08 ثور 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اطلاعیه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین!

کابل باختر 8 ثور اطلاعیه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و...

حمله ناکام طالبان برقوماندانی امنیه ولسوالی جبل السراج پروان

حمله ناکام طالبان برقوماندانی امنیه ولسوالی جبل السراج پروان

شهرچاریکار 8 ثورباختر حمله ی طالبان بر قوماندانی پولیس ولسوالی جبل...

کشته وزخمی شدن نزدیک به شصت طالب مسلح در تخار

کشته وزخمی شدن نزدیک به شصت طالب مسلح در تخار

شهرتالقان 8 ثورباختر نزدیک به شصت طالب مسلح درجریان عملیات نظامی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 6/ حمل
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را در باره رویداد های جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه آرمان ملی که تاکنون شماره های سال نو خورشیدی رنگی و با تغییر شکل نشر کرده است برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان ، رییس جمهوری کشور با هیچ فردی از لغوپارلمان سخن نگفته است آغازکرده و جزئیات دراین باره را درصفحه چهارم ارائه کرده است.
اما درصفحه اول درمطلبی زیر عنوان نظامیان ارشد امریکایی دها ها میلیون دالر افغانستان را دزدی کرده اند، نوشت: سیگار یا اداره بازرس ویژه ایالت متحده امریکا درامور بازسازی افغانستان از سرقت ده ها میلیون دالر توسط نظامیان ارتش امریکا درافغانستان خبرداده جان سکوک بازرس ویژه ایالات متحده امریکا درامور گفته است که بیش از یک ملیارد دالر امریکایی درافغانستان به گونه مبهمی به مصرف رسیده است.
وی که دردانشگاه دیوک سخن می زد افزوده است.
به یک ملیارد دالر دیگر از هزینه مالیه دهنده گان امریکا پس از 104 بازداشت 109 حکم جرم و 144 اتهام جنایی به دست آمده و ازاین جمله 7/27 میلیون آن دربررسی هایی درایالت کارولینای شمالی حاصل گردیده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه ازقول سخنگوی کمیسیون انتخابات آورده است به هیچ کس اجازه مداخله درامور کاری خود را نمی دهیم .
به نوشته این روزنامه، مسوولان درنهادهای ناظر به روند انتخابات میگویندکه کمیسیون های انتخاباتی هیچ گونه استقلالیت مالی و تصمیم گیری را ندارد.
نعیم ایوب زاده رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان درزمینه گفته است متاسفانه استقلالیتی که باید کمیسیون های انتخاباتی می داشت ندارند نه استقلالیت مالی دارد و نه استقلالیت تصمیم گیری .
روزنامه آرمان ملی ادامه این مطلب را درصفحه چهارم نوشته و درهمین صفحه به مذاکرات طالبان با افغانستان توجه کرده مطلبی را زیر عنوان پاکستان طالبان را روی میز مذاکره با دولت افغانستان میکشاند.
به نوشته آرمان ملی دوتن از رهبران طالبان درپاکستان به خبرگزاری اسوشتید پرس گفته اندکه حکومت پاکستان هفته گذشته با هفت تن ازرهبران طالبان مقیم اسلام آباد ملاقات کرده است.
دراین ملاقات از رهبران طالبان مقیم پاکستان خواسته شده تا درکفنرانس چند ملیتی که قرار است درماه آینده اپریل درمسکو برگزار شود اشتراک کنند.
روزنامه به همین گونه ادامه داده در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلبی گفته های ضد ونقیض درباره لغو پارلمان آغاز کرده و درصفحه دوم مطلبی را زیرعنوان استیضاح وزیران قوای مسلح اقدامی درخواستایش نشر کرده است به نوشته هشت صبح استیضاح و سلب صلاحیت وزیران قوای مسلح از جمله وزیر دفاع اقدامی درخواستایش به جاست .
رییس جمهور غنی برای اصلاح تیم امنیتی اش هیچ کاری نمی کند و چهره های ناکام و فاقد توانایی های مدیریتی و نظامی را درراس نهادهای امنیتی گماشته است .
روزنامه به همین ترتیب ادامه دارد و درمطلب دیگر ازکشته شدن و زخمی شدن بیش از 120 طالب خبرداده است.
هشت صبح درصفحه سوم از قول رییس جمهور دربلخ نقل کرده است خواست های والی بلخ شخصی نبود .
هشت صبح درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ماندگار درصفحه اول از قول محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان عنوان کرده است بلخ را به چهارراه تجارتی آسیا مبدل می سازیم .
ماندگار همچنان درصفحه اول از قول آگاهان اقتصادی آورده است . به اقتصاد نگاه تولیدی داشته باشید نه وارداتی، فساد هولناک و غفلت خطر ناک عنوان مطلب دیگری میباشد که این روز درصفحه دوم زیر کلیشه سخن ماندگار نشر کرده است.
روزنامه ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .

کابل باختر/ 5/ حمل
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارشهای را درباره رویداد های جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
روزنامه افغانستان ما ، دربرگ نخست از قول محمد اشرف غنی رییس جمهور اسلامی افغانستان عنوان کرده است هر کس دربرابر دولت سلاح بردارد سرکوب میشود.
به نوشته این روزنامه، رییس جمهور غنی خطاب به نیروهای خاص پولیس گفت، هرکس که در برابر دولت و قانون اساسی سلاح برمی دارد سرکوب کنید. این روزنامه همچنان ادامه داده است.
محمداشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان صبح روز گذشته به مقر " قوماندانی عمومی قطعات خاص پولیس ملی " رفت و با منسوبان ارشد افسران و سربازان این قوماندانی دیدار کرد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر زیرعنوان ائتلاف مبارزه با داعش از استراتیژی افغانستان درمبارزه با این گروه ستایش کرد. نوشته : اعضای ائتلاف جهانی مبارزه با داعش با صدور اعلامیه ای گفته است که از تلاش های حکومت افغانستان و قوای امنیتی و دفاعی این کشور درامر مبارزه علیه داعش و تطبیق استراتیژی ملی این کشور علیه داعش ستایش میکنند. به نوشته این روزنامه، دراین نشست که روز چهارشنبه درشهر واشنگتن امریکا برگزار شد، مقام های ارشد 68 کشور عضو ائتلاف جهانی مبارزه با داعش از جمله صلاح الدین رباین وزیر امور خارجه کشور اشتراک داشتند.
جنرال امریکایی روسیه را به حمایت از طالبان متهم کرد، عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه اول زیر آن نوشته: یک جنرال ارشد امریکایی در اروپا روسیه را به حمایت از طالبان متهم کرده وگفته است با توجه باگسترده کنترول طالبان درجنوب افغانستان این احتمال و جود دارد که مسکو درحال کمک به این گروه باشد.
روزنامه افغانستان همچنان درصفحه اول به ملاقات صلاح الدین ربانی سرپرست امور خارجه کشور با سرمنشی سازمان ملل متحد توجه کرده و نوشته است سرمنشی سازمان ملل متحد از همکاری های این سازمان درراستای تحکیم ثبات وتحقق اولویت های دولت افغانستان در ساحات مختلف تاکید کرد .
به نوشته این روزنامه صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت امور خارجه کشور با انتو نیو گوتیرس سرمنشی ملل متحد شام روز گذشته در مقر این سازمان ملاقات نمود.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی درصفحه دوم شماره امروز که به گونه ای مختص به پانزدهم سالگرد این روز نامه میباشد زیر عنوان آرمان ملی 15 ساله شد نوشته است پانزده سال پیش یعنی درسال 1381 خورشیدی که روز های نخست اداره موقت بود به نشرات آغاز کرد.
آرمان ملی نخستین روزنامه یی بودکه پس از شکست طالبان اساس گذاشته شد و همه روزه نشرات داشت روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و بازهم دراین رابطه مطلب دیگر را زیر عنوان ارمان ملی و مسوولیت اطلاع رسانی نشر کرده است.
تولد نوزدانی به نام پاکستان و اسرائیل دردل کمربند سبز عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه سوم نشر کرده است . نوشته، این روزنامه، پاکستان و اسرائیل را دو نقطه آغاز گزینش های منطقوی وفرد منطقوی درجهان شناخته شده اندکه هردو توسط یک مرجع اما از دوآدرس متفاوت یعنی اسلام و یهودیت درصحنه کشور های جهان قرن بیستم در خط فاصل نیمه هلال این دوکشور که یک قوس مکمل را از قاره هندتاکرانه های دریا مدیترانه در دو نقطه شرقی و غربی تشکیل می دهد و موجب چالش های شگرفی گردیده است. روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه انصار برگ نخست را با مطلب زیر عنوان 75 حمله جدید موشکی ارتش پاکستان به ننگرهار آغاز کرده و درمطلب دیگر از قول رییس جمهور کشور آورده است تمام وزارت خانه ها از محصولات داخلی استفاده میکند.
تنش امریکا و روسیه عنوان مطلب دیگر می باشد که این روزنامه درصفحه اول نشرکرده است.
اتمر: نشست مسکو فقط درسطح دولت ها برگزار میشود عنوان دیگر میباشد که این روزنامه به نشر آن درصفحه اول اقدام کرده است.
روزنامه انصار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.

کابل باختر/ 5/ حمل
محمداشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان میگوید، درمبارزه با تروریستان هیچ ابهامی وجود ندارد و هرکسی دربرابر دولت وقانون اساسی اسلحه بردارد سرکوب میشود.
مفسر آژانس باختر مینگارد: رییس جمهور غنی اخیراً از قوماندانی قطعات خاص پولیس دیدن کرد و به این ترتیب از رشادت ، پایمردی و جانفشانی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور قدردانی نموده و بایک پیام واضح گفت: " درمبارزه با تروریستان هیچ ابهامی وجود ندارد وهرکسی دربرابر دولت و قانون اساسی سلاح بردارد ازسوی نیروهای امنیتی ودفاعی ما سرکوب میشود."
این گفته ها میرساند که دولت افغانستان دربرابر اخلال گران و آنانیکه تلاش دارند ازطریق اعمال قوه و تحرک نظامی و توسل جستن به فعالیت های خشن تروریستی ، ارزشهای اسلامی و ملی را در افغانستان به یغما برند واکنش جدی نشان خواهد داد و آنان را شدیداً سرکوب خواهند کرد.
به باور آگاهان سیاسی، این گفته نمایانگر آن است که دیگر صبر و حوصله دربرابر طالبان و گروه های متحجر دیگر تمام شده و این گروه ها به جز از کنار آمدن با پروسه صلح و گذاشتن اسلحه راه دیگری ندارند اگر راه دیگری وجود دارد آن سرکوبی این گروه ها است.
دولت افغانستان تلاش های زیادی را به خرچ داد تا طالبان وگروه متحجر دیگر دست از خشونت بردارند و ارزش های ملی و دینی را احترام گذارند
مگر سیر حوادث و انکشافات سیاسی در طول پانزده سال گذشته نشان دادکه طالبان خود را جزی ازمردم افغانستان نمیدانند و برای اهداف ومنافع بیگانگان کار میکنند اراده از خود ندارد و  نمیتوانند تصمیم بگیرند.
اگر چنین نیست چرا طالبان همیشه موضع مقطع یی داشته اند حرف امروز شان با دیروز وفردا فرق میکند نه تنها در برابر منافع وارزش های ملی احساس مسوولیت نکرده بل در برابر آن قرار گرفته اند و عملکرد شان درهیچ قاموس انسانی تعریف شده نمیتواند درهر واقعه تروریستی و متحجرانه ادعا مسوولیت میکنند و آن را جز افتخارات شان میدانند انسان کش و ویرانگر باقی مانده اند.
پس ضروراست تا با این گروه هابا زبان خودشان صحبت شود زیرا آنها از منطق ، تعقل و مفاهمه چیزی نمیدانند.
طالبان باید بدانندکه وضعیت موجود با سالهای قبل فرق میکند، تعریف از دوست و دشمن وجود دارد آنانیکه علیه مردم قرارمیگیرند و قانون اساسی کشور را که وثیقۀ ملی است نا دیده میگیرند به جز از سرکوب نمودن آنها راه دیگری وجود  ندارد و  توانایی با گذشت هر روز درنهادهای امنیتی و دفاعی ملی بیشتر میگردد و این دیر نخواهد بود که طالبان گروه متحجر وهویت باخته با ذلت تمام از صحنه نظامی نابود خواهند شد.

کابل باختر 2حمل
سال جدید تعلیمی فردا درمناطق سردسیر کشور آغازمیگردد
مفسر آژانس باختر مینگارد : قرار است فردا میلیون ها دانش آموز درکشور سال جدید تعلیمی شان را آغاز نمایند . دراین روز حدود یک میلیون طفل دیگر به عنوان جدید آموزان نیز راه مکتب را درپیش خواهند گرفت.
با آنکه آغاز مکاتب در کشور با اشتیاق وذوق تمام همراه است مگر مشکلات و چالش های هم وجود دارد که میتوان با تدبیر وکارخردانه آن را برطرف کرد.
یکی از این چالش هامسدود بودن حدود یکهزار و سه صد مکتب در ولایت های نا امن است که زمینه آموزش را از هزاران دانش آموز درکشور گرفته است.
درکنار نا امنی، بسیاری از مکاتب از سوی گروه های مسلح حتا نیروهای دولتی به عنوان قرارگاه نظامی و یا هم موضع مورد استفاده قرار گرفته اند به همین ترتیب مسایل دیگر چون عدم موجودیت تعمیر های مناسب برای مکاتب دربرخی از شهرها و ولایت های کشور، کمبود کتاب درسی ، عدم تطبیق نصاب درسی به گونه یی یکسان، کمبود آموزگاران مسلکی ، نبود ظرفیت کاری ، معدود بودن صنف های درسی... مشکلات اساسی است که معارف کشور را رنج میدهد.
درحال حاضر بیشتر از پنج میلیون طفل که 42 فیصد از 12 میلیون طفل واجد شرایط مکتب را تشکیل میدهند به مکتب دسترسی ندارند ، شش هزار مکتب درکشور فاقد ساختمان است . صدها مکتب دیگر دور تر از منازل رهایشی اند و در بسیاری ازمناطق باوجود آنکه از لحاظ امنیتی دروضعیت خوبی قراردارند دختران به دلیل باورهای سنتی اجازه پیدا نمیکنند تا دوره لیسه را تعقیب کنند.
به همین سان از یکصدو هشتاد هزار آموزگار کشور تنها 27 فیصد آنان معیارهای مسلکی را دارند ، کیفیت پا سخنگویی در مکاتب نیز باپرسش های زیادی مواجه است ، کمبود ساختمان ها برای مکاتب، کمبود کتاب درسی منجر به تقلیل ساعات درسی میشود ، ضمناً فقدان کارکنان مسلکی دربخش اداری و کمبود متخصصین برای ایجاد ظرفیت، مشکلات دیگر ئیست که معارف را رنج میدهد .
مساله دیگر که میتواند برمشکلات موجود درمعارف کشور بیافزاید ، تجارتی شدن روند آموزش و پرورش درکشور است .امروز درکنار هزاران مکتب دولتی  ودها مکتب خصوصی که درکشور فعالیت دارند مگر بسیاری ازاین مکاتب میعاری نیستند، آموزگاران مسلکی کم دارند ، ظرفیت آموزش درآنها پائین است بعضی از این مکاتب با آنکه اشتهارات و تبلیغات وسیع دارند توان تدریس شاگردان بالاتر از صنف هشتم را ندارند پراگندگی وسیع در بخش معارف خصوصی ، ضرورت مدیریت این مکاتب را جدی تر ساخته است .
متخصصان آمور آموزش ، فعالان جامعه مدنی به این باور اندکه پاسخ دهی به این مشکلات نیاز به یک مدیریت قوی و تدابیر جامع دارد درحالیکه مسوولان وزارت معارف نمیتوانند درمورد چگونگی رنگ لباس شاگردان مکاتب کشور تصمیم بگیرند . ضمناً کوشش ها برای تقویت ظرفیت کادری و کاری درمعارف باید بیشتر گردد و وزارت معارف از طریق شوراهای حمایت از معارف ، منابر مساجد ، بزرگان قومی و امکانات دیگر باید از سیاسی شدن معارف جلوگیری کنند حتابرای مخالفان مسلح باید تفهیم شود که با معارف و اهل معارف نه تنها دشمنی نکنند بل ازآن حمایت نمایند . زیرا معارف یک پدیده همگانی و افغان شمول است که باید آن را درک کرد و از آن حراست نمود حرف ها و شعارهای کلیشه دیگر نمیتواند ذهن را در ساحه معارف دراسارت خود داشته باشد رفع این مشکلات نیاز به تحرک و کار دلسوزانه دارد باید همه اقشار با معارف همگام شوند ومعارف را به عنوان یک پروسه ملی حمایت نمایند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL