03 دلو 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس اجرائیه کشور با سفیر آلمان درکابل دیدار کرد

رئیس اجرائیه کشور با سفیر آلمان درکابل دیدار کرد

کابل باختر 3 دلو داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور، امروز ...

رسانه ها بدون صدای بانوان خواهد ماند

رسانه ها بدون صدای بانوان خواهد ماند

ایبک باختر 3 دلو مسوولان انجمن خبرنگاران شمال افغانستان از کاهش...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 24/ قوس
شماری محدودی از روزنامه های خصوصی چاپ کابل بدسترس قرارگرفت این روزنامه هاروی مسایل جاری کشور واوضاع منطقه یی و جهانی به بحث پرداخته اند و آن را با دیدگاه کار شناسانه مورد نقد قرار داده اند.
روزنامه ماندگار دربرگ نخست زیر عنوان شماری از نمایندگان مجلس بخشیده شدن حکمتیار آینده صلح افغانستان را تامین نمیکند نگاشته است.
شماری از نمایندگان مجلس میگویندممکن است که پیوستن حکمتیار یک گام به سوی امن تر شدن افغانستان تلقی گردد با تاثیر چندانی بر روند صلح افغانستان نخواهد داشت.
اما شماری از آگاهان سیاسی نظامی میگویند زمانی که گلبدین به حکومت افغانستان بپیوندد ، بخشی از جبهات جنگ خاموش شده و نگرانی های ما کاهش پیدا میکند.
همچنان روز نامه مطلب دیگری زیر عنوان نماینده ویژه رییس جمهور حقوق بانوان درجامعه نهادینه شود نوشته است احمد ضیا مسعود نماینده ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب دراین نشست گفت مردم افغانستان درطول سالیان متمادی با شرایط نامساعد ازحق زندگی محروم بوده اند.
وی بیان کرد که در این سالیان زنان که قشر بزرگی از جامعه را تشکیل میدهند از حق اجتماعی محروم بوده اند و این کار باعث شده که بانوان از ارتقای ظرفیت باز بمانند.
به گفته او جنگ های تحمیلی از طرف نهادهای استخباراتی کشور های منطقه به نام دین بالای مردم افغانستان تحمیل شده و گروه های دهشت افگن به نام دین خشونت و کشتار را درمیان مردم ترویج داده اند.
روزنامه 8 صبح دربرگ نخست زیر عنوان زنان در ساختار اداری څارنوال ها راه می یابند نگاشته است مقام ها در لوی څارنوالی با امضای تفاهم نامه ای برای ایجاد فرصت کار آموزی برای بانوان با بیناد اسیا و اسیا فوندیشن میگویند که پس از این در ساختار های اداری لوی حارنوالی درمرکز وولایت ها ، زنان نیز راه پیدا میکنند.
روز نامه 8 صبح مطالبی دیگری تحت عنوان درصفوف نیروهای امنیتی کودکان زیر هجده سال نیستند به نشر رسانیده است و نگاشته است اعضای هیات بررسی حضور جوانان زیر سن هجده سال در صفوف نیروهای امنیتی با ارائه یافته های ابتدایی شان به رییس جمهور گفته اند که آنان با مواردی برخورد نخورده اندکه جوانان زیرسن هجده سال در صفوف نیروهای امنیتی بوده باشند.
محمد یونس هوتک مشاور ریاست جمهوری و رییس این هیات گفته است که اعضای هیات برای بررسی حضور جوانان زیر سن هجده سال در صفوف نیروهای امنیتی به سی وچهار ولایت سفر کرده اما چنین مواردی برخورد نکرده اند.
روزنامه انصار درمطلبی دیگری زیر عنوان درحال حاضر 348 خبرنگار درجهان زندانی هستند نوشته است سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که درحال حاضر 348 خبرنگار و کارمندان رسانه ها بخاطر انجام وظیفه شان درجهان زندانی هستند.
روزنامه افغانستان ما در صفحه اول زیرعنوان غنی حکومت به حمایت از ارزش های آزادی بیان متعهد است نگاشته است .
رییس جمهور غنی میگوید که حکومت به حمایت از ارزش های آزادی بیان متعهد است و از فعالیت آزادی رسانه ها تحت هر شرایط حمایت و پشتیبانی می نماید.
همچنان روزنامه مطلب دیگری تحت عنوان جاپان برای محو پولیو افغانستان را 4/12 میلیون دالر کمک میکند به نشر رسانیده است.
جاپان برای محو پولیو و جلوگیری از انتشار امراض قابل پیشگیری توسط واکسین ، اعطای 4/12 میلیون دالر کمک به افغانستان را تعهد سپرد .
متسوجی سوزاکا سفیر جاپان وادل خضر نماینده صندوق وجهی اطفال ملل متحد دیو نیسفاح درافغانستان دیروز توافقنامه ای را با حضور داشت داکتر فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان درکابل به امضا رساندند.
روزنامه آرمان ملی زیر عنوان 70 درصد شهروندان افغانستانی از اعضای مجلس نمایند گان ناراضی اند نوشته است.
خانه آزادی افغانستان میگوید ، نظر سنجی تازه این نهاد نشان میدهد که هفتاد درصد مردم از اعضای مجلس نمایندگان ناراض هستند.
فساد ، عدم نظارت وکلا و آداب و نزاکت های رفتاری و گفتاری اعضای مجلس از جمله مسایلی میباشد که پاسخ دهند گان از آن انتقاد کرده اند.
به همین ترتیب روزنامه های دیگر چاپ کابل به نشر مطالب متنوع پرداخته اند. 

کابل باختر/ 24/ قوس
محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان دردیدار با مسوولان رسانه ها گفت که حکومت درراستای حمایت از ارزش های آزادی بیان متعهد است و از فعالیت آزاد رسانه ها تحت هر شرایط حمایت و پشتیبانی می نماید.
مفسر آژانس باختر مینگارد : روز گذشته رییس جمهور غنی با مسوولان رسانه های کشور دیدار کرد.
این دیدار در تداوم دیداری های صورت میگیرد که قبلاً رییس جمهور با نخبه گان سیاسی ، فعالان جامعه مدنی ، فرهنگیان و دانشمندان انجام داده است که هدف آن ، گرفتن نظر و دیدگاه اهل خبره درخصوص وقایع و انکشافات سیاسی و امنیتی و بهبود وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور میباشد.
اقای غنی در دیدار دیروز با اصحاب رسانه ها پیرامون وضعیت امنیتی – سیاسی و دستاورد های حکومت افغانستان دراین عرصه ها ، نتایج و دستاورد های کنفرانس های وارسا و بروکسل در خصوص افغانستان ، جلب کمک های خارجی و سرمایه گذاری های داخلی معلومات داد.
آنچه را رییس جمهور با اصحاب رسانه ها مورد بحث قرار داد مسایل میباشد که رسانه ها تقریباً همه روزه روی آن مباحثات جدی دارند و با دیدگاه موافق و مخالف آن را به تحلیل و ارزیابی میگیرند.
رییس جمهور در دیدار با مسوولان رسانه ها آزادی بیان را منحیث یک دستاورد مهم خوانده واضح ساخت حکومت در راستای حمایت از ارزش های آزادی بیان متعهد است و از فعالیت آزادی رسانه ها تحت هر شرایط حمایت میکند.
از گفته های رییس جمهور برمیاید که دولت از کارکرد رسانه ها همچنان حمایت می نماید و دیدگاه آنها درخصوص سمت و سو دادن جامعه برای دولت ارزشمند است و ازاین پروسه و راهکار همچنان حمایت میشود. زیرا رسانه ها ، آئینه وقایع کشور و زبان صریح مردم اند . مردم به سوی رسانه ها با همین دیدگاه ، نگاه میکنند ضروراست تا رسانه ها هم مسوولانه و متعهد تر نسبت به گذشته وارد عمل شوند.
کشور وضعیت حساس و ناهنجار را سپری می نماید دشمنان کشور در پی ایجاد خلاها بیشتر اند دراینجا رسانه ها باید پشتوانه برای مردم باشند به عنوان  محور برای تامین وحدت ملی قرارگیرند  و نسبت به تبلیغات سو و اغراض آمیز حلقات بیرونی ایستاده شده نگذارند تا دشمنان کشور میان مردم و دولت فاصله ایجاد نمایند.
این کار بستگی به کار رسالتمندانه رسانه ها دارد رسانه ها زمانی بهتر عمل خواهندکرد که از منافع ملی تعریف واضح تر وجامع تر داشته باشند و این تعریف درمیان مردم با معنا و ابعاد گسترده یی آن ترویج گردد دولت افغانستان غرض رفع مشکلات جاری درکشور اقدامات و برنامه های موثر روی دست دارد با جانفشانی و ایستادگی نیروهای امنیتی سطح حملات مخالفان مسلح کاهش چشم گیر یافته دربخش سیاسی افغانستان بیشتر درمحراق توجه جامعه جهانی قرار گرفته در بخش اقتصاد دستاورد های معین درسطح ملی و منطقه یی به میان آمده است همه اینها دستاورد های مردم است و این رسانه ها اند که آن را باید تبلیغ نمایند و مردم را برای تحقق بیشتر برنامه های مردمی دولت بسیج کنند. 

کابل باختر/ 22/ قوس
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را در باره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
روزنامه اصلاحات برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان نقش امریکا دربی ثباتی افغانستان آغازکرده و درهمین صفحه نوشته روابط روسیه و امریکا دردوره ترامپ توجه کرده نوشته: روابط روسیه و امریکا که ازسال 1393 دربسیاری ازعرصه ها به تقابل سیاسی اقتصادی و حتی رویا رویی غیر فعال نظامی رسیده اکنون درحال ورود به دوره امید وانتظار بسا بااو است .
روزنامه اصلاحات ادامه این مطلب را درصفحه دوم نوشته و درهمین صفحه درمطلب دیگر زیرعنوان ایران عربستان را درخاورمیانه شکست میدهد نوشته به دنبال تحقق پیروزی های گروه های طرفدار ایران درلبنان ، یمن و عراق احتمالاً بشاراسد نیز پیروزی خود را به زودی اعلام کند تا بدین ترتیب عربستان بزرگترین بازنده این جنگ ها باشد روزنامه اصلاحات ادامه این مطلب را درصفحه چهارم نوشته اما درصفحه اول مطالبی زیر عنوان های برخی کشورهای غربی مخالف نزدیکی روابط افغانستان و روسیه هستند، برای نجات از شر افراط گرایی باید به منابع اصلی دینی و سیره پیامبر (ص) مراجعه شود، شکنجه افرادملکی پس از کودتای نافرجام درترکیه گسترش یافته است، انتقال شیخ زاکزاکی و همسرش به مکانی نامعلوم سلوانان امریکا یی تحقیر شدند و اما کری از ایران تشکر کرد . را نشر کرده و درصفحه های دیگر پیرامون آنها جزئیات ارائه کرده است.
اما روزنامه عدالت و توسعه برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان عدالت و توسعه فرارسیدن میلاد با سعادت پیامبر اسلام و هفته وحدت را به تمام مسلمانان جهان تبریک میگوید آغاز کرده ودرمطلب دیگر زیر عنوان پیامبری که صلح و اخلاق را به ارمغان آورد نوشته: دوازدهم ربیع الاول سال روز مولود پیامبربزرگ اسلام است مردی که در 23 سال توانست افکار بخش اعظم مردم دنیا را به سوی یکتاپرستی با رویکرد اسلامی تغییر دهد.
دراین مدت قانون اسلامی را برای جهانیان آموختاند وبرای پیشرفت زندگی آنان رسم و رسومی ساخت .
پیامبر اسلام ظاهراً تحصیل نکرده مکتب نرفته و بی سواد بوده است .اما از بُعد انسانی و الهی دردرجه رفیعی قرارداشت روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر زیرعنوان عضویت افغانستان درسازمان جهانی دولت داری شفاف نوشته رییس اداره تدارکات ملی میگویدکه افغانستان عضویت سازمان جهانی دولتداری شفاف را به دست آورده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه مطالبی را زیر عنوان های از مریضی صعب العلاج تا دیپلومات های فراری ، هنرمند افغانستانی بازیگران جشنواره فلم مراکش شد، چرا دیپلومات های افغان به کشور بازنمی گردند ؟ وزارت دفاع 32 مخالف مسلح را درعملیات تازه نیروهای امنیتی کشته شدند نشرکرده ودرصفحه های دیگر پیرامون عناوین فوق جزئیات بیشتر ارائه کرده است.
اما روزنامه افغانستان ما در برگ نخست عنوان کرده است که وزارت ترانسپورت  برای مقابله با اخاذی طرحی را به شورای عالی اقتصادی داده است.
به نوشته این روزنامه وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید که برای مقابله با اخاذی از راننده گان طرح را برای شورای اقتصادی افغانستان داده است.
روزدوشنبه اتحادیه باربری افغانستان گفته بوداز امروز دوشنبه به دلیل اخاذی نهادهای دولتی از رانندگان اعتصاب عمومی میکنند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه اول درکنار سایر مطالب خبرداده که تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه تا دوماه آینده اعلام خواهد شد.
رییس جمهور از مخالفان مسلح خواست به روند صلح بپیوندند، حکومت افغانستان با مردم ترکیه به خاطر وقوع انفجار های استانبول ابراز همدردی کرد و کمیسیون تدارکات ملی 20 قرارداد تازه را تائید کرد، چرا دیپلومات های افغان به کشور برنمی گردند ؟ از جمله عنوان های دیگری میباشند که این روزنامه درصفحه اول نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.

کابل باختر 17 قوس
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را در باره رویداد های منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه عدالت وتوسعه در برگ نخست عنوان کرده است که جنگ در بدخشان توسط استخبارات بیرونی رهبری می شود، این روزنامه درصفحه دوم دراین باره نوشته : مقامات محلی دربدخشان می گویند که ده درصد جنگجویانی که علیه حاکمیت دولت دربدخشان می جنگند: اتباع خارجی اند وجنگ دراین ولایت توسط استخبارات بیرونی رهبری می شود .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده ودرمطلب دیگردرصفحه اول زیر عنوان ، تعویض چرخبال ، تقابل امریکا و روسیه نوشته : چند مدتیست که سفارت روسیه وامریکا در باره تعویض چرخبالها باهم گفت وگو دارند این گفته ها درحالی به رسانه ها  درز کرده که ضمیر کابلوف سفیر روسیه در افغانستان از گزارش وزارت دفاع امریکا مبنی بر تعویض چرخبالهای روسیه در نیروهای اردوی ملی افغانستان ابراز نگرانی کرده بود این نگرانی کابلوف زمان جدی شد که امریکا در تعویض قطعات چرخبال های روسی اظهار مشکل کرده بود، روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه اول خبرداده که وظیفه سرپرست ریاست تصدی شیرخان بندر به حالت تعلیق در آمد.
پولیس 61 تن مواد مخدر را در حومه کابل کشف ونابود کرد .
عنوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامه  درصفحه اول نشر کرده است .
روزنامه عدالت وتوسعه درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه مدنیت دربرگ نخست زیرعنوان  ، تلاش های شایسته  برای نجات از وابستگی نوشته : وزارت انرژی وآب اعلام کرده که حکومت تلاش می کند تا برای تولید برق دریک برنامه پنج ساله شش میلیارد دالر سرمایه گذاری کند.
مسوولان هدف از این برنامه را تولید برق وزمینه سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری داخلی عنوان کرده اند این وزارت همچنان بسته تولید 100 میگاواتی برق آفتابی را که 100 ملیون دالر هزینه بر میدارد اعلام کرده وبه گفته مسوولان آن ، بسیاری از پروژه های آبی وکانال ها توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر زیرعنوان سومین نشست پگواش هفته آینده در کابل نوشته : سومین نشست موسسه پگواش پیرامون روند صلح افغانستان با حضور شخصیت های سیاسی کشور هفته آینده درکابل برگزار می شود .
یک منبع موثق به روزنامه  راه مدنیت گفت که قرار است سومین نشست موسسه پگواش پنجشنبه هفته آینده با حضورعبدرب رسول سیاف، محمد یونس قانونی ، محمد عمر داودزی ، صادق مدبر ، عطا محمد نور ، فضل هادی مسلمیار، عبدالروف ابراهیمی ، انورالحق احدی ، سیداسحاق گیلانی ، عبدالسلام ضعیف ، محمداسماعیل خان و برخی دیگر از شخصیت ها درکابل برگزار شود .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
اما روزنامه  انصار درصفحه اول خبرداده که وزیران خارجه ناتو در بروکسل امروز درمورد افغانستان بحث می کنند .
احیای جریان راست افراطی درقاره سبز ، عنوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامه  درصفحه اول به نشر آن اقدام کرده ودرمطلب دیگر از قول سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدراعظم پاکستان عنوان کرده هند سعی در اختلاف افگنی بین کابل واسلام آباد دارد روزنامه انصار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL