05 حمل 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

زخم برداشتن چهارکودک درماین گذاری طالبان

زخم برداشتن چهارکودک درماین گذاری طالبان

شهرلشکرگاه 5 حمل باختر چهارکودک درنتیجه انفجارماین درولایت هلمند زخم برداشتند. این...

برگزاری یک گفتمان جوانان افغانستان درمورد فساد اداری

برگزاری یک گفتمان جوانان افغانستان درمورد فساد اداری

شهرهرات 5 حمل باختر بزرگترین گفتمان ملی جوانان افغانستان در مورد...

ادامه راکت پراگنی های نظامیان پاکستانی بربخش هایی ازشرق افغانستان

ادامه راکت پراگنی های نظامیان پاکستانی بربخش هایی ازشرق افغانستان

شهراسعد آباد 5 حمل باختر حمله های راکتی و توپ خانه...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر 23 دلو
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که بدسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی در کشور پرداخته اند ونیز اخبار و گزارش های را درباره رویداد های جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه آرمان ملی دربرگ نخست خبرداده که یازده کارخانه جدید صنعتی درهرات به فعالیت آغاز کرده است.
به نوشته این روزنامه : یازده کار خانه جدید صنعتی درسال جاری درهرات به فعالیت آغاز کرده اند که حدود دوهزار نفر درآنان مشغول کار شدند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر زیرعنوان پاکستان لانه هایامن هراس افگنان است ، روابط واشنگتن اسلام آباد بازنگری شود ، نوشته : جان مک نیکلوسن فرمانده عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان می گویدافغانستان در نبرد با طالبان ودیگر گروه های  هراس افگن به بن بست رسیده و برای واشنگتن این بن بست نیاز به هزاران سه بادیگر امریکا نیست.
به گفته فرمانده عمومی ناتو شبکه حقانی ودیگر گروه های هراس افگن تاکنون درپاکستان لانه های امن دارند وباید واشنگتن در روابط اش با اسلام آباد تجدید نظر کند.
روزنامه  آرمان ملی درمطلب دیگر زیر عنوان تروریستان می خواهند  با حمله به محاکم ، جلو اعدام " انس حقانی " را بگیرند نوشته ، رئیس پیشین امنیت ملی می گوید که حملات تروریستی برکار مندان محاکم ودادگاه  عالی با همکاری ستون  پنجمی ها به هدف  جلوگیری از اعدام انس حقانی برادر رهبر شبکه حقانی صورت می گیرد.
روزنامه  به همین ترتیب ادامه داده مطلبی را زیرعنوان افغانستان میدان بازی خونین ! درهمین صفحه نشر کرده است روزنامه آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است به همین ترتیب روزنامه  هشت صبح در صفحه اول از قول جنرال نیکلسون که به سنای امریکا گفته ، آورده است برای شکستن بن بست جنگ درافغانستان به نیروی بیشتر نیاز داریم .
این روزنامه  ادامه این مطلب را درصفحه دوم نوشته اما  در صفحه اول زیرعنوان ، سازمان دهنده ا صلی حملات دهمزنگ ومسجد باقرالعلوم کشته شد نوشته : دفتر ریاست جمهوری می گوید که قاری منیب از فرمانده هان برجسته ی گروه داعش وسازمانده حملات دوم اسد در دهمزنگ ونیز حمله ها برمسجد باقرالعلوم و کارمندان نیپالی یک شرکت خصوصی درکابل درحمله ای از سوی نیروهای امنیتی داخلی به همکاری نیروهای  ماموریت حمایت قاطع در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار به قتل رسیده است روزنامه به همین ترتیب ادامه د ارده درمطلب دیگر به جوابیه دفتر معاون اول ریاست جمهوری به مقاله درجانشینان احتمالی معاون ا ول پرداخته است .
دشواری بحران امنیتی عنوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامه زیر آن آورده است سخنان  فرمانده بر حال نیروهای امریکایی وناتو نگارنده  را به یاد گزارش جنرال مک کرستال فرمانده نیروهای امریکایی وناتو درسال 2009 انداخت در آن زمان که تازه بارک اوباما ماسکان کاخ سفید را به دست گرفته بود جنرال مک کرستال را به فرماندهی نیروهای امریکایی وناتو در افغانستان  برگزید، جنرال مک کرستال در تابستان آن سال گزارش ا زوضعیت جنگ بر ضد شورش گری در افغانستان برای بارک اوباما رئیس جمهور وقت امریکا تقدیم کرد درآن گزارش آمده بود که نیروهای افغانستان منابع وامکانات کافی برای مبارزه با شورش گری ندارند.
هشت صبح جزئیات بشتر را درصفحه چهارم ارائه کرده ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
اما روزنامه  ماندگار  دربرگ نخست از قول رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت از فیض محمد کاتب عنوان کرده است قدرت مطلقه چهاره ساز نیست : ماندگار جزئیات در باره را درصفحه سوم نوشت اما درصفحه اول از قول سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی شهدا ومعلولین عنوان کرده : تفاهمنامه اعزام کارگران به عربستان ، عنقریب ن هایی می شود.
روزنامه ماندگار با توجه رویداد امنیتی درکشور زیر کلیشه سخن ماندگار  درصفحه د وم عنوان کرده : حکومت خطوط سرخ امنیتی خود را ترسیم کند.
امریکا وروسیه رودرروی هم درجنگ افغانستان ، عنوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامه  درصفحه دوم نشر کرده است .
ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .

کابل باختر 23 دلو
روسای جمهوری افغانستان و امریکا دریک صحبت تیلفونی، مسایل امنیتی  ومنطقه یی مبارزه با تروریزم وچگونگی برخورد با کشور های حامی تروریزم را مورد بحث قرار دادند.
مفسر آژانس باختر مینگارد: روسای جمهوری افغانستان وایالات  متحده امریکا پنجشنبه شب دریک تماس تیلفونی درکنار انکه آینده روابط میان کابل و واشنگتن را مورد بحث قرار دادند  روی مسایل امنیتی ،  منطقه یی ، مبارزه با تروریزم وچگونگی برخورد با کشور های حامی تروریزم هم گفتگو کردند.
صحبت تیلفونی میان این و رئیس جمهور درست زمانی صورت میگیرد که تروریزم وهراس افگنی همپایه با افراط گرایی درحالی ترویج وگسترش بوده وشماری از کشور های جهان  از این  پدیده ها به گونه یی افزاری استفاده می نماید و با وسیله  ساختن این پدیده ها به جنگ نیابتی علیه یکدیگر مصروف اند.
دراین میان مساله افغانستان داغ تر وپیچیده تر از هر قضیه منطقه یی وفرامنطقه یی است ، هراس افگنی و افراط گرایی نه تنها تهدید علیه این کشو راست بل حامیان این گونه پدیده ها در تلاش اند  تا از مسیر افغانستان، هراس افگنی را به نقاط دیگر ترویج نمایند . همین مشکل بوده است که امریکا در تاریخ معاصر آن کشور ، طولانی ترین جنگ اش را در افغانستان تجربه کرده و پانزده سال است که افغانستان شاهد حضور نظامی امریکا بود درکنار ایالات متحده ، شماری از کشور های غربی و اعضای ناتو نیز  امریکا را در جنگ علیه هراس افگنی در افغانستان یاری رساندند وبا اعزام  عسکر وسازو برگ نظامی موضع وموقف امریکا را در جنگ علیه هراس افگنی تقویت کردند با آنکه از کارزار مبارزه علیه هراس افگنی پانزده سال میگذرد هنوز هم افراط گرایی و تروریزم یک تهدید جهانی باقی مانده  و کشو رهای هستند  که میخواهند  در تبانی با پاکستان افغانستان را یک کشور آسیب پذیر نگهدار دارند تا برای ترویج این پدیده ها بستر سازی نمایند.
مشکل دراین است که تروریزم و افراط گرایی در میان قدرت ها و کشور های منطقه افزار و وسیله برای اهداف بزرگ پنداشته میشود واز این پدیده ها تعریف یکسان وجود ندارد.این امر باعث گردید تا روند مبارزه با هراس افگنی در طول پانزده سال گذشته پراگنده و متفرق ماند.
آقای ترامپ قبل از آنکه  به قصر سفید راه پیدا نماید بر مبارزه  علیه هراس افگنی ونابودی این پدیده درجهان تاکید کرد اکنون زمان آن رسیده است تا این تعهدات عملی شود .
وی در صحبت خود با رئیس جمهور غنی بحث واضح ومفصل در خصوص هراس افگنی وکشور حامی تروریزم داشت ، کشور های حامی هراس افگنی ضرورت به معرفی ندارد ایالات متحده و شرکای غربی آن خوب میدانند  که افراط گرایی  وهراس افگنی از کدام کشور سربلند کرد با چه شیوه های عملی نمود و چه تهدید ها را به میان آورد اسامه بن لادن رهبر القاعده در کجا بود؟ وچگونه کشته شد ، افراد رده اول القاعده وجریان های تروریستی دیگر چون  لشکر طیبه ، لشکرجنگهوی،جهیش محمد ... درکجا لانه دارند و پاکستان چگونه با استفاده از این جریان ها و سازمان ها از امریکا و غرب وحالا روسیه وچین باجگیری میکند درکنار پاکستان کشور های دیگری نیز  وجود دارند که جنگ نیابتی شان را در منطقه با استفاده از همین گروه ها و از مجرای پاکستان انجام میدهند پس واقعیت ها معلوم است .
پاکستان هراس افگنی را جزسیاست وعملکرد دولتی خود ساخته وبه گونه یی آن را بر رخ جهانیان بخصوص همسایه ها،  کشور های  غربی وامریکا میکشد واز این طریق امتیاز بدست میاورد.
پانزده سال  است که مردم افغانستان شاهد ابراز نظر کشور های قدرتمند منجمله ایالات متحده درخصوص پاکستان اند درحالیکه  نیات وعملکرد پاکستان هر روز بیشتر خوبتر افشا میشود مگر در برابر آن کمتر واکنش وعکس العمل وجود دارد.
مردم افغانستان از دوستان بین المللی خود به خصوص ایالات متحده امریکا توقع دارندتا به ماجراجویی های پاکستان که توام با باجگیری واخلال نظم جهانی است نقطه پایان گذاشته شود واین امر زمان امکان پذیر  بوده میتواند که در برابر هراس افگنی وحمایت کنندگان شان با قوه عمل شود نه با الفاظ .

کابل باختر/ 20/ دلو
کابل روزگذشته باردیگر شاهد یک حمله انتحاری بود حمله که مردم آن را یک جنایت ضد انسانی ، ضد بشری میدانندکه درمغایرت کامل با ارزش های دینی و میهنی صورت گرفته است.
مفسر آژانس باختر مینگارد : تروریستان روز گذشته بازهم خشونت آفریدند و باردیگر با انجام یک حمله انتحاری کتاب اعمال شان را سیاه تر ساختند و دشمنی شان را با مردم ما آشکار تر نمودند و شماری از هموطنان را درنزدیکی ساختمان ستره محکمه به خاک و خون کشانند.
طالبان و گروه های تروریستی دیگر که درگذشته عامل چنین حملات شنیع خود را معرفی داشته اند برای توجیه جنایات شان دلایل و بهانه های زیادی آورده اند مگر هدف قرار دادن کارکنان یک نهاد ملکی و عام المنفعه چگونه توجیه شده میتواند به جز این که آنها نشان دهند با افغانها بدون قوم وملیت ، دین و مذهب دشمنی دارند . هدف اولی و اخری آنها نابودی هویت و ارزشهای ملی دراین کشور است آنها چنین نیت شان را قبلاٌ در حملات شان بر ساختمان الحاقیه شورای ملی ، اجتماع مردم در دهمزنگ ، راکتی پراگنی بر مناطق مسکونی تبارز داده اندآنها با این گونه اعمال ثابت ساختند که با هر فرد و باشنده این کشور دشمن اند و بدون تفکیک به قتل و کشتار آنان پا لچ کرده اند و دشمنی آنها تنها با نظام موجود نیست.
حمله دیروز فقط 24 ساعت بعداز آن اتفاق افتاد که ملل متحد گزارش تازه خود را در خصوص ازدیاد تلفات ملکی درافغانستان ارائه کرد و مخالفان مسلح دولت افغانستان را عامل اصلی بروز تلفات ملکی معرفی نمود.
ترویج خشونت و بربریت در افغانستان از سوی گروه های تروریستی تداعی کننده این واقعیت است که طالبان تحمل واژه افغانیت و اسلامیت را ندارند و برای نابودی این دو واژه دست به کاری میزنند.
ازطرف دیگر آنچه را طالبان روز گذشته انجام دادند توام با انکشافات تازه سیاسی درسطح منطقه است ، نماینده ویزه چین برای افغانستان در دیدار با رییس جمهور غنی از کشاندن مجدد طالبان بر مسیر مذاکره و احیا مذاکرات چهارجانبه سخن گفت ، مقامات روسی با میزبانی از وزیر خارجه افغانستان از تلاش حکومت افغانستان درراستای برقراری صلح حمایت کردند  و در این راستا اعلام همکاری کردند.
به باور آگاهان سیاسی طالبان با انجام حمله روز گذشته در صدد آن برآمدند که خود را یک جریان مطرح درفضای سیاسی افغانستان معرفی کنند و به این ترتیب آنها بازهم از یک بازی و تکتیک کهنه و قدیمی سر بیرون کردند.
در حالیکه باکشتار مردم و تخریب وطن نمی توان دربطن انکشافات سیاسی جا پیدا کرد مگر آنکه واقعیت ها را درنظر گرفت و به اراده مردم تسلیم شد.
طالبان و قماش آنها داعشی ها نزد مردم افغانستان منفور ومنزوی اند آنها باید از عادات زشت و نوکرمنشی دست بکشند اگر افغان اند و خود را صاحب این کشور میدانند پس باید سرنوشت و آینده خود را با افغانها گره بزنند درغیر آن این گروه های دریک بسیج ملی حیات و آینده سیاسی شان را از دست خواهند داد.

کابل باختر/ 20/ دلو

شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه اطلاعات روز برگ نخست با مطلبی زیر عنوان حمله بردادگاه عالی 20 تن شهید و 45 نفر زخمی شدند آغاز کرده و درمطلب دیگر زیر عنوان مقصر کیست ؟ نوشته  یک روز پس از اعلام رقم تلفات شهروندان غیر نظامی از سوی نمایندگی سازمان ملل متحد در یک سال گذشته دیروز باردیگر دست کم 20 شهروند دیگر درانفجاری درمقابل ساختمان دادگاه عالی جان باختند و  تاکنون دست کم 41 تن زخمی شده اند.
این سومین حمله انتحاری خونین در دو ماه اخیر در پایتخت است به این ترتیب در وهله ی اول تردیدی باقی نمی ماند که سال جاری میلادی نیز مرگباری برای مردم است .
اما درکنار این مساله همواره پس از هر حمله خونین بسیاری از ما به دنبال مقصر آن میگردیم به صورت خاص تنها چند ساعت پس از حمله انتحاری دربرابر ساختمان دادگاه عالی و پس از انتشار اعلامیه ای ریاست جمهوری درتقبیح این حمله دوصف در برابر هم قرارمیگیرند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر زیر عنوان ولایت خراسان دولت اسلامی دو سال پس از ظهورش نوشته سال 2014 برای افغانستان سال نوید ها بود گفت و گوهای صلح بین طالبان و پاکستان درجریان بود ائتلاف به رهبری ایالات متحده به ماموریت جنگی رسمی اش در اواخر این سال پایان داد و این کشور اولین انتقال دیپلوماتیک قدرت را تجربه کرد هرچند روند حکومت سازی پر هرج ومرج و دنباله داربود ، یک حس خوش بینی درداخل و در جامعه  جهانی درمورد آینده این کشور وجود داشت .
روزنامه ادامه این مطلب را درصفحه سوم نوشته اما درصفحه دوم مطالبی را زیر عنوان های طلب 315 میلیاردی برشنا 54 اداره دولتی پول برق نداده اند روسیه حکومت را در دومین دور گفت وگوها درباره افغانستان دعوت کرد یک سازمان حامی کودکان از دست دادن سه کودک درروز تکان دهنده است ولسوال خاک سفید ولایت فراه کشته شده را نشر کرده ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اماروزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان جنایت وصف جرمی 110 تن از اعضای حزب اسلامی در زندان آغاز کرده و درکنار آن مطلبی را زیر عنوان جانشینان احتمالی معاون اول نشر کرده اتس هشت صبح درصفحه دوم زیر عنوان بسیج ملی پاسخ به ترور نوشته دیروز یک تروریست انتحاری درورودی دادگاه عالی کارمندان دولت را هدف قرارداد و جان بیگناهان زیادی را گرفت هدف آشکار این تروریست انتحاری قتل کارمندان غیر نظامی دولتی بود گروهی که این رویداد تروریستی را آفرید هدفش دشمنی با مردم افغانستان است آنان با مردم عام دشمنی میکنند و آنان را می کشند برای آنان هرکسی که درنظام دولتی افغانستان کارمیکند دشمن است آنان با سازمان دولت مدرن افغانستان شکل دارند گروه طالبان وگروه های تروریستی هم پیمانش می خواهند نهاد ولست را نابود کنند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درصفحه هایدیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
روزنامه ماندگار نیز عنوان نخست شماره امروزی را به حادثه تروریستی دیروزی اختصاص داده است.
به نوشته این روزنامه رویداد دیروزی جان بیست تن را گرفته و 50 نفر دیگر زخمی کرده است.
ماندگار با توجه به نشست و زرای خارجه افغانستان وروسیه از قول لاوردوف عنوان کرده یک کنفرانس منطقه یی درباره افغانستان برگزار می کنیم.
انحصار شهرکی که هنوز ساخته نشده است عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه ششم نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.  

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL