02 عقرب 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 21/ سنبله
شمارمحدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار و گزارشهای را درباره رویداد های منطقه و جهان نشرکرده اند.
روزنامه آرمان ملی ، درصفحه اول عنوان کرده است که ناتو عذرخواهی کرد.
این روزنامه همچنان دراین صفحه خبرداده است که مجلس نمایندگان با بازنشستگی گروهی جنرالان ارتش مخالفت کرد.
این روزنامه جزئیات پیرامون عنوان فوق را درصفحه هفتم ارائه کرده است و در صفحه دوم زیر عنوان ، اگر طالبان نابود نشوند یازدهم سپتمبر تکرار خواهد شد نوشته است. دیروز یازدهم سپتامبر برابر به روزی بود که درسال 2001 تروریست های که به سازمان القاعده تعلق داشتند حوادث دلخراش و تکان دهنده ای را درایالات متحده امریکا سبب شدند.
درمهمترین این رخداد ها ، القاعده مرکز تجارت جهانی را با یکی از طیاره های ربوده شده آماج قراردادو حملات دیگر ساختمان پنتاگون و یکی از شهرهای دیگر امریکا را نشانه گرفت.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درنهایت مطرح ساخته است که اگر طالبان نابود نشوند ممکن جهان شاهد رویداد دلخراش دیگر هم باشد.
با ناهنجارشکنی های دینی و اخلاقی نباید شهدا را توهین کرد.
عنوان مطلب دیگری باشد که این روزنامه درصفحه سوم به نشر آن اقدام کرد.
روزنامه آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ماندگار ، برگ نخست را با مطلب زیرعنوان استقبال گسترده از طرح وفاق ملی آغاز کرده است و زیر آن نوشته حامدکرزی رییس جمهور پیشین کشور دیروز دوشنبه با حضور درمنزل احمد ولی مسعود رییس عمومی بنیاد مسعود پیرامون طرح وفاق ملی بحث وتبادل نظر کردند.
دراین دیدار که دکتر رنگین دادفرسپنتا آقای هیواد مل و شهزاده مسعود نیز حضور داشتند پیرامون وضعیت عمومی افغانستان و ضرورت وفاق ملی بحث مفصل و همه جانبه صورت گرفت.
به نوشته این روزنامه همزمان با هفته شهید و شانزدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور ، احمد ولی مسعود طرح وفاق را مطرح کرد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه به برنامه مشترک داعش و طالبان درولایت غور توجه کرده است و مطلب را زیر عنوان برنامه مشترک داعش و طالبان در غور نشر کرده است.
صلح میان پاکستان وافغانستان ، عنوان مطلب دیگر است که این روزنامه در صفحه دوم زیر آن نوشته است که این روزنامه درصفحه دوم زیر آن نوشته کرده است پس از اعلام راهبرد امریکا درمورد افغانستان وجنوب آسیا ، پاکستان ظاهراً با فشار هایی مواجه شده است . حمایت چین از موقف پاکستان دربرابر تروریزم و نیز دست به دامن روسیه شدن پاکستان به روش های مختلف نشان میدهد که آن کشور نگران است که یک باره ازچشم امریکایی نیفتد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های انصار ، ویسا ، هشت صبح و دیگران یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند.
ختم/ نالان

کابل باختر/ 21/ سنبله
هراس افگن پروری دلیل واضح انزوای پاکستان درمنطقه وجهان، اما سیاسیون پاکستان پیوسته بهانه ساخته اند تا منطقه و جهان را دراین مورد فریب بدهد.
مبصرآژانس  باختر مینگارد ، انکشافات اخیر درجهان و منطقه مبین این حقیقت است که دگر فرصت برای استفاده ابزاری از هراس افگنان دارد پایان می یابد.
درمنطقه هیچ کشور سراغ نمی گردد که نسبت به ریشه های درحال رشد هراس افگنی نگران نباشد . این نگرانی سبب میگردد تاکشور های منطقه تلاش کنند تا از شراین نامیمون رهایی پیداکنند .
این تلاش ها که در اصل انگیزه اساسی نزدیکی و همگرایی منطقه یی را تقویت میکند درکنار آن کشور های که یا ابزاری و یا هدفمند از وجود هراس افگنان درمعاملات سیاسی و نظامی منطقه یی استفاده میکنند مشخص ساخته است .
اکنون درمنطقه همه کشور ها میدانند که مبدا و خاست گاه هراس افگنی کجا بوده است و فعلاً جولانگاه های آنان درکجاست .
به باور برخی از آگاهان منطقه درحال حاضر دگر تحمل ابزار سازی و ابزار تراشی را ندارد.
به هر صورت مبارزه با هراس افگنی درصدر سیاست منطقه یی افغانستان قراردارد.
با درک این اولویت تلاش میگردد تا با اجماع منطقه یی به این بازی ها پایان داده شود. نجات منطقه از غایله هراس افگنی بستر ساز نزدیکی کشورهای منطقه درتمام عرصه ها میگردد .
اما برخی ازکشور ها برخلاف افغانستان تلاش میکنند تا میان کشور های منطقه اختلاف ایجاد کنند و درسایه ای این اختلافات بازهم فرصت سازی کنند تا منطقه از وضعیت فعلی نجات پیدا نکند.
به هر صورت نزدیکی افغانستان با کشور های منطقه معنی دشمنی با این و یا آن کشور دیگر را ندارد کشوری که از این نزدیکی رنج میبرد تنها پاکستان میباشد زیرا به هر اندازه که کشور های منطقه باهم نزدیک شوند روابط تجارتی سیاسی ، فرهنگی واقتصادی میان آنها توسعه میابد به همان اندازه به طلسم هراس افگنی درمنطقه پایان داده میشود. ختم/ تحلیل سیاسی

کاقبل باختر/ 20/ سنبله شمار محدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را در باره رویدادهای منطقه وجهان نشرکرده اند. روزنامه انصار درصفحه اول زیر عنوان متحد شدن طالب وداعش درغور برعلیه دولت نوشته است ، مقام های محلی غور مدعی اند که گروه طالبان با داعش درراستای هدف قراردادن نیروهای دولتی با هم اتحاد کرده اند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به رسانه ها گفته که سران این دوگروه هفته گذشته درمنطقه رغسکن درشمال فیروز کوه برای رسیدن به یک آتش بس به توافقات نهایی دست یافته اند. درهمین حال اعضای شورای ولایتی غور از اتحاد میان گروه داعش و طالبان دراین ولایت ابراز نگرانی میکنند و معتقد اندکه بعیت این دوگروه باعث افزایش جنگ دراین ولایت خواهد شد. روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر درهمین صفحه زیر عنوان ، تروریزم خوب و بد ندارد نوشته است. واقعه 11 سپتامبر نمادی است از تروریزم، وحشت و آدم کشی اما این را هم باید بدانیم که کشتار مردم بیگناه درعراق ، فلسطین ، افغانستان ، مصر ، بحرین و کشتار بیرحمانه مردم توسط القاعده و تروریستان در سوریه و نسل کشی مسلمانان روهینگیا در میانمار یک هولوکاست واقعی و نیز آدم کشی و تروریزم است . روزنامه به همین ترتیب ادامه داده است و درمطلب دیگر زیرعنوان سناتور امریکایی خواستار به رسمیت شناختن خط دیورند توسط دولت افغانستان شد درصفحه اول نوشته است " بردشرمن " سناتور دموکرات ازواشنگتن خواست تا کمک های امریکا به افغانستان را مشروط به رسمیت شناختن خط دیورند توسط دولت افغانستان سازد زیرا عدم پذیرش خط دیورند به عنوان مرز رسمی توسط افغانستان، اسلام آباد را نگران کرده است. روزنامه به همین ترتیب مطلب را دنبال کرده ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است. اما روزنامه افغانستان ما ، دربرگ نخست زیرعنوان ناتو رفتار کوریای شمالی غیر مسوولانه است نوشته کرده دبیرکل ناتو دیروز گفت رفتار غیر مسوولانه کوریای شمالی تهدید جهانی و نیازمند دریافت یک واکنش جهانی است به نوشته این روزنامه ناتو مستقیماً دراین بحران که حاصل ششمین و قدرتمند ترین آزمایش اتمی کوریای شمالی است دخالتی ندارد اما ازکوریای شمالی خواسته است تا از برنامه های هسته ای و موشکی خود دست بردارد. روزنامه افغانستان ما در مطلب دیگر زیر عنوان مقامات باشندگان ولسوالی درزآب درجنگ میان داعش و طالبان گیرمانده اند . نوشته است مقامات جوزجان میگویند دراثر جنگ های شدید بین گروه های داعش و طالبان راه ولسوالی درزاب این ولایت مسدود شده است. به گفته مقامات این ولایت، چهار روز میشود باشندگان ولسوالی درزاب جوزجان از چهارطرف درمحاصره جنگجویان داعش و طالب قرارگرفته و راه رفت و آمد آنان به شهر شبرغان نیز به کلی مسدود شده است. این روزنامه همچنان درصفحه اول خبرداده که مجله بین المللی مالی ، داکتر احسان الله بیات رییس شبکه مخابراتی افغان بیسیم و شبکه تلویزیون آریانا را بهترین مدیر اجرایی رسانه ها و مخابرات معرفی کرده است. روزنامه افغانستان ما ، درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است. به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح وماندگار یا با نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند.ختم/ نالان

کابل 19 سنبله باختر
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی دپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف ساسی ، نظامی درکشورپرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های درباره رویداد های منطقه و جهان نشرکرده اند .
روزنامه افغانستان ما ، درصفحه اول و زیرعنوان دبیرکل ناتو: جهان درخطرناک ترین مرحله خود درطول نسل هاست ،نوشته کرده است:دبیرکل سازمان پیمان اتلانتیک شمالی "ناتو" هشدارداد جهان اکنون نسبت به نسل های گذشته جای خطرناک تری شده است. این اظهارات دبیرکل ناتو چند روز پیش از بسیج حدود 100 هزار نیروی روسیه درمرزهای شرق اتحادیه اروپا مطرح می شود . او درمصاحبه با روزنامه گاردین گفت ، تعداد زیاد تهدید ها جهان را به طورفزایند ای خطرناک می کند . وی درپاسخ به سوال که آیا درطول دوره سی سال خدمتش شاهد دوره ای خطرناک تر بوده است گفت : این رود بسیار غیرقابل پیش بینی و سخت تراست چراکه ما چالش های بسیاری به صورت همزمان داریم .
روزنامه ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته است
در همین صفحه زیر عنوان دیگر "چین از افغانستان و پاکستان خواست به اتهام زنی پایان دهند" نوشته است
وزیر خارجه چین گفته است که افغانستان و پاکستان به جای اتهام زنی نیازمند همکاری با یکدیگر هستند . او همچنین گفته که روابط خوب بین اسلام آباد و کابل به نفع هردو کشور است .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده همچنان در صفحه اول به هفته شهید توجه کرده مطلب را زیر عنوان آغاز هفته شهید و تاکید رهبران سیاسی به وفاق ملی نشر کرده است
به همین گونه روزنامه افغانستان ما، در صفحه اول زیر عنوان رییس جمهور: نهادهای مرتبط به سازمان ملل نیاز به اصلاحات جدی دارد نوشته است:رئیس جمهور غنی برآوردن شفافیت درفعالیت های نهادهای مرتبط به سازمان ملل متحد درافغانستان تاکید کرده و گفته که این نهاد ها نیاز به اصلاحات جدی دارد.
روزنامه افغانستان ما، به همین ترتیب ادامه داده درصفحه اول خبرداده است که رئیس جمهوربرای اشتراک در اجلاس سازمان همکاری های اسلامی به قزاقستان رفت.
این روزنامه درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی برگ نخست را به مطلب زیرعنوان ، افزایش سرمایه گزاری هند درافغانستان سبب کاهش جنگ می شود ، آغاز کرده و درصفحه اول خبرداده است که ازشانزدهمین سالروز قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود بزرگداشت به عمل آمد.
این روزنامه درپیوند به عنوان فوق از قول استاد عبدالرب رسول سیاف رهبرجهاد و مقاومت آورده است اگرما به مسعود قهرمان ملی نگویم کی را قهرمان ملی بگویم!
این روزنامه همچنان درصفحه اول ازقول ضمیرکابلوف عنوان کرده است : امریکا درافغانستان اشتباه خود را تکرارمی کند.
وزارت دفاع ملی به اظهارات فرمانده ستاد ارتش پاکستان واکنش نشان داد ، عنوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامه درصفحه اول نشرکرده است.
روزنامه آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشترشده است.
به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح و ماندگار یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایرمطالب شده اند. نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL