02 جوزا 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ستایش رییس جمهورامریکا  از نیروهای دفاعی وامنیتی افغانستان

ستایش رییس جمهورامریکا از نیروهای دفاعی وامنیتی افغانستان

کابل باختر اول جوزا دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا درنشست سران...

اعلامیه اداره ملی حفاظت محیط زیست در پیوند به روز جهانی تنوع حیات

کابل باختر اول جوزا روز بین المللی تنوع حیات همه ساله...

محمد اشرف غنی با دونالد ترامپ، ملاقات کرد

محمد اشرف غنی با دونالد ترامپ، ملاقات کرد

کابل باختر اول جوزا محمد اشرف غنی، رییس جمهوری اسلامی افغانستان،...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر 26 ثور
رئیس جمهور غنی تاکید دارد که صلح واقعی زمانی تحقق و دوام می یابد که مردم افغانستان، زن و مرد، حقوق اساسی خود را مصون از تعرض احساس کنند و به حقوق خود نایل شوند
مفسر آژانس باختر مینگارد: کابل روز گذشته شاهد برگزاری چهارمین – سمپوزیم زنان افغانستان بود که زیر نام ( زنان افغان پیام آوران صلح) دایر شد.
در این سمپوزیم ابعاد مشکلات که، زنان افغان با آن مواجه اند بررسی میشود
رئیس جمهور غنی در کار آغاز سمپوزیم تاکید بر آوردن صلح در افغانستان در چوکات قانون اساسی کشور نمود و یاد آور شد که صلح واقعی زمانی تحقق و دوام می یابد که مردم افغانستان، زن و مرد، حقوق اساسی خود را مصون از تعرض احساس کنند و به حقوق شان نایل شوند ما تعهد مطلق داریم که تنها در چهارچوپ قانون اساسی و حفظ حقوق مردم به صلح پایدار خواهیم رسید.
رئیس جمهور یاد آور شد که طی قرن ها، زنان کشور ما پشتیبانان راستین زند گی و صلح بوده اند و ضرورت است تا دیدگاه و نظریات شان در خصوص صلح و مسایل جاری کشور شنیده شود زیرا درک دیدگاه زنان در باره حیات ملی و عرصه های مختلف و دولت داری اهمیت بنیادی دارد. در حالیکه ادامه جنگ یک عامل عمده و مهم در بی عدالتی جنسیتی بوده و زنان قربانی اصلی ناامنی ها و خشونت ها هستند.
این سمپوزیم در حالی برگزار میشود و نقش زنان افغان در آن بررسی میگردد که زنان و اطفال قربانیان اصلی جنگ در این کشور اند در حالیکه نقش آنها در جامعه به خصوص تصمیم گیری های سیاسی چندان محسوس نیست و فعالان حقوق زن میگویند که نقش زنان در کشور بیشتر کلیشه یی و نمادین است و پروسه صلح هم بیشر در انحصار آنان است که خود عامل جنگ بوده اند و با هم دیدگاه سلیقه یی دارند در حالیکه پروسه صلح نمی تواند یک روند منحصر به مردان باشد
آگاه سیاسی بخصوص فعالان حقوق زن به این باور اند که قانون اساسی وسایر قوانین افغانستان جایگاه زن رادرجامعه مساوی بامردان تعیین کرده است درحالیکه به حاشیه راندن  زنان  در مسایل کشوری میتواند یک بی عدالتی اجتماعی ونادیده گرفتن دیدگاه ونظر نصف از اعضای جامعه باشد.
اگر به چگونگی مسایل جنگ و صلح درکشور دقیق شویم متضررین اصلی درجنگ زنان و اطفال اند ، آنها اسلحه ندارند که با کسی بجنگند ویا یک نیروی مسلح را سوق واداره کنند درحالیکه درمیدان جنگ به شهادت میرسند ویا هم عزیزان ونزدیکترین وابستگان شان را از دست میدهند و درمسایل صلح هم این زنان اند که باعاطفه برخورد میکنند ومیانجی خوب برای طرف های درگیر بوده میتوانند.
مگر درافغانستان حقوق زنان آنگونه که قانون آن راتعریف نموده مراعات نمیشود . زنان درتمامی عرصه های زندگی بامشکلات جدی مواجه اند  ،دلیل آنهم به دید سنتی دربرابر زنان ، مقررات وقوانین سخت محیطی و سمتی برمیگردد که درآن ارزش زن کاهش یافته و در پی هر منازعه که رخ میدهد وعامل هم معلوم میباشد .
این زنان اند که با بد دادن قربانی میشوند حتا در مسایل اقتصادی این زنان اند که قربانی میدهند مواردی دیده شده که زنان ودختران با مواشی تبادله شده اند وزنان بی عدالتی های جنسیتی زیادی را شاهد اند که میتواند نا بسامانی های اجتماعی را جدی تر سازد.
زنان درطول تاریخ و حیات بشری ثابت ساخته اند که توانمندی اجراء بسا از امور حتا مسایل بغرنج وپیچیده راداشته اند.
باور ها بر این است که تحقق حقوق زن و رعایت این حق دراجتماع  و محیط به بحث زیاد نیاز ندارد زیرا قوانین کشور ازیکطرف وقوانین وضابطه های دینی ازطرف دیگر حقوق زنان رادرکشور تثبیت نموده است یعنی اگر قانون به گونه درست تحقق یابد ودساتیر دینی وشرعی درحصه زنان مراعات گردد دیگر ضرورت به نگران بودن ازحقوق زنان درجامعه نخواهیم داشت و این امر زمانی امکان پذیر است که همه درمعرفی و تعریف قانون و رعایت آن بسیج شویم .
ختم/ تحلیل سیاسی

کابل باختر 25 ثور
رئیس جمهور غنی تاکید دارد با تمرکز روی بنادرکشور، این بنادر به مرکز تجارت آزاد مبدل و سرمایه های منطقه یی جلب گردد.
مفسر آژانس باختر مینگارد: محمد اشرف غنی ، رئیس جمهور اسلامی افغانستان روز گذشته در جلسه شورای عالی اقتصادی تاکید بر مدیریت تمامی بنادر کشور نموده گفت (اصلاح تمامی بنادر کشور یک ضرورت است و طبق تعهدات که در بروکسل داده ایم باید تمامی چهارده بندر کشور در یک چهارچوپ واضح مدیریت شود تا جلوی آن عواید را که از دست میدهیم بگیریم.) او تاکید کرد که امنیت بنادر مهم است و باید تمامی شکایات تجار مرفوع گردد.
ضمنا رئیس جمهور میگوید که باید تمامی بنادر کشور تحت یک برنامه مشخص قرار گیرد. از توسعه خودسرانه آنها جلوگیری شود و ما با تمرکز روی بنادر،کشور خود را مرکز تجارت آسیا بسازیم وسرمایه گذاری های منطقه یی را جلب بداریم.
این گفته های رئیس جمهور غنی در حالی بیان میشود که اکنون کشور های منطقه به اهمیت افغانستان در تقسیم بندی جغرافیایی و نقش این کشور در توسعه و انکشاف تجارت و اقتصاد منطقه یی بیشتر از هر وقت دیگر آگاه شده اند ،اگر امروز با افغانستان همکاری های سیاسی صورت میگیرد و یا این که در امور این کشور مشکلات و اخلالی پدید میاید این مساله نیز به موقعیت جیوپولوتیک افغانستان بر میگردد و نشان میدهد که هستند کشور های که میخواهند برای اهداف بلند اقتصادی و سیاسی شان در افغانستان به جای همکاری و همگرایی به رقابت و کشمکش رو آورده اند  مگر انکشافات اخیر در روابط اقتصادی میان کشور های منطقه نشان میدهد در کنار آنکه دولت و نظام موجود در افغانستان درگیر جنگ های استخباراتی ، نیابتی و بازی های بزرگ سیاسی  کشور های بیرونی است نسبت به راه اندازی پروژه های بزرگ اقتصادی در کشور و منطقه بی توجه نیست و عملاً  در این راستا کار میکنند.
همکاری افغانستان با کشور های ایران و هند در قسمت استفاده مشترک از بندر چابهار ایران شمولیت افغانستان در پروژه کاسا1000 ،ایجاد دهلیز هوائی میان افغانستان و هند مشارکت افغانستان در پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان به سمت پاکستان و هند ، طرح زنده ساختن راه لاجورد، آغاز همکاری های ترانزیتی میان افغانستان، گرجستان و ترکیه از مسیر ترکمنستان، ایجاد خط آهن از ترکمنستان الی تاجکستان از مسیر افغانستان نمونه های از مشارکت افغانستان در پروژه های بزرگ اقتصادی در سطح منطقه است.
اکنون اقتصاد و همگرایی منطقه یی ، بدیل موثر و سازنده برای حل مخاصمات و مشکلات است که دامنگیر کشور های منطقه میباشد در این میان ابتکار و حرکت موثر دولتمردان کشور چین که آماده شده اند برای بازسازی راه ابریشم تا 124 میلیارد دالر سرمایه  گذاری نمایند نشان میدهد که تمایل برای همکاری های منطقه ئی رو به گسترش است.
چه خوب است که کشور های دیگر همچو چین و افغانستان به تبدیل شدن منطقه به یک مرکز بزرگ تجارتی و نمادی از همکاری های اقتصادی توجه داشته باشند و دور از رقابت های سیاسی به فکر ظرفیت سازی های اقتصادی که  پاسخگو به چالش های موجود و فقر زایی  باشد شوند واین  کار زمانی عملی خواهد شد که ما خود را وارث منطقه و صاحب یک سرنوشت بدانیم و در فکر حذف یا حاشیه راندن یکدیگر نباشیم در غیر آن با بازی های سلیقه یی و تک روی ها، این تنها افراط گرایی و تروریزم است که رشد خواهند کرد و به این ترتیب بسیاری از فرصت ها نابود خواهد شد.

کابل باختر/ 25/ ثور
شمار محدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را درباره رویداد های منطقه وجهان نشرکرده اند.
روزنامه افغانستان ما ، دربرگ نخست عنوان کرده است یک کمربند یک راه احیای جاده تاریخی ابرشیم این روزنامه درپیوند به عنوان فوق درصفحه دوم نوشته است ، کنفرانس بین المللی دریک کمر بند – یک راه با حضور رهبران 29 کشور جهان ونماینده نهادهای بین المللی دیروز درپکن پایتخت چین آغاز شد و امروز پایان می یابد هدف از برگزاری این کنفرانس آغاز پروژه بزرگ جاده ابریشم جدید با نام رسمی یک کمر بند اقتصادی یک راه است شی جی پینگ رییس جمهور چین درآغاز کنفرانس گفت که برای احیای جاده ابریشم قدیم 124 میلیارد دالر سرمایه گذاری میکند ومیلیارد ها دالر برای بندر ها ، جاده ها وخطوط آهن درکشور هایی که درمسیر جاده ابریشم جدید قرار دارد سرمایه گذاری میکند واز جمله 9 میلیارد دالر به عنوان کمک اقتصادی به کشور ها و نهادهای درحال توسعه اختصاص خواهد داد.
طرح جاده ابریشم جدید درسال 2013 ازسوی رییس جمهور چین پیشنهاد شده بود واکنون به صورت عملی کارآن آغاز گردیده است . روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر درهمین صفحه درمطلب دیگر بحث را پیرامون ماهیت اقتصادی روابط چین و افغانستان آغاز کرده است.
به نوشته این روزنامه درسال اخیر روابط بین چین وافغانستان همواره روبه گسترش بوده است علایق دوکشور نسبت به همدیگر همه روزه افزایش یافته است و اکنون درسطح بسیار بالایی قراردارد.
روزنامه افغانستان ما ، به همین ترتیب ادامه داده اما درصفحه اول ازکشته شدن چهار عضو گروه طالبان درانفجارماین دست ساز خود شان خبرداده است .
به نوشته روزنامه افغانستان ما، وزارت داخله اعلام کرده است که انفجار ماین بشکه ای ساخت نیروهای شورشی مخالف دولت افغانستان باعث کشته شدن چهار عضو این گروه شده است.
به نوشته این روزنامه درمیان افرادکشته شده یکی از فرماندهان گروه طالبان به نام سمیع الله مشهور به یاسرشامل میباشد .
روزنامه افغانستان ما درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
اما روزنامه انصار درصفحه اول زیرعنوان ، اعضای یک باند بزرگ آدم ربا درشهر کابل بازداشت شدند . نوشته است ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که ماموران این اداره توانسته انددریک عملیات ویژه اعضای یک باند بزرگ درشهر کابل را بازداشت کنند.
روزنامه انصار همچنان درصفحه اول مطالب را زیر عنوان های جناحی سازی نیروهای مسلح ، چالش تازه امنیتی سران جهادی نشست مشورتی رییس جمهور را تحریم کردند چین 124 میلیارد دالر برای بازسازی راه ابریشم سرمایه گذاری میکند .سفیر پیشین پاکستان در امریکا، شبکه حقانی درپاکستان است و از آنجا علیه افغانستان عمل میکند نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلب زیرعنوان تمرکز اصلی قوانین باید روی حفظ کرامت انسانی باشد.
آغاز کرده و درصفحه دوم زیر عنوان اصلاح قانون پولیس نوشته است حکومت قانون پولیس را اصلاح میکند این خبر خوش است قانون پولیس افغانستان به روز نیست ویکی از مشکلات وزارت داخله به همین موضوع برمیگردد.
دراین قانون صلاحیت ها ومحدوده فعالیت های حوزه های شهر مشخص نیست دراین قانون رابطه فرمانده پولیس یک محل با مقام های اداری آن تعریف نشده است.
روشن نیست که مثلاً رابطه فرمانده پولیس با ولسوال چگونه است .
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر خبرداده که پنج کودک درنتیجه اصابت راکت درلغمان کشته شده اند .
اصلاحات درآمد مواد نفتی را افزایش داده است عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه سوم روی آن بحث کرده است.
آغاز بحث ها به منظور احداث بندرهای خشکه عنوان مطلب دیگر میباشد که روزنامه هشت صبح درصفحه دوم به نشر آن اقدام کرده است.
روزنامه هشت صبح درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .

کابل باختر 24 ثور
شماری محدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشورپرداخته اند ونیز اخبارو گزارش های را درباره رویداد های منطقه و جهان نشرکرده اند .
روزنامه ماندگار برگ نخست را با مطلب زیر عنوان کمیسیون امنیت داخلی مجلس : امریکا درسرکوب طالبان کم توجهی کرده است . آغازکرده و درمطلب دیگرزیرعنوان ، فهرست اعضای حزب اسلامی برای شمولیت درنهاد های امنیتی رد شد.
به نوشته این روزنامه : حزب اسلامی گلبدین حکمتیار با انتشاربیانیه یی ازمعرفی حدود چهارهزارنفراز اعضای این حزب را به وزارت دفاع افغانستان برای پیوستن به ارتش و نهاد های امنیتی افغانستان خبرداده است اما مسوول دبیرخانه کمیسیون توافق نامه صلح با حزب اسلامی می گوید که فهرست فرستاده شده توسط حزب اسلامی گلبدین حکمتیار بنابرمشکلات فنی رد شده است .
روزنامه به همین ترتیت ادامه داده درصفحه دوم مطلب را زیرعنوان دولت باید ازجنگ فرسایشی عبورکند، را نشرکرده است .
این روزنامه درصفحه سوم ازقول سفیرافغانستان در پاکستان آورده است : رهبران طالبان آزادانه درپاکستان فعالیت دارند.
روزنامه ماندگار همچنان درصفحه سوم خبرداده که ترامپ درمورد اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان تصمیم نگرفته است.
روزنامه ماندگار همچنان درصفحه سوم به سفررییس اجرایئه به ولایت بدخشان توجه کرده ازقول او عنوان نموده که تفاوت دیدگاه نباید موجب تقویت دشمن شود.
روزنامه ماندگار درصفحه های دیگردنبال مطالب بیشترشده است.
اما روزنامه افغانستان ما ، درصفحه اول به واکنش وزارت داخله پیرامون گزارش سازمان ملل متحد توجه کرده زیرعنوان جنرال رازق زندانیان را شکنجه نمیکند . مطلب را نشرکرده است .
روزنامه افغانستان ما نیز درصفحه اول به سفررییس اجرائیه به ولایت بدخشان توجه کرده ازقول وی عنوان کرده است که بدخشان باید از وجود هراس افگنان پاکسازی شود.
تاثیرکشاورزی بررشد اقتصاد افغانستان ، ادبیات معاصر، حمله وسیع سایبری هزارکمپیوتررا هدف گرفته است .عنوان های دیگری می باشد که این روزنامه به نشر آن درصفحه اول اقدام کرده است.
اما روزنامه آرمان ملی دربرگ نخست خبرداده که پروژه ، سرک سازی بهارک – اشکاشم افتتاح شد.
به نوشته این روزنامه : داکترعبدالله رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی دیروز برای بررسی مشکلات ولایت بدخشان و افتتاح سرک بهارک – اشکاشم درراس یک هیئت بلند پایه به این ولایت سفرکرد.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر زیرعنوان ، کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل : قوماندان پولیس قندهارمحاکمه شود. قوماندان پولیس قندهار : این ادعا برای بی آبروکردن من است . به موضوع گزارش سازمان ملل در رابطه قوماندان امنیه قندهارپرداخته است .
روزنامه آرمان ملی در صفحه های دیگردنبال مطالب بیشترشده است.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL