29 اسد 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

جلسه کمیته مشترک ژورنالیستان و رسانه ها برگزار شد

جلسه کمیته مشترک ژورنالیستان و رسانه ها برگزار شد

کابل باختر 29 اسد جلسه کمیته مشترک ژورنالیستان و رسانه ها...

چالش زون پایتخت درمورد عرضه خدمات شهری شناسایی میگردد

چالش زون پایتخت درمورد عرضه خدمات شهری شناسایی میگردد

کابل باختر 29 اسد شناسایی چالش ها و تحقیق پیرامون مطالعه...

چین دربخش تحقیقات فرهنگی با وزارت اطلاعات وفرهنگ، همکاری میکند

چین دربخش تحقیقات فرهنگی با وزارت اطلاعات وفرهنگ، همکاری میکند

کابل باختر29 اسد پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 21/ سرطان
حکومت وحدت ملی نمادی از مشارکت سیاسی ،  حضور نغبه گان و تمثیلی از اراده ملی است که باید به آن ارزش داد و آن را تقویت نمود.
مفسر آژانس باختر مینگارد: حکومت وحدت ملی ترکیب و ساختاری است که به بنیاد مشارکت ملی و تمثیل اراده مردم شکل گرفته است.
این حکومت نمادی از طاقت ، توان و انرژی مردمی است که به اساس تحمل و همگرایی به وجود آمد ضروراست تا بارورشود.
اگر از مشارکت وحضور سیاسیون دراین حکومت ، انرژی و توان که این حکومت دارد دربرنامه ریزی های ملی ، ثبات و رفاه همگانی صادقانه استفاده شود بدون شک دستاوردهای درافغانستان بیشتر و بزرگتر از دستاوردهای موجود میتوانست باشد و اما اگر از قوت و انرژی این مشارکت استفاده درست صورت نگیرد نتیجه برعکس بوده میتواند.
آنچه امروز به عنوان اختلافات سیاسی و دوری دیدگاه درحکومت وحدت ملی مورد بحث قرار میگیرد و برخی رسانه ها ، سیاسیون و جریان ها برای عمیق شدن آن برنامه ریزی میکند یک امر عادی درجوامع دموکراتیک است.
هر نظام که در جوامع دموکراتیک شکل یافته اند مخالفت ها و موافقت های خود را دارد مگر یک چیزکه شکل دهندگان این گونه نظام را با هم پیوند میدهد و هیچگاه آنها را از هم جدا نمیسازد آن منافع ملی و حرکت روی خط منافع مردم است .
سیاسیون درنظام های دموکراتیک همیشه مشکل و دیدگاه اختلافی شان را روی میز مذاکره درتعقل و دقت حل میکند این گونه نشانه ها درمیان رهبران حکومت وحدت ملی نیز وجود دارد اختلافات دراین حکومت نه به پیمانه ای نیست  که ارزش ها و دستاورد های مردم به هیچ مبدل سازد.
دیدگاه متفاوت هیچگاه براهداف و برنامه های سیاسی ، اقتصادی و عمرانی درکشور اثر گذار نبوده است رهبران حکومت وحدت ملی متعهد به این امر اند که تمام امور کشوری به اساس مشوره انجام یابد مگر یک اصل درهمه حکومت ها منجمله حکومت وحدت ملی قابل دقت و بحث است وآن رعایت دسپلین دولتی است یعنی هر کی موقف ، وضعیت و صلاحیت خود را درک کرده مطابق به آن عمل نمایند و همکاری کنند.
حکومت وحدت ملی مکانی برای جدال ها نیست ، فرصت برای تحمل وهم پذیری و مسیری برای رفاه و ثبات درکشور است . حکومت که درآن حوصله سیاسی وجود دارد باید به توان و انرژی موجود دراین حکومت را صرف نجات افغانستان از وضعیت بحرانی کنونی نمایم تا حد اقل تاریخ نسبت به ما قضاوت عادلانه داشته باشد.ختم/ تحلیل سیاسی 

کابل باختر/ 21/ سرطان
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار و گزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشرکرده است.
روزنامه ویسا دربرگ نخست از قول مرکز مطالعات استراتیژیک تاجکستان عنوان کرده است که افزایش جنگ ها در شمال افغانستان تهدید به تاجکستان میباشد.
روزنامه ویسا درمطلب دیگر از قول سفارت امریکا درکابل خبرداده که این سفارت از پیگری جدی قضیه دوستم ایشجی حمایت کرد به نوشته این روزنامه سفارت ایالات متحده امریکا در افغانستان از پیگرد جدی اتهامات وارده از سوی احمد ایشجی برعبدالرشید دوستم معاون ریاست جمهوری افغانستان حمایت کرد.
هوگولارنس سرپرست سفارت ایالات متحده امریکا درکابل گفت که کشورش مانندجامعه جهانی و مردم افغانستان از پیگرد این قضیه و اقدامات احتمالی عدلی در این خصوص پشتیبانی میکند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر از ازقول سازمان تجارتی جهان آورده است حکومت افغان دربخش  فراهم کردن محیط مناسب برای سرمایه گذاری ناکام است. به نوشته این روزنامه سازمان تجارتی جهان درنخستین گزارش خود درباره وضعیت سرمایه گذاری درافغانستان نوشته است که حکومت وحدت ملی دربخش فراهم کردن محیط مناسب برای سرمایه گذاری ناکام بوده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر زیر عنوان یک سرباز امریکایی به اتهام کمک به گروه داعش دستگیر شده است.
به نوشته این روزنامه یک سرباز امریکایی به گمان تلاش کمک به گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش دستگیر شده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه اول و صفحه های دیگر مطالب بیشتر نشرکرده است.
اما روزنامه انصار دربرگ نخست از قول محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان عنوان کرده است خاموشی ام در ترس تلقی نکنید این روزنامه درپیوند به عنوان فوق درصفحه دوم نوشته است.
محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور درواکنش به اعتراض ها از سوی سیاسیون کشور گفت که خاموشی وی به دلیل ترس نه بلکه برای تحکیم وحدت ملی درافغانستان است وکسانی که انتقاد دارند پیشنهاداتی واضح باخود بیاورند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه از قول نماینده ارشد جمهوریخواه امریکا عنوان کرده است پاکستان باید درفهرست حامیان تروریزم قرارگیرد.
به نوشته این روزنامه در پی رایزنی های اخیر دولت کابل و سفر هیئت سنای امریکا به افغانستان عضو مجلس نمایندگان امریکا اعلام کرد که به دلیل سیاست های دوگانه اسلام اباد و حمایت از تروریست ها باید این کشور درفهرست حامیان تروریزم قرارگیرد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه اول و صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی درصفحه اول خبرداده که چین 150 بورس تحصیلی به افغانستان اعطا کرد.
همچنان این روزنامه درهمین صفحه مطلب را زیر عنوان دامنه اختلاف میان رهبران حکومت گشترش بیشتر یافته است.
همچنان روزنامه آرمان ملی درصفحه دوم مطلب را زیر عنوان با لج بازی مشکل حکومت حل نمیشود.
رییس جمهور حق میگوید یا سران ائتلاف، مبارزه با قطب بندی های قومی را از ارگ شروع نمائید عنوان های دیگر اند که این روزنامه در صفحه دوم و سوم نشرکرده است.
آرمان ملی درصفحه های دگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
ختم/ نالان

کابل باختر/ 20/ سرطان
رییس شورای عالی صلح میگویدکه مردم دربرابر این شورا دید منفی دارند و باید شورای عالی صلح با یک رویکرد جدید وارد میدان شود.
مفسرآژانس باخترمینگارد: محمدکریم خلیلی که تازه به عنوان رییس شورای عالی صلح گماشته شده است روز گذشته نشست این شورا را مدیریت کرد وی یاد آور شد که مردم نسبت به این شورا دید منفی دارند و باید این دید عوض شود .
او تاکید کرد که شورای عالی صلح باید با یک رویکرد جدید وارد میدان شود.
ازگفته رییس جدید التقرر شورای عالی صلح برمیاید که وی از موقف و وضعیت کنونی این شورا معلومات خوب و دقیق دارد از زمان ایجاد شورای عالی صلح دراضافه از هفت سال گذشته این شورا شاهد تغییرات زیادی در رهبری خود بوده است .
اولین رییس این شورا استاد برهان الدین ربانی برای شریف ترین داعیه که استقرار صلح وکشاندن مخالفان مسلح به روند صلح بود جانش را قربان کرد.
این نشان میدهد که شورای عالی صلح یک مرجع یک نهاد و یک مرکز تشریفاتی نیست بل یک مرجع و یک فرصت است برای تحقق ایده و آرمان ملی که هماناصلح است.
مگر شورای عالی صلح نتوانسته تا به این ایده و آرمان برسد بی باوری و آنگونه که جناب رییس شورای عالی صلح خود میگویدکه دیدمنفی مردم نسبت به شورای صلح است که باید به این معضل خاتمه بخشیده شود .
شورای عالی صلح باید دروجود رهبری جدید تحرک لازم را پیداکند . مشکل دراین است که رهبری شورای عالی صلح دروجود چهره های نووکهنه همیشه با ادبیات متفاوت صحبت کرده اند چنانچه رییس جدید این شورا از نظریات سازنده طالبان سخن گفت اوباید توضیح بدهد که طالبان در چه مورد دیدگاه سازنده دارند ، باور آنها به منافع ملی ، منافع سیاسی و منافع اقتصادی افغانستان چه است ، اگر بخشی از طالبان واقعاً به صلح باور مند شده اند باید شورای عالی صلح آن را برای مردم آشکارسازد،  تا بالاخره مردم درک کنندکه ازدست شورای عالی صلح کاری ساخته است . فراموش نشودکه طالبان همیشه ازموضع انعطاف ناپذیر سخن گفته اند دیدگاه سازنده آنها چگونه تعریف میشود درگذشته با درنظرداشت حجم سنگین اعضای و مصارف گزاف که این شورا داشت مردم به کار آنها نه تنها بی باور بل آن را یک نهاد اضافی دانسته اند.
رهبری جدید باید دررابطه به وضعیت کنونی و آینده کاری شورای عالی صلح برای مردم پاسخ گویند وبالاخره آن را ازیک مرجع غیر فعال به یک مرجع متحرک و سازنده مبدل کند.
باید سفارش های مردم را در نظر داشته باشند مردم میگویندکه صلح با تضرع تامین نمیشود بل صلح به اساس احترام به منافع ملی و منافع مردم شکل گیرد که باید رهبری جدید این دیدگاه مردم را مدنظرگیرند.
توقع و امید مردم از رهبری تازه شورای عالی صلح وسیع و گسترده است امید و توقع که با الفاظ نمیشود به آن رسید درحالیکه جنگ درکشور ادامه دارد رییس شورا بارویکرد جدید که بتواند نیاز گوی واقعیت های موجود باشد باید وارد صحنه شود.  ختم/ تحلیل سیاسی

کابل باختر/ 20/ سرطان
شمارمحدوداز روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
روزنامه ویسا دربرگ نخست بامطلبی زیر عنوان دیلی اندسندی اکسپرس از قول یک سرباز اسبق نیروهای خاص بریتانیایی نیروهای خاص درعملیات شبانه تحت نام طالبان افراد ملکی را میکشند آغاز کرده و نوشته است نشریه دیلی اندسندی اکسپرس چاپ بریتانیا به عملکرد غیر قانونی نیروهای خاص بریتانیایی درافغانستان که زیر نام ساس یادمی شوند توجه نموده ازقول یک سرباز سابق این نیروها که هویت وی افشا نشده است می نویسد که عملیات شبانه به پیمانه وسیع درافغانستان آغازشد. کشتار غیر قانونی درمقررات کاری آن ها شامل نبود، ولی همیشه غیر نظامیان افغان درجریان عملیات کشته میشدند بعداً درسطح عالی استخبارات تائید میکرد که آن ها افراد ملکی نبوده قوماندانان طالبان بوده اند روزنامه ادامه این مطلب را در صفحه پنجم نوشته است اما درصفحه اول ازقول داکتر عبدالله عبدالله عنوان کرده است برخی مشکلات نیروهای افغان سبب انتقاد جامعه جهانی شده است.
این روزنامه همچنان درصفحه اول از قول عبیدالله بارکزی یکتن از اعضای ولسی جرگه خبرداده است که چهار زندانی درزندان های پلچرخی و بگرام از اثرلت و کوب جان داده اند.
روزنامه ویسا همچنان درصفحه اول به جاری شدن سیلاب دربدخشان و تلفات برخاسته ازآن توجه کرده خبرداده است که از اثر جاری شدن سیلاب در بدخشان هفت تن جان داده اند.
عواید گمرک هرات افزایش یافته است عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه اول نشر کرده است .
ویسا درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روز نامه آرمان ملی برگ نخست را با مطلب زیر عنوان نمایشگاه ساختمانی و تولیدات داخلی درکابل برگزار شد آغازکرده و درهمین صفحه زیر عنوان شورای عالی صلح احترام به مخالفان مسلح را سرخط کارخود قرار داد . از قول محمدکریم خلیلی رییس این شورا آورده است.
مردم دربرابر شورای عالی صلح دید منفی دارند.
این روزنامه در صفحه دوم زیر عنوان به نیروهای امنیتی خود افتخارمیکنیم نوشته است، پاکستان منافع دراز مدت وکوتاه مدتش را درحمایت از طالبان میبیند، از همین سبب است که دراین سال طالبان را تقویت میکند و برای رهبری شان جای های امن و برای جنگجویانش امکانات آموزشی فراهم میکند.
اما زعامت این کشور پیوسته میکوشد تااین موضوع را کتمان کند وجامعه جهانی رانیز اغفال میکنند و حتا از جهانیان دراین راستا باج میگیرند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه سوم مطلب را زیر عنوان افسانه ترمیمات قصر دارالامان نشر کرده است به همین ترتیب روزنامه آرمان ملی در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه افغانستان ما برگ نخست را با مطلب زیر عنوان شورای عالی صلح استراتیژی خود را تغییر دادآغاز کرده و درپیوند به عنوان فوق درصفحه دوم جزئیات ارائه کرده است.
روزنامه افغانستان درصفحه اول از قول وزارت داخله عنوان کرده است که 11 عضو گروه طالبان کشته شدند.
روزنامه افغانستان ما ، ازقول پولیس غزنی خبرداده که از قاچاق 25 کودک برای آموزش انتحاری به پاکستان جلوگیری شده است.
روزنامه افغانستان ما ، درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.  ختم/ نالان ...ک..م

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL