06 ثور 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

دوررفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا ؛ بایرن مونیخ – ریال مادرید

کابل 5 ثورباختر دوررفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان باشگاه...

اعلامیه ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

کابل باختر 5 ثور دشمنان افغانستان و آزادی بیان امروز عبدالمنان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل- باختر- 29 حمل
علما دینی برای ختم جنگ وبرادر کشی در کشور وظایف خطیری دارند که معرفی عوامل جنگ در کشور، شناسایی دشمن برای مردم وترویج اخوت  اسلامی جزاین وظایف است .
مفسرآژانس باختر مینگارد:  مردم افغانستان از چهار دهه به این طرف شاهد ناهنجاری، کشیده گی هاو خشونت ها اند که همه ریشه در بیرون دارد. ناهنجاری هائیکه حدود چهل سال قبل با تجاوز قشون سرخ به افغانستان شکل گرفت وبا مداخلات کشور های دیگر  پیچیده تر شد.
آنچه در خور بحث است که جنگ افغانستان است که  با شعار اسلامی آغاز گردید وتا امروز ادامه دارد.
مخالفان مسلح دولت افغانستان به نام تحقق شریعت، بیرون نمودن نیروهای خارجی وبه اصطلاح ایجاد یک حکومت ناب اسلامی  با حکومت و مردم این کشور در جنگ اند. در حالیکه از این جنگ بیشتر کشور های بیرونی سود میبرند وافغان ها قربانی میدهند.
در حالیکه محالفان مسلح در جنگ جاری افغانستان بیشتربه شعار های اسلامی پیجیده اند علما در جهان اسلام صریحاً گفته اند که افغانستان دارالحرب  نیست  ونمیتوان کشتار مسلمانان را دراین کشور توجیه کرد .
باوجود آنکه نسبت  به قضیه افغانستان در جهان اسلام همسویی وجود دارد مگررنج مردم  مارا بیشتر مردمان ان کشورهای درک میکنند که خود درگیرجنگ ومداخله بیرونی اند.
انکشافات چهار دهه گذشته در افغانستان ثابت ساخته است که جنگ افغانستان بیشترریشه وابعاد گسترده  منطقه یی وفرا منطقه یی دارد و بیگانگان  بیشتر از این جنگ سود بردند و از افغانستان یک چهره کریر   نشان داده اند وجنگ تا اندازه پیش رفت که این کشور تهدید برای دیگران معرفی شد واین امر سبب سرازیر شدن صد ها عسکر خارجی به افغانستان گردید.
امروز سر صدا های زیادی شنیده میشود که مشکل جاری در افغانستان با حضور نیروهای خارجی وابستگی دارد واگر این نیروها از افغانستان خارج شوند دیگر مشکلی باقی نخواهد ماند.
مگر مردم ما حرف های دیگری دارند آنها میگویند که حضور نیروهای خارجی در افغانستان خواست افغانستان نه بل  به اساس تهدید های صورت گرفته که از افغانستان  متوجه کشور های دیگر ساخته شده بود اگر حل  معضل افغانستان تنها باحضور نیروهای خارجی بستگی دارد، طالبان داعشی ها، القاعده وگروه های دیگر از همین قماش، لطف نموده دست از جنگ بکشند، تهدید های تروریستی را مهارکنند آن وقت نیاز آن نخواهد بود که نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشته باشند.
اما این گروهک ها چرا از جنگ دست نمی کشند؟ واضح است که آنها هر کدام به استخبارات کشورهای منطقه وفرا منطقه وابسته اند
علما دین که نقش بارز درسمت وسو دهی مردم دارند بیشتر از هر گروه وقشر دیگر میتوانند برای مهار جنگ در کشور موثر واقع شوند.
تحلیل ودرک درست از اوضاع جاری  میتواند مردم را در مسیر مناسب قرار دهند ٬ دراین مسیر در گام نخست باید برای مردم علل وعوامل جنگ واضح گردد ودشمنان کشور برای مردم به گونه واقعی معرفی شوند  که کی ها در برابر افغانستان توطیه میریزند، کی ها اعتقاد و  باور های مردم را به بازی گرفته و کی ها افزار در دست دشمنان کشور اند؟
مردم باشناخت دقیق شان ازدشمن ٬  آن وقت خود برای ایجاد صلح در کشور دست به کار خواهد شد.
امروز اسلام ستیزی ٬ افزاری ساختن اسلام و پناه  بردن به شعار های مذهبی وشرعی جز برنامه های است که  استخبارات شماری از کشور های منطقه آن را طراحی کرده اند وگروهک های را در افغانستان مامور انجام آن ساخته اند  واین تنها علما دینی اند که میتوانند در تعریف  توضیح  چنین چهره ها و حلقه  ها مردم را یاری رسانند . تحلیل سیاسی

کابل باختر/ 29/ حمل
شمارمحدود از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشر کرده اند.
روزنامه ویسا درصفحه اول از واشنگتن پوست عنوان کرده است که وظیفه نیروهای بحری امریکا این است که مناطق که از دست حکومت افغانستان به تصرف مخالفان درآمده است را دوباره بگیرند.
این روزنامه همچنان درهمین صفحه از قول وال سترنی ژورنال عنوان کرده است واشنگتن نیروهای نظامی عربی را جایگزین نیروهای امریکایی درسوریه میکند به نوشته این روزنامه برخی منابع ازتلاش دولت امریکا برای ایجاد یک نیروی نظامی عربی و استقرار آنها در سوریه خبردادندتا این نیروها جایگزین نظامیان امریکایی حاضر درشمال سوریه شوند.
بنابه گفته مقام های امریکایی دولت ترامپ درجستجو و تلاش برای جمع جور کردن یک نیروی عربی به منظور جایگزینی آنها به جای نظامیان امریکا درسوریه است نیروهای که به ادعای واشنگتن به  با ثبات کردن شمال سوریه پس از شکست داعش کمک خواهدکرد.
روزنامه موضوع را به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه از قول عالمان دینی سراسر کشور عنوان کرده است نیروهای خارجی باید هرچه زودتر از افغانستان خارج شوند به نوشته این روزنامه صدها تن از عالمان دینی کشور خواهان خروج زود هنگام نیروهای خارجی ازافغانستان شده اند.
حدود 500 تن از عالمان دینی دیروز ازسراسر تمام ولایت های کشور درولایت هرات با هم جمع آمده و دریک نشست خبری خواهان خروج زود هنگام نیروهای خارجی درکشور شدند.
به نوشته این روزنامه مولوی صبغت الله مولوی زاده یکتن از مسوولان مرکز دارالعلوم عالی هرات گفت این نشست به اشتراک سران علمای ولایات مختلف کشور برگزار شده و درآن به مشکلات امروزی افغانستان پر داخته شده است.
به بیان وی دراین جلسات که به مدت دوروز ادامه داشت علمای جامعه روحانیت افغانستان به تصامیمی رسیده اندکه عمدتاً مخاطب آن دولت است .
روزنامه موضوع را به همین ترتیب دنبال کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
اماروز هشت صبح برگ نخست را با مطلب زیر عنوان مقام های بلند پایه امنیتی به مردم بروید ثبت نام کنید   آغازکرده و نوشته است مقام های بلند پایه امنیتی ازمردم خواسته اند تا برای شرکت درانتخابات ثبت نام کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تاکنون بیش از 47 هزار تن برای شرکت درانتخابات 28 میزان سال روان نام های شان ثبت کرده اند نهادهای ناظر انتخابات اما این رقم را خیلی اندک می دانند.
روزنامه موضوع را به همین ترتیب دنبال کرده درهمین صفحه عنوان کرده است مسوولان کمیسیون انتخابات به مجلس سنا فراخوانده میشود.
روزنامه هشت صبح همچنان درصفحه اول خبرداده است که مسوول امر بالمعروف داعش در ننگرهار با چادری گرفتار شد.
این روزنامه درصفحه دوم خبرداده است که پاکستان وقت کشی میکند.
روزنامه هشت صبح در همین صفحه از قول نمایندگان مردم عنوان کرده است رهبری ولایت غزنی تغییر کند.
به همین ترتیب روزنامه خبرداده است که کمیسیون حقوق بشر تیرباران سه غیر نظامی در غور را محکوم کرد.
روزنامه هشت صبح در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه آرمان ملی درشماره امروز یا به نشر مطالب مشابه پرداخته است و یا دنبال سایر مطالب شده است.
ختم/ نالان

کابل باختر/ 28/ حمل
شمار محدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته  اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشر کرده اند.
روزنامه افغانستان ما ، دربرگ نخست از قول وزیر خارجه روسیه عنوان کرده است ، آخرین ذره اعتماد مان به غرب را هم داریم از دست میدهیم .
روزنامه افغانستان ما ، همچنان دراین صحفه از قول وزیر مالیه آورده است اصلاحات درگمرکات رضایت بخش نیست .
به نوشته این روزنامه وزیر مالیه کشور میگوید که اصلاحات درگمرکات رضایت بخش نیست و به همین منظور طرح اصلاحات پنج ساله آماده شده است.
روزنامه موضوع را به همین گونه دنبال کرده و درهمین صفحه به نگرانی مجلس نمایندگان از حضور کم رنگ مردم درروند ثبت نام انتخابات شورای ملی وشوراهای ولسوالی توجه کرده مطلب را زیر عنوان ابراز نگرانی مجلس نمایندگان ازحضور کم رنگ مردم درروند ثبت نام به مساله پرداخته است.
روزنامه افغانستان ما جزئیات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه دوم نوشته کرده است.
روزنامه افغانستان ما سرمقاله شماره امروزی را درصفحه دوم زیر عنوان ضرورت حضور باشکوه مردم درانتخابات نوشته کرده است.
به نوشته این روزنامه تبلیغ و آگاهی یکی از ضروریات پروسه انتخابات است بدون آگکاهی دهی اول تعدادی از مردم بخصوص زنان وکسانی که درقریه ها و روستا ها زندگی میکنند.
ازروند انتخابات بی خبر می مانند ، ثانیاً درصورتی که آغاز پروسه انتخابات همراه با تبلیغات نباشد و از راههای گوناگون مردم را برای شرکت درانتخابات تشویق نکنند ممکن است انگیزه کافی برای شرکت درانتخابات برای بسیاری ها به وجود نیاید.
روزنامه موضوع را به همینگونه دنبال کرده است درصفحه سوم مطالب رازیر عنوان  های انتخابات پیش رو ، سرفصل تغییر تروریزم بین المللی نتیجه تحولات 4 دهه اخیر درافغانستان نشر کرده است.
روزنامه افغانستان ما درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ویسا دربرگ نخست خبرداده که پوهنتون امریکایی به وزارت اطلاعات وفرهنگ از ویسا وچند رسانه یی دیگر شکایت کرده است.
این روزنامه درمطلب دیگر از قول ولسی جرگه عنوان کرده است پیش شرط های توافقات دولت با پاکستان خلاف منافع ملی است.
به نوشته این روزنامه برخی از اعضای ولسی جرگه با اشاره به سفر اخیر صدراعظم پاکستان به کابل بیان داشتندکه پیش شرط هایی که پاکستان به حکومت ارائه کرده خلاف منافع ملی است و نباید عملی شود.
اعضای ولسی جرگه میگویندکه برعلاوه پیش شرط های دیگر شاهد خاقان عباسی صدراعظم پاکستان از حکومت افغانستان خواسته است تا جنرال عبدالرزاق قوماندان امنیه کندهار را ازوظیفه اش کنار زند.
روزنامه موضوع را به همین ترتیب ادامه داده درهمین صفحه از قول اتحادیه عرب آورده است تروریزم با اسلام آباد هیچگونه ربطی ندارد.
روزنامه ویسا درپیوند به عنوان فوق نوشته کرده است.
اتحادیه کشور های عرب یا عرب لیگ دریک نشست خاص پیرامون بیت المقدس اعلان نمودکه تروریزم با اسلام اباد هیچگونه ربطی ندارد.
روزنامه موضوع را به همینگونه دنبال کرده در مطلب دیگر از قول جان نیکولسن عنوان کرده است برای رسیدن به صلح فشار های سیاسی و نظامی بر طالبان افزایش می یابد  به نوشته این روزنامه قوماندان عمومی نیروهای ناتو درافغانستان دردیدار با مسوولان دولتی و بزرگان قومی کندهار گفت که حالا طالبان هم صلح میخواهند اما برای رسیدن به صلح واقعی فشار های سیاسی و نظامی برآن ها افزایش خواهد یافت.
روزنامه موضوع را به همینگونه دنبال کرده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه آرمان ملی ، درشماره امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته است و یا دنبال سایر موضوعات شده است.
ختم/ نالان

تبصره
کابل باختر 28 حمل
شرکت در انتخابات یک وجیبه میهنی ویک مکلفیت ملی است ومردم باشرکت شان در  این پروسه در حقیقت از دموکراسی ومردم سالاری حمایت میکنند.
مفسر سیاسی آژانس باختر مینگارد: از آغاز پروسه ثبت نام رای دهنده گان چهار روز سپری شده، با آنکه مسولان در کمیسیون مستقل انتخابات باور دارند که با گذشت هر روز به شمارمردم غرض ثبت نام در مراکز رای دهی افزوده میشود مگر آنچنان که دیده میشود این روند باکندی  پیش میرود واستقبال مردم از این برنامه اندک ونگران کننده است.
باآنکه مسوولان در کمیسیون مستقل انتخابات تاکید دارند که آنها درآغاز کار اند باگذشت هر روز به شمار مردم غرض ثبت نام افزوده میشود مگر آگاهان سیاسی ، حضور کم رنگ مردم را در  مراکز ثبت نام ناشی ازبی باوری آنها نسبت به انتخابات است .
این آگاهان میگویند مردم تا اندازه ای هم حق به جانب اند زیرا چند انتخابات که در پانزده سال گذشته در افغانستان برگزار شد با خلا های زیادی مواجه بوده است ضعف مدیریت در کمیسیون انتخابات، تخلف وتقلب های گسترده دراین انتخابات ها روحیه مردم را برای آینده تضعیف نموده است.
مگر این آگاهان تاکید دارند که مردم آینده را از زاویای تاریک گذشته نگاه کنند.
انتخابات یک پروسه ملی است، مردم با شرکت در آن، اراده خود را برای تقویت و ایجاد یک حکومت مردم سالار تبارز میدهند.
مردم باید با حضور یافتن در مراکز ثبت نام بار دیگر اراده وتعهد شان برای دفاع ازارزش های ملی ودموکراتیک تازه سازند و از حق شان که  رای دادن به نامزد مورد نظر شان است دفاع کنند. عدم شرکت در انتخابات عدول در یک پروسه ملی است که به هیچ عنوان زیبنده حال مردم نیست.
مردم باید بدانند که حضور شان در روند های ملی نظیر انتخابات یک حضور سازنده واثر گزار است وآنها باشرکت دراین روز در حقیقت به تخلف وتقلب نه گفته اند.
حرف دیگر متوجه مسولان در کمیسیون انتخابات است آنها باید از گذشته چیزی های زیادی آموخته باشند ، مگر آنچنان که دیده میشود این کمیسیون برای کشاندن مردم به سوی مراکز ثبت نام کاری چندان نکرده است باید دراین خصوص تحرک لازم پیدا شود و از طرق مختلف وبامشکلات مثبت  وفعالی توجه مردم را به این پروسه ملی معطوف گردد .
این کمیسیون باید درک کند که دیگر ضعف مدیریت  و خلاف ورزی، تقلب وتخلف درکار انتخابات قابل قبول نیست ومردم عاملان آنرا هرگز نخواهندبخشید. ختم عبدالخالق صایم

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL