26 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ملاقات وزیر امور خارجه با سفیر هند

ملاقات وزیر امور خارجه با سفیر هند

کابل باختر 26 عقرب صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه امروز...

اطلاعیه وزارت معارف

اطلاعیه وزارت معارف

کابل باختر26 عقرب از آنجاییکه در جریان سال تعلیمی 1397 رخصتی...

داکترکمال سادات: سهمگیری زنان درامورمختلف باعث پیشرفت و ترقی کشورمیشود

کابل باختر26 داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتنگاهی به نشرات برخی از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 20/ سنبله
شمارمحدودازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را درباره رویدادهای منطقه و جهان نشر کرده اند.
گزارشگر آژانس باختر ، توجه به عنوان های برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه ماندگار دربرگ نخست از قول وزارت صحت عامه عنوان کرده است 9 درصد مردم به خودکشی تمایل دارند.
این روزنامه همچنان درصفحه اول به هشدار معاون اول رییس جمهور توجه کرده زیرعنوان عنوان هشدار معاون اول رییس جمهور به رییس جمهور با شما ذره ذره حساب میکنیم ! به این موضوع پرداخته است .
روزنامه ماندگار درهمین صفحه از قول نی ، زیرعنوان افزایش چهار برابر تلفات خبرنگاران درحکومت وحدت ملی نوشته کرده است دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان میگوید که تلفات خبرنگاران درحکومت چهارسال عمر وحدت ملی چهار برابر افزایش یافته است.
به نوشته این روزنامه این نهاد با ابراز نگرانی درمورد افزایش بی سابقه تلفات خبرنگاران درچهار سال عمر حکومت وحدت ملی آن را وحشت ناک عنوان کرد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده ، درصفحه دوم زیرعنوان دروازه های امنیتی هوشمند چه شد ؟ نوشته کرده است به تازگی حکومت وحدت ملی طرح جدید امنیتی برای شهر کابل ریخته است براساس این طرح کابل به چهار حوزه امنیتی تبدیل میشود.
این طرح بعداز آن رویدست گرفته شده است که داعش محل های شعیه نشین رادرکابل بارها طی دوسه سال اخیر مورد هدف قرار داده است.
شهر کابل درماه های اخیر شاهد خونین ترین حملات بود روزنامه موضوع را دنبال کرده است درهمین صفحه درمطلب دیگر زیر عنوان افغانستان دارالحرب طالبان نوشته کرده است کابل درهفته گذشته چهارشنبه خونین دیگری را هم تجربه کرد.
تجربه تلخ وبسیار دردناک رویدادی که درآن بیش از سی تن از هم وطنان ما به شمول یک خبرنگار و یک تصویر بردار طلوع دریک کلپ ورزشی درغرب کابل جان باختند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه هشت صبح برگ نخست را با مطلب زیر عنوان ، برگه ی استیضاح مقامات امنیتی برمیز مجلس نمایندگان آغاز کرده و جزئیات آن را درصفحه دوم ارائه داشته است.
هشت صبح همچنان درصفحه اول خبرداده است که وزارت خارجه بازنشستگی 8 سفیر و 16 کارمند این وزارت را تائید کرد .
هشت درصفحه اول زیر عنوان هفده سال پس از حادثه ی 11 سپتامبر مقام های امریکایی حقیقت را نهان میکنند،  نوشته کرده است مقامات امریکایی در هفده سال جنگ مرتب ارزیابی های اغراق آمیزی را از پیشرفت درجنگ افغانستان منتشر کرده اند اما چیزی که واقعاً درافغانستان جریان دارد مغایر آن است.
به نوشته این روزنامه ، روزنامه نیویارک تایمز درگزارشی نگاشته است که تاکنون بیش از دو هزار و دوصد سرباز امریکایی درجنگ افغانستان کشته شده اند و امریکا بیش از 840 میلیارد دالر را برای مبارزه با طالبان و کمک و بازسازی افغانستان هزینه کرده است . هزینه این جنگ با درنظر داشت ارزش فعلی دالر خیلی بیشتر از مبلغی است که صرف برنامه ی مارشال برای بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم شد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی درصفحه اول از قول مجلس نمایندگان آورده است مجلس نمایندگان وزیران دفاع و داخله به دستور استخبارات بیرونی ، طالبان را تجهیز میکند.
این روزنامه همچنان درصفحه اول خبرداده که طالبان یکصد کارخانه موادمخدر را درفراه آتش زدند.
آرمان ملی همچنان خبرداده است که اعضای مجلس پیمان امنیتی با امریکا را بازنگری میکنند.
آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
ختم/ نالان .

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.