28 سرطان 1398

RSS Facebook

اعلانات

Youtube Player

khantry design

اعلاناتنگاهی به نشرات برخی ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 22/ اسد
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشر کرده اند.
گزارشگر آژانس باختر ، با توجه به عنوان های برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است .
روزنامه ماندگار در صفحه اول عنوان کرده است پروژه راه آهن ولین برق موضوع گفت و گوهای طالبان در تاشکند .
این روزنامه جزئیات درپیوند به عنوان فوق را در صفحه سوم نوشته کرده و در صفحه اول زیر عنوان تاکید ارگ برضرورت مدیریت گفت وگو های صلح توسط حکومت نوشته کرده است حکومت افغانستان بار دیگر میگوید که مذاکرات صلح در هر صورت باید تحت مدیریت حکومت افغانستان باشد.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رییس حکومت وحدت ملی درگفت و گو با روزنامه ماندگار با اشاره به روند مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان درقطر یک بار دیگر برضرورت مدیریت و رهبری پروسه صلح توسط حکومت افغانستان تاکید کرده گفت مذاکرات صلح در هر صورت تحت مدیریت حکومت افغانستان است .
روزنامه موضوع را دنبال کرده درهمین صفحه ازقول کمیته مصئونیت خبرنگاران عنوان کرده است حمله به رسانه ها جنایت جنگی ست.
روزنامه ماندگار همچنان درصفحه دوم زیر عنوان مذاکرات صلح و تشدید جنگ نوشته کرده است در حالی که گفت و گوهای صلح میان امریکا و طالبان ادامه دارد یک هیات بلند پایه طالبان نیز به منظور گفت وگو های صلح به تاشکند پایتخت ازبکستان سفر کرده است گروه طالبان اما درعین حال به حملات دهشت گرانه خود دراکثریت نقاط افغانستان همچنان ادامه میدهند و مردم بی گناه افغانستان را به شکل بسیار فجیع و بی رحمانه به قتل می رسانند شهرها را به آتش می کشند و مردم را بی سرنوشت می سازند و قصه صلح برای مردم افغانستان به یک داستان گنگ و پیچیده تبدیل شده است .
روزنامه موضوع را دنبال کرده است درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه افغانستان ما در صفحه اول از قول وزارت دفاع ملی آورده است طالبان در غزنی درخانه های مردم جابجا شده اند.
روزنامه افغانستان ما همچنان درصفحه اول از قول سفیر عربستان سعودی آورده است آماده همکاری های سیاسی و امنیتی با افغانستان هستیم هیات طالبان با مقام های ازبکستان درتاشکند دیدار کرد، حکومت  به استقبال کمیسیون های امنیتی انتخاباتی احترام داریم از جمله عنوان های دیگرمیباشد که روزنامه درصفحه اول نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه انصار در صفحه اول از قول رییس جمهور کشور عنوان کرده است دردو ماه آینده مشکل خشک سالی وسیلاب حل خواهد شد.
پروژه های بند برق افغانستان در گرومافیای اقتصادی عنوان دیگری میباشد که روزنامه درصفحه اول عنوان کرده و درصفحه سوم جزئیات آن را ارائه کرده است.
زاویه های پیدا و پنهان سه روز جنگ درشهر غزنی عنوان مطلب دیگر است که انصار درصفحه اول نشر کرده است .
روزنامه انصار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
ختم/ نالان

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.