29 اسد 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

جلسه کمیته مشترک ژورنالیستان و رسانه ها برگزار شد

جلسه کمیته مشترک ژورنالیستان و رسانه ها برگزار شد

کابل باختر 29 اسد جلسه کمیته مشترک ژورنالیستان و رسانه ها...

چالش زون پایتخت درمورد عرضه خدمات شهری شناسایی میگردد

چالش زون پایتخت درمورد عرضه خدمات شهری شناسایی میگردد

کابل باختر 29 اسد شناسایی چالش ها و تحقیق پیرامون مطالعه...

چین دربخش تحقیقات فرهنگی با وزارت اطلاعات وفرهنگ، همکاری میکند

چین دربخش تحقیقات فرهنگی با وزارت اطلاعات وفرهنگ، همکاری میکند

کابل باختر29 اسد پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 12/ سرطان
با تکمیل شدن طرح امنیتی، گامی دیگری برای برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور برداشته شد.
مفسر آژآنس باختر مینگارد: اخیراً مسوولان ارشد نهادهای امنیتی، دفاعی و استخباراتی در کشور طرح امنیتی برگزاری انتخابات پارلمانی کشور را تکمیل نموده آنرا در اختیار مسوولان کمیسیون انتخابات قرار دادند، و به  این ترتیب به نگرانی عمده مردم از بابت چگونگی تامین امنیت این روند ملی پاسخ گفتند.
تامین امنیت مهمترین بخش، روند انتخابات را تشکیل میدهد، مسوولان نهادهای امنیتی و دفاعی کشور با حضور در مقر کمیسیون مستقل انتخابات طرح امنیتی شان را ارائه و آن را توضیح دادند.
این طرح در حالی تکمیل میگردد که امنیت در افغانستان همچنان شکننده و سوال بر انگیز است حتا ادعا می شود که دولت افغانستان تنها بر شصت درصد از جغرافیای کشورحاکمیت دارد  این  مساله  است که میتواند بر چگونگی برگزاری و تحقق برنامه های ملی نظیر انتخابات اثر گذار باشد.
مگر مسوولان امنیتی و دفاعی کشور میگویند که طرح امنیتی آنها تمامی  جوانب، چالش ها و مشکلات را که دربر میگیرد که در حال حاضر کشور با آن مواجه است
کمیسیون مستقل انتخابات "16" سرطان سال آینده خورشیدی را زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور اعلام داشته است ، مسوولان نهادهای امنیتی با تعهدات مشخص که داشتند  برای مردم از برگزاری انتخابات پارلمانی در سال آینده، اطمینان دادند، مگر انتظار مردم بالاتر از آنچه است که پیرامون آن تبصره می شود
مردم در گام نخست از مسوولان امنیتی و دفاعی کشور توقع دارند که با در نظر  داشت حجم تهدیدهای امنیتی، سطح مسوولیت پذیری های  انان   نیز بلند رود  تنها الفاظ و کلمات نمیتواند به مردم آرامش بخشد.
با آنکه مردم ما در گذشته آنهم در جریان برگزاری سه دور انتخابات ریاست جمهوری و دو دور انتخابات پارلمانی از شجاعت و درایت منسوبان شجاع و وطندوست نهادهای امنیتی و دفاعی کشور سپاسگذار اند مگر برخورد سلیقه ای شماری از منسوبان این نهادها، مداخله آنها در روند انتخابات ویا هم ناتوانی آنها در مهار زورمندان ،استفاده از امکانات دولتی برای برخی نامزدان  و در حالات هم بروز ناامنی و وقایع تروریستی باعث شد تا مردم نسبت به روند انتخابات بی باور شوند.
مردم از مسوولان نهادهای امیتی و دفاعی میخواهند تا آنها به تعهدات مشخص تروقوی تر وارد صحنه شوند  تنها مساله تامین امنیت نیست که باید این مسوولان به آن فکر کنند و به عنوان یک وجیبه ملی و وظیفوی برای انجام آن دست به کار شوند.
در گام نخست بر بی طرف ماندن خود در این روند متعهد باشند، از امکانات و صلاحیت  های وظیفوی به سود این یا آن استفاده  نکنند، با زورمندان و زورگویان مقابله نمایند.
نباید آنها حین برگزاری انتخابات از کمبود تجهیزات ویا هم بی تجربه گی  حرف بزنند، زیرا برای رفع مورد اولی و قت کافی و برای مورد دومی گذشته کاری وجود دارد، مردم میخواهند که مسوولان نهادهای امنیتی و دفاعی با تاکید بر این که بی طرف اند متعهد به تامین امنیت استند، بایدعامل برای  اعتبار بخشیدن به روند  انتخابات باشند. تحلیل سیاسی

 کابل باختر/11/ سرطان
علی رغم آنکه دسترسی به صلح دروضعیت پیچیده سیاسی کشور درکوتاه مدت مقدور نیست ولی زعامت جمهوری اسلامی افغانستان با اراده ای قاطع مصمم است درراه صلح گام های عملی و سازنده را به جلو بگذارد.
مبصر گزارش باختر می نگارد ، درشرایط که برخی کشورهای منطقه از هراس افگنان درمعادلات سیاسی و نظامی منطقه استفاده ابزاری میکنند و منابع وافر مالی وتجهیزاتی  را دراختیار آنها قرار میدهند دشوار است پایان جنگ درافغانستان را برآورد کرد.
درهمین مورد زمانی که وزیر دفاع امریکا در بروکسل گفته است "من برای جنگ برنامه زمانی تعیین نمی کنم ، جنگ اساساً یک پدیده غیر قابل پیشبینی است ."چنین پندارها متبارز میشود که دریکی دوسال پیشرو دست یابی به صلح سراسری درافغانستان مقدور نمی باشد.
بناً نیاز است به خاطر تحقق اراده مردم افغانستان بی نیاز از سایر دغدغه ها به مذاکرات بین افغان ها تمرکز کرد نیل به این هدف را نهاد متحرک با افراد دارای موقعیت های مردمی برآورده میسازد  .
روی همین دلیل محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان امروز محمدکریم خلیلی شخصیت سیاسی و جهادی کشوررا به عنوان رییس شورای عالی صلح افغانستان معرفی کرد و درکنار آن اعضای شورای عالی را نیز به معرفی گرفت .
با آنکه انتقاد ها درگذشته از عملکرد شورای عالی صلح وجود داشته اما نبایدفراموش کرد که براساس کارکرد های همین شورا بودکه حزب اسلامی به رهبری حکمتیار به صلح پیوست .
بناً بعید به نظر نمی رسد که با تلاش های پیگیر رییس و اعضای جدید شورای عالی صلح برخی از عناصر فریب خورده از جنگ طالبان و گروه های هراس افگن رها و به صلح رو آورند و این موضوع میتواند عمر جنگ درکشور را  کوتاه سازد.  نالان

کابل باختر/ 11/ سرطان
رهبری وزعامت نظام وحدت ملی از آغاز تاکنون برنقش مردم ونهادهای مدنی و سیاسی درتصمیم گیری های داخلی و خارجی تاکید داشته است.
مبصر آژانس باختر مینگارد : رهبری نظام موجود از بدوتشکیل تاکنون تلاش همه جانبه کرده است تا درمسایل ملی و بین المللی اجماع سیاسی وجود داشته باشد . به همین دلیل رییس جمهور کشور درهرمورد با اقشار مختلف مردم ، نهادهای مدنی و سیاسی ، شخصیت های متنفذ ملی کشور مشوره کرده و بعداً تصمیم اتخاذ نموده است به این دلیل میتوان گفت که رهبری کشور درتمامی مسایل نظریات مردم ، نهادهای مدنی و سیاسی ، شخصیت متنفذ و روحانی کشور را با خود داشته است ،این دگر منصفانه نخواهد بود با ابراز نگرانی برخی جریان ها قضاوت گردد که اجماع سیاسی گسترده در افغانستان درحال ازبین رفتن است و مطرح شود که درماه های گذشته انتقاد از دولت بیشتر شده است .
به باور آگاهان، نظریات مختلف درنظام های دموکراتیک شاخص عمده است . هرگاه نظریات مختلف و انتقاد از نظام وجود نداشته باشد و یا محدودیت برانتقاد ها و بیان اندیشه وتفکر سیاسی وجود داشته باشد درآن صورت دموکراسی وجود ندارد.
درپیوند به این سید شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری گفته است که حکومت وحدت ملی درتمام مسایل داخلی و بین المللی با اقشار مختلف ازجمله  احزاب سیاسی و شورای ملی نشست های متعدد مشورتی داشته و روی موضوعات مهم اجماع به همراه بوده است این که برخی جریانات سیاسی دیدگاه متفاوت دارند "ما از آن استقبال میکنیم اما مردم نمی خواهند که به عقب برگردند."
عقب گرد به روز گار سیاه هرگز اراده مردم نیست . زمانی که دولت مطرح می سازدکه مردم نمی خواهند به عقب برگردند خود بیان اجماع ملی و سیاسی نمی باشد.؟
پیچیدگی وضعیت سیاسی درافغانستان و اوضاع ملتهب سیاسی و نظامی دربرخی از کشور های جهان از رهبران سیاسی کشور می طلبد تا با طرح های سازنده با جلب اعتماد مردم حکومت را درعبور از بحران موجود یاری رسانند ،  حکم عقلانیت چنین است . نالان

کابل باختر/ 11/ سرطان
شماری محدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارشهای را درباره رویدادهای منطقه وجهان نشرکرده اند.
روزنامه اطلاعات دربرگ نخست به واکنش ها به تصمیم جدید ناتو پرداخته وزیرعنوان ، واکنش ها به تصمیم جدید ناتو ، ازتجهیز بیشتر نیروهای امنیتی به جای افزایش نیروتا فشار بر پاکستان به این مساله پرداخته است .
اطلاعات جزئیات بیشتر دراین باره را درصفحه دوم نوشته است .
رویا رویی نرم جهاد ها ، ائتلاف "نجات"مفروق واکنش ها به شکل گیری "شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان "شماری از نمایندگان ، ادامه کارسرپرستی وزیران، حکومت را فلج کرده است . عنوان های دیگری میباشند که این روزنامه در صفحه اول به نشر آن پرداخته است.
روزنامه اطلاعات درصفحه سوم زیر عنوان ،آیا چین میتواند به وساطت میان افغانستان وپاکستان کمک کند نوشته است، به قول اشرف غنی رییس جمهور افغانستان انتظار میرود که وانگ یی وزیر خارجه چین از کابل دیدار کرده و احتمالاً نقش میانجی بین افغانستان وپاکستان را اختیار کند .
چین متحد دیرینه پاکستان علاقه فزاینده یی به مشاهده آرامش درروابط بین کابل و اسلام آباد دارد . به نوشته این روزنامه این اولین بار نخواهد بودکه چین دریک تلاش صلح درافغانستان شرکت میکند .
گروه هماهنگی چهار جانبه افغانستان ، پاکستان ، ایالات متحده و چین برای اولین بار درماه جنوری 2016 و برای پنجمین بار درماه می 2016 دیدار کردند. این روندگرفتار مشکلاتی شد نه تنها طالبان تمایلی به آمدن به میزمذاکره را نداشتند بلکه تندی درروابط کابل – اسلام آباد وچین دیدار هایی را به شدت خسته کننده ساخت.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه دوم مطلب را زیر عنوان 200 هزار نفر سالانه درافغانستان از حوادث طبیعی متاثر میشوند.
نوشته است براساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد که به تازگی منتشر شده به طور متوسط بلاهای طبیعی هر سال 200 هزار نفر درافغانستان را متاثر و متضرر میکند.
روزنامه اطلاعات درصفحه های دیگردنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه افغانستان ما ، درصفحه اول زیر عنوان ترامپ به کوریا شمالی، صبر استراتیژیک ما به سرآمد نوشته است: دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا که روز جمعه میزبان جائه این مون رییس کوریای جنوبی درکاخ سفید بود گفته صبر استراتیژیک واشنگتن به سر آمده و پیونگ یانگ بهتر است خیلی زود راه جدی را درپیش گیرد .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر زیر عنوان آموزش درزیر آفتاب و بدون کتاب رنج مضاعف دانش آموزان دایکندی نوشته است . با وجود که تعلیم و تربیه ورشد معارف دراولویت کاری حکومت وحدت ملی قرار دارد ، اما درولایت دایکندی وضعیت معارف اسفناک وغمبار است، کمبود نصاب تعلیمی ، کمبود آموزگار ،کمبود اتاق های درسی ،نبود آب آشامیدنی، نبود آموزگاران مسلکی از مواردی اندکه معارف دایکندی را دروضعیت نامناسب قرارداده است.
روزنامه افغانستان موضوع را به همین گونه دنبال کرده درهمین صفحه مطلب را زیر عنوان ارگ نگرانی سازمان ملل درمورد فروپاشی اجماع سیاسی را ردکرد ، نشرکرده است.
وزارت صحت عامه 200 مرکز صحی جدید ایجاد میکند عنوان مطلب است که این روزنامه در صفحه اول نشرکرده است.
روزنامه افغانستان ما ، درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح برگ نخست را بامطلب زیر عنوان بدبینی برخی از نماینده گان مجلس به ائتلاف جدید آغازکرده و جزئیات دراین باره را در صفحه سوم نشر کرده است.
چرا اپوزیسیون شکل نمی گیرد ؟ عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه در صفحه اول نشرکرده است.
روزنامه هشت صبح با توجه به ایجاد ائتلاف جدید درصفحه اول مطلبی را زیر عنوان " نسخه های کهنه " جنجال های نشرکرده است.
هشت صبح در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.ختم/ نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL