30 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

مقرری جدید

مقرری جدید

به اساس فرمان محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان لعل...

اعلامیۀ مطبوعاتی شورای امنیت در پیوند به برگزاری موفقیت آمیز انتخابات ولسی جرگه

اعلامیۀ مطبوعاتی شورای امنیت در پیوند به برگزاری موفقیت آمیز انتخابات ولسی جرگه

کابل 30 میزان باختر دفتر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان،...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر 18 میزان
طالبان طی روز های در جریان تحرکات نظامی شان، بیشترین خسارات را به شاهراه های کشور وارد نموده اند و باعث بروز مشکلات برای مسافران و تجار گردیده اند.
مفسر آژانس باختر مینگارد: طالبان از آغاز جنگ شان تا امروز سبوتاژ اقتصادی کشور ، تخریب زیربنا ها و تضعیف روانی مردم را به عنوان یک تکتیک جنگی انتخاب کرده، آنها در جریان حضور شان در صحنه سیاسی و نظامی افغانستان که اضافه از 25 سال میشود تخریب و ویرانی را یک تکتیک جنگی دانسته و به این ترتیب به اقتصاد ورشکسته افغانستان آسیب های بیشتر وارد کرده اند.
آنچه را طالبان یک تکتیک جنگی میدانند یک رویا راهبردی پاکستان است که در طول هفتاد سال گذشته از سوی آنکشور در برابر افغانان طراحی شده و برای تطبیق آن فرصت یابی گردید که از بخت شور٬ اکنون پاکستان با بدست گرفتن سرنوشت طالبان دارد به این مقاصد خود میرسند.
در تازه ترین انکشافات، گروه طالبان در جریان حملات شان بیشترین آسیب را به شاهراه کشور رسانیده اند.
شاهراه ها در هر کشوری٬ شاهرگ های  اقتصادی تلقی میشوند و طالبان به دستور بیگانه که سبوتاژ اقتصادی افغانستان را اولویت جنگ شان میدانند در کار زار ضد افغانی که تخریب شاهراه های کشور است  پیشگام اند.
آنها به تازه گی بخشی شاهرا کابل – قندهار را در نواحی وردک و غزنی با فرش ماین و تخریب پل و پلچک ویران کردند بخشی از شاهراه غزنی پکتیا را ذریعه  اسکواتورتخریب نمودند، شاهراه جوزجان – فاریاب را نیز با همین شیوه وحشیانه ویران ساختند.
طالبان با تخریب شاهراه  ها ٬ رفت و آمد مسافران را در این شاهراه ها مختل ساختند به داد و ستد تجارتی آسیب رساندند و ضمنآ باعث مسدود شدن آن مکاتب شدند که در این مسیر شاهراه قرار دارد  زیرا این مکاتب با تهدید بلند امنیتی مواجه گردیده اند و دیگر آموزگار و شاگرد جرئت ندارد تا در صحنه درس حاضر شوند.
این نشان میدهد که طالبان تنها با ترور و انفجار ، انتخار و آتش زدن بسنده نکرده بل سبوتاژ اقتصادی را به عنوان یک اولویت در ماموریت ویرانی و تخریب افغانستان دنبال میکنند که به هیچ عنوان نمیتوان توجیه کرد بل میتوان گفت که این گروه متحجر با قرار گرفتن در رکاب دشمنان افغانستان در پی نابودی زیربنا ها  و در کل  در پی نابودی انسانیت در این کشور اند.تحلیل سیاسی

کابل باختر-18 میزان
نامزدان انتخابات و روند انتخابات ٬نیاز به حمایت بیشتر امنیتی داشته و این به نهاد های امنیتی و دفاعی برمیگردد که چگونه از آنها حمایت می نمایند واین روند را چگونه تامین امنیت میدارند.
مفسر سیاسی باختر مینگارد: روز گذشته صالح محمد اچکزی نامزد انتخابات پارلمانی از ولایت هلمند در دفترش د رشهرلشکرگاه ولایت هلمند هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت وباهفت تن دیگر جان سپرد. دورزو قبل از این حادثه ٬منزل رییس کمیسون شکایات انتخاباتی در کابل هدف حمله بمبی قرار گرفت ٬بتاریخ ده میزان عبدالناصرمهمند نامزد دیگر انتخابات ٬ در ولسوالی خوگیانی ننگرهاردر جریان مبارزات انتحاباتی هدف قرار گرفت در آن حادثه نیز تقریبأ ده نفر جان باختند. به همین ترتیب شماری دیگری از نامزدان انتخاباتی در بخش های دیگر کشور با تهدید های گوناگون مواجه انداین در حالیست که طالبان با صدور اعلامیه هشدار ها وتهدید های شان را تازه کردند.
آنها  از مردم خواسته اند که در انتخابات شرکت نکنند زیرا به گفته طالبان این روند یک روند امریکایی است طالبان هشدار داده اند که بر کسانی که برای تامین امنیت این روند ویا گرفتن رای ویا دادن رای شرکت میکنندحمله خواهند کرد.
در یک سخن طالبان انتخابات را یک پروسه نطامی خوانده اند در حالیکه انتخابات یک روند غیر نظامی، ملی ومردمی است کسی که خود را نامزد کرده فرد ملکی است آنانیکه رای میدهند افراد ملکی اند و آنانیکه در این روند مصرف کار اند همه افراد ملکی اند پس نظامی ساختن روند انتخابات چگونه تفسیر وتعبیر میشود؟
طالبان در حالی روند انتخابات ونامزدان انتخابات را تهدید به حمله مینمایند که آنها چندی قبل گفتند که نهاد  ملکی را نشانه نمی گیرند، حتا در گفتگو های که این گروه با جناح وحلقات مختلف  داشتند به گونه یی به امنیت وتامین امنیت انتخابات تعهد کرده بودند  تهدید تازه این گروه نشان میدهد که تعهدات این گروه مقطع یی است که مطابق وشرایط زمان تغییر میکنند.
مشکل در این است که طالبان منفی گرا اند وهمیشه جنبه های منفی را تقلید میکنند آنها که در مدارس دینی پاکستان درس خوانده اند، صرف به حرف های خشونت آمیز وتبلغات سو مدرسین شان گوش داده اند مواد تبلیغاتی منفی را برای خود یک الهام میدانند در حالیکه جنبه های مثبت در مدارس دینی پاکستان را فراموش میکنند.
فراموش میکنند که ملاومفتی پاکستان متعهد به منافع کشور شان اند،فراموش میکنند که ملا ومفتی پاکستانی بر زیر بنا های کشور های خود آسیب نمی رسانند. فراموش میکنند که ملا ومفتی پاکستان فعالیت مدنی، سیاسی،فرهنگی وآزادی بیان در کشورش را تحمل میکند خود در برنامه های انتخاباتی نامزد میشوند ویا به عنوان یک رای دهندی احساس مسوولیت میکنند مگر طالبان افغان تنها به حرف تحجر آمیزوگمرا کننده مفتی و ملا پاکستانی  گوش میدهد، این گروه فراموش نکند که  زود یا دیرصلح در این کشور حاکم میگردد مگر قضاوت تاریخ و مردم جبران ناپذیر است. بهتر است که طالبان ملی وافغانی فکر کنند وپیش از این مانع گام گذاشتن افغانستان به سوی یک آینده روشن نشوند.
از طرف دیگر برای مسوولان نظام ونهادهای امنیتی ودفاعی کشورالزامی است که درک کنند تحرک اخیر طالبان در بستر انکشافات تازه سیاسی است این گروه در پی آن است که برای خود یک موقعیت بهتر پیدا کند.
پس سرمایه گذاری سیاسی بالای این گروه که مامور ترویج تجهرو بربریت افغانستان است یک سرمایه گذاری بیجا خواهد بود که انجام آن یاس وناامیدی است. صائم                                                                                      

کابل باختر/18/ میزان
شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند.
روزنامه آرمان ملی دربرگ نخست زیر عنوان " داکتر عبدالله " برخی ازکشورها کم ترین مسوولیت را درامر مبارزه با موادمخدر نمی گیرند "نوشته ، رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی تاکید میکند که مواد مخدر یک تهدید فرامرزی و جهانی است که ایجاب توجه و تمرکز بیش تر را میکند تا تجربه های موفق و ناکام گذشته باز بینی شود.
روزنامه مطلب دیگری درصفحه چهارم تحت عنوان " پس ازاین معاش آموزگاران از طریق تیلفون همراه پرداخت میشود نگاشته: براساس تفاهم نامه که بین وزارت های معارف ومخابرات به امضا رسید ، قراراست پس ازاین معاش های آموزگاران و کارمندان وزارت معارف از طریق تیلفون های همراه پرداخته شود.
روزنامه ماندگار درصفحه دوم زیر عنوان "خلیل زاد طالبان و صلح "نگاشته طالبان هشدار داده که جلو برگزاری انتخابات پارلمانی را درسراسر کشور می گیرند این گروه درحال مدعی امریکایی بودن این روند شده است  که زلمی خلیل زاد فرستاده ویژه امریکا برای ایجاد زمینه گفت و گو با طالبان درحال بازدید از کشورهایی ست که میتوانند دراین روند موثر تلقی شوند.
روزنامه ویسا درصفحه اول زیر عنوان " درنتیجه حمله انتحاری در هلمند به شمول یک کاندید ولسی جرگه هشت تن کشته شدند " نگاشته بعداز تهدید طالبان این نخستین حمله بریکی از کاندیدان ولسی جرگه است.
روزنامه 8 صبح دربرگ نخست زیر عنوان واکنش نهاد های حقوق بشری به اعلامیه طالبان هدف قرار دادن رای دهندگان جنایت است " نوشته ، پس از این که طالبان درخبرنامه اخیرشان انتخابات را " هدف نظامی " خواندند نهادهای حقوق بشری درواکنش به این تصمیم طالبان می گویند که هدف قرار دادن انتخابات رای دهندگان ، نهادهای ناظر ، جامعه مدنی و رسانه ها جنایت جنگی است.
عارف عظیمی یکی از باشندگان کابل میگوید که انتخابات یک روند بسیار مهم و سرنوشت ساز است وکسانی که میخواهندانتخابات را هدف قرار دهند و از برگزاری آن جلوگیری کنند ، درحقیقت آزادی و حقوق شهروندان را هدف قرار می دهند.
همچنان روزنامه 8 صبح درصفحه اول تحت عنوان قاچاق دالر با ویزا های " چند بار ورود ایرانی " نوشته برخی از منابع محلی درهرات میگویند که روزانه سه تا پنج میلیون دالر و سالانه یک تا یک ونیم میلیارد دالر پول فزیکی طی چند سال گذشته از افغانستان خارج به صورت قاچاق به بیرون از مرزها انتقال داده شده است.
درشماره های امروزی اخبار و گزارش های را درباره رویدادهای منطقه و جهانی روی مسایل مختلف نیز به نشر رسانیده است.ختم/ شوخک

کابل باختر17میزان
قیودات تازه پاکستان بر صادرات میوه افغانستان ثابت میسازد که پاکستان همچنان برای سبوتاژاقتصاد افغانستان فعال است و هیچگاه  از ماجراجویی های خود کوتاه نیامده است.
مفسرآژانس باختر مینگارد: مسوولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که پاکستان ازچند روز به اینطرف مانع صادر شدن سیب افغانستان به آنکشور میگردد در کنار سیب بعضی اقلام دیگر زراعتی افغانستان نیز است که پاکستان  به بهانه های مختلف از واردات ان جلوگیری میکند.
این بار پاکستان بهانه میارد که گویا سیب ایرانی بنام سیب افغانستان به انکشورصادر میگردد در حالیکه تا فصل جمع آوری سیب در ایران ٬دو ماه دیگر باقی مانده است.
افغانستان سالانه اضافه از هزار تن سیب به پاکستان صادر می نماید.در کنار سیب میوه های دیگری هم از افغانستان به پاکستان صادر میشود.
اقدام تازه پاکستان در خصوص جلوگیری از ورود سیب افغانستان به انکشور٬ بار دیگربه این مساله وضاحت می بخشد که پاکستان به گونه سیتماتیک وهدفمندانه در پی سپوتاژ اقتصاد افغانستان است ادارات استخباراتی وسیاسی انکشور این برنامه را زیرکانه مدیریت می نمایند وتغییرات سیاسی در پاکستان درپالیسی سبوتاژگرانه انکشور در قبال افغانستان تغییری نیاورده است.
انچه قابل بحث است این که ٫پاکستان همیشه از مساله ترانزیت وتجارت به عنوان  اهرام فشار علیه افغانستان استفاده کرده است در حالیکه خود هم به بازار و هم به مسیر افغانستان غرض تجارت با اسیای میانه نیاز داشته مگر پاکستان همیشه تلاش کرده تا از مساله تراتزیت یک جانبه سود برد.
در مساله ترانزیت میان افغانستان وپاکستان وابستگی ونیاز مندی های متقابل مورد بحث است همانگونه که افغانستان به بازار ومسیر پاکستان برای دادوستد تجاری نیاز دارد نیازمندی پاکستان که درصنعت و زراعت به مراتب از افغانستان دست بالا دارد به بازار ها ومسیر ترانزیتی افغانستان جدی تر از ما ست .
پس در وجود نیازمندی های متقابل نمیتوان مسیر های تجاری وترانزیتی را انحصاری فکر کرد واز انها به عنوان حربه سیاسی واقتصادی استفاده نمود.
ماجراجویی های  دوامدار پاکستان در خصوص مساله ترانزیت افغانستان٬ این کشور را وا داشت تا مسیر های بدیل را پیدا کند وچنین هم شده است .
مراجعه افغانستان به مسیر های تازه وایجاد دهلیز های هوایی تا اندازی زیادی از وابستگی افغانستان به مسیر های تجارتی پاکستان کاسته است واین امر سبب گردیده  که تجارت ملیارد دالر میان دو کشورکه بیشتر در برگیرنده صادرات انکشور  به افغانستان بود کاهش قابل ملاحظه پیدا نماید در عوض روند داد وستد افغانستان با ایران هند وآسیا میانه بیشتر گردد.
پاکستان در حالی از صادرات میوه افغانی به انکشور جلوگیری میکند  که فصل بر داشت محصولات  است و این  نشان میدهد که پاکستان در تعهداشش صادق نیست بل تجارت وسیاست را با هم امیخته تا از ان در صحنه سیاسی سود برد
پاکستان همیشه از مساله ترانزیت مساله مهاجرین مسایل  دیگر اقصادی فرهنگی وعاطفی به عنوان حربه و وسیله فشار عیله دولت افغانستان کار گرفته ٬اقتصاد را قربانی سیاست نموده مگر دراین بازی بازنده پاکستان بوده است زیرا که افغانستان با دریافت راه های بدیل دیگر چندان علاقه به باز نمودن گذرگاه های مرزی خود با پاکستان ندارد٬ ادامه سیاسی های ماجراجویانه زمامدارن پاکستان بدون شک تجار و صادر کننده گان ان کشور را متضرر  خواهد ساخت ضمنا" به دودلت مردان افغان هم لازمی است تا برخوردمشابه و بالمثل را باپاکستان انجام دهند تا پاکستان بپذیرد که سیاست نمی تواند بر اقتصاد سایه افگند.
عبدالخالق صایم

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL