06 حوت 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

جلسه شورای عالی ستره محکمه برگزار شد

جلسه شورای عالی ستره محکمه برگزار شد

کابل/۶حوت/باختر شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف...

قیمت ماسک در کابل بالا رفت

قیمت ماسک در کابل بالا رفت

کابل/ ۶ حوت/ باختر با ثبت اولین واقعه مثبت کرونا در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل /اول دلو / باختر
شماری روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را درمورد رویدادهای جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر ، با توجه به عنوان های درشت شماری ازاین روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است .
روزنامه ویسا، درصفحه اول ازقول رییس جمهوری سابق افغانستان درمصاحبه با رسانه هندی نوشته کرده است که انتخابات گذشته درمورد وضعیت جاری کشور همه پرسی بود.
این روزنامه همچنان درصفحه اول از رییس اجرائیه عنوان کرده است که صلح منحصر به یک فرد و وزارت نیست باید هیئت مذاکره کننده جامع تشکیل شود.
روزنامه ویسا درصفحه اول از قول کمیسیون شکایات انتخاباتی آورده است  که بیش ازشش هزار اعتراض استیناف خواهی ثبت شده است.
به نوشته این روزنامه : مسوولان درکمیسیون شکایات انتخاباتی می گویند که با پایان روند رسیدگی به شکایات انتخاباتی درولایت هاتاکنون شش هزار مورد استیناف خواهی دراین کمیسیون ثبت شده است روزنامه موضوع را ادامه داده است و درهمین صفحه از قول عمران خان آورده است توافق میان امریکا و طالبان منجر به آتش بس خواهد شد.
به نوشته ویسا عمران خان صدراعظم پاکستان می گوید که ازنظر او توافق احتمالی میان امریکا و طالبان منجر به آتش بس درافغانستان خواهد شد. عمران خان درگفت و گویی با دویچه وله المان گفته است امیدوار است که توافق نامه صلح میان امریکا و طالبان امضا شود تا زمینه برای گفتگو های بین الافغانی و توافق صلح میان افغانان فراهم شود.
روزنامه ادامه موضوع را درصفحه پنجم نوشته کرده است اما درصفحه اول از قول مشرانوجرگه آورده است که امریکا در روند صلح با افغانان صادق نیست به نوشته این روزنامه مشرانوجرگه باردیگر درعکس العمل به احتمال توافق امریکا و طالبان برکاهش خشونت ها می گوید که امریکا دراین روند با دولت و مردم افغانستان صادق نیست روزنامه ویسا ، ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته کرده است.
اما درصفحه آخر ازقول کمیسیون امور مالی و بودجه ولسی جرگه خبرداده است که کمیسیون های هفده گانه ولسی جرگه روی سند بودجه ملی جدی کار می کنند.
به نوشته این روزنامه اعضای کمیسیون مالی وبودجه ولسی جرگه می گویندکه کمیسیون های هفده گانه روی سند بودجه ملی به صورت جدی کار می کنند و این سند درنشست روزچهارشنبه به مجلس ارائه می شود.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ماندگار برگ نخست را با مطلب زیرعنوان با نزدیک شدن توافق صلح طالبان وامریکا تفاوت دیدگاه ارگ وسپیدار برای آغازگفت و گوهای صلح ادامه دارد٬ آغاز کرده است و جزئیات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه سوم نشر کرده است اما دراین صفحه با توجه به سفر معین سیاسی وزارت امورخارجه امریکا به پاکستان زیرعنوان آلیس ویلز ، درآستانه امضای توافق نامه صلح به پاکستان سفر کرد٬ نوشته کرده است٬ الیس ویلز معین سیاسی وزارت خارجه امریکا درامور آسیای مرکزی و جنوبی دریک دیدار مهم بیش از توافق احتمالی صلح میان امریکا وطالبان دوشب پیش وارد اسلام آباد شد.
به نوشته این روزنامه براساس گزارش ها ، الیس ویلز طی سفر دوروزه اش با مقامات ارشد پاکستان از جمله رهبران عالی رتبه سیاسی ونظامی این کشور دیدار و به احتمال زیاد درخصوص توافق احتمالی واشنگتن و طالبان گفت و گو کند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه اول مطلب را زیرعنوان موادمخدر و اختطاف منابع تمویل طالبان درجوزجان نشرکرده است.
سیاست انارشی و بی برنامه گی برای صلح عنوان مطلب دیگری است که این روزنامه درصفحه دوم نشرکرده است.
روزنامه ماندگار درصفحه سوم از قول حقوق دانان عنوان کرده است که مولوی انصاری دربرابر حکومت٬ نظام و جامعه بغاوت کرده است.
نگاهی به کتاب چرا ملت ها شکست می خورند؟ عنوان مطلب دیگری است که روزنامه ماندگار درصفحه چهارم نشرکرده است .
این روزنامه درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
به همین ترتیب روزنامه های آرمان ملی و هشت صبح درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند.ختم/نالان

کابل/  ۳۰ جدی/  باختر
دولت افغانستان برای تسریع روند گفت وگو های سیاسی در کشور٬ برشکل گیری یک راهکار سازنده که آتش بس٬ کاهش خشونت ٬ اعتماد سازی و قطع جنگ یک هدف اساسی آن باشد٬ تاکید دارد
مفسرآژانس باختر می نگارد: سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری روز گذشته در محفل رونمایی استراتیژی محافظت از مدافعان حقوق بشر در کابل ٬روی پیشرفت های اخیر سیاسی در کشور تماس گرفت و یاد آور شد که طرح کاهش خشونت  و یا طرح های مشابه به آن٬ مبهم و یک نوع فرار از روند صلح در افغانستان است .
اوتاکید دارد ومی گوید(تا شروع مذاکره مستقیم میان افغانان و آغاز آتش بس سرتاسری٬هیچ اعتمادی بین دو طرف و هیچ امیدی برای آینده پدید نخواهد آمد.)
این گفته ها در حالی بیان می شود که نمایندگان امریکا و طالبان در مذاکرات شان  در دوحه قطر٬ مساله کاهش خشونت را مطرح کرده اند و طالبان هم چراغ سبز نشان داده اند مگر پیشنهاد آتش بس از سوی این گروه رد شده است  .
قطع جنگ و تامین ثبات٬در جوامع جنگ زده ازاعتماد سازی ٖآغازمی شود و اعتماد سازی پیوند اولی با آتش بس دارد.
مردم افغانستان از هر راهکار و برنامه  یی که بتواند روند صلح در کشور را تقویت کند استقبال می کنند مگر تاکید دارند که این روند باید افغانی و در مالکیت افغانان انجام شود. در حالی که گفت و گو های دوحه  خود پر از ابهام است و آن چنان که معاون رییس جمهوری می گوید( تا کنون هم حکومت٬ هم مردم به شمول نهاد های مدنی٬احزاب سیاسی و گروه های قومی در حاشیه قرار گرفته اند...)
در گام نخست لازمی است که به ابهامات در گفت و گوهای دوحه نقطه پایان گذاشته شود تا مردم باور کنند که این گفت وگو برای حل معضل افغانستان است نه امتیاز گیری و نه امتیاز دهی.
روند گفت وگو ها به گونه یی ومدیریت شود که مردم افغانستان خود را در آن پیدا کنند .
تعریف از مذاکرات٬رسیدن به یک توافق است که منافع جناح های درگیر در جنگ را تامین کند و در نهایت جنگ خاتمه پیدا کند٬ در حالیکه در مذاکرات دوحه دولت افغانستان که خود یک طرف  قضیه است حضور ندارد و در عدم موجودیت نماینده دولت افغانستان نمی توان از صلح جامع حرف زد.
مردم افغانستان آرزو دارند تا که گفت و گو های صلح روی یک راهکار مناسب و قابل قبول برای طرف های درگیر ایجاد شود٬که ختم جنگ و اعاده ثبات در افغانستان در آن یک هدف باشد٬ نه مذاکرات که آن را وسیله برای امتیاز گیری های  یک جانبه دانست و یا برای رسیدن به یک معامله آن را دنبال کرد.
دولت افغانستان بر برخورد معقول و سازنده با قضیه افغانستان تاکید دارد که شکل گیری گفت و گو ها میان افغانان در آن یک اصل باشد و انفاذ آتش بس مقدمه آن خواهد بود.
در حالی که طالبان از روبرو شدن با چنین یک ایده در هراس  اند و نمی توانند حرف آتش بس را مطرح کنند زیرا در وجود پراگندگی ٬ انشعاب و چند دستگی که این گروه با آن مواجه است این گروه توان مدیریت آتش بس را ندارد و فرصت عمل از محور رهبری واحد٬ از آن گروه گرفته شده است.
روند گفت وگو های صلح زمانی تقویت خواهد شد که طالبان صاحب وحدت نظر و عمل باشند و با دولت افغانستان به گونه رو در رو وارد گفت وگو شوند.
تحلیل سیاسی

کابل/۳۰جدی/ باختر
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر،با توجه به عنوان های درشت شماری از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است .
روزنامه ارمان ملی دربرگ نخست از قول کمیته مصوونیت خبرنگاران خبرداده است که فعالیت ده ها رسانه در یک سال گذشته متوقف شده است.
به نوشته این روزنامه مسوولان درکمیته مصوونیت خبرنگاران افغانستان می گویند که درسال ۲۰۱۹ میلادی فعالیت ده ها رسانه به دلیل مشکلات مالی به گونه کامل متوقف شده است روزنامه موضوع رادنبال کرده است درهمین صفحه از قول مشرانوجرگه عنوان کرده است که توافق امریکا و طالبان مبنی برکاهش خشونت ها معنی ندارند.
به نوشته این روزنامه : مجلس سنا درواکنش به اظهارات وزیرخارجه پاکستان که گویا طالبان را به کاهش خشونت ها با امریکا وادار کرده می گوید توافق امریکا و طالبان مبنی بر کاهش خشونت ها فریب است و معنی ندارد.
روزنامه آرمان ملی موضوع را دنبال کرده است و سرمقاله شماره امروزی را درصفحه دوم زیرعنوان دام دیگر مثلث صلح افغانستان نوشته کرده است.
به نوشته ارمان ملی درحالی که امریکا و طالبان برای امضای توافق نامه خود خوانده شان آمادگی می گیرند اذهان عامه مردم افغانستان ،سیاسیون ، روشنفکران و نخبه گان کشور همچنان نسبت به آن پیشاپیش اظهار نگرانی کرده اند و باور دارند که توافق نامه زد وبندهای مخفی میان طالبان وامریکاست که پاکستانی ها شریک اصلی آن میباشد.
روزنامه درادامه آورده است درآستانه امضای قریب الوقوع این توافق نامه ، وزیر خارجه پاکستان اظهار خرسندی کرده است که طالبان برای کاهش خشونت در افغانستان با امریکایی ها موافقت کرده اند . همین دیروز طالبان درولایت فاریاب شش تن از اعضای یک خانواده را تیرباران کردند که درمیان آنان یک کودک چند ماهه نیز بوده است .
روزنامه آرمان ملی موضوع را دنبال کرده درهمین صفحه مطلب را زیرعنوان یک گام تا امضای توافقنامه صلح مسلحانه نشرکرده است.
به نوشته این روزنامه :رسانه های غربی گزارش داده اند که طالبان طرح آتش بس موقت را به زلمی خلیل زاد سپرده اند .
مقام های گروه طالبان که از آن ها نام گرفته نشده گفته اند که این طرح شامل آتش بس ۷ تا ۱۰ روزه می باشد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است ودرصفحه سوم مطلب را زیرعنوان غنی معترض به صلح عبدالله معترض به انتخابات 
را نشرکرده است آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح درصفحه اول عنوان کرده است یک روز تعطیلات زمستانی مجلس طرح بودجه ۹۹ تصویب نشده است این روزنامه درپیوند به عنوان فوق درصفحه سوم نوشته کرده است قراراست تایک روز دیگر تعطیلات زمستانی مجلس نمایندگان شروع شود . اما طرح بودجه مالی سال ۱۳۹۹ هنوز بی سرنوشت است اعضای مجلس نمایندگان موفق نشده اند این طرح را به تصویب برسانند شماری از اعضای مجلس نمایندگان استدلال می کنند که به دلیل این که بودجه ۹۹ با تاخیر ازسوی وزارت مالیه به مجلس نمایندگان فرستاده شده و هم چنان به دلیل مشکلات و نواقص فنی که دراین طرح وجود داشته از تصویب بازمانده است .
روزنامه موضوع رادنبال کرده است ودرصفحه دوم از قول کمیته مصوونیت خبرنگاران آورده است محدودیت مالی رسانه ها افزایش یافته است.
انتقاد سرور دانش از مولوی انصاری دامن زدن به تعصب مذهبی جنسیتی ونژادی کشور را به پرتگاه سقوط می برد.
عنوان مطلب دیگری است که این روزنامه درصفحه دوم نشرکرده است.
شروع برنامه ریزی برای بازشماری آرا،دولت ساز مخالف است . عنوان مطلب است که این روزنامه درصفحه سوم نشرکرده است.
مولوی مجیب الرحمن و آزادی بیان عنوان مطلب است که صبح درصفحه چهارم نشرکرده است . این روزنامه درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های ماندگار، ویسا  درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند. ختم/ نالان ...ک..م

کابل/  29 جدی/ باختر
این  گفته های محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان که می گوید پاکستان در راستای صلح افغانستان٬ مسوولیتش را تا «حد امکان» ادا کرده‌است٬می تواند قابل باور باشد؟
مفسرآژانس باحتر می نگارد: محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دریک پیام تصویری گفته است که گویا طالبان برای کاهش خشونت‌ها ابراز آماد‌گی کرده‌اند.
این گفته ها درست زمانی بیان می شود که رسانه ها از پیشرفت مذاکرات میان نمایندگان طالبان و امریکا در دوحه خبر داده اند٬ با آن که منابع رسمی طالبان از توافق شان باامریکا تاکنون چیزی نگفته اند و دیپلماتان امریکایی هم در لفافه حرف می زنند ٬محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان حرف هایی دارد ک درخور دقت وتوجه است٬
به خصوص این که٬ قریشی از موضع رهبر و یا سخنگوی طالبان حرف زده است و آنچه را که باید طالبان در باره توافق شان با امریکا می گفتند از حنجره یک پاکستانی بیرون می شود و این  پیام را می دهد که اگرحرفی٬ با طالب و صلح در افغانستان دارید٬آدرس پاکستان است.
قریشی گفته است (طالبان برای کاهش خشونت‌ها ابراز آماد‌گی کرده‌اند٬توافق طالبان برای کاهش خشونت‌ها، یک گام دیگر به‌سوی توافق صلح در افغانستان است: یک پیشرفت چشم‌گیر به‌میان آمده‌است و طالبان برای مطالبۀ کاهش خشونت‌ها ابراز آماد‌گی کرده‌اند.)
او به ادامه گفته است (پاکستان در راستای صلح افغانستان مسوولیتش را تا حد امکان ادا کرده‌است و تأمین ثبات در افغانستان به‌سود پاکستان نیز است .)
مردم افغانستان ٬پاکستان را عامل تمامی ناهنجاری هایی می دانند که درطول  سال های پسین بر مردم افغانستان تحمیل شده است و این یک واقعیت آشکار است.
پس در وجود چنین یک نا ملایمت و عملکرد زشت٬ می توان به گفته های قریشی باور کرد؟
نقش پاکستان در بازی های چند گانه و سهم آن کشوردر بازی های استخباراتی٬
نه تنها که این کشور را در منازعه دوامدار افغانستان بل در منازعات و کشمکش های دیگر منطقه یی دخیل کرده است که سهم و امتیاز های خاصی هم از آن برداشته است .
کشاندن یک گروه وابسته به خود به  میز مذاکره و سخن گفتن به نیابت از آن گروه و خشنودی کاذبانه نسبت به کاهش خشونت ها در افغانستان نمی تواند حرف آخر در روند صلح افغانستان باشد.
پاکستان در حالی از توافق طالبان با امریکا سخن می گوید که منطقه وارد کشیدگی های تازه شده است، کشیدگی هایی که پیچیدگی های خود را دارد و پاکستان با عملکرد حساسیت برانگیز خود٬ در گسترش بحران  در منطقه سهم داشته است.
نقش منفی و پر از ماجرای پاکستان در تحولات منطقه یی نه تنها برای افغانان بل برای جهانیان واضح و روشن است٬کارشناسان٬سیاستمداران٬ رسانه ها٬وکلا وسناتوران٬از کشور های غربی و امریکا بار ها از ماجراجویی های پاکستان سخن گفته اند .
قریشی در حالی از توافق میان امریکا و طالبان  سخن می گوید که بحران ومشکلات هم در افغانستان وهم در منطقه پا برجاست.
پس با صراحت می توان گفت که سخنان قریشی که می گوید پاکستان در راستای صلح افغانستان مسوولیتش را تا حد امکان ادا کرده‌است یک ادعا محض است . در حالی که رهبران طالبان در پاکستان مخفی اند و شهروندان پاکستان در جنگ این کشور حضور دارند و استخبارات شان جنگ  در افغانستان را مدیریت می کند٬ در چنین یک وضعیت می توان گفت که پاکستان مسوولیتش را ادا کرده است.
صلح در افغانستان و منطقه حالا هم در گروه ماجرا و فتنه کشور های معین ومشخص قرار دارد٬ جاده نا همواری است که عبور از آن دشواری های خود را دارد که در یک پیام کاذب٬ خلاصه و تعریف نمی شود.
صلح در افغانستان ومنطقه زمانی تامین می شود که کشور های منطقه و فرا منطقه٬به جنگ نیابتی شان خاتمه بخشند و بر حمایت و جانبداری های مستقیم و غیر مستقبم شان از عناصر آشوبگرنقطه پایان گذارند . تحلیل سیاسی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL