29 اسد 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کار چهار طرح عام المنفعه در پنجشیر آغاز شد

کار چهار طرح عام المنفعه در پنجشیر آغاز شد

بازارک ۲۸اسد باختر کار چهار طرح عام المنفعه امروز در پنجشیر...

از صدمین سالروز استقلال کشور در لوگر تجلیل شد

از صدمین سالروز استقلال کشور در لوگر تجلیل شد

پل علم باختر28 اسد از صدمین سالروز استقلال کشور با برگزاری...

از صدمین سالگرد استقلال کشور در جوزجان تجلیل شد

از صدمین سالگرد استقلال کشور در جوزجان تجلیل شد

شبرغان ۲۸اسد باختر از صدمین سالگرد استقلال کشور امروز با...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ ۲۹/سرطان
شماری محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر با توجه به عنوان های درشت شماری ازاین روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است روزنامه آرمان ملی دربرگ نخست از قول داکتر عبدالله عبدالله عنوان کرده است خواسته های متناقض طالبان پروسه صلح را با بن بست مواجه کرده است آیا طالبان مشکل اصلی تداوم جنگ درافغانستان هستند.؟
به نوشته این روزنامه ، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت درحالی تاکید می کند که خواسته های طالبان درپروسه صلح متناقض وغیر عملی است که بسیاری از آگاهان امور سیاسی به این باوراندکه گروه طالبان از خود استقلالیت و برنامه برای صلح و جنگ درافغانستان ندارند واز حکومت پاکستان دستور می گیرند.
بیش از این نیز یکی از اعضای ارشد شورای صلح افغانستان گفته است طالبان درمذاکراتی که درمسکو دودور برگزار شدبه دنبال بهانه جویی هستند واین مساله سبب بن بست پروسه صلح شده است.
به نوشته این روزنامه عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت که دریک نشست تحلیلی درباره صلح افغانستان درکابل برگزار شده بود گفت که طالبان هم خروج نیروهای خارجی را از افغانستان می خواهند و هم حاضر به مذاکره نیستند این ممکن نیست .
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درسرمقاله این شماره زیرعنوان پاکستان دوباره افغانستان را اشغال خواهد کرد.
درصفحه دوم بازهم به اظهارات داکتر عبدالله و عمکرد پاکستان و طالبان پرداخته است .
این روزنامه درصفحه سوم مطلب را زیر عنوان بلخی صدایی بلند عدالت نشرکرده است.
حرف های کرزی دیگر خریدار ندارد ع نوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامه درصفحه دوم نشرکرده است این روزنامه درصفحه آخر درمطلب زیر عنوان چرا دانشگاه های خصوصی مخالف دولتی شدن کانکور و تعطیلی رشته های طبی هستند ؟ نوشته کرده است مسوولان دانشگاه خصوصی گفته اند با تصمیم وزارت تحصلات عالی کشور مبنی بردولتی شدن روند امتحان های کانکور دانشگاه های خصوصی و همچنان تعطیل سازی دانشکده های طب دراین دانشگاه ها مخالف اند.
به نوشته این روزنامه مسوولان اتحادیه دانشگاه های خصوصی تاکید دارندکه با اقدام وزارت تحصیلات عالی مبنی بروضع مقرره جدید که برمبنای آن امتحان ورودی دانشگاه های خصوصی از سوی اداره ملی کانکور گرفته شود مخالف هستند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح درصفحه اول عنوان کرده است که حمله به دانشگاه کابل نیت طالبان صلح نیست .
به نوشته این روزنامه درحمله موتر بمب روزگذشته در درورودی دانشگاه کابل ۸ نفر کشته شدند و ۳۴ نفر زخم برداشتند طالبان گفته اندکه حمله ربطی به این گروه ندارد حکومت اما می گوید که این حمله کارگروه طالبان بود یوناما حمله موتر بمب روز جمعه را جنایت جنگی خوانده است.
این روزنامه همچنان درصفحه اول از قول فعالان رسانه یی عنوان کرده است موضع طالبان درنشست دوحه نسبت به آزادی بیان مبهم بود.
روزنامه هشت صبح همچنان درصفحه دوم بازهم به حمله انتحاری طالبان به پوهنتون کابل توجه کرده است وزیر عنوان طالبان صلح نمی خواهند نوشته کرده است حمله های پی هم طالبان به اهدافی که موجب قتل غیر نظامیان می شود نشان دهنده ی آن است که رهبران این گروه بیش از این که به صلح فکر کنند به دوام جنگ می اندیشند حمله برفرماندهی پولیس قندهار و انفجار بمب مقناطیسی درکنار دروازه ورودی دانشگاه کابل به اضافه شدید جنگ دربادغیس و دیگر ولایت های غربی نشان می دهد که شورای کویته قصد مذاکره و ختم جنگ را ندارد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است بازیکنان فوتسال از مردکاری درایران تا نایب قهرمانی درآسیا جبرنیست شعر نخوان طعم تلخ مرگ عنوان های دیگری می باشدکه این روزنامه برعلاوه سایر مطالب درصفحه های شماری امروزی نشرکرده است.
به همین ترتیب روزنامه های دیگر که متاسفانه بدسترس قرارندارد ممکن درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته باشند و یا دنبال سایر مطالب شده باشند. ختم/ نالان

کابل باختر۲۵ سرطان
مساله تلفات ملکی در افغانستان یک معضل پیچیده وهمیشگی است زمانی می تواند برطرف شودکه طرف های درگیربادرایت وقاطعیت برای حفظ جان شهروندان کشور تعهد دهند وآتش بس اولین گام برای مهار این پدیده خشن بوده می تواند.
مفسرآژانس باختر می نگارد٬ مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از ادامۀ تلفات به غیرنظامیان در کشور نگران اند٬ رییس اجرایی این کمیسیون به یک رسانه خصوصی گفته است (از آغاز سال روان هجری خورشیدی تاکنون ۵۹۶ غیرنظامی در نبردها در کشور کشته و ۱۸۹۲غیرنظامی دیگر زخمی شده‌اند. نزدیک به ۷۵۰ کودک نیز مشمول جان باختگان و زخمیان این نبردها ‌اند.
او می‌گوید که طالبان عامل بیشترین تلفات غیرنظامیان در کشور استند.)
اگر به وقایع هژده سال گذشته در کشور دقیق شویم٬ مساله وارد شدن تلفات ملکی ٬در منازعات جنگی٬ همیشه یک مساله بحث برانگیزوعاطفی بوده است مگر هیچگاهی به شکل بنیادین حل نشده است. مشکل در این است که گروه های مسلح مخالف و گروه های تروریستی دیگر٬ استفاده از مناطق مسکونی واستفاده ازافراد ملکی به عنوان سپر انسانی را٬ یک تکتیک دایمی شان انتخاب کرده اند همچنان در تمامی حوادث تروریستی که در افغانستان اتفاق افتاده است سطح کشتار مردمان ملکی بلند و نگران کننده بوده است.
در این جای شک نیست که درمواردی ٬ نیروهای دولتی در بروز تلفات ملکی نقش داشته اند . اما اگر به عمق مساله و عوامل آن توجه شود این گروه های هراس افگن بوده اند که زمینه بروز تلفات ملکی را مساعد کرده اند. آیا آنان از مناطق مسکونی ٬اماکن عامه٬ مکتب و خانه  به عنوان موضع و سپر انسانی استفاده نکرده اند ؟
ایا این گروه ها با انجام حملات بی رویه و بی هدف انتحاری  ٬ ماین گذاری ها و دهها فعالیت دیگر باعث ریختن خون افراد ملکی نشده اند؟
جنگ دارای قاعده و قواعد است ٬ نیروی دولتی بعد از بروز هر حادثه که در آن به غیر نظامیان آسیب رسیده است در برخورد و عمل شان بازنگری کرده اند٬ مگرگروه های هراس افگن تغییر تکتیک جنگی و یا عقب نشینی های مصلحتی نیروهای دولتی را از برخی ساحات که به هدف جلوگیری از بروز تلفات ملکی صورت گرفته است. نقطه ضعف این نیروها  و پیروزی خود معرفی کرده اند وهمیشه به همان تکتیک کلاسیک و سنتی شان که سپرسازی مردمان ملکی در منازعات جنگی است پناه برده اند.
حرف دیگر استفاده تبلیغاتی گروه های هراس افگن از بروز تالفات ملکی است.
بسیار دیده شده است که قومندانان طالبان زمانی که افراد شان کشته می شوند اجساد آنان را در نزدیکی منازل مردم و یا مسجد  هاو سرک ها می کنند و مردمان محلی را ٬وا دار می کنند که دست به تظاهرات بزنند ونیروهای دولتی را متهم به کشتار مردم کنند. افراد گروه های مسلح مخالف و هراس افگن٬برخلاف نیروهای دولتی فاقد یونیفورم اندو به زودی و آسانی می توان آنان را به قیافه و ظاهر مردمان روستایی درآورد.
باآن که عامل اصلی بروز تلفات ملکی در افغانستان روشن و معرفی شده است مگر باآن هم از سهم نیروهای دولتی در بروز تلفات ملکی نمی توان انکار کرد.
به نیروهای دولتی ضروری است که هرسه نهاد با هم هماهنگ کار کنند٬ عملیات های زمینی و هوایی و فعالیت کوماندوها به اساس اطلاعات دقیق و هماهنگی میان نهاد های دفاعی ٬ کشفی٬امنیتی و مسوولان ولایت ها انجام شود.
به گروه های مسلح مخالف هم ضروری است که شهر ها را جنگل فکر نکنند و بی رویه به هرسو و هر جا انتحار نکنند و انفجار ندهند و زندگی مردم را در روستا ها مدنظر داشته باشند و علیه مردم شمشیر نکشند.
لازمی است تا تمامی جناح های درگیر به مردم فکر کنند و طوری عمل کنند که مردم کشته نشوند. زمانی که همه بر وارد نشدن تلفات ملکی تاکید دارند چه خوب است که در این خصوص یک راهکار ترتیب شود و برای جلوگیری از تلفات بیشتر در کشور همه دست به ابتکار و اقدامات سازنده بزنند٬ انفاذ آتش بس اولین گام به سوی قطع خشونت و جلوگیری از تلفات ملکی و انسانی در کشور بوده می تواند . تحلیل سیاسی

کابل باختر/ ۲۵/ سرطان
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشورپرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر ، باتوجه به عنوان های درشت شماری از این روزنامه ها ، گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه صبح کابل برگ نخست را با مطلب زیر عنوان نظام تحصیلات عالی نیازمند تغییرات همه جانبه است آغاز کرده است و درهمین صفحه زیر عنوان مذاکرات صلح و ریشه ی روان شناختی قصاوت جنگجویان طالب نوشته کرده است درآخرین واکنش ها نماینده ی طالبان درقطر دریک مصاحبه باردیگر به امر کشتن به حیث یک سیاست راهبردی طالبان اشاره کرد درهفته های اخیر افغانستان متاثر از فعالیت تهاجمی طالبان تلخ روزهایش را گذرانده است تعدادی زیادی اطفال طی حملات جداگانه ی طالبان جان شان را ازدست دادند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است درهمین صفحه از قول داکتر عبدالله عبدالله عنوان کرده است تکرار فاجعه ی انتخابات ۲۰۱۴ غیرقابل تحمل است.
روزنامه صبح کابل سرمقاله شماره امروزی را درصفحه دوم زیرعنوان انتخابات عزم و اراده ی مردم برحفظ نظام مردمی است .
نوشته کرده است کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که بودجه ی مورد نیاز انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ۲۰/۴/ ۱۳۹۸ منظور شده است.
منظور شدن بودجه مورد نیاز کمیسیون به معنای قطعی شدن برگزاری انتخابات است و امید این را که دوباره در کار این کمیسیون وزمان برگزاری انتخابات تاخیر نمی آید بیشتر می کند.
به نوشته این روزنامه انتخابات درافغانستان یکی از مهمترین پایه های نظام مردم سالارانه است که درسال های اخیر درپی استحکام خودش بوده است اما با این همه بازهم مشکلات جدی ای دراجرایی شدن این اصل مهم قانون اساسی کشور مشاهده می شود.
این روزنامه درصفحه دوم به اعتراض نامزدان انتخابات پارلمانی توجه کرده است وزیر عنوان کلاف سردرگم اعتراض نامزدان انتخابات پارلمانی نوشته کرده است حدود سه ماه قبل بود که کمیسیون های انتخابات نام برخی از نامزدان را از فهرست برندگان حذف و آن ها را جزو افراد راه نیافته به پارلمان معرفی کردند.
ازآن زمان تا اکنون این نامزدان که بیشتر آنان را زنان تشکیل می دهند صدای اعتراض شان را با استفاده از شیوه های مختلف بلند کردند و خواستار رسیدگی به مشکلات شان شدند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ماندگار درصفحه اول عنوان کرده است ۵۵ روز از زمان کارغیر قانونی غنی آغاز کرده است و درهمین صفحه از قول ستانکزی عنوان کرده است جاپانی ها خروج امریکا از افغانستان را تضمین می کنند.
به نوشته این روزنامه یک عضو هیات گفت وگو کننده طالبان در اظهاراتی می گوید که کشور های اروپایی و آسیایی به خصوص جاپان قراراست خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را تضمین کند.
به نوشته این روزنامه شیر محمد عباس ستانکزی عضو هیئت گفت وگو کننده طالبان درگفت وگو با یک رسانه جاپانی گفته است که کشورهای اروپایی و آسیایی به خصوص جاپان قراراست خروج نیروهای امریکایی ازافغانستان را تضمین کند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه ازقول رییس کمیسیون انتخابات عنوان کرده است در بی طرف و امانت دار می مانیم .
این روزنامه همچنان در صفحه اول خبرداده است که هوای گرم جان ۲۰ کودک بلخی را گرفت .
روزنامه ماندگار همچنان درصفحه اول از قول سخنگوی ریاست جمهوری خبرداده است که حکومت با طالبان به تفاهم اولیه رسیده است .
به نوشته این روزنامه صدیق صدیقی سخنگوی ارگ دیروز دریک نشست خبری گفت پایان جنگ برقراری آتش بس جلوگیری ازآسیب رساندن به غیر نظامیان و تضمین دادن طالبان برای مبارزه با تروریزم از محورهای تفاهم اولیه است که میان دولت افغانستان و گروه طالبان به وجود آمده است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح آرمان ملی ٬ ویسا افغانستان ما درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند. ختم/ نالان

کابل/ باختر/ 24 سرطان
مفسر سیاسی آژانس باختر می نگارد:
در این روزها میان نخبگان سیاسی افغانستان بحث های داغ روی دو اولویت بزرگ ملی جریان دارد.
شماری از سیاسیون می گویند که صلح اولویت بزرگ ملی ماست، اما دیگران تاکید دارند که انتخابات اولویت بزرگ است. تردیدی وجود ندارد که بحث روی این دواولویت نکته اساسی کارزار انتخاباتی شماری از نامزدان ریاست جمهوری خواهد بود. واقعیت امر این است که استدلال هر طرف تا جایی درست و منطقی است. صلح خواست همه افغانان است و اکنون یک فرصت تاریخی برای رسیدن به  این خواست فراهم شده است.
گفت و گوها میان طالبان و امریکاییان ادامه دارد و گفته می شود که در هفتمین دور این گفت و گو ها پیشرفت های مهمی صورت گرفته است. همچنان نشست بین الافغانی که در آن نمایندگان احزاب و گروه های سیاسی افغانستان وطالبان اشتراک کرده بودند، چندی قبل در دوحه با تصویب قطعنامه یی پایان یافت. آمادگی ها برای نشست بعدی بین الافغانی آغاز شده است.
افزون بر این نشست ها، اجماع منطقه یی در باره صلح افغانستان با گذشت هر روز قوی تر و وسیع تر می شود. کشورهای زیادی برای میزبانی گفت وگوهای صلح ابراز آمادگی کرده اند. اگر در چنین فضای به میان آمده، صلح یک اولویت تلقی نشود، و همه این انکشافات داخلی و منطقه یی نادیده گرفته شود، این جز از دست دادن فرصت تاریخی برای پایان جنگ، دیگر هیچ مفهومی نمی تواند داشته باشد. اگر از این فرصت استفاده نشود و گفت وگوهای آغازشده به موفقیت نینجامد، بدون تردید افغانستان وارد مرحله تازه یی از جنگ ویرانگر خواهد شد.
از سوی دیگر، انتخابات نیز اولویت بزرگ ملی مردم افغانستان است. انتخابات مظهر اراده مردم و بنیاد هر نظام مردم سالار است.
دوره اقتدار رییس جمهوری بر اساس حکم ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان تمدید شده است و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده آن امریست حتمی و ضروری. تنها انتخابات آزاد، سراسری، شفاف و عادلانه می تواند مشروعیت رهبری نظام را تضمین کند و به مساله تعیین سرنوشت حاکمیت دولتی بر اساس اصول دموکراسی و احکام قانون اساسی کشور نقطه پایان بگذارد. 
این دو اولویت بزرگ ملی در یک مرحله نهایت حساس و دشوار، در برابر مردم افغانستان قرار گرفته است. هم صلح و هم  انتخابات برای عبور از این مرحله دشوار، ارزش حیاتی دارد. هر دوی این اولویت متمم و مکمل یک دیگر است و نمی شود که یکی آن به بهانه مهم دانستن دیگر، نادیده گرفته شود یعنی این که گفته شود اول صلح می کنیم و بعد به سوی انتخابات می رویم ویا این که اول انتخابات می کنیم و بعد به سوی صلح گام برمی داریم.
تاکید روی اهمیت یک اولویت سبب به تعویق انداختن اولویت دیگر شده نمی تواند. پرسش این جاست که در چنین شرایطی که هر دو اولویت برای عبور از مرحله دشوار کنونی، اهمیت حیاتی و تعیین کننده دارد، چه باید کرد؟ پاسخ روشن است: برای هر دواولویت باید کار کرد، یعنی هم برای رسیدن به صلح و هم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. برای تحقق هر دو اولویت نهادهای جداگانه مصروف کار اند و آنها مکلفیت دارند که همه مساعی شان را برای تحقق این دو اولویت بزرگ ملی به خرچ دهند.
آن چه در این میان دارای اهمیت بزرگ است، مدیریت درست، سالم وموثر این دو روند ملی است. ن.ش.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL