09 حمل 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

پنج طالب مسلح در فراه کشته شد

پنج طالب مسلح در فراه کشته شد

فراه باختر/ 9/ حمل پنج طالب مسلح دیشب درفراه کشته شدند. گل...

مسابقه فوتبال میان افغانستان و ویتنام به تساوی انجامید

مسابقه فوتبال میان افغانستان و ویتنام به تساوی انجامید

کابل باختر/ 9/ حمل بازی تیم های ملی فوتبال افغانستان وویتنام...

ارزش شماری از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی

ارزش شماری از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی

کابل باختر/9/ حمل به اساس معلومات خان محمد باز رئیس اتحادیه...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر 2حمل
سال جدید تعلیمی فردا درمناطق سردسیر کشور آغازمیگردد
مفسر آژانس باختر مینگارد : قرار است فردا میلیون ها دانش آموز درکشور سال جدید تعلیمی شان را آغاز نمایند . دراین روز حدود یک میلیون طفل دیگر به عنوان جدید آموزان نیز راه مکتب را درپیش خواهند گرفت.
با آنکه آغاز مکاتب در کشور با اشتیاق وذوق تمام همراه است مگر مشکلات و چالش های هم وجود دارد که میتوان با تدبیر وکارخردانه آن را برطرف کرد.
یکی از این چالش هامسدود بودن حدود یکهزار و سه صد مکتب در ولایت های نا امن است که زمینه آموزش را از هزاران دانش آموز درکشور گرفته است.
درکنار نا امنی، بسیاری از مکاتب از سوی گروه های مسلح حتا نیروهای دولتی به عنوان قرارگاه نظامی و یا هم موضع مورد استفاده قرار گرفته اند به همین ترتیب مسایل دیگر چون عدم موجودیت تعمیر های مناسب برای مکاتب دربرخی از شهرها و ولایت های کشور، کمبود کتاب درسی ، عدم تطبیق نصاب درسی به گونه یی یکسان، کمبود آموزگاران مسلکی ، نبود ظرفیت کاری ، معدود بودن صنف های درسی... مشکلات اساسی است که معارف کشور را رنج میدهد.
درحال حاضر بیشتر از پنج میلیون طفل که 42 فیصد از 12 میلیون طفل واجد شرایط مکتب را تشکیل میدهند به مکتب دسترسی ندارند ، شش هزار مکتب درکشور فاقد ساختمان است . صدها مکتب دیگر دور تر از منازل رهایشی اند و در بسیاری ازمناطق باوجود آنکه از لحاظ امنیتی دروضعیت خوبی قراردارند دختران به دلیل باورهای سنتی اجازه پیدا نمیکنند تا دوره لیسه را تعقیب کنند.
به همین سان از یکصدو هشتاد هزار آموزگار کشور تنها 27 فیصد آنان معیارهای مسلکی را دارند ، کیفیت پا سخنگویی در مکاتب نیز باپرسش های زیادی مواجه است ، کمبود ساختمان ها برای مکاتب، کمبود کتاب درسی منجر به تقلیل ساعات درسی میشود ، ضمناً فقدان کارکنان مسلکی دربخش اداری و کمبود متخصصین برای ایجاد ظرفیت، مشکلات دیگر ئیست که معارف را رنج میدهد .
مساله دیگر که میتواند برمشکلات موجود درمعارف کشور بیافزاید ، تجارتی شدن روند آموزش و پرورش درکشور است .امروز درکنار هزاران مکتب دولتی  ودها مکتب خصوصی که درکشور فعالیت دارند مگر بسیاری ازاین مکاتب میعاری نیستند، آموزگاران مسلکی کم دارند ، ظرفیت آموزش درآنها پائین است بعضی از این مکاتب با آنکه اشتهارات و تبلیغات وسیع دارند توان تدریس شاگردان بالاتر از صنف هشتم را ندارند پراگندگی وسیع در بخش معارف خصوصی ، ضرورت مدیریت این مکاتب را جدی تر ساخته است .
متخصصان آمور آموزش ، فعالان جامعه مدنی به این باور اندکه پاسخ دهی به این مشکلات نیاز به یک مدیریت قوی و تدابیر جامع دارد درحالیکه مسوولان وزارت معارف نمیتوانند درمورد چگونگی رنگ لباس شاگردان مکاتب کشور تصمیم بگیرند . ضمناً کوشش ها برای تقویت ظرفیت کادری و کاری درمعارف باید بیشتر گردد و وزارت معارف از طریق شوراهای حمایت از معارف ، منابر مساجد ، بزرگان قومی و امکانات دیگر باید از سیاسی شدن معارف جلوگیری کنند حتابرای مخالفان مسلح باید تفهیم شود که با معارف و اهل معارف نه تنها دشمنی نکنند بل ازآن حمایت نمایند . زیرا معارف یک پدیده همگانی و افغان شمول است که باید آن را درک کرد و از آن حراست نمود حرف ها و شعارهای کلیشه دیگر نمیتواند ذهن را در ساحه معارف دراسارت خود داشته باشد رفع این مشکلات نیاز به تحرک و کار دلسوزانه دارد باید همه اقشار با معارف همگام شوند ومعارف را به عنوان یک پروسه ملی حمایت نمایند.

کابل باختر/ 30/ حوت
به زودی یک نشست بین المللی غرض ایجاد یک راهکارجهانی مبارزه هماهنگ دربرابر داعش درواشنگتن برگزار خواهد شد.
مفسر آژانس باختر مینگارد : قراراست مقامات عالی رتبه 68 کشور جهان به روزهای چهارشنبه وپنجشنبه هفته جاری به میزبانی وزیر خارجه امریکا درشهر واشنگتن گرد هم آیندتا با یک راهکارجامع و هماهنگ را در مبارزه باداعش  درپیش گیرند.
صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان هم دراین نشست شرکت خواهدکرد.
آنچنان که منابع وزارت خارجه امریکا میگویند: دراین کنفرانس برعلاوه مبارزه مشترک و هماهنگ دربرابر داعش روی از بین بردن منابع مالی و آن عده از گروه های فرعی که به  حمایت ازداعش فعالیت میکند بحث خواهد شد.
این منابع همچنان گفته اند ، وزیر خارجه امریکا دراین کنفرانس روی مسایلی روشنی خواهد انداخت که اعضای ائتلاف ضدداعش با آن مواجه اند.
برگزاری این نشست درواشنگتن درست زمانی برنامه ریزی شده است که رییس جمهوری امریکا در 28 جنوری فرمان را صادرکرد که مطابق آن از وزارت دفاع و رییس ستاد ارتش آن کشور خواسته شد تا طرحی را برای سرکوبی داعش ارائه دهند گفته شده که وزارت دفاع امریکا چنین یک طرح را آماده کرده  مگر جزئیات آن را افشا نشده است .
برگزاری چنین یک نشست نمایانگر آن است که مبارزه علیه هراس افگنی بخصوص گروه داعش که غرض رسیدن به اهداف اش خشن ترین شیوه و عملکرد را در پیش گرفته جدی تر میشود.
آنچنانکه مقامات دروزارت خارجه امریکا گفته اند که دراین نشست برعلاوه مبارزه هماهنگ علیه داعش روی از بین بردن منابع ملی و گروه های فرعی که با داعش همکار اند و نابودی پناهگاه های این گروه درعراق و سوریه نیز مورد  بحث  قرار میگیرد.
مگر آگاهان سیاسی افغان و شماری از کارشناسان درکشورهای منطقه به این باوراند که باید مبارزه با داعش و سایر گروه های هراس افگن با یک دید بالا بحث شود مگر در کنفرانس واشنگتن روی نابودی پناهگاه های داعش تنها درعراق و سوریه بحث خواهد شد .
درحالیکه این گروه خود را در کشور های عراق و سوریه در حال نابودی می بیند و برای ادامه حیات خود درصدد توسعه جغرافیای فعالیت اش است دراین میان افغانستان درتمرکز داعشی ها قرا ردارد .موجودیت هراس افگنان داعشی و ترغیب بخشی از طالبان غرض پیوستن باداعش جزی از برنامه های است که گردانندگان بازی های بزرگ سیاسی درجهان روی آن تمرکز دارند.
باید گفت اخباری وجود دارد که واضح میسازد شماری از کشورهای درتاسیس داعش و گسترش ساحه نفوذ آن نقش داشته اند حتا داعش را یک نقطه مبارزه قدرت های بزرگ معرفی کرده اند.
این آگاهان میگویند، خلق نمودن داعش یک بازی بزرگ و یک برنامه و پروژه کلان استخباراتی گفته است که شماری زیادی از کشورهای را با هم مصروف ساخته است و حالا که حرف از نابودی داعش درعراق و سوریه است این گفته ها قوت پیدا میکند که کشور های شامل دراین پروژه میکوشند تا زمین جنگ داعش را از دوکشور یاد شده به افغانستان انتقال دهند درحالیکه این کار میتواند برای کشور های همسایه افغانستان و روسیه یک حرکت واکنشی باشد و درنهایت رنج و بار این گونه بازی ها بازهم به دوش افغانها گذاشته خواهد شد و بازهم افغانها قربانی خواهند داد.
تاکید این کارشناسان براین است که باید درنشست واشنگتن ، داعش به عنوان یک تهدید بزرگ تروریستی مدنظر باشد نه آنکه برای نابودی پناهگاه های آنان تنها درعراق و سوریه فکر شود باید تهدید این گروه درسطح جهان مد نظر گرفته باشد و یک تصمیم و اراده قاطع به میان اید همانگونه که این گروه درعراق و سوریه در حال نابود شدن است  نباید برای ادامه حیات آن درافغانستان ، پاکستان و لیبیا  ویا جاهای دیگر فکر شود.
آنانیکه فکر میکند با انتقال پروژه داعش از زمین های عراق و سوریه به کشورهای دیگر بخصوص حوزه نفوذ روسیه به برنامه های شان میرسند باز هم به اشتباه رفته اند زیرا تروریستان وابسته به هیچ تعهد ، هیچ قوم ، هیچ مذهب ، هیچ آئین و هیچ قاموسی نیستند و آسیب های فراوان برای آنان رسانیده اندکه آنها را خلق کرده اند . به گونه یی مثال ،درد سرهای که امروز پاکستان با طالبان پاکستانی دارد از همینگونه برنامه ها و خیال ها منشاء گرفته است.
ضمناً داعش تنها بلای جان سوریه ، عراق و مردمان افغانستان نبوده این گروه به مرگبارترین حملات در کشور های غربی چون فرانسه ، آلمان ... امریکا دست زده است باید داعش و داعشی ها درمحدوده چند کشور جستجو نشوند مسئلت این خواهد بود که با این گروه به عنوان یک خطر بزرگ جهانی برخورد شود نه یک خطر مقطع یی و محدود .  

کابل باختر/ 30/ حوت
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را در باره رویدادهای منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه افغانستان ما ، برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان مزارشریف برای تجلیل از نوروز آمادگی کامل دارد.
به نوشته این روزنامه، مسوولان ولایت بلخ میگویند که برای تجلیل از نوروز سال جدید خورشیدی آمادگی کامل گرفته شده و ابراز امیدواری میکنند که مانند سال های پیش مردم بیشتر درآن اشتراک خواهند ورزید.
این اظهارات را مسوولین مختلف بلخ ، طی مصاحبه های اختصاصی با آژانس خبری پژواک ابراز داشته اند. روز نامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر زیر عنوان اتحادیه اروپا خواستار توقف استخراج غیر قانونی معادن در افغانستان گردید.
به نوشته این روزنامه، اتحادیه اروپا از دولت افغانستان خواستار اقدامات فوری بخاطر توقف استخراج غیر قانونی معادن گردید.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر زیر عنوان ربانی علیه کشورهای حامی تروریزم تصامیم جدی گرفته شود. نوشته سرپرست وزارت خارجه افغانستان میگوید که در سومین کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش بر اقدامات جدی جامعه بین المللی علیه کشور هایی حامی تروریزم تاکید خواهد کرد.
صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه دیروز پس از نشست خبری درمورد دست آوردهای سال 1395 این وزارت غرض اشتراک درنشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش به امریکا رفت.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درمطلب دیگر زیر عنوان مسکو درماه اپریل میزبان کنفرانس صلح در مورد افغانستان خواهد بود. درصفحه اول نوشته است مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید، مسکو درماه آینده میزبان کنفرانسی درباره صلح بازسازی و امنیت افغانستان خواهد بود.
محمد حنیف اتمر درسفر اخیر خود به مسکو با مقام های روسیه به شمول وزیر امورخارجه و مشاور امنیت ملی این کشور درباره وضعیت امنیتی افغانستان بحث و گفتگو کرد روزنامه ادامه این مطلب درصفحه پنجم نوشته است و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلب زیر عنوان حوادث طبیعی جان حدود دو هزار تن را گرفت آغاز کرده و دراین باره درصفحه سوم جزئیات داده است.
سیستم توزیع پاسپورت های جدید در نمایندگی های سیاسی فعال شد . عنوان مطلب دیگری میباشدکه این روزنامه درصفحه دوم پیرامون آن نوشته است مقام های وزارت امور خارجه میگویند که درجریان سال جاری خورشیدی سیستم توزیع پاسپورت های جدید وتذکره تابعیت درنمایندگی های سیاسی افغانستان دربیرون ازکشور فعال و روند توزیع این پاسپورت ها عملاً در برخی از این نمایندگی ها آغاز شده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه سوم از قول وزارت تجارت آورده است بسته شدن بندر تورخم فرصتی برای روی پا ایستادن است روزنامه هشت صبح درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است. اما روزنامه ماندگار دربرگ نخست با توجه به سال نو عنوان کرده عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد.
دلایل دشمنی با نوروز عنوان مطلب دیگر میباشد که این روزنامه در صفحه اول عنوان کرده و در باره آن در صفحه دوم به تفصیل پرداخته است.
جشنواره های نوروزی درافغانستان عنوان مطلب دیگری میباشد که این روزنامه در صفحه سوم نشر کرده است، روزنامه ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است. 

کابل باختر/ 29/ حوت
نوروزیک جشن باستانی است  یک شروع نو و یک تغییر نو که با تبدیل نمودن جامه طبعیت آغاز میگردد که ازآن استقبال نموده و آن را پاس میداریم .
مفسر آژانس باختر مینگارد : نوروز یک آغاز نو است، زمانیکه فصل سرما کوچ میکند و بهارزیبا پدید میاید ، طبعیت جامه عوض نموده ، انسانها را به کارو تحرک بیشتر فرا میخواند، درکنار آن نوروز به عنوان یک جشن باستانی و فرهنگی مورد توجه مردم ما قرار دارد، جشن که قدامت آن به هزاران سال میرسد و حکایه از تمدن های دارد که خراسان زمین آن راتجربه کرده و دربطن خود جا داده است.
نوروز یاد بود از یک فرهنگ پربهار و یک گذشته  ما است ارزشمند است که ازمسیر تمدن ها و فرهنگ های زیادی گذشته و حالا ما به میزبانی آن به عنوان یک جشن باستانی کهو کهن و یاد بود از مفاخر گذشته به میزبانی آن می نشینم . مگر با تاسف درسالهای اخیر که کشورما شاهد ناهنجاری و دگرگونی های نامیمون افراط گرایی  صادر شده از بیرون بوده که دربستر چنین ناملایمات به نحوی با نوروز دشمنی و کدورت صورت میگیرد، حلقات خاص در خصوص این جشن باستانی و فرهنگی افغانها تبلیغات سو میدارند و نوروز ستیزی را ترویج میکنند که بدون شک بخشی از  برنامه های آن سازمان ها و گروه های افراطی است که مردم ما را به عناوین مختلف ذریعه حلقه های تروریستی به خاک و خون میکشانند درکنارآن فرستادن تروریست و انتحاری به  تاراج فرهنگ وگذشته های معنوی نیز میپردازنند.
دراین جای شک نیست که نوروز ستیزی کار و برنامه آنانی است که از مدت ها قبل افغان ستیزی را آغاز کرده اند و هویت ما را به معامله گرفته اند درحالیکه خود فاقد فرهنگ ، تاریخ و اندیشه اند با تاسف حلقات و اشخاصی در داخل هم هستند که آگاهانه و نا آگاهانه دنباله رو بیگانگان میشوندوبا ارزش های فرهنگی خود دشمنی میکنند .
شماری از راه دین آن را نفیه میکنند شماری هم از راه دشمنی  با فرهنگ ما  نوروز ستیزی می نمایند . درحالیکه نوروز دنباله یک تمدن است که هزاران سال دراین خطه همگام با مردم آن حرکت نموده پربار شده و رشد نموده است.
ازطرف دیگر خداوند بزرگ خود زیبایی ها را دوست دارد پس چرا مقدوم طبعیت زیبا و سبز را که بشارت دهنده، خوبی ها و استفاده از نعمت های خداوندی است گرامی ندارم .
درحال حاضر کشورما مشکلات زیادی دارد و با دسیسه های زیادی مواجه است که یکی از این دسیسه ها تقابل فرهنگی و درنهایت تاراج فرهنگ این کشور است که باید دراین خصوص محتاط بود و تنها با همدلی و تعهد ملی میتوانیم در برابر آن ایستادگی کنیم .برخورد خشن ، ناموزون و افراطگرایانه نشان میدهدکه نوروز دراسارت اندیشه ها است ضرور است برای حفظ هویت و گذشته پربار خود ، نوروز را ازاین گونه اسارت ها رهایی بخشیم .

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL