28 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس جمهور غنی در انتخابات ولسی جرگه، رأی داد

رئیس جمهور غنی در انتخابات ولسی جرگه، رأی داد

کابل ۲۸ میزان باختر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان...

مراکز رایدهی در غور فعال می با شد

مراکز رایدهی در غور فعال می با شد

فیروز کوه 28 میزان باختر مراکز رایدهی در...

تا هنوز در بیشتر مراکز رای دهی در لوگر روند انتخابات آغاز نه شده است

تا هنوز در بیشتر مراکز رای دهی در لوگر روند انتخابات آغاز نه شده است

پل علم 28 میزان باختر با وجود آن که مسوولان امنیتی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 22/ سنبله
حکومت وحدت ملی برای حکومتداری خوب وعبور از مشکلات و چالش های کنونی به مشوره های سودمند سیاسیون ، اهل خبره و اقشار مردم ارج میگذاردو آن را برای بهبود امور یک اصل میداند.
مفسر آژانس باختر مینگارد: روز گذشته جمعی از سیاسیون که تجربه کار در نظام کنونی و نظام گذشته را داشتند درمنزل صبغت الله مجددی  شخصیت روحانی و جهادی کشور گردهم آمدند و روی مسایل جاری درکشور چگونگی تامین صلح ، روند گفتگو ها با مخالفان مسلح ، آینده سیاسی کشور برگزاری انتخابات به بحث پرداخته دیدگاه و نظرشان را درمیان داشتند دراین میان روی برگزاری انتخابات شفاف ، سرتاسری و عادلانه درکشور و بازنگری توافقنامه امنیتی میان افغانستان وامریکا تاکید شد.
این که جمعی از سیاسیون و چهره های پرنفوذ دور هم جمع میشوند ، دیدگاه ونظرشان را بیان میدارند ، حرف از آوردن اصلاحات میزنند ، برای برگزاری انتخابات سرتاسری دیدگاه شان را بیان میدارند و یا مساله موثریت و یا عدم موثریت پیمان ها و توافق نامه های امنیتی افغانستان با کشورهای دیگر راپیشکش مینمایند برای رهبران حکومت وحدت ملی به عنوان یک مشوره و ارائه دیدگاه سودمند، با ارزش است .
باید گفت آنانیکه در نشست دیروز درخانه صبغت الله مجددی گرد هم آمدند درنظام گذشته درمقام ها و منصب های بلند دولتی قرارداشتند و همچنان کسانی در نشست دیروز شرکت داشتند که در حال حاضر هم پست های مهم دولتی را عهده دار هستند.
امروزایراد و انتقاد به آدرس دولت یک امر معمول شده است مگر این امر فراموش نگردیده و نمیگردد که دولت امروزی ، بسیاری ناهنجاری را از حکومت دیروز به ارث گرفته و اگر این حکومت به کم کاری هم ملامت و یا متهم میگردد درگام نخست همان مامورین حکومتی پاسخگو آن اندکه حالا خود زبان بر انتقاد و شکوه بازمیکنند این آقایون فراموش نکنندکه خود درکم کاری و کاهش اعتماد و باور این حکومت نقش دارند وبرداشت گرفتن از نزد مردم امر آسان نخواهد بود.
همچنان کم کاری های دیروز،عامل مشکلات امروز است که باید مسوولان گذشته بر جای ایراد و انتقاد دست همکاری و تبادل تجارب را باز کنند.
مشوره دهی و مشوره گری احترام به خواست های دیگران حتا منتقدان نظام در حکومت های اسلامی و دموکراتیک یک اصل است روی همین اصل است که حکومت وحدت ملی به گونه یی دوامدار و منظم با رهبران جهادی ، رهبران احزاب سیاسی ، فعالان مدنی ، روحانیون ، روزنامه نگاران و اقشار دیگر مردم غرض بهبود امور و دریافت یک راه حل منطقی برای عبور از مشکلات نشست های مشورتی را برگزار میکند چه خوب خواهد بود که مشکلات موجود ایراد ها و انتقاد ها به آدرس حکومت وحدت ملی به جای آنکه درنشست های غیر رسمی مطرح گردد درنشست های مشورتی که با حکومت برگزار میشود، مطرح گردد تا درفضای تفاهم و دیالوگ به آن رسیدگی شود.
ختم/ عبدالخالق صائم.

کابل باختر 21 سنبله
نشست سه جانبه افغانستان، هند و ایران در کابل نمونۀ از تعهد و همکاری این سه کشور برای رشد همکاری و همگرایی منطقه یی بوده که میتواند فرصت های کلان اقتصادی و سیاسی را به ارمغان آورد.
مفسر آژانس باختر مینگارد: کابل روز گذشته شاهد نشست سه جانبه کشور های افغانستان ، هند و ایران بود نشست که در آن دیپلومات ارشد این کشور ها روی گسترش همکاری های اقتصادی، مبارزه با هراس افگنی و مواد مخدر، مسایل سیاسی و حمایت ایران و هند از روند صلح افغانستان به بحث پرداختند.
نشست یاد شده نمایانگر آن است که کشور های هند، ایران و افغانستان، همکاری و همگرایی منطقه یی را یک اصل برای رشد اقتصادی ، رفع ناباوری های سیاسی، اتخاذ موضع مشترک در قبال هراس افگنی و مواد مخدر میدانند و میکوشند تا با ایجاد یک دیپلوماسی قوی در برابر ناهنجاری های موجود ایستاده شوند.
این نشست درست زمانی برنامه ریزی میشود که تحولات زیادی در سطح منطقه رخ داده است.
پاکستان انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را پشت سر گذاشت و رهبری تازه سیاسی در آنکشور روی کار آمد . ایران با تحریم های تازه و جدی امریکا مواجه شد و افغانستان همچنان دستخوش ناامنی و پیچیده گی اوضاع است٬ در کشور های دیگر منطقه نیز ٬ وضعیت مطلوب خاطر نیست مشکلات معین و مشخص را تجربه میکنند.
اشاعه و گسترش افراط گرایی و رقابت های نامیمون کشور های دیگر در منطقه وضعیت را پیچیده و نازک ساخته است با وجود چنین ناهنجاری ها فرصت های کلان اقتصادی و سیاسی در منطقه وجود دارد که اگر بر آن چنگ زده شود فرصت جای عمل را پیدا خواهد کرد.
در این گیر و دار ، افغانستان با پیوستن به ساختار های چند جانبه دیپلوماسی منطقه یی، خواهان گسترش مناسبات دو جانبه و چند جانبه و رسیدگی به چالش ها و مشکلات است که دامنگیر منطقه میباشد.
باور ها در افغانستان به این است که تنها همکاری و همگرایی است که میتواند منطقه را که به الگوی از تعارض و رقابت مبدل کرده به سمت رفاه و آسایش بکشاند.
گسترش روحیه همکاری میتواند جای رقابت های منفی را گرفته و یک سیاست متوازن را به وجود آورد این ایده در حال قوت یافتن است و نشست سه جانبه اخیر در کابل نشان میدهد که ایران و هند نیز با خواست های کابل همسویی و هماهنگی دارند.
این کشور ها که در یک جغرافیای ثابت و غیر قابل تغییر با هم زندگی میکنند باید فضا را چنان شکل دهند که در آن روحیه همکاری تقویت یابد با این کار میتوان منطقه را از رقابت های سلیقوی و ماجرا جویانه کشور های دیگر در امان داشت و منافع کشور های منطقه را از زیاده روی های بیرون حفظ کرد.
نشست اخیر در کابل ٬ راه را برای همکاری و همگرایی منطقه یی با تعریف بلند و کلان آن باز کرده در چنین همکاری ها تنها احترام و حفظ منافع و رفاه همگانی مطرح است نه به حاشیه راندن دیگران.
روابط کابل، دهلی و تهران نمونۀ از همکاری و شکل گیری یک اجماع منطقه است که در آن  به روی دیگران نیز  باز است.عبدالخالق صائم

کابل باختر/ 21/ سنبله
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه و جهان پرداخته اند.
گزارشگر آژانس باختر ، با توجه به عنوان های درشت برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه ویسا ، دربرگ نخست از قول اعضای مشرانو جرگه عنوان کرده است که ازطریق لویه جرگه حکومت موقت ایجادگردد.
این روزنامه درمطلب دیگر درهمین صفحه زیر عنوان پاسخ محکمه بین المللی جزا به امریکا ، تحقیقات درباره جنایات جنگی امریکا درافغانستان را ادامه میدهیم.
به نوشته این روزنامه ، محکمه بین المللی جزا در عکس العمل به هشدار اخیر جان بوتون مشاور امنیت ملی دولت امریکا به این محکمه درخصوص اقداماتش درقبال اسرائیل وتحقیقات درباره جنایات جنگی امریکا درافغانستان گفته که به فعالیت بدون هیچ اخلالی ادامه خواهد داد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است . درهمین صفحه از قول رویترز ، عنوان کرده است که طالبان برای آغاز دور جدید گفتگوها با امریکا آمادگی میگیرند.
به نوشته این روزنامه گروه طالبان برای آغاز دورجدید گفتگوهای مستقیم صلح با دولت امریکا اعلام آمادگی کرده است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده درهمین صفحه خبرداده است که درمراسم حج امسال 18 حاجی افغان درعربستان جان داده است.
سرنوشت نامعلوم انتخابات و کمیسیون نامستقل آن عنوان مطلب دیگری میباشدکه روزنامه درصفحه اول به نشرآن پرداخته است .
روزنامه ویسا درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه آرمان ملی درصفحه اول از قول حکمتیار عنوان کرده است ، حکومت منافع خود را درادامه جنگ میبیند.
این روزنامه همچنان درهمین صفحه عنوان کرده است که تلاش برای بازگشایی 119 مکتب درهلمند با آغاز سال جدید آموزشی ادامه دارد.
آرمان ملی درهمین صفحه به پیامد ناگوار خشکسالی درافغانستان توجه کرده وزیر عنوان باشندگان 20 ولایت کشور به دلیل خشکسالی آواره شده اند: نوشته کرده است ، گزارش تازه دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا نشان میدهد که خشکسالی های نسبت به جنگ بیش تر شهروندان افغانستان را از خانه و منطقه شان بیجا ساخته است .
بربنیاد آمار این دفتر از آغازسال روان میلادی تاکنون 275 هزار شهروند افغانستان به دلیل خشک سالی دربیش تر از ولایت های افغانستان آواره شده اند ، درحالی که آمار بیجا شدگان جنگ حدود 233 هزار تن میرسد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده درهمین صفحه از قول مجلس سنا آورده است پیمان امنیتی با امریکا موثریت خود را ازدست داده است.
آرمان ملی درصفحه دوم سرمقاله شماره امروزی را زیرعنوان مسوولان بی کفایت برکنار شوند نوشته کرده است.
این روزنامه همچنان درهمین صفحه مطلب را زیر عنوان قصر سفید دادگاه کیفری را قبول ندارد.
دموکراسی بدون انتخاب عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه سوم نشر کرده است.
آرمان ملی در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است به همین ترتیب روزنامه هشت صبح درشماره امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته و یا دنبال سایر مطالب شده است. ختم/ نالان

کابل باختر/ 20/ سنبله
شمارمحدودازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را درباره رویدادهای منطقه و جهان نشر کرده اند.
گزارشگر آژانس باختر ، توجه به عنوان های برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه ماندگار دربرگ نخست از قول وزارت صحت عامه عنوان کرده است 9 درصد مردم به خودکشی تمایل دارند.
این روزنامه همچنان درصفحه اول به هشدار معاون اول رییس جمهور توجه کرده زیرعنوان عنوان هشدار معاون اول رییس جمهور به رییس جمهور با شما ذره ذره حساب میکنیم ! به این موضوع پرداخته است .
روزنامه ماندگار درهمین صفحه از قول نی ، زیرعنوان افزایش چهار برابر تلفات خبرنگاران درحکومت وحدت ملی نوشته کرده است دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان میگوید که تلفات خبرنگاران درحکومت چهارسال عمر وحدت ملی چهار برابر افزایش یافته است.
به نوشته این روزنامه این نهاد با ابراز نگرانی درمورد افزایش بی سابقه تلفات خبرنگاران درچهار سال عمر حکومت وحدت ملی آن را وحشت ناک عنوان کرد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده ، درصفحه دوم زیرعنوان دروازه های امنیتی هوشمند چه شد ؟ نوشته کرده است به تازگی حکومت وحدت ملی طرح جدید امنیتی برای شهر کابل ریخته است براساس این طرح کابل به چهار حوزه امنیتی تبدیل میشود.
این طرح بعداز آن رویدست گرفته شده است که داعش محل های شعیه نشین رادرکابل بارها طی دوسه سال اخیر مورد هدف قرار داده است.
شهر کابل درماه های اخیر شاهد خونین ترین حملات بود روزنامه موضوع را دنبال کرده است درهمین صفحه درمطلب دیگر زیر عنوان افغانستان دارالحرب طالبان نوشته کرده است کابل درهفته گذشته چهارشنبه خونین دیگری را هم تجربه کرد.
تجربه تلخ وبسیار دردناک رویدادی که درآن بیش از سی تن از هم وطنان ما به شمول یک خبرنگار و یک تصویر بردار طلوع دریک کلپ ورزشی درغرب کابل جان باختند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلب زیر عنوان ، برگه ی استیضاح مقامات امنیتی برمیز مجلس نمایندگان آغاز کرده و جزئیات آن را درصفحه دوم ارائه داشته است.
هشت صبح همچنان درصفحه اول خبرداده است که وزارت خارجه بازنشستگی 8 سفیر و 16 کارمند این وزارت را تائید کرد .
هشت درصفحه اول زیر عنوان هفده سال پس از حادثه ی 11 سپتامبر مقام های امریکایی حقیقت را نهان میکنند،  نوشته کرده است مقامات امریکایی در هفده سال جنگ مرتب ارزیابی های اغراق آمیزی را از پیشرفت درجنگ افغانستان منتشر کرده اند اما چیزی که واقعاً درافغانستان جریان دارد مغایر آن است.
به نوشته این روزنامه ، روزنامه نیویارک تایمز درگزارشی نگاشته است که تاکنون بیش از دو هزار و دوصد سرباز امریکایی درجنگ افغانستان کشته شده اند و امریکا بیش از 840 میلیارد دالر را برای مبارزه با طالبان و کمک و بازسازی افغانستان هزینه کرده است . هزینه این جنگ با درنظر داشت ارزش فعلی دالر خیلی بیشتر از مبلغی است که صرف برنامه ی مارشال برای بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم شد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی درصفحه اول از قول مجلس نمایندگان آورده است مجلس نمایندگان وزیران دفاع و داخله به دستور استخبارات بیرونی ، طالبان را تجهیز میکند.
این روزنامه همچنان درصفحه اول خبرداده که طالبان یکصد کارخانه موادمخدر را درفراه آتش زدند.
آرمان ملی همچنان خبرداده است که اعضای مجلس پیمان امنیتی با امریکا را بازنگری میکنند.
آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
ختم/ نالان .

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL