07 حمل 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

عملیات مشترک تصفیوی شاهین (01) خاتمه یافت

عملیات مشترک تصفیوی شاهین (01) خاتمه یافت

کابل باختر 7 حمل عملیات مشترک تصفیوی شاهین (01) درمربوطات ولایت...

رئیس‌جمهورغنی با سفیر جدید ملکی ناتو برای افغانستان دیدار کرد

رئیس‌جمهورغنی با سفیر جدید ملکی ناتو برای افغانستان دیدار کرد

کابل باختر 7 حمل محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، چاشت امروز...

43 هراس افگن کشته شد

43 هراس افگن کشته شد

کابل باختر 7 حمل وزارت دفاع ملی از کشته شدن ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر 1 حوت
تحرکات اخیر نظامیان پاکستانی در ماورای خط فرضی دیورند  و راکت پراگنی آنان بر مناطق شرقی کشور، به جز از آنکه تشنج را درمنطقه بیشتر سازد سودی دیگری نخواهد داشت .
مفسر آژانس باختر مینگارد: حوادث اخیر تروریستی درپاکستان که جان شماری از شهروندان آنکشور را گرفت زمینه را برای ما جراجویی های جدید نظامیان پاکستانی مساعد ساخته است ومقامات پاکستانی ادعا  های را مطرح میکنند که گویا آنانیکه عقب این حوادث قرار دارند درخاک افغانستان مخفی اند .
به  تعقیب این حوادث ،  نظامیان پاکستانی دست به تحرکات زدند آنها برعلاوه آنکه خلاف موازین بین المللی مسوولان سفارت افغانستان را به جای وزارت خارجه شان به یک پایگاه نظامی  فرا خواندند به آزار واذیت مهاجران ا فغان مبادرت ورزیدند  ، گذرگاه مرزی را در ساحات تورخم  و سپین بولدک مسدود ساختند  وزشت تر از همه مناطق شرقی کشور ما را با خمپاره وراکت بمباردمان نمودند .
نظامیان پاکستانی با توسل به چنین حرکات ناپسند، درصدد آن اند که نشان دهند آنکشور قربانیی تروریزم است و فعالت های هراس افگنانه از داخل خاک  افغانستان علیه آنکشور صورت میگیرد درحالیکه  این گونه حرکات نمیتواند دردی را دوا کند زیرا هویت ، نیت ومقاصد نظامیان وحکومت پاکستان نه تنها برای افغانها بل در داخل پاکستان ، کشور های منطقه ، کشورهای غربی وامریکا وجهان معلوم بود این کشور به عنوان حامی گروه های تروریست ، ترویج افراط گرایی شناخته شده و حالا خود قربانی است وخیلی دیر است که پاکستان بتواند  ازاین منجلاب خود را رهایی بخشد.
تنها راکت پراگنی و وضع قیود برتجارت و رفت وآمد شهروندان افغان نیست که پاکستانی ها درپی حوادث اخیر به آن متوسل شده اند به تازه گی رئیس ستاد ارتش آنکشور درتماس با قوماندان نیروهای بین المللی در افغانستان هشدار داده که گویا عملیات جاری نیروهای پاکستان درمناطق قبائیلی میتواند فرا مرزی باشد ، این گونه گفته ها برای افغانها به عنوان یک هشدار ، تجاوز ومداخله تعبیر میشود  وبه جز از گسترش تشنج که در منطقه، که نظامیان پاکستانی خود آن را خلق کرده اند سودی وپیامد دیگری نخواهد نداشت .
پاکستانی ها نباید دست به ماجراجویی های تازه بزنند وبا این حرکات تشنج آمیز در تلاش آن باشند تا به آن واقعیت های تلخ وناهنجار سرپوش بگذارند که خود عامل آن اند .
متجاوزین باید بدانند که تجاوز به افغانستان بازی  با آتش است و تجارب گذشته این ادعا را ثابت ساخته است ، آنها باید بدانند اگر افغانها درمسایل داخلی به هر پیمانه متفرق باشند درخصوص حفظ هویت ملی و ارزش های ملی یک تن ویک وجود اند .
پس برای هیچ سیاستمدار، زمامدار وکشوری شایسته نیست تا تجارب تلخ گذشته را تکرار کنند وبا آتش بازی نماید.

کابل باختر 1 حوت
شمار محدود از وزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را درباره رویداد های جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه آرمان ملی درصفحه اول به مشکلات ناشی از بارندگی های اخیر توجه کرده زیر عنوان ، بارند گی ها ومشکلات باشند گان کابل نوشته است : آرام آرام موسم باران باری فرا می رسد، دراین موسم ممکن است روز های متوالی باران ببارد واز این رهگذر جاده های شهر کابل بسیار و ضعیت نابسامانی خواهند یافت.
طی دو روز اخیر نیز چنین وضعیتی درجاده های شهر کابل دیده می شوند وبسیاری از مناطق شهر کابل گرفتار گل ولای وآب هایی شده اند که از دیگر مناطق سرازیر می شوند ودر برخی از مناطقی که این آب ها گریز گاهی ندارند  تجمع کرده ومردم را گرفتار مشکلات فراوانی می سازند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر زیرعنوان اردوی افغانستان آماده پاسخ به موشک پراگنی ، پاکستان است، نوشته: جنرال قدم شاه شهیم رئیس ستاد مشترک ارتش افغانستان می گوید که در جریان چند روز اخیر با انجام حمله های گسترده در سراسر کشور تلفات سنگینی به گروه های هراس افگن وارد شده است .
آقای شهیم که در نشست خبری نهاد های امنیتی دیروز درکابل صحبت می کرد گفت، درجریان این حملات شمار زیادی از سربازان وفرماندهان داعش را درنقاط مختلف کشورهدف قرار داده اند.
به گفته رئیس ستاد ارتش، نیروهای امنیتی با راه اندازی حمله های گسترده تاکنون ولایت های فراه، هلمند وزابل را از وجود داعش پاکسازی نموده وفعالیت های این گروه را درسه ولسوالی ولایت ننگرهار ومنطق کوهستانی آن نیز محدود کرده است.
روزنامه ادامه این مطلب را درصفحه چهارم نوشته ودرصفحه اول خبرداده که خرمای ننگرهار وارد بازار می شود .
به نوشته این روزنامه : محصولات نخلستان ننگرهار به زودی وارد بازار میشود .
به گزارش وزارت زراعت ، آبیاری ومالداری محصول خرمای  ولایت ننگرهار نزدیک به ده تن می باشد وسال آینده وارد بازار می شود.
نخلستان ننگرهار اولین باغ خرما دراین ولایت از هفت سال پیش به این سو به کمک امارات متحده عرب در منطقه فارم هده ولایت ننگرهار  ایجاد شد و دارای بیش از 4 هزار نخل خرما در مساحت چهل جریب زمین می باشد.
روزنامه آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه  ماندگار  دربرگ نخست از قول وزیر دفاع بریتانیا عنوان کرده است ، ناتو درافغانستان بماند. به نوشته این روزنامه : وزیر دفاع بریتانیا می گوید که نیروهای ناتو باید همچنان درافغانستان باقی بمانند.
وزیر دفاع بریتانیا درکنفرانس امنیتی مونیخ گفت، اگر آمدن به افغانستان درست بود ، پس بیرون شدن از آن بدون نابودی کامل تروریزم دراین کشور نادرست خواهد بود "
آقای فالون افزود حملات گروه های تروریستی طالبان در افغانستان کماکان ادامه دارد و حملات گروه داعش نیز نسبت به سال های گذشته در این کشور افزایش یافته است روزنامه به همین ترتیب ادامه داده این روزنامه  نیز در مطلب دیگر از قول رئیس ستاد ارتش عنوان کرده : ما آماده پاسخ به پاکستان هستیم .
احضار سفیر پاکستان درکابل عنوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامه  درصفحه اول عنوان کرده ودرصفحه ششم جزئیات آن را ارایه کرده است .
ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
اما رو زنامه  هشت صبح در برگ نخست از قول محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درکنفرانس مونیخ عنوان کرده حمله های اخیر در افغانستان وپاکستان نتیجه سیاست تروریزم خوب وبد است.
این روزنامه درپیوند به عنوان فوق درصفحه دوم جزئیات ارایه کرده است .
این روزنامه درصفحه دوم زیرعنوان ، پاکستان باید محتاط باشد نوشته : حمله نظامیان پاکستان به قلمر و افغانستان ، هیچ کمکی به امنیت مردم پاکستان نمی کند، هر نوع حمله ای حس انتقام ونفرت از پاکستان را درمیان مردم افغانستان بیشتر می سازد، مردم افغانستان درواکنش به هرنوع حمله ای در برابر پاکستان بسیج می شوند.
روزنامه  به همین ترتیب ادامه داده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .

کابل باختر/ 30/ دلو
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرار گرفته اند در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را در باره رویداد های جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه افغانستان ما درصفحه اول زیر عنوان ، افغانستان اتهامات پاکستان درمورد حمله خونین سند را رد کرد نوشته بعداز این که اردوی پاکستان حمله مرگبار بر ایالت سند را به دوش آن جنگجویان مسلح انداخت که به گفته آن ها در افغانستان زندگی میکنند مقام های افغان در برابر آن واکنش نشان دادند.
حکومت افغانستان اتهامات پاکستان را رد کرد که گویا جنگجویان افراطی که درحمله مرگبار ایالت سند پاکستان دست دارند درافغانستان به سر میبرند.
اما مقام های افغان می گویند ازاین که افغانستان خود قربانی تروریزم است بنابر این از گروه های تروریستی در کشور های دیگر حمایت نمی کند.
روزنامه افغانستان ما همچنان دراین صفحه از قول وزیر خارجه کشور عنوان کرده  نمی گذاریم هیچ گروهی به کشورهای همسایه آسیب بزنند.
محمد اشرف غنی برای شرکت به نشست امنیتی مونیخ به المان رفت عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه اول نشر کرده است.
روزنامه افغانستان ما همچنان در صفحه اول خبر داده که پاکستان راه های مرزی با افغانستان را مسدود کرده است.
به نوشته ایت روزنامه پاکستان بعداز حمله خونین دیروز در ایالت سند راه های مرزی با افغانستان را مسدود کرده است اما این اقدام با انتقاد برخی سیاسیون آن کشور روبرو شده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده مطالب چون افغانستان وتاجکستان برای بهبود امنیت مرزهای دوکشور اطلاعات امنیتی تبادله میکنند حکومت امارات به نمایندگان طالبان اجازه ورود به این کشور را نداد مدت اقامت مهاجرین افغان درپاکستان تمدید گردید.
هفده سرباز افغانستان درحمله داعش کشته شدند ولسوالی لعلپور ننگرهار از آن طرف خط دیورند مرود حمله قرار گرفته است . درصفحه اول نشر کرده و در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ماندگار صفحه اول را با مطلب زیر عنوان در پی کشته شدن 80 تن درزیارت شهباز قلندر پاکستان افغانستان را به توپ بست آغاز کرده و درهمین صفحه مطلبی را زیر عنوان چرا افغانستان به بن بست رسیده است ؟ نشر کرده است.
بقای نظام درگرو اصلاحات است عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه در صفحه اول نشر کرده و در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح در برگ نخست از قول ریاست جمهوری عنوان کرده به جای بستن مرز ها لانه های هراس افگنان ببندید آغازکرده درهمین صفحه مطلبی دیگری را زیر عنوان پاکستان و رویکرد گزینش نشر کرده است .
هشت صبح در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.

کابل باختر/ 30/ دلو
صداقت و اراده عمل در زمینه مبارزه با هراس افگنی سبب خواهد شد تا این پدیده خطرناک و شوم نتواند به جنایات ضد بشری خود درهیچ کشوری از جهان ادامه دهد.
مفسر آژانس باختر مینگارد : درهفته گذشته پاکستان شاهد شنیع ترین وقایع تروریستی بوده حمله انتحاری به جمعی از تظاهر کنندگان در شهر لاهور ، حمله بر موتر حامل قضات درمنطقه حیات آباد پشاور و سنگین تر از هم ، حمله بر زایرین یک زیارت در منطقه سیهون ایالت سند پاکستان که مرگ حدود نود نفر را درپی داشت . همه این وقایع تداعی کننده آن جنایات است که درافغانستان اتفاق افتاده درست چند روز قبل شماری از شهروندان افغان درچند واقعه تروریستی جان شان را ازدست دادند.
آنچه در روز های اخیر درپاکستان اتفاق افتاد بیشتر از همه برای افغانها قابل درک است زیرا اگر پاکستان درمیان چند ماه گواه یک حمله تروریستی میباشد افغانها تقریباً همه روز این گونه وقایع را شاهد اند پس مرگ یک طفل ، یک زن ، یک مرد کهن سال و یک رهرو و یک زیارت کننده برای افغانها قابل درک است و افغانها با خانواده های قربانیان حوادث تروریستی در پاکستان همدردی دارند.
آنچه قابل بحث است گسترش فعالیت های هراس افگنانه درسطح منطقه است که همه روزه از مردمان این ساحه قربانی میگیرد درحالیکه تروریزم همچنان یک افزار و یک وسیله برای سازمان های استخباراتی باقی مانده است و هستند دولت های که خطر آن کمتر قیاس میکنند وبرای تعریف از تروریزم و هراس افگنی مقطع یی و سلیقه یی فکر می نمایند . درحالکیه صداقت و اراده عمل میتواند مبارزه با هراس افگنی را سهل تر سازد و بشریت را زودتر از خطر آن رهایی بخشد .
باید در برابر پدیده های هراس افگنی ووقایع تروریستی برخورد معقول و سازنده صورت گیرد برخورد عجولانه با همچو وقایع نه تنها راه رسیدن به هدف را که همانا مهار تروریزم است کوتاه نمی سازد بل مشکلات جدی تر را بای مردمان خلق میکند . دراین میان برخورد مقامات پاکستان در برابر حوادث اخیر تروریستی از آن کشور سوالاتی زیادی را به میان آورده است آنها به تعقیب حوادث اسفبار تروریستی در پاکستان ، به بسیج رسانه های کشور شان پرداختند به گونه تبلیغ کردند که گویا عوامل حوادث اخیر در افغانستان پنهان شده به صورت عاجل از موجودیت 76 هراس افگن درافغانستان سخن گفتند ماورای خط فرضی دیورند را با گلوله ، توپ و راکت بستند ، گذرگاه های مرزی در تورخم و بولدک را مسدودنمودندعرف دیپلوماتیک را فراموش نموده مسوولان سفارت افغانستان در اسلام آباد را به جای وزارت خارجه شان به یک مقر نظامی فراخواندند تا نشان دهند که آماده اند دست به همه کاری میزنند اینها نمایانگر برخورد عجولانه مقامات پاکستانی با عوامل هراس افگنی است که میتواند یک پاسخ نا به جا در برابر هراس افگنان باشد درحالیکه آنها از واقعیت بیشتر از افغان ها آگاه اند مگر در چنین یک قضا آنها به فکر انحراف اذهان عامه درکشور شان اند وواقعیت ها را  تحریف میکنند.
واقعیت این است که هراس افگنی در پاکستان ریشه و بنیاد دارد استفاده از افراط گرایی و تروریزم جز عملکرد رسمی سازمان های استخباراتی پاکستان و نظامیان آنکشور است و به این منظور هزاران مدرسه مذهبی را ایجاد کردند تا برای سازمان ها و احزاب افراطی انکشور سرباز گیری نمایند.
جامعه پاکستان واقعیت های کشور شان را میدانند این حرف برای مردمان افغانستان و پاکستان واضح است که قربانی اصلی تروریزم افغانها اند و پاکستان درمهار تروریزم با موفقیت عمل نکرده بل بر خورد سطحی و سلیقوی داشته و حوادث اخیر در انکشور نمیتواند دلیلی برعدم حمایت از هراس افگنی باشد.
امروز تمام هسته ها و تشکیلات طالبان درپاکستان بسر میبرند و داعش که مسوولیت زیارت لعل شهباز قلندر را به عهده گرفت شاخه خراسان آن را حافظ سعید شهروند پاکستان رهبری میکند اینها نشان میدهدکه پاکستان صداقت ، اراده و عزم راسخ برای مهار تروریستان و افراط گرایان را ندارد پس باید با پدیده های مبارزه کند که خود عامل آن است مقصر دانستن کشورهای دیگر نمیتواند نظامیان واستخبارات پاکستان را نزد مردم آن کشور برائت دهد.
اگر پاکستان واقعاً میخواهد هراس افگنی از آن کشور و منطقه ریشه کن شود معقولانه فکر کند و به واقعیت های موجود تن دهد و به رویکرد حمایت وگسترش فعالیت های هراس افگنانه خاتمه بخشد .

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL