اعتماد توسط مجلس نماینده گان به 9 نامزد وزیر مطلبی را زیر عنوان سرنوشت وزیران در دهلیز ها رقم خورد نشر کرده است.

 این روزنامه درهمین صفحه از قول رحمان ملک وزیر داخله پاکستان نوشته ، وزیر داخله پاکستان گفته است که رییس حزب جمهوری خواه بلوچ پاکستان ، اقدام به برپای مراکز آموزش نظامی برای جدایی طلبان بلوچ  در ولایت قندهار افغانستان کرده بود.

این مقام پاکستانی افزود، بین چهارتاپنج هزار نفردرین مراکز به آموزش مشغول بودندتاعلیه نیروهای مرزی پاکستان وارد عمل شوند.

 روزنامه هشت صبح در صفحه اخیر نوشته که پوتین برای سومین بار رییس جمهور روسیه شد.

روزنامه ماندگار نیز دربرگ نخست به دلایل تاخیر امضای پیمان استراتیژیک میان افغانستان و امریکا پرداخته مطلبی نشر کرده است.

این روزنامه درهمین صفحه از قول اتاق های تجارت و صنایع نوشته : امسال دو ملیارد نه صد وپنج ملیارد دالر ازکشور خارج شده است .

ماندگار درصفحه اول مطلبی را زیر عنوان ، به دلیل مخالفت حکومت با امضای سندهمکاری های استراتیژیک با امریکا سپنتا چندین بار استعفایش را به کرزی پیش کرده است چاپ نموده است.

این روزنامه نیز از قول وزیر داخله پاکستان نوشته کمپ های ضد پاکستانی درافغانستان بسته شد.

نامزد وزرا از مجلس پیروز به در آمدند مطلب دیگری است که درصفحه اول روزنامه ماندگار چاپ شده است.

 ماندگار در صفحه اخیر خبرداده که هیچ نشانه یی از تغییر پاکستان دیده نمی شود و نیز از قول وزیر دفاع امریکا نوشته ،ماموریت مان را درافغانستان تکمیل میکنیم .

ماندگار درصفحه اخیر از مرگ ظاهرهویدا هنرمند محبوب و بلند آوازه کشور خبرداده مطلبی را نشرکرده است.

 روزنامه آرمان ملی سرمقاله یی شماره امروزی را زیر عنوان پیمان استراتیژیک با امریکا به سود افغانستان است نوشته ، و درهمین صفحه زیر عنوان ، اعلامیه شورای علمای افغانستان با چراغ سبز به طالبان مطلب دیگری را نشر کرده است .

به همین گونه سایر روزنامه یا مطالب مشابه یی را نشر کرده اندو یا به سایر مسایل توجه کرده اند.

کابل 15 حوت باختر

روزنامه های غیر دولتی  چاپ کابل را که امروز دریافت نمودیم  علاوه از پرداختن به مسایل سیاسی به موضوعات اقتصادی، فرهنگی  و اجتماعی نیز توجه نموده اند.

روزنامه ماندگار تیتراول رابا " تهدید داخلی خطرناک تر از  تهدید خارجی "  مزین کرده  و در ادامه مطلب نوشته  آیا  موضوع دسترسی شبکهء تروریستی القاعده  به سایت  شورای امنیت  که در برخی رسانه ها  مطرح شده ، واقعیت دارد؟ اگر چنین اتفاقی درست باشد، باید نسبت  به کل وضعیت امنیتی کشور مشکوک بود.

همچنان ماندگار در مورد مخالفت کرزی با امضای  سند همکاری  های راهبردی با امریکا پرداخته  علاوه نموده که حامد کرزی در نشست لیسبون  با سران ناتو ، به آن ها اجازه  داده بود که تاسال 2014 میلادی در افغانستان  عملیات محاربوی داشته باشند بنابراین شرط حکومت افغانستان  برای امضا سند پیمان استراتژیک باامریکا غیرمنطقی است.

پول شویی، شغل شریف مقام  های دولتی  عنوانی مقاله ء دیگراست که در صفحه دوم ماندگار توجه خواننده را به خود جلب میکند ، نویسندهء مقاله  در مورد افزایش میزان پول شویی در کشور که نسبت به سال گذشته افزایش یافته  اشاره نموده گفته است بانک مرکزی این مطلب را بیان نموده ولی از عوامل و انگیزه های این جنایت هولناک حرفی به میان نیامده و نیز گفته نشده که کی  ها عمد تا" مشغول پول شویی در کشور اند .

همچنان ماندگار بر مساله انتخابات درروسیه نگاهی گذرا نموده نوشته که پوتین به روسیه برگشت .

در برگ چهارم ماندگار  مضمونی زیز عنوانی " جنرال های پاکستانی به مخالفان مسلح پول می دهند " نیز به چاپ رسیده است.

سخن جدید روزنامه سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی صبح افغانستان تیتر شماره امروزخود را با  نشرمطلبی در موردکمک های ترکیه  به افغانستان تخصیص داده و از قول وزیر خارجه ترکیه نوشته که  ترکیه همچنان  متعهد به همکاری  در ایجاد امنیت، ثبات وصلح  در افغانستان است و همبستگی خود را با مردم و دولت این کشور اعلام میکند.

سخن جدید درمورد اعتراض کارگران درکابل گزارشی ر ا منتشر نموده که و از قول یکتن از معترضان گفته " ازصبح تاعصردر چوک کوته سنگی  منتظر کار می مانم ، پس از ساعت ها یک نفر پیدا می شود که سراغ کارگران را می گیرد و او هم از صداها  کارگر فقط یکی را انتخاب کرده با مبلغ ناچیزی اجاره می گیرد با قی همه تا شب  بیکار  مانده ، گرسنه به خانه می روند.

 این روز نامه در صفحه چهارم مطلبی را  در رابطه  به مخالفت چین با هرگونه  مداخله خارجی  در سوریه به دست نشر سپرده است .

 روزنا مه هشت صبح  از  قول نماینده گان مردم نوشته " حوصله شنیدن نداریم " و از عدم حضور نمایندگان  در هنگام ارایهء طرح های  نامزد وزیران، سخن گفته اند.

تروریستان زندانی  برای دیگر زندانیان، افراطیت آموزش می دهند،  مطلبی است که از مسوولان زندان پلچرخی نقل شده   همچنین آنها اضافه کرده اند که در نظر دارند آن عده از زندانیان را که  دیگران را در این زندان به اجرای فعالیت های تروریستی  تشویق می کنند، از دیگر زندانیان جداکنند.

همچنان این روز نامه در پیوند به اعتراض  دست فروشان پرداخته  که دیروز در شهر کابل این دست فروشان  در ارتباط  به محدو دیت هایکه از سوی دولت برای شان  اتخاذ شده ، اعتراض نموده اند.

 به همین ترتیب  هشت صبح ، ناگفته های رییس پیشین امنیت ملی افغانستان  امرالله صالح  بخش سوم  را نیز  به دست نشر در شماره امروزی خود رسانیده است.

آرمان ملی روزنامه غیر دولتی از قول یک مقام نظامی امریکایی در افغانستان نوشته که تیم مشورتی  نظامی درسال روان میلادی به  افغا نستان فرستاده خواهد شد تا نیروهای جنگی دولت افغانستان  را کمک کند  که نقش برجسته تری در جنگ علیه طالبان ایفا نمایند.

همچنین این روزنامه از تشویش شماری از اعضای مجلس نماینده گان مبنی براینکه نامزد وزیران چیزهایی را که وعده میدهند، عملی نمیتوانند  گفته و سرمقاله اش را زیر عنوان " کاری که بسیارناوقت صورت گرفت" به نشر رسانده که نویسنده سرمقاله به پیشنهاد بانک مرکزی افغانستاان  و فیصله شورای وزیران  اشاره نموده که هر  فرد می تواند  تنها مبلغ بیست هزار  دالر امریکایی را با خود  به بیرون  از کشور منتقل سازد وبس .

به گفته نویسنده این سرمقاله  هرچند این تصمیم یک اقدام  در خور ستایش می باشد، ولی باید افزودکه این اقدام به دو دلیل بسیار بی موقع صورت گرفته است  زیرا تا حال بیش از هشت میلیارد دالر  از کشور  به بیرون منتقل شده است وبه  همین ترتیب  میلیارد ها دالر پول سیاه سفید شده  و وارد دوران در بازار های  جهانی گردیده است . دیگر این که " فصل سبز" کمک های جامعه جهانی به مردم افغانستان نیز به پایان رسیده است.

سایر روزنامه ها نیز به نشر مطالب مشابه پرداخته اند.