09 دلو 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رییس جمهوری: غاصبان، زورمندان و افراد مسلح غیر سرکوب شوند

رییس جمهوری: غاصبان، زورمندان و افراد مسلح غیر سرکوب شوند

کابل/ 9 دلو /باختر محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان...

اتاق تجارت و سرمایه گذاری: سر از فردا فی کیلوگاز مایع ۴۰ افغانی عرضه می شود

اتاق تجارت و سرمایه گذاری: سر از فردا فی کیلوگاز مایع ۴۰ افغانی عرضه می شود

کابل/ 9 دلو /باختر اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در...

رییس جمهوری: حمایت از زنان و بلند بردن ظرفیت آنان وظیفۀ اساسی دولت است

رییس جمهوری: حمایت از زنان و بلند بردن ظرفیت آنان وظیفۀ اساسی دولت است

کابل/۹دلو/باختر محمد اشرف غنی رییس جمهوراسلامی افغانستان، امروز با گروه ماین...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

 

كابل/21/حمل/باختر

هند به عنوان اولين كشوري كه پيمان راهبردي را با افغانستان امضا نموده است. در گام دگر توافقنامه اي را در مورد همكاري هاي دوجانبه در بخش آهن و فولاد با افغانستان امضا كرد.

امضاي اين توافقنامه بدون شك،‌توسعه و بهبود همكاري هاي فعال اقتصادي ميان دو كشور را در پي  دارد.

و نيز در بخش تشويق شركت هاي خصوصي و دولتي هند براي سرمايه گذاري در بخشهاي آهن و فولاد افغانستان را مساعد مي سازد.

مبصر آژانس باختر مينويسد مسلماً" افغانستان داراي ذخاير غني و بيشمار زير زميني ميباشد و هندوستان دومين كشور مصرف كننده فولاد درجهان است، ‌امضاي اين توافقنامه زمينه هاي رشد اقتصادي، توسعه مناسبات تجارتي ميان دو كشور را در پي خواهد داشت.

با در نظرداشت اهميت و ارزش اقتصادي اين توافقنامه بود كه محمد كريم خليلي معاون رياست جمهوري در ملاقات با بنی پرسات ورما، وزير فولاد دولت هند گفت:‌ " به همان پيمانه كه سرمايه گذاري هاي دولت هند در افغانستان بيشتر مي شود،‌روابط متقابل سياسي بين دو طرف گسترش مي يابد." اين سخنان به گونه اي موقف اصولي و اساسي نظام كشور را در قبال توسعه مناسبات اقتصادي و تجاري با كشور هاي منطقه و  جهان بيان ميدارد.

هرگاه كشورهاي منطقه در پي توسعه مناسبات اقتصادي و تجارتي باشند، و از فرصت هاي مساعد شدهء سرمايه گذاري در افغانستان استفاده كنند زمينه هاي رفاه و آسايش را در منطقه فراهم مي كنند.

هند از جمله كشورهاي منطقه مي باشد كه بيشتر متمركز به توسعه مناسبات اقتصادي و تجاري با افغانستان مي باشد، ‌متكي به این دليل، هند بيشتر از دو مليارد دالررا در بازسازي افغانستان كمك كرد تا افغانستان برخاسته از خاك و خاكستر جنگ ، داراي زير بناي ها اقتصادي گردد،‌ موضوع كه وزير فولاد هند در هنگام امضاي اين توافقنامه از آن ياد آوري كرده گفت‌‌" يكي از انگيزه هاي تشويق شركت هاي معدن ‌كار هند براي سرمايه گذاري در افغانستان، ‌رشد عوايد و خود كفايي مالي و اقتصادي افغانستان است." هرگاه كشورهای منطقه بر مشاركت اقتصادي و تجاري در منطقه فكر كنند،‌برهان از منطقه بساط مي چيند و رفاه بستر مي گستراند

به هر حال تحقق توافقنامه امضا شده زمينه را براي ارتقاء ظرفيت بخش آهن و فولاد افغانستان و بهبود همكاري هاي فعال اقتصادي ميان دو كشور فراهم مي سازد.

به باور كارشناسان افغانستان داراي منابع و ذخايره فراوان آهن مي باشد و حتي گاهي مطرح مي گردد ذخاير آهن مانند كمر بندي از مناطق مركزي تا ساير ولايات كشورو امتداد يافته است.

استفاده ازين منابع هم به كشوري كه درين استقامت سرمايه گذاري مي كند و هم براي افغانستان داراي مزاياي فراوان اقتصادي مي باشد.

 

كابل باختر/ 22/ حمل

پس از امضای یادداشت تفاهم در پیرامون انجام عملیات ویژه شبانه توسط نیروهای افغان دگر هیچ نظامی خارجی نخواهد توانست برحریم مصئوون شخص داخل شود.

 مبصر سیاسی آژانس باختر مینویسد .

امضای این سند پس از چانه زدن های فراوان و نفس گیراین فرصت را مساعدساخت كه دگر ساكنان قریه ها و دهات افغانستان خالی از دغدغه ووسواس شب را سپری كنند و هرگز به ذهن نگردانند كه دگر سرباز خارجی وارد منازل آنها خواهد شد.

 حامدكرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان دراجلاس دیروز كابینه جنبه های مثبت این یاد داشت را توضیح كرده گفت " حالا با انجام این حاكمیت ملی افغانستان تثبیت شد و این اختیار رادولت افغانستان بدست گرفت پس وظیفه حكومت و تمام ارگانهای دولت افغانستان است كه عزت خانه ها ، مصوونیت جان و مال مردم افغانستان را قسمیكه قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان حكم میكند نگهدارند."

حقیقت امر چنین است زیرا نیروهای بین المللی به هدف نجات افغانستان از شر تروریزم و بازسازی افغانستان ، تقویت نهادهای دموكراسی به افغانستان آمده اند ، به افغانستان ایكه دارای حاكمیت و استقلال ملی بوده و حضور نیروهای خارجی متكی به میثاق ها و موازین بین المللی صورت گرفته است زمانیكه نیروهای خارجی برخلاف حكم قانون اساسی و استیذان مسوولان دولتی عملیات شبانه را انجام میدادند دركنار آنكه قانون اساسی و سایر میثاق های بین المللی را زیرپامیكردند حاكمیت ملی افغانستان را نیز زیرسوال قرارمیدادند به این دلیل رییس جمهور درجلسه كابینه با صراحت مطرح ساخت كه با انجام عملیات شبانه خاص توسط نیروهای افغان حاكمیت ملی افغانستان تثبیت شد.

 امضای این سند و رعایت دقیق مفردات آن توسط نیروهای بین المللی فرصت های مساعد شده تبلیغاتی برای دشمن را ازمیان برمی دارد و دگر دشمن از سلاح زنگ زده و مفاهم بی مورد به خاطر تخدیر اذهان عامه و عسكر گیری استفاده كرده نمیتواند.

 به هرصورت امضای این سند  مسوولیت های فراوانی را در برابر ارگانهای امنیتی كشور قرارمیدهد، رییس جمهوری اسلامی افغانستان در سخنرانی كوتاه پرمحتوا درمجلس كابینه به این موضوع  نیز تماس گرفته گفت " حكومت و تمام ادارات دولت افغانستان در حفظ جان ومال مردم و مصوونیت زنده گی مردم كوشا باشند و این را یكی از وظایف اساسی خود بدانند تا مردم افغانستان بعداز سالها رنج و مشقت كه متحمل شده اند بالاخره خود و خانه خود را مصوون بدانند."

به همینگونه درجای دگر رییس جمهور بازهم به این موضوع مبرم تماس گرفته گفت " حالاوظیفه ماست كه مطابق توافق صورت گرفته به مردم اطمینان بدهیم كه نه تنها خارجی ها داخل خانه های مردم نمی شوند بلكه توسط حكومت افغانستان نیز كسی آسیب و آزار نمی بیند و حقوق بشری ملت و مردم افغانستان نه تنها زیر پا نمی شود بلكه به آن احترام صورت میگیرد تا حافظ جان ومال مردم ما همانطور یكه وظیفه ملی ، دینی و حكومتی ما به اساس احكام قانون است بوده باشیم ."

رییس جمهورهمچنان گفت كه حكومت باید ثابت كندكه نگهبان و حافظ مصوونیت زنده گی مردم افغانستان می باشد .

 این سخنان رییس جمهور از مسوولان امور می طلبد تا بیشتر از هرزمانی دگر مردم را در محراق توجه قراردهند و به خاطرمردم هرچه در توان دارند انجام دهند . آنچه  که تا امروز مسوولان به انجام آن قادر نشده اند.

 

كابل باختر/ 22/ حمل

شماری از روزنامه های چاپی غیر حكومتی در پایتخت كه بدسترس قرارگرفته اند ، در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی دركشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درمورد رویدادهای جاری كشور و منطقه نشر كرده اند.

 روزنامه انصاف در شماره امروزی ازقول حامدكرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان عنوان كرده است ، دولت باید ثابت كند كه حافظ مردم افغانستان می باشد.

 این روز نامه در یاد داشتی نوشته : نیروهای امریكایی به هیچ قیمتی حاضر به واگذاری كامل عملیات های شبانه به نیروهای افغان نیستند زیرا این امر به آنها اجازه می دهد تا كاری را درروز نمی توانند انجام دهند درشب انجام دهند . جدااز اینكه این عملیات باسنت ها و هنجار های اجتماعی جامعه افغانی نیز در تضاد و تعارض است.

 ازنظر حقوق بین الملل ناقض حاكمیت ملی افغانستان ، از نظر حقوق داخلی منحل نظم عمومی و امنیت عامه از نظر حقوق مدنی ، تجاوزبه حریم خصوصی افراد و هتك حرمت خانواده ها و زنان و از نظر حقوق جنگ ناقض مفاد كنوانسیون ژینو و دیگر معاهدات بین المللی است انصاف همچنان درصفحه اول نوشته كه برای سومین باربودجه ملی سال 1391 از سوی مجلس نماینده گان رد شد.

 به همین ترتیب روزنامه انصاف دربرگهای دگر شماره امروزی سایر مطالب را نشر كرده است.

 اما روز نامه شاخص در صفحه اول زیر عنوان ،آیاماهیت پیمان استراتیژیك ، تغییر كرده است نوشته ، سرانجام كنترول حملات شبانه به نیروهای افغان سپرده شد .حملات شبانه نیروهای خارجی به بهانه دستگیری و مقابله با نیروهای تعارض مسلح افغان كه در جریان آن به كرات حریم خصوصی خانواده ها نقض و عنعنات ملی نادیده گرفته شده بود یكی از موارد اختلاف میان دولت افغانستان و مقامات امریكا میبود رییس جمهور محترم در این باره با اتخاذ موضعی عزتمندانه بارها مصرانه خواستار توقف این قبیل حملات گردیده بود درجریان این حملات كه شب هنگام نیروهای امریكایی از زمین و هوا و در ودیوار وارد خانه های مردم شده شروع به تفتیش بازداشت و حتی قتل مردم میگردند.

ازمواردی بود كه باعث ایجاد فاصله میان مردم و حكومت شده و طالبان نیز با ایفای نقشی سودجویانه ازآن به عنوان مصداقی برای دست نشانده خواندن دولت افغانستان بهره می بردند.

شاخص درصفحه اول همچنان زیر عنوان هدر رفتن ملیارد ها دالر در جاده های كشور نوشته عبور و مروری هرچند اندك در راههای ارتباطی میان شهر های مهم افغانستان بسیاری از اوقات بارها و بارها مدت زمان بیشتری را نسبت به مدت استاندارد آن را بر می گیرد . چنین معضله ای حتی در مسیر هایی كه ده سال گذشته و با صرف بودجه های هنگفت اعمار و قیر ریزی شده اند نیز وجود .

شاخص در دیگری صفحه های شماره امروزی به نشر سایر مسایل پرداخته است.

 سخن جدید برگ نخست شماره امروزی با مطلبی زیر عنوان برای دومین بار با كارت سرخ نماینده گان به بودجه ملی سال 1391 آغازكرده و نوشته مجلس نماینده گان درجلسه عمومی روز گذشته برای دومین بار طرح بودجه مالی سال 1391 را پس از بحث و رایزنی ردكردند.

طرح بودجه مالی 1391 برای دوبارپس از ارسال دوباره از سوی وزارت مالیه ، دریك كمیسیون ویژهء متشكل از نماینده گان مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

توزیع گندم به شهروندان غزنی مطلب دیگر است كه روز نامه سخن جدید درصفحه اول نشر كرده است.

 افغان سازی عملیات شبانه راه ناهموار پیمان راهبردی دست فروشان ، سازماندهی به جای برخورد از جمله مطالب دیگری میباشندكه سخن جدید درصفحه اول نشر كرده است.

 این روزنامه همچنان خبرداده كه وزارت تحصیلات عالی به دختران بازمانده ازكانكور كمك میكند و درصفحه اخیر زیرعنوان زخم های مخفی نظامیان انگلستان نوشته : یك روزنامه انگلیسی با اعلام افزایش تكان دهنده بیماری های روانی میان نظامیان انگلیسی به زخم های مخفی این نظامیان اشاره كرده و نوشته كه 9 هزار نظامی قربانی پنهان جنگ های انگلیس درعراق و افغانستان هستند.

 روزنامه وحدت در صفحه اول نوشته كه دانش آموزان كابل با استراتیژی مبارزه با فساد اداری آشنا می شوند و درمطلب دیگر زیر عنوان قتل مرموز دو خواهر جوان درشهر هرات نوشته : دو خواهر درشهر هرات به گونه ای مرموزی از سوی مردان مسلح ناشناس با شلیك گلوله به قتل رسیدند.

 وحدت در سرمقاله ای خود نوشته كه افغانستان پس از سال 2014 به كدام طرف حركت خواهد كرد ؟ آیا مامن ملجا دو باره ی تروریست های بین المللی خواهد شد ؟ آیا دست آوردهای ده ساله درحوزه آزادی بیان و مطبوعات و رسانه ها دفن خواهد شد؟ آیا سنگرها قومی دوباره فعال خواهند شد. آیا توتالیتاریزم دهان خواهد گشود و آزادی های مدنی را دوباره خواهد بلعید ؟ آیا سرنوشت سیاست كشور به دست كشورهای همسایه سپرده خواهد شد؟

آیا باردیگر كابل به دست گروه های سیاسی جناحی دست به دست خواهد شد ؟ آیا بحران افغانستان درس عبرتی برای كشور های منطقه خواهد شد.

پرسش هایی از این دست امروزه در ذهن پرسشگرهر شهروند افغانستانی مطرح است كه باید از نظر آگاهان سیاسی دور نگه داشته نشود.

اماروزنامه ماندگار صفحه اول باهشدار والی نورستان آغازكرده و نوشته : 400 مامور محاصره شده دولت در خطر مرگ قراردارند.

به نوشته این روزنامه ، یك قطعه 600 نفری امر به معروف و نهی از منكر كه به " سیاه پوشان " مشهور هستند تحت رهبری و سازماندهی " كرلی میز" كه فرمانده ای اس ای پاكستان میباشد در تلاش به اشغال تمامی مناطق كامدیش و از بین بردن 400 نفری است كه از قریه كامدیش دفاع میكنند.

ماندگار از قول معین وزارت مالیه نوشته كه نماینده گان مجلس خواهان افزایش معاش شان شده اند.

ماندگار درمطلب دیگر از قول شماری از اعضای شورای سراسری علما افغانستان نوشته كه سفر به خارج مفكوره علما را تغییر داده است.

به نوشته این روزنامه شماری از اعضای شورای علمای افغانستان كه اخیرا"ً به هند و مالیزیا سفر كرده اند می گوینداین سفرها تفكر شان را تغییر داده است.

 به همین گونه ماندگار در مطلبی زیر عناوین اتهام امنیت ملی بر برخی رسانه ها ، حامد كرزی حاكمیت ملی ثبت شده را نیز نشر كرده است.

كابل باختر/ 21/ حمل

امضای یاد داشت تفاهم درمورد افغانی سازی عملیات وی‍ژه گامی در راستای تثبیت و تحكیم حاكمیت ملی محسوب میگردد.

مبصر سیاسی آژانس باختر مینویسد : انجام كامل عملیات ویژه به رهبری افغان ها اگر از جانبی در راستای تحكیم حاكمیت ملی گام مهم تلقی میگردد از سوی دگر بیانگر ظرفیت و قابلیت های محاربوی نیروهای افغان میباشد.

در یاد داشت تفاهمی كه دراین مورد میان افغانستان و ایالات متحده دیروز دركابل امضا شد نقطه عطفی به خاطر نیل به اهدافی میباشد كه نماینده گان مردم افغانستان درلویه جرگه عنعنه ای آن مطرح ساختند و از حكومت خواستند كه دیگر مردم افغانستان تحمل خود سری های نیروهای بین المللی را ندارند و باید به آن پایان داده شود.

 قبل از برگزاری لویه جرگه عنعنه ای زعامت افغانستان بارها خواستار توقف عملیات شبانه، خانه پالی های خود سرو توقیف افغانها توسط نیروهای بین المللی گردیده بودند . حتی در برخی موارد اسباب نگرانی شدید رهبری افغانستان را فراهم ساخته بود به هر صورت، افغانی سازی عملیات های ویژه و واگذاری مسوولیت زندان بگرام به جانب افغانستان و امضای یاد داشت های تفاهم در زمنیه ها میرساند كه سرانجام جامعه بین المللی درك كردند ، كه طرح های جانب افغانی در حل مساله مربوط به كشور دارای عمق و ریشه بوده و مایه از سیاستی جامعه شناختی دارد . زمانیكه نظام به توقف این عملیات ها متكی به اراده مردم تاکید كرد داوری ها و ابراز نظرهای غیر موجه و مایه گرفته از محدود نگری مطرح میگردید .

رهبری افغانستان با خرد سیاسی و تجارب گذشته سرانجام جامعه بین المللی را متقاعد ساخت عمل ضد سنت ها و ارزش های ملی را در مغایرت كامل با قانون اساسی كشور که صورت میگرفت و این حركات مردم را بیشتر علیه نیروهای بین المللی در افغانستان تحریك می كرد.

 سند مهم تاریخی امضا شد ، دراین سند به وضاحت تصریح شده كه عملیات خاص در چارچوب قانون اساسی افغانستان بخصوص مواد چهارم ، پنجم ، هفتم ، سی و هشتم و پنجاه و هفتم اجرا میشوند در مواد ذكرشده آمده است حاكمیت ملی درافغانستان به ملت تعلق دارد دفاع از استقلال ملی و تمامیت ارضی و تامین امنیت و قابلیت دفاعی كشور از وظایف اساسی دولت می باشد و دولت و منشور ملل متحد ، معاهدات بین الدول ، میثاق های بین المللی كه افغانستان به آن محلق شده است و اعلامیه حقوق بشر را رعایت میكند به همین گونه در ماده سی و هشتم قانون اساسی كشور تسجیل گردیده " مسكن شخص از تعرض مصوون است ، هیچ شخص به شمول دولت نمی تواند بدون اجازه ساكن یا قرار محكمه با صلاحیت و به غیر از حالات و طرزی كه درقانون تصریح شده است به مسكن شخص داخل شود یا آن را تفتیش كند

زمانیكه نیروهای بین المللی بدون مجوز دولت به خانه پالی و تفیتش منازل افغانان می پر داختند واضحاًً" برخلاف قانون اساسی كشور عمل میكردند.

زمان خود سری ها با امضای این یاد داشت تفاهم پایان یافت زیرا هردو جانب متعهد گردیده اند درچهارچوب عملیات خاص، تفتیش حریم شخصی ازسوی قوای افغان صورت میگیرد و هرگاه یكی از اتباع افغان درحالت غیر عملیات خاص توسط نیروها بین المللی گرفتار میشوند به اسرع وقت جهت محاكمه و یا نگهداری در مطابقت با قوانین افغانستان به شمول پرتوكول الحاقی شماره دوم ژینو به مقامات افغان انتقال یابد . به هرحال با گذشت هرروز زمینه های كه باعث اختلاف می گردیدند برطرف میشود و راه برای امضای پیمان راهبردی با جانب امریكا هموارتر میگردد.