05 ثور 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

دوررفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا ؛ بایرن مونیخ – ریال مادرید

کابل 5 ثورباختر دوررفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان باشگاه...

اعلامیه ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

کابل باختر 5 ثور دشمنان افغانستان و آزادی بیان امروز عبدالمنان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/5/حمل:
نشست تاشکند که قرار است فردا در پایتخت ازبکستان برگزار شود نشان دهنده  ایجاد یک اجماع بین المللی در مورد افغانستان  است.
مفسر آژانس باختر مینگارد: قرار است فردا نشست بین المللی زیر نام صلح و انکشاف افغانستان در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار گردد.
این نشست درست زمانی برنامه ریزی شده است که یک اجماع بین المللی در مورد افغانستان در حال تقویت شدن است.
آگاهان سیاسی با آنکه نسبت به برگزاری نشست تاشکند به دلیل آنکه نشست های مشابه در گذشته همه بی نتیجه بوده است، چندان باور و اعتماد ندارند. با آنهم نشست متذکره متمایزتر از نشست های گذشته بوده میتواند، در نشست تاشکند کشورهای که مصروف رقابت و جنگ نیابتی در افغانستان اند حضور خواهند یافت.
با وجود همه بگومگوهای که در خصوص نشست تاشکند وجود دارد برخی از آگاهان سیاسی به این باور اند که در وجود چنین نشست ها، موضع دولت افغانستان تقویت خواهد شد و ایده شکل گیری یک اجماع بین المللی در افغانستان قوی تر میگیردد.
برگزاری نشست تاشکند درست زمانی برنامه ریزی شده است که جنگ افغانستان از سوی کشورهای منطقه و جهان با دیدگاه و اندیشه های متفاوت دنبال می شود، این نشست خواهد توانست برنامه ها و اهداف کشورهای بیرونی را واضح تر ساخته و کشورهای منطقه را به واقعیت ها در افغانستان که از سوی برخی کشورها کتمان می شود متبارز تر سازد.
مردم افغانستان همیشه گفته اند که جنگ در کشور آنها جنگ داخلی نیست بل ریشه در شرایط عمومی منطقه، برنامه های افراط گرایی و بازی های استخباراتی دارد.
فقر و نا امنی، اقتصاد نا مناسب و حدود چهل سال جنگ و تشنج این کشور را بستر ساز بازی های سیاسی کشورهای دیگر ساخته است.
اکنون افغانستان، تنها با مشکلات داخلی نه بل با مشکلات جدی بیرونی که در تجاوز و مداخله دیگران منشا میگیرد مواجه است که دامنه آن گسترده تر بوده و کشورهای زیادی را تهدید میکند.
پس این نکته را باید مدنظر داشت که صلح پایدار، رفاه و ثبات در افغانستان، به نفع منطقه و جهان است.
نشست تاشکند و نشست های دیگر میتواند فضای اعتماد را ایجاد و کشورهای منطقه را به تعریف منافع همگانی نزدیک سازد و به سولات زیادی پاسخ گوید.
موقف افغانستان در اجماع بین المللی واضح است نیروهای امنیتی، دفاعی دولت و اراده مردم برای دفاع از ارزش های ملی هویت و اعتبار این کشور است.
امید است که شرکت کننده گان اجلاس تاشکند به یک تعریف واضح و مشترک از منافع همگانی برسند، و بپذیرند که افغانستان با ثبات و قانون محور به نفع جهان و منطقه است.# تحلیل سیاسی

کابل 5 حمل  باختر
شمار از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشورپرداخته اند و نیز اخبارو گزارش های را درباره رویداد های جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
این روزنامه همچنان درصفحه اول ازقول مقامات قندهار عنوان کرده است : درکندهارنیروهای امنیتی زیرنام اردوی محلی ایجاد میشود.
به  نوشته این روزنامه ، مقامات محلی قندهار می گویند برای تحکیم امنیت درین ولایت مانند پولیس محلی نیروهای امنیتی زیرنام اردوی محلی تشکیل می گردد.
به نوشته این روزنامه گفته میشود که زلمی ویسا والی قندهارگفت که نیروهای اردوی محلی ابتدا در ولسوالی های ارغنداب و ژیری به شکل آزمایشی فعال می گر دد .
این روزنامه ، همچنان درهمین صفحه ازقول حکمتیار نوشته که طرح سپردن مناطق امن به طالبان را به رئیس جمهورداده است .
روزنامه ویسا همچنان درصفحه اول زیرعنوان ، شورای حقوق بشرسازمان ملل پنج قطعنامه را تصویب کرد.
به نوشته این روزنامه : شورای حقوق بشرسازمان ملل قطعنامه های ارائه شده توسط سازمان همکاری های اسلامی درمورد فلسطین را به اکثریت آرا به تصویب رساند.
به نوشته این روزنامه یکیاز قطعنامه های تصویب شده برحق سالم و غیرقابل تصرف ملت فلسطین درتعین سرنوشت خویش و تشکیل کشورمستقل خود تاکید دارد.
روزنامه به همین ترتیب موضوع را دنبال کرده درهمین صفحه خبرداده است : به شمول 12 تبعه خارجی 13 داعشی درننگرهارکشته شدند.
این افراد درنتیجه حمله هوایی نیروهای خارجی درمناطق اوغزو مهترخان ولسوالی هسکه مینه کشته شدند .
روزنامه جزیئات کامل درین مورد را درصفحه پنجم نوشته کرده است.
روزنامه ویسا ، درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشترشده ست .
روزنامه ماندگار ، برگ نخست را با مطلب زیرعنوان ، توافق های ابهام آمیزبلخ و ارگ آغازکرده و جزیئات درمورد را درصفحه دوم ارائه کرده است . اما درصفحه اول ازقول امریکا عنوان کرده است : کنفرانس تاشکند بسیار مهم است به نوشته این روزنامه یک دیپلومات ارشد ایالات متحد ه روزجمعه گفت که امریکا درکنفرانس صلح افغانستان که قراراست درتاشکند پایتخت ازبکستان برگزارشود اشتراک می کند.
الیس ویلز ، معاون وزارت امورخارجه ایالات متحده درمصاحبه اختصاصی با صدای امریکا گفته است که برعلاوه ایالات متحده اتحادیه اروپا ، هند ، پاکستان ، روسیه و ترکیه نیز درکنفراس تاشکند اشتراک خواهند کرد.
خانم ویلزگفت " درکنفرانس تاشکند بی نهایت مهم است و یک فرصت را برای جامعه بین المللی فراهم میسازد تا تلاش های صلح رئیس جمهورغنی درافغانستنان حمایت صورت گیرد .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگرزیرعنوان ، نماینده گان مجلس : مسولان امنیتی می دانند چه کسی تروریستان را حمایت می کند . سال آِینده وانتخابات نامعلوم عنوان مطلب دیگری می باشد که روزنامه جزیئات درمورد را درصفحه دوم نشرکرده است .
این روزنامه درصفحه سوم ازقول جمعیت اسلامی پس ازتوافق ارگ با استاد عطا عنوان دیگری می باشد که ماندگار درصفحه های دیگردنبال مطالب بیشترشده است .
به همین ترتیب روزنامه آرمان ملی درصفحه های شماره امروزی یابه نشرمطالب مشابه پرداخته و یا دنبال سایرمطالب شده است .نالان

کابل 4حمل  باختر
شمار از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشورپرداخته اند و نیز اخبارو گزارش های را درباره رویداد های جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
روزنامه ویسا: درصفحه اول عنوان کرده است که حکومت درسال گذشته شاهد بی ثباتی و اختلافات عمیق سیاسی بود.
این روزنامه همچنان درصفحه اول ازقول وزارت دفاع امریکا آورده است که نیروهای امریکایی مستقردرافغانستان حق تعقیب تروریست ها درپاکستان را ندارند .
به نوشته این روزنامه : سخنگوی وزارت دفاع امریکا می گوید که نیروهای امریکا مستقردرافغانستان حق تعقیب تروریست ها درحاک پاکستان را ندارند.
به گزارش رسانه ها، مایک اندریوس سخنگوی پنتاگون دریک کنفرانس خبری گفت :"نیروهای امریکایی فقط می توانند امنیت و لایات سرحدی افغانستان با پاکستان را تامین و حفظ کنند.
این روزنامه ، ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته کرده است . اما درصفحه "  ازقول رویترز عنوان کرد است که دونالد ترامپ صادرات طیاره های جنگی را افزایش می دهد .
به نوشته این روزنامه : منابع آگاه ازتصمیم رئیس جمهورامریکا برای تسهیل صادرات برخی طیاره های نظامی به شرکاو همپیمانان ایالت متحده خبرمی دهد.
به گزارش خبری روتیرز، برخی منابع آگاه اعلام کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهورامریکا قصد دارد قوانین مربوط به فروش طیاره های نظامی و جنگی به کشورهای متحد و هم پیمان ایالات متحده را تسهیل کند. این نخستین اقدام دولت ترامپ برای اصلاح قوانین مربوط به صادرات تسلیحات به شمار می رود .
این درشرایطی است که منابع تولید کننده طیاره درامریکا با افزایش رقابت جهانی به خصوص از سوی شرکت های چینی و اسرایئلی روبرو هستند .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده ، درصفحه اول ازقول اسماعیل خان : آورده است : حضورخارجی ها درافغانستان عامل اصلی جنگ است .
روزنامه ویسا درصفحه هیا دیگردنبال مطالب بیشتر شده است .
اما روزنامه آرمان ملی ، یدرصفحه اول عنوان کرده است که امریکا برای برگشت طالبان زمینه سازی می کند این روزنامه جزیئات درمورد عنوان فوق را درصفحه نهم نوشته کرده است اما دربرابرهراس افگنی باید مبازره مشترک شود.
این روزنامه درصفحه دوم سرمقاله ای شماره امروز را زیرعنوان ، افغانستان میدان جنگ کشورها! نوشته و آورده است : مشاورامنیت ملی کشوردرانستیتوت صلح درامریکا گفت که اجماع منطقه ای مبارزره برضد هراس افگنی شکسته شده و طالبان هنوزهم به حمایت پاکستان و حتی روسیه دست ازخشونت نکشیده و به جنگ شان ادامه می دهند به همین گونه وزیردفاع امریکا دردیدارش با ولیهد عربستان سعودی ازنیزکمک روسیه به طالبان سخن زد.
ازسوی دیگرفعالیت داعش هم درافغانستان درحال گسترش است و دیروز برخی از منسوبان نهادهای امنیتی به رسانه ها گفتند که بیشترقسمت های ولسوالی درزآب ولایت جوزجان بدست داعش قرارگرفته است و درشمال کشورطالبان و داعش درحال مذاکره اند تا حملات مشترک را برضد نیروهای امنیتی را اندازی کنند .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه سوم عنوان کرده است که ترکیه دیگربه سوی اروپا وغرب نخواهد رفت .
روزنامه ، آرمان ملی درصفحه های دیگردنبال مطالب بیشترشده است .
ازدیروزدیگرروزنامه ها نمیدانیم زیرا به دسترس قرارنگرفته اند. نالان

کابل   باختر   اول   حمل 
نوروز و آغاز سال جدید هجری خرشیدی در افغانستان با دو پیام متفاوت همراه بود .
رئیس جمهور غنی با غرس نهال و مسما ساختن سال۱۳۹۷ بنام معارف این سال را اغاز کرد، مگر گروه های مسلح مخالف با انجام یک حمله انتحاری٬برریختن خون و جنگ با مردم تاکید کردند.
مفسر اژانس باختر مینگارد: امروز چهارشنبه  نو روز و آغازین روز سال ۱۳۹۷ هجری خرشیدی بود که دو پیام متفاوت را با خود داشت.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی به گونه نمادین یک اصله نهال را در صحن ارگ ریاست جمهوری غرس کرد و به این گونه نشان داد که او برای سرسبزی و آبادی افغانستان فکر میکند همچنان رئیس جمهورسال ۱۳۹۷ را سال معارف مسما  ساخت و متعهد به رشد معارف در کشور شد. مسایل دیگر چون آوردن اصلاحات در بخش نظامی٬  برگزاری انتخابات پارلمانی ٬ امادگی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ٬آوردن اصلاحات در بخش های اقتصادی٬ ادامه گفتگو های صلح... را جز اولویت های کاری دولت در سال جدید خواند.
مگر جانب مقابل یعنی طالبان چه کردند؟
در حالیکه مردم ما آغاز سال جدید هجری خرشیدی را  با امید های تازه آغاز کردند  وتامین صلح و خاموشی جنگ را شعار دادند گروه های تروریستی با یک حمله انتحاری به این امید مردم پاسخ گفتند  آنها با اماج قرار دادن جمعیتی از مردم  در سرک دانشگاه کابل که تازه از میله نوروز فارغ شده بودندجان ۲۹ نفر را گرفتند و حدود شصت نفر دیگر را زخمی ساختند به این ترتیب برای مردم پیام دادند که آنها همچنان به جنگ شان  با مردم ٬ انسانیت و مدنیت ادامه میدهند.
با آن که ٬ مسوولیت حمله تروریستی  امروز را داعش  به عهده گرفت مگر مردم ما میان داعش و طالب هیچ فرقی را قایل نیستند و هردو  را یک گروه  و زاده یک سازمان استخباراتی میدانند.
حادثه امروز نشان داد که طالبان همچنان با ارزش های ملی در افغانستان بی باور اند و هر نوع سرمایه گذاری بالای این گروه و توقع٬  از بازگشت آنها به زندگی انسانی فقط یک خود فریبی است.
این گروه با انجام حمله امروزی  همچنان ثابت ساختند که در پی ویرانی بیشتر افغانستان اند و از منافع ملی چیزی نمیدانند و از سواد دینی هم بهره یی ندارند
ورنه حمله برگروهی از مردم بی دفاع  و بی سلاح را که فقط میخواستند از روز های آغازین سال لذت ببرند و خوشحال باشند چگونه توجیه میشود؟
آغاز سال جدید هجری خرشیدی  در افغانستان با دو پیام متفاوت  همراه بود٬ دولت  ومردم افغانستان تعهد شان را مبنی بر ایجاد یک جامعه مرفع تجدید کردند نهال غرس کردند ٬ تعهدات شان را برای رفاه  واسایش جامعه نونمودند مگر طالبان با ریختن خون  ٬ قتل  و ویرانی این را بازگو کردند که متحجر باقی میمانند و حاضر نیستند با انسانیت آشتی نمایند.   ختم  تحلیل  سیاسی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL