29 اسد 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

جلسه کمیته مشترک ژورنالیستان و رسانه ها برگزار شد

جلسه کمیته مشترک ژورنالیستان و رسانه ها برگزار شد

کابل باختر 29 اسد جلسه کمیته مشترک ژورنالیستان و رسانه ها...

چالش زون پایتخت درمورد عرضه خدمات شهری شناسایی میگردد

چالش زون پایتخت درمورد عرضه خدمات شهری شناسایی میگردد

کابل باختر 29 اسد شناسایی چالش ها و تحقیق پیرامون مطالعه...

چین دربخش تحقیقات فرهنگی با وزارت اطلاعات وفرهنگ، همکاری میکند

چین دربخش تحقیقات فرهنگی با وزارت اطلاعات وفرهنگ، همکاری میکند

کابل باختر29 اسد پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 26/ سرطان
شمار محدود ازرسانه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
روزنامه مدنیت دربرگ نخست زیرعنوان ، روشنایی هم از مردم دریغ میشود. نوشته است همین که گرمای تابستان به سراغ شهریان بی شهریار کابل رسید جریان برق هم با قطع ووصل شدن های نامنظم شروع کرد . دردوفصل زمستان و تابستان که مردم بیش از هرزمان دیگر به برق نیازدارند برقی و جود ندارد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده است و درمطلب دیگر زیر عنوان ، زمزمه فروش زمین های سیلو آنکه نان می داد با میلیارد ها افغانی سرمایه خاک میخورد نوشته :آنکه نان می داد با میلیارد ها افغانی سرمایه خاک میخورد سیلوی مرکز بامیلیارد ها افغانی سرمایه و صدها کارمند وحدود 100 جریب زمین درقلب شهر کابل از چندین سال بدین سو به دلیل نا معلومی فعالیت اش متوقف شد و خاک میخورد مرکزی که درسال 1348 خورشیدی به توسعه رسید و روزانه 400 تن آرد تولید میکرد که حدود 120 تن آن به انواع نان پخته میشد اکنون تصدی سیلوی مرکز به صورت کامل متوقف است و هیچ گونه فعالیتی ندارد باید از عایدات این تصدی معاش دریافت کنند وزارت زراعت نیز هیچ بودجه یی عادی و انکشافی برای این تصدی مدنظر نمیگیرد.
روزنامه همچنان ادامه داده این روزنامه درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
روزنامه هشت صبح برگ نخست شماره امروزی را با مطلب زیر عنوان محورمردم یا شعار بازگشت مشروعیت سیاسی اعلام موجودیت آغازکرده است ودرصفحه دوم زیرعنوان طالبان نباید حاشیه امن داشته باشد نوشته است قتل ابوسعید رهبر شاخه خراسان داعش درافغانستان نشان میدهد که نیروهای بین المللی این گروه تروریستی را درافغانستان هم دشمن اصلی میداند.
درگذشته هم ائتلاف بین المللی ضد ترور القاعده را دشمن اصلی می دانست به همین دلیل بودکه رهبران القاعده یکی پی دیگر کشته شدند یا در پاکستان به دام افتادند اما گروه طالبان تقویت شد.
تمرکز نیروهای بین المللی به القاعده و بعدبرداعش برای گروه طالبان نوعی حاشیه امن ایجادکرد پاکستان هم به دلیل حمایت از گروه طالبان سرزنش نشد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه از امضای تعهد نامه ای برای عصری سازی گمرک ها و حکومت داری خوب خبرداده است .
چهل فارم ماهی پروری درارزگان ساخته می شود عنوان مطلب دیگراست که این روزنامه درصفحه دوم نشرکرده است.
هشت صبح درصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی دربرگ نخست زیر عنوان انگور باکیفیت هرات محروم از بازار خارجی نوشته است. هرات بیش از 38 نوع انگور را درخود پرورش میدهد که هرکدام ازکیفیت خاصی برخوردار است اما هنوز زمینه صادرات خارجی این محصول به خارج ازکشور مهیا نشده است روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه دوم مطلب را زیر عنوان حکومت اصلاح شود نشرکرده است.
روزنامه آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
ختم/ نالان

کابل باختر/ 25 سرطان
مردم به این باور اند که با ازمیان برداشتن رهبران گروه های تروریستی باید به قطع ریشه های گروه های تکفیری نیز دقت و توجه شود تا تراژیدی برخاسته از سوی این گروه ها خاتمه یابد.
مفسر آژانس باختر مینگارد : اخیراً اخباری مبنی برکشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش دررسانه ها ی بین المللی منتشر شده است .
روسیه مدعی است که البغدادی را دریک حمله هوایی درحومه شهر رقه که پایتخت خود خوانده داعش در سوریه است کشته است . امریکا با آنکه کشته شدن رهبر داعش را تائید نمیکند سازمان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است ادعا روس ها را تائید می نماید .
خبرازکشته شدن ابوبکر البغدادی زمانی منتشر میشودکه رهبر شاخه خراسان این گروه در افغانستان به قتل رسیده است.
با آنکه خبرمرگ البغدادی ازسوی مخالفان و ائتلاف جهانی مبارزه علیه هراس افگنی با خوشبینی و دقت تعقیب میشود امید ها این است که مرگ البغدادی با پیامد مثبت همراه باشد و درنهایت ایدلوژی مردود و ناپسند وی نیز همراه با او دفن گردد.
اگر از آغاز ایجاد گروه های تکفیری طالبان ، القاعده، داعش ، الشباب ، بوکرحرام ... دقیق شویم رهبران این گروه یکی پی دیگر از پا درآمده اندمگر دراندیشه و برنامه های راهبردی این گروه ها تغییری به میان نیامده است .
چنانچه با کشته شدن مرموز ملا محمد عمر رهبر طالبان در پاکستان چهره دیگری بنام ملا اختر محمد منصور به صحنه امد ملا اختر محمد منصور هم کشته شد ملا هیبت الله سردسته گروه طالبان شد مگر در برنامه و عمل این گروه هیچ تغییر دیده نشد به همین ترتیب با مرگ اسامه بن لادن رهبر القاعده و کشته شدن الزرقاوی هیچ تغییری در عمل و برنامه القاعده به میان نیامد .
چندین سردسته داعش در افغانستان به قتل رسید مگر داعش در افغانستان نابود نشد . به همین ترتیب شماری از افراد رده اول داعش در عراق و سوریه به قتل رسیدند مگر دراهداف محوری این گروه تغییری به میان نیامد .
حرف مردم این است که چرا با کشته شدن رهبران هراس افگنان، عوامل جنگ و نا امنی در افغانستان وجاهای دیگر صلح حاکم نمیگردد وکلید گمشده صلح پیدا نمیشود.
چهره هایکی پی دیگر تبدیل میشوند مگر صلح همچنان به یک ایده و یک رویا باقی مانده است زیرا کشته شدن آنها نتوانسته پایان یک تراژیدی و آغازیک داستان نو باشد آنچه مهم است ضربه زدن به ریشه هاو برنامه های این گروه ها است از میان برداشتن چهره ها باید توام با برنامه ریزی ها برای مهار اندیشه های افراط گرایانه باشد.
کشورهای منطقه باید روی این مساله فکر کنند ازچگونه از این حالت نجات پیدا کنیم . ختم/ تحلیل سیاسی

کابل باختر/ 25 سرطان
مردم به این باور اند که با ازمیان برداشتن رهبران گروه های تروریستی باید به قطع ریشه های گروه های تکفیری نیز دقت و توجه شود تا تراژیدی برخاسته از سوی این گروه ها خاتمه یابد.
مفسر آژانس باختر مینگارد : اخیراً اخباری مبنی برکشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش دررسانه ها ی بین المللی منتشر شده است .
روسیه مدعی است که البغدادی را دریک حمله هوایی درحومه شهر رقه که پایتخت خود خوانده داعش در سوریه است کشته است . امریکا با آنکه کشته شدن رهبر داعش را تائید نمیکند سازمان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است ادعا روس ها را تائید می نماید .
خبرازکشته شدن ابوبکر البغدادی زمانی منتشر میشودکه رهبر شاخه خراسان این گروه در افغانستان به قتل رسیده است.
با آنکه خبرمرگ البغدادی ازسوی مخالفان و ائتلاف جهانی مبارزه علیه هراس افگنی با خوشبینی و دقت تعقیب میشود امید ها این است که مرگ البغدادی با پیامد مثبت همراه باشد و درنهایت ایدلوژی مردود و ناپسند وی نیز همراه با او دفن گردد.
اگر از آغاز ایجاد گروه های تکفیری طالبان ، القاعده، داعش ، الشباب ، بوکرحرام ... دقیق شویم رهبران این گروه یکی پی دیگر از پا درآمده اندمگر دراندیشه و برنامه های راهبردی این گروه ها تغییری به میان نیامده است .
چنانچه با کشته شدن مرموز ملا محمد عمر رهبر طالبان در پاکستان چهره دیگری بنام ملا اختر محمد منصور به صحنه امد ملا اختر محمد منصور هم کشته شد ملا هیبت الله سردسته گروه طالبان شد مگر در برنامه و عمل این گروه هیچ تغییر دیده نشد به همین ترتیب با مرگ اسامه بن لادن رهبر القاعده و کشته شدن الزرقاوی هیچ تغییری در عمل و برنامه القاعده به میان نیامد .
چندین سردسته داعش در افغانستان به قتل رسید مگر داعش در افغانستان نابود نشد . به همین ترتیب شماری از افراد رده اول داعش در عراق و سوریه به قتل رسیدند مگر دراهداف محوری این گروه تغییری به میان نیامد .
حرف مردم این است که چرا با کشته شدن رهبران هراس افگنان، عوامل جنگ و نا امنی در افغانستان وجاهای دیگر صلح حاکم نمیگردد وکلید گمشده صلح پیدا نمیشود.
چهره هایکی پی دیگر تبدیل میشوند مگر صلح همچنان به یک ایده و یک رویا باقی مانده است زیرا کشته شدن آنها نتوانسته پایان یک تراژیدی و آغازیک داستان نو باشد آنچه مهم است ضربه زدن برای مهار اندیشه های افراط گرایانه و برنامه های این گروه ها است از میان برداشتن چهره ها باید توام با برنامه ریزی ها باشد.
کشورهای منطقه باید روی این مساله فکر کنند ازچگونه از این حالت نجات پیدا کنیم .   ختم/ تحلیل سیاسی

کابل باختر/ 25/ سرطان
شمار محدود از رسانه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث پیرامون مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را در مورد رویدادهای منطقه ای و جهان نشرکرده اند.
روزنامه آرمان ملی دربرگ نخست زیرعنوان اولین لوله گاز صادراتی ترکمنستان به افغانستان به زودی تکمیل میشود نوشته است نماینده ویژه رییس جمهور اشرف غنی درامور کشورهای آسیای میانه میگویدکه اولین لوله گاز صادراتی ترکمنستان به افغانستان درآینده نزدیک تکمیل شده و به بندر تورغندی خواهد رسید.
شاکر کارگر نماینده ویژه رییس جمهور درامور کشور های آسیای میانه گفت با احداث این لوله، وارد کننده گان گاز مایع از ترکمنستان با صرفه جویی هزینه های انتقال گاز از ترکمنستان تا مرز های کشور گاز مورد نیاز شان را ازاین لوله ها بدست خواهند آورد.
روزنامه ادامه این مطلب را درصفحه هفتم نوشته است اما درصفحه دوم درمطلب زیر عنوان امریکایی های نه خود را فریب بدهند نه ما را نوشته است چندسال است که رهبران سیاسی و نظامی امریکا ازیک راه حل سیاسی جنگ افغانستان حرف می زنند درحالی که خود شان خوب می دانند که مساله افغانستان حل سیاسی ندارد برای رسیدن به یک راه حل سیاسی حامدکرزی رییس جمهور قبلی بیست و یک مسافرت به پاکستان کرد و حتا گفت که اگر امریکا به پاکستان حمله کند کرزی درکنار پاکستان می ایستد این گونه امتیاز دهی که اعتماد در امریکا را نسبت به دولت افغانستان متزلزل ساخت بازهم نتیجه نداد تا حال امریکایی ها واضح نساخته اند که راه حل سیاسی باکی ؟ با طالبان یا با پاکستان اگر مقصد طالبان باشد طالبان یک قدرت سیاسی نیستند که خود شان تصمیم بگیرند تصمیم طالبان بدست آی اس آی پاکستان است روزنامه به همین ترتیب ادامه داده است اما درمطلب دیگر زیر عنوان شکست داعشیان درعراق ، میزبانی آن ها درپاکستان ؟ درصفحه سوم نوشته است زمانی که پاکستان افتخار میزبانی بن لادن را به عهده داشت توانست مورد عنایت کشور های حامی وی قرار داشته باشد البته بعداز گسست بن لادن از غرب و ایجاد اختلاف در بین سران عیاش و شیخ های میلیاردر عرب توسط شبکه استخباراتی پاکستان و درراس آن شبکه جاسوسی موساد اسرائیل این نقل قول را از بن لادن پیروان آن به زبان می آورند که گفته بود مرگ را دوست داریم همان طوری که شما غربیان زندگی را دوست دارید . ؟
برویت این شعار مرگ تروریست ها حادثه ای دور از انتظار نباید مایه شگفتی شود همین تمایلات به اصطلاح شعوری و یا غیر شعوری و یا پلان شده میتوان نهایتاً دروجود داعش این مولود ساخته گی شبکه های استخباراتی صهیونیزم و دستیاران غربی شان دربین جوانان اروپایی که مرحله تهیلیست یا پوچهیزم سقوط کرده اند پیوند خورده با تمام مرز های ملی کشورها را درنوردیده و به مبارزه طلبیده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ویسا دربرگ نخست ازقول ضمیر کابلوف نماینده خاص رییس جمهور روسیه درامور افغانستان درصفحه اول عنوان کرده است.
امریکا باید درمورد اکمالات هوایی به داعش درافغانستان جواب بدهد.
به همین ترتیب این روزنامه درمطلب دیگر ازقول وزارت دفاع امریکا خبرداده است که رهبر گروه داعش درکنر کشته شد .
حکومت در صدد ساختن دروازه امنیتی در چهارراه وزیر اکبرخان کابل است عنوان مطلب دیگر میباشد که این روزنامه درصفحه اول نشر کرده است.
روزنامه ویسا همچنان درمطلب دیگر خبرداده که روسیه وناتو از پروسه صلح درافغانستان حمایت میکند.
ویسا درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه افغانستان ما درصفحه اول از قول وزیر دفاع امریکا نوشته استکه هنوز نمیتوانیم مرگ رهبر داعش را تایید کنیم .
دیوار های بی اعتمادی درکابل فرو می ریزد ؟ عنوان مطلب دیگری میباشدکه این روزنامه در صفحه اول نشرکرده است.
گرامی داشت از چهل و نهمین سالیاد شهادت سید اسمعیل بلخی عنوان دیگری است که این روزنامه درصفحه اول نشرکرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است . ختم/ نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL