05 ثور 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

دوررفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا ؛ بایرن مونیخ – ریال مادرید

کابل 5 ثورباختر دوررفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان باشگاه...

اعلامیه ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

کابل باختر 5 ثور دشمنان افغانستان و آزادی بیان امروز عبدالمنان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 21/ حوت
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار و گزارش های را درباره رویداد های جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
روزنامه ماندگار برگ نخست شماره امروزی را با مطلب زیر عنوان وفاق ملی چشم اندازی برای امروزوفردای افغانستان .
ماندگار جزئیات پیرامون عنوان فوق را درصفحه دوم نوشته کرده است اما در صفحه دیگر در مطلبی از قول مجلس سنا آورده که طالبان به طرح صلح حکومت پاسخ دهند.
روزنامه ماندگار با توجه به انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه از قول همایون همایون که درانتخابات اعضای هیات اداری مجلس برنده شده و کرسی معاونت اول این مجلس را به خود اختصاص داده ، عنوان کرده است به تنهایی برحکومت پیروز شدم .
روزنامه ماندگار ،درصفحه دوم زیرعنوان همدیگر پذیری چگونه وچرا؟نوشته کرده است این روزها که افغانستان یک بار دیگر دچارتنش های قومی و زبانی شده و انحصار گرایی به صورت سرسام آور بیداد میکند ، موضوع همدیگر پذیری از زبان های زیادی شنیده میشود . این مفهوم پس از به وجود آمدن حکومت موقت به رهبری حامد کرزی که نخستین دولت طالبانی بود ، مفهوم مورد علاقه بسیاری از گروه ها وجریان های سیاسی قرارگرفت و ازآن زمان تا به امروز حل مشکل افغانستان از سوی سیاسیون و فعالان مدنی کشور درگرو تحقق چنین مفهومی معرفی شده است.
روزنامه موضوع را به همینگونه دنبال کرده درصفحه سوم مطلب را زیر عنوان مثل عبدالرحمان و فاطمه باشیم و یا نباشیم ؟ به نوشته این روزنامه مدتی است که شماری از کاربران شبکه های اجتماعی هشتک "نوروز حرام است و من نوروز را جشن نمی گیرم "را درشبکه های اجتماعی و به ویژه فیسبوک راه انداخته اند.
این کاربران که بیشتر گرایش های دینی و مذهبی دارند دوتصویر را دستگاری کرده دریکی کارتونی را رسم کرده و نام آن کارتون را "عبدالرحمان " گذاشته و دردیگرش تصویر یک دختر احتمالاً شش – هفت ساله به نام " فاطمه " را حک کرده اند و با استفاده از آن ها دست به بخش این خبر می زنند که استقبال و جشن گرفتن نوروز در تضاد با عقاید اسلامی قرار دارد . زیرا به گفته آنان " نوروز " عید مجوسی ها" است .
روزنامه موضوع را به همینگونه دنبال کرده است درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی درصفحه اول زیر عنوان ، جهان اسلام با چالش حرام زاده گی مقابل شده است نوشته کرده نماینده ویژه سازمان ملل در امور خشونت جنسی از چالش جدیدی به نام حرام زاده گی درخاور میانه خبرداده است دراین باره بیشتر سخن خواهیم گفت اما قبل ازآن چند جمله ای را با هم مرور میکنیم .
شاید بعضی از خواننده گان واقعه یا ماجرای "حره " را که در 63 هجری درمدینه اتفاق افتاد ، بدانند دراین حادثه روزه که به دستور دارالخافه یزیدبن معاویه انجام شده بیش از 3000 تن از زنان و دختران مسلمان مورد تجاوز قرارگرفتند که 800 تن آنان بار دار شدند . روزنامه ادامه این مطلب را درصفحه ششم نوشته کرده است.
این روزنامه نیز درصفحه اول انتخابات هیئت اداری مجلس نماینده گان توجه کرده مطالب را از قول همایون همایون و نذیر احمدزی عنوان کرده است.
این روزنامه همچنان درصفحه اول از قول سپیدار عنوان کرده است . طالبان یا به گفت و گو های صلح حاضر میشوند و یا هم سرکوب خواهند شد.
این روزنامه سرمقاله شماره امروزی  را زیر عنوان ، چرا طالبان نشست اندونیزیا را تحریم کردند ؟ را نشر کرده است.
آرمان ملی در صفحه سوم مطلب را زیر عنوان راه گشای حل اساسی بحران درافغانستان تعدیل قانون اساسی کشور است را نشر کرده است.
آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است به همین ترتیب روزنامه انصار درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته است و یا دنبال سایر مطالب شده اند. ختم/ نالان

کابل باختر/ 20/ حوت
حفاظت از میراث های فرهنگی مسوولیت ملی میباشد زیرا این میراث ها به مردم افغانستان تعلق دارد ، شکوه و عظمت تاریخی این سرزمین را به نمایش می گذارد.
مبصر سیاسی آژانس باختر مینگارد ، به روایت تاریخی و استناد به میراث های مختلف فرهنگی که از زمانه های دور درافغانستان باقی مانده است نه تنها میتوان گفت که این سرزمین گذرگاه تاریخ بوده بل میتوان مدعی شد که درتعامل و امتزاج فرهنگ های بشری جایگاه بالنده وویژه دارد وزادگاه مدنیت بزرگ نیز میباشد.
به هر صورت حراست از میراث های فرهنگی که مسوولیت ملی پنداشته شده است دراصل میتوان آن به حراست از تاریخ و تمدن باستان نیز نسبت داد.
افغانستان از لحاظ داشتن بنا ها ، استوپه ها ، پیکر ها معماری ها و دیگر داشته های فرهنگی از جمله غنی ترین کشورها محسوب میگردد ولی دست تاراج گران زمان وسلطه جهال هرگز به این داشته ها رحم نکرد . تخریب مجسمه های بامیان و صدها مجسمه دیگر ، تاراج داشته های موزیم ملی وکاوش های دزدانه سبب شد تا تاریخ افغانستان ورق ورق به جهان پراگنده گردد.
از آغاز حرکت نوین درافغانستان هزار ها اثر تاریخی دزدی شده از اکناف و اطراف توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ برگردانده شد و دوباره به موزیم ملی کشور قرار داده شد.
ده ها وصدها اثر باستانی و تاریخی مرمت و باز سازی شد . اما بسیاری از گنجینه های تاریخی این سرزمین تاهنوز به خطر نابودی روبرو میباشد.
وزارت اطلاعات وفرهنگ با درک این مساله که میراث های فرهنگی تعلق مردم تمام جهان می باشد بارها خواستار کمک دراین مورد شده است.
میراث های فرهنگی متعلق به هیچ قوم ، گروه و مردم مشخص نمی باشد بل گنجینه تمدن و تاریخی مردم جهان محسوب میگردد.
حراست از میراث های فرهنگی وظیفه ملی میباشد ومردم با درک این مسوولیت بزرگ از تاریخ و تمدن بشریت حراست خواهندکرد.
ختم/ نالان

کابل 02حوت باختر
شمار از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشورپرداخته اند و نیز اخبارو گزارش های را درباره رویداد های جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
روزنامه آرمان ملی ، برگ نخست را با مطلب زیرعنوان ، 764 خبرنگارزن درافغانستان مصروف کاراند . آغازکرده است و درمطلب دیگر ازقول امریکا نوشته کرده است : طالبان مانند کوریایی شمالی انتظار گفت و گو مستقیم با مارا نداشته باشند .
روزنامه آرمان ملی جزیئات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه هفتم نوشته کرده است اما درصفحه اول زیرعوان ، حکومت باید مالیات برمیوه های خارجی افزایش دهد.نوشته کرده است . شماری از کشاورزان و بازرگانان میدان وردک درگردهمایی که درکابل برگزارشده بود ازرهبران حکومت خواستند تا محصول گمرکی برمیوه های ایرانی و پاکستانی را افزایش دهد.
به نوشته این روزنامه : شریف الله هوتک عضو شورای یولایتی میدان وردک به نماینده گی از بازرگانان و کشاورزان این ولایت هشدارمی دهد که اگرحکومت تا 5 روزدیگر به خواست های شان رسیده گی نکند شاهراه کابل قنداهاررا خواهند بست .
روزنامه موضوع را به همینگونه دنبال کرده ودرصفحه دوم سرمقاله شماره امروزی را زیرعنوان ، پاکستان هنوزهم درفکرامریکاست ! نوشته کرده است و آورده است : وزارت خارجه امریکا درواکنش به نام اخیرطالبان مبنی برخروج نیروهای امریکایی ازافغانستنان و توافق سازمان ملل متحد تا زمانی درین کشور باقی خواهند ماند تا افغانستان دوباره به لانه امن تروریستان مبدل نشود .
همچنان معاون وزارت خارجه امریکا گفت که طالبان مانند کوریایی شمالی انتظارگفت و گوی مستقیم با ما را نداشته باشند و اگراین گروه می خواهد مذارکراه کند با دولت افغانستان مذاکره کند.
روزنامه موضوع را به همین گونه دنبال کرده سخنرانی تاریخی و پخش نشده ای از مارشال فهیم را نشرکرده است .
روزنامه آرمان ملی درصفحه های دیگردنبال مطالب بیشترشده است.
اما روزنامه هشت صبح برگ نخست عنوان کرده است : امریکا به طالبان : مامهمان هستیم ، با حکومت منتخب کابل گفت و گو کند.
این روزنامه همچنان درمطلب دیگر زیرعنوان ، طالبان ازعالمان دین خواستند تا کنفرانس صلح را اندونیزیا را بایکوت کند . نوشته کرده است .طالبان روزگدشته ازعالمان دین خواستند تا درکنفرانس صلح اندونیزیا که به منظوردست یابی به  و حمایت از مذاکرات صلح افغانستان برگزارمی شود اشتراک نکند .
به نوشته این روزنامه : این فراخوان به دنبال پیشنهاد صلح رییس جمهور غنی به طالبان و درپی اعمال فشاروقدرت های بین المللی براین گروه برای پذیرش گفت و گوهای صلح مطرح می شود.
روزنامه هشت صبح درصفحه دوم مطلب را زیرعنوان موضوع معقول سازمان ملل متحد نشرکرده است . این روزنامه درصفحه سوم ازقول مرکزحمایت از زنان خبرنگارعنوان کرده است : رسانه ها هم درارائه اطلاعات مشکل دارند .
کمییسیون حقوق بشر: امسال 4340 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده است ، عنوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامه درصفحه سوم نشرکرده است .
روزنامه هشت صبح درصفحه های دیگردنبال مطالب بیشترشده است .
روزنامه افغانستان ما درشماره امروزی یا به نشرمطالب مشابه پرداخته و یا دنبال سایرمطالب شده است . نالان

تبصره
کابل باختر/ 20/حوت:
طالبان با تحریم کنفرانس صلح اندونیزیا که قرار است در ماه روان میلادی غرض بحث روی چگونگی جنگ در افغانستان برگزار شود، ثابت ساختند که از مناظره و روبرو شدن با علمای دین هراس دارند.
مفسر آژانس باختر مینگارد: قرار است علمای دینی کشورهای اسلامی ونخبه گان جوامع اسلامی در جریان ماه روان میلادی در اندونیزیا گرد هم آیند و چگونگی جنگ در افغانستان را که با انگیزه جهاد از سوی طالبان دنبال می شود به بحث و بررسی بگیرند.
این کنفرانس به پیشنهاد جوکو ویددود رئیس جمهوری اندونیزیا برگزار می شود.
وی در جریان ماه گذشته میلادی از پاکستان و افغانستان دیدار کرد.اندونیزیا به عنوان بزرگترین کشور اسلامی تلاش دارد تا منحیث یک میانجی مخلص زمینه گفتگو های صلح میان جناح های درگیر در افغانستان را مساعد سازد و کنفرانس که در اندونیزیا برنامه ریزی شده به هدف دستیابی به توافق و حمایت از مذاکرات احتمالی صلح میان جناح های درگیر تدویر میابد.
طالبان به عنوان یک جناح درگیر در قضیه افغانستان، جنگ جاری علیه مردم و دولت این کشور را جهاد نام گذاشته اند و با شعارها و انگیزه اسلامی آن را ادامه میدهند، این گروه تا کنون حاضر به مذاکره با دولت افغانستان نیست، در حالیکه هر روز با دریافت یک  دوست جدید برنامه جدید پیدا میکنند و برای صلح و آینده سیاسی افغانستان هیچ پیشکش نداشته اند به جز تاکید بر ادامه جنگ!
چندی قبل رئیس جمهورمحمد اشرف  غنی در نشست پروسه کابل که با شرکت نماینده گان 25 کشور و 3 سازمان بین المللی در کابل برگزار شد یک بسته پیشنهادی را برای طالبان ارائه داشت و آنان را ترغیب به گفتگوهای صلح کرد، مگر فردا آن، طالبان در ساحه قابل بای کابل دست به حمله انتحاری زدند و به این ترتیب پیام دادند که همچنان برحفظ موضع تند شان ایستاده ند.
مگر نشست و کنفرانس برنامه ریزی شده از سوی اندونیزیا ٬متفاوت با هر پیشنهاد و برنامه دیگراست، اندونیزیا به عنوان بزرگترین کشور اسلامی تلاش دارد تا برای حل ریشه یی قضیه افغانستان اقدام کند و در روشنایی دساتیر دینی برای خاتمه بخشیدن جنگ جاری در افغانستان یک راه حل پیدا نماید.
اندونیزیا از علمای دینی و نخبه گان جهان اسلام دعوت کرده است تا مساله افغانستان را در روشنایی دساتیر و ارشادات دینی ارزیابی کند، این نشست میتواند یک اجماع علمای دینی باشد، مگر طالبان آن را تحریم کردند.
این گروه روز گذشته با صدور اعلامیه گفته است «کنفرانس اندونیزیا تلاشی برای نشان دادن جهاد ترسناک در افغانستان یک اقدام غیر قانونی است ... و علمای اسلامی نباید با حضور در این کنفرانس به عنوان افزار استفاده شوند.»
شماری از علمای دین و آگاهان سیاسی میگویند که طالبان با این حرکت شان به بیراهه رفتند و سخت غلط کردند زیرا این نشست یک نشست اجرائیوی و تحمیلی بوده نمیتواند بل یک فرصت برای مناظره و ابراز دیدگاه در خصوص جنگ افغانستان است.
نشست اندونیزیا یک مکان و یک فرصت برای طالبان نیز بوده میتواند که برای علمای دیگر بگویند که به کدام دلایل جهاد میکنند، و چه میخواهند؟
نشست اندونیزیا یک اجماع علمای اسلام خواهد بود که اگر طالبان حرف و دلایل موجه و درست باشند بدون شک در آن نشست از آن حمایت می شود، زیرا آن عالم که در نشست اندونیزیا شرکت میکند ماند دیگر مسلمانان بنده الله واحد است پیرو یک قرآن و امت پیامبر بزرگوار حضرت رسول اکرم "ص" است،  پس در این مساله  که دستور و پیروی از یک مرجع واحد باشد طبعاً طالبان هم حرف مغایر آن ندارند، پس هراس طالبان از حضور در نشست اندونیزیا در چیست؟
حرف واضح این است که طالبان دین و شریعت را دستاویز و افراز ساخته اند در حالیکه خود شعارهای بلند دینی و شرعی سر میدهند، در رکاب دیگران حرکت میکنند، آنها مباحثه، گفتگو، مناظره و بحث علمی و فقی با علمای دین را رد میکنند مگر در عوض برای امریکا تضرع میکند که با آنها مذاکره کند و قدرت سیاسی در افغانستان را از مسیر امریکا جستجو می نمایند.
طالبان با تحریم نشست اندونیزیا بار دیگر ثابت ساختند که به اراده خود نیستند و اختیار خود را ندارند  و خود  برای گفتن چیزی نیز ندارند  چون مستقل نیستند روی این دلایل است که  از روبرو شدن با علمای دین در هراس اند.#تحلیل سیاسی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL