04 سرطان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس‌جمهورغنی خطاب به کودکان ایتام: عید به شما تعلق دارد و عید تان مبارک باد

رئیس‌جمهورغنی خطاب به کودکان ایتام: عید به شما تعلق دارد و عید تان مبارک باد

کابل باختر 4 سرطان محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان و بانوی...

تيم ملي كركت كشور دست آورد ديگر را  ثبت كارنامه كرد

تيم ملي كركت كشور دست آورد ديگر را ثبت كارنامه كرد

كابل باختر 4 سرطان عضويت دايمي شوراي جهاني كركت ،...

بازار گران فروشان پايان يافت

بازار گران فروشان پايان يافت

كابل باختر 4 سرطان با حلول عيد، بازار گران فروشان ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 31/ ثور
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه ویسا دربرگ نخست ازقول شماری از وکلای نورستان عنوان کرده است داعش دربخش های مختلف نورستان سرباز گیری میکند.
به نوشته این روزنامه شماری از نمایندگان مردم نورستان درولسی جرگه و اعضای شورای ولایتی این ولایت میگویند گروه داعش فعالیت های مخفی و سرباز گیری را دربخش های نورستان آغازکرده است .
آنان میگویند دو اب ، مندول ، وانت ، وایگل ، وامه و نورگرام ولسوالی های هستند که درحال حاضر داعشیان درآن جلب و جذب افراد آغاز کرده اند .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر درصفحه اول خبرداده که حمله برنمایندگی نوی کابل بانک سه کشته و 31 زخمی به جا گذاشته است روزنامه ویسا همچنان درصفحه اول از قول ناتو آورده است ماموریت خود به شکل ماموریت مشروط ادامه خواهیم داد.
به نوشته این روزنامه ناتو ومتحدینش یک بار دیگر تعهد همکاری های دراز مدت خود باافغانستان را تجدید کرد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر به انتخابات درایران توجه کرده زیر عنوان حسن روحانی برای بار دوم به حیث رییس جمهور ایران انتخاب شد به این موضوع پرداخته است.
روزنامه ویسا درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه آرمان ملی دربرگ نخست خبرداده که جنرال دوستم تعبید نه بل برای رایزنی با متحدان بیرونی خود به ترکیه رفته است.
آرمان ملی درمطلب دیگر از قول یک عضومجلس نماینده آورده است که عربستان به تروریستان داعشی درافغانستان کمک مالی میکند.
درپیوند به این موضوع از قول شهروندان کابل آورده است اشرف غنی این موضوع را درکنفرانس سران کشورهای اسلامی مطرح کند.
این روزنامه سرمقاله شماره امروزی را زیر عنوان پاکستان حامی داعش است نوشته کرده است به نوشته این روزنامه داعش پدیده نوی است که درخاور میانه عرض اندام کرد و در کوتاه مدت آوازه خون آشامی و بیرحمی و شدت دراعمال شان که بیشترینه به گردار خوارج شباهت  داشت عالمگیرشد .
این گروه افراط گرای خون آشام خون های هزاران انسان بیگناه را درعراق و سوریه ریختند درنتیجه خاورمیانه پس از جنگ عراق و ایران وامریکا درمنطقه یک باردیگر گرفتار ویرانی وتباهی بزرگی شد.
اکنون سه سال و اندی از شکل گیری داعشیان میگذرد و ازیک و نیم سال به اینسو این گروه درافغانستان نیز شکل گرفته است و کارنامه آنان درعراق وسوریه را دراین کشورنیز زنده کرده اند روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه ماندگار درصفحه سوم عنوان کرده است.
کمرداعش درافغانستان شکسته شده است.
به نوشته این روزنامه نیروهای ویژه ارتش ایالات متحده امریکا واردوی ملی افغانستان از آغاز ماه مارچ به این طرف 750 تن از جنگجویان گروه تروریستی داعش را درافغانستان کشته اند.
مقامات اردوی ایالات متحده امریکا روز جمعه گفتند که درجریان عملیات مشترک نیروهای امریکایی و افغانستان علیه مواضع داعش شبکه پیچیده یی از تونل ها ، مراکز اکمالاتی ، عملیاتی و طرح ریزی این گروه تروریستی نیز از بین برده شده اند.

روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه دوم مطالب چون حذف دوستم ، حذف یک نفر نیست!  سردرگمی درافغانستان را نشر کرده است.
ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
 

کابل باختر/ 30/ ثور
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
روزنامه ویسا دربرگ نخست ازقول سرمنشی سازمان ناتو عنوان کرده است نیروهای ناتو درافغانستان ماموریت جنگی نخواهد داشت.
به نوشته این روزنامه، درآستانه برگزاری نشست سران ناتو در بروکسل ، سرمنشی این سازمان میگویدکه نیروهای خارجی درافغانستان باردیگر درجنگ دراین کشور سهم نخواهند گرفت.
نیس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو پنجشنبه دریک نشست خبری تاکید کرد که نیروهای افغان توانمند و حرفه یی استند و مسوولیت امنیت کشور شان را به گونه کامل به دوش دارند.
روزنامه ویسا ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته اما درصفحه اول زیرعنوان ، استعمار ، هنوز مصروف تفتیش است نوشته کرده وقتی نامی از اروپا و امریکا میشنویم فوراً چهره خشن استعمار فراروی مامجسم میشود . انگلیس دراین امر نسبت به اقران سبقت دارد و ازهمین رو تا جنگ دوم جهانی" 45-1939"بحیث بزرگترین قوت نظامی دنیا شناخته میشود.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر زیرعنوان مردم ایران دیروز برای انتخاب زعیم آینده شان رای دادند، به نوشته این روزنامه مردم ایران دیروز برای انتخاب زعیم آینده شان به صندوق های راهی دهی رفتند.
درانتخاب دیروز ایران رقابت اساسی بین رییس جمهور فعلی حسن روحانی که نسبتاً میانه رو است وملا ابراهیم رئیسی که شخص محافظ کار میباشد جریان دارد.
روزنامه ویسا ادامه مطلب را درصفحه پنجم نوشته درصفحه اول ازحمله اتباع ترکیه برپناهجویان خبرداده و نوشته است که دراین حمله سی تن کشته و زخمی شده اند روزنامه ویسا درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه افغانستان ما ، دربرگ نخست ازقول محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان ، عنوان کرده است ولایت های مرکزی قلب متحرک افغانستان میشود.
روزنامه افغانستان ما ، جزئیات پیرامون عنوان فوق را درصفحه دوم نوشته است، رییس جمهور غنی درمراسم افتتاح کار ساختمانی سرک یکاولنگ – دره صوف درولایت بامیان گفت با عملی شدن این پروژه مناطق مرکزی به قلب متحرک افغانستان مبدل خواهد شد.
رییس جمهورکه دررائس یک هیئت عالی رتبه دولتی روز پنجشنبه 28 ثور به بامیان رفته بودگفت، دولت ها درگذشته ازمردم مناطق مرکز قرض دار مانده است و ما امروز با افتتاح این پروژه قسط قرض خود را پرداخت کردیم و با تطبیق پروژه های بعدی قسط های بعدی را خواهیم پرداخت .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه مطلب دیگر را زیر عنوان ، شمال به جنوب وصل میشود، درپیوند به افتتاح کارساختمانی سرک یکاولنگ دره صوف نوشته است .
روزنامه افغانستان ما درمطلب دیگر ازقول وزیر داخله کشور آورده است مخالفین مسلح دولت به اهداف شان رسیده نمی توانند.
روزنامه افغانستان ما ، درصفحه پنجم اخبار مربوط به رویداد های جهانی نوشته است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ماندگار، درصفحه عنوان کرده است اتهامات متقابل برروسیه و امریکا درجنگ افغانستان این روزنامه درصفحه پنجم درمورد نوشته است سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که امریکا درافغانستان دست آوردی نداشته زیرا درگیری ها ادامه دارد و تولید مواد مخدر نیز افزایش یافته است .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر درهمین صفحه ازقول وزیر داخله کشور آورده است وزیر داخله حمایت برخی کشور ها ازمخالفان مسلح افزایش می یابد روزنامه ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است. ختم/ نالان

کابل باختر/ 27/ ثور
شماری محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درباره رویداد های جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه ویسا ، دربرگ نخست از قول لوی درستیزامریکا عنوان کرده است گروه های تروریستی درافغانستان ومنطقه میخواهند حملاتی را درغرب انجام دهد.
به نوشته این روزنامه جنرال جوزف دنفورد لوی درستیز اردوی ایالات متحده امریکا هشدار میدهد که اکنون چندین گروه تروریست فعال درافغانستان آرزوی راه اندازی حمله های مرگبار را درغرب درسر می پرورانند.
دنفورد تاکید می ورزد که هژده تا نزده گروه تندرو در افغانستان و منطقه فعال استند و این گروه ها می خواهند حملات مشابه حمله یازدهم سپتمبررا درغرب راه اندازی نمایند.
روزنامه ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته اما درصفحه اول از ملاقات نماینده ملل متحد برای افغانستان باحکمتیار خبرداده است.
به نوشته این روزنامه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد " یو ناما " درافغانستان با پخش خبر نامه ای از دیدار تادامیچی یا ماموتو رییس این دفتر و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی درکابل خبرداد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر از قول وزارت داخله عنوان کرده است نیروهای امنیتی ولسوالی قلعه ذال را از طالبان پس گرفتند.
به نوشته این روزنامه طالبان مسلح اسناد و تاسیسات دولتی این ولسوالی را حریق کرده اند ونیروهای امنیتی درحال تصفیه روستا ها هستند.
جزئیات بیشتر دراین باره را درصفحه پنجم ارائه کرده است این روزنامه همچنان در صفحه اول از قول سناتوران معترض عنوان کرده است، امتحان کارمندان اداره تذکره های برقی لغو شود.
روزنامه ویسا درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه عدالت و توسعه برگ نخست را با عنوان از شعار های قومی تا نمبر پلیت های قومی آغاز کرده درهمین صفحه همچنان قسمت چهارم بررسی قانون اساسی دوره امانی را نشر کرده است.
این روزنامه درمطلب دیگر زیر عنوان از ضعف استراتیژی زراعتی تا افزایش کشت موادمخدر نوشته است معاون وزارت مبارزه با موادمخدر اعلام کرده است که کشت موادمخدر درافغانستان افزایش یافته است و ازاین بابت نگرانی های خودش را ابراز داشته است.
اما ابراز نگرانی نمی تواند دردی را دوا کند ازطرف دیگر معاون وزارت مبارزه با موادمخدر از دست همسایه های کشور شکایت میکند . او میگوید همسایه های افغانستان درزمینه مبارزه با مواد مخدر همکاری نمیکنند همین امر موجب میشودکه کشت موادمخدر درافغانستان افزایش یابد روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه به تحصن استادان دانشگاه بامیان توجه کرده و خبرداده که استادان دانشگاه بامیان وارد چهارمین روز شد.
این روز نامه همچنان درصفحه اول خبرداده که رییس پولیس میدان هوایی کابل پناهجویان اخراج شده از دنمارک را لت وکوب کرده است.
نگرانی ها از افزایش کشت و تولید موادمخدر درسال جاری ، عنوان مطلب دیگری میباشد که روزنامه درصفحه اول نشر کرده و در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه افغانستان ما ، درصفحه اول خبرداده که افغانستان دوازدهمین کشور زلزله خیز جهان است .
این روزنامه درمطلب دیگر خبرداده است که روند ثبت بایومتریک سربازان و افسران اردوی ملی پایان یافته است.
روزنامه افغانستان همچنان دراین صفحه خبرداده که درچهارماه نزدیک به یک هزار کودک درافغانستان کشته و زخمی شده اند  روزنامه افغانستان ما ، در صفحه اول و دیگر صفحه دنبال مطالب بیشتر شده است.ختم/ نالان

کابل باختر 26 ثور
رئیس جمهور غنی تاکید دارد که صلح واقعی زمانی تحقق و دوام می یابد که مردم افغانستان، زن و مرد، حقوق اساسی خود را مصون از تعرض احساس کنند و به حقوق خود نایل شوند
مفسر آژانس باختر مینگارد: کابل روز گذشته شاهد برگزاری چهارمین – سمپوزیم زنان افغانستان بود که زیر نام ( زنان افغان پیام آوران صلح) دایر شد.
در این سمپوزیم ابعاد مشکلات که، زنان افغان با آن مواجه اند بررسی میشود
رئیس جمهور غنی در کار آغاز سمپوزیم تاکید بر آوردن صلح در افغانستان در چوکات قانون اساسی کشور نمود و یاد آور شد که صلح واقعی زمانی تحقق و دوام می یابد که مردم افغانستان، زن و مرد، حقوق اساسی خود را مصون از تعرض احساس کنند و به حقوق شان نایل شوند ما تعهد مطلق داریم که تنها در چهارچوپ قانون اساسی و حفظ حقوق مردم به صلح پایدار خواهیم رسید.
رئیس جمهور یاد آور شد که طی قرن ها، زنان کشور ما پشتیبانان راستین زند گی و صلح بوده اند و ضرورت است تا دیدگاه و نظریات شان در خصوص صلح و مسایل جاری کشور شنیده شود زیرا درک دیدگاه زنان در باره حیات ملی و عرصه های مختلف و دولت داری اهمیت بنیادی دارد. در حالیکه ادامه جنگ یک عامل عمده و مهم در بی عدالتی جنسیتی بوده و زنان قربانی اصلی ناامنی ها و خشونت ها هستند.
این سمپوزیم در حالی برگزار میشود و نقش زنان افغان در آن بررسی میگردد که زنان و اطفال قربانیان اصلی جنگ در این کشور اند در حالیکه نقش آنها در جامعه به خصوص تصمیم گیری های سیاسی چندان محسوس نیست و فعالان حقوق زن میگویند که نقش زنان در کشور بیشتر کلیشه یی و نمادین است و پروسه صلح هم بیشر در انحصار آنان است که خود عامل جنگ بوده اند و با هم دیدگاه سلیقه یی دارند در حالیکه پروسه صلح نمی تواند یک روند منحصر به مردان باشد
آگاه سیاسی بخصوص فعالان حقوق زن به این باور اند که قانون اساسی وسایر قوانین افغانستان جایگاه زن رادرجامعه مساوی بامردان تعیین کرده است درحالیکه به حاشیه راندن  زنان  در مسایل کشوری میتواند یک بی عدالتی اجتماعی ونادیده گرفتن دیدگاه ونظر نصف از اعضای جامعه باشد.
اگر به چگونگی مسایل جنگ و صلح درکشور دقیق شویم متضررین اصلی درجنگ زنان و اطفال اند ، آنها اسلحه ندارند که با کسی بجنگند ویا یک نیروی مسلح را سوق واداره کنند درحالیکه درمیدان جنگ به شهادت میرسند ویا هم عزیزان ونزدیکترین وابستگان شان را از دست میدهند و درمسایل صلح هم این زنان اند که باعاطفه برخورد میکنند ومیانجی خوب برای طرف های درگیر بوده میتوانند.
مگر درافغانستان حقوق زنان آنگونه که قانون آن راتعریف نموده مراعات نمیشود . زنان درتمامی عرصه های زندگی بامشکلات جدی مواجه اند  ،دلیل آنهم به دید سنتی دربرابر زنان ، مقررات وقوانین سخت محیطی و سمتی برمیگردد که درآن ارزش زن کاهش یافته و در پی هر منازعه که رخ میدهد وعامل هم معلوم میباشد .
این زنان اند که با بد دادن قربانی میشوند حتا در مسایل اقتصادی این زنان اند که قربانی میدهند مواردی دیده شده که زنان ودختران با مواشی تبادله شده اند وزنان بی عدالتی های جنسیتی زیادی را شاهد اند که میتواند نا بسامانی های اجتماعی را جدی تر سازد.
زنان درطول تاریخ و حیات بشری ثابت ساخته اند که توانمندی اجراء بسا از امور حتا مسایل بغرنج وپیچیده راداشته اند.
باور ها بر این است که تحقق حقوق زن و رعایت این حق دراجتماع  و محیط به بحث زیاد نیاز ندارد زیرا قوانین کشور ازیکطرف وقوانین وضابطه های دینی ازطرف دیگر حقوق زنان رادرکشور تثبیت نموده است یعنی اگر قانون به گونه درست تحقق یابد ودساتیر دینی وشرعی درحصه زنان مراعات گردد دیگر ضرورت به نگران بودن ازحقوق زنان درجامعه نخواهیم داشت و این امر زمانی امکان پذیر است که همه درمعرفی و تعریف قانون و رعایت آن بسیج شویم .
ختم/ تحلیل سیاسی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL