24 قوس 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

جنگ میان افراد قیصاری و پولیس مزارشریف جریان دارد

جنگ میان افراد قیصاری و پولیس مزارشریف جریان دارد

کابل/ 24 قوس/ باختر درگیری پولیس و افراد قیصاری قومندان پیشین...

فی انس طلا ۱۴۴۷ دالر عرضه می شود

کابل /۲۴ قوس/ باختر فی انس طلا در بازارهای بین المللی...

عامل تیرباران پانزده نظامی درغزنی کشته شد

عامل تیرباران پانزده نظامی درغزنی کشته شد

شهرغزنی/ ۲۳ قوس/ باختر عامل تیرباران پانزده نظامی در غزنی در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل /۱۵عقرب/ باختر
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیزاخبار وگزارشهای را درمورد رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگرآژانس باختر باتوجه به عنوان های درشت شماری از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است .
روزنامه ماندگار برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان، برخی دسته های انتخاباتی: افغانستان دربن بست انتخاباتی قرارگرفته است .
این روزنامه جزئیات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه سوم نشرکرده است اما درصفحه اول از قول سناتوران آورده است سرپرست  وزارت مالیه فرعون است به نوشته این روزنامه، عدم حضور مقام های حکومتی درنشست های عمومی و نشست کمیسیون مجلس سنا همواره با انتقادت تند سناتوران مواجه بوده است  درنشست دیروز مجلس سنا سرپرست های وزارت های مالیه صنعت و تجارت و سرپرست بانک مرکزی استجواب شده بودند اما این مقام ها حاضر به پاسخ گویی نشدند.
وزارت دولت درامور پارلمانی با ارسال مکتوبی به مجلس سنا گفته است که سرپرست وزرای مالیه و صنعت تجارت در خارج ازکشور به سر می برند و معینان آنان حاضر اند درنشست امروز دیروز مجلس حاضر شوند سناتوران اما به حضور معینان درنشست مجلس موافقت نکردند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه سوم از قول آگاهان آورده است هیچ مذاکره یی پیش از توافق طالبان و امریکا نتیجه نمی دهد.
به نوشته این روزنامه، روند مذاکرات چین هفته گذشته زمانی به تاخیر افتاد که طالبان و دولت افغانستان روی اشتراک نمایندگان ازنشانی حکومت دراین نشست به توافق نرسیدند، برخی از آگاهان با اشاره به تاخیر برگزاری گفت و گوهای صلح میان نمایندگان دولت افغانستان وگروه طالبان حضور نمایندگان را به نشانی از دولت نمی پذیرفتند.
این درحالی است که شام روز دوشنبه محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی درگفت وگوی تیلفونی با وزیر خارجه چین برمذاکرات صلح برمحوریت و رهبری شهروندان افغانستان تاکید کرده است.
به نوشته روزنامه ماندگار، ریاست حکومت وحدت ملی دریک خبرنامه یی گفته است که محمد اشرف غنی درگفت وگوی تیلفونی با وانگ یی وزیر خارجه کشور چین روی روند گفت و گوهای صلح و همکاری دولت با دولت صحبت کرده اند.
درخبرنامه افزوده شده است که وزیر خارجه چین ضمن استقبال از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آن را یک پروسه مهم عنوان کرد و درخصوص مذاکرات میان افغانستانی ها و طالبان که قرار است درچین برگزارشود اشاره کرده است .
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه هفتم مطلبی را زیر عنوان نگاهی به سیاست پاکستان درمذاکرات صلح افغانستان نشرکرده است.
به نوشته این روزنامه، با توجه به استراتیژی جنگی و امنیتی پاکستان درمورد افغانستان که توسط نهادهای نظامی و اطلاعاتی این کشور تدوین یافته و کار اجرایی آن را نیز نهادها به دوش دارند نه نهاد های ملکی حکومت جنگ درافغانستان دراین استراتیژی متضمن تحقق اهداف پاکستان تلقی می شود. روزنامه ماندگار موضوع را دنبال کرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان تکلیف ۱۳۷ هزار رای روشن نیست بازشماری آغاز شد .
این روزنامه جزئیات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه سوم نشرکرده است و درصفحه اول زیرعنوان دیگر شرکت های لوژستیکی وزارت صنعت و تجارت بدهی میلیونی خود را تصفیه نمی کند نوشته کرده است مسوولان شماری از شرکت های لوژستیکی می گویندکه وزارت صنعت و تجارت برای دست کم سه سال است که حاضر به پرداخت بدهی خود به این شرکت ها نیست به ادعای این مسوولان وزارت صنعت و تجارت میلیون ها افغانی از شرکت های لوژستیکی بدهکار است .
روزنامه موضوع را دنبال کرده است ودرهمین صفحه عنوان کرده است که بیش از ۱۸۰ هزار کودک بی جا شده از برنامه های آموزشی مستفید شده اند.
این روزنامه همچنان درصفحه اول ازقول مقام های پیشین طالبان عنوان کرده است برای همکاری درروند صلح آماده ایم. به نوشته این روزنامه، شماری از مقام های پیشین طالبان روز سه شنبه چهاردهم عقرب دریک نشست خبری اعلام کردند که حاضر اند برای برقراری صلح درکشور با دولت و گروه طالبان همکاری کنند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه آرمان ملی در شماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته است و یا دنبال سایر مطالب شده است.
از دیگر روزنامه ها نمی دانیم زیرا به دسترس قرارنگرفته اند. ختم/ نالان

کابل  باختر  ۱۵  عقرب
چین و افغانستان تاکید دارند که روند صلح در افغانستان باید به محورحکومت و مردم این کشور انجام شود و روابط میان افغانستان و چین٬ بر اصل دولت محور استوار است.
مفسر آژانس باختر می نگارد: قرار است تاچند روز دیگر چین میزبان یک نشست میان نخبه گان سیاسی افغان و طالبان باشد.
این نشست در اوایل عقرب برنامه ریزی شده بود مگر کشور میزبان درظاهر به دلیل برگزاری همزمان نشست چهارجانبه میان امریکا٬ روسیه٬چین و پاکستان که در مسکوبرگزارشد٬ این نشست را به تعویق انداخت.
مگر حرف هایی وجود دارد که موضع گیری دولت افغانستان که می خواهد این گونه نشست ها در محور افغانان وبا حضور فعال دولت افغانستان انجام شود هم عاملی برای به تعویق افتادن این نشست بوده است .
ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است ( محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان با وانگ یی وزیر امور خارجۀ جمهوری خلق چین از طریق تیلفون صحبت کرد
در این مکالمه تیلفونی هر دو جانب در مورد برگزاری موفقانۀ انتخابات ریاست جمهوری، روند صلح افغانستان و همکاری های دولت با دولت٬ديالوگ ميان افغانان و طالبان٬ که قرار است در چین برگزار شود ٬بحث كردند.
دوجانب تاکید کردند که روند صلح باید به محورحکومت و مردم افغانستان انجام شود و روابط میان دو کشور بر اصل محور دولت با دولت استوار است.)
از طرف دیگر منابع وابسته به ریاست جمهوری گفته اند که دولت افغانستان هیئتی را به نشست بیجنگ اعزام می کند و کار روی ترکیب و فهرست این هیئت در حال نهایی شدن است .
از دید دولت افغانستان ازهر نشست و برنامه یی که بتواند افغانان را در رسیدن به صلح کمک کند و ثبات پایدار درکشور حاکم کند استقبال می کند و مساعی کشورهایی را که در این امر انسانی نقش تسهیل کننده دارند ارج می گذارد.
مگر آنچه مهم است حسن نیت و برنامه شرکت کنندگان برای حل معضل پیچیده افغانستان است.
افغانان در گذشته نیز شاهد برگزاری نشست ها میان افغانان در مسکو و دوحه بودند مگر ازآن نتیجه نگرفتند٬ مشکل در این بود که درنشست های مسکو ودوحه بیشتر زمینه سازی شده بودکه برنامه برمحور خواست طالبان باشد.
در دو نشست مسکو و نشست دوحه این طالبان بودند که زیاد گفتند و کم شنیدند٬ در حقیقت این نشست  بیشتر برای هویت بخشی برای طالبان برنامه ریزی شده بود٬ حتا شماری ازشرکت کنندگان که به عنوان نخبه گان سیاسی از کابل درآن نشست ها شرکت داشتند بیشتر زیر تاثیر رویداد های همان وقت بودند وفعالیت چندانی نداشتند.
مگر حالا زمان فرق می کند٬فضای سیاسی تغییر کرده است طالبان دیگر نمی توانند تنها امتیاز طلب باشند بل آنان همگام با واقعیت های موجود در کشور حرکت کنند.آنان در هر نشست مخالف حضور نمایندگان دولت افغانستان بوده اند در حالی که برای رسیدن به صلح محدودیت در کاری نیست به خصوص یک جناح نمی تواند حضور جناح دیگر را نفی کند
آنانی که صلح می خواهند باید به جای لجاجت و ماجراجویی حسن نیت و اخلاق سیاسی  تبارز دهند٬برنامه و راهکار برای صلح داشته باشند٬برنامه و راهکاری که برمبنای واقعیت های جامعه افغانی شکل گرفته باشد و هیج جناح و جریان٬ در حاشیه نباشند.
در نشست های گذشته شماری از کشورها دولت افغانستان را از روند صلح در حاشیه قرار داده بودند و بیشتر با طالبان که خود زمانی آنان را هراس افگن و تروریست می گفتند رابطه تامین کردند .

آنچه برای دولت افغانستان مطرح است این است که دولت ها روابط شان را محور دولت تعریف کنند و در قضیه افغانستان منافع ملی این کشور را رعایت کنند وفراموش نکنند که دولت افغانستان فقط نقش تسهیل کننده این کشور ها را اعتبار می دهد نه برنامه و اهداف شان را .
موضع گیری دولت چین قابل قدراست٬امید می رود که مساعی این کشور بتواند مسیر صلح و رسیدن افغانان به توافق جامع را کوتاه کند.
باورها براین است٬با آن که نمی توان هیچگونه موفقیت را ازاین گونه نشست ها پیش بینی کرد اما اهمیت این گفت وگوها راهم نباید دست کم  گرفت .
این که افغانان با دیدگاه و مواضع  متفاوت در پشت میز مذاکره قرار می گیرند و مسایل ملی را به بحث می گیرند خود یک موفقیت است و می تواند اولین گام به سوی تحمل٬همگرایی ودرک متقابل باشد و فضای باور و اعتماد را میان مردم و سیاست مداران تقویت کند .صائم
 

کابل /۱۴عقرب/ باختر
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درمورد رویدادهای جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر، با توجه به عنوان های درشت شماری از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه آرمان ملی، درصفحه اول از قول والی بامیان نوشته کرده است نا امنی درولسوالی های همجوار بامیان سبب کاهش گردشگران به این ولایت شده است.
روزنامه آرمان ملی همچنان درصفحه اول زیرعنوان دستگاه "ام  آر آی" درشفاخانه سردار محمد داوود دوسال می شودکه غیر فعال است .
به نوشته این روزنامه، هئیات نظارتی مجلس که از شفاخانه سردارمحمد داوود و دانشگاه مارشال فهیم دیدار کرده است می گوید که دستگاه آم آر آی درشفاخانه نظامی از دوسال به این طرف غیرفعال است .
هئیات نظارتی کمیسیون اموردفاعی مجلس که به تازگی از شفاخانه سردارداوود خان و دانشگاه نظامی مارشال فهیم دیدار کرده با ارائه گزارش روز دوشنبه ۱۳ عقرب مجلس گفت که نارسایی هایی دراین دونهاد ارتش وجود دارد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه از قول وزارت دفاع عنوان کرده است محاصره نیروهای امنیتی درولایت های فاریاب و فراه بی اساس است.
به نوشته این روزنامه، مسوولان دروزارت دفاع ملی ادعا های نمایندگان مجلس مبنی بر محاصره نیروهای ارتش درولایت های فراه و فاریاب را رد کرده و می گوید که هیچ سربازی درمحاصره دشمن قرارندارد.
روزنامه آرمان ملی موضوع را دنبال کرده است ودرصفحه نخست از قول دفتر حمایت از کودکان آورده است دست از کشتن کودکان بردارید به نوشته این روزنامه دفتر بین المللی حمایت از کودکان کشته شدن نه دانش آموز درولایت تخار را محکوم کرده و خواستار متوقف شدن کشتار و ضرب و شتم کودکان دراین کشور شده است.
مقام های محلی ولایت تخار بیش از این گفته اندکه دراثر انفجار یک بمب جاسازی شده طالبان درروستای طاهری ولسوالی درقد این ولایت نه کودک دانش آموز کشته شدند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و سرمقاله شماره امروزی را درصفحه دوم زیرعنوان کابل شهر زیبا نیست نوشته کرده است: به نوشته این روزنامه، وضعیت شهر کابل این روزها ازلحاظ تمیزی و انباشت زباله خیلی ناگوار و نگران کننده است. تمام نواحی شهر و روبروی شهرداری کابل به مثابه پایتخت کشور تمیز و پاک نیست روزنامه موضوع را دنبال کرده است ومطالبی را زیرعنوان نگاه ارباب – رعیتی – رابطه حکومت و مجلس نیکو کاری از غیرمسلمان عنوان های است درصفحه دوم وسوم نشرکرده است.
آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ماندگار برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان یک نسل کامل از کودکان افغانستان چیزی جز جنگ نمی دانند.
روزنامه جزئیات درپیوند به عنوان فوق را در صفحه سوم ارائه کرده است ودرهمین صفحه خبرداده است که رای دهی در مجلس برقی می شود.
این روزنامه همچنان درصفحه اول زیرعنوان نخستین پروژه نشانه های جغرافیایی درافغانستان راه اندازی شد نوشته کرده است: سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد ووزارت زراعت آبیاری و مالداری دیروز درنشستی با برگزاری یک کار گاه آموزشی نخستین پروژه ایجاد سیستم نشانه های جغرافیایی را درافغانستان راه اندازی کردند.
این پروژه زمینه ایجاد ساختار نشانه های جغرافیایی را برای افغانستان فراهم می سازد و برای تولید کنندگان و بازرگانان سهولت های ایجاد می کند تا محصولات با کیفیت را به بازار های داخلی منطقه و جهان معرفی کند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است، دیورند دروزیر اکبرخان، چه شد آن همه کمک های ملیارد دالری ؟، کمیسیون انتخابات توانایی اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات را در ۲۳ عقرب ندارد.
عنوان های است که درصفحه دوم و سوم نشرکرده است .
روزنامه ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه هشت صبح وویسا درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند. ختم/ نالان

کابل / ۱۴ عقرب /باختر
سازمان بین‌المللی نجات کودکان٬ از ادامه کشتار کودکان افغان در منازعات جنگی ووقایع دیگر اظهار نگرانی کرده است وخواستار پایان انواع خشونت علیه کودکان دراین کشورشده است .
مفسرآژانس باختر می نگارد:سازمان بین‌‌المللی نجات کودکان در تازه ‌ترین گزارش‌ خود که دیروز منتشرشد گفته است ( یک نسل کامل از کودکان افغانستان چیزی به جز جنگ نمی‌دانند و از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ بیش از ۱۲۵۰۰ کودک درافغانستان درمنازعات جنگی٬وقایع هراس افگنانه وحوادث دیگرکشته و یا مجروح شده‌اند.)
این گزارش درست زمانی منتشرشده است که دو روز قبل در یک انفجار در نزدیکی یک مکتب در ولسوالی درقد تخار۹ کودک جان باختند و یک دانش آموز دیگر جراحت برداشت.
آنچه در تخار گذشت نمونه صد ها واقعه و جنایتی است که کودکان افغان در طول سال های جنگ در کشور متحمل شده اند٬کودکان و زنان قربانیان اصلی جنگ وفعالیت های هراس افگنانه در کشور اند.
منابع رسمی خود اذهان می دارند که سه میلیون کودک افغان با ۲۴ نوع خطردر کشور مواجه اند، به شمول تلف شدن در جنگ و وقایع تروریستی ٬ استخدام در صفوف جنگی، کارهای شاق مضر به صحت، سوء استفاده جنسی ٬قاچاق٬ به دام افتادن باند های تبهکار٬مافیایی و هراس افگن...تهدید های بارزی اند که کودکان افغان با آن مواجه اند.
در کنارآن پاره یی از مشکلات دیگر که بیشتر عوامل محیطی ٬اجتماعی و سنتی دارد برای کودکان در افغانستان چالش برانگیر بوده است.
جنگ  سه و نیم میلیون کودک واجد شرایط را٬ از رفتن به مکتب محروم کرده است
، دو میلیون کودک در افغانستان کار می کنند و از این میان یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن آنان کارهای شاق انجام می دهند.٬حضور کودکان خیابانی در جاده ها و سرک های کابل وشهر های دیگرکه با انبوهی مشکلات و نارسایی اجتماعی و خطر مواجه اند٬ یک ناهنجاری دیگر در اجتماع افغانستان است.
در حالی که آنان مستحق جا گرفتن در صنف درسی اند و باید درس بخوانند و آینده شان در یابند٬ مگر فقر اقتصادی٬ آنان را به کوچه و کار شاقه کشانده است.
ازدواج‌های قبل از وقت یک چالش دیگر در برابر کودکان است که عواقب ناگواری مانند طلاق، انواع خشونت و مشکلات صحی در پی دارد.
در کل وضعیت جاری در کشور٬حال و آینده کودکان را متاثرکرده است و بسیارخانواده ها و شهروندان کشور نسبت به آینده کودکان شان نگران اند .
مشکل در این است که طالبان به  عنوان عمده ترین گروه مسلح مخالف که اکثریت اعضای آن بی سواد اند و حتا از ابتدایی ترین مسایل دینی چیزی نمی دانند٬ هیچگاه در فکررعایت حقوق کودکان نبوده اند٬برعکس از کودکان در حمل جنگ افزار٬سپر انسانی٬جاسوسی٬ انتقال مواد انفجاری و مواد مخدر .. به عنوان یک تکتیک جنگی کار گرفته اند و در ساحه نفوذ دولت هم٬ به دلایل مصروفیت در جنگ و مبارزه با فقر٬ به وضعیت کودکان کمتر رسیدگی شده است. 
وضعیت ناهنجار سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی در افغانستان بیش از همه بر کودکان در افغانستان تاثیر منفی گذاشته است و اگر به نیاز‌های آنان توجه نشود این روشن است که آینده کشور بهتر نخواهد بود.
ثبات اجتماعی و فرهنگی کشور در گروه محافظت از کودکان است واین مساله باید برای همه افغانان قابل درک باشد. صائم

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL