تبصره

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 17/ سنبله
انکشافات اخیر در وضعیت امنیتی و سیاسی افغانستان این نیاز را جدی ساخته تا امریکا به عنوان بازیگر اصلی درقضایای منطقه ، استراتیژی و  راهبرد کاری خود را درقبال آسیا جنوبی تغییر دهد.
مفسر آژانس باختر مینگارد ، روزگذشته جیمز میتس وزیر دفاع امریکا درمشارکت با شماری از جنرالان ارتش آنکشور به افغانستان آمد و با فرماندهان نظامی امریکا و ناتو دراین کشور و مقامات ارشد دولتی افغان روی مسایل منطقه یی ووضعیت امنیتی افغانستان به بحث پرداخت.
سفر این مقام بلند پایه امریکایی درست زمانی صورت گرفت که چند ساعت قبل ازآن وزیر خارجه امریکا دیدار ش را با مقامات پاکستانی در اسلام آباد خاتمه بخشیده بود .
وزیر خارجه  امریکا نیز با همان اجندا به پاکستان سفر کرده بودکه جیمز میتس آن را درکابل دنبال کرد.
سفر مقامات ارشد حکومت امریکا به منطقه زمانی انجام میشودکه وضعیت امنیتی درافغانستان پیچیده تر گردیده ضمناً وضعیت امنیتی و سیاسی درمنطقه نیز ملتهب است .
امریکا با آنکه با طالبان وارد مذاکره شده مگر این گروه طی ماهها اخیر به فعالیت های مسلحانه های خود شدت بخشیده و دامنه آن راگسترده ساخته است ، بازیگران دیگر در قضیه افغانستان نیز تلاش های شان را درابعاد مختلف گسترش بخشیده اند تاوان همه این تحرکات را افغانها می پردازندو این افغانها اندکه درفعالیت های تروریستی که زاده جنگ های نیابتی کشور های دیگر است قربانی میدهند دراینجا حرف ما متوجه امریکا است . کشور که ازسال 2001 میلادی بنام مبارزه با هراس افگنی حضور سنگین نظامی درافغانستان پیدا کرد مگر عملاً این جنگ به بن بست رسیده است باور ها به این است که امریکا درچوکات مبارزه با هراس افگنی برنامه های دیگری را نیز درمنطقه دنبال کرد و مبارزه با هراس افگنی را که درچوکات یک ائتلاف بین المللی شکل گرفته بود یک وسیله و افزار برای خود ساخت که درنهایت حساسیت وواکنش کشور های دیگری را درپی داشت و این امر سبب شد تا برنامه جنگ علیه هراس افگنی طولانی شود.
حکومت وحدت ملی به منظور آنکه روند مبارزه با هراس افگنی به نتیجه مطلوب برسد برخلاف حکومت قبلی افغانستان که از امضاء تفاهمنامه امنیتی با امریکا سرباز زد این تفاهمنامه را امضا کرد مگر این تفاهمنامه نتوانست وضعیت درافغانستان را به سمت مثبت تغییر دهد برخلاف وضعیت پیچیده ترشد و گفته های مقامات حکومت قبلی که میگفتند این تفاهمنامه افغانستان را به جای نمیرساند به کرسی نشست این امر سبب شد  برخی ها سیاست های امریکا در افغانستان شکست خورده ارزیابی کنند زیرا جنگ با هراس افگنی با تعهدات و صدا های بلند آغاز شد درحالیکه انجام آن معلوم نیست مردم افغانستان که قربانی اصلی این جنگ اند از امریکا میخواهند تا به قناعت افکار عامه دراین کشور و منطقه رسیده و با بازنگری ، برنامه های راهبردی خود افق روشنی را برای خاتمه بخشیدن به رنج و آلام که مردم ما با آن دست و گریبان اند ترسیم نماید .
افغانها خواستار اقدامات عملی و قاطع امریکا اند نه گفته های مقطع یی و زود گذر.
امید است که برنامه های تازه امریکا از معامله گری بازی های سیاسی و امتیاز دهی و امتیاز گیری های کاذب به دور باشد و برمبنای واقعیت های استوار گردد.
ختم/ عبدالخالق صائم ...

back to top