27 میزان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کشته شدن ده داعشی وتخریب چهارده مرکز هراس افگنان درننگرهار

کشته شدن ده داعشی وتخریب چهارده مرکز هراس افگنان درننگرهار

شهرجلال آباد ۲۷ میزان باختر ده عضو گروه داعش دریک حمله...

انباری ازجنگ افزارطالبان دریک مسجد درقندهارکشف شد

شهرقندهار۲۷ میزان باختر یک انبار جنگ افزار گروه طالبان ازمسجدی درقندهار...

مهلت سه ماهه برای پاکستان ازسوی سازمان نظارت جهانی بر پولشویی

مهلت سه ماهه برای پاکستان ازسوی سازمان نظارت جهانی بر پولشویی

کابل 27 میزان / باختر گروه خاص اقدام مالی علیه پول...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 12/ دلو

شماری ازروزنامه های چاپی غیر حکومتی که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته و نیز اخبار و گزارشهای را درمورد رویداد های جاری کشور و منطقه نشر کرده اند.

روزنامه ویسا دربرگ نخست از قول کار شناسان امور نوشته که بدون کمک پاکستان صلح درافغانستان تامین نمیشود .

به نوشته این روزنامه از قول وزیر دفاع چک در مطلب دیگری نوشته که نیروهای آن کشور تا سال 2014 درافغانستان باید باقی بمانند .

ویسا در برگ نخست همچنان از قول مرکز رسانه های حکومت نوشته که وزیر خارجه پاکستان به خاطر بهبود روابط افغانستان و پاکستان به کابل سفر میکند.

ویسا از سفر سفیر امریکا به ولایت غزنی خبرداده و نوشته که امریکا درغزنی سی ملیون دالر مصرف میکند .

همچنان درمورد مولانا فضل الرحمان نوشته که امریکا با طالبان روابط تامین میکند ولی درمورد روابط پاکستان با طالبان غوغا برپا میکند.

روزنامه آرمان ملی در برگ نخست از قول داکتر عزیزالله لودین نوشته که شماری از وزیر ان باکار ریاست مبارزه با فساد اداری حساسیت دارند.

آرمان ملی سرمقاله ای شماره امروزی را زیر عنوان ، وزیران ناکارا واقعاً" مستوجب استیضاح هستند ، به نوشته این روزنامه مجلس نماینده گان حکومت افغانستان تصمیم گرفته است تا شماری از اعضای کابینه افغانستان را مورد استیضاح قراربدهند . این اقدام مجلس نماینده گان در صورت که عملی شود دردوره کاری اش یکی از کارهای مهمی خواهد بود که انجام داده است.

به نوشته این روزنامه پولیس در باز داشت عاملان خشونت بازنان ناکام بوده است.

آرمان ملی دربرگ نخست همچنان نوشته که نایب دوم مجلس سنا گفته ، پاکستان هیچگاه با مردم افغانستان صادقانه عمل نکرده است.

در صفحه اخیر روزنامه نوشته شده که گلبدین حکمتیار نمی تواند در کشور به نام حزب اسلامی افغانستان فعالیت کند.

ماندگار در برگ نخست نوشته " زن کشی " عادی شده است این روزنامه درمطلب دیگر بازهم به این مسله توجه کرده و خبرداده است که قتل خانم 27 ساله در بغلان مرکزی " یکی از دلایل قتل این بانو مسله امباق داری بود ."

ماندگار درمطلب دیگر نوشته که سناریوی گفت و گوهای صلح در عربستان دنبال میشود این روزنامه درمطلب دیگر زیر عنوان رقابت بر سر آوردن صلح آغاز شده است.

 بازهم به این موضوع پرداخته و از دید کارشناسان این مسله را دنبال کرده است.

ماندگار در صفحه اخیر خبرداده که اثر باستانی سرقت شده به موزیم ملی برگردانده شد   و نیز ازقول سرمنشی ناتو نوشته که آن سازمان به تعهدات خود پابند است.

 هشت صبح صفحه نخست  رابا مطلبی زیر عنوان رضایت مردم از پولیس بیشتر شده است آغاز کرده و درهمین صفحه از افزایش رویدادهای ترافیکی در بلخ خبرداده است .

 این روزنامه نیز نوشته که امریکا به غزنی سی ملیون دالر کمک میکند.

سروش ملت دراستناد به اظهارات بارک اوباما نوشته که حملات علیه شبکه القاعده و طالبان شدید تر میشود.

این روزنامه نیز به استیضاح وزیران توسط مجلس نماینده گان توجه کرده و درمطلبی زیر عنوان وزیران به مجلس استیضاح میشوند ، نماینده گان باید جدی باشند به این مسله پرداخته است.

سروش ملت درمطلب دیگر نوشته که راسموسن برادامه حضور نیروهای ناتو درافغانستان تا سال 2014 تاکیدکرده است به نوشته سروش ملت ، رضایت مردم ازعملکرد پولیس بیشتر شده است . این روزنامه دربرگهای دیگر مطالبی را زیر عنوان ، ایا غزنی برای سال 2013 آماده شده است ، رویای برباد رفته مشرف ! نیز نشر کرده است.

سخن جدید دربرگ نخست به غیر حاضری نماینده گان مردم در شورای ملی پرداخته وزیر عنوان ، آغاز غیر حاضری نماینده گان مردم در شورای ملی این موضوع را دنبال کرده است.

این روزنامه نیز نوشته که اعتماد مردم نسبت به پولیس افزایش یافته است .

 شاخص، صفحه اول را با پرسشی آغاز کرده که آیا  طالبان تغییر ماهیت می دهند ؟! اما درسرمقاله ای خود به کیفیت در نهادهای تحصیلات عالی توجه کرده زیرعنوان ضرورت توجه به کیفیت در سیستم تحصیلات عالی به کندوکاو این موضوع پرداخته است .

 شاخص در برگهای دیگر شماره امروزی به سایر مسایل توجه کرده است.

به همین گونه سایر روزنامه ها در پایتخت یا به نشر مسایل مشابه ای پرداخته اند و یادنبال سایر موضوعات شده اند.

راديو آزادى ساعت ٣ بعد از ظهر ١١ دلو

گزارش:

             کميسيون مستقل  حقوق بشر افغانستان بخاطر آنچه عدم بازداشت عاملان اصلى خشونت با زنان خوانده شده است به شدت ابراز نگرانى نموده. هما سلطانى هماهنگ کننده حقوق زنان از کميسيون مستقل حقوق بشر با اشاره به کشته شدن يک زن بخاطر به دنيا آوردن يک طفل دختر در ولايت کندز به راديو آزادى گفت، تا حال عاملان اصلى خشونت با زنان در افغانستان گرفتار نشده اند.اما وزارت  داخله افغانستان ميگويد، نيرو هاى پوليس در بخش  گرفتارى افراد  دخيل در قضاياى خشونت با زنان دستاورد هاى داشته است. اين در حاليست که به گفته کميسيون مستقل حقوق بشر، امسال ميزان خشونت با زنان در مقايسه با سال گذشته بيش از پنجاه در صد افزايش يافته است. تفصيل موضوع چنين است:

             کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، نهاد هاى مسوول را در  جهت بازداشت عاملان اصلى خشونت با زنان ناکام مى داند. به گفته  اين کميسيون، نيرو هاى امنيتى بخاطر گرفتارى افراد دخيل در شکنجه زنان افغان، تا حال اقدام جدى نکرده اند.

             هما سلطانى هماهنگ کننده حقوق زنان در کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان به روز سه شنبه در صحبت با راديو آزادى، نگرانى اش را به سبب چيزى که عدم بازداشت عاملان شکنجه زنان از سوى نيرو هاى امنيتى خواند ابراز کرد و چنين گفت، (( خانم سحرگل مورد خشونت فاميلى قرار گرفته بود و خانم هاى زيادى هستند که شبيه به خانم سحرگل، اما عاملين شان گرفتار نشدند يعنى شوهر خانم سحرگل فرارى است و نيرو هاى امنيتى در دستگيرى شوهر خانم سحرگل تا هنوز ناکام بودند و ما مى بينيم که شوهر خانم ستورى که فعلاً به قتل رسيده و اين هم فعلاً فرارى است.))

             ستورى بيست و دو ساله بخاطر به دنيا آوردن يک نوزاد دختر به تازه گى در ولايت کندز به قتل رسيده است. بررسى هاى کميسيون مستقل حقوق بشر نشان ميدهند که مادر شير محمد شوهر ستورى  مى خواست عروسش نوزاد پسر به دنيا بياورد. اما به گفته کميسيون حقوق بشر، زمانيکه ستورى براى دومين بار نوزاد دختر به  دنيا آورد، خشو و شوهرش او را خفه کردند.

             مقام هاى امنيتى کندز گفته اند شوهر ستورى فرار کرده  اما مادر شير محمد بازداشت شده است.

             سحرگل يکى ديگر از زنان افغان است که به گفته خودش بخاطر تن ندادن به تن فروشى به شدت از سوى شوهر و خانواده همسرش مورد شکنجه قرار گرفته است.

             وزارت داخله افغانستان گفته است، سه تن از اعضاى خانواده شوهر سحرگل را بازداشت و به نهاد هاى عدلى و قضايى معرفى کرده است. اين وزارت انتقاد هاى را رد مى کند که گويا نيرو هاى پوليس در جهت گرفتارى عاملان شکنجه زنان کوتاه آمدند. صديق صديقى سخنگوى اين وزارت ميگويد، (( هنوز هم تلاش پوليس ادامه دارد تا شوهر خانم سحرگل را بازداشت بکند. شما از قضيه اخيرى که متاسفانه رخ داد، از خانم ستورى که اينها به قتل رسيدند، يک قضيۀ است که خيلى جدى نزد پوليس کندز و شب و روز پوليس کندز تلاش مى کنند که شوهر و کسانى ديگرى  که در اين قضيه دست داشته باشند، آنها را هم دستگير بکند.))

             با آنکه حکومت افغغانستان و نهاد هاى مدافع حقوق زن  در جريان ده سال اخير، فعاليت هاى را انجام داده اند تا زنان افغان را از چنگ خشونت هاى خانواده گى برهانند، اما نگرانى ها در مورد وضعيت زنان در افغانستان همچنان به قوت خود باقى است.

             کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ميگويد، ميزان خشونت با زنان در سال جارى هجرى شمسى در مقايسه با سال گذشته اضافه از پنجاه در صد افزايش را نشان ميدهد. به گفته مقام هاى کميسيون حقوق بشر در نُه ماه سال ١٣٩٠، سه هزارو يکصد قضيه خشونت با زنان در نزد اين کميسيون ثبت شده اند، در حاليکه کميسيون حقوق بشر ميگويد در زمان مشابه سال ١٣٨٩ يک هزارو نهصد قضيه خشونت با زنان را ثبت کرده است.  مدافعان حقوق زن  در افغانستان ميگويند، اين آمار اوج خشونت با زنان را در اين کشور به نمايش مى گذارد.م* * *

 

راديو صداى آلمان ساعت ٦ شام ١١ دلو

مجله راديويى:

             يک نظر سنجى تازه در مورد عملکرد پوليس نشان ميدهد که رضايت مردم از فعاليت پوليس بيشتر شده و اکثريت مصاحبه شونده گان اين نظر سنجى گفته اند که به توانايى هاى پوليس اطمينان دارند. تفصيل موضوع چنين است:

             بسم الله محمدى وزير داخله افغانستان روز سه شنبه در مراسم اعلام نظر سنجى پوليس در کابل گفت، رضايت مردم افغانستان از پوليس ،فداکارى بيشتر مى طلبد.

             اين نظر سنجى توسط مرکز نظر سنجى اجتماعى، اقتصادى و افکار عامه افغانستان يا اکسور با حمايت وزارت امور داخله، برنامه انکشافى سازمان ملل متحد و صندوق وجهى نظم و قانون براى افغانستان از دهم تا بيست و هفتم اکتوبر سال ٢٠١١ ميلادى در سى و چهار ولايت و نهصدو سى و هشت منطقه افغانستان انجام شده است.

            در اين نظر سنجى  با هفت هزارو سه نفر بشمول زنان و مردان در مناطق امن و نا امن مصاحبه شده و اکثريت پاسخ دهنده گان به عملکرد پوليس ديد مثبت داشته اند. هشتاد و يک در صد مصاحبه شونده گان گفته اند که وظايق پوليس قابل احترام است و همچنين از انجام وظايف پوليس  ابراز خرسندى کرده اند.

            احترام به پوليس  در ميان افغانها در سال ٢٠١١ هشت در صد نسبت به سال ٢٠١٠ بيشتر شده است. همچنين هفتادو پنج در صد از مصاحبه شونده گان گفته اند که نسبت به توانايى هاى پوليس اطمينان دادند و اين رقم سه در صد افزايش را نسبت به سال ٢٠١٠ نشان ميدهد. وزير داخله افغانستان گفت، تلاش  مى کند تا به  نيازمندى هاى پوليس رسيده گى شود و اين نيرو ها از امتياز هاى بيشترى برخوردار شوند.

             اين در حاليست که شکايت هاى از قانون شکنى هاى پوليس بخصوص پوليس محلى وجود دارد. شمارى از نهاد هاى مدافع حقوق بشر ميگويند، پوليس محلى بعضاً از سلاح و صلاحيت شان سوء استفاده مى کنند و دست به آزار و اذيت مردم مى زنند. اما وزير داخله گفت، پوليس محلى نقش اربکى و مليشه هاى  گذشته را ندارد و اين افراد تنها بمنظور  پُر کردن خلاى کمبود پوليس تا زمانيکه شمار مسلکى پوليس تکميل شود فعاليت مى کنند.

             اين نظر سنجى نشان ميدهد که رشوت خواستن، غذا خواستن، وارد کردن فشار فزيکى شديد، اتهام بستن نادرست براى انجام جرم کوچک ، درخواست رشوت براى محافظت و امنيت و مجبور ساختن براى اشتراک در جرم در سال ٢٠١١ توسط پوليس بيشتر شده است. اما در اين ميان، تنها صحبت کردن با لحن توهين آميز کاهش يافته است.

             در نظر سنجى اخير هفتادو هفت در صد مصاحبه شونده گان گفته اند که نسبت به پوليس نظر مثبت دارند. در حاليکه نظريات مثبت در نظر سنجى سال ٢٠١٠ ميلادى هفتادو نُه در صد بوده است.م* * *

 

راديو بى بى سى ساعت ٣٠\٦ شام ١١ دلو

از اخبار:

             مقام هاى پاکستانى گفته اند که در يک حمله شورشيان بر يک پاسگاه امنيتى در منطقه قبايلى کُرم بيست و هشت نفر کشته شدند. گفته شده که شش نفر از کشته شده ها، سربازان و متباقى  شورشيان مظنون طالب اند. مقام هاى  امنيتى گفته اند که يک پاسگاه در مرکز کُرم آماج حمله بيشتر از صد نفر از مردان مسلح قرار گرفت.

* * *

             مسووليت هاى امنيتى قلعه نو مرکز ولايت بادغيس و ولسوالى آب کمرى اين ولايت به نيرو هاى افغان منتقل شد. مقام هاى محلى در بادغيس گفته اند که نيرو هاى امنيتى توانايى تامين امنيت را دارند. قرار است  مسووليت هاى امنيتى چهار ولسوالى ديگر بادغيس  در مرحله سوم به نيرو هاى افغان واگذار شود.* * *

 

گزارش:

            يک خانم بيست و هفت ساله در ولسوالى بغلان مرکزى ولايت بغلان کشته شده است. همکار ما احمد الهام  از  کندز گزارش ميدهد.

_ آقاى الهام در مورد اين حادثه  تازه اگر جزئيات بيشتر را براى ما بگوئيد.

_ قسميکه شما گفتيد، يک خانم بيست و هفت ساله در قريه تورانى هاى ولسوالى بغلان مرکزى ولايت بغلان به قتل رسيده. داکتر هاى موظف  شفاخانه بغلان مرکزى ميگويند که در وجود اين خانم دو علايم ديده مى شود، يکى اينکه گويا خفه شده کشته شده باشد و ديگر اينکه آب جوش  بالايش انداخته شده. داکتر ها اين را هم ميگويند که آب جوشى که بالاى خانم انداخته شده، آنقدر گرم نبوده که گويا اين را از بين ببرد. اما رئيس امور زنان ولايت بغلان  ميگويد شوهر خانم گرفتار شده، تحت بازداشت پوليس است و تحقيقات از او ادامه دارد. بعد از تحقيقات نوعيت قتل معلوم خواهد شد که گويا اين خفه شده کشته شده يا اينکه بالايش آب جوش انداختند.

_ اما ظاهراً علت قتل مشخص شده که در نتيجه يک خشونت خانواده گى بوده و از سوى کى انجام شده؟

_ بلى، مقامات در بغلان، عامل اصلى قتل را خشونت خانواده گى عنوان مى کنند. اما در مرود اينکه از سوى کى کشته شده، ميگويند که تحقيقات ادامه دارد، تحقيقات اين را روشن خواهد ساخت که از سوى کى کشته شده است.* * *

 

گزارش:

             رئيس جمهور بارک اوباما آشکارا تاکيد کرده است که هوا پيما هاى بدون سرنشين اين کشور منظماً بر تندروان مظنون در مناطق قبايلى پاکستان حمله مى کنند. از آقاى اوباما در اين باره در يک گفتگوى مستقيم ويديويى انترنتى سوال شده بود. بارک اوباما اين حملات را تلاش هدفمند و متمرکز بر افرادى که در فهرست تروريست هاى فعال قرار دارند توصيف کرده است.

             ايالات متحده امريکا بطور عادى علناً در باره عمليات هوا پيما هاى بدون سرنشين حرف نمى زند، حملات هوا پيما هاى بى سرنشين يکى از وسايل عمده امريکا در مبارزه آن عليه القاعده در افغانستان و پاکستان بوده است. گزارشى در باره اظهارات بارک اوباما رئيس جمهورى امريکا تقديم ميگردد.

             اداره اوباما به عنوان يک قائده از حملات هوا پيما هاى  بى سرنشين بر مناطق قبايلى پاکستان به گونه آشکار سخن نمى گويد. بنا برين، اينکه خود رئيس جمهور اوباما در اين صحبت انترنتى آشکارا از شمار زيادى حملات اين هوا پيما ها سخن گفت، تا حدودى تعجب بر انگيز بود.

             يکى از سوال کننده گان با اصرار از او پرسيده بود که در باره تلفات غير نظاميان ناشى از حملات هوا پيما هاى بى سرنشين پاسخ گويد.

             حملاتى که در دوران رياست جمهورى آقاى اوباما شديداً افزايش  يافته است. آقاى اوباما در پاسخ گفت، بيشتر اين حملات  بر منطقه  قبايلى تحت اداره فدرال پاکستان اجرا شده است و بر افرادى متمرکز بوده است که در فهرست تروريست هاى فعال که مى خواهند به امريکا آسيب برسانند قرار دارند مى خواهم مطمين شوم که مردم درک کنند که در واقع حملات هوا پيما هاى بى سرنشين باعث تلفات زياد غير نظاميان نشده است. اين حملات عليه القاعده و همکاران آن در بيشترين موارد، دقيق و درست بوده است.ما در خصوص اينکه، اين حملات چگونه اجرا مى شود بسيار مواظب هستيم اين تلاشى است هدفمند و متمرکز بر افرادى که در فهرست تروريست هاى فعال قرار دارند. افرادى که سعى مى کنند به امريکائيان آسيب برسانند. به تاسيسات امريکا، به پايگاه هاى امريکائيان و امثال آن حمله کنند. مهم است که همه بدانند که اين حملات تحت کنترول بسيار شديد قرار دارد.

             آقاى اوباما با اشاره به دور افتاده گى و دشوار گذار بودن منطقه قبايلى پاکستان گفت که تعقيب القاعده در اين منطقه از راه ديگر ميتواند، يک عمليات نظامى بسيار مداخله گرانه تر  باشد. در باره حملات مخفى هوا پيما هاى بى سرنشين امريکا که سى ، آى ، اى آنرا عليه القاعده و طالبان   تندرو  در نواحى کوهستانى قبايلى در امتداد   مرز افغانستان  رهبرى مى کنند، جزئيات اندکى آشکار شده است.

             احساسات ضد امريکايى در پاکستان، پس از کشته شدن بن لادن در نتيجه يک عمليات يک گروه خاص نيرو هاى دريايى امريکا افزايش يافته است.

             در همين حال پاکستان نيز به  اين اظهارات رئيس جمهورى امريکا واکنش نشان داده است. سخنگوى وزارت خارجه پاکستان گفته است که با وجود  مزيت هاى تاکتيکى حملات هوا پيما هاى بدون سرنشين در مناطق قبايلى، اين حملات غير قانونى، تحريک آميز و غير قابل قبول است. او گفت که موضع پاکستان در اين زمينه از آغاز روشن بوده است.

             پاکستان در واکنش به اظهارات تازه بارک اوباما رئيس جمهورى امريکا که گفته طياره هاى بدون پيلوت امريکايى، عناصر طالبان و القاعده را در مناطق قبايلى پاکستان هدف قرار ميدهد، اعلام داشته که موضع پاکستان در قبال حملات اين طياره ها کاملاً  واضح و روشن بوده و بر مبناى اصول و قوانين کشور است.

             عبدالباسط سخنگوى وزارت خارجه پاکستان در اعلاميه تذکر داده که حملات هوا پيما هاى بدون پيلوت غير قانونى، غير قابل قبول و خلاف موازين و اصول خود مختارى و تماميت ارضى کشور ما با پيامد هاى منفى است.

قرار اظهارات دولت مردان پاکستانى در هر مورد حملات اين طياره ها، علاوه بر شورشيان، شمار زيادى از غير نظاميان نيز جان هاى خود را ازدست ميدهند.

             تلفات غير نظاميان بين مردم قبيله نشين همواره به نشانۀ اعتراض با خواست قطع و توقف حملات طياره هاى بدون پيلوت بوده است.* * *

گزارش:

             سفارت امريکا در کابل گفته است که در مورد تلاش هاى حکومت افغانستان براى آغاز گفتگو با طالبان در عربستان سعودى اطلاعى ندارد. اين مساله اخيراً در رسانه ها گزارش شده و اين گمانه زنى مطرح شده بود که علاوه بر گفتگو هاى قطر، تلاش براى آغاز گفتگو هاى جداگانۀ با طالبان در عربستان سعودى آغاز شده است. تفصيل موضوع چنين است:

             اظهارات معاون سفير امريکا در کابل که از عدم پيشرفت در تلاش ها براى گفتگو با طالبان حکايت دارد، آب سردى را بر گزارش رسانه ها مى ريزد که اخيراً حاکى از آغاز گفتگو هاى ابتدايى  با طالبان و همچنين تلاش هاى تازه براى مذاکرات صلح ميان حکومت افغانستان و طالبان در عربستان سعودى بود.

             جيمزکينگ هام  معاون سفير امريکا در کابل به خبرنگاران گفت که از تلاش ها براى گفتگو ميان حکومت افغانستان و طالبان در عربستان سعودى اطلاعاتى ندارد و همچنين تا حالا دفترى براى طالبان در قطر گشايش نيافته است.

             با اين حال آقاى کينگ هام گفت که امريکا از سهمگيرى عربستان سعودى در تسريع  روند مذاکرات صلح با طالبان استقبال مى کند.

             رسانه هاى افغانستان اخيراً گزارش کردند که پيشرفت هاى در تلاش ها براى گفتگو با طالبان صورت گرفته و همچنين  شمارى از زندانيان طالبان از بازداشتگاه گوانتانامو  آزاد شده  و به قطر منتقل شدند.

             معاون سفير امريکا در کابل، اين گزارش ها را نيز بى اساس خواند و گفت که هيچ زندانى طالبان تا حالا با هدف زمينه سازى براى گفتگو با طالبان آزاد نشده است. ما تا حالا در مورد تبادله زندانيان به هيچ توافقى نرسيده ايم، اين يک موضوع بسيار پيچيده است و به زمان بيشتر نياز دارد.

             هم دولت افغانستان، هم جامعه جهانى و هم طالبان به اين نتيجه رسيده اند که پايان دادن به بحران کنونى افغانستان از راه نظامى ممکن نيست و جناح  هاى درگير بايد براى رسيدن به يک توافق با هم گفتگو کنند. اما رسيدن به اين توافق، کار آسانى نيست و نزديک کردن مواضع جناح هاى درگير در افغانستان ميتواند يک برنامه به شدت زمانگير باشد.م* * *

 

راديو آشنا صداى امريکا ساعت ٣٠\١٠ شب ١١ دلو

افغانستان در آئينه مطبوعات جهان:

             ((مقامات افغان خواهان مذاکرات خود شان با طالبان اند)) عنوان مطلبى است در روزنامه نيويارک تايمز.

             روزنامه مينويسد ، حکومت افغانستان با در نظر داشت اين نگرانى که از مذاکرات احتمالى صلح بين امريکا و طالبان به دور نگهداشته شود، مى خواهد بطور مستقيم با شورشيان در عربستان سعودى داخل مذاکرات شود.

             نيويارک تايمز مينويسد که اين مذاکرات از مذاکراتى که بين امريکا و طالبان در قطر صورت مى گيرد جدا مى باشد، جائيکه  طالبان در آنجا خواهان گشودن دفتر شان مى باشند. هنوز معلوم نيست که اين صرف کوشش حکومت افغانستان است تا وانمود نمايد، يک جناح عمده در گفتگو ها است. زيرا حکومت از شامل نشدن در مذاکرات طالبان و امريکا شاکى مى باشد. روزنامه به دوام مطلب مى نويسد، سيد احمد عمر خيل  سفير افغانستان در عربستان سعودى گفته است که  دولت عربستان سعودى مى خواهد در حل معضله با طالبان همکارى نمايد. عمر خيل گفته است که افغانستان براى برگزارى مذاکرات در رياض ، ترتيبات گرفته است او نيز از تاريخ تدوير کدام جلسۀ اظهار بى اطلاعى کرده است. روزنامه مينويسد، براى هر نوع مذاکرات در رياض، حکومت افغانستان به رضايت حکومت عربستان سعودى نياز دارد. اما مقامات  بلند پايه غربى و امريکا به اين موضوع به ديده  شک مينگرند که سعودى ها بخواهند در مذاکراتى که از آن کدام پيشرفتى توقع نميرود دخيل شوند. روزنامه مينويسد که اين موضوع هنوز روشن نيست که آيا امريکا مى خواهد مذاکرات متوازى را بپذيرد يا خير اما در گذشته حکومت امريکا گفته بود که هر نوع مذاکرات در نهايت بايد بين افغانها صورت گيرد.م* * *

 

راديو فرانسه ساعت ٣٠\٩ شب ١١ دلو

از اخبار:

             يک هيئت دولتى افغانستان به رهبرى فضل الهادى مسلميار  رئيس مشرانو جرگه به پاکستان سفر کرده و قرار است شام روز با مقام  هاى پاکستانى از جمله رئيس مجلس سنا و نخست وزير آنکشور ديدار و گفتگو نمايد. سفر هيئت افغانى در حالى به پاکستان صورت مى گيرد که قرار است حنا ربانى وزير خارجه پاکستان در راس يک هيئت بلند پايه دولتى وارد افغانستان گردد.***

           

مطبوعات فرانسه:

            روزنامه مانيته مطلبى را به زير پرسش رفتن سرفرماندهى نيرو هاى فرانسوى در افغانستان اختصاص داده مينويسد، دادگاه تجديد نظر پاريس ، اجازه آغاز تحقيقات پيرامون شرايط حمله غافليگرانه اوزبين در نزديکى  کابل  را داد که در آن ده سرباز فرانسوى در سال ٢٠٠٨ کشته شدند. مانيته مينويسد، در اين حمله غافلگيرانه اين فرانسويان يا به ضرب گلوله و يا به ضرب سلاح سرد و يکى ديگر از آنها در تصادف با يک خود رو کشته شدند.

             ماجراى مبهم که مقامات سرفرماندهى نيرو هاى فرانسوى نخواستند چندان در موردش  سخنورى کنند. اما ديرى نه پائيد که توضيحات رسمى زير پرسش رفت و بحث بر انگيخت.

             شمارى گفتند که اين نظاميان فرانسوى بدون خبر گيرى کافى از توانانى و موقعيت دشمن و نيز بدون مهمات لازم يک ماموريت غير فورى فرستاده شدند. دستگاه قضايى به اين باور است  که فرستادن سربازان به صحنه جنگ به معنى در خطر گذاشتن جان آنان نيست و در نتيجه، دستور آغاز تحقيقات را با اتهام کشتن بدون قصد قبلى داد که افسران ارشد را در بر مى گيرد. اين پرونده ميتواند پرونده هاى قضايى ديگر را در مورد کشته شدن سربازان فرانسوى در افغانستان به دنبال داشته باشد چرا که تا کنون شکاياتى هم در اين مورد انجام گرفته است.م* * *

 

راديو بى بى سى ساعت ٧ صبح ١٢ دلو

گزارش:

             يک گزارش محرمانه ناتو در مورد افغانستان  که بدست بى بى سى رسيده حاکيست که طالبان هنوز هم مستقيماً از سوى عواملى در کشور همسايه پاکستان کمک مى شوند و در بين مردم افغانستان از حمايت گستردۀ برخوردار اند.

             در اين گزارش همچنين گفته شده که پاکستان همچنان رهبران ارشد طالبان را آله دست قرار ميدهد و از محل اقامت آنها اطلاع دارد. اين گزارش بر اساس اعترافات هزاران تن از اسيران طالبان و اعضاى القاعده، جنگجويان خارجى و افراد ملکى تهيه شده است. گزارش ميگويد که برخى از افغانها به دليل فساد در دستگاه دولتى ترجيح ميدهند طالبان بر آنها حکومت کنند. ايالات متحده امريکا ميگويد، از مدت طولانى نگران مناسبات بين طالبان و عناصرى در دستگاه استخبارات پاکستان بوده.تفصيل موضوع چنين است:

             اين گزارش سرى درز کرده به رسانه ها که براى نيرو هاى بين المللى و حکومت افغانستان خواندنش درد آور است، روابط ميان سازمان استخبارات نظامى پاکستان آى، اس، آى و طالبان را براى بار نخست کاملاً برملا مى کند.

             گزارش ادعا مى کند که شورشيان که مسوول کشتار نيرو هاى امريکايى، بريتانيايى و افغان اند، در کنار سازمان هاى استخباراتى پاکستان به سر مى برد. گزارش سرى ناتو بر اساس  بيست و هفت هزار مورد، بازجويى از بيش از چهار هزار ستيزه جوى بازداشت شده طالبان، القاعده و ساير پيکار جويان  خارجى ترتيب شده است. بر اساس اين گزارش، رهبران ارشد طالبان از سوى پاکستان بصورت متداوم آله دست قرار گرفته و آنکشور از محل بود و باش آنها نيز آگاه است.

             ولى گزارش تاکيد مى کند که چون محتويان اين مدرک مستقيماً  از شورشيان بدست آمده، بايد  معلوماتى در نظر گرفته شود. نه الزاماً تحليلى. بر مبناى ستراتيژى ماموريت بين المللى در افغانستان، امنيت اين کشور بايد با همکارى نيرو هاى افغان تامين شود. اما اين سند داخلى ناتو، جزئيات  همکارى ميان  شورشيان و پوليس و ارتش افغانستان را ذکر کرده است.

             جيمى کمينز از سخنگويان ايساف گفت که اين گزارش يک سند سرى داخلى است که قرار نبوده منتشر شود. او تاکيد کرد که اين به سياست ناتو مربوط مى شود که اسناد سرى را تحت هيچ شرايطى بدست نمى گذارد. اين گزارش همچنين  عمق حمايت از طالبان در ميان مردم افغانستان را برملا کرده و کاهش روز افزون نفوذ القاعده و بر عکس افزايش نفوذ طالبان را به تصوير کشيده است. اما گزارش با يک نتيجه گيرى بسيار تند خاطر نشان کرده که در ظرف يک سال گذشته، تمايل بى سابقۀ حتى در ميان  اعضاى  حکومت افغانستان براى پيوستن به داعيه طالبان بوده و غير نظاميان افغان به دليل فساد ادارى طالبان را بر حکومت افغانستان بيشتر ترجيح ميدهد.

             گزارش به مدارکى اشاره مى کند که طالبان بصورت هدفمند با کاستن از ميزان حملات شان در برخى مناطق، روند خروج نيرو هاى بين الملل را تسريع کرده، سپس کمپاين وسيعى  بدست آوردن دل مردم آن مناطق را آغاز مى کند.

             در اين گزارش آمده، از مناطقى که نيرو هاى بين المللى عقب نشينى کرده اند، نفوذ طالبان غالباً در عدم مقاومت و يا هم مقاومت اندک نيرو هاى حکومتى افغانستان افزايش يافته. حتى در موارد زيادى هم اين پيشرفت با کمک مستقيم نيرو هاى پوليس و ارتش افغانستان صورت گرفته است. انتظار ميرود، زمانيکه سربازان خارجى افغانستان را ترک کنند، نيرو هاى امنيتى افغان، کنترول اوضاع را بدست بگيرند. اما براساس اين گزارش داخلى ناتو، نيرو هاى افغان تفنگ ها ، تفنگچه ها و حتى سلاح هاى ثقيله را در بازار هاى پاکستان به فروش رسانيده اند.

             از سوى هم ، سلاح ها و وسايطى که زمانى تنها در ميدان نبرد بدست مى آمد، بر اساس  اين گزارش، حالا از سوى نيرو هاى امنيتى   افغان به صورت منظم فروخته شده و يا اهدا مى شود.م***

 

 راديو صداى امريکا ساعت ٦ صبح ١٢ دلو

گزارش:

             جيمز کلپر رئيس اداره اطلاعات ملى ايالات متحده در جلسه استماعيه  کميته استخبارات مجلس سنا ، ارزيابى اين اداره را در مورد تهديد دهشت افگنى در سراسر جهان در سال ٢٠١٢  بيان نمود. وى گفت، غيرممکن است تا تهديداتى عليه امنيت ملى ايالات متحده را از نظر اهميت آن رديف بندى کرد.

             ايالات متحده مانند زمان جنگ سرد با يک تهديد عمده مواجه نمى باشد. تفصيل موضوع چنين است:

             در ارتباط به افغانستان آقاى کلپر گفت، حکومت افغانستان به پيشرفت هاى تدريجى و شکننده خود در امور طرز اداره، امنيت و انکشافات در سال ٢٠١٢ ادامه خواهد داد. البته اين پيشرفت ها متکى بر قابليت هاى شرکاى افغان بوده و مستلزم مساعدت قابل ملاحظه بين المللى خواهد بود. موجوديت قواى ايساف براى بهبود امنيت   و انکشافات در سال ٢٠١٢ اهميت زياد  خواهد داشت.

             آقاى کلپر ميگويد، مساعى ايساف براى مشارکت با  نيرو هاى امنيتى افغان تشويق کننده است. اما  موجوديت فساد در اداره آنکشور به قابليت هاى قواى افغان و موثر بودن آنان صدمه مى زند. رئيس اداره اطلاعات ملى  ايالات متحده ميگويد، نقش کشور هاى همسايه افغانستان مخصوصاً پاکستان براى بقاى ثبات در افغانستان لازمى مى باشد.

            آقاى کلپر ميگويد، نظر به ارزيابى ما، شورش هاى به رهبرى طالبان در افغانستان در بعضى مناطق به شکست مواجه شده است. مثلاً قابليت نفوذ طالبان بين مردم کاهش يافته و آنان نتوانستند در داخل آنکشور سنگر مستحکم خود را حفظ نمايند. اما آقاى کلپر ميگويد، اين شکست ها در ساحاتى رخ داده است که عساکر ناتو در آن افزايش يافته بود و با آنهم، مقاومت وجود دارد و رهبران ارشد طالبان هنوز هم در پناه گاه هاى مصئون خود در پاکستان احساس راحتى مى کنند.

             در ارتباط  به پاکستان، آقاى کلپر گفت که داشتن ارتباطات مثبت با آنکشور، در ايجاد ثبات در افغانستان و از بين بردن پناه گاه هاى مصئون دهشت افگنان در آنکشور بسيار اهميت دارد. رئيس اداره اطلاعات ملى ايالات متحده پيرامون روابط هند و افغانستان گفت، اهداف هند در افغانستان به اهداف  ايالات متحده در آنکشور مشابه مى باشد. هند مطميناً در شگوفايى جامعه مدنى ، انکشاف ظرفيت ها و قابليت ها و استحکام  ساختار سياسى افغانستان در کنار ايالات متحده مساعدت خواهد نمود. آقاى کلپر ميگويد، دو تا سه سال آينده ايالات متحده با تهديدات از جانب القاعده و گروه هاى مشابه آن که به آن جنبش جهانى جهادى ها گفته مى شود مواجه خواهند بود. در اين دوره، انتظار ميرود با از بين رفتن پايگاه اصلى القاعده و  در پاکستان که به رهبرى اسامه بن لادن بود، اين جنبش بيشتر غير مرکزى گردد. شبکه هاى مرتبط منطقوى ، حملات دهشت افگنى را طرح ريزى  و عملى نمايند و شايد توجه بيشتر  اين گروه ها به جاى اجندا هاى جهانى به اجندا هاى محلى معطوف شود. اما با وجود از دست دادن قابيلت هاى چشمگير و توجه روى حملات کوچک، القاعده هنوز هم يک تهديد مى باشد. وى ميگويد، با وجود از بين رفتن هسته مرکزى، گرو هاى کوچک مرتبط به القاعده، براى نگهداشت داعيه اين گروه، اجنداى  دهشت افگنى را زنده نگهه خواهد داشت.م* * *

 

 

 

 

 

 

 

د آزادى راديو د سلواغى د مياشتي  يوولسمه  نېټه

 رپوټ: 

 ځينو رسنيو  د نامعلومو منابعو په  حواله  داسى رپوټونه   خپاره  کړى دى چې وايې د طالبانو شورا نه  غواړى  چې له  افغان حکومت  سره  خبرى وکړى بلکى له  امريکايې  چارواکو سره  خبرو ته  تياره  ده.

 د افغانستان ځينو تنظيمونو مشرانو هم  ويلي دى چې طالبان په  هيڅ  صورت  خبروته  نه حاضر کيږي يواځي وخت  تيروى. احمد شيبر نور حال راکوى. 

 په  پاکستان کې افغان اسلامى آژانس  رپوټ ورکړى دى  چې طالبان دې ته  چمتو دى  چې له  امريکائيانو سره  خبرى وکړى خو دا نه  غواړى   د ولسمشر کرزى  په  مشرى له  افغان حکومت   سره  د سولي پر مخ  يوسى. د طالبانو په  وينا افغان حکومت  غير قانونى او  بې واکه دى. 

  افغان اسلامى آژانس څرګندوى چې  د باور وړ او له  موضوع  ښه  يا باخبره  طالبانو دوى ته  ويلي دى چې دا پريکړه د طالبانو  شورا په  يوى غونډه  کې کړى ده. 

 د طالبانو  دشورا په  وينا  دا هم ويل شوى دى چې دا خبرى د بنديانو  د تبادلي لپاره  دى او طالبان  ټينګار کوى چې دوى  د خبرو په  وخت  له خپلى  وسلوالى مبارزى  لاس نه  اخلي. 

 د طالبانو يوى بلى سرچينى  همدې آژانس ته  ويلى دى  چې د طالبانو دريځ کې اختلاف نشته. دطالبانو يو قوماندان وايې که  چيرته  دوى  د حامد کرزى  له  حکومت   سره خبرې وکړى  د دوى تحريک   به په  دوو برخو وويشل شى. يوه  وړه  ډله  به  دا خبرى پرمخ  يوسى او بله   دله  به  خپلي جګړې ته  دوام ورکړى. 

 افغان اسلامى  آژانس همدا راز په خپل رپوټ  کې څرګندوى چې تر اوسه   د امريکائيانو او طالبانو په خبرو کې په قطر کې د پام وړ  پرمختګ  نه  دى شوى  او دا بهير  ډير ورو پرمخ روان دى.    لا هم  د طالبانو لپاره  هلته  دفتر نه دى پرانيستل شوى. د همدې آژانس  په  وينا هغه  طالبان چې  قطر ته  تللى دى تر اوسه  آزادانه  تګ راتګ نشى کولاى.

  افغان  اسلامى آژانس زياتوى  چې د خبرو د اجندا اصلى ټکى د بنديانو   خلاصون  دى چې تر اوسه  پکى پرمختګ  نه  تر سترګو  کيږي. 

 د طالبانو شورا د دې لپاره  پريکړه  کړى ده  چې د حامد کرزى له  حکومت   سره  خبرى ونکړى چې د دوى په وينا دافغانستان حکومت  له  امريکا سره  په  دې برخه  کې مخالفت لرى چې په  قطر  کې دسولي خبرى وشى. افغان حکومت  پر دې  خوښ  نه  دى چې دوى په  خبرو کې نه  وى او غواړى چې دا خبرې د افغان حکومت  په  مشرى ترسره  شى. ***  

 

 رپوټ:

 د حکومت  د مخالفى ملى جبهې يو غړى وايې چې د دوى ډله  د سولي  د روانو خبرو اترو په اړه  سخته  انديښنه لرى. ملى جبهى ويلي دي چې له  دې طالبانو سره  د سولي په خبرو کې بايد دوى برخه  ولرى ځکه دوى ډيري جګړې ورسره   کړي دي. د نوى جوړى شوي ملي جبهې يوه غړي محمد  محقق پرون وويل د دوه  زره  څوارلسم  کال په پاى کې د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته  هيڅوک دا تضمين   نشى کولى چې طالبان به  د هېواد اساسى  قانون  ومنى او دموکراسى اود خلکو رايو ته  به  درناوې ورکړى. پدې اړه  نور تفصيل  وړاندې کيږي. 

  په  وروستيو  اونيو کې د افغانستان ملى جبهې وويل چې بايد له  طالبانو سره  د سولي په  هر راز خبرو کې برخه  ولرى ځکه  چې  له  طالبانو سره  دوى اوږدى جګړې  کري دي. د دې جبهې   يوه  مشر محمد محقق پرون   رويترز خبرى آژانس  ته  وويل، پدې ژوره  انديښنه   لرى چې ناتو غواړى  ددوه  زره  څوارلسم کال  تر پايه  له  افغانستان نه  خپل  حربى ځواکونو  وباسى او فرانسه  وړانديز کوى چې تر دې هم يو کال د مخه دې له  افغانستان نه ووځى.  محقق زياته کړه  دا به  احمقانه وى چې څوک ووايې القاعده  او طالبان له  افغانستان او يا د دوى له  متحدانو سره  جوړ راتللى شى. 

د افغانستان د سولي د عالي شورا غړى او د طالبانو د واکمنې  په موده کې په  نيويارک  کې دافغانستان استازې عبدالحکيم  مجاهد هم  له  هغو کسانو سره  د سولي د پروسې هماهنګى ضرورى بولي چې له کلونو له طالبانو سره  جنګيدلى دي. 

(( مهمه  دا ده  چې د افغانستان حکومت    او وسلوال مخالفين  يو تفاهم ته  سره  ورسيږي او د هغه په  نتيجه  کې وروسته  به  بيا هم  همدغه ډلي بايد په  اعتماد کې واخيستل شى او که  وانه  خيستل شى که  يو بحران حل کوو بيا به  په  نتيجه  کې بل بحران رامنځته  کيږي.))

خومحمد محقق  پدې  پروسې له  سره  شک کوى او وايې چې طالبان له  افغانستان نه  د ناتو ځواکونو وتلو ته  انتظار دي او له  همدې کبله  يې په  وزيرستان کې    په  زرګونو جنګيالي  روزلي دي. 

 ده  وويل ولسمشر کرزى او د ده  لويديځ متحدان د سولي په  پروسه  کې له  بيړى کار اخلي،  سره  له  دې  چې د ولسمشر کرزى د حکومت  ډير سياسى مخالفان  لاهم د قطر د خبرو په  اړه وايې چې دوى بې خبره  ساتل شوي، ويل کيږي چې افغان چارواکې به په راتلونکو اونيو کې په سعودي عربستان کې  له طالبانو سره  مخامخ خبري پيل کړى. 

 افغان چارواکي همدا راز هيله  لرى چې سبا به  د پاکستان د بهرنيو چارو وزير حنا ربانى کهر وهڅوى چې دوى ته  زمينه  برابره  کړى  چې په پاکستان کې د طالبانو د بندى مرستيال ملا عبدالغنى  برادر په  شمول د دې ډلي له  مشرانو سره  د تماس  امکانات برابر شى. 

 ځينو افغان چارواکو رسنيو ته ويلي دي چې وسلوالو طالبانو موافقه  کړي ده  چې د هېواد دحکومت  له  استازو سره  په  سعودي  عربستان کې  خبري وکړى، خو د سولي د عالي شورا يو مخکښ غړى عبدالحکيم  مجاهد وايې چې د سولي  عالي شورا ته  پدې اړه  معلومات نه دې ورکړل شوى او دقطر خبري هم  د دوى په  نظر لا په  لومړيو پړاوونو کې دى له ښاغلي مجاهد سره  زموږ  همکار  پدې اړه   مرکه  کړى ده.

_  امريکا ئيانو په  قطر کې د طالبانو سره  خبري شروع کړى دي، آيا د سولي عالي شورا د دغو خبرو په  باب معلومات لرى؟

_  په قطر کې د طالبانو د حضور په  ارتباط باندي تر اوسه پورى رسماً خپله  طالبانو هم  دفتر هلته نه دى اعلام کړي.ميديا ته  او جهان ته، پدې هکله  باندي د طالبانو د  اسلامى  تحريک  او د امريکا دحکومت  ترمنځ  چې کومي خبري رواني وې، د امريکا لوړ پوړى  هيات چې دلته  راغلي وء د مارک ګروسمن په  مشرى باندې ده  د سولي دعالي شورا د رهبري سره  دلته  زموږ   سره  وکتل او په  کابل کې د دوى سفير کراکر هم ورسره  وء هغوي  په تمامه  معنى باندي  دا خبره  وکړه  چې دا خبري باالکل په ابتدايې  مراحلو کې دي، په ابتدايې  کچه  کې  دي  تر اوسه  پورې نه  دبنديانو په  ارتباط  باندي کوم خاص پيشرفت  شوى دى ځکه  چې په  امريکا کې په  قانوني  لحاظ موږ مشکلات لرو او يواځى د آدرس په  ارتباط   باندي خبري شوي دي چې هغه  هم رسماُ  تر اوسه  پوري  پاى ته  نه  دي رسيدلي او د دې آدرس دا  معنى هم  نه  ده چې مذاکرات به  د هميش لپاره   په  قطر کې وى، دمذاکراتو  لپاره  ميدان آزاد دى کيداى شى په  ترکيه  کى وشى، کيداى شى  په سعودى عربستان کې وشى ، کيداى شى بالاخره  دا مذاکرات  په  کابل کې وشى، تقريباً په  ډيره  يوه  ښه  فضا کې دا ميتنګ  رامنځته  شو، حتى  د امريکا  حکومت  وويل چې اصلاً د مذاکراتو  پروسه  يوه  افغانى پروسه  ده  دافغانانو ترمنځ  بايد وى، د امريکا  حکومت  يواځى مرسته  پدې کار کې کولي شى  او سهولتونه  مهيا کولى شى.

_  تاسو څه فکر کوى  چې  طالبان به  بيا حاضر شى چې د افغانستان له  حکومت  سره   يا د افغانستان د سولي له  شورا سره  خبري وکړى؟ 

_  دا ښکاره  خبره  ده  چې هر ډول مذاکرات  چې پيل کيږي  د شخړى  مختلف اړخونه  د چانې په  حالت  کې  وى د چانه  بازى  په  حالت کې مختلفي  خبري کوى خو  کله  چې  د  واقعيت  ميدان ته  راځى نو بيا هغه ضمنى حقايق  چې په  ميدان کې پراته  دى بيا ټول هغه  ته  مراجعه کوى، واضيح  خبره  ده  چې په  افغانستان کې د افغانستان قضايا خپله  د افغانانو په  لاس چې حل نشى د هغه   به  نتيجه  دا وى، لکه  پدې ديرشو کلونو کې چې يو  بحران به  حل کيده  د هغه   په نتيجه   کې به  يو بل بحران رامنځته  کيده  چې د سيمي هېوادونه  او يو تعداد لرى هېوادونه  د  دا ډول  بحرانونو پيدا کولو ته تيار ناست دى، نو دا په افغانانو پورى اړه  لرى چې د خپل معقوليت  نه  کار واخلي او د خپلو  ملي منافعو په  چوکات کې دننه د افغانستان بحران ته  داسى يو دپاى ټکى کيږدى چې  په  نتيجه کې يې بيا کوم  بل بحران راونه  زيږي يعنى  پدې معنى باندي  چې هم دافغانستان  حکومت  او هم  وسلوال مخالفين ، هم سياسى مخالفان ټول په  اعتماد کې واخيستل شى او افغانان  د دغه ديرش کلن ناورين  نه  نور باالکل خلاص شى او افغانان پريږدي چې خپل ملک په  خپله  آباد کړى  اويو هوسا ژوند وکړى. ***

 

                                                                                                                                                 

راديو آزادى ساعت ٥ عصر ١١ دلو

گزارش:

             شمارى از اعضاى مشرانو جرگه و کارشناسان امور به اهداف سفر وزير خارجه پاکستان به افغانستان به ديده ترديد مينگرند. شمارى از اعضاى مشرانو جرگه افغانستان با اشاره به سفر وزير خارجه پاکستان به افغانستان ميگويند، اگر پاکستان به سياست هاى  دوگانه اش در برابر افغانستان ادامه دهد، ممکن است تلاشهاى تامين صلح در افغانستان را با مشکل روبرو بسازد.

             اين سفر قرار است به زودى انجام شود. شمارى از آگاهان، سفر وزير خارجه پاکستان به افغانستان را بخشى از تلاش هاى پاکستان براى سبوتاژ کردن مذاکرات قطر مى دانند. تفصيل موضوع چنين است.

             وزير خارجه پاکستان در حالى به کابل سفر مى کند که از پيشرفت ها در زمينه مذاکره ميان امريکا و طالبان در قطر سخن گفته مى شود. به گفته مقام هاى افغان، حنا ربانى کهر وزير خارجه پاکستان به کابل مى آيد و با مقام هاى افغانى  در مورد همکارى هاى دو جانبه ميان دو کشور ، مبارزه با تروريزم و تلاش هاى صلح  در افغانستان بحث و گفتگو مى کند.

             رفيع الله گل افغان، معاون دوم مشرانو جرگه به روز سه شنبه در صحبت با راديو آزادى گفت، اگر پاکستان به سياست دوگانه اش در قبال افغانستان ادامه دهد، ممکن تلاش هاى  صلح به خطر مواجه شوند.

             با آنکه معلوم نيست، خانم ربانى با چه پيامى به کابل مى آيد، اما به گفته آگاهان امور،  کابل و اسلام آباد هراس دارند که مبادا از  گفتگو هاى قطر همچنان دور نگهداشته شوند.

             احمد سعيدى ديپلومات پيشين افغان در اسلام آباد پاکستان ميگويد که پاکستان تلاش هاى گستردۀ  را آغاز کرده تا  مذاکرات قطر را برهم بزند.

             مقام هاى افغان در حالى قرار است با وزير خارجه پاکستان در خصوص گفتگو با  طالبان صحبت کنند که يک روز پيش از سفر وزير خارجه پاکستان به افغانستان ، در برخى از گزارش ها به نقل از طالبانى که آنها نمى خواهند با  حکومت حامدکرزى گفتگو کنند، بلکه تصميم دارند به گفتگو هاى شان با امريکا ادامه بدهند.* * *

 

گزارش:

             در بين ده ها تنى که در يک زندان در مرکز شهر کابل تلاش  دارند تا ثابت کنند که دزد و شورشى نيستند، جوان چشم سياهى را به اساس گزارش واشنگتن پست ميتوان ديد که به صداى آرام صحبت مى کند و وى براى يک اتهام غير معمول  زندانى است. اتهام اين جوان بيست و سه ساله سکه اين است که گويا بطور دروغين ادعاى تابعيت افغانستان را کرده است. تفصيل اين موضوع تقديم ميگردد.

             برجت سنگه بيست و سه ساله با صداى آرام ميگويد که در افغانستان متولد شده است.زمانيکه پنج سال داشت، فاميلش در اثر جنگ ها و هراس  از تحقير مذهبى از افغانستان مهاجرت کردند. برجت سنگه به تاريخ ششم جولاى سال ٢٠١٠  توسط يک طياره بريتش ايرويز در يک پرواز مهاجرين ديپورت شده افغان از بريتانيا به کابل آمد و از آن زمان تا اکنون در بازداشت به سر مى برد. مقامات ميگويند، وى افغان نمى باشد.

            روزنامه واشنگتن پست مينويسد، قضيه برجت سنگه  بخشى از عدم تحمل مذهبى را در افغانستان نشان ميدهد که باعث کاهش روز افزون تعداد سکه هاى افغان شده است. اين قضيه همچنان روشنايى محکوم کنندۀ را به سيستم قضايى افغانستان مى افگند که امريکا تلاش دارد بار مسووليت بيشتر را به عهده مقامات افغان  و حکومت حامدکرزى قرار دهد.

             بعد از سقوط رژيم طالبان ترويج تحمل مذهبى يکى از اهداف ايالات متحده امريکا و متحدينش را تشکيل ميداد. اما اقليت هاى مذهبى که يک در صد نفوس افغانستان را تشکيل ميدهند، تا هنوز هم با محروميت هاى مواجه اند.

             برجت سنگه در مصاحبه اخيرش از زندان کابل گفته است، من به هر کشور ديگر ميروم، به غير از اين کشور که در آن انسان هاى بيگناه را براى يک و نيم سال در زندان نگهميدارند.

            روزنامه واشنگتن پست مينويسد، سکه ها از يک  دين توحيدى پيروى مى کنند که در قرن پانزدهم بنياد گذاشته شده است و زمانى هم يک بخش قابل ملاحظۀ را در جامعه افغانى  تشکيل ميدادند.

             در چند دهه اخير، جامعه افغانى بيشتر محافظه کار شده است. سکه ها مورد اذيت قرار گرفتند  و به ديد ،کفار به آن نگريسته شده است. آنها بطور کتلوى به هندوستان مهاجرت کرده اند. بزرگان جامعه سکه هاى افغان ميگويند اينک چند صد و شايد هم حدود هزار سکه در افغانستان بيشتر باقى نمانده است.

            واشنگتن پست مينويسد، اوتار سنگه سابق وکيل پارلمان و يک رهبر جامعه سکه هاى افغانستان ميگويد، در جريان جنگ هاى داخلى سال ١٩٩٠ هزاران ملکيت سکه ها در افغانستان مورد تاراج و غارت قرار گرفت. آينده کاريابى و مشاغل  در خارج از محدوده اجتماع سکه ها تاريک است. حکومت از گشايش محلات به آتش سپردن اموات، شانه خالى مى کند تا آنها بتوانند مراسم مذهبى شان را اجرا کنند. اوتار سنگه که با برجت سنگه بازداشت شده، قرابت و خويشاوندى ندارد ميگويد، شرايط  زنده گى در افغانستان براى سکه ها و هندو ها روز به روز  دشوار تر شده ميرود. افراد باقيمانده ديگر تحمل که نمى توانند به هندوستان ميروند. برجت سنگه ميگويد، مادر و پدر اندرش در اثر جنگ ها در سال هاى ١٩٩٠ خانه شانرا در شهر جلال آباد ترک کرده و به پاکستان مهاجر شدند بعد هم به بحرين و مصر رفته از آنجا به اطريش بطور قاچاق رفتند. چون کار هاى شان مدت زياد را در اطريش در بر مى گرفت، وى به اميد قبول شدن به انگلستان رفت و از آنجا دوباره به افغانستان ديپورت شده است.

             رحمت الله نظرى معاون لوى څارنوالى افغانستان با اظهار اينکه  تحقيق در مورد قضيه برجت سنگه ادامه دارد ميگويد، آنها متيقن نشده اند که وى تبعه افغانستان مى باشد.

             معاون لوى څارنوالى افغانستان در يک مصاحبه گفته است کسانى که به خاطر پناهنده گى به کشور هاى غربى ميروند، براى اينکه زود تر  قبول شوند، ميگويند که افغان هستند.

            رحمت الله نظرى ميگويد، آنها هيچ کسى را در افغانستان نيافته اند که برجت سنگه را بشناسد و افغان بودن وى را تصديق کند. به گفته آقاى نظرى، حکومت افغانستان منتظر است تا انگلستان دوباره برجت سنگه را بپذيرد و يا کدام کشور ديگر تابعيت وى را تصديق کند.م* * *

 

د بى بى سى راديو سهارنۍ خپرونه  د سلواغى د مياشتي  يوولسمه نيټه

 رپوټ:

 ايران وايې په تيرو لسو کلونو کې د افغانستان سره  سوداګريزه  راکړه  ورکړه  خورا  لوړه  شوى ده، د ايران د اقتصاد وزارت  مرستيال په کابل کې وويل چې له  نفتى سوداګرى پرته  يې يواځي دتوکو راکړه  ورکړه  له  يو مليارد و دالرو اوښتې ده.

 د افغانستان سوداګرى خونه  د دغو شميرو پخلۍ کوى  خو وايې په دې کې دافغانستان صادرات په کال کې دوو سوو مليونو ته هم  نه رسيږي.

 ايران افغانستان ته  بريښنائيز ، ودانيز، خوراکى او نور لګښتى توکى صادروى چې د افغانستان د سوداګرې خونې په وينا په افغانستان کې هم تر ډيره  ورته     توکې توليديږي. خو وايې ايرانى توکو دغه صنعت زيانمن کړى، له  امله  يې لسګونه  فابريکى تړل شوى هم دى  خو د افغانستان سوداګرى وزارت  وايې د آزاد بازار له غوښتنې سره  سم به  ايرانى توکې پرهمدې  ټوګه  را روان  وى خو زياتوى  که   بهرنۍ  توکې  د افغان توکو په پرتله   ګران وى دوى چمتو  دى چې په  بهرنيو  توکو ماليه  ډيره  کړى. 

 د افغانستان  سوداګرى خونه  وايې چې دپاکستان د لارې نه    خونديتوب د ايرانى توکو پرتليزښه  والى  او دغه هېواد ته  د ايران د يو شمير  توکو قاچاق د افغان صنعت  کمزورى کيدل  او جغرافيايې نږدې والى له هغه  لا ملونو څخه دى  چې د ايران د صادراتو کچه يې تر يوه  مليارد دالرو واړوله. د ايران  د اقتصاد مرستيال وزير په  کابل کې وويل چې دا په تيره  لسيزه کې د ايران او افغانستان ترمنځ  د سوداګريزى راکړى ورکړى لوړه   کچه   ده(( نږدى  يوه  لسيزه  مخکې لس کاله  مخکې پرته  له  نفتى راکړى ورکړى زمونږ  د سوداګريزو توکو راکړه  ورکړه  نږدي  ٥٢ مليونه دالرو ته  رسيده.  خو نن يعنى په  ١٣٩٠ لمريځ  کال کې دا کچه  يو مليارد  او دوه  سوه  څلويښتو مليونو دالرو ته  رسيدلي ده.))

 خو افغان  سوداګر وايې چې دا سوداګرى نا انډوله  ده  ځکه   چې  وايې افغانستان ايران ته  د يو مليارد نه د ديرو دالرو توکو په  بدل کې  دومره   توکې استوى چې کچه يې دوه سوه  مليون دالرو ته  هم نه رسيږي. د  افغانستان  د سوداګرى خونې مرستيال خان جان الکوزى وايې د ايران له  خوا راولاړى کړى ستونزى  افغان سوداګر  دې ته  نه پريږدي چې هغه  هېواد ته  ډير توکې وليږدوى. 

 افغان سوداګر او پانګوال پر دې  کچه ايرانى واردات په نيک  فال نه نيسى  او وايې چې دکاره  به  د افغانى صنعت  مخه ونيسى. 

 ښاغلي الکوزى  وايې چې د ايران د منفى  سوداګرى له کبله  د افغانستان لسګونو  کارخانې تړل شوى دى په  هرات کې.

 د افغانستان سوداګرى وزارت  بيا وايې چې پرته  له درېيو توکو نور ټول توکې راليږدول کيداى شى خو وايې که  د افغان او بهرنيو توکو دسيالى خبره  وى که  بهرنى توکې له  افغان توکو لږ څه ګران وى دوى به  په  بهرنيو توکو ماليه  لوړه  کړى خو وايې که  بهرنى  توکې نيم   په  نيمه  ارزان وى په  اړه  يې څه نشى کيداى. 

 وحيدالله  غازى  خيل د افغانستان د سواګرى وزرات  وياند  وايى، درې ټکو ته  مونږ  اجازه  نه   ورکوو چې افغانستان ته  راشى چې هغه   اسلحه  ده، مواد مخدره  دى او الکولى مشروبات ، دې ته  اجازه  نشته  دى نور زمونږ  صادرات دنورى دنيا په  حساب باندې مونږ  ماليه  نه اخلو او هغه  توکى  يا هغه  اجناس چې په  افغانستان کې توليديږى  فرضاً مونږ  ته  افغانى توکى په  يو سل او سل باندې تمام شى او ايرانى يا پاکستانى  يا نور بهرنۍ په  سل باندې تمام شى مونږ  به  په  بهرنيو توکو باندې ماليه  لوړه کړو. ولى که  چيرته  مونږ  ته  افغانى توکې يا افغانى اجناس  په  دوه  سوه  افغانى تماميږي بهرنى راته په   سل تماميږي  په هغه صورت کې زمونږ   خلک  متضرر کيږي او مونږ  مجبوره يو په  هغه  باندې  ماليه   جګه کړو. افغان سوداګر وايې  چې ايران ورته  داسى آسانتياوى ورکړى چې افغان حکومت  ايرانى سوداګروته  برابر کړى دى. نو هغه  هېواد ته  به  د افغانستان صادرات ډير شى چې ورسره  به  په پرتليز ډول د دواړو هېوادونو دوه  اړخيز سوداګريز انډول هم شى. خو ورسره  دا هم  وايې که  له  يو پلوه  ايرانى توکو  دا سيلاب وى اوبله  غاړه  افغان سوداګرو ته  آسانتياوى برابرى نشى له  ايران سره  سوداګرى  به  په  ټوله  کې د افغانستان پر اقتصاد ناوړه   اغيز وکړى. ***

 

 مرکه: 

 د افغانستان په خيتځ کې سوداګرو شکايت  کړى چې امنيت  يې په  زياتيدونکې ډول خرابيږى او د تښتونى له  خطر سره  مخامخ  دى. د مرکزى سوداګريزو غونډو  مرستيال خان جان الکوزى  په  جلال آباد کې يوى خبرې غونډې ته  ويلي چې امنيتى  انديښنو  سوداګر له  روزګار نه  ايستلى دى.

 ښاغلي الکوزى د تښتونو څو بيلګې  وړاندې کړى چې سوداګر او يا يې بچيان پکى ښکيل وء.  دا چې دغه انديښنې څومره  ژورې دى زمونږ  همکار  په دې اړه  تلفونى مرکه کړى چې وړاندى کيږى.

_  مياخيل  صاحب  ګوټه چاته  نيول کيږي؟

_ سوداګر ډير انديښمن  شوى دى که  څه هم  په  ښکاره  دوى د چا يادونه  نه  کوى يا د چا نوم  نه  اخلى البته  په  يوه  نيمه بيلګه  کې  به   دوى د وسلوالو خبره  کوى ولې په   ټوله  کې دوى اوس دا انديښنې ښکاره  کوى چې سوداګر دلته  پانګونى ته  زړه   نه ښه  کوى او  د امنيتى  انديښنې  دومره  زياتى شوى دى چې   د دوى ژوند يې په  خطر کې  اچولي او دوى له  ويرى سره  مخامخ  کړى دى. په  همدې تړاو تيره  ورځ  يو شمير سوداګر  راټول شوى  وء په  ننګرهار کې چې د هغوى په  سر کې خان جان الکوزى  وء چې  د سوداګريزو  خونو  مرستيال دى هغوى دا انديښنې  په  يوه  خبرې غونډه  کې وکړه. 

_  زما پوښتنه   دا وء چې دا انديښنې څومره  ده يعنى مونږ   مثلاً   په  يوه  مياشت کې  څو پيښ شوى  دى يا مثلاً  په  يوه  کال کې څومره   پيښ شوى دى که  دا داسى خورى  ورى  پيښى دى او يواځى سوداګرو د دې لپاره  چې  پام  ورته  را واړوى راپورته  کړى دى؟

_  البته  دا پيښې او دا انديښنې  چې دى  جدى دى لکه  څو بيلګى  داسى مونږ   په  ننګرهار کې لرو چې سوداګر تښتول شوى د سوداګرو بچيان تښتول شوى مثلاً  په  دوو مياشتو کې د څلورو پنځو  نه  زياتى دى داسى پيښې،  نو بالاخره  سوداګرى اوس انديښمن  کړى دى. 

_ د ولايت  يا والي ته  نږدې چارواکې دا وايې چې  خبره  هان د ولسمشر تر غوږو هم رسول شوى ده؟

_  بلى خبره  همداسى ده د ولايتى ادارې هم  دا منى چې دلته  انديښنې  شته  دى  مثلاً  د تښتونى  پيښې  شته  دى  خو  دوى وايې  چې په  دې اړه  باندې کار کوى او د ولسمشر نه  يې هم غوښتنه  کړى ده، دمرکزى ادارې نه  هم  غوښتنه کړى  ده  څو ورځى  وړاندې د مرکزى ادارې يو پلاوى دلته  راغلي وء، د کورنيو  چارواکې هم  پکى وء هغوى سره  هم  دا انديښنى شريکى شوى او هغوى  هم وويل چې دوى به  په  دې تړاو باندې خپلى هڅې جدى کړى. س***

د مطبوعاتو  تبصري: 

 والستريت  ژورنال  ورځپانې په  سعودى عربستان کې د افغانستان د دولت  او طالبانو  ترمنځ  دخبرو پر مسالې يوه  ليکنه  خپره  کړې او د پيل په  کرښو کې  ليکي، افغان  چارواکې وايې  چې دوى په  پام کې لرى چې په  نږدي  راتلونکى کې د طالبانو له  استازو  سره  په  سعودى عربستان کې  وګورى چې د ورځپانې  په  وينا دا د افغان ولسمشر  حامد کرزى  د حکومت   له  خوا يوه  هڅه ده چې غواړى  دسولي په  پروسه  کې مخکښ رول ولوبوى، يوه  افغان چارواکى  چې نوم يې نه  دى اخيستل شوى، دغي ورځپانې ته  ويلي چې په  سعودى عربستان کې  د دغو خبرو  اساسى هدف دا دى چې دولسمشر کرزى  حکومت  په  هره  معامله  کې مهمه  ونډه  ولرى او زياتوى  سعودى عربستان په  خبرو کې يو مهم  لوبغاړي دى او اوس  او تيرو وختونو کې يې د خبرو لپاره  زمينى برابرى کړى دى. 

 والستريت  ژورنال  ورځپانه  د افغانستان د چارواکو په  وينا  ليکي چې سعودى عربستان له  طالبانو سره  د تماس ټينګولو  لپاره د راتلونکې غونډې  لپاره  منځګړيتوب کړى خو طالبانو تر اوسه  پدې  اړه چې  څوک  دغي غونډې ته  واستوى پريکړه  نه  ده  کړې او  نه  هم  تر اوسه  پدې اړه چې دغه خبرى څه وخت  ترسره  شى موافقه  حاصله  شوې ده. طالبانو څه موده   وړاندې په  قطر کې له  امريکا سره  د خبرو  مساله  تائيد کړه  خو دا چې غواړى  له  افغان دولت  سره  په  سعودى عربستان کې  هم خبري پرمخ  يوسى، پدې اړه  د خپروشوو راپورونو په  اړه  يې دريځ  نه  دى څرګند کړى.

             د ورځپانې په  وينا  طالبانو دا خبره  په  ډاګه  نه  ده  تائيد کړى چې غواړى   د کرزى له  حکومت  سره  خبري وکړى ځکه  هغه  د امريکا لاسپوڅى حکومت  بولي خو امريکايې  چارواکو  له طالبانو سره  نوري غونډي  ځنډولى او هغوي ته  يې ويلي چې تر هغو پورى به  بيا له  دوى سره  نه  کښينى ترڅو  دوى له  افغان چارواکو سره  د خبرو په  اړه  موافقه  نه  وى کړى.

 ديلى تلګراف ورځپانې   (( افغانانو   د امريکا له  خوا د افغان امنيتى  ځواکونو د مالى مرستو  د کمولو په  وړاندې خبردارى ورکړى)) ترسرليک  لاندې يو مطلب خپور کړى او ليکي، امريکايې دپلوماتانو ويلى چې د افغانستان له  امنيتى ځواکونو څخه د امريکا مالى  ملاتړ دوام  نشى راوړاى او له  دې هېواد نه  د بهرنيو ځواکونو له  وتلو سره  سم بايد دغه مرستى هم کمى شى.

            ديلى تلګراف  په  ناتو کې د امريکا سفير ايودلدال له  قوله  ليکي چې ويلي  يې دي  د افغان ملى اردو او  پوليسو اوسنى تشکيل  موقتى تشکيل دى او هغه  ځکه  پراخ شوى چې  وکولى شى  دوسلوالو مخالفانو د فعاليتونو مخه ونيسى. د ده  په  وينا اوس موږ د روان کړکيچ  په نيمايې کې يو، آيا په  همدې تشکيل يوه  ځواک ته  اړتيا لرو او که  په  کم  تشکيل  هم کولى شو چې ټاکلى هدف ترلاسه  کړو .

 دلدال هيله  وښوده   چې په  راتلونکو درې کلونو کې به  امنيتى  وضعيت  بل ډول وى او دا مساله  د درک وړ ده  چې هغه  مهال کيداى شى چې د افغان امنيتى   ځواکونو شمير راکم شى او دوه  نيم  سوه  زره  کسيز ځواک ته  ورسيږي .

 ديلى تلګراف د مطلب په  پاى کې ليکي چې د امريکا ولسمشر بارک اوباما به په  راتلونکې  مې مياشت کي په   شيکاګو کې   د ناتو د سرمشريزى  کوربه  وى  چې پکى به  د افغان  امنيتى ځواکونو دتشکيل او مالى لګښتونو په  اړه  خبري وشى. س***

 


 

کابل 11 دلو باختر

علی الرغم داوری های مثبت و منفی، زعامت افغانستان با تدبرو تعمق اسنادهمکاری های درازمدت را باسه کشور  اروپایی امضا نموده است.

حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در سفر دوروزه ای به کشورهای اروپایی، اسناد همکاری های درازمدت وراهبردی را با کشور  های ایتالیا، فرانسه و بریتانیا امضا کرد. پس از امضای این اسناد داوریها آغاز یافتند و بیان شد که به گونه ای انگشت انتقاد به دستگاه دیپلوماسی کشور گرفته شد.

محور تمام این  داوریها بردومساله معطوف بود، یک آنکه دستگاه ناتوان سیاست گذاری کشور توانایی اقناع همسایه گان درین مورد  را ندارد و دوم آنکه  پارلمان کشور  درین مساله به حاشیه راننده شده است.

 

 

 

 

مبصر سیاسی آژانس اطلاعاتی باختر درین مورد مینوسید.

علی رغم داوریها و انگشت گذاری، امضای این اسناد بیان دیپلوماسی فعال افغانستان با کشورهای اروپایی و سایر کشورها میباشد، آنچه برمی گردد به مساله پارلمان و نماینده گان ملت به این پرسش رییس جمهوری اسلامی افغانستان در جرگه عنعنه ای پاسخ گفته است.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در آن جرگه به نماینده گان اعلام داشت که تمام مسایل مربوط به پیمان ها و اسناد همکاریهای پس از تصویب پارلمان کشور مرعی الاجرا میباشد.

سخنگوی وزارت امورخارجه کشور نیز درنشست خبری که داشت به وضاحت اعلام کرد که تمام پیمانهای استراتیژیک قبل از اجرا در آمدن در پارلمان کشور بررسی میشوند.

بااین بیان موجز هیچگونه شتابزده گی و تعجل در امضای این  اسناد صورت نگرفته است. زمان به نیاز ماتوقف نمیکند مثلی که ده سال گذشت، یکسال و اندی برای خروج نیروهای بین المللی زمان زیاد نیست ، برای افغانستان به خاطر ادامه دموکراسی، بازسازی ، تقویت و جامعه مدنی امضای چنین پیمانها ضروری است.

مساله دیگربرمیگردد به اقناع همسایگان، حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بارهاگفته است که افغانستان کشور مستقل و دارای حاکمیت ملی میباشد که به اساس آرای ملت به وجودآمده است. کشوری دارای استقلال ، تمامیت ارضی وهویت مشخص سیاسی – تاریخی  میتواند، بادرنظرداشت منافع ملی مردم وکشورخود پیمان های درازمدت همکاری را با کشورهای جهان امضا کند.

به این دلیل افغانستان میتواند با درنظرداشت منافع  ملی مردم خود، با کشورهای اروپایی، آسیایی وامریکایی پیمانهای راهبردی را امضا کند.

امضای این پیمان موقف سیاسی افغانستان را بیشتر تقویت مینماید.

 

راديو صداى آلمان ساعت يک بعد از ظهر ٥ دلو

مجله راديويى:

             حامدکرزى رئيس جمهور اين کشور بمنظور امضاى پيمان ستراتيژيک با سه کشور اروپايى سفر پنج روزه اش را آغاز کرد. اما قرار است که حامدکرزى پيش از سفر به اروپا روز پنجشنبه با رئيس جمهور ترکمنستان ديدار کند. تفصيل موضوع چنين است.

             حامدکرزى رئيس جمهور افغانستان در اين سفر به کشور هاى بريتانيا ، فرانسه و ايتاليا سند روابط دراز مدت ستراتيژيک امضا مى کند. دفتر رياست جمهورى افغانستان با نشر اعلاميۀ گفته است، حامدکرزى در روم پايتخت ايتاليا ضمن ملاقات با آقاى ماريو مونتى صدراعظم  ريناتو رئيس مجلى سنا و آقاى جان فراکوف فينى رئيس مجلس نماينده گان اين کشور، سند همکارى هاى دراز مدت افغانستان  و ايتاليا را امضا خواهد کرد.

             داکتر زلمى رسول وزير امور خارجه،  داکتر رنگين دادفر سپنتا مشاور امنيت ملى جمهورى اسلامى افغانستان، وحيدالله شهرانى وزير معادن، عبدالکريم خرم رئيس دفتر رياست جمهورى و ايمل فيضى سخنگوى رئيس جمهور، آقاى کرزى را در اين سفرش همرايى مى کنند.

             قرار است رئيس جمهور کرزى روز جمعه به پاريس پايتخت فرانسه برود و سند همکارى هاى ستراتيژيک را با مقامات اين کشور امضا کند. اين در حاليست که فرانسه پس از کشته شدن چهار سربازش  توسط يکى از سربازان اردوى ملى افغانستان، فعاليت هاى آموزشى و نظامى اش در افغانستان را به حالت تعليق در آورده است.

             در اعلاميه دفتر رياست جمهورى آمده است، حامدکرزى بر علاوه امضاى معاهده همکارى هاى ستراتيژيک ميان افغانستان و فرانسه با نيکولاى سرکوزى رئيس جمهور اين کشور ديدار مى کند و در ضيافتى که از جانب آقاى برنات ايکوير رئيس شوراى ملى فرانسه ترتيب گرديده و در آن شمارى از اعضاى انجمن سرمايه گذاران فرانسه و عده يى از اعضاى کابينه آنکشور نيز حضور خواهند  داشت اشتراک خواهد کرد. قرار است حامدکرزى شام روز جمعه از فرانسه به بريتانيا برود و سند همکارى هاى ستراتيژيک با اين کشور را  در لندن به امضا برساند.م* * *

 

راديو صداى آلمان ساعت ٣٠\١ بعد از ظهر ٥ دلو

گزارش:

             از يک طرف براى بهبود و انکشاف مثبت اوضاع در افغانستان تلاش ها جريان دارد، از طرف ديگر افغانها در فکر فرار از اين کشور اند. گفته مى شود که شمار متقاضيان پناهنده گى در کشور اروپايى آلمان در سال ٢٠١١  از هشت سال بدينسو، به بالاترين حد آن رسيده است. اين موضوع را وزارت داخله آلمان ديروز اعلام کرد و مقام اول را افغانها  دارند. تفصيل موضوع چنين است.

             اين متقاضيان پناهنده گى قبل از همه، از کشور هاى افغانستان ، عراق ، ايران ، سوريه و پاکستان به آلمان مهاجرت کرده اند.علاوه بر آن حدود چار هزار و ششصد صربى سعى کردند تا در آلمان بمانند که نود در صد آنها از اقليت کولى هاى رما هستند.

             طبق گزارش دفتر آلمان در امور مهاجرين و پناهنده گان، در سال ٢٠١١ چهل و پنج هزارو هفتصد و چهل و يک انسان در آلمان تقاضاى  پناهنده گى کرده اند که اين شمار يازده در صد يا به عبارت ديگر  تعداد چهار هزارو چارصدو چار تن بيشتر از سال ٢٠١٠ بوده است. با وجود آن، اين شمار آشکار کمتر از متقاضيان پناهنده گى در آلمان در آغاز سال هاى دهه ١٩٩٠ است که صد ها هزار در آلمان تقاضاى پناهنده گى کرده بودند. در راس متقاضيان پناهنده گى در سال ٢٠١١ در آلمان، مهاجرين افغانستان با شمار هفت هزارو هفتصدو شصت و هفت تن و بعد از آن عراق با پنج هزارو هشتصدو سى و يک تن قرار داشته است. در اين سال شمار متقاضيان پناهنده گى از پاکستان به ويژه افزايش يافته است که شمار آنها با دوهزارو پنجصد تن در مقايسه با سال ٢٠١٠ سه برابر افزايش داشته است.

             طبق گزارش روزنامه آلمانى زودويچه سايتونگ، بسيارى از پناهنده گان از طريق مرز هاى بى امن ميان ترکيه و يونان به کشور هاى عضو اتحاديه اروپا و بعداً به آلمان آمده اند.م

* * *

 

راديو آزادى ساعت ٣ بعد از ظهر ٥ دلو

گزارش:

             يک تبعه ايرانى به اتهام جاسوسى در يک محکمه علنى در ولايت هرات ديروز به شانزده سال حبس محکوم شد. تفصيل موضوع چنين است:

             مسوولين رياست محکمه هرات ميگويند، اين تبعه ايرانى به اساس فقره اول و ماده اول قانون اساسى کشور محکوم به شانزده سال حبس شده است. منبع گفت شواهد مختلف  از جاسوسى فرد متهم بدست آمده است. شير احمد مهدوى وکيل مدافع اين تبعه ايرانى ميگويد که از موکلش توسط زور اقرار گرفته اند.

             اين در حاليست که در گذشته نيز گزارشات از دستگيرى اتباع  ايرانى و اتهام  جرايم مختلف از ولايات  هرات، فراه و نيمروز به نشر رسيده است.* * *

 

گزارش:

            رئيس جمهور امريکا در بيانيه سالانه خود خطاب به مردم امريکا به موضوعات داخلى آن کشور اشاره کرده و در بخش مشى خارجى امريکا اظهار داشت که براى خروج سربازان امريکايى از افغانستان هر روز بيشتر از روز پيش زمينه مساعد مى شود و افغانستان به کشورى مبدل مى شود که هرگز ديگر يک منبع تهديد براى امريکا نباشد. تفصيل  موضوع چنين است:

             رئيس جمهور امريکا در بيانيه سالانه اش اظهار داشت، براى نخستين بار در دو دهه گذشته اسامه بن لادن ديگر يک تهديد براى امريکا بشمار نميرود و اکثريت حاميان اين شبکه شکست خورده اند. اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده، سال گذشته  در اثر يک حمله نيرو هاى خاص امريکايى در شهر ايبت آباد پاکستان کشته شد. رئيس جمهور امريکا در  بيانيه اش به اعضاى کانگرس  آنکشور همچنان گفت، در افغانستان از پيشرفت طالبان جلوگيرى شده و يک تعدادى از سربازان امريکايى به کشور شان عودت کرده اند.رئيس جمهور امريکا در اين رابطه گفت، (( ما در همين موقف قوى به پايان جنگ در افغانستان آغاز کرده ايم، ده هزار سرباز ما به خانه هاى شان مراجعت کردند، بيست و سه هزار ديگر در پايان تابستان امسال آنجا را ترک مى کنند، سپردن مسووليت ها به افغانها ادامه خواهد داشت. ما يک مشارکت پايدار را به افغانستان خواهيم ساخت که هرگز ديگر اين کشور به يک مرکز حمله بر ضد امريکا مبدل نشود.))

            امريکا در افغانستان حدود صد هزار سرباز دارد که در نظر است همۀ سربازان محارب آنکشور تا پايان سال ٢٠١٤ از آنکشور خارج شود.

             رئيس جمهور امريکا بارک اوباما در بخش سياست  خارجى  آنکشور به عراق نيز اشاره کرده گفت،  در نُه سالى که گذشت براى نخستين بار، سربازان امريکايى ديگر در عراق نمى جنگند. وى با اشاره به پايان جنگ در عراق اظهار داشت، (( ختم جنگ عراق، اين امکان را مساعد ساخت تا ما ضربات قطعى به دشمنان  ما وارد سازيم. از پاکستان تا يمن بقاياى اعضاى القاعده به دشوارى افتاده ميدانند که  از چنگ ايالات متحده امريکا فرار کرده نميتوانند.))

             رئيس جمهور امريکا در اين بيانيه اش بيشتر  به مسايل اقتصادى  آنکشور پرداخته بر عدالت اقتصادى در امريکا تاکيد کرد. بارک اوباما گفت، برنامه وى اينست که بين ثروتمندان طبقه متوسط و فقرا در آنکشور يک توازن بميان آيد.

            شب گذشته رئيس جمهور امريکا در بيانه اش واضح ساخت که اين کار را ميتوان به کمک وارد نمودن اصلاحات در سيستم مالياتى امريکا انجام داد تا سطح زنده گى مردم آنکشور ارتقا يابد.* **

 

گزارش:

             حکومت افغانستان از امريکا خواسته  مسووليت تمام زندان هاى افغانستان را بشمول زندان بگرام به افغانها سپرده شود. حکومت امريکا حالا  در نظر دارد تا قبل از انتقال کنترول زندان بگرام به مقامات افغان، برگرداندن زندانى هاى خارجى اين  زندان را که تعداد شان به پنجاه زندانى ميرسد، با کشور هاى مربوط شان مذاکره کند. بزرگترين گروپ اين زندان ها را  پاکستانى ها و اتباع کشور هاى مختلف عربى تشکيل ميدهد. تفصيل موضوع چنين است:

             اداره رئيس جمهور اوباما قبل از اينکه کنترول زندان بگرام را به مقامات افغان بسپارد، بر گرداندن اکثر زندانيان خارجى را به کشور هاى مربوط شان تحت بررسى قرار ميدهد. اين مطلب را روزنامه واشنگتن پست به نقل از يک مقام امريکايى گزارش داد.

             به اساس اظهارات مقامات امريکايى، زندانيان خارجى که تعداد شان به حدود پنجاه نفر ميرسد در بعضى موارد، در ميدان هاى جنگ افغانستان دستگير و در زندان هاى کشور هاى سوم که از طرف اداره استخبارات امريکا کنترول ميگردد، توقيف  و نگهدارى مى شوند. حکومت ايالات متحده امريکا در نظر دارد تا کنترول زندان بگرام را به مقامات افغان بسپارد.

             مقامات امريکايى به اين باور اند که حکومت افغانستان علاقه ندارد تا اين زندانيان خارجى را در زندان بگرام نگهدارند و يا هم آنها را به محاکمه بکشاند. بناً حکومت ايالات متحده امريکا به زودى  روند برگردانيدن يا انتقال اين زندانيان را با مقامات  کشور هاى مربوط شان مذاکره مى نمايد و در عين زمان، مى خواهد اطمينان بدست بياورد، زمانيکه آنها به کشور هاى مربوط شان انتقال داده مى شوند، از طرف حکومت هاى مربوط مورد شکنجه و آزار قرار نمى گيرند.

             يک مقام امريکايى که از گفتن نامش خود دارى نمود به روزنامه واشنگتن پست گفته است، هر چند تصميم نهايى در مورد انتقال آنها اتخاذ نگرديده ، ولى يک تعدادى اين زندانيان، تروريست هاى خطرناکى هستند و ايجاب مى نمايد تا بعد از انتقال از زندان بگرام، در زندان هاى کشور هاى مربوط شان نگهدارى و تحت نظارت جدى قرار داده شوند. زياد ترين گروپ اين زندانيان خارجى را اتباع پاکستانى و کشور هاى مختلف عربى تشکيل ميدهند. از جمله يک تعداد زندانيان از کشور يمن هستند که انتقال آنها را به علت نگرانى هاى امنيتى به مشکلات مواجه مى سازد. اولين زندانى که احتمالاً به کشورش انتقال داده خواهد شد، يونس رحمت الله يک تبعه پاکستانى است که رهايى او ازطرف  يک محکمه بريتانيايى تقاضا گرديده است.

             رحمت الله يک افراطى مظنون است که در سال ٢٠٠٤ ميلادى توسط نيرو هاى خاص هوايى بريتانيايى در عراق دستگير و به نيرو هاى امريکايى تسليم داده شد. اداره استخبارات امريکا بعداً اين شخص را بدون اطلاع به نيرو هاى بريتانيايى به زندان بگرام در افغانستان انتقال داد.

              وکيل مدافع رحمت الله در محاکم بريتانيايى ادعا نمود که انتقال رحمت الله به افغانستان مغاير يادداشت تفاهمى ميان نيرو هاى بريتانيايى و امريکايى بوده و همچنان تخطى از کنوانسيون هاى ژينو مى باشد.

             به اساس مواد کنوانسيون ژينو، يونس رحمت الله که توسط نيرو هاى بريتانيايى در ميان جنگ دستگير شده بود، نبايد  که به نيرو هاى امريکايى سپرده مى شد و به بگرام  انتقال مى يافت. ماه گذشته يک محکمه بريتانيايى، حکم رهايى رحمت الله را صادر نمود و به حکومت بريتانيا دستور داد تا وى را در تحت نظارت بريتانيا قرار بدهد. در سال ٢٠٠٩ ميلادى تعدادى زندانيان زندان بگرام شش صد نفر بود و اکنون اين تعداد به دوهزارو ششصد زندانى ميرسد.م* * *

 

راديو آزادى ساعت ٥ عصر ٥ دلو

از اخبار:

             مسووليت هاى امنيتى ولايت بلخ از نيرو هاى خارجى به قواى افغان سپرده شد. به اين مناسبت  مراسمى با حضور رئيس کميسيون تنظيم روند انتقال امنيت و مقام هاى دولتى اين ولايت در شهر مزارشريف راه اندازى گرديد. در اين مراسم عطا محمد نور والى بلخ و مقام هاى امنيتى گفتند که نيرو هاى امنيتى اين ولايت آماده گرفتن مسووليت هاى تامين امنيت اند. اما بر مجهز شدن بيشتر آنان تاکيد کرده اند. در اين حال داکتر اشرف غنى احمد زى رئيس کميسيون تنظيم روند انتقال امنيت اظهار داشت که از زمان بجا گذاشتن مرحله نخست روند انتقال، بهبود زياد در وضعيت امنيتى ولايت بلخ رونما شده است.

* **

            محکمه استيناف مرکز عدلى و قضايى مبارزه با مواد مخدر  افغانستان يک تبعه ايرانى را به اتهام قاچاق مواد مخدر به بيست سال حبس محکوم کرد. در يک اعلاميه اين مرکز آمده است که اين مرد ايرانى زمانيکه مى خواست نود کيلو گرام  هيروئين را از افغانستان به ايران انتقال دهد، در ولايت نيمروز بازداشت شد. در اعلاميه نام اين فرد ذکر نشده است.م* * *

راديو بى بى سى ساعت ٣٠\٦ شام ٥ دلو

از اخبار:

             داکتران در پاکستان ميگويند، داروى آلوده  در اين کشور منجر به مرگ دستکم هفتاد بيمار قلبى در شهر شرقى  لاهور شده است. مقامات ميگويند، مرگ اين افراد که در طول سه هفته صورت گرفته است، ظاهراً  با بسته هاى دارويى که از سوى يک شفاخانه دولتى به صورت رايگان  توزيع شده است ارتباط دارد. اينک اين نگرانى بوجود آمده است که صد ها بيمار ديگرى که اين دارو را دريافت کرده اند، امکان دارد در معرض خطر باشند. مقام ها ، صاحبان سه شرکت دارو سازى محلى را که ظاهراً اين دواى آلوده را عرضه کرده بازداشت کرده اند.

* * *

             در پاکستان افراد مسلح موتر سايکل سوار، سه وکيل مدافع را به ضرب گلوله کشته و يک تن ديگر را در کراچى بزرگترين  شهر اين کشور زخمى کرده اند. بر اساس گزارش ها، اين وکلا که متعلق به اقليت شيعه هستند، از دادگاه هاى شهر  به خانه هاى شان ميرفتند که هدف حمله قرار گرفتند.

            پوليس تصور مى کند که اين تير اندازى ميتواند در پاسخ به کشته شدن يک مشاور حقوقى متعلق به يک گروه افراطى مخالف شعيه انجام شده باشد.***

 

گزارش:

             فرستاده ويژه سازمان ملل متحد براى افغانستان هوشدار داده است که هرگونه مذاکرات صلح با مخالفان، در صورتيکه رهبرى آن بدست افغانها نباشد، ناکام خواهد ماند.

             ين کوبش ديپلومات سلواکى در آغاز ماموريتش در کابل گفت، نياز است که در مذاکرات صلح با طالبان ، تمامى جناح هاى موجود در افغانستان مشارکت داشته باشند.

             دولت افغانستان همواره تاکيد کرده است که بايد رهبرى مذاکرات صلح با گروه هاى شورشى را در دست خود داشته باشد. تفصيل موضوع چنين است:

             تلاش براى تداوم کمک جهان با افغانستان به منظور تامين ثبات  پايدار، حمايت از روند مصالحه و حاکميت قانون در اين کشور از تعهدات اساسى ين کوبش فرستاده جديد سازمان ملل متحد در افغانستان است. اما اين ديپلومات کهنه کار اروپايى در نخستين کنفرانس خبرى خود در کابل به روند صلح در افغانستان  بيشتر تمرکز کرد. آقاى کوبش گفت که پيشنهاد دبير کُل سازمان ملل متحد اين بوده که به حيث نماينده ويژه اين سازمان  در افغانستان از روند مصالحۀ که به رهبرى افغانها باشد، حمايت شود. آقاى کوبش باور دارد که دستيابى به صلح در افغانستان بدون مشارکت افغانها دشوار است.

             فرستاده جديد سازمان ملل متحد از اين هم جلو تر رفت و هوشدار داد که اگر افغانها در رهبرى مذاکرات صلح قرار نداشته باشند، اين روند به ناکامى مى انجامد.

             ((اين روند به رهبرى افغانها و تحت اداره افغانها تنها زمانى پيروز خواهد شد که تمامى جناح هاى سياسى و مدنى در آن سهم فعال داشته باشند. هيچ گروه مطرح سياسى نبايد از مشارکت در اين روند محروم بماند و اين هم مهم است که در اين روند دستاورد هاى ده سال اخير حفظ شود. يک بار ديگر  مى گويم که اين برنامه، بايد يک برنامه سراسرى  و ملى و کاملاً بر اساس تفاهم افغانها باشد. من به جز اينکه رهبرى اين روند به افغانها سپرده شود، ديگر هيچ راهى براى تامين صلح در افغانستان نمى بينم.))

            اين اظهارات در حالى صورت مى گيرد که در پى  نا راحتى دولت افغانستان بخاطر  کنار گذاشتن اش در مذاکرات صلح ميان امريکا و طالبان  براى ايجاد دفتر نماينده گى سياسى در قطر، نماينده ويژه امريکا در سفرش به کابل، همچنان بر نقش رهبرى افغانها در روند صلح تاکيد کرد. او گفت که امريکا از هر روند آشتى به رهبرى افغانها که منجر به توقف خشونت ها در افغانستان  شود ، حمايت مى کند.

            دولت افغانستان در ابتدا با ايجاد دفترى براى طالبان در قطر  مخالف بود، اما بعداً حامدکرزى رئيس جمهور افغانستان اعلام کرد که با  ايجاد دفتر طالبان در قطر موافق است. اما به شرطى که رهبرى گفتگو ها را دولت افغانستان به عهده داشته باشد. حالا با اعلام حمايت امريکا و سازمان ملل از نقش رهبرى افغانها در روند صلح، اين پرسش مطرح مى شود که اظهارات تازه غرب،  پاسخ به نگرانى هاى دولت افغانستان است يا عوامل ديگرى هم دارد. داکتر نظام الدين کتوازى از آگاهان مسايل سياسى در افغانستان پاسخ ميگويد، (( من فکر نمى کنم که در پاليسى و برخورد ملل متحد در قسمت مسايل افغانستان کدام فرق بسيار فاحشى بوجود آمده باشد. اگر شما به ياد داشته باشيد که در اينجا هيئت سياسى ملل متحد، يونما  از ابتدا يک منبع تک صلاحيتى داشت که با حکومت افغانستان و با جامعه افغانستان کمک بکند تا قابليت آنرا پيدا کند که مسايل صلح  را به پيش ببرد مستقلانه.))

             هر چند در اين اواخر، سازمان ملل در جريان هاى سياسى افغانستان  به ويژه روند صلح نقش قابل ملاحظۀ نداشته. اما فرستاده جديد اين سازمان ميگويد، يونما به حيث نماينده جامعه جهانى تلاش دارد تا در جريان هاى مهم در افغانستان نقش فعال داشته باشد. ايجاد فضاى اعتماد ميان يونما و دولت افغانستان پس از انتخابات رياست جمهورى سال ٢٠٠٩ ميلادى به سردى گرائيد از ديگر چالش هاى است که آقاى کوبش به آن روبرو است.* * *

 

گزارش:

             سفارت ايالات متحده امريکا در کابل اعلاميۀ زير عنوان وضاحت در مورد موقف ايالات متحده امريکا در قبال  پروسه صلح افغانى منتشر کرده و در آن آمده است که موقف ايالات متحده امريکا در قبال روند صلح افغانستان به صورت دوامدار  سوء تعبير و از طرف  بعضى افغانها مورد سوء تفاهم قرار گرفته است. در مورد تاسيس دفتر طالبان در قطر، طوريکه خانم کلنتن بعد از ملاقات با وزير خارجه قطر  در ماه گذشته گفت، در قبال تاسيس  دفتر، هيچ تصميم نهايى گرفته نشده و کار هاى بيشترى بايد انجام شود.

             طوريکه سفير گروسمن گفت، کار هاى که بايد انجام شود اولاً شامل تماس هاى مستقيم ميان مقامات قطرى و افغانى جهت صحبت در مورد تاسيس اين دفتر است.

             ثانياً به منظور باز نمودن دفتر، طالبان بايد يک اعلاميه واضح بر ضد تروريزم بين المللى و ختم منازعات مسلحانه و در حمايت از روند صلح در افغانستان منتشر نمايد.

             پيرامون روند صلح افغانى بايد بدانيد که بين ايالات متحده امريکا و حکومت جمهورى اسلامى افغانستان در مورد سه نکته اساسى روند کلى صلح، توافق کامل، طالبان و ديگر شورشيان مسلح بايد هر نوع روابط شانرا با القاعده قطع نمايند، از خشونت دست بکشند و به قانون اساسى افغانستان احترام بگذارند.م* * *

راديو فرانسه ساعت ٣٠\٩ شب ٥ دلو

از اخبار:       

            يک سرباز اردوى ملى افغانستان به اتهام کشتن يک افسر اردو محکوم به اعدام گرديد. حکم اعدام اين سرباز در يک دادگاه علنى  از سوى دادگاه نظامى قول اردوى ٢٠٥ سيلاب  صادر گرديد.

            در پى برخورد يک مرمى هاوان، در ولسوالى الاساى  ولايت کاپيسا، دو غير نظامى کشته شده و شش تن ديگر زخم برداشتند. ولسوال الاساى با تائيد  اين رويداد ميگويد، اين هاوان در جريان عمليات پاک سازى که از چند روز بدينسو از سوى نيرو هاى  مشترک افغان و خارجى جريان دارد، به يک خانه اصابت کرده و معلوم نيست که اين هاوان از سوى کدام طرف جنگ پرتاب شده است. از سوى هم ، نيرو هاى امنيتى افغان گفته اند که در جريان اين عمليات، چارده مخالف مسلح  دولت کشته شده اند. شورشيان مسلح در اين مورد، تبصرۀ نکرده اند و خبر اخير اينکه يک گروه چهل نفرى مخالفان مسلح دولت در ولسوالى بغلان مرکزى ولايت بغلان به روند صلح پيوسته اند. مسوولان امنيتى در شمال کشور ميگويند اين افراد با حدود دو صدو شش ميل سلاح سبک ، عصر ديروز با نيرو هاى دولتى يکجا گرديدند.

* * *

             ارتش  پاکستان اعلام کرد، نبرد در ميان نيرو هاى ارتش و طالبان، دستکم شش سرباز ارتش و هفده تن از افراد طالبان کشته شدند. مناطق شمال غرب پاکستان در سال هاى اخير به گونۀ مداوم محل زدو خورد ميان ارتش از يکسو و طالبان پاکستانى و عناصر تندرو وابسته به سازمان تروريستى القاعده از ديگر سوء بوده است.

             به گزارش مقامات ارتش، يک واحد از واحد هاى ارتشى به هنگام گشت زنى در دهکدۀ در مناطق قبايلى ، هدف حمله مهاجمان قرار گرفت و  زدو خورد در  آنجا شروع شد.

             يک مقام ارتش اطمينان داد که مهاجمان مسلح از اعضاى تحريک طالبان پاکستان بوده اند.م* * *

راديو صداى امريکا ساعت ٣٠\١٠ شب ٥ دلو

از اخبار:

             حامدکرزى رئيس جمهور افغانستان عازم کشور هاى اروپايى شده و قرار است به روز جمعه به پاريس رفته و با همتاى فرانسوى اش ديدار و گفتگو کنند. سفر آقاى کرزى در حالى صورت مى گيرد که چار عسکر فرانسوى توسط يک سرباز اردوى ملى افغان کشته شد و به تعقيب آن، نيکولا سرکوزى رئيس جمهور فرانسه ، فعاليت هاى آموزشى و نظامى عساکرش را در افغانستان  به تعليق در آورده  گفت عساکرش قبل از سال ٢٠١٤  افغانستان را ترک خواهد کرد. اما روز سه شنبه هلن ژوبى وزير خارجه فرانسه به پارلمان آنکشور گفت که فرانسه تسليم دست و پاچه گى نشده و عساکر خود را در سال جارى از افغانستان  خارج نخواهد کرد.

            وى اظهار داشت که تقاضاى خروج عساکر فرانسوى تا ختم سال ٢٠١٢ مفکوره درستى نمى باشد.

* * *

             يوسف رضا گيلانى صدراعظم پاکستان بمنظور کاهش کشيده گى  بين حکومت و قواى نظامى آنکشور از انتقادات استخبارات و قواى نظامى آنکشور فاصله مى گيرد. قبلاً آقاى گيلانى  گفته بود اشفاق کيانى قوماندان قواى نظامى و جنرال احمد شجاع پاشا رئيس استخبارات پاکستان با مراجعه به محکمه، روى موضوع جنجال بر انگيز يادداشت سفير آنکشور به ايالات متحده غيرقانونى عمل نموده اند. به روزچارشنبه صدراعظم پاکستان به خبرنگاران گفت که مى خواهد اين عقيده را رد نمايد که اين دو جنرال از قوانين تخطى نموده اند. آقاى گيلانى گفت، پاکستان را چنين حالتى که کشيده گى در بين نهاد هاى آن موجود باشد، عمل کرده نميتواند.* * *

 

افغانستان در آئينه مطبوعات جهان:

             روزنامه پاکستانى اکسپرس تربيون در شماره بيست و پنج جنورى  خويش گزارش ميدهد که يکى از رهبران طالبان به اين روزنامه گفته که آنها مقامات پاکستانى را در جريان مذاکرات صلحى که با امريکا آغاز کردند، گذاشته اند و هدف ايشان اينست تا پاکستان در اين مورد مطمين شود.

             تربيون علاوه مى کند که طالبان اين موضوع را نيز ذکر کرده اند که ايشان با شبکه حقانى نيز موضوع مذاکرات را شريک ساخته اند چنانچه طيب آغا در شهر دوبى با نصرالدين حقانى برادر بزرگ سراج الدين حقانى گفتگو انجام داده است.

             اکسپرس تربيون همچنان گزارش ميدهد که در گفتگوى که با ملا ضعيف سفير سابق طالبان در اسلام آباد داشته، نامبرده از اينکه همسايگان افغانستان در اين موضوع دخالت داده شوند، نا راضى مى باشد. به گفته وى، هرگاه به پاکستان چنين حقى داده مى شود ، بايد به ايران و هند نيز حقوق داده شود. و اين چيزى است که ما خواهان آن نيستيم و نه افغانستان توانايى مداخلات بيگانگان را دارد.

            اکسپرس تربيون مينويسد که حکومت پاکستان و افغانستان از اينکه امريکائيان ايشان را در جريان گفتگو هاى شان با طالبان قرار ندادند، مشکوک بودند. ولى با آنهم هليرى کلنتن وزير خارجه  امريکا و مارک گروسمن نماينده خاص اين کشور براى افغانستان و پاکستان هر دو به اهميت پاکستان در آوردن صلح به افغانستان تاکيد کرده اند.

             از جانب ديگر روزنامه يو، اس ،اى ، تودى در يکى از شماره هاى اخيرش مينويسد که رهبر طالبان کنترولش را به روى اين گروه از دست ميدهد. جان تولان قوماندان نيرو هاى بحرى امريکا در جنوب افغانستان به يو ، اس ، اى ، تودى   گفته است، آنچه ما در اين دو ماه اخير ديده ايم اينست که اختلاف ميان صفوف طالبان گسترش يافته و حتى در ميان شان گاه گاهى جنگ نيز به وقوع پيوسته است و تعدادى هم در آن کشته شده اند.

             جان تولان به يو ، اس ، اى ، تودى گفته است که اختلافات ميان قوماندانان طالبان يک حقيقت ديگر را مى رساند که اکنون قوماندانان سخت سر ديگر بروز کرده اند که مستقلانه عمل مى کنند و براى امريکا دشوار گرديده است تا آنها را به خوبى  بشناسد و از نحوه کار و فعاليت آنها  با خبر شود.م* * *

راديو آزادى ساعت ٣٠\٧ صبح ٦ دلو

از اخبار:

             نيکولا سرکوزى رئيس جمهور فرانسه ديروز در جريان مراسم  بزرگداشت از چار سرباز فرانسوى که هفته گذشته در ولايت کاپيسا توسط  يک عسکر افغان کشته شدند گفت، فرانسه از خشونت هاى طالبان هراسى ندارد.  اين بيانات سرکوزى در حالى ايراد شده است که وى پنج روز پيش گفت، نيرو هايش را به زودى از افغانستان خواهد کشيد. سرکوزى ضمن ابراز تسليت به فاميل و دوستان اين چار سرباز گفت، ما از چنين وحشت و خشونت نمى ترسيم و کلمه ترس در زبان اردوى ما شامل نيست.

             اين چار سرباز فرانسوى هفته گذشته توسط يک عسکر افغان در ولايت کاپيسا کشته شدند.

* * *

             مقامات هرات ديروز گفتند،يک مرد افغانى که عکس هاى پايگاه هاى ناتو در افغانستان را با خود داشت به جرم جاسوسى براى ايران به شانزده سال حبس محکوم شد. يک مقام  محلى هرات به آژانس خبر رسانى فرانسه گفته است که اين مرد بيست و سه ساله به نام محمود شماره تلفون هاى مقامات استخبارات ايران  و عکس هاى تاسيسات نظامى ناتو و افغان در هرات را با خود داشت.م

* * *              

راديو آشنا صداى امريکا ساعت ٦ صبح ٦ دلو

از اخبار:

             حامدکرزى رئيس جمهور افغانستان در آغاز سفر به کشور هاى اروپايى به شهر روم در ايتاليا مواصلت نمود و شام روز چارشنبه با رئيس جمهور ايتاليا ديدار و گفتگو نمود.

             ايمل فيضى سخنگوى رياست جمهورى افغانستان طى صحبتى با راديو آشنا از شهر روم گفت، بعد از ظهر پنجشنبه حامدکرزى سند همکارى هاى  دراز مدت را با صدراعظم ايتاليا به امضا خواهد رسانيد و به تعقيب آن، وى عازم فرانسه شده و سند همکارى هاى دراز مدت ستراتيژيک را با فرانسه و به دنبال آن در لندن سند ديگرى را با حکومت بريتانيا به امضا خواهد رسانيد. سخنگوى رياست جمهورى افغانستان ميگويد، در فرانسه موضوع کشته شدن عساکر فرانسوى در افغانستان هم مطرح خواهد شد.

* * *

 

گزارش:

             تلاش هاى ديپلوماتيک براى گشايش دفتر طالبان تشديد يافته است و در اين هفته نماينده ويژه امريکا براى افغانستان و پاکستان به قطر رفت  تا فعاليت  سياسى در اين مورد را  انسجام بخشد. اما جنگ در افغانستان همچنان به شدت ادامه دارد.

             حال شمارى از آگاهان پيشنهاد مى کنند که براى جلب اعتماد متقابل ، نيرو هاى امريکايى و طالبان کمپاين کشتن رهبران همديگر را متوقف سازند. تفصيل موضوع چنين است:

             بلسپکس سخنگوى پنتاگون براى افغانستان و پاکستان به راديو آشنا صداى امريکا گفت، کشتن و توقيف رهبران طالب يکى از عناصر اساسى راهبرد جنگ امريکا در افغانستان است.

             قسيمکه شما ميدانيد گفتگو ها در مراحل مقدماتى قرار دارد روى همين اصل در نحوه عمليات ما هيچ تغييرى نيامده است. ما هنوز هم اهداف خود را که آن تامين امنيت در افغانستان  است دنبال مى کنيم.

             اما درحاليکه طرفين درگير هر روز با شدت در صدد نابودى  همديگر اند، مذاکرات صلح در قطر چقدر سازگار بوده ميتواند. کيت کلارک خبرنگار اسبق بى بى سى و فعلاً تحليلگر مسايل افغانستان ميگويد، روند مذاکرات صلح وارد يک مرحله جدى گرديده است. بر عکس آنهاى که فکر مى کنند طالبان يک جنبش  نا منسجم و فاقد يک ساختار منظم فرماندهى است.

             کيت کلارک ميگويد، ((من فکر مى کنم که طالبان يک گروه منسجم بوده و کنترول فرماندهى آنها يک پارچه است. اکثريت طالبان از ملا عمر فرمانبردارى مى کنند و اين در مقايسه با ساير گروه هاى مليشه در افغانستان نمايانگر انسجام در گروه طالبان مى باشد. طالبان شوراى رهبرى کويته را دارند که ميتوان با آن مذاکره نمود.))

             به باور کلارک، تلاش هاى سياسى صلح بايد با  يک تغيير  در ستراتيژى جنگى تقويت شود. او ميگويد، براى جلب اعتماد طرفين متخاصم و تقويت پروسه صلح، هم نيرو هاى بين المللى به رهبرى امريکا و هم شورشيان طالب بايد، کشتن رهبران و فرماندهان يگديگر را توقف دهند.

             در پاسخ به اين پيشنهاد، سخنگوى پنتاگون گفت، همچو يک تصميمى بايد از طرف مقاماتى که در دوحه پايتخت قطر  به مذاکره مى نشينند گرفته شود.

            (( موقف رهبران ارشد ما همواره واضح بوده و آن اينکه يکى از دلايل اساسى رفتن ما به افغانستان اين بوده است که اجازه ندهيم درآنجا گروه هاى افراطى چون القاعده آموزش ببينند يا پناه گاه داشته باشند. اگر طالبان از القاعده جدا شوند، جنگ عليه القاعده آسانتر خواهد شد. ))

             واشنگتن طى يک سال گذشته بيشترين نشان هاى انعطاف پذيرى در مقابل طالبان را نشان داده است و حتى جوبايدن معاون رئيس جمهور امريکا در اين اواخر گفت که طالبان در اصل دشمن دايمى امريکا تلقى نمى گردند.

             مقامات امريکايى همچنان گروه طالبان را از شبکه دهشت افگن القاعده تفکيک مى کنند. در حاليکه اجماع عمومى بر اين است که جنگ براى افغانها غير قابل تحميل بوده است. همه گى منتظر  طالبان اند تا با محکوميت خشونت ها و توقف جنگ، عزم شان براى صلح را آشکار سازند.م* * *

د امريکا غږ آشنا راديو سهارنۍ خپرونه د سلواغي د مياشتي پنځمه نېټه

 رپوټ:

 په لندن کې دڅيړنې يوه معتبره  ټولنه  وايې په درېيو کالو کې د خارجى عسکرو محاربوى نقش له ختم نه  وروسته  احتمال لرى چې افغان حکومت  به  هېواد کنترول کړاى شي، مګر نور ماهران بيا پوره  ډاډه نه دى او حتى هغه ليکوالان چې محتاطانه خوشبينى څرګندوى وايې، افغانستان به  د دوه  زره  څوارلسم  کال  نه  وروسته  ډيرى خارجى مرستې، روزنې او دپلوماتيک  ملاتړ ته  ضرورت  ولرى.  د امريکا غږ خبريال له  لندن نه  پدې اړه  دا رپوټ  راليږلى دى.

            په افغانستان کې بمى چاودنې  او جنګ  دوام لرى پداسى حال کې چې ائتلافى قواوو په  وتلو پيل کړى دى. پدې باره  کې پوره  بحث  روان دى او کله  چې وخت  راشى افغان حکومت  به  هېواد کنترول کړاى شى يانه؟ او تروريستان به  له  هېواد نه  وباسى يانه؟  مګر د يوې اوږدې څيړنې  وروسته  د ستراتيژيکى  مطالعاتو لپاره  بين  المللى موسسه  دې نتيجې ته  ورسيده  چې ښايې دا کار به  وکړى. دغه موسسه  په  يو کتاب کې چې په  روانه مياشت کې  خپور شوى دى او درې سوه  پاڼي لرى وايې لويديځو ملکونو ته  پکار ده  چې د دوه  زره   څوارلسم کال نه  وروسته  به  د افغانستان سره  مالى او نظامى مرستې وکړى،   مګر د کتاب ليکوال (( توربى داچ)) وايې دغه مرستې چې وشى افغان حکومت  به  هېواد کنترول کړاى شى. د دغه کتاب اصلى نتيجې او آخرى فصل  وايې، ښايې کابل به  وکړاى شى ځکه  چې مرکزى حکومت  پوره  قدرت  لرى چې د دې ډاډ به  ورکړى چې مرکز به  هېواد کنترول کړاى شي. ليکوالان لا تر اوسه  دا خبره  کوى چې د کابل حکومت  له  خپلو متحدينو  نه  قوى دپلوماسى ته  ضرورت  لرى او د دوه  زره  څوارلسم  کال نه  وروسته  د ځينو خارجى عسکرو وتلو ته  هم  ضرورت  دى که  څه  هم  د ورځنى جنګ  لپاره  نه.

 د بريتانيې متقاعد بريد جنرال بين  بارى د دغه کتاب په نظامى چارو  پورى  مربوط  فصل ليکلي دى، وايې ښايې چې ځينو  نظامى مرستو ته  ضرورت  وى د مثال په  ډول د استخباراتو  راټولول، او ښايې ځينى هېوادونه  وغواړى چې خپل د استخباراتو کارکونکى او خاصى قواوى په دغه هېواد کې پريږدي چې د افراطيانو مخه ونيسى.  جنرال بارى  څرګنده  کړه  چې ښايې افغان ماموران دا ونه  غواړى، د دغى مرستې په نسبى ټوګه  مثبت  نظر ټول ماهران نه منى، برسيره  پر نورو کسانو  دلندن  په  پوهنتون کې د ختيځى  افريقا دچارو  د مطالعاتو د مرکز غړى (( جناتن ګوډهيند)) پدې باره  کې شک  لرى. دى وايې، زه   شخصاً په  څو دليلونو سره  پدې باره  کې خوشبين  نه  يم، لومړى دا چې په افغانستان کې دسياسى روغې جوړې په  ماهيت  پورى اړه  لرى  که  يو ډول ثبات پيدا شى نو دا د سولي د جريان او د طالبانو سره  دسولي په   خبرو پورى اړه  لرى او د دې ترشاوخوا ډيرڅه څرګند نه دي. 

 ګودهيند وايې  بې له  داسى پراخى  پخلاينى چې افغانانو او بهرنيو  قدرتونو ته   دمنلو وى دخاصو قواوو په  شان افغان قواوى به  د دوه   زره  څوارلسم  کال نه  وروسته  ډيرى مصروفي وي. دغه ليکوالان تر اوسه  لا پدې عقيده   دي چې  افغانستان به  د خپلوخارجى متحدينو په  مرسته  له   دغه انتقالي دورې نه  تيرشى. ښاغلي توربې داچ  وايې له ملاتړ  او د رژيم  له  بدلولو نه  وروسته  افغانانو ته  ناتو، امريکا او ملګري ملتونه  زيات مسووليت  لري مګر  ستراتيژيکى  ګټى هم  شته  د دغو ګټو  په رڼا کې د دې  ډاډ بايد  ورکړل شى چې د جغرافيا له  يوي سيمي  نه  دبين  المللي ټولني په خلاف دحملو کار بايد  وا نه  اخيستلى شى مګر لږه پوځي مرسته  به  وى.  د طالبانو نه چې  څوک  پاتى وى دهغوي او د نورو وسلوالو په  خلاف به افغان قواووى  ځان ته  عمليات کوى.  ***

 

د آزادۍ راديو  سهارنې خپرونه   د سلواغي د مياشتي  پنځمه  نېټه

 د غرب  مطبوعاتو ته  کتنه: 

 د امريکا چاپ  فارن پاليسى خپرونه  په  وروستى ګڼه  کې ((د وريشمو  ټولى لارې تهران ته  ځى)) تر سرليک  لاندې  يو اوږده  تحليلى مقاله  ليکلي او په  يوه برخه  کې راغلي د ملګرو  ملتونو عمومى منشى  بانکيمون   او د امريکا د بهرنيو  چارو وزيرې هليرى کلنتن  په  تير سپتمبر مياشت کې دملګرو ملتونو د عمومى  اسامبلې  د غوندې  په  څنګ  کې د وريشمو  د نوې لارې په  اړه  چې له  افغانستان څخه به  تيريږي د امريکا د حکومت   ليد او نظر څرګند کړ. 

 د سوداګرى دغي لرغوني لار چې  يو وخت  يې هند  او چين  له  ترکيې  او مصر سره  نښلولى  وء  د  کلنتن په وينا  د وريشمو دسړک    د اوسپنى لاره   ((ترن )) او د انرژى  د انتقال د تړاو  دا نوى لار به  مرکزى آسيا  او ترکمنستان ته  دا  امکان برابر کړى چې خپل   ګاز او تيل اقتصادى بازارونو ته  ورسوى او دغه راز به  تاجکستان  خپله  پنبه  د هند د  نساجى  فابريکو ته  او  افغانستان به  خپل محصولات د آسيا  مختلفو مارکيتونو ته انتقال کړى. 

 فارن پاليسى خپرونه ليکي د اقتصادى سو کاليو پراختيا په  مقصد  بايد سيمه  ييزى اقتصاد وده   وکړى او په  سيمه  کې  بايد ثبات ټينګ  شى.  د دې پلان د عملى کولو په  اړه  شکونه  شته  خو ددغي افسانې  يا کيسى  د کلونو کلونو تکرار وروسته  چې وايې افغانستان  د امپراتوريو هديره  ده  د وريشمو دا نوى لار ښيې چې افغانستان د لرغونې فارس څخه نيولي  تر الکساندر ،مغلو، چنګيزيانو او د سکانو دزور واکۍ او حکمرانۍ په ټولو  وختونو کې د سيمه  ييز  بدلون  مرکز  پاتى شوې دى.

 د خپرونې  په  باور د وريشمو  دا نوى لار زياتى ګټى  لرى. په  دې لارې سره  به  په  افغانستان کې د نړيوالي ټولني  بار يا تکيه  په  پاکستان کمه  شى او دا ځکه  چې د امريکا  متحده  ايالات له  زياتو   مودې  راهيسى يواځي  د پاکستان له  لارې مرکزى آسيا سره  وصل  وء. له  څوو لسيزو راهيسى اسلام آباد د پوځي او اقتصادي مرستو د ترلاسه  کولو په  بدل کې د متحده  ايالاتو ملاتړ  کاوه  او دافغانستان په  مسالې کې خونړۍ  دوه  مخى  لوبه  کړى ده. په  دې معنى  چې  له  يوې خوا يې دامريکا مرستې اخيستى او له  بلى خوا تروريستان او وسلوالو د ستراتيژيکى  وسلې په  ټوګه   استعمال  کړى او دا هم  ثابت  کړى دى چې پاکستان  په  نړۍ  کې هسته  يې وسلو د پراختيا تر ټولو ښکاره  او ناوړه   هېواد  دى، فارن  پاليسى خپرونه  زياتوى   ناتو په  افغانستان  کې د خپلو  ځواکونو لپاره  دمهماتو او موادو له رسولو په  مقصد  د شمال د توزيع لار پرانيستى او دا مهال  په  سلو کې ديرش  مواد له  دغى لارې  افغانستان ته انتقالوى. 

 د وريښمو نوى لارې په غزولو  او پراختيا کې ايران  مهم هېواد  دى. ايران د بين  النهرين، قفقاز، کسپين سمندر، مرکزى او جنوبى آسيا، فارس   خليج او عربى سمندر په  مسير کې واقع دى  او له  ايران پرته  د سوداګرۍ د دغه پراخه شبکى فعاليت  نا ممکن دى.

 فارن پاليسى خپرونې په  يوي بلى مقالې کې د امريکا دجمهور رئيس بارک اوباما د ادارې برياوى او نيمګړتياوى په پوره  تفصيل سره  بيان کړى او په   يوه  برخه  کې ليکي، د جمهور رئيس  اوباما تر ټولى سترى  برياوى  په  ليبيا کې د ملکيانو د ساتنى په  ماموريت  کې ګډون  په  ختيځى  آسيا يا د آسيا  پسفيک  مشريزى  غونډه  کې برخه  اخيستل او د سيمه  ييزى فعالى  دپلوماسى غوره  کول دى.

 دغه راز د القاعده  شبکې  د مشر اسامه  بن لادن   وژنه  له عراق  څخه د عسکر وايستل  له افغانستان څخه د امريکايې ځواکونو د ايستلو ژمنه  او د نيټى په  ګوټه  کول د سپينى ماڼۍ  په  مهمو  برياوو کې حسابيږي. س***

د آلمان غږ راديو خپرونه د سلواغى د مياشتى پنځمه نېټه

رپوټ:

             کندهار د افغانستان يو د ناامنو ولايتونو څخه دى چې کله نا کله پکى ناوړه پيښى رامنځته کيږى. دولت هم په دغه ولايت کې د يو څه وخت راهيسى تصفيوى عمليات پيل کړى دى او د دوى په وينا يې ځينى لاسته راوړنى هم درلودى. اوس د کندهار والى توريالى ويسا وايى چې په ډير نژدى وخت کې به د غورک ولسوالى هم د وسله والو د منگلو څخه وژغورى او دولتى ځواکونه به پکى ميشت شى. ويسا دغه څرگندونى په کندهار کې خبريالانو ته وکړي. په دې اړه نور جزئيات وړاندى کيږى.

             ويسا وايى اوس په کندهار کې د تيرو کلونو په پرتله امنيت سم شوى او خپله هغه مخالفين په ښار او ولسواليو کې د مخامخ ډله ېيز وسله وال جنگونو کول له منځه وړى دى. د نوموړى په خبره کندهار د اووه لس ولسواليو څخه شپاړلس د دوى په لاس کې دى او يواځى غورک ولسوالى له وسله والو طالبانو سره پاتى ده چې د هغى د نيولو هڅى او پلانونه يې هم وروستى پړاو ته رسولى دى.

             (( پخوا د جبهه يې جنگونو په ښار کې يا په ولسواليو کې هغه اوس نشته تاسى وينى  چې دټولو ولسواليو څخه يواځى غورک ولسوالى پاتى ده چې هغه هم په ډير نژدى کې د دولت تر تسلط لاندى راشى نورى ټولى ولسوالى فعالى دى  ادارې فعاله دى. په هغو کې وينى چې قاضى ، څارنوال ټول مامورين هلته فعاليت کوى، مکتبونه فعاه دى اوس موږ تقريباً د کندهار په سطحه يو لک و دو نوى زره شاگردان لرو چې په هغه کې پنځوس زره تنه شاگردان انجونه دى.))

             ويسا منى چې اوس هم يو شمير مخالفين په پټه فعال دى خو په وينا يې چې د هغو د ځپلو لپاره يې هم د اړونده امنيتى ځواکونو سره منظم پروگرامونه تر لاس لاندى دى.

             ويسا زياتوى اوس هغه وخت را رسيدلى دى چې نور په هېواد کې د سولى لمن وغوړيږى او افغانان د خوښى په فضا کې سا واخلى.

             (( بعضى دا تروريستى حرکات شته چې زموږ بيگناه انسانان تروروى بعضى انتحارى حملى دى يا ماينونه ايښودل دى چې د هغو سره هم زموږ امنيتى ارگانونه په مقابل کې فعاليت کوى اميد دى چې هغه هم تر ډيرې اندازې پورى په آينده کې هم کنترول شى. اوس هم کنترول شوى دى خو بيا هم پخوانى حالت څخه امنيت نظر ډير شه شوى دى نظر هغه پخوا وختو ته))

             دکندهار والى دا خبرى په داسى حال کې له خبريالانو سره کولې چې د ملى امنيت درياست له خوا د خپلو څلور مياشتو لاسته راوړنو په ترڅ کې ١٢٥ ميله سپکى او درنى وسلى نيول شوى ، وسلى د بى وسلو کولو پروگرام ته هم وسپارل شوى.

             په کندهار کې د ملى دفاع وزارت له خوا د بى وسلى کولو د پروگرام  استازى بريد جنرال عبدالقيوم پوپل وايى د دې وسلو نيول کيدل د کندهار په امنيت باندى ښه اغيزه شيندى او په دې کې بيلا بيلى وسلى شاملى دى. (( دغه سلاوى چې اوس موږ ته رياست امنيت را تسليم کوى په تعداد ١٢٥ مختلف النوع دى البته ثقيله  او خفيفه سلاوى موجودى دى. دا موږ بيا د دغه لارى څخه ديپوى ساحوى ته تسليم کوو او هغه سلاوى چې قابل د ترميم وى ترميموويې بيا نظر په امر د مقامات ذيصلاح توزيع کيږى او هغه سلاوى چې قابل د ترميم نه وى دوى البته خپل اجراات په خپله حصه کى کوى.))

             يادى وسلى په داسى حال کې په کندهار کې د بي وسلى کولو پروگرام ته سپارل شوى چې تر دې وړاندى د کندهار امنيه قوماندانى هم په لسگونه سپکى او درنى وسلى دغه پروگرام ته سپارلى وى.

             په کندهار کې عام وگړى د غير قانونى سلاوو ټولول د امنيت په لار کې يو غوره گام گڼى او زياتوى چې ټول امنيتى او جنايى ستونزى د هغو کسانو له لاسه رامنځته کيږى چې غير قانونى وسلى گرځوى.م* * *

 

 

                     ختم