25 سرطان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اطلاعیه وزارت معارف

اطلاعیه وزارت معارف

کابل باختر24 سرطان وزارت معارف هرنوع جمع آوری پول از دانش...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتنگاهی به نشرات برخی از روزنامه های چاپی درپایتخت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 24/ اسد
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را درپیوند به رویداد های منطقه وجهان نشر کرده اند.
گزارشگر آژانس باختر ، با توجه به عنوان های برخی از روزنامه ها ، گزارش حاضر را تهیه کرده است .
روزنامه افغانستان ما ، درصفحه اول از قول ملل متحد عنوان کرده است درشهر غزنی فاجعه انسانی رخ داده است.
این روزنامه جزئیات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه سوم نوشته کرده است اما درصفحه اول خبرداده است که فهرست نهایی نامزدان ولسی جرگه 33 ولایت اعلام گردید.
به نوشته این روزنامه کمیسیون مستقل انتخابات لیست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه را درحالی اعلام کرد که روز دوشنبه شماری از نامزدان حذف شده به رسم اعتراض دفاتر کمیسیون درکابل و بدخشان را بستند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده درصفحه دوم سرمقاله شماره امروزی را زیر عنوان حکومت باید امیدو اعتماد را به مردم برگرداند نوشته کرده و آورده است حکومت وحدت ملی پس از انتخابات جنجال برانگیز سرانجام توانست با یک اراده توافقی مشروعیت خودش را درافغانستان و در سطح جامعه بین المللی حفظ کند به همین رویکرد بحران اکنون حکومت افغانستان دیگر بحران مشروعیت نیست ولی حکومت افغانستان از بحران اقتدار و حاکمیت قاطعانه به شدت رنج می برد طالبان نیز دیگر به دنبال تخریب مشروعیت قانونی افغانستان نیست اما طالبان تا اکنون درقسمت تخریب و جبهه حکومت و نشان دادن ضعف حاکمیت مرکزی بسیار تلاش کرده وتاجایی هم موفق شده است تصرف شهر استراتیژیک قندوز در سال های گذشته و حملات گسترده طالبان درولایت استراتیژیک فراه درسال جاری حکومت افغانستان را به شدت دچار سراسیمگی کرد و جز این رویداد به عنوان بزرگترین پیروزی درصحنه جنگ مطرح شد و بدیهی است که برای سربازان و حامیان آنان انیگزه و اعتماد به نفس بسیار درپی داشت.
روزنامه موضوع را دنبال کرده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی برگ نخست را با مطلب زیر عنوان سازمان ملل افغانستان را دربخش ردیابی منابع مالی تروریستان کمک میکند آغاز کرده درهمین صفحه مطلب را زیر عنوان مسدود کردن دفتر انتخابات اهانت به قانون اساسی و شهروندان افغانستان نشر کرده است.
اما درمطلب دیگر زیرعنوان القاعده درحال بازگشت به افغانستان نوشته کرده است سازمان تروریستی القاعده درحال بازگشت به افغانستان بوده و امارات متحد عربی دربازگشت افراد این سازمان نقش محوری دارد.
به نوشته این روزنامه جاوید کوهستانی آگاه مسایل نظامی میگوید که سازمان القاعده درحال بازگشت به افغانستان است و شماری زیادی از افراد این سازمان که شهروندان کشور های عربی ، اروپایی و آسیایی اند یا به افغانستان برگشته اند و یا درحالت برگشت به افغانستان اند.
به نوشته این روزنامه شکست داعش درسوریه و عراق وضرباتی را که این گروه از سوی طالبان درافغانستان متحمل شده زمینه رشدمجدد القاعده را مساعد ساخته است.
به نوشته این روزنامه درحال حاضر شمار زیادی از اعضای القاعده در هلمند به سر میبرند وازسوی یک شهرو ند المانی رهبری میشوند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه انصار ، درصفحه های شماره امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته و یا دنبال سایر مطالب شده است.ختم/ نالان

More in this category: « تبصره تبصره »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.