05 میزان 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

خانواده های نیازمند درپروان کمک دریافت کردند

چاریکار/ ۵میزان/ باختر شورای مردمی پروان برای ۵۲۰ خانوادۀ متضررناشی...

جلسۀ مقامات ارشدامنیتی کشوربرگزارشد

جلسۀ مقامات ارشدامنیتی کشوربرگزارشد

کابل/ ۵ میزان/ باختر مقامات ارشدبخش های امنیتی کشور،امروزروی وضعیت...

کار ساخت دو سرک کانکریتی درننگرهار آغاز شد

کار ساخت دو سرک کانکریتی درننگرهار آغاز شد

جلال آباد ۵ میزان باختر کارساخت دوسرک کانکریتی امروزدرولسوالی کامه ننگرهارآغازشد. این...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

تبصره و مرور بر مطبوعات

 

کابل باختر/ 1/ میزان

شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند .

 درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را در مورد رویداد های جاری کشور و منطقه نشر کرده اند.

 روزنامه هشت صبح در برگ نخست به تغییر والیان کشور توجه کرده و زیر عنوان سیاست اصلاحی و یا اصلاحات سیاسی ؟ نوشته : در آخرین روزهای هفته ء گذشته ، آقای کرزی از تغییرات گسترده درسطح والیان در نزدیک به سی درصد از ولایت ها خبرداد.

 رییس جمهور از مدتی به این سو در تلاش ایجاد اصلاحات گسترده است و گفته است که دراین روند ، مصلحت را نیز نمی پذیرد.

 این روزنامه در مطلب دیگر زیر عنوان ، آخرین گروه از سربازان اضافی امریکا  افغانستان را ترک ونوشته : آخرین گروه از سربازان از جمله 33 هزار سربازی که به دستور بارک اوباما سه سال پیش به مثابه بخشی از افراد موقتی نیروهای نظامی به افغانستان اعزام شده بودند ، روز پنجشنبه 30 سنبله کشور را ترک کردند.

زنان خواستار سهم گیری فعال در تلاش های صلح اند عنوان مطلب دیگری میباشد که هشت صبح در صفحه اول نشرکرده است.

این روزنامه در مطلب دیگر زیرعنوان ، سیاف ، جنگ طالبان برضد اسلام است نوشته ، عبدالرب رسول سیاف یکی از رهبران سابق جهادی و عضو شورای عالی صلح و مجلس نماینده گان ، جنگ طالبان ، جنگی علیه اسلام توصیف کرده گفت کسانی که انتحار میکنند ازنگاه اسلامی نماز جنازه بر جنازه های آنان جایز نیست .

 به همین ترتیب این روزنامه در برگهای دیگر شماره امروز به نشر سایر مطالب پرداخته است .

اما روزنامه آرمان ملی در برگ نخست از قول والی بلخ نوشته که استخبارات منطقه در نا آرامی افغانستان دست دارند این روزنامه در سرمقاله ای شماره امروزی زیر عنوان بی تربیتی دانش آموزان را مشکل جدی بگیرید : نوشته از عملکرد شمار زیادی از دانش آموزان در مکاتب شهر کابل چنین برداشت میشودکه نظام تربیتی درمکاتب و توجه خانواده ها در تربیت سالم فرزندان شان فوق العاده ضعیف است و به بازنگری جدی ضرورت دارد.

به نوشته این روزنامه در بسیاری از مکاتب ، دانش آموزان نه تنها که به آموزگاران شان احترام لازم قایل نیستند ، یکدیگر شان را با الفاظ بسیار زشت یاد میکنند . مزاح و شوخی های دور از اخلاق درمیان دانش آموزان رایج گردیده که شایسته آنها نمی باشد.

 ایساف تا حال نخواسته است در عملیات نظامی ولسوالی ازره ولایت لوگر سهم بگیرد . میزان قاچاق انسان در افغانستان بالا رفته است و تظاهرکننده گان پاکستانی ، دو سینمای که در آن فلم های سکسی نمایش داده میشد آتش زدند از جمله مطالب دیگری میباشد که روزنامه آرمان ملی در برگ نخست نشرکرده است.

 به همین گونه روزنامه ملی باور در برگ نخست خبرداده که افغانستان به خاطر حملات پاکستان به شورای امنیت شکایت کرد.

 این روزنامه همچنان درمطلب دیگر از قول شبکه عدالت بین المللی نوشته که اکثریت زندانیان بگرام از سوی محکمه متهم به جرم نشده اندو تحت توقیف امریکا قراردارد.

 این روزنامه همچنان در مطلبی به تغییرات والیان کشور توجه کرده مطلبی را نشر کرده است . همچنان این روزنامه در صفحه های دیگر شماره امروزی به نشر سایر مطالب پرداخته است اما روز نامه ماندگار مانند سایر روزنامه های به خروج نیروهای امریکایی ازافغانستان توجه کرده مطلبی نشر کرده است.

 این روزنامه همچنان از قول فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل نوشته که از امنیت کرده پروسه انتقال سیاسی مهم است این روزنامه درمطلب دیگر نوشته که روابط پاکستان به زیان افغانستان است به نوشته این روزنامه هرگاه این روابط قطع گردد فشار جنگ اقتصادی و جنگ هشتاد در صد کاهش می یابد.

این روزنامه در مطلب دیگر زیر عنوان سه کشور برضد دهشت افگنی خواهان افزایش تلاش های باشد نوشته که خانم حناربانی کهر وزیر خارجه پاکستان میگوید که اسلام آباد که به خاطر موثر سازی تلاش های برضد تروریزم به زودی با افغانستان وامریکا مذاکرات سه جانبه انجام میدهد.

همچنان این روزنامه در برگهای دیگر شماره امروزی به نشر سایر مطالب پرداخته است.

 به همینگونه روز نامه های ماندگار سخن جدید سروش ملت و دیگران درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه ای پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند.

 

چهارشنبه 29 سنبله

شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند، در شماره های امروزی با بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور  پرداخته اند و نیز اخبار وگزارشهای را درمورد  رویداد های جاری کشور  ومنطقه نشر کرده اند.

روزنامه سرنوشت در برگ نخست از قول نیویارک تایمز نوشته که درحمله بر پایگاه باستین طالبان دو صد ملیون دالر به امریکایی ها خساره وارد ساخته است.

به همین ترتیب این روزنامه در مطلب دگر از قول سناتوران نوشته که نامگذاری کوچه  ای به نام ایرانیان والی بلخ با ایران معامله کرده است.

به نوشته این  روزنامه  نامه گذاری سرکی در مزارشریف به نام ایرانیان خیانت سیاسی  نابخشودنی میباشد.

سرنوشت همچنان از قول مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات خبرداده  آن کمیسیون به تعدیلات وزارت عدلیه در طرح قانون انتخابات  مخالفت ابراز داشته است.

این روزنامه همچنان در مطلب دیگر از قول اداره  امور نوشته که بعد از این هیچ مقام بلند پایه دولتی بدون اجازه حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغاستان به خارج سفرکره نمیتوانند.

به همین ترتیب روزنامه سرنوشت در برگهای دیگر شماره امروزی به نشر سایر مطالب پرداخته است.

اما روزنامه آرمان ملی ، سر مقاله ای شماره امروزی را به مناسبت نخستین سال گشت شهادت پروفیسور برهان الدین  ربانی زیر عنوان، پیر آزادی، سلام ، نوشته: یک سال پیش از امروز، استاد برهان الدین  ربانی، انسان مبارز ومقام در خانه اش به دست مهمانان نامرد تبارش به شهادت رسید . افسانه شهادت اودیرزمانی برسرزبانها نماند و زود فراموش شد، درواقع حلقات معلوم الحال برروی این رخداد  غم انگیز،گردنسیان ریختند تا آشکار نشود او چگونه به شهادت رسید  و عاملان آن کی ها بودند.

به نوشته این روزنامه هر چند سرنخ هایی ازین رخداد رابه خانه اصلی فتنه وترور یعنی پاکستان بردند ولی آدمهای مشخصی که تروریست را در چند روزی در مهمانخانه های دولتی  عزت کرده بودند وبرایش ، دستار و بمب تعبیه شده درآن هدیه

داده بودند و بعدا" درهمان روز حادثه، اورا به خانه استاد آورده بودند، هنوز با گردنهای بلند و آرامش خاطر در شهرکابل گشت وگذار میکنند.

سرمقاله به همینگونه ادامه یافته است این روزنامه در مطلب دیگری از قول پیوست شده گان به دولت عنوان کرده که پاکستان وایران مخالفان افغانستان را تمویل میکند.

میزان سرقت ها درمربوطات حوزه هفتم پولیس بالارفته است عنوان مطلب  میباشد که آرمان ملی در صفحه اول نشر کرده است این  روزنامه در صفحه دوم  بیشتر به  سالگرد شهادت رییس شورای  عالی  صلح افغانستان توجه کرده مطالبی را نشر کرده است.

روزنامه سخن جدید دربرگ نخست عنوان کرد به دلیل عدم کنترول ناامنی مسوولان امنیتی به مجلس سنا احضار میشوند.

 به نوشته  این روزنامه:  مجلس سنای کشور از وضعیت وخیم امنیتی در شاهراه های میدان ورد ك- بامیا ن ، دایکندی ابراز نگرانی کرده خواهان اقدامات جدی ارگانهای امنیتی برای ، جلوگیری از کشته شدن مردم شدند.

این روزنامه همچنان در مطلب دیگر خبرداده که حزب

اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار مسوولیت انفجار انتحاری صبح روز گذشته درجاده میدان هوایی کابل را به عهده گرفته وگفته که این حمله درتلافی به ساخت فلم توهین آمیز به پیامبراسلام ( ص)  صورت گرفته است.

این روزنامه همچنان درین  مورد  از قول سخنگوی حزب اسلامی نوشته که این حمله توسط یک دختر 22 ساله به نام فاطمه صورت گرفت.

طرح پالیسی ملی استراتیژیک « اچ، ای، وی» توسط وزارت صحت عامه، تظاهرات ضد امریکایی در بادغیس ازجمله مطالب دیگری میباشد که این روزنامه در صفحه اول نشر کرده است.

به همین ترتیب روزنامه ماندگار درصفحه اول نوشته " وقت آن فرارسیده تاهمه افغانها راهکاری را برای بهترشدن اوضاع پیداکنند زمان آن فرارسیده تاعلما و نخبگان ، تعریف صحیحی از اسلام ناب ارایه کنند تا فضا برجریان افراط  تنگ شود."

این روزنامه در مطلب دیگر عنوان کرده که پرونده شهادت  استا د ربانی به کجا کشیده ؟ واین مطلب را درصفحه شش دنبال کرده است.

بزرگداشت به جای ادای مسوولیت عنوان ، سرمقاله ای شماره امروزی ماندگار است. این  روزنامه در برگ سوم شماره ا مروز  نوشته که استادبرهان الدین ربانی، اسلام شناس وسیاستگر ژرف اندیش بود.

در آستانه نخستین سالروز شهادت استاد ربانی ، پرسش هایی ازرئیس جمهور عنوان مطلب دیگری میباشدکه این روزنامه در صفحه دوم شماره ا مروزی نشر کرده است.

روزنامه هشت  صبح برگ نخست را با نقل قول از فعالان مدنی آغاز کرده و نوشته، استفاده اززنان برای انتحار نگران کننده است.

این  روزنامه همچنان در مطلب دیگری در صفحه اول  نوشته که حضور ناتو درعملیات مشترک محدود میشود.

این روزنامه سرمقاله ای شماره امروزی را زیرعنوان استفاده ابزاری  از زن برای انتحار نوشته و آورده است.

مسوولیت  حملهءتروریستی دیروز بریک موتر حامل خارجیها راکه در آن حدود 11 تن کشته شدند گروه  آقای حکمتیار به دوش گرفت و سخنگوی این گروه گفته است این حمله تروریستی رایک «زن» به خواهش آنان انجام داده است.

این روزنامه نیز در صفحه چهارم به سالگرد شهادت پرو فیسوراستاد برهان الدین توجه کرده  مطلبی زیرعنوان ،ترور آقای ربانی وپرسش های بی پاسخ نشر کرده است.

به همینگونه سایر روزنامه ها با بانشر مطالب مشابه ای پرداخته اند ویا دنبال سایر مطالب شده اند.

 

کابل 29 سنبله باختر

امروز 29 سنبله از سالروز شهادت استاد برهان الدین ربانی رئیس جمهوری پیشین کشور رهبر جهاد ومقاومت و رئیس شورای عالی  صلح تجلیل  به عمل آمد.

 استاد ربانی در چنین یک روز، روز بين المللي صلح هدف حمله یک تروریست انتحار کننده مخالف صلح قرار گرفت.

مبصر سیاسی  آژانس باختر مینگارد ،امروزهمگام با گرامیداشت از سالروز شهادت استاد برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح هفته صلح ووحدت ملی در کشور آغاز شد. ما در حالی از آن استاد شهید یاد مینمایم که استادربانی اولین و آخرین هدف تروریستان و دشمنان این کشور نبوده قبل از آن شماری زیادی از فرزندان این  کشورکه بااندیشهء والای دینی ومیهنی میزیستند خارچشم دشمنان شدند و در پی توطیه ها ودسایس به شهادت رسيدند. استاد ربانی  یکی از رهروان این  قافله بود و قافله شهدا تاهستی بشریت است وادامه خواهد یافت بدون شک   آنانیکه برای حفظ  غرور ملی  فکر کردند برای رسیدن به اهداف والای انسانی مبارزه نمودند ،برای تامین عدل وانصاف اندیشدند و دردفاع از ارزشهای بلند دینی و اسلامی قرارگرفتند بالاخره دراین راه جان سپردند و به جاویدانه گان پیوستند خود آرام گرفتند مگر برای ما درسهای آموختند.

 استادربانی و همقطاران او برای صلح و ابقاءکشور میاندیشيدند آنها برای وحدت ملی ، تحمل پذیری، عدل وانصاف امن وثبات کار کردند، تلاش نمودند آنها دراین  راه به هیچ چیزی به جز از معنویت فکرنکردند اکنون این سوال به مابرمیگردد مادر قبال خون این  شهدا که برای  مادرس وحدت، محبت،  چنگ زدن به آئین اسلام ، دوری از تفرقه... را دارند چه کردیم. آیا مابرای ملت سازی کاری کردیم ، آیا مااز سلیقه های شخصی خود برای منافع کلی دوری نمودیم؟

هرقطره  خون شهدا برای ما پیام خاصی را میرساند که ماباید  نسبت به آن خود رادر یابیم وآنچه  را منافع مردم حکم میکند عمل نمایم.

خون استاد ربانی و صدها شهید دیگر که رنج و درد و آلام مردم در تار و پود آنها جاگرفته بود این  ها درس و پیام را برای مامیدهد تا خود را از اسارت های ذهنی رهایی بخشیم محدود وکوتاه نظر نباشیم با یک دید گاهء وسیع ،یک افق روشن  برای منافع کلی و همگانی کار نمایم.

 استاد ر بانی وچهره های دیگر مانند او روزهای دشواریها و شرایط پر از فر از و نشیب را سپری نمودند، آرزوداشتند تا صلح و وفاق ، اتحاد همبستگی در این کشور حاکم گردد و همه در زیریک چتر وبرای مادروطن فکر و کار نمایند.  پس برما لازم است تا جایگاه وموضع خود را درروشنایی اندیشه ها این شهدا واضح سازیم، خطوط  رفتار خود را با خط فکری و اندیشه این شهدا عیار سازیم وازآنچه که مایه سوءاست دوري نمایم و به فکر عمران باشیم، با خون وخون ریزی و داع گوییم فراموش نمیشود که كردار ما باعث خواهد شد تا این شهدا قیمت خون شانرا از عملکرد ما طلب نمایند.

 

کابل 28سنبله باختر

جمعه شب، یک شب ناآرام برای صدها عسکر خارجی درپایگاه هوایی شورآب در هلمند بود.

این پایگاه که بعد از پایگاه بگرام و قندهار سومین پایگاه عساکر خارجی در افغانستان است وبیشتر از سوی عساکرامریکایی  و انگلیسی مورد استفاده قرار میگیرد بایورش پانزد ه شورشی مسلح که وابسته به گروه طالبان دانسته شده اند یک شب غیر عادی را سپری کرد. نتیجه این حمله مرگ چهارده شورشی   دوامریکایی ، منهدم شدن شش جت جنگی و آتش گرفتن ذخایر سوختی این پایگاه بود زخمی شدن هشت عسکر وخساره مند شدن دوجت دیگر  مقامات امریکایی خسارات مالی برخواسته ازاین  حمله را صدها ملیون دالر ذکر کردند.واعتراف کرده اندکه طالبان بااین حمله شان دستاورد داشته اند.

به باور اگاهان سیاسی آنچه در شوراب هلمند اتفاق افتاد یک برنامه سنجیده شده وبرنامه ریزی شده بوده است که آموزش برای انجام آن احتمالآ روزها وحتا ماه هارا در برگرفته است  یعنی آماده گی برای انجام آن قبل از تاریخ  اعلام تولید این  فلم فتنه انگیز بوده است .

این آگاهان  براین امرتاکید دارند که حمله شورشیان برشوراب یک برنامه  دقیق و بایک تکتیتک خاص اجرا شد که برنامه ریزی و تطبیق آن خارج از استعداد یک طلاب ومدرس یک مدرسه دینی است بدون شک این حمله از سوی نهادهای استخباراتی منطقه با استفاده از معلومات استخباراتی ، تکنالوژی  و تجهیرات پیشرفته انجام شده است.

یک اگاه مسایل سیاسی میگوید  امریکا میداند که حمله را كي  طراحی نموده ، كي  دستورتطبیق داده و كي اجرا کرده است. مگر درحال حاضر امریکائیان وهم پیمانان شان درائتلاف بین المللی سکوت را ترجیع داده اند و صرف به آن نام یک حمله تروریستی را داده و طالبان را مسبب دانسته اند.

این  آگاه سیاسی که نمیخواهد نامش گرفته شود میگوید یک عامل حمله برشوراب میتوان جاگزین ساختن شبكه حقانی در لست سیاه باشد عامل دیگر حضور شهزاده بریتانیا دراین پایگاه بوده است که اخیرآ به عنوان رهبری کننده دسته یی از پیلوتان انگليسی به هلمند فرستاده شد، طالبان  قبلآ تهدید کرده بودند که این شهزاده انگلیسی را  درهلمند خواهند یافت.

بااین هم این  کارشناس مسایل سیاسی میگویند  که حمله براین  پایگاه نظامی کار دقیق وسازمان یافته از سوی یک  شبکه استخباراتی مشخصاُ آي- آس -آي است.

منابع خبری ناتو در افغانستان نیز براین امر صحه میگذارند که حمله از سوی افراد  صورت گرفت که خوب آموزش دیده بودند.

جنرال کونتر كیتز سخنگوی ایساف به رسانه ها گفته است که حمله کننده گان با مهمات و تجهیزات خوب مسلح بودند وخوب هم آموزش دیده بودند و با دشکستن دیوارو سیم خارداربه اطراف پایگاه  وارد شدند.

 این  جنرال ناتو به جزئیات نمیرود ونمیگوید که این مهاجمان چگونه توان آنرا يافتند که وارد پایگاه شوند ایا تدابیر امنیتی ضعیف بود؟ویا این که برای ورود آنان معامله صورت گرفت و بالاخره چرا چنین یک حادثه در چنین یک پایگاه به وقوع پیوست؟ او میگوید ما نیاز به تحقیق داریم باید انتظار بکشیم و باید از این حادثه درس بگیریم و در رابطه به امنیت سربازان خود اقدام کنیم.

شماری از آگاهان سیاسی این حمله را ناشي از ضعف مدیریتی و ضعف در منبع استخباراتی میدانند که باید به آن پرداخت زیرا درجریان  سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان در تمرکز کار حلقات تروریستی  قر ارداشتند و دهها عسکر شان کشته شد مگر هنوز هم آنان به گرفتن درس از حادثه شوراب و حوادث مشابه سخن میگویند.

ازطرف دیگر جاوید کوهستانی آگاه مسایل سیاسی- نظامی میگوید  که حمله برشوراب بیشتر از ضعف های امنیتی صورت گرفته است. بخش شرقی این پایگاه که به سمت یک قریه مخروبه باز ميگردد هدف  تروریستان بود انتحارکننده باانفجار بخشی از دیوار شرقی پایگاه زمینه آنرامساعد ساخت که افراد دیگر وارد پایگاه شوند  قریه مخروبه راه رفت و آمد  مردم است  واین  احتمال وجود دارد که حمله کننده گان قبلاُ اسلحه و مهمات شانرا درهمین قریه مخفی  پنهان ساخته باشند .

 کوهستانی نیز سازمانهایی اسخباراتی منطقه را طراح این حمله میداند.

از گفته های بالا چنین برمیایدکه باز هم آي اس آي درعقب این ماجرا قرارداشته درحالیکه چندی قبل دیوید پتروس رییس سیا میزبان رئیس آي اس آي بود آیاوقت آن فرا نرسیده که به چنین مهمانی  ومیزبانی خاتمه بخشید و در پی واقعیت هابود.