02 دلو 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

افغانستان به دور نهایی رقابت های کرکت جام صحرا راه یافت

افغانستان به دور نهایی رقابت های کرکت جام صحرا راه یافت

کابل باختر اول دلو ملی پوشان کرکت کشور امروز تیم ملی...

توزیع تذکره های کتابچه یی آغاز شد

کابل باختر 1 دلو روند توزیع تذکره جدید کتابچه ‌یی...

هفت اختطافچی در غزنی بازداشت شد

هفت اختطافچی در غزنی بازداشت شد

غزنی باختر اول دلو نیروهای امنیتی غزنی موفق به بازداشت هفت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 12/قوس
وزیرمالیه کشورطرح بودجه ملی سال مالی سال 1396 را که بالغ بر466 ملیارد افغانی میشود غرض تصویب به ولسی جرگه کشور ارائه کرد.
مفسر آژانس باختر مینگارد: اکلیل حکیمی وزیرمالیه طرح بودجه مالی سال 1396 را که بالغ بر466 ملیارد افغانی میشود به ولسی جرگه ارائه کرده است دراین طرح برای بودجه عادی 287 ملیارد و برای بودجه انکشافی 178 ملیارد افغانی پیش بینی شده است.
قرارمعلوم دربودجه مالی سال 1396 مصارف امنیتی 36 درصد، معارف 13 درصد و زراعت 6 درصد مدنظر است، بخش های زیربنایی 21 فیصد بودجه کشور را به خود اختصاص داده اند.
وزیر مالیه به این ترتیب شاخص های عمده بودجه ملی سال مالی 1396 را مشخص ساخت .
ازطرح بودجه متذکره برمیاید که مسایل امنیتی همچنان به عنوان یک بخش پر هزینه برای افغانستان باقی مانده است درحالیکه آموزش و پرورش سیزده درصد وزراعت که شغل اولی اکثریت باشند گان این کشوراست تنها شش درصد از عواید ملی را به خود اختصاص داده اند . دراین قسمت نمیتوان به دولتمردان کشور ایرادگرفت زیرا تامین امنیت هم از اولویت های عمده کاری درحکومت وحدت ملی است .
بایدگفت که قبلاً مجلس سنا طرح بودجه سال مالی 1396 را مورد تائید قرارداده است وحالا نوبت به نمایند گان مردم درولسی جرگه است که به این مساله رسید گی نمایند. مگر با تاسف حرف های شنیده میشود که شماری از اعضای این مجلس با بودجه برخورد سلیقوی دارند آنها تصویب بودجه را با مساله هفت وزیر که ازسوی آنها استیضاح و سلب صلاحیت شده اند ربط میدهند درحالیکه این مساله یک مساله جداگانه است و بودجه همانگونه که از نام آن پیدا است بودجه ملی بوده که به مردم افغانستان و منافع آنها ارتباط دارد که نباید آن را درگروگرفت با تاخیر درتصویب بودجه متضرر اصلی مردم خواهند بود و در پرداخت حقوق کارمندان، کارکنان و افراد قراردادی مشکلات ببار خواهد امد . ودربخش انکشافی هم پروژه های عمرانی با مشکلات مالی مواجه خواهند شد .
نمایندگان مردم باید درنظر داشته باشند که 117 پروژه خورد و بزرگ درجریان سال آینده مالی درکشور حمایت مالی خواهند شد و هرقدر تصویب بودجه به دراز بکشد این پروژه ها هم با تاخیر زمانی مواجه  ودرنهایت بخش اعظم بودجه انکشافی مصرف نمیشود و بازهم همین نمایندگان مردم چون وچرای عدم مصرف بودجه انکشافی را جویا میشوند.
شماری از آگاهان سیاسی به این باوراند که درسالهای گذشته مساله استیضاح و یا سلب صلاحیت اعضای کابینه مطرح نبود.
شماری از نمایند گان مردم درخصوص چگونگی اجرای بودجه ایراد های داشته اند مگر بعداً به گونه یی راضی شده اند.
پیچیدن برمسایل تخنیکی بودجه چون ایراد داشتن برمتوازن نبودن آن و یا مسایل دیگر که بازتاب دهنده خلاها در آن باشد حق مسلم نمایندگان مردم است واگر چنین خلا ها پیدا و رفع شود مردم سپاس گذار نمایندگان شان بود.
امید مشکل موجود سرراه بودجه به زودی حل گردیده تاکشور، سال مالی جدید را با پشتیوانه خوب پولی آغاز نماید.

کابل باختر/ 10/ قوس
رییس جمهورغنی شمال افغانستان را یک نقطه ثبات میداند و تاکید دارد تا این ثبات حفظ گردد.
مفسر آژانس باختر مینگارد: محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان اخیراً به هدف بررسی وضعیت امنیتی و اقتصادی صفحات شمال افغانستان از شهر مزارشریف دیدار و با مسوولان ارشد نظامی در آن شهر دیدار کرد.
دیدار رییس جمهور از شهر مزارشریف درست زمانی صورت میگیرد که بخش های از شمال کشور چون کندز، فاریاب، سرپل، بدخشان شاهد نا امنی های بوده اند تغییر وضعیت امنیتی دراین ولایت ها، جز برنامه سازمان ها استخباراتی بیگانه به منظور انتقال جغرافیای جنگ به شمال کشور است با انتقال جغرافیای جنگ به شمال، پروژه های بزرگتر استخباراتی که همانا جابجای افراد گروه های تکفیری، افراطی و تروریستی از طریق آنها تهدید نمودن آسیا میانه میباشد باید اجرا میگردید مگر نیروهای شجاع امنیتی و دفاعی ما در برابر این برنامه ها ایستاده شدند و تحقق این گونه برنامه های ماجراجویانه را به هیچ مبدل ساختند.
تا اکنون نیروهای امنیتی و دفاعی ما در شمال کشور در یک حالت دفاعی قرار داشتند مگر حالا رییس جمهور آنان را به گرفتن وضعیت تعرضی امر کرده و این نشان میدهد که وضعیت به سمت بهتر درحرکت است.
تروریستان شمال افغانستان را دریچه ورود به کشورهای آسیا میانه میدانند و این افغانها بودند که در نیابت مردمان این کشور ها در برابر هراس افگنان ایستاده شدند و نگذاشتند تا افغانستان منبع تهدید برای دیگران باشد و رییس جمهور هم شمال افغانستان را یک نقطه مهم ثبات میداند و تاکید دارد تا این ثبات حفظ گردد.
این گفته درحالی بیان میشود که بحث امنیت درهر کشور در هر شرایط در هر زمان یک بحث محوری است و رییس جمهوری اسلامی افغانستان آنچه را مطرح میسازد و ثبات شمال را مهم میداند تداعی کننده این مساله است که تروریستان در تبانی با حلقه های استخباراتی و افراط گرایان برای نفوذ در شمال افغانستان از نفوذ فزیکی تا رخنه در صفوف نهادهای امنیتی و دفاعی از هر امکان استفاده کرده اند، مگر ناتوان بوده اند.
حالا که از حرکت و گسترش فعالیت تروریستان درشمال جلوگیری شد باید به بعد  دیگر مساله که سرکوبی و ریشه کن سازی فعالیت آنان است فکر شود. رییس جمهور به این بُعد مساله نیز اشاره داشته و تاکید نموده تا تروریستان در زمستان امسال درشمال کشور نابود شوند، نابودی و سرکوبی تروریستان زمینه و فرصت های زیادی را برای تحقق پروژه های ملی که درشمال کشور برنامه ریزی شده به میان میاورد و بدون شک سربازان شجاع کشور دساتیر سرقوماندان اعلی قوای مسلح را تحقق خواهند بخشید و ما شاهد بازگشت آرامش به شمال و بخش های دیگر کشور خواهیم بود. 

کابل باختر/10/ قوس
شمارمحدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند .
درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیزاخبار و گزارشهای را درباره رویداد های جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه مدنیت دربرگ نخست زیر عنوان آیا سیاست طالبان تغییر میکند؟ نوشته: تقریباً از چند ماه پیش به این سو دیگر دیسی های دررفتارنظامی و سیاسی برخی از اعضای طالبان پدیدارشده است . تصورمیشود حلقاتی در درون گروه به فکر بازسازی اجتماعی – سیاسی طالبان برآمده باشند، طالبان ازهمان آغاز ظهور تا امروز جزویرانی آدم کشی و قرار گرفتن درجهت مخالف توسعه ، چیزی دیگری درکارنامه سیاسی و نظامی شان وجود ندارند.
دولت گروه طالبان را عامل اصلی اجرا نشدن طرح های بازسازی دراین کشور اعلام کرده و مدعی است طرح های اجرا شده ازجمله جاده ها وپل ها توسط بمب های کارگذاری شده افراد این گروه تخریب میشوند .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر درهمین صفحه زیر عنوان کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهنده گان دولت افغانستان موظف است برای بیجاشد گان سهولت های زندگی فراهم کند، نوشته: کمیساری عالی سازمان ملل درامور پناهنده گان دولت افغانستان موظف است برای بیجا شده گان سهولت های زندگی فراهم کند.
کمیساری عالی سازمان ملل درامور پناهنده گان از مقام های حکومت کشورخواست که برای بیجا شده گان داخلی سهولت های آموزشی و کاری مهیا کند. الیزا بتا برومت افسر ارشد کمیساری عالی سازمان ملل درامورپناهنده گان داخلی سهولت های آموزشی و کاری مهیا کند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه اول مطالبی دیگری را زیرعنوان نجیب الله احمدزی کیست ؟ توافق نهائی عطا و رییس جمهور را نشر کرده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه انصار دربرگ نخست از قول محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان عنوان کرده به نظام سرپرستی خاتمه می دهیم .
این روزنامه درهمین صفحه مطلب دیگری را زیر عنوان مسلمانان فراموش شده !
روزنامه انصار درصفحه اول زیر عنوان ، طالبان حمایت شان را ازپروژه های بزرگ ملی اعلام کردند، نوشته: گروه طالبان حمایت شان را از انجام پروژه های بزرگ ملی اعلام داشته، میگویند: پروژه هایی که به نفع مردم هستند را محافظت خواهند کرد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر خبرداده تعداد مشاوران درارگ و قصر سپیدار به 500 نفر میرسد. انصار همچنان درمطلب دیگر خبرداده که پس از امریکا ، المان برای حضور دراز مدت در افغانستان تلاش میکند.
این روزنامه در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه افغانستان ما درصفحه اول ازقول رییس جمهور اسلامی افغانستان عنوان کرده، تجدید نظر در مورد مدیریت امور امنیتی شمال صورت گیرد.
این روزنامه نیز در صفحه اول از قول گروه طالبان عنوان کرده از طرح های بزرگ  توسعه ای افغانستان حمایت و حفاظت می کنند.
افغانستان درچهارسال آینده در تولید برق خودکفا خواهد شد.
قوماندان قول اردوی 207 ظفر درسقوط هلیکوپتر جان باخت، مشرانوجرگه از افزایش قطع برق و قیمت مواد سوخت انتقاد کرد، از جمله عنوان های دیگری اند که این روزنامه درصفحه اول نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.

کابل باختر 9 قوس
شمار محدود از روزنامه  های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار و گزارش های را درباره رویداد های جاری منطقه وجهان نشر کرده اند .
روزنامه  ماندگار دربرگ نخست عنوان کرده، خط آهن افغانستان- ترکمنستان افتتاح شد " افغانستان  از وابستگی به  بنادر پاکستان نجات یافت " این روز نامه درپیوند به عنوان فوق درصفحه سوم نوشته خط آهن مسیر " اتا مراد ترکمنستان وبندر آقینه افغانستان " درمنطقه امام نظر دیروز " دوشنبه 8 قوس " از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان وقربان قلی بردی محمدوف  رئیس جمهور ترکمنستان افتتاح شد .
رئیس جمهور افغانستان وترکمنستان حین امضای این مسیر تاکید کردند که راه آهن آقینه- امام نظر ، روابط بازرگانی را گسترش داده ودر رشد همکاری های افغانستان وترکمنستان مفید خواهد بود .
مسوولان درحکومت افغانستان مسیر خط آهن را برای افغانستان بسیارمهم دانسته  و گفته اند  که خط آهن مسیر " اتا مراد ترکمنستان وبندرآقینه افغانستان " افغانستان را به کشورهای آسیایی واروپایی وصل می کند وکشور دیگر به کدام مسیر مشخص چون تورخم یا راه دیگر محدود نخواهد ماند واین خط آهن در توسعه کار های  بازرگانی وترانزیت افغانستان، نقش مهم دارد .
روزنامه به همین ترتیب ادامه ، درصفحه دوم مطلبی را زیرعنوان برگزاری انتخابات ، مهم ترین راهکار غلبه بر مشکلات را نشر کرده است .
کمیسیون مستقل انتخابات جدول زمانبدی انتخابات پارلمانی را اعلام می کند  عنوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامه درصفحه سوم نشر کرده  ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
اما روزنامه  آرمان ملی درصفحه اول خبرداده که آثار باستانی قندهار در آستانه نابودی می باشد به نوشته  این روزنامه  مسوولان ریاست اطلاعات وفرهنگ قندهار می گویند از میان 30 اثر باستانی این ولایت 6 اثر درحال نابودی قرار دارد .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه مطلب دیگر را زیر عنوان  حکومت بسیج مردمی راعلیه طالب راه بیندازد را نشر کرده است.
آرمان ملی درصفحه اول وصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه  اصلاحات برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان ، ریشه یابی اختلافات هند و پاکستان وتاثیر آن بر افغانستان آغاز کرده ودرهمین صفحه مطلب را زیرعنوان های ، چرا ترکیه به اینجا رسید _ خط آهن افغانستان ترکمنستان افتتاح شد- بازداشت دو عامل انتحاری گروه تروریستی داعش درکابل ، آیا روزهای خوبی در انتظار عراق است ؟مصر از ارتش سوریه در برابر تروریسم حمایت می کند ، هشدار وزارت بهداشت فلسطین در باره " فاجعه انسانی " را نشر کرده ودرصفحه های دیگر به ارایه جزئیات درین باره پرداخته است .

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL