18 حمل 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

برای ده هزار خانواده مواد ارتزاقی کمک شد

کابل باختر 18 حمل کمیته اضطرار برای جلوگیری از شیوع ویروس...

یک ببر در باغ وحشی در نیویارک به ویروس کرونا مبتلا شده است

یک ببر در باغ وحشی در نیویارک به ویروس کرونا مبتلا شده است

واشنگتن/ بی بی سی/ 18 حمل / باختر یک ببر مالایی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 13/ دلو

سفرخانم حناربانی کهر، وزیرخارجه پاکستان به افغانستان وانجام مذاکرات با مقامات کشور، مبین این حقیقت است که دارد روابط افغانستان و پاکستان مجدداً" درمسیری قرارمیگیرد که منافع ملت های دوکشور درآن تبلورمی یابد

مبصر سیاسی آژانس اطلاعاتی باختر مینویسد .

 افغانستان و پاکستان ازجمله کشورهای می باشند که بیشتر آسیب های ناشی از افراطیت و بنیادگرایی را متحمل شده اند ، دوستی صادقانه و بدون ریا میان این دوملت بزرگ و دارای روابط عمیق تاریخی مستلزم کنار گذاری سوء تفاهماتی میباشد که براساس آن این روابط خدشه دار میگردد.

 روابط سیاسی میان افغانستان و پاکستان ازبرهه های فراز و نشیب فراوان گذشته اما آنچه بیشتر این روابط به سردی گراید توطیه ای بودکه به شهادت پروفیسور برهان الدین ربانی رییس شورای عالی صلح افغانستان انجامید .

بیش از آن نیز تروریستان شماری از نخبه گان و شخصیت های متنفذ را اماج قرارداده بودند ، اما زمانیکه  تروریستان در لباس پیام آوران صلح استاد فقید را به شهادت رسانیدند این روابط شدیداً" آسیب پذیر گردید، زیرا فشارهای مردمی و حلقه های سیاسی درکشور مبین این حقیقت تلخ بودکه تروریستان از کویته به خاطر انجام چنین جنایتی به کابل آمده بودند.

موجودیت پناهگاه های تروریستان در پاکستان ، مراکز آموزشی و تجهیز آنها ازجمله مسایل دیگری بودندکه فشار را بالای نظام بیشتر ساخت تا برروابط اش با پاکستان تجدید نظر کند.

رهبری جمهوری اسلامی افغانستان با تعمق و تدبر سیاسی برمسایل برخورد کرد و با تاکید بیان داشت که تروریستان ، دوست و دشمن ندارند.

 حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان بارها درمذاکرات با مقامات پاکستانی مطرح ساخته که افغانستان با ثبات به نفع پاکستان و کشورهای منطقه میباشد ، آنچه که دراین روز ها صدراعظم پاکستان آنرا به گونه ای دیگر بیان داشته است و گفته است که ثبات درافغانستان ، ثبات درپاکستان میباشد.

عمق سیاست جمهوری اسلامی افغانستان دررابطه به حل معضلات منطقه وابسته به امروز نیست، از ایجاد اداره موقت تاکنون رهبری افغانستان بر صلح ، ثبات ، تقویت روابط تجارتی و همکاری های متقابل تاکید داشته اند.

 به هر حال ناظران سیاسی سفر خانم حنا ربانی را دربرهه ای که مساله جنگ و صلح در ابعاد پیچده آن مطرح میباشد، در تقویت و از سرگیری مناسبات میان افغانستان و پاکستان دوراز مفاد نمی دانند.

 آنچه از مذاکرات و توافقات صورت گرفته حاصل شده این است که هردو جانب یکباردیگر بر توسعه ای روابط تاریخی ، فرهنگی ، اقتصادی ، تجارتی و ترانزیتی میان دوکشور تاکید کرده اند.

 تروریزم و بنیاد گرایی را چالش مشترک دانسته اند و به رهبری افغانی روند مذاکره با مخالفان همسویی داشته اند.

آگاهان سیاسی به این باور اندکه صلح بدون تشریک مساعی و همدیگر پذیری کابل و اسلام آباد ممکن نخواهد بود.

مبصر سیاسی آژانس اطلاعاتی باختر مینویسد، افغانستان و پاکستان از جمله کشورهای منطقه یی می باشند که بیشترین آسیب های ناشی از افراطیت و بنیاد گرایی را متحمل شده اند. دوستی این دو ملت بزرگ و دارای روابط عمیق تاریخی مستلزم کنار گزاری سؤ تفاهماتی  میباشد که سبب بی اعتمادی این روابط گردد. زیرا تروریزم و افراط گرایی پیوسته از ملت های این دو کشور قربانی گرفته و تلاش می ورزند با ترفند وخدعه  روابط میان این دو ملت را تیره سازند و بهره برداری سیاسی نمایند.

آنچه این سفر میتواند در پی داشته باشد،توسعه مناسبات تاریخی میباشد که میان دولت ها  از گذشته های دور وجود داشته است.

پاکستان به عنوان کشور همسایه و با حفظ حسن نیت میتواند در روند مذاکرات افغانها با مخالفان کمک شود.

زیرا برخی حلقه های وجود  دارند که بر خلاف منافع علیا دو کشور از تروریستان استفاده ابزاری می کنند.

وزیر خارجه پاکستان در مذاکراتی که با رییس جمهور کشور انجام داد پیرامون پروسه صلح و تهدیداتی که از سوی تروریزم متوجه دو کشور است به تفصیل صحبت کردند.

رییس جمهوری اسلامی افغانستان درین دیدار با صراحت گفت که پاکستان میتواند در پروسه صلح افغانستان نقش موثری داشته باشد زیرا بد امنی در افغانستان وپاکستان باعث شده است،تا زیان های جدی را به مردم دو کشور متحمل سازد و این دو کشور را از ترقی و پیشرفت لازم عقب نگهداشته است.

این سخنان مسوولیت رهبری دو کشور را در قبال منطقه ای که تروریزم و دهشت افگن در آن فعال است نهایت خطیر میسازد.

روی همین دلیل است که زعامت افغانستان پیوسته به راه اندازی پروژه های عمرانی، اتحاد و همسویی سیاسیون تاکید کرده است. این راهکارها در تعاون و تساند سیاسیون و ملت های دو کشور گره خورده است،میتواند منطقه را از شر افراط گرایی و تروریزم نجات دهد.

سفر خانم حنا ربانی کهر وزیر امور خارجه پاکستان به افغانستان در شرایط موجود سیاسی از اهمیت ویژه ای برخور دار است .

مبصر سیاسی آژانس اطلاعاتی باختر مینویسد، افغانستان و پاکستان از جمله کشورهای منطقه یی می باشند که بیشترین آسیب های ناشی از افراطیت و بنیاد گرایی را متحمل شده اند. دوستی این دو ملت بزرگ و دارای روابط عمیق تاریخی و کنار گزاری های سؤ تفاهماتی که سبب اعتماد این روابط گردد هرگز به نفع ملت های دو کشور نخواهد بود . زیرا تروریزم و افراط گرایی پیوسته از ملت های این دو کشور قربانی گرفته و تلاش می ورزند با ترفند وخدعه  روابط میان این دو ملت را تیره سازند و بهره برداری سیاسی نمایند.

آنچه این سفر میتواند در پی داشته باشد،توسعه مناسبات تاریخی میباشد که میان دولت از گذشته های دور وجود داشته است.

پاکستان به عنوان کشور همسایه و با حفظ حسن نیت میتواند در روند مذاکرات افغانها با مخالفان کمک شود.

زیرا برخی حلقه های وجود  دارند که بر خلاف منافع علیا دو کشور از تروریستان استفاده ابزاری می کنند.

وزیر خارجه پاکستان در مذاکراتی که با رییس جمهور کشور انجام داد پیرامون پروسه صلح و تهدیداتی که از سوی تروریزم متوجه دو کشور است به تفصیل صحبت کردند.

رییس جمهوری اسلامی افغانستان درین دیدار با صراحت گفت که پاکستان میتواند در پروسه صلح افغانستان نقش موثری داشته باشد زیرا بد امنی در افغانستان وپاکستان باعث شده است،تا زیان های جدی را به مردم دو کشور متحمل سازد و این دو کشور را از ترقی و پیشرفت لازم عقب نگهداشته است.

این سخنان مسوولیت رهبری دو کشور را در قبال منطقه ای که تروریزم و دهشت افگن در آن فعال است نهایت خطیر میسازد.

روی همین دلیل است که زعامت افغانستان پیوسته به راه اندازی پروژه های عمرانی، اتحاد و همسویی سیاسیون تاکید کرده است. این راهکارها در تعاون و تساند سیاسیون و ملت های دو کشور گره خورده است،میتواند منطقه را از شر افراط گرایی و تروریزم نجات دهد.

کابل 11 دلو باختر

علی الرغم داوری های مثبت و منفی، زعامت افغانستان با تدبرو تعمق اسنادهمکاری های درازمدت را باسه کشور  اروپایی امضا نموده است.

حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در سفر دوروزه ای به کشورهای اروپایی، اسناد همکاری های درازمدت وراهبردی را با کشور  های ایتالیا، فرانسه و بریتانیا امضا کرد. پس از امضای این اسناد داوریها آغاز یافتند و بیان شد که به گونه ای انگشت انتقاد به دستگاه دیپلوماسی کشور گرفته شد.

محور تمام این  داوریها بردومساله معطوف بود، یک آنکه دستگاه ناتوان سیاست گذاری کشور توانایی اقناع همسایه گان درین مورد  را ندارد و دوم آنکه  پارلمان کشور  درین مساله به حاشیه راننده شده است.

 

 

 

 

مبصر سیاسی آژانس اطلاعاتی باختر درین مورد مینوسید.

علی رغم داوریها و انگشت گذاری، امضای این اسناد بیان دیپلوماسی فعال افغانستان با کشورهای اروپایی و سایر کشورها میباشد، آنچه برمی گردد به مساله پارلمان و نماینده گان ملت به این پرسش رییس جمهوری اسلامی افغانستان در جرگه عنعنه ای پاسخ گفته است.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در آن جرگه به نماینده گان اعلام داشت که تمام مسایل مربوط به پیمان ها و اسناد همکاریهای پس از تصویب پارلمان کشور مرعی الاجرا میباشد.

سخنگوی وزارت امورخارجه کشور نیز درنشست خبری که داشت به وضاحت اعلام کرد که تمام پیمانهای استراتیژیک قبل از اجرا در آمدن در پارلمان کشور بررسی میشوند.

بااین بیان موجز هیچگونه شتابزده گی و تعجل در امضای این  اسناد صورت نگرفته است. زمان به نیاز ماتوقف نمیکند مثلی که ده سال گذشت، یکسال و اندی برای خروج نیروهای بین المللی زمان زیاد نیست ، برای افغانستان به خاطر ادامه دموکراسی، بازسازی ، تقویت و جامعه مدنی امضای چنین پیمانها ضروری است.

مساله دیگربرمیگردد به اقناع همسایگان، حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بارهاگفته است که افغانستان کشور مستقل و دارای حاکمیت ملی میباشد که به اساس آرای ملت به وجودآمده است. کشوری دارای استقلال ، تمامیت ارضی وهویت مشخص سیاسی – تاریخی  میتواند، بادرنظرداشت منافع ملی مردم وکشورخود پیمان های درازمدت همکاری را با کشورهای جهان امضا کند.

به این دلیل افغانستان میتواند با درنظرداشت منافع  ملی مردم خود، با کشورهای اروپایی، آسیایی وامریکایی پیمانهای راهبردی را امضا کند.

امضای این پیمان موقف سیاسی افغانستان را بیشتر تقویت مینماید.