09 دلو 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رییس جمهوری: غاصبان، زورمندان و افراد مسلح غیر سرکوب شوند

رییس جمهوری: غاصبان، زورمندان و افراد مسلح غیر سرکوب شوند

کابل/ 9 دلو /باختر محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان...

اتاق تجارت و سرمایه گذاری: سر از فردا فی کیلوگاز مایع ۴۰ افغانی عرضه می شود

اتاق تجارت و سرمایه گذاری: سر از فردا فی کیلوگاز مایع ۴۰ افغانی عرضه می شود

کابل/ 9 دلو /باختر اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در...

رییس جمهوری: حمایت از زنان و بلند بردن ظرفیت آنان وظیفۀ اساسی دولت است

رییس جمهوری: حمایت از زنان و بلند بردن ظرفیت آنان وظیفۀ اساسی دولت است

کابل/۹دلو/باختر محمد اشرف غنی رییس جمهوراسلامی افغانستان، امروز با گروه ماین...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 8/ حمل
پنجمین اجلاس کنفرانس همکاریهای اقتصادی منطقه یی برای افغانستان علی الرغم داوری های مثبت و منفی برخی با نتیجه مطلوب برای سه کشور پایان یافت.
مبصر سیاسی آژانس اطلاعاتی باختر مینویسد.
سران جمهوری اسلامی افغانستان ، ایران وتاجکستان در پایان پنجمین اجلاس کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه یی برای افغانستان درشهر دوشنبه تفاهمنامه یی امضا کردند که بربنیاد آن احداث راه آهن از ایران به افغانستان و تاجکستان ، احداث خط انتقال انرژی شامل نفت و گاز ازایران به افغانستان و تاجکستان و اتصال خط برق سه کشور را در بردارد.
بربنیاد این تفاهمنامه خط انتقال آب از تاجکستان از طریق افغانستان به ایران نیز احداث می گردد.
آنچه باور را نسبت به تحقق تفاهمات صورت گرفته بیشتر می سازد ، این است که در اولین فرصت اعضای کمیته، اجرای پروژه یاد شده را هر سه جانب معرفی خواهند کرد و اولین نشست کمیته اجرایی دو ماه بعددر تهران جلسه خواهندکرد.
این کمیته مشترک روی بررسی های فنی و مالی و هزیته های مالی این پروژه ها بحث  خواهندکرد.
مسلما"ً بعداز بررسی های فنی و تشخیص هزینه مالی این پروژه ها ،سه کشور باید روی مدارکی مکث کنند که منابع مالی این پروژه ها را چگونه تامین خواهند کرد .
با آنکه کمیته مشترک دراین راستا نیز اقداماتی را انجام خواهد داد ولی بهترین گزینه برای تدارک منابع مالی دراین پروژه ها جلب حمایت بانک انکشاف اسلامی ، بانک انکشافی آسیایی، صندوق بین المللی پول و سایر کشورهای منطقه میباشند که باید به خاطر توسعه روحیهء همکاری های منطقه یی تا به ثمر نشینی این پروژه ها کمک کنند.
به باور آگاهان استفاده ازمنابع سرشار منطقه یی مستلزم توسعه همکاریهای اقتصادی در منطقه میباشد ، توسعه ها راهکارهای بدون تردید موجب گسترش روابط و توسعه هرچه بیشتر زیربنا اقتصادی که رفاه و آسایش مردم منطقه را پی دارد خواهد شد.
به هرصورت افزایش میزان مبادلات تجاری ، بررسی طرح ایجادیک نیروگاه برق آبی برروی دریای پنج درمرز مشترک تاجکستان با افغانستان تسریع روند برنامه بین المللی کاسا ، جلوگیری از فعالیت های گروه های تروریستی و افراطی از مسایل دیگری این مذاکرات بودکه سران کشور های متذکره برآن تاکید کردند.
کارشناسان امور عقیده راسخ دارند، به اندازه که میزان همکاریهای اقتصادی منطقه یی توسعه و گسترش یابد به همان اندازه مردمان منطقه را باهم نزدیک میسازد،
وبساط تعذیه مخالفان رااز منطقه آهسته – آهسته برمی دارد. 
 

کابل باختر/ 8/ حمل
شماری ازروز نامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درمورد رویدادهای جاری کشور و منطقه نشر نموده اند.
روزنامه ملی باور برگ نخست را با گزارش گروه بحران آغازکرده و از قول این نهاد نوشته نبود استراتیژی منطقه ای افغانستان را یکبار دیگر به جنگ های داخلی سوق می دهد.
ملی باور درمطلب دیگر از قول حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان نوشته که تعهدات جامعه جهانی تاثیرمثبت بالای اقتصاد افغانستان می گذارد.
این روزنامه همچنان درصفحه اول خبرداده که سرباز اردوی ملی دو نظامی خارجی راکشت.
افغانستان و روابط آن با امارات متحده عربی مطلب دیگری است که روز باور در صفحه اول به آن پرداخته است.
روزنامه باور در صفحه اخیر از قول آصف علی زرداری رییس جمهوری پاکستان نوشته که بدون فیصله پارلمان راه های ترانزیتی دربرابر کاروانهای ناتو باز میشود.
شکست تلاش های صلح درگزارش گروه بحران عنوان مطلبی است که روز نامه ماندگار در برگ نخست شماره امروزی با آن آغازکرده و نوشته : شورای صلح تنها به این دل خوش کرده که تا امروز با راه اندازی چند پروژه برای استقرار مجدد افرادمسلح ، توانسته است شماری افرادمسلح بی و نام نشان را ازکمک های دولت امریکا بهره مند سازد.
افرادی که به محض پایان یافتن این کمک ها ، دوباره به جایگاه های اصلی خود یعنی مناطق نا امن بر میگردند و مصروف غارت گری و چپاول مردم به شیوه همیشه گی شان میشوند هشدار گروه بین المللی بحران ، معامله با طالبان واکنش شدیدی درپی دارد . مطلب دیگری است که روزنامه ماندگار در پی دارد . مطلب دیگری است که روزنامه ماندگار در برگ نخست به آن پرداخته است . به نوشته روزنامه ماندگار : گروه بین المللی بحران درگزارش تازه یی گفته است که تلاش های صلح با طالبان به ناکامی انجامیده است . این گروه از وقوع جنگ داخلی در افغانستان بعداز سال 2014 هشدار داده است . گروه بین المللی بحران در یک گزارش 51 صفحه یی که روز گذشته نشر شد اقدام های نا امید کننده و خطرناک حکومت حامدکرزی برای آوردن طالبان و شبکه حقامی به میز مذاکره انتقاد کرده است به گفته این سازمان بین المللی مستقر در بروکسل به نظر می رسد ، هر تعاملی که به طالبان امتیاز دهد " شاید واکنش سیاسی ائتلاف شمال، حزب اسلامی و دیگر گروه های اصلی را در پی خواهد داشت " این سازمان هشدار داده است اگر نیروهای بین المللی در چنین شرایطی افغانستان را ترک کنند نشانه های حاکی است که یک حکومت شکننده به جا می ماند که به زودی تجزیه شده و به جنگ داخلی منجر میشود.
معاشات باز نشسته گان در ولایات مربوط شان توزیع میشود یک سرباز افغان دوسرباز بریتانیا را کشت. بی سرنوشتی خانه ای ملت عناوین دیگری است که روز نامه ماندگار در صفحه اول شماره امروزی آنها چاپ کرده است.
اما روزنامه سخن جدید، در صفحه اول زیرعنوان امضای تفاهمنامه میان افغانستان و ایران و تاجکستان ،در شهر دوشنبه یادداشت تفاهمی خط راه آهن، انتقال انرژی « نفت و گاز و برق» و آب را امضاء نمودند.
حامدکرزی، محمود احمدی نژاد و امام علی رحمان، پس ازبحث و بررسی مسایل همکارهای سه جانبه در زمینه های راه آهن ، انرژی و نفت، گاز وبرق، و آب با توجه به وجودامکانات بسیار و فراوانی که بهره برداری از آنها موجب گسترش ادارۀ و توسعه هرچه بیشتر امور زیربنایی این کشوروها خواهد شد.

کشف کارخانه ی شراب سازی در ننگرهار، صادرات میوه افغانی زیاد شده است، بیست سال زندان برای قاچاقچی عمده مواد مخدر، سرباز افغان در هلمند دوسرباز خارجی را کشت از جلمه مطالب دیگری است که روزنمامه سخن جدید در صفحه اول شماره ا مروزی به آنها پرداخته است.
سخن جدید در صفحه اخیر شماره امروزی ، از قول یک استاد دانشگاه کوریایی تصریح داشته که برنامه فضایی کویای شمالی تحریف نخواهد شد. مخالفت روسیه  با قطعنامه حقوق  بشر در مورد  سوریه مطلب دیگراست که سخن جدید به صفحه اخیر نشر کرده است. اما روزنامه هشت صبح نوشت که قاضیان  66 ساله خانه نشین میشوند.
به  نوشته هشت صبح احمدی نژاد خواستار خروج فوری نیروهای خار جی از افغانستان شد.
به نوشته این روزنامه: احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران روزدوشنبه گفت که ایالات متحده امریکا بیش از این نمیتواند سیاست خود را به دیگران دیکته کند و نیروهای خارجی باید به زودی از افغانستان خارج شوند.
آقای احمدی نژاد در کنفرانسی که در مورد اقتصاد افغانستان در شهردوشنبه پایتخت تاجکستان ، برگزار شده بود، گفت: ناتو و ایالات متحده امریکا باید سیاست های خود را تغییربدهند، زیرا وقت این که آنها شرط های خود را بردیگران دیکته کنند، گذشته است.
احمدی نژاد که همواره از حضور نظامی بین المللی در افغانستان انتقاد کرده است. درین کنفرانس افزود که بی ثباتی در روابط ناتووپاکستان بعداز این افزایش خواهدیافت .
حامدکرزی ، رییس جمهورافغانستان و آصف علی زرداری همتای پاکستانی اش نیز درجلسه حضورداشتند هیات ایالات متحده امریکا در اعتراض به سخنان احمدی نژاد ، جلسه را ترک کرد.

ایران فرصت زیادی ندارد ، عنوانی مطلبی است که هشت صبح درصفحه اخیر از قول بارک اوباما رییس جمهور ایالات متحده امریکا نوشته است .
به همین ترتیب سایر روزنامه با مطالب مشابه ای را نشر کرده اند و یادنبال سایر مسایل شده اند.

حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در پنجمین اجلاس همکاری های منطقه یی یکبار دیگر موقف روشن و دقیق حکومت افغانستان را در امر همکاری و همگرایی اقتصادی منطقه یی بیان کرد.

 مبصر سیاسی آژانس باختر مینویسد ، علی رغم ناهنجاری های ناشی از  مقابله با تروریزم و دهشت افگنی ، جمهوری اسلامی افغانستان از آغاز فصل نوین سیاسی درکشور ، توسعه و انکشاف اقتصادی را در اولویت ها قرارداده ،درکنار مساعی صادقانه برای تامین صلح و امنیت درکشور تلاش دارد تا از لحاظ اقتصادی متکی به خود گردد و نقش سازنده را درچرخ اقتصادی منطقه با استفاده از امکانات طبیعی و جغرافیای خود بازی کند.

به باور آگاهان، توسعه همکاری های اقتصادی منطقه یی خوشبختی مردمان منطقه را درقبال دارد.

 به همین دلیل پیوسته برتوسعه مناسبات تجاری و همگرایی اقتصادی تاکید کرده و تلاش های پیگیری را به خاطر ایجاد بازار های مشترک تجارتی درمنطقه انجام داده است.

 رییس جمهور کرزی دربیانیه خود درپنجمین اجلاس همکاری های منطقه یی در تاجکستان با بیان صریح وروشن موقف افغانستان را در قبال منطقه در پیوند به رشد مناسبات تجاری و اقتصادی گفت " ما اعتماد راسخ داریم که همکاری های اقتصادی منطقه یی شیرازه مهم و ضروری است که خوشبختی کشورهای شامل دریک منطقه برآن استوار میشود، مثال های عملی این ادعا در دراز نای تاریخ ودرجهان کنونی زیاد و نیاز به شمارش در اینجا ندارد.

بادرک این واقعیت روشن ، حکومت افغانستان همکاری و همگرایی اقتصادی منطقه یی را در صدر عملکرد روزمره و بلند مدت خود قرارداده و از هیچ سعی و کوششی درراه تحقق چنین همکاری ها دریغ ننموده و نخواهد کرد . افغانستان با کلید سازمانها ومجتمعات منطقه یی که در راه تطبیق و تقویت همکاری های اقتصادی منطقه یی سعی می ورزند پیوسته و با جدیت تمام با آنها همکاری همه جانبه میکنند."

این گفته به وضاحت می رساند که زعامت افغانستان با صداقت کامل نسبت به منطقه و کشور های از آغاز حرکت جدید بذل مساعی کرده و دراین راستا صادقانه گام برمی دارد.

 رییس جمهور این موضوع را با تحلیل همه جانبه درچند سطر خلاصه بیان نموده گفت " ما برنامه های انکشاف ملی خود را طوری طرح و تطبیق کرده ایم که ممد تقویت همگرایی و همیاری منطقه یی شده و فواید محسوسی را برای همکاران منطقه یی ما ببار آورند ."

به باور آگاهان صدا هرگز ازیک دست برنمی خیزد ، منطقه بحران زده ما نیازمند مشارکت صادقانه، از تمام کشورهای منطقه و جهان میطلبد . جنگ، تروریزم ، آشوبگری و پرخاش   برتمام عرصه های زنده گی مردم منطقه سایه افگنده است . رییس جمهوری اسلامی افغاستان با برداشت دقیق از وضعیت موجود درخطاب به اشتراک کننده گان گفت : ما راه  بازار های خود را دربرابر تجارت و داد و ستد های منطقوی بازگذاشته و سعی می ورزیم شرایط مشوق و مناسبی را برای همکاری ها در ساحات سرمایه گذاری و ترانزیت منطقه یی ایجاد نمایم ."

مساعی افغانستان به خاطر رشد اقتصادی منطقه روشن است رشد میزان صادرات کشورهای ایران و پاکستان مصداق خوبی براین گفته می باشد. ناظران اقتصادی پیوسته مطرح ساخته اند که عبور از جاده یک طرفه برگشت ندارد ، بر هر اندازه ای که جانب افغانستان با خضوع درکار زار بحران، چنین در منطقه عمل کند مشارکت منطقه یی وجود نداشته باشد ، همه در حرف باقی می ماند. به همین دلیل بود که رییس جمهوری دراین کنفرانس مطرح کرد " دور پنجم کنفرانس همکاری اقتصادی منطقه یی برای افغانستان" باید در امر همکاری اقتصادی منطقه یی را از مرحله حرف به مرحله عمل سوق دهد."

درنشست سران افغانستان ، ایران ، تاجکستان و پاکستان یک بار دیگر پیرامون تهدید های مشترک منطقه یی و توسعه همکاریهای منطقه یی تاکید گردید.

مبصرسیاسی آژانس باختر مینویسد ، بدون تردید نشست چهارجانبه سران افغانستان ، تاجکستان ، ایران و پاکستان درشهر دوشنبه و بحث و پیرامون تهدید های مشترک و توسعهء مناسبات تجارتی و اقتصادی برای مردمان کشورهای یاد شده حایز اهمیت میباشد.

 زیرا تروریزم مرز نمی شناسد و دوست و دشمن ندارد ، حادثه تروریستی دیروز درشهر دوشنبه و حوادث مشابه یای که درچندسال اخیر در پاکستان روی داده است ، به وضاحت میرساند که تروریزم کور است به همه کشورهای منطقه یکسان برخورد میکنند.

به رغم برخی از تحلیلگران اقتصادی و سیاسی افغانستان، از لحاظ موقعیت جغرافیایی و ظرفیت های اقتصادی برای کشورهای منطقه حایز اهمیت میباشد ، زیرا در تمام نشست های سران افغانستان ، تاجکستان ، پاکستان ، هند ، ترکمنستان و دیگر کشورها پیوسته برتوسعه روابط تجاری و اقتصادی تاکید گردیده و دربرخی از موارد براحیای مجدد راه تجارتی تاریخی ابریشم تاکیدگردیده است .

 این مساله به وضاحت می رساند که با توسعه مناسبات تجاری ، اقتصادی میتوان به بحران ناشی از موجودیت تروریزم درمنطقه به گونه یی رسیده گی کرد.

 به هر حال تبادل معلومات میان کشور مساله دیگری بود که در نشست چهارجانبه بار دیگر از آن یاد آوری گردید.

 ناظران سیاسی به این عقیده اندکه برای تحقق هر پروژه و برنامه و توافق میان کشور های منطقه باید براولویت های ، بستر تطبیق و امکانات عملی آن فکر شود.

به خاطر داریم توافقات بسیاری را که صورت گرفته اند ولی عملی نشده است، از جمله پروژه بزرگ اقتصادی خط گاز ترکمنستان ازطریق افغانستان به پاکستان و هند ، ممکن شرکت های قراردادی با درنظر داشت مسایل امنیتی " داس در کلوخ میسایند" و به گونه یی تحقق این پروژه ها را به تعویق می اندازند .

 به این دلیل باید بیشتر از هرچیزکشور های منطقه باید باهمگرایی و همسویی صادقانه به اهمیت منطقه و نجات کشور های منطقه از شر تروریزم فکر کنند ، مناسبات تجاری و اقتصادی را سیاسی نسازند و از آن ها به عنوان آله فشار علیه کشورهای دیگر استفاده نکنند.

تجارب گذشته نشان داده است که برخی از کشورهای منطقه در اوضاع و احوال خاص ازمسیر تدارکاتی و راه های ترانزیتی به عنوان اهرم باج ستانی از دیگران استفاده برده و مردم کشور را زیرفشار های اقتصادی قرار داده اند.

 به این دلیل مردم افغانستان و کارشناسان آن پیوسته تاکیدکرده اندکه نباید از زیر عینک سیاست بر تجارت و توسعه اقتصادی نگریست و ازآن به عنوان حربه استفاده کرد.

 این مسایل به ساده گی میرساند تازمانیکه نسبت به منطقه و اهمیت آن صادق نباشیم تمام طرح و توافقات به گفته معروف دریخ نوشتن است و به آفتاب سپردن .