05 حوت 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کمک کشور چین به پوهنتون کابل

کمک کشور چین به پوهنتون کابل

کابل باختر 4 حوت سفارت چین در کابل تجهیزات کمپیوتری و...

داکتر کمال سادات: رفع مشکلات خبرنگاران ولایتی، دراولویت قراردارد

داکتر کمال سادات: رفع مشکلات خبرنگاران ولایتی، دراولویت قراردارد

کابل باختر/ 4/ حوت شماری از مسوولان وخبرنگاران ولایتی شورای خبرنگاران...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 2/ دلو
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشورپرداخته اند و نیز اخبار وگزارشهای را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه افغانستان ما ، برگ نخست را بامطلبی زیر عنوان قانونی نظام متمرکز با تنوع ملی همخوانی ندارد آغازکرده و درمطلب دیگر زیرعنوان ارگ اداره جدید امریکا درکنار افغانستان می ماند نوشته اداره جدید امریکا تعهد کرده است که در کارمبارزه تروریزم درکنار افغانستان می ماند.
دواخان مینه پال معاون سخنگوی رییس جمهور غنی با تاکید به این مطلب میگوید درگفتگوی که ترامپ با آقای غنی داشته برپشتیبانی دوامدارکشورش از افغانستان تاکید ورزیده است.
مینه پال معاون سخنگوی رییس جمهور برپایداری تعهد اداره جدید امریکا درکارمبارزه با تروریزم درافغانستان اشاره میکند حتا بیشتر شدن حمایت نظامی این اداره از نیروهای امنیتی افغانستان .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر زیرعنوان توصیه اوباما به رهبری افغانستان وحدت ملی را گسترش دهید نوشته بارک اوباما رییس جمهور امریکا در آخرین تماس تیلفونی با رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان از تلاش های رهبری این کشور برای مبارزه با فساد و ایجاد حاکمیت قانون قدردانی کرد و از آنها خواست تا به همکاری برای گسترش وحدت ملی وصلح پایدار ادامه دهند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و باز هم درمطلب دیگر زیرعنوان حکومت بارک اوباما روابط پایدار با افغانستان بنیاد گذاشت نوشته حکومت افغانستان میگوید بارک اوباما روابط درازمدت و پایه دار را با افغانستان بنیاد گذاشت ارگ ریاست بامیان این مطلب همچنان میگوید آقای اوباما در دو سال اخیر تصمیم های خوبی برای افغانستان است .
اوباما به عنوان چهل و چهارمین رییس جمهور امریکا درحالی دو دوره چهار ساله ریاست جمهوری اش را به پایان می رساند که به باور حکومت فعلی افغانستان اونقش بنیادی در بهبود روابط دوکشور داشت.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر خبر داده که یک افسر ارشد پولیس کابل به اتهام دریافت رشوت بازداشت شد.
روزنامه افغانستان ما همچنان درصفحه اول خبر داده که طالبان درخوب افغانستان با نیروهای امنیتی افغان شدید درگیر شده اند.
امریکا پرداخت معاش حدود سی هزار سرباز افغان را متوقف کرده است عنوان مطلب دیگری باشد که این روزنامه درصفحه اول نشر کرده و در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه اصلاحات درصفحه اول مطالبی را زیر عنوان های تنش در روابط ریاض و قاهره عقب نشینی محترمانه ترکیه از پرونده سوریه میراث اوباما برای افغانستان به بهانه خدا حافظی با قصر سفید آیا تهران برنده اصلی جنگ سوریه است با نفوذ ایران درسوریه بیشتر از روسیه یونس قانونی نظام سیاسی کشور باید تغییر کند آخرین گفتگوی رییس جمهور غنی با رییس جمهور اوباما ابراهیم جعفری حامل پیام های شفاهی میان ایران وعربستان بوده ام در خواست 23 مقام امریکایی از ترامپ درحمایت از تروریزم و این ره که تو می روی به ترکستان است نشر کرده و درصفحه های دیگر جزئیات این مطالب را ارائه کرده است.
اما روزنامه آرمان ملی درصفحه اول مطالبی را زیر عنوان های یک رویداد جالب منافع امریکا و افغانستان با هم گره خورده است عطامحمد نور دردیدار اش با سران شمال برخی تبلیغات دروغین را راه اندازی کرده اند و میخواهند مذاکرات من با رییس جمهور غنی کم رنگ سازند ترامپ تروریستان را درپاکستان دنبال کند را نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.

کابل باختر/ 2/ دلو
دونالد ترامپ کارش را به عنوان چهل و پنجمین رییس جمهوری امریکا با تعهد، آوردن تغییرات مثبت و بنیادی در سیاست داخلی و خارجی کشورش آغازکرد.
مفسر آژانس باختر مینگارد: دونالد ترامپ رییس جمهوری امریکا کارش را به عنوان چهل و پنجمین رییس جمهوری آنکشور آغازکرد ، کار او به عنوان رییس جمهور زمانی آغاز میگرددکه مسایل زیادی درصحنه داخلی و خارجی وجود دارد که باید آقای ترامپ به آنها رسیدگی کند.
درداخل، او باید با مشکل فزاینده اقتصادی ، بیکاری ، مهاجرت جویی رسیدگی کند تهدید های امنیتی و شدت گرفتن اندیشه های افراط گرایی که از گروه های مختلف متوجه امریکاست ، معضل های اند که ترامپ را به کار بیشتر و تحرک بیشتری در داخل امریکا فرا میخواند.
ترامپ درخارج از امریکا نیز با انبوهی از مشکلات ومسایل روبروست که برای آنکشور ارزش حیاتی و بنیادی داشته هویت و اعتبار امریکا را درگرو خود قرارداده است . دراین میان برخورد وعملکرد کشور های چون کوریای شمالی ، روسیه ، چین ، ایران برای ترامپ میتواند مشکل ساز و چالش آفرین باشد از طرف دیگر برنامه ها و گفته های ترامپ درخصوص اروپا بخصوص سیاست اتحادیه اروپا درقبال مهاجرین برای هر دو طرف مشکل آفرین بوده است ، مسایل چون افغانستان ،سوریه ، اوکرائین ... موضوعاتی اند که امریکا را دررقابت های جهانی قرار داده است مشکل حاد تر و سنگین که امروز امریکا و شماری زیادی از کشورهای جهان با آن مواجه است افراط گرایی مذهبی است که دروجود گروه ها و جریان های افراطی نظیر داعش ، طالب ، بوکوحرام شکل یافته وصریحاً امریکا را تهدید میکند.
افراط گرایی یک معضل دوامدار و پیچیده است که جهان را تهدید میکند اسلاف ترامپ « اوباما ، بوش پسر» نیز درگیر همین معضل بودند، مگر نتوانستند به آن نقطه پایان گزارند.
دراین میان، معضل افغانستان طولانی ترین و حادترین معضل منطقه یی است کشورکه امریکا درآن طولانی ترین جنگ را تجربه کرده است .
افغانستان بعداز سال 2001 میلادی و به تعقیب حوادث اسفبار تروریستی در امریکا، شاهد حضور گسترده نظامیان امریکایی بوده است با آنکه اوباما جنگ امریکا دربرابر هراس افگنی را درافغانستان درسال 2014 میلادی خاتمه یافته اعلام کرد مگر این کشور هنوزهم دستخوش ناهنجاری های زیادی است درحالیکه حدود ده هزار نظامی  امریکا دراین کشور حضور دارند.
اکنون افراط گرایی و تروریزم بلند ترین تهدید های جهانی را تشکیل میدهد. تهدید های که با عملکرد داعش ، القاعده ، طالب ... پیوند دارد و هرسه گروه امریکا را دشمن خود میدانند با آنکه داعش درسوریه و عراق درحالی نابودی است و القاعده هم متواری و مخفی گردیده ، فضای موجود درافغانستان که از عملکرد طالبان متاثر است ، بستر مناسب برای رشد تروریزم و افراط گرایی بوده میتواند بخصوص آنکه گروه های افراطی اهداف شان را مشخص ساخته اند و به دلیل نزدیکی افغانستان با آسیای میانه ، روسیه ، چین ، هند و ... درفکر گسترش ، جغرافیای فعالیت و نفوذ شان در این کشور اند وتجربه سالهای گذشته نشان میدهدکه بی تفاوتی درقبال افغانستان هزینه بالایی درپی خواهد داشت.
افغانها از ترامپ و اداره جدید امریکا انتظار دارند که اگر درپی تضعیف و نابودی دشنمان شان (القاعده و داعش و طالب) اند باید راهکار دقیق و شفاف درپیش گیرند.
با افغانها همکاری دراز مدت وهدفمند داشته باشند در کنار مبارزه با هراس افگنان درافغانستان، به فکر حمایت کنندگان ، خاستگاه و پناهگاه های آنان در بیرون از افغانستان نیز باشند و برپاکستان به عنوان کشور حامی هراس افگنی و ترویج کننده افراط گرایی بیشتر تمرکز نموده و افغانستان را در رفع تهدید های موجود یاری رسانند . ترامپ سیاست های خارجی خود را اولویت بندی کرده که مبارزه و اعلام جنگ در برابر هراس افگنی بخش از آن است .
امید ها این است که ترامپ و اداره تازه در قصر سفید ، واقعیت ها درافغانستان و منطقه را، خود به تحلیل و بررسی گیرند و اغوا سیاست ها و بازی های دوگانه نشوند بازی های دوگانه شماری از کشور های منطقه به شمول پاکستان  حداقل پانزده سال امریکا را درمنطقه سرگردان ساخته بود که تکرار آن توجیه پذیر بوده نمیتواند.

کابل باختر 29 جدی
دولت جمهوری اسلامی افغانستان، برای شناسایی و مجازات عاملان حوادث تروریستی اخیر درکشور اراده قوی دارد و نمی گذارد که تروریزم درافغانستان ریشه پیدا نماید و تروریستان افغانستان را بستر مناسب برای انجام اعمال شنیع شان بدانند.
مفسر آژانس باختر مینگارد: حوادث اخیر تروریستی در افغانستان نشان داد که تروریستان در پی اهداف معین بوده و فعالیت آنها گسترده از آنچه است که پنداشته میشود.
قتل پنج دیپلومات امارات متحده عربی درولایت قندهار ثابت میسازد که تروریستان تنها در پی افغانستان نیستند بل آنها در پی از میان برداشتن واژه انسانیت و معنویت اند هر فرد، هر نهاد، هر کشور ... برای آنها یک هدف است .
در جریان کمتر از یکماه نه تنها افغانستان بل کشور های دیگر چون ترکیه، المان، هند، امریکا ... شاهد وقایع اسفبار تروریستی بوده اند که نشان میدهد که تروریستان ساحه و جغرافیای نفوس خود را گسترش میدهند و مقابله با آنها به یک راهکار جدید و همه جانبه نیازمند است.
خوشبخانه اکنون به شماری کشور های که میخواهند در یک اجماع جهانی علیه هراس افگنی ایستاده شوند، افزوده میشود، اخیراً صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان غرض غمشریکی با  دولت ها و مردم امارات متحده عربی که پنج فرزند شان را دریک حادثه تروریستی در افغانستان از دست دادند به آن کشور رفت نتایج مذاکرات او با مقامات امارات متحده عربی منجمله وزیر خارجه آن کشور نشان میدهد که همسویی با افغانستان درخصوص مبارزه با هراس افگنی بیشتر میگردد درحالیکه کشورهای حامی هراس افگنان که بیشتر در قالب دولت جلوه میکنند، بیشتر منزوی میشوند.
تنها امارات متحده عربی نیست که با افغانستان داخل یک اجماع بین المللی درخصوص مبارزه با هراس افگنی میگردد، عربستان سعودی نیز در پی حمایت گسترده از افغانستان درجنگ علیه هراس افگنی است، کابینه آن کشور در آخرین جلسه خود بر این مساله تاکید  کرد.
هند که خود شاهد صدور افراط گرایی و تروریزم است دردفاع از افغانستان قرار دارد، کشور های غربی جامعه اروپا، کشورهای آسیای میانه هم نگران گسترش فعالیت هراس افگنان اند و صدای حمایت از افغانستان را بلند کرده اند .
آنچه مهم به نظر می رسد این است که اجماع منطقه ای و بین المللی در مبارزه علیه هراس افگنی وجود دارد، ولی چرا این عنصر پلید به جای تحدید توسعه و گسترش می یابد، پاسخ به این سوال روشن است وجود جولانگاه های مصون هراس افگنان درمنطقه ، حمایت مالی و لوژیستکی از آنها کار زار مبارزه علیه هراس افگنی را دشوار است .
بارها اتفاق افتاده، در موارد خاص همه از هراس افگنان به عنوان آدم کشان یاد می کنند، مگر زمانی استفاده ابزاری از آنها مطمح نظر می شود هراس افگنان به دسته های خوب و بد، میانه رو و سازشگر تقسیم می شوند.
بناً کارزار مبارزه علیه هراس افگنی مستلزم صداقت سیاسی است تا شعار دادن ها .

کابل باختر 29 جدی
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را در باره رویداد های جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه ماندگار برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان ، افزایش اتهام ها بر شورای عالی صلح آغاز کرده و از قول وحید مژده دراین باره نوشته که طالبان برای تسهیل عملیات انتحاری برخی افراد را خریداری می کنند.
روزنامه ماندگار ادامه این مطلب را درصفحه سوم نوشته ودرصفحه اول عنوان کرده : افغانستان درسایه ترامپ .
ماندگار درپیوند به عنوان فوق درصفحه دوم نوشته: کمتر از سه روز دیگر به تحویل قدرت سیاسی به دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده امریکا باقی مانده و جهان هنوز در حال اندیشدن به تبعات قدرت گیری و زمام داری این شخصیت جنجالی و تقریباً مجهول به سرمی برد اما دراین میان افغانستان یکی از وابسته ترین کشور ها به گزارش وجنبش سیاست در ایالات متحده است این میزان وابسته گی را به وضوح می توان در مقدار هنگفت کمک های این کشور به افغانستان وتامین اساسی ترین مصارف نهاد های دولتی مان درک کنیم پس بخش بسیار بزرگی از آن چه که در پس از 20جنوری در افغانستان اتفاق می افتد ارتباط مستقیم باخیالات وتصامیم ترامپ برای افغانستان وجهان دارد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده ودرهمین صفحه مطلبی را زیرعنوان شورای عالی صلح در روز های پایانی عمرش نشر کرده است .
روزنامه ماندگار  درصفحه سوم از قول معترضان در فراه آورده است : آصف ننگ باید برکنار شود .
وحشت داعش درننگرهار عنوان دیگری است که روزنامه درصفحه سوم زیرآن نوشته : اعضای گروه داعش بیست خانه دیگری را در ولایت ننگرهار به آتش کشیدند .
سیدرحمان فرمانده ولسوالی کوت ولایت  ننگرهار  اعلام کرد داعش ها با سوزاندن خانه های مردم دراین  ولسوالی خسارات های زیادی به مردم وارد کردند.
وی افزود، این حمله تلفات جانی درپی نداشت زیرا ساکنان این خانه ها پیش از حمله داعشی ها از محل مسکونی خود خارج شده بودند .
روزنامه  به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بشتر شده است .
اما روزنامه هشت صبح درصفحه اول از قول وزیر امور زنان عنوان کرده : آزار و اذیت زنان وکودکان با مقررات جزایی ریشه کن نمی شود.
این روزنامه درمطلب دیگر زیرعنوان : آیا ترامپ یلنس امروز است ؟ نوشته کسی نمی تواند انکار کند که تعیین تاریخ برایخروج نیروهای ناتو، باور به پیروزی نظامی درصفوف طالبان ، القاعده ولشکر طیبه به وجود آورد ، هماطوری که خروج نیروهای شوروی درسال 1989 تنظیم های مخالف حکومت وقت افغانستان به پیروزی باورمند کرده بود ، اسناد نشان میدهد که داکتر نجیب در سال 1989 تلاش زیاد کرد تا شمار محدودی از نیروهای شوروی درشهرک  مرزی حیرتان وفرودگاه خواجه رواش باقی بمانند و ونیروهای نظامی داخلی وقت را درجنگ با چریک های تنظیمی کمک کند.
روزنامه ادامه این مطلب را درصفحه چهارم نوشته ودرصفحه اول مطلبی را زیر عنوان ، میزغازی امان الله وقلم اشرف غنی ، نشر کرده است .
پایگاه های تروریستان در  افغانستان است یادر پاکستان عنوان مطلب می باشد که این روزنامه درصفحه چهارم نشر کرده است .
تقاضا برکناری آصف ننگ در فراه ، عنوان مطلب است که هشت صبح درصفحه هشتم نشر کرده است هشت صبح درصفحه های دیگر دنبال مطالب بشتر شده است.
اما روزنامه  اصلاحات دصفحه اول مطالبی را زیرعنوان های انقره اسیر تروریزم ، روابط ایران وعربستان به کدام سومی رود ؟
ثقافت اسلامی ، ترویج اعتدال یا تبلیغ تعصب؟ سالانه بیش از 5 ملیارد افغانی حریق می شود طی سال جاری حدود یک ملیون مهاجر به کشور برگشته ، جنگ لفظی اروپا با ترامپ ، ترکیه : امریکا را داعش  هم برای مذاکرات " آستانه " دعوت کند! وعضو بین المللی آزادی فوری علامه زاکزاکی را خواستار شد عنوان کرده و درصفحه های دیگر به ارایه جزئیات آنان پرداخته است.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL