02 دلو 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بانک سرمایه گذاری زیر بنایی آسیاعلاقه مند سرمیه گذاری در افغانستان است

بانک سرمایه گذاری زیر بنایی آسیاعلاقه مند سرمیه گذاری در افغانستان است

کابل، باختر، 1دلو اکلیل حکیمی وزیر مالیه امروز در یک نشست...

داکتر کمال سادات: از احساسات جوانان استفاده سوء نکنید.

داکتر کمال سادات: از احساسات جوانان استفاده سوء نکنید.

1 دلو کابل باختر داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل   باختر  ۱۲ قوس
افغانستان دریک وضعیت حساس و دشواری سیاسی و نظامی قرار دارد که راه بیرون رفت از آن، به هماهنگی، همکاری و تفکر نیاز داشته پس لازم نیست که در این ناهنجاری ها آرمان گرایانه عمل کرد و منفعت اندیشانه حرکت نمود.
مفسر آژانس باختر مینگارد: اخیرا شماری از متنفذان سیاسی نظامی با گردهمایی در شهر کندهار دیدگاه و نظریات شان را در خصوص اوضاع جاری کشور، عملکرد رهبران حکومت وحدت ملی بیان داشتند و فراتر از آن، آنها اتهاماتی را به آدرس شماری از مسولان حکومتی هم وارد نمودند.
در این جای شک نیست که دولت افغانستان به عنوان حامی قانون اساسی کشوراز آزادی بیان، گردهمایی های اعتراض آمیز، راهپیمایی ها و یا هم نقد و انتقاد سازنده را آنچنان که قانون اساسی آن را چوکات بندی نموده است حمایت و آن را رعایت میکند ٬ برای شنیدن نظریات منتقدان نظام و یا حرکات دیگر اعتراض آمیز ٬نه تنها تحمل وجود دارد بل دولت برای چنین برنامه ها زمینه سازی هم نموده است .
مگر آنچه مهم است این است که منتقدان نظام هم با یک رویکرد و یک برنامه سازنده وارد عمل شوند، دیدگاه اصلاحی، نظر و مشوره سودمند آنها بدون شک به عنوان یک نسخه برای دولتمردان کشور ما حایز اهمیت است مگر اتهام بستن، افتراء و یا بهتان به جز آنکه اذهان عامه را مغشوش سازد و وضعیت را دشوار کند سودی دیگری در پی نخواهد داشت.
بهتر است که سیاسیون و منتفذان سیاسی نظامی عامل و همکار دولت برای حل مشکلات جاری شوند نه عامل برای فشار.
این یک حقیقت است که افغانستان برای بیرون رفت از مشکلات جاری در کنار اجماع منطقه یی به یک اجماع کارا داخلی نیز نیاز دارد.
برخی از انتقاد ها و ایراد ها به آدرس نظام موجه و قابل مکث است که میتوان آن را در یک گفتمان سازنده و با بیان نظریات اصلاحی دور ساخت. ولی نباید برای از وضعیت موجود برای حضور خود و مطرح نمودن خود و اطرافیان خود استفاده کرد و بستر سازی نمود.
برگزاری جرگه های سنتی که در این روز ها حرف های زیادی در مورد آن شنیده میشود در چوکات قانون اساسی جای ندارد و نمی توان از آن برای حرکات اغراض امیز و برنامه های سیاسی و سلیقوی.
بهتر است سیاسیون و منتقدان نظام که خود در چتر امکانات نظام موجود فعالیت می نمایند دولت را در انجام برنامه های ملی که یکی آن انتخابات قریب الوقوع پارلمانی در کشور است یاری رسانند.
باید مطمین بود که نظریات و دیگاه اصلاحی و انتقادات موجه قابل سمع و دقت میباشد و قانون شکنی تحمل نمیشود. تحلیل سیاسی

کابل باختر/ 11/ قوس
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند
روزنامه ماندگار دربرگ نخست از قول رییس جمهوری اسلامی افغانستان درکنفرانس قلب آسیا عنوان کرده است، تروریزم چالش بین المللی است .
این روزنامه درپیوند به عنوان فوق درصفحه ششم نوشته کرده است رییس حکومت وحدت ملی میگوید که گروه طالبان و حامیان آنان باید بدانندکه از راه نظامی برمردم افغانستان پیروزنخواهند شد.
محمد اشرف غنی که دیروز جمعه 10 قوس درکنفرانس قلب آسیا صحبت میکرد همچنان گفت که سران حکومت وحدت ملی توانستند خلاف تمام پیش بینی ها تضمین بقای کشور و حکومتی مبتنی بر قانون اساسی را در سه سال گذشته که ظاهراً ناممکن به نظر میرسید به دست بیاورند.
رییس حکومت وحدت ملی میگوید که سران کشور های قلب آسیا درحالی کنارهم دراین نشست گردآمده اند که شرایط برای همکاری منطقه یی به اندازه حالا مساعد نبود و نیز فرصت خوب اقتصادی فراهم شده است و از سویی هم ما مورد تهدید سازمانهای ویرانگر جنایی بین المللی قرار گرفته ایم .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه اول ازقول فرمانده عمومی نیروهای خارجی درافغانستان عنوان کرده است فشار ها برپاکستان بیشتر شده است.
به نوشته این روزنامه ژنرال جان نیکولسن فرمانده عمومی نیروهای خارجی درافغانستان میگوید واشنگتن فشار ها را بالای پاکستان در رابطه با مخفی گاه های گروه های تروریستی در خاک آن کشور نیز بیشتر ساخته است.
ژنرال جان نیکولسن فرمانده عمومی نیروهای خارجی این گفته ها را روزپنجشنبه در جریان دیدار از پروسه آموزش قطعه خاص 333 پولیس ولسوالی محمد آغه لوگر بیان داشت .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه ازقول نخست وزیر روسیه عنوان کرده است از همکاری روسیه با افغانستان تردید نداشته باشید.
به نوشته این روزنامه دیمتری مددوف نخست وزیر فدراسیون روسیه دردیدار با رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی درحاشیه نشست سران حکومت های شانگهای درشهر سوچی روسیه گفت کشورش ازیک افغانستان مستقل آزاد مرفه با ثبات حمایت میکند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلب زیر عنوان غنی به مهمانی رییس جمهور آذربایجان نرفت آغاز کرده و درهمین صفحه مطلب را زیر عنوان نخست وزیر پاکستان حملات درمنطقه از افغانستان سرچشمه میگیرد.
به نوشته این روزنامه شاهد فاقان عباسی نخست وزیر پاکستان تاکید کرده است که افزایش نیروهای امریکایی در افغانستان و پشتیبانی رییس جمهور ترامپ ازافغانستان به شکست منجر خواهد شد . او از حکومت افغانستان و طالبان خواست تا برای گفت و گوهای صلح موافقت کنند.
این روزنامه درمطلب دیگر از قول داکتر عبدالله عبدالله دراجلاس سران همکاری شانگها عنوان کرده است . دربرابر تروریستان موقف روشن بگیرد.
به نوشته این روزنامه داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه کشور ازسران حکومت های سازمان همکاری های شانگهای خواست تادر برابر تروریستان موقف روشن بگیرند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های افغانستان ما ، ارمان ملی و دیگران در شماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اندو یا دنبال سایر مطالب شده اند.ختم/ نالان

کابل 11 قوس / باختر
رئیس جمهورغنی در هشتمین نشست  قلب آسیا و پروسه  استانبول که درشهر باکو اذربایجان برگزارشد  برهمکاری منطقه یی  تاکید کرد و ان را درشرایط کنونی با اهمیت  خواند .
مفسر آژانس باختر مینگارد :  جلسه  قلب  آسیا اخیرآ در شهر باکو اذربایجان برگزار شد . این نشت بخش از تلاش  ها وابتکار افغانستان  برای  تقویت  اجماع بین المللی درحل خصوص منازعات منطقه یی  است  . نشست که برای بار اول در استانبول ترکیه  شکل گرفت  ادامه ان به کابل امرتسرو حالا باکو گسترش یافت .
این نشست  درست زمانی برگزارشد  که وضعیت منطقه  ملتهب است  و هراس افگنی ، افراط گرایی  ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و دهها مشکل دیگر دامنگیر مردمان کشورهای منطقه است دسته بندی های ،دید گاه های متفاوت ، رقابت  ها و کشیدگی های  سیاسی  میان  کشور های منطقه راه رسیدن به ثبات  منطقه یی  را دشوارساخته است .
رئیس جمهور غنی درسخنرانی  خود دراجلاس باکو یاد آور شده "ما درشرایطی گردهم  امده ایم  که همکاری منطقه یی  هیچگاه به این اندازه با اهمیت نبوده است."
رئیس جمهور غنی با مشخص ساختن باره از مشکلات میان کشور های منطقه  تاکید بر ان  کردکه باید  کشوره های منطقه  به سوی  یک اجماع سازنده  وکارا به بیش بروند و تمامی کشور ها باید برای به حمایت از صلح زیریک چتر قرارگیرند  و درروند گفتگو های صلح  تحت رهبری و مالکیت مردم  افغانستان باشد .  رئیس جمهور دراین سخنرانی خود  باردیگرتکرار کرد که  دولت افغانستان خواهان صلح  با پاکستان است  مگر موضع این کشور روشن نیست .
وی دیالوگ گفتگو های همه جانبه با پاکستان را تحت چوکات دولت با دولت  یک امرضروری خواند .
ازگفته  های رئیس جمهور غنی برمیاید  که دولت  افغانستان  همچنان بر گسترش روابط منطقه یی، همکاری وهمگرایی تاکید دارد و شکل گیری یک اجماع منطقه گره گشای مشکلات است .
در اینجا لازم است  تا کشور های که برد و کامیابی شان را  درحمایت از گروه های هراس افگن میدانند. به خود ایند و بپذیرند که نمیتوانند از این راه ٬خود را بر دیگران تحمیل کنند موضع شفاف واضح را دربیش گیرند به همین دلیل رئیس جمهور بر موضع گیری شفاف پاکستان و مذاکره دولت  با دولت تاکید دارد.
به باور اگاهان سیاسی ، نشست  باکو باردیگر یک فرصت بود  تا افغانستان وکشور های دیگر عضو پروسه استانبول ٬دیدگاه خود را پیرامون مسایل  منطقه یی ومشکلات که در راه اعاده ثبات در این کشور وجود دارد بیان نمایند  و د رنهایت  ایجاد  هماهنگی وتوحید نظریات میتواند کشور های منطقه  را به سوی یک اجماع سازنده  و کارا برای حل معظلات کنونی یاری  رسانند.
دراین نشست باآ نکه  دیدگاه متفاوت کشور های عضو دران دیده میشد  سرانجام روی طرح استراتیژی مشترک علیه  هراس افگنی  ، افراط گرایی  ، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر موافقه کردند انها همچنان طالبان ، القاعده و داعش را  گروه های تروریست معرفی  کردند وبر هماهنگی شان درمبارزه با اقتصاد جرمی اعلام داشتند .
این آگاه هان  دست یابی  اشتراک کننده گان باکو را به یک  اعلامیه مشترک وموافقه  آنها بریک  استراتیژی  مشترک درخوراهمیت میدانند مگر آنچه مهم است  تحقق و تطبیق و تعهد کشورها درقبال این اعلامیه است  بهتر خواهد بودکه کشور های شرکت کنند ه  یک کمیته  نظارت کنند ه را برای تطبیق اعلامیه  واستراتیژی شان را به میان  اورند تا گفته ووعده ها به سوی تطبیق رو اورد. تحلیل سیاسی .

کابل- باختر-8 قوس
حضرت محمد مصطفی (ص) پیامبر بزرگوار اسلام ناجی بشریت، الگوی از اخلاق،تعهد،درایت، مبارزه وایستادگی در برابر جهل، خود کامگی بی عدالتی است وتا زمانیکه حیات انسان وامکان زندگی در کره خاکی باقی است رسالت ودعوت او همچنان جاویدان خواهد بود.
مفسر آژانس باخترمینگارد! دوازده ربیع اول مصادف با میلاد با سعادت پیامر بزرگواراسلام حضرت محمد مصطفی(ص) است .
پیامبر با رسالت که عزم وارده قوی داشت در شرایط وزمانی مامور به انجام رسالت در میان بشریت گردید که تاریکی وجهل ،خرافات وناهنجاری زیادی گریبان گیر جوامع بشیری بود. وضیعت زشت ونابسامان که نه تنها بر شبه جزیره عرب سایه افگنده بود، بل زندگی انسان ها در جوامع دیگر نیز تیره وتار بود .
ظلم بی عدالتی خرافات ودوری از معنویت ها،  واقعیت ها،  وضیعت آشفته به بشریت بخشیده بود در چنین یک زمان و وضیعت ، خداوند رحیم برگزیده ترین بنده خود حضرت محمد مصطفی (ص) را مامور به نجات بشریت ساخت.
خداوند بزگ قران را به عنوان قانون زندگی انسانی ورهنمایی انسان به سوی روشنایی ویکتا پرستی از طریق پیامبرخود برای رهنمایی انسانهای گمراه ومشرک فرستاد ومحمد "ص"هم در روشنایی احکام ودساتیر قران به رهنمایی و دعوت بشریت پرداحت. مشکلات زیادی را متحمل شدوممانعت های زیادی  در انجام  این ماموریت متقبل گردید مگر سر انجام ازخود دین کامل وانسان ساز اسلام را برای بشیریت به ارمغان اورد.
رسالت وماموریت حضرت محمد مصطفی(ص) از شبه جزیزه عرب انهم ازغارکوچک یک کوه اغاز شد مگر در مدت زمان اندک، مرزهارا شکست تا فارس وهند اروپا وافریقا توسعه یافت. دلیل رشد صریح دین مقدس اسلام، انجام موفقانه ماموریت آن بزرگوار در این نهفته است که اسلام یک واقعیت در زندگی بشری ،یک دین انسان ساز بوده که موضوع شرک وخرافات را حرام دانسته وبشرت را به یکتا پرستی دعوت کرد.
حضرت رسول اکرم (ص) درزمان حیات وهنگام انجام رسالت شان توانستند اولین هسته یک اداره اسلامی را بنا نهد وآن را تقویت کنند. قرآن به عنوان کتاب الهی وقانون زندگی انسانی وشریعت محمدی دو یادگار وتخفه جاویدان فنا ناپذیر اند که بعد از رسالت آن بزرگوار برای بشریت باقی مانده است که میتواند راه حل هر نوع ناهنجاری، زشتی  معضل ومشکل را درمیان بشریت پیدا نماید.
امروز اگر بشریت باگمراهی مواجه است ویا اگر جوامع اسلامی مشکلات معین خود را دارند دلیل این است که ما رسالت ،ارشادات  ودساتیر قرانی وشرعی وچگونگی زندگی دورنی پیامبر اسلام را فراموش کرده ایم ، در حالیکه همه این هاالگوی برای مسلمانان بوده واگر رعایت شودمعضلی در زندگی شخصی، اجتماعی ،سیاسی واقتصادی ما باقی نخواهد ماند.
پیروی از دساتیر حضرت رسول اکرم (ص) راه ثواب، راه خیر وراه فلاح است پس خداوند منان را سپاس و شکر گزاریم که حضرت رسول اکرم را پیامبر وناجی ما ساخت.  تحلیل سیاسی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL