28 اسد 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کتابخانه  " نیلاب رحیمی "  درکابل افتتاح شد

کتابخانه " نیلاب رحیمی " درکابل افتتاح شد

کابل باختر28 اسد فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز...

تجلیل از نودونهمین سالروز استرداد استقلال درسرتاسر افغانستان

تجلیل از نودونهمین سالروز استرداد استقلال درسرتاسر افغانستان

کابل 28 اسد باختر از نودو نهمین سالروز استرداد استقلال افغانستان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل 30سرطان  باختر
شمار از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشورپرداخته اند و نیز اخبارو گزارش های را درباره رویداد های جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
گزارشگرآژانس باخترمینگارد: باتوجه به عنوان های برخی ازاین روزنامه ها ، گزارش داده که ارائه می گردد.
روزنامه ، راه مدنیت ، برگ نخست را با مطلب زیرعنوان دولت بریتانیا درآستانه سقوط آغازکرده و درمطلب دیگر زیرعوان ، نجات ده هزارسند تاریخی . نوشته است : آرشیف جدیدی برا ی نگهداری ازمدارک تاریخی افغانستان دردرون کاخ ریاست جمهوری ایجاد گردیده به نوشته این روزنامه " محمد اشرف اغنی رئیس جمهوری افغانستان درمراسم افتتاح آرشیف ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفت که دستاوردتاریخی افغان فلم نهاد اصلی دولتی درزمینه تولیدات سینمای افغانستان است که درسال 1347 ایجاد شده و آرشیف 90 ساله این موسسه حاوی آثارمستند فراوانی که ازجنگ های داخلی ده 90 میلادی و حاکمیت طالبان به صورت معجزه آسا نجات یافته است .
روزنامه موضوع را دنبال کرده و درمطلب دیگر زیرعنوان سمینارعلمی سیاسی علامه بلخی نوشته کرده است : قراراست روزیکشنبه سمینار علمی سیاسی بلخی درهوتل انترکانتیننتال کابل به اهتمام معاونیت دوم ریاست جمهوری بنیاد اندیشه و بنیاد عالی علمی شهید بلخی برگزارگردد.
به نوشته این روزنامه درین سمینار علمی سیاسی ، تمام جنبه های شخصیتی علامه بلخی مورد کنکاش قرارگرفته ویک بررسی همه جانبه ازمبارزات ، فعالیت های سیاسی تلاش های علمی و فرهنگی وی به نمایش خواهد رفت .
روزنامه به همین گونه موضوع را دنبال کرده درصفحه دوم سرمقاله شماره امروزی را زیرعنوان برگشت دوستم آب سرد برتوطیه های فروپاشی نوشته کرده است : منابع موثق حکومتی می گویند که جنرال دوستم معاون اول مخلوع رئیس جمهورپس از حدود دوسال تبعید در ترکیه فردایکشنبه به کابل برمی گردد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده و درمطلب ازقول صدراعظم آلمان نوشته کرده است نظم جهانی درحال تغییراست .
به نوشته راه مدنیت انگلارمرکل صدراعظم آألمان روزجمعه گفت که بادرنظرداشت تغییرات سیاسی و اقتصادی درجهان "نظم جهانی"درحال تغییراست .
به نوشته این روزنامه خانم مرکل گفته است که ما با مشکلات بزرگ اقتصادی مواجه استیم و به یقین روزی به دلیل قدرتمند شدن چنین ، باشکل نظامی ینیز مواجه خواهیم بود و ما باید درروابط خود با روسیه به توافق برسیم .
روزنامه موضوع را هشت صبح درصفحه اول عنوان کرده است : دوستم برمی گردد شمال آرام می شود !
این روزنامه جزیئات درپیوند به عنتوان فوق را درصفحه سوم نشرکرده اما درصفحه اول زیرعنوان روند تصمیم گیری درباره شکایات انتخاباتی آغازمی شود. نوشته کرده است کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید مراحل مقداماتی بررسی اعتراضات و شکایات به پایان رسید و امروز شنبه 30 سرطان مرحله نهایی یعنی روند تصمصم گیری درباره این شکایات آغازمی شود .
به اساس آمارها تاکنون بیش از 600 اعتراض و شکایات از سراسرکشور نزد این کمیسیون شکایات انتخاباتی به ثبت رسیده است .
روزنامه هشت صبح درهمین صفحه مطلب را زیرعنوان به صدها قضیه آزارجنسی کودکان درشمال کشوررسیده گی نشده است نشرکرده است .
پرچاوی برق کابل به زودی برطرف نمی شود  عنوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامه درصفحه اول نشرکرده و درصفحه های دیگردنبال مطالب بیشترشده است .
به همین ترتیب روزنامه انصار درشماره امروزی یابه نشرمطالب مشابه پرداخته و یا دنبال سایرمطالب شده است . نالان

کابل باختر/ 27/ سرطان
شمار محدود ازروزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشر کرده اند.
گزارشگر آژانس باختر با توجه به عنوان درشت برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است  روزنامه هشت صبح دربرگ نخست از قول ارگ عنوان کرده است. ارگ گفت و گو های صلح به رهبری افغان ها باشد.
این روزنامه جزئیات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه دوم ارائه کرده است . این روزنامه همچنان درمطلب دیگر زیر عنوان بریتانیا برای آموزش دختران 80 میلیون دالر کمک کرد. نوشته کرده است: مسوولان بریتانیا درکابل از کمک 80 میلیون دالری مرحله ی دوم برنامه آموزش دختران درکشور خبردادند.
این مسوولان امیدواراند که دختران دانش آموز درافغانستان بتوانند به آموزش های با کیفیت دست یابند.
نیکولاس کی سفر بریتانیا درکابل میگوید دادن فرصت های تحصیلی به دختران افغانستان را در عرصه به کارگیری استعداد های آینده کمک خواهدکرد.
روزنامه موضوع را به همینگونه دنبال کرده است درهمین صفحه خبرداده است که آتش بس دیگری درراه است. به نوشته این روزنامه، حکومت افغانستان در استانه ی عید قربان باردیگر آتش بس اعلام میکند این روزنامه در ادامه آورده است روزنامه بریتانیایی وال ستریت ژورنال گزارش داده است که دولت افغانستان تصمیم دارد دومین دور آتش بس با طالبان را در ماه اگست اعلام کند تا هرچه زودتر گفت وگو های سه جانبه صلح میان افغانستان امریکا و طالبان آغاز شود.
این روزنامه به نقل از مسوولان افغان و امریکایی نگاشته است که این آتش بس همزمان با عید قربان تا سه چهار هفته دیگر به اجرا گذاشته خواهد شد.
این روزنامه درصفحه دوم زیر عنوان دولت افغانستان باید به حاشیه برود نوشته کرده است به نقل از روزنامه نیویارک تایمز حکومت ایالات متحده به دیپلومات هایش دستور داده است تا با طالبان مذاکره کنند وازاین طریق راهی برای پایان جنگ بیابند درگذشته موضع ایالات متحده این بود طالبان مذاکره کنند  اما طالبان به مذاکره با امریکا اصرار داشتند .
گفته میشود که حکومت امریکا برای نزدیک سازی این دو موقف تصمیم گرفته است که از طریق دیپلومات هایش با نمایندگان گروه طالبان به گونه مستقیم مذاکره کنند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب یشتر شده است.
اما روزنامه انصار درصفحه اول مطالب را زیر عنوان های هشدار دولت از رشد روز افزون جمعیت درافغانستان مجلس سنا سیاست های گنگ امریکا در افغانستان سبب گسترش جنگ شده است چرا صهیونیست ها غزه را تهدید میکنند ؟ معرفی همایون قیومی مشاور ارشد رییس جمهور به عنوان وزیر مالیه. حکمتیار آمار ثبت نام میلیون ها رای دهنده جعلی و دروغ است، صالح بهتراست از دموکراسی عراقی تقلید کنم را نشر کرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی صفحه اول را با مطلب زیر عنوان سالانه 600 هزار نفر به جمعیت افغانستان اضافه میشود.
روزنامه آرمان ملی نیز درصفحه اول از قول حکمتیار آورده است که ادعای ثبت نام هشت میلیون رای دهنده درانتخابات یک دروغ محض است .
اتاق تجارت خواهان سرمایه گذاری قزاقستان درافغانستان شد عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه در صفحه نوشته کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است. ختم/ نالان

کابل /27/سرطان باختر
گفتگوهای صلح در افغانستان، یک برنامه افغانی بوده که باید تحت نظر و مدیریت افغانها انجام شود و به عنوان مالکیت افغانها مورد حمایت و احترام قرار گیرد.
مفسر آژانس باختر مینگارد: اخیراً روز نامه نیویارک تایمز به نقل از منابع حکومتی امریکا گزارش دادند که رئیس جمهور ترامپ به دیپلوماتان ارشد آن کشور دستور داده است تا شیوه های مذاکره با گروه طالبان در افغانستان را بررسی کند، در این دستور روی آجندای مذاکره با طالبان نیز اشاده شده حتا به این مساله تماس گرفته شده که مساله خروج نظامیان امریکایی از افغانستان نیز میتواند مطرح شود.
باآنکه تاکنون دیدگاه و موضع رسمی قصر سفید در خصوص گزارش نشر شده از سوی نیویارک تایمز معلوم و روشن نیست، مگر موضع حکومت، نهاد های مدنی، سازمان های حراست از حقوق بشری، موضع احزاب سیاسی و اقشار مردم در خصوص چگونگی مذاکره با طالبان روشن و واضح است و تاکید همه بر این است که این روند باید افغانی، تحت نظر، مدیریت و ارادۀ افغانها باشد به عنوان مالکیت افغانی مورد احترام و حمایت قرار گیرد.
منابع دولتی افغانستان تاکید بر این دارند «مالکیت مذاکرات صلح مربوط به افغانهاست و هیچ کشور دیگر به شمول امریکا نمیتواند به نیابت از حکومت و مردم افغانستان تصمیم بگیرند، کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده به پروسه صلح نقش حمایتی و تسهیل کننده دارند و طرف گفتگوها حکومت افغانستان است»
اگر به گذشته تلاش های صلح در افغانستان دقیق شویم، این روند جز برنامه های اولی اداره موجود و اداره قبلی که از سوی حامدکرزی رهبری میشد قرار داشته و قرار دارد، مگر دولت و مردم افغانستان در این خصوص شرایط خود را دارند.
در گام نخست مساله گفتگوهای صلح در افغانستان یک مساله داخلی است، مگر به دلیل این که فعالیت های گروه های مسلح مخالف دولت بیشتر ریشه بیرونی دارد، کشورهای دیگر میتوانند به عنوان تسهیل کننده این روند همکاری کنند، به ارادۀ افغانها که میگویند روند گفتگو یک پروسه افغانی است، احترام بگذارند.
ضمناً دولت و مردم افغانستان به روند گفتگوهای صلح بر حفظ دوستاوردهای هزار سال گذشته تاکید دارند که در آن رعایت و احترام قانون اساسی، احترام به حقوق بشری و احترام به حقوق زنان و دختران، متعهد باقی ماندن افغانستان به فعالیت های مدنی، احترام به مسایل حقوقی، "حق العبدی" بعد از هرنوع صلح، تقویت دموکراسی، حمایت از نظام آموزش و پرورش، حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی و... شامل میباشند.
از طرف دیگر تمایل امریکا مبنی بر مذاکره با طالبان حرف ها و بگومگوهای زیادی را در میان حلقات سیاسی و اقشار مردم به بار آورده است اول اینکه تمایل مذاکره با طالبان، تمکین کردن به خواست های پاکستان است کشور که نفوذ زیادی بر طالبان دارد و طالبان هم مذاکره مستقیم با امریکا را خواستار اند، ضمناً تمایل امریکا غرض مذاکره مستقیم با طالبان میتواند تعهدات همیشگی آن کشور را تحت شعاع قرار دهد، امریکا همیشه گفته است که از مذاکرات صلح با طالبان به عنوان یک برنامه افغانی حمایت و احترام میکند، بر حفظ دستاوردهای هفده سال گذشته در کنار دولت افغانستان باقی میماند، هرگز اجازه نمیدهد که افغانستان دوباره به گذشته برگردد، و افغانستان هرگز بار دیگر خاستگاه و پناهگاه گروه های هراس افگن نخواهد شد و از تعهدات خود در امر مهار گروهای هراس افگن در افغانستان، پاکستان، منطقه و جهان کوتاه نخواهد آمد و بالاخره خروج از افغانستان یک خروج مسوولانه خواهد بود.
معلوم نیست که در انکشاف تازه، امریکا تا کدام پیمانه به این تعهدات خود پابنداست مگر آنچه مربوط به مردم افغانستان است، مردم ما اختیار سرنوشت خود را به دیگران نمیدهند و از گروه های مسلح مخالف هم میخواهند که نسبت به مسایل جاری در کشور دید ملی داشته باشند، جرات پیدا نمایند و به جای عبور از فلتر دیگران و زانو زدن در برابر بیگانگان، مذاکره بین الافغانی را ترجیع دهند و نسبت به آن پابند باشند.# تحلیل سیاسی

کابل باختر 26 سرطان
تعامل میان ابر قدرت ها ، گره گشایی منازعات منطقه یی و جهانی بوده و فرصت آن را مساعد میسازد تا تنش ها منطقه یی و فرا منطقه یی تدریجاً فروکش نماید.
مفسر آژانس باختر مینگارد: اخیرآ روسای جمهوری روسیه و امریکا در شهر هلسنگی فنلند با هم دیدار نمودند. شرکت هر دو رهبر در یک نشست مشترک مطبوعاتی و حرف های خوشبینانه که این دو به آدرس یکدیگر داشتند نشان داد که مسکو و واشنگتن تمایل دارند تا غرض حل مسایل مورد مناقشه میان دو کشور (امریکا و روسیه) روی مسایل منطقه یی، فرامنطقه یی و حتا جهانی گفتگو کنند.
فضای مذاکره میان پوتین و ترامپ چنان گرم بود که بعد از چند ساعت مذاکره مناقشات چندین ساله فراموش شد و هر دو از همکاری برای بهبود روابط حرف زدند.
تمایل برای ساده سازی  روابط میان امریکا و روسیه درست زمانی مطرح میگردد که این دو کشورمصروف جنگ های نیابتی و رقابت های شدید در معضل های داغ جهانی اند. افغانستان، سوریه، اوکرائین، کوریا شمالی ... به بستر داغ رقابت میان امریکا و روسیه تبدیل شده است رقابت دوامدار و نفس گیر این دو کشور ، بسترساز رقابت و دخالت دسته سوم در امور کشور های شده است که از جنگ نیابتی و رقابت روز افزون مسکو و واشنگتن رنج میبرند.
امروز ایران و کشور های خلیج مصروف رقابت و جنگ نیابتی علیه یکدیگر در میدان افغانستان ، سوریه و یمن اند رقابت میان مسکو و واشنگتن، فرصت را برای پاکستان مساعد ساخته تا بازی جداگانه را علیه امریکا و روسیه در افغانستان ، هند و منطقه به راه بیاندارد.
رقابت میان امریکا و روسیه در اوکراین وضعیت آشفته را نصیب اروپا شرقی نموده و پای کشور های دیگر را به این منازعه کشانیده است.
این حرف پوشیده نیست که امروز منازعات جهانی با روابط مسکو و واوشنگتن گره خورده است روسیه و امریکا بازیگران اصلی منازعات جهانی اند و این دو کشور به گونه مرعی یا غیر مرعی در شکل گیری منازعات منطقه یی و جهانی دخیل اند.
پس تعامل میان ابر قدرت ها و نزدیکی این دو کشور با هم ، مسلمآ راه حل منازعات منطقه یی و جهانی را باز میکند. و این حرف قابل تفسیر نیست که گفته شود امریکا چگونه عمل میکند و یا روسیه با چه نوع راهکاری وارد معاملات جهانی میشود
حرف قابل بحث توافق  این دو کشور است اگر انها با هم کنار آیند، منازعات در مناطق ملتهب جهانی منجمله افغانستان تدریجا خاموش میگردد.
نزدیکی روسیه و امریکا به هیچ کشور ضرر نمیرساند تنها چند کشور انگشت شما منجمله اسرائیل و یک کشور  از همسایه های افغانستان که در بستر ناهنجاری های منطقه یی طفیلی زندگی میکنند از تنش میان روابط مسکو و واشنگتن سود خواهند برد. عبدالخالق صائم

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL