09 ثور 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

حملات طالبان بر چند پوسته امنیتی در کنر دفع شد

حملات طالبان بر چند پوسته امنیتی در کنر دفع شد

کابل باختر 9 ثور وزارت دفاع ملی میگوید که حمله طالبان...

پیام تسلیت داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه

پیام تسلیت داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه

کابل باختر 9 ثور با ابراز تأسف و تأثر فراوان آگاهی...

پیام تسلیت و همدردی محمداشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان

پیام تسلیت و همدردی محمداشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان

کابل باختر 9 ثور با کمال تاسف اطلاع حاصل نمودیم ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 24/ حوت
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیزاخبار وگزارشهای را در باره رویداد های جاری منطقه و جهان نشر کرده اند.
روزنامه ماندگار برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان تراژیدی چهارصد بستر آغاز کرده است و زیر عنوان با خط نسبتاً درشت نوشته است، تروریستان بخشی از جنگ افزار ها و مهمات شان را دراتاق عاجل شفاخانه وزیر چپرکت ها پنهان کرده بودند.
آنها با خود آله و ابزار ردیاب داشتند . این روزنامه ادامه مطلب را درصفحه ششم نوشته است ودرصفحه اول بازهم به انفجار دیگر در کابل توجه کرده زیر عنوان ، یک کشته و15 زخمی درانفجار کابل نوشته منابع میگویند که دراثر یک انفجار درمرکز شهر کابل دست کم یک نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شده اند .
شاهدان عینی گفته اند که درمنطقه تایمنی کابل ، یک موتر کرولا خود را به یک اتوبوس کوبیده و درپی آن انفجار رخ داده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه دوم باز هم به مساله چهارصد بستر توجه کرده زیر کلیشه سخن ماندگار ، عنوان داده که از چهارصد بستر به ساده گی نگذرید .
به نوشته این روزنامه با گذشت هرروز رویداد چهارصد بستر ابعاد تازه تری می یابد و این ابعاد نشان میدهدکه این کشور به سان یک کشور بی صاحب محل تطبیق پروژه های ویرانگر شده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده اتس.
اما روزنامه مدنیت برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان از معاشقه تا مقاطعه افول یک اقتدار نزدیک است ؟ آغازکرده و درمطلب دیگر زیر عنوان سرطان خشونت علیه زنان نوشته دادستانی در مورد منع خشونت علیه زنان گفته است قتل و خشونت زنان درسال 1395 نسبت به سال گذشته درکشور افزایش یافته است به گفته این نهاد درطول سال جاری دو هزارو 442 قضیه خشونت علیه زنان را بررسی کرده که بیش تر آن ها در ولایت های هرات و کابل ثبت شده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه اول مطلبی را زیر عنوان 2016 بدترین سال برای کودکان سوریه را نشر کرده است.
مدنیت در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان مجلس برای استیضاح سران نهادهای امنیتی یک امضاء کم آورد آغاز کرده و در همین صفحه خبر داده که در انفجار دیروز کابل یک تن کشته و 19 تن زخمی شدند.
این روزنامه نیز به ابعاد گسترده ای حادثه فاجعه بار چهارصد بستر توجه کرده است زیر عنوان ابعاد تازه حمله برچهارصد بستر دو داکتر کار آموز هم درقتل عام چهارصد بستر سهم داشتند به این موضوع پرداخته است .
هشت جزئیات بیشتر دراین باره را درصفحه هفتم نوشته است.
اختلاف های کشنده درون دولت عنوان مطلب دیگری میباشدکه این روزنامه درصفحه اول نشر کرده است .
هشت صبح درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.

کابل باختر 23 حوت
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار و گزارشهای را درباره رویداد های جاری منطقه و جهان نشر کرده اند.
روزنامه انصار برگ نخست با مطلبی زیرعنوان ، تعیینات جدید وکلیدی درچارچوب ادارات افغانستان آغاز  کرده  ودرمطلب دیگر به رشد اقتصادی افغانستان درسال 1395 توجه کرده زیرعنوان ، افغانستان درسال 1395 دو در صد رشد اقتصادی داشته است پرداخته و درمطلب دیگر زیرعنوان ، نشانه های تغییر در راهبرد امریکا دلایل به بن بست رسیدن راهبرد امریکا در افغانستان نوشته است .
بانزدیک شدن به فصل گرمانیروهای امنیتی افغان با دشواری های بیشتری نیز برای مقابله با طالبان و دیگر گروه های شورشی مواجه خواهند شد که دلیل اصلی آن را می بایست در عمل نکردن کامل امریکا و ناتو به تعهدات خود درتجهیز و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان ومقابله پاکستان به منظور عدم حمایت از گروه های شورشی عنوان .
یکی از اهداف اصلی امریکا از ورود به طولانی ترین جنگ تاریخ این کشور در افغانستان آن بود که بتواند  با شکست طالبان  وایجاد امنیت و دموکراسی درافغانستان ،  کشورمان را به الگوی برای گسترش صلح  ودموکراسی درمنطقه با هدف تثبیت استقرار هژمونی امریکا در خاورمیانه پس از پایان جنگ سرد تبدیل کند.
روزنامه ادامه آن را در صفحه دوم نوشته اما درصفحه اول خبرداده که کارساختمان هفت وزارت خانه در دارالامان آغاز می شود.
به نوشته این روزنامه : نیلوفر لنگر سخنگوی وزارت شهر سازی ومسکن می گوید که بزرگترین دست اورد سال 95 وزارت شهر سازی انتقال پروژه های ساختمانی وزارت خانه ها به وزارت شهر سازی بوده است.
سخنگوی وزارت شهر سازی ومسکن دیروز " یکشنبه 22حوت " طی نشست مشترک خبری درکابل ، گزارش های کاری یک ساله آن وزارت را ارائه کرد.
نیلوفر لنگر افزود : وزارت شهر سازی تا هنوز 446 پروژه ساختمان سازی وزارت ها را دریافت کرده که 6/71 ملیون هزینه دارد .
لنگر اضافه کرد که 3/20 ملیون دالر به حساب وزارت شهرسازی وارد گردیده و 300 پروژه دیگر در سطح تدارکاتی قرار دارد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه اول از قول نماینده سازمان ملل در افغانستان عنوان کرده : مذاکرات تنها راه حل ایجاد صلح در افغانستان است.
روزنامه انصار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه مدنیت برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان چهار چهره شایسته آغاز کرده و درمطلب دیگر زیرعنوان مبارزه با فساد اداری اولویت اتحادیه اروپا نوشته است فرانس مایکل میلبین سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان روز یکشنبه 22 حوت درکابل اعلام کرد که در سال 2017 کار زایی گیری فساد به خصوص در نهادها ی امنیتی ، قضایی واستخراج غیر قانونی معادن در اولویت برنامه های ماخواهد بود.
روزنامه  به همین ترتیب ادامه داده است واین روزنامه  در صفحه دوم زیر عنوان سالی پرچالش وپردست آورد برای و زارت احیا  وانکشاف دهات  نشر کرده است.
مکاتب افغان ترک در 22 سال فعالیت خویش ، مرتکب کوچک ترین تخلف وتخطی نشده اند را درصفحه سوم نشر کرده است روزنامه  مدنیت در صفحه های دیگر دنبال مطالب شده است اما روزنامه آرمان ملی در برگ نخست خبرداده که اختلافات رئیس جمهور غنی با داکتر عبدالله عبدالله کاهش یافته و آنها باهم کنار آمده اند.
این روزنامه  درمطلب دیگر زیرعنوان ، ادارات اصلاحات داری فساد خانه یی بیش نبود ! به این موضوع پرداخته است ارمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.

کابل باختر/ 23/ حوت
وزارت اطلاعات وفرهنگ به منظور حفظ ساحات و آثار باستانی تفاهمنامه را با وزارت های احیا وانکشاف دهات ، شهرسازی و مسکن امضاء نمود.
مفسر آژانس باختر مینگارد : افغانستان از زمره کهن ترین کشورهای جهان است وموجودیت ساحات باستانی درکشور و موجودیت صدها اثر تاریخی و باستانی حکایه از گذشته پربار، فرهنگ عالی ، سلحشوری ، مدنیت و تمدن های می نماید که این کشور دروجود آریانا ، خراسان و افغانستان شاهد آن بوده است . هویت امروز افغانستان با گذشته پربار آن گره خورده است مگر با تاسف ساحات باستانی و آثار عتیقه این کشور نه تنها با تهدید بل با خطر نابودی مواجه است . درکنار آنکه جنگ و نا امنی بسیاری از ساحات باستانی و آثار قدیمی ما را نابود ساخت ، در ادامه ناامنی ها و وجود این پدیده های ناهنجار ، هنوزهم ساحات باستانی و آثار عتیقه ما با تهدید مواجه است قاچاق آثار باستانی و دیدگاه مغرضانه شماری از کشورهای بیرونی و همسایه که در پی دزدی هویت وآثار باستانی افغانستان اند زمینه قاچاق و سود جویی های را برای افراد منفعت طلب که از ارزش ملی ، فرهنگ و دانش چیزی نمیدانند مساعد ساخته است.
طی سالهای اخیر مانه تنها شاهد تخریب و ویرانی شماری زیادی از ساحات باستانی و آثار قدیمی خود بوده ایم، حفریات غیر قانونی و غیر معیاری به بسیاری از این گونه ساحات و آثار صدمه رسانیده است که میتواند در تعریف هویت و گذشته پربار افغانستان مشکلات ایجادکند و حکایه از مدینت های کهن درافغانستان را بگیرد.
ساحات باستانی و آثار عتیقه جز میراث های فرهنگی کشور بوده و برای افغانها تعریفی از منافع ملی است که باید نسبت به حراست و حفاظت از آن محتاط و جدی بود و نگذاشت تا دستان بیگانه و سود جو به آن برسد.
این مساله برای رهبری حکومت وحدت ملی ووزارت اطلاعات وفرهنگ قابل درک است و تلاش های زیادی وجود دارد تا ساحات و آثار باستانی از گزند حوادث حفظ گردد و برای تحقق این امر از امکان و فرصت استفاده میشود.
روی همین اصل است که وزارت اطلاعات وفرهنگ روز گذشته تفاهمنامه همکاری را غرض حفاظت از ساحات وآثار باستانی با وزارت های احیا و انکشاف دهات، شهر سازی و مسکن امضاء کرد که به موجب آن وزارت شهر سازی و مسکن کار بازسازی آثار باستانی بخصوص مساجد قدیمی و زیارتگاه ها را تحت نظر متخصصان باستان شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ به عهده می گیرد و هنگام توسعه مناطق شهری و یا ساخت وساز، چگونگی کار درساحات باستانی مد نظر خواهد داشت و با احتیاط عمل خواهد کرد.
به همین ترتیب وزارت اطلاعات وفرهنگ غرض جلب همکاری مردم از امکانات وزارت احیا و انکشاف دهات سود خواهد برد . زیرا این وزارت با موجودیت سی و پنج هزار شورای مردمی میتواند ممد خوبی برای وزارت اطلاعات وفرهنگ برای جلب همکاری مردم برای حفظ ساحات و آثارباستانی باشد .
این درحالیست که وزارت اطلاعات وفرهنگ قبلاً دروجود پنجصد شورای ولسوالی همکاری مردمی را برای حفاظت این ساحات و این آثار جلب نموده است.
حلقات اکادمیک و فرهنگی کشور از اقدام اخیر وزارت اطلاعات وفرهنگ استقبال نموده تاکید براین دارند که این وزارت باید ساحه کار اش را با نهاد های دیگر چون سکتور امنیتی ودفاعی ، معادن و صنایع ، زراعت و آبیاری ... نیز توسعه بخشد تا نیروهای امنیتی و دفاعی حین منازعات ودرگیری های نظامی به ساحات وآثار باستانی توجه بیشتر نمایند تا به آنها آسیب نرسد، همچنان حین استخراج معادن و کاردر مزارع ، ساحات و آثار باستانی مدنظر باشد .
به همین ترتیب برای مخالفان مسلح که خود را افغان و مدافع این کشور قلمداد میکند ضروری است تا در حفظ ساحات وآثار باستانی به عنوان میراث گذشته توجه داشته باشد و مانع دستبرد به آنها شوند درغیر آن بشریت آنها را چنان که درتخریب و نابودی بت های بامیان صلصال وشمامه مقصر و محکوم کرد در تخریب وویرانی سایر آثار نیز ملامت و تاریخ آنها نفرین خواهدکرد.
حفظ و نگهداری از آثار باستانی و ساحات تاریخی یک وجیبه ملی و دینی است که باید مکلفیت ها ووجایب خود را درقبال آن دریافت ورعایت نمود . 

کابل باختر/ 22/ حوت
حمله تروریستی هفته قبل بریک شفاخانه درساحه وزیرمحمد اکبرخان کابل که با فاجعه انسانی همراه بود، سوالاتی زیادی را نزد مردم خلق نموده وانتظار این است تامسوولان پاسخ روشن دهند.
مفسر آژانس باختر مینگارد : روز چهارشنبه یکی از شفاخانه های کابل شاهد شنیع ترین حمله تروریستی بود، حمله یی که به قیمت جان بهترین فرزندان این کشور تمام شد.
این حادثه گروه تروریستی داعش مسوولیت این حمله را به عهده گرفت وباردیگر خود را دربرابر بشریت شرمسار ساخت سوالاتی زیادی نزد مردم درخصوص چگونگی این حمله به وجود آورده که مسوولان باید به آن بپردازند و پاسخ گویند.
طی چند روز که از این حادثه میگذرد زوا یایی تاریک این حادثه شنیع درحال روشن شدن است و اخباری وجود داردکه فرد یا افراد نفوذی گروه های تروریستی دراین حمله نقش اساسی وکلیدی داشته اند.
شاهدان عینی حرف های زیادی را دراین خصوص بیان داشته اند که به گونه مثال آنها میگویند، درحالیکه مهاجمان به حملات شان درداخل شفاخانه آغاز کرده بودند انفجاری دربیرون از ساختمان رخ داد و چنین وانمود گردید که گویا حمله انتحاری صورت گرفت.
شاهدان عینی و شماری از آگاهان سیاسی نام داکتری را به زبان آورده اند که همکار داعش بود به اتهام فعالیت های هراس افگنانه در قندهار زندانی شده بود مگر بعداً به شفاخانه سردار محمد داوود خان مقرر میگردد.
چگونگی این حمله وگفته های شاهدان عینی، مردم را کنجکاو ساخته است مردم مطرح میسازند که مهاجمان چگونه به داخل شفاخانه نفوذ کردند.
مردم مطرح میسازند مهاجمان که حداقل تا هفت ساعت با نیروهای امنیتی درداخل ساختمان درگیر بودند این همه سازو برگ جنگی را ازکجا کردند ؟ آنها می پرسند که کدام شخصی بوده که مهاجمان نابلد را به حساس ترین بخش های شفاخانه رهنمایی کرده است و بالاخره آنها مطرح میکنند که کدام وجدان ناسالم عامل چنین یک توطیه و برنامه بوده است که سیاه ترین عمل را در کارنامه های گروه های هراس افگن ثبت نمود . درحالیکه سکوت نمیتواند پاسخ سوالات باشد و مردم را قناعت دهد.
مردم از زعامت کشور میخواهند که دراین خصوص از سرعت عمل کارگیرند ایجاد کمیسیون یک حرف تکراری است ما درگذشته نیز شاهد ایجاد کمیسیون های در خصوص حوادث مشابه بوده ایم مگر کمتر نتیجه گرفته ایم .
با شماری زیادی از شهروندان کشور که صحبت شد آنها ازمسوولان درجه یک نظام میخواهند تا با ایجاد یک کمیته اضطراری و یک هیئت با صلاحیت درخصوص حادثه اخیر بررسی صورت گیرد و عاملان این جنایت شناسایی و دریک محکمه ویژه محاکمه گردند.
پروسه طویل تامین عدالت که اکنون درکشور رایج است دردی را دوا نمیکند باید هرچه زودتر این جنایتکاران به سزای اعمال شان برسند فقط تامین عدالت سریع و صریح میتواند پاسخ سوالات مردم باشد .

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL