30 سرطان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

محمد اشرف غنی با معاون سکرترجنرال سازمان ملل دیدارکرد

محمد اشرف غنی با معاون سکرترجنرال سازمان ملل دیدارکرد

کابل باختر ۳۰ سرطان محمداشرف غنی رییس‌جمهوری اسلامی افغانستان، با خانم...

مسلمیار: مشرانو جرگه حامی تمام ارزش های ملی کشور است

مسلمیار: مشرانو جرگه حامی تمام ارزش های ملی کشور است

کابل باختر 30 سرطان سیدعبدالوحیدقتالی رییس‌عمومی اداره امور ریاست جمهوری ورییس...

مشرانو جرگه : طالبان از مردم ملکی انتقام می گیرند

مشرانو جرگه : طالبان از مردم ملکی انتقام می گیرند

کابل باختر 30 سرطان مخالفان مسلح نظام با تحمل تلفات سنگین...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل     باختر    ۲۴   سرطان
در شرایطی که کشور حالت بحرانی دارد٬ برخی مسایل ملی و بین المللی مورد بحث است و درست زمانی که شورای ملی به دلیل مصروفیت های داخلی نتوانسته است به وظایف اساسی وبنیادی خود برسد ٬در چنین یک وضعیت رفتن وکلا و سناتوران به رخصتی های تابستانی می تواند موجه باشد ؟
مفسرآژانس باختر می نگارد: قراراست اعضای دو اتاق شورای ملی مطابق اصول وظایف داخلی٬ ازاول اسد الی پانزدهم سنبله برای چهل و پنج روزبه رخصتی تابستانی بروند.
رخصتی تابستانی اعضای شورای ملی درست زمانی  برنامه ریزی می شود که وضعیت امنیتی و سیاسی کشوربحرانی است  در کنار آن برخی مسایل دیگر ٬ چون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ٬ مذاکرات صلح ٬ نشست میان افغانان در سمرقند ازبکستان و ناروی مطرح است که برسرنوشت سیاسی افغانستان اثر گذار است.
در کنار این مسایل٬ برخی رویداد های منطقه یی نظیرتحولات تازه در روابط امریکا وایران وجود دارد که می تواند بر وضعیت و روابط منطقه یی افغانستان اثر گذار باشد.
به همین ترتیب٬کارهایی درداخل شورای ملی وجود دارد که ناتمام است و باید وکلا به آن رسیدگی کنند.
از آغاز کار دوره هفدهم شورای ملی چند ماه سپری می شود مگر اعضای ولسی جرگه این مدت را در انتخابات برای گزینش هیئت اداری وگزینش روسای  کمیسیون ها سپری کرده اند ٬روندی که تاکنون خاتمه نیافته است.
کم کاری ها و مصروفیت های داخلی ٬ بسا فرصت ها را از اعضای مجلس گرفت و این امر سبب شد تا دهها سند تقنینی یی که برای بحث و تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده بود در بلاتکلیفی قرار داشته باشد
به همین ترتیب نه نامزد وزیر٬ باید از سوی ولسی جرگه تعین سرنوشت شوند.
در حالی حکومت به دلیل٬ رهبری شماری از وزارت خانه هااز سوی نامزد وزرا مورد انتقاد قرار دارد
مردم امید دارند که نمایندگان شان در دو اتاق شورای ملی٬ مشوره دهنده و همکار خوب دولتمردان در امرحکومت داری خوب باشند.
قوه مقننه به عنوان رکنی از دولت و یک نیروی اثرگذار٬ باید حضور فعال خود رادر صحنه سیاسی ٬امنیتی و اقتصادی حفظ کند و این زمانی امکان پذیر است که اعضای مجلس٬ مسوولیت پذیر باشند ووجایب شان را در برابر موکلان  درک کرده باشند.
پس در وجود کم کاری های زیادی که در ولسی جرگه دیده می شود رفتن به رخصتی تابستانی نمی تواند موجه باشد وجواب مناسب به خواست های مردم و واکنش مثبت در برابرتحولات جاری هم بوده نمی تواند ٬ بهتر است که اعضای مجلس فرصت های هدر رفته را با تداوم کار جبران کنند. صائم

کابل باختر/ ۲۴/ سرطان
شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند، درشماره های امروزی به بحث پیرامون مسایل مختلف سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگرآژانس باختر، باتوجه عنوان های درشت شماری ازاین روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه ویسا، برگ نخست را با مطلب زیر عنوان یک تعداد تکت های مطرح انتخاباتی برای ایجاد شکست واحد کار می کنند آغاز کرده است و درهمین صفحه ازقول سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری آورده است که گزارش ها و اتهام های سوء استفاده جنسی به زنان درارگ باید به جدیت بررسی شود.
این روزنامه همچنان درصفحه اول از قول پنتاگون عنوان کرده است درشش ماه گذشته نزدیک به ۳۲۰۰ غیر نظامی درافغاسنتان کشته و زخمی شده اند.
به نوشته این روزنامه، وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون اعلام کرد که درشش ماه گذشته نزدیک به ۳۲۰۰ غیرنظامی درافغانستان کشته و یا زخمی شده اند که دراین میان گروه های طالبان و داعش عامل بیشترین تلفات این غیر نظامیان اند.
روزنامه ویسا، ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته کرده است اما درصفحه اول از قول وزارت دفاع عنوان کرده است که اجرای عملیات نظامی وظیفه نهادهای امنیتی و دفاعی کشور است. به نوشته این روزنامه، بازگشت جنرال عبدالرشید دوستم به میدان های جنگ درشمال با عکس العمل وزارت دفاع ملی روبه روشده است، وزارت دفاع ملی می گوید که راه اندازی عملیات نظامی وظیفه  نهادهای امنیتی و دفاعی کشور است.
روزنامه ویسا، همچنان ادامه این مطلب را در صفحه پنجم نوشته کرده است و درصفحه اول خبرداده است که نشست دوم بین الافغانی درماه آینده برگزار می شود. به نوشته این روزنامه، پس از هفت دورنشست مقامات امریکایی و طالبان نشست بین الافغانی را با طالبان در قطر برگزار کردند. با گذشت بیشتر از یک هفته از نشست بین الافغانی حمدالله محب مشاور شورای امنیتی ملی از برگزاری دومین نشست میان طالبان و نمایندگان حکومت افغانستان خبر داده است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است ودرصفحه چهارم مطلب را زیر عنوان باشندگان هرات از دود کردن چرس درمکانهای تفریحی شکایت دارند.
روزنامه ویسا، درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه هشت صبح درصفحه اول عنوان کرده است اعتراف حکومت تلاش ها برای کاهش خشونت برزنان ناموفق بود.
به نوشته این روزنامه، محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری روز یک شنبه بیست وسوم سرطان دریک کنفرانس خبری تحت نام کنفرانس ملی هماهنگی نهادمبارزه با خشونت برزنان درکابل گفت که هنوزهم زنان درافغانستان به عدالت دسترسی ندارند و حقوق آنان دربخش های گوناگون کشور پای مال می شود . اوگفت حکومت با وجودی که درامر مبارزه خشونت برزنان گام هایی برداشته است اما این گام ها ناموفق بوده است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است درهمین صفحه خبر داده است که کابل باکمبود ۶۶ میگاوات برق روبه رواست، حکومت خواهان تعویق رخصتی های تابستانی شورای ملی شد عنوان مطلب دیگری می باشد که روزنامه درصفحه اول نشرکرده است .
روزنامه هشت صبح همچنان درصفحه اول خبرداده است که ۴۴ درصد جمعیت افغانستان امنیت غذایی ندارند.
به گزارش این روزنامه، معاون مسوول نظامی طالبان برای ولسوالی نمک آب ولایت تخار بازداشت شده است.
روزنامه هشت صبح همچنان درصفحه دوم مطلب را زیر عنوان مردم انتخابات می خواهند نشرکرده است.
روزنامه هشت صبح همچنان درصفحه دوم خبرداده است که کارساختمانی کمپلس اداری دارالامان افتتاح شد.
هشت صبح درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه ماندگار برگ نخست را با مطلب زیر عنوان پرده برداری عضو مجلس از فساد انتخاباتی قیمت شامل شدن درفهرست برندگان مجلس دوصدهزار دالر بود آغاز کرده است و درهمین صفحه مطالب را زیر عنوان ها معاون ریاست حکومت وحدت ملی ادعای تجاوز جنسی به زنان در ارگ لکه ننگ بردامن حکومت است، برق کابل سهمیه بندی شد و سنگ تهداب مجتمع اداری دارالامان گذاشته شد نشرکرده است .
روزنامه ماندگار در صفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است. ختم/ نالان

کابل ۲۳ سرطان باختر   
تجارت، اقتصاد وترانزیت مولفه های برای رفاه و آسایش کشورها است که باید دور از دغدغه مصوون از رقابت های سیاسی باشد.
مفسرآژانس باختر می نگارد٬ اداره هوانوردی ملکی افغانستان می گویدکه مسدود ماندن فضای پاکستان به روی پروازهای عبوری افغانستان در چهارو نیم ماه گذشته افزون بر بروز مشکلات برای شهروندان کشور٬ ۲۷میلیون دالر به آن اداره زیان وارد کرده است.
پاکستان در اواخر سال گذشته خورشیدی ٬ بعداز آن که نیروی هوایی هند مخفیگاه های گروه جیش محمد را درساحه بالا کوت در کشمیر پاکستان به انتقام از قتل چهل عسکر هندی٬ هدف قرار داد٬ساحات شرقی پاکستان به روی تمامی پرواز های خطوط هوایی٬ منجمله خطوط هوایی افغانستان مسدود شد.
این در حالیست که بیشترین پرواز های خطوط هوایی افغانستان به مسیر هندوستان انجام می شد و دو شرکت هوایی هند هم٬ پرواز های منظم به افغانستان داشتند.  در وجود تصمیم اخیر پاکستان ٬ پرواز های دو شرکت هندی به افغانستان قطع شد و شرکت های هوایی افغانستان هم مسیر های بدیل انتخاب کردند که برعلاوه پر هزینه بودن٬ زمان پرواز از دو ساعت به پنج ساعت بیشتر شد.
با در نظر داشت سطح بالای روابط سیاسی و فرهنگی میان افغانستان وهند ٬ شهروندان افغانستان به مقاصد مختلف به هندوستان در رفت وآمد اند که مسدود باقی ماندن حریم هوایی پاکستان مشکلات زیادی برای ما در پی داشته است. 
از طرف دیگر٬با مسدود شدن حریم هوایی پاکستان به روی پرواز های خطوط هوایی ٬ بسیاری ازشرکت های هوایی که از فضای افغانستان عبور می کردند جهت پرواز شان را تغییر دادند و این باعث شد تا عواید اداره هوانوردی ملکی افغانستان به طور قابل ملاحظه کاهش یابد .
مسوولان اداره هوانوردی ملکی می گویند که آن اداره از ناحیه مسدود ماندن حریم هوایی پاکستان٬ ۲۷ میلیون دالر زیان را متقبل شده است.
با آن که پاکستان ادعا می کند که حریم شرقی آن کشوربه روی تمام خطوط هوایی مسدود است مگر در اینجا تنها افغانستان بیشترین آسیب دیده است زیرا خطوط هوایی کشور های دیگر٬ متکی به فضای هوایی پاکستان نبودند و چندان وابستگی نیز به آن ندارند.
مگر پاکستان با تحلیل روابط میان افغانستان وهند وحجم روابط تجاری ٬ سیاسی ٬ اقتصادی و فرهنگی و ایجاد دهلیز های هوایی میان افغانستان وهند به این نتیجه رسید که با مسدود کردن حریم هوایی خود به روی پرواز ها میان افغانستان و هند می تواند روند رو به رشد تجارت وهمکاری میان کابل و دهلی را آسیب رساند.
پاکستان در طول سالها اجازه نداده است که لاری های هند با عبور از پاکستان ٬مسیر افغانستان را در پیش گیرند وهم وسایط باربری افغانستان به هندبروند.
پاکستان همیشه از مساله تجارت و ترانزیت در برابرافغانستان به عنوان یک حربه استفاده کرده است و همیشه تجارت و اقتصاد را جنبه سیاسی داده است وبه این ترتیب کوشیده است بر افغانستان فشار آورد تا این کشوراز لحاظ ترانزیت و تجارت دنباله رو پاکستان باشد.
پاکستان از گرمی روابط افغانستان با هند سخت درهراس است و این هراس خود را پنهان هم نکرده است و بار ها یکی ازشرایط همکاری خود با افغانستان را، کاهش روابط میان کابل و دهلی پیش شرط کرده است.
وقایع اواخر سال گذشته خورشیدی که با حمله های هوایی هند برمواضع هراس افگنان در کشمیر تحت اداره پاکستان شکل گرفت یک بهانه برای پاکستان بود تا ترانزیت هوایی را نیز به روی افغانان بسته کند.
از سوی دیگر سیاست و راهکار تنگ نظرانه پاکستان درخصوص تجارت، ترانزیت و اقتصاد٬برای کشورهای دیگر هم مشکل زا بوده است.
افغانستان و تعدادی از کشورهای آسیای مرکزی که به محاط به خشکه اند، برای داشتن روابط تجاری نیاز جدی به دسترسی به آبهای گرم هند، خلیج فارس و خلیج عمان دارند.
تنش های دوامدارسیاسی و امنیتی در منطقه و کارشکنی های بیش از حد پاکستان، تاثیرات ناگواری بالای تجارت و ترانزیت در منطقه داشته است و برعلاوه افغانستان٬کشور های آسیا میانه وخود پاکستان را نیز متضررکرده است .
نگاه راهبردی و سیاسی پاکستان٬ به مسایل تجاری٬ اقتصادی و ترانزیتی باعث شده است که افغانستان وکشورهای آسیا میانه به فکر دریافت راه های بدیل باشند که بندر چاه بهار در ایران یکی از این بدیل ها است.
باور ها براین است که با ادامه سیاست های تنگ نظرانه ولجاجت آمیز پاکستان٬ کشور های منطقه بیشتر باهم هماهنگ خواهند شد ودر برابر پاکستان استادگی خواهندکرد که نتیجه آن انزوا بیشتر پاکستان و باخت این کشور در میدان رقابت های تجاری خواهد بود.
بهتر است پاکستان یک تعریف معقول از تجارت و سیاست داشته باشد و این دو مساله را باهم پبوند ندهد.  صائم

کابل باختر/ ۲۳/ سرطان
شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرار گرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اندونیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر . با توجه به عنوان های درشت شماری از این روزنامه ها ، گزارش حاضر را آماده کرده است روزنامه آرمان ملی درصفحه اول عنوان کرده است که روسیه وچین ، پاکستان را آدرس داده اند ، آیا خلیل زاد با چالش جدیدی روبرو خواهد شد.
به نوشته این روزنامه ، سفر خلیل زاد به چین را بسیاری ازناظران فصل جدیدی در مذاکرات صلح عنوان کرده اند به نظر می رسد که خلیل زاد به توافقات مقدماتی با طالبان دست یافته که به این ترتیب مرحله اول مذاکرات به پایان رسیده است گام بعدی می تواند توافق با روسیه ،چین و پاکستان باشد .
درواقع جلب حمایت این سه کشور بخش عمده مذاکرات پنداشته میشود ، باید این سه کشور به توافق صلحی که بین طالبان و امریکا بدست می آید رضایت نشان دهند.
به نوشته این روزنامه وزارت امورخارجه امریکا دراعلامیه یی گفته است که روسیه وچین به این باور اندکه پاکستان در روند صلح افغانستان نقش عمده دارد این گفته ها درپایان سفر خلیل زاد به چین مطرح شده است روزنامه درادامه آورده است آیا پاکستان واقعاَ درروند صلح افغانستان نقش عمده دارد.؟
به این پرسش دو پاسخ وجود دارد برخی از ناظران به این باورند که پاکستان اکنون نقش تعیین کننده خود را درزمینه از دست داده است اما روسیه وچین براهمیت این نقش تاکید کرده اند روزنامه موضوع را دنبال کرده است درهمین صفحه مطالب را زیر عنوان های عاملان قضایی فساد اخلاقی درارگ باید شناسایی شوند زی کافی تاک بامکان برای هم صحبتی دوستان! نشر کرده است .
روزنامه آرمان ملی درصفحه دوم شماره امروزی مطلب را زیر عنوان درقطر چه گذشت ؟ را نشر کرده است .
با ارگ یا مرگ جدال پیش از وقت حکومت و طالبان برسرانتخابات امکان تشکیل حکومت موقت وجود دارد.
عنوان های میباشد که روزنامه درصفحه سوم و هفتم به نشر جزئیات آن پرداخته است .
روزنامه آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است اما روزنامه افغانستان ما ، برگ نخست را با مطلب زیر عنوان نشست چهارجانبه بیجنگ طالبان به زود ترین فرصت گفت وگو با حکومت افغانستان را آغاز کند آغاز کرده است و درپیوند به آن درصفحه دوم نوشته کرده است نمایندگان امریکا ،چین ،روسیه و پاکستان دریک نشست چهار جانبه درشهر بیجنگ تاکید کردند که طالبان با زودترین زمان ممکن گفت وگو با حکومت افغانستان را آغاز کند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است اما درصفحه اول خبر داده است که ۴۰ فرد مسلح که عازم پاکستان بودند از قندهار دستگیر شدند.
به نوشته این روزنامه نیروهای امنیت ملی درولایت قندهار ۴۰ فرد مسلح راکه برای فراگیری آموزش های نظامی عازم پاکستان بودند دستگیر کردند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه خبر داده است که اداره هوانوردی ملکی توافقنامه ای به منظور تفحص و نجات با چند نهاد دولتی امضا کرد.
روزنامه افغانستان ما ، همچنان خبرداده است که سرباز امریکایی درافغانستان کشته شد.
روزنامه افغانستان ما ،درصفحه دوم به چالش های احتمالی که فراراه نمایند ویژه امریکا درروند صلح توجه کرده است.
و سرمقاله شماره امروزی را زیر عنوان چالش های فرستاده درروند صلح افغانستان نوشته کرده است.
افزایش سرمایه گذاری ترکیه درسیستم آموزشی افغانستان عنوان دیگری می باشد که این روزنامه درصفحه سوم نشرکرده است.
روزنامه افغانستان ما ، همچنان درصفحه دوم از قول وزارت دفاع کشور خبرداده است که ۴۷ عضو طالبان درنقاط مختلف کشور کشته شدند.
این روزنامه همچنان دراین صفحه خبرداده است سه کارخانه با یک هزارو ۸۰ تن مواد مخدر طالبان درفراه ازبین رفتند.
روزنامه افغانستان ما ، درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح ماندگار وویسا در شماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند ویا دنبال سایر مطالب شده اند. نالان ..

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL