08 ثور 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اطلاعیه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین!

کابل باختر 8 ثور اطلاعیه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و...

حمله ناکام طالبان برقوماندانی امنیه ولسوالی جبل السراج پروان

حمله ناکام طالبان برقوماندانی امنیه ولسوالی جبل السراج پروان

شهرچاریکار 8 ثورباختر حمله ی طالبان بر قوماندانی پولیس ولسوالی جبل...

کشته وزخمی شدن نزدیک به شصت طالب مسلح در تخار

کشته وزخمی شدن نزدیک به شصت طالب مسلح در تخار

شهرتالقان 8 ثورباختر نزدیک به شصت طالب مسلح درجریان عملیات نظامی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 18/ حوت
امروز هشت مارچ روز جهانی همبستگی زنان جهان است که ارزش والای درتاریخ وزندگی مردمان متمدن امروز دارد.
مفسر آژانس باختر مینگارد : هشت مارچ به عنوان روز همبستگی زنان جهان ارزش والای در زندگی مردمان متمدن امروز دارد، این روز فرصت آن را میدهد تا نقش مبرم زنان را در رشد اجتماع و زندگی امروزی بشری ارج بگذاریم مگر این روزبرای زنان در افغانستان یک مفهوم دریک سطح معین و محدود است. زیرا آنچه به نام هشت مارچ درافغانستان تجلیل میشود تنها درسطح یک تشریفات بودو برای یک بخش محدود از زنان درافغانستان که عمدتاً قشر باسواد اند تعبیر و تفسیر میشود . درحالیکه زنان نصف از نفوس افغانستان را تشکیل میدهد و آنها قربانی سنت های رایج در کشور اند.
وضعیت زنان درافغانستان ، وضعیت آشفته و ناهنجار و پرچالش است ما امروز شاهد خشونت ها، نابرابری ها و برخورد سنتی با زنان درافغانستان هستیم جامعه که از مرد سالاری متاثر است حتا در حالاتی ارزش انسانی زن مدنظر گرفته نمی شود و 8 مارچ برای آنها صرف یک نام وشعار پنداشته میشود.
برخی ها را باوربه این است که هشت مارچ مفهوم اساسی خود را درافغانستان نیافته و آنانیکه این روز را زمزمه میکنند ویا آن را یاد می نمایند بیشتر فعالان سیاسی ، فعالان حقوق زن کارشناسان سیاسی و یا هم کارمندان نهادهای رسمی و غیر رسمی اند و کار آنها هم عمدتاً کلیشه بوده که درسطح چند رسانه وباز دید از بازداشتگاه ها ... خلاصه میشود درحالیکه رنج زنان افغان به میلیون ها زن دراین کشور برمیگردد که سخت دچار مشکلات واکثریت قاطع آنان نمیتوانند صدای شان را بلندکنند تنها روستاها ، دهات و قریه های افغانستان نیست که زنان ناهنجاری زیادی را شاهد اند شهر های بزرگ حتا پایتخت جائیکه زنان زیر چتر نظام زندگی میکنند روز گاری چندانی خوشی ندارند . درحالیکه روز هشت مارچ است روز گذشته زن جوانی در ساحه ناحیه هفتم شهر کابل در چند متری یک اداره امنیتی خود را آتش زد. این نشان میدهد که او درد زیادی داشت که دیگر تحمل آن برایش دشوار بود و مرگ را چاره آن دانست .
نهادهای حراست از حقوق بشر و مدافعان حقوق زن همیشه از تخلفات وتخطی های سخن گفته اند که زنان با آن مواجه بوده اند و نهادهای حکومتی هم بر آن صحه گذاشته اند با تاسف همیشه ما بر بررسی عوامل و ریشه یابی مشکلات زنان تاکید داشته ایم و همه سالها آن را تکرار میکنیم مگر برای بهبود وضعیت زنان کمتر کار صورت گرفته است.
مشکل دراین است که در جامعه افغانی که مرد سالاری برآن حاکم است از حقوق زن تعریف وجود ندارد .
بیسوادی، کم سوادی حتا نبود سواد دینی باعث گردیده تا زن نتواند حقوق اش درافغانستان پیدا کند.
چگونگی تامین حقوق زنان به یک تعهد ملی و دینی نیاز دارد درکنار آنکه دین و شریعت حقوق زنان را واضح ساخته و اگر به آن چنگ زده شود دیگری ما از حق تلفی زنان چیزی نخواهیم داشت ضمناً تطبیق قوانین مدنی نیز ضامن تحقق حقوق زنان خواهد بود.

کابل باختر 17 حوت
رئیس جمهور غنی دریک پیام واضح برای آنانیکه  اراده صلح ندارند گفته است ما اراده پیروزی دراین جنگ را داریم و اجازه نمیدهیم یک مشت مزدور بی اراده، آینده  یک ملت را تهدید به نابودی نمایند.
مفسر آژانس باختر مینگارد: ابعاد جنگ در افغانستان یا گذشته هر روز بیشتر میگردد و دامنه آن وسیع تر  و هراس افگنان جغرافیای بیشتری  را مورد تهدید قرار میدهند با آنکه  دامنه فعالیت حلقه های تروریستی و گروه های افراطی بیشتر شده عاملان وحمایت گننده گان این حلقات هم با گذشت هر روز چهره از نقاب میکشند وبرای مردم افغانستان ؛ مردمان منطقه ، جهان بیشتر نمایان و واضح میگردند.
مقامات بلند پایه در افغانستان به شمول رئیس جمهور غنی ومشارو امنیت ملی ومحمد حنیف اتمر از موجودیت 20 گروه هراس افگن در افغانستان سخن گفته اند که درچوکات، بازی های بزرگ استخباراتی در پوش نام  و آدرس طالبان فعالیت دارند از نیات و برنامه های اغراض سازمان های استخباراتی بیرونی نمی توان گلایه داشت زیرا دشمن درتلاش است تا از هر نام  و آدرس استفاده کند تا مردم ما را مغلوب سازد مگر در اینجا عملکرد گروه طالبان که خود را مدافع این کشور معرفی می نمایند مورد سوال است اگر امروز 20 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت دارند هیچکدام  آنها نام  ومرجع معرفی کنده وحمایت کننده خود را نمایان نمی سازد  بل به نام طالب فعالیت میکنند در پوشش یک طالب ودر چهره و لباس یک افغان خونی میریزد و یران میکنند؛ هستی و ارزش ها در افغانستان را برباد میدهند و این طالبان هستند که زمینه فعالیت بیگانگان را در کشور مساعد ساخته اند پس از اینجا میان یک تروریست به بربادی افغانستان آمده و درسایه حمایت طالبان افغان کشی  میکنند با طالب که خاین شده کشور ومردم  خود را قربانی میکند هیچ فرقی و جود ندارد با این گونه طالبان به عنوان دشمنان  مردم افغانستان برخورد میشود.
چنانچه رئیس جمهور غنی در سخنرانی اخیر خود در شورای ملی و اضح ساخت. ( تعریف از دوست ودشمن برای ملت ودولت  ما و اضح و ابهام  ها دراین زمینه  برطرف شده است نه تنها داعش وگروه های تروریستی خارجی که میخواهند از خاک ما برای فعالیت های تروریستی استفاده کنند بل علاوه بر آنها ، آن دسته ی از طالبان که کمر به قتل مردم ما بسته اند اما مانند بقیه تروریست ها دشمنان  این کشور اند.)
اکنون افغانستان دچار مشکلات است که از فعالیت گروه های افراط گرا وتروریست منشاء گرفته است فعالیت این گروه که بنام داعش ، طالب ویا جریان ها و تحریک های اسلامی  فعالیت میکند  جزبازی های بزرگ استخاراتی است که اهداف وبرنامه آن گسترده وپهن است اکنون این گروه اهداف شان را درافغانستان خلاصه نمیکنند طالبان که زمانی حرکت شان را بنام پرچیدن گلیم شر وفساد وجمعآوری اسلحه آغاز کردند اکنون سخت مسلح ساخته شده اند  وبرای اهداف بیرون از افغانستان کار میکنند اگر چنین نیست موجودیت صد ها خانواده از تروریستان خارجی که از سوی پسر جمعه نمنگانی رهبر تحریک اسلامی ازبکستان رهبری مشوند در سرپل ، جوزجان ، فاریاب چه است.
طالبان که خود را افغان می  نامند از صد ها تروریست از آسیای میانه ، پنجاب ؛ چیچینی ... میزبانی میکنند وبه گونه آرام نظاره گر ویرانی های اند که این گروهها در افغانستان انجام میدهند درافغانستان تعریف واضح از تروریستان وجود دارد و فرقی میان تروریست خوب و بد نیست درحالیکه  دیگران با تعریف تروریست خوب و بد از رهبران طالبان که به عنوان  تروریستان بین المللی تحت تعقیب قرار دارند درکشور های شان میزبانی میکنند.
موجودیت وهماهنگی گروه های تروریستی طالب ، داعش ، القاعده ... درمنطقه نمایانگر آن است که آنها اهداف بزرگتر افغانستان را  دنبال میکند  آنها تنها  به فکر افغانستان نه بل به فکر منطقه و فراتر از آن اند که باعث متوجه آن بود ونادیده گرفتن فعالیت آنها تعریف های متفاوت وسلیقه یی ، استفاده افزاری به جز از آنکه ویرانی را بیشتر سازد   وجان انسان های بیشتر را بگیرند  ارمغان دیگری ندارد.
پس بهتر است کشور های منطقه کنار آیند و مشکل تروریزم وا فراط گرایی را مشکل همگانی معرفی کنند .

کابل باختر  17 حوت
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که بدسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار و گزارش های را در باره رویداد های جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه ویسا، برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان، داعش چندین تن را از مسیر ولسوالی قوش تپه با خود برد، آغاز کرده و نوشته : گروه داعش در ولسوالی قوش تپه جوزجان 4 موتر حامل مواد خوراکی را توقف داده، رانند گان و مسافران این موتر ها را با خود برده است.
مسوولان محلی ولسوالی قوش تپه با تایید این خبر می گویند، داعش صبح دیروز " دوشنبه " این موتر ها را به علت توقف موتر های مواد نفتی شان از سوی ولسوالی درزآب در قوش تیپه متوقف کرده اند.
بای مراد سرپرست ولسوالی قوش تیپه به سلام وطندار می گوید ، افراد وابسته به گروه داعش 4 موتر باربری حامل مواد خوراکی را با 10 راننده و دکاندار به منطقه چقمه چقر این ولسوالی انتقال داده است.
روزنامه  ویسا، به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر از قول مارین لوین نامزد ریاست جمهوری فرانسه آورده است که جنگ سردعلیه  روسیه تهدیدی برای اروپاست، به نوشته این روزنامه : مارین لوین نامزد ریاست جمهوری فرانسه ورهبر حزب جبهه ملی بیان داشت که جنگ سردعلیه روسیه اروپا را تهدید می کند به گزارش اسپورتنیک این سیاست مدار در مصاحبه ای با شبکه سی بی اس نیوز دراین خصوص صحبت کرد. لوین به این شبکه گفت : من فکر می کنم که این فریب بزرگی است که به شمامی گویم که برای اروپا خطر ناک است ، جنگ سردعلیه روسیه ، راندن روسیه به طرف چین است واین تهدیدی برای اروپا است.
روزنامه  به همین ترتیب ادامه داده درصفحه اول از قول قوماندان امنیه کنر دریک مطلب دیگر عنوان کرده : یک هلیکوپتر پاکستانی در ولسوالی سرکانو بمبارد کرده است.
به نوشته این روزنامه : گزارش ها می رساند که  صبح دیروز یک هلیکوپتر پاکستانی در ولسوالی سرکانو کنر بمباران کرده است .
روزنامه ادامه این مطلب را در صفحه پنجم نوشته است این روزنامه همچنان  درصفحه اول از قول برخی از علمای دینی درکشور عنوان کرده که کشورهای خارجی می خواهند با بذر نفاق میان افغان ها به اهداف خود برسد.
روزنامه ویسا درصفحه اول وصفحه های دیگر شماره امروزی دبنال مطالب بیشتر شده است .
اما روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان طالبان زمینه ساز فعالیت تروریستان آغاز کرده و درمطلب دیگر از قول مشاور امنیت ملی کشور عنوان کرده از 98 گروه تروریستی بین المللی ، بیست گروه آن درافغاانستان فعالیت دارند به نوشته این روزنامه محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی می گوید که ازجمله نود وهشت گروه تروریستی بین المللی که از سوی ایالات متحده امریکا به عنوان  گروه های تروریستی شناخته شده اند بیست گروه آن در  افغانستان فعالیت دارند .
آقای اتمر که برای شرکت در نوزدهمین کنفرانس امنیتی به هند رفته است می گوید که این گروه های تروریستی در مناطق مختلف افغانستان فعالیت دارند .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر زیرعنوان تبیض ، بچه بازی ، اختطاف و قتل محور های گزارش تازه حقوق بشر وزارت خارجه امریکا ، به نوشته این روزنامه : گزارش تازه وزارت امور خارجه امریکا درمورد وضع حقوق بشر در افغانستان از نقض حقوق بشر توسط مقام های دولتی ونهاد های امنیتی ومراجع قضایی افغانستان پرده برداشته است .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
اما روزنامه افغانستان ما ، دربرگ نخست از قول محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عنوان کرده است : تعریف ما از دوست و
دشمن روشن است .
به نوشته این روزنامه : رئیس جمهور غنی درمراسم افتتاحیه هفتمین سال کاری شورای ملی گفت : خوشبختانه تعریف دوست ودشمن برای ملت ودولت ما واضع است و ابهام ها دراین زمینه بر طرف شده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر از قول عدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه عنوان کرده : انتخابات ولسی جرگه وشورا های ولسوالی ها باید برگزار گردد.
یک تپه استراتیژیک در فاریاب به طالبان تسلیم داده شد عنوان مطلب دیگر است که این روزنامه درصفحه اول در کنار سایر عنوان ها نشرکرده است .
روزنامه  افغاانستان ما درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.

کابل باختر/ 16/ حوت
رییس جمهور غنی تاکید دارد که دولت و ملت باید به صورت اساسی بالای تقسیم و اختصاص منابع آب به یک نتیجه بنیادی برسند . همچنان او میگوید همسایگان ما از ایجاد بندهای آب نگران نباشند بل از آن حمایت نمایند.
مفسر آژانس باختر مینگارد : روز گذشته کابل شاهد برگزاری چهارمین کنفرانس ملی آب بود . دراین کنفرانس ، پالیسی سازان ، ادارات سکتوری ، متخصصین آب و تمویل کنندگان بین المللی در خصوص منابع آب در افغانستان و استفاده موثر ازآن درسطح ملی و منطقه یی به بحث پرداختند .
این کنفرانس درحالی برگزار میشود که چگونگی مدیریت منابع آبهای طبیعی افغانستان با پرسش های زیادی مواجه است و افغانستان از ملیارد هامتر مکعب آبهای طبیعی خود تنها قادر به استفاده از سی فیصد آن است این سی فیصد همه به گونه یی معیاری و تاثیر گذار استفاده نمیشود. بیشترین آبهای افغانستان به کشورهای همسایه سرازیر میشود حتا ادامه مشکلات موجود درافغانستان بستگی به همین آبها دارد، زیرا هستند کشورهای که باور به این دارند با تامین امنیت در افغانستان ، آبهای این کشور مدیریت خواهد شد و آنهادیگر از آبهای مفت و رایگان استفاده نخواهند کرد.
درحالیکه افغانها و دولتمردان این کشور به این گونه تخیلات باورمند نیستند بل تاکید براین دارند که ظرفیت های موجود آب دراین کشور ، جز منابع طبیعی حساب شود که با سرمایه گذاری برآن میتوان فقر را از افغانستان و منطقه دور کرد و راه را برای تحمل و همگرایی بیشتر نزدیک کرد.
چنانچه رییس جمهور غنی درکنفرانس یاد شده واضح ساخت که دولت وملت باید به صورت اساسی بالای تقسیم آب و اختصاص منابع به نتیجه بنیادی و پالیسی واضح برسند ... آب یکی از ضروریات ملی ما است و همه ادارات سکتوری باید به وضاحت به نتیجه برسند و از ابهام وتضاد جلوگیری کنند.
همچنان رییس جمهور یادآور شد که انکشاف آبهای افغانستان به نفع مردم ما و منطقه است... توقع ما از همسایگان این است که از ایجاد بندها و شبکه ها، استفاده از منابع آبی نگران نباشند بل از آنها پشتیبانی کنند زیرا استفاده درست از آب ، تنها در صورت امکان پذیر میشود که آب ها پیش بینی پذیر شوند.
ازاین گفته های رییس جمهور برمیاید که افغانستان به سوی منابع آبهای خود به عنوان منابع ملی و منبع برای دور نمودن فقر در کشور نگاه میکند و بر کار اثر مند وهدفمند نهادهای داخلی تاکید دارد، کارکه دور از ابهام وتضاد و نگرانی باشد، درعین حال این پیام را برای همسایگان میدهد که از این برنامه های افغانها نگران نباشند بل این منابع آب میتوانندممد برای همکاری و همگرایی منطقه یی باشد.
افغانها نسبت به کشورهای منطقه آسیب پذیری های خود را دارند اقتصاد ناتوان و شکننده محیط و اجتماع آنها را رنج میدهد استفاده معقول و موثر از منابع طبیعی منجمله منابع آبی میتواند گره گشای بسا از مشکلات باشد در حالیکه هستند کشورهای در همسایگی ما که درتلاش اند تا افغانها را مانع دسترسی آبهای شوند که خود مالک اند .
سنگ اندازی ها درکار ساخت و ساز بند آب سلما ، و به همینگونه ایجاد موانع در ساخت و ساز بندهای اب درکنر ، فراه و جاهای دیگر نمونه های از این اغراض است .
افغانها به این باوراند که نباید مسایل اقتصادی که میتواند رفاه همگانی را در پی داشته باشد با سیاست های اغراض آمیز پیوند داده شود باید فرصت های موجود درمنطقه فرصت برای همگرایی و همکاری پنداشته شده و ازآن حمایت صورت گیرد زیرا  رفاه افغانستان به سود کشورهای همسایه است و بخشی از این رفاه وابسته به ایجاد بند های آب است و نباید همسایه ها نگران چنین یک برنامه باشند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL