28 دلو 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر ۱۱  جدی  
تلاش  های اخیر سیاسی در خصوص مساله افغانستان ٬ نشان میدهد که بحران این کشور یک بحران منطقه ای است که باید در یک اجماع منطقه ای که دران ٬دیدگاه اختلافی و کنار زدن ها محور بحث نباشد حل گردد.
مفسر آژانس باختر مینگارد : وزارت خارجه  ایران تائید کرده است که یک هیئت از گروه طالبان ازتهران دیدار و با مقامات آنکشوردر خصوص حل معضل افغانستان بحث نموده است.  مقامات ایرانی گفته اند که دولت افغانستان از جریان گفتگو های تهران آگاه ساخته شده است این در حالیست که  قبلا وزیر خارجه پاکستان هم در چوکات برنامه آنکشور که برای حل قضیه افغانستان دارد به کشور های منطقه سفرنمود و امریکا هم دور دیگری از گفتگو ها را با طالبان در ابوظبی انجام داد.
با آنکه دولت افغانستان ار  تلاش های سیاسی در سطوح مختلف حمایت میکند مگر تاکید دارد که این روند باید کاملا افغانی باشد و کشور های بیرونی تنها تسهیل کننده این روند بوده میتوانند
مگر نتیجه یی که  از این تلاش ها  گرفته میشود این است که بحران افغانستان بیش از انکه یک  معضل داخلی باشد یک معضل پیچیده منطقه ای است که با تاسف در وجود رقابت ها و مقاصد معین بیرونی ها٬ حاد و طولانی شده است.
باآنکه تاکید در داخل و بیرون از افغانستان همیشه بر این بوده است که معضل این کشور  تنها با شکل گیری یک اجماع منطقه قابل حل است مگر انکشافات اخیر نشان میدهد که این اجماع تنها در حرف شکل گرفته است در حالیکه در ماهیت هنوز هم دیدگاه و ایده حذف و به حاشیه راندن  یکدیگرهمچنان وجود دارد
اگر چنین نیست در نشست ابوظبی از ایران ٬ روسیه و هند نماینده ای  حضور نداشت و یا در نشستی که در مسکو با شرکت طالبان بر گزار شد از امریکا و غرب و افغانستان کسی حضور نیافت در حالیکه این کشور بازیگران اصلی در قضیه افغانستان اند.
این نشان میدهد  که کشور های دخیل در قضیه افغانستان ٬ اختلافات دیدگاه دارند و رویکرد به حاشیه راندن را از یاد نبرده اند پس اجماع منطقه ای تا کنون شکل نگرفته است و هر کشور مقاصد خود را دنبال میکند .
وجود اختلاف میان کشور ها یک امر طبیعی است اما زمانیکه مسایل منطقه ای مطرح می شود که به سرنوشت کشور های منطقه اثر گذار است باید اختلاف سیاسی کنار زده میشود. 
نشست ابوظبی در وجود چنین یک ایده و محتوا برگزار شد کشور هایی که نزدیک به طالبان بودند حضور یافتند مگر بازیگران دیگر قضیه در حاشیه گذاشته شدند به همین دلیل است که چنین نشست ها  سودمند بوده نمیتواند و نسبت به تداوم و نتایج ان تردید ها وجود دارد.
از طرف دیگر طالبان در تبانی با حلقات استخباراتی منطقه در تلاش اند  تا با رفت و آمد ها به کشور های متعدد ٬اعتبار ملی و بین المللی دولت افغانستان را تحت شعاع قرار دهند و برخی کشور ها به گونه ای  با این حرکت طالبان همگام شده اند که این خود سبوتاژ روند صلح است  در حالیکه  هر نوع توافق که بدون حضور دولت و مردم افغانستان به دست آید محکوم به شکست است و باعث قطع جنگ وتامین امنیت در افغانستان و تامین ثبات منطقه ای نخواهد شد.
تحلیل سیاسی

کابل 11جدی باختر
شمار از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشورپرداخته اند و نیز اخبارو گزارش های را درباره رویداد های جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
گزارشگرآژانس باخترمینگارد: باتوجه به عنوان های برخی ازاین روزنامه ها ، گزارش داده که ارائه می گردد.
روزنامه آرمان ملی برگ نخست را بامطلب زیرعنوان نمایند گان طالبان با مقام های ایرانی درتهران دیدارکردند آغازکرده و درهمین صفحه ازقول جامعه مدنی آورده است : درسوم اعضای مجلس سنا غیرقانونی به کارشان ادامه می دهند .
به نوشته این روزنامه : شماری از اعضای جامعه مدنی ، حقوق دانان و استادان دانشگاه های کشور، دوام کاردوم و سوم اعضای مجلس سنا را غیرقانونی دانسته خواهان قطع امتیازات این سنا توران ازسوی حکومت شدند .
روزنامه موضوع را دنبا ل کرده ، درهمین صفحه ازقول وزارت داخله عنوان کرده است : پاسگاه های ثابت امنیتی درشهرکابل برداشته و گشت زنی های سیار افزایش می یابد .
به نوشته این روزنامه : وزارت داخله کشورمی گوید که این وزارت برنامه ی جدید را برای تامین امنیت شهرکابل روی دست گرفته است .
وزارت داخله کشوراعلام کرده است که طرح های جدید را جهت تامین امنیت پایتخت روی دست گرفته و به زودی آن ها را عملی خواهد کرد.
روزنامه موضوع  را دنبال کرده درمطلب دیگردرصفحه اول زیرعنوان ، تاکید احزاب سیاسی به برکناری اعضای کنونی کمیسیون انتخابات نوشته کرده است : نمایندگان شماری ازاحزاب سیاسی درواکنش به تاخیرسه ماهه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می گویند که کمیسیون انتخابات ظرفیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را ندارد باید اعضای این کمیسیون برکنارشوند.
مسولان کمیسیون انتخابات شام گذشته 9 جدی دریک نشست خبری درکابل اعلام کردند که کمیسیون انتخابات قادر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در31 حمل سال آینده است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است . آرمان ملی سرمقاله شماره امروزی را زیرعنون ، دربیل ماست مایه نمی شود نوشته کرده و درصفحه دوم درمطلب زیرعنوان ، ایتلاف ملی، سایه منافع شخصی برآرمان های سیاسی نوشته کرده است : تاهمین چندی پیش ، ائتلاف بزرگ ملی ، مهم ترین جریان سیاسی مخالف تیم حاکم به شمارمی آمد که تصورمی شد ازطیف و سیعی ازمردم افغانستان نماینده گی می کند و ازنظرتنوع قومی هم جامع ترین ائتلاف سیاسی موجود است که درآن ، نمایند گان سرشناس و رهبران شاخص متعلق به همه اقوام بزرگ افغانستان حضورمشارکت دارند .
روزنامه موضوع را دنبال کرده ، درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشترشده است .
اما روزنامه هشت صبح دربرگ نخست عنوان کرده است : کمیسیون شکایات نتایج 10 ولایت را نهایی کرده است .
این روزنامه جزیئات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه سوم نوشته کرده ، درهمین صفحه زیرعنوان ، یوناما ازاعلام تقویم تازه انتخابات ریاست جمهوری استقبال کرد . نوشته کرده است : دفترهیئت معاونیت سازمان ملل متحد درکابل یا یوناما ، ازاعلام تقویم تازه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کرد. به نوشته این روزنامه : کمیسیون مستقل انتخابات روزیکشنبه نهم جدی تقویم تازه ای را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.
براساس این تقویم ، قراراست انتخابات ریاست جمهوری باسه ماه تاخیر در29 سرطان سال آِینده برگزارنمود.
روزنامه موضوع را دنبال کرده ، درصفحه چهارم مطلب زیرعنوان آیا دیپلوماسی خلیل زاد به بن بست می خورد ؟ نشرکرده است .
کمیسیون مستقل انتخابات : مصوبه پارلمان دخالت درکارماست : عنوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامه درصفحه پنجم نشرکرده است .
روزنامه هشت صبح درصفحه های دیگردنبال مطالب بیشترشده است .
به همین ترتیب روزنامه های افغانستان ما ، ویسا و ماندگار، درشماره های امروزی یابه نشرمطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبا ل سایرمطالب شده اند. نالان

کابل باختر/ 10/جدی
روند مذاکرات صلح و سرکشی طالبان ازمذاکرات رو دررو با هیئت حکومت واضح میسازد که طالبان وکشورهای حامی آنان عامل اصلی بن بست دراین روند میباشند.
مفسر آژانس باختر مینگارد ، مردم افغانستان درگذشته ها می دانستند که جنگ تحمیلی درافغانستان تنها ریشه درمنطقه ندارد بل ریشه های این جنگ از مرز های منطقه گذشته راه به کشورهای مختلف باز کرده است و یا به عبارت دگر کشورهای فرامنطقه یی وارد این معرکه شده اند ، و ابعاد جنگ درافغانستان را پیچیده تر ساخته اند.
علی رغم آن که گفته میشود اجماع ملی ومنطقه یی درآوردن صلح درافغانستان وجود دارد اما مذاکرات که تا امروز درکشور منطقه و فرامنطقه یی درمورد صلح افغانستان برگزار شده است این مساله را به مردم افغانستان واضح ساخته که به همان اندازه که جنگ در افغانستان ابعاد پیچیده دارد به همان پیمانه روند صلح افغانستان نیز از معبر پراز سنگلاخ می گذرد.
مردم نسبت به مذاکرات امارات خوشبین بودند و طوری می پنداشتند که سه کشور اثر گذار بالای گروه طالبان گرد یک میزجمع  شده اند و میتوانند ، روند مذاکرات را سرعت بخشند ، اما درپی این مذاکرات و رفت و آمدهای که درکشور های منطقه صورت گرفت باردگر واضح ساخت که شمار بازیگران جنگ و صلح درافغانستان بسیار اند.
به هر اندازه یی که برشمار بازیگران جنگ و صلح افغانستان افزوده شده است به همان اندازه دیدگاه های متفاوت این روند را پیچیده تر  ساخته است اما این مردم افغانستان اند بارگران جنگ و صلح را به شانه حمل میکنند و می دانند که طالبان هرگز از آدرس مردم افغانستان بر ناخاسته اند و هرگز درفکر آرامی و آبادی این سرزمین نمی باشند وبا کشتار وویرانی این سرزمین میخواهند به باداران خود خدمت کنند.
مردم می دانند که مماشات با گروه های تندرو وفاقد از تفکر و اندیشه افغانی و اسلامی هرگز سودی درقبال صلح افغانستان ندارد آن ها پیوسته مطرح میسازند که دربازار جنگ و صلح باید پاسخ مشت را با مشت داد دراین صورت میشود از صلح و ختم جنگ یادکرد .
آنانی که راه نظامی به ختم جنگ در افغانستان را انتخاب کرده اند با آنان به زبان تفنگ صحبت کرد و آنانی منافع مردم افغانستان وکشوررا درصلح می بینند با آن ها از باب مذاکرات وارد بازار منطق شد.
بناً دولت افغانستان و متحدان بین المللی جنگ علیه هراس افگنی درافغانستان دگر به روند مذاکرات صلح فکر میکنند باید بدانند که پیروزی درجبهه های جنگ مسیر صلح را آسان خواهد ساخت.
سرپرست های وزارت های داخله و دفاع ملی با تحلیل و ارزیابی عمیق از روند مذاکرات و جنگ و صلح درافغانستان مطرح ساختند دگر به این مسایل به  دید قومی ، حزبی و تنظیمی نمی نگرند درهر دو روندمنافع ملی را مطمح نظر دارند.
ختم/ تحلیل سیاسی

کابل باختر/ 10/ جدی
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند .
گزارشگرآژانس باختر ، باتوجه به عنوان های درشت برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است .
روزنامه ویسا درصفحه اول زیر عنوان پنتاگون وزارت های داخله و دفاع افغانستان را به فساد متهم کرد.
به نوشته این روزنامه وزارت دفاع ایالات متحده امریکا پنتاگون درگزارشی تازه وزارت های داخله و دفاع افغانستان را به ضعف مدیریتی فساد و سوء استفاده از طیاره های نظامی متهم کرد.
بربنیاد گزارش ها ، وزارت دفاع امریکا درگزارشی به کانگرس این کشور وزارت های دفاع و داخله افغانستان را به ضعف مدیریت فساد ، سوء  استفاده از طیاره ها تاسیسات و دیگر موضوعات متهم کرد.
به نوشته ویسا ، پنتاگون درگزارشی گفته است که وزارت های دفاع و داخله افغانستان به علت فساد اداری و ضعف مدیریتی به هزینه بیشتر از 670 میلیون افغانی جریمه شده اند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده ، درهمین صفحه از قول اسماعیل خان عنوان کرده است باروی کار آمدن حکومت به شرط تامین صلح پایدار درکشور موافق میباشد.
به نوشته این روزنامه، محمد اسماعیل خان از قوماندانان جهادی میگوید درصورتی که گفتگو های صلح زمینه ثبات سیاسی درکشور را فراهم کند وی با ایجاد وروی کار آمدن حکومت موقت تحت نظارت جناح سیاسی موافق است .
روزنامه موضوع را دنبال کرده درهمین صفحه ازقول آژانس خبری رویترز خبرداده است که نشست صلح افغانستان ماه آینده میلادی درعربستان برگزار میشود.
به نوشته این روزنامه عضو ارشد گروه طالبان اعلام کرد که ماه آینده میلادی نمایند گان این گروه با نمایندگان امریکا درعربستان دیدار خواهند کرد.
به نوشته این روزنامه یک عضو شورای رهبری طالبان به آژانس خبری رویترز گفت نشست صلح افغانستان درماه آینده میلادی درجده برگزار میشود و طرفین میخواهند گفتگو های نا تمام درامارات را ادامه دهند. این عضو طالبان که خواست نامش فاش نشود اظهار داشت در ماه جنوری با مقامات امریکایی درعربستان دیدار میکنیم و گفتگو های خود را که در ابوظبی نا تمام مانده بود ادامه دهند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده بازهم درمطلب دیگر دراتکا به نظر سنجی تازه عنوان کرده است اکثریت مردم امریکا از خروج نیروهای امریکایی ازافغانستان حمایت میکنند.
به نوشته این روزنامه پوهنتون مطرح امریکایی پس از نظر سنجی اعلام کرد که بیشتر مردم این کشور طرفدار خروج نیروهای امریکایی ازافغانستان هستند.
بحث خروج احتمالی نیروهای امریکایی از افغانستان دریک هفته اخیر دررسانه های داخلی و خارجی بالا گرفته است.
پوهنتون امریکایی در هاروارد اخیرنظر سنجی را درباره خروج نظامیان امریکایی ازافغانستان و سوریه انجام داده  است به اساس این نظر سنجی اکثریت مردم امریکایی از خروج نظامیان امریکایی ازافغانستان و سوریه استقبال کردند.
روزنامه آرمان ملی درصفحه اول زیر عنوان مقام های پولیس ازاظهار نظر درباره روند صلح منع شدند نوشته کرده است وزارت امور داخله کشور اعلام کرده است که پس از این بلند پایه گان این وزارت حق ابراز نظر درباره صلح با دشمن را ندارند.
این سومین دستور امرالله صلح پس از مقرری اش به عنوان وزارت داخله افغانستان در یک هفته گذشته است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده درهمین مطلب عنوان کرده است طالبان پیشنهاد گفت و گو با هیات حکومت درنشست عربستان را ردکردند.
این روزنامه همچنان درصفحه اول مطالب را زیر عنوان های کمیسیون انتخابات آرای خیالی به نامزدان می بخشد نگرانی ها ازبی سرنوشتی انتخابات ریاست جمهوری نشر کرده است روزنامه آرمان ملی درصفحه دوم سرمقاله شماره امروزی را زیر عنوان پوز طالبان را باید به خاک مالید کرده است و درصفحه سوم مطلب رازیر عنوان درچند قدمی صلح نشر کرده است.
آرمان ملی درصفحه های دگر دنبال مطالب بیشتر شده است به همین ترتیب روزنامه افغانستان ما در شماره امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته و یادنبال سایر مطالب شده است .ختم/ نالان .

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL