28 جوزا 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بهای مواد اولیه در بازار های کابل

بهای مواد اولیه در بازار های کابل

کابل/باختر/ 27 جوزا بهای مواد اولیه در بازار های کابل امروز...

همزمان باتجلیل از روز جهانی اهدای خون، کار ساخت دو بانک خون آغازشد

همزمان باتجلیل از روز جهانی اهدای خون، کار ساخت دو بانک خون آغازشد

کابل ۲۷ جوزا باختر وزارت صحت‌عامۀ امروز از روز جهانی اهدای...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 15/ ثور
شماری محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی در کشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش هایی درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر باتوجه به عنوان های درشت برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه ویسا ، درصفحه اول ازقول نشریه لاس انجلس تایمز عنوان کرده است حقایق شکست امریکا با اخبار جعلی پوشانده می شود.
به نوشته این روزنامه نشریه امریکایی لاس انجلس تایمز با اشاره به شاخص های جنگی درافغانستان و محرمانه شدن اطلاعات دراین باره نوشت که واشنگتن درافغانستان ناکام بوده است و برای پوشاندن این شکست درباره افغانستان اخبار جعلی منتشر می شود.
به نوشته این روزنامه سرمفتش خاص امریکا درامور بازسازی افغانستان موسوم به سیگار درتازه ترین گزارش خود آورده است که با وجود حضور نیروهای خارجی هیچکدام از شاخص ها نشاندهنده آن نیست که نیروهای افغان درحال پیروزی درجنگ هستند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه از قول کانگرس امریکا آورده است دهلی نو تمایلی به برقراری روابط عمیق دفاعی با افغانستان ندارد.
به نوشته این روزنامه مرکز تحقیقی کانگرس امریکا اعلام کرد هند باوجود اینکه یکی از بزرگترین کشورهای کمک کننده به افغانستان محسوب می شود اما تمایلی به تعمیق روابط دفاعی با این کشور ندارد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درمطلب دیگر زیر عنوان ناتو و یوناما از پیشنهادات جرگه مشورتی صلح حمایت کردند، نوشته است دفتر معاونت سازمان ملل متحد درافغانستان یوناما و سازمان پیمان اتلاتیک شمالی ناتو از پیشنهادات لویه جرگه مشورتی صلح افغانستان حمایت کردند، روزنامه موضوع را دنبال کرده است.
لویه جرگه مشورتی صلح میلیون ها افغانی زیان به سکتور خصوصی وارد کرده است عنوان دیگری می باشدکه روزنامه درصفحه اول به نشر آن پرداخته است .
ویسا ، همچنان درصفحه اول زیر عنوان مرا به خیرتو امیدنیست ، شر مرسان نوشته کرده است متاسفانه با گذشت چهل سال جنگ درافغانستان واندوخته ها و تجارب عملی هنوز هم مردم ما اغلباً یا احساساتی قضاوت می کنند یا هم عاطفی، باور من این است تازمانی که وضعیت حاکم کشور ما ریشه یابی نشود نمی توان راه حلی برای آن تدارک دید.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه های دیگر دنبال سایر مطالب شده است.
اما روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلب زیر عنوان براساس قانون رییس جمهور نمی تواند زندانیان طالبان را رهاکند آغازکرده است و درهمین صفحه زیر عنوان وزارت خارجه یک مقام سفارت پاکستان را به دلیل راکت پراگنی این کشور احضار کرد.
به نوشته این روزنامه وزارت امور خارجه شارژدافیر سفارت پاکستان درکابل را به مقر این وزارت احضار کرد دلیل این اقدام وزارت امور خارجه اعتراض به نقض حریم هوایی کشور و راکت پراگنی نظامیان پاکستان برخاک افغانستان خوانده شده است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است ودرصفحه دوم زیر عنوان پیام های جنگ طلبانه ی طالبان نوشته کرده است . طالبان هرنوع آتش بس درماه رمضان را رد کرده اند . این گروه گفته اند که جنگ دررمضان برای جنگجویان آنان فضیلت بیشتر به بار می آورد. به نظر می رسد که طالبان توصیه های مذهبی عالمان دینی افغانستان، عربستان و کشورهای دیگر را قبول ندارند.
به نوشته این روزنامه آنان یک خوانش خیلی تند از دین دارند که افکار مستبدانه و جنگ طلبانه شان را توجیه می کند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است ودرهمین صفحه خبر داده است که طالبان زن و فرزند یک سرباز را به جرم عضویت در ارتش ملی کشتند.
43 عضو داعش به شمول اعضای اوزبکستانی و پاکستانی این گروه درکنر کشته شدند.
روزنامه هشت صبح در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های ماندگار وارمان ملی در شماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند. ختم/ نالان ...ک

کابل باختر 15 ثور
صلح درکشورزمانی اعاده خواهد شد که طالبان ازخواست های بلند  پروازانه شان کوتاه آیند
مفسرآژانس  باخترمی نگارد :  روند صلح درکشور  وارد فصل تازه شده است  وباانکشافات  تازه همراه است .
دردوحه نمایندگان طالبان و  امریکا  رو درروی هم  قرار دارند ومصروف رایزنی های  سیاسی اند  در کابل  تازه یک  لویه جرگه مشورتی صلح  کارش را خاتمه  بخشید  وخطوط حرکت  درمیسر صلح را  برای دولتمردان مشخص کرد .
باآنکه  این انکشافات  با خوشبینی  تعقیب می شود  مگر مواردی هم وجود دارد  که مایه تاسف و نگرانی است .
دولت افغانستان ومتحدان  خارجی آن انفاذ یک آتش بس را ترجیح می دهند تادور ازصفیر گلوله  ها و صدای خمپاره و انتحار ٬دور میز مذاکره نشست  و مشکلات راحل  کرد  .
دروجود  یک  آتش بس می توان فضای  اعتماد  وباور به وجود  آورد  وآن را  تقویت کرد . 
مگر طالبان با خیره سری این پیشنهاد انسانی  را  رد کردند  وبرموضع سخت گیرانه شان تاکید  کردند  . جالب این است  که طالبان آتش بس  با نیروهای ملی و دفاعی دولتی را رد  می کنند مگر درعوض از نظامیان  امریکایی  می خواهند  تا از حمله برآنها خود داری کنند .
درحالی که درگفت وگو های سیاسی و رسیدن به یک  توافق ، امتیازدهی و امیتازگیری یک اصل است مگر شرایط ووضعیت برای  طالبا ن به گونه یی معماری شده است که برای این  گروه  هویت  سازی  می شود ، امتیازوموقف کاذب داده می شود. این امرسبب آن می شود  که طالبان موقف وموضع سخت  گیرانه داشته باشند  وبه گونه یی  عمل کنند که گویا آنها دولت  و دولت  موجو د یک مخالف سیاسی  باشد .
مگر حرف مهم  وواضح این است که طالبان شریر وماجراجو باقی ماند ه اند . آنها برای خود چیزهای  زیادی  می خواهند مگر حاضر نیستند که حق وحقوق دیگران را رعایت  کنند وآن را مدنظر داشته باشند.
درست است  که طالبان با   امریکا  به میز مذاکره  حاضر شده اند  مگر این گروه  دروجود  یک هویت کاذب  برای خود گلچینی می کنند .  درحالی که انگیزه های  پشت پرده هراس افگنی از بین نرفته است  . طالبان از موضع .قدرت حرف می زنند و درپی تحمیل  خواست های خود اند.
  در حالی که دولت  و مردم ما از  حاکمیت قانون، ایجاد حکومت  مردم سالار وقانون محور، آزادی بیان وفعالیت های مدنی  ، تساوی جنسیتی  حرف  می زنند ، ولی  طالبان همه را  بی محابا  رد می کنند.
طالبان  برجای مذاکره  وسازش  با مردم  شان  ، مذاکره  با   امریکا  راترجیح می دهند با نیروهای دولتی که فرزندان این کشور  اند آتش  بس نمی کنند بل  تمنا دارند که نظامیان   امریکایی  بر آنها حمله نکنند. 
طالبان خواست های بلند  پروازانه دارند آنها از صلح  حرف می زنند در حالی که ٬آنچه راکه  می تواند  فرایند  صلح  باشد رد می کنند .
اصل  تمامی مذاکرات صلح٬ آتش بس و گذاشتن سلاح   برزمین است  . طالبان باید میان  (سلاح  گذاشتن  به زمین  و تحویل دهی  سلاح )فرق قایل  شوند و آن  را تفسیر  کنند. 
دولت افغانستان ومتحدان جهانی  آن می خواهند که درگام نخست صدای  تفنگ خاموش شود تا دور ازصفیر گلوله ، رگبارومسلسل ٬به صدای  یک یکدیگر گوش داد ونقشه راه   برای  رفاه آینده ترسم  کرد . امید است  که طالبان معنا ومفهوم آتش بس را درک  کنند  وبدانند  که با انفاذ آتش بس٬ جان  چه انسان های حفظ می شود  وچقدرفضای  اعتماد تقویت  می شود.  تحلیل سیاسی .

کابل  باختر/ 14 ثور
آتش بس ، تامین صلح وختم برادرکشی ، خواست  اصلی و اساسی مردم ما است وآنانی که  دربرابر این ندای برحق ایستاده  می شوند،  درخط اسارت با بیگانگان قرار دارند .
مفسرآژانس باختر می نگارد : لویه جرگه  مشورتی صلح  باهمه اتهامات وبگو مگو هایی که نسبت  به آن وجود داشت  با مطرح  کردن خواست  اساسی  مردم  ما  که رسیدن به صلح  از طرق مشروع است  خاتمه  یافت .
  درقطعنامه لویه  جرگه  مشورتی  صلح  مسایلی  مطرح شد که  نهایت انسانی ، اسلامی و افغانی است آنها بر آغاز مذاکرات میان جناح های درگیر درافغانستان٬ انفاذ آتش بس  درماه مبارک  رمضان و تداوم آن ، خروج مسوولانه نیرو های خارجی ا زافغانستان  ، ایجاد  دفتر  طالبان  درداخل کشور تاکید  کردند.
کدام یک  از این خواست  ها مغایر با ارشادات  دینی  ، قوانین الهی  ، قوانین  مدنی ، عرف و عنعنات افغانی بود که طالبان آن را  رد کردند واین  جرگه  را یک جرگه فرمایشی وتشریفاتی خواندند .
  با تاسف طالبان  در اولین  ساعاتی که اعضای  لویه جرگه مشورتی ٬ فراخوان آتش بس در ماه مبارک رمضان  و تداوم آن را  ارائه کردند  دربرابر آن موضع گرفتند  ونه تنها آن را  رد کردند  بل جهاد  خود ساخته  در ماه مبارک  رمضان را پرفواید وپراز معنا معرفی داشتند. لویه جرگه مشورتی بازتاب دهنده یک صدا ازدرون ملت بود(ختم برادرکشی وصلح )
طالبان ویا گروه های  دیگر که این لویه جرگه  را کارزار  تبلیغاتی  و انحصار گرانه خواند برای  ثبوت ادعای شان  چه دلایلی  دارند؟
آیا آتش بس ٬ تفاهم  ، مفاهمه  ، حفظ ارزش های  ملی  یک خواست  ملی  واسلامی  نیست ؟
این  خواست ها چگونه می تواند کار زاری باشد درحالی که بازتاب دهنده شعورجمعی   و خواست  های اساسی  و انسانی  مردم است.
فراخوان صلح ، آتش بس  ، تفاهم ومفاهمه  که از سوی نمایند گان مردم  درلویه  جرگه  مشورتی  مطرح  شد خواست  جمعی  مردم است  نه  نظر شخصی رییس جمهور و یاهم دسته معینی   از سیاسیون .
دراصل دین  اسلام عزیز به عنوان  دین انسان ساز است  که برصلح تاکید  دارد  وصلح  را خیر می داند . اگر طالبان  برصدای  برحق مردم  پاسخ نمی گویند  این  مساله  را واضح  می کند  که این گروه  نه تنها درخط دین اسلام قرار ندارد  بل در  اسارت با بیگانگان قرار دارد .
  مردم  افغانستان  از جنگ خسته  اند  این خستگی ورنج مردم  از سوی  دولتمردان افغان قابل  درک است درحالی که جانب مقابل  با  ماجراجویی ها ٬عامل ادامه جنگ در کشور اند .
از طالبان  توقع  می رفت  که درماه مبارک رمضان  که ما ه نزول قرآن ، ماه فیض ورحمت  است به آتش بس  موافقه کنند  که نکردند .
ازاین  عمل طالبان  چه برداشت شده  می تواند  به جزآن که  بگوییم این گروه  اسیر وغلام  بیگانه  ها است  و وطن  خود را به خاطر اهداف بیگانگان ویران  می کند  تعریف دیگری ندارد .
طالبان باید  بدانند که زمان آن گذشته است  که افغانستان ومردم  آن به عصر دو دهه قبل  برگردند و بالاخره  طالبان در برابر مردم  شکست  خواهند  خورد .  تحلیل سیاسی .

کابل باختر/ 14/ ثور
شماری محدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی بیشتر به فیصله های لویه جرگه مشورتی صلح درکشور پرداخته اند و درکنار آن به نشر اخبار و گزارش های را در مورد رویدادهای جاری کشور و منطقه پرداخته اند.
گزارشگر آژانس باختر با توجه به عنوان های درشت برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است .
روزنامه افغانستان ما درصفحه اول از قول رییس جمهور کشور عنوان کرده است ، قطعنامه لویه جرگه مشورتی صلح نقشه راه و برنامه عمل دولت است.
این روزنامه درپیوند به عنوان فوق درصفحه دوم نوشته کرده است محمد اشرف غنی ، رییس جمهور کشور درسخنرانی خود درنشست اختتامیه لویه جرگه مشورتی صلح گفت که قطعنامه این جرگه نقشه راه و برنامه عمل دولت افغانستان درعرصه صلح خواهد بود.
به نوشته این روزنامه لویه جرگه مشورتی صلح با حضور 3200 نماینده از سراسر کشور روز دوشنبه هفته گذشته درکابل آغاز شد و بعداز پنج روز به پایان رسید.
هدف برگزاری این جرگه تعیین خطوط اساسی مذاکرات صلح با طالبان اعلام شده بود.
روزنامه افغانستان ما موضوع را دنبال کرده است و درصفحه اول زیرعنوان کمیته مصوونیت خبرنگاران درگفت و گو های صلح آزادی بیان معامله نشود نوشته کرده است کمیته مصوونیت خبرنگاران یک بار دیگر از جانب گفت وگو کننده صلح با طالبان خواسته است که در گفتگو های صلح آزادی بیان معامله نشود.
به نوشته این روزنامه ، این کمیته روزجمعه 13 ثور با نشر اعلامیه ای به مناسبت روز جهانی آزادی بیان نوشته است از طرفین مذاکره چه مذاکره امریکا با طالبان و یاهم بین الافغانی مصرانه می خواهیم که اصل آزادی بیان و آزادی رسانه ها را پذیرفته و این خط سرخ را احترام بگذارند.
به نوشته افغانستان ما ، این اعلامیه همزمان با ختم لویه جرگه مشورتی صلح درکابل منشتر شده است . دراین جرگه 15 تن به نمایندگی از خبرنگاران ورسانه ها حضور داشتند.
روزنامه افغانستان ما ، موضوع را دنبال کرده است و درصفحه سوم قطعنامه لویه جرگه صلح را نشر کرده است .
زاویه های لویه جرگه صلح ، عنوان مطلب دیگری می باشدکه این روزنامه همچنان درصفحکه سوم نشرکرده است.
روزنامه افغانستان ما ، درصفحکه چهارم مطلب را زیر عنوان آزادی مطبوعات از نگاه حکومت افغانستان نشرکرده است .
روزنامه افغانستان ما ، درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه آرمان ملی درصفحه اول از قول اعضای جرگه مشورتی صلح عنوان کرده است از آغاز ماه رمضان آتش بس رسمی برقرار شود.
طالبان اعضای جرگه مزد بگیر امریکایی ها هستند و اهداف شان تداوم حضور امریکا درافغانستان است .
به نوشته این روزنامه نخستین پیشنهاد اعضای جرگه مشورتی صلح که آتش بس میان حکومت و طالبان بود از سوی این رد شده و طالبان با نشر خبرنامه ای اعضای جرگه را معاش بگیران امریکایی ها خوانده و تاکید کرده اندکه این افراد در18 سال گذشته از امریکایی ها پول گرفته اند و حالا اهداف شان تداوم حضور امریکایی ها درافغانستان است .
آرمان ملی همچنان در ادامه نوشته است لویه جرگه مشورتی صلح با صدور قطعنامه 23 ماده ای درپیوند به چگونگی صلح افغانستان با طالبان روزجمعه 13 ثور به پایان رسید .
روزنامه موضوع دنبال کرده است و درصفحه اول خبرداده است که داکتر ذاکر نایک به پول شویی و نفرت پراگنی متهم شد .
آرمان ملی درصفحه دوم سرمقاله شماره امروزی را زیرعنوان جرگه صلح توپ را به میدان حکومت انداخت ! نوشته کرده است.
شورای عالی صلح لغو می شود عنوان مطلب دیگری می باشدکه این روزنامه درصفحه پنجم نشرکرده است.
به نوشته این روزنامه درحالی که یکی از خواست های اکثریت اعضای جرگه مشورتی صلح لغو شورای صلح بود. برخی منابع حکومتی گفته اندکه قرار است حکومت این شورا را به زودی لغو کند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح درصفحه دوم مطلب را زیر عنوان پایان لویه جرگه غنی و عده اجرایی شده قطعنامه جرگه را داد نشرکرده است.
"لویه جرگه مشورتی صلح با سانسور اطلاعات همراه بود "ولویه جرگه مشورتی صلح تکرار پیشنهاد های گذشته و ارائه یک پیشنهاد تازه عنوان های است که روزنامه درصفحه سوم نشرکرده است هشت صبح درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های ویسا و ماندگار ، درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یادنبال سایر مطالب شده اند. ختم/ نالان 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL