28 جوزا 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بهای مواد اولیه در بازار های کابل

بهای مواد اولیه در بازار های کابل

کابل/باختر/ 27 جوزا بهای مواد اولیه در بازار های کابل امروز...

همزمان باتجلیل از روز جهانی اهدای خون، کار ساخت دو بانک خون آغازشد

همزمان باتجلیل از روز جهانی اهدای خون، کار ساخت دو بانک خون آغازشد

کابل ۲۷ جوزا باختر وزارت صحت‌عامۀ امروز از روز جهانی اهدای...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ ۲۲/ ثور
شماری محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرار گرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر ، با توجه به عنوان های درشت برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه ویسا ، درصفحه اول از قول پنتاگون عنوان کرده است . بخشی از بودجه کمک به نظامیان افغان درساخت دیوار مکسیکو مصرف می شود.
به نوشته این روزنامه ، وزارت دفاع امریکا میگوید که بخشی از کمک پولی امریکا به نیروهای امنیتی افغان درساخت دیوار مکسیکو مصرف می شود.
به نوشته این روزنامه وزارت دفاع امریکا اعلام کرده که انتقال ۵/۱ میلیارد دالر از بودجه این وزارت به منظور ساخت بخشی از دیوار سرحدی این کشور با مکسیکو را تصویب کرده است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است ودرهمین صفحه عنوان کرده است که طالبان هراس دارندکه بعداز صلح امریکا ازداعش حمایت خواهد کرد.
این روزنامه همچنان درصفحه اول ازقول شورای عالی صلح آورده است :امریکا باید در دورهفتم مذاکرات با طالبان زمینه آغاز مذاکرات بین الافغانی را فراهم کند.
به نوشته این روزنامه شورای عالی صلح ابراز امیدواری کرده است که امریکا بتواند در دورهفتم مذاکرات با طالبان زمینه آغاز مذاکرات بین الافغانی را فراهم کند.
حاجی دین محمد ، معاون شورای عالی صلح با اشاره به پایان دورششم مذاکرات امریکا با طالبان گفت که امریکا در دور بعدی مذاکرات باید زمینه آغاز مذاکرات بین الافغانی را با این گروه فراهم کند روزنامه ویسا با ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته کرده است ، اما درصفحه اول درمطلب دیگر زیر عنوان ، درمذاکرات قطر چه گذشت؟ نوشته کرده است مذاکرات دورششم میان امریکا و طالبان دردوحه به پایان رسید قرار شد تا دورهفتم مذاکرات بعداز مشورت های لازم دوطرف با مقامات بالاترشان مجدداَ دردوحه ازسر گرفته شود . زمان نشست دور هفتم هنوز مشخص نیست.
به نوشته ویسا : درشرایطی که دورششم مذاکرات درجریان بود.
مقامات بلند پایه امریکایی به خصوص نظامیان این کشور به ماندن نیروهایشان درافغانستان تاپایان چلنج های تروریستی از خاک افغانستان تاکید داشتند و زمانی هم برای این کار مشخص نکردند اما طالبان به این سخنان توجهی نشان ندادند و از پیشرفت مذاکرات قطر ابراز نظر خوشبینانه داشتند . دلیل این امر اینست که دردور نخست این مذاکرات جانب امریکا به طالبان اطمینان داد که سیاست امریکا درقبال افغانستان فقط در مذاکرات میان آنها و طالبان تعیین می شود.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح درصفحه اول عنوان کرده است که انتخابات به صورت آنلاین برگزار می شود.
این روزنامه در پیوند به عنوان فوق درصفحه سوم نوشته کرده است ، کمیسیون مستقل انتخابات و احزاب سیاسی توافق کرده اند تا انتخابات ششم میزان با استفاده از تکنالوژی انگشت نگاری و به صورت آنلاین برگزار شود.
کمیته سیاسی احزاب می گوید که جلسه دو طرف برای بحث دراین باره روز جمعه گذشته برگزار شده بود کمیسیون انتخابات تاکنون دراین باره چیزی نگفته است .
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه مطلب رازیر عنوان قضایای حقوقی سیک ها و هندو ها ازولایات به کابل انتقال یافته است.
پرونده ی انتخابات پارلمانی را نهایی کنید ،چهار پولیس در درگیری با طالبان درتخارکشته شدند ، ده غیر نظامی ازیک زندان طالبان در کندز آزاد شدند از جمله عنوان های می باشد که روزنامه در صفحه دوم به نشر آن اقدام کرده است.
به همین ترتیب روزنامه هشت صبح در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های آرمان ملی و ماندگار در شماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند. ختم/ نالان 

کابل باختر 21 ثور
نمایندگان امریکا  وطالبان پس از نه روز رایزنی ،  سرانجام  شام روز پنجشنبه  19 ثور ششمین  دور گفت  و گو های شان  را خاتمه بخشیدند .طالبان ازپیشرفت سخن گفتند ونماینده امریکا  روند پیشرفت  گفت وگو ها را متداوم مگر آهسته عنوان کرد.
مفسر آژانس  باختر می نگارد :  دور ششم گفت وگو ها  میان نمایندگان امریکا وطالبان در دوحه  قطر خاتمه یافت  طالبان ذوق زده  ا زپیشرفت درمذاکرات سخن گفتند مگر زلمی  خلیل زاد فرستاده ویژه وزارت خارجه امریکا برای افغانستان مذاکرات  امریکا  با طالبان  را متداوم مگر آهسته عنوان کرد.
دور ششم  مذاکرات میان نمایندگان امریکا  وطالبان با خوشبینی دنبال  شد مگر نتایج این  دور از مذاکرات هم  مانند  پنچ دورقبلی ، پت و پنها ن  نگه داشته شده است و نتایج آن کمتر به بیرون درز کرده است .
با آن که نسبت به حل سیاسی  معضل طولانی افغانستان  خوشبینی  ها  وجود  دارد  ولی این روند نگرانی یی نیز به همراه دارد که باید به آن  پرداخته شود .
مردم صلح  می خواهند  مگر مطرح می کنند که این صلح  به چه قیمت تمام  خواهد شد  ؟ صلح  به قیمت دموکراسی  ، از دست دادن ارزش ها و دستاورد  های هژده سال گذشته٬  قربانی کردن قانون اساسی ؟ ویا تامین  صلح  با دیدگاه وزوایای  مثبت که انجام  آن ختم  جنگ وتامین  منافع ملی  افغان ها  وحفظ منافع مشروع کشور های بیرونی  خواهد  بود .
مردم می پرسند که صلح  با حفظ ارزش  های ملی  وافغانی تامین خواهد شد  ویا یک نوع معامله درکار است ؟
چیزی  که باعث نگرانی  جدی مردم است  این است که  شش دور از مذاکرات سپری  شد  مگرازنتایج آن ، مردم کمتر آگاه  شدند دراینجا ، درکنار آن که  متحدان بیرونی افغانستان روی چگونگی شش دور از  مذاکرات انجام شده توضیح نداده اند  پاره یی از تلاش ها به سیاسیون ، فعالان مدنی  وجریان های سیاسی  نیز بر می گردد  زیرا میان آنها وحدت  نظر وجود نداشت ،درمیان آنها نه تنها همگرایی  وجود نداشت  بل یک نوع وا گرایی  نیز به چشم می خورد .
وجود این نوع پراگندگی ذهنی وفکری درمیان سیاسیون وفعالان مدنی  وجریان های سیاسی  بیشتر  به نفع مخالفان مسلح  تمام شد تا برای تثبیت  خود  وموقف خود  داخل اقدام  شوند .
بهتر است که  اقشار وجریان های افغانی  برای  شکل گیری  یک موضع و دیدگاه واحد  وارد  یک اجماع  ملی شوند تا فرصت  ها  از مخالفان  مسلح  ، حلقات وکشور های مغرض گرفته شود  .
مردم تاکید  دارند  که درهر نوع گفت وگو های صلح وحرکت  های دیگر حق حاکمیت ملی  واستقلال سیاسی افغانستان احترام شود و کاری نشود که باعث تضعیف دولت  افغانستان  شود  ، تضعیف دولت افغانستان  ، تضعیف مردم  خواهد بود .
هرکشور دخیل درقضیه افغانستان حق دارد در محدوده  ماموریت خود  ٬ با طالبان ٬گروه  ویا کشوری وارد  مذاکره شود،  اما مساله  نظام آینده   سیاسی افغانستان ،  دستاورد های هژده سال گذشته  دراین کشور وحفظ قانون اساسی  خط سرخ برای  مردم  افغانستان است واین  مردم افغانستان اند که  درباره آینده  خود تصمیم  می گیرند. صائم

کابل باختر/ ۲۱/ ثور
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند ْ درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی در کشور پرداخته اند ونیز اخباروگزارش های درباره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر ْ با توجه به عنوان های درشت برخی ازاین روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه صبح کابل که تازه به نشرات آغازکرده است درسومین شماره خود که روز شنبه ۲۱ ثور نشرشده است درصفحه اول از قول زلمی خلیل زاد درپایان دورششم مذاکرات با طالبان عنوان کرده است پیشرفت روندکنونی مذاکرات کافی نیست .
این روزنامه جزئیات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه هفتم نوشته کرده است.
اما درصفحه دوم سرمقاله شماره امروزی را زیر عنوان ششمین دور مذاکرات امریکا با طالبان چرا بی نتیجه بود ؟ نوشته کرده است .
به نوشته این روزنامه ششمین دور مذاکرات میان طالبان و امریکایی ها درقطر پایان یافت تفاوت این دور مذاکرات امریکایی ها با طالبان این بودکه دو طرف درباره نتیجه مذاکرات معلومات نمی دهند دلیل آن این است که نتیجه مشخص نداشته است.
این روزنامه درادامه آورده است طالبان گفته اند این دور بحث ها منسجم تر بوده و پیشرفت صورت گرفته است اما زلمی خلیل زاد به اندازه طالبان خوشبین نیست و پیشرفت دراین دور مذاکرات را اندک می داند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است درهمین صفحه مطلب رازیر عنوان سیاست های جمهوری اسلامی و وضعیت مهاجرین افغان درایران نشرکرده است.
حقیقت تلخ سرنوشت کودکان درافغانستان آخرین گذرگاه کجاست عنوان های میباشدکه روزنامه در صفحه سوم نشرکرده است.
روزنامه صبح کابل درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه انصار درصفحه اول مطلب رازیر عنوان ایا امریکا و ایران وارد جنگ خواهند شد . نشرکرده است پژوهش گران بین المللی، امریکا مالکیت روند صلح را به حکومت افغانستان بسپارد سازمان ملل خواستار توقف اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی از مجارستان شد از جمله عنوان های دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه اول نشرکرده است.
انصار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ویسا درصفحه اول از قول مشاور پیشین دونالد ترامپ عنوان کرده است با خروج نیروهای امریکایی حکومت افغانستان سقوط خواهدکرد.
روزنامه همچنان درمطلب دیگر درهمین صفحه ازقول اتحادیه اروپا آورده است . ارزش های حقوق بشری باید درگفتگو های صلح افغانستان حفظ شود.
محققین بین المللی امریکا باید مالکیت روندگفتگو های صلح به حکومت افغانستان بسپارد، عنوان مطلب دیگری می باشدکه این روزنامه درصفحه اول نشرکرده است.
ویسا درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های ماندگار، هشت صبح و آرمان ملی درشماره های امروزی یابه نشر مطالب مشابه پرداخته اند ویا دنبال سایر مطالب شده اند.
ختم/ نالان ..

کابل 19 ثور باختر
انفاذ آتش بس یگانه راه  برای اعتمادسازی و تقویت  روند گفت  وگو های سیاسی  درکشور است  که باید  به آنان تمکین کرد  وبه این  ترتیب زندگی  وانسانیت  را ارزش داد .
مفسر آژانس باختر می نگارد: دروجود انکشافات تازه سیاسی قضیه افغانستان ٬که بیشتر با آغاز دورششم مذاکرات  میان نمایندگان امریکا  وطالبان ارتباط دارد ، شماری از نهاد ها ، سازمان ها وکشور ها از طالبان ودولت افغانستان همزمان خواسته  اند که  به انفاذ آتش بس  درکشور موافقه کنند  تا  صحنه سیاسی  بیشتر با ثبات شود واعتماد میان جناح های درگیر شکل گیرد . 
دراین جای شک  نیست  که آغاز هرحرکت صلح ٬ وابسته  به آتش بس  است واین روند  می تواند  مسیر حل سیاسی  منازعات را سهل و کوتاه  کند و رسیدن به یک توافق سیاسی ٬ جان بسیاری  از انسان  ها را نجات  دهد.
دولت  افغانستان غرض اعتماد سازی درروند سیاسی و جلوگیری  از تلفات انسانی ،آتش بس را یگانه راه  رسیدن به صلح  می داند  وبارها مخالفان  مسلح  خود  را  دعوت به آتش بس وادامه آن کرده است درحالی که جانب مقابل  همیشه  قضایا را بادید منفی  وپرخاشگرانه  تعقیب  می کند و هیچگاهی مصلحت اندیش و خیر اندیش نبوده است
با آن که موضع دولت  افغانستان  درخصوص حل سیاسی  معضل افغانستان از طرق سیاسی  واضح وروشن  است  وبارها  پیشنهاد آتش بس  را ارائه  کرده است مگر با تاسف شماری  از نهاد  ها و سازمان ها بدون آن که موضع وموقف دولت افغانستان  را درنظر داشته  باشند  نسبت  به دولت  افغانستان وطالبان دید یکسان دارند که این عادلانه نیست.
چرا دولت افغانستان همزمان با طالبان  به آتش بس  فراخوانده  شود  درحالیکه  قبل از این  ٬برای انفاذ آتش بس  اعلام  آماد گی  کرده است .
رییس جمهور غنی درآخرین  روز لویه جرگه مشورتی صلح در یک  اقدام حسن نیت ٬ اعلام  کرد که نیروهای  دولتی حاضر اند  که از  آغاز ماه مبارک  رمضان  آتش بس  را در کشور رعایت کنند وآن را ادامه  دهند در حالی که  جانب مقابل ٬ به گونه  سریع با این  فراخوان  مخالفت  وآن را  رد کرد .
دربحث صلح  وجنگ مساله  انفاذ آتش بس یک حرف نیک  وقابل  بحث است مگر این  غیر عادلانه  نیست  ٬دولتی  راکه ٬صلح  ، رفاه  واعاده ثبات درکشور را  اولویت کاری  خود می داند  با گروهی  مقایسه کرد که  لجوج است وبر خواست های پرخاشگرانه  خود تاکید دارد .
انتظار مردم  افغانستان  این است  که دربحث صلح وآتش بس  ، باید  موقف دولت  افغانستان با دید واقعبینانه تفسیر شود وجانب مقابل  که همیشه  آتش بس  را رد  می کند٬به عنوان یک  جناح  جنگ طلب مورد  پیگرد قرار گیرند . و بیرونی ها نباید  برای  مقاصد  واهداف منطقه یی  شان  برای  طالبان هویت کاذب دهند  و در پی تثبیت  موقف گروهی  باشند که متحجر وعقب گرا است  و برای  مقاصد  دیگران  ، کشور خود را  میدان  جنگ انتخاب کرده است .
تحلیل سیاسی .

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL