07 ???? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ستراتیژی مدون همه جانبه صلح نیاز است

کابل / 6 جوزا/ باختر تردیدی وجود ندارد...

شمارمبتلایان ویروس کرونا درهرات افزایش یافت

شمارمبتلایان ویروس کرونا درهرات افزایش یافت

هرات/ 6 جوزا/ باختر ریاست صحت عامۀ هرات ازثبت هشتاد وپنج...

حمدالله محب به پکتیاسفرکرد

حمدالله محب به پکتیاسفرکرد

گردیز/ 6 جوزا/ باختر داکترحمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی صبح...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

تبصره

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر-7 سنبله
کمبود آب در افغانستان ومنطقه وعوامل ودلایل خود را داشته واین مشکل برای هر عقل سلیم درک است.
مفسر آژانس باختر مینگارد: افغانستان در کنار آنکه جنگ، نا امنی وفقروبی ثباتی اقتصادی را تجربه میکند به مشکل دیگر که عبارت از خشک سالی وکمبود آب میباشد نیز مواجه است. مگر این مشکل برای بعضی ها قابل درک نیست.
انتظار وتوقع های بیجا را مطرح میکنند حتا گاه گاهی مساله آب را به آدرس دولت ومردم افغانستان هشدار گونه مطرح میسازند.
به تازگی جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو که با شبکه سه تلویزیون کشورش مساله حقابه ایران را مطرح کرد که ایران از هر گزینه حقابه در برابر افغانستان کار خواهد گرفت.
آنچه را جواد ظریف به عنوان گزینه ویا در اهرام فشار علیه افغانستان مطرح ساخته مساله همکاری های مرزی، فشاربر مهاجران و مسایل دیگر است که تهران از آن ابرازفشار علیه مردم افغانستان به کار خواهد گرفت.
آنچه گفته های جواد ظریف قابل مکث ودقت  است گفته وی در مغایریت  با عرف دیپلوماتیک وحسن همجواری میان افغانستان  و ایران میباشد.
مساله حقابه ایران از  رود هریرود در حالی مطرح میگردد که افغانستان به قرار داد سال 1351 که میان نخست وزیر سابق دو امضا شد و مساله حقوقی استفاده از دریا هیرمند  را مشخص میسازد ، پا بند است  در حالیکه وضعیت اقلیمی ، نفوس و سطح استفاده از آب در سال های کنونی حقوق خاص  با ظرفیت  های دهه پنجاه  خورشیدی دارد.
افغانستان  آن مقدار آب را که در سال 1351 در اختیار داشت  حالا ندارد  شرایط وضعیت و اقلیمی تغییر کرده و  آب  به شدت کاهش یافته است همچنان با ازدیا د نفوس در ایران ازدیاد کشت و صنعت در آنکشور و عوامل دیگر  نقاط مصرف آب نیزدرایران بیشتر گردیده است.
مشکل در این است که ایران رقم  استفاده از آب هیرمند از سوی ایران درقرار داد سال 1351 یک رقم ثابت است  در  حالیکه  حجم و ظرفیت  منابع آب  افغانستان از زمان عقد قرار داد تا امروز  در تغییر کامل بوده است که با تاسف دوستان ایرانی ما با همان  تخیل کهنه  وفرسوده زندگی میکنند و نمی پذیرند که در سال1351 چه گپ بود و حالاچه گپ است.
با تاسف حلقات در ایران در تلاش اند تا به مسایل حساسیت برانگیز  میان دو کشور رنگ سیاسی بدهند.علت هم واضح است ایران با فشار های اقتصادی  امریکا و شرکای آن کشور قرار دارد.
خشکسالی  و مشکلات اقتصادی ،اجتماعی در ایران بیداد میکند. مردم ایران حساس اند اینها مسایل اند که جامعه ایران را رنج  میدهد مگر حالامقامات ایران  غرض منحرف ساختن اذهان عامه آنکشور حرفی های را به زبان میا ورند  که  در حرف دیپلوماتیک نمیتوا ند  قابل قبول باشد.
ایران درتلاش است تا ازامریکا در میدان افغانستان انتقام بگیرد.
در سخنان اخیر جواد ظریف مساله مها جران افغان در ایران نیز مطرح شد وبه گونه بیان گردید که ایران از این مساله به عنوان یک حربه کار خواهد گرفت در حالیکه مساله مهاجرت در سطح جهان یک مساله عاطفی است نی سیاسی.
از طرف دیگر ایران به کشور های دیگرکه درگیر رقابت وجنگ پنهانی با امریکا وبا کشور های دیگر در میدان افغانستان اند در گذشته نیزازهمه گزینه در برابر مردم افغانستان کار گرفته اند، مساله مهاجرت، مساله ترانزیت، همکاری های مرزی و داد ستد تجاری ... همیشه مسایل افزاری در سیاست منطقه یی ایران است. همین حالا هم قاچاق زعفران بی کیفیت  وقاچاق اسعار خارجی به ویژه دالر امریکایی از هرات – فراه به اقتصاد افغانستان ضربه وارد نموده است.
برداشت از گفته های دیگر جواد ظریف این است که حلقات در ایران در تلاش اند تا بر چنگ زدن به مسایل فرعی، مردم آن کشور را از مشکلات اصلی دور سازند ضمن این تفکر کاذب با تاسف در میان بعضی از دوستان ایرانی وجود دارد که با اعمال فشار بر افغانستان میتوانند امریکا را به چالش کشانند.
امید است که وضعیت منطقه وحمایت های موجود برای ظریف قابل درک گردد واین نکته فراموش نشود که افغانستان مالک منابع آب خود است وخود تصمیم میگیرد. همچنان مساله آب وقرار داد های گذشته با تغییرات نوکه در اقلیم به میان آمده تعریف شود.عبدالخالق صایم

Last modified on ???? ، 10 ????? 1397 ، 04:39

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.