22 قوس 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

محمد اشرف غنی: سرک حلقوی هرات اهمیت این ولایت را از نگاه ترانزیت بالا می‌برد

محمد اشرف غنی: سرک حلقوی هرات اهمیت این ولایت را از نگاه ترانزیت بالا می‌برد

کابل باختر 22 قوس محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان...

53 تن از هراس افگنان کشته و24 تن دیگر آنان زخمی شدند

53 تن از هراس افگنان کشته و24 تن دیگر آنان زخمی شدند

کابل باختر 22 قوس درجریان عملیات های مشترک نظامی نیروهای امنیتی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 19/ عقرب
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر ، با توجه به عنوان های درشت برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه آرمان ملی ، درصفحه اول خبرداده است که تفاهم نامه بازسازی بند دهله قندهار امضاء شد .
این روزنامه درهمین صفحه ازقول آگاهان عنوان کرده است برگزاری نشست مسکو برای صلح افغانستان در غیابت امریکا دست آوردی برای صلح نخواهد داشت.
به نوشته این روزنامه، نشست مسکو درمورد صلح افغانستان درحالی روز جمعه 18 عقرب در پایتخت روسیه برگزار شد که امریکا به عنوان بزرگ ترین کشور دخیل در موضوع افغانستان دراین نشست حضور ندارد.
درنشست مسکو برعلاوه دعوت از گروه طالبان از کشورهای افغانستان ، هند ، پاکستان ، ایران ، چین ، ترکمنستان ، قزاقستان ، ازبکستان ، تاجکستان ، قرغزستان ، آذربایجان و امریکا به شکل اتمی دعوت شده اند اما دولت امریکا این تقاضای مسکو را ردکرده است.
وزیر خارجه روسیه درسخنرانی خود دراین نشست به نمایندگی از کشورش که میزبان این نشست است گفت ، تمام کشورهای منطقه وجامعه بین المللی امیدوارند تا افغانستان با موفقیت بتواند دوره گذار از تروریزم و جنایت مرتبط به موادمخدر را پشت سربگذارد.
او افزود مساله افغانستان میتواند با توسل به طرق سیاسی و صرف با حضور تمامی گروه ها واقشار این کشور حل شود.
به نوشته این روزنامه از سویی هم وزارت امور خارجه افغانستان هم زمان با آغاز نشست مسکو درخبرنامه یی گفته است که این وزارت از هر کشوری که افغانستان را برای رسیدن به صلح کمک نماید قدردانی میکند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده درهمین صفحه از قول محمد یونس قانونی آورده است صلح بدون حضور حوزه مقاومت قابل قبول نیست .
روزنامه آرمان ملی همچنان درصفحه اول از قول دفتر نمایندگی سازمان ملل درکابل آورده است.
در9 ماه گذشته بیش از 650 کودک درافغانستان کشته شده اند.
روزنامه آرمان ملی همچنان درصفحه اول خبرداده است که یک فعال مدنی درننگرهار زیر خیمه اعتراض عروسی کرد.
روزنامه آرمان ملی درصفحه های دیگردنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه افغانستان ما در صفحه اول مطالبی را زیر عنوان های شکایت ایران از امریکا به سازمان بین المللی، دریا نوردی خلیل زاد سفر به افغانستان وکشور های منطقه را دوباره آغاز کردو کار چهار پروژه انکشافی در دایکندی آغاز شد .
وزارت خارجه به طالبان اجازه استفاده ابزاری درنشست مسکو داده نمیشود محمد عارف شاه جهان والی میدان وردک استعفا کرد ، نشر کرده است.
اما روزنامه افغانستان ما سرمقاله شماره امروزی را زیر عنوان اراده همگانی برای ملت سازی درصفحه دوم نوشته کرده و آورده است دیروز رییس جمهور غنی و استاد سرور دانش معاون وی دریک سفر ولایتی به ولایت دایکندی مورد استقبال گرم مردم قرار گرفت . براساس گزارش هایی که دررسانه ها وشبکه های اجتماعی منتشر شده است، این استقبال درولایت دایکندی بی سابقه بوده است .
روزنامه موضوع را دنبال کرده است در صفحه سوم مطلب را زیر عنوان دایکندی درمسیر تحول نشرکرده است.
زمان وفرصت های نابرابر اقتصادی عنوان مطلب دیگری میباشد که روزنامه در صفحه سوم نشر کرده است.
روزنامه افغانستان ما ، درصفحه های دگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
اما روزنامه ماندگار درصفحه اول از قول احمد ولی مسعود رییس جریان سیاسی اجندای ملی عنوان کرده است نقش مردم ارزش ها و طرف های اصلی منازعه درگفت و گو های صلح روشن نیست .
روزنامه ماندگار درصفحه دوم مطلبی را زیر عنوان نوری صلح از کابل تا مسکو نشرکرده است.
صلح ودموکراسی بدتر از جنگ عنوان مطلب دگری میباشد که روزنامه درصفحه دوم نشر کرده است.
روزنامه افغانستان ما ، درصفحه های دگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
ختم/ نالان

کابل باختر/ 16/ عقرب
تلاش ها هم درسطح ملی و هم درمنطقه و جامعه جهانی به خاطر تسریع روند صلح درافغانستان ادامه دارد و تلاش می رساند که یگانه راه ختم خشونت درافغانستان مذاکره و تفاهم است.
مفسر سیاسی آژانس باختر مینگارد ، صلح امر حیاتی برای مردم افغانستان است ، مردمی که دهه هاست که بارگران جنگ و بحران ناشی از آن را درشانه های شان حمل میکنند و به امید فردا صلح آمیز حاضر اند آنچه درگذشته زیر هرنامی علیه این مردم انجام یافته همه را درگذشته دفن کنند اما هرگز آرزو ندارند منافع ملی شان بر محور شخصی قربانی توهماتی گردد که بازهم برای مردم درد سرساز گردد.
به هرصورت رویدادهای سیاسی و برگزاری های نشست های متعدد برای صلح درافغانستان دراین جا و آنجا می رساندکه معضل افغانستان راه پیروزی از طریق جنگ را دگر نمی پیماید بل مذاکره ، مفاهمه و درک متقابل از وضعیت مردم ، منطقه وجهان می تواندگره کور از معضل خشونت و تقابل درافغانستان باز کند.
به همان اندازه که ابعاد جنگ درافغانستان پیچیده وکورگره خورده است به همان اندازه راه باز کرد به افق های صلح جاده ای پراز سنگلاخ است . زمانی میشود از جاده پرسنگ و موانع عبور کرد که در روند صلح گرفتار توهم با گمان نشود.
دهه ها ست که جنگ درافغانستان ادامه دارد ، جنگ در افغانستان تنها بعد منطقه ای ندارد بل برابعاد فرامنطقه ای آن نیز باید تمرکز کرد.
دشمن را در لباس های تفاوت رنگ رنگ باید شناخت و از هرکدام آن تعریف مشخص داشت .
بیشترین آگاهان و صاحب نظران سیاسی تاکید دارندکه شناخت دشمن و تعریف مشخص آن ارائه کردند روند صلح را سرعت میبخشد به این معنی که عوامل جنگ و خشونت درکشور و منطقه شناخت ، بعد به شناخت آن دنبال فرا منطقه شد.
بناً رسیدن به این مأمول فکر میشود گام ، به گام صورت گیرد درگام نخست بخش های از مشکل را در درون به حل مشکل فراخواند و نگذاشت تا آنان محور تک محوری صلح درافغانستان به گروگان گیرند و درمعادله ای منافع ملی را فدای منافع شخصی ، گروهی ، قومی ، حزبی و... نمایند.
درمنطقه و فرامنطقه نیز حامیان هراس افگنان مشخص اند .
اغماص از این حقیقت میتواند اغماض درجنگ علیه هراس افگنی حساب شود.
افغانستان وجامعه جهانی میتوانند با درک دقیق از وضعیت موجود منطقه و فرامنطقه یی پل ارتباط هراس افگنان را درمنطقه و فرااز منطقه ویران کنند دراین صورت است که میشود صلح درافغانستان و منطقه برگردد. ختم/ نالان 

کابل باختر/ 16/ عقرب
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که بدسترس قرار گرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
گزارشگر آژانس باختر با توجه به عنوان های درشت برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلب زیر عنوان حکومت با ایجاد بورد مشورتی صلح میخواهد به متن مباحث صلح بازگردد آغازکرده است در پیوند به آن در صفحه سوم نوشته کرده است درمیانه تلاش های امریکا و روسیه برای داشتن ابتکار عمل درزمینه صلح افغانستان ، حکومت وحدت ملی میخواهد نهاد تازه ای درزمینه صلح به نام بورد مشورتی صلح تاسیس کند.
خبرتاسیس این بورد را محمد اشرف غنی رییس جمهور شام دوشنبه چهاردهم عقرب هنگام گفت وگو از راه ویدیو کنفرانس با مقام های ملکی و نظامی 34 ولایت کشور اعلام کرد طبق اعلام ریاست جمهوری بورد مشورتی صلح متشکل از نمایندگان 34 ولایت است که باید کار معرفی آن ها به این بورد تاسه روز تکمیل شود.
روزنامه هشت صبح پیرامون این موضوع نظریات کارشناسان را نیز نشر کرده است.
این روزنامه درصفحه دوم بازهم به جنگ و صلح درافغانستان توجه کرده مطلب را زیر عنوان درمورد صلح دچار توهم نشویم .
به نوشته این روزنامه دیروز سرمنشی عمومی سازمان ناتو گفت که طالبان اگر میخواهند بخشی از روند سیاسی مشروع درافغانستان باشند باید مذاکره کنند او باردیگر تاکید کرد که حضور ناتو بسته گی به شرایط افغانستان دارد این موضع سازمان ناتو برمبنای واقعیت های روی زمین است هرنوع مذاکره ای باطالبان باید هدفش پایان خشونت درافغانستان وسیاست مسالمت آمیز باشد.
برای مردم افغانستان هم صلح تعریف دیگری ازاین ندارد مردم افغانستان میخواهند که هرگروهی که خود ش را نماینده ای مردم افغانستان می داند باید خشونت را کنار برگذارد ، قانون اساسی را بپذیرد وارد روند مشروع سیاست شود هرنیروی سیاسی حق دارد خواستار تعدیل قانون اساسی شود میکانیزم تعدیل قانون اساسی دراین قانون پیش بینی شده است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده درصفحه سوم از قول نهادهای امنیتی کشور آورده است ، وضعیت ارزگان خاص تحت کنترول ماست .
روزنامه هشت صبح در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه ویسا درصفحه اول از قول شورای ولایتی فراه عنوان کرده است درحمله خونین طالبان درفراه 20 سرباز کشته و 30 تن دیگر ناپدید اند.
این روزنامه درمطلب دیگر از قول اعضای مشرانوجرگه آورده است که برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی برای برگزاری لویه جرگه مهم است .
روزنامه ویسا درصفحه اول ازقول دیده بان انتخابات وشفافیت افغانستان عنوان کرده است احتمال تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد.
به نوشته این روزنامه موسسه دیده بان انتخابات و شفافیت افغانستان ایتوا میگوید که ضعف تخنیکی ومدیریتی درکمیسیون های انتخاباتی زمینه ساز تخطی های انتخاباتی و به تعویق افتادن اعلام نتایج ابتدایی شده است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است درصفحه دیگر از قول دفتر سیاسی طالبان درقطر عنوان کرده است نمایندگان طالبان در مسکو مذاکره نمیکنند به نوشته این روزنامه سخنگوی دفتر سیاسی طالبان درقطر تائید کرده که نمایندگان این گروه درکنفرانس مسکو برای صلح افغانستان اشتراک می کنند اما درهیچ مذاکره یی سهم نمی گیرد.
سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان درقطر گفته که هیات طالبان دراین کنفرانس نظریات خود را در مورد راه حل صلح آمیز برای جنگ افغانستان مطرح می نماید.
روزنامه ویسا در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است به همین ترتیب روزنامه ماندگار در شماره امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته ویا دنبال سایر مطالب شده است.ختم/ نالان

شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویداد های جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
گزارشگرآژانس باختر ، با توجه به عنوان های درشت برخی از این روزنامه ها گزارش حاضررا آماده کرده است.
روزنامه ویسا درصفحه اول زیر عنوان امریکا هشدار داده است دولت افغانستان برمناطقی درامتداد خط فرضی دیورند کنترول ندارد.
به نوشته ویسا درگزارش رسمی دولت امریکا برای کانگرس این کشور آمده است که دولت افغانستان کنترول برامتداد خط فرضی دیورند باپاکستان را از دست داده و این مناطق دراختیار گروه های تروریستی قراردارد.
بربنیاد این گزارش، افغانستان با توجه به ادامه ناتوانی برای کنترول خط فرضی دیورند با پاکستان درمعرض یک مشکل امنیتی بزرگ قراردارد.
درادامه این گزارش آمده است نه تنها پاکستان بلکه تمام کشورهای همسایه افغانستان ازحضور گروه های تروریستی درامتداد خط فرضی دیورند درامان نخواهند بود.
دولت امریکا هشدار داد مناطق در امتداد خط فرضی دیورند در اختیار گروه های تروریستی داعش قراردارد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است ویسا همچنان درصفحه اول از قول یک عضو ولسی جرگه عنوان کرده است برخی از نامزدان کرسی های ولسی جرگه را تا 400 هزار دالر خریداری کرده اند.
روزنامه ویسا همچنان درصفحه اول از وزارت خارجه افغانستان عنوان کرده است که کابل درنشست مسکو اشتراک نمی کند.
به نوشته این روزنامه، وزارت خارجه کشور شرکت نماینده های رسمی دولت را در نشست مسکو تکذیب کرده و گفت که دراین نشست شرکت نخواهدکرد.
صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه گفته که ازطرف دولت کسی دراین نشست شرکت نمی کند ولی اعضای شورای عالی صلح به عنوان یک نهاد مستقل تصمیم گرفته که دراین نشست حاضر باشد.
احمدی گفت افغانستان از هرنشستی برای صلح استقبال میکند اما هر گفت وگویی برای صلح باید رهبری و حاکمیت افغانستان به رسمیت شناخته شود.
روزنامه ویسا موضوع را دنبال کرده درهمین صفحه خبرداده است که ولسوالی خوگیانی غزنی به دست طالبان سقوط کرد.
روزنامه ویسا درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه افغانستان ما برگ نخست را با مطلب زیر عنوان تحریم های ایران استقبال اسرائیل ابراز تاسف چین آغاز کرده و درهمین صفحه ازقول رییس اجرائیه عنوان کرده است تاخیر حکومت سبب افزایش تلفات غیر نظامیان درجنگ ارزگان شد.
روزنامه افغانستان ما ، جزئیات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه دوم نوشته کرده اما در صفحه اول خبرداده است که مجلس نمایندگان قانون ثبت دارایی های مقام های عالی رتبه دولتی را تصویب کرد.
روزنامه افغانستان ما ، سرمقاله شماره امروزی را زیر عنوان مسوولیت های هیات دولت درحل غایله ارزگان نوشته کرده است و درمطلب دیگر از قول شهروندان ارزگان عنوان کرده است که جنگ ارزگان جنگ قومی نمی باشد.
نقض قواعد حقوق بشر دوستانه و مکلفیت های حکومت ، عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه سوم نشر کرده است، افغانستان صفحه چهارم را به فرهنگ و هنر و صفحه پنجم را به ورزش و رویداد های بین المللی اختصاص داده است.
روزنامه افغانستان ما در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
به همین ترتیب روزنامه هشت صبح درشماره امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته و یا دنبال مطالب بیشتر شده است. ختم/ نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL