05 حوت 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کمک کشور چین به پوهنتون کابل

کمک کشور چین به پوهنتون کابل

کابل باختر 4 حوت سفارت چین در کابل تجهیزات کمپیوتری و...

داکتر کمال سادات: رفع مشکلات خبرنگاران ولایتی، دراولویت قراردارد

داکتر کمال سادات: رفع مشکلات خبرنگاران ولایتی، دراولویت قراردارد

کابل باختر/ 4/ حوت شماری از مسوولان وخبرنگاران ولایتی شورای خبرنگاران...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر 27 جدی
امروز 27 جدی به منظور غمشریکی و همدردی با خانواده های شهدای حوادث تروریستی سه شنبه گذشته درکشور، عزای عمومی است .
مفسر آژانس باختر مینگارد: رئیس جمهور غنی روز گذشته با صدور حکم روز های 26 و 27 جدی را به منظور غمشریکی با خانواده های شهدای حوادث تروریستی که به روز سه شنبه گذشته در کشور اتفاق افتاد وجان شماری از هموطنان و پنج دیپلومات امارات متحده عربی را گرفت عزای ملی بوده و به این ترتیب مردم ما خون شهدا را پاس میدارند و به آن ارج میگذارند.
اعلام چنین یک روز بنام عزای ملی، میتواند  افکار عامه را درخصوص گروه های مسلح تروریستی که درجنگ نیابتی برای بیگانگان خون هموطنان ما را میریزند و باعث ویرانی و بربادی کشور میشوند،  بسیج نماید و زمینه را برای افشای بیشتر آن چهره ها و هویت های زشت گروه های تروریستی وتکفیری مساعد سازند که در لباس ونام یک روحانی و با شعار های کاذب به جنک  مسلمانان آمده اند وبا حرف های تحریف شده خون میریزند، ویرانی میکنند ودر برابر اسلام ومسلمانان هویت ستیزی می نمایند.
عزای ملی نشانه از همدردی با خانواده های قربانیان وعطف توجه به زخمی شدگان و سایر متضررین حوادث تروریستی بوده میتواند که یک حرکت نیک وپسندیده است مگر نمیتواند آخر کار باشد. به این دلیل که ابعاد جنایات طالبان وداعشی ها که عامل اصلی وقایع اسفبار درکشور اند خیلی ها زیاد وکتاب اعمال آنها نهایت سیاه وسنگین است.
مردم افغانستان بخصوص خانواده های که عزیزان شان را درحوادث تروریستی از دست داده اند  از دولتمردان ، مسولان حکومتی به خصوص مسولان امنیتی خواست های زیادی دارند که باید به این خواست ها رسیدگی شود.
خواست اول واساسی مردم از دولتمردان شان گذاشتن نقطه پایان به اختلافات درونی است، مشکل که جامعه افغانی را سخت متاثر ساخته ، حکومتداری خوب را زیر سوال برده و دشمنان کشور را جسورتر ساخته است اگر اختلاف و مشکلی درمیان حکومتداران کشور وجود نداشته باشد برای سرکوبی و مهار گروه های هراس افگن بیشتر و با هماهنگی خوبتر کار صورت گرفته میتواند.
همچنان مردم از روحانیون ، ملاامامان و خطبان کشور میخواهند که دِین شان را در برابر دین ورسالت که متوجه یک عالم است به خوبی ادا نمایند زیرا گروه های تروریستی ، دین وشریعت را دستاویز قرار داده با ظاهر یک روحانی و یک عالم دست به فعالیت میزنند، اسلام وشریعت را وسیله ساخته اند، اسلام ستیزی ومسلمان ستیزی می نمایند این مکلفیت علمای دینی است که باید مردم را ازطریق منابر ، اجتماعات اسلامی ... از واقعیت ها آگاه سازند،  نگذارند تا دیگر اسلام وارزش های اسلامی وسیله برای اهداف مغرضانه آنها باشد.
رسانه ها نیز به نوبه خود مسولیت های دارند، رسانه ها تاکید دارند که از واقعیت مردم را آگاه میسازند، خدمت بهتر از این برای رسانه ها چه بوده میتواند که چهره یک مفسد ومنافق که با دین و ارزش های ملی درجنگ اند، افشا سازند .
حوادث اخیر تروریستی بخصوص حادثه که درمهمانخانه والی قندهار اتفاق افتاد واضح ساخت که دراین گونه حوادث سازمان های استخباراتی بیرونی دخیل اند زیرا انجام چنین یک برنامه پیچیده کار یک طالب بوده نمیتواند، مقامات امنیتی واضح ساخته اند که شبکه حقانی وسازمان استخبارات نظامی پاکستان درعقب این ماجرا قرار دارند، دستگاه دییلوماسی کشور باید این مساله را در سطح منطقه و جهان در  هماهنگی با نهاد ها و سازمان های معتبر بین المللی تعقیب کند، تا عاملان بیرونی جنایات تروریستی در افغانستان بیشتر معرفی و منزوی شوند.
باید حکومت افغانستان در وجود ادارات متعدد خود به پرسش های جدی که در خصوص حوادث تروریستی وجود دارد، پاسخ گوید .
تنها اتخاذ یک موضع قاطع در برابر تروریستان وحامیان خارجی آنها چه درمیدان سیاست، چه در میدان جنگ و چه در میز عدالت، میتواند اعتماد مردم را نسبت به دولت و نهاد های امنیتی و نظامی آن تقویت کند.

کابل باختر/ 26/ جدی
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار و گزارش های را درباره رویدادهای منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه آرمان ملی درصفحه اول زیر عنوان توزیع وسایل جدید باغداری برای 185 تن از زارعان پیشقدم نوشته است پروژه ملی باغداری و مال داری وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری برای 185 تن از زارعان پیشقدم وسایل جدید باغداری را جهت معیاری سازی سیستم باغداری درزون شمال کشور توزیع کرد.
این وسایل شامل قیچی شاخه بری کلان ، قیچی شاخه بری خرد، قیچی رفع حاصل، خریطه رفع حاصل ، میوه چینک ، لباس محافظوی دو نوع، سبد رفع حاصل ، عینک ، زینه رفع حاصل و دوا پاش می باشد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر زیر عنوان بدبختی بیکاری ، جوانان را رنج میدهد نوشته یکی از مشکلات دولت ها درهر جامعه یی فراهم آوری زمینه های شغلی و فرصت های کاری برای شهروندان کشور هامیباشد.
درانتخابات کشور های صاحب دموکراسی نیز اولین توجه کاندید ها درکنار پرداختن به مصالح امنیتی و اقتصادی یکی هم مساله اشتغال زایی درآن کشور هامیباشد ، ولی درکشور ما این مساله درمیان هیچ کاندیدایی علاقمند نداشته است و آن ها با این مساله توجه نکرده اند.
به نوشته این روزنامه افغانستان سرزمینی است که درآن میلیون ها تن بیکار اند و این مشکل میتواند برای امنیت و رشد اقتصادی زنگ خطر جدی باشد شماری ازاین بیکاران به همین دلیل و به دلیل بد امنی در چند سال اخیر کوله بار بردوش انداخته راهی کشورهای اروپایی شدند وشماری دراین راه جان عزیزشان را ازدست دادند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر زیر عنوان ارگ گفته های عبدالحکیم مجاهد را بررسی میکند.
به نوشته این روزنامه سه شنبه هفته گذشته حمله مرگباری در جاده دارالامان کابل رخ داد مسوولیت این حمله که 25 کشته و 70 زخمی بر جا گذاشت را طالبان برعهده گرفتند اما یک روز بعد عبدالحکیم مجاهد مشاور شورای عالی صلح افغانستان که زمانی نماینده گروه طالبان در سازمان ملل بود دریک نشست، طالبان را فرشته گان وگروه مقدس خواند او درادامه دکتور نجیب الله را جانی و خائن، احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور را بغاوت گر و برهان الدین ربانی شهید صلح را عامل تمام نابسامانی های افغانستان عنوان کرد .
ارگ ریاست جمهوری هم بانشر اعلامیه یی دیروز گفت دولت افغانستان به هیچ فردی اجازه نمیدهد که با استفاده از آزادی بیان قاتلان هموطنان به خصوص زنان وکودکان وهمچنان ویرانگران اماکن مقدس و عام المنفعه و در مجموع کشوررا فرشته گان صلح خطاب کنند .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح دربرگ نخست ازقول ارگ ریاست جمهوری عنوان کرده تروریستان مستحق نابودی اند این روزنامه درهمین صفحه از قول وزارت خارجه کشور عنوان کرده که اظهارات قیوم کوچی نظر شخصی اوست .
این روزنامه درصفحه دوم مطالبی را زیر عنوان های لزوم برخورد قضایی با حامیان طالبان، وزیر خارجه انگلستان درتماس با رییس جمهور درمبارزه با هراس افگنی درکنار افغانستان باقی می مانیم، رییس جمهور ، اقدام داعش درننگرهار را جنایت خواند را نشر کرده ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ماندگار برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان ارگ درواکنش به اظهارات معاون شورای عالی صلح، گستاخی به آدرس شخصیت های ملی پذیرفتنی نیست آغازکرده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است. 

کابل باختر/ 26/ جدی
دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد به رعایت اصل آزادی بیان درکشور بوده ضمن حمایت ازاین روند تاکید دارد اجازه نمیدهد آزادی بیان بستر ساز توصیف قاتلان مردم افغانستان گردد.
مفسر آژانس باختر مینگارد : آزادی بیان یک اصل درسیاست دولت افغانستان جمهوری اسلامی افغاستان است دولت متعهد به رعایت و حمایت ازاین روند بوده مگر اجازه نمیدهد که آزادی بیان عامل هرج و مرج درکشور باشد و افراد فرصت طلب آن را وسیله ساخته باعث ترور شخصیت دیگران شوند و یا هم رسانه ها را تریبون خویش قرار دهند قاتلان مردم افغانستان راکه زنان ، کودکان ، پیرمردان ، افراد شجاع و متعهد نیروهای امنیتی ما را با انتحارو انفجارو اعمال شنیع تروریستی مظلومانه به شهادت میرسانند با القاب و عناوین توصیف  نمایند.
با تاسف برخی از رساه ها به دلایل که نزد خود دارند عامل آن میشوند تاچنین اشخاص ،فرصت را غنیمت شمرند و صدای ناهنجار را از حلقوم شان بیرون کنند که میتواند تعرض بر هویت و شخصیت مردم ما باشد ، روان مردم ما را متاثر سازد وبه  خون آن شهدا که در حملات تروریستی ومتحجرانه طالبان بی وطن و قماش آنها داعشیان تکفیری به شهادت رسیده اند بخندند.
دادن القاب و عناوین برای طالبان تروریست آنهم درکابل ، پایتخت کشور میتواندمورال وعزم آن جوانان پرافتخارکشوررا که درنهاد های امنیتی خدمت می نمایند و از ارزش های ملی پاسداری میکنند تضعیف سازد آنانیکه با عناوین و القاب ازگروه های نوکرمنش و تروریست یاد میکند فراموش نه نمایند که درسایه حمایت همین نیروها درمنازل مجلل درکابل زندگی میکنند و در چتر حمایت همین نیروها از گزند دوستان سابق که اکنون دشمنان شان اند در امان اند.
یاد کردن توصیفی طالبان و داعشی های تکفیری که خون زیاد ریختند ویرانی بی شماری نمودند ، هویت سرنوشت و ارزش های ملی و دینی را به معامله گذاشتند جفا بزرگ درحق این ملت و این کشور بوده میتواند. کدام وجدان بیدار خواهد بود که هنوز خون کودکان و زنان درجاده دارالامان خشک نشده ، خاطره صدها حادثه تروریستی دیگر که طالبان خود را  مفتحر به انجام آن میدانند از ذهن و روان مردم ما دور نگردیده طالبان را نجات بخش بخوانند ودیگران  را بغاوت گر .
امروز رهبران ملی افغانستان آنانیکه درجبهات مقاومت و جهاد علیه ایستلا خارجی جنگیدند و از ارزش های ملی دفاع کردند و در دفاع از مردم شان و منافع ملی کشور شان به شهادت رسیدند فرق فاحش بارهبران بی وطن طالبان دارند که هرروز کارشان را با گرفتن دستور از کرنیل های آی اس آی آغاز میکند پس آنانیکه طالب صفت اند باید دریابندکه رهبران شان ملا عمر ، ملا اختر ... کی ها بودند و برای منافع کی ها جان سپردند و اکنون ملا هیبت و دردفاع از  کی کار میکند وعلیه کی ها درجنگ است؟  نوکرمنش بودن رهبران طالبان یک حرف واضح و روشن است که نیاز به توضیح ندارد جدال وکشیدگی اکنون که درمیان آنها رخ داده هرکدام آنها چهره از نقاب یکدیگر برمیدارند و شخصیت های کاذب شان را افشا میسازند.
دروجودچنین رسوایی هنوزهم میتوان طالبان را صفت کرد ؟ اگر عقل سلیم ووجدان بیدار باشد بدون شک جواب منفی خواهد بود گفته های اخیر به آدرس مردم افغانستان و رهبران معظم وعالیقدر این کشور که از حلقوم طالب پرستان بیرون میشود باید به گونه جدی بررسی شود.
طالب پرستان درحالی صدای حمایت از این گروه متحجر را بلند میکند که ادعا های از سوی شماری از نمایندگان مردم مطرح میگردد که تروریستان درپناه و حمایت حلقات خاص وارد کابل میشوند و دست به حادثه میزنند و مردم را میکشند.
مردم آرزو دارند تا صدای های که بوی متعفن تفرقه ، جنگ و تعرض به ارزش های ملی و خون شهدا رابا خود دارد خاموش گردد و آنانیکه در حمایت از طالبان و حمایت کنندگان خارجی این گروه حرف میزنند درمیان مردم ما جا ندارند میتوانند دوباره به گذشته شان برگردند تا حداقل موضع آنها به عنوان دشمن معلوم گردد.  

کابل باختر 25 جدی
گزارش سیگاریا دفتر بازرس ویژه امریکا برای افغانستان که میگوید طالبان تجهیزات امریکایی را از عساکر افغان خریداری می نمایند، نیاز جدی به بررسی داشته، بی تفاوتی وخاموشی در برابر چنین اتهامات میتواند  روحیه و مورال عساکر وسربازان کشور را سخت متاثر می سازد.
مفسر آژانس باختر  مینگارد: اخیراً سیگار یا دفتر بازرس ویژه امریکا برای افغانستان گزارش تازه یی را منتشر ساخته که در آن ادعا های بلند مبنی بر موجودیت فساد در بخش امنیتی افغانستان شده است .
سیگار در این گزارش خود ادعا نموده که گویا طالبان تجهیزات نظامی امریکایی را از عساکر افغان خریداری می نمایند  ویا این که دولت در  طول دو سال گذشته جغرافیای تسلط خود را در کشور به 62 فیصد کاهش داده و یاهم امریکا با مصرف اضافه از 8 ملیارد دالر  امریکا در افغانستان هنوز هم  کشت مواد مخدر به عنوان یک معضل جدی در این کشور باقی مانده است واتهامات دیگر .
با آنکه  از موجودیت فساد ، کارشکنی وپارۀ از مشکلات دیگر افغانستان نمی توان چشم پوشی کرد مگر برخی از اتهامات ویاهم گزارشها که بدون هماهنگی ودیدگاه  عسکر ، سرباز ویا یک مسوول نظامی افغان تهیه شود میتواند برروان  ومورال یک نظامی افغان که سینه سپر ساخته وبرای ارزش های ملی از یکطرف وبرای منافع منطقه از طرف دیگر در برابر تروریستان ایستاده است اثر سوگذارد.
سیگار در حالی ادعا فروش تجهیزات نظامی و از سوی نظامیان کشور به تروریستان طالب را مطرح میسازد که بارها نظامیان افغان ،خود از کمبود تجهیزات سخن گفته اند حتا کمک کنندگان بین المللی نیز از فقدان تجهیزات در نیروهای امنیتی افغان یاد کرده اند پس آنانیکه خود با کمبود اسلحه وتجهیزات مواجه اند چه را برای فروش برای دشمنان خود عرضه میدارند؟
بررسی از چگونگی مصرف امریکا در افغانستان میتواند حق سیگار باشد مگر در اینجا این عساکر افغان اند که متهم ساخته میشوند درحالیکه  آنها  در برابر تروریستان ایستاده اند که درپی نابودی افغانستان وکشاندن پای افراط وترور به کشورهای دیگر اند.
سیگار باید کار خود را درهماهنگی با مسئولان  افغان انجام میداد ، نتیجه بررسی خود را با مسئولان نظام مطرح میساخت نه آنکه آن را رسانه یی می کرد بی باوری وبی اعتمادی را د رمیان نظامیان ترویج نمیکرد و روحیه آنان را متاثر نمیساخت .
آنانیکه امروز متهم به فروش تجهیزات نظامی برای دشمنان شان میشوند عساکر اند که برای مقاصد جهانی ورهایی جهان ازشر افراطیت وتروریزم مبارزه میکنند واین مبالغه نخواهد بود که دنیا از آنها ممنون است.
شماری زیادی از آگاهان  سیاسی ، نظامی وفعالان جامعه مدنی را باور به این است که شاید درعقب انتشار  چنین گزارش ها راز ها و حرف های وجود داشته باشد .
امروز طالبان افزاری در دست بیگانگان اند هر  کشور از این گروه به سود خود استفاده می نمایند  بدون شک  برای تجهیز آنها این کشور ها  راه های جستجو می نمایند ، شاید سپردن اسلحه برای آنها  با این نام که گویا نظامیان افغان تجهیزات شان را به طالبان فروخته اند صورت گیرد فراموش نشود که  مسوولان محلی ومردم  عادی در شماری از ولایت ها بار ها ادعا کرده اند که گویا هلیکوپتر های ناشناس مخالفان مسلح را در اکمال اسلحه وانتقال افراد کمک کرده اند.
ازطرف دیگر سیگار گزارش تازه یی خود را درست زمانی منتشر میسازد که ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا فقط تا چند روز دیگر کارش را در قصر سفید آغاز خواهد کرد نشر چنین گزارش ها برای تیم کاری ترامپ میتواند یک  گزارش اغوا کننده باشد مردم افغانستان بخصوص آن نظامیان وسپاهیان و طن که خون شان را به بازی گرفته ودر نیابت از جهان  با تروریزم درجنگ اند از دولتمردان شان میخواهند تا گزارش سیگار را با ابعاد وسیع بررسی  کند وبرای مردم گزارش دهند تا از جنگ روانی علیه مردم  افغانستان کاسته شود . 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL