08 ثور 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اطلاعیه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین!

کابل باختر 8 ثور اطلاعیه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و...

حمله ناکام طالبان برقوماندانی امنیه ولسوالی جبل السراج پروان

حمله ناکام طالبان برقوماندانی امنیه ولسوالی جبل السراج پروان

شهرچاریکار 8 ثورباختر حمله ی طالبان بر قوماندانی پولیس ولسوالی جبل...

کشته وزخمی شدن نزدیک به شصت طالب مسلح در تخار

کشته وزخمی شدن نزدیک به شصت طالب مسلح در تخار

شهرتالقان 8 ثورباختر نزدیک به شصت طالب مسلح درجریان عملیات نظامی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 28/ حوت
آزادی بیان ورشد رسانه ها درکشور یک دستاورد عظیم درصحنه ملی بوده و این دستاورد مدیون کار خلاقانه و خودگذری خبرنگاران و اهل رسانه ها و حمایت مردم است .
مفسر آژانس باختر مینگارد : 27 حوت در تقویم کشور به عنوان روز خبرنگار جاگرفته است . نامگذاری چنین یک روز برای خبرنگاران میتواند ارزش دهی برای کارهدفمند ورسالتمندانه آنانی باشد که در بدترین شرایط مردم را از وضعیت کشور خوبی ها و بدی ها آگاه میسازند.
افغانستان یک دموکراسی نوپا را تجربه میکند دموکراسی که آغاز آن با آزادی بیان شکل گرفت و دارد رشد میکند که توشیح قانون حق دسترسی بر اطلاعات این روند را بیشتر تقویت نموده امروز اگر حرف از آزادی بیان و مطبوعات کثرت گرا درکشور است ، این روند ، یک پروسه سخت و دشوار را پیموده است که ما امروز کثرت رسانه ها را شاهد هستیم و مردم میتوانند از طریق آنها حرف شان را بیان دارند و دیدگاه ، نظر شان را ارائه دهند .
آزادی بیان و رشد رسانه ها درکشور ، یک راه پرچالش سخت و دشوار بود مگر آنانیکه چرخ این روند را حرکت دادند خبرنگاران و اهل رسانه ها بودندکه باید درایت ، تعهد و استقامت آنان را ارج گذاشت و تحسین کرد مگر کار رسانه یی و خبرنگاری در افغانستان کشور که حدود چهار دهه شاهد ناگواری و ناهنجاری های زیادی بوده کار ساده نیست درحال حاضر خبرنگاران و اهل رسانه ها با عدم مصئونیت امنیتی و عدم ثبات شغلی مواجه اند عدم مصئونیت درصحنه کار و عدم ثبات شغلی آینده کاری آنان را با ابهاماتی زیاد مواجه ساخته است . زیرا در صحنه کاری برای مصئونیت و حفظ زندگی خبرنگاران بخصوص آنانیکه ازخط مقدم جنگ وحالات ناگوار دیگر گزارش و خبرتهیه میکنند هیچ تضمین وجود ندارد همچنان به دلایل خودکامگی اصحاب و مالکان رسانه ها که استخدام و بیطرفی خبرنگاران را در حیطه صلاحیت خود دارند ، ثبات شغلی آنان نیز تضمین نمیگردد . درحالیکه خبرنگاران و اهل رسانه ها با تعهد و رسالت کار میکنند انتظار حمایت مردم، حکومت و نهادهای مردمی را دارند .که باید به این گونه انتظار و امیدرسیدگی شود و فضای کاری برای خبرنگاران بیشتر تقویت شود.
ازطرف دیگر خبرنگاران و اهل رسانه ها دربرابر جامعه و افکار عامه مسوولیت اخلاقی و کاری دارند که خبرنگاران باید به نوبه خود به آن بپردازند.
با تاسف هستند خبرنگاران و رسانه های که کارشان بااندیشه های سمتی ، زبانی و سلیقه یی همراه است ، اصول اولیه کار شان را از یاد برده اند درحالیکه کار رسانه ها ، کار هدفمند ، ملی و مردمی است پس لازم است که آنها کارشان را با تعهدات که نسبت به مردم دارند انجام دهند واصل بیطرفی را در کارشان رعایت نمایند.
رسانه ها و خبرنگاران زمانی میتوانند که بیشتر در قلب مردم و بطن جامعه جاگیرند و مطبوعات را به عنوان رکن چهارم قوه درجامعه معرفی نمایند که تعهدات و جدانی ، اخلاقی و میهن شان را ازیاد نبرند.
همچنان بر نهادهای حکومتی ، اجتماعی ، فعالان جامعه مدنی و تمامی مردم لازمی است که غرض تقویت و نهادینه شدن یک مطبوعات رسالتمند ، کثرت گرا و مردمی ، حمایت شان را از خبرنگاران و اهل رسانه ها بیشتر سازند و دیدسیاسی را نسبت به آنان کنار بگذارند.

 کابل باختر/ 28/ حوت
شماری محدود از روز نامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارشهای را درباره رویداد های جاری کشور و منطقه نشر کرده اند.
روزنامه افغانستان ما ، دربرگ نخست ازقول رییس جمهوری اسلامی افغانستان عنوان کرده است اکنون ما درموج پنجم تروریزم بین المللی قرارداریم . به نوشته این روزنامه اشرف غنی رییس جمهورمیگوید که افغانستان درموج پنجم تروریزم بین المللی قراردارد و نیروهای امنیتی ودفاعی افغانستان با تمام قوت مانع رسیدن دشمنان به اهداف شوم شان می شوند رییس جمهور محمد اشرف غنی که شام روز پنجشنبه درختم کنفرانس دوروزه افسران ارشد نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به شمول قوماندانان قول اردو ها ، امنیه ، زون ها و روسای امنیت ملی ، درارگ ریاست جمهوری صحبت میکرد گفت که هدف تروریستان مبدل کردن افغانستان به میدان جنگ است.
روزنامه ادامه این مطلب را در صفحه پنجم نوشته اما درصفحه اول ازقول سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری آورده است که پولیس ازلحاظ ساختاری باید ملی و غیر سیاسی شود.
به نوشته این روزنامه معاون دوم رییس جمهور ضمن تاکید اینکه پولیس از لحاظ ساختاری باید ملی و غیر سیاسی شود میگوید که غیر سیاسی ساختن پولیس و نیروهای امنیتی ، اولین شرط موفقیت و پیروزی نیروهای امنیتی است .
به نوشته این روزنامه موصوف این اظهارات را روزپنجشنبه درمعرفی جنرال طارق شاه بهرامی به عنوان معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله درکابل اظهار داشت.
روزنامه افغانستان ما ، ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته درهمین صفحه از قول مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری آورده است از موضع روسیه جهت تشویق مخالفان مسلح به صلح استقبال میکنیم .
به نوشته این روزنامه مشاور امنیت ملی افغانستان دردیدار با همتای روسی اش گفته است افغانستان از موضع روسیه استقبال میکند که هدفش تشویق گروه های مخالف مسلح برای اجرای گفتگوهای صلح به رهبری دولت افغانستان است .
به نوشته این روزنامه محمد حنیف اتمر دیروز با نیکولای پیتر و شوف دراین مورد صحبت کرد.
حمله به مهمانخانه قندهار کارطالبان بود، برنامه جدید دولت برای تامین امنیت درکشور، مرزپاکستان با افغاستان به زودی بازخواهد شد.
عنوان های دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه اول نشر کرده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان نشست لندن ، حل مشکل افغانستان و پاکستان نیست آغاز کرده و درمطلب دیگر ازقول حکومت پاکستان آورده است که داعش درافغانستان فعالیت دارد.
به همین ترتیب درپیوند به عنوان فوق از قول امرالله صالح رییس پیشین استخبارات افغانستان آورده است حضور داعش درافغانستان یک دسیسه از جانب پاکستان است به نوشته این روزنامه وزارت خارجه پاکستان گفته است که درافغانستان داعش فعالیت دارد و پاکستان را از این ناحیه خطر جدی تهدیدمیکند.
نفیس ذکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دریک نشست خبری بیان داشت که پاکستان خواهان یک افغانستان امن و با ثبات بوده و برای حل این مشکلات به گفتگو های صلح باور دارد.
اما موجودیت تروریزم درافغانستان سلامت پاکستان را نیز تهدید میکند ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان درادامه گفته است برخی از مقامات در حکومت افغانستان نیز از موجودیت داعش دربخش هایی از افغانستان به ویژه در ولایت ننگرهار که با پاکستان هم سرحداست خبرداده اند روزنامه به همین ترتیب ادامه داده ، درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح و ماندگار نیز درصفحه های شماره های امروزی به بحث روی مسایل مشابه ویا دنبال مطلب دیگر شده اند. 

کابل باختر/ 26/ حوت
سال جدید آموزشی یا تعلیمی درکشور درحالی آغاز خواهد شد که اضافه از یکهزار مکتب دربخش های از کشور به دلایل نا امنی و تهدید گروه های متحجرو هراس افگن مسدود است.
مفسر آژانس باختر مینگارد : میلیون ها دانش آموز درکشور با اسشتیاق تمام برای آغاز سال جدید تعلیمی درکشور لحظه شماری می نمایند.
قراراست سال جدید تعلیمی 1396 تا چند روز محدود آغاز گردد با آنکه میلیون ها دانش آموز در کشور برای فرارسیدن سال جدید تعلیمی و آغاز دورس شان شادمان و خرسند اند مگر هزاران دانش آموز دیگر با نا امیدی شاهد آغاز سال جدید تعلیمی درکشور خواهند بود. زیرا از جمع اضافه از هفده هزار مکتب درافغانستان اضافه از هزار مکتب به دلیل نا امنی و تهدید های گروه های تروریستی به روی دانش آموزان بسته اند و شاگردان این مکاتب فرصت رفتن به مکتب را ندارند.
این مشکل در ولایت های چون هلمند ، فراه ، ارزگان ، کندز ، شیندند هرات ... محسوس است . زیرا گروه های تروریستی با تحجر و برداشت غلط که دارند عامل اصلی مسدود شدن این مکاتب اند و عملاً سرنوشت و آینده هزاران دانش آموز را زیر سوال برده اندکه دراین مکاتب درس میخواستند.
طالبان متحجر دشمنی شان را با معارف و اهل معارف هیچگاهی پنهان نکرده اند آنها با آنکه خود را برخاسته از مدارس دینی میدانند مگر در برابر علم ودانش و نظام آموزشی کشور سخت دشمنی دارند .
چنانچه آنها در بخش های از شیندند هرات دروازه های مکاتب را نه تنها به روی دختران بسته اند بل ادامه فعالیت های هراس افگنانه آنان بر پروسه آموزش پسران نیز اثر گذاشته است.
این گروه درولایت فراه با پخش شب نامه های تهدید کرده اند که باید پنج مکتب دخترانه درمرکز این ولایت بسته شود، دلیل آنها هم بسیار بی مفهوم و بی معنا بوده است ( چرا درلابراتوار های این مکاتب اسکلیت انسان است) به همین ترتیب طالبان با ادامه فعالیت های هراس افگنانه شان درولایت های دیگر باعث مسدود شدن مکاتب شده اند و یا هم با ایجاد فضاء رعب ووحشت دختران رااز رفتن به مکاتب مانع گردیده اند.
این گروه در زمان پنج سال حاکمیت درافغانستان، دختران را از رفتن به مکتب مانع شده بودند باگذشت پانزده سال از سقوط حکومت خود کامه و متحجر شان تغییرات درسطح ملی وبین المللی به میان آمد این گروه همچنان علم ستیز و دانش ستیز باقی مانده است و هیچگاهی چیزی در رابطه به ارزش های ملی ومنافع ملی نیاموخت.
طالبان درحالی اضافه از هزار مکتب را به روی فرزندان این کشور بسته اند که خود ادعا بلند تحقق شریعت و دساتیر دینی را دارند اگر آنها از شریعت حرف میزنند چرا به ارزش های دینی و دساتیر شرعی ارزش قایل نیستند.
آیا پیامبر بزرگوار اسلام ناجی بشریت رسالت اش را با حرف زیبا، معقول و پربار اقراء آغاز نکرد ؟
آیا پیامبر بزرگوار اسلام در یک حدیث صریح وواضح نگفته که کسب علم بر مرد و زن مسلمان فرض است .؟
آیا همین پیامبر بزرگوار اسلام حضرت رسول اکرم (ص) نبود که شرط آزادی اسراء کفاررا مرتبط با سواد ساختن یک مسلمان دانست ؟
همه اینها نمایانگر آن است که دراسلام کسب علم و دانش ، خواندن و نوشتن یک وجیبه و یک امر است پس چرا طالبان کاری می نمایندکه در تضاد با ارزش های دینی است.؟
حرف واضح این است که آنها فقط با شعار های اسلامی و حرف های کاذب به میدان آمده اند درحالیکه خود از سواد دینی بهره چندانی ندارند اگر میداشتند مانع رفتن فرزندان مسلمانان به مکتب نمی شدند درحالیکه دولت افغانستان خود را حامی و بانی معارف درکشور میداند و درتلاش است که هیچ طفل و شهروند کشور که با شرایط نظام آموزشی کشور مساعد اند از رفتن به مکتب باز نماند و برای تقویت معارف و گسترش آن از هر امکان وسیع استفاده میکند.
تاکید دولتمردان ، فرهنگیان و مردم افغانستان این است که دید در برابر معارف، تحصیل، آموزش و پرورش ، نباید دید سیاسی باشد و فضای تحصیلی و آکادمیک کشور از زدوبندهای سیاسی به دور باشد.
بهتر است طالبان نیز این مساله را درک کنند ودیگر مانع رفتن اطفال کشور به مکتب نشوند ورنه نزد خداوند بزرگ و مردم افغانستان جوابگو خواهند بود و تاریخ آنهارا به عنوان دشمن علم و دانش معرفی خواهد کرد.

کابل باختر/ 25/ حوت
رییس شورای سرتاسری علمای افغانستان فتوای جهاد درافغانستان را یک امر تحریف شده میداند و تاکید دارد آنانیکه به صدور چنین فتوا ها مبادرت ورزیده اند بی خبراز اساسات و احکام دین اند .
مفسر آژانس باختر مینگارد : مولوی قیام الدین کشاف رییس شورای سرتاسری علمای افغانستان در تازه ترین اظهاراتش گفته است که جهاد درافغانستان یک حرف تحریف شده است و آنانیکه به صدور فتوای جهاد در افغانستان مبادرت ورزیده اند از اساسات دین و احکام دین آگاهی ندارند.
مولوی کشاف گفت، آنانیکه درافغانستان به اصطلاح دست به جهاد میزنند، درمسجد و یا میان مردم حمله انتحاری میکنند، درمحراب مسجد بمب میگذارند، برمراسم تشیع جنازه حمله میکنند، داکتر و مریض را در شفاخانه میکشند و مکتب را ویران میکنند ... از دین و دساتیر دینی و شرعی آگاه نیستند، آنها انتحار درمیان مسلمانان ،بمب گذاری درمسجد، حمله به یک شفاخانه را چگونه توجیه می نمایند.؟
وی میگوید زمانیکه فتوای جهاد درافغانستان را صادر کرده اند مردمان ناحق و بی خبر از اوضاع افغانستان و دساتیر دینی اند درحالیکه اکثریت مطلق مردم افغانستان مسلمان اند و اذان پنج گانه درمساجد این کشور شنیده میشود حُب دین ووطن دررگ و خون همه افغان ها زنده است و شریعت بیشتر ازهر کشور دیگر درافغانستان رعایت میشود.
این گفته های مولوی قیام الدین کشاف رییس شورای سرتاسری علمای افغانستان به عنوان قوی ترین وجامع ترین نهاد مذهبی درافغانستان که برجسته ترین علمای دینی را درخود جا داده، میتواند پاسخ صریح به آن گروه ها ، جریان ها وافرادی باشد که جنگ جاری در افغانستان را جنبه مذهبی و دینی میدهند و با شعار های اسلامی وارد صحنه شده اند.
طالبان که با تحقق شریعت وارد جامعه سیاسی افغانستان شدند بیشتر از دیگران شریعت ستیزی کردند و با حرکات افراطی ، عقده گشایی  و سلیقوی کارهای را بنام اسلام انجام دادند که درمغایرت جدی با دساتیر دینی بود .
طالبان وگروه های دیگر تروریستی که اسلام و شریعت را دستاویز ساخته اند بیشتر از آن جریان ها و سازمان های مذهبی پاکستان متاثر و نفوذ پذیر اند که خود زاده سازمان های استخباراتی آنکشور اند اسناد معتبر و موثق وجود دارد که سازمان استخباراتی پاکستان برای ادامه جنگ و تحقق اهداف شان درافغانستان و هند ازطریق چهره های مذهبی و روحانیون که وابسته به این سازمان بوده اند به گونه گسترده به ایجاد مدارس دینی پرداخته تا به جنگ جاری تان دراین دو کشور جنبه مذهبی بدهند و از احساسات مسلمانان استفاده کنند.
اگر حرف از جهاد درافغانستان است فتوای آن ازسوی افراد وحلقات صادر شده که خود وابسته و مزد بگیرد سازمان استخباراتی پاکستان اند درحالیکه نه تنها علمای افغانستان بل علما و مراجع معتبر دینی چون شیخ عبدالعزیز مفتی اعظم عربستان سعودی ، علمای دیوبند علمای هند ، علمای اردن ، جامعه الازهر مصر ، جامعه روحانیون ترکیه ... نیز جهاد درافغانستان را یک امر تحریف شده و سلیقوی دانسته اند آنها برخلاف طالبان که انتحار را یک عمل استثنایی میدانند ، انتحار را خودکشی و قتل نفس دانسته که نه تنها خود را میکشند بل باعث کشتار و قتل عمد دیگران میشوند و در روز آخرت وحسابدهی نه تنها از خود پاسخ خواهد گفت بل جوابگو خون دیگران نیز خواهند بود.
علمای دینی کارشان را کردند و مطابق به اساسات و دساتیر دینی ، فتوای جهاد انتحار و قتل بیگناهان را درافغانستان نفیه نموده اند مگر این مردم اند که باید نقش خود را درتحقق دساتیر دینی دریابند مانع ترویج اندیشه های افراط گرایانه شوند، با بسیج شدن به دور منافع ملی، مانع سرباز گیری طالبان وگروه های دیگر از میان جوانان و روستا نشینان گردند.
با تاسف مواردی وجود دارد که فعالیت گروه های هراس افگن در چوکات و دیدگاه تنگ قومی و سمتی تعبیر و تفسیر میشود، همخوانی و تکفیر این گروه ها با دیدگاه تنگ نظرانه قومی و سمتی نه تنها مشکل را حل نمیکند بل به آن قوت می بخشد در حالیکه درفعالیت های هراس افگنانه طالبان و داعشی ها، همه اقوام کشور متضرر شده اند رهایی کشور از چنگ گروه های هراس افگن و افراط گرا تنها و تنها با تقویت حُب دین و حُب وطن امکان پذیراست . اگر ما دساتیر علمای دینی را که فعالیت طالبان را خارج از دساتیر دینی میدانند رعایت کنیم وحدت و اتفاق ملی را درمیان خود تقویت بخشیم و بنام یک افغان واحد در برابر طالبان و داعشی ها که نسبت به اسلام ستیزی و دین ستیزی آنها، همه متفق القول اند ایستاده شویم، تا دیگر حوادث دلخراش و اسفبار که ازسوی طالبان و داعشی با شعار و القاب اسلامی و دینی انجام میشود تکرار نشود.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL