04 ثور 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کمیسیون رسانه یی مراسم  افتتاح دورهفدهم شورای ملی جلسه کرد

کمیسیون رسانه یی مراسم افتتاح دورهفدهم شورای ملی جلسه کرد

کابل باختر 4 ثور کمیسیون رسانه یی مراسم افتتاح دورهفدهم شورای...

تطبیق ۱۰۰۶ پروژه در ولایت های کشور، ۱۴ میلیون روز کاری ایجاد کرد

کابل باختر 4 ثور مجیب الرحمان کریمی، وزیر احیا وانکشاف دهات...

حمله طالبان بالای ولسوالی کران و منجان بدخشان به عقب زده شد

حمله طالبان بالای ولسوالی کران و منجان بدخشان به عقب زده شد

فیض آباد 4 ثور باختر حمله طالبان دیشب بالای ولسوالی کران...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتنگاهی به نشرت برخی از روزنامه ها چاچی غیرحکومتی درپایتخت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل 3/6/1397 باختر
شمار از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشورپرداخته اند و نیز اخبارو گزارش های را درباره رویداد های جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
گزارشگرآژانس باخترمینگارد: باتوجه به عنوان های برخی ازاین روزنامه ها ، گزارش داده که ارائه می گردد.
گزارشگرآژانس باختر به توجه به عنوان های شمارمحدود این روزنامه ها گزارش حاضرآماده کرده است .
روزنامه انصار دربرگ نخست از قول تروسیه عنوان کرده است ": بالگردها ی ناشناس درافغانستان به تروریست ها سلاح می رساند.
به نوشته این روزنامه : روسیه ازحضوربالگردهای ناشناس درشمال افغانستان که ادعاشده به تروریست های داعش اسلحه و مهمات می رسانند خبرداده واز بی تفاوتی ناتو نسبت به این موضوع ابرازتعجب کرد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده درهمین صحفه زیرعنوان دالرابزاراقتصادی تو سیاسی امریکا، نوشته کرده : سواستفاده واشنگتن ازدالرتاکنون به افعات دربحران های سیاسی داخلی دیگرکشورها دیده شده وتوزیع دالرابزارهمیشگی واشنتگتن برای اهداف سیاسی خود بوده است ، مانند همان اتفاقاتی که در جریان سرنگونی  دولت آلنده درشیلی و درسال اخیراز طریق تزریق دالردرمیان گروه های شورشی و تروریستی مسلح درسوریه و عراق صورت گرفته است .
این روزنامه جزیئات بیشتر درمورد را درصفحه چهارم نوشته کرده است .
اما درصحفه اول ازقول یورونیوز خبرداده است که رئیس کمیسیون شکایات انتخابات از افغانستان فرارکرده است .
به نوشته این روزنامه : برخی از منابع خبری اروپایی اعلام کردند که رئیس کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان به دلیل اعتراضات کاندیدای حذف شده از فهرست انتخابات مجبوربه فرارازافغانستان شده است.
به نوشته این رونامه ریورونیوز گزارش داده است تا عبدالعزیزآریایی : ریس کمیسیون شکایات انتخابات فرارکند.
رونامه موضوع را دنبال کرده است درهمین صفحه به درگیری وزیرداخله با معاون قوماندانی امنیه توجه کرده مطلبی را نشرکرده است .
روزنامه انصار ، درصحفه های دیگردنبال مطمالب بیشترشده است .
اما روزنامه هشت صبح درصحفه اول مطالب را زیرعنوان های دروازه های کمیسیون انتخابات امروز بازمی شود، خلیل زاد برمی گردد، ماموران امنیتی ای که در روزهای عید سهل انگاری کرده اند مجازات می شوند و واشنگتن خواهان اقدامات قاطع پاکستان دربرابر هراس افگنان است  را نشرکرده است .
این رونامه درصفحه های دیگردنبال مطالب بشترشده است .
روزنامه آرمان ملی برگ نخست را با مطلب زیرعنوان مشاجره لفظی وزیرداخله با جنرال زیردستش با واکنش های گوناگون همراه شد. آغازکرده و  درهمین صحفه ازقول ترامپ آورده است : اگرمن تااستیضاح شوم بازارسقوط می کند.
آرمان ملی همچنان درصفحه اول ازقول رئیس جمهورکشورعنوان کرده است : ازظرفیت های  جوانان درخارج ازکشورازطریق آن لاین استفاده صورت گیرد.
به همین ترتیب این روزنامه درصفحه اول خبرداده است که حکومت چادرهای معترضان دربرابرکمیسیون انتخابات را برمی چیند .
آرمان ملی درصحفه های دیگردنبال مطالب بیشترشده است . نالان

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.