29 عقرب 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

میرزا خان انصاری نقش برجسته در نهضت روشانیان داشت

میرزا خان انصاری نقش برجسته در نهضت روشانیان داشت

کابل/ 29 عقرب/ باختر سمینار علمی،-تحقیقی منطقه یی چهار صدمین...

دومرد به ظن  قتل درجوزجان بازداشت شدند

دومرد به ظن قتل درجوزجان بازداشت شدند

شهرشبرغان/ ۲۹ عقرب/ باختر پولیس دو مرد را به ظن ...

مسلم یار: دانسته نمی شودکه نماینده امریکا چه دیدگاه برای آینده افغانستان دارد

مسلم یار: دانسته نمی شودکه نماینده امریکا چه دیدگاه برای آینده افغانستان دارد

کابل/۲۹ عقرب /باختر فضل‌هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه امروز با خانم...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتنگاهی به نشرات برخی از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/17/ سنبله
شمار محدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگر آژانس باختر ، باتوجه به عنوان های برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر آمده کرده است.
روزنامه آرمان ملی درشماره امروز بیشتر مطالب را معطوف به آغاز هفته شهید و شهادت احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور داشته است.
این روزنامه درصفحه اول زیر عنوان مایکل بیری احمد شاه مسعود بدون نفرت از دشمن از وطن و مردم دفاع کرد نوشته کرده است مایکل بیری افغانستان شناس مورخ و استاد دانشگاه پرینستون امریکا درگفت و گو با بی بی سی گفت که احمد شاه مسعود مسوولیت دفاع از وطن اش را بدون نفرت از دشمنش به دوش داشت.
آقای مایکل افزود : دردل اش رحمت بشری داشت و جنگید، بدون عشق برای جنگ و خون ریزی اما به خاطر دفاع ازمردم اش و آزادی وطن اش مبارزه میکرد.
روزنامه موضوع را به همینگونه دنبال کرده است این روزنامه همچنان درصفحه اول مطلب دیگر را دراین مورد زیر عنوان کانون اصلاحات برگزارد ضرورت برگشت به دکترین مسعود درنظام امنیتی و دفاعی افغانستان نشرکرده است.
آرمان ملی همچنان درصفحه اول زیر عنوان ناکامی حکومت درتامین امنیت دومین چهارشنبه سباه برای شهروندان و جامعه رسانه یی کشور را رقم زد . نوشته کرده است شهروندان افغانستان آگاهان سیاسی ونهادهای صنفی رسانه یی حکومت را به تامین امنیت جان مردم متهم میکنند و میگویند به دلیل ناتوانی اداره های امنیتی غیر نظامیان هرروز به صورت وحشیانه توسط تروریستان به شهادت می رسد.
ازسویی هم نهادهای صنفی رسانه یی پس از شهادت یک خبرنگار و یک تصویر بردار و زخمی شدن خبرنگار و تصویر بردار دیگر را درحمله تروریستی روزچهارشنبه درغرب کابل حکومت را به نداشتن برنامه درتامین امنیت جان خبرنگاران متهم میکنند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است درصفحه های مطالب را زیر عنوان های دشمنان افغانستان به اهداف شان نمی رسند و هفته ی شهید تجدید میثاق با شهدا یا تحکیم جایگاه منزلت تیکه داران قدرت و ثروت ؟! چند انتقاد از آمر صاحب نشر کرده است.
آرمان ملی درصفحه های دیگر برخی مطالب دیگر را نیز نشر کرده است.
اما روزنامه افغانستان ما ، صفحه اول با مطلب زیر عنوان نشست رئیسان جمهوری ایران ، ترکیه و روسیه درتهران برگزار شد آغاز کرده و درهمین صفحه از قول وزیر دفاع امریکا عنوان کرده است تا زمان تامین ثبات دایمی درافغانستان می مانیم .
این روزنامه جزئیات درپیوند به عنوان فوق را درصفحه سوم نشر کرده است اما درصفحه اول زیر عنوان سفیر افغانستان درپیکینگ سربازان افغان درچین آموزش می بینند نوشته کرده است جانان موسی زی سفیر افغانستان درچین درمصاحبه ای با خبرگزاری رویترز گفته است که سربازان کشورش درخاک چین آموزش خواهند دید او گفت افغانستان همچنان ازچین خواسته است تا برای نیروهای امنیتی هلیکوپتر جنگی مهیا بسازد.
روزنامه افغانستان ما موضوع را دنبال کرده درهمین صفحه به نگراین سازمان ملل از وضعیت افغانستان پرداخته وزیر عنوان چهارمیلیون نفر نیاز فوری به کمک دارند نوشته کرده است سازمان ملل متحد از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار افزایش فوری کمک های انسان دوستانه به این کشور شده است روزنامه افغانستان ما موضوع را دنبال کرده درصفحه سوم مطلب را زیر عنوان عمل گرایی ویژگی ای که در ما نیست نشرکرده است.
رهبران طالبان از انزوای آشکار تا مرگ مبهم عنوان دیگری میباشد که این روزنامه درصفحه سوم نشر کرده است .
روزنامه افغانستان ما درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
از دیگر روزنامه ها نمی دانیم را زیرا در دسترس قرارنگرفته اند.
ختم/ نالان

More in this category: « تبصره تبصره »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.