28 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

حسینه صافی :با اشتراک در انتخابات وجیبه ملی تانرا بجا آرید

حسینه صافی :با اشتراک در انتخابات وجیبه ملی تانرا بجا آرید

کابل باختر /28میزان حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ صبح امروز...

شرکت گسترده زنان هراتی در انتخابات مجلس نمایند گان

شرکت گسترده زنان هراتی در انتخابات مجلس نمایند گان

شهرهرات 28 میزان باختر زنان درهرات به گونه بی پیشینه یی...

تمام مراکز رای دهی در سراسر دایکندی باز می باشد

تمام مراکز رای دهی در سراسر دایکندی باز می باشد

نیلی 28 میزان باختر تمام مراکز رای دهی در سراسر ولایت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/17/ سنبله
شمار محدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر ، باتوجه به عنوان های برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر آمده کرده است.
روزنامه آرمان ملی درشماره امروز بیشتر مطالب را معطوف به آغاز هفته شهید و شهادت احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور داشته است.
این روزنامه درصفحه اول زیر عنوان مایکل بیری احمد شاه مسعود بدون نفرت از دشمن از وطن و مردم دفاع کرد نوشته کرده است مایکل بیری افغانستان شناس مورخ و استاد دانشگاه پرینستون امریکا درگفت و گو با بی بی سی گفت که احمد شاه مسعود مسوولیت دفاع از وطن اش را بدون نفرت از دشمنش به دوش داشت.
آقای مایکل افزود : دردل اش رحمت بشری داشت و جنگید، بدون عشق برای جنگ و خون ریزی اما به خاطر دفاع ازمردم اش و آزادی وطن اش مبارزه میکرد.
روزنامه موضوع را به همینگونه دنبال کرده است این روزنامه همچنان درصفحه اول مطلب دیگر را دراین مورد زیر عنوان کانون اصلاحات برگزارد ضرورت برگشت به دکترین مسعود درنظام امنیتی و دفاعی افغانستان نشرکرده است.
آرمان ملی همچنان درصفحه اول زیر عنوان ناکامی حکومت درتامین امنیت دومین چهارشنبه سباه برای شهروندان و جامعه رسانه یی کشور را رقم زد . نوشته کرده است شهروندان افغانستان آگاهان سیاسی ونهادهای صنفی رسانه یی حکومت را به تامین امنیت جان مردم متهم میکنند و میگویند به دلیل ناتوانی اداره های امنیتی غیر نظامیان هرروز به صورت وحشیانه توسط تروریستان به شهادت می رسد.
ازسویی هم نهادهای صنفی رسانه یی پس از شهادت یک خبرنگار و یک تصویر بردار و زخمی شدن خبرنگار و تصویر بردار دیگر را درحمله تروریستی روزچهارشنبه درغرب کابل حکومت را به نداشتن برنامه درتامین امنیت جان خبرنگاران متهم میکنند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است درصفحه های مطالب را زیر عنوان های دشمنان افغانستان به اهداف شان نمی رسند و هفته ی شهید تجدید میثاق با شهدا یا تحکیم جایگاه منزلت تیکه داران قدرت و ثروت ؟! چند انتقاد از آمر صاحب نشر کرده است.
آرمان ملی درصفحه های دیگر برخی مطالب دیگر را نیز نشر کرده است.
اما روزنامه افغانستان ما ، صفحه اول با مطلب زیر عنوان نشست رئیسان جمهوری ایران ، ترکیه و روسیه درتهران برگزار شد آغاز کرده و درهمین صفحه از قول وزیر دفاع امریکا عنوان کرده است تا زمان تامین ثبات دایمی درافغانستان می مانیم .
این روزنامه جزئیات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه سوم نشر کرده است اما درصفحه اول زیر عنوان سفیر افغانستان درپیکینگ سربازان افغان درچین آموزش می بینند نوشته کرده است جانان موسی زی سفیر افغانستان درچین درمصاحبه ای با خبرگزاری رویترز گفته است که سربازان کشورش درخاک چین آموزش خواهند دید او گفت افغانستان همچنان ازچین خواسته است تا برای نیروهای امنیتی هلیکوپتر جنگی مهیا بسازد.
روزنامه افغانستان ما موضوع را دنبال کرده درهمین صفحه به نگراین سازمان ملل از وضعیت افغانستان پرداخته وزیر عنوان چهارمیلیون نفر نیاز فوری به کمک دارند نوشته کرده است سازمان ملل متحد از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار افزایش فوری کمک های انسان دوستانه به این کشور شده است روزنامه افغانستان ما موضوع را دنبال کرده درصفحه سوم مطلب را زیر عنوان عمل گرایی ویژگی ای که در ما نیست نشرکرده است.
رهبران طالبان از انزوای آشکار تا مرگ مبهم عنوان دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه سوم نشر کرده است .
روزنامه افغانستان ما درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
از دیگر روزنامه ها نمی دانیم را زیرا در دسترس قرارنگرفته اند.
ختم/ نالان

کابل باختر/ 17/ سنبله
انکشافات اخیر در وضعیت امنیتی و سیاسی افغانستان این نیاز را جدی ساخته تا امریکا به عنوان بازیگر اصلی درقضایای منطقه ، استراتیژی و  راهبرد کاری خود را درقبال آسیا جنوبی تغییر دهد.
مفسر آژانس باختر مینگارد ، روزگذشته جیمز میتس وزیر دفاع امریکا درمشارکت با شماری از جنرالان ارتش آنکشور به افغانستان آمد و با فرماندهان نظامی امریکا و ناتو دراین کشور و مقامات ارشد دولتی افغان روی مسایل منطقه یی ووضعیت امنیتی افغانستان به بحث پرداخت.
سفر این مقام بلند پایه امریکایی درست زمانی صورت گرفت که چند ساعت قبل ازآن وزیر خارجه امریکا دیدار ش را با مقامات پاکستانی در اسلام آباد خاتمه بخشیده بود .
وزیر خارجه  امریکا نیز با همان اجندا به پاکستان سفر کرده بودکه جیمز میتس آن را درکابل دنبال کرد.
سفر مقامات ارشد حکومت امریکا به منطقه زمانی انجام میشودکه وضعیت امنیتی درافغانستان پیچیده تر گردیده ضمناً وضعیت امنیتی و سیاسی درمنطقه نیز ملتهب است .
امریکا با آنکه با طالبان وارد مذاکره شده مگر این گروه طی ماهها اخیر به فعالیت های مسلحانه های خود شدت بخشیده و دامنه آن راگسترده ساخته است ، بازیگران دیگر در قضیه افغانستان نیز تلاش های شان را درابعاد مختلف گسترش بخشیده اند تاوان همه این تحرکات را افغانها می پردازندو این افغانها اندکه درفعالیت های تروریستی که زاده جنگ های نیابتی کشور های دیگر است قربانی میدهند دراینجا حرف ما متوجه امریکا است . کشور که ازسال 2001 میلادی بنام مبارزه با هراس افگنی حضور سنگین نظامی درافغانستان پیدا کرد مگر عملاً این جنگ به بن بست رسیده است باور ها به این است که امریکا درچوکات مبارزه با هراس افگنی برنامه های دیگری را نیز درمنطقه دنبال کرد و مبارزه با هراس افگنی را که درچوکات یک ائتلاف بین المللی شکل گرفته بود یک وسیله و افزار برای خود ساخت که درنهایت حساسیت وواکنش کشور های دیگری را درپی داشت و این امر سبب شد تا برنامه جنگ علیه هراس افگنی طولانی شود.
حکومت وحدت ملی به منظور آنکه روند مبارزه با هراس افگنی به نتیجه مطلوب برسد برخلاف حکومت قبلی افغانستان که از امضاء تفاهمنامه امنیتی با امریکا سرباز زد این تفاهمنامه را امضا کرد مگر این تفاهمنامه نتوانست وضعیت درافغانستان را به سمت مثبت تغییر دهد برخلاف وضعیت پیچیده ترشد و گفته های مقامات حکومت قبلی که میگفتند این تفاهمنامه افغانستان را به جای نمیرساند به کرسی نشست این امر سبب شد  برخی ها سیاست های امریکا در افغانستان شکست خورده ارزیابی کنند زیرا جنگ با هراس افگنی با تعهدات و صدا های بلند آغاز شد درحالیکه انجام آن معلوم نیست مردم افغانستان که قربانی اصلی این جنگ اند از امریکا میخواهند تا به قناعت افکار عامه دراین کشور و منطقه رسیده و با بازنگری ، برنامه های راهبردی خود افق روشنی را برای خاتمه بخشیدن به رنج و آلام که مردم ما با آن دست و گریبان اند ترسیم نماید .
افغانها خواستار اقدامات عملی و قاطع امریکا اند نه گفته های مقطع یی و زود گذر.
امید است که برنامه های تازه امریکا از معامله گری بازی های سیاسی و امتیاز دهی و امتیاز گیری های کاذب به دور باشد و برمبنای واقعیت های استوار گردد.
ختم/ عبدالخالق صائم ...

کابل باختر/ 16/ سنبله از فردا شنبه 17 سنبله هفته شهید درکشور آغاز میگردد ، فرصت که باید به رسالت آرمان گریانه شهدا پرداخت و مسوولیت های خود را درقبال افکار و آرمان های شهدا و خانواده های نیازمند آنها دریافت . مفسر آژانس باختر مینگارد ، ازفردا 17 سنبله هفته شهید درکشور آغاز میگردد. برگزاری هفته شهید با سالروز شهادت قهرمان ملی ، مسعود بزرگ همزمان است برگزاری هفته شهید درکشور نمیتواند یک برنامه کلیشه یی و تشریفاتی باشد بل فرصت است که ما خود را در برابر افکار و اندیشه های والای شهدا ارزیابی کنیم . درحالیکه آرمان ها ناتمام آنها بردوش ملت و دولت است و بادرد ودریغ که ما نتوانسته ایم به آرمان های آنان برسیم . افکار و آرمان های مسعود شهید و ملیون ها شهید دیگر دراین کشور به تحقق نه پیوسته است . بزرگترین آرزو شهدا ایجاد و اعمار جامعه اسلامی با تعریف سترگ آن بود که درآن تامین عدالت اجتماعی، اخوت اسلامی تامین وحدت ملی ، ایجاد یک جامعه مرفع یک اصل بود . درحالیکه ما با آرمان های شهدا فاصله زیادی داریم افکار و اندیشه های بلند آنها همچنان ناتمام و تحقق نا یافته باقی مانده است. ما زمانیکه از شهید ، هفته شهید ، رسالت و تعهد دربرابر شهدا سخن میگویم باید خود را دریک محکمه وجدانی قرار دهیم که درخصوص تحقق افکار و اندیشه های شهدا چه کرده ایم ؟ با تاسف باید به این واقعیت تلخ اعتراف کرد که ما به جای رسیدن به افکار بلند شهدا، بیشتر به هفته شهید، جنبه تجملی و تشریفاتی داده ایم حتا میتوان گفت که هفته شهید و روز های دیگر ملی و مذهبی یک فرصت برای فرصت طلبان مبدل شده که درپی تحقیق اهداف خود اند. اگر ما به اهداف و دیدگاه آن شخصیت های ملی که مایه و عامل برای کسب استقلال کشور شدند و یا با ریختن خون شان ارزش های ملی و اسلامی را پاسداری کردند و یا آن شخصیت های بزرگوار اسلام که از خود حماسه آفریدند تا رسالت وعدالت در جامعه بشری نابود نگردد دقت نمایم ما در فاصله عمیق با اهداف وافکار آنها قرار داریم . تجلیل از روزهای ملی و مذهبی تجدید پیمان با بزرگان و قهرمانانی است که ارزشمندانه زندگی کردند و ارزش های زیادی را از خود بجا گذ اشتند ارزش ها را که با تعهد وایستادگی میتواند پاسداری شود. با تاسف افراد فرصت طلب دروجود روزهای ملی و مذهبی اگر روزاستقلال است یا هفته شهید و یا هم روزهای مذهبی برای تثبیت و قدرت نمایی خود برنامه ریزی میکنند کاری میکنند که با افکار و اندیشه ، غازیان ، قهرمانان و شخصیت های معتبر دینی درتضاد است . کاری که اذیت وایجاد مشکلات برای دیگران به همراه است کار و عملکرد که معقول و منطقی نیست با ناهنجاری ها توام است که به جز از آسیب رساندن به شخصیت های ملی و مذهبی پیامد دیگری ندارد. چه خوب خواهد بودکه تجلیل ما از روزهای ملی و مذهبی به گونه یی باشد که شایسته شان و فرهنگ ما است بهترین راه تجلیل از چنین روزها اهدای خون به زخمیان نیروهای مسلح و مجروحین حوادث تروریستی راه اندازی برنامه های حمایتی از خانواده های شهدا ، دستگیری از بیوه و یتیم درکشور است، ما باید ارزش هایی را دریابیم که در روشنایی آن میتوان راه غازیان را ادامه داد ، خون شهدا را پاسداری کرد و به آرمان های انسانی بزرگان دین پاسخ گفت . ختم/عبدالخالق صائم ...ک..م
کابل باختر/ 16/ سنبله حملات پیهم و مداوم برجامعه شیعیان در افغانستان بخشی از توطیه های بیرونی است تا به وحدت ملی درافغانستان آسیب برسانند و تقابل قومی و مذهبی را دراین کشور ببار بیاورند. مفسر آژانس باختر مینگارد ، شامگاهان روز چهارشنبه 14 سنبله کابل باردیگر گواه حملات تروریستی بود . تروریستان سیه دل که مکان و خاستگاه اهداف و حمایت کنندگان آنها معلوم و نمایان است باردیگر مکانی را درکابل هدف قرار دادند که یک نهادملکی و غیر وابسته بود مگر حمله بر باشگاه ورزشی میوند بخشی از تلاش های حلقات مغرض بر جامعه شیعیان افغانستان است که دراین اواخر به گونه سیستماتیک و دوامدار اجرا شده است. قبل از این تروریستان با حمله بر آموزشگاه موعود درساحه ناحیه هژدهم شهر کابل که یک منطقه شعیه نشین است شماری از بهترین فرزندان این کشور را به کام مرگ سپردند قبل از این شماری از اماکن مذهبی ، نهادهای فرهنگی و اجتماعی متعلق به شعیه در افغانستان هدف حملات مرگبار قرارگرفته وباعث جان باختن شمار ی از هموطنان ما گردیده است. این گونه اعمال شنیع و غیر انسانی که درقاموس اسلامیت ، انسانیت و افغانیت تعریفی و جای ندارد درست زمانی سازماندهی میگردد که افغانستان برخلاف کشور های منطقه نه تنها گذاشته از تقابل مذهبی و قومی را ندارد بل این کشور به دلیل همزیستی مسالمت آمیز ، تحمل وهمگرایی ملی یک الگو از مناسبات اجتماعی برای کشور های منطقه بوده است . مگر حالا ، تروریستان با هدف گیری مداوم وسیستماتیک جامعه شعیه ها در افغانستان این پیام را میرساند که حلقات دربیرون از افغانستان در تلاش اند تا با تقابل قومی و مذهبی دراین کشور بالاخره افغانستان وشهروندان آن را به زانو درآورند زیرا برای متلاشی ساختن جامعه افغانی هرکاری را تجربه کردند که نتیجه نداد و آخرین نسخه ، خدشه دار ساختن وحدت ملی و تقابل قومی و مذهبی دراین کشور است که خواهد توانست دشمنان ما را به اهداف شان برساندکه بدون شک مردم افغانستان شیعیه و سنی متوجه حساسیت ها و باریکی اند و هیچگاه اجازه نخواهند داد تا دشمنان به اهداف شان برسند و مردم میدانند که تکیه بروحدت ملی، قوت خارق العاده به آنها می بخشد. این امر یقینی و دقیق است که ملت افغانستان متوجه اغراض ها و توطیه های دشمن اند که هرگز تسلیم آن نخواهند شد . مگر نمیتوان هر حرکت تروریستی را درمیزان حوصله و برده باری مردم افغانستان ارزیابی کرد دراینجا مسوولان امنیتی ، بخصوص مسوولان ارشد امنیتی نزد مردم جوابگو اند حادثه اخیر درساحه دشت برچی تکرار یک حادثه وتکرار حوادث مشابه است . چرا آنها تجربه نمیگیرند مردم تنها توقع حرف شنیدن از آنها را ندارند بل به این باور اندکه مردم تاوان بی کفایتی مسوولان امنیتی را میپردازند. هرگاه وضعیت جاری را به داوری بگیریم حرف های که مردم میگویند دقیق است با تاسف ما از یک سوراخ چند بار گزیده شده ایم ،آسیب پذیری های امنیتی غیر قابل انکار است که نیاز آوردن اصلاحات دردستگاه های امنیتی و کشفی را جدی تر میسازد. شرایط موجود درافغانستان ایجاب سرعت توام با دقت درامر اصلاحات را دارد. اصلاحات که باید بیشتر در رده رهبری و مدیریت انجام شود نه صفوف . ختم/ عبدالخالق صائم ...ک..م
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL