04 سرطان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس‌جمهورغنی خطاب به کودکان ایتام: عید به شما تعلق دارد و عید تان مبارک باد

رئیس‌جمهورغنی خطاب به کودکان ایتام: عید به شما تعلق دارد و عید تان مبارک باد

کابل باختر 4 سرطان محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان و بانوی...

تيم ملي كركت كشور دست آورد ديگر را  ثبت كارنامه كرد

تيم ملي كركت كشور دست آورد ديگر را ثبت كارنامه كرد

كابل باختر 4 سرطان عضويت دايمي شوراي جهاني كركت ،...

بازار گران فروشان پايان يافت

بازار گران فروشان پايان يافت

كابل باختر 4 سرطان با حلول عيد، بازار گران فروشان ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 10/ ثور
شمارمحدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را درباره رویداد های منطقه و جهان نشر کرده اند.
روزنامه افغانستان ما ، درصفحه اول از قول حکمتیار عنوان کرده است جنگ طالبان مشروعیت ندارد ، این روزنامه جزئیات درباره عنوان فوق را درصفحه دوم نوشته اما درصفحه اول ازقول محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان نقل قول کرده است.
دیگر هیچ گروهی نمیتواند از راه قتل و ترور به قدرت برسد.
به نوشته این روزنامه رییس جمهور غنی گفته است که دیگر زمان آن به پایان رسیده است که یک گروه بخواهد از طریق خونریزی ، قتل و ترور به حکومت برسد ، غنی که دیروز 9ثور ، درمراسم گرامیداشت از سال روز پیروزی مجاهدین درارگ صحبت میکرد گفت که آنانی که تاکنون به وسیله قتل و ترور به قدرت رسیده اند نه اسلام و نه افغان ها را می شناسد.
رییس جمهور غنی گفت که ملت ما نه تنها دیروز بلکه امروز نیز با دشمنان آشکار و پنهان افغانستان درجهاد و مبارزه است . روز نامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه زیر عنوان ، کوریای شمالی بازهم یک راکت شلیک کرد نوشته است کوریای شمالی بی توجه به فشار فزاینده بین المللی ، بازهم یک راکت خود را شلیک کرد به قول وزارت دفاع کوریای جنوبی ، این راکت اندکی پس از پرتاب درهوا منفجر گردید.
روزنامه افغانستان به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی برگ نخست را با مطلبی زیرعنوان امریکا 1700 نظامی به افغانستان اعزام میکند.
این روزنامه همچنان درصفحه اول از قول گلبدین حکمتیار عنوان کرده است که ازخطاب به طالبان گفته است از جنگ تباه کن و ویرانگر دست بکشد.
این روزنامه ادامه این مطلب را درصفحه چهارم نوشته است اما درصفحه اول زیر عنوان غزنی به مرکز قاچاق گیاهان دارویی مبدل شده است نوشته شماری از قاچاقبران گیاهان دارویی چندین ولایت را ازراه غزنی به پاکستان انتقال میدهند.
مسوولان اداره محیط زیست غزنی از نابودی شماری ازگیاهان دارویی درکشور ابراز نگرانی کرده میگویند درحال حاضر غزنی به مرکز قاچاق گیاهان دارویی مبدل شده است.
به گفته آنان ازبیشترین دربیشترین بخش های این ولایت گیاهان دارویی رو به نابودی است و تاچند سال دیگر این گیاهان دربیشتر روستاها نخواهند روئید .
روزنامه به همین ترتیب ادامه  داده درمطلب دیگر زیرعنوان مولوی داوود رهبر ارشد گروه طالبان کشته شد. درصفحه اول نوشته است بخش دری بی بی سی به نقل از ظاهر خان یک روزنامه نگار پاکستانی گزارش داده که طالبان کشته شدن مولوی داوود از رهبران ارشد این گروه را درنزدیکی شهرپیشاور پاکستان تائید کرده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه از قول رییس ولسی جرگه عنوان کرده است صاحبان قدرت و ثروت با دشمنان نظام همکاری میکنند.
به همین ترتیب از قول رییس مشرانوجرگه آورده است روسیه با دخالت درافغانستان به بخش های وچکترتقسیم خواهد شد .
روزنامه آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه ماندگار دربرگ نخست عنوان کرده است 8 ثور گرامی داشته شد.
این روزنامه بازهم با توجه به 8 ثور مطلب دیگری را زیر عنوان هشتم ثور به چه مفهوم ؟ نشر کرده است.
این روزنامه همچنان در صفحه اول از قول والی بلخ عنوان کرده است دولت به اعضای حزب اسلامی تجهیزات نظامی توزیع میکند.
سفارت خانه یازباله دانی سیاسی گذشته را فراموش کرده ایم . حکومت را چهار فردمشکوک اداره میکند ازجمله عنوان های دیگر میباشد که این روزنامه درصفحه به نشر آن پرداخته است.
روزنامه ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.

کابل باختر 10 ثور
رئیس جمهور غنی در یک پیام واضح به مخالفان مسلح و گروه های تروریستی و وابسته به آنها گفت ( دیگر آن دوران ختم گردید که یک گروه بخواهد از طریق قتل، خون ریزی و ترور به حکومت برسد.)
مفسر آژانس باختر مینگارد: رئیس جمهور غنی به روز جمعه در محفل گرامیداشت از هشتم ثور، سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در یک پیام واضح به مخالفان مسلح گفت که نباید از راه ترور، قتل، خون ریزی در فکر رسیدن به قدرت باشند او می گوید آنانیکه به وسیله قتل و ترور به قدرت رسیده اند نه اسلام و نه افغانان را می شناسند.
این گفته ها در حالی بیان میشود که طالبان و گروه ها دیگر تروریستی هیچگاه به منطق مفاهمه، دیالوگ و گفتگو ها تن نداده و همیشه موضع متفاوت دارند آنها در تلاش اند تا از راه اسلحه ، ترورو اختناق به قدرت برسند و اداره مردم ما را در گرو خود بگیرند.
این گروه هیچگاه موضع واحد و منطقی در قبال کشور و آینده آن نداشته و این امر سبب شد تا بحران موجود در کشور گسترده تر و پیچیده تر شود.
مشکل در این است که طالبان فاقد یک اندیشه، اراده و یک استراتیژی سیاسی اند آنها تنها جنگیدن در برابر مردم و چگونگی تحقیق اهداف و مقاصد بیگانگان را بلد بوده با منطق صلح بیگانه اند و ادامه چنین یک وضعیت ،افغانها را وا داشته است تا در یک نبرد مقدس علیه متجاوزین خارجی که طالب و داعش را افزار ساخته اند ایستاده شوند و هر روز قربانی بدهند.
چنانچه رئیس جمهور غنی میگوید( قربانی های موجود بخشی از هزینه است که برای آزادی و رهایی میپردازیم. از چندین دهه است که تلاش برای به اسارت کشیدن ملت ما جریان دارد و برای این هدف ،توطیه صورت میگیرد.)
طالبان با جنگ و ویرانی خو گرفته اند و منطق آزادی ، عمران ، شگوفایی، ثبات و تحمل را بلد نیستند. اگر چنین نیست چرا آنها به اداره مردم افغان که تاکید بر صلح و رفاه همگان دارند اهمیت قایل نیستند ؟و چرا بر ارشاد خداوندی که صلح را خیر گفته اعتنا نمیکنند؟
به تازه گی آنها عملیات را بنام منصوری اعلام داشته اند بدون شک طرح، برنامه و امکانات چنین یک عملیات و یک برنامه نمیتواند کاری چند ملا و طالب مدرسه باشد مگر آنکه ،کشور ها و سازمان های قدرتمند و استخباراتی در عقب آنها ایستاد نباشند. هدف اول و اخری کشور های مغرض تخریب افغانستان و حقیر ساختن مردم آن است و طالبان در این گیر و دار افزار و وسیله اند.
رئیس جمهور غنی در این خصوص میگوید( از بین بردن زیر ساخت های کشور ما به هدف اساسی برای آنها " طالبان و تروریستان" و حامیان منطقه یی شان تبدیل گردیده ما در یک جنگ تحمیلی قرار داریم.)
چهار دهه است که افغانستان با تجاور بیرونی مواجه است و جز دفاع از خود چاره دیگری نداشته با آنکه دفاع مقدس از کشور، به خون میلیون افغان و ویرانی این کشور تبدیل شد مگر مغرضین چه در داخل و چه در خارج موفق نشدند تا حاکم سرنوشت این مردم شوند.
رئیس جمهور غنی در این رابطه میگوید( همان طوریکه جهاد دیروز ما بر حق بود امروز نیز مبارزه نیرد های امنیتی و دفاعی ما علیه تروریستان، یک جهاد بر حق و جهاد علیه باطل میباشد.)
اگر به گذشته نگاه کنیم مردم ما چهارده سال تمام در برابر تجاوز بیرونی که بنام انترناسیولیزم  بین المللی بر کشور ما صورت گرفت ایستاده گی کردند و حالا هم کشور ما با تجاوز بیرونی مواجه است.
آن وقت افغانستان بنام انترناسیولیزم بین المللی مورد تجاوز قرار گرفت مگر حالا همان تجاوز بنام ایجاد امارات یا خلافت اسلامی وجود دارد در حالیکه گردانندگان آن سازمان های استخباراتی کشور های بیرونی و جریان های افراط گرا وابسته به آنها است که در چوکات آن برای تضعیف و مطیع ساختن افغانستان تلاش میشود.
پس بهتر است که مخالفان مسلح ،وضعیت و حساسیت های موجود در افغانستان را درک نمایند و اگر افغان اند به اداره مردم و کشور شان احترام گذارند و اگر بیرونی و متجاوز اند باید دانسته باشند که امروز سلطه طلبی نمیتواند افغانها را مغلوب کنند.  

کابل باختر/ 9/ ثور
تجلیل ازهشتم ثور سالروزپیروزی مجاهدین و انقلاب اسلامی ، تجلیل ازحماسه ماندگاراست که ملت قهرمان افغان آن را در تاریخ معاصر به نمایش گذاشتند و نشان دادند که زور و خودکامگی نمیتواند اراده یک ملت را نابود بسازد.
مفسر آژانس باختر مینگارد : ملت قهرمان افغانستان در هشتم ثور سال 1371 بعداز چهارده سال مبارزه پیگیر که قربانی ها و فداکاری های زیادی را درپی داشت برحکومت متمایل به شوروی سابق و تجاوز خارجی پیروز شدند و این حکومت را سرنگون ساخته و به این ترتیب انقلاب اسلامی درکشور که با حماسه، قربانی ها وفداکاری های مردم ما توام بود به کامیابی رسید و از این روز همه ساله درکشور تجلیل بعمل می آید.
تجلیل وگرامیداشت از هشتم ثور سالروز پیروزی انقلاب اسلامی درکشور ، درحقیقت احترام گذاشتن وحرمت نهادن به اراده ، خون و فداکاری های ملت است که چهارده سال تمام دربرابر تجاوز بیرونی، تشدد و افراط گرایی یک رژیم وابسته دست به مبارزه زدند و دریک نبرد مقدس علیه متجاوزین و اشغالگران نگذاشتند تا هویت و سرنوشت آنان درگرو دیگران باشد .
هشتم ثور ماندگار ترین روز و باوقارترین روز در تاریخ معاصر افغانستان است.
رخداد که هیچگاه از حافظه تاریخ پاک نمیشود بل به عنوان تداعی کننده قهرمانی ، درایت و استقامت یک ملت برای نسل های بعدی باقی خواهد ماند .
مردم افغانستان درجریان چهارده سال مبارزه و مقاومت دربرابر متجاوزین ارتش سرخ ثابت ساختند که زور و قدرت نمیتواند صدای رسای یک ملت را خفه کند بل تجاوز برکشور که صاحب هویت ، فرهنگ و پیشینه پر بار فرهنگ و ادامه یک تمدن کهن بشری است نتایج ناگواری دارد چنانچه اتحاد شوروی سابق با چنین یک نتیجه ناگوار مواجه شد.
بعداز آنکه ارتش سرخ به کشور ما پا بازکرد جهان متوجه افغانستان شد و این انگیزه درمیان ملل دیگر پدیدار شد که اگر تجاوز ارتش سرخ درافغانستان مهار نگردد این عمل به یک سنت جهانی مبدل گردیده و کشورهای ضعیف از سوی قدرتمندان نابود خواهند شد.
با تجاوز ارتش سرخ به افغانستان برعلاوه آنکه حکومت چپی تحت الحمایه شوروی نتوانست درصحنه ملی و بین المللی تمثیل هویت نماید بل شوروی سابق وکشورهای هم پیمان او نیز درسطح جهانی منزوی شدند و سخت اعتبار باختند و پیامد بعدی آن هم اضمحلال کامل بلاک شرق بود.
باآنکه مردم افغانستان در نبرد مقدس ولی نابرابر با متجاوزین قربانی های زیادی دادند درکنار میلیون ها شهید ، کشور ویران و زیربنا ها تخریب شد مگر از هویت و حریم شان قهرمانانه دفاع کردند پیامد این جهاد برای افغانستان پیروزی بردشمن متجاوز واعلای کلمه الله و برای کشورهای دیگر آزادی از یوغ استعمار سرخ بود.
با آنکه مردم افغانستان شاهد پیروزی برارتش سرخ بودند مگر نتوانستند طمع شیرین غالبه برمتجاوزین را احساس کند زیرا دراولین ساعات پیروزی مجاهدین ، دستان مری ونامری در صدد تخریب حکومت مجاهدین برآمدند تا ارزش های جهاد را به باد فنا دهند و افغانستان را یک کشور وابسته باقی گذاشته و از طریق آن اهداف بلند پروازانه شان را درسطح منطقه عملی سازند.
مگر میتوان ارزش های جهاد و مبارزه ازادی طلبانه به غرور و حماست یک ملت را با عملکرد مشتی از افراد مقایسه کرد که حکومت نو بنیاد مجاهدین را متحمل نکردند وبرای کسب قدرت به ماجرا جویی ها پرداختند.
آرزو و توقع مردم مجاهد افغانستان این است که  نباید جهاد ومجاهدین با عملکرد وسبک اندیشی های مشتی از افراد فرصت طلب و ماجراجو مقایسه شود ارزش های جهاد درکشور با خون هزاران شهید و حماسه هزاران معلول و معیوب جهاد رنگ یافته و پربار شده است ، ارزش های جهاد دردل هزاران جوان متعهد و مستعد این کشور زنده است و مردم افغانستان ارزش های جهاد را هویت و اعتبار شان میدانند و برحفظ آن تاکید دارند.

کابل باختر/ 7/ ثور
امروز هفتم ثور سالروزکودتاه کمونیستی درکشور است رویداد که آغازگر تمامی بدبختی ومشکلات کنونی درکشور بوده وپیامد های ناگوار آن، همچنان مردم مارا می رنجاند.
مفسر آژانس باختر مینگارد : 39سال قبل ازامروز مشتی از نظامیان که ازبافت اجتماعی، باورها ، فرهنگ و عقاید مردم ماآگاهی نداشتند علیه حکومت سردارمحمد داوود دست به کودتا زدند و سرنوشت یک ملت و یک کشور را در اختیار گرفتند.
آنها کودتاشان را انقلاب پیروز مند 7 ثور و یک انقلاب برگشت ناپذیرنام گذاشتند و با فعالیت ها ، اقدامات و اندیشه های تند روانه درصدد تطبیق ایدلوژی درکشور شان که نه تنها برای مردم بیگانه، بل پذیرفتنی نبود ، آنها با حرکات و شعار های که قابلیت پذیرش درجامعه  را نداشت برباور های مردم حمله کردند ، مقدسات وسنن مردم را نادیده گرفتند و به اصطلاح برای یک ساختار جدید سیاسی و اجتماعی برنامه های روی دست گرفتند وشعار های سر دادند که با اندیشه های مردم درتضاد بود.
اقدامات عجولانه ، صدور فرامین بدون درنظر داشت واقعیت ها ، شدت درعمل، آنها را به زودی از دید مردم انداخت و با ایجاد یک سیستم و اداره عقدمندانه درصدد سرکوبی مردم برآمدند و درحالیکه چندماه از عمر حکومت آنها نمیگذشت زندان ها و توقیف خانه ها پر از زندانیان شد و همه ادارات دولتی سیاسی و نظامی گردید.
شدت درعمل و حرکات افراط گرایانه آنها چنان مشکل زا و بحران افرین شد که زمینه تجاوز مستقیم ارتش سرخ را به کشور ما مساعد ساخت و با تجاوز ارتش سرخ فصلی دیگری از مشکلات مردم ما باز گردید.
هفت ثور یک رویداد تلخ و ناگوار درتاریخ معاصر افغانستان که عامل آن مشتی از افراد ناخرد و ناعاقبت اندیش بودندکه پیامد های ناگوار آن را نسل امروز تحمل میکند و معلوم نیست این پیامد شوم چه وقت دست از گریبان مردم ما برمیدارد.
با آنکه کودتا چیان و یا به اصطلاح زمامداران حکومت نوین، خود را صاحبان دایمی سرنوشت مردم ما معرفی میکردند مگر آنها به زودی خود را در هر گوشه و کنار کشور با موجی از قیام های مردمی مواجه یافتند و سرانجام ملت قهرمان ما بعداز چهارده سال جهاد و مقاومت به ماجرا نفرت انگیز 7 ثور نقطه پایان گذاشتند.
بتاریخ هشتم ثور 1371 بودکه سران مجاهدین زمام امور را از بقایای رژیم کمونیستی درکابل تسلیم شدند.
آغاز کار حکومت مجاهدین نیز عاری از دشواری ها نبودحلقات مشخص در سطح منطقه وجهان از بی تجربگی ومشکلات دورنی مجاهدین سود برده زمینه کشمکش ها وجدال های سیاسی ونظامی را میان آنها مساعد ساختند.
این حلقات بدون شک درپی آن بودندکه مجاهدین نباید به عنوان قهرمانانی معرکه جهاد و آزادی معرفی شوند . بل حفظ یک فضا اسفبار ، بی ثباتی جنگ و نا امنی درافغانستان برنامه های بود که این حلقات بعد از پیروزی مجاهدین آن را درسرداشتند زیرا بازی های بزرگ سیاسی و استخباراتی میان کشورهای جهان وقدرت های منطقه درراه بود و وضعیت نامطلوب درافغانستان میتوانست آنها را بیشتر در منطقه کامیاب سازد . روی این دلیل  بوداختلافات میان مجاهدین را جدی تر ساخته و با استفاده از افراد نفوذی خود تنور جنگ را در افغانستان بیشتر داغ نمودند و با ایجاد پروژه طالبان و حالا داعش، درتلاش شدندتا اهداف منطقه یی و بزرگ شان را دنبال کنند.
این حلقات نگذاشتند تا مردم افغانستان طمع شیرین و نتیجه مبارزه و پیروزی جهاد را احساس کنند . و با برنامه ریزی مغرضانه و ایجاد پروژه های استخباراتی تااکنون این خوشی را از مردم افغانستان گرفته اند.
به هر ترتیب 7 ثور و 8 ثور دو روز ماندگار در تاریخ معاصر افغانستان است که یکی از زشتی ها حکایه دارد ودیگر از مقاومت و سلحشوری .
هردو برای نسل های امروزی و بعدی افغانستان یک الگو و یک نمونه است که نشان میدهد اگر برخلاف رای و اراده مردم حرکت کرد با چه سرنوشت مواجه میشویم و دیگر این که مقاومت و دفاع از کشور چه افتخار را نصیب مامیکند.
7 ثور آغاز یک برنامه مغرضانه برای تجاوز بیروی ها بر افغانستان بود و حالا هم طالبان و داعشی ها عامل ادامه چنین یک تجاوز اند که باید از گذشته درس گرفت و در پرتو آن نقاط ضعف و خلا را مشخص کنیم و برای آینده یک راه و نقشه موثر ترتیب بداریم .

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL