07 میزان 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

پیام ريیس جمهور به مناسبت تجلیل از روز جهانی دسترسی به اطلاعات

کابل/ 7 میزان /باختر دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دسترسی به اطلاعات...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 22/ اسد

شماری ازروزنامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درمورد رویداد های جاری کشور و منطقه نشر کرده اند.

 روزنامه وحدت برگ نخست شماره امروزی را با مطلبی زیر عنوان پارلمان برمصرف کمکهای جهانی نظارت میکند آغازکرده و دراین باره نوشته ، مجلس نماینده گان خواهان شفافیت در نحوه مصارف کمک های جامعه جهانی که در نشست توکیو برای افغانستان تعهد شده میباشد و میگوید که نظارت نماینده گان در مصارف این کمک ها شدید تر گردد.

 عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نماینده گان گفت که درده سال گذشته شفافیت در مصارف کمک های جامعه جهانی وجود نداشته و باید حکومت افغانستان دراین زمینه پاسخگوباشد.

 مردم بدخشان به کمبود مواد غذایی روبرو شده اند.

 عنوان مطلب دیگری است که روزنامه وحدت در برگ نخست نشرکرده است. به نوشته این روزنامه گزارشها از بدخشان می رسانند که مسدود شدن مرز تاجکستان با افغانستان مردم ولایت بدخشان را به مشکلات کمبود مواد غذایی روبرو کرده است.

وحدت همچنان در برگهای دیگر مطالبی را زیر عناوین ، کشته شدن سه سرباز ناتو به دست کارگر غیر نظامی، باشنده گان بدخشان خواهان برکناری فرمانده پولیس شدند که درکنار سایر مسایل نشر کرده است.

روزنامه سخن جدید برگ نخست را با بسته شدن چهار صد مرکز ناتو درافغانستان آغاز کرده و دراین مورد از قول آیساف نوشته ، آیساف گفته است که از مجموع هشت صد پایگاه ناتو درکشور چهارصد پایگاه آن تا به حال بسته شده است به نوشته این روزنامه بریان و اتسون آمر انجنیری نیروهای آیساف روز گذشته دریک نشست خبری گفت که از جمله چهارصد تاسیس بسته و یا منتقل شده بیشتر آن ها را تاسیسات نیروهای امریکایی تشکیل میدهد.

 این روزنامه در مطلب دیگر از قول وزیر مالیه کشور نوشته کمک های توکیو حیف و میل نخواهد شد. به نوشته این روزنامه دولت افغانستان به منظور بررسی و تدقیق در پروسه کمک های تعهد شده درنشست توکیو تشکیلی موسوم به بورد نظارتی و انسجام بین دولت و دونرها ایجاد نموده است.

به نوشته این روزنامه عمر زاخیل وال وزیر مالیه کشور که به منظور صراحت درخصوص برنامه های دولت درجریان کمک های جامعه بین المللی تاسال 2025 به مجلس نماینده گان فراخوانده شده بود، ضمن اشاره به مطلب اظهار داشت دولت طرح منطقی را برای استفاده از این کمک ها روی دست دارد.

 سخن جدید در برگهای دیگر شماره امروز به نشر سایر مطالب پرداخته است اما روزنامه آرمان ملی در مطلبی زیر عنوان ، حامدکرزی توازن قدرت در میان گروه ها به گونه لرزان حفظ میکند ، نوشته ، تغییر دررهبری میتواند تکان هایی را دروزارت های کلیدی افغانستان ایجاد کند ، این راجیف دریسلر تحلیلگر ارشد بخش افغانستان و پاکستان درانستیتوت مطالعات جنگ در واشنگتن می گوید ، سلب اعتماد شدن عبدالرحیم وردک و بسم الله محمدی از سمت های وزارت های دفاع و داخله باید در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میلادی بررسی شود.

آرمان ملی سرمقاله شماره امروزی را زیر عنوان گریه های خنده دار جلالتماب زاخیلوال ! نوشته و در مطلبی دیگر نوشته که حوض آب بازی پاکیزه ، مرکز روزه خوران در کابل است .

آرمان در برگهای دیگر شماره امروزی به مسایل توجه کرده مطالبی را نشر کرده است.

 به همینگونه برمی گردیم به روز نامه ماندگار ، این روزنامه در برگ نخست نوشته که وردک و محمدی قربانی انتخابات 2014 شدند.

همچنان این روزنامه در مطلب دیگر زیر عنوان ، بهاوی با یک پا در سکوی پنجم جهان ایستادنوشته کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که نثاراحمد بهاوی ورزشکار شجاع و با غرور افغانستان با یک پا درسکوی پنجم جهان ایستاد . نثاراحمد بهاوی درچهاربازی ، دو حریف خود راشکست داد ، اما او در بازی دوم و آخرش به دلیل آسیب دیده گی شدیدی که از ناحیه پاداشت مسابقه را به رقبایش واگذار کرد .

 پاکستان به امریکا تا مرزهای افغانستان را نبندید عملیات ها سودی ندارد مطلب دیگری است که ماندگار در برگ نخست نشر کرده و آورده است . یک مسوول بلند پایه پاکستاني روز گذشته اعلام کرد پاکستان به امريکا گفته است در صورتی که ارتش امریکا ابتدا کنترول مرز را در خاک افغانستان در اختیار نگیرد ، هرگونه عملیات ضد طالبان درمنطقه وزیرستان شمال پاکستان بی فایده خواهد بود.

 ماندگار همچنان در صفحه اول مطلبی را زیر عنوان مجلس درمورد پرونده فساد زاخیلوال تحقیق می کند که نشر کرده و درسایر صفحه ها به نشر سایر مسایل پرداخته است.

 به همینگونه روزنامه هشت صبح و دیگران در شماره های امروزی به نشر مطالب مشابه ای پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند.

کابل باختر/ 22/ اسد

نیروهای امنیتی کشور با گرفتاری یک گروپ تروریستی در ساحات مرکزی شهر کابل باردیگر یک توطئه تروریستی برجان محمدکریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری و حمله بر مقر پارلمان کشور را خنثی ساختند و این نمایانگر آماده شدن نیروهای امنیتی بخاطر خنثی سازی هرنوع توطئه میباشد.

مبصر بخش امنیتی آژانس باختر مینگارد ، موظفین امنیت ملی شب گذشته گروپی از افراد تروریست را که قصد داشتند امروز یکشنبه یک حمله دسته جمعی را بر مقر پارلمان کشور و منزل محمدکریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری انجام دهند گرفتار نمود دربین گرفتار شده گان یک تبعه کشور همسایه پاکستان نیز شامل است . تحقیقات اولیه بیانگر آن است که این توطئه چون گذشته بازهم درکشور همسایه و مسلمان پاکستان آنهم درماه مبارک رمضان طراحی شده بود. در جریان ماه مبارک رمضان که هنوز چند روز آن باقی مانده این سومین توطئه تروریستی درشهر کابل است که ازسوی نیروهای امنیت ملی کشف و خنثی میشود.

 به تاریخ 12 اسد منسوبان این اداره به عنوان سنگر داران حفاظت از عزت و آبرو وطن توانستند یک گروپ پنج نفری تروریستان را که در ساحه بتخاک در حومه کابل پنهان و برای انجام حملات دسته جمعی برتاسیسات دولتی آماده شده بودند از پا در آورند و توطئه سازمان یافته از آن طرف مرز را به هیچ مبدل سازند قبل ازاین ( بتاریخ دو اسد) معاون سخنگوی اداره امنیت ملی ازکشف دسیسه مبنی برحمله بریک هوتل پنج ستاره در شهر کابل خبرداد .

 درتوطئه اخیر که شب گذشته خنثی شد برنامه ترور محمدکریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری نیز شامل بود و این درحالیست که عین برنامه در اوایل سال نیز ازسوی تروریستان طراحی شده بود که از سوی منسوبان امنیت ملی کشف و بی اثر ساخته شد .

درکنار کشف این توطئه ها نیروهای امنیت ملی درجریان ماه اسد موفق شدند تا دو عضو تحریک جنبش اسلامی ازبکستان رادرتخار گرفتار نمایند سه عضو گروه طالبان را که برای حملات تروریستی درحومه کابل آماده شده بودند از ساحه موسهی گرفتار کردند سه تبعه پاکستانی را که برای انجام حملات تروریستی به ننگرهاراعزام شده بودند بازداشت شدند وقضایا دیگر.

 به باور آگاهان سیاسی و نظامی سازمانهای استخباراتی منطقه درتلاش اند تا درآستانه انکشافات جدید منطقوی برای طالبان كه چهره اصلی دربازی های سیاسی و استخباراتی منطقه اند جای مناسب دریافت نمایند تا آنها در آینده سیاسی از نقش و موقف بلندی برخوردار باشند .

 چنانچه مقامات امنیتی کشور و مشخصاً وزارت داخله افغانستان اعلام داشته که طالبان در فعالیت های شان در جریان ماه رمضان شدت بخشیده اند وواقعیات تروریستی ازدیاد یافته است با تاسف که همه این وقایع بار دیگر از آن طرف سرحدات آب میخورد .

 مداخلات بیرونی دركشورما ابعاد مختلف دارد این مداخلات از اعزام تروریستان گرفته تا حملات راکتی و توپخانه یی از جاسوسی تا توطئه های سیاسی ، اخلاگری های اقتصادی و فرهنگی را در برمیگیرد چشمان تیز و بینا ارگانهای امنیتی افغانستان توانسته تا اندازه زیادی در برابر چنین مداخلات و دیده درایی هاي بیرونی ایستاده گی نمایند.

 ازطرف دیگر دستگاه دیپلوماسی کشورنیز در راستا حل این گونه مشکلات ازطریق تفاهم و گفتگو کارهای را انجام داده مگر نتوانسته جلو مداخلات  بیرونی را بگیرد . کارشناسان سیاسی به این باور اندکه سازمانهای استخباراتی منطقه میخواهند تا افغانستان و کشور های کمک کننده این کشور که در راستای مبارزه با تروریزم همکاری دارند واداربه این سازند تا آنها به حل فرمایشی برخی از قضایا که از گذشته برمناسبات منطقوی تاثیر سوء داشته گردن نهند .

 درحالیکه حل این گونه قضایا به اراده ملی افغانها بستگی دارد که نمیتوان آن را با اعزام تروریست و طرح توطیه های تروریستی حل کرد . بهتر است معقول بیاندیشم و معقول عمل نمایم .

طراحان توطئه های تروریستی نباید فراموش نمایند که مي توانند با وحشت و دهشت کمرملت را که مردانگی و شجاعت آن الگو برای مردمان منطقه است خم نمایند موظفین امنیت ملی با کشف توطئه ها و دسیسه های اخیر پیام روشن را به دلالان خون و مرگ ارائه دارند که آنها سپر در برابر ارزش های ملی اند.

 ازطرف دیگر برای جامعه جهانی آنانیکه ده سال تمام در سرحدات این کشور در پی اعمال تروریزم وریشه کن سازی این پدیده زشت بودند لازم است تا سکوت را بشکنند و نسبت به مداخلات جریان بیرونی درافغانستان اعتراض نمایند و عليه آن به آن اقداماتی را انجام دهند درغیر آن تروریستان و حمایت کننده گان آنان که سازمان های استخباراتی اند با دیده درآیی بیشتر نه تنها كابل ، بل پایتخت های دیگررا در نقاط دیگر جهان هدف قرارخواهند داد و باردیگر این ضرورت پیش خواهد آمد تا با سازو برگ نظامی به جنگ تروریستان رفت .

کابل/21/اسد/باختر

قتل عساکر خارجی از سوی شماری از نظامی پوشان افغانی به یک درامه بی پایان تکمیل گردیده و مسوولان امنیتی افغان و بین المللی نتوانسته به این مشکل خاتمه بخشند.

در تازه ترین واقعه فرد که ظاهراً لباس ارتش افغان را به تن داشت در ولسوالی سنگین هلمند بر شماری از عساکر امریکایی که در یک نشست مشورتی فرا خوانده شده بودند آتش گشود و سه عسکر امریکایی را کشت. حمله بر نظامیان امریکایی در کمتر از یک هفته دومین واقعه است که عساکر خارجی در افغانستان با آن روبرو میشوند.سه شنبه گذشته یک عسکر نیروهای بین المللی از سوی دو فرد که لباس نظامیان افغان را بر تن داشتند در شرق کشور کشته شد.

همچنان یک نظامی افغان که قصد حمله بر سربازان ناتو را داشت از پا درآمد  حمله بر جان نظامیان خارجی آنهم در داخله قرارگاه های نظامی حرف تازهء نیست. قتل مربیون فرانسوی در یک مرکز تعلیمی در تگاب، قتل دو امریکایی در داخل قرارگاه وزارت داخله، قتل شماری از امریکایان در بیز هوایی درکابل، کشته شدن دو عسکر ناتو در غورماچ فاریاب، قتل یک عسکر ناتو در کنر، و واقعات مشابه در وردک، پکتیا، قندهار، و بخش های دیگرنمونه های از خشونت علیه نظامیان خارجی است که در لباس نظامیان افغان صورت گرفته ناتو میگوید که تنها در سالجاری عیسوي بیش از 30 نظامی خارجی در اینگونه وقایع کشته شده اند و معلوم نیست که این روند چه وقت و چگونه خاتمه خواهد یافت.

با آنکه مقامات مربوط گفته اند که روند استخدام عساکر را بر نهاد های امنیتی جدی تر خواهند ساخت تا از نفوذ افراد وابسته به شبکه های تروریستی جلوگیری شود مگر قرار که دیده میشود این مشکل حل نگردیده است. از طرف دیگر مقامات مربوط تاکید بر این امر دارند که همه مهاجمان منسوبان اردو وپولیس نیستند بل آنها هنگام حمله از لباس ارتش و یا پولیس استفاده کرده اند . و نسبت به آنانیکه به اتهام چنین حملات بازداشت و یا گرفتار شده اند برخورد جدی صورت خواهد گرفت. چنانچه اخیراً یک محکمه نظامی عامل قتل مربیون فرانسوی را به اعدام محكوم کرد.

به باور آگاهان سیاسی نفوذ در صفوف نهادهای امنیتی اکنون به یک اولویت کاری در سازمانهای استخباراتی منطقه تبدیل گردیده است سازمانهای استخباراتی منطقه به این فکر اند که با چنین کار از حجم تلفات گماشتگان خودمیکاهند برخلاف رقم تلفات نیروهای جانب مقابل را ازدیاد میبخشند.

در حالیکه حرف از نفوذ سازمانهای استخباراتی منطقه در اردوی ملی و پولیس ملی است.

اخیراً رحمت الله نبیل رییس اداره امنیت ملی افغانستان در شورای ملی افشا ساخت که موظفین آن اداره شماری از اتباع کشورهای ایران و پاکستان را که قصد داشتند با اسناد جعلی افغانی به نهادهای امنیتی افغان نفوذ نمایند گرفتارکرده است.

از این گفته های آقای نبیل چنین استنباط  میشود که حاملان قتل های نیروهای خارجی بیشتر پشتوانه سازمانهای استخباراتی منطقه را دارند که باید به آن پرداخت.

نیروهای امنیتی افغان در حالیکه برای گرفتن مسوولیت های امنیتی تا سال 2014 آماده میشوند به کمک های تسلحیاتی، لوژیستیکی، و آموزشی کشورهای خارجی به خصوص آن کشورهای که با افغانستان تعهدات درازمدت دارند نیازمنداست و هرگاه چنین حملات ادامه یابد بدون شک بر روند کمک های بین المللی با نهادهای امنیتی ما تاثیر گذار خواهد بود پس بر مسوولان امور لازمی است که تا نهادهای امنیتی را از شر دست درازی های کشورهای مغرض نجات دهند و فضا را برای ایجاد یک اردو و پولیس نیرومند مساعد سازند.

عبدالخالق

شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی که بدسترس قرار گرفته اند در شماره های امروز به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را در مورد رویداد های جاری کشور و منطقه نشر کرده اند.

روزنامه انصاب در برگ نخست نوشته که تروریستان حتی در ماه مبارک رمضان که ماه خیر و برکت است از قتل و کشتار مردم بیگناه ما دستبردار نیستند.

انصاف در مطلب دیگر زیر عنوان، افغانستان پر ازنیکپا و بهاویست اگر بگذارند! نوشته : این جمله از زبان عوام و خواص مردم افغانستان معروف است که افغانستان همه چیز دارد الا صاحب دستورو دولت مردان خدمتگذار ! « گزار » این سخن ما نیست، بلکه  کافی است يک نظرسنجی از مردم کشور خود داشته باشیم تا واقعیت قضیه بدست بیاید.

نویسنده، به همینگونه ادامه داده و دربرگهای دیگری شماره امروزی به نشر سایر مطالب پرداخته است.

سخن جدید دربرگ نخست نوشته، نیکپا افتخار آفرین شد، رییس جمهور تبریک گفت.

به نوشته این روزنامه، حامد کرزی رییس جمهوری کشور روز گذشته در یک تماس تیلفونی با ورزشکاران کشور در بازی های المپیک لندن پیروزی روح الله نیکپا تکواندو کار کشور را تبریک گفت.

روح الله نیکپا در رشته تکواندو روز پنجشنبه با شکست حریفان پولندی، افریقای مرکزی و بریتانیایی اش توانست به مدال برونز بازی های المپیک سال 2012 لندن دست یابد.

هند پیشنهاد  واحدی برای استخراج معادن ارایه می کند عنوان مطلب ديگری است که روزنامه سخن جدید دربرگ نخست چاپ کرده است.

این روزنامه از قول حامد کرزی رییس جهمور کشور نوشته که جنگ در ماه رمضان، مخالف با ارزش های اسلامی است.

به نوشته این روزنامه : رییس جمهور کرزی در بیانیه پانزده روزه  رادیویی اش از مخالفان مسلح خواسته است تا در جریان ماه مبارک رمضان از جنگ و خونریزی دست بردارند.

درین بیانیه آمده ا ست که " من در ماه مبارک رمضان از گروه های مخرب، دهشت افگن، خونریز که زیر نام اسلام و طالبان باعث، تخریب و تقلیل اسلام و مقام طالبان واقعی دین می گردند، ميطلبم که از اسارت ذهنی بیگانگان خود را آزاد کنند، تفنگ دیگران از شانه های شان دور اندازند و برای تامین منافع دیگران وطن را ویران و مردم مظلوم کشور را به خاک و خون نکشانند."

بیکاری  و  اعتیاد مردان، علل افزایش خشونت علیه زنان، ابراز نگرانی سازمان ملل متحد از تلفات غیر نظامیان در افغانستان از جمله عناوین دگری است که سخن جدید در برگ نخست چاپ کرده و در دیگر برگهای شماره امروزی به سایر مسایل پرداخته است.

روزنامه هشت صبح زیر عنوان با خط درشت درصفحه اول نوشته که دومین مدال المپیک درتاریخ افغانستان ثبت شد.

این روزنامه در مطلب دیگر   زیر عنوان، تكرانی " نی " از مداخله همسایه ها در رسانه ها نوشته : اداره " نی " حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از مداخله کشورهای همسایه در کار رسانه های افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

نی می گوید درین اواخر از طریق رسانه ها به مشاهده می رسد که کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و ایران در نظر دارند تا اتحادیه های نام نهاد حامی خبرنگاران را ایجاد نمایند تا از این طریق به نفع خود از یک سو آزادی بیان و رسانه ها را محدود و از سوي دیگر، میان جامعه خبرنگاران درزهای نفاق وتفرقه را ایجاد و ازین نهادهای خود ساخته ای خویش بهره بر داری های سیاسی نمایند.

اداره  نی، ایجاد چنین اتحادیه  های نام نهاد را توسط کشورهای همسایه نگران کننده خواند و از جامعه رسانه ای و خبرنگاري کشور می خواهد که در شناسایی این نهادها دقت بیشتر به خرج دهند و نگذارند، چنین نهادها فضای رسانه های کشور را مخدوش و محدود نمایند.

هشت صبح از قول حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در برگ نخست عنوان کرده است که جنگ راه حل هیچ منازعه ای نیست.این روزنامه در برگهای دیگری شماره امروزی به نشر سایر مسایل پرداخته است.

روزنامه ماندگار در برگ نخست نوشته که معاون ملاعمر آزاد خواهد شد.

به نوشته این روزنامه وزارت خارجه پاکستان گفته که با حکومت افغانستان در مورد آزادی ملا عبدالغنی برادر، عضو کلیدی گروه طالبان در گفتگو است. بازداشت ملا برادر تلاش پاکستان برای تخریب روند صلح عنوان شده بود.

ماندگار خبرداده که درماه جاری میلادی بیشترین تعداد نظامیان امریکایی خارج می شوند.

به نوشته ماندگار، روسیه خطاب به امریکا گفته که وضاحت دهید پس از 2014 چه می کنید . ماندگار دربرگهای دیگری شماری  امرزوی به نشر سایر مطالب پرداخته .

به همینگونه روزنامه وحدت و دیگران در شماره امروزی به نشر مطالب مشابه ای پرداخته اند و یا دنبال سایر مسایل شده اند.