03 حوت 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

خودکفایی زراعتی قدم نخست توسعه و صنعتی شدن کشور است

خودکفایی زراعتی قدم نخست توسعه و صنعتی شدن کشور است

کابل باختر 3 حوت به سلسلۀ نظارت از روند کار وزارت‌خانه‌ها...

از روز زبان مادری گرامیداشت به عمل آمد

از روز زبان مادری گرامیداشت به عمل آمد

کابل باختر 3 حوت از روز جهانی زبان مادری امروز از...

رئیس جمهورغنی با شماری از سناتوران امریکایی دیدار کرد

رئیس جمهورغنی با شماری از سناتوران امریکایی دیدار کرد

کابل باختر 3 حوت محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، امروز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 20/ جدی
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث پیرامون اوضاع سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار و گزارشهای را درباره رویدادهای منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه عدالت و توسعه برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان افغانستان هفتمین کشور خطرناک دنیا درسال 2017 آغاز کرده و جزئیات دراین باره را درصفحه سوم نوشته اما درصفحه اول زیر عنوان روابط افغانستان و امریکا دردوره کاری ترامپ بهتر میشود نوشته وزارت خارجه کشور اعلام کرده است که حکمت خلیل کرزی معین سیاسی این وزارت با توماس شنن معاون وزارت خارجه امریکا روی موضوعات مختلف از جمله روابط دوکشور بحث و تبادل نظر کردند آقای حکمت کرزی گفته است روابط افغانستان با اداره رییس جمهور اوباما درخوبترین سطح همکاری قرار داشته و باورمندم که این مناسبات با اداره جدید رییس جمهور دونالدترامپ نیز درعالی ترین سطح قرارخواهد داشت .
روزنامه عدالت و توسعه ادامه این مطلب را درصفحه دوم نوشته درهمین مطلب دیگری را زیر عنوان قتل عام یکاولنگ درد تاریخی و مظلومیت یک قوم نشر کرده است.
این روزنامه همچنان ازکشته شدن دو قوماندان ارشد شبکه حقانی درولایت ننگرهار خبرداده و درهمین صفحه نوشته که مسابقات فوتسال زنان درکابل آغازگردید.
روزنامه عدالت وتوسعه درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان یکصدو پنج هزار بی جا شده نیازمندکمک های زمستانی اند آغاز کرده و درهمین صفحه مطلبی را زیر عنوان چه کسی مقصد است نشر نموده است هشت صبح درصفحه دوم زیر عنوان الگوسازی مثبت نوشته شروع کار اعمار جاده ای که دره صوف را به یکاولنگ وصل میکند خبرخوش است مردم مناطق مرکزی هم چنان انتظار دارند که حکومت هرچه زودتر پروژه اتصال بامیان را به هرات را نیز تطبیق کند و انزوای که طبیعت برمناطق مرکزی تحمیل کرده است بکشند رییس جمهور بارها گفته است درشکستن زندان طبیعی مناطق مرکزی ازهیچ تلاشی دریغ نمی کند انتظارعموم این است که دولت هرچه زودتر به این تعهداتش عمل کند .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر خبرداده که قرار داد طرح و دیزاین پلان شهری کابل منظور شد .
هشت صبح درصفحه دوم همچنان خبرداده که سرکت حلقوی دروازه های بدخشان امسال تکمیل میگردد . این روزنامه درصفحه سوم از قول وزیرامورشهرسازی ومسکن عنوان کرده که به دومیلیون واحد مسکونی جدید ضرورت داریم .
روزنامه هشت صبح درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه آرمان ملی درصفحه اول زیر عنوان بینوایان رادستگیری وکمک کنید  نوشته پس از روزهای نسبتاً گرم زمستان اینکه روزهای سردی فرارسیده است پیشبینی اداره هواشناسی حاکیست که درچند روزآینده هوا به ویژه شبانه سرد تر میشود دراین حالت مردم بیشتر باید مواظب خود باشد .
درچنین وضعیتی جامعه گرفتار تفاوت های شدیدی می باشد که مواجه با آن دل سختی می طلبد این تفاوت ها درگرفتاری خانواده ها به فقر اقتصادی و اعتیاد عدیده یی از جوانان به مواد مخدر نماد حضور پیدا می کند و پدیده ایست که به زودی نمی توان آن را درمان کرد .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه از قول برخی از نمایندگان مجلس نوشته که مردم مناطق مرکزی مسلح شود.
15 مکتب درقندهار مسدود گردید عنوان مطلب دیگری میباشدکه این روزنامه درصفحه اول نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است. 

کابل باختر 19 جدی
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومت درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند  ونیز اخبار وگزارشهای را در باره رویداد های جاری منطقه وجهان رانشر کرده اند.
روزنامه مدنیت دربرگ نخست به نتایج نظر سنجی خانه آزادی توجه کرده وزیرعنوان77 در صد مردم عملکرد نیروهای امنیتی در برابر طالبان موفق دانسته اند ، نوشته : خانه آزاری افغانستان ، طبق سلسله فعالیت های گذشته که در راستای تهیه گزارش های تحقیقی وانجام نظر سنجی فعالیت  می کرد ، این بار نیز نظرسنجی درمورد عملکرد حکومت و حدت ملی از دیدگاه مردم را در شش زون کشور انجام داده است .
نتیجه این نظر سنجی روز شنبه 18 جدی ساعت 10 وتیم طی کنفرانسی خبری بارسانه ها شریک شد .
تعداد کل افراد شرکت کننده در این نظر سنجی 3011 نفر بوده اند که 59 درصد آن ها را مردان و 9/40 درصد را زنان شامل می شو ند به لحاظ سن 1/69 درصد پاسخ دهندگان در رده سنی بین 18 تا 30 سال و 9/22 در صدهم در رده سنی 30 الی 50 سال بودند . بیشترین پاسخ دهندگان را افرادی دارای مدرک لیسانس تشکیل میدهد ، یعنی 8/33 درصد اشتراک کنندهگان دارای مدرک لیسانس اند .
روزنامه  به همین ترتیب ادامه داده وبازهم این روزنامه درمطلب دیگر زیر عنوان ؛ مردم و امید به آینده بهتر ، به این مساله پرداخته ونوشته ، درنظر سنجی که از سوی خانه آزاد صورت گرفته ،مردم  از کار کردنیروهای امنیتی تجهیز این  نیرو ، تلاش های اقتصادی درجهت توسعه چون احداث بندسلما درغرب کشور وهمچنین از عقد تفاهم نامه های  مربوط به ترانزیت حمایت کرده اند این حمایت نشان میدهد که مردم از تلاش ها وبرنامه های دولت در راستای ترسیم یک آینده بهتر برای این سرزمین حمایت می کند.
نکته جالب این نظر سنجی از سوی خانه آزادی افغانستان یک نهاد تحقیق کننده است این می باشد که شرکت کنندگان به صورت بسیار واضح در رابطه به بسیاری از کارکرد دولت درعرصه های مختلف نظر داده اند.
نبود اقناع نظر یه دهندگان به برخی از سیاست گذار های دولت درعرصه های دیپلماتیک و به خصوص درعرصه تامین روابط با برخی از کشور های  همسایه نشان میدهد  که نظر دهندگان  تلاش کرده اند حرف اول خویش را با پرسش کنندگان واز طریق پرسش کننده گان با جامعه  درمیان بگذارند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درهمین صفحه خبرداده که فروش مرگ موش درغور منع شد .
روزنامه مدنیت درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
اما روزنامه  درصفحه اول عنوان کرده : محکومیت یک پارچه کشتار هزاره های معدنچی ، محقق : مردم هوشیار اند را نشر کرده ودرهمین صفحه این روزنامه  نیز به نتایج نظر سنجی تازه خانه آزادی زیرعنوان ، خیانت مردم از حکومت وحدت ملی بیشتر از حکومت پیشین است توجه کرده مطلبی را نشر کرده است .
ماندگار  درصفحه دو زیرعنوان افغانستان وجنجال های تازه نوشته : در حالی که کابل درگیر جنجال های داخلی خود است رئیس جمهوری و وزیر خارجه امریکا در آخرین روزهای کاری خود یک بار دیگر به مسایل افغانستان توجه نشان داده اند بارک اوباما رئیس جمهور فعلی امریکا در دیدار با نظامیان کشوز از افغانستان به عنوان ماموریت استراتیژیک یاد کرد و گفت تهدید تروریزم از این کشور هنوزهم پابرجاست .
درهمین حال  وزیرخارجه امریکا در آخرین سخنانش درین سمت گفته است که امریکا با پادرمیانی میان تیم های انتخاباتی در افغانستان وکمک در ایجاد دولت و حدت ملی از به و جود آمدن یک بحران دیگر دراین کشور جلوگیری کرده است .
روز نامه   به همین ترتیب ادامه داده ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
اما روزنامه  آرمان ملی درصفحه اول از تکمیل 27 پروژه توسعه یی درولایت بادغیس خبرداده درهمین صفحه ازقول فوزیه کوفی عضو مجلس نماینده گان آورده است : قانون اساسی زمینه را برای  اعضا قدرت فراهم کرده است .
داعش ! در ا فغانستان  شعیه وسنی باهم  برادر اند عنوان  مطلب دیگری می باشد این روزنامه  درصفحه اول نشر کرده است .
آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بشتر شده است .

کابل باختر/ 18/ جدی
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته و نیز اخبار و گزارشهای را درباره رویداد های سیاسی منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه افغانستان ما برگ نخست با مطلبی از قول ، بارک اوباما هیچگاه اجازه نمی دهیم که افغانستان به لانه تروریستان تبدیل شود.
آغاز کرده و نوشته بارک اوباما رییس جمهور امریکا میگویدکه آنها هیچ وقت اجازه نخواهنددادکه افغانستان یکبار دیگر به لانه مصئوون تروریستان مبدل گردد.
اوباما این اظهارات را درسخنراین اخیر خود به نیروهای مسلح امریکا ابراز داشته است.
قرار است که مراسم تحلیف دونالد ترامپ رییس جمهور جدید امریکا به تاریخ 21 جنوری سال جاری میلادی برگزار گردد ووظیفه جدید خود را آغازکند.
او افزودکه شماری از سربازان امریکایی برای این درافغانستان حضور خواهند داشت که این کشور یکبار دیگر به لانه تروریستان مبدل شود.
به گفته اوباما نیروهایش فعلاً یک ماموریت محدود درمبارزه علیه تروریزم و آموزش نیروهای افغان را درافغانستان انجام میدهند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر ازقول ناتو عنوان کرده کشور های منطقه وجهان باید صلح افغانستان را مورد احترام وحمایت قرار دهند.
این روزنامه درمطلب دیگر ازقول محمد اشرف غنی رییس جمهور اسلامی افغانستان عنوان کرده بعداز این مدالی به نام قانون اساسی نیز درنظر گرفته میشود.
روزنامه افغانستان ما درمطلب دیگر از قول ارشد یکی از سخنگویان حزب اسلامی حکمتیار عنوان کرده تعزیرات برداشته شود یا نشود حکمتیار به کابل آمدنی است به نوشته این روزنامه حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می گوید رهبر این حزب برای آمدن به کابل نیاز به ویزه واجازه کشور دیگری ندارد.
این حزب میگوید اگر نام رهبر این حزب از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف هم نشود درصورت همکاری حکومت حکمتیار به کابل خواهد آمد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه اول درکنار سایر مطالب ازقول سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری آورده است رسانه ها منافع ملی را رعایت کنند همچنان این روزنامه درمطلب دیگر ازقول وزیر خارجه امریکا آورده است حکومت افغانستان امید ها برای آینده خوب را زنده نگهداشته است.
امریکا پسر اسامه بن لادن را درفهرست سیاه تروریزم قرارداد عنوان مطلب دیگری باشد که این روزنامه درصفحه اول نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح درصفحه اول زیر عنوان اعتماد سازی شرط مذاکره نوشته باورمسلط درکابل این است که ارتش پاکستان درزمستان پشت میز مذاکره می آید و در بهار به تماشای جنگ دولت افغانستان با طالبان می نشیند .
هرکشوری که بین افغانستان و پاکستان میانجی گری میکند باید باورمسلط درکابل را مد نظر داشته باشد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه از قول یکی از سخنگویان کاخ سفید عنوان کرده هدف امریکا درافغانستان تقویت نیروهای مسلح افغان است .
این روزنامه ادامه مطلب فوق را درصفحه دوم نوشته است هفته قانون اساسی عنوان مطلب دیگری باشد که این روزنامه درصفحه دوم پیرامون آن نوشته است.
این روزنامه درصفحه سوم از قول بانوی اول کشور آورده کشورهای جهان افغانستان را بستر رقابت های تسلیحاتی و اقتصادی شان نسازند.
روزنامه هشت صبح درصفحه دوم از قول داکتر عبدالله عبدالله عنوان کرده عملیات زمستانی درکندز ادامه دارد.مروری به نشرات برخی از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت
کابل باختر/ 18/ جدی
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته و نیز اخبار و گزارشهای را درباره رویداد های سیاسی منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه افغانستان ما برگ نخست با مطلبی از قول ، بارک اوباما هیچگاه اجازه نمی دهیم که افغانستان به لانه تروریستان تبدیل شود.
آغاز کرده و نوشته بارک اوباما رییس جمهور امریکا میگویدکه آنها هیچ وقت اجازه نخواهنددادکه افغانستان یکبار دیگر به لانه مصئوون تروریستان مبدل گردد.
اوباما این اظهارات را درسخنراین اخیر خود به نیروهای مسلح امریکا ابراز داشته است.
قرار است که مراسم تحلیف دونالد ترامپ رییس جمهور جدید امریکا به تاریخ 21 جنوری سال جاری میلادی برگزار گردد ووظیفه جدید خود را آغازکند.
او افزودکه شماری از سربازان امریکایی برای این درافغانستان حضور خواهند داشت که این کشور یکبار دیگر به لانه تروریستان مبدل شود.
به گفته اوباما نیروهایش فعلاً یک ماموریت محدود درمبارزه علیه تروریزم و آموزش نیروهای افغان را درافغانستان انجام میدهند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر ازقول ناتو عنوان کرده کشور های منطقه وجهان باید صلح افغانستان را مورد احترام وحمایت قرار دهند.
این روزنامه درمطلب دیگر ازقول محمد اشرف غنی رییس جمهور اسلامی افغانستان عنوان کرده بعداز این مدالی به نام قانون اساسی نیز درنظر گرفته میشود.
روزنامه افغانستان ما درمطلب دیگر از قول ارشد یکی از سخنگویان حزب اسلامی حکمتیار عنوان کرده تعزیرات برداشته شود یا نشود حکمتیار به کابل آمدنی است به نوشته این روزنامه حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می گوید رهبر این حزب برای آمدن به کابل نیاز به ویزه واجازه کشور دیگری ندارد.
این حزب میگوید اگر نام رهبر این حزب از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف هم نشود درصورت همکاری حکومت حکمتیار به کابل خواهد آمد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه اول درکنار سایر مطالب ازقول سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری آورده است رسانه ها منافع ملی را رعایت کنند همچنان این روزنامه درمطلب دیگر ازقول وزیر خارجه امریکا آورده است حکومت افغانستان امید ها برای آینده خوب را زنده نگهداشته است.
امریکا پسر اسامه بن لادن را درفهرست سیاه تروریزم قرارداد عنوان مطلب دیگری باشد که این روزنامه درصفحه اول نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح درصفحه اول زیر عنوان اعتماد سازی شرط مذاکره نوشته باورمسلط درکابل این است که ارتش پاکستان درزمستان پشت میز مذاکره می آید و در بهار به تماشای جنگ دولت افغانستان با طالبان می نشیند .
هرکشوری که بین افغانستان و پاکستان میانجی گری میکند باید باورمسلط درکابل را مد نظر داشته باشد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه از قول یکی از سخنگویان کاخ سفید عنوان کرده هدف امریکا درافغانستان تقویت نیروهای مسلح افغان است .
این روزنامه ادامه مطلب فوق را درصفحه دوم نوشته است هفته قانون اساسی عنوان مطلب دیگری باشد که این روزنامه درصفحه دوم پیرامون آن نوشته است.
این روزنامه درصفحه سوم از قول بانوی اول کشور آورده کشورهای جهان افغانستان را بستر رقابت های تسلیحاتی و اقتصادی شان نسازند.
روزنامه هشت صبح درصفحه دوم از قول داکتر عبدالله عبدالله عنوان کرده عملیات زمستانی درکندز ادامه دارد.
دوهلیکوپتر نیروهای آلمانی هدف حمله قرار گرفتند عنوان مطلب دیگری باشد که این روزنامه درصفحه دوم زیر آن نوشته ، هشت صبح در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ماندگار درصفحه اول از قول معترضان درکابل عنوان کرده از عدم توزیع عادلانه برق و فساد برشنا به ستوه آمده ایم .
قانون اساسی افغانستان مطابق زمان نسبت عنوان  مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه اول به نشرآن اقدام کرده است.
روزنامه ماندگار درصفحه اول و دیگر صفحه دنبال مطالب بیشتر شده است. 

دوهلیکوپتر نیروهای آلمانی هدف حمله قرار گرفتند عنوان مطلب دیگری باشد که این روزنامه درصفحه دوم زیر آن نوشته ، هشت صبح در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ماندگار درصفحه اول از قول معترضان درکابل عنوان کرده از عدم توزیع عادلانه برق و فساد برشنا به ستوه آمده ایم .
قانون اساسی افغانستان مطابق زمان نسبت عنوان  مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه اول به نشرآن اقدام کرده است.
روزنامه ماندگار درصفحه اول و دیگر صفحه دنبال مطالب بیشتر شده است. 
 

کابل باختر/ 18/ جدی
قانون اساسی ، عالی ترین سند حقوقی دولت بوده که مکلفیت ها، وجایب و امتیازات دولت درقبال مردم و مردم درقبال دولت را مشخص میسازد.
مفسر آژانس باختر مینگارد: 14 تا 21 جدی درافغانستان به عنوان هفته تجلیل از قانون اساسی نامگذاری شده و درج تقویم کشور شده است.
قانون اساسی مادر قوانین بوده که سایر قوانین دیگر درسایه و تاثیرآن تدوین میابد مطابق قانون اساسی کشور ، حاکمیت ملی به ملت تعلق دارد و مردم مرجع قدرت اند . دراین قانون تنوع فرهنگی قومی ، مذهبی و اجتماعی ، احترام به حقوق بشری ، مصونیت شهروندی ، فعالیت های سیاسی و مدنی اتباع تضمین گردیده ، مکلفیت وجایب و امتیازات دولت درقبال ملت ، ملت درقبال دولت تسجیل یافته است.
حقوق دانان کشور ومنطقه ، قانون اساسی افغانستان را جامعه ترین قانون درسطح کشور های منطقه میدانند ودرصورتیکه راه تطبیق را به گونه یی مطلوب و کلی به روی خود باز کند، مردم سالاری و دموکراسی باارزش های واقعی آن مالک سرنوشت این کشور خواهد بود.
چنانچه رییس جمهور غنی در مراسم ویژه که به مناسبت آغاز هفته تجلیل از قانون اساسی درکابل برگذار شده بود تاکید کرد( حکومت مابه پایه های مردم سالاری و آراء آنها استوار است ... و صاحبان اصلی قدرت درافغانستان مردم آن اند.)
مردم افغانستان درطول سالهای اخیر از اقدامات دولت درخصوص نهادینه شان قانون و ایجاد یک حکومت مردم سالار و قانون محور استقبال میکنند برگذاری چند دور انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی ایجادرسانه های آزاد ، گسترش فعالیت های مدنی ایجاداحزاب سیاسی ... نمونه یی از قانون پذیری و قانون محوری درافغانستان است مگر این نمیتواند آخر کار باشد . با آن که دولت و نهادهای وابسته به آن کوشیده تا قانون محوری درکشور گسترش یابد مگر تخطی از قانون، فرار از قانون ودرحالات هم تعریف قانون به گونه یی سلیقوی یک مشکل حاد در برابر ایجاد یک نظام مردم سالاراست در افغانستان مناطق زیادی وجود دارد که درسایه  فعالیت مخالفان مسلح، موجودیت زورگویان محلی و استفاده جویان ، قانون نتوانسته جایگاه خود را پیدا نماید بل موجودیت چنین یک وضعیت حکومتداری خوب و رویا ایجاد حکومت مردم سالار را با چالش های مواجه ساخته است.
یکی از مولفه های دموکراسی درجوامع، رعایت قانون است و این گفته معروف که (هرکی خود را اصلاح کرد جامعه اصلاح است) زمانی تحقق یافته میتواندکه ما از قانون یک تعریف جامع در پرتو منافع کلی داشته باشیم اگر قانون را رعایت کنیم ودیگران را به رعایت آن متوجه سازیم متیوانیم یک جامعه مرفع و دور از دغدغه ها داشته باشیم درحالیکه عدم رعایت قانون ما را به سوی هرج و مرج به پیش خواهد برد ، مشکل که امروز دربسا ازمناطق افغانستان وجود دارد زیرا قانون دردست باند های مسلح و زور گویان محلی قرار دارد و مردم میخواهند تا این گفته های رهبران کشور که میگویند ( حکومت مابر پایه های مردم سالاری و آرای آنها استوار است وکسی نمیتواند بازور شمشیر و تفنگ قدرت را تصاحب کند .) تحقق یابد و زورگویی با تفنگ خاتمه باید عادات بد جای شان را به فرهنگ قانون پذیری تبدیل نماید تا عزت احترام به کرامت انسانی ، مساوات اجتماعی تامین و از تبعیض جلوگیری شده باشد.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL