تبصره

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 19 سنبله
برای تامین امنیت شهر کابل باید طبقه بندی های امنیتی در نظر گرفته شده و بیشتر باید بر امکانات ادارات کشفی و استخباراتی  اتکا صورت گیرد.
مفسر آژانس باختر مینگارد: کابل به روز چهارشنبه گذشته گواه یک حمله شنیع تروریستی بود. هراس افگنان باز هم یک منطقه شعیه نشین در کابل را آماج قرار دادند. آماج قرار گرفتن محلات شعیه نشین و یا حمله بر مراکز تعلیمی، ورزشی و با نهاد های اجتماعی و فرهنگی، جامعه شعیه افغانستان نمایانگر آن است که توطیه های بزرگتر در برابر مردم افغانستان روی دست بوده تقابل قومی و مذهبی بخشی از این توطیه هاو برنامه های اغراض آمیز است.
در این جای شک نیست که دشمن از هر موقع، فرصت و نیرنگی استفاده میکند تا بنیاد زندگی، اقتصاد و اجتماع را در افغانستان را متلاشی سازد از دشمن توقع هر حرکت وجود دارد مگر ما برای رفع و مهار این گونه برنامه های شیطنت آمیز چه کردیم و چه میکنیم ؟
با تاسف برای تامین امنیت در پایتخت کاری که باید میشد نشده است بیشتر اوقات و مصروفیت مسوولان که همیشه برآوردن اصلاحات و ایجاد ظرفیت ها تاکید داشته اند روی تغییری و تبدیلی سپری شده و فرصت کار عملی کمتر بوده است.
در طول چهار سال گذشته ما شاهد روی کار امدن چند چهره به عنوان وزیر  در وزارت داخله بوده ایم ، بخشی دیگر این وزارت شامل معینیت ها  وقوماندان های امنیه بخصوص امنیه کابل نیز شاهد تغییرات کادری بوده است مگر هیچکدام از این اقدامات نتوانسته که خلا های امنیتی در کابل و سایر شهر های کشور را پر نماید.
وضعیت موجود در کابل که هویت حکومت وحدت ملی و مکان برای تمثیل اراده یک دولت است پیچیده و بی باور است تنها در پانزده روز گذشته اضافه از صد نفر در حملات تروریستی در کابل جان باخته اند که اکثریت قربانیان مربوط به یک قوم خاص و مذهب خاص بودند این عمق توطیه و دسیسه را در کشور نشان میدهد و ثابت میسازد که جنگ نیاتی بیرونی در کشور چه اندازه جدی و سخت است جنگ که در ان داعش و طالب و یا گروه های دیگر افزار اند رسیدن به چنین یک معضل اراده و مدیریت قوی میخواهد.
به تازه گی رئیس جمهور غنی گفته است که کابل از لحاظ امنیتی به چهار زون تقسیم میشود و در غرب کابل ( نواحی ششم ، سیزدهم و هژدهم شهر کابل )یک مرکزامنیتی ایجاد خواهد شد.
این گفته ها در حالی بیان میشود که برخی رسانه ها از مسلح شدن حدود پنجصد نفر از باشنده گان این نواحی خبر دادند یعنی دفاع از این نواحی میتواند شکل دفاع خودی را به خود گیرد.
نگرانی های باشندگان نواحی یاد شده قابل درک است مگر می توان مسلح ساختن افراد ملکی را راه حل دانست ؟
باور ها به این است که برای مهار برنامه های تروریستی که نیروی کافی فزیکی وجود دارد مگر مشکل به بخش های کشفی و استخباراتی است این نهاد های کشفی و استخباراتی اند که باید پیشگام باشند و با کشف توطیه و برنامه های دشمن، این برنامه را در آغازین مراحل خنثی سازند و یا خطر آن را کاهش دهند اگر حرف از ایجاد پوسته و تامین امنیت است این کار صورت گرفته و افراد پولیس با قهرمانی این کار را انجام میدهند آنچه قابل بحث است رفع خلا در نهاد های استخباراتی است ضمنآ هماهنگی لازم میان نهاد های امنیتی نیز وجود ندارد. در اصل مابا مشکل مدیریتی مواجه هستیم.
مردم به مسلح ساختن افراد به عنوان دفاع خودی چندان باور ندارند این امر میتواند ملیشه سازی را زنده سازد و گروه های دیگر را نیز تحریک کند که به عناوین  مختلف افراد شان را مسلح سازند
بدون اینها هم افراد مسلح غیر مسوول به گونه وافر در کابل حضور دارند و نباید زمینه آن مساعد گردد که به شمار این افراد در قالب و عناوین دیگر افزود شود.
هر شهروند این کشور حق زندگی آرام و تامین امنیت را دارد و این دولت است که باید در وجود نیروهای امنیتی ، دفاعی و کشفی خود به این مکلفیت خود رسیدگی کند و اعتماد را به مردم باز گرداند. عبدالخالق صائم

back to top