29 اسد 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کار چهار طرح عام المنفعه در پنجشیر آغاز شد

کار چهار طرح عام المنفعه در پنجشیر آغاز شد

بازارک ۲۸اسد باختر کار چهار طرح عام المنفعه امروز در پنجشیر...

از صدمین سالروز استقلال کشور در لوگر تجلیل شد

از صدمین سالروز استقلال کشور در لوگر تجلیل شد

پل علم باختر28 اسد از صدمین سالروز استقلال کشور با برگزاری...

از صدمین سالگرد استقلال کشور در جوزجان تجلیل شد

از صدمین سالگرد استقلال کشور در جوزجان تجلیل شد

شبرغان ۲۸اسد باختر از صدمین سالگرد استقلال کشور امروز با...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ ۲۳/ سرطان
شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرار گرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اندونیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر . با توجه به عنوان های درشت شماری از این روزنامه ها ، گزارش حاضر را آماده کرده است روزنامه آرمان ملی درصفحه اول عنوان کرده است که روسیه وچین ، پاکستان را آدرس داده اند ، آیا خلیل زاد با چالش جدیدی روبرو خواهد شد.
به نوشته این روزنامه ، سفر خلیل زاد به چین را بسیاری ازناظران فصل جدیدی در مذاکرات صلح عنوان کرده اند به نظر می رسد که خلیل زاد به توافقات مقدماتی با طالبان دست یافته که به این ترتیب مرحله اول مذاکرات به پایان رسیده است گام بعدی می تواند توافق با روسیه ،چین و پاکستان باشد .
درواقع جلب حمایت این سه کشور بخش عمده مذاکرات پنداشته میشود ، باید این سه کشور به توافق صلحی که بین طالبان و امریکا بدست می آید رضایت نشان دهند.
به نوشته این روزنامه وزارت امورخارجه امریکا دراعلامیه یی گفته است که روسیه وچین به این باور اندکه پاکستان در روند صلح افغانستان نقش عمده دارد این گفته ها درپایان سفر خلیل زاد به چین مطرح شده است روزنامه درادامه آورده است آیا پاکستان واقعاَ درروند صلح افغانستان نقش عمده دارد.؟
به این پرسش دو پاسخ وجود دارد برخی از ناظران به این باورند که پاکستان اکنون نقش تعیین کننده خود را درزمینه از دست داده است اما روسیه وچین براهمیت این نقش تاکید کرده اند روزنامه موضوع را دنبال کرده است درهمین صفحه مطالب را زیر عنوان های عاملان قضایی فساد اخلاقی درارگ باید شناسایی شوند زی کافی تاک بامکان برای هم صحبتی دوستان! نشر کرده است .
روزنامه آرمان ملی درصفحه دوم شماره امروزی مطلب را زیر عنوان درقطر چه گذشت ؟ را نشر کرده است .
با ارگ یا مرگ جدال پیش از وقت حکومت و طالبان برسرانتخابات امکان تشکیل حکومت موقت وجود دارد.
عنوان های میباشد که روزنامه درصفحه سوم و هفتم به نشر جزئیات آن پرداخته است .
روزنامه آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه افغانستان ما ، برگ نخست را با مطلب زیر عنوان نشست چهارجانبه بیجنگ طالبان به زود ترین فرصت گفت وگو با حکومت افغانستان را آغاز کند آغاز کرده است و درپیوند به آن درصفحه دوم نوشته کرده است نمایندگان امریکا ،چین ،روسیه و پاکستان دریک نشست چهار جانبه درشهر بیجنگ تاکید کردند که طالبان با زودترین زمان ممکن گفت وگو با حکومت افغانستان را آغاز کند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است اما درصفحه اول خبر داده است که ۴۰ فرد مسلح که عازم پاکستان بودند از قندهار دستگیر شدند.
به نوشته این روزنامه نیروهای امنیت ملی درولایت قندهار ۴۰ فرد مسلح راکه برای فراگیری آموزش های نظامی عازم پاکستان بودند دستگیر کردند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه خبر داده است که اداره هوانوردی ملکی توافقنامه ای به منظور تفحص و نجات با چند نهاد دولتی امضا کرد.
روزنامه افغانستان ما ، همچنان خبرداده است که سرباز امریکایی درافغانستان کشته شد.
روزنامه افغانستان ما ،درصفحه دوم به چالش های احتمالی که فراراه نمایند ویژه امریکا درروند صلح توجه کرده است.
و سرمقاله شماره امروزی را زیر عنوان چالش های فرستاده درروند صلح افغانستان نوشته کرده است.
افزایش سرمایه گذاری ترکیه درسیستم آموزشی افغانستان عنوان دیگری می باشد که این روزنامه درصفحه سوم نشرکرده است.
روزنامه افغانستان ما ، همچنان درصفحه دوم از قول وزارت دفاع کشور خبرداده است که ۴۷ عضو طالبان درنقاط مختلف کشور کشته شدند.
این روزنامه همچنان دراین صفحه خبرداده است سه کارخانه با یک هزارو ۸۰ تن مواد مخدر طالبان درفراه ازبین رفتند.
روزنامه افغانستان ما ، درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح ماندگار وویسا در شماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند ویا دنبال سایر مطالب شده اند. نالان ..

کابل   باختر   ۲۲   سرطان
شرایط ووضعیت ملتهب کنونی که دامنگیر منطقه و جهان است، نیازمند ایجاد یک راهبرد مشخص و سازنده است که در آن از دوست و دشمن تعریف مشخص شده باشد .
مفسرآژانس باختر می نگارد٬نمایندگان امریکا و طالبان از مدتی به این سو مصروف یک سلسله گفت و گوهایی اند ٬گفت وگو های که درآن مساله خروج نیروهای امریکایی از افغانستان نیز مطرح است .
با وجود خوشبینی های دو طرف از این مذاکرات٬ چهره ها و منابع در کابل وواشنگتن نسبت به آینده شک دارند ومی گویند که برنامه گفت وگوی امریکا با طالبان ابهامات خود را دارد.
در کابل مقامات افغان از گفت وگو های جاری حمایت می کنند مگر تاکید دارند که خروج امریکا از افغانستان بایدمسوولانه باشد همچنان در هر نوع مذاکره ٬ حفظ دستآورد های هژده سال اخیرورعایت قانون اساسی افغانستان یک خط سرخ است که نباید ازآن عدول شود.
درامریکا٬ با آن که مقامات و شماری از سیاسیون امریکایی ٬ برای خروج نیروهای آن کشوراز افغانستان چراغ سبز نشان داده اند مگر حرف های هم در میان سیاسیون ونظامیان امریکایی وجود دارد که قابل مکث و دقت است.
جنرال مارک میلی  لوی درستیزیکی از بخش های اردوی امریکا که از سوی ترامپ به عنوان رییس لوی درستیز های امریکا پیشنهاد شده است در کمیته خدمات ملکی مجلس سنای امریکا گفته است: (خروج زود هنگام از افغانستان یک اشتباه استراتیژیک خواهد بود)
از طرف دیگرمرکز تحقیقات استراتیژیک امریکا در یک گزارش ٬ بی برنامگی رهبران نظامی و سیاسی آن کشوردر افغانستان را باعث طولانی شدن جنگ در افغانستان تلقی کرده است.
در گزارش آمده است: (امریکا در سال ۲۰۰۲ طالبان را شکست داد مگر هیچگاهی تهدیدی برخاسته از طالبان را مدنظر نگرفت و پیشبین این گپ نبود که هژده سال در افغانستان باقی خواهد ماند٬ ۸۰۰ ملیارد دالر در جنگ این کشور مصرف خواهد کرد و ۲۴۰۰ عسکر در افغانستان کشته خواهند شد.)
شماری از نظامیان و سیاسیون امریکا در خصوص این گزارش گفته اند که از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ تهدید درافغانستان اندک بود طالبان کوبیده شده بودند. امید برای زندگی در افغانستان وجود داشت  و ممکن بود، این امید زنده نگهداشته شود٬مگر بی برنامگی ها کاررا به جای دیگر کشانید
در گزارش همچنان گفته شده است که حالا حرف حل سیاسی معضل افغانستان مطرح است نیاز است تا یک دکترین نظامی ایجاد شود که مفکوره حل سیاسی را در این کشور تقویت کند.
مردم مطرح می کنند که امریکا با یک هدف مشخص وارد افغانستان شد و آن برچیدن گلیم هراس افگنان در افغانستان و منطقه بود با وجود حضور هژده ساله امریکا و متحدان غربی آن در افغانستان ٬ هنوز خطر هراس افگنی در افغانستان ومنطقه برطرف نشده است و جهان همچنان با خطر فعالیت های هراس افگنانه و افراط گرایانه روبرو است  و حالا امریکا٬خود وارد گفت وگو با آنانی می شود که هژده سال قبل برای کوبیدن آنان به افغانستان آمده بود.
مگر حالا وضعیت به گونه یی شکل گرفته است که دیدگاه متفاوت در خود امریکا وجود داردو یک نهاد معتبر امریکایی ٬ مقامات کشورش را به بی برنامگی و نبود یک سیاست روشن در قبال افغانستان متهم می کند و یک جنرال سرشناس امریکایی هم از بیرون شدن زود هنگام امریکا از افغانستان هشدار می دهد.
مردم سوال می کنند که چنین موضع گیری های متفاوت چه چیزی بیان می کند؟
تعهد شرکای بین المللی افغانستان٬ کمک برای شکل گیری یک نظام مردم سالارو متکی به ارزش های دموکراتیک در این کشوربود این تعهد چه شد؟
دروجود گفته های نظامیان و نهاد های معتبر امریکایی و در وجود بی برنامگی و عدم یک سیاست روشن در قبال افغانستان٬ چنین پرسش ها درمیان افغانان درحالی افزایش می یابد و این در حالی است که افغانستان و مردم آن درگیریک بازی پیچیده اند. و زمانی می تواند که این تفکر از ذهن ها زدوده شود که یک تعریف واضح و روشن از هراس افگنی به میان آید٬ دوست و دشمن جایگاه خود را درامر مبارزه با هراس افگنی پیدا کنند.
و حرف های متخصصان سیاسی و نظامی مرکز مطالعات استراتیژیک امریکا در خور دقت است که می گویند٬ زمانی که  حل سیاسی معضل افغانستان مطرح است نیاز است که  یک دکترین نظامی ایجاد شود تا مفکوره حل سیاسی را در این کشور تقویت کند. تحلیل سیاسی 

کابل باختر/ ۲۲/ سرطان
شماری محدوداز روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرار گرفته اند، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
گزارشگرآژانس باختر، باتوجه به عنوان های درشت شماری از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است روزنامه ویسا درصفحه اول از قول گروه عدالت خواهی و حفاظت از افرادملکی عنوان کرده است که در۱۲ روز گذشته نزدیک به ۵۰۰ غیر نظامی کشته و زخمی شده اند.
به نوشته این روزنامه گروه عدالت وحفاظت از افرادملکی می گوید که در۱۲ روز گذشته نزدیک به ۵۰۰ فرد ملکی درکشور کشته و زخمی شده اند.
گروه عدالت خواهی و حفاظت از افرادملکی می گوید که تلفات افرادملکی دراین ماه در تناسب به ماه های گذشته بلند ترین رقم را داشته است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه از قول مرکز تحقیقات استراتیژیک و جهانی امریکا عنوان کرده است بی برنامه گی امریکا باعث طولانی شدن جنگ درافغانستان شده است.
به نوشته این روزنامه، به گزارش مرکز تحقیقات ستراتیژیک  و جهانی امریکا بی برنامه گی رهبران نظامی و غیر نظامی این کشور را علت اساسی و طولانی شدن جنگ افغانستان شناخته است .
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه ازقول انستیتوت مطالعات ستراتیژیک عنوان کرده است که محاکم افغانستان توان حل دعوا ومنازعات برسرزمین را ندارد.
به نوشته این روزنامه : انستیتوت ستراتیژیک افغانستان دریک تحقیق تازه در یافته است که محاکم ظرفیت حل دعاوی و منازعات برسرزمین اتباع کشور را از دست داده اند روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه زیرعنوان آغاز یک تفتیش جدید، جنگ ‹‹حنفیت ››و‹‹سلفیت››سرنخ درکجاست ؟ نوشته کرده است، دین مقدس اسلام بحیث یک دین الهی غیر قابل تجزیه است اینکه دشمنان اسلام این دین را به ‹‹سیاسی ››و‹‹سنتی ›› یا انواع دیگر تقسیم می کند این خود یک توطیه است به خاطر تقسیم کردن امت مسلمه البته تفاوت هایی که بین برداشتهای بین ائمه موجود است بیشتر در مورد فرعی است نه اصلی هیچکس هیچ مثالی را نمی تواند ارائه کند که یک امام علیه امام دیگر فقه داده باشد وقتی امام شافی ‹‹رح››به مدینه منوره می رود به طریق مذهب امام مالک نماز می خواند از جهت احترامی که به آن امام بزرگوار دارد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ماندگار برگ نخست را با مطلب زیر عنوان، تلاش های پایان جنگ برای مردم مبهم و نا روشن است .
تقابل وزارت خارجه وارگ کجا کار می لنگد ؟ عنوان دیگری می باشدکه روزنامه درصفحه اول به نشر آن پرداخته است ماندگار همچنان درصفحه اول ازقول سروردانش معاون دوم رییس جمهوری آورده است که افراط گرایی دردانشگاه ها افغانستان را به بحران می برد.
به نوشته این روزنامه: سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری حکومت وحدت ملی از پیامد های رشد افراط گرایی درنهادهای علمی کشور هشدار داده و تاکید کرده که افراط گرایی در دانشگاه ها افغانستان را به بحران می برد.
روزنامه ، موضوع را دنبال کرده است.
ماندگار درصفحه دوم مطلب را زیرعنوان، صلح پر انتخابات هرکی می زند در ؟ ! نشرکرده است.
مذاکرات صلح و برگشت به گذشته عنوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامه درصفحه دوم نشرکرده است.
روزنامه ماندگار در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است به همین ترتیب روزنامه هشت صبح در صفحه اولی مطالب را زیر عنوان های نامزدان هنوز ناظران شان را به کمیسیون مستقل انتخابات معرفی نکرده اند، فرمانده پولیس ولسوالی قادس ولایت بادغیس جان باخت، طالبان سه دهقان را درسرپل به دلیل امتناع از پرداخت زکات تیرباران کردند، با حمله انتحاری یک کودک درمراسم عروسی درننگرهار نه نفر جان باختند و باشندگان بادغیس خواهان برکناری والی این ولایت شدند نشر کرده است روزنامه هشت صبح در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است. ختم/ نالان

کابل  باختر   ۲۱   سرطان
معاون ریاست جمهوری افغانستان هشدار می دهد٬ اگر افراطیت در پوهنتون‌ها ونهاد های اکامدیک جا بگیرد، کشور به سوی بحران خواهد رفت.
مفسرآژانس باختر می نگارد٬سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری هشدار می دهد اگر افراطیت در پوهنتون‌ها ونهاد های اکادمیک جا بگیرد، کشور به سوی بحران خواهد رفت.
دانش روزگذشته هنگام صحبت در پوهنتون کابل٬ ازاستادان خواست تا در برابر فعالیت‌های تروریستی قدعلم کنند.
این فراخوان درحالی بیان می شود که در روز های اخیر ریاست امنیت ملی٬ چهارتن از استادان پوهنتون کابل راهمراه با دو محصل به اتهام همکاری با گروه داعش بازداشت کرده‌است.
بازداشت چهار استادودو محصل پوهنتون کابل به ظن همکاری با داعش، نگرانی‌های زیادی را نزد محصلان و خانواده‌های آنان خلق کرده‌است، زیرا ترویج افراط گرایی در موسسات اکادمیک می تواند این نهاد را از مسیر اصلی و رسالت شان در برابرجامعه بیرون کشد.
با درنظر داشت همین نگرانی ها است که معاون رییس جمهورمی گوید(در پوهنتون اگر به جای علم و تحقیق٬ جهت‌ گیری‌های سیاسی و رویکرد های افراطی و ایدیولوژی‌های تندروانه جاگزین شود، کشورما یک بار دیگر به انحراف و بحران کشانده خواهد شد، ما بار دیگر از استادان و علما می‌خواهیم که با دلیل و منطق در برابر جریان‌های افراطی ایستاده شوند.)
باید گفت که محمداشرف غنی رییس جمهوری و سایررهبران حکومت وحدت ملی همیشه تاکید براین داشته اند که نهاد های اکادمیک و علمی باید به عنوان نهاد های ملی برای پیشرفت و رفاه جامعه به کار گرفته شوند و ازهرنوع حرکت سیاسی٬ جانبدارانه ونفوذ پذیری ها به دور باشند.
مگرمخالفان مسلح  و گروه های هراس افگن که با دولت ومردم افغانستان در جنگ اند همیشه بر نهاد های اکادمیک تمرکز داشته اند وتلاش کرده اند تا این مراکز را به مراکز برخاست و ترویج افراط گرایی مبدل سازند .
گروه های مسلح مخالف به این باوراند که با نفوذ و ترویج افراط گرایی در نهادهای اکادمیک که بیشتر جوانان درآن حضور دارند می توانند دیدگاه متفاوت را در جامعه ایجاد کنند و زمینه تقابل میان مردم ٬ اقوام و پیروان مذاهب را به بار آورند و پایه ثبات در جامعه را متزلزل سازند.
اگربه عمق٬عوامل  و چگونگی فعالیت های گروه های هراس افگن توجه کنیم ٬انگیزه فعالیت این گروه ها با افراط گرایی پیوند دارد و از اندیشه های افراط گرایانه متاثراند.
پس مخالفان مسلح٬با گزینش نهاد های اکادمیک ٬برای ترویج افراط گرایی یک انتخاب دقیق داشته اند زیرا بی ثباتی جامعه٬ بروزتقابل وموضع گیری میان جوانان در جامعه افغانی که نیروی اصلی بشری را در کشور تشکیل می دهند از مسیر نهاد های اکادمیک بیشتر امکان پذیر است. 
خشونت‌ وگسترش فعالیت های هراس افگنان محصول اندیشه های افراط گرایانه است که ساختارها، هنجارها و ارزش ها را در جوامع برباد می دهند.
لازم است تا اندیشه های افراط گرایانه را درموسسات عالی تحصیلی و نهاد های اکادمیک مدنظر داشت و بابرنامه های معقول در برابرآن ایستاده شد .
نهادهای اکادمیک و موسسات تحصیلی ما به اصلاحات و برنامه ریزی های تازه نیاز دارند که باید مسوولان امور٬در این خصوص دست به کار شوند.
افکار٬اندیشه٬ سلوک... استادان و محتوای درسی و محیطی در موسسات تحصیلی واکادمیک٬براندیشه و افکارمحصلان اثر گذاراست که باید آن را برای اصلاح و نوآوری ها در این نهاد ها مدنظر داشت.
ازطرف دیگر بازداشت چند استاد و محصل٬آنهم به اساس اسناد٬ شواهد و اعترافات٬سروصداهای زیادی را در میان اقشاری از مردم خلق کرده است وموضع گیری متفاوت را در پی داشته است.
بهتر است که در این خصوص به نهاد های امنیتی فرصت و زمان داده شود تا دور از مداخله دیگران به کارشان رسیدگی کنند.تحلیل سیاسی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL