05 ثور 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

دوررفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا ؛ بایرن مونیخ – ریال مادرید

کابل 5 ثورباختر دوررفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان باشگاه...

اعلامیه ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

کابل باختر 5 ثور دشمنان افغانستان و آزادی بیان امروز عبدالمنان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/11 حمل
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را در باره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشرکرده  اند.
روزنامه افغانستان ما برگ نخست را با مطلب ازقول رییس جمهور امریکا آغاز کرده و عنوان کرده است به زودی از سوریه بیرون خواهیم شد.
این روزنامه درمطلب دیگر زیر عنوان ، یک هزار نیروی تازه امریکایی به افغانستان رسیدند نوشته کرده است .
همزمان با آغاز فصل تازه جنگ درافغانستان پنتاگون از رسیدن یک هزار نیروی تازه امریکایی به کشور ما و جا به جایی این نیروها درقول اردوها و 36 کندک نیروهای افغان خبر میدهد.
مقام های پنتاگون میگویند که شمار این نیروها درحدود یک هزار تن است .
به گفته این مقام ها ، این نیروها آموزگارانی هستند که تجربه کافی جنگ را درافغانستان و عراق دارند و به گونه داوطلبانه حاضر به خدمت درافغانستان شده اند.
روزنامه افغانستان ما ، موضوع را به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه از قول معاون رییس جمهور عنوان کرده است برای مبارزه با فساد هنوز با چالش مواجه هستیم .
این روزنامه همچنان از قول نمایندگان کانگرس امریکا عنوان کرده  است به صورت دوامدار با تروریزم درافغانستان مبارزه میکنیم.
به نوشته این روزنامه : شماری از نمایندگان کانگرس ایالات متحده امریکا با رییس جمهور و رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی دیداربرحضور دوامدار برای مبارزه با تروریزم درافغانستان تاکیدکردند.
نانسی پلوسی ، رییس کانگرس ایالات متحده امریکا روزپنجشنبه دراین دیدار که در ارگ برگزارشده بود ، گفت کشورش درراستا استراتیژیک درافغانستان باقی خواهند ماند.
خانم پلوسی همچنین افزود :دست آوردها و پیشرفت های سه ساله حکومت افغانستان مملو از امید بوده است و با تطبیق برنامه های حکومت ، صلح و ثبات درافغانستان تامین خواهد شد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده ، درمطلب دیگر زیر عنوان ، راه اندازی بیش از 60 عملیات ویژه توسط نیروهای اردوی ملی دریک روز ، نوشته کرده است وزارت دفاع ملی میگوید که نیروهای اردوی ملی درشبانه روز پنجشنبه 69 عملیات ویژه و دربخش های گوناگون کشور برای ازبین بردن تهدیدات امنیتی و هراس افگنا نه ، راه اندازی کرده اند.
روزنامه موضوع را به همین ترتیب ادامه داده ، درصفحه های دیگر مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح دربرگ نخست عنوان کرده است 28 میزبان ، تاریخ جدید برگزاری انتخابات این روزنامه جزئیات دراین مورد را درصفحه دوم نوشته کرده است هشت صبح به توجه به تاریخ برگزاری انتخابات درافغانستان درصفحه دوم مطلب را زیر عنوان اعتماد قومی و سیاسی را اعاده کنید نشرکرده است.
هشت صبح همپنان درصفحه دوم زیرعنوان ، طالبان به روس ها شما پول بدهید ، سلاح را خودمان میخریم ، نوشته کرده است ، فرستاده ویژه روسیه درافغانستان ادعا های پنتاگون را مبنی براین که کشورش به طالبان سلاح میدهد رد میکند.
ضمیرکابلوف روزپنجشنبه دریک نشست خبری گفت که طالبان به نمایندگان روس ها گفته اند که این گروه سلاح مورد نیازشان را ازپولیس و نظامیان به صورت غیر قانون خریداری میکنند.
او افزودکه طالبان از روسیه به جای سلاح پول درخواست کرده اند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده ، درصفحه سوم عنوان کرده است مترجمان خواستار درج "روزمترجم" درتقویم کشور اند.
روزنامه هشت صبح درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است به همین ترتیب روزنامه ماندگار در شماره امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته و یادنبال سایر موضوعات شده است.ختم/ نالان

کابل 8 حمل باختر
نشست تاشکند با صدور بیانیه که در آن گفته شده به طالبان و داعش اسلحه ندهید خاتمه یافت.
مفسر آژانس باختر مینگارد: نشست صلح و انکشاف افغانستان که به ابتکار دولت ازبکستان و به ریاست مشترک افغانستان و ازبکستان با شرکت وزرای خارجه و نمایندگان «21» کشور جهان و سازمان های معتبر بین المللی برگذار شده بود خاتمه یافت.
این نشست با حرف های دلگرم کننده آغاز گردید و فرجام آن نیز با پیام مثبت همراه بود.
شرکت کننده گان در پایان این اجلاس در پای بیانیه امضا کردند که دیدگاه و موضع شرکت کننده گان این نشست را نشان میدهد.
شرکت کننده گان با هر گونه حمایت مالی، تسلیحاتی با طالبان و داعش مخالفت کردند، آنها با تاکید گفتند «که همه کمک های امنیتی به افغانستان باید از مسیر دولت این کشور تامین شود و هرگونه حمایت مالی و تسلیحاتی با گروه طالبان و داعش به شدت مخالفت شده و این کار به عنوان مایه بی ثباتی افغانستان و تداوم جنگ تلقی می شود.»
همچنان شرکت کننده گان از طالبان خواستند تا مسوولیت های شان را برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان درک کنند، ضمناً آنها حملات اخیر تروریستی در افغانستان را وحشتناک خواندند و ضمنأ نکوهش این گونه حملات با مردم افغانستان ابراز همدردی شده است.
این بیانیه امیدواری های زیادی را در میان مردم افغانستان و مردمان منطقه که به گونه یی از انکشافات جنگ و بی ثبات در افغانستان متاثر اند به میان آورده است مگر آنچه مهم است تحقق وعده ها و تعهدات شرکت کننده گان این اجلاس می باشد.
قبل از برگزاری نشست تاشکند ما شاهد انکشافات تازه در قضیه افغانستان بودیم، انکشافات که نامیمون ومایوس  کننده بود ، سفیر امریکا در کابل حرف های به آدرس شماری از کشورهای همسایه افغانستان داشت که گویاً طالبان را کمک تسلیحاتی میکنند و به همین ترتیب کشورهای دیگر، امریکا را متهم به انتقال داعشی ها در افغانستان کردند، در کنار این مسایل طالبان به زیربناها در افغانستان حمله کردند و پایه های برق را تخریب کردند که برق وارداتی ازبکستان را انتقال میداد.
شماری از کشورهای شرکت کننده در نشست تاشکند، مانند پاکستان کشورهای اند که متهم به حمایت از طالبان و داعشی ها در افغانستان میباشند همین کشورها نیز در پای بیانیه امضا کردند که به طالبان کمک های تسلیحاتی و لوژستیکی و مالی می نمایند، آیا ان کشورها که در صدد ضربه زدن به منافع یکدیگر در میدان افغانستان اند طالب  و داعش را افزار ساخته اند این تعهد آنها که دیگر برای طالبان اسلحه نمیدهیم چه مفهومی خواهد داشت؟
رقابت های قدرت های بزرگ و قدرت های منطقه یی همچنان در میدان افغانستان ادامه دارد و هر کی کماکان روی منافع خود در حرکت اند پس چه تضمین وجود دارد که دیگر با طالبان ویا داعشی ها کمک های تسلیحاتی نمی شود؟
انکشاف ها روی قضیه افغانستان در ماهها و سالهای اخیر نشان میدهد که معامله گری ها، کنار آمدن ها و کنار رفتن ها همچنان ادامه دارد و حمایت کننده گان طالبان و داعشی ها واضح تر و مشخص تر شده اند، در چنین رقابت ها چه تعریفی از همکاری و همگرایی منطقه یی داده میتوانیم؟
با تاسف قدرت های بزرگ، افغانستان را خط حایل ساخته اند و هر کدام برای متوقف ساختن جانب مقابل، افغانستان را میدان انتخاب کرده اند، حرف دقیق این است که مشکل افغانستان ابعاد پیچیده و بغرنج بیرونی دارد که با محاسبه غلط بیرونی ها حادتر و جدی ترشده است اگر جهانیان و منطقه خواستار تغییر مثبت در افغانستان اند به تعهدات شان عمل کنند، حرف های قشنگ و شیرین دیپلوماتیک راه حل نیست.# تحلیل سیاسی

کابل باختر/ 8/ حمل
شمارمحدود از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار و گزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه ویسا ، دربرگ نخست خبرداده است که طالبان از دیدار هیئت حکومت افغان دردفتر قطر با طالبان انکار کرده است.
این روزنامه زیر عنوان پنتاگون دربخش حسابدهی سه میلیارد دالر کمک به افغانستان مشکل دارد ، درصفحه اول نوشته کرده است نهاد نظارتی وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که پنتاگون از سرنوشت 95000 عراده وسایطی که به دسترس نیروهای افغان قرار داده به گونه مناسب آگاهی ندارد وهم نمی داندکه به ارزش میلیون ها دالر تیل و سایر اکمالات به اهداف مطلوب بکار رفته است و یا خیر .
به نوشته این روزنامه براساس یک گزارش تازه ریاست تفتیش وزارت دفاع ایالات متحده این نهاد نظارتی دریافته که قوماندانی مشترک انتقال امنیت درافغانستان در حسابدهی کامل آن سه اعشاریه یک میلیارد دالر مشکل دارند که ازسال 2014 تا 2017 برای کمک به اردو و پولیس افغان در اختیار حکومت افغانستان گذاشته است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه اول خبرداده است که تاجکستان ادعای امریکا درباره انتقال سلاح ازطریق این کشور به طالبان را تکذیب کرد.
همچنان روزنامه ویسا ، از قول رییس ستراتیژیک روابط خارجی ایران نقل کرده است امریکا درانتقال تروریست ها به افغانستان نقش دارد.
به نوشته این روزنامه رییس شورای ستراتیژیک روابط خارجی ایران گفت ، گزارش های دریافتی نشان میدهدکه بعضی از کشورهای جنوبی خلیج فارس باعث تاسف است روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه به تقابل روسیه و غرب توجه کرده زیر عنوان ، روسیه و غرب درآستانه یک تقابل جدید نوشته کرده است ، اصلاً موضوع تقابل او نها با غرب درحقیقت بعداز جنگ دوم جهانی به میان آمد. روسیه درجنگ دوم در صف کشورهای غربی مانند امریکا ، انگلیس وفرانسه دربرابر جرمنی قرارگرفت دراین جنگ ایتالیا و جاپان درکنار جرمنی قرار داشتند . اما جرمنی نسبت به عدم مدیریت خوب جنگ شکست خورد خصوصاً در مقابل قوای روسی .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه از قول محمد بن سلمان آورده است ، تمرکز عربستان روی گسترش وهابیت درجهان به خواست امریکا شود.
به نوشته این روزنامه سرمایه گذاری عربستان روی گسترش وهابیت به خواست همپیمانان در دوره جنگ سرد و با هدف جلوگیری از حضور و نفوذ اتحاد جماهیرشوروی درکشورهای جهان اسلام صورت گرفت.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی درصفحه اول خبرداده که چرخبال های ناشناس در افغانستان به تروریستان سلاح می رساند.
این روزنامه درمطلب دیگر ازقول رییس جمهور ازبکستان عنوان کرده است . طالبان برای گفت و گو با حکومت افغانستان آتش بس کنند.
آرمان ملی جزئیات دراین مورد را درصفحه هفتم نوشته کرده است .
آرمان ملی ، درصفحه دوم سرمقاله شماره امروزی را زیر عنوان از تلاش جامعه جهانی برای تامین صلح درکشور حمایت شود.
پاکستان درتلاش راه اندازی دسیسه برضد صلح افغانستان عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه سوم نوشته کرده است.
درد مردم به زودی مداوا نخواهد شد ، مطلب دیگری میباشدکه این روزنامه درصفحه دوم نشر کرده است .
روزنامه ارمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
به همین ترتیب روزنامه ماندگار درشماره امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته و یا دنبال سایر مطالب شده است.  ختم/ نالان

کابل باختر  7 حمل
با افتتاح فابریکه تولید قطعات پیش ساخت ساختمانی ،گام به سوی اعمار ساختمان های باکیفیت ومعیاری در کشور بر داشته شد.
مفسرآژانس باختر مینگارد: رییس جمهور غنی روز گذشته فابرکه تولیدی قطعات پیش ساخت را افتتاح کرد.
افتتاح این فابریکه که قطعات پیش ساخت ساختمانی را تولید میکند، میتواند گام در راستای ساخت وساز در افغانستان باشد این کار قبلا" در فابریکه خانه سازی انجام میشد.
فابریکه که از اثر جنگ هاوتحولات نامیمون دیگر از کار افتاده مگر امروز مسوولان با درک از اهمیت وویژگی های ان فابریکه تولید قطعات پیش ساخت را ایجاد کردند، تا بر نیازمندی های که در خصوص اعمار مسکن در کشور وجود دارد پاسخ گویند.
افتتاح فابریکه در نخستن روز های سال نو هجری خورشیدی وهمزمان با آغاز سال نو تعلیمی است.
اشرف غنی رییس جمهور اسلامی افغانستان هنگامی نواختن زنگ مکتب یاد اور شد بود که در افغانستان بیشتر از نصف مکاتب ساختمان ندارند واین خود یک معضل جدی در راه نظام اموزش وپرورش در کشور است به همین ترتیب ادارت ونهاد های دیگر بامشکل نبود مسکن وساختمان مواجه اند. ضمنا" باز گشت دو باره مهاجران به کشورإزدیاد نفوس در شهر ها وعوامل دیگر مساله دسترسی به مسکن را جدی تر ساخته است.
تقاضا روز افزون به مسکن سبب شده تا حیاتی ترین مساله در زندگی مردم که خانه وسر پناه است به یک تجارت پر منفعت تبدیل شود که  درآن کیفیت معیار نه بل معیار سود جویی مالی بوده است.
مگر حالا با ایجاد فابریکه یاد شده، وزارت شهر سازی ومسکن برای ایجاد ساختمان های باکیفیت، تجدید تعهد کرده است. رییس جمهور غنی که در نشست بر کار این فابریکه باور مند است اظهار داشته که اکنون ساختمان ها با شفافیت، کیفیت وقیمت پایین ایجاد میشود ودولت روی احیا ساختمان های تاریخی، ایجاد مسکن  واحیای تاسیسات دولتی تمرکز دارد .
اوبر ازدیاد ظرفیت تولید در فابریکه تولیدی قطعات پیش ساخت تاکید دارد ضمنا" از سکتور خصوصی خواست تا دراین بخش سرمایه گذاری نمایند.
  اگر بر گذشته تولیدمسکن در افغانستان بخصوص پانزده سال گذشته دقیق شویم بیشترین ساختمان ها باکیفیت پایین اعمار گردیده که نگران های خود را داشته است مگر حالا با فعال شدن این کار خانه وتعهد برای عرضه مواد وساختمان باکیفیت نگرانی مردم کاهش خواهد یافت واین خود یک  اقبال بزرگ است.
افغانستان که از لحاظ طبیعی اقلیم و شرایط خود را دارد و بیشتر از هر کشور دیگر در  منطقه از ناحیه طبعیی با تهدید مواجه است ومد نظر داشتن ساختمان های معیاری با کیفیت یک خبر خوش است که در ان کیفیت مدنظر است نه تجارت ایجاد فابریکه تولیدی قعطات پیش ساخت  هم زمان با طرح ایجاد سمنت در ولایت  سمنگان و سرعت بخشیدن در  کار اعمار فابریکات سنمت در هرات است که نشان میدهد دولت برای  روند ساخت و ساز در کشور را جدی گرفته در تلاش است تا افغانستان را در این بخش از وابسته گی های راهی بخشد و به خود کفایی برساند. تحلیل سیاسی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL