02 عقرب 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 6/ سنبله
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارشهای را در باره رویداد های جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
روزنامه مدنیت درصفحه دوم زیرعنوان، حکمتیاردر ردایی دموکراسی ، دموکراسی سکوی پرش اسلام سیاسی نوشته است: تاچندی پیش برای بسیاری حکمتیار حیثیت یک تسلیمی و سیاست مدار شکست خورده را داشت که ایدلوژی اسلامی آن را طالبان تندروربوده بودند و پیوستن آن را به عرصه سیاست افغانستان زیاد جدی نمی گرفتند.
حضور حکمتیار درعرصه سیاست افغانستان و انتقاد بی باکانه او از حضور و افزایش نیروهای خارجی درافغانستان و تاختن برمخالفان دیرینه سیاسی و حامیان آن ، دفاع از حقوق پشتون ها که دست آوردعمده رژیم سیا طالبان شمرده میشود و مهمتراز همه اینکه او اظهار داشته رییس جمهور آینده افغانستان کسی خواهد شد که حزب اسلامی آن را بخواهد ، نشان میدهدکه نه تنها صاحب نظران افغانستان ، بل سیاستمداران مخالف او همچنان توانایی آقای حکمتیار را برای احیای سیاسی دوباره او اشتباه سنجیده بودند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر زیر عنوان سیمایی که ثمر نداشت درهمین صفحه نوشته است پس از فروپاشی رژیم طالبان و روی کار آمدن دولت موقت و انتقالی درافغانستان فصل تازه یی از رستن و شگفتن در ابعاد مختلف زندگی مردم رونماشد.
ابتدایی ترین حقوق مدنی و آزادی های فردی در آن زمان برای مردمی که ظلم و استبداد را پشت سر گذرانده بودند نعمتی بود بس بزرگ .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده است و سرمقاله شماره امروزی را زیر عنوان ، امنیت و مسوولیت حکومت ما ، نا امنی شدت خواهد گرفت نوشته است روزنامه مدنیت درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ویسا از قول رییس شورای صلح و نجات افغانستان درصفحه اول عنوان کرده است.
حکومت افغانستان برای تامین صلح دایمی برنامه روشن ندارد.
این روزنامه درهمین صفحه از قول محققان امریکایی آورده است که امریکا میخواهد به ذخایر فراوان طبیعی افغانستان و موقعیت جیوپولتیکی آن کنترول داشته باشد.
این روزنامه درمطلب دیگر از قول روزنامه تایمز آورده است که تحولات اخیر در افغانستان و هدف حضور نیروهای امریکایی تغییررژیم ایران میباشد.
به همین ترتیب روزنامه ویسا ، درصفحه اول خبرداده است که یک طیاره بی پیلوت ایرانی درفضای افغانستان پرواز کرده است.
روزنامه ویسا همچنان درصفحه اول از قول عطا محمد نور والی بلخ عنوان کرده است هیچ گروه یا فردی نمیتواند برکنارم کند.
روزنامه ویسا همچنان درصفحه از قول حزب حرکت انقلاب اسلامی افغانستان آورده است حضور نیروهای امریکایی جنگ را تشدید و افغانستان را به میدان رقابت ها مبدل خواهد کرد.
روزنامه ویسا درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه انصار در صفحه اول از قول نیکلوسن عنوان کرده است ، طالبان تا دوسال آینده به طور کامل شکست میخورد.
این روزنامه همچنان درصفحه اول خبرداده است که امنیت مکان های مقدس تشدید می شود . تمامی مسجد ها درکشور زیر تهدید گروه های تروریستی هستند.
انصار همچنان درصفحه اول از وزارت مالیه عنوان کرده است که در آمد دولت درنیمه ای نخست سال مالی 10 درصد افزایش یافته است.
به همین ترتیب روزنامه های آرمان ملی ، هشت صبح و ماندگار در شماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یادنبال مطالب دیگر شده اند.      ختم/ نالان

کابل باختر/ 5/ سنبله
شماری محدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را درباره رویدادهای منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه افغانستان ما ، درصفحه اول زیر عنوان ، چین تحریم های جدیدی علیه کوریای شمالی وضع کرد. نوشته است :  چین اشخاص و شرکت های کوریای شمالی را از انجام معامله های جدید دراین کشور منع کرده است . وزارت  تجارت چین با اعلام این محدودیت ها گفته است  درخواست های کوریای شمالی برای سرمایه گذاری های جدید چین درآن کشور پذیرفته نخواهد شد.
اقدام جدید چین مطابق به تحریم های جدید سازمان ملل متحد علیه کوریای شمالی و درپاسخ به آزمایش های موشکی این کشور است .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه زیر عنوان دیگر ، مقامات محلی 193 مخالف مسلح و ده نظامی درهرات کشته شد. نوشته کرده است، مقامات محلی درولایت هرات ادعامیکنند که درعملیات نیروهای امنیتی درولسوالی های پانزده گانه این ولایت حدود 193 مخالف مسلح و ده تن از نیروهای امنیتی کشته شده و ده ها تن دیگر مجروح گردیده اند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب ازقول قوماندان نیروهای ناتو عنوان کرده است ، مخالفین دولت اگر به صلح تن ندهند ، قشار بر آنها افزایش خواهد یافت .
به نوشته این روزنامه قوماندان عمومی ماموریت قاطع درافغانستان میگوید به هدف حاضر ساختن مخالفین مسلح  به گفتگو های صلح فشار های نهایی براین گروه ها وارد خواهد شد.
جنرال نیکلسن روزشنبه درمصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که درکنار افزایش فشار ها در داخل کشور فشار بیرونی باید برپایگاه های مخالفان مسلح و جود داشته باشد.
اما وی مشخص نساخت که چگونه فشار باید دربیرون از افغانستان برپناهگاه های مخالفان مسلح وارد شود روزنامه موضوع را دنبال کرده درمطلب دیگر درهمین صفحه خبرداده است  که نیروهای هوایی امریکا برای حملات بیشتر درافغانستان آمادگی می گیرند.
به نوشته این روزنامه نظر به گزارش ها قوای امریکا درافغانستان از آغازسال جاری میلادی تا حال 2244 حمله هوایی را انجام داده اند درحالی که در تمام سال گذشته این تعداد به 1074 حمله هوایی میرسید.
روزنامه افغانستان ما به همین ترتیب موضوع را دنبال کرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح درصفحه اول از قول دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل عنوان کرده است که حمله بر عبادت گاه ها قوانین بین المللی را نیز نقض میکند این روزنامه جزئیات پیرامون عنوان فوق را در صفحه سوم نشر کرده است.
این روزنامه درصفحه دوم ازقول شرکت برشنا آورده است مخالفان مسلح برای انتقال برق مانع ایجاد میکند.
این روزنامه درمطلب دیگر از قول جنرال طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع ملی عنوان کرده است که فشار به جان فشانی های نیروهای امنیتی صدمه میزند.
رای زنی پاکستان درباره استراتیژی امریکا عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه دوم پیرامون آن نوشته است .
روزنامه هشت صبح در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های آرمان ملی ، ویسا و ماندگار درشماره های امروزی یا نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند.
ختم/ نالان ...ک..م

کابل باختر/  5/ سنبله
جنایات هراس افگنان فراموش نمی شود وانتقام بی گناهان از آنها گرفته خواهدشد.
مفسر آژانس باختر مینگارد: حادثه روز جمعه در مسجد امام زمان در ساحه خیرخانه کابل فراتر از یک جنایت بل عقده گشایی در برابر انسانیت و اسلامیت است.
تروریستان سیه دل با قساوت تمام بر نماز گزاران بی دفاع در مسجد امام زمان یورش بردند و دست به چنان جنایت زدند که تاریخ بشری چنین جنایات را کمتر در حافظه دارد و اگر چنین جنایت همه صورت گرفت یا در زمان بربریت بوده و یا هم خوارج عامل آن بوده اند.
تروریستان در مسجد امام زمان چنان وحشت برپا کردند که زبان از گفتن و دستان از نوشتن آن عاجز است، مگر برخورد با این حادثه چگونه بوده است؟
مردم ما در مسجد امام زمان شاهد قتل و کشتار بودند این در حالیست که چنین جنایت تقریباً همه روزه در یک بخشی از کشور اتفاق می افتد، آنها در حوادث مختلف عزیزترین اعضای خانواده، اقارب، هموطن ویا یک شهروند شان را از دست میدهند، اما چیزیکه به عنوان نمک بالای زخم های مردم پاشیده می شود این است که همه در تقبیح این گونه جنایات صدا بلند میکنند، همه در یک سطح معین به تقبیح این گونه حوادث میپردازند در حالیکه مردم از نهادهای امنیتی و کشفی انتظار تقبیح را ندارند، بل میخواهند با عاملان آنگونه برخورد شود که مستحق آن اند.
اگر به حادثه مسجد امام زمان در کابل دقیق شویم ویا حوادث مشابه را در گذشته ها مرور کنیم همه به تقبیح نمودن و محکوم نمودن خلاصه شده است، در حالیکه به شناسایی عاملان ویا محکومیت حامیان بیرونی تروریستان و تنبه آنها کمتر حرف زده شده و کمتر توجه شده است.
امروز دهها تروریست که در پیوند به حملات انتحاری، قتل های زنجیره یی، حملات مسلحانه دسته جمعی و دهها فعالیت تروریستی دیگر باز داشت شده و حکم محاکم را ، مبنی بر اجرا اشد مجازات دریافت کرده اند، در محابس در قید بسر میبرند حتاً از داخل محابس بازهم به توطئه و برنامه ریزی های تخریبی متوسل می شوند، مگر خود را در وضعیت یک مهمان می یابند.
در چنین یک وضعیت مردم سوال میکنند که بالاخره پاسخگوی خون مردم کی ها اند؟ خون ناحق ریخته شده اطفال، زنان و کودکان از کی پرسان شود؟ و آیا این وظیفه مسوولان نهادهای امنیتی، استخباراتی بود یا دستگاه دیپلوماسی است که چون نهادهای خارجی ملل متحد، سازمان های حقوق بشر ویا کشورهای دیگر صدای شان را در محکومیت و تقبیح بلند کنند، پس در دفاع از مردم و مجازات عاملان این گونه جنایت ها کی مسوولیت دارد؟
داعش و طالب در چنین حملات تروریستی ادعای مسوولیت میکنند در حالیکه خاستگاه، پایگاه، منابع تمویل و تجهیز داعشی ها، طالبان معلوم است، چرا متحدین افغانستان، جامعه جهانی کاری نمی کنند و چرا سازمان ملل متحد، سازمان های حقوق بشر و نهادهای دیگر جهانی تنها به تقبیح کردن و تنبیه کردن را اکتفا می کنند؟.
آیا این جنایت در حق مردم ما و خون شهدا ما نیست؟
ما از مسوولان نظام و هم از متحدین ما در جهان تحرک و عمل میخواهیم.# تحلیل سیاسی

تبصره
کابل باختر/ 4/ سنبله
اعاده ثبات و تامین صلح در افغانستان یک منفعت همگانی بوده و نباید درراه رسیدن به چنین یک منفعت ،شرط وشرایط گذاشت.
مفسر آژانس باختر مینگارد : اخیراً دونالدترامپ رییس جمهوری امریکا طرح راهبردی خود را در مورد افغانستان و جنوب آسیا اعلام داشت . دراین طرح برعلاوه آنکه به عوامل و مشکلات جاری درافغانستان و نقش امریکا دراین تحولات اشاره شده از پاکستان به عنوان کشور یاد شده که خاکش را دراختیار گروه تروریستی گذاشته و عملاً منافع امریکا را به بازی گرفته و مردم آن را با خطر مواجه ساخته است  و به پاکستان هشدار داده شده تا از بازی چند گانه دست بردارد و موقف خود را در قبال هراس افگنی و مبارزه با تروریزم واضح سازد.
برخورد مقامات پاکستان با گفته های آقای ترامپ وطرح راهبردی او درواکنشی بوده است پاکستان به جای آنکه تعهد به همکاری  داشته باشد یک دیپلوماسی چند بعد را در پیش گرفته است که میتواند یک دیپلوماسی تهاجمی محاسبه گردد.
به زودی وزیر خارجه آنکشور به امریکا خواهد رفت تا درمورد گفته های اخیر ترامپ و طرح راهبردی او با مقامات امریکایی دیدار کند ضمناً دریک دیپلوماسی فعال تلاش دارد تا موقف و موضع دوستان قدیمی وجدید خود را در برابر پاکستان قوی تر سازد به زودی مقامات دیگری پاکستانی به کشورهای چین ، روسیه حوزه خلیج فارس سفر خواهند کرد تا حمایت آنها را در برابر برنامه های جدید امریکا جلب نماید و یا هم از نفوذ این کشور برای متمایل ساختن مجدد امریکا به سوی پاکستان استفاده کند.
مگر حرف تازه این است که شماری از مقامات پاکستانی اعاده صلح و یا به عباره دیگر همکاری پاکستان در پروسه صلح افغانستان را مربوط و مشروط به همکاری امریکا درخصوص مساله کشمیر دانسته اند یعنی دربدل صلح درکشمیر، پاکستان در اعاده افغانستان همکاری و کمک خواهد کرد.
این گفته ها نمایانگر آن است که پاکستان قضیه افغانستان را در گروه خود گرفته است صلح مشروط کدام دیپلوماسی را میرساند ؟ به جز این که این پیام را دهد که پاکستان زمانی از افغانستان دست بردار خواهد شد که منافع اش درکشمیر اعاده گردد این گفته ها قبلاً ازسوی سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی نخست وزیر عزل شده پاکستان نوازشریف نیز مطرح گردیده بود او گفته بودکه ( صلح افغانستان از مسیر کشمیر عبور میکند.)
کشمیر یک مساله جدا از افغانستان و یک مشکل طولانی در روابط میان هند و پاکستان است که به افغانستان تعلق ندارد.
دردیپلوماسی و فعالیت های سیاسی درکشور های دیگر هیچگاه مساله ووضعیت یک منطقه با نقطه دیگر درمقایسه گرفته نشده و یک قضیه قربانی یک قضیه دیگر نشده است.
شرط گذاشتن پاکستان این مساله را میگذارد که پاکستان درپی اهداف بلند تر است و دریک حرف درپی تسلط در منطقه میباشد .
این گفته نیات زشت و اغراض آمیز پاکستان را در قبال افغانستان وسیاست های صلح طلبانه جهان متمدن امروزی برملا میسازد و نشان میدهدکه پاکستان باآنکه عضو ائتلاف جهانی مبارزه علیه هراس افگنی است در تعهدات خود صادق نیست و اخلاص درعملکرد آنکشور دیده نمی شود پس باید با این کشور با یک زبان گویا که مناسب حال آن باشد صحبت گردد تا از ماجراجویی هاکوتاه آید .  ختم/ تحلیل سیاسی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL