22 قوس 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

محمد اشرف غنی: سرک حلقوی هرات اهمیت این ولایت را از نگاه ترانزیت بالا می‌برد

محمد اشرف غنی: سرک حلقوی هرات اهمیت این ولایت را از نگاه ترانزیت بالا می‌برد

کابل باختر 22 قوس محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان...

53 تن از هراس افگنان کشته و24 تن دیگر آنان زخمی شدند

53 تن از هراس افگنان کشته و24 تن دیگر آنان زخمی شدند

کابل باختر 22 قوس درجریان عملیات های مشترک نظامی نیروهای امنیتی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 7/ عقرب
شمار محدوداز روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
گزارشگرآژانس باختر با توجه عنوان های درشت برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است  روزنامه هشت صبح دربرگ نخست از پولیس نورستان عنوان کرده است ، آرای یک مرکز درپی انفجار ماین نابود شده است روزنامه جزئیات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه سوم نوشته کرده است.
اما درصفحه اول زیرعنوان سفارت پاکستان درافغانستان رهایی ملا برادر و ملاصمدثانی را تائید کرد . نوشته است به دنبال گفته های مقامات پاکستانی درپیوند به رهایی ملا عبدالغنی برادر و ملا صمد ثانی ، سفارت پاکستان درافغانستان نیز رهایی این دو فرمانده ارشد گروه طالبان از بند پاکستان را تائید کرد.
این سفارت گفته است که ملا برادر و ملا صمد ثانی درراستای تعهد پاکستان برای تسهیل روند صلح افغانستان رها شده اند و اسلام آباد به ادامه تلاش های صلح و مصالحه که رهبری و مالکیت افغان ها باشد متعهد است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده درهمین صفحه به روز جهانی صحت روانی توجه کرده زیر عنوان نصف جمعیت افغانستان از فشار های روانی رنج میبرند.
به نوشته این روزنامه با گرامی داشت از روزجهانی صحت روانی وزارت صحت نتایج یک بررسی اش را ارائه کرد که نشان میدهد از میان هردو نفر یک نفر آن درافغانستان از فشار های روانی رنج میبرد.
به نوشته هشت صبح فدامحمد پیکان معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه روز یکشنبه ششم عقرب درمراسم گرامیداشت از روز جهانی صحت روانی درکابل گفت که آنان برای دریافت ارقام دقیق افراد مبتلا به بیماری روانی برای نخستین بار این ارزیابی را درشانزده ولایت کشور انجام داده اند اوگفت نتایج این ارزیابی نشان میدهد که از هردو افغان یکی آن از فشارروانی رنج میبرد و از هر پنج نفر یکی به دلیل مشکلات روانی در انجام امورات روزمره خود نارسایی پیدا کرده است.
اما این افرادتا کنون بیمارروانی گفته نمیشوند اگر به مشکلات آنان رسیدگی صورت نگیرد و یا عوامل این فشار ها ادامه پیدا کنند دیر یا زود به اختلالات روانی مبتلا خواهد شد.
به گفته معین وزارت صحت عامه دراین ارزیابی میزان اختلال افسرده گی 86/4 درصد میزان اضطرار 78/2 درصد صدمه روانی 34/5 درصد میزان سوء استفاده از مواد نشه آور به شمول ادویه خواب درحدود 20/12 درصد و افکار خودکشی 25/7 درصد گفته شده است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده درصفحه دوم مطلب را زیر عنوان کمیسیون مستقل انتخابات باید معلومات دقیق بدهد نشر کرده است.
هشت صبح درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه آرمان ملی ، درصفحه اول خبرداده است که معافیت جرایم مالیاتی 95 فیصد مالیه دهنده گان تمدید گردید.
این روزنامه درمطلب دیگر از نهادهای ناظر عنوان کرده است متقابل دوکمیسیون نتایج انتخابات پارلمانی را به بن بست می کشاند.
آرمان ملی همچنان در صفحه اول از قول داکتر عبدالله عبدالله عنوان کرده است شرکت مردم قندهار در انتخابات پاسخ محکمی به افراطیت بود.
آرمان همچنان از قول مجلس سنا درصفحه اول عنوان کرده است پیشنهاد سناتور امریکایی درمورد خط دیورند ، ملاحظه درامور افغانستان است.
آرمان درصفحه اول از قول وزارت دفاع ملی خبرداده است که 43 طالب درنقاط مختلف کشور کشته و زخمی شدند آرمان ملی در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه افغانستان ما ، درشماره امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته و یا دنبال سایر مطالب شده است.   ختم/ نالان

کابل باختر/ 7/ عقرب
با توجه به نتایج یک بررسی وزارت صحت عامه که مبتنی برآن گفته شده نصف جمعیت افغانستان ازفشارهای روانی رنج میبرند ،  نیاز به رهکارجامع و همه شمول دارد.
مفسرآژانس باختر مینگارد :گرامیداشت از مناسبت اداری پیام های روشن پیرامون رویداد ها وحوادث ومناسبت ها میباشد . این پیام ها میتوانند راهکار ساز برای آینده باشند زمانی که درمراسم روزجهانی صحت روانی وزارت صحت عامه کشور مطرح میسازد که نصف جمعیت افغانستان به نحوه یی از فشار های روانی رنج میبرند نباید از موضوع به سادگی عبورکرد ، زیرا درافغانستان سالهای متمادی است که جنگ ادامه دارد . فقر ، بیکار و نابرابری ها ی اجتماعی زاده جنگ تحمیلی درافغانستان مردم این کشور را درکنار مصائب دیگر مبتلا به فشار های روانی ساخته است .
متکی به نتایج اعلام شده این بررسی گفته میتوانیم مردم افغانستان هرگزدرسالهای جنگ مصونیت روانی نداشته اند و ناهنجارهای سیاسی و اجتماعی سبب گردیده است جوانان کشور بیشتر دچار این مخمصه شوند وبرای نجات از درجاده دیگر مصیبت که اعتیاد می نامندش گام بگذارند.
دراین شک وجود نداردکه خانواده ها نقش اساسی و قابل باور درتربیت فرزندان جوان دارند ، جلو خشونت ها خانوادگی دربرابر آنها گرفته شود ، اما سرانجام این جوانان چهاردیوار خانه را ترک میکنند ووارد جامعه میشوند به این دلیل باید متوجه جامعه بود ، مانع انواع خشونت های اجتماعی و سیاسی درجامعه شد تا اختلافات روانی فرصت نیایند جوانان این سرزمین را به ودای تفتیده اعتیاد مسیردهد.
به هرصورت اقدامات برای وقایه اتخاذ شده است وزارت صحت عامه ازطریق دو راهبرد مشخص " راهبردملی صحت روانی و راهبرد ملی وقایه ازخودکشی درپی نجات جوانان  ومردم از این مصیبت میباشد و درکنار 750مشاور روانی را درمراکز صحی مواظف ساخته تا به نیازمندان مشوره روانی دهند و در بهبود وضعیت صحی آنان تلاش کنند.
بدون تردید آنچه گفته شد کار ساز واقع می گردد ولی نا هنجاری چنان گسترده است که نیاز مند تحرک بیشتر میباشد.
افزایش میزان خشونت ها نابرابری های اجتماعی جنگ ، انفجار ، انتحار خودکشی ها ، روآوردن به اعتیاد فقر ، بیکاری و ده ها ناهنجاری دگر به مصونیت روانی جمعیت افغانستان آسیب وارد کرده و توجه به آنها میتوانند میزان درحال صعود فشار روانی را کاهش داد. ختم/ نالان

کابل باختر/ 6/ عقرب
چشم انداز صلح ، علی رغم تلاش های جامعه جهانی و دولت افغانستان هنوز روشن نیست .
دولت افغانستان بارها درپیوند به صلح درافغانستان ومنطقه اصرار داشته است که بدون فشار برطالبان و حامیان بین المللی آن افق صلح درافغانستان درمسیر روشن بل درابهام پیچیده تر خواهد گشت .
مبصر آژانس باختر مینگارد ، کشور های منطقه نهاپاکستان و جامعه جهانی به شمول دولت افغانستان تلاش دارند به هر رنگی صلح درافغانستان و منطقه تامین گردد ، اما مانع اصلی و مهم دراین معامله پاکستان است.
مردم افغانستان میدانند که لانه های مصئون هراس افگنان درپاکستان وجود دارد طالبان به عنوان ابزار سیاسی و نظامیان پاکستان درمعادلات منطقه استفاده میگردد خاستگاه و منابع تمویل طالبان درپاکستان وجود دارد ، اما آنچه دراین مورد سوال برانگیز است عملکرد متحدان افغانستان درقبال پاکستان است.
مردم مطرح می سازندکه متحدان افغانستان در جنگ علیه هراس افگنی فشار لازم به منابع مالی ، خاستگاه ها و حمایت کننده گان آن وارد نکرده اند ، آنچه تاکنون مطمح نظر بوده است فقط اظهارات مقامات ارشد کشور ها درپیوندبه طالبان و به صورت مشخص پاکستان است . مردم اقدامات عملی میخواهند تا بساط هراس افگنی ازمنطقه وافغانستان برداشته شود.
وزیر خارجه امریکا درتازه ترین اظهارات گفته است کشورش انتظار دارد که مرز غربی پاکستان ، مرز این کشور با افغانستان برای تروریستان پناهگاه امن نباشد به گفته او پیام واشنگتن واضح تر از این نمی تواند باشد.
با توجه به این اظهارات هم امریکا و جامعه جهانی میدانند که معضل درکجاست چرا روند صلح درافغانستان درمسیر روشن حرکت نمی کند چرا هر روز بر شمار هراس افگنان در قالب ها وچوکات جدید افزوده میشود و ده ها چرا دیگر.
اگر به این چرا پاسخ روشن داده نشود مردم نسبت به آینده بدبین خواهند شد.
بربنیاد نظر سنجی نهادبین المللی کالوپ مردم افغانستان نسبت به آینده شان خوش بین نیستند . این بدبینی و بی باوری ها را بحران جنگ به وجود آورده است .اگر روند صلح به دور از مردم ادامه یابد و جنگ نیز ، مسلماً میزان بی باوری ها میان مردم افغانستان افزایش خواهد یافت .
ختم/ نالان

کابل باختر/ 6/ عقرب
شمارمحدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار و گزارش های را در باره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
گزارشگر آژانس باختر ، با توجه عنوان های درشت برخی ازاین روزنامه ها ، گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه ویسا دربرگ نخست از قول کالوپ سازمان تحقیقی و پژوهشی بین الملل عنوان کرده است نا امیدی افغان ها نسبت به آینده افزایش یافته است.
روزنامه ویسا همچنان درصفحه اول زیر عنوان ، نهاد های ناظران با از دست کاری درجمع بندی آرا نگران هستیم نوشته کرده است: نهادهای ناظر انتخاباتی با ابراز نگرانی از روندجمع بندی آرای انتخابات ولسی جرگه میگویند که خطر دست کاری دراین روند ازسوی کمیسیون انتخابات وجود ندارد.
او اخر هفته پیش شماری از اعضای مشرانو جرگه ازدستکاری و تقلب درجمع بندی آرای انتخابات ابراز نگرانی کردند روزنامه موضوع را دنبال کرده درهمین صفحه زیر عنوان امریکا نمی خواهدگفتگو های صلح به رهبری افغان ها به پیش برود نوشته کرده است: اشتراک کنندگان هفتمین کنفرانس امنیتی درهرات میگویند که امریکا علاقمندنیست تاگفتگوهای صلح به رهبری افغان ها به پیش برود.
روزگذشته هفتمین دور کنفرانس گفتگوهای امنیتی هرات با حضور نمایندگان 20 کشور و نهادهای خارجی درولایت هرات برگزار گردند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده درهمین صفحه از قول یک عضو ولسی جرگه عنوان کرده است رهبران سیاسی تلاش میکنند نتایج آرا را به نفع پسران شان تغییر دهند.
به نوشته این روزنامه برخی از اعضای ولسی جرگه از احتمال دست کاری نتایج آرا توسط رهبران سیاسی ابراز نگرانی کرده و برنظارت جدی از روند شمارش آرا تاکید کردند.
روزنامه ویسا مطلب را دنبال کرده درمطلب دیگر ازقول ولسی جرگه عنوان کرده است پیشرفت ها درپروسه صلح باید با شورای ملی درمیان گذاشته شود.
روزنامه ویسا درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح دربرگ نخست از قول فیفا عنوان کرده است مشکلات گذشته در انتخابات قندهار تکرار شد.
هشت صبح جزئیات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه سوم نوشته کرده است این روزنامه همچنان درصفحه اول ازقول بانک مرکزی آورده است که پس از انتخابات بهای افغانی دربرابر دالر افزایش یافته است.
هشت صبح در مطلب دیگر زیر عنوان کمیسیون شکایات انتخاباتی درمورد تفکیک آرای معتبر و نا معتبر تصمیم هایش را اعلام کرد.
به نوشته این روزنامه کمیسیون شکایات انتخاباتی تصمیم تازه اش را درمورد چگونگی تفکیک آرای معتبر و نا معتبر در انتخابات مجلس نمایندگان را ناوقت روز شنبه اعلام کرد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ماندگار درصفحه اول ازقول کمیسیون شکایات انتخاباتی عنوان کرده است برای برگزاری انتخابات قندهار آمادگی لازم وجود نداشت.
روزنامه ماندگار جزئیات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه سوم نوشته کرده است.
اما این روزنامه درصفحه اول مطلب را زیر عنوان شهروندان افغانستان درباره آینده خود بدبین اند.
انتخابات غزنی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشود عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه اول به نشر آن پرداخته است.
روزنامه ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
ختم/ نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL