05 دلو 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بهای مواد اولیه در بازار های کابل

کابل/ 5 دلو/ باختر بهای مواد اولیه در بازارهای کابل امروز...

نرخ شماری از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی

نرخ شماری از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی

کابل/ 5دلو/ باختر به اساس معلومات اتحادیه صرافان سرای شهزاده...

کشته شدن هفت طالب مسلح در دو رویداد در ارزگان

شهرترینکوت / 5 دلو/ باختر هفت طالب مسلح در دو رویداد...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 10/ حوت

انگلستان باامضا یک توافقنامه باکشور قزاقستان که میتواند مصونیت حمل و نقل رابرای نظامیان انگلیسی درافغانستان مصئون سازد نشان داد تنها پاکستان نیست که میتوان از طریق آن دست به حمل و انتقالات زد.

فلیپ ماموند وزیر دفاع انگلیس اخیرا" توافقنامه را با دولت قزاقستان امضا نمود که عبور مصئون تجهیزات و نفر برهای رزمی انگلستان را از فضا و خاک قزاقستان تضمین میکند گفته شده انگلستان سه هزار موتر زرهی و یازده هزار کانتینر تجهیزات نظامی در افغانستان دارد که ارزش پولی آن بالغ به چهار ملیارد پوند میرسد.

 اکنون که انگلیس ها برای خروج از افغانستان آماده میشوند راه خروج را از طریق شمال انتخاب کرده اند جنوب که مبداء ورود آنان بود دیگر مصئون نیست زیرا این راه از خاک پاکستان میگذرد تنها القاعده و طالبان نیستند که برای نظامیان خارجی در افغانستان دام  چینی می نمایند بلکه حکومت پاکستان و در راس آن کشور نیز کوشیده تا از راه ترانزیت خود سود ببرد و به بهانه های مختلف این راه را برای ناتو ببندد این حرکات پاکستان دوستان غربی وی را سخت نا راحت ساخته و آنان را واداشته تا راه بدیل را دریابند ،آسیامیانه و بالاخره روسیه راه مناسب پنداشته شد.

 قرارداد اخیر انگلستان با قزاقستان حق ترانزیت را برای آن کشور تضمین میکند قراراست فلیپ هاموند قرارداد مشابه را با همسایه دیگر افغانستان – ازبکستان نیز امضا کند او دیروز در تاشکند با مقامات ازبکستانی گفتگو های را انجام داد همچنان این مقام عالی رتبه انگلیسی در نظر دارد به قرغزستان ، ترکمنستان و تاجکستان نیز سفرهای داشته باشد تا چالش نقل و انتقال لوژستیکی را برطرف سازد و زیرا او به این باوراست که شمال بهترین راه برای بازگشت مصئون میباشد.

 آگاهان سیاسی به این باور اند که حرکت اخیر انگلستان و تمایل سایرکشورهای غربی غرض استفاده از شمال به عنوان ترانزیت ، پاکستان را بیشتر منزوی ساخته است.

 

كابل باختر/ 10/ حوت

كاخ سفید میگوید كه خشونت های اخیر در افغانستان و قتل چند امریكایی دراین كشور نمیتواند راهبرد امریكا را درافغانستان تغییر دهد.

 كاخ سفید با انتشار اعلامیه گفته است حوادث اخیر نمیتواند روند خروج عساكر از افغانستان جلوبیاندازد و ستراتی‍ژی افغانستان را به بیراهه بكشاند .

 اداره بارك اوباما رییس جمهوری امریكا در حالی با چنین صراحت موضع خوددر افغانستان را اعلام میدارد كه درجریان چند روز گذشته موج از خشونت ها در بخش های از افغانستان باعث تلفات، نه تنها برای افغانها بلكه برای عده از عساكر خارجی نیز گردید.

جورج میشل سخنگوی وزارت دفاع امریكا در رابطه به اعلامیهء اخیر كاخ سفید گفته است ما با افغانها برای دستیابی یك آینده بهتر كار میكنیم و هیچ مانع نمیتواند مارا از رسیدن به این هدف بازدارد او گفت ما درافغانستان به اهداف زیادی دست یافتیم .

این اظهارات درحالی بیان میشودكه مركز تحقیقاتی " پیو" كه یك نهاد مستقل در امریكا است با نظر سنجی اعلام داشته است كه پنجاه و شش درصد امریكائیان خواستار خروج عساكر كشورشان از افغانستان اند و تنها 36 فیصد از ادامه حضور عساكر در افغانستان حمایت میكنند اما کنگریچ نامزد جمهوری خواهان امریكا درانتخابات آینده ریاست جمهوری حرف قاطع تر از دیگران دارد و میگوید حضور امریكا در افغانستان اكنون به یك مسوولیت غیر قابل برگشت تبدیل شده است همچنان جی كارنی سخنگوی قصر سفید تاكید براین امر دارد كه دست یافتن به هدف اساسی درجنگ افغانستان یعنی شكست شبكه های دهشت افگن در این كشور تكمیل نشده و امریكا با وجود پاره از مشكلات مصمم است تا دراین جنگ به اهداف بزرگتردست یابد و شكست مكمل و قاطع القاعده هنوز هم درراس اولویت های درسیاست امنیت ملی امریكا قرار دارد و همین مسله حضور ما را در افغانستان توجیه می نماید.

 اظهارات اخیر مقامات امریكایی درحالی بیان میشودكه امریكا و متحدین غربی آن درناتو در چوكات تصمیم اجلاس سران ناتو در لزبن پرتگال سال 2014 را سال خروج از افغانستان اعلام كردند مگر بعدها سیاسیون در برخی از كشورها منجمله امریكا ، انگلستان و آلمان گفتند كه سال 2014 پایان حضور ما درافغانستان نیست . برخی از آگاهان سیاسی در افغانستان به این باور اندكه غربی ها سیاست یكسان و روشن در قبال افغانستان ندارند وحید م‍ژده كارشناس مسایل سیاسی به این عقیده است كه امریكائیان قصد ندارندتا به این آسانی از افغانستان خارج شوند او میگوید امریكایی ها در طول ده سال گذشته ملیارد ها دالر را درافغانستان مصرف نموده و اهداف خاص خود را دراین كشور دنبال میكنند آنها الی رسیدن به اهداف شان افغانستان را ترك نخواهندگفت حوادث چون تظاهرات و ترور افراد نمیتواند راهبرد آنان را درافغانستان تغییر دهد و آنان تسلیم چنین حوادث نخواهند شد.

 میراحمد جوینده عضو پیشین ولسی جرگه ورییس پیشین جامعه مدنی میگوید مسله افغانستان یك سوژه خوب برای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده امریكاست نامزدان انتخابات ازاین مسله حضور و یاعدم حضور درافغانستان بهره میگیرند درحالیكه كاخ سفید میگوید كه خواهان آرامش و ثبات درافغانستان است والی رسیدن به این هدف كارمیكنند پس حرف واضح است ماندن درافغانستان.

 یك كارشناس دیگر میگوید كه قتل چند عسكر امریكایی در كابل و ننگرهار ...  برنامه های تروریستی بوده كه ازسوی حلقات استخباراتی منطقه طراحی شده است به این هدف تا نیروهای خارجی درافغانستان بیشتر تحت فشار قرار گیرند حتا آنان در امن ترین مناطق احساس مصونیت نكنند درحالیكه مامورین استخبارات غربی قتل و ترور عساكر شان را درافغانستان كه از سوی حلقات استخباراتی منطقه طراحی میشود سنگ زدن برخانه پدر میدانند كه هیچگاه نخواهد توانست امریكا را از اهداف شان درافغانستان بازدارد.

کابل باختر/ 9/ حوت

شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درمورد رویداد های جاری کشور و منطقه نشرکرده اند.

 روزنامه آرمان ملی سرمقاله یی شماره امروزی خود را زیر عنوان ، چرا نقش علمای دینی درتامین امنیت کمرنگ است ؟ نوشته و در مطلب دیگراز قول صدیق الله توحیدی آورده است که سربریدن ها کارطالبان است .

 آرمان ملی همچنان دربرگ نخست از قول محمد داوود کلکانی یک عضو مجلس نماینده گان نوشته که وزیران حکومت به قوم خود شان توجه بیشتر دارند.

 آرمان ملی درصفحه دوم نوشته که جنایتکاران نتیجه اعمال زشت شان را خواهند دید، و در مطلب دیگر دریک بررسی مقایسوی سوال کرده که ریاستی یا صدارتی ؟

روزنامه چراغ در برگ نخست از قول کراکر سفیر ایالات متحده امریکا درکابل آورده سات که او برادامه حضور نظامی درافغانستان تاکید کرده است.

به نوشته چراغ ، آلمان درپی بالا گرفتن اعتراضات به هتک حرمت درافغانستان ، آلمان نماینده خود را از این کشور فراخواند.

چراغ درمطلب دیگر درصفحه اخیر قسمت دوم و اخیر مقاله زیر عنوان ، سهم خواهی عربستان در افغانستان نشر کرده و آنرادرصفحه دوم پایان داده است.

روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلبی پیرامون حمله انتحاری در دروازه میدان هوایی جلال آباد آغازکرده و نیز درهمین صفحه خبرداده که سفر وزرای دفاع و داخله به واشنگتن لغو شد.

به نوشته روزنامه پنتاگون ، وزارت دفاع ایالات متحده امریکا خبرداده است که وزیران دفاع و داخله افغانستان به دلیل حوادث اخیری که دراین کشور اتفاق افتاده است سفری از قبل برنامه ریزی شده خود واشنگتن را لغو کرده اند."

بازداشت چهارتن از کارمندان دولتی به اتهام جاسوسی مطلب دیگری است که هشت صبح آن را در برگ نخست نشر کرده است.

این روزنامه درادامه از قول لطف الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی دراین مورد آورده است " چهار نفر اتباع افغانستان هستند به اتهام افشا سازی اسناد محرم دولتی به حلقات استخباراتی همسایه ، بازداشت کرده اند."

به گفته مشعل بازداشت شده کارمندان دولت هستند که یک نفر شان کارمند پائین رتبه وزارت خارجه و سه نفر شان کارمندان دیگر ادارات محلی میباشند.

 هشت صبح از قول کراکر سفیر ایالات متحده امریکا در کابل خبرداده که خروج کارمندان خارجی از ادارات موقتی است .

هشت صبح در برگهای دیگر شماره امروزی به نشر سایر مطالب پرداخته است .

روزنامه ماندگار دربرگ اول شماره امروزی نوشته که چگونه رییس جمهور اغفال میشود؟

به نوشته این روزنامه به حرف ها باید گوش سپرد و میان خوب و بد آن تفکیک قایل شد . وقتی آقای لودین انتقاد یک رسانه را برنمی تابد،آیا پاسخی هم به ملت دارد که بگوید ظرف بیشتر از یک سال گذشته که دراین سمت قرارگرفته چه گلی برسرفساد اداری درکشور زده است ؟ چند نفر از چهره درشت های فساد را بازداشت کرده و چه قدر از پول های اختلاس شده را دوباره گشتانده است ؟

بدون شک پاسخ منفی است چراکه ایشان ظرف این سال ها فقط رجز خوانده و از پاک دامنی خود به ملت اطمینان داده است.

این روزنامه در همین صفحه از قول سفیر امریکا نوشته اوضاع متشنج است.

 ماندگار همچنان درمطلب دیگر از قول وزیر خارجه امریکا آورده است " از اقدام نیروهای مان شرم زده ایم "

ماندگار در صفحه اول از قول شصت مامور بی سرنوشت وزارت ترانسپورت نوشته " به رهبری این وزارت اعتماد نداریم "

ماندگار در برگهای دیگر شماره امروزی به مسایل دیگر پرداخته است .

اما روزنامه سخن جدید دربرگ نخست از قول وزیر خارجه امریکا نوشته که سیاست های ما درافغانستان شکل تازه است  به نوشته این روزنامه استجواب وزیران درولسی جرگه بی نتیجه پایان یافت .

 سخن جدید دربرگ نخست به فیصله بزرگان قومی و حکومت پیرامون منع قطع جنگلات درولایت نورستان توجه کرده و نیز خبر لغو سفر وزرای دفاع و داخله را به واشنگتن درهمین صفحه نشر کرده است .

 سخن جدید درصفحه اخیر به هشدار پوتین نسبت به پیامد های حمله بر ایران توجه کرده مطلبی نشر نموده است.

هفته نامه جبهه ملی از قول احمد ضیا مسعود رهبر آن جبهه نوشته است مجاهدین دیوار دفاعی در برابر طالبان است.

جریده مذکور دریکی از مقاله های تحلیلی دیگر تحت عنوان چالش های وحدت ملی افغانستان می نویسد که در تاریخ افغانستان وحدت ملی واقعی وجود نداشته و اکنون هم واقعیت اساسی ندارد تنها وحدت ملی نمایشی یا سمبولیک و جود دارد که مورد استفاده صاحبان غرض و تاجران سیاسی قرارمیگیرند.

 اما روزنامه افغانستان ازقول فرماندهی پولیس کابل گزارش داده مدارک بسیار روشنی وجود داردکه یک سناتور با گروه آدم ربا پیوند دارد.

این روزنامه در برگ اخیر خود نگاشته است شماری زیادی جوانان در فراه نسبت طویانه نتوانسته اند عروسی کنند . همچنان این روزنامه نوشته است که افغانها کمیدی اشتباهات شکسپیر را بازی میکنند .

به همین ترتیب روزنامه انصاف و دیگران یا با نشر مطالب مشابه یی پرداخته اند و یا به سایر مسایل توجه کرده اند.

کابل باختر/ 7/ حوت

شماری روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که به دسترس قرار گرفته اند .

 درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را درمورد رویداد های جاری کشور و منطقه نشر کرده اند.

 روزنامه انصاف شماره امروز را با مطلبی زیر عنوان اگر نیروهای خارجی مستقر درافغانستان را اصلاح نکنند به سرنوشت انگلیس و شوروی سابق دچار خواهند شد، آغاز کرده و نیز درهمین صفحه  خبرداده که طرح بودجه ملی سال 1391 به مجلس نماینده گان ارایه شد.

 انصاف در همین صفحه زیر عنوان ، گیلانی و بیانیه ای که سرنوشت ساز خواهد خواهد بود به اظهارات صدراعظم پاکستان پرداخته مطلبی نشر نموده است.

هشت صبح برگ نخست را با نقل قول از سخنرانی معاون دوم ریاست جمهوری درمجلس نماینده گان آغاز کرده و از قول وی نوشته که گفتگو های صلح در غیاب مردم افغانستان نتیجه ای ندارد.

 این روزنامه در همین صفحه نوشته که دو تبعه خارجی در داخل ساختمان  وزارت داخله کشته شدند.

به نوشته این روزنامه ، روزنامه امریکایی واشنگتن پست نوشت که براساس اسناد سری فاش شده ، سفیر ایالات متحده در کابل ماه گذشته نسبت به پناهگاه های شورشیان درخاک پاکستان هشدار داده است . روز نامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام امریکایی نوشت که راین کراکر سفیر امریکادرافغانستان ماه گذشته گفته است که وجود پناهگاه های امن شورشیان طالبان و شبکه حقانی در خاک پاکستان باعث به خطر انداختن استراتیژی امریکادرافغانستان شده است.

هشت صبح درمطلبی به استقبال حکومت افغانستان از اقدام پاکستان پرداخته مطلبی را نشر کرده است .

 این روزنامه ، مطالبی را زیر عنوان های حسن نیت با تغیر برای اقدامات واقعی ، حکومت با چره های کهنه کابینه ای جدید می سازد و پروژه های توسعه ای با دشورای هایی همراه است، در برگهای دیگر این شماره نشر کرده است.

 سخن جدید نیز برگ نخست را با خبر ارسال طرح بودجه ای سال 1391 به مجلس نماینده گان آغازکرده و نیز درمطلب دیگر زیر عنوان کسب مقام قهرمانی جهان توسط حمید رحیمی مشت زن افغان نوشته ، حمید رحیمی مشت زن افغانستان توانست حریفی از بیلا روس را شکست داده و به مقام قهرمانی جهان در رشته مشت زنی " دبلیو بی یو " برسد.

 گفته میشود رحیمی توانست حریف خود " روسلان رودیچ " را در هشت روند " ضربه فنی " شکست دهد . حمید رحیمی مشت زن حرفه ای افغانستان در آلمان زنده گی میکند.

 سخن جدید درمطلب دیگر به افزایش تلفات برفکوچ دربامیان پرداخته مطلبی را نشر کرده است.

این روزنامه در صفحه اخیر از قول ولادی میر پوتین صدراعظم روسیه نوشته که مسکو قصد ندارد پیرو امریکا باشد اما روزنامه شاخص ، در سخن شاخص ، زیر عنوان آینده افغانستان در احاطه یک مثلث موهوم نوشته : نابودی طالبان و القاعده حذف ترور ووحشت ، بنیاد یک دولت قوی و متکی به خود بازساز ویرانی و نهادینه سازی ارزش های نوین انسانی از اهم مهمات بودندکه امریکا هنگام حضور در افغانستان به آن همت نموده بود و جامعه جهانی نیز برآن اجتماع جهانی کرده بود . از آن همت و اجماع جهانی بیش از ده سال می گذرد . اما جهان خود شاهد است که اوضاع این سازمان هرروز بی سامان تر از دیروز میشود و دشمن مسلط تر از هرروز .

 این روزنامه نیز در صفحه اخیر از قول پوتین نوشته که غرب به دنبال تغییر حکومت ایران است.

روزنامه تک در برگ نخست شماره دیروز به ماجراهای داخل رسانه ها و آینده پس از 2014 روزنامه نگاری درافغانستان پرداخته و نیز دربرگ نخست به درخواست حکومت پاکستان از طالبان به خاطر پیوستن به مذاکرات صلح توجه کرده چیز های نوشته است.

 روزنامه وحدت در برگ نخست زیر عنوان حمید رحیمی قهرمان " مشت زنی " جهان شد. به پیروزی این افغان ورزشکار توجه کرده مطلب مسبوطی را نشر کرده است .

 وحدت همچنان در برگ نخست خبرداده که دو تبعه خارجی در داخل وزارت داخله کشته شدند.

روزنامه وحدت همچنان در برگ نخست خبرداده که در ادامه تظاهرات علیه ناتو سه تن کشته و ده تن زخمی گردیده است.

 این روزنامه از قول وزارت داخله کشور نوشته افرادی که تظاهراترا به خشونت کشاندند مجازات خواهند شد.

 به همین ترتیب روزنامه وحدت دربرگهای دیگر شماره امروز مطالب بیشتری را نشر کرده است.