24 قوس 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

جنگ میان افراد قیصاری و پولیس مزارشریف جریان دارد

جنگ میان افراد قیصاری و پولیس مزارشریف جریان دارد

کابل/ 24 قوس/ باختر درگیری پولیس و افراد قیصاری قومندان پیشین...

فی انس طلا ۱۴۴۷ دالر عرضه می شود

کابل /۲۴ قوس/ باختر فی انس طلا در بازارهای بین المللی...

عامل تیرباران پانزده نظامی درغزنی کشته شد

عامل تیرباران پانزده نظامی درغزنی کشته شد

شهرغزنی/ ۲۳ قوس/ باختر عامل تیرباران پانزده نظامی در غزنی در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل /۱۲عقرب/ باختر
شماری محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر، با توجه به عنوان های درشت شماری از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه آرمان ملی دربرگ نخست از قول داکتر عبدالله عبدالله عنوان کرده است که سازمان شانگهای ستراتیژی مقابله با تروریزم را روی دست گیرد.
داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی که روز شنبه یازدهم عقرب درهژدهمین نشست سران حکومت های عضو سازمان همکاری های شانگهای درشهر تاشکند ازبکستان سخنرانی می کرد، اتحاد این استراتیژی را نیاز مبرم منطقه خواند.
او بیان داشت که همکاری های موفقانه منطقه یی نه تنها برای توسعه اهداف اجتماعی و اقتصادی کشور های ما مهم اند بل باعث تولید سرمایه مستحکم ثبات و برقراری صلح دایمی می گردند.
همچنان این روزنامه در صفحه اول مطلب دیگر تحت عنوان پارلمان: نباید زندانیان طالبان بدون توافق آتش بس و برقراری صلح رها شوند نوشته، رییس و شماری از اعضای مجلس نمایندگان تاکید می کنند که نباید زندانیان گروه طالبان بدون توافق آتش بس و برقراری صلح ازسوی این گروه اززندان آزاد شوند.
آقای رحمانی همچنان گفت: اگر به خاطر رهایی زندانیان طالب آتش بس شود و صلح بیاید هیچ لزوم نیست که آنان دربند باشند و اگر صلح نمی آید و آتش بس نمی شود نباید آنان رها شوند. روزنامه ماندگار درصفحه اول زیرعنوان برخی تکت های انتخاباتی : کار کرد دبیرخانه کمیسیون انتخابات و شرکت درحکومت مشکوک است نوشته: ابوبکر صدیق اما احتمال دارد که دراین حملات دیتای سرور مرکزی این نهاد مورد دستبرد قرارگرفته باشد.
آقای کیانی گفت که احتمال سومی هم می رود که وابسته گی شرکت درملوک در تیم حاکم سبب این کند کاری شده است یعنی شرکت در ملوک تحت تاثیر تیم دولت ساز وارگ قراردارد و می خواهد نتیجه ابتدایی انتخابات را به نفع تیم دولت ساز همگانی سازد.
روزنامه ۸ صبح دربرگ نخست تحت عنوان بی اعتبار شدن ۸۶ هزار و ۲۲۶ رای : نگرانی ها از نقض تقویم دوم نگاشته کمیسیون مستقل انتخابات در آخرین مورد حدود ۸۶ هزار رای را براساس تصفیه شرکت درملوک را بی اعتبار اعلام کرد.
این روزنامه  دربرگ نخست تحت عنوان وزارت مالیه امسال ۱۶۰ میلیارد افغانی عواید جمع آوری کرده است نوشته .
وزارت مالیه روز شنبه یازدهم عقرب در اعلامیه ای گفته است که از جمله عواید جمع آوری شده ۶۶ میلیارد افغانی آن از بخش گمرکات و ۲۴ میلیارد افغانی آن از بخش عواید به دست آمده است .
روزنامه ویسا درصفحه اول تحت عنوان نیویارک تایمز : اکثر سربازان سابق امریکا معتقد اندکه جنگ افغانستان یک اشتباه بود نگاشته .
بسیاری از سربازان سابق امریکا معتقد اند که جنگ افغانستان و عراق یک اشتباه بوده و شمار چنین سربازان روبه افزایش است.
نیویارک تایمز نوشته. نزدیک به دو دهه پس از حملات ۱۱ سپتمبر نتایج نظر سنجی ها در امریکا نشان می دهد که اکثر سربازان سابق این کشور از ادامه جنگ های امریکا ناراضی هستند. ختم/ شوخک ...ک..م

کابل/ ۱۱عقرب/ باختر
برای نجات جهان ازشر هراس افگنی به تعریف واحد از این پدیده نیاز است٬تعریف واحد از هراس افگنی٬در کنارآن که مبارزه بر این پدیده را سهل می کند٬بل کشور ها را درراه رسیدن به اهداف بزرگ اقتصادی که نیاز است متحد می کند.
مفسرآژانس باختر می نگارد؛ اخیرا یک مقام دولت روسیه در حاشیه نشست سران سازمان همکاری های شانگهای در ازبکستان اظهار داشته است که گویا کشور های عضوی این سازمان از ناحیه افغانستان با  خطرهای چون  تروریزم، قاچاق مواد مخدر و جنایات سازمان یافته مواجه اند و تا ده هزارتن ار داعشیان  در شمال  وشرق این کشور جابه جااند واین خود٬ خطری را متوجه کشور های آسیای میانه کرده است.
این گفته در حالی بیان می شود که افغانستان خود ازناحیه فعالیت های هراس افگنان وافراط گرایان که بیشتر عوامل بیرونی دارد باخطر مواجه است.
هراس افگنان که افغانستان و مردم آن را آماج قرار می دهند بیشتر در کشور همسایه پاکستان مستقر اند و همسویی شماری دیگری از کشور ها را هم با خود دارند.
مشکل در این است که که شماری از کشور ها٬ داعش را هراس افگن می گویند و طالبان را جریان سیاسی٬ شماری طالبان را عامل ادامه جنگ در افغانستان می دانند و آنان را به انجام فعالیت خشونت بار متهم می کنند.
مردم افغانستان در تقسیم بندی هراس افگنان و تقسیم آنان به هراس افگن خوب و بد دچار اشتباه نشده اند برای آنان٬  عملکرد طالبان ٬داعشیان و یاالقاعده فرقی نه دارد٬همه هراس افگن اندو فعالیت همه این گروه ها از دید و نظر مردم افغانستان مردود است.
مگر کشورهای منطقه و فرا منطقه درتعریف از هراس افگنی دچار چند دستگی اند و هرکدام از آن٬ تعریف خود را دارند و هرکدام برای آنان هویت و القاب می دهند.
اگراعضای سازمان  شانگهای که پاکستان نیز عضو آن است از هراس افگنی و تروریزم از ناحیه افغانستان نگران اند٬طالبان منشا فعالیت های هراس افگنانه در این کشور اند در حالی که رهبران و قومندانان این گروه در پاکستان مصوون اند و از آنجا حمایت می شوند٬پس دربحث هراس افگنی٬افغانستان است که مظلوم واقع شده است.
ازدید مردم افغانستان تروریزم اندیشه یی است که با ایجاد وحشت تعریف شده است هراس افگنان از خشونت برای رسیدن به اهداف سیاسی، مذهبی یا ایدیولوژیک استفاده می کنند.
هرعملی که ترس وخشونت را دربین مردم ایجاد کند، آن یک عمل تروریستی است ومردم افغانستان بارها شاهد چنین عملکرد ازسوی گروه های مسلح مخالف بوده اند.
خشونت اولین ویژگی گروه های تروریستی به شمار می آید. دست یابی به اهداف از طریق شیوه خشونت بار، رویکرد عمومی همه گروه های است که متوسل به ترور می شوند.
با وجود آن٬هراس افگن و هراس افگنی هنوز در ادبیات سیاسی جهان تعریف معین و هماهنگ پیدا نکرده است از دید افغانان٬ هر گروه که تلاش کند از راه وحشت و دهشت خود را بر مردم تحمیل کند هراس افگن است و نباید میان آنان فرق قایل شد.
تروریست ها یا خود سرچشمه بحران و تنش هستند یا از سوی قدرت ها و سازمان های استخباراتی موجب ایجاد بحران و تنش می شوند و یا هم مهره ووابسته اند. وابستگی هراس افگنان با کشور ها و سازمان های استخباراتی سبب می شود که آنان هرگز نقش برجسته و اثر گذار و مستقل در مسایل نداشته باشند.در این جاست که بحث استفاده ابزاری از هراس افگنی به میان می آید و هراس افگنان از سوی کشور ها به خوب و بد تقسیم می شوند.
با تاسف شماری از کشور به همین غلط فهمی مواجه اند وتقسیم بندی میان هراس افگنان باعث طویل شدن فعالیت گروه های هراس افگن شده اند .
لازمی است که کشور های منطقه٬فرامنطقه وبه خصوص کشور های بزرگ از هراس افگنی برای توجیه کارکرد و برنامه های شان استفاده نکنند و آن را وسیله یی برای تحمیل خود بر کشور های دیگر به کار ه  و به این ترتیب در شکل گیری یک نظم نوین جهانی سهم خود را ادا کنند. تحلیل سیاسی

کابل /۱۱عقرب/ باختر
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشر کرده اند.
گزارشگرآژانس باختر، با توجه به عنوان های درشت شماری ازاین روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است .
روزنامه افغانستان ما، دربرگ نخست خبرداده است که کوریای شمالی باردیگر دست به آزمایش موشکی زد.
به نوشته این روزنامه، کوریای شمالی از آزمایش موفقیت آمیز پرتابه های موشکی خبرداد گفته می شودکه این موشک ها به سمت آب های دریای جاپان شلیک شدند نخست وزیر جاپان این اقدام را تهدیدی علیه امنیت ملی کشور خود دانست .
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه خبرداده است که وزارت دفاع گزارش سیگار درمورد افزایش تلفات نیروهای امنیتی ودفاعی را ردکرد.
روزنامه افغانستان ما جزئیات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه دوم نوشته کرده است ودرهمین صفحه خبرداده است که شورای امنیت ملی کشور گفت و گو درباره تبادله دواستاد امریکایی با ۸۰ زندانی طالبان را ردکرد.
روزنامه افغانستان ما درصفحه اول زیرعنوان دیگر نزدیک به یک هزار تروریست درعملیات نیروهای امنیت ملی کشته، زخمی و بازداشت شدند نوشته کرده است: ریاست عمومی امنیت ملی کشور می گوید که درنتیجه عملیات نیروهای این ریاست طی یک ماه گذشته نزدیک به یک هزار تروریست کشته، زخمی و بازداشت شده اند.
به نوشته این روزنامه درخبرنامه امنیت ملی که روزپنجشنبه ۹ عقرب منتشر شده آمده که نیروهای عملیاتی این ریاست درماه میزان سال روان بیش از ۶۳۲عملیات را در سراسر افغانستان انجام داده است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است .
روزنامه افغانستان ما، درصفحه دوم سرمقاله شماره امروزی را زیرعنوان لزوم ایستادگی دربرابر صلح تحمیلی نوشته است .
به نوشته افغانستان ما، در روزهای اخیر اتفاقاتی درعرصه های سیاسی رخ داده است که به نحوی به معنای فشار بردولت افغانستان به منظور مجاب کردآن به روند کنونی صلح است .
به نوشته افغانستان ما، همه می دانیم که نماینده خاص ایالات متحده پس از دوماه اکنون مذاکرات خود را ازسرگرفته است و این مرحله با دیدار وی از پاکستان و سران طالبان دراین کشور کلید خورد.
نزدیک به دو ماه قبل و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان درست زمانی که بنا بود آخرین توافقات ایالات متحده امریکا و طالبان درقطر از سوی رییس جمهور ایالات متحده و با حضور رییس جمهور افغانستان به امضا برسد دونالد ترامپ همه گفت و گوها را لغو کرد و گفت که گفت وگو با طالبان مرده است و دیگر جایی در سیاست خارجی امریکا ندارد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح درصفحه اول از آمادگی وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان به رسیدگی به مشکلات زمستانی بی جا شده گان خبرداده است ودرهمین صفحه خبرداده است که دومین واقعه پولیو درپکتیکا شناخته شد.
به نوشته این روزنامه مقام های صحی ولایت پکتیکا می گویندکه یک واقعه پولیو درولسوالی برمل این ولایت به تازگی ثبت شده است.
به نوشته هشت صبح قربانی این بار یک دختر یک ساله است که برای همیش فلج شده است.
هشت صبح موضوع را دنبال کرده است.
این روزنامه در صفحه دوم به تاخیر در اعلام نتیجه انتخابات توجه کرده است و زیرعنوان چرا این قدر تعلل می کنید ؟ به این موضوع پرداخته است .
جرگه حکومت برای صلح بعداز اعلام نتیجه انتخابات برگزار می شود عنوان مطلب دیگری است که این روزنامه درصفحه سوم نشرکرده است.
هشت صبح درهمین صفحه از قول کمیسیون مستقل انتخابات خبرداده است که شمار رای های باطل امروز همه گانی می شود.
روزنامه هشت صبح درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است  به همین ترتیب روزنامه های آرمان ملی و ماندگار درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند. ختم/ نالان ...ک..م

کابل/  ۹  عقرب / باختر
برای اعاده صلح در افغانستان و منطقه به راهبرد جامع نیاز است، تمرکزبه منفعت های مقطعی راه رسیدن به صلح را دشوارمی کند.
مفسرآژانس باختر می نگارد؛ زلمی خلیل زاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای افغانستان٬ دور دیگراز سفر های منطقه یی خود را آغاز کرده است تا به روند معطل شده صلح میان طالبان و امریکایی نفس تازه دهد.
او به کابل آمد و با مقام های افغان دیدار های کرد در مسکودر یک نشست چهار جانبه که در آن بازیگران اصلی قضیه افغانستان گرد هم آمده بودند شرکت کرد به اسلام آباد جای که رهبران گروه طالبان مخفی اند رفت، وخواستار کاهش خشونت ها در جنگ افغانستان شد.
در ظاهر امربرنامه فعلی سفر خلیل زاد را به منطقه تشویق کشور ها و جناح های دیگر به اجماع وهمسویی برای حل معضل افغانستان تشکیل می دهد.
مگر حرف ها و گفته های دیگر هم است که قابل مکث و دقت است.
منابع نزدیک به طالبان، اعلام کردند که این گروه در ازای آزادی 2 استاد پوهنتون«آمریکایی – افغانستان»، خواهان آزادی ۸۰ زندانی طالبان از جمله «انس حقانی» و «حافظ رشید»، از اعضای برجسته گروه حقانی، آنان تبادل این زندانیان آغازی برای از سرگیری گفت ‌وهای طالبان با آمریکا و نیز آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان‌ خواهد شد.
کوین کینگ، شهروند آسترالیا و تیموتی ویکس، شهروند آمریکا، دو تن ازاستادان پوهنتون آمریکایی افغانستان اند که سه سال قبل از سوی طالبان مسلح از کابل ربوده شدند.
اخباری وجود دارد که خلیل زاد مساله رهایی و یا به گونه دیگر مساله تبادله این دو استاد را با مقام های افغان مطرح کرده است.
حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان هم گفته است که سفراخیرزلمی خلیل‌زاد، به کابل را به‌منظور رهایی این دو استاد پوهنتون صورت گرفته است.
مردم افغانستان قضیه این دو استاد پوهنتون را یک قضیه عاطفی می دانند و نسبت به آن متاثر اند، این قضیه یک قضیه آدم ربایی است که طالبان باید هرچه زود تر به آن خاتمه بخشند و بیشتر از این باعث درد و رنج این دو استاد که خود مشکلات معین صحی هم دارند و خانواده های آنان نشوند.
اگر طالبان این دو استاد را اسیران جنگی شان معرفی می کنند و یا امریکایان به عنوان اسرای جنگی در پی آزاد سازی آنان اند، مساله تباله زندانیان و یا به تعبیر طالبان تبادل اسرای جنگی یک مرحله از مذاکرات بوده می تواند که با پیشرفت گفت وگو ها به آن تمرکز کرد.
در مذاکرات صلح  لازمی است تا مسایل کلانتر مورد بحث قرار گیرد که بحث اول می تواند انفاذ آتش بس باشد تا روحیه اعتماد و باور میان جناح های درگیر بیشتر شود و زمینه برای بحث های اساسی مساعد شود.
باتاسف مواردی در گفت وگو های صلح میان طالبان و امریکا وجود دارد که بیشتر شبیه معامله است تا تلاش برای حل معضل افغانستان.
طالبان اگر می خواهند که مشکلات جاری در کشور هرچه زودترحل شود باید با یک آجندای سیاسی وارد عمل شوند که در آن ارزش های ملی و میهنی رعایت شود
امریکایان و طالبان باید بدانند که تمرکز روی منفعت های مقطعی راه رسیدن به صلح را دشوار می کند  صائم

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL