07 دلو 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

پیکر میر صاحب گازرگاه هرات به خاک سپرده شد

پیکر میر صاحب گازرگاه هرات به خاک سپرده شد

کابل / 7دلو/ باختر پیکر روحانی سرشناس میرمحمد افضل خادم...

محمداشرف غنی رییس جمهوری با رییس ولسی جرگه دیدار کرد

محمداشرف غنی رییس جمهوری با رییس ولسی جرگه دیدار کرد

کابل/ ۷دلو/ باختر محمداشرف غنی، رییس جمهوری اسلامی افغانستان امروز با...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 22/ حوت

شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرار گرفته اند در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درمورد رویداد های جاری کشور و منطقه نشر نموده اند.

 روزنامه وحدت در صفحه اول از قول حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان نوشته : ایجاد پایگاه دایمی امریکا درافغانستان مساله بعدی است .

سربازان امریکایی ده غیر نظامی افغان را از پا در آورده ، عنوان مطلب دیگری میباشد که روزنامه وحدت در صفحه اول آن را نشر کرده است.

وحدت درصفحه اخیر از قول مردم بامیان نوشته که آنها خواستار مجازات عاملان تخریب پیکره های بودا شدند.

وحدت درصفحات دیگر شماره امروزی مطالب دیگری را نشر کرده است اما روزنامه سروش ملت ، زیر عنوان ، اشتباهات مکرر نیروهای امریکایی و تبعات ناخواسته ی آن به حمله یک سرباز امریکایی بالای مردم ملکی توجه کرده مطلب مفصلی را در صفحه اول نشر کرده است.

سروش ملت نیز در همین صفحه از قول حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان نوشته : ایجاد پایگاه دایمی امریکا درافغانستان مساله بعدی است .

اعتیاد و شیوه های موثر مبارزه ، آن ، گرجستان درانتظار پیوستن به ناتو ، کمبود مسکن ورجوع بی رویه مردم درکابل از جمله عنوان های دیگری است که در صفحات مختلف سروش ملت چاپ شده است.

به همین ترتیب روزنامه سروش ملت در صفحه اخیر شماره امروزی به احتمال بروزتنش بین قطر و کویت نیز توجه و نیز درهمین صفحه خبر داده که پنج زندانی طالبان از گوانتانامو به قطر منتقل میشوند.

 سروش ملت همچنان خبرداده که وزارت مالیه 44 درصد بودجه انکشافی خود را مصرف کرده است.

روزنامه انصاف برگ نخست را با نقل قول از سخنان حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان آغاز کرده و نوشته آزادی هایی که دردین مقدس اسلام برای زنان گنجانیده شده است باید به درستی با قوانین جامعه تطبیق شود.

 این روزنامه در همین صفحه به مراسم تجلیل از هفدهمین سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری توجه کرده و نوشته که شهادت استاد مزاری نه تنها دل یک حزب ، یک قوم و یک کشور را شکست ، بلکه شهادت ایشان در سطح بین المللی نیز بسیار ناراحت کننده بود.

 انصاف در صفحه اخیر نوشته اعتراضات به شمال و جنوب عربستان هم کشیده شد.

 به همین ترتیب روزنامه ماندگار در برگ نخست به مراسم گرامی داشت نخستین سالروز شهادت مولانا سید خیلی زیر عنوان برای پس از سال 2014 آماده باشیم این موضوع را دنبال کرده است .

 ماندگار درهمین صفحه از قول حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان نوشته که مردم را مخاطب قرارداده گفته است که نگران آینده نباشد.

 پاکستانی ها خاطرات شان را از جنگ برضد مقاومت نگاشته اند مطلب دیگری است که از قول وزیر داخله کشور به آن پرداخته است به نوشته این روزنامه وزیر داخله کشور میگوید که برخی از فرماندهان پاکستانی که برضد جبهه مقاومت افغانستان در شمالی می جنگیدند ، خاطرات شان را ازاین نبرد نگاشته اند . این افسران پاکستانی مشمول گروه طالبان بودند.

 ماندگار در صفحه اول از قول سفیر انگلستان درکابل آورده است : ما پیروز نشده ایم . به نوشته این روزنامه سفیر انگلیس درکابل گفته است که اشتباه بزرگ ما درافغانستان این بودکه فکر می کردیم پیروز شده ایم .

روزنامه ماندگار همچنان در صفحات دیگر شماره امروزی مطالب دیگری را نشر کرده است.

 روزنامه سخن جدید در برگ نخست نوشته : درسخنان رییس جمهور مطرح شد : خروج نظامیان خارجی با حفظ عضویت جهانی ، به نفع افغانستان است .

این روزنامه نیز در همین صفحه نوشته : قتل 16 فردملکی توسط سربازامریکایی در قندهار صورت گرفت این روزنامه نیز در صفحه اول از قول سفیر انگلستان درکابل نوشته که کشورهای غربی درافغانستان ، اشتباهات زیادی داشته اند.

 اسرائیل دولت متجاوز منطقه است مطلب دیگری است که این روزنامه در صفحه اخیر نوشته است .

 به همین ترتیب روزنامه هشت صبح و دیگران نیز با مطالب مشابه ای را نشر کرده اند و یا دنبال سایر مسایل شده اند.

کابل باختر/ 22/ حوت

حادثه روز یکشنبه درمنطقه زنگ آباد ولسوالی پنجوایی قندهار نه تنها جنگ امریکا و متحدین آن را در افغانستان بدنام تر ساخت بلکه روابط کابل وواشنگتن را که همیشه روی وارد شدن تلفات به افراد ملکی سوال برانگیز بود، با چالش دیگری مواجه ساخت .

بامداد روز یکشنبه یک عسکر امریکایی به دو محله در ساحه زنگ آباد پنجوایی با مسلسل حمله کرد، حمله بر کسانی صورت گرفت که همه درخواب بودند.

 مردم میگویند که هژده تن از افراد ملکی دراین حادثه کشته شدند و نه نفر دیگر زخم برداشتند مگر اسدالله خالد وزیر سرحدات افغانستان که درعین حال به عنوان رییس تنظیمیه قندهار ایفای وظیفه میکند درمحل حادثه مرگ شانزده تن را تائید کرد که نه تن آنان را اطفال تشکیل میداد که از سیاست و خشونت چیزی نمیدانند این حادثه چنان که واکنش سریع مردم و مقامات افغانی را سبب شد مقامات نظامی ناتو و امریکا را نیز به عمل واداشت.

 آیساف قبل از آنکه خبرکشته شدن افرادملکی منتشر گردد خبر بازداشت عامل قضیه را انتشار داد و به این ترتیب کوشیدند تا نشان دهند که نسبت به این رویداد خونین جدی اند.

 کریستن جاکوبسن، سخنگوی آیساف درکابل برای مطبوعات افغانی گفت:" عمل این عسکر امریکایی به هیچ عنوان قابل تحمل نیست عامل این خشونت در قبال عملکرد خود پاسخ خواهد داد او از وارثان و خانواده های قربانیان این حادثه عذر خواهی کرد ."

 بارک اوباما رییس جمهوری امریکا نیز حمله بر جان غیر نظامیان را محکوم کرده و از مجازات عامل این رویداد سخن گفته است.

 لیون پنیتا وزیر دفاع امریکا نیز نسبت به این حادثه اظهار تاسف کرده و عملکرد عسکر امریکایی را عدول ازوظیفه اصلی دانسته است .

 یک مقام دیگر امریکایی گفته است که عسکر مهاجم از یک تکلیف روانی رنج میبرد.

مگرآیا چنین تعهدات ، معذرت خواهی و بالاخره قول دادن به مجازات عاملین این گونه وقایع غیر انسانی میتواند احساسات مردم افغانستان را که درجریان سی سال گذشته فقط به خاطر منافع قدرت های بیرونی قربانی داده اند کنترول کند.

 یکتن از نماینده گان مردم قندهار درولسی جرگه میگوید:" نه به هیچ عنوان ، حمله غافلگیرکننده به خانواده های که همه درخواب بودند، تنها میتواند احساسات ضد بیگانگان را تشدید بخشد، این نماینده مردم قندهار تاکید دارد که حمله به گونه گروهی صورت گرفته است زیرا یک عسکر نمیتواند دریک زمان معین به چند خانه داخل شود و برکسانی گلوله باری کندکه بی اسلحه و بی دفاع بوده اند ."

 او گفت که این اولین حادثه در زنگ آباد پنجوایی نیست درگذشته نیز این منطقه شاهد قتل افرادملکی بوده است.

فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان درولسی جرگه قتل افراد بیگناه و اطفالی را به هیچ عنوان قابل توجیه نمیداند و میگوید:" این عسکر امریکایی به کدام دلیل علیه آنانی دست به اسلحه برده که خود بی دفاع اند و به حمایت ضرورت دارند. این گونه حوادث احساسات مردم افغانستان را جریحه دار میسازد."

وزارت دفاع افغانستان نیز خبر کشته شدن افراد ملکی را درزنگ آباد پنجوایی به دست عساکر ائتلاف یک خبرتکان دهنده برای وزیر دفاع ملی و منسوبان آن وزارت دانسته است و از آن به عنوان یک عمل فجیع یاد کرده و خواستار مجازات فوری عاملان این رویداد گردیده است.

 وزارت داخله افغانستان نیز این حادثه را با الفاظ شدید محکوم کرده و هیئتی را غرض روشن شدن قضیه فرستاده است .

 حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان این عمل را یک انسان کشی عمدی خوانده و گفته است این یک عمل قتل عمدی ، ترور و یک عمل نا بخشودنی است.

داکترنجیب الله عتیق امرخیل عضوهیئت رهبری انجمن استادان پوهنتون طبی کابل این ادعا را گویا که عسکر امریکایی دچار تکلیف روانی بوده رد میکند ومیگوید پروسه استخدام در نظام و ارتش امریکا یک پروسهء دقیق و همه جانبه است هیچ مریضی و دیوانه نمیتواند وارد ارتش شود نظامیان امریکایی معاینات دقیق طبی را سپری میکنند و درزمان عضویت در نظام نیز از تسهیلات لازم طبی برخوردار اند این که میگویند مهاجم حالت خوب روانی نداشت فقط یک پرده پوشی روی یک جنایت است .

اکنون سوال دراینجاست که چگونه قتل چند فرد ملکی را که تنها نه تن آنان را اطفال تشکیل میدهد، توجیه کرد.

آنچه را مقامات امریکایی به عنوان عذرخواهی مطرح میکنند و آنچه را که مقامات افغانی به عنوان واکنش ابراز میدارند نمیتواند درد مردم افغانستان را دواکند این حادثه برهردلیل که بود بی سابقه و غیر قابل انتظار است وافغانستان را درلبه تیغ قرار داده است و پیش از آنکه این تیغ جان های بیشتری را بگیرد بهتر است به علاج آن فکرکرد.

کابل باختر/ 21/ حوت

شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که بدسترس قرار گرفته اند در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درمورد رویداد های جاری کشور و منطقه را نشر کرده اند .

 روزنامه آرمان ملی در شماره امروزی نوشته که هنرمندان را در زنده گی شان قدرکنیم . این روزنامه همچنان درصفحه اول از ملا امامان خواسته است که باید ناموس داری را به مردم بفهمانند . به نوشته این روزنامه آزار و اذیت زنان و دختران درشهر کابل ادامه دارد و هیچ زنی نمی تواند آزادانه و بدون مزاحمت در جاده ها و کوچه و پس کوچه های شهر کابل رفت آمدکنند.

 این روزنامه در گزارش از ملا امامان خواسته است تا ناموس داری را به مردم بفهمانند .

این روزنامه دربرگ نخست مطلبی را در مورد وفات روح الله حبیب همکار قلمی خود نیز چاپ کرده است.

آرمان ملی ، دربرگهای دیگر شماره امروزی مطالب دیگری را نشر کرده است اما روزنامه شاخص زیر سخن شاخص نوشته که شهید مزاری پیوند دهنده نسل گذشته و آینده است .

به همینگونه این روزنامه در برگ نخست زیر عنوان ، اظهارات اخیر اوباما با کوششی در راستای افزایش فشار بر دولت افغانستان نوشته ، وحید مژده کارشناس و فعال سیاسی گفت : اظهارات بارک اوباما رییس جمهور امریکا در مورد پایان جنگ درافغانستان می تواند نوعی فشار بردولت کابل برای امضای پیمان استراتیژیک بدون قیدو شرط تلقی شود.

وی درمصاحبه با خبرنگاررادیو دری دررابطه با اظهارات اخیر بارک اوباما رییس جمهور امریکا مبنی بر پایان جنگ درافغانستان و خروج نیروهای امریکایی از افغانستان اظهار داشت ، اینکه مقامات امریکایی می گویند جنگ افغانستان باید به پایان برسد و این جنگ دیگر برای آنان قابل تحمل نیست معنای آن تلویحاً" این است که ما میرویم و دیگر به افغان ها کاری نداریم .

روزنامه شاخص در صفحه های دیگری شماره امروزی به سایر مسایل توجه کرده است .

اما روزنامه سرنوشت دربرگ نخست از قول سخنگوی وزارت خارجه امریکا نوشته که با جانب افغان درمورد عملیات های شبانه به تفاهم می رسیم .

این روزنامه همچنان در صفحه اول از قول ایمل فیضی سخنگوی رییس جمهور آورده است هیئتی در گوانتانامو با طالبان زندانی دیدار کرده است.

 روزنامه سرنوشت درهمین صفحه خبرداده که بازهم نیروهای خارجی درکاپیسا چهار فرد ملکی را کشتند.

 این روزنامه در مطلب دیگر از قول یک تحلیل گر سیاسی پاکستان آورده است که انتخاب رییس جدید آی اس آی رییس دستگاه استخبارات نظامی پاکستان در مورد روش سیاسی آنکشور با افغانستان تاثیر گزار نمی باشد.

 سرنوشت در صفحه اخیر خبرداده است که زلمی رسول بخاطر مذاکرات دو جانبه به قطر می رود . به نوشته این روزنامه درمیان طالبان پاکستانی اختلافات بیشتر شده است.

 روزنامه محور در صفحه اول خبرداده که بیش از ده هزار تن در کندز معتاد هستند.

به نوشته محور هنوزهم یک ملیون ماین و مقدار زیادی مواد منفجرناشده دردل اراضی کشور وجود دارد.

 روزنامه محور نیز در موردا انتخاب رییس جدید استخبارات پاکستان در صفحه اخیر شماره امروزی توجه کرده وزیر عنوانی درمورد انتخاب رییس جدید آی اس آی امریکا دهن بسته است این موضوع را دنبال کرده است .

همچنان این روزنامه در برگهای دیگر به سایر مسایل توجه کرده مطالبی را نشر نموده است .

روزنامه باور نیز در برگ نخست از قول سخنگوی رییس جمهور کشور نوشته که هیئت شورای امنیت ملی در گوانتانامو با طالبان زندانی دیدار کرده است.

این روزنامه نیز از قول سخنگوی وزارت خارجه امریکا نوشته که به زودی درمورد عملیات شبانه با حکومت افغانستان توافقنامه امضامیشود.

 روزنامه باور و دیگران درشماره امروزی با نشر سایر مطالب نیز پرداخته است .

شنبه 20 حوت

كابل/20/حوت/باختر

شماری از روزنامه های چاپی غیر حكومتی كه به دسترس قرار گرفته اند، در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در كشور پرداخته و نیز اخبار و گزارشهایی را در مورد رویداد های جاری كشور و منطقه نشر كرده اند.

روزنامه هشت صبح در برگ نخست نوشته كه مریم درانی جایزه بین المللی زن شجاع را به دست آورد.

این روزنامه در ادامه از قول خانم رضایی در مورد این موفقیت مریم آورده است: جایزه ای كه خانم درانی به دست آورده بیانگر این مساله است كه زنان در هر نقطه افغانستان در سخت ترین شرایط به مبارزات معقول خود ادامه داده و امروز شایستگی این را یافته اند كه توسط یكی از نهادهای معتبر بین المللی جایزه بگیرند.

هشت صبح همچنان در صفحه اول نوشته كه نیروهای هوایی دست داشتن در تجارت مواد مخدر را تكذیب كردند.

به نوشته این روزنامه، وزارت دفاع گزارش ها در مورد دست داشتن نیروهای هوایی كشور در تجارت مواد مخدر و اسلحه را بی اساس خوانده است.

هشت صبح از قول محمد كریم خلیلی معاون ریاست جمهوری در مراسم یاد بود از هفدهمین سالروز شهادت عبدالعلی مزاری آورده است: ‌از ارزش های ده ساله دفاع كنیم.

این روزنامه همچنان دربرگ نخست خبر داده كه امریكا با واگذاری كنترول زندان بگرام توافق كرد.

روزنامه ماندگار در صفحه اول شماره امروزی نوشته كه دروازه های اداره مبارزه با فساد اداری بسته شود!. این روزنامه نیز نوشته كه زندان ها به حكومت افغانستان وگذار می شوند به نوشته این روزنامه امریكا و ا فغانستان موافقت نامه واگذاری كنترول زندان بگرام به حكومت افغانستان را امضا كرده اند. امضای این  توافقنامه، نزدیكی دو كشور در امضای سند مشاركت استراتیزیك دانسته می شود.

ماندگار همچنان نوشته كه خشونت علیه زنان در بلخ كاهش یافته است.

اما روزنامه سخن جدید در برگ نخست نوشته كه زنان بامیان خواهان تامین عدالت در جامعه شدند.

سخن جدید همچنان در برگ نخست به گفتگوی ویدیویی حامدكرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان با بارك اوباما رییس جمهور كشور توجه كرده و زیر عنوانی، در گفتگو ویدیویی كرزی با اوباما مطرح شد: تاكید رییس جمهور بر پیش شرط های امضای پیمان راهبردی، این موضوع را دنبال كرده است واگذاری مسوولیت زندان ها به افغانها به زودی مطلب دیگری است كه این روزنامه در برگ نخست چاپ كرده است.

سخن جدید در صفحه اخیر مطلبی را زیر عنوان، ‌پایان عصر ابر قدرتی امریكا نشر كرده و آورده است: به دلیل بوجود بحران مالی و اقتصادی و جنگ مستمر در افغانستان و ترس از عملیات تروریستی و بالا رفتن نرخ بیكاری، درک بسیار بدبینانه در ایالات متحده امریكا به وجود آمده است. حقایق موجود را نمی توان تنها دلایلی سراشیبی سقوط قرار گرفتن امریكا دانست. نگرانی های مردم امریكا دلایل عمیق تری دارد زیرا امریكایی ها بر این باور بودند که در قرن بیست و یكم تنها ابر قدرت جهان خواهند بود، متوجه قدرت های دیگری شده اند كه با قدرت در جهان حضور دارند،‌ سلطه آنها كاهش یافته و در امور سیاسی به بروز از آنها تصمیم گیری می شود.

ولی روزنامه تك در برگ نخست به وضعیت كودكان توجه كرده زیر عنوان، 50 درصد كودكان زیر پنج سال ، رنجور از گرسنگی، این موضوع را دنبال كرده است.

این روزنامه همچنان در برگ نخست زیر ستون خبر نوشته كه زن بنده ای خداست نه از مرد، تك به اعلامیه شورای سراسر علمای افغانستان نیز توجه كرده مطلبی نشر نموده،‌ این روزنامه در برگ نخست از قول رییس جمهور نوشته كه معامله با امریكا فرق دارد.

تك در شماره های امروزی در برگ های دیگر مطالب بیشتر را نشر كرده است.

روزنامه انصاف در برگ نخست نوشته : در پیام رییس جمهور به مناسبت سالروز شهادت استاد شهید مزاری تاكید شد: مردم، ‌راه شهید مزاری را تعقیب نمایند و برادرانه در كنار همدیگر زندگی كنند."

انصاف در ستون یاداشت نوشته، ترس از آینده مواضع تازه امریكا در قبال مصالحه.

این روزنامه همچنان در برگ نخست نوشته كه سازمان های منطقه در شهادت استاد مزاری دخیل بودند.

به همین ترتیب روزنامه سروش ملت، وحدت و دیگران یا مطالب مشابه ای نشر كرده اند و یا دنبال سایر مسایل شده اند.