28 اسد 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کتابخانه  " نیلاب رحیمی "  درکابل افتتاح شد

کتابخانه " نیلاب رحیمی " درکابل افتتاح شد

کابل باختر28 اسد فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز...

تجلیل از نودونهمین سالروز استرداد استقلال درسرتاسر افغانستان

تجلیل از نودونهمین سالروز استرداد استقلال درسرتاسر افغانستان

کابل 28 اسد باختر از نودو نهمین سالروز استرداد استقلال افغانستان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر 24 سرطان
حکومت هر نوع رفتار که در مغایرت با اصول و قوانین کشور باشد نمی پذیرد  بل خلاف ورزان  در برابر قانون اعمال شان که نقض قوانین و عدول از کرامت انسانی است پاسخگو اند.
مفسر آژانس باختر مینگارد: به تازه گی در صفحات اجتماعی تصاویری بخش شده که نشان میدهد نظامی پوشان حین گرفتاری افراد یک قوماندان محلی در ولایت فاریاب، با آنها بد رفتاری نموده اند.
بازداشت شدگان را در حالیکه دستانش بسته است آزار و اذیت میکنند حتا فردی زخمی دیده میشود که مورد لت و کوب قرار میگیرد.
در صحفحات اجتماعی، عاملان این قضیه به نهاد های دفاعی و امنیتی نسبت داده اند و چنین وانمود میگردد که نظامیان بعد از گرفتاری یک قوماندان محلی در ولایت فاریاب رفتار خشنی را در پیش گرفته اند، از قانون عدول نموده و در برابر یک فرد اسیر عقده گشایی میکنند.
واکنش ها در برابر پخش این تصاویر متفاوت و گوناگون بود وشماری زیادی از مردم این گونه اعمال را تخطی از قوانین بشری و قوانین مدنی کشور دانسته بر مجازات عاملان آن تاکید کردند .
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تاکید دارد که هر نوع رفتار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که در مغایرت با اصول و قوانین نافذه کشور باشد به هیچ وجه قابل قبول نیست .
او هدایت داده است تا در این خصوص تحقیق شود، افراد مسوول شناسایی و به نهاد های عدلی  معرفی شوند.
واکنش رئیس جمهور غنی در برابر همچو یک واقعه نشان میدهد که دولت افغانستان تعهد خود را مبنی به پاسداری از قانون اساسی و سایر قوانین مدنی از یاد نبرده است
بدرفتاری و خلاف ورزی با آنانیکه به اساس دلایل مشخص بازداشت شده اند کار زیبنده نیست بل تخطی از قوانین کشور است و عاملان آن در برابر قانون پاسخگو اند.
دولت افغانستان معتقداست که نظامیان کشور حافظ ملی و پاسدار ارزش های میهنی بوده آنها در خط منافع مردم حرکت میکنند . این نیروها هیچگاهی سیاسی شده نمیتوانند، حق ندارند در برابر آنانیکه در چنگ قانون قرار میگیرند از زور و فشار کار گیرند بل حقوق این افراد در چوکات قوانین و تعهد که  دولت در برابر حقوق بشر و کنواسیون های ین المللی دارد محفوظ است.
نظامیان کشور نهاد های تثبیت شده در درون حکومت اند، چگونگی وظایف انها واضح و تعریف شده است آنها در هیچ حالت حق ندارند با بازداشت شده گان، اسیران جنگی و حتا مجرمان جنگی بدرفتاری نمایند ، وظیفه آنها مهار تهدید، حراست از زندگی مردم و معرفی نمودن مجرمین و قانون شکنان به مراجع عدلی و دستگاه قضایی است خارج از آن، برخورد نیروهای امنیتی، با بازداشت شده گان صرف نظر از تعلقات سیاسی و حزبی آنها خود جرم است، زیرا استفاده سیاسی از نظامیان اعتبار مردم را به نیروهای امنیتی را آسیب میرساند و در نهایت اتوریته  و  اعتبار دولت را نیز کمرنگ خواهد ساخت.     عبدالخالق صائم

کابل 24 سرطان باختر
شمار از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشورپرداخته اند و نیز اخبارو گزارش های را درباره رویداد های جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
گزارشگرآژانس باخترمینگارد: با توجه به عنوان های برخی از این روزنامه ها گزارش فشرده آنهارا آماده کرده است .
روزنامه ویسا ، دربرگ نخست ازقول مشرانوجرگه عنوان کرده است : دخالت کمپنی بلک واتر درجنگ افغانستان به نفع کشورنیست .
به نوشته این روزنامه : کمیسیون امنیتی و دفاعی مشرانوجرگه کشورمی گوید که افغانستان به را حل صلح آمیز نزدیک شده و درشرایط ، پیشنهاد شرکت امنیتی بلک واترنمی تواند به وضیعت کشورکمک کند.
کمیسیون دغاعی و امنیتی مشرانوجرگه تاکید می ورزد که دخالت کمپنی خصوصی امنیتی بلک واتر و آمدن سربازان اضافی و خارجی به افغانستان امیدواری افغان ها در رابطه به صلح را به خاک یکسان می سازد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده و درمطلب دیگرزیرعنوان ، مرکز تحقیقاتی اندکوب: درجنگ جهانی سوم ، روسیه برنا تو پیروز میشود .
درصفحه اول نوشته کرده است : یک مرکز تحقیقاتی سرشناس اعلام کرد اقدامات اخیر دونالد ترامپ درنشست اخیربروکسل، قدرت این ائتلاف را بیش از پیش کاهش داده است ودرصورت وقوع جنگ جهانی سوم ، ناتو مقابل روسیه شکست خواهد خورد .
به نوشته این روزنامه اکسپرس ، مرکز تحقیقاتی روند کورپ که ازسوی دولت امریکا و حامیان خصوصی تامین مالی میشود به دقت شرایط نظامی درامتداد سرحد شرقی یناتو درپولند ، استونیا ، لتیوانیا، ولتونا را تحت نظرگرفته است .
ناتودرسال 2016 چهارگروه جنگی چند ملیتی را به این منطقه افزود و درهمان سال ، دیود شلاپک ، محقق ارشد اند کوپ و مایکل جانسون ، دیگر عضوارشد این مرکزتحقیقاتی چندین مانورجنگی شبیه سازی شده انجام دادند .
روزنامه موضوع را دنبال کرده است .
این روزنامه دریک مطلب دیگر ازقول منبع عنوان کرده است نظام الدین قیصاری حدود 30 دوسیه جرمی درسارنوالی دارد .
روزنامه ویسا: درصفحه های دیگردنبال مطالب یشترشده است .
اما روزنامه آرمان ملی درصفحه نخست عنوان کر ده است . رهبران احزاب ، روند ثبت نام را ی دهنده گان باطل اعلان شود .
این روزنامه درمطلب دیگرازقول ناتو ، عنوان کرده است . افغانستان کانون گفت و گوهای بلاک های غرب و شرق ! این روزنامه همچنان ازقول نبیل سابق رئیس عمومی امنیت ملی کشورآورده است : محافظان قیصاری توسط ملیشه های یک مقام شکنجه شده اند.
این روزنامه همچنان  درصفحه اول خبرداده است که مسول جلب و جذب داعش درغزنی بازداشت شد.
به نوشته این روزنامه : مسولان امنیتی ولایت غزنی ازبازداشت مسوول جلب و جذب گروه داعش درمربوطات این ولایت خبرداده اند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده و درصفحه های دیگرمطالب بیشترشده است .
اما روزنامه هشت صبح ، درصفحه اول عنوان کرده است : عدم اذعان به بدرفتاری ،"تصاویربازداشت شده گان فاریاب " پیگیری شود.
هشت صبح درصفحه اول ازقول سفیرترکیه خبرداده است که جنرال دوستم به زودی برمی گردد.
روزنامه هشت صبح همچنان درصفحه اول عنوان کرده است کمیسیون انتخابات ازحکومت خواست که دفاتراین نهاد را درشمال بازگشایی کند.
هشت صبح درصفحه های دیگردنبال مطالب بیشترشده است . نالان

کابل باختر 23 سرطان
طالبان در روز های اخیردربخش های از کشور وضعیت آشفته  و مملو از ترس و بیم را برای معارف به ارمغان آورده اند و مانع حضور هزاران دانش اموز درمکاتب شده اند.
مفسر آژانس باختر مینگارد: طی هفته گذشته طالبان دو مکتب را در حومه پل علم مرکز لوگر به آتش کشیده اند. ضمنآ این گروه 75 مکتب دیگر را در ولایت لوگر مسدود ساخته است و هزاران طفل را در این ولایت از نعمت رفتن به مکتب محرم ساخته اند تنها در ولسوالی محمد آغه پانزده هزاردانش آموز ا ترس طالبان به مکتب نمیروند.
تنها لوگر نیست که معارف ان از برخورد تحجر امیز و بربریت گونه  طالبان متاثر است مشکل دانش اموزان هلمندی کمتر از دانش آموزان لوگر نیست. در غزنی، زابل، کندز، فراه، هرات، غور، بادعیس ... نیز معارف از برخورد قهقرا آمیز طالبان با مشکلات زیاد مواجه است. طالبان دهها مکتب را در بخش های مختلف کشور به روی دانش اموزان مسدود ساخته اند و هزاران طفل از رفتن به مکتب باز داشته اند. مشکل دراینجا خلاصه نمیشود مکاتب در سایه تحت نفوذ طالبان وجود دارد که از ان به عنوان پایگاه نظامی، پوسته امنیتی و حتا زندان استفاده میشود.
استفاده از مکاتب به عنوان پایگاه نظامی و یا زندان با این انگیزه صورت میگیرد که نیروهای دولتی غرض حفاظت از تاسیسات عامه، منجمله مکتب به این اماکن حمله نمیکنند و به این ترتیب طالبان خود را در تاسیسات عامه مصئون فکر می کنند.
طالبان دلیل مسدود ساختن مکاتب در ولایت لوگر را انتقام گیری از قتل یک قوماندان شان میدانند که هفته گذشته در یک حمله هوایی کشته شد.
طالبان صریحا گفته اند که در برابر عملیات های تصفیوی نیروهای دولتی، مکاتب را خواهند بست.
طالبان این کار را در ولایت لوگر کردند در غزنی و غور نیز در برابر نیروهای دولتی به بستن مکاتب اقدام نمودند
طالبان در حالی از مکاتب استفاده ابزای میکنند که مقامات وزارت معارف کشور بار ها گفته اند که معارف یک پدیده مردمی است که فارغ از زد و بند های سیاسی باید رشد کند و حمایت شود.
وزارت معارف همچنان از طرف های درگیر خواسته تا به تاسیسات معارف آسیب نه رسانند بل از آنها به عنوان موسسات عامه المنفعه حمایت کنند.
بستنه بودن  صد ها مکتب در بخش های از کشور روند آموزش و پروش اولاد وطن را سخت متاثر و به روان دانش اموزان اثر گذشته است.
با تاسف طالبان که خود را برخاسته از مدارش دینی میدانند با مکتب و مدرسه دشمنی میکنند ادامه چنین یک وضعیت، این گروه را بیشتر از دید مردم خواهد انداخت و ثابت میکنند که طالبان به جز از تحجر و رجوع به قرون اوسطا چیزی دیگر ندارند که تحویل مردم دهند.
مقامات وزارت معارف میگویند تلاش دارند تا معضل مکاتب مسدود شده را به کمک بزرگان قومی، ملاامامان و افراد خبیر حل کنند و هر نوع اخلال گری و مزاحمت را از سر راه معارف دور نمایند.
مگر در گذشته طالبان در خصوص جلوگیری از مزاحمت در برابر مکاتب کمتر به حرف های بزرگان قومی گوش داده اند .تحلیل سیاسی

کابل باختر/ 23/ سرطان
شمارمحدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره  های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را درباره رویدادهای منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگرآژانس باختر با توجه به عنوان برخی از روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه انصار در برگ نخست خبرداده که عضو ارشد گروه داعش درننگرهار بازداشت شدند.
انصار همچنان درصفحه خبرداده است که جنرال دوستم روز دوشنبه به افغانستان بر میگردد.
روزنامه انصار همچنان درصفحه اول زیر عنوان دو رقیب منطقه ای به افغانستان نیرو می فرستند نوشته کرده است دوکشور قطر و امارات نیروهای زمینی شانرا به افغانستان می فرستند تا درچوکات ماموریت ناتو خدمت کنند.
کشورهای عضو ناتو از پیوستن امارات متحده عربی و قطر به ماموریت قاطع درافغانستان استقبال کرده اند.
روزنامه موضوع را به همینگونه دنبال کرده و درمطلب دیگر زیر عنوان " تا ده سال دیگر منابع آبی پایتخت خشک خواهند شد " نوشته کرده است درکابل دریک سال 32 میلیون متر مکعب آب برداشت میشود درحالی که ظرفیت آبی پایتخت 29 میلیون متر مکعب است.
وزیر دولت درامور رسیدگی به رویدادهای طبیعی هشدار میدهد که ادامه حفر چاه های عمیق درکابل تمامی منابع آبی پایتخت را تاده سال دیگر خشک خواهد ساخت.
به نوشته انصار نجیب آقا فهیم میگویدکه درکابل دریک سال 32 میلیون متر مکعب آب برداشت میشود درحالی که ظرفیت آبی پایتخت درسال 29 میلیون متر مکعب است "اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد درده سال آینده تمامی آب های زیر زمینی کابل ازبین میرود."
به نو شته انصار درهمین حال اداره ملی نگهداری ازمحیط زیست میگوید که همین اکنون 213 هزار چاه عمیق و نیمه عمیق درشهر کابل حفر شده اند واین یک بحران است .
روزنامه انصاری موضوع به همینگونه دنبال کرده درصفحه دوم از قول کار شناسان آورده است راهبرد تازه جنگ امریکا در افغانستان ناکام بوده است .
کلید صلح افغانستان درکجاست ادامه سرمقاله انصار است که درصفحه دوم نشرشده است.
انصار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه ماندگار درصفحه اول از قول نزدیکان جنرال دوستم عنوان کرده است زمان برگشت جنرال دوستم به کابل مشخص نیست ماندگار جزئیات بیثشتر دراین مورد را در صفحه سوم ارائه کرده است اما درصفحه اول زیر عنوان مجری تلویزیون نور درکابل زخمی شد.
این روزنامه در پیوند به عنوان فوق از قول نی آورده است درافغانستان خشونت ها علیه خبرنگاران افزایش یافته است.
به نوشته این روزنامه احمد رشاد زربر پارسی منش گرداننده برنامه های سیاسی تلویزیون نور شب جمعه درکابل زخمی شد.
افراد ناشناس شب جمعه در تاریکی شب بالای گرداننده تلویزیونی حمله کرده او را زخمی کردند.
روزنامه موضوع دنبال کرده درهمین صفحه زیرعنوان دست ناتو به دامن پاکستان ایران و روسیه نوشته کرده است.
اجلاس سران ناتو با حضور بیش تر از 50 رییس جمهور نخست وزیر وزیر نماینده ویژه سفیر و روسا و نمایندگان سازمان های بین المللی در مقر ناتو تحت عنوان نشست سران ناتو درباره ماموریت حمایت قاطع درافغانستان به تاریخ 20 سرطان سال روان برگزارشد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اماروزنامه آرمان ملی درصفحه اول خبرداده است که کارمندان برخی رسانه ها 16 ماه میشود که معاش نگرفته اند.
این روزنامه همچنان درصفحه اول از قول ناتو عنوان کرده است زمان حضور نظامیان ناتو درافغانستان ، بسته گی به اوضاع امنیتی این کشور دارد.
آرمان ملی درصفحه اول ودیگر صفحه ها دنبال مطالب بیشتر شده است.
ختم/ نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL